BRP Kursusintroduktion og Java-oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRP 6.9.2006 Kursusintroduktion og Java-oversigt"

Transkript

1 BRP Kursusintroduktion og Java-oversigt 1. Kursusintroduktion 2. Java-oversigt (A): Opgave P Java-oversigt (B): Ny omvendings -opgave 4. Introduktion til næste kursusgang

2 Kursusintroduktion: rammer Forudsætninger: Indledende Programmering (IP) eller tilsvarende Tidligere afholdtes BRP parallelt med IP, men nu forudsættes dette kendt ved kursusstart Formiddag: læreroplæg, eftermiddag: øvelser (som tommelfingerregel) Eksamen: 2 timers skriftlig eksamen Lærebog: Cay Horstmann. Big Java (2. udgave) eller Java Concepts (4. udgave) Jørgen Villadsen. Notes on Data Structures and Algorithms. (Fås i Bogladen til 30 kr.) BRP IP ISP

3 Kursusindhold Redskaber betyder fagelementer som støtter programmeringsaktiviteten algoritmer (fx til søgning og sortering) (x) datastrukturer (fx lister, træer) (x) kompleksitetsteori (fx lineær og eksponentiel kompleksitet) grammatik (fx syntaks af java kildetekst-fil) repræsentation af data (fx tal) Begreber betyder at fagelementerne er overvejende teoretiske Også programmering (i Java) Arbejde med begreberne i praksis Nye måder at programmering på (fx rekursion) Også redskaber af praktisk karakter Fagelementer fra software engineering (fx test) Håndkøring af programmer

4 Eksempel på (søge-) algoritme (Horstmann kap 19.6) Problem 1: Du har en telefonbog, og vil finde navnet på en person hvis nummer du kender. Algoritme: start fra enden af, undersøg hvert enkelt post i telefonbogen (lineær søgning) Problem 2: Du har en telefonbog, og vil finde nummeret på en person, du kender navnet på. Basis for forbedret algoritme: posterne er sorteret efter navn. Algoritme: Veldefineret metode til løsning af et givet problem (cirka, der findes ingen kanonisk definition, men mange gode)

5 Formål med at studere algoritmer Algoritme-begrebet er centralt i datalogien - faget rummer en række kendte, afprøvede algoritmer - vigtigt at anvende kendte metoder isf. at genopfinde dem - vigtigt at kunne analysere (finde svagheder i) anvendte algoritmer (tids- og pladsforbrug, kompleksitetsteori) - teorien om algoritmer siger også noget om computerens begrænsninger (Turings stopproblem) Specifikt er søgning centralt i mange typer software, blandt andet i databaser.

6 Datastrukturer Array hurtigt opslag/læs Hægtet liste ikke-destruktiv indsæt Træ hurtig, ikkedestruktiv indsæt

7 Tal, logaritme-funktion log 2 = 1 log 4 = 2 log 8 = 3 log 16 = 4.. log 64 = 6.. log 1024 = 10.. Hvor mange sammenligninger ved lineær søgning? Svar: n/2 Ved normal telefonbogssøgning? Svar: log n (log n betyder her totals-logaritmen af n, dvs. med grundtal 2)

8 Algoritmer + datastrukturer + logaritmer + kompleksitetsanalyse En algoritme er ofte knyttet til en bestemt datastruktur, fx en søgealgoritme der er knyttet til et binært søgetræ Logaritme-funktionen er bl.a. vigtig at forstå for at forstå tidsforbruget af visse søgealgoritmer Kompleksitetsanalyse er studiet af algoritmers tids- og pladsforbrug m.v.

9 Kursets teoretiske/begrebslige del versus programmeringsdelen Kurset er primært begrebsligt orienteret Programmering indgår begreber illustreres helst med program-eksempler øget træning i programmering er en vigtig sidegevinst ved kurset kursets begreber omfatter også meget programmeringsnære begreber, fx rekursion Vi arbejder eksemplarisk og praktisk med udvalgte algoritmer og datastrukturer m.v.

10 Eksamen To timers skriftlig eksamen hjælpemidler: skriftlige, ikke elektroniske Opgave 1, vinter 2005/2006. Betragt følgende program: Public class LinkedList {.. Delopgave 1.1. Håndkør programmet med henblik på at angive indholdet af den hægtede liste x til slut.

11 Eksamen Formål BRPs læringsmål kan til en vis grad måles på denne måde Kræver at færdigheder indøves som en form for rutine, bl.a. ved at regne mange opgaver. Det kan give en god forståelse for stoffet. Generelt vigtigt at datalogi har forskellige former for eksamen, at ikke alle eksamener er afleveringsopgaver Giver en form for objektiv feedback til studerende

12 BRP Kursusintroduktion og Java-oversigt 1. Kursusintroduktion 2. Java-oversigt (A): Opgave P Java-oversigt (B): Ny omvendings -opgave 4. Introduktion til næste kursusgang

13 Java-oversigt: formål At vi i dag får berørt det centrale Java-stof, som forudsættes som startniveau for kurset For at I derved får lejlighed til at genopfriske det teste om I kan det, så I kan afgøre om I selv skal arbejde yderligere med det Horstmann: 1.1, , , , , , , 4, 6, 7, , , ,

14 Horstmann opgave P4.4 Write a program that prompts the user for two numbers, then prints the sum the difference..

15 Kapitel 1: bl.a. om oversættelse Man kan oversætte filer med tomme klasse-erklæringer. Pair.java public class Pair { PairTest.java public class PairTest { XP-agtig udvikling: Incremental udvikling, problem-opdeling

16 PairTest.java Kapitel 2: Using objects - bl.a. om test-programmer (s. 47) package brp.scanning; import java.util.scanner; public class PairTest { public static void main(string[] args) { System.out.println("Skriv to reelle tal:"); Scanner sc = new Scanner(System.in); Pair p = new Pair(sc.nextDouble(),sc.nextDouble()); System.out.println("Summen er:"); System.out.println(p.getSum()); System.out.println("Differencen er:"); System.out.println(p.getDifference());

17 Pair.java Kapitel 3: Implementing classes - overordnet design af en klasse public class Pair { public Pair(double d1, double d2) {.. private double d1, d2; public double getsum() {.. public double getdifference() {.. Offentlige tilgangs metoder Private instans variable

18 Kapitel 4: Fundamental data types - bl.a. om input og class Scanner PairTest.java import java.util.scanner; public class PairTest { public static void main(string[] args) { System.out.println("Skriv to reelle tal:"); Scanner sc = new Scanner(System.in); Pair p = new Pair(sc.nextDouble(),sc.nextDouble()); System.out.println(..);..

19 class java.util.scanner (se Horstmann Appendix C) Scanner(InputStream in) Scanner(String s).. boolean hasnext() boolean hasnextdouble() // og int o.s.v. boolean hasnextline().. String next() Double nextdouble() // og int o.s.v. String nextline()..

20 BRP Kursusintroduktion og Java-oversigt 1. Kursusintroduktion 2. Java-oversigt (A): Opgave P Java-oversigt (B): Ny omvendings -opgave 4. Introduktion til næste kursusgang

21 Omvendings -opgave Skriv et program, der beder brugeren om en sætning, og derefter skriver sætningen ud i omvendt rækkefølge. Det sunde vink: Skab et genbrugeligt program med samme programstruktur som i P4.4. Sæt et grænse for antal ord. Alternativt vink: Lav et hack med et kort, rekursivt program.

22 class Strings public class Strings { public Strings(String s) { Scanner sc = new Scanner(s); while (sc.hasnext()) {add(sc.next()); private ArrayList strings = new ArrayList(); public void add(string s) { strings.add(s); public String get(int i) { if (0 <= i && i <= size()) return (String) strings.get(i); else return null; public int size() { return strings.size();

23 class StringsTest import java.util.scanner; public class StringsTest { public static void main(string[] args) { /* get sentence */ System.out.println("Skriv en sætning:"); Scanner sc = new Scanner(System.in); String s = sc.nextline(); /* store sentence */ Strings strings = new Strings(s); /* print reverse sentence */ System.out.println("Her kommer sætningen i omvendt rækkefølge:"); for (int i=strings.size() 1; i>=0; i ) System.out.print(strings.get(i) + " "); System.out.println();

24 class Hack import java.util.scanner; public class Hack { public static void main(string[] args) { System.out.println("Skriv en sætning:"); Scanner sc = new Scanner(System.in); String s = sc.nextline(); System.out.println("Her kommer sætningen i omvendt.. ); print(new Scanner(s)); System.out.println(); private static void print(scanner sc) { if (sc.hasnext()) { String s = sc.next(); print(sc); System.out.print(s + " ");

25 Rekursion i class Hack Metoden print() kalder sig selv rekursivt. Metodens krop: 1. Udtag det forreste ord. 2. Kald rekursivt. 3. Udskriv det forreste ord. Foretag håndkørsel: 1. Udtag forreste ord. (Hej) 2. Kald rekursivt 1. Udtag forreste ord. (med) 2. Kald rekursivt Udskriv forreste ord (med) 3. Udskriv forreste ord (Hej)

26 BRP Kursusintroduktion og Java-oversigt 1. Kursusintroduktion 2. Java-oversigt (A): Opgave P Java-oversigt (B): Ny opgave om omvending af sætning. 4. Introduktion til næste kursusgang

27 Næste gang: Tal. Computerrepræsentation og -manipulation af tal. Logaritmer. Litteratur: 1. Jørgen Villadsens noter, s Horstmann: Hvis du har Big Java: Appendix L og M Hvis du har Java Concepts: Download Appendix L og M fra

28 Opgaver Forudsætningsstof: Lav en udgave af omvendings -programmet uden øvre grænse for antal ord. Vink: Brug ArrayList. Talstof: Løs Problem 2 i Exercise 2 (E1.pdf) (tidsangivelsen på 20 min. er optimistisk) E1.pdf er skrevet af Jørgen Villadsen og kan downloades fra resources/opgaver på ecampus.

BRP Tal. Om computer-repræsentation og -manipulation. Logaritmer

BRP Tal. Om computer-repræsentation og -manipulation. Logaritmer BRP 13.9.2006 Tal. Om computer-repræsentation og -manipulation. Logaritmer 1. Opgaverne til i dag dækker det meste af stoffet 2. Resten af stoffet logaritmer binære træer 3. Øvelse ny programmeringsopgave

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 2

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 2 DM502 Forelæsning 2 Repetition Kompilere og køre Java program javac HelloWorld.java java HeloWorld.java Debugge Java program javac -g HelloWorld.java jswat Det basale Java program public class HelloWorld

Læs mere

Skriftlig eksamen i Datalogi

Skriftlig eksamen i Datalogi Roskilde Universitetscenter side 1 af 9 sider Skriftlig eksamen i Datalogi Modul 1 Vinter 1999/2000 Opgavesættet består af 6 opgaver, der ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1 5% Opgave 2

Læs mere

Løsning af møntproblemet

Løsning af møntproblemet Løsning af møntproblemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Antag at tilstandene i problemet (stillingerne) er repræsenteret ved objekter af klassen State. Vi kan da finde en kortest mulig løsning af problemet

Læs mere

Kursus navn: Indledende programmering Kursus nr. 02101

Kursus navn: Indledende programmering Kursus nr. 02101 Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 8 sider Skriftlig prøve, den 15. december 2007 Kursus navn: Indledende programmering Kursus nr. 02101 Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler Vægtning

Læs mere

DM502. Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/

DM502. Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/ DM502 Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/ 1 DM502 Bog, ugesedler og noter De første øvelser Let for nogen, svært for andre Kom til øvelserne! Lav opgaverne!

Læs mere

DM01 DM01. 3. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk. D12, Elias 18/3-2003. Side 1 af 11

DM01 DM01. 3. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk. D12, Elias 18/3-2003. Side 1 af 11 DM01 DM01 3. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk D12, Elias 18/3-2003 Side 1 af 11 DM01 Indholdsfortegnelse: BILAG:...2 1 FORMÅL:...3 2 KLASSER:...4 2.1 DILEMMA:...4 2.1.1 METODER:...4

Læs mere

Løsning af skyline-problemet

Løsning af skyline-problemet Løsning af skyline-problemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Efter at have overvejet problemet en stund er min første indskydelse, at jeg kan opnå en løsning ved at tilføje en bygning til den aktuelle

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 4

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 4 DM502 Forelæsning 4 Flere kontrolstrukturer for-løkke switch-case Metoder Indhold Arrays og sortering af arrays String-funktioner for-løkke Ofte har man brug for at udføre det samme kode, for en sekvens

Læs mere

Eksempel: Skat i år 2000

Eksempel: Skat i år 2000 Kursus 02199: Programmering afsnit 2.1-2.7 Anne Haxthausen IMM, DTU 1. Værdier og typer (bl.a. char, boolean, int, double) (afsnit 2.4) 2. Variable og konstanter (afsnit 2.3) 3. Sætninger (bl.a. assignments)

Læs mere

BRP Sortering og søgning. Hægtede lister

BRP Sortering og søgning. Hægtede lister BRP 18.10.2006 Sortering og søgning. Hægtede lister 1. Opgaver 2. Selection sort (udvælgelsessortering) 3. Kompleksitetsanalyse 4. Merge sort (flettesortering) 5. Binær søgning 6. Hægtede lister 7. Øvelser:

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 3

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 3 DM502 Forelæsning 3 Indlæsning fra tastatur Udskrift til skærm Repetition Beregning af middelværdi Gentagelse med stop-betingelse (while) Heltalsdivision Division med nul Type-casting ( (double) ) Betinget

Læs mere

Abstrakte datatyper C#-version

Abstrakte datatyper C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Abstrakte datatyper C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Abstrakte Datatyper Denne note introducerer kort begrebet abstrakt datatype

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM503 Forelæsning 11

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM503 Forelæsning 11 DM503 Forelæsning 11 Generics Pakker Exceptions Indhold Generics Nedarvning og Generics Generics Nedarvning og Generics Husk Box fra sidst Generics public class Box {! private T object;! public void

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2018 Projekt, del II Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 13. marts, 2018 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2018 Projekt, del II Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 20. marts, 2019 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Datalogi OB, Efterår 2002 OH er, forelæsning 3/9-2002 - forstå datastrukturer og algoritmer (teoretisk forståelse og intuition)

Datalogi OB, Efterår 2002 OH er, forelæsning 3/9-2002 - forstå datastrukturer og algoritmer (teoretisk forståelse og intuition) Datalogi OB, Efterår 2002 OH er, forelæsning 3/9-2002 Datastrukturer og algoritmer Henning Christiansen henning@ruc.dk http://www.ruc.dk/~henning Formål: at kunne - forstå datastrukturer og algoritmer

Læs mere

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java Kursus i OOP og Java Kursus i Objektorienteret programmering i Java Åben Dokumentlicens Dette foredragsmateriale er under Åben Dokumentlicens (ÅDL) Du har derfor lov til frit at kopiere dette værk Bruger

Læs mere

AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007

AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007 AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007 Opgavebesvarelsen skal afleveres som enten en printerudskrift eller som et passende dokument sendt via email til fjj@noea.dk. Besvarelsen skal

Læs mere

Civilingeniøreksamen 49104 12. januar 2001. Skriftelig prøve den 12. januar 2001 Kursusnummer 49104

Civilingeniøreksamen 49104 12. januar 2001. Skriftelig prøve den 12. januar 2001 Kursusnummer 49104 Skriftelig prøve den 12. januar 2001 Kursusnummer 49104 Kursusnavn: Programmering. Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler Opgavesættet består af fire opgaver, der har følgende vægtning: Opgave

Læs mere

Det er muligt at chekce følgende opg. i CodeJudge: og

Det er muligt at chekce følgende opg. i CodeJudge: og Det er muligt at chekce følgende opg. i CodeJudge:.1.7 og.1.14 Exercise 1: Skriv en forløkke, som producerer følgende output: 1 4 9 16 5 36 Bonusopgave: Modificer dit program, så det ikke benytter multiplikation.

Læs mere

Programmering 2. dprog2 E2013. http://www.cs.au.dk/dprog2/

Programmering 2. dprog2 E2013. http://www.cs.au.dk/dprog2/ Programmering 2 dprog2 E2013 http://www.cs.au.dk/dprog2/ Læringsmål Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne: forklare og anvende både basale og videregående elementer af et moderne programmeringssprog,

Læs mere

Skriftlig eksamen i Datalogi

Skriftlig eksamen i Datalogi Roskilde Universitetscenter side 1 af 11 sider Skriftlig eksamen i Datalogi Modul 1 Sommer 2000 Opgavesættet består af 6 opgaver, der ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1 10% Opgave 2 10%

Læs mere

Software Construction 1 semester (SWC) Spørgsmål 1

Software Construction 1 semester (SWC) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Objekter #1 Giv en kort præsentation af begrebet objekt, samt hvorledes du erklærer(declare), opretter(create) og bruger objekter Du kan beskrive o Datatyper o Variable / Instans variable /

Læs mere

Rekursion og dynamisk programmering

Rekursion og dynamisk programmering Rekursion og dynamisk programmering Datastrukturer & Algoritmer, Dat C Forelæsning 12/10-2004 Henning Christiansen Rekursion: at en procedure kalder sig selv eller et antal metoder kalder hinanden gensidigt.

Læs mere

Jacob Christiansen, Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense

Jacob Christiansen, Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense 7 DM -. Obligatoriske Opgave Løsning af ligningssystem vha. fipunktmetoden Jacob Christiansen, 8 moffe@imada.sdu.dk Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense. Opgaven Der skal implementeres

Læs mere

Datalogi C + Datastrukturer og Algoritmer

Datalogi C + Datastrukturer og Algoritmer Datalogi C + Datastrukturer og Algoritmer Velkommen til DatC erne Dagens emne: Hvad er D&A, mål for effektivitet Kursuslærer: Henning Christiansen henning@ruc.dk, http://www.ruc.dk/~henning Hjælpelærer

Læs mere

Forelæsning 17, tirsdag 2. november 1999 Søgning efter en given værdi i en tabel. Programmering 1999

Forelæsning 17, tirsdag 2. november 1999 Søgning efter en given værdi i en tabel. Programmering 1999 sammenligninger, hvor Programmering 1999 Forelæsning 17, tirsdag 2 november 1999 Søgning efter en given værdi i en tabel Lineær søgning og binær søgning Effektivitet: maskinuafhængig vurdering af køretid

Læs mere

Programmering 2. dprog2 E2012. http://www.cs.au.dk/dprog2/

Programmering 2. dprog2 E2012. http://www.cs.au.dk/dprog2/ Programmering 2 dprog2 E2012 http://www.cs.au.dk/dprog2/ Læringsmål Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne: forklare og anvende både basale og videregående elementer af et moderne programmeringssprog,

Læs mere

Algoritmisk geometri

Algoritmisk geometri Algoritmisk geometri 1 Intervalsøgning 2 Motivation for intervaltræer Lad der være givet en database over ansatte i en virksomhed Ansat Alder Løn Ansættelsesdato post i databasen Antag, at vi ønsker at

Læs mere

Martin Olsen. DM507 Projekt Del I. 19. marts 2012 FOTO: Colourbox

Martin Olsen. DM507 Projekt Del I. 19. marts 2012 FOTO: Colourbox Martin Olsen DM0 Projekt 0 Del I. marts 0 FOTO: Colourbox Indhold Indledning... Opgave... Opgave... Opgave... Opgave... Opgave... Opgave... Opgave... Kildekode til SimpleInv.java... Kildekode til MergeSort.java...

Læs mere

Programmering 1999 KVL Side 5-4. Klassen Time: metoder. Metoder i objektet giver mulighed for at ændre tilstanden, eller kigge på tilstanden.

Programmering 1999 KVL Side 5-4. Klassen Time: metoder. Metoder i objektet giver mulighed for at ændre tilstanden, eller kigge på tilstanden. Programmering 1999 Forelæsning 5, tirsdag 14. september 1999 Oversigt Mere om klasser og objekter Klassefelter: static Konstante felter: final Indkapsling og synlighed: private og public Overlæsning af

Læs mere

Test af It-komponent

Test af It-komponent Test af It-komponent I programmeringssproget Java Programmet Login service Elev: Mads Funch Klasse 2.4 Mat, It, Programmering Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium HTX Underviser: Karl Dato: 31-08-2016 Side

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2019 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 27. februar, 2019 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Tabelbegrebet. Klassediagrammer (III) Oversigt. Anvendelse af Tabeller. Tabeller og qualified associations

Tabelbegrebet. Klassediagrammer (III) Oversigt. Anvendelse af Tabeller. Tabeller og qualified associations Tabelbegrebet Klassediagrammer (III) Tabeller og qualified associations originally by Michael R. Hansen modified/extended by Anne E. Haxthausen Informatics and Mathematical Modelling Technical University

Læs mere

Noter og opgaver. Programmering A IMADA. Niels Kjeldsen & Jacob Aae Mikkelsen. Med grundig korrektur og rettelser af Edmund Christiansen

Noter og opgaver. Programmering A IMADA. Niels Kjeldsen & Jacob Aae Mikkelsen. Med grundig korrektur og rettelser af Edmund Christiansen Programmering A IMADA Noter og opgaver Niels Kjeldsen & Jacob Aae Mikkelsen Med grundig korrektur og rettelser af Edmund Christiansen Noter til Programmering A INDHOLD Indhold 1 Indledning 3 2 Kom i gang

Læs mere

Skriftlig eksamen i Datalogi

Skriftlig eksamen i Datalogi Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Datalogi Modul 1 Vinter 1998/99 Opgavesættet består af 5 opgaver, der ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1 16% Opgave 2 12% Opgave 3 10% Opgave

Læs mere

DATALOGI 0GB. Skriftlig eksamen tirsdag den 6. januar 2004

DATALOGI 0GB. Skriftlig eksamen tirsdag den 6. januar 2004 Københavns Universitet bacheloruddannelsen i datalogi side 1 af 6 DATALOGI 0GB Skriftlig eksamen tirsdag den 6. januar 2004 Dette opgavesæt består af 6 nummererede sider. Eksamensdeltagerne bør straks

Læs mere

PROGRAM. using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Collections;

PROGRAM. using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Collections; PROGRAM using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Collections; namespace EventManager class Program static void Main(string[] args) string hovedmenu = ""; string svar;

Læs mere

Syntaks og syntaksgenkendelse, særligt regulære udtryk og tilstandsmaskiner og lidt om anvendelser i bioinformatik

Syntaks og syntaksgenkendelse, særligt regulære udtryk og tilstandsmaskiner og lidt om anvendelser i bioinformatik Datalogi C, RUC Forelæsning 22. november 2004 Henning Christiansen Syntaks og syntaksgenkendelse, særligt regulære udtryk og tilstandsmaskiner og lidt om anvendelser i bioinformatik Dagens program Hvad

Læs mere

Studiepraktik. Thomas Bøgholm Mikkel Hansen Jacob Elefsen

Studiepraktik. Thomas Bøgholm Mikkel Hansen Jacob Elefsen Studiepraktik Thomas Bøgholm boegholm@cs.aau.dk Mikkel Hansen mhan@cs.aau.dk Jacob Elefsen jelefs12@student.aau.dk 1 Studiepraktik -- program Program onsdag 10.00 10.15 Registrering af fremmøde og gennemgang

Læs mere

Intervalsøgning. Algoritmisk geometri. Motivation for intervaltræer. Intervalsøgning. Lad der være givet en database over ansatte i en virksomhed

Intervalsøgning. Algoritmisk geometri. Motivation for intervaltræer. Intervalsøgning. Lad der være givet en database over ansatte i en virksomhed Algoritmisk geometri Intervalsøgning 1 2 Motivation for intervaltræer Intervalsøgning Lad der være givet en database over ansatte i en virksomhed Ansat Alder Løn Ansættelsesdato post i databasen Vi kan

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2013 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 5. marts, 2013 Dette projekt udleveres i to dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 29. februar, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 6

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 6 DM502 Forelæsning 6 Klasser og objekter Introduktion Math-klassen Indhold Klasser vs. objekter Først et tænkt eksempel: Vi vil lave en bil i Java 1. spørgsmål: Hvad karakteriserer en bil? Model År Farve...

Læs mere

public Set(int size) { this.listelement = new LinkedList<Integer>(); }

public Set(int size) { this.listelement = new LinkedList<Integer>(); } // Henri AYCARD import java.util.linkedlist; public class Set { private LinkedList listelement; public Set(int size) { this.listelement = new LinkedList(); public boolean contains(int

Læs mere

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Skriftlig prøve, 14. december 2018, 4 timer Side 1 af 18 Kursus navn: 02101 Indledende Programmering Kursus : 02101 Tilladte hjælpemidler: Ikke-digitale skriftlige hjælpemidler

Læs mere

Hashing og hashtabeller

Hashing og hashtabeller Datastrukturer & Algoritmer, Datalogi C Forelæsning 16/11-2004 Hashing og hashtabeller Teknik til at repræsentere mængder Konstant tid for finde og indsætte men ingen sortering af elementerne Specielt

Læs mere

Introduktion til funktioner, moduler og scopes i Python

Introduktion til funktioner, moduler og scopes i Python Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Introduktion til funktioner, moduler og scopes i Python Denne artikel er fortsættelsen af "I gang med Python", som blevet publiceret her på sitet for

Læs mere

Forelæsning Uge 5 Mandag

Forelæsning Uge 5 Mandag Forelæsning Uge 5 Mandag Algoritmeskabeloner findone, findall, findnoof, findsumof (sidste mandag) findbest Brug af klassen Collections og interfacet Comparable BlueJ s Debugger Nyttig til at inspicere

Læs mere

BOSK F2011, 1. del: Udsagnslogik

BOSK F2011, 1. del: Udsagnslogik ( p q) p q February 1, 2011 Sandhedsværdier og udsagnsvariable I dag handler det om logiske udsagn. Mere præcist om de logiske udsagn vi kan bygge ud fra sandhedsværdier, udsagnsvariable og logiske konnektiver.

Læs mere

Java Programmering. En bog for begyndere. Skrevet af Henrik Kressner

Java Programmering. En bog for begyndere. Skrevet af Henrik Kressner Java Programmering En bog for begyndere Skrevet af Henrik Kressner Indholdsfortegnelse Introduktion...3 1 Introduktion til Java...4 1.1 Javakoden...4 1.2 Det første program...6 1.2 Skriv til skærmen...6

Læs mere

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen?

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Valget af OIOUBL profil i en konkret dokumentudveksling vil bl.a. afhænge af, hvilke OIOUBL profiler den anden part i udvekslingen understøtter. Et konkret eksempel

Læs mere

Programmering i C. Lektion 4. 5. december 2008

Programmering i C. Lektion 4. 5. december 2008 Programmering i C Lektion 4 5. december 2008 Funktioner Eksempel Fra sidst 1 Funktioner 2 Eksempel Funktioner Eksempel Eksempel: 1 / f u n k t i o n s p r o t o t y p e r / i n t i n d l a e s ( void )

Læs mere

Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Ideen er simpel:

Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Ideen er simpel: Grådige algoritmer Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Ideen er simpel: Opbyg løsningen skridt for skridt ved hele tiden af vælge lige

Læs mere

Forelæsning Uge 4 Mandag

Forelæsning Uge 4 Mandag Forelæsning Uge 4 Mandag Algoritmeskabeloner findone, findall, findnoof, findsumof Primitive typer (forfremmelse og begrænsning) Identitet versus lighed (for objekter, herunder strenge) Opfølgning på Skildpadde

Læs mere

class Time { int hours, min; } } Time t1; // Erklær variabel af type Time class Time1 { public static void main(string[] args) { Time t1; t1.

class Time { int hours, min; } } Time t1; // Erklær variabel af type Time class Time1 { public static void main(string[] args) { Time t1; t1. Programmering 1999 Forelæsning 4, fredag 10. september 1999 Klasser og objekter Felter, konstruktorer, this Eksempler på klasser: Time, Appointment Eksempler på metoder i Time og Appointment Klassefelter:

Læs mere

MM4. Algoritmiske grundprincipper. Lister, stakke og køer. Hash-tabeller og Træer. Sortering. Søgning.

MM4. Algoritmiske grundprincipper. Lister, stakke og køer. Hash-tabeller og Træer. Sortering. Søgning. MM Algoritmiske grundprincipper. Lister, stakke og køer. Hash-tabeller og Træer. Sortering. Søgning. MM MM MM MM MM Sortering Sorteringsalgoritmer : Virkemåde og anvendelser Kompleksitet Algoritmen Sorteringsalgoritmer

Læs mere

Stakke, køer og lidt om hægtede lister - kapitel 16 og 17

Stakke, køer og lidt om hægtede lister - kapitel 16 og 17 Datastrukturer & Algoritmer, Datalogi C Forelæsning 2/11-2004 Henning Christiansen Stakke, køer og lidt om hægtede lister - kapitel 16 og 17 Fundamentale datastrukturer man får brug for igen og igen Et

Læs mere

Hanne Niels Edith Harald Carsten Jørgen Henrik.

Hanne Niels Edith Harald Carsten Jørgen Henrik. Programmering 1999 Forelæsning 18, fredag 5 november 1999 Anvendelse af udvalgssortering Quicksort Rapportopgave Programmering 1999 KVL Side 18-1 Eksempel 2 på anvendelse af udvalgssortering Sortering

Læs mere

Forelæsning Uge 6 Mandag

Forelæsning Uge 6 Mandag Forelæsning Uge 6 Mandag Tingene i denne forelæsning er ikke eksamenspensum Forelæsningen afrunder kurset, og forklarer nogle af de begreber, som I har mødt under kurset uden at få detaljeret forklaring

Læs mere

Tilfældige tal. Denne artikel introducerer generering af tilfældige tal og viser lidt om hvad man kan og ikke mindst hvad man ikke bør bruge.

Tilfældige tal. Denne artikel introducerer generering af tilfældige tal og viser lidt om hvad man kan og ikke mindst hvad man ikke bør bruge. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Tilfældige tal Denne artikel introducerer generering af tilfældige tal og viser lidt om hvad man kan og ikke mindst hvad man ikke bør bruge. Den forudsætter

Læs mere

Skriftlig Eksamen DM507 Algoritmer og Datastrukturer

Skriftlig Eksamen DM507 Algoritmer og Datastrukturer Skriftlig Eksamen DM507 Algoritmer og Datastrukturer Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Mandag den 6. juni 2016, kl. 15:00 19:00 Besvarelsen skal afleveres elektronisk. Se

Læs mere

Rolf Fagerberg. Forår 2013

Rolf Fagerberg. Forår 2013 Forår 2013 Mål for i dag Dagens program: 1 2 3 4 5 6 Forudsætninger: DM536 og DM537 Timer: 50% forelæsninger, 50% øvelser Forudsætninger: DM536 og DM537 Eksamenform: Skriftlig eksamen: Timer: 50% forelæsninger,

Læs mere

18 Multivejstræer og B-træer.

18 Multivejstræer og B-træer. 18 Multivejstræer og B-træer. Multivejs søgetræer. Søgning i multivejssøgetræer. Pragmatisk lagring af data i multivejstræer. B-træer. Indsættelse i B-træer. Eksempel på indsættelse i B-træ. Facts om B-træer.

Læs mere

Parallelle algoritmer

Parallelle algoritmer Parallelle algoritmer 1 Von Neumann s model John von Neumann 1903-57 Von Neumanns model: Instruktioner og data er lagret i samme lager, og én processor henter instruktioner fra lageret og udfører dem én

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2019 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 10. april, 2019 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2015 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 3. marts, 2015 Dette projekt udleveres i to dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Rolf Fagerberg. Forår 2012

Rolf Fagerberg. Forår 2012 Forår 2012 Mål for i dag Dagens program: 1 2 3 4 5 6 Forudsætninger: DM502 og DM503 Timer: 50% forelæsninger, 50% øvelser Forudsætninger: DM502 og DM503 Eksamenform: Skriftlig eksamen: Timer: 50% forelæsninger,

Læs mere

Stakke, køer og lidt om hægtede lister

Stakke, køer og lidt om hægtede lister Datastrukturer & Algoritmer, Datalogi C Forelæsning 4/11-2003 Henning Christiansen Stakke, køer og lidt om hægtede lister - kapitel 16 og 17 Hvorfor? Fundamentale datastrukturer man får brug for igen og

Læs mere

Forelæsning Uge 3 Mandag

Forelæsning Uge 3 Mandag Forelæsning Uge 3 Mandag ArrayList klassen Gør det let at lave en objektsamling (collection) med et variabelt antal elementer Der er mange andre slags objektsamlinger (se Collection interfacet i JavaDoc)

Læs mere

Parallelle algoritmer

Parallelle algoritmer Parallelle algoritmer Von Neumann s model John von Neumann 1903-57 Von Neumanns model: Instruktioner og data er lagret i samme lager, og én processor henter instruktioner fra lageret og udfører dem én

Læs mere

Videregående Programmering Obligatorisk opgave - 3. semester, efterår 2004

Videregående Programmering Obligatorisk opgave - 3. semester, efterår 2004 Overvågningssystem Beskrivelse Bagagesorteringssystemet består af et antal skranker (check-in) til modtagelse og registrering af bagage, et automatiseret sorteringsanlæg samt et antal terminaler (gates),

Læs mere

Datalogi OB, Efterår 2002 OH er, forelæsning 10/ Klasser og nedarvning

Datalogi OB, Efterår 2002 OH er, forelæsning 10/ Klasser og nedarvning Datalogi OB, Efterår 2002 OH er, forelæsning 10/9-2002 Klasser og nedarvning Hvad er formålet? Typer, generisk kode, typeparameterisering Kritisk kig på, hvordan man gør i Java. Eftermiddagens opgave:

Læs mere

Introduktion til DM507

Introduktion til DM507 Introduktion til DM507 Rolf Fagerberg Forår 2017 1 / 20 Hvem er vi? Underviser: Rolf Fagerberg, IMADA Forskningsområde: algoritmer og datastrukturer 2 / 20 Hvem er vi? Underviser: Rolf Fagerberg, IMADA

Læs mere

SWC eksamens-spørgsmål. Oversigt

SWC eksamens-spørgsmål. Oversigt SWC eksamens-spørgsmål Oversigt #1 Typer og variable #2 Aritmetik og logik #3 Klasser (definition, objekter) #4 Klasser (metoder) #5 Klasser (nedarvning, polymorfi) #6 Conditional statements #7 Repetition

Læs mere

14.1 Internationale programmer

14.1 Internationale programmer 14.1 Internationale programmer Når et program skal anvendes af flere kulturer og sprog opstår behov for at programtekster, beløb og datoangivelser afhænger af landet og sproget, og man må i gang med at

Læs mere

Prepared Statements. Denne artikel beskriver hvorfor prepared statements er gode. Den forudsætter lidt kendskab til Java og JDBC.

Prepared Statements. Denne artikel beskriver hvorfor prepared statements er gode. Den forudsætter lidt kendskab til Java og JDBC. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Prepared Statements Denne artikel beskriver hvorfor prepared statements er gode. Den forudsætter lidt kendskab til Java og JDBC. Skrevet den 18. Feb 2010

Læs mere

Rolf Fagerberg. Forår 2014

Rolf Fagerberg. Forår 2014 Forår 2014 Mål for i dag Dagens program: 1 2 3 4 5 6 Forudsætninger: Format: Programmering og Diskret matematik I (forelæsninger), TE (øvelser), S (arbejde selv og i studiegrupper) Eksamenform: Skriftlig

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Introduktion til kurset Rolf Fagerberg Forår 2019 1 / 20 Hvem er vi? Underviser: Rolf Fagerberg, Institut for Matematik og Datalogi (IMADA) Forskningsområde: algoritmer

Læs mere

Forelæsning Uge 3 Mandag

Forelæsning Uge 3 Mandag Forelæsning Uge 3 Mandag ArrayList Collection (samling af objekter) med variabelt antal elementer Der er mange andre Collection typer (se Collection interfacet i JavaDoc) MusicOrganizer projektet Eksempel

Læs mere

Grundlæggende køretidsanalyse af algoritmer

Grundlæggende køretidsanalyse af algoritmer Grundlæggende køretidsanalyse af algoritmer Algoritmers effektivitet Størrelse af inddata Forskellige mål for køretid Store -notationen Klassiske effektivitetsklasser Martin Zachariasen DIKU 1 Algoritmers

Læs mere

DM01 DM01. 4. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk. D12, Elias 13/5-2003. Side 1 af 7

DM01 DM01. 4. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk. D12, Elias 13/5-2003. Side 1 af 7 DM01 DM01 4. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk D12, Elias 13/5-2003 Side 1 af 7 DM01 Indholdsfortegnelse: BILAG:...2 1 FORMÅL:...3 2 KLASSER:...4 2.1 DNA2:...4 2.1.1 METODER:...4

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 10

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 10 DM502 Forelæsning 10 Rekursion Fakultet n! Fibonaccitallene 2. projektopgave Opgaven Formalia Indhold Rekursion Rekursion Prøv at definere en liste af tal uden at bruge ordet liste Rekursion Prøv at definere

Læs mere

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen.

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen. Indledning...2 Variabler...13 Eksempel: 1...13 Eksempel 2:...13 Eksempel 3:...15 Eksempel 4:...16 Metoder...17 Metode (intet ind og intet ud)...17 Metode (tekst ind)...18 Metode (tekst ind og tekst ud)...19

Læs mere

Offset til terminalskærm i Java

Offset til terminalskærm i Java Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Offset til terminalskærm i Java Ikke en atikkel - men en Classe til java der gør det nemt at skrive ud på avancerede måder når man kun opererer i dosvindue.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/16 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Programmering,

Læs mere

Rekursion C#-version

Rekursion C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannn i Informationsteknologi Rekursion C#-version Finn Nordbjerg 1 Rekursion Rekursionsbegrebet bygger på, at man beskriver noget ved "sig selv". Fx. kan tallet

Læs mere

//Udskriver System.out.println("Hej " + ditfornavn + " " + ditefternavn + "."); System.out.println("Du er " + dinalder + " aar gammel!

//Udskriver System.out.println(Hej  + ditfornavn +   + ditefternavn + .); System.out.println(Du er  + dinalder +  aar gammel! Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Brugerinput i Java Denne her artikel gennemgår diverse ting ved brug af brugerinput i Java. Den starter med det simple og fortæller derefter skridt for

Læs mere

Tree klassen fra sidste forelæsning

Tree klassen fra sidste forelæsning Programmering 1999 Forelæsning 12, fredag 8. oktober 1999 Oversigt Abstrakte klasser. Grænseflader. Programmering 1999 KVL Side 12-1 Tree klassen fra sidste forelæsning class Tree { int age; // in years

Læs mere

Forelæsning Uge 5 Mandag

Forelæsning Uge 5 Mandag Forelæsning Uge 5 Mandag Sortering ved hjælp af klassen Collections Ved hjælp af interfacet Comparable Ved hjælp af interfacet Comparator findbest som sorteringsproblem Køreprøven i uge 7 Form Forberedelse

Læs mere

Et udtryk på formena n kaldes en potens med grundtal a og eksponent n. Vi vil kun betragte potenser hvor grundtallet er positivt, altså a>0.

Et udtryk på formena n kaldes en potens med grundtal a og eksponent n. Vi vil kun betragte potenser hvor grundtallet er positivt, altså a>0. Konkrete funktioner Potenser Som udgangspunkt er brugen af potenser blot en forkortelse for at gange et tal med sig selv et antal gange. Hvis a Rskriver vi a 2 for a a a 3 for a a a a 4 for a a a a (1).

Læs mere

Dokumentation af programmering i Python 2.75

Dokumentation af programmering i Python 2.75 Dokumentation af programmering i Python 2.75 Af: Alexander Bergendorff Jeg vil i dette dokument, dokumentere det arbejde jeg har lavet i løbet opstarts forløbet i Programmering C. Jeg vil forsøge, så vidt

Læs mere

Anvendelse af metoder - Programmering

Anvendelse af metoder - Programmering Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Anvendelse af metoder - Programmering En forhåbentlig rigtig god forklaring på hvad metoder er og hvordan de anvendes. Lidt om private og public, retur

Læs mere

Lær Python dag 1 - modul 1

Lær Python dag 1 - modul 1 Lær Python dag 1 - modul 1 Introduktion, basis python Steffen Berg Klenow Jonas Bamse Andersen Syddansk Universitet Indhold 1. Velkommen 2. Programmering i python 3. Typer, variabler og udtryk 1 Velkommen

Læs mere

Software Construction 1. semester (SWC) januar 2014 Spørgsmål 1

Software Construction 1. semester (SWC) januar 2014 Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Grundlæggende objektorienterede begreber o Klasse (class) o Objekt (object) o Metode (method), herunder return type og parametre o Instansvariable (instance variables) & egenskaber (properties),

Læs mere

Tabeller (I) Tabeller

Tabeller (I) Tabeller Tabeller (I) Klassediagrammer (III) Tabeller og qualified associations Michael R. Hansen mrh@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark En tabel fra en mængde A til

Læs mere

b) Udvid din implementation af forme til at understøtte.equals. To objekter af samme form er ens hvis de har samme værdier i felterne.

b) Udvid din implementation af forme til at understøtte.equals. To objekter af samme form er ens hvis de har samme værdier i felterne. Exercise 1: Opgave 9.1 på CodeJudge. a) Lav klasserne Cirkel, Rektangel og Kvadrat, som implementerer vedhæftede interface From.java (se CodeJudge). Lav Rektangel før du laver Kvadrat. Kan du bruge nedarvning

Læs mere

Forelæsning Uge 4 Mandag

Forelæsning Uge 4 Mandag Forelæsning Uge 4 Mandag Algoritmeskabeloner Kan (ved simple tilretningerne) bruges til at implementere metoder, der gennemsøger en arrayliste (eller anden objektsamling) og finder objekter, der opfylder

Læs mere