Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2013"

Transkript

1 Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2013 EM 2013/omdeles November 2013

2 Forord Selvstyrets aktieselskaber involverer os alle her i landet hvad enten der er tale om dagligvarebutikker i den lokale Pilersuisoq eller mobilt bredbånd til den nye telefon. Foruden de grundlæggende infrastrukturelle ydelser leverer nogle af aktieselskaberne erhvervsmæssige ydelser og skaber erhvervsudvikling. Af den samlede arbejdsstyrke her i landet er således omkring 1/5 af os direkte ansat i et af de selvstyreejet aktieselskaber. Det er derfor ekstremt vigtigt at selskaberne drives effektivt og omkostningsbevidst. Selskabernes ydelser og priser berører os alle ikke mindst betydningen for den enkelte borgers handlefrihed og muligheder når vi sammensætter vores indkøb ud fra vores indkomst. Naalakkersuisut har som erklæret mål at have en dynamisk og strategisk tilgang til ejerskaberne og fortsat at professionalisere ejerskabet af de helt og delvist selvstyreejede aktieselskaber. Formålet er at sikre, at selskaberne ledes fagligt og formeligt, og at alle interessenter har en klar forståelse af, hvad Naalakkersuisut forventer af ledelsen i de selvstyrejede aktieselskaber. De selvstyreejede selskaber omfatter fortsat en væsentlig del af erhvervslivet. Mange indtager en dominerende rolle på deres respektive markeder. Det er Naalakkersuisuts målsætning, at fortsætte udviklingen mod et mere differentieret erhvervsliv, hvor alt ikke nødvendigvis behøver være ejet af Grønlands Selvstyre. Selskabernes strategier skal være i overensstemmelse med de strategiske rammer, som fastlægges igennem dialog mellem Naalakkersuisut og selskabernes bestyrelser. Med denne årlige redegørelse håber jeg, at alle har mulighed for at følge udviklingen i de selvstyreejede aktieselskaber og dermed på egen hånd, kan danne sig en holdning til de enkelte selskabers forfatning. Redegørelsen kan både benyttes som opslagsværk såfremt man søger information om det enkelte selskab, men også til at give et billede af de tanker og idéer som Naalakkersuisut har til sine ejerskaber fremadrettet. Med redegørelsen vil jeg ønske god læsning. Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond 2/43

3 Indhold Forord Selvstyrets aktieselskaber Selvstyrets aktieposter Om regnskabsåret Årets omsætning og resultater Afkast til aktionæren udbytteindtægter og kapitalindskud Gældsudvikling Lønudvikling og antal ansatte Skattebetalinger fra Selvstyrets selskaber Implementering af anbefalinger fra Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber Målbare målsætninger, kapitalstruktur og udbyttepolitik Princip for udbyttepolitik Bestyrelsessammensætning Bestyrelsesevalueringer Selvstyreansatte og politikkere i bestyrelserne Lov om ligestilling God selskabsledelse Åbenhed og gennemsigtighed Aktivt ejerskab Konkurrenceforhold liberalisering, privatisering og exitstrategier Opsamling og initiativer for det kommende år Fokusområder for det kommende år Eventuelle nye aktieselskaber Bilag 1 Definitioner og nøgletal Bilag 2 Om de enkelte aktieselskaber Bilag 2.1 A/S Boligselskabet INI Bilag 2.2 Great Greenland A/S Bilag 2.3 Greenland Oil Spill Responce A/S Bilag 2.4 Greenland Holding A/S (tidligere Inuit Service Company A/S) Bilag 2.5 Ejendomsaktieselskabet lluut A/S Bilag 2.6 KNI A/S Bilag 2.7 NUNAOIL A/S Bilag 2.8 Royal Arctic Line A/S Bilag 2.9 Royal Greenland A/S Bilag 2.10 Tele Greenland A/S Bilag 2.11 Visit Greenland A/S (tidligere Grønlands Turist- og erhvervsråd A/S) Bilag 2.12 Air Greenland A/S Bilag 2.13 GrønlandsBanken A/S Bilag 2.14 NunaMinerals A/S /43

4 1 Selvstyrets aktieselskaber Ligesom sidste år udgør de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber forsat 14 styks. Forskellen er at Greenland Development er blevet afviklet, grundet selskabets midlertidige formål nu var løst. Til gengæld har Naalakkersuisut stiftet et nyt selskab, Greenland Oil Spill Response A/S, som er en start mod at opbygge et olie oprydningsselskab, der på sigt kan varetage den opgave for landet. Selskaberne er generelt opbygget med tilhørende datterselskaber eller divisioner. Således findes i KNI både Pilersuisoq, varedivisionen og Polaroil, Oliedivisionen. Datterselskaber og divisioner behandles ikke særskilt i denne redegørelse, da ejerskabet udøves af koncernledelsen i de pågældende selskaber. 1.1 Selvstyrets aktieposter Medio 2012 havde Selvstyret 11 helt ejede aktieselskaber og 3 delvist ejede aktieselskaber. To af de delvist ejede aktieskaber er børsnoterede. I nedenstående tabel ses ejerandelen af de enkelte selskaber. Tabel Ejerandele Aktieselskab A/S Boligselskabet INI Great Greenland A/S Greenland Oil Spill Respons A/S Greenland Holding A/S Illuut A/S KNI A/S NUNAOIL A/S Royal Arctic Line A/S Royal Greenland A/S Tele Greenland A/S Visit Greenland A/S Air Greenland A/S GrønlandsBanken A/S børsnoteret NunaMinerals A/S - børsnoteret Ejerandel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 37,5 % 13,7 % 30,6 % Ændringer i aktieportefølje Aktieporteføljen er uændret i forhold til sidste år. Tabel Ændringer i Aktieportefølje Aktieselskab Ejerandel Ændring År Grønlandshavnens Ejendomme A/S 50 % Solgt 2011 Greenland Venture A/S* 100 % Solgt 2011 Greenland Development A/S 100 % Likvideret 2012 Greenland Oil Spill Response A/S 100 % Etableret 2012 * Greenland Venture A/S er nu datterselskab i Greenland Holding A/S 4/43

5 1.2 Om regnskabsåret 2012 På trods af afmålte forventninger til regnskabsåret 2012 kom de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber pænt igennem året. Den samlede omsætningen og det samlede årsresultat viste en mindre stigning. Det var primært Royal Greenland, der fik omsætningen til at stige, da flere selskaber oplevede nedgang i omsætningen. Stigningen i årsresultatet er mindre entydig og sammensat af flere selskabers stigninger og fald i årsresultatet. Samtidig blev udbyttebetalinger mindre og selskabernes gæld udviklede sig anderledes end forventet. Der var afmålte forventninger til 2012, da man viste at olieefterforskningsaktiviteterne ville blive begrænsede i Flere selskaber var imidlertid upåvirkede af denne manglende aktivitet og leverede pæne resultater. Enkelte selskaber oplevede udfordringer som betød mindre indtjening på bundlinjen Årets omsætning og resultater I det følgende fremlægges de samlede tal for omsætning og årsresultat. Information om de enkelte selskabers omsætning og resultater fremgår af bilag 2.1- bilag Omsætning 2012 Den samlede omsætning for de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber steg i 2012 og udgør nu 10,7 mia. kr. Royal Greenland står for omkring 46 pct. af den samlede omsætning i Det skal bemærkes, at en væsentlig andel RG s omsætning ikke ligger i Grønland, men i udlandet. Hovedparten af selskaberne havde, nedgang i omsætningen i 2012, men Royal Greenlands stigning på 251 mio. kr. trak den samlede omsætning op. I tabel a. ses den samlede omsætning for de 14 selskaber i perioden Tabel a. Samlet omsætning for de 14 selskaber Nettoomsætning (mio. kr.) Note. Denne tabel vedrører alene de 14 nuværende selskaber. Nogle selskabers regnskabsår følger ikke kalenderåret eller har ændret regnskabspraksis i perioden. Derfor er der en vis usikkerhed i tabellen. Der er så vidt muligt anvendt koncerntal og ikke justeret for ejerandele. Resultater 2012 Resultatmæssigt var der i 2012 store udsving i forhold til Der var stor fremgang for Royal Greenland og Tele Greenland som hhv. øgede deres resultat med 57 mio. kr. og 23 mio. kr. efter skat. Samtidigt var der resultatforbedringer fra de delvist selvstyreejede aktieselskaber (Air Greeenland, GrønlandsBanken og NunaMinerals). Royal Arctic Line og KNI s oplevede fald i deres resultater på hhv. 67 mio. kr. 44 mio. kr. efter skat. Til trods for dette fald havde de 2 selskaber overskud i I tabel b. ses det samlede årsresultat for de 14 selskaber i perioden /43

6 Tabel b. Samlet års resultat efter skat for de 14 selskaber Årets resultat (mio. kr.) Denne tabel vedrører alene de 14 nuværende selskaber. Nogle selskabers regnskabsår følger ikke kalenderåret eller har ændret regnskabspraksis i perioden. Derfor er der en vis usikkerhed i tabellen. Der er så vidt muligt anvendt koncerntal og ikke justeret for ejerandele Afkast til aktionæren udbytteindtægter og kapitalindskud Udbyttebetalingen fra de selvstyreejede aktieselskaber fastlægges ud fra den faktiske økonomiske udvikling i selskaberne og bestyrelsens beslutning om disponering af eventuelle overskud. Udmålingen af udbytte sker som hovedregel i en balance mellem på den ene side selskabernes behov for konsolidering og forventet behov for ny-investeringer og på den anden side aktionærens forventning om udbytte. Resultaterne og udviklingen i selskaberne er således afgørende for udbyttebetalingen til Selvstyret. Udbytte På baggrund af årsresultater i 2012 udbetales der udbytte i Selskabernes resultater har medført, at udbyttebetalingen igen i 2013 er på et relativt højt niveau. Dette er dog mindre end forventet i Finansloven for Det er blandt andet udfordringerne hos Royal Arctic Line, der betyder en mindre udbyttebetaling. Medio 2013 ser det ud til, at den samlede udbyttebetaling i 2012 bliver cirka 153 mio. kr. Dette er cirka 21 mio. kr. mindre end forventet i finanslov for Tabel viser en oversigt over udbyttebetaling de seneste 5 år. Tabel Samlet udbytte til Selvstyret fra de 14 selskaber Udbytte I denne tabel indgår kun den udbytteandel, der er tilgået Selvstyret fra de nuværende 14 aktieselskaber. Royal Greenland forretning nåede i 2012 et niveau, hvor det var forsvarligt at udbetale udbytte. Udbyttebetalingen havde en beskeden størrelse, da det fortsat er selskabets primære mål at nå en kapitalstuktur, der udgør en mindre risiko for selvstyret. Den største bidragyder til udbyttebetalingen var i 2013 Tele Greenland, hvis kapitalstruktur har nået et niveau der kan forsvare et højt udbytte når resultaterne tillader det. Kapitalindskud I tabel b. ses kapitalindskud til selskaberne for årene Tabel Kapital til selskaberne Kapitalindskud I 2013 har Great Greenland som det eneste selskab haft afsat midler til kapitalindskud fra Selvstyret. Kapitalindskuddet udgjorde 5 mio. kr. Se bilag 2.2 for mere information om selskabet. Der er ikke indregnet kapitalindskud til selskabet i Finanslovforslag for Det forventes at selskabet forretning 2013 når et niveau, hvor kapitalindskud ikke er nødvendigt. 6/43

7 1.2.3 Gældsudvikling Nettorentebærende gæld Den nettorentebærende gæld beregnes ved at fratrække selskabernes likvide beholdninger fra deres rentebærende gæld. I Figur ses en illustration af nettorentebærende gæld. Det ses at det særligt er 4 selskaber som oppebærer gælden. Blandt de øvrige selskaber er der enkelte selskaber med begrænset nettorentebærende gæld og flere selskaber med overskydende likvid beholdning. Der er således reelt sket et fald i den nettorentebærende gæld i I den forbindelse skal det nævnes, at Royal Arctic Lines planlagte investeringer i nye skibe ikke blev gennemført i Royal Arctic Line har derfor overskydende likviditet i øjeblikket, men vil få rentebærende gæld når nybygningsprogrammet er gennemført. Ligesom i 2011 har Royal Greenland og Tele Greenland i 2012 reduceret deres nettorentebærende gæld, mens den nettorentebærende gæld steg markant i KNI og Illuut. Særligt gældsudviklingen i KNI giver anledning til bekymring. Naalakkersuisut forventer derfor at det ny udpeget formandskab i bestyrelsen, kan gå ind og foretage de strategiske tiltag, som er nødvendige for at få KNI A/S på rette kurs igen. Gældsudviklingen i Illuut påvirker den samlede gældsudvikling. Illuut har som planlagt i finansloven investeret i nybyggeri, hvor en væsentlig del er gældsfinansieret. En væsentlig del af Illuuts lån er optaget af selskabet andelsboligforeninger, som låner fra Selvstyret. I denne figur er Selvstyret lån til Illuut holdt ude. Figur Nettorentebærende gæld i Selvstyrets aktieselskaber Note: GrønlandsBanken A/S er ikke inkluderet i denne figur. Selskaber med større likvid beholdning end rentebærende gæld (negativ nettorentebærende gæld) er ikke indregnet i denne figur. Gældsudviklingen i selskaberne hænger sammen med de investeringer der fortages. Fordelingen af nettorentebærende gæld blandt selskaberne har således ændret sig over tid. I 2006 og 2007 var det primært Royal Greenland og KNI der havde nettorentebærende gæld. I 2008 investerede Tele Greenland i søkablet og optog i den forbindelse et større lån. I perioden blev der optaget 7/43

8 lån i Illuut i forbindelse med investeringer i nybyggeri. I dag er den samlede nettorentebærende gæld i selskaberne således fordelt over flere selskaber. Desuden forventes at Royal Arctic Line vil indgå i figuren i takt med, at de bestilte skibe leveres Lønudvikling og antal ansatte De seneste tal 2011 for lønudvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber viser at den samlede lønsum i de kommercielle selskaber er steget en smule og dermed ligger i samme niveau som i Blandt de øvrige selskaber er der ligeså oplevet en stigning, hvilket umiddelbart er et udtryk for en effektivisering i selskaberne 1. Opdelingen af selskaber følger opdelingen fra Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber afsnit Tabel a. Samlet lønsum i selskaberne grupperet efter formål Lønsum mio. Kr Kommercielle selskaber Selskaber med kommercielle formål og andre specifikt definerede mål Selskaber med sektorpolitiske mål samt nettostyrede virksomheder Kilde: Grønlands Statistik. Antal ansatte i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber steg med 36 personer i De fleste selskaber reducerede i antal ansatte, men en stigning i antal ansatte hos Royal Greenland fik det samlede antal til at stige. Stigningen i antal ansatte hos Royal Greenland skal ses i sammenhæng med den øgede omsætning som selskabet havde i I tabel b. ses udviklingen i antal ansatte for perioden Tabel b Antal ansatte i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber Antal ansatte i selskaberne Opgørelsen omfatter også ansatte i udlandet. I 2011 og 2012 har antallet af ansatte været tæt på Dette er betydeligt mindre end for bare 5 år siden og kan være et udtryk for effektiviseringer i selskaberne. Effektiviseringer i aktieselskaberne kan medvirke til billigere priser til forbrugerne. Effektiviseringer kan desuden påvirke priserne på produkter fra private virksomheder. Private virksomheder er ligesom borgerne afhængige at ydelser fra Selvstyrets aktieselskaber. Derfor påvirker ydelser og priser fra Selvstyrets aktieselskaber priserne på produkter hos de private virksomheder. Dermed er Selvstyrets aktieselskaber også afgørende for private virksomheders konkurrencedygtighed, når de skal afsætte produkter i udlandet eller er i konkurrence ift. import på hjemmemarkedet. 1 Der er ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem lønsum og effektivitet, men der kan være det. En vurdering af dette vil kræve at man ser på sammenhængen i de enkelte selskaber frem for samlet set. 8/43

9 1.2.5 Skattebetalinger fra Selvstyrets selskaber For selskaber er der lovmæssigt forskel på den regnskabsmæssige opgørelse af skat (årsrapporten) og den skattemæssige opgørelse af skat (selvangivelsen). Forskellen vedrører særligt afskrivninger, hvilke sker hurtigere skattemæssigt end regnskabsmæssigt. Det samfundsøkonomiske formål med denne forskel er at give alle virksomheder et incitament til at investere i Grønland frem for i udlandet. Af tabel a fremgår skøn for den regnskabsmæssige skat af årets resultat i selskaberne. Tabellen giver ikke et billede af den faktiske selskabsskattebetaling til Selvstyret, da den fremgår af den skattemæssige opgørelse. Samtidigt skal tabellen læses med forbehold for blandt andet skat betalt i udlandet og ekstraordinære nedskrivninger der skaber forskydninger mellem årene. Tabellen giver således kun en indikation af niveauet i de enkelte år. Tabel a Regnskabsmæssig skat af årets resultat Skat af årets resultat (mio. kr.) Denne tabel vedrører alene de 14 nuværende selskaber. Regnskabsmæssig skat er her opgjort som resultat før skat minus årets resultat. Den reelle selskabsskat for de seneste tre år fremgår af tabel b. Tabel b Selskabsskat, der reelt er betalt til Selvstyret i de enkelte år Årets selskabsskat Kilde: Skattestyrelsen Selvom tabel a og tabel b ikke er direkte sammenlignelige, indikerer tabellerne at den faktiske skattebetaling til Selvstyreret er lavere end den regnskabsmæssige. Det er særligt de gunstige afskrivningsregler, der får forskellen til at opstå. Dertil kommer a- skat fra de medarbejdere der er ansat i selskaberne. 9/43

10 2 Implementering af anbefalinger fra Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber I 2011 blev Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber behandlet af Inatsisartut på efterårssamlingen. Redegørelsen indeholder en række forslag til mål, anbefalinger og planlagte handlinger. Dette kapitel beskriver nogle af de tiltag Naalakkersuisut har sat i værk som opfølgning på redegørelsen. I Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber beskrives mange af de forventninger og krav der er til selskaberne. Figur 2.1 Tværgående politiske dilemmaer skitserer nogle af de forventninger og krav der er til selskaberne. Disse mange krav og forventninger kan være modsatrettede eller svære at indfri samtidigt. Der bør derfor om muligt ske en løbende prioritering af forventninger og krav til selskaberne. Figur 2.1 Tværgående politiske dilemmaer Udbytte Mindre gæld og risiko CSR Samfundspålagte opgaver (Betalte/aftalte) Forventninger og krav til aktieselskaberne Ikke konkurrence- forvridende Konkurrencedygtige og kommercielle Billige priser Give plads til privat ejede virksomheder Skabe god infrastruktur Naalakkersuisut vil med et strategisk ejerskab forholde sig til selskabernes udvikling. Det søges at sikre, at udviklingen i selskaberne passer til den ønskede udvikling i samfundet. Naalakkersuisuts styring af selskaberne sker ud fra armslængdeprincippet. Naalakkersuisut forholder sig til selskabernes overordnede strategi og rammer. Derudover sammensættes professionelle bestyrelser og mangfoldige bestyrelser, som kan lede selskabet optimalt i forhold til udfordringerne. Naalakkersuisut ønsker ikke at detailstyrer og det er således bestyrelserne der har ansvaret for at sætte en stærk ledelsesgruppe i selskaberne og tilse en optimal drift. Det er vigtigt, at der sker en forventningsafstemning, så der er overensstemmelse mellem Naalakkersuisuts forventninger til udviklingen i selskaberne og den forventning de enkelte selskaber har til deres udvikling. Mere konkret har Naalakkersuisut forholdt sig til selskabernes udvikling ved at igangsætte en række initiativer. Eksempelvis dialog om fælles målepunkter, retningslinje for god selskabsledelse. Desuden 10/43

11 har der været dialog med selskaberne omkring de udfordringer som samfundet står overfor i de kommende år og hvordan selskaberne kan bidrage til den samfundsmæssige udvikling. De første 5 tiltag, der blev igangsat som opfølgning på selskabsredegørelsen fra 2011 var bestyrelsesevaluering, målbare mål, åbenhed og gennemsigtighed, krydssubsidiering og boligpolitik. I de følgende afsnit beskrives disse og andre igangsatte initiativer. Selskabernes forskellighed Selvstyrets aktieselskaber er meget forskellige. Der er store og små. Der er alt fra selskaber som primært udfører deres virksomhed med baggrund i en servicekontrakt til store kommercielle selskaber med milliardomsætning. Der er selskaber, hvor ejerskabet er spredt og selskaber som er helt ejet af Selvstyret. Disse forskelligheder skal der tages højde for, når der sættes overordnede rammer for selskaberne. Der kan således være behov for at differentiere mellem selskaberne. 2.1 Målbare målsætninger, kapitalstruktur og udbyttepolitik I 2012 blev det første år, hvor selskaberne skulle præsentere, hvorvidt de 10 mål fra 2011 var opnået. For hovedparten af selskaberne blev målene generelt nået. De steder hvor selskaberne ikke kom helt i mål, har Naalakkersuisut bemærket det for de pågældende selskaber og har sammen med bestyrelsen fastsat nye mål handlet ud fra det. Kun hos et enkelt selskab, KNI A/S blev der således ramt så meget forbi, at der blev behov for overordnede ændringer i selskabets øverste ledelse. Naalakkersuisut ønsker at fortsætte udviklingen med fastsættelse af 10 overordnede mål for hvert selskab, indeholdende både økonomiske nøgle tal og mere bløde samfundsrelaterede mål. Formålet er at have et grundlag for, at vurderer selskabernes præstationer årligt, samt at sikre, at udviklingen i selskaberne passer til den ønskede udvikling i samfundet. På den måde bliver der sat fokus på nogle af de forventninger og krav som Naalakkersuisut og samfundet har til selskaberne.. Det er planen, at målopfyldelse sammen med en passende kapitalstruktur skal danne grundlaget for en udbyttepolitik for de enkelte selskaber. Dette illustreres med figur Proces for udarbejdelse af udbyttepolitik. De konkrete udbyttebetalinger afhænger i sagens natur af den økonomiske udvikling i selskaberne. Figur Proces for udarbejdelse af udbyttepolitik Princip for udbyttepolitik Udbyttebetalinger i de selvstyreejede aktieselskaber skal ske på en forsvarlig måde, så selskaberne har tilstrækkelig egenkapital til at modstå midlertidige eller uforudsete fald i indtjeningen. Samtidigt skal der være plads til at selskabet kan foretage ny-investeringer når det er i overensstemmelse med selskabets formål. 11/43

12 Derudover sker udbyttebetaling på baggrund af selskabets årsresultat. Samtidigt skal det holdes for øje, hvilken kapitalstruktur der er i selskaberne og hvilke behov selskaberne har for kapital de kommende år. Der skal således være et sammenhæng mellem målopfyldelse, kapitalstruktur og udbyttepolitik, som det er beskrevet i figur Bestyrelsessammensætning Bestyrelsernes arbejde har en central betydning i forhold til selskabernes udvikling. Naalakkersuisut arbejder målrettet for at professionalisere bestyrelserne i de selvstyreejede aktieselskaber. Formålet er at skabe bestyrelser, der besidder kompetencerne til at træffe centrale beslutninger for selskaberne og imødegå de udfordringer som selskaberne står overfor. Naalakkersuisut udpeger bestyrelsesmedlemmerne ud fra de behov for kompetencer der er i selskaberne. Ved udpegningen afvejes samtidigt behovet for kontinuitet i selskabernes bestyrelse. Med de mange forskellige selskaber der er og forskellige udfordringer de står overfor, kan der ikke fastsættes en general facitliste for, hvilke kompetencer der er brug for i selskaberne. Ofte er der dog brug for lokalkendskab, branchekendskab, kompetencer indenfor ledelse og strategi samt funktionelle kompetencer som eksempelvis jura eller økonomi. Bestyrelsessammensætningen i de enkelte selskaber fremgår af bilag 2.1 bilag Bestyrelsesevalueringer Som et led i den løbende optimering af bestyrelsernes kompetencer modtager Naalakkersuisut årligt bestyrelsesevalueringer. Formålet med systematiske bestyrelsesevalueringer er at sikre den optimale bestyrelsessammensætning samt at styrke selskabsledelsen, herunder bestyrelsens overordnede effektivitet og de enkelte bestyrelsesmedlemmers præstationer. Naalakkersuisut bruger bestyrelsesevalueringerne til at vurdere, om bestyrelsen besidder de rigtige kompetencer til at løfte de opgaver selskabet står over for eller om der behov en ny kompetencesammensætning. Derfor skal bestyrelserne i de helt selvstyreejede aktieselskaber hvert år i god tid inden den ordinære generalforsamling gennemføre og præsentere en evaluering af bestyrelsens arbejde og kompetencesammensætning. Evalueringen skal gennemføres af en ekstern konsulent. Arbejdet med bestyrelsesevalueringer har nu kørt et par år og er i perioden blevet justeret i overensstemmelse med Naalakkersuisuts ønsker Selvstyreansatte og politikkere i bestyrelserne Som følge af muligheden for inhabilitet og politisk afhængighed er det Naalakkersuisut politik, at udlade embedsmænd og politikkere i bestyrelserne udpeget af Naalakkersuisut. Antallet af selvstyreansatte i bestyrelserne blev i 2012 reduceret. Likvidationen af Greenland Development udgør en væsentlig del af denne reduktion.. I øjeblikket er der 4 ansatte i centraladministrationen, der samtidigt har en post som bestyrelsesmedlem. af disse findes 3 i Illuut A/S bestyrelse, hvor der er et ønske om en tæt tilknytning til Selvstyret og bestyrelsen derfor udgøres af de til en hver tid siddende departementschefer på de tre fagområder. Derudover er Lida Skifte en del af Nunaoil A/S bestyrelse. 12/43

13 2.2.3 Lov om ligestilling Naalakkersuisut ønsker at sikre kvinder og mænd lige muligheder for indflydelse og deltagelse i erhvervslivet. Det er et erklæret politisk mål at styrke den samfundsøkonomiske udvikling ved at skabe fokus på den samlede talentmasse og ved at fremme en ligelig kønsfordeling i ledelses- og beslutningsprocesserne. Der har derfor været et særligt fokus på at opnå kønslig ligestilling blandt de bestyrelsesmedlemmer Naalakkersuisut udpeger, således at intentionen i ligestillingslovens 2 6 bliver opfyldt. Som det fremgår af tabel traf Naalakkersuisut beslutning om sammensætning af medlemmer til 11 bestyrelser i I alt 44 bestyrelsesmedlemmer. Foruden de af Naalakkersuisut udvalgte består nogle af bestyrelserne af medarbejderrepræsentanter. Desuden er der selskaber, hvor andre har indflydelse på sammensætningen i bestyrelserne. Eksempelvis Air Greenland, hvor staten udpeger 2 medlemmer og SAS udpeger 2 medlemmer. I de børsnoterede selskaber, GrønlandsBanken og NunaMinerals udpeges bestyrelserne af flere aktionærer, hvorfor disse ikke indgår i tabellen. I Illuut er bestyrelsessammensætningen vedtægtsbestemt og består af departementschefer i centraladministrationen. Tabel Andel af bestyrelser, hvor den kønsmæssige sammensætning af de af Naalakkersuisut egenhændigt udpegede medlemmer, opfylder intentionen i ligestillingslovens Omfattet af 6 Opfyldt (m/k) Opfyldt (m/k) Opfyldt (m/k) Opfyldt (m/k) Royal Greenland A/S Nej (4/2) Nej (4/2) Ja (3/3) Ja (3/3) Greenland Oil Spill Responce A/S Ja (1/2) Royal Arctic Line A/S Nej (4/1) Ja (3/2) Ja (3/2) Ja (3/2) Visit Greenland A/S Nej (3/0) Nej (3/0) Ja (2/2) Ja (3/2) Tele Greenland A/S Ja (2/2) Ja (2/2) Ja (2/2) Ja (2/2) Great Greenland A/S Ja (1/2) Ja (2/2) Ja (2/2) Ja (2/2) KNI A/S Nej (3/1) Ja (3/3) Ja (3/3) Ja (2/2) Greenland Holding A/S Nej (3/0) Nej (3/0) Ja (3/2) Ja (3/2) NUNAOIL A/S Ja (2/2) Ja (2/2) Ja (2/2) Ja (2/2) Air Greenland A/S Ja (1/1) Ja (1/1) Ja (1/1) Ja (1/1) Boligselskabet INI A/S Ja (1/1) Ja (1/1) Ja (2/2) Ja (2/2) Andel opfyldt 55% 64% 100% 100% Note: Det bemærkes, at selskaber, hvor Naalakkersuisut ikke egenhændigt udpeger hele eller dele af bestyrelsen er udeladt. Endvidere bemærkes det, at Naalakkersuisut ikke i alle de medtagne selskaber udpeger samtlige bestyrelsesmedlemmer, hvorfor bestyrelserne samlet set ikke nødvendigvis opfylder intentionen i ligestillingslovens 6. Når Naalakkersuisut udpeger medlemmer til bestyrelser med et ulige antal medlemmer kan der i sagens natur ikke være en ligelig fordeling. 2.3 God selskabsledelse Der blev i starten af 2013 lanceret nye retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber. Retningslinjerne tog udgangspunkt i de tidligere retningslinjer fra 2003, som trængte til en revidering i forhold til den udvikling der er sket. 2 Landstingslov nr. 7 af 11. april Landstingslov nr. 7 af 11. april /43

14 God selskabsledelse handler overordnet set om det system og de prioriteringer, der anvendes til at lede og kontrollere selskabet. God selskabsledelse handler også om kommunikation mellem ledelsen og ejerne, som sætter ejerene i stand til at forhold sig til det system og de prioriteringer, der anvendes til at lede og kontrollere selskabet. Retningslinjen fokuserer på åbenhed og gennemsigtighed i forhold til selskaberne og ledelserne således at mytedannelse i størst muligt omfang undgås. Retningslinjen for god selskabsledelse er målrettet de helt selvstyreejede aktieselskaber, idet der er nogle grundlæggende forskelle mellem privatejede aktieselskaber og selvstyreejede selskaber. Der vil dog være væsentlige sammenfald mellem retningslinjen for selvstyreejede aktieselskaber og anbefalinger til børsnoterede selskaber, idet mange af anbefalingerne er udtryk for almindelige sunde principper for virksomhedsdrift. Det er målsætningen, at retningslinjen bliver et praktisk anvendeligt værktøj for de selvstyreejede selskaber, som fastlægger Naalakkersuisuts forventninger i forhold til god selskabsledelse og sætter ejeren i stand til forholde sig til de systemer og prioriteringer ledelsen anvender. 2.4 Åbenhed og gennemsigtighed Naalakkersuisut har siden sin tiltrædelse haft fokus på at øge åbenhed og gennemsigtighed i de selvstyreejede selskaber. Selskaberne forventes derfor at have en hjemmeside, der giver samfundet god mulighed for at forstå selskabet, dets forretning og rammerne for selskabets virksomhed. Som følge af den øgede fokus på evaluering af bestyrelsens kompetencer forventer Naalakkersuisut, at årsrapporterne fra de selvstyreejede selskaber indeholder en oversigt med billede over bestyrelsesmedlemmerne og direktionen samt en kort beskrivende tekst om disse personers kompetencer. Det er samtidig forventningen, at der i årsrapporten fremover redegøres for direktionens aflønning, herunder størrelsen, vilkårene for eventuelle bonusordninger, fratrædelsesgodtgørelser og lignende fordelt på direktionsmedlemmer. 2.5 Aktivt ejerskab For Naalakkersuisut handler god selskabsledelse også om et mere aktivt ejerskab, hvor ejeren og bestyrelsen har en direkte dialog om de overordnede strategiske beslutninger, der sker i selskabet. Det kræver en regelmæssig kommunikation med bestyrelserne om udviklingen i selskabet. I februar 2014afholder Naalakkersuisut sit årlige bestyrelsesseminar med deltagelse fra bestyrelser og direktører. På bestyrelsesseminaret bliver flere ejermæssige temaer drøftet og der bliver holdt oplæg om god selskabsledelse, målepunkter og CSR. I år vil temaet for dagen være udarbejdelsen af ejerstrategier for hvert selskab. Der er sket en opdeling af myndighed og ejerrollen i forbindelse med generalforsamlingerne. Det er således ikke fagdepartementerne der agerer ejer på generalforsamlingen. Det mere aktive ejerskab og opdelingen myndighed og ejerrollen betyder også, at der som udgangspunkt ikke er samme behov for fysisk politisk deltagelse og taler på generalforsamlingerne. I stedet udsendes der normalt en pressemeddelelse om de vigtigste ejertemaer på generalforsamlingen. Fagdepartementerne deltager fortsat typisk i generalforsamlingen som vigtige interessenter. 14/43

15 2.6 Konkurrenceforhold liberalisering, privatisering og exitstrategier Landets store areal og lille spredte befolkning giver dårlige betingelser for konkurrence på en lang række områder. Derfor befinder mange af Selvstyrets aktieselskaber sig på et monopollignende marked. Flere af selskaberne er oprettet for at løse specifikke opgaver, der ellers ikke vil blive løst eller kun vil blive løst i nogle områder. Selskaberne løser således både sektorpolitiske opgaver og/eller kommercielle forretninger. Da der ikke altid er et konkurrencepræget marked til at regulere priser og service, er det vigtigt, at selskaberne selv har fokus på omkostningsniveauet og skaber rimelig priser og service. Arbejdet med målepunkter er med til at skabe fokus på, hvad Selvstyret ønsker af sine selskaber og sikrer enighed om selskabernes retning og udvikling, eksempelvis omkostningsudviklingen. I takt med, at befolkningsstrukturen ændrer sig, teknologier bliver bedre og udenlandske selskaber investerer i efterforskning efter råstoffer opstår der nye erhvervsmuligheder. De nye erhvervsmuligheder opstår ofte på områder, hvor Selvstyrets aktieselskaber befinder sig. Dette skaber et dilemma for Naalakkersuisut, som på den ene side ikke ønsker at blive en større spiller i erhvervslivet. På den anden side ønsker Naalakkersuisut, at udnytte de samfundsøkonomiske muligheder der opstår. Et eksempel på dette er det senest oprettede selskab Greenland Oil Spill Response, som forventes at kunne udnytte en erhvervsmulighed, som alternativt næppe ville være udnyttet af et grønlandsk selskab. Når Selvstyrets aktieselskaber overvejer, at udnytte nye forretningsmuligheder forventes de nøje at vurdere, om det ligger indenfor deres primære formål og hvilke muligheder der er for, at lokale private aktører kan udnytte muligheden. Naalakkersuisut ønsker generelt ikke, at Selvstyrets aktieselskaber skal ekspandere, men der kan være gode grunde til, at de fungerer som fødselshjælpere, når der opstår erhvervsmuligheder. I takt med udviklingen kan der opstå muligheder for at skabe konkurrence. Når grundlaget for konkurrence er til stede kan områder liberaliseres og andre aktører kan komme ind på markedet. Når der er tilfredsstillende konkurrence på markedet kan Selvstyret vælge at privatisere deres engagement på området. Konkurrence er afgørende for om områder kan overlades til det private marked, da konkurrence er med til at skabe en naturlig prisdannelse på varer og tjenesteydelser. Alternativet med private monopoler er ikke ønskeligt, da disse er svære at regulere på en for samfundet hensigtsmæssig måde. Det er imidlertid vigtigt, at udviklingen sker i et tempo, der sikrer at priser og service til borgerne ikke forringes ved overgangen fra monopol til konkurrence. Det er således vigtigt, at lovgivningen og administrationen er klar til de udfordringer der opstår når et marked liberaliseres og sikrer en fornuftig overgang. Et eksempel på dette er implementeringen af liberaliseringen på teleområdet, som har vist sig at være yderst kompliceret. Det forventes at Selvstyrets selskaber arbejder for at være konkurrencedygtige og er løsningsorienteret i forhold til eventuel liberalisering eller privatisering. På nuværende tidspunkt er der ikke planer om privatisering, men det langsigtede mål er at Selvstyrets andel af det private erhvervsmarked bliver mindre. Dette kan ske ved liberaliseringer eller privatiseringer. 15/43

16 3 Opsamling og initiativer for det kommende år Mange af de mål, anbefalinger og planlagte handlinger, der er sat i gang forventes løbende at blive opdateret og udviklet. Selskaberne befinder sig i en verden i forandring og må løbende tilpasse sig disse forandringer. Derfor må elementer som målepunkter og, kapitalstruktur årligt justeres. Det samme gælder bestyrelsessammensætninger, der må justeres efter behovet i selskaberne. Ligesom man generelt må følge den udvikling der sker på ejerskabsområdet i verden. 3.1 Fokusområder for det kommende år I dette afsnit beskrives de centrale områder, der fortsat arbejdes med i forhold til ejerskabet og udviklingen i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber. God selskabsledelse Retningslinjen er offentliggjort her i 2013 og er en revidering af den tidligere udgave fra Der er behov for at den nu implementeres i selskaberne og der er derfor behov for, at sikrer og kontrollere at anbefalingerne følges i selskaberne. Målepunkter, Kapitalstruktur og Udbyttepolitik Som nævnt i kapital arbejdes der fortsat med målepunkter i de enkelte selskaber. I første omgang har der særligt været fokuseret på målepunkter for de større selskaber. Naalakkersuisut har forholdt sig til disse og det forventes fortsat, at der nu arbejdes med de resterende selskaber. Professionelle og kompetente bestyrelser Naalakkersuisut vægter det strategiske arbejde med ejerskabet højt. Derfor vil der kontinuerligt blive arbejdet med sammensætningen af professionelle bestyrelser. Der vil således fortsat blive arbejdet med sammensætning af bestyrelser i forhold til behovene i selskaberne og anvendelse af bestyrelsesevalueringer til afdækning af disse behov. I dette arbejde indgår også et princip om mangfoldighed, som skal sikre en ligelig fordeling af kønnene i bestyrelser. Der gennemføres bestyrelsesevalueringer ultimo 2013 til anvendelse ved generalforsamlingerne i Årlig redegørelse til Inatsisartut 2014 Naalakkersuisut ønsker fremover i lighed med nærværende redegørelse at komme med en årlig redegørelse til Inatsisartut, som dels skal indeholde opdatering af nøgletal om selskabernes udvikling, dels behandle relevante temaer af interesse for Inatsisartut omkring selskaberne. Der udarbejdes en ny redegørelse til omdeling i Åbenhed og gennemsigtighed Naalakkersuisut ønsker åbenhed og gennemsigtighed. Flere selskaber har således øget den tilgængelige information på deres hjemmesider og i deres årsrapporter. Der er fortsat enkelte selskaber, hvor informationsniveauet kunne være bedre. Der vil fortsat blive arbejdet for, at de helt selvstyreejede aktieselskaber har et tilfredsstillende niveau af åbenhed og gennemsigtighed. Ejerstrategi Ejerstrategien skal give selskabet en mere langsigtede strategiske ramme for dets udvikling som sikrer, at selskabet understøtter den ønskede samfundsudvikling. Det er derfor vigtigt, at 16/43

17 der ejerstrategierne kun beskæftiger sig hvad selskabets formål er, og hvilken retning selskabet skal udvikle sig, herunder fremtidig ejerstruktur. Vurderingen af hvordan selskabet løser opgaven bør overlades til bestyrelsen og direktioner. I de selskaber som Selvstyret ejer 100 pct. er ejerstrategier hierarkisk placeret på samme niveau som selskabets vedtægter. I selskaber med delt ejerkreds vil ejerstrategien skulle afstemmes med de øvrige aktionærer. Ejerstrategierne skal udformes for det enkelte selskab og tage hensyn til de konkrete udfordringer og udviklingsmuligheder selskabet har, samt hvordan Naalakkersuisut ønsker, at selskabet understøtter samfundets udvikling. Forventningerne til de selvstyreejede selskaber er mange og forskelligartede. Naalakkersuisut og Selvstyret har flere forskellige roller i forhold til selskaberne, hvoraf de primære roller er myndighed, kontraktspart og ejer. Der er derfor behov for, at Naalakkersuisut anlægger en holistisk tilgang til sin samlede ejerpolitik så den stemmer overens med eventuelle sektor planer. Dette gælder i særdeleshed i forhold til ejerstrategier, hvor selskaberne gives direkte strategiske instruktioner, så den samlede politik ikke er indbyrdes modstridende. Der skal udarbejdes ejerstrategier til alle selskaber, men i første omgang blive udarbejdet for de selskaber der har et stort overlap med Naalakkersuisuts øvrige indsatser. Kommunikation og forventninger Nogle af anbefalingerne fra Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber (2011) handler i høj grad om forventninger eller kommunikation. Særligt på områder der er bestyrelsens ansvar. Naalakkersuisut kommunikerer med bestyrelsen og fastsætter bestyrelsens honorarer. I forhold til direktionen er det bestyrelsen, der kommunikerer og beslutter eventuelle nye lønforhold. Principperne omkring lønforhold i direktionerne er kommunikeret i Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber (2011). En honorarpolitik for bestyrelserne i de helt selvstyreejede aktieselskaber er undervejs og forventes udarbejdet før generalforsamlingerne i Internationalt samarbejde Flere lande og organisationer arbejder med ejerskabet af selskaber. Der oparbejdes således viden inden for området og Selvstyret kan med fordel få inspiration fra andre lande, når nye tiltag og anbefalinger udarbejdes. For at følge udviklingen indenfor statsejede aktieselskaber har Bestyrelsessekretariatet i 2012 deltaget i et nordisk seminar om emnet. Da lande er forskellige og står overfor forskellige udfordringer, skal anbefalinger og tiltag ikke implementeres ukritisk, men sættes ind i en grønlandsk kontekst. Nogle kendetegn i forhold til Selvstyrets aktieselskaber er, at de fylder relativt meget i erhvervslivet og infrastrukturen. Desuden opererer de i et stort geografisk område med en lille spredt befolkning. Disse kendetegn skal indgå i overvejelserne. 17/43

18 På bestyrelsessekretariatets hjemmeside 4 findes links til udenlandske ejermyndigheder og andre relevante ejerrelaterede links. Desuden findes information om bestyrelsessammensætning i Selvstyrets aktieselskaber og andre ejerrelaterede dokumenter. 3.2 Eventuelle nye aktieselskaber Det bliver med jævne mellemrum overvejet om det vil være hensigtsmæssigt at oprette nye selvstyreejede aktieselskaber eller omdanne områder eller nettostyrede virksomheder til aktieselskaber. Afgørelsen om eventuel omdannelse til eller etablering af et aktieselskab er en politisk beslutning som sker efter afvejning af fordele og ulemper ved en sådan konstruktion. Ved afvejningen indgår en række overvejelser. Der er fremsat beslutningsforslag om etablering af et nyt aktieselskab der skal stå for etablering og drift af en ny havn ved Nuuk. Der vil blive fremsat en oprettelses- og anlægslov på FM2014, der udstikker rammerne for selskabet. Der pågår et analysearbejde for at klarlægge fordele og ulemper ved at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab /43

19 Bilag 1 Definitioner og nøgletal Gæld Som beskrevet i kapitel anvendes begreberne rentebærende gæld og nettorentebærende gæld når gæld og gældsudvikling i de selvsstyreejede aktieselskaber beskrives. I udgangspunktet er den rentebærende gæld beregnet som det fremgår nedenfor. Dette er en simpel måde at beregne tallet på. Tallet kan præciseres ved eksempelvis at indregne afledte finansielle instrumenter. I Royal Greenland anvendes denne metode, mens den simple metode er anvendt i de øvrige selskaber. Beregningsmetode Langfristede gældsforpligtigelser + Kortfristet del af langfristet gæld + Kortfristet gæld til realkreditinstitutter eller banker = Rentebærende gæld Den nettorentebærende gæld beregnes som den rentebærende gæld minus den likvide beholdning. Da flere selskaber har større likvid beholdning end rentebærende gæld vil den nettorentebærende gæld blive negativ. I figur b i kapitel er selskaber med negativ nettorentebærende gæld ikke indregnet. Beregningsmetode Rentebærende gæld - Likvide beholdninger = Nettorentebærende gæld Nøgletal Nedenstående 4 nøgletal er ofte anvendt ved gennemgang af selskabers regnskaber. Nøgletal kan udregnes på forskellig vis, hvilket kan betyde, at der kan være mindre forskelle mellem selskabets beregning af nøgletal og beregninger fortaget af Bestyrelsessekretariatet. Bestyrelsessekretariatet beregner nøgletallene som nedenfor: Nøgletal NØGLETAL Egenkapitalens forrentning UDREGNINGSMETODE Årets resultat x 100 Gns. egenkapital Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Soliditetsgrad (Egenkapitalandel) Egenk. ult. x 100 Samlede aktiver (Balancesum Ult.) Afkastningsgrad Resultat af primær drift x 100 Gns. aktiver 19/43

20 Bilag 2 Om de enkelte aktieselskaber Dette bilag indeholder fakta om de enkelte aktieselskaber. Herunder: Ejerandel Bestyrelsessammensætning Oversigt over udvalgte hovedtal og nøgletal Vedtægtsmæssige formål Kort beskrivelse af resultater Selskabernes strategi 20/43

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012 Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012 EM 2012/omdeles Oktober 2012 Forord De fleste borgere er

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber

Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber - en grundlæggende debat om,

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015

Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015 Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015 Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Anda Uldum 21. Februar 2015 Indhold Koalitionsaftalen i et

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse.

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2011 Årsrapport for 2010/11 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2010/11 (01.07.10 30.06.11) viser en omsætning på 19.132

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Temadag om fusioner og samarbejde

Temadag om fusioner og samarbejde Temadag om fusioner og samarbejde 9. September 2015 Praktisk eksempel med fokus på, hvordan værket har arbejdet med de fokusområder beskrevet i MUUSMANN rapporten Christian Niederbockstruck Fjernvarme

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

2) Er der elementer i denne strategiplan, der direkte medvirker til øget konkurrence med private erhvervsdrivende? I så fald, hvilke?

2) Er der elementer i denne strategiplan, der direkte medvirker til øget konkurrence med private erhvervsdrivende? I så fald, hvilke? Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Inatsisartut IHer Att. (Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT) Besvarelse

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år.

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år. C.V. Personlig information Navn: Niels Thomsen Adresse: Akinnguata Qaava 5 Telefon: +299 58 66 36 E-mail: nt@halibut.gl Fødselsdag: 18. August 1981. Familie: Interesser: Samlevende med Pilunnguaq. Sammen

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere