Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2013"

Transkript

1 Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2013 EM 2013/omdeles November 2013

2 Forord Selvstyrets aktieselskaber involverer os alle her i landet hvad enten der er tale om dagligvarebutikker i den lokale Pilersuisoq eller mobilt bredbånd til den nye telefon. Foruden de grundlæggende infrastrukturelle ydelser leverer nogle af aktieselskaberne erhvervsmæssige ydelser og skaber erhvervsudvikling. Af den samlede arbejdsstyrke her i landet er således omkring 1/5 af os direkte ansat i et af de selvstyreejet aktieselskaber. Det er derfor ekstremt vigtigt at selskaberne drives effektivt og omkostningsbevidst. Selskabernes ydelser og priser berører os alle ikke mindst betydningen for den enkelte borgers handlefrihed og muligheder når vi sammensætter vores indkøb ud fra vores indkomst. Naalakkersuisut har som erklæret mål at have en dynamisk og strategisk tilgang til ejerskaberne og fortsat at professionalisere ejerskabet af de helt og delvist selvstyreejede aktieselskaber. Formålet er at sikre, at selskaberne ledes fagligt og formeligt, og at alle interessenter har en klar forståelse af, hvad Naalakkersuisut forventer af ledelsen i de selvstyrejede aktieselskaber. De selvstyreejede selskaber omfatter fortsat en væsentlig del af erhvervslivet. Mange indtager en dominerende rolle på deres respektive markeder. Det er Naalakkersuisuts målsætning, at fortsætte udviklingen mod et mere differentieret erhvervsliv, hvor alt ikke nødvendigvis behøver være ejet af Grønlands Selvstyre. Selskabernes strategier skal være i overensstemmelse med de strategiske rammer, som fastlægges igennem dialog mellem Naalakkersuisut og selskabernes bestyrelser. Med denne årlige redegørelse håber jeg, at alle har mulighed for at følge udviklingen i de selvstyreejede aktieselskaber og dermed på egen hånd, kan danne sig en holdning til de enkelte selskabers forfatning. Redegørelsen kan både benyttes som opslagsværk såfremt man søger information om det enkelte selskab, men også til at give et billede af de tanker og idéer som Naalakkersuisut har til sine ejerskaber fremadrettet. Med redegørelsen vil jeg ønske god læsning. Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond 2/43

3 Indhold Forord Selvstyrets aktieselskaber Selvstyrets aktieposter Om regnskabsåret Årets omsætning og resultater Afkast til aktionæren udbytteindtægter og kapitalindskud Gældsudvikling Lønudvikling og antal ansatte Skattebetalinger fra Selvstyrets selskaber Implementering af anbefalinger fra Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber Målbare målsætninger, kapitalstruktur og udbyttepolitik Princip for udbyttepolitik Bestyrelsessammensætning Bestyrelsesevalueringer Selvstyreansatte og politikkere i bestyrelserne Lov om ligestilling God selskabsledelse Åbenhed og gennemsigtighed Aktivt ejerskab Konkurrenceforhold liberalisering, privatisering og exitstrategier Opsamling og initiativer for det kommende år Fokusområder for det kommende år Eventuelle nye aktieselskaber Bilag 1 Definitioner og nøgletal Bilag 2 Om de enkelte aktieselskaber Bilag 2.1 A/S Boligselskabet INI Bilag 2.2 Great Greenland A/S Bilag 2.3 Greenland Oil Spill Responce A/S Bilag 2.4 Greenland Holding A/S (tidligere Inuit Service Company A/S) Bilag 2.5 Ejendomsaktieselskabet lluut A/S Bilag 2.6 KNI A/S Bilag 2.7 NUNAOIL A/S Bilag 2.8 Royal Arctic Line A/S Bilag 2.9 Royal Greenland A/S Bilag 2.10 Tele Greenland A/S Bilag 2.11 Visit Greenland A/S (tidligere Grønlands Turist- og erhvervsråd A/S) Bilag 2.12 Air Greenland A/S Bilag 2.13 GrønlandsBanken A/S Bilag 2.14 NunaMinerals A/S /43

4 1 Selvstyrets aktieselskaber Ligesom sidste år udgør de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber forsat 14 styks. Forskellen er at Greenland Development er blevet afviklet, grundet selskabets midlertidige formål nu var løst. Til gengæld har Naalakkersuisut stiftet et nyt selskab, Greenland Oil Spill Response A/S, som er en start mod at opbygge et olie oprydningsselskab, der på sigt kan varetage den opgave for landet. Selskaberne er generelt opbygget med tilhørende datterselskaber eller divisioner. Således findes i KNI både Pilersuisoq, varedivisionen og Polaroil, Oliedivisionen. Datterselskaber og divisioner behandles ikke særskilt i denne redegørelse, da ejerskabet udøves af koncernledelsen i de pågældende selskaber. 1.1 Selvstyrets aktieposter Medio 2012 havde Selvstyret 11 helt ejede aktieselskaber og 3 delvist ejede aktieselskaber. To af de delvist ejede aktieskaber er børsnoterede. I nedenstående tabel ses ejerandelen af de enkelte selskaber. Tabel Ejerandele Aktieselskab A/S Boligselskabet INI Great Greenland A/S Greenland Oil Spill Respons A/S Greenland Holding A/S Illuut A/S KNI A/S NUNAOIL A/S Royal Arctic Line A/S Royal Greenland A/S Tele Greenland A/S Visit Greenland A/S Air Greenland A/S GrønlandsBanken A/S børsnoteret NunaMinerals A/S - børsnoteret Ejerandel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 37,5 % 13,7 % 30,6 % Ændringer i aktieportefølje Aktieporteføljen er uændret i forhold til sidste år. Tabel Ændringer i Aktieportefølje Aktieselskab Ejerandel Ændring År Grønlandshavnens Ejendomme A/S 50 % Solgt 2011 Greenland Venture A/S* 100 % Solgt 2011 Greenland Development A/S 100 % Likvideret 2012 Greenland Oil Spill Response A/S 100 % Etableret 2012 * Greenland Venture A/S er nu datterselskab i Greenland Holding A/S 4/43

5 1.2 Om regnskabsåret 2012 På trods af afmålte forventninger til regnskabsåret 2012 kom de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber pænt igennem året. Den samlede omsætningen og det samlede årsresultat viste en mindre stigning. Det var primært Royal Greenland, der fik omsætningen til at stige, da flere selskaber oplevede nedgang i omsætningen. Stigningen i årsresultatet er mindre entydig og sammensat af flere selskabers stigninger og fald i årsresultatet. Samtidig blev udbyttebetalinger mindre og selskabernes gæld udviklede sig anderledes end forventet. Der var afmålte forventninger til 2012, da man viste at olieefterforskningsaktiviteterne ville blive begrænsede i Flere selskaber var imidlertid upåvirkede af denne manglende aktivitet og leverede pæne resultater. Enkelte selskaber oplevede udfordringer som betød mindre indtjening på bundlinjen Årets omsætning og resultater I det følgende fremlægges de samlede tal for omsætning og årsresultat. Information om de enkelte selskabers omsætning og resultater fremgår af bilag 2.1- bilag Omsætning 2012 Den samlede omsætning for de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber steg i 2012 og udgør nu 10,7 mia. kr. Royal Greenland står for omkring 46 pct. af den samlede omsætning i Det skal bemærkes, at en væsentlig andel RG s omsætning ikke ligger i Grønland, men i udlandet. Hovedparten af selskaberne havde, nedgang i omsætningen i 2012, men Royal Greenlands stigning på 251 mio. kr. trak den samlede omsætning op. I tabel a. ses den samlede omsætning for de 14 selskaber i perioden Tabel a. Samlet omsætning for de 14 selskaber Nettoomsætning (mio. kr.) Note. Denne tabel vedrører alene de 14 nuværende selskaber. Nogle selskabers regnskabsår følger ikke kalenderåret eller har ændret regnskabspraksis i perioden. Derfor er der en vis usikkerhed i tabellen. Der er så vidt muligt anvendt koncerntal og ikke justeret for ejerandele. Resultater 2012 Resultatmæssigt var der i 2012 store udsving i forhold til Der var stor fremgang for Royal Greenland og Tele Greenland som hhv. øgede deres resultat med 57 mio. kr. og 23 mio. kr. efter skat. Samtidigt var der resultatforbedringer fra de delvist selvstyreejede aktieselskaber (Air Greeenland, GrønlandsBanken og NunaMinerals). Royal Arctic Line og KNI s oplevede fald i deres resultater på hhv. 67 mio. kr. 44 mio. kr. efter skat. Til trods for dette fald havde de 2 selskaber overskud i I tabel b. ses det samlede årsresultat for de 14 selskaber i perioden /43

6 Tabel b. Samlet års resultat efter skat for de 14 selskaber Årets resultat (mio. kr.) Denne tabel vedrører alene de 14 nuværende selskaber. Nogle selskabers regnskabsår følger ikke kalenderåret eller har ændret regnskabspraksis i perioden. Derfor er der en vis usikkerhed i tabellen. Der er så vidt muligt anvendt koncerntal og ikke justeret for ejerandele Afkast til aktionæren udbytteindtægter og kapitalindskud Udbyttebetalingen fra de selvstyreejede aktieselskaber fastlægges ud fra den faktiske økonomiske udvikling i selskaberne og bestyrelsens beslutning om disponering af eventuelle overskud. Udmålingen af udbytte sker som hovedregel i en balance mellem på den ene side selskabernes behov for konsolidering og forventet behov for ny-investeringer og på den anden side aktionærens forventning om udbytte. Resultaterne og udviklingen i selskaberne er således afgørende for udbyttebetalingen til Selvstyret. Udbytte På baggrund af årsresultater i 2012 udbetales der udbytte i Selskabernes resultater har medført, at udbyttebetalingen igen i 2013 er på et relativt højt niveau. Dette er dog mindre end forventet i Finansloven for Det er blandt andet udfordringerne hos Royal Arctic Line, der betyder en mindre udbyttebetaling. Medio 2013 ser det ud til, at den samlede udbyttebetaling i 2012 bliver cirka 153 mio. kr. Dette er cirka 21 mio. kr. mindre end forventet i finanslov for Tabel viser en oversigt over udbyttebetaling de seneste 5 år. Tabel Samlet udbytte til Selvstyret fra de 14 selskaber Udbytte I denne tabel indgår kun den udbytteandel, der er tilgået Selvstyret fra de nuværende 14 aktieselskaber. Royal Greenland forretning nåede i 2012 et niveau, hvor det var forsvarligt at udbetale udbytte. Udbyttebetalingen havde en beskeden størrelse, da det fortsat er selskabets primære mål at nå en kapitalstuktur, der udgør en mindre risiko for selvstyret. Den største bidragyder til udbyttebetalingen var i 2013 Tele Greenland, hvis kapitalstruktur har nået et niveau der kan forsvare et højt udbytte når resultaterne tillader det. Kapitalindskud I tabel b. ses kapitalindskud til selskaberne for årene Tabel Kapital til selskaberne Kapitalindskud I 2013 har Great Greenland som det eneste selskab haft afsat midler til kapitalindskud fra Selvstyret. Kapitalindskuddet udgjorde 5 mio. kr. Se bilag 2.2 for mere information om selskabet. Der er ikke indregnet kapitalindskud til selskabet i Finanslovforslag for Det forventes at selskabet forretning 2013 når et niveau, hvor kapitalindskud ikke er nødvendigt. 6/43

7 1.2.3 Gældsudvikling Nettorentebærende gæld Den nettorentebærende gæld beregnes ved at fratrække selskabernes likvide beholdninger fra deres rentebærende gæld. I Figur ses en illustration af nettorentebærende gæld. Det ses at det særligt er 4 selskaber som oppebærer gælden. Blandt de øvrige selskaber er der enkelte selskaber med begrænset nettorentebærende gæld og flere selskaber med overskydende likvid beholdning. Der er således reelt sket et fald i den nettorentebærende gæld i I den forbindelse skal det nævnes, at Royal Arctic Lines planlagte investeringer i nye skibe ikke blev gennemført i Royal Arctic Line har derfor overskydende likviditet i øjeblikket, men vil få rentebærende gæld når nybygningsprogrammet er gennemført. Ligesom i 2011 har Royal Greenland og Tele Greenland i 2012 reduceret deres nettorentebærende gæld, mens den nettorentebærende gæld steg markant i KNI og Illuut. Særligt gældsudviklingen i KNI giver anledning til bekymring. Naalakkersuisut forventer derfor at det ny udpeget formandskab i bestyrelsen, kan gå ind og foretage de strategiske tiltag, som er nødvendige for at få KNI A/S på rette kurs igen. Gældsudviklingen i Illuut påvirker den samlede gældsudvikling. Illuut har som planlagt i finansloven investeret i nybyggeri, hvor en væsentlig del er gældsfinansieret. En væsentlig del af Illuuts lån er optaget af selskabet andelsboligforeninger, som låner fra Selvstyret. I denne figur er Selvstyret lån til Illuut holdt ude. Figur Nettorentebærende gæld i Selvstyrets aktieselskaber Note: GrønlandsBanken A/S er ikke inkluderet i denne figur. Selskaber med større likvid beholdning end rentebærende gæld (negativ nettorentebærende gæld) er ikke indregnet i denne figur. Gældsudviklingen i selskaberne hænger sammen med de investeringer der fortages. Fordelingen af nettorentebærende gæld blandt selskaberne har således ændret sig over tid. I 2006 og 2007 var det primært Royal Greenland og KNI der havde nettorentebærende gæld. I 2008 investerede Tele Greenland i søkablet og optog i den forbindelse et større lån. I perioden blev der optaget 7/43

8 lån i Illuut i forbindelse med investeringer i nybyggeri. I dag er den samlede nettorentebærende gæld i selskaberne således fordelt over flere selskaber. Desuden forventes at Royal Arctic Line vil indgå i figuren i takt med, at de bestilte skibe leveres Lønudvikling og antal ansatte De seneste tal 2011 for lønudvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber viser at den samlede lønsum i de kommercielle selskaber er steget en smule og dermed ligger i samme niveau som i Blandt de øvrige selskaber er der ligeså oplevet en stigning, hvilket umiddelbart er et udtryk for en effektivisering i selskaberne 1. Opdelingen af selskaber følger opdelingen fra Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber afsnit Tabel a. Samlet lønsum i selskaberne grupperet efter formål Lønsum mio. Kr Kommercielle selskaber Selskaber med kommercielle formål og andre specifikt definerede mål Selskaber med sektorpolitiske mål samt nettostyrede virksomheder Kilde: Grønlands Statistik. Antal ansatte i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber steg med 36 personer i De fleste selskaber reducerede i antal ansatte, men en stigning i antal ansatte hos Royal Greenland fik det samlede antal til at stige. Stigningen i antal ansatte hos Royal Greenland skal ses i sammenhæng med den øgede omsætning som selskabet havde i I tabel b. ses udviklingen i antal ansatte for perioden Tabel b Antal ansatte i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber Antal ansatte i selskaberne Opgørelsen omfatter også ansatte i udlandet. I 2011 og 2012 har antallet af ansatte været tæt på Dette er betydeligt mindre end for bare 5 år siden og kan være et udtryk for effektiviseringer i selskaberne. Effektiviseringer i aktieselskaberne kan medvirke til billigere priser til forbrugerne. Effektiviseringer kan desuden påvirke priserne på produkter fra private virksomheder. Private virksomheder er ligesom borgerne afhængige at ydelser fra Selvstyrets aktieselskaber. Derfor påvirker ydelser og priser fra Selvstyrets aktieselskaber priserne på produkter hos de private virksomheder. Dermed er Selvstyrets aktieselskaber også afgørende for private virksomheders konkurrencedygtighed, når de skal afsætte produkter i udlandet eller er i konkurrence ift. import på hjemmemarkedet. 1 Der er ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem lønsum og effektivitet, men der kan være det. En vurdering af dette vil kræve at man ser på sammenhængen i de enkelte selskaber frem for samlet set. 8/43

9 1.2.5 Skattebetalinger fra Selvstyrets selskaber For selskaber er der lovmæssigt forskel på den regnskabsmæssige opgørelse af skat (årsrapporten) og den skattemæssige opgørelse af skat (selvangivelsen). Forskellen vedrører særligt afskrivninger, hvilke sker hurtigere skattemæssigt end regnskabsmæssigt. Det samfundsøkonomiske formål med denne forskel er at give alle virksomheder et incitament til at investere i Grønland frem for i udlandet. Af tabel a fremgår skøn for den regnskabsmæssige skat af årets resultat i selskaberne. Tabellen giver ikke et billede af den faktiske selskabsskattebetaling til Selvstyret, da den fremgår af den skattemæssige opgørelse. Samtidigt skal tabellen læses med forbehold for blandt andet skat betalt i udlandet og ekstraordinære nedskrivninger der skaber forskydninger mellem årene. Tabellen giver således kun en indikation af niveauet i de enkelte år. Tabel a Regnskabsmæssig skat af årets resultat Skat af årets resultat (mio. kr.) Denne tabel vedrører alene de 14 nuværende selskaber. Regnskabsmæssig skat er her opgjort som resultat før skat minus årets resultat. Den reelle selskabsskat for de seneste tre år fremgår af tabel b. Tabel b Selskabsskat, der reelt er betalt til Selvstyret i de enkelte år Årets selskabsskat Kilde: Skattestyrelsen Selvom tabel a og tabel b ikke er direkte sammenlignelige, indikerer tabellerne at den faktiske skattebetaling til Selvstyreret er lavere end den regnskabsmæssige. Det er særligt de gunstige afskrivningsregler, der får forskellen til at opstå. Dertil kommer a- skat fra de medarbejdere der er ansat i selskaberne. 9/43

10 2 Implementering af anbefalinger fra Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber I 2011 blev Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber behandlet af Inatsisartut på efterårssamlingen. Redegørelsen indeholder en række forslag til mål, anbefalinger og planlagte handlinger. Dette kapitel beskriver nogle af de tiltag Naalakkersuisut har sat i værk som opfølgning på redegørelsen. I Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber beskrives mange af de forventninger og krav der er til selskaberne. Figur 2.1 Tværgående politiske dilemmaer skitserer nogle af de forventninger og krav der er til selskaberne. Disse mange krav og forventninger kan være modsatrettede eller svære at indfri samtidigt. Der bør derfor om muligt ske en løbende prioritering af forventninger og krav til selskaberne. Figur 2.1 Tværgående politiske dilemmaer Udbytte Mindre gæld og risiko CSR Samfundspålagte opgaver (Betalte/aftalte) Forventninger og krav til aktieselskaberne Ikke konkurrence- forvridende Konkurrencedygtige og kommercielle Billige priser Give plads til privat ejede virksomheder Skabe god infrastruktur Naalakkersuisut vil med et strategisk ejerskab forholde sig til selskabernes udvikling. Det søges at sikre, at udviklingen i selskaberne passer til den ønskede udvikling i samfundet. Naalakkersuisuts styring af selskaberne sker ud fra armslængdeprincippet. Naalakkersuisut forholder sig til selskabernes overordnede strategi og rammer. Derudover sammensættes professionelle bestyrelser og mangfoldige bestyrelser, som kan lede selskabet optimalt i forhold til udfordringerne. Naalakkersuisut ønsker ikke at detailstyrer og det er således bestyrelserne der har ansvaret for at sætte en stærk ledelsesgruppe i selskaberne og tilse en optimal drift. Det er vigtigt, at der sker en forventningsafstemning, så der er overensstemmelse mellem Naalakkersuisuts forventninger til udviklingen i selskaberne og den forventning de enkelte selskaber har til deres udvikling. Mere konkret har Naalakkersuisut forholdt sig til selskabernes udvikling ved at igangsætte en række initiativer. Eksempelvis dialog om fælles målepunkter, retningslinje for god selskabsledelse. Desuden 10/43

11 har der været dialog med selskaberne omkring de udfordringer som samfundet står overfor i de kommende år og hvordan selskaberne kan bidrage til den samfundsmæssige udvikling. De første 5 tiltag, der blev igangsat som opfølgning på selskabsredegørelsen fra 2011 var bestyrelsesevaluering, målbare mål, åbenhed og gennemsigtighed, krydssubsidiering og boligpolitik. I de følgende afsnit beskrives disse og andre igangsatte initiativer. Selskabernes forskellighed Selvstyrets aktieselskaber er meget forskellige. Der er store og små. Der er alt fra selskaber som primært udfører deres virksomhed med baggrund i en servicekontrakt til store kommercielle selskaber med milliardomsætning. Der er selskaber, hvor ejerskabet er spredt og selskaber som er helt ejet af Selvstyret. Disse forskelligheder skal der tages højde for, når der sættes overordnede rammer for selskaberne. Der kan således være behov for at differentiere mellem selskaberne. 2.1 Målbare målsætninger, kapitalstruktur og udbyttepolitik I 2012 blev det første år, hvor selskaberne skulle præsentere, hvorvidt de 10 mål fra 2011 var opnået. For hovedparten af selskaberne blev målene generelt nået. De steder hvor selskaberne ikke kom helt i mål, har Naalakkersuisut bemærket det for de pågældende selskaber og har sammen med bestyrelsen fastsat nye mål handlet ud fra det. Kun hos et enkelt selskab, KNI A/S blev der således ramt så meget forbi, at der blev behov for overordnede ændringer i selskabets øverste ledelse. Naalakkersuisut ønsker at fortsætte udviklingen med fastsættelse af 10 overordnede mål for hvert selskab, indeholdende både økonomiske nøgle tal og mere bløde samfundsrelaterede mål. Formålet er at have et grundlag for, at vurderer selskabernes præstationer årligt, samt at sikre, at udviklingen i selskaberne passer til den ønskede udvikling i samfundet. På den måde bliver der sat fokus på nogle af de forventninger og krav som Naalakkersuisut og samfundet har til selskaberne.. Det er planen, at målopfyldelse sammen med en passende kapitalstruktur skal danne grundlaget for en udbyttepolitik for de enkelte selskaber. Dette illustreres med figur Proces for udarbejdelse af udbyttepolitik. De konkrete udbyttebetalinger afhænger i sagens natur af den økonomiske udvikling i selskaberne. Figur Proces for udarbejdelse af udbyttepolitik Princip for udbyttepolitik Udbyttebetalinger i de selvstyreejede aktieselskaber skal ske på en forsvarlig måde, så selskaberne har tilstrækkelig egenkapital til at modstå midlertidige eller uforudsete fald i indtjeningen. Samtidigt skal der være plads til at selskabet kan foretage ny-investeringer når det er i overensstemmelse med selskabets formål. 11/43

12 Derudover sker udbyttebetaling på baggrund af selskabets årsresultat. Samtidigt skal det holdes for øje, hvilken kapitalstruktur der er i selskaberne og hvilke behov selskaberne har for kapital de kommende år. Der skal således være et sammenhæng mellem målopfyldelse, kapitalstruktur og udbyttepolitik, som det er beskrevet i figur Bestyrelsessammensætning Bestyrelsernes arbejde har en central betydning i forhold til selskabernes udvikling. Naalakkersuisut arbejder målrettet for at professionalisere bestyrelserne i de selvstyreejede aktieselskaber. Formålet er at skabe bestyrelser, der besidder kompetencerne til at træffe centrale beslutninger for selskaberne og imødegå de udfordringer som selskaberne står overfor. Naalakkersuisut udpeger bestyrelsesmedlemmerne ud fra de behov for kompetencer der er i selskaberne. Ved udpegningen afvejes samtidigt behovet for kontinuitet i selskabernes bestyrelse. Med de mange forskellige selskaber der er og forskellige udfordringer de står overfor, kan der ikke fastsættes en general facitliste for, hvilke kompetencer der er brug for i selskaberne. Ofte er der dog brug for lokalkendskab, branchekendskab, kompetencer indenfor ledelse og strategi samt funktionelle kompetencer som eksempelvis jura eller økonomi. Bestyrelsessammensætningen i de enkelte selskaber fremgår af bilag 2.1 bilag Bestyrelsesevalueringer Som et led i den løbende optimering af bestyrelsernes kompetencer modtager Naalakkersuisut årligt bestyrelsesevalueringer. Formålet med systematiske bestyrelsesevalueringer er at sikre den optimale bestyrelsessammensætning samt at styrke selskabsledelsen, herunder bestyrelsens overordnede effektivitet og de enkelte bestyrelsesmedlemmers præstationer. Naalakkersuisut bruger bestyrelsesevalueringerne til at vurdere, om bestyrelsen besidder de rigtige kompetencer til at løfte de opgaver selskabet står over for eller om der behov en ny kompetencesammensætning. Derfor skal bestyrelserne i de helt selvstyreejede aktieselskaber hvert år i god tid inden den ordinære generalforsamling gennemføre og præsentere en evaluering af bestyrelsens arbejde og kompetencesammensætning. Evalueringen skal gennemføres af en ekstern konsulent. Arbejdet med bestyrelsesevalueringer har nu kørt et par år og er i perioden blevet justeret i overensstemmelse med Naalakkersuisuts ønsker Selvstyreansatte og politikkere i bestyrelserne Som følge af muligheden for inhabilitet og politisk afhængighed er det Naalakkersuisut politik, at udlade embedsmænd og politikkere i bestyrelserne udpeget af Naalakkersuisut. Antallet af selvstyreansatte i bestyrelserne blev i 2012 reduceret. Likvidationen af Greenland Development udgør en væsentlig del af denne reduktion.. I øjeblikket er der 4 ansatte i centraladministrationen, der samtidigt har en post som bestyrelsesmedlem. af disse findes 3 i Illuut A/S bestyrelse, hvor der er et ønske om en tæt tilknytning til Selvstyret og bestyrelsen derfor udgøres af de til en hver tid siddende departementschefer på de tre fagområder. Derudover er Lida Skifte en del af Nunaoil A/S bestyrelse. 12/43

13 2.2.3 Lov om ligestilling Naalakkersuisut ønsker at sikre kvinder og mænd lige muligheder for indflydelse og deltagelse i erhvervslivet. Det er et erklæret politisk mål at styrke den samfundsøkonomiske udvikling ved at skabe fokus på den samlede talentmasse og ved at fremme en ligelig kønsfordeling i ledelses- og beslutningsprocesserne. Der har derfor været et særligt fokus på at opnå kønslig ligestilling blandt de bestyrelsesmedlemmer Naalakkersuisut udpeger, således at intentionen i ligestillingslovens 2 6 bliver opfyldt. Som det fremgår af tabel traf Naalakkersuisut beslutning om sammensætning af medlemmer til 11 bestyrelser i I alt 44 bestyrelsesmedlemmer. Foruden de af Naalakkersuisut udvalgte består nogle af bestyrelserne af medarbejderrepræsentanter. Desuden er der selskaber, hvor andre har indflydelse på sammensætningen i bestyrelserne. Eksempelvis Air Greenland, hvor staten udpeger 2 medlemmer og SAS udpeger 2 medlemmer. I de børsnoterede selskaber, GrønlandsBanken og NunaMinerals udpeges bestyrelserne af flere aktionærer, hvorfor disse ikke indgår i tabellen. I Illuut er bestyrelsessammensætningen vedtægtsbestemt og består af departementschefer i centraladministrationen. Tabel Andel af bestyrelser, hvor den kønsmæssige sammensætning af de af Naalakkersuisut egenhændigt udpegede medlemmer, opfylder intentionen i ligestillingslovens Omfattet af 6 Opfyldt (m/k) Opfyldt (m/k) Opfyldt (m/k) Opfyldt (m/k) Royal Greenland A/S Nej (4/2) Nej (4/2) Ja (3/3) Ja (3/3) Greenland Oil Spill Responce A/S Ja (1/2) Royal Arctic Line A/S Nej (4/1) Ja (3/2) Ja (3/2) Ja (3/2) Visit Greenland A/S Nej (3/0) Nej (3/0) Ja (2/2) Ja (3/2) Tele Greenland A/S Ja (2/2) Ja (2/2) Ja (2/2) Ja (2/2) Great Greenland A/S Ja (1/2) Ja (2/2) Ja (2/2) Ja (2/2) KNI A/S Nej (3/1) Ja (3/3) Ja (3/3) Ja (2/2) Greenland Holding A/S Nej (3/0) Nej (3/0) Ja (3/2) Ja (3/2) NUNAOIL A/S Ja (2/2) Ja (2/2) Ja (2/2) Ja (2/2) Air Greenland A/S Ja (1/1) Ja (1/1) Ja (1/1) Ja (1/1) Boligselskabet INI A/S Ja (1/1) Ja (1/1) Ja (2/2) Ja (2/2) Andel opfyldt 55% 64% 100% 100% Note: Det bemærkes, at selskaber, hvor Naalakkersuisut ikke egenhændigt udpeger hele eller dele af bestyrelsen er udeladt. Endvidere bemærkes det, at Naalakkersuisut ikke i alle de medtagne selskaber udpeger samtlige bestyrelsesmedlemmer, hvorfor bestyrelserne samlet set ikke nødvendigvis opfylder intentionen i ligestillingslovens 6. Når Naalakkersuisut udpeger medlemmer til bestyrelser med et ulige antal medlemmer kan der i sagens natur ikke være en ligelig fordeling. 2.3 God selskabsledelse Der blev i starten af 2013 lanceret nye retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber. Retningslinjerne tog udgangspunkt i de tidligere retningslinjer fra 2003, som trængte til en revidering i forhold til den udvikling der er sket. 2 Landstingslov nr. 7 af 11. april Landstingslov nr. 7 af 11. april /43

14 God selskabsledelse handler overordnet set om det system og de prioriteringer, der anvendes til at lede og kontrollere selskabet. God selskabsledelse handler også om kommunikation mellem ledelsen og ejerne, som sætter ejerene i stand til at forhold sig til det system og de prioriteringer, der anvendes til at lede og kontrollere selskabet. Retningslinjen fokuserer på åbenhed og gennemsigtighed i forhold til selskaberne og ledelserne således at mytedannelse i størst muligt omfang undgås. Retningslinjen for god selskabsledelse er målrettet de helt selvstyreejede aktieselskaber, idet der er nogle grundlæggende forskelle mellem privatejede aktieselskaber og selvstyreejede selskaber. Der vil dog være væsentlige sammenfald mellem retningslinjen for selvstyreejede aktieselskaber og anbefalinger til børsnoterede selskaber, idet mange af anbefalingerne er udtryk for almindelige sunde principper for virksomhedsdrift. Det er målsætningen, at retningslinjen bliver et praktisk anvendeligt værktøj for de selvstyreejede selskaber, som fastlægger Naalakkersuisuts forventninger i forhold til god selskabsledelse og sætter ejeren i stand til forholde sig til de systemer og prioriteringer ledelsen anvender. 2.4 Åbenhed og gennemsigtighed Naalakkersuisut har siden sin tiltrædelse haft fokus på at øge åbenhed og gennemsigtighed i de selvstyreejede selskaber. Selskaberne forventes derfor at have en hjemmeside, der giver samfundet god mulighed for at forstå selskabet, dets forretning og rammerne for selskabets virksomhed. Som følge af den øgede fokus på evaluering af bestyrelsens kompetencer forventer Naalakkersuisut, at årsrapporterne fra de selvstyreejede selskaber indeholder en oversigt med billede over bestyrelsesmedlemmerne og direktionen samt en kort beskrivende tekst om disse personers kompetencer. Det er samtidig forventningen, at der i årsrapporten fremover redegøres for direktionens aflønning, herunder størrelsen, vilkårene for eventuelle bonusordninger, fratrædelsesgodtgørelser og lignende fordelt på direktionsmedlemmer. 2.5 Aktivt ejerskab For Naalakkersuisut handler god selskabsledelse også om et mere aktivt ejerskab, hvor ejeren og bestyrelsen har en direkte dialog om de overordnede strategiske beslutninger, der sker i selskabet. Det kræver en regelmæssig kommunikation med bestyrelserne om udviklingen i selskabet. I februar 2014afholder Naalakkersuisut sit årlige bestyrelsesseminar med deltagelse fra bestyrelser og direktører. På bestyrelsesseminaret bliver flere ejermæssige temaer drøftet og der bliver holdt oplæg om god selskabsledelse, målepunkter og CSR. I år vil temaet for dagen være udarbejdelsen af ejerstrategier for hvert selskab. Der er sket en opdeling af myndighed og ejerrollen i forbindelse med generalforsamlingerne. Det er således ikke fagdepartementerne der agerer ejer på generalforsamlingen. Det mere aktive ejerskab og opdelingen myndighed og ejerrollen betyder også, at der som udgangspunkt ikke er samme behov for fysisk politisk deltagelse og taler på generalforsamlingerne. I stedet udsendes der normalt en pressemeddelelse om de vigtigste ejertemaer på generalforsamlingen. Fagdepartementerne deltager fortsat typisk i generalforsamlingen som vigtige interessenter. 14/43

15 2.6 Konkurrenceforhold liberalisering, privatisering og exitstrategier Landets store areal og lille spredte befolkning giver dårlige betingelser for konkurrence på en lang række områder. Derfor befinder mange af Selvstyrets aktieselskaber sig på et monopollignende marked. Flere af selskaberne er oprettet for at løse specifikke opgaver, der ellers ikke vil blive løst eller kun vil blive løst i nogle områder. Selskaberne løser således både sektorpolitiske opgaver og/eller kommercielle forretninger. Da der ikke altid er et konkurrencepræget marked til at regulere priser og service, er det vigtigt, at selskaberne selv har fokus på omkostningsniveauet og skaber rimelig priser og service. Arbejdet med målepunkter er med til at skabe fokus på, hvad Selvstyret ønsker af sine selskaber og sikrer enighed om selskabernes retning og udvikling, eksempelvis omkostningsudviklingen. I takt med, at befolkningsstrukturen ændrer sig, teknologier bliver bedre og udenlandske selskaber investerer i efterforskning efter råstoffer opstår der nye erhvervsmuligheder. De nye erhvervsmuligheder opstår ofte på områder, hvor Selvstyrets aktieselskaber befinder sig. Dette skaber et dilemma for Naalakkersuisut, som på den ene side ikke ønsker at blive en større spiller i erhvervslivet. På den anden side ønsker Naalakkersuisut, at udnytte de samfundsøkonomiske muligheder der opstår. Et eksempel på dette er det senest oprettede selskab Greenland Oil Spill Response, som forventes at kunne udnytte en erhvervsmulighed, som alternativt næppe ville være udnyttet af et grønlandsk selskab. Når Selvstyrets aktieselskaber overvejer, at udnytte nye forretningsmuligheder forventes de nøje at vurdere, om det ligger indenfor deres primære formål og hvilke muligheder der er for, at lokale private aktører kan udnytte muligheden. Naalakkersuisut ønsker generelt ikke, at Selvstyrets aktieselskaber skal ekspandere, men der kan være gode grunde til, at de fungerer som fødselshjælpere, når der opstår erhvervsmuligheder. I takt med udviklingen kan der opstå muligheder for at skabe konkurrence. Når grundlaget for konkurrence er til stede kan områder liberaliseres og andre aktører kan komme ind på markedet. Når der er tilfredsstillende konkurrence på markedet kan Selvstyret vælge at privatisere deres engagement på området. Konkurrence er afgørende for om områder kan overlades til det private marked, da konkurrence er med til at skabe en naturlig prisdannelse på varer og tjenesteydelser. Alternativet med private monopoler er ikke ønskeligt, da disse er svære at regulere på en for samfundet hensigtsmæssig måde. Det er imidlertid vigtigt, at udviklingen sker i et tempo, der sikrer at priser og service til borgerne ikke forringes ved overgangen fra monopol til konkurrence. Det er således vigtigt, at lovgivningen og administrationen er klar til de udfordringer der opstår når et marked liberaliseres og sikrer en fornuftig overgang. Et eksempel på dette er implementeringen af liberaliseringen på teleområdet, som har vist sig at være yderst kompliceret. Det forventes at Selvstyrets selskaber arbejder for at være konkurrencedygtige og er løsningsorienteret i forhold til eventuel liberalisering eller privatisering. På nuværende tidspunkt er der ikke planer om privatisering, men det langsigtede mål er at Selvstyrets andel af det private erhvervsmarked bliver mindre. Dette kan ske ved liberaliseringer eller privatiseringer. 15/43

16 3 Opsamling og initiativer for det kommende år Mange af de mål, anbefalinger og planlagte handlinger, der er sat i gang forventes løbende at blive opdateret og udviklet. Selskaberne befinder sig i en verden i forandring og må løbende tilpasse sig disse forandringer. Derfor må elementer som målepunkter og, kapitalstruktur årligt justeres. Det samme gælder bestyrelsessammensætninger, der må justeres efter behovet i selskaberne. Ligesom man generelt må følge den udvikling der sker på ejerskabsområdet i verden. 3.1 Fokusområder for det kommende år I dette afsnit beskrives de centrale områder, der fortsat arbejdes med i forhold til ejerskabet og udviklingen i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber. God selskabsledelse Retningslinjen er offentliggjort her i 2013 og er en revidering af den tidligere udgave fra Der er behov for at den nu implementeres i selskaberne og der er derfor behov for, at sikrer og kontrollere at anbefalingerne følges i selskaberne. Målepunkter, Kapitalstruktur og Udbyttepolitik Som nævnt i kapital arbejdes der fortsat med målepunkter i de enkelte selskaber. I første omgang har der særligt været fokuseret på målepunkter for de større selskaber. Naalakkersuisut har forholdt sig til disse og det forventes fortsat, at der nu arbejdes med de resterende selskaber. Professionelle og kompetente bestyrelser Naalakkersuisut vægter det strategiske arbejde med ejerskabet højt. Derfor vil der kontinuerligt blive arbejdet med sammensætningen af professionelle bestyrelser. Der vil således fortsat blive arbejdet med sammensætning af bestyrelser i forhold til behovene i selskaberne og anvendelse af bestyrelsesevalueringer til afdækning af disse behov. I dette arbejde indgår også et princip om mangfoldighed, som skal sikre en ligelig fordeling af kønnene i bestyrelser. Der gennemføres bestyrelsesevalueringer ultimo 2013 til anvendelse ved generalforsamlingerne i Årlig redegørelse til Inatsisartut 2014 Naalakkersuisut ønsker fremover i lighed med nærværende redegørelse at komme med en årlig redegørelse til Inatsisartut, som dels skal indeholde opdatering af nøgletal om selskabernes udvikling, dels behandle relevante temaer af interesse for Inatsisartut omkring selskaberne. Der udarbejdes en ny redegørelse til omdeling i Åbenhed og gennemsigtighed Naalakkersuisut ønsker åbenhed og gennemsigtighed. Flere selskaber har således øget den tilgængelige information på deres hjemmesider og i deres årsrapporter. Der er fortsat enkelte selskaber, hvor informationsniveauet kunne være bedre. Der vil fortsat blive arbejdet for, at de helt selvstyreejede aktieselskaber har et tilfredsstillende niveau af åbenhed og gennemsigtighed. Ejerstrategi Ejerstrategien skal give selskabet en mere langsigtede strategiske ramme for dets udvikling som sikrer, at selskabet understøtter den ønskede samfundsudvikling. Det er derfor vigtigt, at 16/43

17 der ejerstrategierne kun beskæftiger sig hvad selskabets formål er, og hvilken retning selskabet skal udvikle sig, herunder fremtidig ejerstruktur. Vurderingen af hvordan selskabet løser opgaven bør overlades til bestyrelsen og direktioner. I de selskaber som Selvstyret ejer 100 pct. er ejerstrategier hierarkisk placeret på samme niveau som selskabets vedtægter. I selskaber med delt ejerkreds vil ejerstrategien skulle afstemmes med de øvrige aktionærer. Ejerstrategierne skal udformes for det enkelte selskab og tage hensyn til de konkrete udfordringer og udviklingsmuligheder selskabet har, samt hvordan Naalakkersuisut ønsker, at selskabet understøtter samfundets udvikling. Forventningerne til de selvstyreejede selskaber er mange og forskelligartede. Naalakkersuisut og Selvstyret har flere forskellige roller i forhold til selskaberne, hvoraf de primære roller er myndighed, kontraktspart og ejer. Der er derfor behov for, at Naalakkersuisut anlægger en holistisk tilgang til sin samlede ejerpolitik så den stemmer overens med eventuelle sektor planer. Dette gælder i særdeleshed i forhold til ejerstrategier, hvor selskaberne gives direkte strategiske instruktioner, så den samlede politik ikke er indbyrdes modstridende. Der skal udarbejdes ejerstrategier til alle selskaber, men i første omgang blive udarbejdet for de selskaber der har et stort overlap med Naalakkersuisuts øvrige indsatser. Kommunikation og forventninger Nogle af anbefalingerne fra Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber (2011) handler i høj grad om forventninger eller kommunikation. Særligt på områder der er bestyrelsens ansvar. Naalakkersuisut kommunikerer med bestyrelsen og fastsætter bestyrelsens honorarer. I forhold til direktionen er det bestyrelsen, der kommunikerer og beslutter eventuelle nye lønforhold. Principperne omkring lønforhold i direktionerne er kommunikeret i Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber (2011). En honorarpolitik for bestyrelserne i de helt selvstyreejede aktieselskaber er undervejs og forventes udarbejdet før generalforsamlingerne i Internationalt samarbejde Flere lande og organisationer arbejder med ejerskabet af selskaber. Der oparbejdes således viden inden for området og Selvstyret kan med fordel få inspiration fra andre lande, når nye tiltag og anbefalinger udarbejdes. For at følge udviklingen indenfor statsejede aktieselskaber har Bestyrelsessekretariatet i 2012 deltaget i et nordisk seminar om emnet. Da lande er forskellige og står overfor forskellige udfordringer, skal anbefalinger og tiltag ikke implementeres ukritisk, men sættes ind i en grønlandsk kontekst. Nogle kendetegn i forhold til Selvstyrets aktieselskaber er, at de fylder relativt meget i erhvervslivet og infrastrukturen. Desuden opererer de i et stort geografisk område med en lille spredt befolkning. Disse kendetegn skal indgå i overvejelserne. 17/43

18 På bestyrelsessekretariatets hjemmeside 4 findes links til udenlandske ejermyndigheder og andre relevante ejerrelaterede links. Desuden findes information om bestyrelsessammensætning i Selvstyrets aktieselskaber og andre ejerrelaterede dokumenter. 3.2 Eventuelle nye aktieselskaber Det bliver med jævne mellemrum overvejet om det vil være hensigtsmæssigt at oprette nye selvstyreejede aktieselskaber eller omdanne områder eller nettostyrede virksomheder til aktieselskaber. Afgørelsen om eventuel omdannelse til eller etablering af et aktieselskab er en politisk beslutning som sker efter afvejning af fordele og ulemper ved en sådan konstruktion. Ved afvejningen indgår en række overvejelser. Der er fremsat beslutningsforslag om etablering af et nyt aktieselskab der skal stå for etablering og drift af en ny havn ved Nuuk. Der vil blive fremsat en oprettelses- og anlægslov på FM2014, der udstikker rammerne for selskabet. Der pågår et analysearbejde for at klarlægge fordele og ulemper ved at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab /43

19 Bilag 1 Definitioner og nøgletal Gæld Som beskrevet i kapitel anvendes begreberne rentebærende gæld og nettorentebærende gæld når gæld og gældsudvikling i de selvsstyreejede aktieselskaber beskrives. I udgangspunktet er den rentebærende gæld beregnet som det fremgår nedenfor. Dette er en simpel måde at beregne tallet på. Tallet kan præciseres ved eksempelvis at indregne afledte finansielle instrumenter. I Royal Greenland anvendes denne metode, mens den simple metode er anvendt i de øvrige selskaber. Beregningsmetode Langfristede gældsforpligtigelser + Kortfristet del af langfristet gæld + Kortfristet gæld til realkreditinstitutter eller banker = Rentebærende gæld Den nettorentebærende gæld beregnes som den rentebærende gæld minus den likvide beholdning. Da flere selskaber har større likvid beholdning end rentebærende gæld vil den nettorentebærende gæld blive negativ. I figur b i kapitel er selskaber med negativ nettorentebærende gæld ikke indregnet. Beregningsmetode Rentebærende gæld - Likvide beholdninger = Nettorentebærende gæld Nøgletal Nedenstående 4 nøgletal er ofte anvendt ved gennemgang af selskabers regnskaber. Nøgletal kan udregnes på forskellig vis, hvilket kan betyde, at der kan være mindre forskelle mellem selskabets beregning af nøgletal og beregninger fortaget af Bestyrelsessekretariatet. Bestyrelsessekretariatet beregner nøgletallene som nedenfor: Nøgletal NØGLETAL Egenkapitalens forrentning UDREGNINGSMETODE Årets resultat x 100 Gns. egenkapital Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Soliditetsgrad (Egenkapitalandel) Egenk. ult. x 100 Samlede aktiver (Balancesum Ult.) Afkastningsgrad Resultat af primær drift x 100 Gns. aktiver 19/43

20 Bilag 2 Om de enkelte aktieselskaber Dette bilag indeholder fakta om de enkelte aktieselskaber. Herunder: Ejerandel Bestyrelsessammensætning Oversigt over udvalgte hovedtal og nøgletal Vedtægtsmæssige formål Kort beskrivelse af resultater Selskabernes strategi 20/43

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig redegørelse til Inatsisartut 2014

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig redegørelse til Inatsisartut 2014 Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig redegørelse til Inatsisartut 2014 FM 2015/omdeles Marts 2015 Forord Året 2014 var et begivenhedsrigt

Læs mere

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012 Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012 EM 2012/omdeles Oktober 2012 Forord De fleste borgere er

Læs mere

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig redegørelse til Inatsisartut 2015

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig redegørelse til Inatsisartut 2015 Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig redegørelse til Inatsisartut 2015 EM 2015/omdeles November 2015 Forord Den grønlandske økonomi

Læs mere

Selvstyrets aktieselskaber Årlig redegørelse til Inatsisartut Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig redegørelse til Inatsisartut 2016

Selvstyrets aktieselskaber Årlig redegørelse til Inatsisartut Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig redegørelse til Inatsisartut 2016 Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig redegørelse til Inatsisartut 2016 EM 2016/omdeles November 2016 1 Forord Den grønlandske økonomi er kendetegnet ved, at de selvstyreejede selskaber har en stor betydning

Læs mere

Ny honorarpolitik for bestyrelserne i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber

Ny honorarpolitik for bestyrelserne i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia ens Departement Ny honorarpolitik for bestyrelserne i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber Som opfølgning på Redegørelsen om ejerskabsforhold

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Derudover indeholder oversigten et overblik over den særlovgivning som tillægger de selvstyreejede selskaber særlige pligter og rettigheder.

Derudover indeholder oversigten et overblik over den særlovgivning som tillægger de selvstyreejede selskaber særlige pligter og rettigheder. Bilag 1 Notat om etableringslove og særlovgivning Dette notat er en oversigt over historiske og nuværende etableringslove eller andre hjemmelsgrundlag for stiftelsen, omdannelsen eller helt/delvist køb

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber

Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber - en grundlæggende debat om,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Bestyrelsesseminar Hvordan udvikler vi os sammen?

Bestyrelsesseminar Hvordan udvikler vi os sammen? Bestyrelsesseminar 2016 Hvordan udvikler vi os sammen? Formiddagens program 09.15-09.30 Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen 09.30-09.55 Naalakkersuisoq for Finansdepartementet Randi Vestergaard Evaldsen

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2001

Årsregnskabsmeddelelse 2001 NunaMinerals A/S, telefon +299 32 34 55, telefax +299 32 30 96 Vandsøvej 5, P. O. Box 790, DK-3900 Nuuk, Reg. nr. A/S 247.544 040302-2 dk Meddelelse nr. 03/2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 Hovedtal og

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2014/15 KNI A/S

Halvårsrapport 2014/15 KNI A/S Halvårsrapport 2014/15 KNI A/S Reg. nr. 209.713 01.04.2014-30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Koncernoversigt 5 Selskabsoplysninger

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere