Kunsten i Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunsten i Årsrapport 2011"

Transkript

1

2 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen. Susan Struve er født i 1951 og skriver følgende på sin hjemmeside Bag lærredet Livet er en vigtig opgave: det skal leves! Det er vigtigt for mig at få min kunst ud lige nu og her, som jeg har det i mit indre. Jeg maler ubevidst ud fra mine tanker. Mine malerier starter altid i kaos - masser af energi og vilde penselstrøg. Pludselig tager maleriet form og jeg bliver stille og meget bevidst. Motiver og symboler står i kø for at blive malet. Jeg fremelsker det jeg ser i billedet. Det kan enten tage flere dage eller også står det bare færdigt i et split sekund og jeg bliver helt glad ind i min sjæl. Sådan startede kærligheden til maleriet Første gang kunsten kaldte på mig var i 1966 da jeg kom i lære som frisør, jeg måtte bare bruge mine hænder og skabe noget smukt. Som frisør har du ikke et lærred men et helt menneske du kan gøre glad og fremelske det smukke i det du ser. Men hænderne ville mere. Alt det jeg så og hørte skulle jo ud, og som frisør er der trods alt grænser for de frie rammer. Så I 1980 startede jeg så med mine malerier og fra fik jeg undervisning af Karl Gustav Jørgensen som var medstifter af kunstnergruppen M59 på den frie i København. Inspiration Jeg ser smukke ting alle steder: skyerne, himlen, et stykke træ som er skyllet i land en edderkop i sit spind. Øjet ser kun hvad sindet er klar til at forstå, som filosoffen Henri Bergson så klart har sagt det.

3 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 2 Politisk organisation... 3 Forord... 5 Bemærkninger til regnskabet... 6 Ledelsespåtegning... 7 Årets gang i Egedal Kommune... 9 Regnskabsvurdering Resultatopgørelse Finansieringsoversigt Befolkningsudvikling Bevillingsoverholdelse Omkostningsbaseret balance Noter til regnskabet Driftsudgifter fordelt efter art Anlægsoversigt Beretninger Miljøcenteret Bygge- og plancenteret Center for Borgerservice Ældrecenteret Sundhedscenteret Jobcenteret Skolecenteret Institutionscenteret Familiecenteret Kultur- og fritidscenteret Ledelses- og udviklingscenteret Økonomicenteret Personalecenteret IT-centeret Redningsberedskabet Sælg og lej tilbage SOLT Renter, tilskud, udligning og skatter Balanceforskydninger Personaleoversigt

4 Årsrapport 2011 Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Kommune Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Telefon: Mail: CVR-nr.: Regnskabsperiode: 2011 Økonomiudvalg Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard (næstformand) Esben Vognsen Jensen Karsten Søndergaard Ib Sørensen Peter Hansen Egil Møller Svend Kjærgaard Jensen Rikke Mortensen Direktion Lars Wilms (kommunaldirektør) Stieg Eriksen (Børn og Kultur) Peter Olrik (Social og Sundhed) Jacob Madsen (Plan og Miljø) Revision PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup 2

5 Årsrapport 2011 Politisk og administrativ organisation Politisk og administrativ organisation Politisk organisation Pr. 31. december 2011 Borgmester Willy R. Eliasen Kommunalbestyrelsen Liberal Alliace (1) Det Konservative Folkeparti (6) Socialdemokraterne (3) Socialistisk Folkeparti (3) Venstre (5) Dansk Folkeparti (1) Det Radikale Venstre (1) Løsgænger (1) Økonomiudvalget Willy R. Eliasen (V) Formand Jens Jørgen Nygaard (C) Esben Vognsen Jensen (C) Karsten Søndergaard (V) Ib Sørensen (A) Peter Hansen (F) Egil Møller (O) Svend Kjærgaard Jensen (I) Rikke Mortensen (B) Skoleudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Planudvalget Karsten Søndergaard (V) (formand) Erhard Filtenborg (C) (formand) Ib Sørensen (A) (formand) Rikke Mortensen (B) Peter Hansen (F) Niels Lindhardt Johansen (C) Natasha Enetoft (C) Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) Finn Højgaard Mortensen (C) Niels Lindhardt Johansen (C) Svend Kjærgaard Jensen (I) Ole B. Hovøre (V) Jørgen Hvidemose (-) Niels Lindhardt Johansen (C) Gudmund Kjær Hansen (F) Social- og sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Kultur- og fritidsudvalget Esben Vognsen Jensen (C) (formand) Ida Bode (F) (formand) Jens Jørgen Nygaard (C) (formand) Gudmund Kjær Hansen (F) Egil Møller (O) Jørgen Hvidemose (-) Ole B. Hovøre (V) Finn Højgaard Mortensen (C) Gudmund Kjær Hansen (F) Marianne Røgen (A) Bent Højgaard Mortensen (V) Erhard Filtenborg (C) Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) Ib Sørensen (A) Ole B. Hovøre (V) Familieudvalget Vicky Holst Rasmussen (A) (formand) Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) Marianne Røgen (A) Natasha Enetoft (C) Peter Hansen (F) Christian Friis Bach udtrådte af kommunalbestyrelsen den 26/ og blev erstattet af Rikke Mortensen Administrativ organisation Kommunaldirektør Lars Wilms Direktørområder Børn og Kultur Social og Sundhed Plan og Miljø Børne- og kulturdirektør Stieg Eriksen Social- og sundhedsdirektør Peter Olrik Teknisk direktør Jacob Madsen 3

6 Årsrapport 2011 Politisk og administrativ organisation 4

7 Årsrapport 2011 Forord Forord Det er blevet forår, og som en ny forårstradition aflægger kommunen sit regnskab allerede i marts måned. Det er anden gang, at vi lukker bøgerne så tidligt. Det giver overblik og mulighed for at vi kan se fremad. Regnskab 2011 rammer plet. Det samlede resultat afviger 2 mio. kr. fra oprindeligt budget. Ligesom med foråret er der gode spirer i kommunens økonomi. Kommunalbestyrelsens genopretningsaftale for 2011 har haft sin positive effekt på kommunens økonomi. Det viser, at et godt samarbejde i Kommunalbestyrelsen giver mulighed for at standse op i tide. Så efter en række økonomisk svære år er vores økonomi i bedring (forårs)tegnene er tydelige. Det ses ved, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning er forbedret med 43 mio. mio. kr. gennem året fra 89 mio. kr. til 133 mio. kr. Samtidig er kassebeholdningen ved årets udgang forbedret med 23 mio. kr., fra 18 mio. kr. ved årets start til 41 mio. kr. ved årets slutning. Det er i god overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens økonomiske politik. Vi er ikke kommet hertil ved at ligge på den lade side igennem Kommunalbestyrelsen satte allerede før sommerferien kræfterne ind på at holde økonomien på sporet. Der blev gennemført besparelser på 8 mio. kr. i 2011 og 32 mio. kr. i de efterfølgende år. Efter sommerferien viste det sig, at det ikke var helt nok. Kommunalbestyrelsen tog arbejdstøjet på igen og gennemførte budgetopbremsning for 15 mio. kr. for 2011 på ikke lønbærende konti. Det betød, at vi kunne overholde regeringens serviceramme. Kravene til at have en robust kommunal økonomi er stigende i disse år. Den generelle økonomiske krise, der præger Danmark og det meste af verden giver ikke meget råderum. Vi skal være klar så vi kan imødegå hvis ledigheden stiger eller hvis der kommer øget pres på de sociale udgifter. Samtidig skal vi også forberede os på fremtiden og sætte dagsordenen hvor vi kan. Der er i 2011 bl.a. arbejdet med mere effektiv byggesagsbehandling, indsats mod socialt bedrageri og ny ældrepolitik. Endelig skal fremhæves kommunens nye byudviklingsområde, Egedal By. Føtex er ved at bygge en dagligvare butik og snart påbegyndes det nye rådhus og sundhedscenter. Området ligger tæt ved stationen, som i slutningen af året tog navneforandring til Egedal Station. Jeg er sikker på, at området kommer til at blive en markant milepæl, der vil sætte sit positive præg på hele kommunens udvikling de næste mange år. Afslutningsvis er der kun tilbage, at konstatere, at regnskab 2011 giver et godt fundament for det kommunalpolitiske arbejde. Det vil sammen med budgettet danne grundlaget for det fremadrettede arbejde i Kommunalbestyrelsen. Jeg opfordrer til at man orienterer sig i det foreliggende regnskab, der giver et godt overblik over kommunens mange aktiviteter, muligheder og udfordringer. Willy Eliasen Borgmester 5

8 Årsrapport 2011 Bemærkninger til regnskabet Bemærkninger til regnskabet Årsrapport Med det formål at give såvel politikerne som offentligheden et overblik i de vigtigste økonomiske sammenhænge og nøgletal i Egedal Kommunes regnskab, er der udarbejdet en årsrapport. Ved siden af årsrapporten er udarbejdet Bilag til årsrapporten. Regnskabet for 2011 omfatter perioden 1. januar 2011 til 31. december Indhold i Årsrapport Årets gang Regnskabsvurdering Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Befolkningsudvikling Bevillingsoverholdelse Omkostningsbaseret balance Noter til regnskabet Driftsudgifter fordelt efter art Anlægsoversigt Beretninger Personaleoversigt Indhold i bilag til Årsrapport Regnskabspraksis Målopfølgning Investeringsoversigt og bemærkninger hertil Nettooverførsler Specialregnskaber Leasingforpligtelser Renteswap Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Omkostningskalkulationer Afskrivninger Værdiansættelser Obligatoriske oversigter De lovmæssige krav til kommunens årsregnskab Årsregnskabet skal posteringsmæssigt være afsluttet den 1. april i det efterfølgende år. Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2012, at årsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. juni i året efter regnskabsåret. De nærmere regler om formen af kommunernes regnskab er fastsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem". Revisionen skal afgive beretning til Kommunalbestyrelsen inden den 15. august. Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra økonomiudvalg og fagudvalg behandles af Kommunalbestyrelsen så betids, at kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og Kommunalbestyrelsens afgørelser hertil, kan sendes til tilsynsmyndigheden senest den 30. september. Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt for kommunens borgere, men der er ingen særlige formkrav for den informationsmæssige opgave. Regnskabets bestanddele Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller følgende krav til regnskabets indhold: Udgiftsregnskab Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger Regnskabsoversigt Bemærkninger til regnskabet Anlægsregnskaber. Omkostningsregnskab Anvendt regnskabspraksis Balance Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser. Øvrige oversigter og redegørelser Personaleoversigt Udførelse af opgaver for andre myndigheder Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand. 6

9 Årsrapport 2011 Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Økonomiudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Egedal Kommune. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem, idet de deri krævede skemaoversigter findes i et særskilt bilag. Vi anser de transaktioner, der er afspejlet i regnskabet som værende i overensstemmelse med de love og regler, som kommunen er underlagt, ligesom de underliggende dispositioner er gennemført under skyldig økonomisk hensyntagen. Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at årsrapporten overdrages til revision. Ølstykke, den 13. marts Willy R. Eliasen Borgmester Lars Wilms Kommunaldirektør 7

10 Årsrapport 2011 Ledelsespåtegning 8

11 Årsrapport 2011 Årets gang Årets gang i Egedal Kommune Januar De ansatte stortrives på jobbet En stor trivselsundersøgelser viser, at hele 96,7 procent af medarbejderne i Egedal Kommune som helhed er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde. Og det er rigtig godt nyt, mener borgmesteren, der peger på at trivsel også giver bedre borgerservice. Serviceniveauet er under forandring Kommunernes økonomi er under pres. Derfor gør politikerne op med budgetoverskridelserne på det specialiserede socialområde. Det sker med nye kvalitetsstandarder, der sikrer ensartet sagsbehandling. Februar 130 nye muligheder for service på egedalkommune.dk Det bliver hurtigere og nemmere for borgerne at søge om folkepension, byggetilladelse, og 127 andre ting. Egedal Kommune forbedrer sin borgerservice med 130 nye digitale blanketter på egedalkommune.dk Marts Landets første regnskab Egedal Kommune afleverer som den første kommune regnskabet for 2010 til revision. Kassebeholdningen er forbedret til 17,9 millioner kroner, men der er fortsat merudgifter på en række områder. April Egedal har succes med delvise raskmeldinger Kommunen har succes med at bruge delvise raskmeldinger til borgere på sygedagpenge. Fordelene er, at borgerne hurtigere bliver raske, og hurtigere kommer tilbage til arbejdet på fuld tid Maj Egedal skærper den økonomiske kurs Politikerne i beslutter at supplere den økonomiske genopretningsplan for med en række forslag til ekstra besparelser, der skal styrke økonomien. 9

12 Årsrapport 2011 Årets gang Juni Nu kan du klage til din borgervejleder Egedal Kommune får en uafhængig borgervejleder, der skal hjælpe borgere, der føler sig unfair behandlet. Ekstra besparelser på en række områder Kommunalbestyrelsen beslutter at styrke økonomien ved at supplere den økonomiske genopretnings-plan med effektiviseringer og besparelser for lidt over 100 millioner kroner frem til og med Juli Mere effektiv byggesagsbehandling Egedal Kommune imødekommer kritikken af lange byggesagsbehandlingstider og tilfører ekstra ressourcer til området. Indsats mod socialt bedrageri i Egedal Hvert år bliver Kommunen snydt for flere millioner kroner, når borgere får udbetalt ydelser, de ikke er berettigede til. Nu gør kommunen en målrettet indsats for at opspore og stoppe socialt bedrageri. August Stor bydel skyder op i Nordsjælland Egedal Kommune indvier de første 750 meter vej i det største stationsnære byudviklingsområde i Nordsjælland, hvor der allerede er planlagt en Føtex og et nyt energirigtigt rådhus. Blid opbremsning af økonomien Kommunalbestyrelsen foretager et hurtigt indgreb for at begrænse budgetoverskridelserne. Opbremsningen er blidere end ventet og reducerer udgifterne med 14,7 millioner kroner. September Nyt naturområde i Værebro Ådal Et vådområde i Værebro Ådal for 7,8 mio. kr. skal nedbringe forureningen i Roskilde Fjord og skabe nyt plante- og dyreliv. Samtidig kan projektet tage toppen af oversvømmelser langs Værebro Å Næste års budget er fremadrettet Politikerne afslutter forhandlingerne om forslag til besparelser på de næste års budgetter. Aftalen reducerer udgifter for 17 millioner i 2012, men skaber også plads til forbedringer på eksempelvis skolerne. Der afsættes anlægsbeløb til nyt rådhus. Budgettet indeholder effektiviseringsmål som skal sikre en tilbagebetale af investeringen. 10

13 Årsrapport 2011 Årets gang Oktober Høj valgdeltagelse til folketinget Valgresultatet fra Egedal Kommunes 10 valgsteder bliver klar en time før midnat den 15. september. Valgdeltagelsen i Egedal Kommune når helt op på 92,6 procent, hvilket er højere end ved sidste folketingsvalg. Administrationen effektiviseres Bedre sammenhængende service til borgerne. Det er målet for en forandring af den administrative organisation i Egedal Kommune, hvor der skal være færre chefer og mere plads til effektivisering og nytænkning. November Ældre har stor indflydelse på ny politik Omkring 400 ældre møder op i en sportshal for at få maksimal indflydelse på, hvad der er vigtigt at prioritere i den nye ældrepolitik. Resultatet bliver et forslag til en ny visionær og konkret politik, der bærer præg af, at være blevet til i et tæt samarbejde med de ældre selv. December S-togsstation skifter navn til Egedal Borgmester Willy Eliasen indvier det nye navn til S-togsstationen ved byudviklingsområdet midt mellem byerne Ølstykke og Stenløse. Nu får vi en station på landkortet, der tydeligt fortæller, at her er Egedal, siger han. Japansk it-løsning skal styre økonomien Det bliver den japanske teknologivirksomhed Fujitsu, der leverer Egedal Kommunes nye it-system til økonomi, løn og personalestyring. Systemet giver store driftsbesparelser, et bedre beslutningsgrundlag og en mere effektiv borgerservice. 11

14 Årsrapport 2011 Regnskabsvurdering Regnskabsvurdering Regnskabet er aflagt i henhold til de bestemmelser, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Årsrapporten indeholder et regnskab over Kommunens indtægter og udgifter og en balance, der viser værdien af Kommunens grunde, bygninger, driftsmateriel, inventar med videre. Udfordringer i 2011 En af de største udfordringer i 2011 var at sikre, fortsat udvikling fra den genopretningsplan, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen for En plan som bl.a. skulle sikre et overskud på den strukturelle balance. Derudover skal planen sikre at kassebeholdning ved udgangen af 2011 er på 27 mio. kr., stigende til ca. 100 mio. kr. i Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011, viste et forventet merforbrug i 2011 i størrelsesordenen 30 mio. kr. Kommunalbestyrelsen vedtog i juni et tillæg til genopretningsplanen, der indebar reduktioner for ca. 6,5 mio. kr. i 2011 og ca. 35 mio. kr. i overslagsårene. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 var det forventede merforbrug i forhold til det oprindelige budget i 2011 vokset til ca. 55 mio. kr. Økonomiudvalgets besluttede på denne baggrund i august at fremlægge kompenserende besparelser på fortrinsvis ikke-lønbærende konti. Dette resulterede i en beslutning om budgetopbremsning for 2011 med en yderligere besparelse i 2011 på ca. 15 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober var resultatet af den gennemførte opbremsning tydelig. Der viste sig nu et samlet mindreforbrug inkl. forventede overførsler til 2012 på ca. 15 mio. kr. Beregninger på grundlag af budgetopfølgningen viste, at der var et forventet merforbrug i forhold til servicerammen på ca. 6 mio. kr. En anden stor udfordring i 2011 var at få styr på udgifterne på området for voksne med handicap. Med hjælp fra kommunens revision blev der i 2011 igangsat et arbejde med at gennemgå området med henblik på at sikre bedre overblik over udgifter og forpligtigelser. Dette arbejde forventes afsluttet i Endelig er der i slutningen af 2011 gennemført en organisationsændring, der indebærer en fladere og mere enkel organisation. De nuværende 14 centre reduceres til 7 store fagcentre, 2 servicecentre og 2 sekretariater. Organisationsændringen har effekt fra Der er i 2011 gennemført udbud af administrative systemer, og der blev i december underskrevet en aftale med Fujitsu. Implementeringen vil foregå i løbet af 2012, således at de nye systemer kan virke fra 1/ Det økonomiske resultat Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af Kommunens indtægter, driftsudgifter, anlægsudgifter og finansielle poster. Årets resultat udviser et overskud på 74,5 mio. kr. Det skal ses i forhold til, at årets resultat oprindeligt var budgetteret til et overskud på 72,5 mio. kr. Altså en afvigelse på 2,0 mio. kr. Egedal kommunes økonomiske politik lægger vægt på, at der er strukturel balance. Dette betyder, at resultatet af ordinære drift skal kunne finansiere anlægsudgifterne. I regnskab 2011 er der et overskud på den strukturelle balance på ca. 96 mio. kr. Resultat af den ordinære drift Den ordinære drift omfatter driftsudgifter samt indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms. Resultatet af den ordinære drift var et overskud på 96,9 mio. kr. I det oprindelige budget var der budgetlagt med et overskud på 124,6 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift viser et merforbrug på i alt 27,7 mio. kr. Dette skyldes primært merudgifter på driften som er nærmere beskrevet i beretningerne. Endvidere er der under tilskud og udligning merindtægter, som skyldes ændret finansiering på beskæftigelsesområdet. I forhold til det oprindelige budget har der været et merforbrug på driftsudgifterne på netto 57,2 mio. kr. Dette dækker over merforbrug på driftsområderne på 88,5 mio. kr. og mindreforbrug på de tværgående områder på 31,3 mio. kr. De største merforbrug på driftsområderne ligger på sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet. Sundhedscenteret har et merforbrug på 20,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes fortrinsvis merforbrug til voksne med handicap. I 2011 har der foregået et større genopretningsarbejde på hele dette område. Under Jobcenteret er der merudgifter for 59,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Dette skyldes ændret finansiering på beskæftigelsesområdet. Der henvises i øvrigt til centrenes beretninger. Der er for driftsområderne under et søgt om overførsel af uforbrugte midler til 2012 for 20,2 mio. kr. 12

15 Årsrapport 2011 Regnskabsvurdering Finansielle poster er 1,0 mio. kr. større end det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 1,5 mio. kr., som primært vedrører SOLT-depotet (Sælg og lej tilbage) og renter af langfristet gæld. I forhold til det korrigerede budget er der mindreindtægter på 0,5 mio. kr. Anlæg På anlægsområdet er der nettoudgifter for i alt 17,1 mio. kr. Dette svarer til et mindreforbrug på 34,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for -22,4 mio. kr. Dette skyldes primært bevillinger som følge af salg af jord, da der ikke budgetteres med grundslagsindtægter. Der henvises i øvrigt til bemærkninger til investeringsoversigten i bilag til årsrapport. I forhold til det korrigerede budget er der et netto mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Der søges overført 15,5 mio. kr. til 2012 til brug for uafsluttede projekter. Der figurerer derfor merforbrug på afsluttede projekter i 2011 på 3,4 mio. kr. Der er nærmere redegjort for anlæg under bemærkninger til investeringsoversigten i bilag til årsrapport. Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 79,8 mio. kr., hvilket er 6,9 mio. kr. større end det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for netto 29,2 mio. kr., hvilket giver en merindtægt i forhold til det korrigerede budget på 36 mio. kr. hvilket blandt andet skyldes ændret finansiering på beskæftigelsesområdet. Forsyning - Renovationsområdet Renovationsområdet er brugerfinansieret, og der skal over en årrække være balance mellem indtægter og udgifter. Der er et underskud på 5,3 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. større end det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat Det samlede resultat af det skatte- og brugerfinansierede område udgør et overskud på 74,5 mio. kr. i Det svarer til en ændring på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er alt i alt givet tillægsbevillinger på netto 34,6 mio. kr. Tillægsbevillingerne består af: Skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms -39,4 mio. kr. Driftsudgifter 92,6 mio. kr. Finansielle poster -1,5 mio. kr. Anlægsudgifter -22,4 mio. kr. Forsyning (renovation) 5,4 mio. kr. Kassebeholdning Da budgettet for 2011 blev godkendt, i oktober 2010, var der en forventning om en negativ kassebeholdningen primo 2011 på 15,7 mio. kr. Det var ligeledes forventningen, at der ville ske en opbygning af kassebeholdningen, så der ved udgangen af 2011 ville være en positiv kassebeholdning på 27,1 mio. kr. Regnskabet for 2010 viste imidlertid en positiv kassebeholdning 1. januar 2011 på 17,9 mio. kr. På trods af store tillægsbevillinger i 2011 udgør den faktiske kassebeholdning 41,3 mio. kr. ved udgangen af 2011, hvilket svarer til 14,2 mio. kr. mere end oprindeligt forventet. I løbet af året er kassebeholdningen således forøget med 23,4 mio. kr., hvilket er lidt mindre end forudsat, da budgettet blev vedtaget i oktober Det følger af den økonomiske politik, at kassebeholdningen ultimo skal søges øget med 25 mio. kr. årligt frem til 2013 og det er målet, at kassebeholdningen ultimo 2013 skal andrage minimum 100 mio. kr. Kassebeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, der dermed kan påvirkes af mange faktorer. Eksempelvis hvornår borgere og virksomheder betaler deres regninger til Kommunen. De regninger, der er udsendt eller modtaget, men endnu ikke er betalt, udgør en del af posten under tilgodehavender og dermed en del af øvrige balanceforskydninger. Desuden er kassebeholdningen i slutningen af en måned altid meget lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejdere, mens månedens skatteindtægter først indgår måneden efter. Derfor giver det mening at supplere vurderingen af Kommunens økonomi med den gennemsnitlige kassebeholdning over et år. Altså et gennemsnit af saldiene for hver dag i de seneste 365 dage. Den 31. december 2011 var den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage på 132,6 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var ved årets begyndelse på 95,7 mio. kr. Det betyder at der henover året er sket en stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning på 36,9 mio. kr. Dette må siges at være tilfredsstillende - specielt set i lyset af de store merforbrug som de 2 første budgetopfølgninger signalerede. Stigningen i den gennemsnitlige kassebeholdning må tilskrives de genopretningsplaner, der er gennemført i

16 Årsrapport 2011 Regnskabsvurdering Tillægsbevillinger på driftsområderne I løbet af 2011 er der givet tillægsbevillinger til driftsområderne for netto 92,6 mio. kr. Der er hovedsagligt givet tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af året. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 blev der givet tillægsbevillinger på driftsbudgettet på 9,9 mio. kr. Størstedelen vedrører kontanthjælp samt løntilskud til personer i flexjob og personer på ledighedsydelse. På Kommunalbestyrelsens møde i maj blev der givet tillægsbevillinger til driften på 49,9 mio. kr. til finansiering af omlægning på beskæftigelsesområdet.. Beløbet modsvares af bevillinger på hovedkonto 07 og er derfor ikke et træk på kassebeholdningen. På Kommunalbestyrelsens møde i juni blev godkendt iværksættelse af et supplement til genopretningsplanen med en tillægsbevilling for -6,5 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 blev der givet tillægsbevillinger for 40,3 mio. kr. Tillægsbevillingerne er primært givet til Sundhedscenteret 33,8 mio. kr. og Jobcenteret 7,8 mio. kr. På Kommunalbestyrelsens møde i august blev vedtaget en budgetopbremsning på ikke lønbærende områder. Det betød en samlet besparelse på -14,8 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011 blev der givet tillægsbevillinger for 13,5 mio. kr. Samlet set er der givet tillægsbevillinger til afholdelse af merudgifter for i alt 34,6 mio. kr. Årsagen at tallet bliver reduceret fra 92,6 til 34,6 er, at der er givet negative tillægsbevillinger til skatter og tilskud på -39,4 mio. kr., finansielle poster på -1,5 mio. kr. og anlæg på -22,4 mio. Kr. Endelig er der på forsyningsområdet givet tillægsbevillinger for 5,4 mio. kr. Serviceudgifter Hvert år indgår Kommunernes Landsforening og staten en aftale om kommunernes økonomi for det følgende år. Det aftales blandt andet, hvor meget serviceudgifterne må udgøre. Serviceudgifter er kommunernes driftsudgifter til service fratrukket udgifter til brugerfinansierede områder og lovbestemte udgifter som for eksempel førtidspension, sygedagpenge og kontanthjælp. Egedal Kommunes ramme for serviceudgifter for 2011 er opgjort til 1.666,3 mio. kr. Hertil kan lægges 7,8 mio. kr., hvilket svarer til Egedal Kommunes andel af de ufordelte serviceudgifter på landsplan. Altså er den samlede ramme for serviceudgifterne 1.674,1. De faktiske serviceudgifter kan i regnskabet for 2011 opgøres til 1.667,7 mio. kr. Der er altså tale om et mindreforbrug af serviceudgifter på 6,4 mio. kr. svarende til 0,38 %. En sammenfattende vurdering viser, at der er kommet styr på økonomien. Kassebeholdningen er jævnt stigende og det ser ud som om, at målet om en kassebeholdning ultimo 2013 på 100 mio. kr. er et realistisk mål. Der har i 2011 været et overskud på den strukturelle balance på ca. 96 mio. kr. 14

17 Årsrapport 2011 Resultatopgørelse Resultatopgørelse Udgiftsbaseret resultatopgørelse Beløb i kr. Noter Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget bevillinger Budget i fht. opr. budget Skatter Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Indtægter i alt Miljøcenteret Bygge- og plancenteret Center for Borgerservice Ældrecenteret Sundhedscenteret Jobcenteret Skolecenteret Institutionscenteret Familiecenteret Kultur- og fritidscenteret Ledelse og udviklingscenteret Økonomicenteret Personalecenteret It-centeret Redningsberedskabet Driftsudgifter i alt Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle poster i alt Resultat af ordinær drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Resultat af skattefinansieret område Driftvirksomhed forsyning Anlægsvirksomhed forsyning Resultat af brugerfinansieret område Årets resultat Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt, - under anlæg er udtryk for salgsindtægter Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: Noter til regnskabet. 15

18 Årsrapport 2011 Finansieringsoversigt Finansieringsoversigt Udgiftsbaseret finansieringsoversigt Beløb i kr. Noter Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget bevillinger Budget i fht. opr. budget Kassebeholdning primo (inkl. Forsyning) Resultat jfr. ovenstående Optagne lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Postering direkte på status Kassebeholdning ultimo (inkl. Forsyning) Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: Noter til regnskabet. 16

19 Årsrapport 2011 Befolkningsudviklingen Befolkningsudvikling Befolkningsprognosen Befolkningsprognosen er en prognose over udviklingen i befolknings alderssammensætning og bosætningen. Væsentlige dele af budgettet er afhængigt befolkningsprognosen. Det drejer sig blandt andet om daginstitutioner, ældre- og sundhedsområdet samt skoler, hvor prognosen f.eks. anvendes i skoleprognose, hvoraf man kan se antallet af skolebørn og klasser på de enkelte skoler i de kommende år. Befolkningsprognosen anvendes også i forbindelse med budgetlægningen af Kommunens indtægter. Befolkningsprognosen er således et vigtigt redskab i Kommunens planlægning. Det er derfor vigtigt, hvor præcist prognosen ramte den faktiske befolkningsudvikling. Befolkningsprognosen, som lå til grund for budgetlægningen for 2011, blev godkendt af Økonomiudvalget den 16. marts Prognosen giver en forudsigelse af befolkningstallet i perioden frem til Nedenstående tabel viser det forventede antal borgere og det faktiske antal borgere i Egedal Kommune opgjort pr. 31. december tabellen viser således i hvilket omfang udviklingen i løbet af 2011 er forløbet som forventet i prognosen. Sammenligning af prognose med det faktiske befolkningstal Aldersklasse Forventet folketal ultimo 2011 Faktisk folketal ultimo 2011 Afvigelse ift. prognose 0-2 årige årige årige årige årige årige årige årige årige I alt Befolkningsprognosen forventede et samlet befolkningstal 31. december 2011 på indbyggere. Det faktiske tal blev , altså 67 flere end forventet. Befolkningstallet er således højere end forventet i prognosen. Afvigelserne i de enkelte aldersgrupper påvirker forskellige dele af Kommunens regnskab. Børn For de 0 2 årige er der ved udgangen af færre end forventet. Der blev i 2011 født 382 børn. Der var forventet 406 fødsler, dvs. en forskel på 24 fødsler. Faldet i børnetallet i denne gruppe blev større i løbet af 2011 end forudsat i prognosen. Det er relevant for vuggestue/dagpleje-området. For de 3 5 årige var der en afvigelse på 6 i 2011 i forhold til prognosen. Prognosen ramte således meget tæt på det faktiske tal pr. 31. december Aldersklassen er relevant for børnehaveområdet. For de 6 16 årige var der forventet personer og det faktiske tal blev 36 laverer. Det er relevant for skoleområdet. Unge Blandt de årige var der en forskel på 75 personer. Set fra et kommunaløkonomisk synspunkt, har dette ikke den store betydning for Kommunen, idet denne aldersgruppe typisk vil være på en ungdomsuddannelse, som ikke ligger i kommunalt regi. Voksne Blandt de årige er der en afvigelse mellem prognosen og de faktiske tal på 46. Denne aldersgruppe udgør en væsentlig andel af de primære skatteydere og erhvervsaktive. Der har med andre ord været lidt færre skatteydere i denne aldersgruppe end forudsat i budgettet. Det får dog ikke betydning for regnskabet, da Kommunen valgte statsgaranti i Det betyder at Kommunen har fået et fast skatteprovenu i 2011, uanset hvordan udviklingen i det faktiske folketal har været. Blandt de årige er der 93 flere borgere. Denne aldersgruppe er langt den største og har den primære betydning for skatteindtægterne. Ældre For de årige - det vil sige de unge pensionister - var der 50 flere end forventet. Der var altså lidt flere borgere i denne aldersgruppe end forventet. Blandt de årige er der en afvigelse på 21. Der var således færre i denne aldersklasse end forventet, hvilket primært har betydning for ældreområdet. For indbyggerne fra 85 år og opefter er der 20 færre og således et samlet tal på 314 ved udgangen af Det er typisk de ældste der har størst betydning for ældreplejen i Kommunen, da de som regel er de mest plejekrævende. Dermed får afvigelser ofte stor økonomisk betydning. 17

20 Årsrapport 2011 Bevillingsoverholdelse Bevillingsoverholdelse Bevillingsafregning - drift Bevillingsoverholdelse Beløb i kr. Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Overførsel Budget bevillinger Budget i fht. korrigeret budget Overførsel fra 2010 til Miljøcenter Bygge- og plancenter Center for Borgerservice Ældrecenter Sundhedscenter Jobcenter Skolecenter Institutionscenter Familiecenter Kultur- og Fritidscenter Ledelse- og udviklingscenter: 0 Ledelses- og udvikling Direktørområder Økonomicenter Personalecenter IT-center Redningsberedskabet Overførsel fra 2011 til I alt Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt Det er ledelsens vurdering, at bestemmelserne, om at der ikke må oppebæres indtægter eller afholdes udgifter uden bevilling (Lov om Kommunernes Styrelse 40), er overholdt i året. Kommunen har i alt 15 bevillingsområder på driften. I forhold til det oprindelige budget er der givet tillægsbevilling på netto 89,5 mio. kr., svarende til 5 pct. Det er Kommunens opfattelse, at tillægsbevillinger i dette omfang ikke er tilfredsstillende. Det er ligeledes Kommunens opfattelse, at de konstaterede bevillingsoverskridelser for alle centre på nær Personale- og Ledelses- og udviklingscenteret kan henføres til lovhjemlede meraktiviteter og aktiviteter af kalkulatorisk natur, hvor det ikke har været muligt at få afgivet tillægsbevilling inden regnskabsårets udløb. Mindreforbruget under Personalecenteret er på 6,011 mio. kr. og skyldes henlæggelser af arbejdsskadeforsikring og uddannelsespuljer, der skal overføres til Herudover har der været et overskud på tjenestemandspensioner. For Ledelses- og udviklingscenteret skyldes mindreforbruget på 8,7 mio. kr. en stor besparelse i forbindelse med rengøringsudbuddet, samt manglende udmøntning fra diverse puljer. Den samlede afvigelse i forhold til korrigeret budget ligger på 1,65 %. 18

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere