Til udvalgets orientering fremsendes hermed Bredbåndskortlægningen for 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til udvalgets orientering fremsendes hermed Bredbåndskortlægningen for 2006."

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 60 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til udvalgets orientering fremsendes hermed Bredbåndskortlægningen for Af kortlægningen kan ses, at ADSL-dækningen fortsætter med at stige. På landsplan er der nu kun virksomheder og husstande, som ikke har adgang til ADSL. Desuden stiger udbredelsen af bredbånd fortsat markant i alle dele af landet. Ses der bort nogle områder i Nordvestjylland, Lolland, Bornholm og det sydlige Fyn med øer, så anvendes bredbånd i resten af landet i grove træk af over 40 pct. af alle virksomheder og husstande. I en tredjedel af postnumrene er udbredelsen på mere end 50 pct. Kortlægningen viser endvidere, at de fleste elselskaber fastholder deres planer for udrulning af fiber og flere selskaber har meldt en udrulning ud, hvilket har været medvirkende til, at det samlede antal potentielle kunder er steget. Elselskaber forventer nu samlet set at kunne tilbyde 1,5 mio. husstande og virksomheder en fiberforbindelse mod 1,2 mio. sidste år. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Endvidere fremgår det af kortlægningen, at de trådløse bredbåndsløsninger vinder frem. Bredbåndsforbindelserne bliver desuden stadig både hurtigere og billigere. Andelen af ADSL forbindelser med hastigheder på 2 Mbit/s eller derover er siden 2003 steget fra 8 pct. til næsten 40 pct. i Priserne på ADSL forbindelser er halveret i den samme periode. I europæisk sammenhæng er de danske priser dog stadig over gennemsnittet. Med venlig hilsen Helge Sander

2 Bredbåndskortlægning 2006 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2006 IT- og Telestyrelsen December 2006

3 Indhold 1. INDLEDNING SAMMENFATNING OVERSIGT OVER DIGITALE ADGANGSVEJE TILGÆNGELIGHED AF BREDBÅNDSINFRASTRUKTUR DSL VIA FASTNETTET KABELMODEM VIA KABEL-TV NET / FÆLLESANTENNEANLÆG TRÅDLØSE BREDBÅNDSLØSNINGER VIA FWA OG 3G UDRULNING AF OPTISKE FIBRE UDBREDELSE AF BREDBÅND BREDBÅNDSHASTIGHEDER OG PRISER UDVIKLINGEN I BREDBÅNDSHASTIGHEDER UDVIKLINGEN I BREDBÅNDSPRISER METODE- OG DATAGRUNDLAG METODEGRUNDLAG... 24

4 1. Indledning En infrastruktur, der giver alle danskere adgang til bredbånd, er en væsentlig forudsætning for, at alle borgere får mulighed for at deltage i det globaliserede samfund. Det er derfor vigtigt, uanset hvor man bor, og hvor en virksomhed er lokaliseret, at der er gode bredbåndsforbindelser. Dette er en betingelse for at få adgang til det globale marked og den voksende digitale økonomi samt en forudsætning for udbredelsen af den digitale forvaltning. Der har gennem de senere år været en omfattende opgradering og udbygning af bredbåndsinfrastrukturen. Udviklingen har navnlig været drevet af en tiltagende konkurrence på bredbåndsmarkedet. En konkurrence som er baseret på dels nye teleudbyderes adgang til TDC s fastnet, hvor udbydere kan levere bredbåndstjenester i direkte konkurrence med TDC (tjenestebaseret konkurrence), dels fremkomsten af nye alternative bredbåndsinfrastrukturer som fx fiberbaserede net og trådløse bredbåndsnet, der medvirker til at skabe en konkurrence ikke blot på tjenester og indhold, men også en infrastrukturbaseret konkurrence. Konkurrenceudviklingen har i høj grad medvirket til, at Danmark i dag er et af de førende lande inden for OECD, når det drejer sig om virksomhedernes og befolkningens adgang til og anvendelse af bredbånd. Det seneste år har der været et stort politisk fokus på at sikre bredbåndsadgang til alle danskere. Med det netop annoncerede udbud af trådløse frekvenser, hvor det er hensigten at tilladelseshaveren bliver pålagt at dække de områder, som endnu ikke har anden bredbåndsadgang, ser dette mål ud til at blive realiseret indenfor en kort årrække. På grund af den stigende udbredelse og anvendelse af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark følges der løbende op på den danske bredbåndsstrategi fra Den seneste opfølgning på bredbåndsstrategien blev afsluttet i foråret 2006, og resultatet af gennemgangen kan læses i notatet "Status over den danske bredbåndsstrategi fra 2001", der findes på IT- og Telestyrelsen hjemmeside. Bredbåndskortlægningen 2006 er den sjette af slagsen. IT- og Telestyrelsen gennemførte den første bredbåndskortlægning tilbage i 2001 som led i udarbejdelsen af en national bredbåndsstrategi. På dette tidspunkt var bredbånd overvejende et byfænomen, og kortlægningen skulle afdække huller i geografiske områder med henblik på en indsatsvurdering. IT- og Telestyrelsen har til grundlag for denne publikation gennemført en kortlægning af den danske bredbåndsinfrastruktur pr. medio Bredbåndsinfrastrukturen bliver blandt andet fremstillet i form af nogle Danmarkskort, der illustrerer tilgængelighed og udbredelse af bredbånd. Tidligere har bredbåndskortlægningen indeholdt data opdelt på kommuneniveau. På grund af kommunalreformens nye kommunegrænser og for at opnå det mest detaljerede billede vil kortene i denne publikation vise tilgængelighed og udbredelse opdelt på postnummerniveau. Med udsigt til at målsætningen om bredbånd til alle danskere indenfor nogle år vil være opfyldt, er der flere andre problemstillinger og målsætninger, som bliver aktuelle at følge. Her kan for eksempel nævnes båndbredder og priser. I denne kortlægning vil der derfor også være fokus på båndbredder og priser. Et stigende udbud og en større efterspørgsel af audiovisuelle tjenester eller andre data- 3

5 tunge tjenester på nettet bliver en kontinuerligt stigende båndbredde afgørende for, at de danske borgere får mulighed for at benytte disse tjenester og derved medvirke til, at efterspørgslen efter avanceret indhold styrkes. Lavere priser på bredbånd er ligeledes afgørende for at sikre, at udbredelsen af bredbånd fortsætter med at stige, og at efterspørgslen ligeledes stiger på større båndbredde. 4

6 2. Sammenfatning Ved Bredbåndskortlægning 2006 kan særligt bemærkes følgende: ADSL-dækningen fortsætter med at stige. På landsplan er der nu kun virksomheder og husstande, som ikke har adgang til ADSL. Udbredelsen af bredbånd stiger fortsat markant i alle dele af landet. Når der ses bort fra nogle mindre områder i Nordvestjylland, Lolland, Bornholm og det sydlige Fyn med øer, så anvendes bredbånd i resten af landet i grove træk af over 40 pct. af alle virksomheder og husstande. I en tredjedel af postnumrene 1 er udbredelsen på mere end 50 pct. De fleste elselskaber fastholder deres planer for udrulning af fiber og flere selskaber har meldt en udrulning ud, hvilket har været medvirkende til, at det samlede antal potentielle kunder er steget. Elselskaber forventer nu samlet set at kunne tilbyde 1,5 mio. husstande og virksomheder en fiberforbindelse mod 1,2 mio. sidste år. Antallet af husstande med mulighed for at få en fiberforbindelse er siden 2004 vokset fra 4 pct. til 9 pct. i Trådløse bredbåndsløsninger vinder også frem. FWA-udbydere er i de største byer begyndt at udbyde trådløse WiMAX-tjenester også til private. Bredbåndsforbindelserne bliver stadig både hurtigere og billigere. Andelen af ADSLforbindelser med hastigheder på 2 Mbit/s eller derover er siden 2003 steget fra 8 pct. til næsten 40 pct. i Priserne på ADSL-forbindelser er halveret i den samme periode. I europæisk sammenhæng er de danske priser dog stadig over gennemsnittet. 1 I denne opgørelse er de københavnske postnumre grupperet således at følgende tre områder betragtes som postnumre: København K. ( ), København V. ( ) og Frederiksberg C. ( ). 5

7 3. Oversigt over digitale adgangsveje Definitioner Analogt modem: Adgang via traditionel telefonlinie med en hastighed op til 56 kbit/s. ISDN: Betegnelse for en tjeneste, der giver mulighed for at bruge den traditionelle telefonlinje til en dataforbindelse med en hastighed op til 128 kbit/s. xdsl er betegnelsen for en digital adgangsteknologi, der giver mulighed for at bruge den traditionelle telefonforbindelse til datatransmission med høj hastighed. ADSL er den mest udbredte variant af xdsl-teknologien, og udbydes i dag med hastigheder op til 20 Mbit/s (ADSL2+). Kabelmodem er en enhed, der ved tilkobling til kabel-tv net eller fællesantenneanlæg gør det muligt at sende og modtage datasignaler, der fremføres i antenneanlægget ved siden af radio- og tv-programmer. Kabelmodem udbydes med hastigheder op til 4 Mbit/s (overvejende private husstande). FWA/WiMAX (Fixed Wireless Access) er et radiobaseret system, der udgør et alternativ til kabelbaserede løsninger. FWA udbydes i forskellige frekvensbånd. I 3,5 GHzbåndet og i 10 GHz-båndet udbydes der hastigheder op til 4 Mbit/s. Tjenesterne retter sig fortrinsvis mod mindre virksomheder. I 26 GHz-båndet udbydes der typisk hastigheder op til 34 Mbit/s. Tjenesterne i det høje frekvensbånd retter sig primært mod større virksomheder, boligforeninger og teleudbydere. WiMAX er et standardiseret FWA system, der er certificeret af et internationalt forum af virksomheder, som arbejder med trådløse kommunikationssystemer og standarder inden for FWA. Flere danske FWA-udbydere har i 2005 lanceret tjenester baseret på WiMAX. WiFi (Wireless Fidelity) er navnet på udstyr til trådløst lokalnet baseret på standarderne under IEEE og som er certificeret af organisationen WiFi Alliance. WiFi udstyr fra forskellige fabrikanter kan fungere sammen i samme net. WiFi benytter det tilladelsesfrie frekvensbånd ved 2,4 GHz. Optiske fibre anvendes i stigende omfang som adgangsvej til større virksomheder og boligforeninger. Den kapacitet, der kan opnås med en optisk fiber, er stort set ubegrænset og forventes at kunne dække virksomheders og husstandes behov i mange år fremover. Inden for de seneste år har flere elforsyningsselskaber i forbindelse med nedgravning af el-nettet samtidigt nedlagt optiske fibre, og til disse fibre forbindes nu virksomheder og husstande i stigende udstrækning med individuelle optiske fibre. Optiske fiberforbindelser til private husstande udbydes i dag med hastigheder fra typisk 2-10 Mbit/s og op til 100 Mbit/s. Bolignet. Husstande i boligforeninger og kollegier kan via et internt lokalnet (LAN) deles om en fælles internetforbindelse, fx optisk fiber, FWA eller ADSL. Lokalnettet kan være såvel kabelbaseret som trådløst. Den enkelte husstand opnår typisk en hastighed, der svarer til et ADSL- eller kabelmodemabonnement og op til 2-10 Mbit/s. Hotspots. Et hotspot giver trådløs bredbåndsadgang fra offentligt tilgængelige steder, som fx cafeer, restauranter, hoteller, biblioteker, offentlige pladser og tankstationer. Hastigheden i et hotspot er afhængig af dels kapaciteten i den bagvedliggende internetforbindelse, dels antallet af samtidige brugere. Hastigheden er typisk op til 2 Mbit/s. Mobile adgangsveje. GPRS er en mobildatatjeneste, som muliggør pakkekoblet datatransmission i anden generations (2G) mobilnettet eller GSM-nettet med en maksimal hastighed på 57 kbit/s. EDGE muliggør dataforbindelser, der er tre gange hurtigere end GPRS inden for samme multislot-klasse. UMTS (3G) mobildatatjenester giver en maksimal hastighed på op til 384 kbit/s. En videreudvikling af UMTS kaldet HSPDA gør det endvidere muligt at sende data med op til 10,8 Mbit/s. Digitale sendenet. Et digitalt jordbaseret tv-sendenet begyndte landsdækkende udsending i april Det nye digitale sendenet kan understøtte muligheden for at modtage mobil-tv. Bredbånd. Betegnelsen bredbånd anvendes i denne publikation som en fælles betegnelse for internetforbindelser med en hastighed på mindst 144 kbit/s, dvs. hurtigere end analogt telefonmodem og ISDN. EU-kommissionen bruger denne hastighedsgrænse i statistikker, mens OECD har lagt grænsen ved 256 kbit/s. 6

8 4. Tilgængelighed af bredbåndsinfrastruktur Den danske bredbåndsinfrastruktur er under fortsat udbygning. Virksomheder og private får i stigende omfang adgang til øget båndbredde, der kan understøtte et bredt udbud af og efterspørgsel efter nye og avancerede indholdstjenester. Tilgængeligheden af bredbånd i Danmark er hovedsageligt udgjort af ADSL, kabelmodem, trådløse forbindelser og fiberoptiske kabler, som tilsammen i dag dækker en stor del af befolkningen. Tilgængelighed dækker over den andel af husstande og/eller virksomheder, der har mulighed for at få adgang til internet via en bredbåndsforbindelse. Figur 1 viser, at udbygningen af bredbåndsinfrastrukturen inden for de senere år har givet en stigende del af befolkningen og virksomhederne adgang til bredbåndstjenester. Figur 1: Bredbåndsdækning (i procent af virksomheder og husstande) Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre

9 4.1 DSL via fastnettet DSL er den mest udbredte opkoblingsform til internettet. Næsten 60 pct. af samtlige bredbåndsforbindelser i Danmark er DSL forbindelser. Den mest udbredte DSL teknologi er ADSL (se oversigt over digitale adgangsveje). Siden medio 2002 har 95 pct. af alle husstande og virksomheder i Danmark haft adgang til ADSL baseret på TDC s opgradering af samtlige telefoncentraler og teknikhuse med ADSL-udstyr (ca centraler). TDC afsluttede i maj 2005 en yderligere udbygning af ADSL, der indebærer, at mere end 98 pct. af samtlige husstande og virksomheder på landsplan nu har adgang til ADSL med en hastighed på mindst 512 kbit/s. TDC har også det seneste år udbygget ADSL-dækningen. Der er således i dag kun husstande og virksomheder i Danmark, som ikke kan få en ADSL forbindelse med en hastighed på minimum 512 kbit/s. Det betyder, at over 98 pct. af samtlige husstande og virksomheder har adgang til ADSL. De husstande og virksomheder, som endnu ikke har adgang til ADSL, fordeler sig geografisk som vist i det nedenstående kort. Kort 1: Andel af virksomheder og husstande der ikke kan få ADSL (i procent af husstande og virksomheder), oktober 2006 Kilde: Kortet er baseret på data fra TDC pr. oktober

10 Kortet er opdelt efter TDC's centralområder, som er de enkelte centralers forsyningsområde. Næsten alle husstande og virksomheder i et centralområde forsynes med ADSL fra den samme central, og det er derfor den mest præcise enhed at opgøre ADSL-dækningen på. Kortet viser en beregnet dækning på baggrund af målinger af de enkelte linier, men der kan være enkelte husstande, hvor resultatet i praksis bliver anderledes end beregnet. Afvigelserne kan gå begge veje. Der er tale om et illustrativt øjebliksbillede, da der løbende sker ændringer via omlægninger af kabelveje, investeringer i nyt udstyr og etablering af nye bebyggelser mv. Kort 1 viser, at ADSL-dækningen overvejende er højest i de mere tæt befolkede områder. Særligt i Jylland er der størst problemer med dækningen, hvorimod dækningen på Sjælland er langt bedre. Tilgængeligheden er typisk lavest i landdistrikter og på en række af de mindre øer, hvor afstanden mellem husstande og telefoncentralerne ofte er relativ stor, dvs. typisk mere end 4-5 kilometer. Selvom ovenstående kort viser, at de tæt bebyggede områder har den højeste procentmæssige ADSL dækning, viser nedenstående kort dog, at det faktuelle antal husstande og virksomheder, som ikke kan fa DSL, primært er centreret i og omkring de større byer. Kort 2: Antal virksomheder og husstande der ikke kan få ADSL oktober 2006 Kilde: Kortet er baseret på data fra TDC pr. oktober 2006 De bemærkninger, som nævnes i forbindelse med kort 1 ovenfor, er også gældende for kort 2. TDC forventer yderligere på sigt at kunne udbyde en DSL-teknologi med længere rækkevidde end den almindelige ADSL, og på den måde udbygge DSL-dækningen til at omfatte yderligere

11 husstande og virksomheder, og således øge dækningen til 99 pct. også til privat- TDC udbyder i dag ADSL i store dele af landet med hastigheder op til 20 Mbit/s kunder. Lokalt udbydes ADSL af andre udbydere med op til 24 Mbit/s. 4.2 Kabelmodem via kabel-tv net / fællesantenneanlæg Siden 2001 har der været landsomfattende aktivitet med opgradering af kabel-tv net (TDC) samt privatejede og kommunalt ejede fællesantenneanlæg, der i vidt omfang er serviceret af Telia-Stofa, Dansk Kabel TV (TDC) og A+Arrownet. På landsplan er det 60 pct. af alle husstande, der har adgang til kabelmodem med hastigheder på op til 4 Mbit/s. Kort 3 nedenfor viser, at tilgængeligheden af kabelmodem generelt set er højest i de mere tæt befolkede byområder, der dog kun i begrænset omfang omfatter hovedstadsområdet. I et større antal byer er tilgængeligheden af kabelmodem helt oppe på niveau med ADSL. Kort 3: Tilgængelighed af kabelmodem (i procent af husstande). Medio 2006 Det skal bemærkes, at visse kabelanlæg vist på ét enkelt primært postnummer, selv om enkelte anlæg strækker sig over to eller flere postnumre. 10

12 Kortlægningen viser, at næsten 1,5 mio. husstande har adgang til kabelmodem-tjenester. Dette svarer til ca. 60 pct. af samtlige husstande. Tilgængeligheden af kabelmodem er stort set uændret i forhold til sidste år, hvor der ligeledes var adgang til kabelmodem fra ca. 60 pct. af de danske husstande. Dette skyldes, at stort set alle kabelnettene nu er opgraderede til at kunne understøtte tovejs datakommunikation. Hvis kabeldækningen skal udbygges yderligere, kræver det således, at der trækkes kabler i nye områder. 4.3 Trådløse bredbåndsløsninger via FWA og 3G Trådløse bredbåndsløsninger vinder også frem. 3G mobiltjenester, der leveres med hastigheder på op til 384 kbit/s til erhvervs- og privatkunder, er i 2006 blevet tilgængelige for 96,5 pct. af befolkningen. Ud over 3, er TDC nu også begyndt at udbyde 3G-telefoni. TDC's 3G-dækning er dog foreløbigt centreret omkring landets største byer. Selskabet 3 har netop lanceret 3G med hastigheder op til 3,6 Mbit/s baseret på den såkaldte HSDPA teknologi. I første omgang er det dog kun i København og Frederiksberg, at der er mulighed for de høje hastigheder. 3 forventer dog at kunne udbyde HSDPA i hele deres mobilnet allerede i sommeren FWA har siden 2002 været tilgængeligt for ca. 90 pct. af alle virksomheder og husstande på landsplan. Indtil videre har FWA primært været anvendt af virksomheder. FWA er dog med lanceringen af WiMAX-tjenester i stigende omfang også aktuelt for private slutbrugere. I 2005 lancerede FWA-udbydere WiMAX-tjenester, som også rettes imod privatkunder. WiMAX bliver i dag udbudt i landets største byer, og der er yderligere planer om at dække flere byer i Danmark indenfor de kommende år. WiMAX bliver endvidere brugt flere steder i landet til at skabe bredbåndsdækning i geografisk afgrænsede områder. Der findes i dag op imod hotspots på landsplan, der giver trådløs bredbåndsadgang på cafeer, biblioteker, tankstationer, campingpladser, lystbådehavne, på offentlige torve og pladser mv. Kort 4 viser udbredelsen af disse hotspots. Kortet inkluderer ud over de kommercielle hotspots også åbne ikke-kommercielle hotspots, som er frit tilgængelige for alle. Kortet er baseret på indberetning fra forskellige hotspotsudbydere. 11

13 Kort 4: Trådløse hotspots i Danmark Kilde: Openwifi.dk Kortet er en gengivelse fra openwifi og bygger på indberetninger fra udbydere af hotspots. Der ligger således ikke nogen komplet liste til grund for kortet. 4.4 Udrulning af optiske fibre Bredbåndsforbindelser leveres også gennem fibre, og udbredelsen af fiberbaserede bredbåndsnet er i vækst. Fiberbaserede bredbåndsforbindelser har den fordel, at de kan levere et meget højt antal bit/s. Det betyder, at de er særligt velegnet til triple play løsninger eller andet, hvor der er høje krav til store dataoverførelser. Det er især mange af elselskaberne, der står bag udrulningen af optiske fibre til bredbåndsforbindelser. Men også flere boligforeninger og flere teleselskaber benytter sig af fibre til bredbåndsforbindelser. TDC havde ved udgangen af km fibre og er dermed den største enkelt ejer af fibre i Danmark. TDC igangsatte i begyndelsen af 2004 en omfattende udbygning af optiske fibre, der på sigt kommer til at omfatte op mod 100 byområder i Danmark. Foreløbigt har TDC s fiberløsninger primært været rettet mod erhvervskunder, herunder kommuner og amter. TDC s udbygning af optiske fibre er også en del af selskabets løbende opgradering af fastnettet med 12

14 henblik på at kunne tilbyde ADSL med endnu højere hastigheder. De højere hastigheder opnås blandt andet ved at skubbe de optiske fibre tættere på slutbrugerne i de yderste delstrækninger af det kobberbaserede fastnet. Det vurderes, at der er cirka husstande og virksomheder, der har adgang til en fiberforbindelse. Det svarer til, at godt 9 pct. af husstandene og virksomhederne kan få en fiberforbindelse, mod små 4 pct. i Elselskabernes udrulning af fiber står for omkring 40 pct. af de dækkede husstandene og virksomheder, mens teleselskaberne og boligforeningerne står for de resterende 60 pct. 2. Ultimo 2005 var der små km. fiberkabler i Danmark. Nettet udvides kraftigt i disse år, ikke mindst elselskabernes nedgravning af fibre bidrager hertil. Kortlægning af elselskabernes udrulningsplaner IT- og Telestyrelsen kortlagde i juli 2005 elselskabernes foreløbige udrulning af fiberbaseret bredbåndsinfrastruktur samt selskabernes forventede udrulningsplaner. Denne kortlægning er i store træk gentaget i oktober Kortlægningen viser, at elselskabernes udrulningsplaner tilsammen omfatter meget store dele af Danmark. Figur 6 viser dels, hvor mange virksomheder og husstande der medio 2006 potentielt kunne tilsluttes en fibertilslutning fra et elselskab, dels det forventede antal potentielle kunder for henholdsvis ultimo 2008 og ved realisering af den samlede udbygningsplan. Tidshorisonten for realisering af udbygningsplanerne er op til ca. 10 år. 2 Tilgængeligheden af fiber er udregnet med udgangspunkt i de allerede etablerede fiberforbindelser (FTTH), elselskabernes 'Homes passed', der vil kunne tilsluttes bredbåndsnettet med en beskeden graveindsats i form af fx etablering af forbindelse fra hus til grundskel eller tilsvarende, samt de boligforeninger der via fiberkabler er koblet til internettet gennem lokale netværk (LAN). På baggrund af en forespørgsel blandt LAN udbyderne er det forudsat, at omkring 80 % af alle LAN er forsynet med fiberkabler, samt at omkring 60 % af alle LAN-kablede husstande har en aktiv forbindelse. 13

15 Figur 2: Elselskabernes udrulning af optiske fibre, antal potentielle kunder DongEnergy Sydenergi Midvest Bredbånd SEAS-NVE EnergiMidt Tre-for HEF Bredbånd Nord Energi Randers Østjysk Energi Energi Horsens Sydfyns Elforsyning Energi Fyn Galten Energi NRGi NEF Medio 2006 Ultimo 2008 Total forventet jf. oplysninger om færdig udrulning Medio 2006 var der godt virksomheder og husstande, der havde adgang til en fibertilslutning fra et elselskab. Det er mere end en otte gange så meget som i 2005, hvor virksomheder eller husstande havde adgang til elselskabernes fibernet. Af de godt potentielle kunder havde elselskaberne medio 2006 lidt under aktive abonnementer. Herudover udbyder en række virksomheder FTTH via elselskaberne net. Disse er ikke med i denne opgørelse, da elselskaberne ikke har slutbrugerkontakten. Elselskaberne forventer i 2008 samlet set at kunne tilbyde husstande, virksomheder mv. en fibertilslutning. Dette følger den forventede udvikling til udrulningen af fiberkabler i forhold til 2007, hvor elselskaberne samlet set sidste år forventede at nå potentielle kunder. Figur 6 er baseret på oplysninger fra nedenstående tabeller. 14

16 Tabel 1: Kortlægning af elselskabernes potentielle kunder til optiske fibre Potentielle kunder medio Potentielle kunder Forventede potentielle kunder ultimo Selskaber 2005 medio Bredbånd Nord n/a DongEnergy (1) Energi Fyn Energi Horsens Energi Randers n/a EnergiMidt Galten Elværk HEF MidtVest Bredbånd NEF NRGi SEAS-NVE Sydenergi (2) Sydfyns Elforsyning Tre-for Østjysk Energi n/a Total Ved potentielle kunder forstås virksomheder, offentlige institutioner og private husstande, der vil kunne tilsluttes elselskabets fiberbaserede bredbåndsnet med en beskeden graveindsats i form af fx etablering af forbindelse fra hus til grundskel eller tilsvarende. For DONG Energy gælder dog også, at potentielle kunder dækker kunder, der allerede har fået et tilbud om tilslutning eller som kan tilsluttes inden den dato, de er opgjort inden for. Kortlægningen omfatter kun selskaber, der har annonceret udrulning af fiber og omfatter ikke udrulningsplaner for kommunalt ejede elselskaber. (1) DONG Energy s tal for 2005 er indberetning fra henholdsvis KE og NESA. Opgørelsen fra 2006 er eksklusiv det KE da der ikke er defineret, hvordan etagebyggeri skal opgøres." DONG Energy er en sammenlægning af de danske energiselskaber DONG, Elsam, ENERGI E2, Frederiksberg Forsyning, NESA og energidelen af Københavns Energi. (2) Sydenergi udbyder også SHDSL-tjenester. Disse er ikke medtaget i opgørelsen. Tallet for 2005 bygger på indberetninger fra ESS og Sydvest Energi nu Sydenergi. Det fremgår af tabel 2, at elselskabernes samlede plan for udbygning af fibernettet er blevet ændret. Ændringen skyldes første og fremmest at flere el-selskaber har udmeldt en udrulning af fibre. Det er således vanskeligt at sammenligne den samlede udrulningsplan med den som blev meldt ud sidste år. Det kan dog uddrages, at den samlede udrulningsplan nu omfatter 1,5 mio. husstande og virksomheder, mod kun 1,2 mio. sidste år. I forhold til 2005 er et enkelt selskab der har opjusteret udrulningsplanerne, og nu vil dække hele forsyningsområdet. Et par af selskaberne oplyser endvidere, at de forventer at tilbyde fibertilslutninger uden for deres forsyningsområde. De samlede udrulningsplaner er ifølge elselskaberne dog først realiseret om 5 til 10 år. Det er her vigtigt at pointere, at elselskaberne i lighed med andre selskaber løbende justerer deres udrulningsplaner. 15

17 Tabel 2: Kortlægning af elselskabernes udrulningsplaner af optiske fibre potentielle kunder Total - udmeldt i 2005 Samlet udrulningsplan Total - udmeldt i 2006 Forventet færdig udrulning Forventet pct. dækning af elkunder Selskaber Bredbånd Nord n/a pct. DongEnergy pct. Energi Fyn (1) n/a n/a n/a Energi Horsens pct. Energi Randers n/a n/a EnergiMidt pct. Galten Elværk ,5 pct. HEF pct. MidtVest Bredbånd pct. NEF pct. NRGi pct. SEAS-NVE pct. Sydenergi pct. Sydfyns Elforsyning pct. Tre-for pct. Østjysk Energi n/a pct. Total Se noter til tabel 1 (1) Energi Fyn arbejder ikke med en forventet slutdato, da selskabet løbende vurderer udrulningen i forhold til, hvornår den er økonomiske rentabel. Endvidere foretager Energi Fyn fiberudulning uden for selskabets eget forsyningsområde. Tabel 2 viser endvidere, at det især er de jyske elselskaber, der har planer om at tilbyde en fibertilslutning til alle virksomheder og husstande inden for deres respektive forsyningsområde. Det omfatter også en række af de mere tyndt befolkede landområder. Et fællestræk for størstedelen af elselskaberne er, at de planlægger selv at levere og drive fibernettet, særligt gennem opstilling af udstyr i nettet, som eksterne leverandører (tele- og internetudbydere) kan anvende til at producere tjenesteydelser til slutbrugerne. Elselskaberne planlægger således primært såkaldte åbne net, hvor kunderne selv kan vælge mellem flere forskellige indholdsleverandører af henholdsvis telefoni, internet og tv/video. Har man således en bredbåndsforbindelse hos Energi Fyn, kan der fra 1. januar 2007 vælges mellem tre forskellige udbydere af internet, telefoni og TV; nemlig Dansk Bredbånd, FastTV og Jay.net. Udbredelsen af optiske fibre er relativ stor i Danmark sammenlignet med andre lande i EU. Figur 3 viser, at den igangværende udrulning af fiberbaserede accessnet inden for Europa primært finder sted i fire lande, nemlig Sverige, Danmark, Italien og Holland. 16

18 Figur 3: Udrulning af optiske fibre i EU. 2004/2005 pr. 100 indbyggere Sverige Danmark Italien Holland Norge Østrig Finland Frankrig Schweiz Litaun Spanien Polen Husstande og virksomheder med mulihged for fibernet-tilslutning - ultimo 2005 (forventet) Fibernet tilslutninger via boilignet eller FTTH - medio 2004 Kilde: IDATE, februar og FTTH Council Europe De mørkeblå rækker viser antallet af fibernet-tilslutninger medio Undersøgelsen viser, at Sverige, Danmark, Italien og Holland står for ca. 95 pct. af det samlede antal fibernet-tilslutninger. Fælles for disse lande er, at fibernet-tilslutningerne overvejende knytter sig til de fiberbaserede bolignet i byområder, hvor et større antal husstande i boligforeninger deler en fælles fiberforbindelse via et internt lokalnet. De lyseblå rækker viser et estimat over det forventede antal husstande, virksomheder mv. med mulighed for fibernet-tilslutning ultimo Undersøgelsen er gennemført i anden halvdel af Figuren viser, at Danmark hører til blandt de mest 'fiberintensive' lande i Europa, navnlig som følge af det stigende antal bolignet i byområder. Elselskabernes massive indtræden på bredbåndsmarkedet kan yderligere cementere Danmark som en fibernation. Optiske fibre indgår fortsat primært i teleudbydernes overordnede transmissionsnet (backbone). Anvendelse af optiske fibre i accessnettet er fortsat meget begrænset i de fleste lande. Japan og Sydkorea er blandt de førende lande i verden, hvad angår fiberbaserede bredbåndstilslutninger. 17

19 5. Udbredelse af bredbånd Antallet af bredbåndsforbindelser i Danmark er de seneste 5 år steget meget kraftigt. Figur 4 viser, at det samlede antal bredbåndstilslutninger i form af ADSL, kabelmodem og øvrige tilslutninger (herunder bolignet-tilslutninger) er steget fra medio 2002 til 1,6 mio. medio Figur 4: Mest udbredte typer bredbåndsforbindelser. Antal abonnementer Medio 2002 Medio 2003 Medio 2004 Medio 2005 Medio 2006 xdsl Kabelmodem Øvrige Anm: Figuren omfatter kun internet-tilslutninger med en hastighed på mindst 144 kbit/s. Antallet af fibertilslutninger til husstande og virksomheder vinder frem. IT- og Telestyrelsens seneste telestatistik viser, at der medio 2006 var næsten direkte fibertilslutninger til internet, overvejende baseret på elselskabernes bredbåndsaktiviteter. Hertil kommer fibertilslutninger til boligforeninger, der vurderes at omfatte omkring husstande. Trådløse bredbåndsforbindelser vinder også frem. På landsplan var der godt FWAforbindelser 3 ved udgangen af 1. halvår Hertil kommer blandt andet Djurslands Net med abonnenter. Tilsammen var der således medio 2006 knap 1,6 mio. bredbåndsforbindelser i Danmark eller 29 bredbåndsforbindelser pr. 100 indbyggere. Det svarer til 57 pct. af samtlige virksomheder og husstande. Geografisk set fordeler bredbåndsudbredelsen sig, som det fremgår af det nedenstående kort. 3 Udbudt som enten WLL, WiFI eller WiMAX 18

20 Kort 5: Udbredelse af bredbånd på postnummerniveau (i procent af virksomheder og husstande). Medio 2006 Anm. Tallene er beregnet ved for hvert postnummer at sætte det samlede antal ADSL, kabelmodem og bolignettilslutninger i forhold til det samlede antal af husstande og virksomheder. På Djursland er tillige medregnet trådløse bredbåndsforbindelser baseret på Djurslands.net, ligesom elselskabernes aktive fiberforbindelser også er medtaget. Kortet viser, at udbredelsen af ADSL, kabelmodem og bolignet-tilslutninger under ét er på 40 pct. eller mere i næsten trefjerdedele af alle postnumre (målt i forhold til antal husstande og virksomheder). I mere end en tredjedel af alle postnumre er den samlede udbredelse endvidere på mere end 50 pct. 4. Sammenholdes den geografiske udbredelse med tidligere bredbåndskortlægninger, ses den stigende udbredelse meget tydeligt. Hvor der medio 2005 kun var 46 kommuner med mere end 50 pct. udbredelse, var der medio kommuner med denne udbredelse. 4 I denne opgørelse er de københavnske postnumre grupperet således at følgende tre områder betragtes som postnumre: København K. ( ), København V. ( ) og Frederiksberg C. ( ). 19

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5610 Assens 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig 7270 Stakroge 6740 Bramming 6710 Esbjerg V 6760 Ribe 6683 Føvling

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5560 Aarup 5610 Assens 5492 Vissenbjerg 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6682 Hovborg 7200 Grindsted 6623 Vorbasse 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig

Læs mere

Der udbydes i alt 2x30 MHz ved auktionen over 800 MHzfrekvensbåndet, og frekvenserne er tilgængelige fra den 1. januar 2013.

Der udbydes i alt 2x30 MHz ved auktionen over 800 MHzfrekvensbåndet, og frekvenserne er tilgængelige fra den 1. januar 2013. Fakta om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Der udbydes i alt 2x30 MHz ved auktionen over 800 MHzfrekvensbåndet, og frekvenserne er tilgængelige fra den 1. januar 2013. 800 MHz-tilladelserne udstedes som

Læs mere

Prisudvikling for villaer 1993-2009

Prisudvikling for villaer 1993-2009 Prisudvikling for villaer 1993-2009 Grafikken viser, hvordan prisudviklingen har været for villaer i de forskellige boligområder, når man tager højde for inflationen. Den første kolonne er den faktiske

Læs mere

4654 Faxe Ladeplads 4640 Faxe 4684 Holmegaard 4653 Karise 4683 Rønnede 4160 Herlufmagle 4652 Hårlev 2670 Greve 2640 Hedehusene 2690 Karlslunde 4030 Tune 4863 Eskilstrup 4840 Nørre Alslev 4880 Nysted 4872

Læs mere

Gennemsnitlige salgstider

Gennemsnitlige salgstider Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt BILAG ULØ ALM. DEL SPØRGSMÅL 217 Gennemsnitlige salgstider Signaturforklaring Værdierne angiver den gennemsnitlige

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag B: Erhvervs- og vækstministerens beslutning af 26. marts 2012 om 800 MHzauktionen.

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag B: Erhvervs- og vækstministerens beslutning af 26. marts 2012 om 800 MHzauktionen. 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Erhvervs- og vækstministerens beslutning af 26. marts 2012 om 800 MHzauktionen Marts

Læs mere

Udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcelog rækkehuse fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007 fordelt på postnummer.

Udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcelog rækkehuse fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007 fordelt på postnummer. Udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcelog rækkehuse fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007 fordelt på postnummer. Note: Realkreditrådet har sat minimumsgrænsen ved fem handler. Dvs.

Læs mere

Kbh s Vestegn, Midtsjælland Region 1

Kbh s Vestegn, Midtsjælland Region 1 Kbh s Vestegn, Midtsjælland Region 1 3250 Gilleleje 3210 Vejby 3220 Tisvildeleje 4583 Sjællands Odde 4560 Vig 4550 Asnæs 4540 Fårevejle 4571 Grevinge 4534 Hørve 4532 Gislinge 4591 Føllenslev 4520 Svinninge

Læs mere

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse handlet i 4. kvartal 2007 (fordelt på postnummer).

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse handlet i 4. kvartal 2007 (fordelt på postnummer). Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse handlet i 4. kvartal 2007 (fordelt på postnummer). Note: Realkreditrådet har sat minimumsgrænsen ved fem handler. Dvs. hvis der har været færre

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg har den 8. september 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 730 (Alm. del) til

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Salgskvadrameterpris på villaer solgt i 2015

Salgskvadrameterpris på villaer solgt i 2015 Salgskvadrameterpris på villaer solgt i 2015 Boligtype: Villa Postnr med under 20 salg er udeladt. Beregninger foretaget af Boliga og AB Clausen Alle priser for byggeuomkostninger er meget konservativt

Læs mere

1 2 Storkøbenhavn

1 2 Storkøbenhavn Post-nr Navn Samtlige husstande Samtlige - ekskl. Nej tak Samtlige - ekskl. Nej tak gratisaviser By By - ekskl. By - ekskl. Land Land - ekskland - eksketager Etager - eketager - ekv/rh Villa/RækkVilla/RækkJordbrug

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN

ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN AVEDØRE HOLME BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Post nr. By Leveringsdag 900-1473 København C Fredag 1500-1799 København V Fredag 1800-2000 Frederiksberg C Fredag 2100 København Ø Fredag 2200

Post nr. By Leveringsdag 900-1473 København C Fredag 1500-1799 København V Fredag 1800-2000 Frederiksberg C Fredag 2100 København Ø Fredag 2200 Post nr. By Leveringsdag 900-1473 København C Fredag 1500-1799 København V Fredag 1800-2000 Frederiksberg C Fredag 2100 København Ø Fredag 2200 København N Fredag 2300 København S Fredag 2400 København

Læs mere

Licensbetalere og ikke-betalere Sorteret efter postnummer 29. oktober 2007

Licensbetalere og ikke-betalere Sorteret efter postnummer 29. oktober 2007 Husstande 1000-1499 København K 15.778 3.944 19.722 20% 1500-1799 København V 16.032 3.949 19.981 20% 1800-1999 København C 13.854 1.431 15.285 9% 2000 Frederiksberg 31.640 4.233 35.873 12% 2100 København

Læs mere

Licensbetalere og ikke-betalere Sorteret efter sortseerprocent 29. oktober 2007

Licensbetalere og ikke-betalere Sorteret efter sortseerprocent 29. oktober 2007 Husstande 8220 Brabrand 6.777 1.994 8.771 23% 8000 Århus C 26.432 7.227 33.659 21% 2200 København N 29.838 8.064 37.902 21% 1000-1499 København K 15.778 3.944 19.722 20% 1500-1799 København V 16.032 3.949

Læs mere

Post nr. By Km. Kassebil Liftbil Lastbil 8,00 - - 5320 Agedrup 150 1.200 - - 6753 Agerbæk 127 1.016 - - 6534 Agerskov 153 1.224 - - 2620 Albertslund

Post nr. By Km. Kassebil Liftbil Lastbil 8,00 - - 5320 Agedrup 150 1.200 - - 6753 Agerbæk 127 1.016 - - 6534 Agerskov 153 1.224 - - 2620 Albertslund Post nr. By Km. Kassebil Liftbil Lastbil 8,00 - - 5320 Agedrup 150 1.200 - - 6753 Agerbæk 127 1.016 - - 6534 Agerskov 153 1.224 - - 2620 Albertslund 292 2.336 - - 3450 Allerød 321 2.568 - - 8961 Allingåbro

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Befolkningen 1. oktober 2016 fordelt på postnumre og herkomst. Vestlige Ikke-vestlige I alt Vestligekke-vestlige lande lande lande lande

Befolkningen 1. oktober 2016 fordelt på postnumre og herkomst. Vestlige Ikke-vestlige I alt Vestligekke-vestlige lande lande lande lande Befolkningen 1. oktober 201 fordelt på postnumre og herkomst DK Indvandrere og efterkommere I alt Indvandrere og efterk Vestlige Ikke-vestlige I alt Vestligekke-vestlige lande lande lande lande ---------------------------------------

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden.

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden. Kommunenummer 1995 kommunenummer.xls Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN 165 Albertslund 201 Allerød 801 Arden 493 Ærøskøbing 421 Assens 501 Augustenborg 651 Avlum-Haderup 151 Ballerup

Læs mere

Renoveringspuljens fordeling på postnumre

Renoveringspuljens fordeling på postnumre Renoveringspuljens fordeling på postnumre Opgørelsen omfatter 1,1 mia. kr. i udbetalinger frem til april 2010. Landsgennemsnittet for udbetalingen pr. husstand er 431 kr. Opgørelsen viser, hvor store udbetalinger

Læs mere

Call-Ready-Close. Gældende pr. 1. oktober Close. Postnr.

Call-Ready-Close. Gældende pr. 1. oktober Close. Postnr. -- Gældende pr. 1. oktober 2013 Postnr. 1000 København K 15:00 15:30 16:30 1001 København K 15:00 15:30 16:30 1002 København K 15:00 15:30 16:30 1003 København K 15:00 15:30 16:30 1004 København K 15:00

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

SJÆLLAND. Side 1 af 10

SJÆLLAND. Side 1 af 10 SJÆLLAND Gældende fra Juni 2014 Leveringdag Postnr. Bynavn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1000-1499 København K Mandag Onsdag 1500-1599 København V Mandag Onsdag 1600-1699 København V Mandag Onsdag

Læs mere

Pakkedistribution DK Postnr By Leveringsdag - Leveringsfrekvens

Pakkedistribution DK Postnr By Leveringsdag - Leveringsfrekvens Pakkedistribution DK Postnr By Leveringsdag - Leveringsfrekvens 1010 København K Torsdag - Hver uge 1011 København K Torsdag - Hver uge 1012 København K Torsdag - Hver uge 1013 København K Torsdag - Hver

Læs mere

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3 Bilag: Hjemmeserviceforbruget fordelt på amter og kommuner 1998 Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2 Frederiksborg amt 3 Roskilde amt 4 Vestsjællands amt 5 Storstrøms amt 6 Bornholms

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt Kommunens navn Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Holeby Kommune 31 Rødby Kommune 32 Sydals Kommune 32 Års Kommune

Læs mere

Nøgletal på postnumre 2002. Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler

Nøgletal på postnumre 2002. Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler Nøgletal på postnumre 2002 Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler Key figures by zip codes 2002 2 Nøgletal på postnumre 2002 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2002 17. gang ISBN 87-501-1281-3

Læs mere

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcelog rækkehuse i 4. kvartal 2007 fordelt på postnummer (reviderede tal).

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcelog rækkehuse i 4. kvartal 2007 fordelt på postnummer (reviderede tal). Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcelog rækkehuse i 4. kvartal 2007 fordelt på postnummer (reviderede tal). Postnummer Pris Antal handler 2920 Charlottenlund 43.720 14 2950 Vedbæk 37.483 9 2960

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2006. Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2006

Bredbåndskortlægning 2006. Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2006 Bredbåndskortlægning 2006 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2006 IT- og Telestyrelsen November 2006 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 5 3. OVERSIGT OVER DIGITALE

Læs mere

2970 Hørsholm 29.787 220 27.125 34 2980 Kokkedal 26.992 15 24.191 16 2990 Nivå 23.743 6 22.915 9 3000 Helsingør 26.394 34 22.369 37 3050 Humlebæk

2970 Hørsholm 29.787 220 27.125 34 2980 Kokkedal 26.992 15 24.191 16 2990 Nivå 23.743 6 22.915 9 3000 Helsingør 26.394 34 22.369 37 3050 Humlebæk Udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcelog rækkehuse fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007 fordelt på postnummer (reviderede tal). 4. kvt. 2006 4. kvt. 2007 Pris Antal handler Pris

Læs mere

Nøgletal på postnumre 2003. Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler

Nøgletal på postnumre 2003. Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler Nøgletal på postnumre 2003 Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler Key figures by zip codes 2003 2 Nøgletal på postnumre 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2003 18. gang ISBN 87-501-1282-1

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Sager om dagpenge ved sygdom 2004 2005 Hovedstaden, dvs. København, Frederiksberg og Gentofte. 36 30 Hovedstadens forstæder. 32 26 Bykommuner med

Læs mere

Nøgletal på postnumre 2005. Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler

Nøgletal på postnumre 2005. Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler Nøgletal på postnumre 2005 Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler Key figures by zip codes 2005 2 Nøgletal på postnumre 2005 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2005 20. gang Oplag: 300

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

Lokalafdelingers oprettelser

Lokalafdelingers oprettelser Lokalafdelingers oprettelser Ældre Sagens lokalafdelinger er listet op arrangeret efter postnummer. For de fleste lokalafdelinger er året for oprettelsen angivet - og i visse tilfælde datoen. Nogle lokalafdelinger

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt 28. juni 2017 J.nr. 2017-562 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 179 af 17. januar 2017

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Oversigt - Post nr. / Konsulent

Oversigt - Post nr. / Konsulent 1000-1499 København K Din konsulent er: Frank Nørlem, Mob.: 2093 6999, E-mail: fnl@fku.dk 1500-1799 København V Din konsulent er: Frank Nørlem, Mob.: 2093 6999, E-mail: fnl@fku.dk 1800-1999 Frederiksberg

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Oversigt over åbne biblioteker pr. 2. december 2016

Oversigt over åbne biblioteker pr. 2. december 2016 Oversigt over åbne biblioteker pr. 2. december 2016 Oversigt over biblioteker med afdelinger, der fungerer som åbne biblioteker. Dvs. biblioteker, der er personalebetjent nogle timer om ugen suppleret

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Renseresultater 2012

Renseresultater 2012 Renseresultater 2012 udgivet den 4. januar 2013 Middelværdier for alle Biokube minirenseanlæg i Danmark COD NH4-N P total 30,9 mg/l 2,6 mg/l 1,2 mg/l Lovkrav maks. 75,0 mg/l Lovkrav maks. 5,0 mg/l Lovkrav

Læs mere

Et lift hjem 23. december 2016

Et lift hjem 23. december 2016 Agerskov Lokalrute 15 A og 15 B Nyborg Ans By Lokalrute 18 A og 18 B Randers As-Vig Lokalrute 16 A Randers As-Vig Lokalrute 16 B Brejning Asaa Lokalrute 23 B Ålborg Asferg Lokalrute 19 A og 19 B Randers

Læs mere

Den sikre vej til effektiv kontakt med de danske forbrugere

Den sikre vej til effektiv kontakt med de danske forbrugere 2011 Den sikre vej til effektiv kontakt med de danske forbrugere Vi besøger dine kunder mindst én gang om ugen vil du med? FK Distribution ved alt om danskernes økonomi, familieform, boligform, erhvervsuddannelse,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion It-infrastruktur 21 2. It-infrastruktur 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes mulighed for at bruge de ny it-muligheder.

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse.

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse. Digitale biografer i Danmark Slutopgørelse. Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Borgere der har fået præhospital hjælp

Borgere der har fået præhospital hjælp Borgere der har fået præhospital hjælp Aktivitet og servicemålsoverholdelse 1. kvartal 2015 Præhospitalet Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Aktivitet og servicemålsoverholdelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,978 heraf

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,938 heraf

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A.

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BALLING FJERNVARMEVÆRK BEDSTED FJERNVARME BILLUND

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Revideret 4. oktober 2006 Meddelelser fra CPR-kontoret. NB. Der var en fejl i

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL KØBENHAVN Ø Lyngbyvej 60 A 2100 København Ø 3920 5501 SHELL KØBENHAVN S AMAGERFÆLLEDVEJ SHELL KØBENHAVN S VERMLANDSGADE SHELL/7-ELEVEN KØBENHAVN ENGLANDSVEJ

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere