Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse"

Transkript

1 Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou

2 Side 2 / Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen Agenda 1. Opgave og organisering 2. Samarbejdsmodel 3. Resultater og erfaringer 4. Videreførelse

3 Side 3 / Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen Formål med telemedicinsk KOL-indsats At understøtte at patienten er mere tryg og har øget livskvalitet At understøtte patientens mulighed for at varetage egenomsorg og selvmonitorering, herunder egenbehandling At styrke forebyggelsesindsatsen gennem forebyggelse af indlæggelse og genindlæggelse At understøtte et sammenhængende behandlingsforløb på tværs af sektorer

4 Side 4 / Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen Fakta om projektet Patienter over 65 år med diagnosticeret KOL, som har været indlagt på Patienter bosat i Københavns Kommune Inklusionen af patienter startede 16. april 2012

5 Side 5 / Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen Organisatorisk forankring Afdelingsledelsen i Lungemedicinsk afdeling L, Forebyggelsescenter Østerbro Tværsektoriel styregruppe Tværsektoriel arbejdsgruppe

6 Side 6 / Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen Telemedicinsk KOL-indsats Model for tværsektoriel, telemedicinsk behandling af KOLpatienter Model for supplerende sygeplejefaglig indsats i hjemmet

7 Side 7 / Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen Inklusion på hospitalet Arbejdsgange Screening Inklusion Dokumentation Grunddata Teknologi Film Test

8 Side 8 / Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen Intervention i Forebyggelsescenter Østerbro 6 videokonferencer a 30 min over 10 hverdage Videokonferencerne omfatter kliniske ændringer data angst medicin rehabilitering Selvmonitorering iltmætning puls

9 Side 9 / Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen Patientflow - status ptt. Inkluderet 46 ptt. gennemført interventionsperioden (64 %) 2013 ( ) 56 ptt. inkluderet 35 ptt. gennemført interventionsperioden (63 %) I alt er der screenet 541 ptt. i Data opgjort af og

10 Side 10 / Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen Kommunikation Der bruges gennemsnitligt 2,3 timer pr. patient på planlagte telekonferencer Der har været kontakt til hjemmeplejen vedr. 17 patienter (svarende til 13 % af de inkluderede) Der har været gennemsnitligt 1,5 kontakter til hjemmeplejen pr. patient Data opgjort af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

11 Side 11 / Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen Karakteristik af inkluderede patienter (I) De hyppigste observationer: Ældre patienter med svær KOL og komorbiditet (hjertesygdom eller diabetes) Ryger Bor alene Har hjemmeilt Hyppige hospitalsindlæggelser pga. forværring af KOL Modtager personlig og praktisk hjælp samt sygepleje (rengøring og vask, hjælp til bad og toilette samt medicindosering/hjælp til inhalationsmedicinering) Ønsker eller er visiteret til plejebolig Journalaudit af 25 journaler v/implement Consulting Group

12 Side 12 / Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen Karakteristik af inkluderede patienter (II) Øvrige observationer: En del har nedsat fysisk formåen En del genindlægges meget kort tid efter udskrivelse (inden 1. telekonference) En del er sløje allerede ved 1. telekonference En del dør kort efter indlæggelsen Der er forebyggelsespotentiale og de vil have glæde af længerevarende kontakt til FCØ Mange har behov for medicinvejledning Journalaudit inkl. klinikernes erfaringer

13 Side 13 / Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen CAT COPD Assessment Test Målt ved første videokonference og 8 uger efter sidste videokonference: Gennemsnitlig forbedring på 2,9 point (18,8 15,9) 28 rapporterer fremgang, 10 rapporterer tilbagegang Data opgjort af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

14 Side 14 / Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen Brugernes perspektiv Konklusioner fra kvalitativ undersøgelse: Skærmen beskrives som et godt tilbud, men paradoksalt nok, at det bør gives til patienter, som er meget mere syge Den telemedicinske ydelse vurderes som tryg, hyggelig og interessant, telekonsultationerne giver adspredelse og mulighed for at bearbejde indlæggelsen Den telemedicinske indsats har næppe bidraget med nye strategier til håndtering af KOL blandt respondenterne Professionshøjskolen Metropol 2013

15 Side 15 / Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen Projektudgifter i 2012 Inklusion af 72 patienter Teknologisk løsning Opsætning og nedtagning Sygeplejetimer Mobiler, mobilt bredbånd Overhead I alt Pris pr. forløb teknologi Samlet pris pr. forløb Inklusion af 72 patienter Løn (sygeplejerske, klinisk oversygeplejerske, læge) Pris pr. forløb Derudover udgifter til projektledelse, arbejdsgruppe- og styregruppemøder

16 Side 16 / Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen Videreførsel af projektet Svar på Er projektet rentabelt? Billigere teknologi Bedre udnyttelse af kapacitet Er målgruppen rigtig? Målgruppe og intervention defineres pba. litteraturen, egenomsorg og sygdomsstadie Hvordan sikres tilstrækkelig volumen? Øge fokus på inklusion Integrere tilbuddet i den øvrige behandlingsindsats Hvad er effekten? Mere præcise kliniske og økonomiske effektmål

17 Side 17 / Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen Lessons leaned - hvad skal der til? Forankring af indsats (internt og eksternt) Ledelsesmæssig opbakning Fælles beskrivelse af indsatsen Opgave- og ansvarsfordeling Delt projektledelse Tæt samarbejde i styre- og arbejdsgruppe Tværsektoriel arbejdsgang Arbejdsgangsbeskrivelser og patientflow Teknologi Opsætning og nedtagning Øget kompetence indenfor forebyggelse og behandling af KOL (teoretisk og klinisk) Tværsektoriel videndeling

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Evaluering af Online KOL-rehabilitering

Evaluering af Online KOL-rehabilitering Hospital Bispebjerg Hospital Lungemedicinsk Ambulatorium Evaluering af Online KOL-rehabilitering et pilotprojekt med tilbud om online KOL-rehabilitering til patienter, som ikke har mulighed for at komme

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem Digital Sundheds projektmodel Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem - Business Case Formål og anvendelse Udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter er omfattet af Finansministeriets

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere