Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom"

Transkript

1 Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Fjendstrupvej 23, 4850 Stubbekøbing Ny tvangsauktion: Fredag kl. 09:40 Højeste bud på 1. auktion: ,00 Retten i Nykøbing Falster, Slotsgade 35, 4800 Nykøbing F Rettens AS nummer: AS 4-260/2020 ADVODAN Maribo v/advokat Rasmus Lindsten C.E. Christiansens vej Maribo Tlf.: Powered by TCPDF (

2 Indholdsfortegnelse Salgsopstilling 3 Fotos 8 Kontantbehov 13 Særlige auktionsvilkår 14 Tingbogsattest 15 BBR-Meddelelse 19 Ejendomsvurdering 24 Ejendomsskattebillet 25 Ejendomsdatarapport 27 Jordforureningsattest 49 Kort over vejforsyning 52 Lejekontrakter og depositum 53 Opgørelse Nykredit Realkredit 58 Ogørelse Nykredit Bank 62 Mail fra Gældsstyrelsen 63 Bilag vedr forfalden gæld til kommunen 64 Opgørelse Gjensidige Forsikring 68 Opgørelse REFA 69 Mail fra Kommunen vedr. delkondemnering 70 Administrationsregnskab 71 Domstyrelsens købervejledning 72 Bkg. Tvangsauktionsvilkår pr. 1.april :02:44 2/82

3 Journalnummer: Rettens AS nummer: AS 4-260/2020 Matrikel nr.: 2h, Fjendstrup By, Maglebrænde Beliggende: Fjendstrupvej 23, 4850 Stubbekøbing Tilhørende: Boet efter Peter Mondrup Braad og Boet efter Hanne Houlberg Braad Boende: v/bobestyrer, advokat Karen Gøtzsche, Advodan Lolland-Falster 1. auktion Fredag kl. 09:40 Højeste bud på 1. auktion Auktionstidspunkt: Fredag kl. 09:40 Auktionssted: Retten i Nykøbing Falster Slotsgade Nykøbing F Tlf.: Rekvirent: Boet efter Peter Mondrup Braad og Boet efter Hanne Houlberg Braad v/advokat: Rasmus Lindsten Ejendomsoplysninger Ejendomskategori: Beboelsesejendom Ejendomsværdi pr : Grundværdi: Boligareal ifølge BBR: 230 m2 Grund: 3000 m 2 Heraf vej 0 m 2 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: Ingen Momspligtig: Nej Forsikringsforhold: Nykredit Forsikring Police nr.: Ejendomsskatter og afgifter for 2020 andrager: 4.109,87 Ejendomsskatter kommentar: Jfr. Ejendomsskattebilletten Lejemål: Ja Se vedhæftede lejekontrakt Byrder og servitutter: Ja Se vedhæftede tingbogsattest Byggeår: 1877 Antal værelser: 6 3/82

4 Beskrivelse af ejendommen Enfamiliesejendom med udsigt til marker Tinglyst areal m², heraf vej 0 m². Fritliggende enfamilieshus opført i 1877 (til-/ombygning i 1977) i 1½ plan med ydervægge af malet mursten, tagdækning af fibercement og med ældre bondehusvinduer. Ejendommen har et samlet boligareal på 230 m² (heraf udnyttet areal af tagetagen 66 m²) og indeholder entré, spisestue, opholdsstue, et køkken to badeværelser og tre værelser. Ejendommens første sal udgøres af to værelser, et gennemgangsværelse og et badeværelse. På førstesalen er der skråvægge. I gennemgangsværelset kunne der ved besigtigelsen konstateres, at der var trængt vand ind fra taget i det ene værelse. I stueetagen findes ejendommens køkken, et badeværelse inklusiv badekar og bruser, en dagligstue samt en opholdsstue. Tilbygningen til ejendommen kan ikke bebos på nuværende tidspunkt grundet skimmelsvampe angreb. Ejendommen har loftsbeklædning af bl.a. profilbrædder samt gulvbelægning af laminat. Ejendommen er udlejet til månedlig husleje på 5.000,00. Àconto vand-bidrag udgør 443,00. Der er betalt depositum med ,00. Lejeren oplyste, at der ved sidste skorstensfejning kunne konstateres revner i skortesen, som derfor skal skiftes. Til ejendommen hører tre udhuse på hhv. 84 m², 162 m² og 22 m². Det ene udhus er en lade. Lejeren oplyser, at der er huller i taget således, at det regner ned, hvilket har blødgjort træværket. En af ydremurerne i laden er sammenfaldende. Udhuset på 22 m² indeholder oliefyr. Lejeren oplyser, at der er skimmelsvamp i denne del af tilbygningen. Haven består af græsareal, samt et terrasseområde af fliser. Selve grunden er afskærmet af beplantning. Og grænser ud til bare marker. Vandforsyning fra privat alment vandværk. Afløb til offentlig kloak. Varmeforsyning fra centralvarmeanlæg med eget oliefyr. Ejendommen opvarmes med flydende brændsel. Alle angivelser af bygningsarealer og årstal er iflg. BBR. Tvangsauktionskøber opfordres til straks at foretage relevant aflæsning af forbrugsmålere, og foretage indberetning til de relevante forsyningsselskaber vedr. el, vand og evt. fjernvarme. For yderligere oplysninger om ejendommen henvises til Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Powered by TCPDF ( 4/82

5 Prioritetsopgørelse Pant- og udlægshavere Hæftelse nr. 1 Pantebrev til Nykredit Realkredit A/S, CVR.nr Fordring - pr. auktionsdagen 2. Restgæld der kan overtages, incl. renter 3. Restancer (incl. evt. ejerskiftegebyr) 4. Hæftelser, der kræves indfriet , , ,24 0, , , ,24 0, ,97 0,00 0, , , , , ,97 Kr ,00, kontantlån m/afdragsfrihed og rentetilpasning, rente 1,00 %, kvartårlige ydelser ,17 Restgæld pr ,43 I alt ved budsum Hæftelse nr. 2 - sidste hæftelse Ejerpantebrev med meddelelse til Nykredit Bank A/S, CVR.nr Kr ,00, var. rente Tinglyst den A. Total i alt Powered by TCPDF ( 5/82

6 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. Vilkårenes pkt. 6B: ,31 Heraf kontant at betale inden 4 uger: ,31 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): ,00 Det under B anførte størstebeløb fremkommer således a) Rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger (salærer, gebyrer m.v.) ,75 b) Rettighedshavernes mødesalærer m.v ,00 1. Ejendomsskatter 2.062,40 2. SKAT vedr. ejendomsskatterestancer 0,00 3. Kloakbidrag m.v. 0,00 5. Krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivning 0,00 6. Vejbidrag m.v. 0,00 7. Andre offentlige bidrag 0,00 8. Brandforsikringsbidrag 1.348,66 9. Andet, jfr. specifikation 0, Refa - renovation 2.732, Depositum ,00 c. Restancer vedrørende Kontakt Kontakt Kontakt C. Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af auktionen Ved et auktionsbud på (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering jfr. Retsplejeloven 562) Udgør sikkerhedsstillelsen, jf. vilkårenes pkt ,55 Denne salgsopstilling er udarbejdet den Rasmus Lindsten Powered by TCPDF ( 6/82

7 I: Opgørelse af udlægs- og auktionsomkostninger Beløb inkl. moms Rekvirentsalær: ,75 Mangfoldiggørelse af opstillinger, anslået: 450,00 Foged- og auktionsgebyr(er): 800,00 Annoncer anslået: 4.250,00 Ejendomsdatarapport: 100,00 Befordring: 352,00 Total inkl. moms: ,75 II: Sikkerhedsstillelsen ved budsum ,00 Størstebeløbet ,31 Restancer ,24 1/4 af hæftelser 0,00 Friværdi 0,00 Sikkerhedsstillelse jf. salgsopstilling: ,55 Powered by TCPDF ( 7/82

8 8/82

9 9/82

10 10/82

11 11/82

12 Powered by TCPDF ( 12/82

13 Kontantbehov ved køb af fast ejendom på tvangsauktion Forinden fogedretten antager et bud, skal køberen kunne sandsynliggøre, at denne kan opfylde auktionsvilkårene, jfr. Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår pkt. 7. Såfremt auktionskøber ikke er repræsenteret ved advokat, eller vil indestå for auktionsvilkårenes opfyldelse, skal auktionskøberen forevise kontanter svarende til de omkostninger, der vil være forbundet med afholdelse af et nyt auktionsmøde. Det vil som udgangspunkt sige 1.250,- i mødesalær til hver mødende advokat + udgifter til annoncer ( 5.000,-). Et beløb på ,- vil som udgangspunkt være tilstrækkeligt. Banknoteret check eller bankgaranti uden tidsbegrænsning accepteres også, mens almindelig check, dankort m.v. ikke kan anvendes. Auktionskøber kan sædvanligvis få frist på 7 dage (til efterfølgende onsdag, kl ) til at stille den resterende del af sikkerheden efter pkt. 7. Når denne er stillet indenfor den nævnte frist, vil der blive meddelt auktionskøber hammerslag, det vil sige, at handlen er endelig. Såfremt mulig auktionskøber er i tvivl om ovennævnte vilkår, bedes pågældende kontakte fogedretten i god tid forud for auktionsmødet for yderligere information. 13/82

14 Særlige auktionsvilkår Uanset auktionsvilkårenes punkt 6 Aa skal auktionskøber betale morarenter, der påløber fra auktionens afholdelse til betaling sker Realkreditlånene forfalder ved ejerskifte En auktionskøber kan ikke uden videre påregne gældsovertagelse af disse. Auktionskøber opfordres derfor til at rette henvendelse til realkreditforeningen forinden tvangsauktionen med henblik på opnåelse af forhåndstilsagn om gældsovertagelse. Såfremt realkreditforeningen ikke vil bevilge gældsovertagelse, vil lånene blive krævet indfriet efter tvangsauktionen. Indfrielse af lånene sker i overensstemmelse med det pågældende realkreditinstituts almindelige indfrielsesvilkår. Auktionskøber skal selv drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej. Hvis auktionskøber er et selskab, må selskabet forudse krav om supplerende personlig hæftelse Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom gælder ikke ved køb på tvangsauktion. Der gælder således ingen fortrydelsesret, ligesom der ikke kan tegnes ejerskifteforsikring. Der foreligger som udgangspunkt ikke tilstands- og el-installationsrapport eller energimærke. Køber må acceptere at overtage ejendommen således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Ejendommens beskrivelse er delvist baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for sådanne fejl, og interesserede købere opfordres til selv at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirentens repræsentant. Det påhviler auktionskøber selv at tegne forsikring for den købte ejendom gældende fra auktionsdagen Såfremt man møder for andre og ønsker at byde for andre, skal man medbringe original skriftlig fuldmagt, som må fremlægges på auktionsmødet. Såfremt man ikke medbringer sådan fuldmagt, må man påregne at skulle byde i eget navn. Såfremt man ønsker at byde for et selskab, skal man medbringe udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende tegningsregler, herunder også CVR-nr. 14/82

15 Tingbogsattest Udskrevet: Ejendom: Adresse: :29:05 Fjendstrupvej Stubbekøbing BFE-nummer: Dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Fjendstrup By, Maglebrænde 0002h 3000 m2 0 m2 Adkomster Dokument: Dokumenttype: Dato/løbenummer: Skøde Adkomsthavere: Navn: Cpr-nr.: Ejerandel: Boet efter Peter Mondrup Braad **** 1/2 Navn: Cpr-nr.: Ejerandel: Boet efter Hanne Houlberg Braad **** 1/2 Købesum: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK Dato for overtagelse: Tillægstekst: Bobestyrer vedr. alene Boet efter Hanne Houlberg Braad: Meddelelse om bobestyrer v/ Karen Gøtzsche Bobestyrer :29:05 15/82 Side 1 af 4

16 Meddelelse om bobestyrer v/ Karen Gøtzsche Hæftelser Dokument: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Rentesats: Låntype: Særlige lånevilkår: Realkreditpantebrev DKK 2,1283 % Kontantlån Refinansiering Kontantlån Mulighed for afdragsfrihed Inkonvertibel Rentetilpasning Kreditorer: Navn: Cvr-nr.: NYKREDIT REALKREDIT A/S Debitorer: Navn: Cpr-nr.: Boet efter Peter Mondrup Braad **** Navn: Cpr-nr.: Boet efter Hanne Houlberg Braad **** Dokument: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Rente: Ejerpantebrev DKK var Senest påtegnet: Dato: :22:20 Kreditorer: Navn: Cpr-nr.: Boet efter Peter Mondrup Braad **** Navn: Cpr-nr.: Boet efter Hanne Houlberg Braad **** :29:05 16/82 Side 2 af 4

17 Fuldmagtsbestemmelser: Fuldmagtshaver: Navn: Cvr-nr.: Nykredit Bank A/S Tillægstekst: Tillægstekst opr. lyst for Underpant: Dato/løbenummer: Prioritet: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK Nykredit Bank A/S Servitutter Dokument: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokumenttype: Servitut Deklaration om spildevandsanlæg Senest påtegnet: Dato: :31:13 Også tinglyst på: Antal: 81 Ledninger: Forsyning / afløb Påtaleberettiget: Navn: Cvr-nr.: GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S Øvrige oplysninger Ejendomsvurdering: Ejendomsværdi: Grundværdi: :29: DKK DKK 17/82 Side 3 af 4

18 Vurderingsdato: Kommunekode: Ejendomsnummer (BBR-nr.): Indskannet akt: Akt nr: 30_BE_ :29:05 18/82 Side 4 af 4

19 ' / & #/& & " & # & & *! #$ " %%!"! "!! && $ '(!) *+,%)! -. & 2 ##4"6 A=- $ & " ##4 C& & ),!! % 1 $! # $% &' (! )""*+ # $%+,-). $// 0/ / ( / & + / & <& $ # #4:12 #$ " %%! % 1! / & / & & ##4 2 / & + < + / & ; ##4" & + &! "! # $% &' (! )""*+ # $%+,-). $// 0/ # && ; # && ' * 3 ' ; < * $ > / & " "! 3/ &! "!!! = $/ & & 6 - ; 2 = & ;? & 1 & > $! -. )!! 9 $ ; % 1 /1 1! "! # $% &' (! )""*+ # $%+,-). $// 0/ # 2 3$ (% 4 3$ * ( 1 "&.* 6 # && ' * - 3 "> /& & ; 7 &. && ##4 $ '(!) *+,%)! -. & 9 $ # #4:12 A. ; % 7 & < B & & 7 &.!! -!"! "!! 19/82 > )

20 5 <&& 6 ' & + +? * 3 & < & $? + '. & " " * /& & A / ' < * $ % & 3 /1 # /&&, - /& & <! - /&& & < D /&&?! - & / & /&&!! - < & ; A < & ' /&& /& & * &,!!!!! /& & A / ' < * - < - - & & /& & 7 + / & 7 & < B & & - ; < & ; /& & &!!!!! % 1 ( E & <&+ " / A & $ / < ' + + & * 2 /1 3=29=8 - % 1 / 7 3 3! # $% &' (! )""*+ # $%+,-). $// 0/ # 2 3$ (% 4 3$ * (! "&.* -!! #! 7! $<! F < &! 9 < >! 7 ; > &! 3 & / 6! A / ' < * 7 < 7 7. &. '. & & * & & & ' & &. * 1! &! # $% &' (! )""*+ # $%+,-). $// 0/ #/& & '#/& &!* 6 # && ' * - 5 <&& 6 ' & + +? * 3 & < & 6 '. & + + & * /& & A / ' < * # /&& %, /& & A / ' < * % 1 ( = & 2 /1! 3=29= $ # #4:12 A. ; % 1! '! # $% &' (! )""*+ # $%+,-). $// 0/ #/& & '#/& &!* 6 # && ' * - && ##4 $ '(!) *+,%)! -. & 9 $ # #4:12 A. ; %! -!"! "!! 20/82 > )!

21 5 <&& 3 < < & 3 & < & 3 & ' & < &* /& & A / ' < * # /&& /& & A / ' < * % 1 ( = & 2 /1! 3=29= !,! # $% &' (! )""*+ # $%+,-). $// 0/ #/& & '#/& &!* 6 # && ' * - 5 <&& 9 ' + & * 3 & < & $? + '. & " " * /& & A / ' < * # /&& /& & A / ' < * % 1 ( E & <&+ " / && ##4 $ '(!) *+,%)! -. & 9 $ # #4:12 A. ; %! -!"! "!! 21/82 > )

22 0 / < < & #/& &. & & + ;? &? 8 2 ' * #/& &. & & + ;? &? 8 2 ' * 2 ; & & ; >> & ; && / & #/& & " & # & & '##4* & '274* / & &< & & 2 & / & && ##4 $ '(!) *+,%)! -. &! -!"! "!! 22/82, > )

23 ##4 < & #/& & " & & / & - ; >> > 6 & 6 & + ; < ' + *? 6 + &;. & & & &? &+ & / & & < - ; >>& > > " > " & " &" > 8 2 & - / 2 / & & & <&& " ; & /& & (< < ;+ & ; + & /& & ; && 2 < & & < & + < & & ; < & G H. & /& & G - ; >>III & > "& > & & - ; > && ##4 $ '(!) *+,%)! -. &! -!"! "!! 23/82) > )

24 Ejendomsvurdering Ejendomsvurdering Detaljerede vurderingsoplysninger for 2019 Adresse: FJENDSTRUPVEJ 23, 4850 STUBBEKØBING Vurderingsår: 2019 Kommune: GULDBORGSUND Ejendomsnr.: Vurderingskreds: STUBBEKØBING Benyttelse: Beboelse Matrikel: 2 H, FJENDSTRUP Grundareal: Ejendomsværdi: Lejligheds antal: Grundværdi: Vis "Grundværdispecifikationer" Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft Vis tidligere vurdering Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 01 Kvadratmeterpris Kvadratmeterpris Nedslag regulering I alt: Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: Ejendomsværdi 2001: Ejendomsværdi 2002: Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002: Vis tidligere vurdering 24/82 1/1

25 Guldborgsund Kommune Center for Teknik & Miljø Parkvej 37 INDBETALINGSKORT UDSENDES UMIDDELBART FØR FORFALDSDATO, HVIS EJENDOMMEN IKKE ER TILMELDT BETALINGSSERVICE 4800 Nykøbing F OVERFØRSEL FRA UDLANDET: IBANNR.: DK SWIFTNR.:DABADKKK Modtager HENVENDELSE VEDR. EJENDOMSSKAT: TLF Udskrevet den: Moms-nr.: 10/ Kommunenr.: Debitornummer: xxx xx xxxxxx xx xx Ejendommens beliggenhed: Vurderet areal: Fjendstrupvej 23 Ejendomsnr.: Vurderingsår: (01/ ) Matrikelbetegnelse: FJENDSTRUP BY, MAGLEBRÆNDE 2h Ejendomsværdi Grundværdi Grundskatteloftværdi Stuehusgrundværdi Fradrag i grundværdi for forbedringer Fritagelse for grundskyld til kommunen Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2020 Specifikation Side 01 af 01 Beløb KOMMUNE Grundskyld promille af grundlag 32,340 : /01-31/12 Indefrosset grundskyld Heraf moms 4048,97-160,08 ROTTEBEKÆMPELSE 60,90 Bemærk: Der kan være indefrosset yderligere grundskyld Tilmeldt betalingsservice ved beregningen - derfor ingen indbetalingskort KMD OGCG udg MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. I ALT 3949,79 0,00 Rate Forfaldsdato Sidste rettidige indb.dag Ratebeløb Fakturadato Moms beløb / / / / , ,94 01/ / ,00 0,00 Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr. 25/82

26 INDBETALINGSKORT UDSENDES UMIDDELBART FØR FORFALDSDATO, HVIS EJENDOMMEN IKKE ER TILMELDT BETALINGSSERVICE. Om Betalingsservice Indbetalingskort udsendes ikke såfremt du har tilmeldt betalingen til BetalingsService. I så fald får dit pengeinstitut automatisk meddelelse om størrelsen af ejendomsskatten og indbetalingsfristen. Mit Betalingsoverblik Betal dine regninger på en ny og nem måde. Læs mere på: Henvendelse vedrørende betaling kan ske til: Borgerservice, Opkrævningen Guldborgsund.dk/mitbetalingsoverblik Telefon: Betalingsfrister 1. rate forfalder til betaling den 1. januar rate forfalder til betaling den 1. juli rate omfatter perioden 1. januar juni og 2. rate omfatter perioden 1. juli december Renter Renten fastsættes for kalenderåret og beregnes pr. påbegyndt måned. Renten fremgår af kommunens hjemmeside og er ikke fradragsberettiget på selvangivelsen. Gebyrer Beregnes med 250,00 for udsendelse af rykkerskrivelser. Renter og gebyrer, der ikke betales, vil blive opkrævet sammen med efterfølgende rate. Udlæg/tvangsauktion Såfremt ejendomsskatten efter udsendelse af rykkerskrivelser ikke er betalt eller der ikke er truffet aftale om betalingen, vil restancen blive inddrevet ved udlæg med henblik på begæring af tvangsauktion over ejendommen. Ved udsendelse af underretning om udlæg opkræves retsafgift på minimum 300,00 og underretningsgebyr på 450,00. Afværgelse af udlæg kan kun ske ved indbetaling af det samlede beløb, som fremgår på underretning om udlæg. Telefontid: Mandag-onsdag Torsdag Fredag kl kl kl Henvendelse vedrørende ejendomsskattebilletten kan ske til: Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Telefon: Åbningstider: Telefonisk: Personligt: Mandag-onsdag Torsdag Fredag kl kl kl kl kl kl Du kan finde din ejendomsskattebillet via Guldborgsund Kommunes hjemmeside eller på Borger.dk. Du skal blot bruge din NemID. Henvendelse vedrørende ejendomsvurderingen (ejendomsværdien/grundværdien) kan ske til: Ejendomsvurdering ved Vurderingsstyrelsen Telefon.: Ejerskifte Indbetalingskort må IKKE overdrages til ny ejer. Der udsendes indbetalingskort til ny ejer. KMD OGCG udg :02:43 26/82

27 Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ For ejendommen Fjendstrupvej 23, 4850 Stubbekøbing Ejendommens adresse: Fjendstrupvej 23, 4850 Stubbekøbing Matr.nr h Fjendstrup By, Maglebrænde Grundareal m² Ejendomsnummer: Kommune: Guldborgsund Kommune Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal: m² Anvendelse: Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Antal værelser: Antal samlet fast ejendomme: Antal bygninger: Detaljeret information om omfattede matrikelnumre Matr.nr. 2h Fjendstrup By, Maglebrænde Rapport-ID: 65ebfb48-5f43-4ba8-adeb-bc6ce969c882 27/82

28 Indhold Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. Resumé Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ Uddybning af enkelte svar Bygninger Olietanke Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Indefrysning af grundskyldsstigning Ejendoms- og grundværdi Forfalden gæld til kommunen Planer Zonestatus Kommuneplaner Spildevandsplaner Spildevand og drikkevand Aktuelle afløbsforhold Aktuel vandforsyning Grundvand - Drikkevandsinteresser Om ejendomsdatarapporten Generelt om ejendomsdatarapporten Ordforklaring - ejendomsoplysninger Følgende bilag kan hentes: BBR-meddelelsen Tilstandsrapport Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Forfalden gæld til kommunen Vejforsyning Jordforureningsattest Side 2 af 22 28/82

29 Resumé Bygninger Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ BBR-meddelelsen Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen? Ja, se bilag Energimærkning Hvad er ejendommens energimærke? Ejendommen har ikke noget energimærke Tilstandsrapport Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? Ja, se bilag Elinstallationsrapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen? Nej Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommen? Nej Byggeskadeforsikring Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring? Nej Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? Ja Fredede bygninger Er der registreret fredede bygninger på ejendommen? Nej Byggeskadefonden (BvB) Er der udarbejdet eftersynsrapporter ifm. med Byggeskadefondens arbejde? Nej Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? Ja, se bilag Indefrysning af grundskyldsstigning Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen? Ja Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? , Vurderingsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? Ja, se bilag Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen? Ja, se bilag Side 3 af 22 29/82

30 Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber. Huslejenævnssager Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen? Nej Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ Arbejderbolig Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? Nej Jordrente Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse? Nej Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald? Nej Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? Landzone Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? Nej Landzonetilladelser Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen? Nej Kommuneplaner Kommuneplaner Ja Spildevandsplaner Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? Ja Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? Nej Vejforsyning Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen? Se bilag. Hovedstadsområdets transportkorridorer Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer? Nej Landsplandirektiv "Baltic Pipe" Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor arealreservationen for Baltic Pipe? Nej Landsplandirektiv "Udviklingsområder" Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde? Nej Spildevand og drikkevand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? Spildevandskloakeret: Spildevand Side 4 af 22 30/82

31 Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen Er der registreret påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen? Nej Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? Privat, alment vandforsyningsanlæg Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet kogeanbefaling? Nej Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? Ja Grundvand - Følsomme indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde? Nej Jordforurening Jordforureningsattest Findes der jordforureningsattest for ejendommen? Ja, se bilag Kortlagt jordforurening Er der kortlagt jordforurening for ejendommen? Nej Områdeklassificering Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? Nej Påbud iht. jordforureningsloven Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAI)?. Nej Natur, skov og landbrug Fredskov Er ejendommen pålagt fredskovspligt? Nej Majoratsskov Er der noteret majoratsskov på ejendommen? Nej Beskyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? Nej De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for yderligere information. Internationale naturbeskyttelsesområder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen? Nej Landbrugspligt Er ejendommen pålagt landbrugspligt? Nej Side 5 af 22 31/82

32 Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer på ejendommen? Nej Fjendstrupvej Stubbekøbing Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen? Nej Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ Skovbyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? Nej Sø- og åbeskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? Nej Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? Nej Klitfredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje? Nej Strandbeskyttelseslinje Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje? Nej Side 6 af 22 32/82

33 Bygninger Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? Ja Der gives oplysninger om olietanke, som er omfattet af olietankbekendtgørelsen (BEK 724/2008). For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette gælder uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Når en olietank sløjfes, kan den enten forblive på stedet eller fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal sløjfes, herunder sløjfningsterminer for forskellige typer af tanke samt regler for hvordan en olietank skal sløjfes. Olietankene vil typisk være registreret med oplysning om fabrikations og etableringsår, en række tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/eller sløjfning. Oplysningerne registreres i Bygnings- og boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Hvis der er svaret "Ja" til at der er registret olietanke på ejendommen, men den enkelte olietank ikke er vist i Ejendomsdatarapporten, fremgår detaljerede oplysninger om olietankene af BBR-meddelelsen. Oplysninger vedr. Olietanke er indhentet d. 10. juni 2020 Matr.nr. 2h Fjendstrup By, Maglebrænde Olietank Nummer for teknisk anlæg Etableringsår Fabrikationsår Størrelsesklasse Under l Størrelse l Placering Nedgravet/underjordisk Sløjfningsfrist Fabrikationsnr Typegodkendelsesnr Indhold Fyringsgasolie Materiale Stål Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring Kontakt egen kommune Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? Side 7 af /82

34 Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, skal der for at få et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner. Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 10. juni 2020 Skatteår Kommune Guldborgsund Kommune Grundskyld ,97 Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug Grundskyld af værdi af stuehus Dækningsafgift, erhvervsejendomme Dækningsafgift af forskelsværdi Dækningsafgift af grundværdi Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme) Skat ialt ,97 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Indefrysning af grundskyldsstigning Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen? Ja Her kan du se det samlede beløb for indefrosset grundskyld på ejendommen. Det samlede beløb afspejler indefrosset grundskyld for tidligere år og de ratebeløb, der er forfalden i det indeværende år - på det tidspunkt rapporten bliver bestilt. Ejendomsdatarapporten afspejler derfor et øjebliksbillede. Fra 2018 og frem til 2021 er der vedtaget en midlertidig indefrysningsordning af grundskyld for alle ejerboliger. Indefrysningen betyder, at boligejerne ikke skal betale eventuelle grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån svarende til beløbet. Lånet er rente- og gebyrfrit og skal først tilbagebetales, når ejendommen sælges. Vær opmærksom på, at lånet hæfter personligt på ejeren/ejerne af ejendommen. Der er dog det forbehold, at hvis lånet ikke kan opkræves ved sælger, falder lånet tilbage på ejendommen. Det betyder i praksis, at man kan risikere, at lånet falder tilbage som et krav til den nye ejer af ejendommen, længe efter ejerskiftet er sket. Oplysninger vedr. Indefrysning af grundskyldsstigning er indhentet d. 10. juni 2020 Det samlede beløb for indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen: ,50 kr Indefrysningsbeløbet er opgjort pr Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring Kontakt egen kommune Side 8 af 22 34/82

35 Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ , Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle ejendomme, der er omfattet af offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andet år, men en ejendom kan også vurderes i mellemåret, hvis der er sket væsentlige ændringer. Fra andet halvår af 2020 sker vurderingen af ejerboliger ud fra en ny lov (ejendomsvurderingsloven), hvor ejendomsværdi og grundværdi overordnet fastsættes til den kontantværdi, som en ejendom forventelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den eksakte handelspris for en ejendom, men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere salg af sammenlignelige ejendomme i nærområdet, justeret for særlige karakteristika ved den vurderede ejendom og omgivelserne. Ejendomsværdi er værdien af ejendommen som helhed, dvs. den samlede værdi af grundareal og de bygninger, der er opført på grundarealet. Ejendomsværdien ansættes ud fra ejendommens størrelse, fremtræden og prisforholdene på vurderingstidspunktet. Grundværdi er værdien af grunden i ubebygget stand (dog inklusive værdien af eventuel byggemodningsarbejde) under forudsætning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet bedst muligt i økonomisk henseende. Indtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2020 for ejerboliger, sker vurderingen som hidtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tages der afsæt i 2011-vurderingen med fastsat nedsættelse (rabat). Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 10. juni 2020 Vurderingsår Dato for seneste vurdering eller ændring Ejendomsværdi Grundværdi Fradrag Stuehus grundværdi Stuehusværdi Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Vurderingsstyrelsen Telefonnummer www adresse Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen? Ja Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber." Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på ejendommen, og derfor overtages af evt. køber. NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner. Ved JA til forfalden gæld Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen. Ved tvangsauktion Side 9 af 22 35/82

36 Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning fås ved kontakt til SKAT Inddrivelse. EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag. Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 10. juni 2020 Er der forfalden gæld på ejendommen? Ja Forfalden gæld i alt ,40 kr Gælden er opgjort pr Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato Er der renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen Nej Forfalden gæld bilag Se bilag Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat Krav i alt vedrørende denne gældstype ,49 kr Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse Krav i alt vedrørende denne gældstype ,45 kr Gældsposter vedrørende: Renter Krav i alt vedrørende denne gældstype ,46 kr Gældsposter vedrørende: byggesagsgebyr, manuel Krav i alt vedrørende denne gældstype kr Gældsposter vedrørende: Byggesagsgebyr Krav i alt vedrørende denne gældstype kr Gældsposter vedrørende: Beskæring efter påbud Krav i alt vedrørende denne gældstype kr Gældsposter vedrørende: Gebyr for hegnsyn Krav i alt vedrørende denne gældstype kr Gældsposter vedrørende: lejeloven 46 b Krav i alt vedrørende denne gældstype kr Gældsposter vedrørende: Krav med fortrinsret Krav i alt vedrørende denne gældstype kr Side 10 af 22 36/82

37 Gældsposter vedrørende: Kystbeskyttelse Krav i alt vedrørende denne gældstype kr Gældsposter vedrørende: Miljøgebyr og afgifter Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ Krav i alt vedrørende denne gældstype kr Gældsposter vedrørende: Miljøgebyr-GeoEnviron Krav i alt vedrørende denne gældstype kr Gældsposter vedrørende: Rt.lån til bet.af ejd.skat Krav i alt vedrørende denne gældstype kr Gældsposter vedrørende: Retsafgift Krav i alt vedrørende denne gældstype kr Gældsposter vedrørende: Underretningsgebyr Krav i alt vedrørende denne gældstype kr Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring Kontakt egen kommune Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? Landzone Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af planlovens 34. Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d. 10. juni 2020 Zonestatus: Landzone Matr.nr. 2h Fjendstrup By, Maglebrænde Andel af matrikel dækket af zonen % Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring Kontakt egen kommune Kommuneplaner Kommuneplaner Ja Kommuneplaner, vedtagne Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Side 11 af 22 37/82

38 Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter rammebestemmelserne for delområderne og som hovedregel angiver: - arealets overordnede anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde - og andre særlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 10. juni 2020 Kommuneplan: Kommuneplan Planens navn Kommuneplan Kommune Guldborgsund Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Link til plandokument Link Matr.nr. 2h Fjendstrup By, Maglebrænde Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring Kontakt egen kommune Kommuneplaner, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 10. juni 2020 Kommuneplanramme, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 10. juni 2020 Kommuneplanramme, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 10. juni 2020 Kommuneplanstrategi, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 10. juni 2020 Kommuneplan: Kort & Godt - Kommuneplanstrategi Planens navn Kort & Godt - Kommuneplanstrategi Kommune Guldborgsund Planstatus Vedtaget Omfang af revision Fuld revison Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Side 12 af 22 38/82

39 Link til plandokument Link Matr.nr. 2h Fjendstrup By, Maglebrænde Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ Kommuneplan: kommuneplanstrategi Planens navn kommuneplanstrategi Plannummer Kommune Guldborgsund Planstatus Vedtaget Omfang af revision Fuld revison Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Link til plandokument Link Matr.nr. 2h Fjendstrup By, Maglebrænde Kommuneplan: Planstrategitillæg - Udlæg af arealer til sommerhusområder og udviklingsområder Planens navn Planstrategitillæg - Udlæg af arealer til sommerhusområder og udviklingsområder Kommune Guldborgsund Planstatus Vedtaget Omfang af revision Delvis revision af områder eller planemner Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Link til plandokument Link Matr.nr. 2h Fjendstrup By, Maglebrænde Kommuneplanstrategi, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 10. juni 2020 Kommuneplan: Kommuneplanstrategi Planens navn Kommuneplanstrategi Plannummer Kommune Guldborgsund Planstatus Forslag Omfang af revision Fuld revison Dato for offentliggørelse af planforslag Dato for start på offentliggørelsesperioden Dato for slut på offentliggørelsesperioden Link til plandokument Link Matr.nr. 2h Fjendstrup By, Maglebrænde Kommuneplan: Kommuneplanstrategi Planens navn Kommuneplanstrategi Plannummer Side 13 af 22 39/82

40 Kommune Guldborgsund Planstatus Forslag Omfang af revision Fuld revison Dato for offentliggørelse af planforslag Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Dato for start på offentliggørelsesperioden Dato for slut på offentliggørelsesperioden Link til plandokument Link Rapport færdig 10/ Matr.nr. 2h Fjendstrup By, Maglebrænde Kommuneplantillæg, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 10. juni 2020 Kommuneplantillæg, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 10. juni 2020 Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget er indhentet d. 10. juni 2020 Kommuneplantillæg, vvm, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vvm, forslag er indhentet d. 10. juni 2020 Spildevandsplaner Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan? Ja Kloakopland, vedtaget Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendommene i et område har iht. kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlægges at få i fremtiden. Vær opmærksom på at kloaktyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de aktuelle afløbsforhold på ejendommen. Oplysninger vedr. Kloakopland, vedtaget er indhentet d. 10. juni 2020 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland? Ja Spildevandsplan: FNØ05 - Spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand) Navn på område med kloakopland FNØ05 Eksisterende kloaktype for området Spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand) Er der planlagt ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor ejendommen er beliggende? Nej Matr.nr. 2h Fjendstrup By, Maglebrænde Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen % Side 14 af 22 40/82

41 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Kloakopland, forslag Fjendstrupvej Stubbekøbing Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne" Rapport købt 10/ Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland? Nej Oplysninger vedr. Kloakopland, forslag er indhentet d. 10. juni 2020 Rapport færdig 10/ Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist. Oplysninger vedr. Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 10. juni 2020 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist? Nej Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring Kontakt egen kommune Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag Se forklaring under "Udtræden af Spildevandsforsyning, vedtagne" Oplysninger vedr. Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 10. juni 2020 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist? Nej Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Renseklasse Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet. Oplysninger vedr. Renseklasse er indhentet d. 10. juni 2020 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse? Ja Spildevandsplan: - O Renseklassekode O Renseklasse Reduktion af organisk stof Kode for område med renseklasseopland Matr.nr. 2h Fjendstrup By, Maglebrænde Andel af matrikelnummeret der er dækket af planen % Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Side 15 af 22 41/82

42 Kontaktoplysninger - forklaring Kontakt egen kommune Spildevand og drikkevand Fjendstrupvej Stubbekøbing Aktuelle afløbsforhold Rapport købt 10/ Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? Rapport færdig 10/ Spildevandskloakeret: Spildevand For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i ét og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 10. juni 2020 Matr.nr. 2h Fjendstrup By, Maglebrænde Afløbsforhold Spildevandskloakeret: Spildevand Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring Kontakt egen kommune Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? Privat, alment vandforsyningsanlæg Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 10. juni 2020 Matr.nr. 2h Fjendstrup By, Maglebrænde Vandforsyning Privat, alment vandforsyningsanlæg Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? Ja Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne ''Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og ''Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSDområderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den Side 16 af 22 42/82

43 eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder, hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse udpeges ikke længere. Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 10. juni 2020 Matr.nr. 2h Fjendstrup By, Maglebrænde Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? Ja Områder på matriklen: Type af område Områder med særlige drikkevandsinteresser (1 stk.) Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Side 17 af 22 43/82

44 Om ejendomsdatarapporten Generelt om ejendomsdatarapporten Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil (pdf) til elektronisk visning eller udskrift. Du får besked pr /sms, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at ejendomsdatarapporten er en Ikke komplet rapport. Når alle svar er modtaget, vil ejendomsdatarapporten få status som Komplet og du kan hente en ny komplet rapport. Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke fremgår af ejendomsdatarapporten. Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen findes i Appendiks. BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Vurderingsmeddelelse Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Energimærke Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Ordforklaring - ejendomsoplysninger BBR-meddelelsen BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBR-meddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen. Energimærkning Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. Tilstandsrapport En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Elinstallationsrapport En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af elinstallationernes tilstand. Side 18 af 22 44/82

45 Byggesag En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis). Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke i BBR. Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ Byggeskadeforsikring Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-års og 5-års eftersyn. Olietanke Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Fredede bygninger Der er ca fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse. Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse. Byggeskadefonden (BvB) Her kan du se BvB s eftersynsrapporter. BvB forsikrer bygningsdele, der ombygges med offentligt byfornyelsestilskud. Når ombygningen er afsluttet gennemfører BvB et eftersyn og udarbejder en eftersynsrapport og en sammenfatning med anvisninger til, hvordan ejeren skal håndtere de eventuelle svigt og byggeskader, der konstateres ved eftersynet. Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Ejendomsskattebillet En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.), som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via ejendomsskattebilletten. Indefrysning af grundskyldsstigning Fra er der vedtaget en midlertidig, indefrysningsordning af grundskyld. Indefrysningen betyder, at boligejerne ikke skal betale evt. grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån på beløbet, som først tilbagebetales, når ejendommen sælges. Ejendoms- og grundværdi Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruges 2011-vurderingen nedsat med 2½ procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra Vurderingsmeddelelse Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sendes ikke automatisk en ny vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for erhvervsejendomme fra Se seneste vurdering under Ejendoms- og grundværdi. Forfalden gæld til kommunen Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens 4 og en række sektorlove. Side 19 af 22 45/82

46 Huslejenævnssager I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om huslejens størrelse. Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Arbejderbolig Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. Rapport færdig 10/ Jordrente Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen. Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum. Statstilskud efter stormfald Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. Zonestatus Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer. Lokalplaner Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan efter nabohøring dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Landzonetilladelser En landzonetilladelse udstedes af kommunen. Den kræves som udgangspunkt for, at man i landzone må opføre nyt byggeri eller foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Kommuneplaner Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Varmeforsyning Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). Vejforsyning Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. Hovedstadsområdets transportkorridorer Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner m.m. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Landsplandirektiv "Baltic Pipe" Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark. Desuden vil gastransmissionsledningen få forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet i Polen. Side 20 af 22 46/82

47 Landsplandirektiv "Udviklingsområder" Udpegningen af udviklingsområder i kystnærhedszonen er en ny mulighed for kommunalbestyrelserne til at fremme vækst og udvikling i de kystnære områder samtidig med at rammen for at sikre udvikling af sammenhængende naturområder styrkes. Udviklingsområder er områder inden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet. Fjendstrupvej Stubbekøbing Aktuelle afløbsforhold Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ Aktuel vandforsyning Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg. Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. Grundvand - Drikkevandsinteresser Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Grundvand - Følsomme indvindingsområder Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et følsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Jordforureningsattest Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. Kortlagt jordforurening Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2 (V2) i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten. Områdeklassificering Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering. Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under Anden viden. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Påbud iht. jordforureningsloven Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord. Der oplyses om påbud efter 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af jordforureningsdata. Fredskov Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning. Majoratsskov Majoratskov er i følge skovloven arealer, der skal holdes under én ejer. Skovmyndigheden (miljøstyrelsens lokale enhed) kan give tilladelse til at ophæve majoratsskov noteringen på hele eller dele af skoven. Beskyttet natur Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven 3. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Side 21 af 22 47/82

48 Landbrugspligt Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha ( m²). Når en ejendom er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. Fjendstrupvej Stubbekøbing Rapport købt 10/ Rapport færdig 10/ Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer Vedr. fredningsstatus: A. Fredet før 1937 B. Fredet 1937 eller senere C. Ikke fredningsværdig D. Ikke fredet eller aflyst før 2009 U. - Beskyttede sten- og jorddiger Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven. Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område. Skovbyggelinjer Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod at bygge. Sø- og åbeskyttelseslinjer Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. Kirkebyggelinjer Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Klitfredningslinje Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko for sandflugt. Strandbeskyttelseslinje I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. Side 22 af 22 48/82

49 D en , kl. 09:26 Jordforureningsattest D enne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, D K jord. A ttesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet "lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. D er er flere oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. S e derfor på kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. A ttestens kort er baseret på data fra D anmarks A realinformation og Geodatastyrelsen. A nsvaret for de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. B emærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. Der er søgt på følgende matrikel: E jerlavsnavn F jendstrup B y Matrikelnummer 2h Region Region S jælland K ommune Guldborgsund K ommune Kort P laceringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). Forureningsstatus Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. Region S jælland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel. Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. D er er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. D anmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, b873-db4b a59-69c1c5f23c32 Side 1 af 3 49/82

50 D en , kl. 09:26 Kontaktoplysninger Region Sjælland Adresse Mail Web Bemærkning A lleen 15, 4180 S orø Man bør tillige foretage en søgning på Region S jællands hjemmeside Jordforurening da der her findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling. D isse lokaliteter kan først findes på D anmarks Miljøportal når der er truffet en afgørelse for lokaliteten Guldborgsund Kommune Adresse P arkvej Nykøbing F Mail K OMMUNE D B ORGS UND.D K Web orger/natur%20og%20miljoe/jord.aspx Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på D anmarks Miljøportal eller at data ikke er opdateret. D anmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, b873-db4b a59-69c1c5f23c32 Side 2 af 3 50/82

51 D en , kl. 09:26 Bilag Jordforurening, V1 E t areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V 1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Jordforurening, V2 E t areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V 2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Nuancering Nuancering af kortlægning på V 2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål Udgået Efter Kortlægning F orureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen Udgået Før Kortlægning L okaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V 2). D esuden findes der lokaliteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V 1) men hvor lokaliteten frikendes på baggrund af de historiske oplysninger. Områdeklassificering Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens 50a. B yzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en tegning af matriklen på kort. I enkelte til fælde kan unøjagtigheder i matrikeltegningen overlappe en anden matrikel og påvirke informationer herpå. D erudover er det en kendt problemstilling, at matrikler som grænser op til et områdeklassificeret areal fejlagtigt fremgår som områdeklassificeret. D anmarks Miljøportal arbejder i øjeblikket på at få rettet op dette. Hvis attesten indeholder oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over matriklen på E llers kan den aktuelle kommune kontaktes. D anmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, b873-db4b a59-69c1c5f23c32 Side 3 af 3 51/82

52 Kort over vejforsyning Vejforsyning omkring matr.nr. 2h, Fjendstrup By, Maglebrænde Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 10. juni Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: Offentlig Privat fælles Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) Planlagt nedklassificering Matrikelnummer Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller private/almene/udlagte private fælles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse. 52/82

53 53/82

54 54/82

55 55/82

56 56/82

57 57/82

58 !351 " #4559#3 $ %&& 9513'(5 )** & 9$ ( "29 & *, 9 58! $42 951( " #9'91 9'(9519(4 35(3"8 9$(9 3 $B5 3295( B ' ( $ $89519C DB595 ''9 #3291( 3$ E9( 8-$1 )** & & I4$ H)& H)& &%) % % & &%) % % & F $ 84 35(G, 7$1 89 9$ 9( 8-$1 & & & & & & & & & & & G HG G *) & E )** &,"9J $B59 519("B9 9 $89519( 19 6B (4$8(3"( $$ ( 4$ 3" 9'(9519( $67 91 #2 ( $ 29 $ 489 4$1 ( 4$19 9'9119$9( $ (719$ 899' "B" K " $159 9$ $1( (19 9 4$9(9 9 $ #2 ( $(9 (3' 3 4$19 $ 9 4$ 'B591 38( 1( $ 58( ( 19( (B 99859(19 ' 'B $1(14895 $ 9 4$ ( (9( 2 8 $LM $$-8 $(4$8(3"( $$ 58L (3' 9 291$ (3"8 9$(9!91295$ 8+ $( E94$ 91 0N, O2 5 % ) E94$ 91 0N, 4$ G& % P M$ % ) QQQ /82 N

59 E9( 8-$1" $ E95 9^ 5J$ ( 359_ 4 $ G & $ M9' 5(719$(9 #94 " '4 ( H #94 " 5 * &*%!3495 9" $ I4$ `Y1:9<Z/01234:4<50Z;<Y8;7:4\:<]:1Z;:5a M9' 5(719$(9! " $ I4$ hijklmnnooplonqkrkstui i W6:X2Y20Z1234<ZY<;R4:1 DB5 7"9CM $"4(5 58($B5 #3291( 3$ E9( 8-$1" $ F $ 84 35(9( 8-$1" $ DB $ 195& 5329' 9 )38 1$ 9 195& '4 ( &) W6:X2Y20Z1234<ZY<3];27Z1234: ,9 9 & 0 19$ 58 # 1 3J95 b 8458 &%) % % & &H &*)) & H * & &*)) & H & & vwxyzz H)& &%) % % & & & & 351( 319 )* &H & G HG G *) & E )** & W6:X2Y20Z1234<ZY<1:9c245[\:;5:4 d19$(95 9 4$9( 24 4$(2 ( $19 '4 ( 5 (9" 9' J9' 9 d19$(9 3 " $ $& (9" 9' 9 C d19$(9^9ej$ 148_ * *K ( 3$ % ) # G H *K 4 9( 8-$1 G) **H G4 148 HH%H 148 %*K 4 9( 8-$1 * H)% I4$ * % f:cg904247:9 3 $"4(5 58($B5( 4$9295 9$ 51 9$( ("B $ 84 35(9( 8-$195 59/82 N

60 & G HG G *) & E )** & {2;;g7<12;<5Z; ;;247:4< :\989:4\:<;R4<2<}[09:\ ($B5 3 4$ ( ( ' 119$ 4 "B $1( $(94 $B ( 9 3" 319( $ $(9 $ (4 3595'91+95 $ "B 4 3"5B 3+B51( $(4853' $B5GN8-$1( $(9 ~ 25<Z/ ]:9<:9<:1<5:;50Z] 4 35( 9 9 (9$( 4 2 $ ' ( ""$99519"9(35$ 8+- 9$(9 4\Y92:;5:<ZY<;R4:4: #2 ( $89 8-$1( $(9 2 $$B5959 $ ( I51 9$(9( 4$( (( 9''9$(9'91192 $ B 383"( 89$(9( 9( 9''9$( $ $ 9$B5 7" $B5 $"4(5 58($B ($B5( 4$9295 9$ 51 9$( ( "B $ 84 35(9( 8-$ (- $ $(9(2 $ B 3 $B (- $ $(9( ( 9' $ 51 9$(95( 4$4 35( 9 9 4$9719$(9"B$B (( 9''9$(9'91$B5959( 2 $ B f:1z;247<zy<: :41/:;;:<c39Z9:41:9 45(9 2458(4 35(2 $ B959(" 5 H0 4 ( 4$4 35( 9 9 4$9' 'B 9 "B$ ( 45J9 '2 9 4$9(( ( :1<12;<g4\9247<ZY<]2\9Z755Z15: $19 ( 8 9 $ ((4 (9 "B19$B5 (3' ( ( 9 \51:\:;5:<ZY<Z/ \: $19 ( 8 9 $ 94 2 $$9 1( 919(4' 7 99 $- 58 $ 1( 919$( (( 19 9( 45J $ ($B $$9 8-$1( $(99 92 $89 R4<2<Y9:cc:\< Z;/1Z P91$B5 9''9124$ 43' 9859(67 91 ( $145( $148( ( F' $B5 9''9124$ 4 $145( $ ( "$ 8 9$(9 $ 51 9$(99$$9 4 2 $ ''91924$ 4 f:0gc6:;5:<zy<~ 2\ Z50<37<1:993Y24Z452: ( 9 ( 4$ +95+3$1 $D ' 58#2 124( 38M ( 9 58$98 '99( /82 &N

61 & G HG G *) & E )** & 24 "9(359 ( 4$ 1$ " 4 ( 51+91( 3 38 $$91$98 '4 35,9$( 4 9 ( 4$ 1$ ( 1( (G38,9$( 4 (( 79$(95(3' 9 ' & 'B ''9$ 3" 4 (9$( 4 9 ( (4' $98 ' (9$( 4 9 ( 99$$ ( "9(359 D98 '4 35( 4$ $ 838$9 $-(9$ 8 1( 919$(94 (4' 7 99 $- 589 $ $1 8$98 ' $9299 $ $$ ( 9"-( /82 N

62 8113 Boet efter Peter Mondrup Braad v/ Advodan Nygade 2, Nykøbing F Nykredit Kalvebod Brygge København V Tlf juni 2020 Side 1 af 1 BoligLån Kontonr Ekspedient Karin Lund PROFORMAOPGØRELSE AF KONTO VI HAR PROFORMA OPGJORT OVENNÆVNTE KONTO PR. 24. JULI 2020: SALDO PR. 10. JUNI 2020 Rente Gebyr i alt , ,1730,00- NETTOBELØB TIL INDBETALING ,97- TIL KONTOEN ER KNYTTET FØLGENDE MEDKONTOHAVER: CVR-nr København, Nykredit Bank A/S Boet efter Hanne Houlberg Braad v/ Advodan Lolland-Falster Nygade 2, Nykøbing F Med venlig hilsen Nykredit Bank PRO /82

63 Heidi Madsen Fra: Sendt: Til: Emne: Gældsstyrelsen - Tvangssalgfortrin 18. juni :50 Heidi Madsen SV: Vores sagsnr Hej Heidi Vedr. ejendommen beliggende Fjendstrupvej 23, 4850 Stubbekøbing. Gældsstyrelsen har pr. d.d. ingen gæld vedr. fortrinsberettigede fordringer til inddrivelse på ovennævnte ejendom. Der henvises til kommune og forsyningsselskaber for oplysninger om eventuelle fortrinsberettigede fordringer, der ikke er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Venlig hilsen Sanne Breinholdt Clausen Kontorelev MID CPR Gældsstyrelsen Teglgårdsparken 19, 5500 Middelfart Sådan behandler vi persondata Gældsstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen Fra: Heidi Madsen Sendt: 10. juni :19 Til: GAELDST-Tvangssalgfortrin Emne: Vores sagsnr Vedr.: Ejendommen beliggende Fjendstrupvej 23, 4850 Stubbekøbing, tilhørende Boet efter Peter Mondrup Braad og Boet efter Hanne Houlberg Braad Ovennævnte ejendom skal på tvangsauktion den 24. juli Auktionen er begæret på vegne dødsboet. Jeg vil derfor gerne bede om en opgørelse over skyldige fortrinsberettigede restancer pr. auktionsdagen. På forhånd tak. Med venlig hilsen Heidi Madsen Sekretær 1 63/82

64 Bilag Bilag dannet 10/ Fjendstrupvej 23, 4850 Stubbekøbing Ejendommens adresse: Fjendstrupvej 23, 4850 Stubbekøbing Matr.nr h Fjendstrup By, Maglebrænde Grundareal m² Ejendomsnummer: Kommune: Guldborgsund Kommune Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal: m² Anvendelse: Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Antal værelser: Antal bygninger: Detaljeret information om omfattede matrikelnumre Matr.nr. 2h Fjendstrup By, Maglebrænde Rapport-ID: 65ebfb48-5f43-4ba8-adeb-bc6ce969c882 64/82

65 Forfalden gæld til kommunen for ejendommen Fjendstrupvej Stubbekøbing Bilag dannet 10/ Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på ejendommen, og derfor overtages af evt. køber. NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner. Ved JA til forfalden gæld Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have påbegyndt at inddrive gælden. I den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen. Ved tvangsauktion Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning fås ved kontakt til SKAT Inddrivelse. EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb.dag. Oplysninger vedr. er indhentet d. Er der forfalden gæld på ejendommen? Ja Forfalden gæld i alt ,40 kr Gælden er opgjort pr Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato Er der renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen Nej Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat Gæld vedrørende Ejendomsskat Krav i alt vedrørende denne gældstype ,49 kr Beløb ,09 kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT Nej Beløb ,40 kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT Nej Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse Gæld vedrørende Rottebekæmpelse Krav i alt vedrørende denne gældstype ,45 kr Beløb ,45 kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT Nej Side 2 af 3 65/82

66 Gældsposter vedrørende: Renter Gæld vedrørende Renter Krav i alt vedrørende denne gældstype ,46 kr Fjendstrupvej Stubbekøbing Beløb ,46 kr Bilag dannet 10/ Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT Nej Side 3 af 3 66/82

67 Ordforklaring - ejendomsoplysninger Forfalden gæld til kommunen for ejendommen Fjendstrupvej Stubbekøbing Bilag dannet 10/ Forfalden gæld til kommunen er forfalden fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses typisk om følgende gældsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning, rottebekæmpelse, renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettiget betyder, at gælden hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld og kan gå videre til ny ejer. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens 4 og en række sektorlove. I ejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. I dette bilag kan du se en udspecificering af hver gældspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem. Side 4 af 3 67/82

68 Heidi Madsen Fra: Sendt: Til: Emne: Heidi Madsen 24. juni :42 Heidi Madsen VS: Haster VS: Vores sagsnr Husforsikringer - haster venligst AdvosysGuid: EncryptedMail: IdProperty: 0fb f-47fb-8bbd-7622b3ab1add 0 60 Fra: Sendt: 16. juni :42 Til: Tine Egede Jensen Emne: VS: Haster VS: Vores sagsnr Husforsikringer - haster venligst hej Ejendommen ses forsikret i Nykredit Forsikring, police nr Den skyldige brandpræmie er opgjort pr. auktionsdato til 1348,66 Præmien bedes overføres til vores konto i Nordea: reg.nr konto nr ref.nr. = police nr. Gjensidige, ACMV Venlig hilsen Janni Andersen Fagchef, debitorstyring Regnskab Direkte: Mobil: Mail: Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge, A.C. Meyers Vænge 9, DK-2450 København SV. Telefon , fax Besøg os på gjensidige.dk eller på facebook. Denne mail og eventuelle vedlæg kan indeholde konfidentiel information, og er kun beregnet for rette modtager. Hvis du modtager denne besked ved en fejltagelse, beder vi dig holde indholdet konfidentielt, kontakte afsenderen og herefter slette mailen. 1 68/82

69 Heidi Madsen Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Vedhæftede filer: Mette Pajor på vegne af REFA Kundecenter 11. juni :45 Heidi Madsen Britt Krøll SV: Vores sagsnr Kontoudtog Refa m logofjendstrup.htm Hermed opgørelse for perioden ,74 og ,76 i alt 2.732,50 Beløbet bedes indbetalt til Nordea med ref. til kunde nr Refa s CVR.nr Kontoudtog er vedhæftet. Beløb, som er sendt til inddrivelse hos Skat, fremgår ikke af denne opgørelse, men skal opgøres direkte af Skat. Henvendelse kan ske til Opmærksomheden henledes på, at kravet er sikret ved fortrinsberettiget pant på samme vis som ejendomsskatter, jfr. Miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 6. Jeg skal venligst anmode om, at I er ulejliget med at meddele os, såfremt auktionen aflyses og ved salg af ejendommen på auktion, hvem der er ny ejer. Venlig hilsen Mette Pajor Assistent Telefon Mobil: REFA er et moderne multiforsyningsselskab med flere end 130 dygtige ansatte. Vi arbejder med optimal energiudnyttelse og har fokus på ressourcer, genanvendelse og energiproduktion. REFA driver 17 genbrugspladser og sikrer husstande, sommerhuse og virksomheder på Lolland-Falster en professionel affaldsbehandling og lokal energiforsyning. Energivej Nykøbing F. Telefon Fax refa.dk Tilmeld dig REFA s nyhedsbrev og hold dig opdateret om dagrenovation og genbrug tilmeld nu! Læs om hvordan vi behandler dine personoplysninger klik her! Officielle mails bedes sendt til: Fra: Heidi Madsen Sendt: 10. juni :21 Til: REFA Kundecenter Emne: Vores sagsnr Vedr.: Ejendommen beliggende Fjendstrupvej 23, 4850 Stubbekøbing Ovennævnte ejendom skal på tvangsauktion den 24. juli /82

70 Fra: Sendt: Til: Emne: "Jacob Pfeffer" Wed, 13 May :48: "Tine Egede Jensen" SV: Vores sagsnr Bobestyrerboet Peter Mondrup Braad Hej Tine. Guldborgsund Kommune har udført et indledende tilsyn af ejendommen Fjendstrupvej 23, 4850 Stubbekøbing d på baggrund af mistanke om skimmelsvamp i boligen. Tilsynet viste at hele tilbygningen, i forlængelse af ejendommens stue, er kraftigt angrebet af råd og skimmelsvamp. Omfanget er i en sådan grad at jeg efterfølgende havde en telefonisk kontakt, samt en enkelt mail, med ejer, for at spørge ind til hvad han kunne se af løsningsmuligheder? Der er 2 mulige senarier: En omfattende nedbrydning og efterfølgende istandsættelse af tilbygningen Eller en reel nedrivning af tilbygningen. Hele tilbygningens tagkonstruktion er utæt, og har været dette længe. Guldkonstruktionen er under begyndende nedbrydning og der er massive skimmelforekomster i den berørte del af ejendommen. Regnvand fra hele tilbygningens tagflade, løber direkte ind under bygningens fundament, og det kan påvirke den oprindelige del af huset. Hvis løsningen fra daværende ejer blev en istandsættelse, ville det indebære en delkondemnering af den berørte del af boligen. Forholdet er stadig gældende, og hvis der ikke findes en løsning for ejendommen, påbegyndes der en delkondemnering. Med venlig hilsen Jacob Pfeffer Bolig Koordinator Ejendomscenter Guldborgsund Center for Teknik P, Miljø DIR MOB LLdk Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. r,limrnnnt limr) SAMMEN FINDER VI DE RIGTIGE LOSNINGER, Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på,vvnvsjjldbor.li.,und dkiaplyswnspirgten Fra: Tine Egede Jensen Sendt: 21. april :36 Til: Jacob Pfeffer Cc: Karen Gøtzsche Emne: Vores sagsnr Bobestyrerboet Peter Mondrup Braad 70/82

71 J. nr Administrationsregnskab auktion Boet efter Peter Mondrup Braad Ejendommen Fjendstrupvej 23, 4850 Stubbekøbing Udgifter Forsikring Nykredit? 2½ advokattimer, anvendt på gennemgang af ejendommen, indhentelse af mæglervurdering, gennemgang af salgsopstilling, telefonsamtaler og korrespondance med ejendomsmægler og arvinger + moms I alt intet betalt 6.250, ,00 Kr ,64 Kr , , , ,00 Depositum Betalt: Vandværk Guldborgsund Forsyning Guldborgsund Forsyning Refa Skorstensfejer 1.131, , , , ,71 Ejendomsskatter er ikke betalt Indtægter: Lejeindtægter inkl. ac vand: April Maj Juni Juli I alt 5.500, , , ,00 Der tages forbehold for fejl og forglemmelser. Nykøbing F., den 15. juni 2020 Bobestyrer, advokat Karen Gøtzsche 71/82

72 Version januar 2019 KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM 1. Salgsopstilling. Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skal indeholde oplysning om salgsvilkårene og andre væsentlige forhold. Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle fravigelser meddeles på auktionsmødet. Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes advokat. Salgsopstillingen kan ses på eller downloades fra internettet, hvor der annonceres og informeres om tvangsauktioner. Retterne tilbyder gratis wifi. Byder man for et selskab eller lignende, skal man medbringe en aktuel tegningsudskrift. Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via elektroniske medier. Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud. Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er bindende i 6 uger, hvis der skal holdes ny auktion. 4. Sikkerhed Højestbydende skal stille sikkerhed for auktionsvilkårenes opfyldelse. Sikkerheden udgør: 2. Købesummen Den samlede købesum består af budsummen med tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det beløb, der skal betales ud over budsummen, og består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen. Beløbet er anslået i salgsopstillingen. Derudover skal en køber betale en auktionsafgift på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil kommer udgifter til tinglysning. 3. Budgivningen Alle kan byde på en tvangsauktion. Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder for. Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt. dækkede restancer (salgsopstillingen kolonne 3) ¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og størstebeløbet I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning. Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse og kan derfor først beregnes efter budgivningen. Sikkerheden kan kræves stillet straks, når budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig på, at man kan få mulighed for at gå i banken, kontakte sin advokat eller lignende. På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade, at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde ( den lille sikkerhed ). Beløbet udgør normalt op 72/82

73 Version januar 2019 til og fastsættes af fogedretten under auktionsmødet. Sikkerhed kan stilles ved: kontanter bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller betinget) advokatindeståelse (kun hvis rettighedshaverne accepterer dette) Den lille sikkerhed kan stilles ved MobilePay Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan bruges til at betale med. Stilles sikkerheden kontant, skal man bruge dobbelt likviditet. Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt. 5. Ny auktion Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode om ny auktion. Den, der anmoder om ny auktion, skal stille sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet udgør normalt op til Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på 1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes. En køber får først rådighed over ejendommen, når fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen for auktionsvilkårenes opfyldelse. Skal der holdes ny auktion, får køberen først rådighed over ejendommen, når den ny auktion har været afholdt. En køber skal forrente den dækkede gæld fra tidspunktet for første auktion. 7. Auktionsskøde Via kan køber selv oprette et auktionsskøde, når auktionsafgiften og eventuel moms er betalt. Køber skal vedhæfte en udskrift af auktionsbogen og samtykkeerklæringer fra samtlige, dækkede rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de rettighedshavere, der har beløb til gode ud over auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet. Ingen af dokumenterne må indeholde oplysninger om personnumre. Køber skal orientere fogedretten, når et digitalt skøde er klar til underskrift og i den forbindelse oplyse under hvilket navn, dokumentet kan søges frem. Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man tinglysningsafgift ved at oprette et transportskøde, hvorved retten til at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal også vedhæftes sammen med de andre dokumenter. Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Du kan læse mere om digitale auktionsskøder her Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift. Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysningsafgiftsvejledningen. 6. Råderet over ejendommen 73/82

74 74/82

75 75/82

76 76/82

77 77/82

78 78/82

79 79/82

80 80/82

81 81/82

82 Powered by TCPDF ( 82/82

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Skovvej 13, 4970 Rødby Tvangsauktion: Onsdag 20-11-2019 kl. 10:45 Retten i Nykøbing Falster, Retssal J, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Præstegårdsvej 8, 4863 Eskilstrup Ny tvangsauktion: Onsdag 02-10-2019 kl. 10:15 Højeste bud på 1. auktion: 450.000,00 kr. Retten i Nykøbing

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Veggerslev Kærvej 5, 8500 Grenaa Tvangsauktion: Onsdag 30-10-2019 kl. 10:30 Retten i Randers, Retssal F, Nørregade

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Peder Madsens Vej 3, 4291 Ruds Vedby Tvangsauktion: Onsdag 03-07-2019 kl. 10:50 Retten i Næstved, møderum 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Mølletoften 19A, 8570 Trustrup Ny tvangsauktion: Onsdag 29-05-2019 kl. 13:30 Højeste bud på 1. auktion: 0,00 kr. Retten i Randers, Retssal F,

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Kanalvej 32, 8500 Grenaa Ny tvangsauktion: Onsdag 19-06-2019 kl. 13:30 Højeste bud på 1. auktion: 1,00 kr. Retten i Randers, retssal F, Nørregade

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Herredsvej 93, 4944 Fejø Ny tvangsauktion: Onsdag 10-04-2019 kl. 13:00 Højeste bud på 1. auktion: 0,00 kr. Retten i Nykøbing Falster, Retssal

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Bendslevvej 43, 4250 Fuglebjerg Tvangsauktion: Onsdag 28-08-2019 kl. 10:10 Retten i Næstved, møderum 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Rungborgvej 8, 7250 Hejnsvig Tvangsauktion: Torsdag 23-05-2019 kl. 09:40 Retten i Kolding, Mødelokale H, Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Kulbyvej 27, 4270 Høng Tvangsauktion: Onsdag 16-10-2019 kl. 11:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS nummer:

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Slagelsevej 15, 4450 Jyderup Tvangsauktion: Mandag 27-05-2019 kl. 09:00 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Karrebæksti 2, 4736 Karrebæksminde Tvangsauktion: Onsdag 04-09-2019 kl. 10:10 Retten i Næstved, møderum 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Nyvej 5, 4470 Svebølle Tvangsauktion: Onsdag 08-05-2019 kl. 09:00 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS nummer:

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Vestergade 4, 4930 Maribo Tvangsauktion: Mandag 07-01-2019 kl. 09:00 Retten i Nykøbing Falster, Retssal J,

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Egemosevej 3, 4571 Grevinge Tvangsauktion: Onsdag 30-05-2018 kl. 10:40 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Selandia Advokater

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Lunden 15, 4293 Dianalund Tvangsauktion: Onsdag 13-11-2019 kl. 11:30 Retten i Næstved, Mødelokale 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Strandgården Vest 10, 4300 Holbæk Tvangsauktion: Onsdag 23-10-2019 kl. 11:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Trekanten 8, 4571 Grevinge Tvangsauktion: Onsdag 16-10-2019 kl. 13:40 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Strandgårdsvej 17A, 4540 Fårevejle Tvangsauktion: Onsdag 30-10-2019 kl. 10:00 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Isabellavej 6, 4593 Eskebjerg Tvangsauktion: Onsdag 16-10-2019 kl. 13:00 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Nyvej 14, 8581 Nimtofte Tvangsauktion: Onsdag 30-10-2019 kl. 11:30 Retten i Randers, Retssal F, Nørregade 1, 8900 Randers C. Rettens AS nummer:

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Skibsbroen 1, 7100 Vejle Ny tvangsauktion: Torsdag 31-10-2019 kl. 10:40 Højeste bud på 1. auktion: 1.410.000,00

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Topvej 11, 4500 Nykøbing Sj Tvangsauktion: Onsdag 15-05-2019 kl. 09:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Høsten Teglværksvej 29, 4690 Haslev Tvangsauktion: Onsdag 18-09-2019 kl. 09:50 Retten i Næstved, møderum 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Fasterholtvej 6, 7361 Ejstrupholm Tvangsauktion: Fredag 07-06-2019 kl. 09:00 Retten i Herning, Haraldsgade

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Vibesti 5, 4305 Orø Ny tvangsauktion: Mandag 06-05-2019 kl. 09:00 Højeste bud på 1. auktion: 200.000,00 kr.

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Hasselvej 1, 4593 Eskebjerg Tvangsauktion: Onsdag 16-10-2019 kl. 13:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Møllebakken 41, 4581 Rørvig Tvangsauktion: Mandag 02-12-2019 kl. 09:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Strandparken 31, 4591 Føllenslev Tvangsauktion: Mandag 01-10-2018 kl. 09:00 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Selandia

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Bøgeskovvej 1, 4160 Herlufmagle Tvangsauktion: Tirsdag 19-11-2019 kl. 10:50 Retten i Næstved, Møderum 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Bregnebjergvej 8, 4500 Nykøbing Sj Tvangsauktion: Onsdag 30-05-2018 kl. 13:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Selandia

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Engvej 12, 4281 Gørlev Tvangsauktion: Onsdag 08-05-2019 kl. 09:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS nummer:

Læs mere

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Toftegaardsvej 28, 9620 Aalestrup Ny tvangsauktion: Tirsdag 08-05-2018 kl. 09:00 Højeste bud på 1. auktion: 0,00 kr. Retten i Aalborg, Retssal

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Knoldevej 3, 4700 Næstved Tvangsauktion: Tirsdag 19-11-2019 kl. 09:30 Retten i Næstved, Mødelokale 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Dolmer Bygade 24, 8500 Grenaa Tvangsauktion: Onsdag 24-04-2019 kl. 11:30 Retten i Randers, retssal F, Nørregade 1, 8900 Randers C. Rettens AS

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Hornsvej 13, 8400 Ebeltoft Tvangsauktion: Onsdag 30-10-2019 kl. 09:00 Retten i Randers, retssal F, Nørregade 1, 8900 Randers C. Rettens AS nummer:

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Æblekjærvej 2, 4460 Snertinge Tvangsauktion: Onsdag 16-10-2019 kl. 10:40 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Præstegårdsvej 8, 4863 Eskilstrup Ny tvangsauktion: Onsdag 02-10-2019 kl. 10:15 Højeste bud på 1. auktion:

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Keldernæsvej 24, 4952 Stokkemarke Tvangsauktion: Onsdag 13-11-2019 kl. 09:45 Retten i Nykøbing Falster, Retssal J, Vestensborg Allé 8, 4800

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Olymposvej 18, 4200 Slagelse Ny tvangsauktion: Mandag 11-11-2019 kl. 09:20 Højeste bud på 1. auktion: 140.000,00 kr. Retten i Holbæk, Mødelokale

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Frilandsvej 51A, 9800 Hjørring Tvangsauktion: Mandag 25-06-2018 kl. 09:00 Retten i Hjørring, Retssal J, Sct.

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Hollandsbjergvej 60, 8950 Ørsted Ny tvangsauktion: Onsdag 13-11-2019 kl. 09:30 Højeste bud på 1. auktion: 165.000,00 kr. Retten i Randers, retssal

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udlodden 54 st 4, 4500 Nykøbing Sj Tvangsauktion: Onsdag 22-05-2019 kl. 10:00 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Sakskøbingvej 39, 4880 Nysted Tvangsauktion: Onsdag 23-10-2019 kl. 13:00 Retten i Nykøbing Falster, Retssal J, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Hollandsbjergvej 60, 8950 Ørsted Tvangsauktion: Onsdag 09-10-2019 kl. 09:30 Retten i Randers, retssal F, Nørregade 1, 8900 Randers C. Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Bavnevej 73, 8930 Randers NØ Tvangsauktion: Onsdag 03-10-2018 kl. 13:00 Retten i Randers, Retssal F, Nørregade 1, 8900 Randers C. Advokaterne

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Wieverknolden 9, 4850 Stubbekøbing

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Wieverknolden 9, 4850 Stubbekøbing Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...21at Stubbekøbing Markjorder Grundareal... 560 m² Ejendomsnummer:...024617 Kommune:...Guldborgsund

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Bodevej 12, 8950 Ørsted Tvangsauktion: Onsdag 09-10-2019 kl. 10:00 Retten i Randers, retssal F, Nørregade 1,

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Sønderhavvej 23, 6340 Kruså Ny tvangsauktion: Torsdag 03-10-2019 kl. 10:30 Højeste bud på 1. auktion: 1.100.000,00 kr. Retten i Sønderborg,

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Lærkevej 6, 9550 Mariager Tvangsauktion: Tirsdag 22-10-2019 kl. 09:00 Retten i Aalborg, Retssal 2, Badehusvej 17, 9000 Aalborg Rettens AS nummer:

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Ubebygget Areal - Adelvej 9, 6940 Lem St Ny tvangsauktion: Fredag 15-06-2018 kl. 11:00 Højeste bud på 1. auktion: 0,00 kr. Retten i Herning,

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Gerlev Mose 1, 4200 Slagelse Tvangsauktion: Tirsdag 05-02-2019 kl. 10:10 Retten i Næstved, Mødelokale 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Skovvej 13, 4970 Rødby Tvangsauktion: Onsdag 20-11-2019 kl. 10:45 Retten i Nykøbing Falster, Retssal J, Vestensborg

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Sønderhavvej 23, 6340 Kruså Tvangsauktion: Mandag 26-08-2019 kl. 10:30 Retten i Sønderborg, Retssal 8, Stationsvej 10, 6400 Sønderborg Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Arnumvej 34, 6760 Ribe Tvangsauktion: Torsdag 03-10-2019 kl. 10:00 Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal, Dokken

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Trolleborgvej 13, 8305 Samsø Tvangsauktion: Tirsdag 02-07-2019 kl. 09:00 Retten i Aarhus, Fogedretten, Retssal K1, Kannikegade 16, 8000 Århus

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Solbjergvej 34, 4270 Høng Tvangsauktion: Onsdag 17-04-2019 kl. 14:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Rettens AS nummer:

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Nykøbingvej 107, 4850 Stubbekøbing Tvangsauktion: Onsdag 05-12-2018 kl. 13:45 Retten i Nykøbing Falster, Retssal J, Vestensborg Allé 8, 4800

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Sjunkebyvej 6, 4900 Nakskov

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Sjunkebyvej 6, 4900 Nakskov Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Sjunkebyvej 6, Ejendommens adresse:...sjunkebyvej 6, Matr.nr... 3g Sjunkeby By, Kappel Grundareal... 700 m² Ejendomsnummer:...020326

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Grønvej 5, 4970 Rødby

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Grønvej 5, 4970 Rødby Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 282 Rødby Bygrunde Grundareal... 383 m² Ejendomsnummer:...024571 Kommune:... Lolland

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Stenaltvej 23, 8950 Ørsted

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Stenaltvej 23, 8950 Ørsted Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 8a Voer By, Voer Grundareal...3835 m² Ejendomsnummer:...109557 Kommune:... Norddjurs

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Assensvej 55, 4700 Næstved

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Assensvej 55, 4700 Næstved Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11am Åderup, Næstved Jorder Grundareal... 932 m² Ejendomsnummer:...011405 Kommune:...

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Sakskøbingvej 71, 488 Nysted Tvangsauktion: Onsdag 5-12-218 kl. 13: Retten i Nykøbing Falster, Retssal J, Vestensborg Allé 8, 48 Nykøbing F.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Salgsopstilling

Indholdsfortegnelse Salgsopstilling J.nr. 13850-1816 15. maj 2018 Tvangsauktion over ejendommen Bubbelvej 71, 5464 Brenderup Fyn, tirsdag den 19. (uni 2018 kl. 11:30 Indholdsfortegnelse 1-3 4 5 6-7 8 9-12 13-17 18-23 24-46 47 48-49 50-52

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Østofte Gade 15, 4951 Nørreballe

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Østofte Gade 15, 4951 Nørreballe Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Østofte Gade 15, Ejendommens adresse:... Østofte Gade 15, Matr.nr... 8ac Nørreballe By, Østofte Grundareal... 479 m² Ejendomsnummer:...008898

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Salgsopstilling 2-4. Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B. Gældsovertagelse ved tvangsauktion

Indholdsfortegnelse. Salgsopstilling 2-4. Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B. Gældsovertagelse ved tvangsauktion Sagsnr. 01293-4843 Tvangsauktion overejendommen Rifbjergvej 12, 5900 Rudkøbing torsdag den 23. maj 2019 kl. 09;00 Ny auktion: 26.6.2019 kl. 10.30 Højeste bud på 1. auktion: kr. 65.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Idrætsvej 4, 4532 Gislinge Tvangsauktion: Onsdag 28-08-2019 kl. 14:00 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde

Læs mere

Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B samt vilkår ved gældsovertagelse m.v.

Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B samt vilkår ved gældsovertagelse m.v. J.nr. 13850-1815 14. maj 2018 Tvangsauktion over alendommen Brenderupvel 21, 5464 Brenderup Fvn, tirsdag den 19. iuni 2018 kl.11:00 Indholdsfortegnelse 1-3 4 5 6-7 8-9 10-20 21-25 26-28 29-53 54 55-56

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Mælkebøttevej 41, 4873 Væggerløse

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Mælkebøttevej 41, 4873 Væggerløse Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3hu Bøtø By, Væggerløse Grundareal...1390 m² Ejendomsnummer:...029791 Kommune:...Guldborgsund

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Ørevadbrovej 34, 8632 Lemming

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Ørevadbrovej 34, 8632 Lemming Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ac Serup By, Serup Grundareal... 489 m² Ejendomsnummer:...013976 Kommune:... Silkeborg

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Ginnerupvej 44, 8940 Randers SV Tvangsauktion: Onsdag 25-09-2019 kl. 13:00 Retten i Randers, Retssal F, Nørregade

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Fjordbakken 19, 4040 Jyllinge Ny tvangsauktion: Tirsdag 30-01-2018 kl. 11:00 Højeste bud på 1. auktion: 1.320.000,00 kr. Retten i Roskilde,

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Nyvej 26A, 4262 Sandved

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Nyvej 26A, 4262 Sandved Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2bv Arløse Torp By, Førslev Grundareal... 685 m² Ejendomsnummer:...002496 Kommune:...

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Langgade 55A-55B, 4780 Stege Tvangsauktion: Onsdag 06-11-2019 kl. 09:30 Retten i Nykøbing Falster, Vestensborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse NY AUKTION BUD PÅ 1. AUKTION KR Tirsdag den kl Salgsopstilling 1-3

Indholdsfortegnelse NY AUKTION BUD PÅ 1. AUKTION KR Tirsdag den kl Salgsopstilling 1-3 NY AUKTION BUD PÅ 1. AUKTION KR. 490.000. Sagsnr. 13850-1938 Tvangsauktion over ejendommen Askebyvej 68, 5471 Søndersø, tirsdag den 11. juni 2019 kl. 10:00 Tirsdag den 30.7.2019 kl. 14.30 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Søndervang 11, 8570 Trustrup Ny tvangsauktion: Onsdag 08-05-2019 kl. 09:30 Højeste bud på 1. auktion: 280.000,00

Læs mere

Indholdsfortegnelse. J.nr marts Salgsopstilling

Indholdsfortegnelse. J.nr marts Salgsopstilling J.nr. 13850-1820 27. marts 2018 Tvangsauktion over ejendommen Frederiksberg 6, 5474 Veflinge, tirsdag den 1. maj 2018 kl. 10:00 Indholdsfortegnelse 1-3 Salgsopstilling 4 5-11 12 13-14 15-16 17-21 22-25

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Ørestads Boulevard 57C 3 326, 2300 København S Ny tvangsauktion: Onsdag 01-05-2019 kl. 10:30 Højeste bud på

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Søndergade 5, 4990 Sakskøbing

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Søndergade 5, 4990 Sakskøbing Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 109 Sakskøbing Bygrunde Grundareal... 612 m² Ejendomsnummer:...020485 Kommune:...Guldborgsund

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Langgade 55A-55B, 4780 Stege Tvangsauktion: Onsdag 06-11-2019 kl. 09:30 Retten i Nykøbing Falster, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F. Rettens

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Treskovvej 4C, 8300 Odder

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Treskovvej 4C, 8300 Odder Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 7cg Rude By, Saksild Grundareal... 942 m² Ejendomsnummer:...116001 Kommune:... Odder

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Dragehøjvej 52, 4684 Holmegaard Tvangsauktion: Onsdag 05-12-2018 kl. 09:30 Retten i Næstved, møderum 17, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved Rettens

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Bandholmvej 107, 4943 Torrig L Tvangsauktion: Onsdag 18-09-2019 kl. 10:30 Retten i Nykøbing Falster, Retssal

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Messinavej 28 st th, 2300 København S Tvangsauktion: Fredag 11-10-2019 kl. 10:30 Københavns Byret, Fogedafdelingen, Mødelokale 11, Hestemøllestræde

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Danstrupvej 13, 8860 Ulstrup Tvangsauktion: Onsdag 04-12-2019 kl. 13:30 Retten i Randers, Retssal F, Nørregade 1, 8900 Randers C. Rettens AS

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Østofte Gade 15, 4951 Nørreballe Tvangsauktion: Mandag 07-01-2019 kl. 09:15 Retten i Nykøbing Falster, Retssal J, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Hestehavevej 56, 4720 Præstø Tvangsauktion: Onsdag 31-10-2018 kl. 14:45 Retten i Nykøbing Falster, retssal J, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Sjunkebyvej 61, 4900 Nakskov Tvangsauktion: Onsdag 21-08-2019 kl. 11:15 Retten i Nykøbing Falster, Retssal

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-3. Salgsopstilling. Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B samt vilkår ved gældsovertagelse m.v.

Indholdsfortegnelse 1-3. Salgsopstilling. Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B samt vilkår ved gældsovertagelse m.v. J.nr. 13850-1782 15. februar 2018 Tvangsauktion over eiendommen Ruegyden 24, 5250 Odense SV, mandag den ZT. marts 2017 kl. 10:00 Indholdsfortegnelse 1-3 4 5 6-7 8-10 11-16 17-23 24-27 28-51 52-53 54-55

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Ved Møllen 9, 4581 Rørvig Tvangsauktion: Mandag 15-10-2018 kl. 09:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk Selandia Advokater

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Bodevej 12, 8950 Ørsted Tvangsauktion: Onsdag 20-11-2019 kl. 09:30 Retten i Randers, retssal F, Nørregade 1,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-3. Salgsopstilling. Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B

Indholdsfortegnelse 1-3. Salgsopstilling. Opgørelse af omkostninger til salgsopstillingens pkt. B Sagsnr. 37704-0003 Tvangsauktion over ejendommen Helnæs Byvej 3, 5631 Ebberup, tirsdag den 23. april 2019 kl. 11:30 Indholdsfortegnelse 1-3 4 5-7 8-19 20-21 22-28 29-33 34-59 60-63 64-65 66 67-85 86-98

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Rødbyvej 59, 4920 Søllested Ny tvangsauktion: Onsdag 18-09-2019 kl. 11:15 Højeste bud på 1. auktion: 1,00 kr.

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Bjælkehovedvej 29, 4913 Horslunde Tvangsauktion: Onsdag 20-02-2019 kl. 10:30 Retten i Nykøbing Falster, Retssal J, Vestensborg Allé 8, 4800

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Kirkemarksvej 5, 4200 Slagelse Tvangsauktion: Onsdag 14-11-2018 kl. 11:20 Retten i Holbæk, Mødelokale 6, Domhusstræde

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Østergade 10, st th, 4700 Næstved

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Østergade 10, st th, 4700 Næstved Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...129 Næstved Bygrunde Grundareal...1205 m² Ejendomsnummer:...022316 Kommune:... Næstved

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Vestergade 4, 4930 Maribo Tvangsauktion: Mandag 07-01-2019 kl. 09:00 Retten i Nykøbing Falster, Retssal J, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing

Læs mere