Referat af afdelingsmøde Afdeling 15 Stavnsvej Torsdag, den 15. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af afdelingsmøde Afdeling 15 Stavnsvej Torsdag, den 15. september 2011"

Transkript

1 Referat af afdelingsmøde Afdeling 15 Stavnsvej Torsdag, den 15. september 2011 Til stede: 16 husstande Afdelingsbestyrelsen William Pham (WP) Tina Slot Schmidt (TS) Bestyrelsen Klaus Djernes (KD) Administration m.v. Morten Kraft (MK) Flemming Juhl (FJ) Søren Voigt (SV) Ad 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen. William byder velkommen Ad 2 Valg af dirigent. TS vælges som dirigent Ad 3 Valg af stemmeudvalg. MK KD Ad 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning Tina: Siden sidst, har vi fået fire bump, nogle nye skraldecontainere så afdelingen ser pænere ud. Der har været nogle problemer med at folk kørte på fortovene, for at undgå bumpene, og det har været uacceptabelt. På det sociale plan har vi forsøgt os frem med fredagsbare, og det har været en succes, med mange deltagere. Der er også blevet oprettet en aktivitetsudvalg der har kunne hjælpe bestyrelsen med at afholde disse bare. Men der skete et drastigt frafald af bestyrelsesmedlemmer i starten af året, så derfor har der ikke været mange sociale aktiviteter i afdelingen. Men vi håber der vil være nogle der vil melde sig til bestyrelsesarbejde så vi kan få gang i det sociale igen. Beretningen blev taget til efterretning. Ad 5 Behandling af indkomne forslag Forslag 1: Forslag om valg til repræsentantskab Morten Kraft fortalte: Efter fusionen med Præstehaven og Ry Andelsboligforening (til Østjysk Boligadministration red.), er der blevet dannet et nyt repræsentantskab, og i de nye vedtægter står der at det er på afdelingsmøderne, i afdelingerne, som bestemmer hvem der skal i Side 1 af 5

2 repræsentantskabet eller afdelingsbestyrelsen. Altså om kompetencen til at vælge repræsentanter skal gå til afdelingsbestyrelsen eller til beboermøderne ved afstemning. Forslag: afdelingsbestyrelsen foreslår, at afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet. Forslag vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning. Forslag 2: Forslag om udvidet åbningstid i vaskeriet Fra Mads, 169, om at udvide åbningstiderne til vask om natten. Beboeren selv forklarede om sit forslag. Der blev gjort opmærksom på eventuel nattestøj, og trafik gener om natten fra varmemesteren. Døren smækker også ret kraftigt. Man kunne sætte et regelsæt omkring brugen om natten, så man ikke opholder sig udenfor midt om natten eventuelt. Inspektøren mente at døren kunne larme mindre ved indgreb. Én beboer mente det måtte være den tætteste blok til vaskehuset, som kunne bestemme om forslaget skulle gennemføres. Økonomichefen oplyste det ikke var muligt. Forslag: Åbningstiden i vaskeriet udvides til døgnåbent med reservationsmulighed i tidsrummet 6-23, og drop-in vask i tidsrummet Forslag vedtaget ved håndsoprækning. 1 stemme imod. Forslag 3: Forslag om cykelrazzia Fra Mads, 169, En cykel razzia. Varmemester fortalte om hvordan de foregående razziaer har været. Grundet semesterstart, og folk finder ud af at de kan fixe deres cykler, har det altid været med vilje at ligge razziaen til okt/nov. Hvis ikke ens egne cykler var mærket, så røg alle og en, også dem som gemmer sig i afdelingen. Varmemester vil måske også bruge Østjysk Boligadministrations SMS ordning til at informerer når razzia finder sted. Forslag: gennemføring af en cykelrazzia indenfor nærmeste fremtid. Forslag enstemmigt vedtaget. Ad 6 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. Økonomichef: Et budget udkast bliver lavet, den bliver så sendt til afdelingsbestyrelsen, som så kommer med eventuelle kommentarer og sendes tilbage. Disse kommentarer kan være beboerenes egne som har henvendt sig til bestyrelsen omkring et konkret ønske. Der bliver så beregnet en husleje. Noget kan beboerne påvirke, andre ikke (ejendomsskat, vedligeholdelse, henlæggelse etc.). I år er der en husleje nedsættelse på henholdsvis 113 og 117 kr. Omkostningerne har faldet pga. renovation har været i udbud, og vi fik gode og bedre priser. Side 2 af 5

3 Endvidere har mindre snerydning, flytning af varmemesters opgaver og timer hjulpet på omkostningerne. Beboer: åbningstider for varmemester ændret? Varmemester: Nej. Henlæggelse: det er lovkrav, bygningerne skal vedligeholdes. Vi henlægger kr om året. Konto 133, afdeling 15 har kørt med underskud de senere år. Men i 2010 har der været overskud, og vi betaler ikke til underskuddet mere. Inspektør: Hvad skal vi vedligeholde? PPV skema, her kan man se hvad der skal vedligeholdes. Eksempelvis hårde hvidevarer i Der vil altid komme løbende nye ting på skemaet, derfor lægges der penge til side. Vaskemaskinerne eksempelvis i Igen blev der opfordret til at komme med forslag til forbedringer. Beboer: Hvornår har affaldscontainerne tjent sig selv ind? Svar fra Inspektør: 10 år, ca. Måske hurtigere fordi vi sparer faktisk mere end budgetteret. Beboer: Flaskecontainere, battericontainere: kommer de? Inspektør: Det burde der gør, da renholdelse bliver mere og mere sorteret, og det kommer hen ad vejen. Der blev spurgt til om den nuværende flaskecontainer kan blive flyttet om ved siden af affaldscontaineren. Varmemester svarer at det er allerede i gang og aftalt. Når der bliver optegnet de nye parkeringspladser, en gang til næste år, vil der være 5-6 ekstra parkeringspladser oplyser inspektøren. Tina, afdelingsbestyrelse, oplyser at hun har oplevet folk få bøder for at parkerer der nu allerede. Varmemester vil snakke med CarPark. Indtil videre er der altså stadig risiko for at få en bøde hvis man holder der hvor de gamle affaldspladser lå. Budget 2012 vedtaget. Ad 7 a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år Mads Kejser, Julie Kiil og Martin Meyer stiller op for en 2-årig periode. Valgt ved afstemning: Mads (23 stemmer) og Julie (27 stemmer). b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år Marie Isling og Daniel Bødskov stiller op for en 1-årig periode. Begge valgt uden afstemning. c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år Thomas Christiansen valgt som 1. suppleant. Tina Schmidt valgt som 2. suppleant. Side 3 af 5

4 d. Evt. valg til repræsentantskab Udgår som følge af vedtagelsen af forslag 1. Ad 8 Eventuelt Marie: Hvad sker der for gadelygterne, nogle gange er de tændt, andre gange i døgndrift? Varmemester: Der er fejl på en ledning, den er kortsluttet. Det er ustabilt, indtil elektrikeren fixer det. Problemet er kendt. Ledningsbrud, elektrikerne tester forskellige blokke, derfor forskellige tændingstid. Beboer: Oplever problemer med Stofas internet, hvorfor kan man kun få Stofa? Det behøver man heller ikke oplyses der. Det uddybes, at man kan bruge andre udbydere, så længe man bruger ADSL forbindelsen (telefonforbindelsen). Det er korrekt at man kun kan få STOFA over kabelnettet. Dvs. TV og eventuelt internet. Ellers kan man også få mobilt bredbånd. En beboer spørger til fibernet. Undertegnede oplyste at det blev senest undersøgt til april, og at man i bestyrelsen på daværende tidpunkt fandt det noget dyrt at skulle etablerer fibernet. Det krævede en huslejestigning blandt andet. Økonomichef supplerer med at etableringsomkostninger er så store og de utallige gange det har været vendt på beboermøderne, har der været noget skepsis. Varmemester supplerer med at etableringen kræver at der graves over det hele i afdelingen, og belægningen får man ikke pænt igen. Samtidig, hvis en undersøgelse sættes i gang, kan det være teknologien overhaler. Tiden ændrer sig og det kan være stemningen vender. Eventuelt kunne beboere stille det som et forslag til næste år. En beboer oplyser at STOFA kræver man skal have et tv abonnement for at få internet hos STOFA.. Bilka vogne. Det er ikke tilladt at fjerne bilkavogne fra Bilka. Der har været en misforståelse blandt gamle bestyrelser, så der var kommet en konsensus om at man blot skulle stille det over i fælleshuset, og så blev det hentet. Varmemester fortæller at man IKKE må tage bilkavogne. Var men dog gjort sig selv skyldig i at nappe en vogn, kunne man sætte det under halvtaget ved fælleshuset, så det ikke flød med vogne. Thomas: hvad med battericontainer placeret i storskraldsområdet? Varmemester: God ide. Det arbejder han med. Det må kunne lade sig gøre. Mads: Fixe låsen til storskrald? Varmemester: husk og sætte palen ned først før den kan låses. Mads: brugsvejledning, kunne det løses? Varmemester: piktogram? Det laver du mads. Økonomichef: Eventuelt, få hjælp af Heidi fra administrationen. Undertegnede spurgte til om man kunne få større fryseskabe, når de gamle skulle udskiftes. Inspektøren: det arbejdes der på, så man får mest for pengene. Men kun hvis pengene er til det. Side 4 af 5

5 En beboer føler der ligger cigaret skodder over det hele, kan man gøre noget ved det? Afdelingsbestyrelsen opfordrer gerne folk til at rydde op efter sig selv, og vi gør det gerne gentagne gange. Men ellers kan man som sådan ikke foretage yderligere tiltag. En anden beboer har købt en spand og stilt den foran, så folk kunne smide smøgerne deri. Angående biler der drøner på fortov, oplyser Inspektøren at de er i gang med at undersøge priser, på små bomme. Beboer: fælleshusets larm ved fester, hvad kan vi gøre? Afdelingsbestyrelsen oplyser at der forventes at de nuværende regler overholdes. Det kan være de skal revurderes. De er ikke indtil videre revurderet for der har ikke været nogen klager over larm til bestyrelsen. Den nye bestyrelse ser gerne på problemstillingen. Sidste omgang udveklingsstuderende larmede meget, især når de festede mellem blokkene påpegede en beboer. Der var enighed om at få indskærpet regler omkring støj og larm specielt til de nye udvekslingsstuderende. William takkede af for god ro og orden og mange fremmødte. Referatet er godkendt Tina Slot Schmidt, dirigent William Pham, afdelingsbestyrelsesformand Side 5 af 5

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Tilstede: 51 husstande Selskabsbestyrelsen: Else Christensen Leif Scherrebeck Erwin Bülow Light Afdelingsbestyrelse: Leif Scherrebeck

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af beboermøde 14. november 2012

Referat af beboermøde 14. november 2012 Referat af beboermøde 14. november 2012 1. Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Mads Hauberg Almindeligt Bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere