TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Hovedbiblioteket, mødelokale 4 (i stuen) Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Jannie Meiltoft, Lars Hein, Louis Hjelmsø, Paw Karslund Brian Franklin, Jannie Meiltoft, Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Forslag om "Digital læring i eget hjem" Tilskud til isdisco arrangementer i Kastrup Skøjtehal Tilskuerfaciliteter på opvisningsbanen på Vestamager Idrætsanlæg Henvendelse fra brugere i Kastrup Lystbådehavn Eventuelt

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/13369 Sagsansvarlig: sol.uk Fraværende: Paw Karslund Afbud: Brian Franklin, Jannie Meiltoft RESUMÉ a. Tårnby Kommunebiblioteker, udlånsstatistik august b. Tårnby Kommunebiblioteker, nyhedsbrev september c. Tårnby Kommunebiblioteker, kursustilbud efterår 2013 samt arrangementer for voksne og børn i efteråret d. Glemmer Du nr. 5/2013 september/oktober 2013 fra Stads- og Lokalarkivet. e. Tillykkeskrivelse fra Friluftsrådet med udnævnelsen af Tårnby Kommune som Danmarks Friluftskommune f. Udstillingscentret Plyssen, udstillingsoversigter september og oktober g. Tårnby Naturskole, nyhedsbrev efterår og vinter h. Artikel i Berlingske om Naturpark Amager med skovrider Hans-Henrik Christensen. i. Bladet Billedkunstneren nr. 3, september j. Kunstavisen 07/2013 august/september. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at /SHJ punkterne a j tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tårnby Kommunebiblioteker, statistik /13 2 Åben Tårnby Naturskole, nyhedsbrev efterår og vinter /13 3 Åben Kurser i biblioteksregi - efteråret /13 4 Åben Glemmer Du, oktober/november /13 5 Åben Tårnby Kommune er blevet årets Friluftskommune /13 2

4 6 Åben Udstillingscentret Plyssen, udstillinger/aktiviteter i september / Åben Udstillingscentret Plyssen i oktober /13 8 Åben Tårnby Kommunebiblioteker, nyhedsbrev september /13 9 Åben Naturpark Amager - artikel fra Berlingske /13 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 3

5 2. Forslag om "Digital læring i eget hjem". Åben sag Sagsnr.: 13/19843 Sagsansvarlig: sol.uk Fraværende: Paw Karslund Afbud: Brian Franklin, Jannie Meiltoft RESUMÉ Bibliotekets indsats i det offentliges digitaliseringsstrategi med fokus på Tårnby Kommune, henvender si i dag især til de ældre borgere der er mobile nok til at møde op på biblioteket til holdundervisning, Netværksted eller udlevering af f.eks. NemId. Gennem det sidste års tid har biblioteket oplevet en øget interesse for at lære den digitale verden at kende. Interessen er imødekommet med en udvidelse af antallet af kurser, og etablering af Netværkstedet hver torsdag eftermiddag. Det foreslås, at bibliotekets eksisterende tilbud udvides med henblik på at nå de borgere, der på grund af manglende mobilitet ikke kan deltage i de nuværende kendte tilbud. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der indføres et koncept, hvor de potentielle borgere efter ansøgning tilbydes et 3 måneders forløb med 1-2 besøg af 2 timers varighed om ugen. I perioden arbejdes med individuelle læringsforløb idet der satses på praktisk konkret bistand med henblik på digitale selvbetjeningsløsninger og øvrige relevante digitale tilbud der måtte være relevante for borgeren. Det konkrete arbejde foreslås udført af en person i seniorjob med organisatorisk placering på Hovedbiblioteket/Team Viden. Den pågældende vil i eventuel overskydende tid kunne bidrage til bibliotekets læringstilbud i øvrigt. Det vil også være en del af opgaven i det tidsbegrænsede forløb at beskrive opgaven i et fremadrettet perspektiv. Der vil være borgere der ikke selv har pc og internetadgang. Det skal derfor foreslås, at der anskaffes 10 bærbare computere med tilhørende mobilt bredbånd. Computerne lånes gratis ud til borgeren i læringsperioden, hvor der også vejledes i anskaffelse af relevant udstyr. Dette låneudstyr vil naturligvis blive mærket (tyverisikres). I forbindelse med ordningen vil der være et kørselsbehov. Hvis der ansættes en medarbejder med kørekort og bil kan dette håndteres med kørselsgodtgørelse i henhold til gældende regler. Alternativt må der findes en løsning i samarbejde med Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen eller Teknisk Forvaltning. 4

6 ØKONOMI De anslåede anskaffelsesudgifter til pc ere og arbejdsplads til seniormedarbejder m.m. beløber sig til i alt kr. De anslåede årlige driftsudgifter til kørsel, mobilt bredbånd, udskiftning/reparation af pc ere beløber sig til kr. Der er ikke i budgettet afsat økonomiske midler til dette nye tiltag, og forvaltningen kan ikke anvise kompenserende besparelser til finansiering af forslaget. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at forslaget om Digital læring i eget hjem godkendes og gennemføres som beskrevet Digital læring i eget hjem evalueres senest 6 måneder før den pågældende seniormedarbejder fratræder sagen fremsendes til Økonomiudvalget til endelig afgørelse samt anvisning af finansiering (både etablering og drift) af det nye tiltag. /SHJ BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Fremsendes med anbefaling til endelig afgørelse i Økonomiudvalget. 5

7 3. Tilskud til isdisco arrangementer i Kastrup Skøjtehal Åben sag Sagsnr.: 13/23381 Sagsansvarlig: sol.uk Fraværende: Paw Karslund Afbud: Brian Franklin, Jannie Meiltoft RESUMÉ Amager Ishockey Club afholder efter aftale med Tårnby Kommune 20 arrangementer med alkoholfri isdisco i Kastrup Skøjtehal på lørdag aftener for alle kommunens unge. Der afvikles 10 arrangementer i september/oktober/november og 10 arrangementer i januar/februar/marts. Forvaltningen foreslår, at disse gode ungdomstilbud støttes økonomisk kommunalt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Klubbens frivillige medlemmer og klubbens 1. holds spillere hjælper til i forbindelse med afvikling af arrangementerne. Samtidig er der hyret et professionelt vagtfirma, som fungerer som dørmænd til arrangementerne. Dette kostede sidste sæson kr. + moms pr. arrangement. Forældrene til de unge har udtrykt stor tilfredshed/tryghed med denne ordning ligesom det lokale SSP også roser klubbens afvikling af arrangementerne. ØKONOMI Forvaltningen skal foreslå, at der i 2013 ydes tilskud til vagtmændene i forbindelse med isdisco arrangementerne, kr. i 2013, som kan afholdes over kontoen Tilskud til foreninger i Det nye Kultur- og Fritidsudvalg må så i 2014 vurdere, om vi fortsat skal støtte disse gode ungdomsarrangementer økonomisk. Forvaltningen afholdt møde med klubbens formand og den sponsoransvarlige omkring klubbens økonomiske situation, som fremgår af vedlagte bilag fra klubben. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at at Amager Ishockey Club støttes økonomisk med tilskud til professionelt vagtfirma i forbindelse med afvikling af 10 isdisco arrangementer for kommunens unge i efterår/vinter 2013 at udgiften på kr. afholdes over kontoen Tilskud til foreninger i /SHJ 6

8 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Økonomisk redegørelse fra Amager Ishockey Club pr /13 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 7

9 4. Tilskuerfaciliteter på opvisningsbanen på Vestamager Idrætsanlæg Åben sag Sagsnr.: 13/22881 Sagsansvarlig: sol.uk Fraværende: Paw Karslund Afbud: Brian Franklin, Jannie Meiltoft RESUMÉ Vedlagt fremsendes henvendelse fra fodboldklubben Tårnby FF, som er hjemmehørende på Vestamager Idrætsanlæg, om tilskud til etablering af tilskuerfaciliteter på opvisningsbanen (Uganda Ground) på fodboldanlægget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det har længe været et ønske at forbedre tilskuerforholdene på opvisningsbanen på Vestamager Idrætsanlæg. På banen spiller Tårnby FF s 1. seniorhold, deres 1. damesenior, AB Tårnbys U 19 drenge, deres U 18 piger og deres 1. dameseniorhold. Der vedlægges tilbud fra HAKI Tribune på et nærmere beskrevet rørsystem bestående af metalrør/metalplader/siddemoduler med tilhørende låsesystem. Tilbuddet beløber sig til ,16 kr. for 150 siddepladser. Tribunen kan gøres større eller mindre idet den er modulopbygget. Tårnby FF skal selv medvirke ved opsætningen. Klubben har ligeledes lavet aftale med gartnerafdelingen og idrætsmandskabet om i fællesskab at lægge belægningssten, der skal danne stabilt underlag under tribunen. Forvaltningen skal anbefale, at der i første omgang opføres en tribune til 75 personer for kr. med mulighed for senere udvidelse. ØKONOMI Der er tidligere reserveret kr. til formålet i udvalgets særlige pulje på kr. i Der er brugt kr. af puljen (minibus til Kulturzonen, flagstang i Strandparken og ekstraordinært driftstilskud til DSI Amager Tennis & Badmintonhal), og der resterer derfor kr. Forvaltningen skal foreslå, at der anvendes kr. af puljens midler til en tribune med plads til 75 siddende tilskuere. Der resterer herefter kr. i puljen til kultur- og fritidsformål i Str. konto nr Puljebeløb reg. konto. nr INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at 8

10 der anvendes kr. til en tilskuertribune på opvisningsbanen på Vestamager Idrætsanlæg med 75 siddepladser som beskrevet udgiften afholdes over udvalgets særlige pulje i /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilbud på HAKI tribune til 150 personer /13 2 Åben Præsentation af HAKI Tribune /13 3 Åben Tegning over tilskudsfaciliteter til 150 personer /13 4 Åben Ansøgning fra Tårnby FF om tilskudsfaciliteter til Uganda Ground /13 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 9

11 5. Henvendelse fra brugere i Kastrup Lystbådehavn Åben sag Sagsnr.: 13/25204 Sagsansvarlig: sol.uk Fraværende: Paw Karslund Afbud: Brian Franklin, Jannie Meiltoft RESUMÉ Vedlagt fremsendes henvendelse og underskrifter fra brugerne i Kastrup Lystbådehavn. Mange af bådejerne er meget utrygge ved den stigende uro og hærværk der har været i havnen denne lange varme sommer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Søbadet Sneglen og det omkringliggende parkområde er et utroligt populært rekreativt fritidsområde for unge mennesker. Når Sneglen lukker fortsætter de unge med høj musik, socialt samvær m.m. Men desværre er der også personer, som skaber uro og hærværk på bådene m.m. i lystbådehavnen. SSP er bekendt med problemerne og har i denne sommer styrket tilstedeværelsen og straks da vi erfarede uroen i havnen, forlængede havnepersonalet vagtopsynet fra Sneglen til havnen mellem kl. 22 og 02. Det har hjulpet en del, men der er fortsat uro/hærværk efter kl. 02, hvor vagten stopper. Brugerne ønsker hegn/låger på broerne, udvidet vagtordning, mere patruljering af politiet og evt. videoovervågning af havneområdet. Kultur og Fritid har i samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejdet vedlagte svarudkast til brugerne, hvor de indbydes til et fælles dialogmøde for at diskutere eventuelle løsningsmuligheder. ØKONOMI Udgifterne til eventuelle foranstaltninger kan kun komme fra havnens driftsbudget. Hvis der kommer større driftsudgifter må havnelejerne sættes yderligere op, idet havnen skal hvile økonomisk i sig selv. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at udvalget godkender vedlagte svarudkast til brugerne i lystbådehavnen med henblik på afholdelse af et dialogmøde, hvor forskellige løsningsmuligheder kan drøftes. 10

12 /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Henvendelse fra brugere i Kastrup Lystbådehavn /13 2 Åben Udkast til svarbrev til havnens brugere /13 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 11

13 6. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 13/13369 Sagsansvarlig: sol.uk Fraværende: Paw Karslund Afbud: Brian Franklin, Jannie Meiltoft RESUMÉ a. Inden mødet havde udvalget besøg af Danmarks Biblioteksforening, som orienterede om deres arbejdsområder og fremtidsplaner. Efterfølgende stillede enkelte udvalgsmedlemmer spørgsmål til gæsterne som blev besvaret. Efter dette havde gæsterne en kort rundvisning på Hovedbiblioteket. b. Onsdag den kl markeres udnævnelsen af Tårnby Kommune som Danmarks Friluftskommune 2013 med et arrangement i og omkring Blå Base i Kastrup Lystbådehavn. Friluftsrådet overrækker prisen til borgmester Henrik Zimino, og der vil være en mængde workshops med deltagelse af ca. 500 elever og ca. 50 lærere. Nærmere følger på kommunens hjemmeside m.m. c. Torsdag den afholdes officiel indvielse af Kastrup Bio med nye stole i sal 1 og sal 2. Nærmere følger. d. Lørdag den indvies de nyrenoverede lokaler på Vestamager Bibliotek. Nærmere følger. INDSTILLING /SHJ BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Punkterne a d blev taget til efterretning. 12

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9 BUDGET 2014 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 17 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere