KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE udvalget 10. december 2013

2 Indholdsfortegnelse_Toc Indledning Services fordelt på områder Samarbejde om service Forvaltningernes indgang til Koncernservice Afregning Servicemål Den løbende udvikling af servicekataloget Tværgående services Flytninger og organisationsændringer Ansættelse af ny medarbejder (GRUK undtaget) Ansøgt/uansøgt fratrædelse af medarbejder Personaleservices Generelt vedr. tidsfrister Månedslønnet personale (bagudlønnede), herunder honorarlønnede Månedslønnet personale (forudlønnede) Timelønnet med månedsvis udbetaling Timelønnet med udbetaling hver 14. dag Generelt vedr. omkostninger Til KMD Øvrige omkostninger Fælles standardservices Lønændring efter aftale (Løn-/senioraftale og konstitution) Ændringer (Anmodning fra beslutningstager) Ændringer (Anmodning fra medarbejdere) Timesedler, over-/merarbejde, ferie mv Forhåndsberegning/fiktiv beregning af tjenestemandspension Frivillige pensionsordninger Jubilæum Barselsorlov for mor herunder graviditetsgener og adoption

3 Fædre- og forældreorlov herunder også adoption Udskudt forældreorlov Orlov pasning af syge børn eller pårørende eller andre typer orlov Anmodninger om tilskud fra Barselsfonden Hjemtagning af refusioner ved refusionsberettiget fravær (sygdom, 56 og barsel) Hjemtagning af refusioner ved ansættelser med tilskud Løndebitor Lønkontrol Rådgivning og support på det personaleadministrative område Personalejuridiske rådgivnings- og forhandlingsydelser Tjenstlig advarsel, uansøgt afsked og bortvisning af medarbejder Aktindsigt i personalesager Undervisning og anden information Vedligeholdelse af grunddata og organisationsændringer Ledelsesinformation Indhentning af lønoplysninger (FTR/TR ere) Tilkøbsservices Kursusadministration Indberetning af ferie og fravær i Vagtplan (Vagtplan 1) Andre indberetninger i Vagtplan herunder indberetning af timer og andre lønbærende elementer (Vagtplan 2) services Fælles standardservices Debitorer salg af varer og ydelser Kreditor køb af varer og ydelser Bank og Kasse Finansposteringer Intern faktura Afstemninger af balancekonti Controlling af balancen Afstemning af løn Omkostningsbaseret regnskab (OBR)

4 Moms Standardservices Statsrefusion A-skat afregning og administration Mellemkommunal afregning Mellemkommunal refusion Motorlån OBS Optikerafregning Apotekerafregning Budgetindberetning via ADI Bankgarantier Indberetning af udenlandske køb til Danmarks Statistik Sorteret posteringsudtræk Tilkøbsservices Bilags- og regnskabskontrol Efterfølgende kontrol af godkendelsen ved køb af varer og ydelser Servicebesøg og support på lokation Udrykning Time-dagpengeafregning i forbindelse med rejser Årsrapport Omkostningsbaseret regnskab (OBR) udvidet bistand Projektregnskaber Kontoplan Kreditor - Koncernservice påfører konto Specialdesignede SAS-rapporter og 5Knet Rådgivning og konsulentbistand Tilskudsadministration Basisydelse IT-services Fælles standardservices Software udrulning til PC Brugeradministration PC-arbejdsplads

5 Kopi, print og scan Stand-alone PC VIP abonnement Tilbehør til PC Postkasser og distributionslister Diskplads Token til sikker adgang Tilkøbsservices Serverdrift Supplement til serverdrift Rådgivning, administration og ændringer Mobilt bredbånd Rapport udtræk Trådløst netværk Tilslutning og drift af video konferenceudstyr Support på mobiltelefoner Tilslutning af betalingsterminaler Tilslutning af informations- og storskærme Udbud, kontrakter, kommerciel og juridisk rådgivning services Fælles standardservices Contract og License Management Fuldt EU udbud med K01, K02 eller anden kontrakt som kontraktgrundlag Udbudsbetingelser Kontraktgrundlag herunder forbeholdsdokument Juridisk review af kravspecifikation Fuldt nationalt udbud med annonceringspligt Kommerciel og juridisk rådgivning Bilag: Servicemål på fælles standard services services Servicemål Personale og Lønservices Servicemål IT-services Servicemål

6 6

7 1 Indledning Servicekataloget for 2014 indeholder alle services, der leveres af Koncernservice til kommunens syv forvaltninger: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), Børne- og Ungeforvaltningen (BUF), Kulturog Fritidsforvaltningen (KFF), Socialforvaltningen (SOF), Sundhedsforvaltningen (SUF), Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) samt forvaltningen (ØKF). Heri præsenteres forvaltningerne for hvilke services de kan forvente at modtage fra Koncernservice. Kataloget beskriver også samarbejdet mellem forvaltningerne og Koncernservice, vilkår for leveringen samt afregning. 2 Services fordelt på områder Kataloget indeholder uddybende servicebeskrivelser på følgende områder: Tværgående services Personaleservices services IT-services Udbuds- og kontraktservices Tværgående services De tværgående services er nye i De går på tværs af to eller flere af områderne personale, økonomi, IT, udbuds- og kontraktservices. De er sammensat af flere services og kan som sådan opfattes som servicepakker, hvor forvaltningen får løst en række opgaver, der opstår i bestemte situationer. Det kan for eksempel være når der skal ansættes en ny medarbejder, hvor der skal bestilles PC, mobil og løn. Med de tværgående services kan forvaltningerne som minimum forvente at få løst de samme opgaver som hidtil, men nu mere sammenhængende og helhedsorienteret, og med færre henvendelser. Der indgår tre tværgående services i kataloget og flere forventes udviklet til kataloget Personaleservices Personaleserviceområdet indeholder services relateret til løn og lønforhold, ansættelsesforhold, personalejuridisk rådgivning og ydelser, personaledata, ledelsesinformation mm. services serviceområdet indeholder services relateret til køb og salg (kreditor & debitor), interne fakturaer, diverse afstemninger, skat, lån, budget indberetning mm. IT-services Serviceudbuddet på IT-området indeholder services relateret til PC er, opsætning af IT-udstyr, vedligeholdelse af IT-udstyr (hardware og software), tilbehør, serverdrift, brugeradministration, netværk, mobileenheder, mobiltelefoner mm. Udbuds- og kontraktservices Udbuds- og kontraktserviceområdet indeholder services relateret til kommerciel og juridisk rådgivning om 7

8 udbudsbetingelser, kontrakter, kravspecifikationer, annonceringspligt mm. Beskrivelserne på de fem serviceområder er desuden kategoriseret efter om der er tale om: Fælles Standardservices - som alle forvaltninger i Københavns Kommune skal modtage Standardservices - som én eller flere forvaltninger modtager Tilkøbsydelser - som forvaltningerne frit kan vælge om de vil modtage Fælles standard services Fælles standard services betyder at Koncernservice skal levere servicen til alle forvaltninger og at forvaltningerne skal aftage servicen fra Koncernservice. Forvaltningerne må ikke levere servicen selv eller købe den eksternt. Koncernservice skal løbende tilpasse servicen efter forvaltningernes fælles behov og under hensyntagen til de økonomiske rammer, som gælder for servicen. Nogle fælles administrative services leverer Koncernservice til forvaltningerne via årlige bevillinger. Dette gælder især økonomi, personale og løn services. Andre fælles administrative services afregner Koncernservice efter forbrug overfor forvaltningen eller den decentrale enhed. I forvaltningernes årlige budgetter aftales midler til dækning af forbruget. Standard services Standard services er kendetegnet ved, at Koncernservice skal levere servicen til aftalte forvaltninger og at disse forvaltninger skal aftage servicen fra Koncernservice. En forvaltning kan opsige servicen efter aftalte bestemmelser, jf. udvalgets beslutning 14. december Standard services findes kun på økonomi området. Nogle standard services leverer Koncernservice til forvaltningerne via de årlige bevillinger. Andre afregner Koncernservice efter forbrug overfor forvaltningen. I forvaltningernes årlige budgetter aftales midler til dækning af forbruget. Tilkøbsservices Tilkøbsservices er frivillige for Koncernservice at levere og for forvaltningerne at aftage. Koncernservice tilpasser udvalget af tilkøbsservices til forvaltningernes fælles behov for administrativ støtte. I budgettet mellem forvaltningen, Koncernservice og forvaltningerne kan der afsættes midler til dækning af forbruget, men oftest afregner Koncernservice direkte med den decentrale enhed/institution, der bestiller servicen. 3 Samarbejde om service Det er en fælles ambition at sikre en god og effektiv administration i Københavns Kommune. Såvel ledere som medarbejdere skal møde god service i Koncernservice, hvor effektive administrative processer sikres gennem høj faglighed og kvalitet. I praksis foregår samarbejdet mellem forvaltningerne og Koncernservice på mange niveauer. Brugere retter henvendelser om konkrete sager til Serviceindgangen - enten ved at ringe eller ved at bruge selvbetjeningsløsningerne på nettet. Forvaltningerne har løbende dialog med enhedschefer og 8

9 forretningspartnere i Koncernservice om særlige behov eller ønsker til opgaveløsningen. Ligesom der på strategisk niveau mellem forvaltningernes direktioner og direktion er løbende drøftelser af de overordnede linjer for samarbejdet og opgaveløsningen. På det strategiske niveau evalueres og aftales de overordnede linjer for samarbejdet. Direktionen i Koncernservice præsenterer løbende status på opgaveløsningens kvalitet og servicemål. Ansvaret for status og udvikling i opgaveløsningen er forankret hos de ansvarlige chefer på IT-, økonomi--, personale-, kontrakt og udbudsområdet i forvaltningerne og i Koncernservice. For at imødekomme behovet for en tæt og tværgående dialog og et fuldt opdateret kendskab til forvaltningernes ønsker og behov, har Koncernservice forretningspartnere på hvert af serviceområderne IT, økonomi og personale. Mens enhedscheferne i Koncernservice har det overordnede ansvar for og initiativpligten til at håndtere og følge op på behov vedr. sine services, har forretningspartneren en tværgående funktion på sit serviceområde. Forretningspartneren er ansvarlig for at opsamle viden om status og særlige ønsker i forvaltningerne og sikre forankring hos de ansvarlige chefer i Koncernservice. 4 Forvaltningernes indgang til Koncernservice Serviceindgangen er forvaltningernes indgang til standardiserede services i Koncernservice. Her foregår dialogen om de enkelte sager uanset om det handler om igangsættelse, ændring, support eller rådgivning. Serviceindgangen kan kontaktes telefonisk på eller på nettet via Min Lederside, Opgaveportalen eller Selvbetjeningsløsninger. 9

10 5 Serviceindgangen indgangen til service Alle brugere kan få telefonisk kontakt til Koncernservice på Telefonerne er åbne fra mandag til torsdag fra kl og fredag fra kl Ledere har desuden mulighed for at kontakte en personalejurist udenfor normal åbningstid ved akut behov. Åbningstiderne forventes evalueret i løbet af Serviceindgangen tager imod alle typer af telefonhenvendelser, fx bestillinger, simple forespørgsler, rådgivning, support i forhold til brug af selvbetjeningsløsninger, fejl, klager og ændringsønsker. Straksafklaring af den enkelte sag sker i videst muligt omfang i Serviceindgangen. Når forvaltningerne kontakter serviceindgangen telefonisk på hhv. IT- og økonomiområdet, får de kontakt med en generalist, som er behjælpelig i de fleste sager eller som stiller videre til specialteams. På personaleområdet, er serviceindgangen organiseret, så lederne stilles direkte ind til deres team, det vil sige et team, som har særlig kendskab til deres type af enhed og sagsbehandling. Medarbejdere vil få kontakt med en generalist, som er behjælpelig og eventuelt stiller telefonen videre til special-teams i leveranceenhederne. Der stilles løbende nye selvbetjeningsløsninger til rådighed, hvor forvaltningerne bliver guidet til en løsning. 6 Afregning standardservices afregnes bevillingsfinansieret (fx alle services på løn- og personaleområdet) og aktivitetsbaseret (fx PC-servicen på IT-området). Tilkøbsservices afregnes aktivitetsbaseret. For yderligere information om Koncernservice afregningsformer henvises til Opgaveportalen. Der anvendes kostægte priser fastlagt ud fra de omkostninger, der var/er forbundet med produktion af servicen regnet fra det tidspunkt, hvor opgaverne indfases eller blev overført fra forvaltningerne til Koncernservice. Priserne er løbende reduceret i takt med effektiviseringsstrategierne. Timepriser Ydelser der prissættes ud fra den tid, der er brugt (medgået tid), herunder projekter bliver afregnet efter gældende timepriser. Standard (ikke projektleder) Projektleder kr. 596 pr. time kr. 758 pr. time 7 Servicemål Servicemålene er et udtryk for det serviceniveau, som forvaltningerne kan forvente fra Koncernservice. Koncernservice rapporterer ikke systematisk på servicemålene, men servicemålene anvendes som interne styrings- og driftsnormer. Forvaltningerne har, via samarbejdsorganisationen, adgang til informationen om målopfyldelsen. Servicemål fremgår af bilag: Servicemål på fælles standard services. 10

11 8 Den løbende udvikling af servicekataloget Koncernservice er i løbende dialog med forvaltningerne om at udvikle services, der dækker efterspørgsel og aktuelle behov bedst muligt. Det betyder at der udvikles nye services, at nogle udgår og at allerede eksisterende services redigeres og opdateres. Skemaet giver et overblik over de nye services, der er indarbejdet og services, der udgår (der er ikke ændringer i personaleservices, udbuds- og kontraktservices). 11

12 Serviceområde Nye services Services der udgår Tværgående services services IT-services Flytte- og organisationsændringer Ansættelse Fratrædelse Indberetning af udenlandsk køb til Danmarks Statistik Tilslutning af betalingsterminal Trådløst netværk er blevet opdateret med billigere alternativ til administrativt netværk (inklusiv RAP2 på hjemmeadressen, som er udgået) Tilslutning af informations- og storskærme Virtuel FAX er indarbejdet som option i den eksisterende Postkasser og distributionslister Support på mobiltelefoner Statsrefusion beboertilskud (overgår delvis til KBS) Børnefamilieydelse (overgår til UBD) kurser Budgetindberetning Tilskudsadministration (afslutning, rapportering, budgettering og controlling) styring af drift- og anlægsprojekter Token G/ON Outlook synkronisering, DME (bliver erstattet af ny ydelse primo 2014) Tablet (bliver erstattet af ny ydelse primo 2014) Mobil arbejdsplads (bestod blot af en kombination af to andre services) 12

13 Den løbende udvikling af servicekataloget foregår efter denne tidsplan: Periode Aktiviteter 1. kvartal Koncernservice udgiver årets servicekatalog, præsenterer for forvaltningerne, gennemfører opsamlingsmøder med IT-bestillere, forretningskonsulenter, digitaliseringsprojektledere og forbereder nye services. 2. kvartal Koncernservice gennemfører opsamlingsmøder med bestillere, forretningskonsulenter og digitaliseringsprojektledere, præsenterer forslag til nye services for aftalte fora samt forbereder nye services. 3. kvartal Koncernservice opdaterer katalog med nye og ændrede servicebeskrivelser, herunder nye og ændrede services med udgangspunkt i forretningspartneres indsamlede behov fra forvaltningerne. Nye services indarbejdes, videreførte services opdateres. Priser opdateres. 4. kvartal Godkendelser i formelle fora, herunder ØU i december. Publicering på Opgaveportalen 13

14 9 Tværgående services 9.1 Flytninger og organisationsændringer Formål Servicen flytninger og organisationsændringer anvendes, når der er tale om komplekse flytninger og ændringer. Ved ændringer, der vedrører fx få medarbejdere, kan forvaltningerne anvende servicen Ændringer (anmodning fra beslutningstager) under 9. Personaleservices. Ligeledes henvises til de tværgående servicebeskrivelser med tilhørende selvbetjeningsløsninger: Fratrædelse og Ansættelse Forvaltningen får gennemført en ønsket flytning og/eller organisationsændring, hvor der er taget stilling til alle elementer i flytningen og hvor gældende aftaler og retningslinjer i Københavns Kommune overholdes. Koncernservice: Sikrer koordination og samarbejde i forhold til alle relevante aktører i en flytning og organisationsændring, optimal rækkefølge og dermed fremdrift i forvaltningens sag Leverer rådgivning og vejledning til forvaltningens flyttekoordinator Præsenterer kendte data relateret til flytning og organisationsændringer, fx KØR-ORG og CMDB-oplysninger Målgruppen for servicen er flyttekoordinatoren, som forvaltningen udpeger. Servicen indebærer, at forvaltningen får gennemført en ønsket flytning og/eller organisationsændring. Koncernservice leverer: kendte data relateret til flytning og organisationsændringer umiddelbart efter forvaltningens henvendelse vejledning til forvaltningens flyttekoordinator Koncernservice koordinerer og samarbejder i forhold til alle relevante aktører i en flytning og organisationsændring og sørger således blandt andet for: oprettelse, nedlæggelse og ændring i KK-org (hele Københavns Kommune fra marts 2014), grundsystemer og autorisationer oprettelse, nedlæggelse og ændring af KØR hierarki, hardware, netværk, fællesdrev, distributionslister, fællespostkasse, edoc vurdering af sikkerhedsaspekter 14

15 afregning af servicen Koncernservice er ansvarlig for at sikre, at der sker ændringer i relevante systemer som følge af flytningen. Koncernservice opdaterer systemerne på basis af forvaltningens indmelding i den webbaserede flytteportal. ne for serviceleverancen er at forvaltningen har: Udpeget en flyttekoordinator Oprettet en flyttesag med Betaler ORG og adresse i webbaserede flytteportal Oplyst hvordan den nye organisation skal se ud i KØR, Vagtplan, KK-org, m.m. Udpeget og oplyst hvilke medarbejdere, der er omfattet Oplyst hvilken hardware, der er omfattet Oplyst hvilke Netværk, der er omfattet I den webbaserede løsning bedes også indberettet oplysninger vedr. telefoni, jf. Københavns Borgerservices servicekatalog herfor. Forvaltningen er selv ansvarlig for den fysiske flytning af borde, IT-udstyr mv. Koncernservice leverer en samlet afregning baseret på alle de leverancer som er indeholdt i flytningen. 15

16 9.2 Ansættelse af ny medarbejder (GRUK undtaget) Formål Ved ansættelse af ny medarbejder varetager Koncernservice en række administrative opgaver. Med denne tværgående servicebeskrivelse får forvaltningerne et samlet overblik over de relevante services, Koncernservice leverer. Ansættelse af ny medarbejder omfatter følgende services: Rekruttering Personalejuridisk rådgivning Ansættelse herunder også ansættelse med og uden tilskud IT Målgruppen for servicen er ledere med ansættelseskompetence og direktioner, der ønsker en ny medarbejder ansat, herunder ansættelse af medarbejdere med og uden tilskud. Servicen omfatter i hovedtræk Rekruttering: Funktionel support af ledere og bedømmelsesudvalgsmedlemmer Behandling af stillingsopslag, så layout og regler for opslag overholdes Grafisk opsætning af trykte stillingsannoncer til fag- og dagblade Publicering til valgte medier og kontrol af, at stillingsopslaget er tilgængeligt på de valgte medier Oprettelse af eksterne bedømmelsesudvalgsmedlemmer i e-rekruttering (forældrerepræsentanter, eksterne konsulenter mv.) Tilknytning af bedømmelsesudvalgsmedlemmer til e-rekruttering Udsendelse af skriftligt afslag til ansøgere Lukning af sag Sikring af at e-rekrutteringssystemet er tilgængeligt og virker efter hensigten samt kontakt til systemleverandør Opdatering af brugervejledninger, og udvikle og vedligeholde brugervenlige basisrapporter 16

17 Rådgivning: Juridisk bistand i forbindelse med børne- og straffeattester Personalejuridisk rådgivning i konkrete sager, fx partshøring ved afslag til ansøgere Rådgivning om Genplaceringsportalen Bistand til udarbejdelse af lønoplæg Rådgivning/forhandling i sager i øvrigt rejst af de faglige organisationer eller andre mod en forvaltning om personalejuridiske eller overenskomstmæssige forhold. Ansættelse af medarbejder: Indhentelse af manglende dokumentation fra beslutningstager og/eller ansøger (ex. uddannelsesbevis, dokumentation for tidligere beskæftigelse m.m.) Udarbejdelse af ansættelsesbrev og eventuel lønaftale Orientering af Kontrol og Refusion vedrørende barselsfonden ved ansættelse af barselsvikar Gennemførelse af lønforhandling med forhandlingsberettiget organisation Fremsendelse af lønaftale til godkendelse hos leder og forhandlingsberettiget part samt orientering til leder og medarbejder når sagen er færdigforhandlet Oprettelse af personalesag, samt registrering af medarbejderen i relevante systemer relateret til løn, Vagtplan, KK-org mv. Indberetning i lønsystem Opsætning i Vagtplan (kun ved tilkøb af Vagtplan 1) Følgende ansættelser med og uden tilskud er ligeledes omfattet af servicen: - Løntilskud - jobrotation - skånejob - seniorjob - fritidsjob - personlig assistance til handicappede i erhverv 17

18 - kombinationsbeskæftigelse, frikøb og udlån - allerede ansatte servicejob (der ansættes ikke flere) IT: Et PC-abonnement (vælg model afhængig af job-type og medarbejderens behov for mobilitet) se servicen: Pc-arbejdsplads og/eller evt. Tablet (Mobil enhed). En BrugerID, bestilles på Opgaveportalen (Brugeradministrationens basisydelse) evt. suppleret med forvaltningens autorisationsblanket til diverse fagsystemer. Muligvis et telefonnummer-abonnement/sim-kort og en telefon, der supporteres af KVIK-skranken i Koncernservice (NY service: Support på mobiltelefoner). Muligvis et separat abonnement på servicen Mobilt bredbånd for at få internet adgang på sin tablet eller bærbar PC fra andre steder (ikke KK-lokationer). Muligvis abonnement på en Token til etablering af sikker datakommunikation fra PC-arbejdspladsen via et ikke KK-kontrolleret netværk (netværk = WIFI). Muligvis abonnement på servicen: Synkronisering af mail med mobil enhed, DME, som er en nødvendig sikring af mail indhold i forbindelse med mobiltelefon og Tablet. Behandlingen af autorisationer i de pågældende systemer sker efter anvisning fra respektive systemejere. Beslutningstager har selv ansvaret for bevilling af midler til ansættelsen samt godkendelsesmandat til at ansætte den pågældende medarbejder inden indmelding til Koncernservice Der er følgende forudsætninger for service: Rekruttering Forud for rekruttering skal beslutningstager undersøge i Genplaceringsportalen om der er egnede kandidater til stillingen. Vejledning til genplaceringsportalen findes på opgaveportalen Stillinger af 5 måneders varighed eller derover, publiceres på kk.dk som minimum Kontaktperson for stillingsopslaget skal være tilgængelig for spørgsmål fra indmelding til publicering Ved afslutning af rekrutteringssag skal det registreres på sagen, hvem der er blevet tilbudt ansættelse, og hvem der har været til samtale, herunder udarbejdet notat om mundtligt afslag og evt. referencer. Derudover skal sagen være 18

19 statusopdateret til lokation Media og Rekruttering. Ved modtagelse af fysiske ansøgninger er arbejdsstedet selv ansvarlig for at scanne disse ind på rekrutteringssagen og sende kvittering for modtagelse Beslutningstager er selv ansvarlig for screening og indkaldelse/ afholdelse af samtaler Eventuelle uopfordrede ansøgninger håndteres af arbejdsstedet. Standardskabeloner til afslag kan findes på Media og Rekrutterings side på Opgaveportalen. Personalejuridisk rådgivning Forvaltningen bærer risikoen for, at alt relevant materiale fremsendes til Koncernservice, så rådgivningen kan ydes på fyldestgørende grundlag. Omfanget kan eventuelt afklares med den konkrete sagsbehandler i Koncernservice. Forvaltningen har ansvaret for eventuelle tvister om aftalens indhold, herunder for betaling af eventuelle ekstraydelser eller omkostninger, der følger af tvisten. Aftaler forhandlet af Koncernservice skal altid eksplicit tiltrædes af forvaltningen. Ansættelse IT: Afklaring af arbejds- og opholdstilladelse forud for ansættelse. Koncernservice skal have alle nødvendige oplysninger til brug for lønanvisning fra såvel kandidat som beslutningstager senest den 1. i den måned, hvor første løn skal udbetales. Uden tilkøb af Vagtplan 1, skal beslutningstager skal selv opsætte medarbejderen i Vagtplan. Ved ansættelser, der kræver børne- og/eller straffeattest, skal beslutningstager selv indhente disse og vurdere, om de vil ansætte pågældende. Der kan fås rådgivning i Koncernservice til vurdering af attesterne. Ved ikke-ordinære ansættelser som løntilskud mv. håndteres godkendelse og blanketter for oprettelse af løntilskudsplads mv. af det enkelte arbejdssted. Brugeradministration bestilles i Remedy. Bestilling kan kun foretages af kommunens autorisationsansvarlige. Bestilling af kendeord/passwords til fagsystemer kan ske via Remedy eller ved telefonisk henvendelse til Serviceindgangen. Rekruttering: 19

20 Via bevilling Direkte omkostninger til annoncering afholdes af indmelder Ansættelse: Via bevilling. Ved overskridelse af indberetningsfrisen til Koncernservice, kan der være tilfælde hvor Koncernservice ikke har mulighed for at indmelde sagen rettidigt til KMD. KMD kan i sådanne sammenhænge forbeholde sig ret til at opkræve et gebyr på pt. kr Denne omkostning skal afholdes af Beslutningstager. Se evt. afsnittet Frister og udgifter til KMD. Personalejuridisk rådgivning: Via bevilling. IT: Den administrative leder (den autorisationsansvarlige) bør overveje om medarbejderen har brug for særlige goder eller services som fx: Betalt linjeforbindelse (302 kr/md), abonnement på Serviceniveau VIP eller om medarbejderen evt. skal oprettes som medlem af særlige Postkasser og distributionslister. Der faktureres et grundbeløb på kr. 423,- pr. aktiv bruger, der har været logget på netværket, inden for de sidste 3 måneder. Der afregnes kvartalsvis til centralforvaltningerne. Antallet af brugere opgøres ultimo kvartalet, som det maksimale antal brugere i det kvartal der afregnes. 20

21 9.3 Ansøgt/uansøgt fratrædelse af medarbejder Formål Fratrædelse kan være begrundet i medarbejderens eget ønske om at fratræde (ansøgt) eller begrundet i beslutningstagers ønske om at opsige/bortvise medarbejderen begrundet i organisationens eller medarbejderens forhold (uansøgt). Med denne tværgående servicebeskrivelse får forvaltningerne et samlet overblik over de services Koncernservice leverer i forbindelse med fratrædelse af en medarbejder. Fratrædelse af medarbejder kan omfatte følgende services: Personalejuridisk bistand Fratrædelse IT Målgruppen for servicen er beslutningstagere med afskedigelseskompetence, der ønsker at indberette at en medarbejder fratræder. Servicen omfatter i hovedtræk: Personalejuridisk bistand: Rådgivning om tilrettelæggelse og håndtering af afskedigelsessager, herunder om afholdelse af tjenstlige samtaler og udarbejdelse af referater. Personalejuridisk vurdering af den konkrete sag, herunder gennemlæsning af bilag samt eventuelt møder herom. Rådgivning om genplaceringsportalen Udarbejdelse og fremsendelse af partshøringsbrev vedrørende afsked eller bortvisning. Evt. indkaldelse til og afholdelse af partshøringsmøde. Gennemgang af partshøringssvar. Udarbejdelse og fremsendelse af den endelige afgørelse (afsked/bortvisning). Al sagsbehandling i disciplinærsager mod tjenestemænd i henhold til KL s tjenestemandsregulativ bilag 6. Indkaldelse til og deltagelse i forhandling. Eventuel udarbejdelse af uenighedsreferat eller alternativt fratrædelsesaftale Fratrædelse: Udarbejdelse af brev der bekræfter fratrædelsen. Brevet indeholder også relevante oplysninger om seneste stilling og ansættelsesperiode. 21

22 Fratrædelse af medarbejderen i relevante systemer relateret til personalesag, løn, herunder fravær, Vagtplan, KK-org mv. Udskrivelse af feriekort / overførelse af ferie For tjenestemænd udfyldes og indsendes pensionsskema til KMD Partshøring og meddelelse om uansøgt afsked jf. Tjenstlig advarsel, uansøgt afsked og bortvisning af medarbejder Fratrædelse af medarbejder ved uansøgt fratrædelse IT: Afmelding af hardware, software, brugerident og anden IT (disse er beskrevet i servicekatalog for IT) Opsigelse af diverse abonnementer (mobil, kantine, ferieklubber etc.) tilknyttet den fratrædende medarbejder Der er følgende forudsætninger for servicen: Personalejuridisk bistand: Den afskedigende leder har ansvar for at have ledelsesmæssigt mandat til at den pågældende medarbejder afskediges fra sin stilling. Alt for sagen relevant materiale skal fremsendes til Koncernservice, hvis dette ikke allerede fremgår af personalesagen. Omfanget kan eventuelt afklares med sagsbehandleren i Koncernservice. Hvis afskedigelsen/bortvisningen ikke vurderes at være sagligt begrundet, kontaktes lederen med henblik på yderligere rådgivning. Den afskedigende leder har ansvar for, at der er afholdt samtaler mv. med medarbejderen, således at afskedigelsen kan gennemføres på sagligt grundlag. Indkaldelse til og afholdelse af tjenstlig samtale Udarbejdelse af referat fra den tjenstlige samtale Ved opsigelser grundet arbejdsmangel skal beslutningstager tilmelde afskedstruede medarbejdere til Genplaceringsportalen Hvis der er tale om en særlig vanskelig eller principiel sag, eller lederen er urutineret i sager af tjenstlig karakter, tilbyder Koncernservice efter aftale følgende: Gennemlæsning og eventuelt rettelse af indkaldelse til, og referat fra tjenstlig samtale Medvirken ved tjenstlige samtaler Aftaler om godtgørelse eller erstatning indgås med medarbejderen/medarbejderens faglige organisation eller bisidder efter mandat aftalt med den afskedigende leder i 22

2015 2015 Koncernservice

2015 2015 Koncernservice Servicekatalog 2015 2015 Koncernservice Godkendt af Økonomiudvalget d. 9. december 2014 Det skal være nemmere at være ansat i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 7 2 Services fordelt

Læs mere

Bilag 1 Servicekatalog for KS 2013 Økonomiudvalget 18. juni 2013

Bilag 1 Servicekatalog for KS 2013 Økonomiudvalget 18. juni 2013 Økonomiforvaltning en Koncernservice Bilag 1 Servicekatalog for KS 2013 Økonomiudvalget 18. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 2. Services fordelt på områder... 7 3. Samarbejde om service...

Læs mere

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Bilag 2. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Vi når målet i fællesskab Det er en fælles ambition at sikre en god og effektiv administration

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

KPI-udvikling på serviceområderne

KPI-udvikling på serviceområderne BILAG 1 KPI-udvikling på serviceområderne IT ØKONOMI LØN OG PERSONALE KØBENHAVNS KOMMUNE / ØKONOMIFORVALTNINGEN KONCERNSERVICE December 2015 / SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over serviceområder Samlet

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. halvår 2012 og forventet afregning 2012.

Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. halvår 2012 og forventet afregning 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. og forventet. Forvaltning Bevilling/aktivitet Ydelse BIF Aktivitet

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge

Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge Alle dokumenter, der hører til en personalesag, skal gemmes på medarbejderens sag i RI Lønservice. Der skal ikke forefindes personalesager i papirform.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service.

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service. Bilag 1. Pris og ydelseskatalog 2008 Side 1 af 5 Pris på årligt abonnement på en pc Ydelsen omfatter det årlige abonnement på en standard, stationær pcarbejdsplads. Dette dækker over en almindelig it-arbejdsplads

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side O.05 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse...

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 06.72 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse... 3 Kapitel 2. Iværksættelse

Læs mere

Bilag 2. Ydelsesoversigt inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres.

Bilag 2. Ydelsesoversigt inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 2. Ydelsesoversigt inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres. Adm. plan Nr. Ydelse /sstyring Afstemning

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

KMD Opus Rollebaseret Indgang

KMD Opus Rollebaseret Indgang Januar 2013 KMD Opus Rollebaseret Indgang Minivejledning - løn Version 2.2 1 Indhold Forord... 3 01. Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Teamoversigten... 4 02. Mine medarbejdere -> Oversigt... 4 03.

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV.

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ULOVLIG UDEBLIVELSE...

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger Juni 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-451-8 Foto: Rune Steen Johnsson Side 3 af 12 Indhold Vejledning

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker blandt andet via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Bilag 2 Model og business case for samling af løn- og personaleadministrative

Bilag 2 Model og business case for samling af løn- og personaleadministrative Bilag 2 Model og business case for samling af løn- og personaleadministrative opgaver i KK Indhold 1. Løn- og personaleadministration i dag 2. Fælles løn- og personaleadministration 3. Opgavefordeling

Læs mere

Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel personaletilpasning i forbindelse med skolernes planlægning af det nye skoleår.

Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel personaletilpasning i forbindelse med skolernes planlægning af det nye skoleår. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Personale og Løn afsnit 3 4.12.2013 Cirkulære om forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere Indledning Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere