Digitalisering af antenneanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalisering af antenneanlæg"

Transkript

1 10. april 2013 Digitalisering af antenneanlæg BAGGRUND OG BESTEMMELSESGRUNDLAG På generalforsamling 20. maj 2012 blev følgende besluttet vedr. opdatering (justering af antenneanlæg til at kunne modtage digitale signaler), jf. referat: Idet generalforsamlingen principielt tilslutter sig, at vi skal gå digitalt, udarbejdes en redegørelse til næste år vedrørende de nærmere omstændigheder og forhold samt disses betydning for de enkelte medlemmer. Redegørelsen vil bl.a. afdække de i forslag til generalforsamlingens beslutning (pkt 4c) anførte forhold. Vi træffer ikke beslutning i år, men vi slipper ikke for på sigt at skifte til digitalt. Vedtægter for Grundejerforeningen FYRRELUNDEN anfører i 3, at grundejerforeningen skal drive fællesantenneanlægget og fungere som antenneforening, hvortil der er oprettet en antennefond. Den tinglyste deklaration af 31. august 1978 anfører, at der på de enkelte parceller skal ske fremførelse af antenne- og el-kabel hvilket på den ekstraordinære generalforsamling 12. november 1979 (opfølgning på stiftende generalforsamling ) blev tydeliggjort gennem fastsættelse af, at grundejerforeningen fungerer som antenneforening. Antennekabler og placering af antennemast fremgår af matrikelkort, juni Ligeledes fremgår det af deklaration 2 fra 1978, at grundejerforeningen driver en fælles antenneforening. Henset til det i deklarationer anførte og i henhold til ønsket om, at området fremstår i pæn stand, er det desuden anført, at der ikke på de enkelte huse/parceller må opsættes TV-antenner og/el. paraboler. Folketinget har ved lov af 1. januar 2003 med senere justeringer/tilføjelser, senest af 6. oktober 2011 fastsat, at TV-signaler til antenner kun skal sendes digitalt 1. Derved udgår den analoge udsendelse ligesom en række lande i Europa slukker for deres analoge TV-signaler. Jf. lovgivning ( Must carry -kanaler) er det fastsat, at DR1, DR2, DR Update, DR K, DR Ramasjang, Folketingets-TV, DR 3, regionale programmer i regionen som TV2 dækker, m.fl. sender i digitalt signal. For så vidt angår TV2 (hovedprogram) er dettes digitale udbredelse ikke fastlagt ved lov, men er i nettet i digital form. Grundejerforeningen har dog trods lovgivning indtil nu serviceret grundejerne gennem en konvertering af de digitale signaler til analoge, hvorved grundejerne kunne modtage signaler på deres TV gennem tilslutning til respektive TV-pakker (stor/lille) 2. 1 Digitalt signal til antenner havde været udsendt parallelt med analogt signal siden Pakke 1 omfatter 9 kanaler(dr1, DR2, DR Ramasjang, DRK, TV2, TV2 Charlie, TV2 Film, Hovedstaden, TV3, Eurosport) for 850 kr. Pakke 2 omfatter Pakke kanaler (TV3, TV2 Sport, Disney, Discovery World, National Geographic) for 1400 kr.

2 2 En sammentælling af økonomien i perioden 2005 til 2011 viser, at den årlige udgift til TV pr. parcel har været ca kr, med afvigelser for den enkelte afhængig af valg af TV-pakke. Selve antenneanlægget har været drevet for ca. 400 kr. pr. år pr. parcel. Det etablerede kabelsystem, der leverer analoge signaler fra antenne til parcel, består af ét kabel, der formidler signalet. Grundet den digitale teknik vil det være muligt ad det samme kabel at fordele digitale signaler, hvorved antal kanaler kan øges hvis ønskeligt. Det eksisterende distributionsnet og skabene er i orden og skal ikke skiftes. Grundejerforeningens kabel-tv er opbygget af 1) et hovedkabel fra mast, 2) forgreningskabler via forstærker og 3) detailkabler til den enkelte parcel. I disse kabler leveres i dag ca. 20 analoge signaler. Hvor detailkabler slutter og ind til huset på den enkelte parcel, er det grundejerens ansvar at få ledningssystem etableret (i min. 40 cm s dybde). TEKNIK Med et analogt system er det således, at dette kun kan formidle ét signal pr. kanal ad gangen. Ved digital formidling kan der på samme kabel formidles flere kanaler, hvilket skyldes benyttelse af datakomprimering, der bevirker, at den enkelte digitale bredbåndmæssigt gøres mindre. (Redegørelsen vil ikke behandle de mere tekniske, udbredelsesmæssige bølge- og frekvensforhold.) Det digitale signal vil under forudsætning af det korrekte modtageudstyr være af højere billed- og lydkvalitet end det analoge signal. Desuden vil det være mindre følsomt over for andre støjkilder, ligesom det vil give mulighed for modtagelse af HD-kanaler. Det kan desuden anføres, at det er bestemt, at 800 MHz-båndet fra 2013 åbnes op for brug som mobilt bredbånd i bredere forstand, hvorved interferens vil kunne forekomme. Aktioner mod interferens og påvirkning heraf kræver ordentlige beskyttede kabler og stik, hvilket er den enkelte ejers eget ansvar 3. MULIGHEDER FOR OMLÆGNING TIL DIGITALT TV-ANLÆG Ved omlægning af antennesystem til digital-mode vil det være nødvendigt at gennemføre få justeringer på selve anlægget: - Indsættelse af - flere elektroniske kort i hovedskabet ved fællesantennen og - enkelte filtre i skabene. For den enkelte parcel vil der ikke være behov for justeringer/ændringer, da justeringer i hovedskab ikke berører stikledning fra fordelingssystem til det enkelte hus (hvilket er grundejerens eget ansvar). 3 Hvilke fremgår af div. hjemmesider. Det drejer sig reelt om at anvende ordentlige TV-kabler, lukkede antennestik og metalbeskyttede antenneudtag (dåser).

3 3 Grundejerforeningens nuværende leverandør og varetager af servicering af fællesantennen m. anlæg er INSTA A/S ved hr. Ole Berthelsen, Murervænget 3, 4700 Næstved. Denne har gennem ca. 10 år varetaget vores interesser og udvist stor hjælpsomhed over for medlemmerne. Der er desuden udsendt udbud til Dansk Kabel TV samt firmaet H.Overgaard A/S. Der er ikke modtaget tilbud fra den sidste. OMLÆGNING INSTA - Omlægning af 20 kanaler (10 fra satellit og 10 fra Hove Sender) til digital - Indregulering, kontrol af net og evt. efterregulering - Plus 2 ekstra kanaler - Nye kort i div. forstærkere - Samlet pris, incl. MOMS (excl. afgifter og kortafgifter til Canal Digital og Viasat): ,25 - Alternativ er leasing ved INSTA i 5 år og dernæst ejendom for GRF: , Hvis ønsket opdeling i tre TV-pakker (ekstra elektronik): ,00 - Pris pr. ekstra kort 5, engangsydelse: 2.600,00 - Omlægningstid: 2-3 dage - Signalafbrydelse: 1-2 dage - Samlet pris for nuværende kanaler i to pakker+ 2 ekstra: ,25 - Samlet pris for opdeling i 3 pakker, inkl. 2 ekstra kanaler: ,25 Dansk Kabel TV - Ombygning af Trian TDX digital hovedstation - Omfatter nuværende kanaler - Samlet pris 6, inkl. moms ,75 - Filterskift i forstærkere, pr. stk., inkl. moms 375,00 - Tilbud gælder indtil 8. juni. YouSee Bestyrelsen har desuden fra YouSee modtaget et tilbud (efter forespørgsel). 4 Pristalsreguleres ikke. 5 På samme kort er SV1+SV2. Tilsvarende er henholdsvis NRK 1+NRK2 og BBCNews+ SKYNews. Hver af disse kort koster kr. 6 Udgør etablering og køb af hovedskab (ejes ikke af Dansk Kabel TV).

4 4 - Fremføring af fiber til antenneanlæg (dvs. nedgravning af fiberkabel). - Ombygning af eksisterende antenneanlæg. - Tilbud beregnet på 107 tilslutninger (forudsætning). - Div. udskiftninger i det eksisterende system. - Levering og montage af alle materialer samt justering/indregulering af anlæg - Samlet pris for etablering, inkl. moms ,00 DRIFT OG SERVICE Bestyrelsen har ved indhentning af tilbud tillagt det vægt, at såvel etablering/tilretning som drift gennemføres på en for brugerne så nem måde, som muligt. Der er således desuden bedt om en driftsudgift for en periode på 5 år 7, hvor driften og den løbende tilpasning varetages af det respektive firma. INSTA - Installerer 3G-modem på mast til overvågning og servicering. - Vedligeholder, reparerer og udskifter defekter i o Hovedstation, o Forstærkerstationer, o Fordelingsnet. - Alle udgifter til materialer, løn og kørsel er med i prisen (se nedenfor). - Berøres flere abonnenter eller de store programmer ( Must carry ) rettes fejl inden for samme dag. - Gælder det hele anlægget eller store dele heraf påbegyndes fejlretning inden for 6 timer. - Berøres én eller to abonnenter da hurtigst muligt. - Fejl, der ligger mellem fra TV-skab ind til den enkelte grundejer, rettes (hvis ønsket) for abonnentens regning. - Årligt eftersyn inkl. justeringer. - Ingen beregning for nødvendige reparationer og udskiftning af defekte dele. - Tilkald på hverdage i tidsrummet , på søn- og helligdage Samlet pris, årligt 8.000,00 kr. + månedligt 6,00 pr. tilslutning 8, inkl. moms = ,00 kr. Dansk Kabel TV - Servicering pr. år i 5 år: ,00 kr. - (Servicering omfatter ikke årligt eftersyn, fejlretning på stikledninger m.m.) YouSee - Forudsætning er anlæg med fiberkabel (se ovenfor). 7 Pristalsreguleres. 8 Udregnet med 108 tilslutninger.

5 5 - Anførte priser er pr. husstand, inkl. moms, administration, copydan og service af anlæg. - Priser er opgjort på årsbasis pr. grundejer: o Grundpakke (22 kanaler (ingen sport)) o Mellempakke (29 kanaler (ingen sport)) 2.152,68 o Fuld pakke (51 kanaler (ingen sport)) 3.347,16 o Ekstra kanaler kan købes for mellem kr. pr. måned TIDSMÆSSIGT FORLØB Tidsforbrug til omlægning ved INSTA A/S og Dansk Kabel TV udgør max. 3 dage og iværksættes snarest efter beslutning. Der foreligger ikke oplysninger fra YouSee. Gennemføres på hverdage. De normale opholdsperioder i sommerhusene (bortset fra de fastboende) berøres ikke. KONSEKVENSER FOR PARCELEJERNE En omlægning til digitalt signal vil nødvendiggøre få tiltag for den enkelte modtager, under forudsætning af, at vedkommendes TV ikke på forhånd er af en type, der kan modtage digitalt signal. Fjernsyn skal være af typen - MPEG4 (kunne modtage signaler af MPEG4-typen) 9 - DVB-C (DVB-C vil i så fald være indbygget alternativt kan det klares ved en ekstern box, som anskaffes for kr.). Desuden bør fjernsynet for at få fuld udnyttelse være med 200 Hz 10, og Full HD Ready. Betegnelser jf. ovenstående fremgår dels af det til fjernsynet medfølgende materiale, dels vil man normalt kunne se bag på fjernsynet (på dets typebetegnelsesseddel). Såfremt fjernsynet ikke opfylder de typebestemte krav, vil der være mulighed for at anskaffe sig en box til ca kr. (afhængig af mærke). PRISER FOR TV OG LEVERING VIA FASTNET Et nyt fjernsyn af de anførte typer, inkl. 200 HZ, kan fås fra ca kr.(set på diverse hjemme- og annoncesider). 9 En MPEG4-modtager(HD-ready) kan modtage MPEG2-signaler, men ikke omvendt, Satellit og bredbånd bruger kun MPEG4. 10 Det skal anføres, at flere fjernsyn reklamerer med 400 Hz PWR. Dette er det samme som 200 Hz.

6 6 Ønskes der ikke anskaffet nyt, fremtidssikret fjernsyn, vil det være muligt at anskaffe en box, der kan konvertere det digitale signal retur til fjernsynets analoge signal. Der er flere udbydere af sådanne. Priser ligger fra ca. 400 kr. til ca. 900 kr., afhængig af øvrige faciliteter i respektive boxe. Alternativt kan man se TV via sin fastnettelefonledning. F.eks. udbyder TDC en Home Trio Box, hvortil er knyttet telefonabonnement, bredbånd/internet med trådløs router og tv. Basispakken indeholder 23 kanaler. Der er mulighed for tilkøb af flere pakker, f.eks. flere TV-kanaler og mobiltelefon (med deraf stigende priser). Oprettelsen koster for tiden ca kr. Den månedlige udgift udgør 414 kr, hvilket på årsbasis bliver kr. TDC har af og til tilbud på gratis oprettelse. Derudover kommer bl.a. en månedlig telefonregning for brugen af fastnettet. Såfremt man ikke er tilfreds med de 23 kanaler, kan der tilkøbes op til totalt 49 kanaler til en månedlig pris på 570 kr, og dermed på årsbasis kr. Trådløst/mobilt internet er ikke nogen god løsning til at se TV, da modtageforholdene i Fyrrelunden og Egelunden er for ustabile og dårlige. Selv med det nye 4G-net er modtageforhold ikke tilfredsstillende for USB-lignende stationer. Der er ikke ordentlig dækning, generelt, for alle medlemmer af grundejerforeningen 11. Muligheden for at få TV via internettet og fordelt i fællesanlægget har været undersøgt, men kan ikke anbefales. Dels skal der ved hver forstærker i området etableres en ekstra forstærker (samlet pris ca kr.) af signalet. Desuden skal der ved hovedskab etableres server til en vurderet pris på ca kr. Og derudover skal der i hvert hus/modtager etableres/købes et modem. Samlet set kan fællesanlæg transportere internet, men til en pris på mindst ca kr. + udgift til modem for den enkelte grundejer. Den enkelte bruger skal ved valg af TV via fastnet i så fald ikke betale for de forskellige TVpakker, men blot fortsat bidrage til det fælles antenneanlæg. GRUNDEJERFORENINGENS ØKONOMI udgør: Grundejerforeningens omkostninger for drift af det nuværende anlæg (regnskab 2012) - Forsikringer 3.235,75 - El/DONG 2.321,59 - Service, generelt ,00 (et særdeles billigt år) - I alt ,34. Til dette beløb skal der så lægges prisen for respektive TV-pakker. SAMMENSTILLING AF ØKONOMI For ombygning til levering af 22 digitale kanaler gælder følgende: 11 Modtageforhold for Egelunden, generelt, og dele af Fyrrelunden er op til 6 Mbit, hvilket er alt for lidt til at modtage TV.

7 7 For drift/servicering pr. år: - INSTA A/S ,25 - (INSTA leasing ,00) - Dansk Kabel TV ,75 - YouSee ,00 - INSTA A/S ,00 - Dansk Kabel TV ,00 - YouSee ,00 Fremadrettet vil drift og service ca.udgøre (med afsæt i regnskab 2012): - Forsikring 3.235,75 - El/DONG 2.321,59 - Service INSTA ,00 - I alt ,34 Fortsat betaling for de samme kanaler som nu ,09. BESTYRELSENS ANBEFALING Bestyrelsen kan ikke anbefale en kun delvis opdatering af anlægget. Ved opgradering af fællesanlæg til digitalt vil der bl.a. være følgende fordele: - Modtagelse af væsentlig bedre lyd- og billedkvalitet (under forudsætning af korrekt TV, evt. med box). - Fremtidssikret. - Mulighed for flere programmer, samlet i pakke 1 og 2. - En evt. 3. pakke kan ikke anbefales, bl.a. grundet administration. - Nemmere servicering. Bestyrelsen anbefaler til generalforsamlingens beslutning, at - fælles antenneanlæg og distributionsanlæg opdateres til at kunne fordele digitale signaler, - tilbud fra firmaet INSTA A/S tiltrædes og lægges til grund, - bestyrelsen bemyndiges til at gå i egentlig kontraktforhandling med INSTA A/S, - at der fra bestyrelsens side sammensættes to standard-pakker, som den enkelte grundejer kan vælge iblandt, inkl. prisfastsættelse, - grundejerne høres om valg af TV-pakke, - der indsættes yderligere kort til at kunne tage SV1+SV2 samt BBCNews+SKYNews, 12 Udregnet på 108 parceller og med Grundpakke

8 8 - anlægsudgiften tages fra grundejerforeningens kapital, subsidiært lejes anlæg i 5 år, hvorefter det er ejendom (bestyrelsen anbefaler leje), - serviceaftale, pristalsreguleret, er gældende indtil opsigelse, - at de årlige driftsudgifter for fællesanlægget - ca. kr (ca. 210 kr. pr. parcel) opkræves som sædvanligt af hver enkelt grundejer, - ønsket TV-pakke betales som sædvanligt efter fornyet valg af bestyrelsens forslag til opdeling på de to TV-pakker. HVIS BRUG AF KAPITAL Med dette forslag vil grundejerforeningens budget 2014 kunne se ud som følger, ca.: - Administration o.lign TV-anlæg gnave af på TV-gæld I alt 800 kr. - Priser for TV-pakker generelt som hidtil. En årlig besparelse for den enkelte grundejer på 200 kr. HVIS LEJE - Administration TV-anlæg Lejeafgift 20 - gnave af på TV-gæld I alt 800 kr. Årlig besparelse for den enkelte grundejer på 200 kr. De endelige budgettal kommer på generalforsamling under et andet pkt. På bestyrelsens vegne H.J. Helsø Formand

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE 18-19 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær,

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Asbjørn Brygger Poulsen 24. februar 2009 02-04-2009 1 Dagsorden Infrastruktur i Danmark Markedet for kabel-tv Bred orientering om digitalt tv Individuelt valg af tv-kanaler

Læs mere

FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 8 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl. 19.30 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere