Kunsten i Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunsten i Årsrapport 2011"

Transkript

1

2 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen. Susan Struve er født i 1951 og skriver følgende på sin hjemmeside Bag lærredet Livet er en vigtig opgave: det skal leves! Det er vigtigt for mig at få min kunst ud lige nu og her, som jeg har det i mit indre. Jeg maler ubevidst ud fra mine tanker. Mine malerier starter altid i kaos - masser af energi og vilde penselstrøg. Pludselig tager maleriet form og jeg bliver stille og meget bevidst. Motiver og symboler står i kø for at blive malet. Jeg fremelsker det jeg ser i billedet. Det kan enten tage flere dage eller også står det bare færdigt i et split sekund og jeg bliver helt glad ind i min sjæl. Sådan startede kærligheden til maleriet Første gang kunsten kaldte på mig var i 1966 da jeg kom i lære som frisør, jeg måtte bare bruge mine hænder og skabe noget smukt. Som frisør har du ikke et lærred men et helt menneske du kan gøre glad og fremelske det smukke i det du ser. Men hænderne ville mere. Alt det jeg så og hørte skulle jo ud, og som frisør er der trods alt grænser for de frie rammer. Så I 1980 startede jeg så med mine malerier og fra fik jeg undervisning af Karl Gustav Jørgensen som var medstifter af kunstnergruppen M59 på den frie i København. Inspiration Jeg ser smukke ting alle steder: skyerne, himlen, et stykke træ som er skyllet i land en edderkop i sit spind. Øjet ser kun hvad sindet er klar til at forstå, som filosoffen Henri Bergson så klart har sagt det.

3 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 2 Politisk organisation... 3 Forord... 5 Bemærkninger til regnskabet... 6 Ledelsespåtegning... 7 Årets gang i Egedal Kommune... 9 Regnskabsvurdering Resultatopgørelse Finansieringsoversigt Befolkningsudvikling Bevillingsoverholdelse Omkostningsbaseret balance Noter til regnskabet Driftsudgifter fordelt efter art Anlægsoversigt Beretninger Miljøcenteret Bygge- og plancenteret Center for Borgerservice Ældrecenteret Sundhedscenteret Jobcenteret Skolecenteret Institutionscenteret Familiecenteret Kultur- og fritidscenteret Ledelses- og udviklingscenteret Økonomicenteret Personalecenteret IT-centeret Redningsberedskabet Sælg og lej tilbage SOLT Renter, tilskud, udligning og skatter Balanceforskydninger Personaleoversigt

4 Årsrapport 2011 Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Kommune Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Telefon: Mail: CVR-nr.: Regnskabsperiode: 2011 Økonomiudvalg Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard (næstformand) Esben Vognsen Jensen Karsten Søndergaard Ib Sørensen Peter Hansen Egil Møller Svend Kjærgaard Jensen Rikke Mortensen Direktion Lars Wilms (kommunaldirektør) Stieg Eriksen (Børn og Kultur) Peter Olrik (Social og Sundhed) Jacob Madsen (Plan og Miljø) Revision PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup 2

5 Årsrapport 2011 Politisk og administrativ organisation Politisk og administrativ organisation Politisk organisation Pr. 31. december 2011 Borgmester Willy R. Eliasen Kommunalbestyrelsen Liberal Alliace (1) Det Konservative Folkeparti (6) Socialdemokraterne (3) Socialistisk Folkeparti (3) Venstre (5) Dansk Folkeparti (1) Det Radikale Venstre (1) Løsgænger (1) Økonomiudvalget Willy R. Eliasen (V) Formand Jens Jørgen Nygaard (C) Esben Vognsen Jensen (C) Karsten Søndergaard (V) Ib Sørensen (A) Peter Hansen (F) Egil Møller (O) Svend Kjærgaard Jensen (I) Rikke Mortensen (B) Skoleudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Planudvalget Karsten Søndergaard (V) (formand) Erhard Filtenborg (C) (formand) Ib Sørensen (A) (formand) Rikke Mortensen (B) Peter Hansen (F) Niels Lindhardt Johansen (C) Natasha Enetoft (C) Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) Finn Højgaard Mortensen (C) Niels Lindhardt Johansen (C) Svend Kjærgaard Jensen (I) Ole B. Hovøre (V) Jørgen Hvidemose (-) Niels Lindhardt Johansen (C) Gudmund Kjær Hansen (F) Social- og sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Kultur- og fritidsudvalget Esben Vognsen Jensen (C) (formand) Ida Bode (F) (formand) Jens Jørgen Nygaard (C) (formand) Gudmund Kjær Hansen (F) Egil Møller (O) Jørgen Hvidemose (-) Ole B. Hovøre (V) Finn Højgaard Mortensen (C) Gudmund Kjær Hansen (F) Marianne Røgen (A) Bent Højgaard Mortensen (V) Erhard Filtenborg (C) Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) Ib Sørensen (A) Ole B. Hovøre (V) Familieudvalget Vicky Holst Rasmussen (A) (formand) Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) Marianne Røgen (A) Natasha Enetoft (C) Peter Hansen (F) Christian Friis Bach udtrådte af kommunalbestyrelsen den 26/ og blev erstattet af Rikke Mortensen Administrativ organisation Kommunaldirektør Lars Wilms Direktørområder Børn og Kultur Social og Sundhed Plan og Miljø Børne- og kulturdirektør Stieg Eriksen Social- og sundhedsdirektør Peter Olrik Teknisk direktør Jacob Madsen 3

6 Årsrapport 2011 Politisk og administrativ organisation 4

7 Årsrapport 2011 Forord Forord Det er blevet forår, og som en ny forårstradition aflægger kommunen sit regnskab allerede i marts måned. Det er anden gang, at vi lukker bøgerne så tidligt. Det giver overblik og mulighed for at vi kan se fremad. Regnskab 2011 rammer plet. Det samlede resultat afviger 2 mio. kr. fra oprindeligt budget. Ligesom med foråret er der gode spirer i kommunens økonomi. Kommunalbestyrelsens genopretningsaftale for 2011 har haft sin positive effekt på kommunens økonomi. Det viser, at et godt samarbejde i Kommunalbestyrelsen giver mulighed for at standse op i tide. Så efter en række økonomisk svære år er vores økonomi i bedring (forårs)tegnene er tydelige. Det ses ved, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning er forbedret med 43 mio. mio. kr. gennem året fra 89 mio. kr. til 133 mio. kr. Samtidig er kassebeholdningen ved årets udgang forbedret med 23 mio. kr., fra 18 mio. kr. ved årets start til 41 mio. kr. ved årets slutning. Det er i god overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens økonomiske politik. Vi er ikke kommet hertil ved at ligge på den lade side igennem Kommunalbestyrelsen satte allerede før sommerferien kræfterne ind på at holde økonomien på sporet. Der blev gennemført besparelser på 8 mio. kr. i 2011 og 32 mio. kr. i de efterfølgende år. Efter sommerferien viste det sig, at det ikke var helt nok. Kommunalbestyrelsen tog arbejdstøjet på igen og gennemførte budgetopbremsning for 15 mio. kr. for 2011 på ikke lønbærende konti. Det betød, at vi kunne overholde regeringens serviceramme. Kravene til at have en robust kommunal økonomi er stigende i disse år. Den generelle økonomiske krise, der præger Danmark og det meste af verden giver ikke meget råderum. Vi skal være klar så vi kan imødegå hvis ledigheden stiger eller hvis der kommer øget pres på de sociale udgifter. Samtidig skal vi også forberede os på fremtiden og sætte dagsordenen hvor vi kan. Der er i 2011 bl.a. arbejdet med mere effektiv byggesagsbehandling, indsats mod socialt bedrageri og ny ældrepolitik. Endelig skal fremhæves kommunens nye byudviklingsområde, Egedal By. Føtex er ved at bygge en dagligvare butik og snart påbegyndes det nye rådhus og sundhedscenter. Området ligger tæt ved stationen, som i slutningen af året tog navneforandring til Egedal Station. Jeg er sikker på, at området kommer til at blive en markant milepæl, der vil sætte sit positive præg på hele kommunens udvikling de næste mange år. Afslutningsvis er der kun tilbage, at konstatere, at regnskab 2011 giver et godt fundament for det kommunalpolitiske arbejde. Det vil sammen med budgettet danne grundlaget for det fremadrettede arbejde i Kommunalbestyrelsen. Jeg opfordrer til at man orienterer sig i det foreliggende regnskab, der giver et godt overblik over kommunens mange aktiviteter, muligheder og udfordringer. Willy Eliasen Borgmester 5

8 Årsrapport 2011 Bemærkninger til regnskabet Bemærkninger til regnskabet Årsrapport Med det formål at give såvel politikerne som offentligheden et overblik i de vigtigste økonomiske sammenhænge og nøgletal i Egedal Kommunes regnskab, er der udarbejdet en årsrapport. Ved siden af årsrapporten er udarbejdet Bilag til årsrapporten. Regnskabet for 2011 omfatter perioden 1. januar 2011 til 31. december Indhold i Årsrapport Årets gang Regnskabsvurdering Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Befolkningsudvikling Bevillingsoverholdelse Omkostningsbaseret balance Noter til regnskabet Driftsudgifter fordelt efter art Anlægsoversigt Beretninger Personaleoversigt Indhold i bilag til Årsrapport Regnskabspraksis Målopfølgning Investeringsoversigt og bemærkninger hertil Nettooverførsler Specialregnskaber Leasingforpligtelser Renteswap Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Omkostningskalkulationer Afskrivninger Værdiansættelser Obligatoriske oversigter De lovmæssige krav til kommunens årsregnskab Årsregnskabet skal posteringsmæssigt være afsluttet den 1. april i det efterfølgende år. Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2012, at årsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. juni i året efter regnskabsåret. De nærmere regler om formen af kommunernes regnskab er fastsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem". Revisionen skal afgive beretning til Kommunalbestyrelsen inden den 15. august. Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra økonomiudvalg og fagudvalg behandles af Kommunalbestyrelsen så betids, at kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og Kommunalbestyrelsens afgørelser hertil, kan sendes til tilsynsmyndigheden senest den 30. september. Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt for kommunens borgere, men der er ingen særlige formkrav for den informationsmæssige opgave. Regnskabets bestanddele Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller følgende krav til regnskabets indhold: Udgiftsregnskab Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger Regnskabsoversigt Bemærkninger til regnskabet Anlægsregnskaber. Omkostningsregnskab Anvendt regnskabspraksis Balance Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser. Øvrige oversigter og redegørelser Personaleoversigt Udførelse af opgaver for andre myndigheder Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand. 6

9 Årsrapport 2011 Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Økonomiudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Egedal Kommune. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem, idet de deri krævede skemaoversigter findes i et særskilt bilag. Vi anser de transaktioner, der er afspejlet i regnskabet som værende i overensstemmelse med de love og regler, som kommunen er underlagt, ligesom de underliggende dispositioner er gennemført under skyldig økonomisk hensyntagen. Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at årsrapporten overdrages til revision. Ølstykke, den 13. marts Willy R. Eliasen Borgmester Lars Wilms Kommunaldirektør 7

10 Årsrapport 2011 Ledelsespåtegning 8

11 Årsrapport 2011 Årets gang Årets gang i Egedal Kommune Januar De ansatte stortrives på jobbet En stor trivselsundersøgelser viser, at hele 96,7 procent af medarbejderne i Egedal Kommune som helhed er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde. Og det er rigtig godt nyt, mener borgmesteren, der peger på at trivsel også giver bedre borgerservice. Serviceniveauet er under forandring Kommunernes økonomi er under pres. Derfor gør politikerne op med budgetoverskridelserne på det specialiserede socialområde. Det sker med nye kvalitetsstandarder, der sikrer ensartet sagsbehandling. Februar 130 nye muligheder for service på egedalkommune.dk Det bliver hurtigere og nemmere for borgerne at søge om folkepension, byggetilladelse, og 127 andre ting. Egedal Kommune forbedrer sin borgerservice med 130 nye digitale blanketter på egedalkommune.dk Marts Landets første regnskab Egedal Kommune afleverer som den første kommune regnskabet for 2010 til revision. Kassebeholdningen er forbedret til 17,9 millioner kroner, men der er fortsat merudgifter på en række områder. April Egedal har succes med delvise raskmeldinger Kommunen har succes med at bruge delvise raskmeldinger til borgere på sygedagpenge. Fordelene er, at borgerne hurtigere bliver raske, og hurtigere kommer tilbage til arbejdet på fuld tid Maj Egedal skærper den økonomiske kurs Politikerne i beslutter at supplere den økonomiske genopretningsplan for med en række forslag til ekstra besparelser, der skal styrke økonomien. 9

12 Årsrapport 2011 Årets gang Juni Nu kan du klage til din borgervejleder Egedal Kommune får en uafhængig borgervejleder, der skal hjælpe borgere, der føler sig unfair behandlet. Ekstra besparelser på en række områder Kommunalbestyrelsen beslutter at styrke økonomien ved at supplere den økonomiske genopretnings-plan med effektiviseringer og besparelser for lidt over 100 millioner kroner frem til og med Juli Mere effektiv byggesagsbehandling Egedal Kommune imødekommer kritikken af lange byggesagsbehandlingstider og tilfører ekstra ressourcer til området. Indsats mod socialt bedrageri i Egedal Hvert år bliver Kommunen snydt for flere millioner kroner, når borgere får udbetalt ydelser, de ikke er berettigede til. Nu gør kommunen en målrettet indsats for at opspore og stoppe socialt bedrageri. August Stor bydel skyder op i Nordsjælland Egedal Kommune indvier de første 750 meter vej i det største stationsnære byudviklingsområde i Nordsjælland, hvor der allerede er planlagt en Føtex og et nyt energirigtigt rådhus. Blid opbremsning af økonomien Kommunalbestyrelsen foretager et hurtigt indgreb for at begrænse budgetoverskridelserne. Opbremsningen er blidere end ventet og reducerer udgifterne med 14,7 millioner kroner. September Nyt naturområde i Værebro Ådal Et vådområde i Værebro Ådal for 7,8 mio. kr. skal nedbringe forureningen i Roskilde Fjord og skabe nyt plante- og dyreliv. Samtidig kan projektet tage toppen af oversvømmelser langs Værebro Å Næste års budget er fremadrettet Politikerne afslutter forhandlingerne om forslag til besparelser på de næste års budgetter. Aftalen reducerer udgifter for 17 millioner i 2012, men skaber også plads til forbedringer på eksempelvis skolerne. Der afsættes anlægsbeløb til nyt rådhus. Budgettet indeholder effektiviseringsmål som skal sikre en tilbagebetale af investeringen. 10

13 Årsrapport 2011 Årets gang Oktober Høj valgdeltagelse til folketinget Valgresultatet fra Egedal Kommunes 10 valgsteder bliver klar en time før midnat den 15. september. Valgdeltagelsen i Egedal Kommune når helt op på 92,6 procent, hvilket er højere end ved sidste folketingsvalg. Administrationen effektiviseres Bedre sammenhængende service til borgerne. Det er målet for en forandring af den administrative organisation i Egedal Kommune, hvor der skal være færre chefer og mere plads til effektivisering og nytænkning. November Ældre har stor indflydelse på ny politik Omkring 400 ældre møder op i en sportshal for at få maksimal indflydelse på, hvad der er vigtigt at prioritere i den nye ældrepolitik. Resultatet bliver et forslag til en ny visionær og konkret politik, der bærer præg af, at være blevet til i et tæt samarbejde med de ældre selv. December S-togsstation skifter navn til Egedal Borgmester Willy Eliasen indvier det nye navn til S-togsstationen ved byudviklingsområdet midt mellem byerne Ølstykke og Stenløse. Nu får vi en station på landkortet, der tydeligt fortæller, at her er Egedal, siger han. Japansk it-løsning skal styre økonomien Det bliver den japanske teknologivirksomhed Fujitsu, der leverer Egedal Kommunes nye it-system til økonomi, løn og personalestyring. Systemet giver store driftsbesparelser, et bedre beslutningsgrundlag og en mere effektiv borgerservice. 11

14 Årsrapport 2011 Regnskabsvurdering Regnskabsvurdering Regnskabet er aflagt i henhold til de bestemmelser, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Årsrapporten indeholder et regnskab over Kommunens indtægter og udgifter og en balance, der viser værdien af Kommunens grunde, bygninger, driftsmateriel, inventar med videre. Udfordringer i 2011 En af de største udfordringer i 2011 var at sikre, fortsat udvikling fra den genopretningsplan, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen for En plan som bl.a. skulle sikre et overskud på den strukturelle balance. Derudover skal planen sikre at kassebeholdning ved udgangen af 2011 er på 27 mio. kr., stigende til ca. 100 mio. kr. i Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011, viste et forventet merforbrug i 2011 i størrelsesordenen 30 mio. kr. Kommunalbestyrelsen vedtog i juni et tillæg til genopretningsplanen, der indebar reduktioner for ca. 6,5 mio. kr. i 2011 og ca. 35 mio. kr. i overslagsårene. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 var det forventede merforbrug i forhold til det oprindelige budget i 2011 vokset til ca. 55 mio. kr. Økonomiudvalgets besluttede på denne baggrund i august at fremlægge kompenserende besparelser på fortrinsvis ikke-lønbærende konti. Dette resulterede i en beslutning om budgetopbremsning for 2011 med en yderligere besparelse i 2011 på ca. 15 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober var resultatet af den gennemførte opbremsning tydelig. Der viste sig nu et samlet mindreforbrug inkl. forventede overførsler til 2012 på ca. 15 mio. kr. Beregninger på grundlag af budgetopfølgningen viste, at der var et forventet merforbrug i forhold til servicerammen på ca. 6 mio. kr. En anden stor udfordring i 2011 var at få styr på udgifterne på området for voksne med handicap. Med hjælp fra kommunens revision blev der i 2011 igangsat et arbejde med at gennemgå området med henblik på at sikre bedre overblik over udgifter og forpligtigelser. Dette arbejde forventes afsluttet i Endelig er der i slutningen af 2011 gennemført en organisationsændring, der indebærer en fladere og mere enkel organisation. De nuværende 14 centre reduceres til 7 store fagcentre, 2 servicecentre og 2 sekretariater. Organisationsændringen har effekt fra Der er i 2011 gennemført udbud af administrative systemer, og der blev i december underskrevet en aftale med Fujitsu. Implementeringen vil foregå i løbet af 2012, således at de nye systemer kan virke fra 1/ Det økonomiske resultat Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af Kommunens indtægter, driftsudgifter, anlægsudgifter og finansielle poster. Årets resultat udviser et overskud på 74,5 mio. kr. Det skal ses i forhold til, at årets resultat oprindeligt var budgetteret til et overskud på 72,5 mio. kr. Altså en afvigelse på 2,0 mio. kr. Egedal kommunes økonomiske politik lægger vægt på, at der er strukturel balance. Dette betyder, at resultatet af ordinære drift skal kunne finansiere anlægsudgifterne. I regnskab 2011 er der et overskud på den strukturelle balance på ca. 96 mio. kr. Resultat af den ordinære drift Den ordinære drift omfatter driftsudgifter samt indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms. Resultatet af den ordinære drift var et overskud på 96,9 mio. kr. I det oprindelige budget var der budgetlagt med et overskud på 124,6 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift viser et merforbrug på i alt 27,7 mio. kr. Dette skyldes primært merudgifter på driften som er nærmere beskrevet i beretningerne. Endvidere er der under tilskud og udligning merindtægter, som skyldes ændret finansiering på beskæftigelsesområdet. I forhold til det oprindelige budget har der været et merforbrug på driftsudgifterne på netto 57,2 mio. kr. Dette dækker over merforbrug på driftsområderne på 88,5 mio. kr. og mindreforbrug på de tværgående områder på 31,3 mio. kr. De største merforbrug på driftsområderne ligger på sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet. Sundhedscenteret har et merforbrug på 20,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes fortrinsvis merforbrug til voksne med handicap. I 2011 har der foregået et større genopretningsarbejde på hele dette område. Under Jobcenteret er der merudgifter for 59,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Dette skyldes ændret finansiering på beskæftigelsesområdet. Der henvises i øvrigt til centrenes beretninger. Der er for driftsområderne under et søgt om overførsel af uforbrugte midler til 2012 for 20,2 mio. kr. 12

15 Årsrapport 2011 Regnskabsvurdering Finansielle poster er 1,0 mio. kr. større end det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 1,5 mio. kr., som primært vedrører SOLT-depotet (Sælg og lej tilbage) og renter af langfristet gæld. I forhold til det korrigerede budget er der mindreindtægter på 0,5 mio. kr. Anlæg På anlægsområdet er der nettoudgifter for i alt 17,1 mio. kr. Dette svarer til et mindreforbrug på 34,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for -22,4 mio. kr. Dette skyldes primært bevillinger som følge af salg af jord, da der ikke budgetteres med grundslagsindtægter. Der henvises i øvrigt til bemærkninger til investeringsoversigten i bilag til årsrapport. I forhold til det korrigerede budget er der et netto mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Der søges overført 15,5 mio. kr. til 2012 til brug for uafsluttede projekter. Der figurerer derfor merforbrug på afsluttede projekter i 2011 på 3,4 mio. kr. Der er nærmere redegjort for anlæg under bemærkninger til investeringsoversigten i bilag til årsrapport. Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 79,8 mio. kr., hvilket er 6,9 mio. kr. større end det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for netto 29,2 mio. kr., hvilket giver en merindtægt i forhold til det korrigerede budget på 36 mio. kr. hvilket blandt andet skyldes ændret finansiering på beskæftigelsesområdet. Forsyning - Renovationsområdet Renovationsområdet er brugerfinansieret, og der skal over en årrække være balance mellem indtægter og udgifter. Der er et underskud på 5,3 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. større end det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat Det samlede resultat af det skatte- og brugerfinansierede område udgør et overskud på 74,5 mio. kr. i Det svarer til en ændring på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er alt i alt givet tillægsbevillinger på netto 34,6 mio. kr. Tillægsbevillingerne består af: Skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms -39,4 mio. kr. Driftsudgifter 92,6 mio. kr. Finansielle poster -1,5 mio. kr. Anlægsudgifter -22,4 mio. kr. Forsyning (renovation) 5,4 mio. kr. Kassebeholdning Da budgettet for 2011 blev godkendt, i oktober 2010, var der en forventning om en negativ kassebeholdningen primo 2011 på 15,7 mio. kr. Det var ligeledes forventningen, at der ville ske en opbygning af kassebeholdningen, så der ved udgangen af 2011 ville være en positiv kassebeholdning på 27,1 mio. kr. Regnskabet for 2010 viste imidlertid en positiv kassebeholdning 1. januar 2011 på 17,9 mio. kr. På trods af store tillægsbevillinger i 2011 udgør den faktiske kassebeholdning 41,3 mio. kr. ved udgangen af 2011, hvilket svarer til 14,2 mio. kr. mere end oprindeligt forventet. I løbet af året er kassebeholdningen således forøget med 23,4 mio. kr., hvilket er lidt mindre end forudsat, da budgettet blev vedtaget i oktober Det følger af den økonomiske politik, at kassebeholdningen ultimo skal søges øget med 25 mio. kr. årligt frem til 2013 og det er målet, at kassebeholdningen ultimo 2013 skal andrage minimum 100 mio. kr. Kassebeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, der dermed kan påvirkes af mange faktorer. Eksempelvis hvornår borgere og virksomheder betaler deres regninger til Kommunen. De regninger, der er udsendt eller modtaget, men endnu ikke er betalt, udgør en del af posten under tilgodehavender og dermed en del af øvrige balanceforskydninger. Desuden er kassebeholdningen i slutningen af en måned altid meget lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejdere, mens månedens skatteindtægter først indgår måneden efter. Derfor giver det mening at supplere vurderingen af Kommunens økonomi med den gennemsnitlige kassebeholdning over et år. Altså et gennemsnit af saldiene for hver dag i de seneste 365 dage. Den 31. december 2011 var den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage på 132,6 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var ved årets begyndelse på 95,7 mio. kr. Det betyder at der henover året er sket en stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning på 36,9 mio. kr. Dette må siges at være tilfredsstillende - specielt set i lyset af de store merforbrug som de 2 første budgetopfølgninger signalerede. Stigningen i den gennemsnitlige kassebeholdning må tilskrives de genopretningsplaner, der er gennemført i

16 Årsrapport 2011 Regnskabsvurdering Tillægsbevillinger på driftsområderne I løbet af 2011 er der givet tillægsbevillinger til driftsområderne for netto 92,6 mio. kr. Der er hovedsagligt givet tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af året. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 blev der givet tillægsbevillinger på driftsbudgettet på 9,9 mio. kr. Størstedelen vedrører kontanthjælp samt løntilskud til personer i flexjob og personer på ledighedsydelse. På Kommunalbestyrelsens møde i maj blev der givet tillægsbevillinger til driften på 49,9 mio. kr. til finansiering af omlægning på beskæftigelsesområdet.. Beløbet modsvares af bevillinger på hovedkonto 07 og er derfor ikke et træk på kassebeholdningen. På Kommunalbestyrelsens møde i juni blev godkendt iværksættelse af et supplement til genopretningsplanen med en tillægsbevilling for -6,5 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 blev der givet tillægsbevillinger for 40,3 mio. kr. Tillægsbevillingerne er primært givet til Sundhedscenteret 33,8 mio. kr. og Jobcenteret 7,8 mio. kr. På Kommunalbestyrelsens møde i august blev vedtaget en budgetopbremsning på ikke lønbærende områder. Det betød en samlet besparelse på -14,8 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011 blev der givet tillægsbevillinger for 13,5 mio. kr. Samlet set er der givet tillægsbevillinger til afholdelse af merudgifter for i alt 34,6 mio. kr. Årsagen at tallet bliver reduceret fra 92,6 til 34,6 er, at der er givet negative tillægsbevillinger til skatter og tilskud på -39,4 mio. kr., finansielle poster på -1,5 mio. kr. og anlæg på -22,4 mio. Kr. Endelig er der på forsyningsområdet givet tillægsbevillinger for 5,4 mio. kr. Serviceudgifter Hvert år indgår Kommunernes Landsforening og staten en aftale om kommunernes økonomi for det følgende år. Det aftales blandt andet, hvor meget serviceudgifterne må udgøre. Serviceudgifter er kommunernes driftsudgifter til service fratrukket udgifter til brugerfinansierede områder og lovbestemte udgifter som for eksempel førtidspension, sygedagpenge og kontanthjælp. Egedal Kommunes ramme for serviceudgifter for 2011 er opgjort til 1.666,3 mio. kr. Hertil kan lægges 7,8 mio. kr., hvilket svarer til Egedal Kommunes andel af de ufordelte serviceudgifter på landsplan. Altså er den samlede ramme for serviceudgifterne 1.674,1. De faktiske serviceudgifter kan i regnskabet for 2011 opgøres til 1.667,7 mio. kr. Der er altså tale om et mindreforbrug af serviceudgifter på 6,4 mio. kr. svarende til 0,38 %. En sammenfattende vurdering viser, at der er kommet styr på økonomien. Kassebeholdningen er jævnt stigende og det ser ud som om, at målet om en kassebeholdning ultimo 2013 på 100 mio. kr. er et realistisk mål. Der har i 2011 været et overskud på den strukturelle balance på ca. 96 mio. kr. 14

17 Årsrapport 2011 Resultatopgørelse Resultatopgørelse Udgiftsbaseret resultatopgørelse Beløb i kr. Noter Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget bevillinger Budget i fht. opr. budget Skatter Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Indtægter i alt Miljøcenteret Bygge- og plancenteret Center for Borgerservice Ældrecenteret Sundhedscenteret Jobcenteret Skolecenteret Institutionscenteret Familiecenteret Kultur- og fritidscenteret Ledelse og udviklingscenteret Økonomicenteret Personalecenteret It-centeret Redningsberedskabet Driftsudgifter i alt Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle poster i alt Resultat af ordinær drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Resultat af skattefinansieret område Driftvirksomhed forsyning Anlægsvirksomhed forsyning Resultat af brugerfinansieret område Årets resultat Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt, - under anlæg er udtryk for salgsindtægter Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: Noter til regnskabet. 15

18 Årsrapport 2011 Finansieringsoversigt Finansieringsoversigt Udgiftsbaseret finansieringsoversigt Beløb i kr. Noter Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget bevillinger Budget i fht. opr. budget Kassebeholdning primo (inkl. Forsyning) Resultat jfr. ovenstående Optagne lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Postering direkte på status Kassebeholdning ultimo (inkl. Forsyning) Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: Noter til regnskabet. 16

19 Årsrapport 2011 Befolkningsudviklingen Befolkningsudvikling Befolkningsprognosen Befolkningsprognosen er en prognose over udviklingen i befolknings alderssammensætning og bosætningen. Væsentlige dele af budgettet er afhængigt befolkningsprognosen. Det drejer sig blandt andet om daginstitutioner, ældre- og sundhedsområdet samt skoler, hvor prognosen f.eks. anvendes i skoleprognose, hvoraf man kan se antallet af skolebørn og klasser på de enkelte skoler i de kommende år. Befolkningsprognosen anvendes også i forbindelse med budgetlægningen af Kommunens indtægter. Befolkningsprognosen er således et vigtigt redskab i Kommunens planlægning. Det er derfor vigtigt, hvor præcist prognosen ramte den faktiske befolkningsudvikling. Befolkningsprognosen, som lå til grund for budgetlægningen for 2011, blev godkendt af Økonomiudvalget den 16. marts Prognosen giver en forudsigelse af befolkningstallet i perioden frem til Nedenstående tabel viser det forventede antal borgere og det faktiske antal borgere i Egedal Kommune opgjort pr. 31. december tabellen viser således i hvilket omfang udviklingen i løbet af 2011 er forløbet som forventet i prognosen. Sammenligning af prognose med det faktiske befolkningstal Aldersklasse Forventet folketal ultimo 2011 Faktisk folketal ultimo 2011 Afvigelse ift. prognose 0-2 årige årige årige årige årige årige årige årige årige I alt Befolkningsprognosen forventede et samlet befolkningstal 31. december 2011 på indbyggere. Det faktiske tal blev , altså 67 flere end forventet. Befolkningstallet er således højere end forventet i prognosen. Afvigelserne i de enkelte aldersgrupper påvirker forskellige dele af Kommunens regnskab. Børn For de 0 2 årige er der ved udgangen af færre end forventet. Der blev i 2011 født 382 børn. Der var forventet 406 fødsler, dvs. en forskel på 24 fødsler. Faldet i børnetallet i denne gruppe blev større i løbet af 2011 end forudsat i prognosen. Det er relevant for vuggestue/dagpleje-området. For de 3 5 årige var der en afvigelse på 6 i 2011 i forhold til prognosen. Prognosen ramte således meget tæt på det faktiske tal pr. 31. december Aldersklassen er relevant for børnehaveområdet. For de 6 16 årige var der forventet personer og det faktiske tal blev 36 laverer. Det er relevant for skoleområdet. Unge Blandt de årige var der en forskel på 75 personer. Set fra et kommunaløkonomisk synspunkt, har dette ikke den store betydning for Kommunen, idet denne aldersgruppe typisk vil være på en ungdomsuddannelse, som ikke ligger i kommunalt regi. Voksne Blandt de årige er der en afvigelse mellem prognosen og de faktiske tal på 46. Denne aldersgruppe udgør en væsentlig andel af de primære skatteydere og erhvervsaktive. Der har med andre ord været lidt færre skatteydere i denne aldersgruppe end forudsat i budgettet. Det får dog ikke betydning for regnskabet, da Kommunen valgte statsgaranti i Det betyder at Kommunen har fået et fast skatteprovenu i 2011, uanset hvordan udviklingen i det faktiske folketal har været. Blandt de årige er der 93 flere borgere. Denne aldersgruppe er langt den største og har den primære betydning for skatteindtægterne. Ældre For de årige - det vil sige de unge pensionister - var der 50 flere end forventet. Der var altså lidt flere borgere i denne aldersgruppe end forventet. Blandt de årige er der en afvigelse på 21. Der var således færre i denne aldersklasse end forventet, hvilket primært har betydning for ældreområdet. For indbyggerne fra 85 år og opefter er der 20 færre og således et samlet tal på 314 ved udgangen af Det er typisk de ældste der har størst betydning for ældreplejen i Kommunen, da de som regel er de mest plejekrævende. Dermed får afvigelser ofte stor økonomisk betydning. 17

20 Årsrapport 2011 Bevillingsoverholdelse Bevillingsoverholdelse Bevillingsafregning - drift Bevillingsoverholdelse Beløb i kr. Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Overførsel Budget bevillinger Budget i fht. korrigeret budget Overførsel fra 2010 til Miljøcenter Bygge- og plancenter Center for Borgerservice Ældrecenter Sundhedscenter Jobcenter Skolecenter Institutionscenter Familiecenter Kultur- og Fritidscenter Ledelse- og udviklingscenter: 0 Ledelses- og udvikling Direktørområder Økonomicenter Personalecenter IT-center Redningsberedskabet Overførsel fra 2011 til I alt Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt Det er ledelsens vurdering, at bestemmelserne, om at der ikke må oppebæres indtægter eller afholdes udgifter uden bevilling (Lov om Kommunernes Styrelse 40), er overholdt i året. Kommunen har i alt 15 bevillingsområder på driften. I forhold til det oprindelige budget er der givet tillægsbevilling på netto 89,5 mio. kr., svarende til 5 pct. Det er Kommunens opfattelse, at tillægsbevillinger i dette omfang ikke er tilfredsstillende. Det er ligeledes Kommunens opfattelse, at de konstaterede bevillingsoverskridelser for alle centre på nær Personale- og Ledelses- og udviklingscenteret kan henføres til lovhjemlede meraktiviteter og aktiviteter af kalkulatorisk natur, hvor det ikke har været muligt at få afgivet tillægsbevilling inden regnskabsårets udløb. Mindreforbruget under Personalecenteret er på 6,011 mio. kr. og skyldes henlæggelser af arbejdsskadeforsikring og uddannelsespuljer, der skal overføres til Herudover har der været et overskud på tjenestemandspensioner. For Ledelses- og udviklingscenteret skyldes mindreforbruget på 8,7 mio. kr. en stor besparelse i forbindelse med rengøringsudbuddet, samt manglende udmøntning fra diverse puljer. Den samlede afvigelse i forhold til korrigeret budget ligger på 1,65 %. 18

Regnskab 2010 Årsrapport

Regnskab 2010 Årsrapport Regnskab 2010 Årsrapport Billeder i Årsrapport 2010 Egedal Kommune har i år valgt at tage udgangspunkt i billeder taget i Kommunen. Kommunen er indrammet i en skøn natur, hvorfor der helt naturligt er

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Kommuneoplysninger... 2. Politisk organisation... 3. Forord... 5. Introduktion til regnskabet... 6. Ledelsespåtegning... 7

Kommuneoplysninger... 2. Politisk organisation... 3. Forord... 5. Introduktion til regnskabet... 6. Ledelsespåtegning... 7 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 2 Politisk organisation... 3 Forord... 5 Introduktion til regnskabet... 6 Ledelsespåtegning... 7 Årets gang i Egedal Kommune...

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse

Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 2 Politisk organisation... 3 Forord... 5 Introduktion til regnskabet... 6 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån. - 312-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger sresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 2,9 I budgettet var der regnet med et overskud på 28,7 Afvigelsen på 25,8 kan især henføres til anlæg,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere