PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAKKEREJSE-ANKENÆVNET"

Transkript

1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas, Gran Canaria PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt kr. Utilfredsstillende indkvartering navnlig pga. manglende WiFi og utilfredsstillende rengøring. Kompensation i form af yderligere erstatning, der kan kompensere og give mulighed for ny rejse. SAGEN INDBRAGT 5. februar 2013 Bureauet har inden ankenævnsbehandlingen betalt klageren 780 kr. i kompensation for manglende WiFi. ****************************** Ankenævnets afgørelse Klagerens krav om yderligere kompensation tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales ikke.

2 2 Sagsfremstilling Klageren købte den 13. oktober 2012 på bureauets hjemmeside en rejse til Maspalomas, Gran Canaria for 3 personer for perioden fra torsdag den 27. december 2012 til torsdag den 3. januar 2013 med indkvartering i en toværelses lejlighed på Club Vistaflor. Uden pension. Klageren blev på ankomstdagen flyttet til en anden lejlighed. Klageren gør gældende, at indkvarteringen var utilfredsstillende navnlig pga. manglende WiFi i lejligheden og utilfredsstillende rengøring. I udbudsmaterialet er rejsen bl.a. beskrevet således: Club Vistaflor Internet WiFi i alle lejligheder mod betaling. Computer med internet i receptionen mod betaling. Af klagerens billet fremgår bl.a.:... ER DU UTILFREDS MED NOGET? FORTÆL OS DET Hvis du i løbet af ferien oplever, at noget ikke lever op til dine forventninger, så skynd dig at fortælle det til vores personale på rejsemålet, i stedet for at vente til du er kommet hjem. Der er ingen grund til at få spoleret ferien over noget, som kan klares med det samme. Samtidig er det faktisk et krav for at kunne søge kompensation efter hjemkomst, at du i selve ferien har fortalt vores personale, at du er utilfreds, så vi har haft mulighed for at løse problemet. Vigtig information Til alle rejsedeltagere: Rejsen gennemføres i overensstemmelse med de oplysninger og vilkår der fremgår af denne billet, på internettet samt af folderen Almindelige betingelser for deltagelse i ferierejser. Har du ikke denne folder, kan den rekvireres hos vores rejsekonsulenter eller afhentes på vores salgskontorer. Betingelserne findes også på internettet på Af bureauets Almindelige betingelser for deltagelse i ferierejser fremgår bl.a.: Pkt 8 Reklamationer Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejselederen eller rejsebureauets lokale repræsentant inden rimelig tid efter den rejsende har

3 3 opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning eller kompensation. Klageren har nærmere begrundet sin klage i udateret brev til det indklagede bureau og gør yderligere gældende: Vores absolut største klage går på at vi havde bestilt en lejlighed med wifi og det fik vi ikke. Vi stiller os ligeledes dybt uforstående overfor Spies behandling af sagen, som vi gør opmærksom på straks ved ankomst. Vi havde netop valgt en lejlighed med wifi da vi skal kunne arbejde hver dag på nettet. Vi har en datter på 3 år med, så det er ikke en mulighed, som det bliver foreslået af jeres medarbejder, at arbejde i receptionen. Vi skal selvfølgelig være i receptionen når hun sover til middag, sover om aftenen og leger. Derfor har vi valgt at betale lidt mere. Vi kunne på bestillingstidspunktet have fået billigere lejligheder der ikke havde wifi. Vi beder om et møde med en Spies-medarbejder, som der står i mappen på hotellet at vi kan bede om, det bliver bekræftet. I kan ikke komme ud. Der går et lille døgn før vi får et endeligt svar som går på, at I under normale omstændigheder ville have flyttet os, men julen er en booket tid, så der er kun en lejlighed tilbage. Den skal vi så give EKSTRA 200 Euro i døgnet for at blive flyttet til. Vi får også beskeden, at I selvfølgelig vil tilbagebetale kr. 500,- fordi I har givet fejlagtige oplysninger på jeres hjemmeside. Vi mister flere tusinde kroner i døgnet fordi vi ikke kan arbejde så selvfølgelig takker vi nej til at modtage kr. 500 i erstatning og synes det er dybt urimeligt at I ikke flytter os, når det nu er jer der har begået fejlen. At der så oveni det med manglende wifi er andre klagepunkter gør ikke ferien bedre for os. Da vi ankommer til hotellet bliver vi anvist en lejlighed, der er ekstremt beskidt. Der er meget støv på alle hylder klædeskabene og på en af hylderne er der spildt hvad der ligner mælk. Gulvet er ikke fejet og vasket og på gelænderet til første sal er der håndaftryk af mad, klistret og fedtet. Vi henvender os høfligt til receptionisten der bliver irriteret, men dog straks giver os ret og flytter os til en anden lejlighed, der endnu ikke er rengjort. Hun siger at vi inden rengøringen af denne skal sige ja til at flytte til den og derefter er løbet kørt. Så vi må sige ja. Vi kommer ind til rengjorte gulve, men igen støvet overalt og værst af alt et ikke rengjort badeværelse. Der er afføring op ad toiletkummen og hår i afløb og beskidt spejl og håndvask. Denne gang må vi selv gøre rent, for vi har jo sagt ja til lejligheden. Jeg har vedhæftet billeder af eksempler på rengøringen. Det ene viser en karm på badeværelset, den anden hvordan en kost ser ud efter fejning af 3 hylder i klædeskab. Klageren har endvidere begrundet klagen i udateret brev til bureauet. Klageren har efter hjemkomsten modtaget en kompensation på 780 kr. for manglende WiFi, men stiller sig ikke tilfreds hermed. Klageren kræver yderligere erstatning, der kan kompensere og give mulighed for ny rejse.

4 4 Bureauet gør i en udateret mail til klageren bl.a. gældende: Vi kan godt forstå, at det var et problem for jer, at I ikke kunne arbejde, fordi der ikke var internet på jeres værelse. Det er en fejl, at der på vores hjemmeside stod, at der var internet på værelserne mod betaling, hvilket vi nu har fået rettet. Vores guider tilbød jer 500 kr. for det manglende internet, hvilket er på niveau med de afgørelser, der er truffet i lignende sager i Pakkerejse Ankenævnet. Ved ankomst skal værelset naturligvis være rengjort, og vi beklager, hvis det ikke var tilfældet. Hotellet skal i den slags situationer være behjælpelige og sørge for, at problemet ikke gentager sig, hvis man, som I, vælger at flytte værelse. Vi synes dog, at det er ærgerligt, at I ikke kontaktede vores guider omkring situationen med det samme, da de kunne have talt med hotellet og sørget for, at tingene blev bragt i orden. I brev af 11. marts 2013 til Ankenævnet gør bureauet yderligere gældende: Klager bliver ved ankomsten anvist lejlighed, som klager ikke finder lever op til forventningerne grundet helligholdelse. Klager kontakter ikke Spies med dette, så vi får mulighed for at være behjælpelig med afhjælpning. I stedet kontaktes hotellets personale, der tilbyder alternativ indkvartering og gæster tager imod dette tilbud. Hverken ved tildeling af den alternative lejlighed eller senere under opholdet bliver vort personale kontaktet grundet utilfredsstillende rengøring og dermed har vi ikke kunnet foretage afhjælpning. Derimod bliver vort personale kontaktet kl. ca. 18 den 27/12 af klager, hvor klager ikke mener swimmingpoolen er tilstrækkelig opvarmet samt, at man ikke har kunnet konstatere WIFI i lejligheden. Med hensyn til WIFI i lejlighederne mod betaling må vort personale oplyse klager om, at dette ikke findes. Derimod er der mulighed for WIFI mod betaling i receptionen. Klager oplyser nu (28/12 midt på dagen), at man skal arbejde under ferien og at man mister en indtjening på et par tusinde kroner for hver time man ikke har WIFI. Klager oplyser, at indtil nu fra 27/12 og ca. 1 døgn frem har man mistet kr i indtjening. Med 7 døgns ophold vil det med andre ord betyde en mistet indtægt på kr Naturligvis er det beklageligt, at WIFI i lejligheden mod betaling alligevel ikke er mulig, men vi må samtidig fastholde, at det ikke er en facilitet, der vægtes som en væsentlig mangel. Dog har det været muligt, at benytte WIFI mod betaling i receptionen om end ikke helt optimalt, men trods alt en mulighed. Og vi må fastholde, at vi som rejsearrangør ikke er blevet gjort opmærksom på de meget store økonomiske aspekter, som knytter sig til klagers rejse og de forudsætninger, som klager har haft med rejsen. Bureauet har yderligere kommenteret klagen i et udateret brev til klageren. Klageren har i brev af 20. marts 2013 til Ankenævnet kommenteret ovenstående brev fra bureauet, og anfører bl.a.:

5 5 Det er ikke korrekt at vi undlader at kontakte Spies ang. mangelfuld rengøring. Vi kontakter Spies på ankomstdagen ang. flere punkter, deriblandt rengøring det er korrekt at vi har kontaktet hotellet først. Som L skriver i sin mail af 17. januar 2013 skal hotellet være behjælpelige i den slags situationer, så vi tænker ikke at vi har begået store fejl ved først at kontakte hotellet. Vi vil gerne have et møde med Spies, men de siger det ikke kan lade sig gøre, trods det står i mapperne i receptionen. Derfor undrer det os, at de tilsyneladende sender en medarbejder ud og måler vandtemperatur, men ikke tilbyder at tale med os. Vi må dagen efter kontakte Spies igen da de ikke vender tilbage til os. Som tidligere nævnt, er det manglende WIFI i lejligheden den største klage fra vores side. Spies har mulighed for at løse det, enten ved at flytte os eller give os mobilt bredbånd. Disse løsningsmuligheder oplyser de os om. Flytningen skal vi selv bekoste 100 procent. Vi finder det mærkværdigt, da vi forklarer at det har økonomiske konsekvenser for os ikke at have denne netadgang og at vi ikke kan opholde os i en reception med en lille barn i flere timer om dagen, at man ikke vælger løsningen med mobilt bredbånd som vi får oplyst har en samlet udgift på ca. kr Spies skal alligevel, ifølge dem selv tilbagebetale kr. 500 til os da de oplyser os, at det er det Pakkerejseankenævnet har sat som niveau i lignende sager. Vi skulle alligevel betale for forbrug af WIFI i lejligheden, så samlet set ville det udgiftsmæssigt have været få hundrede kroner Spies skulle betale for mobilt bredbånd. Vi taber penge (dog har vi ikke opstillet det regnestykke som Spies refererer til i deres kommentarer). Endelig kunne vi have bestilt en noget billigere rejse på bestillingstidspunktet (oktober 2012) da der var masser af lejligheder på det tidspunkt uden WIFI. Det er faktisk vores klage skåret helt ind til benet. De kr. 780,- udligner ikke dette. At Spies ikke finder at det er en væsentlig mangel finder vi beklageligt. Vi er kunder der har købt en vare vi ikke får. Vi har ikke bedt om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, det vil vi gerne fastholde men finder det rimeligt, at man som minimum får en erstatning, der tydeliggøre, at Spies erkender at varen er solgt for dyrt. For os er det ikke en uvæsentlig mangel da vi specifikt har valgt dette hotel ud fra WIFI. Ankenævnets afgørelse Det er ubestridt, at der ikke som oplyst i udbudsmaterialet var mulighed for at tilkøbe adgang til WiFi i lejligheden, og at forholdet ikke blev afhjulpet tilfredsstillende af bureauet. Rejsen har således på dette punkt været behæftet med en mangel, der berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris, hvilket bureauet også har erkendt. Ankenævnet finder imidlertid, at nedslaget til klageren efter en samlet vurdering passende kan fastsættes til det kompensationsbeløb på i alt 780 kr., som bureauet allerede inden ankenævnsbehandlingen har udbetalt. Der er derfor ikke grundlag for yderligere kompensation vedrørende dette klagepunkt.

6 Bureauet har benægtet, at klageren har reklameret korrekt over manglende rengøring i forbindelse med indkvarteringen på hotel Club Vistaflor, og klageren har ikke dokumenteret at have reklameret på rejsemålet. Bureauet har derfor ikke kunnet afhjælpe disse forhold. Da klagerens reklamationspligt fremgår af bureauets almindelige betingelser der er omtalt i klagerens billet, og således er en del af aftalegrundlaget, kan klagerens krav i forbindelse med rengøringen ikke imødekommes, jf. 26 i lov om pakkerejser. Det bemærkes, at det påhviler klageren at kunne dokumentere, at reklamation har fundet sted, f.eks. i form af kvittering for indgiven klage, når bureauet bestrider, at klageren på rejsemålet har reklameret over de utilfredsstillende forhold. Da klageren ikke har fået medhold i sin klage, tilbagebetales det indbetalte gebyr på 275 kr. ikke, ligesom bureauet ikke pålægges sagsomkostninger. Som følge heraf b e s t e m m e s : Klagerens krav om yderligere kompensation tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales ikke. 6 Mikael Kragh Formand

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0125 afsagt den 5. december 2014 ****************************** KLAGER FEP (8 voksne/3 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Detur Denmark A/S

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0015 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER PPN (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV SAGEN

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 260/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt 8.390 kr. Manglende bagage

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 33/06 afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSEMÅL Safari, Sydafrika og Mozambique. 8.7.-24.7.2005. Sydafrika 9.7.- 16.7.2005 og Mozambique

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0289 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MI (4 voksne /2 børn) v/advokat TJ SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0208 afsagt den 17. april 2015 ****************************** KLAGER RKS (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Penguin

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12037 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 33 15 45 77 Asnæs Classic Race Auto & Mc ApS Rødhøj 6 4550 Asnæs Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter:

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0070 afsagt den 28. september 2010 ****************************** KLAGER LS (1 person) 7870 Roslev SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12534 Klagen vedrører: Reparation af bil. Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens klage 2. Virksomhedens kommentarer 3. Øvrige dokumenter modtaget i perioden

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer?

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer? Klage over afgørelse Der er flere ukorrekte fakta i jeres afgørelse, samt et tidligere sagsforløb med AJKS, som jeg ikke havde troet skulle få betydning for sagen. Ikke desto mindre har DANA fra første

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere