Min. 75 per år per år 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Min. 75 per år per år 12"

Transkript

1 Pkt Bilag 1 - Status på kontrakt med Erhvervsforum Roskilde Aktiviteter Mål Status Grøn = KPI (+90%) - Gul = KPI leveres i Rød = KPI ikke nået, og erstatningsaktivitet bør diskuteres Iværksættere Antal 1:1 iværksættervejledninger (af en times varighed) Antal opfølgende telefonopkald Andel vejledte iværksættere som er henvist til andre aktører Antal personer i mentorkorpset Andel vejledte iværksættere som er tilbudt tilknytning eller har modtaget rådgivning fra mentorkorps Min. 75 per år 70 Tre pr. vejledning (1, 3 og 12 mdr. efter) Min 75 pct. Min. 25 personer Min. 50 pct. Opfølgning løbende Bemærkninger Henvisninger sker hvor relevant Lang proces med Rotary om etablering, kun svag interesse n/a 1.5 Andel på mentorforløb som har afgivet tilfredshedsmåling Min. 100 % n/a 2.0 Antal temaworkshops per år Antal deltagere Gns. 8 deltagere 240/ Antal deltagere, som ikke er medlem af Erhvervsforum Roskilde Andel af de gennemførte temaworkshops afholdt hos lokale virksomheder % se bilag Antal workaways 2-4 per år Antal etablerede virksomheder som deltog på de gennemførte workaways Antal iværksættere som deltog på de gennemførte workaways Indholdet på de gennemførte workaways Informationsarrangementer og temamøder Antal lokale netværksmøder At der har deltaget etablerede virksomheder på alle workaways At der har deltaget iværksættere på alle workaways At der har været varierede undervisnings- og netværksaktiviteter workaway er defineret som heldagsarrangementer, hvor der gås i dybden med specifikke emner og tid til den enkelte 42 deltagere i alt, heraf størstedelen iværksættere (4 etablerede) Temaer - 1/blive en succesfuld konsulent og 2/ marketing i dybden per år 12 (med info om tilbud i erhvervsfremmesystemet) 4.1 Antal deltagere på de gennemførte lokale netværksmøder Antal deltagere, der ikke er medlem af Erhvervsforum Roskilde Antal lokale netværksmøder gennemført i den nordlige del af Roskilde Kommune Antal lokale netværksmøde gennemført i den sydlige del af Roskilde Kommune 2 per år 0 2 per år Antal lokale kulturarrangementer 2-4 per år Aktørerne der deltog i de gennemførte lokale kulturarrangementer At der har deltaget en bred skare af lokale virksomheder og kulturaktører Indholdet på de gennemførte lokale kulturarrangementer At der er skabt mulighed for netværk og øget kendskab til Roskildes kulturtilbud 6.0 Antal fyraftensmøder 4-6 per år Antal deltagere på de gennemførte fyraftensmøder Antal deltagere som ikke er medlem af Erhvervsforum Roskilde Antal møder afholdt hos lokale samarbejdspartnere 5

2 7.0 Antal gennemførte tværgående samarbejdsaktiviteter at styrke samarbejde og videndeling ml virksomheder og aktører som fx INSP!, Absalon, RUC, Musicon, CORO- Lab, BusinessHouse mv. Facilitering af erfa-grupper og netværk til Løbende Bredt løbende samarbejde med alle relevante aktører 8.0 Antal gennemførte netværksmøder med etablerede virksomheder Netværksmøder afholdes både som morgen- og fyraftensnetværk. Nogle med særlige temaer, andre som rene relationsopbyggende netværksmøder per år Antal netværksmøder, der er afholdt af medlemmer af Erhvervsforum Roskilde Antal deltagere på de gennemførte netværksmøder 30 per møde 159 (snit 20) 8.3 Antal iværksættere på de gennemførte netværksmøder Antal deltagere som ikke er medlem af Erhvervsforum Roskilde Antal etablerede klyngenetværk Der etableres i samarbejde med fx Roskilde Kommune (ex. Ågerup) - særlige klyngenetværk med fokus på lokal udvikling af erhvervsområder, klyngedannelser, fokus på fx en særlig branche (ex. fødevarer) osv. Målsætning om at der over perioden etableres min. 4 klynger gerne i samarbejde med eksempelvis CORO-lab, INSP! m.fl. omkring udvikling af Roskilde Kommune. 4 frem til Det vurderes, at de klynger der p.t. er relevante findes hos andre aktører, fx fødevarenetværk/klynge Coro samt Roskilde/Lejre kombi se bilag Antal netværksgrupper Der etableres netværksgrupper for særlige interessenter, fx ledernetværk eller fag-/branchespecifikke interesser. Netværksgrupperne etableres som mindre erfa-grupper, hvor både iværksættere og den etablerede erhvervsdrivende får glæde af at mødes i mindre fora. 46% af deltagerne fra iværksætterkurser afholdt i perioden efterspørger personlig og forretningsmæssig sparring fra både mentorer og netværksgrupper. 0 i 2019, men aktiviteten ønskes bevaret I process Ledernetværk (større virksomheder eller gazeller) og Iværksætternetværk 10.1 Indhold i de aktive netværksgrupper Indholdet har været målrettet de lokale virksomheders ønsker/behov 10.2 Antal netværksgrupper under udvikling pipeline Antal iværksættere ledt fra INSP! til Erhvervsforum I samarbejde med INSP! som underleverandør tilbyder Erhvervsforum potentielle iværksættere et kreativt og innovativt spiremiljø og stort netværk, der giver mulighed for at præ-iværksættere kan finde sammen, afprøve ideer, udvikle kompetencer, søge viden og skabe sig de første kunder. I INSPmiljøet er fokus på koblingen mellem fællesskab og entreprenørskab, navnlig for unge iværksætterspirer og med socialøkonomisk virksomhed som særligt kompetencefelt. Når iværksætterspirene er klar til egentlig iværksætterservice ledes de videre til Erhvervsforum Roskilde. Under forudsætning af, at INSP! fortsat har deres Iværksætterspirer-program ledes der videre til EFR per år. De tilbydes iværksætterrådgivning. Projekt slut, samarbejde fortsat se bilag 1 Opsøgende arbejde og udvikling af redskaber 12.0 Antal opsøgende virksomhedsbesøg 5 per uge 188

3 Andel gennemførte besøg blandt ikke-medlemmer af Erhvervsforum Andel gennemførte besøg der har resulteret i henvisning til konkrete erhvervsfremmetilbud x 40 = ca 200 særskilt reg under pkt Antal udsendte nyhedsbreve Ugentligt i sæsonen Gennemført Iværksætterkurser og øvrige tilbud 14.0 Antal iværksætterkursusforløb 14.1 Antal deltagere der har gennemført iværksætterkursusforløb 14.2 Lav din egen forretningsplan 2-4 om året (i samarbejde med EASJ eller andre) iværksættere deltagere pr. kursusforløb Udbydes årligt internt el. med samarbejdspartnere 2 38 Business model canvas workshop afholdt i august/erstatter 'forretningsplan' 14.3 Antal deltagere per gennemført kursus Andel deltagere som ikke er medlem af Erhvervsforum Roskilde 4? 14.5 Din virksomhed på sociale medier Udbydes årligt internt el. med samarbejdspartnere 2 kurser i 1. halvår + yderligere under 'tema workshops' 14.6 Antal deltagere per gennemført kursus Andel deltagere som ikke er medlem af Erhvervsforum Roskilde Crowdfunding din vej til finansiering? Udbydes årligt internt el. med samarbejdspartnere Udbudt 3 x i 2018, ikke p.t. behov 14.9 Antal deltagere per gennemført kursus n/a Andel deltagere som ikke er medlem af Erhvervsforum Roskilde n/a

4 Bilag 1 Bilag til afrapportering fra Erhvervsforum Roskilde Iværksættervejledninger Iværksættervejledninger er tæt på måltal, og KPI en betragtes som opfyldt for året. Et estimat over en 3 måneders periode i 2. halvår er lavet på antal vejledninger for konsulent Dan Hacke, da tal ikke kan trækkes grundet nedlukket CRM-licens. Tallet inkluderer overvejende kun 1. møder med nye iværksættere. 1.1 Opfølgning sker løbende, 1. og 2 opfølgning for de fleste Iværksættere fra 2019 er gennemført. Mange har fået 2 møder og endnu flere 2-3 telefoniske opfølgninger. Herudover er mange af iværksætterne flittige gæster til vore workshops, kurser og netværksmøder. Det bemærkes i senere sektioner, at nye iværksættere oftest straks bliver gratis medlemmer og tæller i deltagerstatistik som medlem. 1.2: Der henvises i alle tilfælde, hvor det er relevant og der bruges i overvejende grad henvisning til lokale rådgivere fx indenfor salg, markedsføring, kommunikation, revision, web-bureauer, advokat m.v. Det vurderes, at de iværksættere, der vejledes gennem Erhvervsforum kun i yderst sjældne tilfælde har match til Erhvervshus Sjællands type af bistand, ligesom Erhvervshusene omvendt ikke sender iværksættere fra Roskilde til os. Et punkt til løbende diskussion i samarbejdet med Erhvervshuset. 1.3, 1.4, 1.5 Erhvervsforum har over forår og sommer 2019 haft en lang proces med Rotary om etablering af et mentornetværk, hvor Rotary ville stille op til 60 mentorer til rådighed. Kick-off for ordningen var planlagt til 19. september. Mentorordningen fremstod dog på flere punkter uklar, i det der øjensynligt kun var lagt op til gratis mentoring til selve kick-off en, hvilket vi måtte lade skinne igennem i kommunikationen af eventet. Kun 5 virksomheder/ iværksættere meldte sig, og Rotary og Erhvervsforum er nu gået i tænkeboks vedr. evt. fremtidigt format. I september indgik Erhvervsforum et samarbejde med Your Own Business (bl.a. i partnerskab med Boligselskabet Sjælland), hvor vi skulle tilvejebringe et lokalt korps af mentorer til unge i udsatte boligområder, der vil starte egen virksomhed. Øvelsen resulterede i 3 leverede mentorer, hvilket symboliserer en fortsat udfordring med at mønstre et lokalt korps, samtidig med at efterspørgslen herefter heller ikke synes tilstede. Det henstilles til, at denne aktivitet genovervejes eller erstattes af andet i , 2.1, 2.2 og 2.3 Temaworkshops Sådan får du et stærkt brand 23 januar, 28 deltagere heraf 9 ikke medlemmer Salg få det nu gjort, 4 februar, 15 deltagere heraf 2 ikke medlemmer Skab en effektiv kommunikationstrategi, 12 marts, 22 deltagere heraf 1 ikke medlem Få en vinderstrategi, 19 marts, 18 deltagere, heraf 1 ikke medlem Grundlag for vækst, 11 april, 20 heraf 3 ikke medlemmer Relation er roden til alt godt, 8 maj, 26, heraf 1 ikke medlem marketing, 22. august, 21 deltagere, heraf 4 ikke medlemmer Linkedin workshop, 12 september (+ follow session i 2 grupper), 29 deltagere, heraf 3 ikke medlem Tag kontrol over din markedsføring, 3. oktober, 19 deltagere heraf 3 ikke medlemmer Content marketing, 29. oktober, 18 deltagere, heraf 3 ikke medlemmer Facebook og instagram, 34 deltagere, heraf 3 ikke medlemmer

5 Bilag 1 Det signaleres at alle, både medlemmer og ikke medlemmer er velkomne til disse tema workshops. Bemærk afsnit 1.1 at nye iværksættere tæller med i medlemsstatistik (gratis medlemmer) 3.0, 3.1, 3.2 og Workaways Vi har i samarbejde med Erhvervshusene forsøgt at vække interesse for Lean Landing workaways til henholdsvis Gøteborg og Leeds, begge arrangementer drejede sig om rejser til IT-messer med faglige indlæg. Trods dialog med flere interesserede virksomheder, endte ingen med at deltage herfra. Vi har siden arbejdet med definitionen på workaways, som værende et heldags arrangement med dybt fagligt indhold rettet mod både iværksættere og etablerede virksomheder i stedet for at inkludere fx decideret rejseaktivitet. Heldagsarrangement, Bliv en Bedre Konsulent, 11. juni i.e. 31 deltagere, heraf 13 ikke medlemmer. 27 iværksætterdeltagere og 4 fra mere etablerede virksomheder Heldagsarrangement, Fokus på Markedsføring, 22. november, 11 deltagere, heraf 3 ikke medlemmer (primært iværksættere) 4.0, 4.1, 4.2 Netværksmøder (generelle, månedlige) Nytårskur 29. januar, 212 deltagere, heraf 53 ikke medlemmer Netværksmøde hos Villa Virkelyst, 26 februar, 39 deltagere, heraf 4 ikke medlemmer Netværksmøde om Røde Port, 27 marts, 72 deltagere, heraf 10 ikke medlemmer Netværksmøde på Sagafjord, 30 april, 44 deltagere, heraf 0 ikke medlemmer Netværksmøde hos Lindskov Communication, 28 maj, 29 deltagere, heraf 3 ikke medlemmer Netværksmøde Roskilde Festival Backstage, 2 juli (tæller som juni s arrangement) 106 deltagere Netværksmøde hos BC Catering, 27 august, 39 deltagere, alle medlemmer Summetræf i samarbejde med Roskilde Kommune og Corolab, 10 september, 300 deltagere Netværksmøde på Gimle m/koncert, 25. september 40 deltagere, heraf 2 ikke medlemmer Netværksmøde på Bisque Porcelænscafeen, 24 oktober, 29 deltagere, heraf 1 ikke medlem Netværksmøde på Ragnarock, 25. november, 54 deltagere, heraf 2 ikke medlemmer Julenetværksmøde i den gamle rådhussal, 10. december, 103 deltagere, heraf 14 ikke medlemmer Det bemærkes, at listen indeholder årets to store arrangementer, der gennemføres i samarbejde med Roskilde Kommune (Nytårkur og Sommertræf, der i år hed Summetræf og hvor Corolab også var partner) 4.3 Der er ikke holdt netværksmøde i Roskilde nord i 2019, men et lokalt arrangement i Jyllinge var planlagt i november i samarbejde med Disco World og Mogens Hallager. Vi måtte desværre aflyses grundet kun få tilmeldte. 4.4 Der er (jf. 4.0) afholdt et generelt netværksmøde i Villa Virkelyst, Viby 26. februar og herudover afholdtes netværk med oplægget om Netværk dig til success ligeledes i Villa Virkelyst 5. marts med 28 deltagere, heraf 6 ikke medlemmer. Siden er også åbne arrangementer for alle, fx workaway i november afholdt i Viby. Der er en sondering over forskellen på pkt. 4.0 og 8.0, vi vælger at fortsætte rapporteringen fra 2018 med 4.0 som det punkt, der inkluderer de generelle månedlige netværksmøder

6 Bilag Lokale Kulturarrangementer Åben Dans Roskilde Egnsteater, medlemsarrangement til dans i mørke. Arrangementet gennemførtes trods kun 2 deltagere (åben forestilling, ikke eksklusiv for EFR) Netværksmøde Roskilde Festival Backstage, 106 deltagere (også medregnet i netværk 4.0) Netværksmøde med koncert hos Gimle med 40 deltagere (også medregnet i netværk 4.0) 6.0, 6.1, 6.2 og Fyraftensmøder Debatmøde om parkering, Musicon, 8 deltagere Dialogmøde om infrastruktur, 5 deltagere Debatmøde, april, Internethandel er et vilkår for os alle, 60 deltagere, 3 ikke medlemmer Fyraftensmøde om rekrutteringsanalysen 8.10 m/ballisager, få deltagere konverteret til 1:1 møder Fyraftensmøde om mentoring 9.10 m/your Own Business, få deltagere konverteret til 1:1 møder med interesserede mentorer for unge i socialt udsatte boligområder, der vil være iværksættere. 7.0 Tværgående samarbejdsaktiviteter Partner i samarbejdsgruppe om iværksætteri med RUC, Zealand, Absalon, DTU link, Business House Partner i afholdelse af kick-off konference om Verdensmålene, 18 juni, med Coro, RK, Roskilde Kongrescenter og eksterne partnere. Partner i afholdelse af Global Tours, Roskilde for Målene, inklusive tovholder på temadag om emballage, 29 juni, arrangørgruppen Roskilde Avis, Roskilde Handel, Danske Bank, RK, Coro Rekrutteringspartner diverse arrangementer for erhvervshusene (i 2. halvår årets iværksættermesse og programmerne under Lean Accelleration) Stærkt partnerskab med Villa Virkelyst i Viby, fælles arrangementer m.v. Rekrutteringspartner for Coro vedr. Collaborathon (gennemføres 2. halvår) Rekrutteringspartner for Roskilde Handelsskole vedr. kurser under Digital Ledelseskultur Arrangerer netværk, workshops, gå hjem møder hos bl.a. Business House, Zealand, Musicon og bidrager til at annoncere disses aktiviteter I nyhedsbrev (med flere, fx RUC) 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 og 8.4 Netværksmøder med etablerede virksomheder Under denne aktivitet placeres faglige tema-møder og fyraftensarrangementer som: Den professionelle bestyrelse, i samarbejde med Nordea, TVC, FysioDanmark, Spring Nordic, 14 maj, 26 deltagere, heraf 12 ikke medlemmer Digitalisering, sæt strøm til processerne, 21 maj, 14 deltagere heraf 1 ikke medlem EU finansiering for SMV er i samarbejde med Spring Nordic, 19. november, 28 deltagere heraf 9 ikke medlemmer GDPR i samarbejde med TVC, 19 november, 20 deltagere, heraf 3 ikke medlem ISO og ledelsessystemer i samarbejde med Lekon, 10 oktober, 3 deltagere (konverteret til 1:1) Alt for meget tid i samarbejde med Danske Bank, 6 november, 34 deltagere, heraf 3 ikke medlemmer Konflikter i arbejdslivet, 16 maj, 22 deltagere, heraf 2 ikke medlemmer Adfærd der rykker, i samarbejde med DTU Link 4. september, 12 deltagere, heraf 2 ikke medlemmer

7 Bilag Klyngenetværk Ideerne til klyngeaktiviteter som nævnt ved afrapportering for 2018, bl.a. fødevarer m.v. er ikke blevet fulgt op, da vi vurderer at sådanne netværk/klynge-lignende aktiviteter allerede eksisterede i og omkring Roskilde området. Det foreslås, at klynge KPI en omdefineres eller erstattes af andre aktiviteter, da der ikke synes nogle oplagte muligheder for klynger og værdiskabelse i sådanne konstellationer i den eksisterende erhvervsstruktur. 10.0, 10.1 og 10.2 Netværksgrupper (branche-/fagspecifikke) De generelle netværksmøder, fyraftensmøder og workshops trækker pæne antal deltagere fra alle brancher, så i 2019, mens disse aktiviteter konsolideredes er der fokuseret på at samle virksomhederne således på tværs, og ikke igangsat specifikke aktiviteter på branchespecifikke netværk. Der er i 2020 planer om at forsøge at samle direktører og ledere i større virksomheder og/eller mellemsegmentet, fx Gazellevirksomhederne, i et netværk, da vi gerne vil have et tilbud til direktører, ejere i større virksomhederr. Herudover påtænkes et netværksformat for iværksættere. Erhvervsforum kører (uden for KPI-regi) Grøn Puls netværket med 20 håndværkere i samarbejde med RK, FORS og Boligselskabet Sjælland Iværksættere fra INSP INSP har ikke længere formelt dette samarbejdsrelevante projekt, dog er der fortsat samarbejde omkring iværksættere, der har tilknytning til INSP på forskellig vis. 12.0, 12.1 og 12.2 Opsøgende virksomhedsbesøg De angivne tal er unikke besøg/møder, og tallet var foran KPI-mål ved halvåret, hvorimod det samlede ligger lige under. EFR mistede en opsøgende konsulent-ressource primo november, hvilket er medvirkende årsag. Der bliver løbende henvist til andre samarbejdspartnere, lokale eksperter m.v., der kan bidrage på et konkret og relevant adspurgt felt, hvorimod henvisninger til konkrete erhvervsfremmetilbud, rådgivning i fx Erhvervshusene ligger i den lave ende, primært fordi de observerede behov ikke nødvendigvis passer til en sådan ydelse eller er dækket af Erhvervshusene selv i deres opsøgende arbejde i Roskilde Kommune Nyhedsbreve Nyhedsbreve udsendes fortsat ugentligt 14.0, Iværksætterkursusforløb Der startede et hold på Iværksætterkursusforløb i februar, og igen i september. Disse to var holdene for 2019 i samarbejdet mellem Zealand, Erhvervsforum og Lejre. Holdet i februar havde 25 deltagere, for september noget lavere anslået. Det bemærkes, at der ikke i foråret 2020 kunne oprettes hold i Roskilde, således deltager iværksættere fra vort område nu i pendant i Ringsted. 14.2, 14.3, 14.4 Lav din egen forretningsplan Vi har i august afholdt kurset, Business Model Canvas, der er fuldgyldig erstatning for lav din egen forretningsplan. 12 deltagere.

8 Bilag , 14.6 og 14.7 Din virksomhed på sociale medier Der er gennemført 2 workshops/kurser i sociale medier i 1. halvår jf nedenstående i.e. Connect dig til flere kunder på Linkedin, 17 januar, 28 deltagere, heraf 5 ikke medlemmer Markedsføring på Facebook og Instagram, 6. februar, 47 deltagere, heraf 9 ikke medlemmer Herudover er der gennemført kurser med nye oplægsholdere i Linkedin (kursus + master class) og Facebook/instagram i efteråret, disse er placeret under tema workshops. 14.8, 14.9 og Crowdfunding Der afholdtes i 2018 hele 3 workshops i Crowdfunding, og antal deltagere faldt gradvis og nåede et lavt antal ved sidste afholdelse. Det vurderes således, at det har været for tidligt at igangsætte flere af disse workshops. Generel note: Med erfaringerne opnået i de seneste 18 måneder på de mange typer arrangementer, netværk, workshops og rådgivninger kunne det være tid til en dialog om forenkling af sondring mellem den ene og anden type sammenlignelige aktivitet. Der er et oplevet overlap mellem kategoriseringer af fx netværk og temamøder, fyraftensmøder, ERFA møder m.v., der kunne diskuteres for overblikkets skyld.. Foranstående gælder fx for punkterne 4, 6 og 8. Mentorkorps og klynger foreslås at udgå af KPI en og blive erstattet af andre aktiviteter. Crowdfunding foreslås ændret til en anden type finansieringsarrangement for iværksættere. EFR/al/

9 Aktiviteter Mål Status Status Bemærkninger 15.0 Samarbejde og facilitering af netværk Antal møder med aktørforeningen (VisitRoskilde mødes flere gange årligt med aktørforeningen, hvor tiltag og aktiviteter for den 15.1 kommende periode diskuteres og fastlægges. På baggrund af disse ansøges der til UVEG i forhold til at få medfinansiering på konkrete tiltag, eksempelvis #alletidersbykort som i 2018 erstattede den hidtidige turistbrochure.) 3 4 per år 1 3 Se bilag 2 Deltagelse i dialogmøder med turistaktører/turisterhvervet Aktørforeningen Orienterings-/dialogmøder med hele turisterhvervet, hvor 15.2 de enkelte aktører for mulighed for dialog. Målet er at arrangerer og afholder Se bilag 2 skabe fælles forståelse for den eksterne kommunikation, 2 per år. VisitRoskilde prioriterede indsatsområder og sikre, at alle turistaktører deltager i møderne. tager udgangspunkt i de i strategien vedtagne spor og fortællinger for hhv #alletidersroskilde og #visitroskilde Tematiserede netværk på tværs af turisterhvervet Projektledelse og facilitering af netværk i forhold til særlige interessegrupper på tværs af turismeerhvervet. Eksempelvis: Restaurantnetværk skabt på baggrund af RO:KOST Madfestival, hvor vi mødes 1-2 gange om året. Etablering og netværk blandt Roskildes lokale AirBNBværter for at sikre samarbejde og ambassadørkorps. Etablering og netværk blandt aktører inden for natur og outdoor for bl.a. at kunne udvikle produkter inden for det strategiske hovedspor Fjord& Natur. Netværke med de historiske kulturinstitutioner omkring udvikling af Vikinger& Verdensarv -tiltag, produktpakker osv. Styregruppemøder i Fjordlandet På baggrund af, at VisitRoskilde var initiativtager til fælles samarbejde på tværs af kommunerne omkring Isefjord & Roskilde Fjord, er der fra 2018 og i årene frem fokus på Fjordlandet. Vi deltager i samarbejdet og er en af de drivende kræfter i, at få #fjordlandet markedsført skabe netværk blandt Fjordlandets turismeerhverv produktudvikling på tværs udvikle fælles content med kernefortællinger deltage i opstartens månedlige driftsmøder (derefter møderække efter behov) med fokus på tværgående kommunikation Antal udsendte nyhedsbreve til erhvervet Nyhedsbrev til erhvervet med nyt fra VisitRoskilde, trends, tendenser, udviklingsspor og strategiske nedslagspunkter m.m. Fx bæredygtig turisme i forhold til at have en Unesco verdensarvsattraktion osv. Antal gennemførte 15.6 repræsentationsaktiviteter i bestyrelser, råd, udvalg mv Fælles servicekultur Efter behov. Min 1 2 per år 4 6 møder årligt under forudsætning af, at Fjordlandssamarbejdet eksisterer. 0 3 Se bilag Se bilag per år 4 6 Se bilag 2 2 per måned Se bilag 2 Det er vigtigt, at gæster og turister i byen føler sig velkommen og mødes af service i verdensklasse. Eller værtensklasse, som vi arbejder med som begreb. Målet er at øge den fælles viden om og forståelse af Roskildes oplevelsestilbud. VisitRoskildes funktion er at være sparringspartner og opsamler af viden på området. Derudover faciliterer vi netværk og fælles relationsdannelse og ambassadørskab, som er en betydningsfuld faktor i forhold til at gøre lokale borgere og besøgende til ambassadører for VisitRoskilde og Roskilde Kommune Udbyde bustur for front- og servicepersonalet blandt turistaktørerne og detailvirksomhederne på tværs af Fjordlandet 1 2 per år 1 2 Se bilag 2 Nyhedsbrev til servicepersonale på 16.2 Månedligt Udsendt månedligt Udsendt månedligt Se bilag 2 attraktioner og i handlen Inddragelse af frivillige og relevante organisationer Roskilde har en stærk frivilligkultur og det er et prioriteret indsatsområde at tilknytte frivillige kræfter til VisitRoskilde, som kan hjælpe med at løfte udvalgte turismeopgaver. Vi arbejder med at skabe forskellige tematiserede frivilliggrupper, som hjælper med specifikke opgaver, og som fungerer som ambassadører for #alletidersroskilde i mødet med turisterne. Frivilligt fotokorps Etablering af frivilligt fotokorps, der har til formål at 17.1 levere fotomateriale som vi kan arbejde med i kommunikation og markedsføring eks. på sociale medier sætte fokus på de mere ukendte sider af Roskilde Gns. 10 ambassadører årligt 12 ambassadører 13 ambassadører 17.2 Frivilligt mobilt turistkontor Skabe et korps af lokale, engagerede borgere som vil agere turistværter via Det Mobile Turistbureau i sommersæsonen. De frivillige vil servicere og vejlede turister på gaden inspirere til at blive lidt længere agere personlige værter og gøre det nemt at være turist i Roskilde kunne være til stede ved særarrangementer og events i aftaleperioden Der arbejdes fremadrettet med dette

10 Frivillige i korpset meet the locals Etablering af et frivilligt guidekorps, hvor borgere deres Roskilde frem. Eks. vil vi gerne tilbyde gratis byrundvisning med en lokal på udvalgte dage henover sommeren, hvor indholdet og turen vil variere efter hvem der viser rundt og dennes interesseområder Understøtter den personlige og unikke oplevelse af i aftaleperioden Roskilde Understøtter Wonderfuld Copenhagens nye strategi om fokus på Localhood og øger dermed samarbejdsmulighederne omkring dette Skabe et alternativ til de turister, som ikke ønsker at deltage i en formel rundvisning Tiltag som kan være med til at øge opholdslængden i Antal turister der har deltaget i de gennemførte 17.4 lokale rundvisninger 18.0 Udvikling af den kommercielle turismeindsats Omsætning på oplevelser og turismeprodukter booket online via visitroskilde.dk Via visitroskilde.dk bookes der oplevelser og turismeprodukter. Løsningen har eksisteret siden 2014 og den nuværende løsning er valgt som VisitDenmarks officielle bookingkanal. VisitRoskilde og byens aktører har dog oplevet udfordringer med systemet og derfor vil VisitRoskilde dels undersøge alternativer til den eksisterende løsning i 2018, og dels gå i yderligere dialog med Combine og VisitDenmark omkring optimering og yderligere udvikling af nuværende. Sidstnævnte fordi der er åbenlyse fordele ved VisitDenmarks løsning, idet lokale produkter her kan løftes op på nationalt plan. Vi vil have stort fokus på, at gøre det nemt for turisten af booke oplevelser online før besøget. Derfor intensiveres arbejdet med at den tilbudte løsning opfylder aktørernes behov tiltrække flere aktører i forhold til at udbyde produkter til salg via onlinebookingen sikre en stabil løsning som er nem at arbejde med på aktørniveau sikre en stabil løsning som er nem at benytte som turist sikre at produkter er tilgængelige på flere sprog. Udbyde pakketure i regi af Fjordlandet Udbyde pakketure med fokus på fødevarer naturoplevelser (herunder Nationalparken) fisketure vikinger og kulturhistorie cykeltur på Fjordstien kr. i 2018 og årlig vækst på 10 pct. Forudsætningen for dette er, at Projektet RO:KOST fortsat gennemføres af VisitRoskilde (midler bevilges af UVEG og projektledelsen for afholdelsen af madfestivallen placeres hos VisitRoskilde) samt at den nuværende onlineløsning vælges som salgskanal 15 i aftaleperioden under forudsætning af, at Fjordlandssamarbejdet eksisterer Der arbejdes fremadrettet med dette 13,70 % stigning sammenlignet med 1. halvår Omsætning 1. halvår 2019: kr. 0 0 For at understøtte og udvikle den kommercielle turismeindsats har der i perioden været igangsat en række tiltag, som vi ønsker at videreudvikle. Disse aktiviteter og produkter udvikles i tæt samarbejde mellem VisitRoskilde som operatør og turistaktørerne. Synergien til Erhvervsforums iværksætterindsats benyttes i forhold til rådgivning og sparring i forhold til upcoming turistaktører eller aktører, som ønsker at tilbyde/udvikle turismerettede produkter. Dermed har vi fokus på både at understøtte eksisterende aktører i turismeerhvervet og i tæt dialog med Erhvervsforums iværksætter- og erhvervsservice hjælpe nye iværksættere i turismen frem. 10,19 % stigning sammenlignet med Omsætning 2018: kr. Omsætning 2019: kr. 1 Se bilag 2 Fastholdes, videreudvikles og markedsføres i Fjordlandssamarbejdet. Gøres bookbare online Drift og bemanding af turistkontor Drift af turistkontor på Stændertorvet. Dette ligger pt. i Byens Hus, som der samarbejdes med. Guidede ture VisitRoskilde driver et guidekorps af freelanceguider der fortrinsvis laver guidede byvandringer eks.: Lise Nørgaards Roskilde Roskildes kendte forfattere Kildevandringer Opfylde kravene til Det Grønne I Kravene opfyldes og overgås Kravene opfyldes og overgås Se bilag ture om året Se bilag Dataopsamling Med baggrund i de sidste fire års arbejde med at brande og markedsføre Roskilde, er der i organisationen i VisitRoskilde skabt et usædvanligt stærkt data- og erfaringsgrundlag. Kort sagt er vi gået fra at TRO til at VIDE, bl.a. med øget dataopsamlingsindsats, bl.a. finansieret af UVEG-midler. Dataopsamlingen vil fortsat være en del af vores indsats for at kunne dokumentere besøgendes brug af Roskildes turisttilbud kunne dokumentere udviklingen i kendskabet til Roskildes oplevelses- og eventtilbud kunne udvikle den fælles databank på visitroskilde.dk til brug for turistaktørerne. Her findes nationale, regionale og lokale data og disse opdateres løbende, ligesom VisitRoskilde løbende bearbejder data og omsætter det til letlæselige rapporter. både VisitRoskilde og turistaktørerne kan foretage investeringer i fremtidig markedsføring på et oplyst grundlag 20.1 Kendskabsanalyser I 2015 og 2017 har VisitRoskilde via Thulstrup Research foretaget en større kendskabsanalyse af borgere og ikke- borgeres kendskab til og brug af attraktioner og events i Roskilde. Ligeledes har denne analyse også stillet skarpt på borgere og ikkeborgeres kendskab til domkirkens UNESCO verdensarvsstatus. VisitRoskilde ønsker at fortsætte denne dataopsamling hvert andet år. Dette er hidtil foretaget på ekstra bevilling fra UVEG. Gennemføres hvert andet år afhængig af midler fra UVEG. VisitRoskilde ansøger. Gennemført december Bearbejde nationale og regionale rapporter, der videreformidles til erhvervet via erhvervsportalen visitroskilde.dk Løbende efter behov Gøres løbende Gøres løbende Se bilag 2

11 20.3 Lokal dataopsamling VisitRoskilde indsamler løbende lokale turismetal samt står for dataindsamling, som giver viden om turismen i Roskilde: Besøgstal for Roskildes store attraktioner Besøgstal og nationalitetstal for besøgende på turistbureauet Dataopsamling på visitroskilde.dk Dataopsamling via sociale medier Surveys i forbindelse med særarrangementer Løbende Gøres løbende Gøres løbende 21.0 Markedsføring, kommunikation og branding For at skabe kontinuitet og muliggøre en langsigtet, strategisk indsats er ønsket, at der hensættes midler fra UVEG- puljen i starten af hvert år og/eller suppleres med midler fra kommunal side, så målene kan nås. Vores markedsføringsaktiviteter vil fortsat være ønsker, som er afhængige af yderligere finansiering. Markedsføringsaktiviteterne suppleres af en øget kommunikations- og presseindsats. Kommunikation foregår primært via egne kanaler samt gennem bearbejdning af lokal, regional og national presse i forhold til at bringe historier om Roskilde og de særlige kernefortælling i medierne. VisitRoskilde er gået fra en årrække med orange identitet skabt efter GoOrange-indsats til i den nye strategi ( ) at arbejde med Danmarkshjertet. Derudover markedsføres Roskilde fortrinsvis via VisitRoskildes egne kanaler såsom gennem SEO-optimering af egen hjemmeside og SoMe. Markedsføring Udvalgte ønsker til fælles markedsføring: Ønske om fælles præsentation af Roskilde oplevelsestilbud på Københavns Turistinformation i Online kampagner via sociale medier målrettet danske turister før besøget Online kampagner via sociale medier målrettet internationale turister på besøg i Københavns området Strategiske markedsføringssamarbejder i Fjordlandsregi, hvor målgruppen er danske og internationale turister i vores fælles område - dette fortrinsvis gennem sociale medier Kommunikation Øget kommunikations og presseindsats. Visitroskilde.dk Hjemmesiden har i dag indarbejdet tydelige spor jf. de strategiske trædesten - og viser løbende Roskilde Kommunes turistoplevelsestilbud med fokus på årstider, genrer osv. Målet er, at turister, der besøger visitroskilde.dk (dk, eng, tysk) får inspiration til at blive længere. Sociale medier VisitRoskildes tilstedeværelse på sociale medier er med til at skabe opmærksomhed og trække trafik til visitroskilde.dk Samarbejdspartnere med presseture med Wonderful Copenhagen Afhængig af projektmidler. VisitRoskilde søger UVEG og evt. andre midler i Roskilde Kommune. 10 pct. årlig stigning i antal unikke besøgende på hjemmesiden 10 pct. årlig stigning 4 6 per år under forudsætning af, at samarbejdet med WoCo fortsætter. Se bilag 2 Se bilag 2 Stigning på 19,2 % Stigning på 12,18 % Se bilag 2 Facebook: på 16,6% Instagram: på 48,4% Linkedin: på 17,7% TwiCer: på 37,5% Facebook: Stigning på 7 % Instagram: Stigning på 31,50 % LinkedIn: Stigning på 14,5 % Twitter: Stigning på 16,2% Se bilag Se bilag Antal deltagere per gennemført pressetur Branding Afhængig af projektmidler. VisitRoskilde søger UVEG og evt. andre midler i Roskilde Kommune Se punkt 21.1 Markedsføring, kommunikation og branding

12 Bilag, VisitRoskilde Bilag til afrapportering fra VisitRoskilde 15.1: Møderne blev afholdt den , , : Aktørforeningen har endnu ikke afholdt et dialogmøde. Kontraktuelt set ligger dialogmødet hos Aktørforeningen, som det fremgår af skemaet. Aktørforeningen og VisitRoskilde afholder en turismedag i Denne er foreløbig udsat grundet Coronasituationen. Den oprindelige dato for dagen var den 16. april. 15.3: Der har i 2019 været afholdt tre tematiserede netværk i VisitRoskilde-regi: 1) et netværk for gastroaktører i forbindelse med RO:KOST Madfestival. Dette netværk udvikles løbende sammen med festivalen. 2) I september samledes desuden et frontpersonalenetværk. 3) I november samledes et fødevarenetværk med henblik på senere at sætte fokus på bæredygtighed og lokale råvarer. 15.4: Der er afholdt fem fysiske møder den , , , 18.09, Derudover er der afholdt ca. 8 videomøder i styregruppen. 15.5: Udsendelsesdato og fokus: : Tour de France, Tysklandskampagne, generalforsamling, turismepolitik m.m : Gæsteservice udvides (turistcykel igangsat), Roskildeguide i forbindelse med hundeudstilling, FIM-rally, AlleTidersBykort i Holland, Anemonesporet, referat og beretning fra generalforsamling m.m : Staycation: Pop up beds, Nationalpark Skjoldungernes Land, VisitFjordlandet, Club Bropass : Roskilde er den største turismekommune i region Sjælland : Oplev verdensarven i Roskilde : Glædelig jul - årets gang i VisitRoskilde, markedsføring m.m. 15.6: VisitRoskilde deltager hver måned fast i bymidtekoordineringsmøder og har derudover løbende været repræsenteret i netværk ved DE, Danhostels bestyrelse, UVEG-møder samt diverse receptioner i netværksregi. Derudover er VisitRoskilde repræsenteret i Tour de France-udviklingsgruppen og har deltaget i workshops i forbindelse med udviklingsplan for Region Sjælland og øerne, Grøn Blå Strategi, Fishing Zealand, Greater Experience Day, WoCo-samarbejder, konferencer m.m. 16.1: I 2019 er der udbudt to guidede ture: 1) Den : Guidet tur på Anemonesporet for front- og servicepersonale på tværs af Fjordlandet. 2) Den : Netværksarrangement med byvandring i Roskilde for front- og servicepersonale på tværs af Fjordlandet.

13 Bilag, VisitRoskilde 16.2: Udsendelsesdatoer: 08.01, 04.02, 13.03, 02.04, 26.04, 10.05, 03.06, 01.07, 01.08, 23.08, 30.08, 09.09, 04.10, 01.11, : I 2019 udbød vi i VisitFjordlandet-regi guidede ture med BikeRent og Svanen. Derudover har flere aktører fundet sammen på foranledning af VisitFjordlandet. Her kan nævnes Fjordlandet Outdoor, der består af 3 lokale aktører. 19.1: Turistkontoret har længere åbningstider både i sommer- og vinterhalvåret: Ugentlige antal åbningstimer på turistkontoret Krav jf. Det Grønne I VisitRoskilde Den timer fordelt på seks dage Den timer fordelt på seks dage Den timer fordelt på fem dage Den timer fordelt på seks dage 19.2: Attraktion I alt 2019 Byvandring Roskildes kendte forfattere Kildevandring Roskilde Domkirke Roskilde Domkirke + museet Roskilde Domkirke + kunstnere Roskilde Domkirke + Vikingeskibsmuseet Roskilde Domkirke + Byvandring Vikingeskibsmuseet + Byvandring Sommerbyvandringer (dansk + engelsk) I alt I 2020 vil vi markedsføre vores guidninger mere end hidtil, ligesom vi har planlagt særlige, offentlige, guidede byvandringer i forbindelse med (historiske) mærkedage. Foreløbig kan nævnes: - Byvandring i besættelsestidens Roskilde (80-året for besættelsen, 75-året for befrielsen) - Byvandring gennem det kongelige Roskilde (Dronning Margrethes 80-års fødselsdag) - Byvandring i Fandens fodspor (Store Bededag, hvor Fanden besøgte Roskilde) - Byvandring i Lise Nørgaards Fodspor (Nørgaards fødselsdag)

14 Bilag, VisitRoskilde Grundet Corona-situationen er nogle af disse udsat til senere på året. I stedet arbejder VisitRoskilde nu med live-streamede guidninger på Facebook fx fra Roskilde Kloster den 10. april. 20.2: Heriblandt kan nævnes artiklen: Roskilde er den største turismekommune i Region Sjælland. VisitRoskilde har desuden fået udarbejdet rapporten Turismens økonomiske betydning i Roskilde Kommune Rapporten analyserer turisternes samlede forbrug i kommunen og ser på, hvordan dette forbrug skabes. Det belyses, hvor meget forskellige typer af turisme bidraget med økonomisk, og hvilke produkter turisterne køber. Rapporten perspektiverer turismens størrelse i forhold til Region Sjælland og landet samlet set. 21.1: Følgende aktiviteter er gennemført i 2019: Permanent tilstedeværelse på Københavns Turistinformation med Roskildevæg, brochurer på Ocean Kaj m.m. Derudover er der yderligere en særudstilling på Københavns Turistinformation den 5. august 2. september. Digital plakat og flyers i forbindelse med sommerbyvandringer. Blandt andet tilgængelige på Københavns Turistinformation Onlinekampagner via sociale medier målrettet danske og udenlandske turister i forbindelse med sommerbyvandringer God sommer i #AlleTidersRoskilde annonce i Roskilde Avis og Oplev i slutningen af juni/start juli (lokale og regionale gæster) Øresundsbroen Eksponering via Club Bropass. En guide om Roskilde med tips til besøgssteder og unikke oplevelser på den svenske Club Bropass hjemmeside, som har godt besøgende dagligt. Derudover blev der i august udsendt nyhedsbrev om Roskilde til svenske Club Bropass-nyhedsbrevsmodtagere. Distribution af AlleTidersBykort til 63 turist- og rejsebureauer, færgeterminaler og hos campingforhandlere i Sydsverige Indhold til artikler om Roskilde i aviser: Liebhaverboligen, SLT (Svensk Leverantörstidning), Aftonbladet og Danske Tursejlere. VisitFjordlandet har indgået samarbejde med Din Offentlige Transport (DOT) og WoCo med henblik på synliggørelse af daytrips i Fjordlandet. VisitFjordlandet: Publicering af artikler på baggrund af presseture i 2018 i Fjordlandet o April 2019: Dobbeltopslag i magasinet Mad & Bolig om gastrooplevelser i hele Fjordlandet. o Maj 2019: 4-sider i magasinet Femina (Sverige) om gastrooplevelser i hele Fjordlandet. o Maj 2019: 5-sider i magasinet Isabellas om gastrooplevelser i hele Fjordlandet. VisitFjordlandet har kørt et advertorial-samarbejde med Politiken. Dette har resulteret i fem artikler. Busreklamer med Roskilde-videoer i Roskildes lokale busser - bl.a. under RO:KOST Copenhagen og Helsingør SkyMap i 2019 og især 2020 Julekampagne, VisitRoskilde:

15 Bilag, VisitRoskilde GO CARD: Landsdækkende julekampagne (distribueret i landets største byer. Oplag: ) Arrival-kampagne i Københavns Lufthavn i november-december (Kampagnen blev vist i alt gange i perioden, og vi nåede kontakter. Samlet eksponeringsfrekvens på omkring 3.) Videoproduktion: Jul i Roskilde til brug i markedsføring. Bl.a.: SoMe julekampagne, Københavns Lufthavn Google Ads Search: Vi kørte søgekampagne med 178 keywords og 8 forskellige annoncer målrettet Sjælland og aldersgruppen år. Samlet fik vi vist over annoncer med en CTR på hele 16,6% Google Ads Display: Vi kørte 2 bannerkampagner målrettet Googles målgrupper: Shoppere, Livsstil, Mad og drikke, Hus og Have, Rejser, Skønhed og Wellness. Samlet set blev vi eksponeret i annoncer med en CTR på 0,08% Google YouTube: Den nyproducerede julefilm blev vist gange som pre-roll på Google Youtube (Sjælland mellem år). Mere end så mere end 5 sekunder svarende til at 14% ikke klikkede væk med det samme. Facebook Ads-kampagne med samme geografiske og demografiske indstillinger. Der blev vist 4 forskellige annoncer på Facebook og Instagram. Samlet resultat: visninger og 409 kliks (CTR på 0,13 %). 21.2: Flere pressemeddelelser blev bragt i lokale medier og med indslag i Lorry. Her kan nævnes historien om, at Roskilde er Sjællands største turismekommune (juni 2019), om det mobile turistkontor (juli 2019) og om #AlleTidersBedste-poser (oktober 2019). Derudover blev der bragt en helside i Roskilde Avis samt Oplev, hvor VisitRoskilde ønskede god sommer i #AlleTidersRoskilde med forslag til oplevelser. VisitRoskilde har desuden leveret indhold til længere temaartikler i blandt andet Liebhaverboligen, SLT (Svensk Leverantörstidning), Aftonbladet samt Danske Tursejlere, ligesom der bl.a. har været en øget kommunikation mod det svenske marked som følge af samarbejdet med Øresundsbroen. 21.3: Stigning på % i 2019 sammenlignet med Unikke besøgende: 2018: : : Facebook: Stigning på 7 % ( : : 7829) Instagram: Stigning på 31,50 % ( : 2590, : 3.406) LinkedIn: Stigning på 14,5 % ( : 200 følgere, : 229 følgere) Twitter: Stigning på 16,20 % ( : 142 følgere, : 165 følgere) 21.5: Samarbejdet med WoCo fortsætter, men fokus er ændret bort fra presseture

Min. 75 per år per år 6

Min. 75 per år per år 6 Aktiviteter Mål Status 01.01-30.06 2019 Grøn: Halvår på eller over mål, Gul: halvår under mål, men sandsynlighed for året ok, Rød: Mål forventes ikke nået Iværksættere Antal 1:1 iværksættervejledninger

Læs mere

Min. 75 per år per år 6 Se bilag 1

Min. 75 per år per år 6 Se bilag 1 1.0 1.1 1.2 1.3 Aktiviteter Mål Status 2018 (1.7-31.12) Bemærkninger Iværksættere Antal 1:1 iværksættervejledninger (af en times varighed) Min. 75 per år 119 Antal opfølgende telefonopkald Andel vejledte

Læs mere

hvordan effekt måles og baseline

hvordan effekt måles og baseline Handleplan og initiativer 2018-2019 Mål 1. Et bæredygtigt lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at være med Initiativ Hvornår Samarbejdspartne re Ansvarlig Succeskriterie, hvordan effekt måles og baseline

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Handleplan for synliggørelse af VisitFjordlandet

Handleplan for synliggørelse af VisitFjordlandet Handleplan for synliggørelse af VisitFjordlandet 2019 20. Centrale pointer fra startegien Turismeoperatørerne i Roskilde, Frederikssund, Holbæk, Lejre og kommuner indledte i 2015 et projektsamarbejde om

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 16. september Business Center Bornholm

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 16. september Business Center Bornholm Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 16. september 2015 Business Center Bornholm Opfølgning på BCB handlingsplan 16. September 2015 Overordnede aktiviteter En indgang Ombygning, istandsættelse CRM system

Læs mere

Handlingsplan Rebild Kommunes Erhvervs- og turismepolitik

Handlingsplan Rebild Kommunes Erhvervs- og turismepolitik Handlingsplan 2014 Rebild Kommunes Erhvervs- og turismepolitik Udgangspunkt for handlingsplanen Rebild Kommunes Byråd har i 2012 vedtaget Erhvervs- og turismepolitikken, der udstikker de overordnede rammer

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

AKTIV AKTØR VisitHolstebro. Sammen udvikler vi turismen!

AKTIV AKTØR VisitHolstebro. Sammen udvikler vi turismen! AKTIV AKTØR 2018 Bliv Aktiv Aktør og indgå i et samarbejde, hvor vi i fællesskab markedsfører Holstebro og omegn. Sammen udvikler vi turismen! VisitHolstebro AKTIV AKTØR 2018 Enheden for Erhverv og Turisme

Læs mere

Handlingsplan Handlingsplan Erhverv

Handlingsplan Handlingsplan Erhverv Erhverv 1 Udgangspunkt for handlingsplanen Byrådet har i 2018 vedtaget Vision 2030 for Rebild Kommune. Visionen fremhæver følgende mål for den lokale erhvervsudvikling frem mod 2030. Vi har fortsat Nordjyllands

Læs mere

Statusnotat om iværksætterstrategien

Statusnotat om iværksætterstrategien Statusnotat om iværksætterstrategien 9. august 2017 Sagsid: 24.10.00-g01-3-16 Ballerup Kommunes iværksætterstrategi blev vedtaget i Erhvervs- og beskræftigelsesudvalget (EBU) den 17. august 2016. Dette

Læs mere

MADE IN DENMARK Afrapportering

MADE IN DENMARK Afrapportering MADE IN DENMARK 2015 Afrapportering 1 Projektet Kampagnen Markedsføring af Danmark som golfferie-destination i forbindelse med den internationale goldturnering, Made in Denmark Periode Sommer 2015 Markeder

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Brand Movers er et dansk content marketing-bureau med rødder i journalistikken.

Brand Movers er et dansk content marketing-bureau med rødder i journalistikken. HVEM ER VI? Brand Movers er et dansk content marketing-bureau med rødder i journalistikken. Sammen med vores søsterselskab Media Movers producerer vi hvert år tilsammen over 10.000 artikler, layouter 500

Læs mere

BILAG 2: LEVERANCEBESKRIVELSE I FASE 1, 2, 3 OG 4

BILAG 2: LEVERANCEBESKRIVELSE I FASE 1, 2, 3 OG 4 BILAG 2: LEVERANCEBESKRIVELSE I FASE 1, 2, 3 OG 4 JANUAR 2017 1. ORGANISERING AF PROJEKTET Projektet etableres med tre grupper: Arbejdsgruppen har til formål at følge pilotprojektet og levere input til

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Få mest ud af din messedeltagelse med online markedsføring

Få mest ud af din messedeltagelse med online markedsføring Få mest ud af din messedeltagelse med online markedsføring # Styr(k) dit online brand # Gratis annoncer + betalte # Sådan rammer du din målgruppe # Sådan finder du de rigtige målgrupper og får dem til

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Handlingsplan Handlingsplan Turisme

Handlingsplan Handlingsplan Turisme Turisme 1 Rebild i øjenhøjde Vision Rebild 365 Rebild Kommune ligger i hjertet af Himmerland og er beriget med skove, søer og kilder. Med Rold Skov som nærmeste nabo er skoven og naturen en unik del af

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Forslag til målgrupper og ydelser for fremtidens erhvervsservice på Bornholm

Forslag til målgrupper og ydelser for fremtidens erhvervsservice på Bornholm 19. maj 2014 Forslag til målgrupper og ydelser for fremtidens erhvervsservice på Bornholm Baggrund I kommissoriet for arbejdsgruppen om Fremtidens erhvervsservice på Bornholm, står der overordnet som formål

Læs mere

Status for år-til-dato for erhvervsforum Roskilde

Status for år-til-dato for erhvervsforum Roskilde Status for år-til-dato for erhvervsforum Roskilde erhvervsforum Roskilde, Grøn Puls, VisitRoskilde 3. september 2014 Nedenstående er en kort og summarisk af oversigt over de aktiviteter, der har været

Læs mere

Markedsføringskanaler hvordan udnytter vi dem bedst. Idétræf 2019 Holstebro modulet 1. runde

Markedsføringskanaler hvordan udnytter vi dem bedst. Idétræf 2019 Holstebro modulet 1. runde Markedsføringskanaler hvordan udnytter vi dem bedst Idétræf 2019 Holstebro modulet 1. runde Statistik er som en gadelygte. Ikke særligt oplysende, men god at støtte sig til - Storm P Statistik 2018 (DOFO)

Læs mere

Evaluering af turistindsatsen i Roskilde Kommune

Evaluering af turistindsatsen i Roskilde Kommune Marts 2017 Evaluering af turistindsatsen i Roskilde Kommune Notat I dette notat leverer IRIS Group en række input til Roskilde Kommunes evaluering af det turistarbejde, som erhvervsforum Roskilde har varetaget

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Direktionssekretariatet: 5798007698386

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Aftaleramme for VisitMariagerfjord

Aftaleramme for VisitMariagerfjord Aftaleramme for VisitMariagerfjord VisitMariagerfjords primære formål er at udvikle turismen i Mariagerfjord Kommune. Dette gøres i form af partnerskaber med turismeaktører, markedsføring, udviklingsaktiviteter

Læs mere

Markedsføring Partnerskaber Projekt Sammenhængende Turismeindsats i Brønderslev Kommune

Markedsføring Partnerskaber Projekt Sammenhængende Turismeindsats i Brønderslev Kommune Markedsføring Partnerskaber 2019 Projekt Sammenhængende Turismeindsats i Brønderslev Kommune 2018-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal du være vores partner? 3 Eksempler på Partnerskabsaftaler 4 Oversigt

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

VORES MISSION VORES VISION. Slagelse Erhvervscenter A/S er tæt på virksomhederne.

VORES MISSION VORES VISION. Slagelse Erhvervscenter A/S er tæt på virksomhederne. STRATEGI 2019-2020 Indholdsfortegnelse Vision og mission. side 3 Strategi, hovedlinjer..... side 4 Nyt erhvervsfremmesystem, ny strategi. side 5 Forretningsudvikling, indsatsområder.....side 6, 7 Figur

Læs mere

Indledning. Peter Krusborg Markedschef VisitDenmark, Sverige.

Indledning. Peter Krusborg Markedschef VisitDenmark, Sverige. Följ Hjärtat 2015 1 Indledning Följ Hjärtat er et kommunikationskoncept, som først så dagens lys i foråret 2013. Her testede vi det med stor succes i forbindelse med et større event i Stockholm. Efter

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Erhvervspolitik for Fanø Kommune

Erhvervspolitik for Fanø Kommune Erhvervspolitik for Fanø Kommune 2015-2020 Vedtaget i Fanø Byråd den 16.02.2015 Vision Fanø kommunes vision er at være mødested for et mangfoldigt, kvalitetsbevidst og bæredygtigt erhvervsliv. Udviklingen

Læs mere

Det Nationale Turismeforums bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme.

Det Nationale Turismeforums bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse deb@erst.dk 19. august 2019 19/01035-5 theang-dep Det Nationale Turismeforums bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme. Turisme

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger Destination Bornholm Fra empiri til flere overnatninger Indhold Destination Bornholm Turismens betydning for øen Hvad er fundamentet for vores markedsføring? Omsætning af empiri til kampagnerkommunikation

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd

Partnerskabsaftale mellem Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd Partnerskabsaftale mellem Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd Målepunkter: Opfølgning på den lokale erhvervsfremmeindsats for perioden juni - november 2012 1. Udvikling i antal iværksættere i Viborg

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

TURISMEN I ROSKILDE. Udarbejdet oktober 2017 af:

TURISMEN I ROSKILDE. Udarbejdet oktober 2017 af: TURISMEN I ROSKILDE Udarbejdet oktober 2017 af: TURISTERNE I ROSKILDE SKABER: VÆKST OMSÆTNING og LOKALE ARBEJDSPLADSER...som ikke kan flyttes ud! 1452 mio. kr. Turismeforbrug i kommunen 847 mio. kr. Turismeskabt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

CISTERNERNE & FREDERIKSBERG KOMMUNE TOURISM+CULTURE LAB 2017

CISTERNERNE & FREDERIKSBERG KOMMUNE TOURISM+CULTURE LAB 2017 CISTERNERNE & FREDERIKSBERG KOMMUNE TOURISM+CULTURE LAB 2017 MÅLSÆTNING Vi skal styrke Greater Copenhagens internationale markedsposition som attraktiv kulturdestination CENTRALE SPØRGSMÅL Hvordan kan

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Nationalpark ambassadør. Nationalpark. Nationalpark uddannelse og forskning. partner. Partnerprogram. Verdensarvs partner. Nationalpark.

Nationalpark ambassadør. Nationalpark. Nationalpark uddannelse og forskning. partner. Partnerprogram. Verdensarvs partner. Nationalpark. Nationalpark ambassadør Nationalpark uddannelse og forskning Partnerprogram Nationalpark partner Nationalpark produkter Verdensarvs partner Adgang til NPV-ydelser Nationalpark ambassadør Alle der vil være

Læs mere

Rådgiverkatalog LEADGENERERING

Rådgiverkatalog LEADGENERERING Rådgiverkatalog Vælg én rådgiver til 6 timers individuel eksperthjælp inden for bl.a. leadgenerering, mødebooking og salg, kommunikation, branding, PR og sociale medier, video og online markedsføring.

Læs mere

Iværksætteri i praksis

Iværksætteri i praksis Iværksætteri i praksis Drømmer du om at blive iværksætter? Har du for nylig vovet springet? Eller er du allerede godt igang, men savner inspiration og værktøjer? Erhvervsforum Roskilde og Lejre Kommune

Læs mere

BUDSKABER PÅ BUNDLINJEN

BUDSKABER PÅ BUNDLINJEN BUDSKABER PÅ BUNDLINJEN Om Albæk Kommunikation Historien om Albæk Kommunikation begyndte i 2014, hvor vi flyttede ind i vores første lokaler på Vesterbro i København. Forud var gået måneder, hvor vi holdt

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016.

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 har bestyrelsens mål for 2016, samt foreningens formål som udgangspunkt. Foreningens

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

Kvartalsmøde d. 09. APR Frederiksgade 9, 4690 Haslev, kl. 15:00 17:00

Kvartalsmøde d. 09. APR Frederiksgade 9, 4690 Haslev, kl. 15:00 17:00 Kvartalsmøde d. 09. APR 2019 Frederiksgade 9, 4690 Haslev, kl. 15:00 17:00 Dagsorden 1. Godkendelse af referat Referat udleveret 2. Økonomi a. Årsregnskab 2018 udleveret b. Første kvartal 2019, saldobalance

Læs mere

ERHVERVSPOLITIKS RAMME

ERHVERVSPOLITIKS RAMME ERHVERVSPOLITIKS RAMME Oplæg til erhvervspolitik for Inden finanskrisen oplevede erhvervslivet i en positiv udvikling med vækst, stigende produktivitet og meget lav ledighed. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Udvalget for Erhverv & Turisme REFERAT

Udvalget for Erhverv & Turisme REFERAT REFERAT Sted: Gershøj Kro, Gershøj Havnevej 14, Kirke Hyllinge Dato: Tirsdag den 4. juni 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Grethe Saabye (C) (Formand) Julie Hermind (F) (Medlem) Martin Stokholm

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014 Velkommen som BasisPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! BasisPartner 2014 BasisPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som BasisPartner

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

DI Rådgiverne. DI Rådgiverne. H.C. Andersens Boulevard København V raadgiverne.di.dk

DI Rådgiverne. DI Rådgiverne. H.C. Andersens Boulevard København V raadgiverne.di.dk 12 H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V DIRaadgiverne@di.dk +45 3377 4601 raadgiverne.di.dk Dansk Industris branchefællesskab for rådgivervirksomheder Følg på LinkedIn Følg på Twitter Bestil s

Læs mere

Den moderne turist forventer at finde inspiration og information om oplevelsestilbud døgnet rundt, og der hvor turisten befinder sig.

Den moderne turist forventer at finde inspiration og information om oplevelsestilbud døgnet rundt, og der hvor turisten befinder sig. Turistbureauet på Akseltorv 8, 6600 Kolding Nu og fremtiden: Den moderne turist forventer at finde inspiration og information om oplevelsestilbud døgnet rundt, og der hvor turisten befinder sig. Den moderne

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Udviklingspulje for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

Udviklingspulje for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Udviklingspulje for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering - Kort resume af de 20 indkomne ansøgninger Nr. Ansøger Resumé af ansøgning Ansøgt beløb Samlet budget 1. BusinessHouse ApS Business Hub

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation

Bilag 2 Kravspecifikation Bilag 2 Kravspecifikation Kravspecifikationen beskriver de mindstekrav og ønsker, der gælder for den udbudte opgave. Tilbudsgiver skal for alle mindstekrav og ønsker indsætte en beskrivelse af kravets

Læs mere

Erhvervs- og turismeservice Udbudsmateriale - UDKAST

Erhvervs- og turismeservice Udbudsmateriale - UDKAST Erhvervs- og turismeservice 2018-2022 - Udbudsmateriale - UDKAST Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver... 1 2. Baggrund... 1 3. Formål... 1 4. Tidsplan for udbud og kontraktperiode... 1 5. Udbudsform

Læs mere

Drøftelse - Høring af Erhvervsstrategi Aalborg bygger bro.

Drøftelse - Høring af Erhvervsstrategi Aalborg bygger bro. Punkt 6. Drøftelse - Høring af Erhvervsstrategi 2019-2022 Aalborg bygger bro. 2018-088099 Magistraten fremsender til s drøftelse, høring af Erhvervsstrategi 2019-2022 - "Aalborg bygger bro". kl. 08.30

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Erhvervs- & Turismeudvalget

Erhvervs- & Turismeudvalget Erhvervs- & Turismeudvalget Styrelsesvedtægt Stk. 2 Udvalget varetager forvaltningen af generelle erhvervs-, beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige forhold, som ikke ved denne vedtægt er henlagt til

Læs mere

Bliv en del af Danmarks One Stop Shopping kompetenceplatform

Bliv en del af Danmarks One Stop Shopping kompetenceplatform Bliv en del af Danmarks One Stop Shopping kompetenceplatform BLIV LEVERANDØR på vores kompetenceplatform Kursus-Kompagniets One Stop Shopping portal tilbyder kompetenceudvikling og konsulentydelser til

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

BUSINESS DESTINATION HERNING. Strategisk destinationsudvikling en business destination i verdensklasse

BUSINESS DESTINATION HERNING. Strategisk destinationsudvikling en business destination i verdensklasse BUSINESS DESTINATION HERNING Strategisk destinationsudvikling en business destination i verdensklasse VISION Vi vil skabe en business destination i verdensklasse for events og forretningsrejsende. MISSION

Læs mere