Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport. pr, \ ' ^ci:joe I^Indeværend foregående fjj, ^ n alt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport. pr, \ ' ^ci:joe I^Indeværend foregående fjj, ^ n alt"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget L 7 Svar på Spørgsmål 15 ffentligt ^ SQl^\3 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-2-15 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Risikanalyse inden fr brand g redning Prjekt startet prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND parts-knsulenter. Fastpris (knt 25) parts-kn SU lenter. Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) gksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) pr, \ ' ^ci:je p?:^ I^Indeværend fregående fjj, ^ n alt fe.finansår tregnskab " finansår Regnskab iregnskab ll-alt' Budget iafvigetse >?3 6 2fé ^ ^^S8!955i vr^]" fi'u^'ju' '%.'t fcr ^'1:hJ ^'>Zæ}%Zéi^ Ekstern knsulentbistand i alt ^..." l- 45.? :-45:231 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) 5. " '^Sv.i^iiSJfSiM 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) ' m<éh'j'^ka-z^^',:p y-d/m-^tr^t^^-- 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt m-^z^^^^-i' 'fe :4:569' 5.1^3""-'"^'% UDSTYR G MATERIALER 't '--ii 'z-' > 1. Udstyr, materialer (knt 4) Mj^^zz.l] '% ^!.^.. ^ Udstyr p materialer i alt M^^^r^'^.J' J' 'i'^jsxi W^-'Ji-i'ftJ\ r-t^-^ W- 'f IT-UDGIFTER ''' -i' ' 1. IT-udgifter (knt 5) Øri IT-udqifter i alt -^r'j "ZZJJQ- i ;iv 1.' ^^.-,il Z:-^kri' j(^kz]p MiZZ'- Rejseudgift M-^SifZ'^ 1. Relseudift indland (knt 5) % REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt rjs.'' i''j':>^ra 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. {knt 85) "i^rj... ^kj^.^'^y^%jj 4. Diverse udgifter (knt 8) r Artdre udqifter i alt -;:.'?r. P-'J'-- r.'^-. tl^:-^ ':J ;.'..n,1-, X j. " -^'"'^ m-rj; UPGIFTER, I ALT \kri i.\ r S.;v,«U' ^ 2 Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat 5. fc;-'499^8 r";:*.jj''^"kij J 7' Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hasvet tilskud (ej anvencjt) 7f-:i; INDTÆGTER I ALT pl^j:^^ r^ 499.8^ S-T '. '2 WZ^--'J V."^ ti..'j^-':-fj" Yt' ~' - ' '»A*.., ARETS RESULTAT li.-^-.r 'ifz< py j.r' ^Jr t-->.

2 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verført tii BAR den 31/5 23 verført til BAR den 17/12 23 verført til BAR den 17/12 24 verført til BAR den verført til BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, rjr. Zrj-^.d ' 'Z'^Zp J-L Z, ZQZJZZZ yz^zs Z.y- '-i-i -"^,-2 5. p'.-;;5.pp; i-f''- 5. ^>';..'5b.6s.l;;- Ts.bp- 4. K",.4.ppp' 499.8E il 499:86^ 'j'^l "2, Penqe tilgde hs Arbejdstilsynet S; * '.ib lr'^'j y..r':^ j^^>>.sfry %y-ziy \-y\ Ufrbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midter (3 mdr. relen" ' T2 2 rv.^..- r:j. ir-'jy"- Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne Budgettet fr ekstern knsulentbistand er verskredet, da en del af de fakturerede udgifter til ekstern knsulent, er budgetteret under mødemkstninger

3 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-3-1 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Revisin af vejledning m af- g pårignlng af lastbiler Prjekt startet Prjekt afslutte! Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsu/entef, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) Ekstern knsulentbistand i alt PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) 'TyyZI'jZfZZZZj^ ^'yyz'^'^zk} llndeværénd; Hregå en de Z ^ ''''' %r - Fe finansår-'''' f. finansår il.alf ^'J"''] I alt iregnskab' r Regnskab IRegnskab Budget jafvigelse " 111"^''^^ ; p:cl49.8pi yj^7?i5i 15. P r2.l6 trr<,i^:-m': c r-.";il66.96: 1.^^';^ :!'-65;96 v-1.'-ri 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) ' i,vgp Udstyr g materialer i alt WZ'--'^-'. - - IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5)!.">.J *--4 IT-udgifter i alt l" f..,^-i -:- Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6) f,.. '':^: REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ANDRE UDGIFTER.Ji H jzy^^''-yfj2 1. Trykning (knt 45) 1. 4'l'JfytQQ:pQ 2. Effektevaluering (knt 35) j^ 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) ''^ff^''^i 4. Diverse udgifter (knt 8) F^fPiypp; Andre udqifter i alt tj'z <Jé i.^''''v^".^' -^ ''99:2 ^-fcwæv^^ t'j'.yy UDGIFTER, I ALT hr'-^.rr^.: ! M67.7B 2.? : -'' ~:- '-sr:-'..'!-!- ; fc-^. Aktivitetstilskud (hævet) 732,24.^ '32.24 verført sidste års resultat r-^-:33:4. Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) INDTÆGTER I ALT ljz^:rbfi f fe ty, 'j-ry^y. '''^-'r ARETS RESULTAt L 'y y JrA ir:'-'--^;':';' l- ti -JJ

4 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra ArbejdsUlsynet verført til BAR den 1/12 23 verført til BAR den 13/12 26 verført til BAR den verført til BAR den verført til BAR den "Zfi tzyzi^xr JyJj;,»y^?.(), 2. ;:,;2pp.^ 5. x;5.'6 15.i/l5.p, Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat 16e.96trZie7'.76C)' bjy ' Ji Midler midlertidigt retur tii Arbejdstilsynet, f',.j;;^3ij24' --^v32.24_^ penge tilgde hs Arbejdstilsynet Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen>-,u ' 33.4! Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: faglige begrundelser fr afvigelserne: prjektet har haft et længere prjektfrlb end frventet, det har vseret nødvendigt at benytte ekstra knsulenttimer fr at få færdiggjrt prjektet - dg indenfr den samlede prjektramme. Prjektet er færdiggjrt i det supplerende prjekt Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

5 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-5-9 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Revisin at vejledning m brandøveiseshuse m.v. Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) jlhdeværend,j;fregående I"'- ' 'e-finansår "^'.finansår li a\t I ait iregnskab Regnskab jregnskab Budget 'Afvigelse ij^^ i^ø.ay^ P^t'ZjZ$ im Eksteme knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) " ~y. '- f^^ Ekstern knsulentbistand i alt r.-jsl' 64. E'-^H39;' 13. r Jr-%9.m PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) pti^'^js^s^' 2. f;"--^^ft'««; Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin 1. fer'^3:q r->;.'-? "'(), Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt B F.VC :12.6S7 UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materiaier (knt 4) Udstyr g materialer i alt zm,.' IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5) r4*v---\r: 3.QQQ '-sil n IT-udgifter i alt /i-'-.t'; Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6) >yfy REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt U4,r.l-.t ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) tzp^%}^.j^'j''i~} 'tyzli-a68. prjli.188; (.K-j^y-''j' UH r S"'. v i2.^^^^^n 2. Effektevaluering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) kiysit. R\*'--;t..''*-->fe;b W'r^?^r.2i Andre udqifter i alt pr.'jniz368' %Hll".-388' i2.r'^"i>' %.612 UDGIFTER, 1 ALT f.k ^ 3.P Aktivitetstilskud (hævet) ':.-"^212: ^^^^;^'12.^269 verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) W'-^i^'-Z^' '" -.^1 v;j::---^':-: ;Jp Z'^'-Z{>Jyy-y] Hævet tilskud (ej anvendt) 'hzrj-jr'.- liv.. P \'Z{i}-Z:M6 INDTÆGTER I ALT i'i^f-i6;38b B1.343f ^' yz'i^ji^'riz'j I^Jj'-'-yJy l\.v r -^-^ "< ARETS RESULTAT v'i»z.yr:zv\ J ^?i~s*'>.-'-.v'-.s/a,"' 1^- '-ZS-^-'Z' u'n. r : ^~y,r":z-^

6 Li kv id itetsve rsigt i'cr^j'ji'^y-'- Bevilget aktivttetstiiskud fra Arbejdstilsynet yjyr/.^'q 3. :--*3ip p-'" '"i 'Zk- verført til BAR den 29/12 26 j"'' ^y"- ' ' IS.f;.ist verført til BAR den 1/2 27 y^z ' --'jz: 12.p,I;12.p6', IZZZJ, verført tii BAR den 3/12 28 I*; 'J^Z; -''^ 5.p;^*:5:p -"S-, 'ZZZ verført til BAR den 17/4 29 tg^z :-ISt ^ ''isc' h'^'z'm' verført til BAR den Z^Z^^Z^^.-">5;'' '-f, JxS^ Frbrugte mkstninger '^lyzle3b^ t?:287.73r ^ ^ Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat \y, \," 'Sy,,-'^^ \j -J-f '-j '. [ Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, r":';-> i2.26"9 275.h'-!'; \CZ- d- k Penqe tilgde hs Arbejdstilsynet ^.^. ^ ^^ fe TT> Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen^ i i ':-.< 'i- P-'^f-J. Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

7 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-6-11 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Arbejdsmiljøknference fr brand- g redningsbranchen Prjektstartet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsuienter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Tinder (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) hj'-zj'-^.^^ rz: -J! ndeværend.^fregående i.-', ivfinansår. finansår ll alt ;l alt iregnskab ' Regnskab ^Regnskab - Budget fafvlgelse,a]i.-,^ppp: '-'""i'; <i j J ^c?' yij^:^%f^.i 263.9l3fe;;1'^'^275.9l3f Ekstern knsulentbistand i alt a2': is>.^.-275:913' PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin Q 2. ^ ilb'^' 245. > ^7,.-<i;,^-3.91'3 3.R^''1 t-"?':i.v3; k'.-i 'y.y y r''iii' s _ y!!-t!!..''-æ''jy,i. yj m:rj-f^zyy:t^q : tv\%^''-l]l: &É^Zr^ZZ^?-ZZ 2 5. J,', ykl^5;p Prjektadministratin q mødeaktiviteter i alt 2.K?' "rim' 25,Q l'^-"?'. UDSTYR G MATERIALER 11.'"' 1. Udstyr, materialer (knt 4) n iif" V. ^ '^^ '"^ 'f^.:zjz ""''f b Udstyr g materialer i alt l't'r-:'- -rjj^^ 1' - :p,zy^-y pfyy^y-^i '-^ i Ifr^Z'ZZ^y' n l':ij^yj^':m^'r^i IT-UDGIFTER Byir'-\y'yy I'-'-. r'l 1. IT-udgifter (knt 5) ;> «4'#.,g IT-udqifter i alt W'Z^''-'rrJyd: i:.^^ - %\rry. Rejseudgift i^"'z-:r': - '=> 'h ''i-yr- 1. Reiseudqift indland (knt 6) mj'%z''^^'-y'-^6 79a'iy'Z '";r':':798: %-i^^:r798 REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt tym'r Z'Zl 798frZ --^^ -"'-79'8 ^y%'j.'.''rz79a ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) i^j;;^;f'2!881' Andre udgifter i alt i'yjr'^jzm il^k.-^'^ ;^'2:88r^ \ U^52.88i K-k-.y^y-::'^- UDGIFTER, I ALT ffijyii. 2S7.592S? t ' i: yj AB Aktivitetstilskud (bævet) verfølt sidste års resultat ø''ff'~'%''r'ji -~ 3. ^ ;;l: t 4'2.4Qe; 3. Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) j rå'.."r- Z ^' J: Hævet tilskud (ej anvendt) i2,48 ;;;-;..*^r 'i-'p INDTÆGTER I ALT tel".'" 12:6' r ' ' ' -? i'z 48 hy'-'-xjyj'^/' fj- '"-'^ P.-U- ARETS RESULTAT ^ - rz b'l >J..' fi :... j;.,r. 5 iy'"z^sr?rj U^'-:Z'^

8 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verført til BAR den 1/2 27 verført til BAR den 3/12 28 verført til BAR den verført til BAR ben verført til BAR den Frbrugte mkstninger z^'^zzz. - " >*?: ; :^".>. >i^l-p; 3. j;- 3;pp 155. /.-15S <'J:1:^"^-: h i\y:yrr^^ 2S7.592 ^Zy29^^2 Tilbagebetaling ti! Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, ; -"^^^^'^j Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 'y'sjab ^yzy fh '-^ 6' ^lz^'''-^z Z' l'j^yyy,':zz'ib Penge tilgde hs Arbejdstilsynet 1^48 48 Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen jfc-'. r:12.4d ' Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

9 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt JF 29 BAR.nr. T-7-2 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Havnearbejde - Cases Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) findéværehd* -.fregående IzZ'J le finansår ' ^finansår I! alt'. I alt ^Regnskab' Regnskab SReqnskab Budget ^Afvigelse V k:tzyzz"d Parts-knsulenter. Timer Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) l 25. p'2p8j;375l p'-..j26?4i8' Æ'SØ-k Ekstern knsulentbistand i alt -";,^:H'-4.7: C'-'234:793! 277.i;i;".- -C',?.^42:27 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mdemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin ^.r*zz^'»ky] ^ f"zz^& l'jfjfl^j* 5.fe -. ' 5!db> Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt 5. ' ';'>.-5;d= 25.1";- ". V>'4.2. UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, matehaler (knt 4) Udstyr q materialer i alt 'W''-Zy-^d fz A r-z-'-'. EM^'kily J^ A IT-UDGIFTER l-i.. y,yy$^'' 1. IT-udglfter (knt 5) e-,tjå-4 '^Z'^j-^&^ rr-udqifter i alt ^ZZ: fyyim r^-"''*k'^^ rv y:jyjz,ihi^d UZ'ry^J- ^55^'! iaytj yzz-é Vj'ZZgfr'ZJ Rejseudgift 1. Reiseudqift indland (knt 6) Wm,y.Zi'./Q'- ''?-.yr.\'''i - fe,;'. REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt W' J,:tZ..^JZ$^ ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) 29; tr-18:944? 48. Andre udgifter i alt R-4:-t''-2g!69' 8.675K,-tl9;744; 48.iK-'~.r-^-\-"6f.744 '^^'r ::jj:- UDGIFTER, J ALT S,T>!j ! :..-^r-rjags Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) i '^y f8!s39; izrrcz'' r.. 35.^:.:^.,. -^^yt -'yz^s? '.''<:^ <-Z}fs- - l'..--.''", ^ ^,^'. INDTÆGTER I ALT V-^,.!:v r 463 r y y ^ l'ry..; ' ÅRETS RESULTAT *y\^.. %r - "..J't.^ Wr-iJ' Z«AJ' $\ J~Ji'---^' t Llkviditetsversiqt ^Jm^'-y"^': hi r Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet 35. ^SISPJ

10 verført til BAR den 23/1 28 verført tii BAR den 3/12 28 verført til BAR den 26/5 29 verført til BAR den verført til BAR den Frbrugte mkstninger l-^j *-25:' rlji^tkrxp; ^i!^33l7& 225.,i,;'225'.p 1. ^?'''-i!p. jj" :25',6 'f I \?- ft' y^ fr,: -n-r ' Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midier midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, r.,; 463 penge tilgde hs Arbeidstilsynet S.f 463 Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen' -S: ! Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne i prjektet er der udviklet kursusmateriale tri arbejdsmiljbuddanneisen fr havnearbejdere. Samlet er øknmien hldt indenfr tjen budgetterede ramme, men trykkemkstningerne udgør en støn-e dei af det samlede prjekt end frventet. Det skyides, at der både er trykt inslnjlttør-zlærevejtedninger, kursistmateriai er, samt udgivet en dvd med filmklip, sm kan benyttes i undervisningen.

11 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-7-3 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Distributin af bagerivarer Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25; X;y~Z~Tyr\yr^ yyy' Sndevasrehde'fregående fe~ ifinansår".-/.," finansår Halt. '' 1 alt jreqnskab^-- Regnskab ^Recjnskab Budget jafvigelse f^''^t.~.y'^rv'.e-d Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2; Eksteme knsulenter, Timer (knt 21] Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22^ yy 24.5p24j5p; 25.47r#/>.-'36:64^^^ PkZ^ztizm 325.pif; Jil^pp gy^; ^3&!846 Ekstern knsulentbistand i alt /lli37& nr?24i:' bC'"~^ Vif83;654 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER y'lh." i 1. Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31" 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32] ' fy,/ ^y^y' y 4. Prjektadministratin Æsl! 1. f ;^2S:& 25. y-'-. '^..y:yysn Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt IQ.Qh'^ ; ' UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) ^W'y r'^~'4\ Udstyr g materialer i alt,-!>' '; IT-UDGIFTER 1. rr-udgifter (knt 5) ; pi J^'f'.yJJj^i ""' ^ «' -E-!i''y'."r IT-udqifter i alt Rejseudgift 'tyzj-- ~-rp 1. Reiseudgift indland (knt 6) 'Z J'S'Z.' L^-"^y.;^! ' RE3SEUPGIFTER, INDLAND i alt. -,D'^ f '~yriys:^ti ANDRE UDGIFTER L". ^'-.12: Trykning (knt 45) &.~>-^Z^'i\ 2. Effektevaluering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) ^ ^~y\y-é.:fjy.j^!&zr.yiyi:j(3l 8ffeT:.*-flUdb' W'^J:m^i::^ je^v.yrq- Andre udqifter i alt r-fc:'^121:362" 8'ZJ--'i22:i62 1.i^ 'S: pi'yz'^zfzr-.ij '':Jf^Z- UDGIFTER, I ALT mjri47.73s r -388.SS 45. K= i Aktivitetstilskud (hævet) 175.y,1,'388:5p 'vi-e X. 492 verført sidste års resultat Anvendt tjevilliget tilskud {ej hævet) fv'f E.'"\-J'-Z Hævet tilskud (ej anvendt) -ti- INDTÆGTER I ALT 1^ -.-::i47; f h r,-"-. - ' ' "'' Z f- --->;. yv%j ÅRETS RESULTAT f- t. :'.Z?jiXi ^-y:i-^^z,^. UZ^ ^\.Z.r l^-'". 'r^z^yø^^

12 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet 45.b;."45; verført t verført t verført t verført t verført t BAR den 23/1 28 BAR den 17/4 29 BAR den 26/5 29 BAR den 8/9 29 BAR den p ^:ip;p ;V---;5"i.qp 175.> fp h", pd. -l^p ^75, Frbrugte mkstninger 24.77ff^ ^^^388is Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat i Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater ' k Z.:. ia92 Penge tilgde hs Arbejdstilsynet ^492 Ufrbrugt rest pr, 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen) i Bemærkninger til eventuelle afgivelser I regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

13 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Tf 29 BAR.nr. T-7-1 AT nr B9Vl^^^e^i-n^ 6591 Prjekttitel Sundhedsfremme - Jernbaner Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsuienter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) Ekstern knsulentbistand i alt PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) findeværend fregående J fe fe finansår finansår!l ait I alt IRegnskab Regnskab iregnskab Budget ^Afvigelse- '-^Z <;JåZy^. '"tø-.^^^ffzd ;#;'263.>76'. sy^iyj y '-H K ^j^"^yz4 jzz4r-^ p^l6q4i; 2.97fc?35^^; y''-j% 4. fz^t: T.2I397 ^yy:3^d ' F/.416:i-33' 4. tv.; A...^'-16:133 $ZlZ^gj 4. Prjektadministratin 1. r^s'.l 2. Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt -Sl'l' i.f*',\2:; 2. M*"'*. UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) mmj^ Udstyr g materialer i alt JJ JZ^'.tJZ-Q IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5),1, '..^Js rr-udgifter i alt " \L-2:4691 Rejseudgift ; piivti:'-2: Reiseudqift indland (knt 6) '-yq te-;^'-'"'."%-:q': QZ'^tz4?'z:t REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt P"^".4^.''.- \JS J^~~'t. ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 2, Effektevaluering (knt 35) 3, Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 6) czz'''m'i7z^^'é ;.,^;^e-'6.232i g..>tl-2;625-' MJ^Siiå' '' i; %6i232^.V'Jj 18. Zyy'f.j67iZ7.s ^'-,4'"" '^.r-i ' ' ^y ^ ^ j t r ' y ^.. -Ty--.'''->^' '- ééu:fz'^é232 Andre udgifter 1 alt fc^i^ lz ;' IS.i* ky'--y">'my y l.y ^ ' r.'.','. * UDGIFTER, I ALT fe i: S 'V ; "^yyyy Aktivitetstilskud (hævet) 15.Kr-S '^^^2:542.'t'^y;-- verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) 1.16 y'krj ' -i.16' "i'f;:. Jr'^^'Z 's ''IZL. INDTÆGTER I ALT ti'i 48: e.j^" is'i ".'-=' \ F' -r.-y-'" -y.-!. ' '., ARETS RESULTAT y >;-^.-->;b t'j^' '>^-- 5-"' m...:^j':jj-^ P- J

14 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstiisynet ' 6. r- 16. verført til BAR den 23/1 28 verført til BAR den 3/12 28 verført tll BAR den 26/5 29 verført til BAR den 8/9-29 verført til BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur tii Arbejdstiisynet, 17/1 29 r ' 'J^Zr f p ^pp.pb l:45p^p' 4;48,564. ' :?t-42: : -. ""5. 1..i;.1.*' ',3. y;.;15"^pd ^'557:458, Z;JyZJ^yy ^ b42i542- Penqe tilgde hs Arbeidstilsynet ^ f f"^ ' Jy- rz, f^y :,.y,.yy:..,:.y Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien'«- 'J'.'^i ' ' b' Kr'J-r.^&-' Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

15 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-7-11 AT nr Bghlderi-nr. 6598U Prjekttitel Arbejde ver skuiderhjde - jernbaner Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet C UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Festpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) V.-\^^.r>Z- ^' De Indéværend fregående fy-' fe'finansår ' " finansår Utalt.1 alt IRegnskab Regnskab IRegnskab Budget Wvigelse "ZZ 'y" 'J J.^'^'-HJ' ^ '>f.y^^''s.y^ '532^ ^ l ly yd ".44.39"2i 2.234t cr28:76&; hj-'-i'yh.i!^;^ ^y ^i'' 5. ^ Ts "r y-ø^i'fzzlz'^ / j y. -s>" ;ilftv2a\766 y'i'f^ y. j y "x ly z^j^..^ Ekstern knsulentbistand i alt -^^:^^29:i34v 44.24! *..^73:158! 5. F, r23a58 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. f^ødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin Ø^tité yrtii 1. Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt jzzøz'imq< t -y-'i.' 1.1 yb. UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) uyf. y yy-'^--.': Udstyr g materialer i alt r. l,-,- f-* 4 rr-udgifter 1. IT-udgifter (knt 5) rf^-^'^jø^^-^. --4; vr. ' lz^' p: '-i-^'j^' jy''.y IT-udgifter i alt r-^yiq Rejseudgift 1. Reiseudqift Indland (knt 6) i,; lj REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ANDRE UDGIFTER m^-'d ij^vc y^tj?^5.&25i 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) yg:% *Jd' r- ir-'r r4 9.,:/;-V v*44;375 IZZZZi 'Ji..^66 Andre udqifter i alt Ur^'^4B.25- K' l'c «-r1y f^'s y.>yj^j- g t r:-. '--^ y UDGIFTER, I ALT 85: !' IS.i ' Aktivitetsblskud (hævet) verført sidste års resultat LT- fz':yjm^z.- 5.r,;-i Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) INDTÆGTER I ALT 1"%' i: is.f hs/v-^ ':^>'~. ' m r < v"*..; ARETS RESULTAT lk:z.r^y'y ' r ' ^. i r ' ly..^ ' i y. $.

16 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstiisynet verført tii BAR den 23/1 28 verført til BAR den 26/5 29 verført til BAR den 8/9-29 verført til BAR den verført til BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 15/1 29 Z j"y Z^f,%'.i 5: '*f^'.;57d r:-r :2.8i7 IS.t-,;.1^ J-'..5. fl" ^.5- ^1 ' 5.' ~-y..p 4 \Z r.^i& '.-A ;.129:183 Z- i'y- - i:, ' Penge tilgde hs Arbejdstilsynet -79^ ( Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglenv^. :: ^ i' Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

17 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt" Xr 29 BAR.nr. T-7-12 AT nr Bqhlderi-nr Priekttitel Branchevejiedning m psykisk arbejdsmiljb inden fr luftfart Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-kdnsulenter, Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Ihdéveerend fregående \, S' é finansår ' finansår alt i alt IRegnskab Regnskab ireqnskab Budqet rafvigetse $K^,i2:85d jv, l^i;!37 i h^:4ig;l zfi!zxz^. %MrFd 48. snz'? ^' y.,-~;d H63:875 i"" jyyy" Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) J Fp Ekstern knsulentbistand i alt ^ ;1G4.'226' '-" 434;18a' 48.! ^45:812 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnriementer (knt 32) 4. Prjektadministratin "' 'ZyZ'rl fpzz'^jzi ^-rlisll 1. fe"'fr25; 25.rt;/-,---^^. ^ Prjektadministratin q mødeaktiviteter i alt fy ';#i5.'' 1.1^-^ ;;.25:bb' 25.1^'^'*;.J'yjiå ": UDSTYR G MATERIALER Wi..r-X'r-~ 1. Udstyr, materialer (knt 4) % X- Udstyr q materialer i alt h'z'^yr.y'j'-di l..' :- ". '- ^rfrs'.yr^ 5 IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5) IIIII ij.-j-iyz^-ji pr y.yy'! ^.r-y^'j-'-. IT-udgifter i alt r> '^:ZZti) t* ti- -?, QV.-yy y':^-' ' ^i:j:';;y^'^>.j t^h-'-i-^^r f^zzz^" 'ZZyZ^r Rejseudgift tj:yz/^x/^ K StZfji y 1. Reiseudqift indland (knt 6) frzxmzj-. d: % '''Z'Z^'-d Qg^v:;-, -' ij.-.j REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ^-? j rjjj! l Zr'HXJÉ^- Z 1. Trykning (knt 45) p-lfl66;25] 95. ""'^i-ti:25 2. Effektevaluering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) %y'>f-^'ziy\ i^zkj-<z$' 11^1,^.^,2: VrT- ""^ :^:^. :3.2 r: zj{ ^M Andre udgifter i alt r ""'-^19.45' f-'.'.i9; ^' ' - -14,45 f'u^^yr:yy^ kz..'-.- J '. - '^i J UDGIFTER, I ALT yr ^ ? : Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) l^-*':.; ^ u Z J ' T i S' X^i^r-^ 325. ^1^ 'C'.y ";.!'i-:y V ";!"^;;-r 1% ' 6. ; : l%.. i INDTÆGTER I ALT V ' ^ ^ P~.. J 1 ;~ '.'li. 1. y..: j. W '.J ÅRETS RESULTAT hzr' Zr., " l- " ijr- '. >: ^r'^-:jji''r r:r. L -.'-'yv.:- 'r...

18 U Kvid itetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstiisynet r. ''J^,^,r ' 6.1_,,;-6p.p \'erført til BAR den 23/1 28 Ij' \ ' ' ' verført til BAR den 17/4 29 p?z,-,15d.b' verført til BAR den 8/9-29 iz ^25. verført til BAR den tz'j'r'.'^- 'Z'Z verført til BAR den ^--.^ " ;.: : Frbrugte mkstninger p-v p28;' !'' ;6 j-';i5. i "125. [,-_ 'KZ ^i' t:.56él638' Tilbagebetaling til Arbejdstiisynet ved afslutning af aktivitet, dat "JZ'^' " ''' ^,= "; V. Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 15/1 29 [ Zj ^ i. 362 Penge tilgde hs Arbejdstilsynet : " Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglenv V.?14; Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

19 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt JJ 29 T-8-12 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Håndtering af vanskelige kundesiiualiner i jembanebranchen (pjece) Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet yy ' ^ J lie llndevéerend'. fregående j.' -, finansår, 'finansår 'Ialt. 1 alt ^Regnskab Reqnskab ^Regnskab Budget ^Afviflelse EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mrris reg isteret (knt 22) -'. ".- -. " yy37.5 Z'pi5'sd4 jiiir ' V I -~-'^ p ^^ 37.!5b 3.45f^^;''-;'16;949. y'i. vy.i-,. p p 14.1^ rs "12.5 T \yz ' J:^^''- & i.-.i ---.i; ; Ekstern knsulentbistand i a t ! ? : PRJIEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mdemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin I '*.V, -5: r^-i,: r^ l.-'i«: 5;, i. ;5;iJ- ^'5. Prjektadministratin g madeaktiviteter i alt ^' 'f-ts.d t' 5:Q l.*"'":;^^ - 5. UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) w y.'2: '}fy-^ ^Z^t'yZé'.% ''ZZm r.' -3 Udstyr q materialer i alt l}:"-yiiyy.q l- lr''y '" r- i v:^~myy. \j'^-^y\ '.:. J:'.. IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5) y<zz'jtfi6^ 1 ^':^H: ^Zri^'',^ y:'j t?'' y.,ji IT-udgifter i alt yi'^.r'rjpy.'-q l c^^:yy.^.^'"' y Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6) %Z: y^''^-6 ^ l-s REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt r '\r v y j: 1. Trykning (knt 45) C'.88; 528, 1. ni Effektevaluering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) ^-yjyj^p ffizyrss ri Zl 86; i''- y-''-" y"jt :r!^;-...-r J-J8 Andre udqifter i alt t-'--- ' :89;328 ft^'' l.i' nf-"- i.672 y "f... P ' Æ..-1 i-"- i ' - "..;"-... UDGIFTER, I ALT i-.145: ) Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat y'.^i3s:?77 '<t:-^'.#6; ^148i77?^ ^i;/6,955^ 25. iqi:222 yyzjarj6 yjy- <vzp Anvendt bevilliget tilskud (ej hcevet) f'yyj'^ \Sé.'^'.'ZZ'^i' Hævet tilskud [ej anvendt) 6.955H";'V*"K-' 'J -'r'-'jj INDTÆGTER I ALT P- ^ " ÅRETS RESULTAT l. ''---^"\ - 1 ' i; ' ' - t-^ '.

20 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fre Arbejdstilsynet verført til BAR den 3/12 28 verfrt til BAR den 26/5 29 verfart til BAR den S/11 29 verfrt til BAR den 22/12 29 verført til BAR den Frbrugte mkstninger Tribagebeta/ing til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater 25.1 j^.25. V i.. ', l.r- '"-l.b D^"; 5," i 3;6 ^^ C ZZy-:'~~. tjy:^ y/r 3-45f'll48.777_ ' yi. Penqe tilgde hs Arbejdstilsynet -138: Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte inidler (3 mdr. regler ".^ r Bemserkninger tll eventuelle afgivelser I regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne-. Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

21 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-8-18 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Nyheder på hjemmesrden 2D8-29 Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksteme knsulenter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) IZy JyJiyUG :. lindevaerende. fregående h fflnansår 'finansir fl alt M alt i. jregnskab' Regnskab ^Regnskab Budget tafvigelse 4>^.S84^ ^.' Z^^'^j'.. Vfy-y^ ''--' L'>;'{275i' JJ^'Z^tyi ^-V 14:283 f'zj'k'yj.q: t 375. y..y., Zl^Z^ZZ/Q 1. -' "tv J- Ekstern knsulentbistand i alt y ^ r.i:^289: PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. MBdemkstninger (knt 3) yyyy-y.d 'y j^j'r'\-v 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) k*-.'"" 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadmtnistratin "f:z''izzzy *%d Jr-y\iZdé 1. ;2s:'b' 25. ;(!>;V.'--";3/.p Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt fel-.l^^i5n3bb' 1. h.-*'-25.w 25.K ' UDSTYR G MATERIALER i. Udstyr, materialer (knt 4) p t"^^rfz-:q Udstyr q materialer i alt ^Vy:A--y-: 'l'j'-yy l" '" IJykr^^^r.J IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5) A -*^"''t;.: \H' IT-udqifter i alt i x^^v -!" l:--' ^-J#-."' i'l-'j'k'y} -"'Æ ' IJv J ' - ;"iv Rejseudgift J,'rii!>r:... '. \ 1:" 1. Rejseudgift indland (knt 6) rf- 'Zjy'^'d izj^ ^^:JQ- REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ijki".>".#*-.>;6- Vf.y' ' " li DI:-'.- T'^ZjJjy ANDRE UDGIFTER y';z>rij^y''-'j ^ %^^'yz?i tr- ^. y'- l t 1. Trykning (knt 45) \'i^yjy;i'- 2. Effektevaluering (knt 35) 'r-z^kfc^'r m V '-å^ ' ^ i-f 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) ' JJ yy^- 4. Diverse udgifter (knt 8) i-'.- "'vv ^ Aktivitetstilskud (hævet)?.;,p214r283 1.tf3i4;283 4.?t^ :',V.85:-717 verført sidste års resultat ':yt4i:699 l? Anvendt bevilliget tilskud (ej fiaevet) ;Z?y ^'-^ yzz "':f " l;'-- Z " ''.' ' ' ' Hævet tilskud (ej anvendt) y-zys V' "izzry r '\ INDTÆGTER I ALT ''' " 'Z^'^'Mi ry... ^^.^^ Andre udgifter i alt.z'j-y "ij-d r.--^ ""'"^^ ;. 'J \ Z '<'r''jy'l-- t: y >\,^y.... ' - -', UDGIFTER, I ALT ' : ' D^ ' r ' ^- y.q ARETS RESULTAT >'Z'.^'' -. QiJj ' Z "

22 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet - 4.' 4.D verført til BAR den 23/1 28 verført til BAR den 3/12 28 verført tii BAR den 17/4 29 verført til BAR den 29/7 29 verført til BAR den 8/9 29 Frbrugte rn k sininger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater f "f r'^-'t^ ^.i;/-:,:.i5d.p K""';'5^^. k.,r' ib'-p; Jik'.r : r. * ';'-. ' ,.. -^Si S.Df."' '5. Visr!;- :":5! i*."'rid.b k*.i^jyj^: !^ ; ^yy Penge tilgde hs Arbejdstilsynet !.8S;7i7 Ufrbrugt hest pr. 31. decemt>er af udbetalte midler (3 mdr. reglen) - ' l.699h Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

23 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-8-25 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Genptryk af vejledninq: Chaufførens farligt gds guide Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsul en ter, Timer Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22)..y.De lindevåerend.' Freglende L'- i ' ^e'finansår " finansår il alt' I alt iregnskab. Regnskab iregnskab Budget ^Afvigelse ^ -87^75 i\896' tl"- ' 'rht r V 87: yzz:iv^45_ y'-zzjrr d ;:-- l\, IT*' ;.:-". f ; y, j'z'z - 4 JV7.25 Ekstern knsulentbistand i alt ^89.646' 1.49K ''99.695' 155.^' PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) - & Z r & 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin -'[.y-t'-fyyyi w 'y:jj^a V: JMiiZå^ji-.-fQ-^ t; f" K SS ^. %d iz >^;"'S5.?.. -..fz^yf^ f.: Z'-'2d.d'. 2. p jjy."j...^jy Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt f?.'-?.<21^ ;> 2.' 2.i-> UDSTVR G MATERIALER t- 1. Udstyr, materialer (knt 4) K jy^i C '/ J''J:j^J.å i-. Udstyr g materialer i alt t< Z~.':r.'-jlk,-'6 IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5) ttyyøi l. f 5 Bil IT-udqifter r alt t'^'^ryi^jrd l'? H 6' l 7' i.:f '::-'-^. r * " ' '"* i Rejseudgift 1. Reiseudqift indland (knt 6) ^r-^i'v2^!?;' h "'^y'z'' 'd f"' Z^<^Z$Zi ' '-''\ j^t-' REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt W^Z:J:.?''^ f: s'^ d i- y<,'yz"^^-:r:' ANDRE UDGIFTER 'y''\ 91".'5, 4.L- 'ISl^-S 125. ;y,^zzz'z-^-^d9 1. Trykning (knt 45) r. Jifji^J.^ ^éyzz^z^z-'j^ i\ :v.^4#', 2. Effektevaluering (knt 35) JJimØj\ fy'y iz'_ 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) f-'jyify-i ^J.-yyZd 4. Diverse udgifter (knt 8) ltrhlll* j?jyzzz-^^ Andre udgifter i alt >;94;7 4.1' ,l = '.1;^: s'y :". f' K." :''r.^ JZ-'^^' UDGIFTER, I ALT M-' ; i W45.65 Aktivitetstilskud (hævet) jr":^-2y.395; 5. ::., PJ fe 3. "45.65 verfrt sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) ^q.^r'---{jr49 IZrjju.r K f'---y''''yjzq ;\.^';:49 49 ''''jz"-z rs.z'zzz INDTÆGTER I ALT y V ^ ? : ^Jj-'-r " f Ir..' ', - ÅRETS RESULTAT rz-'~ "..N." -^ r- " '%. r>- r-' yy. < i W'J- '

24 Likviditetsve r^igt. Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet 3. 1.:.3. verfrt til BAR den 23/1 28 verfrt tii BAR den 29/7 29 verført til BAR den 8/9 29 verfart til BAR den verfrt til BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater - Vi v-d. j ' i5p.;6 Z,, ipblb yz-^ >i^" Ij-iriøy^^ yy24"3a6 "^b:! Z... i.^45!65 5.! \ 5- '-.'i S. ^ lbi'. I' yr.... ' 't ' J ^' F i ' Penge tilqde hs Arbejdstilsynet t P ''45.65 IJ i = :^yjé -vi h yj -Ji.' Jy-T. Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglert'.' l\- -^49-49fc I-V-"':''=;6 " 45':65 Bemærkninqer til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

25 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-8-27 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Genptryk af vejledning: Arbejdsmiljahåndbg fr chauffarer Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter, Fsstpns (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) tpy' >' V.'' L)e fyzzz ^IriBévasrende fregående i;zz^: I alt ifinansår'*" finansår fl!ali: iregnskab Regnskab iregnskab Budget ^Afvigelse uy J S? j i:264i '^ffi 1--^ h:r y %p ^^^Z.-i J'^'.yr'''ZP ^ -; r 75. '-i;, '^^4.^75:6. ^1:264' ;.!:.rzr i 2&4 iz X 6 p" ^' Z''^P: P Ekstern knsulentbistand i alt >"::4":254r 75.[ -73;736 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin m^>z:^^i 'éj}m ^'v'i.b Prjektadministratin q mødeaktiviteter i alt!'^-"-?.\it; i;> ' Z^S'JJ.?,.-;lS. UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, matenaler (knt 4) ".1 '... :{.lv- ;-9, y-ij': 25. at. la Udstyr q materialer i alt f^z^si^.yd i.'!-"' b- ly-f - ^-^ ' ^"-ji.id t^--yy:y d ir jy- y. strr-'- "^<.?t. IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5) F'' \r 'rm'y É;^zji2 IT-udgifter i alt rv-. 'y. 'Zd l;-" Jri'4^-d ' 'y "^f < \r. yty^iy^ Rejseudgift w. ' J. rzu 1. Reiseudqift indland (knt 61 dt^. '^ ryj-d REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt fjé^t%-,:^d \-. -Ur--: -'c, jmy' ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) ^-i4.938i y-'fi'y i::-j^l4.938, y iz2i. 3. ^459:63 y.q y^ yy:2i Andre udgifter I alt '1'42.138' lt' UDGIFTER, I ALT !.' ^ 24G.59S Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat ZyyZ- >f 'Z^ZyZj\'- 4. ' Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hasvet tilskud (ej anvendt) 'V ' "'I' ^ r a"'' Z- éf' INDTÆGTER I ALT I l f h ; - - ' V y-- ÅRETS RESULTAT ijir'jj.y ' / r- - '. > ' ' f.^." -r /. y-.- ln ' y.

26 Likvid itetsve rs igt Zry-JiZ j \ Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet '..V; ZZAQ. verført til BAR den 26/5 29 ' J. 2.' 2. verført til BAR den - ' -" verført til BAR den. i verfrt til BAR den 6 verført til BAR den ' Frbrugte mkstninger. ^ ; Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat ''rd 'P Midler niidiertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater. ''] ' Z *, Penqe tilqde hs Arbejdstilsynet ' t Ufrbrugt rest ur. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien' ' ' \:' Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne:. ' Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

27 yacæ\h< Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-9-13 AT nr Bqhlderi-nr Prjekttitel ArbejdsmiIjøknferGnce 29 - Brand q redning Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet ,., ue Indeværende fregående finansår finansår I alt I alt '"' Reqnskab Reqnskab Regnskab Budget Afvigelse UDGIFTER : EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) f- d Parts-knsufenter, Timer.. ' Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) " ' ' 45. -' Zy^^.. Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) y.-: / ' - ' - Z. Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) : -s- -' id zy-'b }Zy'. '^z:'y: b Ekstern knsulentbistand t alt t y 45. l *.. PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) v^^^v "p Z Z" IZ ' : ~._' -'.'' 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) " Faglitteratur g abnnementer (knt 32) ykziy-^ k^z''^%-^i 4. Prjektadministratin (knt 85) ' ' Priektadm. g mødeaktiviteter i alt ' r. i39.d6i 155. f- ' ' UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) ry ' ""-., - / : Udstyr q materialer i alt. r- ^ a 1 J'..-''-d? 1.. \ J y-- y: IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5) ' Z^. '.; -:,^Z ^^'Kjd IT-udqifter i alt. f - '': S" Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6) REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt -. ' ' -. b ANDRE UDGIFTER I. Trykning (knt 45} ' ' Z '-" " _. " d y- ''.''r'9 2. Effektevaluering (knt 35) ; ' "'. _]d' - '. - '9 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) Z' '.- d. ; w.'' 'd' 4. Diverse udgifter (knt 8) ^'.:-' - '. d" ' ' ' d Andre udgifter i alt - ' '-V~'^;'/,. d.'i'--"', '-'.. " "' '' ' UDGIFTER, I ALT ^ ,939 Aktivitetstilskud (hævet) ' " "^ ' 2. '' ' ; 15:939 verført sidste års resultat ': '. i ' ' - :P Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) ; *.:'^-"' _. Heevet tilskud (ej anvendt) INDTÆGTER I ALT! f ' ' 1, ARETS RESULTAT 1. /: r - \. _ y

28 Li kvid itetsve rsigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet i;2p.p P. '^Zf. Z.r. p ;;2.'pp. verført til BAR den 5/11 29 verført til BAR den 22/12 29 verført til BAR den verført til BAR den verført til BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater Jsb.bb. '34.61 '^Jr9 '-'rd 184:61,"' "= -.., ^:-ii5b.'b ( 34,51'..- ' "., ' ; 'rj' Q penge tilgde hs Arbejdstilsynet Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen'^ Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

29 %y\q'^'éry> Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr AT nr Bqhlderi-nr Priekttitel Genptryk af materiale m ulykker Priekt startet Prjekt afsluttet Priekt frventes afsluttet ;,; ", '-Ue indevairend 'fregående 'e finansår finansår I alt - I alt ^Regnskab Regnskab Regnskab Budget (Afvigelse UDGIFTER! 1 1 EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) : ' ' 1 ^, Parts-knsulenter, Timer '" -"dj "" ':" -Q.-. * Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) /j/.;- ;;. 25. '25. Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) iv [ ; -p.94 Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) y ' ' '., :;' } ",'-. ' / -,."':.- 'd Ekstern knsulentbistand i alt e^' -il3.94' ' r " PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER i--- ' - ; 1. Mødemkstninger (knt 3) y '- Z S '" 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) ^{y p; i: -y^.''v'.-"- 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) r'z '.d. I.... y_-y. 4. Prjektadministratin (knt 85) t \3p.p; is.ddd Prjektadm. q mødeaktiviteter i alt : 1. r - 1.d 25.f' " 15. UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) ' ' Udstyr g materialer i alt U ; "- -: f - '- - i..-.. r _ -ri \,.-.- " rr-udgifter 1. rr-udgifter (knt 5) ~' ' ' d Z ' ' -5'^ : yv ' '. - ~ -t IT-udqifter i alt. -.. ' i.... Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6) i.-".u.v..-zy. " REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ". -' ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) " ' ; ' i49'375^ -... " Effektevaluering (knt 35) " ' J''-^-9- %yz, 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) y-^.\ ^d ' - /, ' " ".. 4. Diverse udgifter (knt 8).. 8' I-., 8^ ;"}-8 Andre udgifter i alt --15: ~^-175 f.' - f-" "! - UDGIFTER, I ALT Aktivitetstilskud (hævet) '-f' :. >5;92i verfrt sidste års resultat - _. '. Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) '- Hævet tilskud (ej anvendt) ' INDTÆGTER I ALT i \ ARETS RESULTAT \ D -1. 1

30 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verfrt til BAR den 29/7 29 verført til BAR den 5/11 29 verført til BAR den verført til BAR den verført til BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater 2. ZZ5;b "is. ".y Z- j'z ':rd r.'i Z? ;i74 79 u ' *-"b^ 15^921.-i^2;db F;''^!pd f'--is.b l^?' ; " h 'f./-id "y d Penge tilgde hs Arbejdstilsynet Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglei'' Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

31 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-8-16 AT nr Bqhlderi-nr Priekttitel Aiurførinq/revisin q supplerinq af elektrnisk katalq ver tekniske Priekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet i.., De ^: ^Irideværend..fregående je finansår' finansår Ialt- I alt Regnskab Reqnskab Reqnskab Budqet Afvigelse UDGIFTER! t!. EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) d j W ^ Parts-knsulenter, Timer., '' d, d" ; ' Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) yyx7^36d , 25..,75.59 Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) 'y' _ ^ ' Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) 'y-y ' ' j ^ "; ZZi... Ekstern knsulentbistand i alt ^. 187:772 ' ' 25.) ; PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) 'Zl. -" 'r..z/- ' 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) ::V.' ' 'jy-": 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) d...'z. Q i " 4. Prjektadministratin ^ \ ''25.' ' -^25;d, 25. ' y Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt 1 RS.' df ". UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) Z-^'i 'y'p.i Udstyr q materialer i alt!'.v : t. Q Ji.z:.:'y. rr-udgifter 1. IT-udgifter (knt 5) ^'''''. Z. :-Zp- 'y Z - ' y [ y Z rr-udgifter i alt r. \ ' Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6). c- ^ ""'I''; Q\J:. :.ZZ - - > ; ' - d :.-:y. - i - f REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt y '.>"-' t v-f^-''. r--. '. j:'^': ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) yz..' ' -'' ',- "- \ ; V'., 2. Effektevaluering (knt 35) y ^-'' P' " '. ^' ZyZM- 3. Regnskabsadministratin yn.v. (knt 85). '^-'Z-rd f.. 4. Diverse udgifter (knt 8) pdatering af hjemmeside '. -P i;' Andre udqifter i alt ' -' d ' UDGIFTER, I ALT t Aktivitetstilskud (hævet) :" ' ?;228 i'.. verfrt sidste års resultat. ' '.. -. Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) - r y Hævet tilskud (ej anvendt) ^.-. '% "- " Z y-. INDTÆGTER 1 ALT ! ARETS RESULTAT y.''. :. Sr; , t! '

32 Li k V id itetsversiqt " 'JZ.-J-: 1 ' Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet Z '^L'',-P 35., '35.d verført til BAR den 29/7 29 '.. ',.':'*! ''.'1 '.', isd.dd.'> 15. verfrt til BAR den 22/12 29 V verfrt til BAR den = '. verført til BAR den : V. q' verført til BAR den yz--,z"''?. -. Frbrugte mkstninger Z y- Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat ' Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater p '." Penqe tilgde hs Arbeidstilsvnet, t i \y " f Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqlei. Bemaerknincier til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

33 Regnskabspstilling fr grundtilskud Ar 29 BAR Transprt Renter bank g gir V.,!-6' indeyaérende frrige inansår TABEL 3 år. '-C.".'J.' " I'-. '" - ; Grundtilskud 1-' * ; Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) - ; y -- Hævet tilskud (ej anvendt) ^'.'..' ' Indtægter i alt Lønmkstninger: 1.^- ' '" '";.".' '-.-^ Z 'y yr].'f^'.' 'L' Parts-knsulenter, Fastpris '. -l' Ekstern knsulenter. Fastpris (knt 2) Sekretærbistand (knt 11) Kntrhld g it: Kntrhld g It (knt 5) ' 'i \s '. ' 33. ' 35. yyj^5:g] 5. - 'J' *' '' ' Jr', Prt g mødeudgifter )y ^ 's / ' -i -..^^-ti.., - Prt g Mødeudgifter (knt 3) i- j '"'r'ki 84.4, 8. 'U --' -L '.' t 1.^'ri.pl 1. \y\'.'y' j'n r--! REJSER, INDLAND (knt 6) J '556: ANDRE UDGIFTER \-yy Gebyr m.v. (knt 84) 87 Bgføring g Regnskab (knt 85) 7.; 7. Revisin (knt 86) -1"!'.-'43.bj Øvrige admintstratinsudgifte^/lage^/w^eb (knt 8) '^,"I5:64l' UDGIFTER I ALT : Arets resultat f , 1.97 \..yj: ^. y verført til Arbejdstilsynet, dat. J-. Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet 'H" rje.'.vi*-",v 6. verført til BAR den 19/1 29 verført til BAR den 26/3 29 2:^15: A isad verført til BAR den 3/6 29 f-'rv-'^<;i5.pj 'i 15. verført til BAR den 3/9 29 Æ'isa 15. ' ji-y > V;' ^'j >-i 'y' Z'^-r Frbrugte mkstninger f'j'y Z 598i2' Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater y '-jj^...;. y^ \Vi5r j Penge tilgde hs Arbejdstilsynet r:-%' yy-fyyq f-y Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen). V

34 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-3-4 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Kampagne fr chauffører inden fr gdstransprt Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsijlenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) ry. 'y: tndevæfend fregående ly ", I alt >é'finansår.finansår iregnskab : Regnskab!l ^Regnskab alt Budget ^Afvigelse b^f'.a fy.^^'f\'^y.y i ^ -'"'i. '^ ^t..r;æ,-p; Q^yZyi'^Q, E>.^382: lV^r47r32q; 5. iy'iiyé- f. y.:y^ W)v yjryrfx-^ y^ypzåmp Ekstern knsulentbistand i alt \jy -li.' t ' i 5. i PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER '^'''^'Zyy't^^y'^, i 1. Mødemkstninger (knt 3) Jp'- 'y'i. 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) pjfw^i pytsy_ fi^fz^hi '«t',i;.^5: iryyy 1. Udstyr, materialer (knt 4) '.yy^-ir.- y* ' r:-j y^y^)- 4. Prjektadministratin i-.jy '% t-c'^-' 5. l'a'-?l5i Prjektadministratin q mødeaktiviteter i alt ' r^y'^.-j "''i 5.L-:.'- 5.' Ur^.-^,-?*-.5} UDSTYR G MATERIALER ili Udstyr g materialer i alt?- 'f'-'^j-.w-d lyi y f'4.- tt-udgifter 1. IT-udgifter (knt 5) y! ty.y7 yy \ IT-udgifter i alt..": fi' ~; y.fi,' Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6) :': I-'":. 'T "-rd REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt 1 ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) \:.iy y'q,. Effekteva I uering (knt 35) 3. ".Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) tj 'y. %J-^y '.zsy-y-zzyp: [i iyy Z~ y 35. r--' r Sf'i.--35b'. ^^t ^;^^-Zd. Hfy^'''''^Zizz'^ 4. Di'yerse udgifter (knt 6) Andre Vudqifter i alt myy^-'j- f;-f -..*--^'".-' 35.1^:.;.. ^35': Vr i^"^t.y py y y y y y UDGIFTE.R, I ALT g i « !n \ Aktivitetstilski'Jd (hævet) \ verført sidste L^rs resultat \ Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) 33..;2434:7.42 PZZ^yj^ ". ^*-^. tv'f"';-' 5. Hævet tilskud (ej ar.'vendt) INDTÆGTER I ALT y lxi s.s.: %y y.y-" y- ÅRETS RESULTAT h-y y.j^ ^y- J J ' -.;.^'.';'-^ yy-. 'r f'-- F '.-^'^ - f"- -" - - > ZJr.

35 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verført til BAR den 1/12 23 verført til BAR den 13/12 26 verført til BAR den 17/4 29 verført til BAR den 22/12 29 verført til BAR den \i?y y y j'z ' 'h, P.,f"-'5.pb' 54,742; ' sb^p "".- Frbrugte mkstninger..' 'ib.q, Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat 'JZ"..,^ Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 23.1,8.' ' "," : Penge tilgde hs Arbejdstilsynet f Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)". " ' J ! Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Kampagnematerialet målrettet Amu sklernes undervisning - det tager udgangspunkt i prjekt 3-5 sm er prjekt til ulykkesfrebyggelse. Prjektet har vist sig ikke at kunne færdiggøres inden fr rammen på 1. til ekstern knsulent bistand. Der er derfr brugt midler af budgettet til tryk, men frtsat indenfr den samlede prjektramme. Der er sgt g bevilliget midler i prjekt 8-23 til færdiggørelse af prjektet. Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

36 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-3-5 AT nr Bqhlderi-nr Priekttitel pfølqninq på ulvkkesanalyseprjekt - chauffører Priekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet jlndeværend fregående IB finansår 'finansår I alt! alt [; '.'* < iregnskab Regnskab (Regnskab B udqet lafvigelse - UDGIFTER r -- t EKSTERN KNSULENTBISTAND Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) y";-.. 1:' 4.91 Vl4.9l 115. 'Ir.. /l'bgb '.'.' -.t Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) - -..;.i,..^ i, -V 'y %7'2Q Eksteme knsuienter, ikke mmsregisteret (knt 22) '. ^'\,"-'"';,".""i.'ii '^ ;. r', Ekstern knsulentbistand i alt V.1.' : :y. '/' 1K81 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25).y.. «. :' ^-^ ' 'kd i; :> ' P Parts-knsulenter, Timer y' / ''P \ *Z" 1. Mødemkstninger (knt 3) Zjyyyypl 'yy '*l-"l'.-, 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 3l) t" i ;',-.p.'^^ 3. Faglitceratur g abnnementer (knt 32) r-y. '-y^^j y *j. ' p 4. Prjektadministratin { y..z\^ 1..., j l.; zz j'-il Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt -J.rZ: i..\. -i. UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4} "^"' r j ~ *!.' J fz - q Udstvr q materialer i alt. ( y " -" 1 'yj' -r 1 [. - ^ 1^. ^... rr-udgifter 1. rr-udglfter (knt 5) : '"-^' '% :-d ': '*-.^' P rr-udaifter i alt J.'-r \ d r., ' \-jz i \ Jr- \.".. Rejseudgift 1. Rejseiidgift indland (knt 6).'±.z--S fi "' REJSEUPGIFTER, INDLAND i alt y V - / ' J" : ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) P-f z. ] 15. " Effektevaluering (knt 35) ;. b 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) v.v;;-i '.l Z, I," ;^-- 4. Diverse udgifter (knt 8) ; 'y.'^-^/ 'b Andre udgifter i alt ' ;-.- i UDGIFTER, I ALT -' 1. ' > !-' Aktivitetstilskud (hævet) '"'' 'yzibli^ ' 3. y isil^i c \ \ y ^!--"3'.v - verført sidste års resultat j?^-éri pi ': -8;i9b-?," ' Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Z--ZZZ^j ] j b zff 6 Hævet tilskud {ej anvendt). --^ " " 'ZMM i'. - ^ ^ p INDTÆGTER I ALT ' V-. ÅRETS RESULTAT ^... "ø t - 1 r J ' ' - i 1^ i "'

37 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verfrt til BAR den 3/6 23 verfrt til BAR den 9/5 24 veri"ørt til BAR den 17/4 29 verført til BAR den 22/12 29 verfrt til BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, V - '^-' 'f.. 'i.;-. \.. '.' ry -., '\5:b. ; '' '.^ abd.bb p. ; ,' ' ' Penge tilgde hs Arbejdstilsynet ' r- : tv j,.. - V -. i' Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien'«- ^8: i ' \ y y.1 y. y\ 'r ' d Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

38 Reqnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-5-1 AT nr Bqhlderi-nr Priekttitel Ny branchevejiedning fr kørsel med fyringslie Prjekt startet Priekt afsluttet Priekt frventes afsluttet Ihdéværend e finansår I De fregående finansår Valt *. I alt Reqnskab Regnskab Regnskab Budqet Afvigelse UDGIFTER t r.... f EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) V ' 'j Z'^. '. 9. 'i.',.'rr 'P Parts-knsulenter, Timer.Zz ' Z.'--- d ''... 'd '>.:-.:' "-; rp Eksterne knsulenter. Fastpris {knt 2) l^^jr V:'248.65: 2. ;48.5 Eksterne knsulenter. Timer (knt 2l) y : "T/, r''-z \Z ''^ 15^448 ^.. 'l='';-v--s ' -Ir- ' ' ^ ^ Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) "' fl -.6; jz'iyk -p ',. ' '' "- Ekstern knsulentbistand i alt ' , 225,."-32'.62 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER,y. -^^.yj fj j 1. Mødemkstnlnger (knt 3)....' : 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) : " -' "/ ".' Z''-..-y 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) -1,..-'j;, -Z/^ 'P' "v-'''-'6! '^-: ;.:'XZ^y. - -i 4. Prjektadministratin ".. 2'5;Q' 25. yz 25.; y "'S Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt ~ 'i f J ' T'.' Udstyr q materialer i alt j y- -' d' - -. : f r ' '-M,- i^-- - H }. ' '{^'rz rr-udgifter 1. IT-udgifter (knt 5) ' 'j:.ii c '.-'^'J. P 7 ' IT-udqifter i alt.^ V r:. i.y \ Rejseudgift r-' 1 1. RejseudQift indland (knt 6) '-.ij-'^'.-'v'^' y ' *' '--r-z' UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) "^' "V- ^-.d 'Z- REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt r ''..- ' ". ' y. y ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45} ''^ \-'\ z: ''' :y 1. ii.' '-1: ;.- f- 2. Effektevaluering (knt 35) 'y^yf d r-jy r. ^X'''y^ 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) yyzfi.d. '.^^'-'y-^q 'y^.j:h y- 1. L".:- 1. l.^x.'- S' UDGIFTER, I ALT Aktivitetstilskud (hævet) '' ^7;6^ 235. / *282';6Q2'-. * :398 A. Diverse udgifter (knt 8) 'z-y'y-j', '.- '" 'b,, '~y i"^^' Andre udgifter i alt ; : - : - - r '. '-. verført sidste års resultat y^-czji^ '',-448- Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet} ZZ'^^y y.: j \ Hævet tilskud (ej anvendt} i'. y -, " ' ',_ -r,' r 448 JZ ' ZJ INDTÆGTER I ALT r y :. IJ-'- ". '-T L J. - - ARETS RESULTAT fij"''- ''!-b *-. - ^.'-.<,,. i' vy.. -y..- V - 1 L< kv id itetsvers iqt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet ^ ^M^- } -."' 35. ti_35g,.p. -..r y..\

39 veri^ørt tll BAR den 2/12 27 verført til BAR den 3/12 28 verført til BAR den 26/5 29 verført til BAR den verfrt til BAR den '..'. " 5." " V. ^p, ^ ^225. "ib.b '" ; * - Frbrugte mkstninger i48.q '.';282.6q2 Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat -.''P '-i-^ Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater "^ ^398 Penge tilqde hs Arbejdstilsynet [. ' "-' J Ufrbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien < ^, i ',y, r'" Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

40 Reqnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt S? 29 BAR.nr. T-5-2 AT nr Bqhlderi-nr Priekttitel Jeq kører lastbilmnteret kran Priekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet De Indeværend, fregående 't y "-v e finansår finansår I alt I alt 1. Regnskab Reqnskab irefinskab Budqet 'Afvigelse UDGIFTER 1' EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) -"-.='' '.<:-'9' :-:':''j--" Parts-kn SU lenter. Timer 'V""'" y ' : - Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) ' ;^i25.b' f,' "'''^ l. ' '-2S. ',.'.';C^, '.."r, Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) yj :"'D, ' 3. ~' Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) f- '^^S-i'i'!. " ' "^ i fr.-y-''^- '..Jl'' -"' i, Ekstern knsulentbistand i alt "125: {' ' PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER ^ - '.1 1. Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) -''! 'f.r- P yy : J Z"P. 'i :. ''. x'-s. * 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) Z-y'Y '..ZQ' d y Zp../= 4. Prjektadministratin.r.Jis.' 5. 'l.b' 1. y.. -. Priektadm. q mødeaktiviteter i alt ^' ^ y s'.' 5. f^' lt 1. 'y.- - UDSTYR G MATERIALER - - "i,, ' t 1. Udstyr, materialer (knt 4}....J/. J''r>ii V. 'i. '.. y'^ Udstyr q matenaler i alt :'^J-. -^d- y - y\ -k.. IT-UDGIFTER ' ' 1. IT-udgifter(knt 5) :^' '.'" ^.. 1 rr-udgifter i alt ".'Vi -' '- l-- -. y y, - r '. -.-^.. y. y- i y Rejseudgift z. ^-i^y '.; Z 1. Reiseudqift indland (knt 6) b, \.Z '- K'/Z^.. ' '. ' REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt 1.- y-"'d^ py_ 'ZZ:., ;:.'-b ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) t ' 'Z=. '-J': 11. 'yj. 11^ *- 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85)? 'zzi rj^i 2. Effektevaluering (knt 35} zyjå zjy 4. Diverse udgifter (knt 8) "y T'^.'.-":'.; \t^"-. -..;;..'-"V Andre udqifter i alt y^-- ' y '"'J_ Q yy y- f UDGIFTER, I ALT ' Aktivitetstilskud (hævet) V- 13;746' " ', 14^254 verfrt sidste års resultat,.z.^\.-7.45' > ' y:-'f''^? -i Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) 746 3^'- Z^ -r, '.: yp' ->. Hævet tilskud (ej anvendt) :i-'p y^yz^ V'P INDTÆGTER I ALT ! ^ ARETS RESULTAT -J- l'."- -..; -. [-y! ''^ --J- 1-. Q

41 Li kv id itetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verfrt t 1 BAR den 2/12 27 verført t 1 BAR den 17/4 29 verført t I BAR den 8/9-29 verført t! BAR den verført t I BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling tit Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, :. 'Z'-..P 35.[,..35.^ -, ' 25.p. 25., 5.. ; 5":d 'BS.'' I 85. \ t. \ 'd '. Z^-. K,." '^^Z ''-'' \: " ' 2'f5.746 '.i/ ^ ' 4^ ' Penge tilqde hs Arbejdstilsynet 1 J -13^ ' i - : 1 k -^yr l-r - ' ' '. "i' Ufrbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqlen'< \ \--. i " ' - r : - ^. Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

42 -t3<z^ Reqnskab fr Atttivitetstilskud BAR Transprt År 29 BAR.nr. T-5-1 AT nr Bqhlderi-nr Prjekttitel Ny vejledning m sikkerhed ved øvelser - brand/redningsbranchen Prjekt startet Priekt afsluttet Priekt frventes afsluttet t>e ' ; - Indeværend fregående e finanssr finansår I alt I alt Reqnskab. Reqnskab Reqnskab Budqet Afviqelse UDGIFTER - EKSTERN KNSULENTBISTAND i ' ' Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25}.'_ - ' 7 ' '^l- y Parts-knsulenter, Timer 13". \^ ;-fl/ Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2). : -"_; 15. is.bb' 14. V '"'"":'' ; 125. Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Zy- ry ': 3.. ''. '^'3. ". ' ^zp Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22} y yd \ Z ' ^91 1" >.. ^ ^j'r 'i ;.. - Ekstern knsulentbistand i alt u. y-,:..:q 15.1 : '.".-". ; 155. ll.82 ^--i' -1 l..82b 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) yy.,' 1.,i -, ' l.bb ' -' 3- Faglitteratur g abnnementer (knt 32) "r yk PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3} y. 'yz. ' - i l 4. Prjektadministratin s.q; i'.s.b' 1..j;!5.6b r., y r:, Priektadministratin q mødeaktiviteter i alt L " UDSTYR G MATERIALER."511: Udstyr, materialer (knt 4} :.y ir ^ -!.'' ''ZZ'-^ i." ' Udstyr q materialer i alt. i.- : -.- y - - ''- ' ^i' ^ \ 'r :* - ; tr- - JT-UDGIFTER 3. IT-udgifter (knt 5) "V -.":-,"i - ^ ". '"9 rr-udgifter i alt '" l\ 'd - ' i y- ^ y ; - 'ZZK Rejseudgift ' '. * ''i 1. Reiseudqift indland (knt 6) - '-r- yd REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt. - >.Q'. ' -. ANDRE UDGIFTER Z'J 'j-y- ':>; 1. Trykning (knt 45) l :6 2- Effektevaluering (knt 35} y '**; - -'..'. - :'-'i- " " '-: ": 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85} y / '.'-" "V V 4. Diverse udgifter (knt 8) d r " "5 ' '." ' \ Andre udqifter i alt t < : 11. J~- 11. '. - i " " UDGIFTER, I ALT r. 31^ ' ' " " Aktivitetstilskud (hævet) '31-.S2; , >- ' verført sidste års resultat \ - \b v ".* P Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) ' ' ' ', '".:% ẔZy Hævet tilskud (ej anvendt). -i ', INDTÆGTER I ALT ' ÅRETS RESULTAT." ;

43 Likv iditetsve rsigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verfrt t I BAR den 29/12 26 verført t I BAR den 1/2 27 verført t 1 BAR den 29/7-29 verfrt t I BAR den verført t 1 BAR den y ' 5.. ' 3. j.,3. i"' ' Z- ig.j 19. ll.j. 11. i - 5p.b: -.' ".!-..^6 Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, ' ' IS.r Penge tilgde hs Arbejdstilsynet! h Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen) ' Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

44 % 6ym% Reqnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-5-15 AT nr Bqhlderi-nr Priekttitel Kampagne på frysehuse Priekt startet Priekt afsluttet Priekt frventes afsluttet alt ^. j. 8. ' " y 8. i.' <...' y - > iyj-\^} P ~ - 1 '. :... -.y y-'^'^ Jl ' '..r... y.- ''JJ-- ' ' r-. - De Indeværend fregående e finansår '. finanssr (I alt ^Regnskab.Regnskab Regnskab Budget.Afvigelse UDGIFTER t -". EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25). Parts-knsulenter, Timer \ Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) '-'yi ' 9',' ' 12. ''Z' -' 12I Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) ' '" ' y ' j_ ;" '-f^' '-;-.; Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22} ^pi ^'$''i':-a'' Ekstern knsulentbistand i alt i-5 -' -' h ^ *'' 2. ' - 2. PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) \'-:S-S!* 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) X -.-J^.y.b 'i 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32),; y-- 'f^' i" ' ' Jt j! y-'^'^ 4. Prjektadministratin i- - -r'.. i Priektadministratin q medeaktiviteter i alt -! - \^ ". ' J j y UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4).., ^- y 'Z> }é " -.'/ ' ' p. ; \. ' Udstvr q materialer i alt y. ' j ' s - - l ".. '- lf:' 's; -yj r ' :' ' '- ^ 'r. IT-UDGIFTER 1 - i '.- %. 1. IT-udgifter (knt 5) P. rr-udgifter i alt J- : - d' ' --'.- '^.. ;. ", j ' Rejseudgift ->. rr y 1. Reiseudqift indland (knt 6) 'l.. -' - 'J-'Tl V.Q d - yj -. -" REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) '- iz ' y. pi c 2. Effektevaluering (knt 35) tw' ' 1' -* :,- " ' ;v 3. Regnskabsadministratin m,v. (knt 85} j'-y^.'-' ^; h -i '-. ' - -'i j 'Z'j 'y 4. Diverse udgifter (knt 8) 1 *b V' "^,'/-.;fb Andre udgifter i alt ijl '" - J' 'b ' b' "-'. '" 'Z ^.-ix... :>".- UDGIFTER, I ALT. 2.L 2. Aktivitetstilskud (hævet) y y r \ P ; b, 2. 2;p fy y "\''-: verført sidste års resultat '9 Jy. "P" Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) INDTÆGTER I ALT f - ' ^Z '' r. \. -iy ' yz'' 6 ' Z -. \ 2. : 2. ARETS RESULTAT t ' - i'^j-y.-- i..' - I" -" -.r.. '

45 Likviditetsversigt f; Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet ry.j:.'' 2.!i - 2.: ' 1-. " - - verført til BAR den 29/ jz'" '" 2. 2.' verført til BAR den - b' 'i ".'.-... p -, - '^y J- verført til BAR den verført til BAR den z : "r ; 5 '.^, s. ^ j ' verført til BAR den '/ -, y" " K -. /. i, -!,i j ' Frbrugte mkstninger ^ '^'.''-^y P, 'j-... ^ " -. J '. ' t Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat y' "'^ '':".' Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, b 2., " ],.. y y Penqe tilqde hs Arbejdstilsynet > '. 2.^ '2. j'jj^.""; v^ Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler f 3 mdr. reglen.y., -.- :... < " '" Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

46 Reqnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-6-5 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Ny branchevejiedninq Lastsikrinq Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet ; - -' :. De!Indeva?rend :. fregående e finansår - finansår i' f ' "_ Reqnskab Reqnskab Reqnskab Budqet Afvigelse UDGIFTER! : EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) ;,' b l:'\;;.;:,v-. Parts-knsulenter, Timer ^' '''':P_ Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) :...;3i;pbp.^ '.3'ir ^ -^39. Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) ' ".t, '.Z..^-Z_ y. ' Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22).' ' r.yd..:.- -.' J--'. -. ""-. s. V *-.-' ' ' ':. ' J-' Ekstern knsulentbistand i alt *l ^31.' r, PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER : J 1. Mødemkstninger (knt 3) yy y.9z '-, y-yy.:-' 'b 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) '.--''iy. " ' '^'. - ". J 'r^.,' ' 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 'y-'y^t lait'' 'lait 'ZZ "y' " '. 'Z.j ' ' y ' - ", "' '.-..P 4. Prjektadministratin rjz -'S-b; 4 y $ Prjektadministratin Q mdeaktiviteter i alt. - 5.' ". \ 2. UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) '']y'.s : '- ' ' ' '6 Udstyr q materialer i alt ' " ' t- -" 'd ' ' ' - ' J'J' f i r--'-r IT-UDGIFTER ' ''' t ^ ' 1. IT-udgifter (knt 5) ZZ- r Z ' ' h ' Jr ^, rr-udqifter i alt y " -'- '-.yd y^ - "A --y ' Rejseudgift 1. Reiseudqift indland (knt 6} 1. y - - REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt t. 'y..-.^ :i f'-' y ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45} "-.' V,'^'. ; y :Z Zy, Effektevaluering (knt 35} ':'-^'' ^/ 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) y'yyyd i.yrz\\d 4. Diverse udgifter (knt 8} ^ ~ r, y': y p r " '7X.d -,"'-KyyZy9 Andre udqifter i alt -."'. JZ UDGIFTER, I ALT ' , ,.-,)"-.^ Aktivitetstilskud (hævet) 28^91' 25. ^ y ' ' t'i.,.. verført sidste års resultat -I'Z-. 7:9C3 7.9 ' ' ' " ' s. Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Z: ' '." b ; ; y ' ' i'.'-- * Hævet tilskud (ej anvendt). - ; Z!' >Q 7.9 -,. INDTÆGTER 1 ALT ; " ARETS RESULTAT -: " ".'- -'- - -.

47 Likviditetsversigt Ir y. Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet : verført t I BAR den 1/2 27 verført t I BAR den 5/11 29 verført t I BAR den 22/12 29 verført t I BAR den verført t I BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, ^-..'-y \ 25. "*.!'. " 3.91 i '. b Æ'"'i-' -i'......v, ^ ;-^v-36: V'-'vf '-ri P ' r Z 'Z-'-, Z Z',' ; Penge tilgde hs Arbejdstilsynet I Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglenv -7^ L Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

48 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-6-8 AT nr Bqhlderi-nr Priekttitel Køre - hviletid - arbejderbeskyttelse ved v jjtransprt Prjekt startet Priekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet i, De [Indeværend'.fregående e finansår''-', "finansår I alt, ",' I alt iregnskab Regnskab Reqnskab Budqet 'Afviqelse UDGIFTER i i r. >',,!. ' EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter. Fastpris (knt 25} 'z'c' ' ' :..-,'P -j '-tp Parts-knsulenter, Timer ','-.' -:-b; yyz^^.,>-; Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) i. yz'yz V167716; 4. y '. 1. ;V'^..'."^I;383,.2S4 Eksterne knsulenter. Timer (knt 21} yå -^'^ > 'C-i 5., - S'.pD Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) yys:. ZZ.} -"é, ':y '' ''.^...'i n',-'-. Ekstern knsulentbistand i alt li- y^. y ! -:"16:716' 45. -f PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) ty-- ^9. '"y-i j ' y %i ^ 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31} :. '. ~ \- -. ".'4 ''y '-y --^- 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) ; y'y. b; m--z:-i y -J^^i^y^ 4. Prjektadministratin ''.1, s, i 25. % '. is.m tf ^. - '.. Prjektadministratin q mødeaktiviteter i alt. b -i ; UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) --'-> _ '; ^ -. : -i Udstyr g materialer i alt : '. Z i---. :Z d f-.'. 1 -rr.q y 1 IT-UDGIFTER ' "'^ -,."^ 1. IT-udglfter (knt 5) ' ^- - \L IT-udqifter i alt " ". r' -' " ^.y^ytr- Z ij ' i. Rejseudgift 1. Reiseudqift indland (knt 6) 'Zyjr-d- ' REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt : -..r ', --i -.Z'-l i. -i' ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) yy^ bj ZJ é y 125, '''-. ' -.y^ y 2. EffeWevaluering (knt 35) J- '^i-zs-' :-ii j y J 'W^'-V^' 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) Zjy -^'.. t'i'yi:z-,'i 4. Diverse udgifter (knt 8) y'-% & -. i j-. y: V--' ^: ' j y. y. -Zp Andre udqifter i alt y yd 125.f '125. \" UDGIFTER. I ALT f-^.r * i; ::> ' Aktivitetstilskud (hævet} ^'Zy/:é'Zi84^ ; 6.. Sp^3.2Q^ y.'"''^y-'.-'' verført sidste års resultat ''Z.,- ' * -":' '- Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) \ 'Z': Hævet tilskud (ej anvendt) :j^''''j.p y.. 'i-j ' ' '\9 INDTÆGTER I ALT r,.'> ^: r 583:284 r- t- i - ARETS RESULTAT ; '.". ' ' '. y. ' 'i 1

49 '-.. verført til BAR den 1/ '475. Likviditetsversigt ':' " t- Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet j., - 'P' 6. 6.b6'...,r, verført til BAR den - y.- '" " b. Z' ' '' -'y verfart til BAR den 'i.. \ verført til BAR den " -; N". '-' P,. i verført til BAR den 'yd Frbrugte mkstninger \. '" ^ Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat ' ; ' P i 'y ^> -p' '. r- %. ', - - '. ' i.. i' - '. - r :..vs " -' ",'' ' * r ' } Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, *~-8._ f U : Penqe tilqde hs Arbejdstilsynet.8; :. ' i -'" r-., - Ufrbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen'>. ^ ^- - " y. -yj. k Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

50 y y 'A(^%y Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-6-17 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Handling af bagage - lufthavne Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25} Parts-kn sulenter. Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret {knt 22) y! ue r--~ Indeværend fregående 1 'J 'l alt e finansår finansår il alt iregnskab Reqnskab IRegnskab Budget lafviqelse trjy.\jd i 'Z-. ",. j-" Z] ,.-y.r. '"^ "-i 298. ' 14:877j -F, Ekstern knsulentbistand i alt i-. y.9.48d' ) 28.t PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER R - '. j 1. Mdemkstninger (knt 3)! - -S 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) ;;: ' y,':.:.p -r. * 1 i 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32} d': " ' ;, r b 15,; 1. 25:' 25..y..y 4. Prjektadministratin Prjektadministratin g madeaktiviteter i alt 15. l.e. 25.' 25.!. UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) ;].'.'. J.rz'. udstyr g materialer i alt ' IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5). IT-udgifter i alt f b' L, -14:877 ^:r^y- * Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6) Andre udgifter i alt.. ' ; r^ UDGIFTER, I ALT , r. 62; 123 H ^J49':^8Q- REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt fc':.- ^ ANDRE UDGIFTER. 1. Trykning (knt 45) f 95. ' Effektevaluering (knt 35) 'yypl " 'y d 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) f- y y 6 i: Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste rs resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) i.-48;397 r- t., ^877 '-48: r&.. y ^-:yy Zf.9 y ' Hævet tilskud (ej anvendt) t' J-. ' '. INDTÆGTER I ALT k'^' i' r> ". V - } -. ARETS RESULTAT iy ' "'^ : ' ' f ' ''...'' r - - Likviditetsversigt IZ- ' [- -. t.- i' f- Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet r ^4:. verført tit BAR den 1/2 27 verført til BAR den 2/12 27 verført til BAR den 17/ ,..35_.pp, 95. ^;..95^bcKi' ' -5.'

51 verført til BAR den 8/9-29 r^-/,?.85;p- f i-tss.q^ M^'ly^^'^iZ'.Z-i verferttil BAR: den fi^j.zz-:z^yd. ^j^'q''^ '[. P y ZZ.'^lfjlJiZ Frbrugte mkstninger ^^)^r ^"" p " 1 Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat l-^-f--'.''zj'. ', V'-/ -. ^ -'' /" Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, hz^i$2:l C.-197ri'23: yj'zz'' Penge tilgde hs Arbejdstilsynet h -^^ ^ Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen}' '; ^ Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet; Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

52 Reqnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-6-19 AT nr Bqhlderi-nr Priekttitel Støj q vibratiner - luftfart Priekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER.-". 1 ". - De indeværende'fregående finansår.,. finansår i alt I alt Reqnskab Reqnskab Reqnskab Budqet Afvigelse' - - Parts-knsulenter. Timer ' r'z'': ' ' '-.''''',\ EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsul enter, Fastpris (knt 25) rk 'ry4;< \ '""'...' _? ' Eksteme knsulenter, Fastpris (knt 2] y^ ii2".5pb: 425. ^ ^ 575. y^ r. 37:5 Eksteme knsulenter. Timer (knt 21^ 632 jj ''' Z ^^ZZy6'i2 y.y Eksteme knsulenter. Ikke mmsregisteret (knt 22; ' K y r ' "..; j'z. '1.' '7 '- - Ekstern knsulentbistand i alt i- ; > ; 425.K ' ' - 36; 868 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstnlnger {knt 3) '^yk^'z " ';,--,; Z^'Z^fy y\". 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31] r. y. '<'k-s 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32] y y - ' t ' ^ t,'- y -."i. \ A. Prjektadministratin 2.' :' 25. ' *.. 'm-p prjektadministratin g mødeaktiviteter 1 alt ' " 2. S.H* 25." 25. " V -"',"-. UDSTYR G MATERIALER -r J. Udstyr, materialer (knt 4) JÉ r. :-,. "! Udstyr q materialer i alt ' ;! ' [ - * ' JT-UDGIFTER. j. rr-udglfter (knt 5) '-' "MJ-> IT-udqifter 1 alt ' 'd y J:^ Z: ' -> \"-~-'r- > 1 1 -"'. ^ Z- '. -"Z-y Rejseudgift,! -1 r' _ t -yr.-^ 1. Reiseudqift indland (knt 6") 'Zd * v: ';: * ^b '-i. V REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt J- J r'; d ' Z.' " " J"- ANDRE UDGIFTER -.1 ' : ri 1. Trykning (knt 45). ".yj -. - y ''}p.-j. 'f 2. Effektevaluering (knt 35) '^Zy 'i;y '.- ''"'y,. I,- :': 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) jf^rz d i -^"y' - ; :.4- > '' ' ''yp^. 4. Diverse udgifter (knt 8) ^ :[ ' : Z - d ".^y^fzx Andre udgifter 1 alt Kyy-'^' *.-.:' dlz^-^'-y" ':d Vr-"^- ' ''y y': \y. : " UDGIFTER, I ALT : r Aktivitetstilskud (hævet} verført sidste års resultat ; ''yj \, (., 7I r ^ 563: "-,.36:868 y Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) 'y ', 18. P ZZ'rj Hævet tilskud (ej anvendt) '.' Z yj- INDTÆGTER I ALT S ARETS RESULTAT JyyA

53 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstiisynet verført til BAR den 1/2 27 verført til BAR den 2/12 27 verført ti! BAR den 23/1 28 verført til BAR den 17/4 29 verført til BAR den 8/9 29 Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat 6.J ^\ -75.P 125. 'r";125;pb ZZyZZz^-JZ'Z Æ 5.[...-^5,: '^ff^szdd."^;2pbjb J 15^. riis^bb 3^\yZ-^''fizy' l!^?i l33fl32 43.^4563:132 \Mp, 'y...r j r'^~ /-' r.r. Z-~ZC^yy'yy'jZ'': Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater "''.-' :'.'.:36:868..^ryz-yyi Penqe tilqde hs Arbejdstilsynet s^ l^'^i y y y Sy^:y fzyjy 'yi: -r :''' - Ufrbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reulenl '&- ié.d' -18.t^yy. yyyy Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

54 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-6-2 ATnr Bghlderi-nr Prjekttitel Effekt af høreværn - lufffart Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsuienter, Timer Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2} Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsuienter, ikke mmsregisteret (knt 22) P'--", y-.y - De yy ^indeværend' fregående f 'l-:", fe'rhan'sår:.. finansår il-aft I alt ^Regnskab Regnskab IRegnskab Budget ^Afvigelse r'; ^ 1, U^'j ^y:iim p-^\'fccn.a4.43i MÆ y.j:-. r~r&. - y^-^f-^ Z^JZJy Ekstern knsulentbistand i alt PRJEKTADM. ØG MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) m25;ih F^' 389:431; 475. i 85: Faglitteratur g abnnementer (knt 32) ZyiyjyPi'if^Q ^ f' s- M^\y.y 4. Prjektadministratin 1. '''\:2i'.6dy y 'd 25. "g. t ''.L'i! "V ~»» 'éty'- Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt -i-'-is^^ 1.,'25:1 25. UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) '^ ra y '..y^:-yyz"- Udstyr q materialer i alt y.q' \- J. i< : yjyy'"' yy J'^x ^ *."-^^"i' r IT-UDGIFTER 3. IT-udgifter (knt 5} :.. fe"' rs-/,^; 3, yyt 'ip: rr-udgifter i alt!y'ry ' y d y ^ Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6) REJSEUDGIFTER. INDLAND i alt L- t": y; ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluering (knt 35} 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) Andre udqifter i alt ^y, yi. -" H.^*a'' Q\.yyy%-d. ^tzizyy^ryi ir.'"-,. T-'u. y:,-.y' UDGIFTER, I ALT W < Aktivitetstilskud (hævet) verfrt sidste Irs resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) ;r: , Å'74'.29l" yf' ''.".'-.-.1.',Z"..'y,-Q 5. ''\:i.g^. -4:^ 85:51^9 p f: itzl INDTÆGTER I ALT -146, n i» V.yJZ. ": ij - - Jy '-''yy-' ARETS RESULTAT uy-j- jj f f:---.-.:'- liy-zyy VZZ -y^^- t--'- '.' ' :..:^y- y y

55 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet pp. verført til BAR den 1/2 27 verført til BAR den 2/12 27 verført tll BAR den 17/4 29 verført til BAR den 8/9 29 verført til BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat l. 2, Z".. i4b;i4b' ' ,i2s:p i'.p ' 2b.' : ' r Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater '85.569' ' ' ' Penqe tilgde hs Arbejdstilsynet t'" =r K < hy - - I i' /V--. - Ufrbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien'k : i b \ Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

56 Reqnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-6-24 AT nr Bghlderi-nr Priekttitel Staveksplsiner - revisin Priekt startet Priekt afsluttet Priekt frventes afsluttet indeværend De fregående. " " ' -'i'- é finansår' finansår I alt I alt Reqnskab: Regnskab Regnskab Budqet Afvigelse UDGIFTER.- r - EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-kn sulen ter. Fastpris (knt 25) ' y. Z ' : ' ;. - '.fp Parts-knsulenter, Timer yj_.;4'e> y..y 'Zf: :'Z -".' Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) ' - ' %V'b' " y - b Eksterne knsulenter. Timer (knt 21} Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) 85;'952 ^ ' i, '.1, : '. "D. 4,i r'-'i' '' ^ * ' '\'"--43S633 y Jy yy-) '-y- Ekstern knsulentbistand i alt ''."85.95' ' r ; PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1, Mødemkstninger (knt 3} ^tyzj.xp\ \ : ' '.r-' 'i Zyim 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) >" ' s - -'. '., p 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32} 'i-^yz 1~ -,.. t 4. Prjektadministratin ' -5.; 1. r l.bp j Prjektadministratin q mødeaktiviteter i alt ;t-v, S.' ' 25. \y ' ' ^'- i: UDSTYR G MATERIALER yyz'- : 1. Udstyr, materialer (knt 4) Zy^\ :-! Z-'i. Z -' Udstvr materialer 1 alt : : ' : '' b L ' '.. -..'1 rr-udgifter 1. IT-udgifter (knt 5}. '-./V"- -. ' ".' -1 t IT-udgifter i alt.'i'"" ". '--.' f-- ' ' ' ; ^ " '.^ - ^' '.5«4 ' Z'-'"'. 'i j' yy-iyi Rejseudgift.'' ' "' Reiseudqift indland (knt 6} 'r' *. ' i -.' - '," ''. * b REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt..--l ANDRE UDGIFTER '. 'i ' - ;. r Trykning (knt 45). y% ZZ vp] 15. ;'J_i5. h'''z..yj^! 2. Effektevaluering (knt 35} t u'^'y...yq- y' r..{ ^'r: '. 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) Zy^.j-'f y.-" f- y y y y -^"'y i 4. Diverse udgifter (knt 8) y'y' -" Z: y. -' Andre udifter i alt ';:"'.-'/... ' :. ''Jd 15. -Z"'i5.d 1 ^ J j y i UDGIFTER, I ALT 9: '.' " AktlvitetstilskLJd (hævet).;/ /98.6' , y y, * verført sidste års resultat,.t ' -7:681_ y. /-- - ""^ b åy;,. c y^ Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Z"y "' ^. J Z - ' Hævet tilskud (ej anvendt) J ' ^, r -'1 '"Z -b- ''/-.I- INDTÆGTER I ALT V l^' ARETS RE SU tt AT kj - " i ' r - r? i-.r-

57 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet " i." verfrt til BAR den 1/2 27 verført til BAR den 2/12 27 verfrt tii BAR den 17/4 29 verført til BAR den 22/12 29 verfrt til BAR den ^!B-6?3 ' '-V " " ,4. 5. ; ' '' ' Z' 9. Frbrugte mkstninger V.-'Z ':' " ' 1 ^./ Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat, ' '. y. " " ;. r^^jzr : - ) penge tilqde hs Arbejdstilsynet \.-'- y.!- Jy- \ iz-r Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, ' Ufrbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien - r 7.68i; J :; Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

58 tyry^ Reqnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-6-32 AT nr Bqhlderi-nr Priekttitel Frprjekt m persnflytninc! - brand/redninq Prjekt startet Prjekt afsluttet Priekt frventes afsluttet De fregående finansår Ialt alt \y Z'. Parts-knsulenter, Timer ; Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) 'y-' 2,'; f '2^'b i9"':bq Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) (y '..- -b, ZZ-i-.'' Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) -" :b;. " / ^- '.!.).j Ekstern knsulentbistand i alt ly.^ r'-' "agfp PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstnlnger (knt 3) '^'^ Zy-'' 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32}.T--y/ 4, Prjektadministratin.' ' *l 1. "l.b' 5. 'Z'.- \--''d ''^'C ^:! Z^'Zpl ^'z'téyp -y-y.. t-5.p [indeværend'- le finansår {Regnskab Reqnskab Regnskab Budget Afvigelse UDGIFTER.-;...., ^ EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) ] 'i y '. P Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt -' "".; "-b: 1. l:l 5. '-'^"-5. UDSTYR G MATERIALER.-.' " '.-T 1. Udstyr, materialer (knt 4) Udstvr g materialer i alt y.! -. -^^.y (' :- rr-udgifter. '.".."! 1. rr-udgifter (knt 5) ; - -bi 'Ji- IT-udgifter 1 alt. -.; " --''sw' Z: t- Zl '". y' '' ' Rejseudgift -' - i 1. Reiseudqift indland (knt 6) y -Z.d ' ' ':'; REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt y. -yd- i.' :,-.'V Z.^;r * z ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45)..'.-. ] 2. Effektevaluering (knt 35) >'"."'.- -p; ' i 'r-y '' '.d. '. '-' Z \ ' ' '.é z- 'Z ' ' y^ y " 3. Regnskabsadministratin m.v, (knt 85) ' z^'/f_é y. '.' Z-%Zd^ f f?y'^p 4. Diverse udgifter (knt 8) i'" - -;. ' Jd 'r"y:.i Andre udqifter i alt r-y. : -"' i? 'y-.d k v ">... : ^ \ y^ i: :"" " '.C.;-" UDGIFTER, I ALT !. -' 185. Aktivitetstilskud {hævet} ' 3. 3.^ 215. ', verført sidste års resultat I:-'-. IL "V " -i -c Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet}. S / - 1. "i. b : '.' b ty' ".-.-( Hævet tilskud (ej anvendt) b- Z'-Z^ ''-^ INDTÆGTER I ALT '.; 2. " ^ , ". = Ir- - ' - ARETS RESULTAT If - ' - - _ -". -. J.Q - ' ' f..... : ". ' *' * >ti -

59 Li kvid itetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verført til BAR den 17/4 29 verført til BAR den verført til BAR den verført til BAR den verført tit BAR den Frbrugte mkstninger - 5b:bP" Z-'^Z'-p jy^-ptyifzyp. 'y^ 215.p-"_215.pp' 'sb.p' 1 v!/ z:y. V-Z-'^É--^^. 1..s-t3p:bb' Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater ^'^2:: ' ^ y y P F;-,7""2Tb' Penge tilgde hs Arbejdstilsynet T ^ 185. y y r'^.2.' Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglenl i'l.. -1.) Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

60 cl Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-7-1 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Nye færdselsregler på lagre Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25} Parts-knsulenter, Timer Eksteme knsuienter. Fastpris (knt 2} Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) i..,^.y,y:-be jf" T llfidev'æ.i^ehd.,. fregående 'e finansår'"^- finansår H a[t^. I alt t'" IRegnskab ' Regnskab iregnskab Budget ^Afvigelse. J '^wyifzyq i4 -i^^;, ^\6' tyiisziid, 5 * y y y y Z ^ Z ^ n ri'-; ^"^'''^h 'f;;.vl."- i"^?: ':syp 5. ^^.^-P'"^^225:b Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) Ekstern knsulentbistand i alt Wr 275;t t^r-275.' 5.K'' -"225: PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 7 y y n 1. Mødemkstninger {knt 3} y.'-'.-i.y 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) ' -ft. 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) Prjektadministratin. ryii Prjektadministratin q mødeaktiviteter i alt V^j''j:yd- 2.r ^^ ^'2; UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4} Jm Udstyr g materialer i alt -'.' r.-.r;-: y y'^y.is.ji^f: IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5} "' 'J^Æ^i^Z IT-udgifter i alt 'M ;.t^tid M: Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6) REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluering {knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85} 4. Diverse udgifter (knt 8} zy y-'^i jjyy.:.-. r-'citfi^.^ ' Z']>!'*' y y y y \y.^m PcSsMS: 8. r-'- y y.:^ 'y^ipq Andre udqifter i alt \ y y ' 8. l'-v;.., -'-r-'.: 8.- fijz-yyyyy iz 'J /! jy.^zy\ UDGIFTER, I ALT y-.275.?> i Aktivitetstilskud (hævet) :fz- y y-yf?".^. verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) INDTÆGTER I ALT fet;;275. l : f 325. f y y j y y yijys'- C-/-.'. ' y -- ÅRETS RESULTAT r yy- f:. "" " 'yd fy^-'rjr^ y y y y [ ;

61 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet ^' '.^y.f^f^^'r'' - 6. ;:':r6p_;pl verført til BAR den S/9 29 verført til BAR den 22/12 29 verført tll BAR den verført tll BAR den verført til BAR den fel-øs.p.b, py^up3. '^fy.y-^y9 "i5:qp.125." izz. y.y^.-f-'^: JiMyri' -Mi Frbrugte mkstninger ":''^.27l.b' ji^y--'i''z yr. y y.yki Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater k,4'yd pi 75^bp, fy^7.y Penqe tilqde hs Arbejdstilsynet g Vi-27S. 6. V "325; i-'j; '^y^^yy. 'g'sty y: y ^yr y y. y.yiyyk-tj z Ufrbruqt rest nr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. replen'a^'^^-" V..^ * tf hyyr^y-'. py i ZUs^4:^yZ^ Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

62 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-7-4 AT nr Bghldéri-nr prjekttitel Kampagne m erhvervs c haffrers kørsel prjekt startet prjekt afsluttet prjekt frventes afsluttet UGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) r: yyy-,.de rrjrflhdeværéntj, fregående }< ; Z, lé finansår.'finansår i'ifalt I alt IRegnskab - Regnskab iregnskab Budget ^Afvigelse, ^Z^y^^^} Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22} ;^^Z^25 ZylsAi^e^ ir- r^^. d» r, 322:25b! '! ''é.y-i yz'i F&xSi j;*'? :857^5P 'yy.y Ekstern knsulentbistand i alt yy46-i36' 46136' l.ls.kn.' :694 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) y yy' '^y-^sst.fy 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin R^;,;", '^y-d ib:i 2. r.f^^ii Prjektadministratin g mdeaktiviteter i alt UDSTYR G MATERIALER 'yyilb' Pj:.1.' 2G.st^->^''.''^a. 1. Udstyr, materiaier (knt 4} wyy."-'' i'lj.rry'.. i Udstyr g materialer i alt ^^ ".;' r /-d \yy r.:lj J:',' IT-UDGIFTER iy-y;^j'-rf%^.-'- 1. IT-udglfter (knt 5) y "^r'. te-?' y ^.'^ri' %yjr,.yy.% f y yyz^fyp IT-udgifter i alt ^^;' dfyzz "^.^zzzw-i-'d Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6) REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt -i yyt-if ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) pyyy.yi W ^ y f ^ y 2. Effektevaluering (knt 35} 3. Regnskabsadministratin m.v. {knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 6) U'' ' -t= p t: 'ZS^AZ y:^ Andre udqifter i alt k?.:^ - ^"JZd. lf^ u j y j-'^jiq ^J"'''y i--^ yjyy.yy Z UDGIFTER, IALT 1-^* r ^' ^, Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) /v4i6.36' yjjj-^'^':; xz4: y^yi f 'Æ' "fyi63e hz' :--yfzz' 1.2. y-.j'^ %-783:694 Z'lZy^r: - yaizz^:. j-.yfi'r Zyyyr Å y y INDTÆGTER I ALT P>? l !:". 783:694 y y j : H.'->-' f.z-'r. ÅRETS RESULTAT kj '.-..yyj y- -'yy J ^.'.^.r'-.'-' '^:yi..yzz:zz] ''JJ..7rZ' 'fi«-^>r yi.

63 Likvid itetsve rs igt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verført til BAR den 26/5 29 verført til BAR den 29/7 29 verført til BAR den 22/12 29 verført tll BAR den verført til BAR den Frbrugte mkstninger 1.2. ki;2,: = '>-2^ '-;i5.q, '66.36 :.:--fi,.tv,. ^yjy^t ^416:36 %.-ir 'U'J-:y, Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater ^yi^f-ykd I :Z^:y i- yr Penqe tilgde hs Arbejdstilsynet f ry Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)'. Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

64 Regnskab fr Aktivitetstifskud BAR Transprt JF 29 BAR.nr. T-7-5 AT nr Bghlderi-nr Priekttitel Ny branchevejledning - Jeg kerer taxi Prjekt startet Priekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-kn sul en ter. Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21} h.y%'. jjyyj. De fy'^ ndévæfénd : fregående 1.. /.'' ié finansår * > finansår '^'alf 3 alt IRegnskab Regnskab ^Regnskab. Budget ^Afvigelse ^yy<^ yy, y y ffy'tt sjé-nd. yy'y% 5 l 33. fti;.j-^33^b Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22} Ekstern knsulentbistand i alt l'-fii^-^-ayy p33: PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin }^f\"'åj^; -:yz%y-q '' MZ2m Prjektadministratin g mdeaktiviteter i alt '...yjq^ r.- 2.^'-'"',2. UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) h y Udstyr g materialer i alt y. f-yy'yyk rr-udgifter 1. IT-udgifter (knt 5) y é y y i^yy--. y. iru.sfj ;_f.;,y.;^; IT-udgifter i ajt ''.yb' y.r'y" Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6} yy: l y REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ANDRE UDGirTER hy -' my 3 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluering (knt 35} y l. 1: j^yyyjj^ y^ 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) Myy -Sf; '^^^ZZii'^^ 4. Diverse udgifter (knt 8} 'yukzy''yy- Andre udqifter i alt f:--zy y l.f-':-.^ ".'i.bb ^fy.'rj-y^å ^;ryy - ^.Jyy UDGIFTER, I ALT yy-::^ ^yy M-r-.- y 45.K::, 45. Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat 45.13:'",,-45^. Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt} INDTÆGTER I ALT Uy zy-y ky y 45.^*^'n % 45. r'.-> y:',s^y,^ ty-''^ y- ' yj- ÅRETS RESULTAT t'::^'yjy^ t-iy.. ';*i. ty y ''"' *

65 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet 45. = S;45p^p' verført til BAR den verfart til BAR ded verført til BAR den verført til BAR den verført til BAR den r\\^y^:^. yyfzp yzfzéf& I y- " y^.j'y iz'zzz^^. p." tz Zi' ''iz^}'^ 'yy''''''.-'\'. Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat y yy^}yq f'jy'''j'%^._ y yyy y Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater \^"':\y''d Penge tilqde hg Arbejdstilsynet 45.; ' 45: i: Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen^ I""-*.! r: -.' v- i 'i-i.. Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

66 Reqnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. ^ T ' ". AT nr Bqhlderi-nr Priekttitel Ny branchevejtedninq Jeg samler strskrald Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet De Indeværend.- fregående r ' - e finansår finansår I alt".i- I alt Regnskab Reqnskab Regnskab Budqet Afvigelse UDGIFTER i \ EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25} > -. _ \" ' y Parts-knsulenter, Timer '^'Xy'lS: " y y ': ;_-b Eksteme knsulenter. Fastpris (knt 2},:;-;'iq.^ ;.: 33. f is.bbb y Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) i. Z ; * : --2.'672 Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) S-'"z'' '! - I' J Ekstern knsulentbistand t alt t -iis.e': i ' ' 33. r* '. -84:328 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER :"'y \A 1. Mødemkstninger (knt 3) y^r-yy\: ^ -.' yz ll/ 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 'An :^ t~..t ' ' bi 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32} f^yizyd >>^'. yl y tp 4. Prjektadministratin 'H. : ' : '! -.1.; 1. P: ' 2.^ 2. - r 1 y- Prjektadministratin q mødeaktiviteter i alt ' - i: 1. 2; 2.K: -' '-.-"-- '- UDSTYR G MATERIALER j y ^ "j 1. Udstyr, materialer (knt 4) r: Z'Zy 'r-'>^^"i y>:^"'. Udstyr g materialer i alt yy ' y. ) " ' ', lv'-.-- '" ' i z. - ' ( > rr-udgifter 1. IT-udgifter (knt 5} y'ry N ' ''^'^--^ '\ '- ' -ZP rr-udqifter 1 alt i^. j -..d. k^-'-- y-^..«* "..:: "> ".'"' * t- - y Rejseudgift \ i. Rejseudgift indland (knt 6) :J -. ;ZZ > ;/:^^! ^Z ' i " -' REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt -r-rd: ".' y-d. y^ '.' ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45} 'frz^zyq. 1. 't, id.gp ^ j -/'.i trb'-^y 2. Effektevaluering (knt 35) "v" ' 'f "^V '^^z: < 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) ]l y:'z:i3, P '"".^Z-^y.- ; "Z Z "-^y 4. Diverse udgifter (knt 8) zzy:,";,-:t apb"* --'. ;.--8b -8,, -.''V i!'.. Andre udqifter i alt ^'"Z ' -8b ti J-''- UDGIFTER, I ALT S Aktivitetstilskud (hævet) 14lt , ' :528 verfrt sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) r """" '."i- : -i\.z7\ "" -,' 'r-c Z '. y '.: " s-'.. P '':-'/yr.'rj 'p Hævet tilskud (ej anvendt) r. P '...-, Q- ' - INDTÆGTER I ALT " ÅRETS RESULTAT ",' - J r.. ' r ^. r : z

67 Likv iditetsve rsigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verført til BAR den 23/1 28 verført til BAR den 17/4 29 verført til BAR den verført til BAR den verført til BAR den Frbrugte mkstninger '. is.'. Z- b ; P' _ 126^' i5.b ' ; Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Zy^^-'d ' ' Midler midlertidigt retur tii Arbejdstilsynet, dater '528 Penge tilgde hs Arbejdstilsynet ij Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen!^..14: ^ Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne; Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

68 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-7-7 AT nr Bghlderi-nr. 6598? Priekttitel Arbejdstøj q advarselsbeklædninq til transprtmrådet Priekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet De Indeværend fregående e finansår finansår I alt I alt Regnskab ' Reqnskab Reqnskab Budqet Afviqelse UDGIFTER i. " EKSTERN KNSULENTBISTAND,, Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25} -. :Zfif'[ iy' ^' Parts-knsulenter, Timer Z ' ': ' Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2} p-''..?32.45b' :65' 375. Z:f Eksterne knsulenter. Timer (knt 2l) '.-r^-3:792' pJ - ' - -.ll'.?9p S., r" ^ h*"'' t. '' '''V'.: Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) Vy Z^ Z,.. ; :'ZZZ"Z' ^*,' ":C :. y ' Ekstern knsulentbistand i alt. 36: }-''\9.64' 37S.l.i''':.2'84;361 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER - I' ' y "1' 1. Mødemkstninger (knt 3} ' --y ' ; '.* - V, i r ' " '.'/ - -"., ' "^i 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) y '.V :y. Q- i...!, '. : 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32} '.i- -i ' ' r.-, ZZ j 'Zz.-- 'd^ 4. Prjektadministratin ''^.zfzz ':,'ib:729l i ' " ' : - ~^, -^.j ry--: ^i^j 25. 'v.h;." 14:271 Priektadministratin g mødeaktiviteter i att 1 - ~ 7: 3.729V^ F.-it'-^ 14;27i UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4} \''yz^'^'(^.-^r'-'"' d Udstvr q materialer i alt 1-:. r y. ; y d - :r! ".-s rr-udgifter.-.- V IT-udgifter (knt 5) '' r^y- '^'' "^"^'l'yl'^ rr-udgifter i alt - - ' ^ -. ^ ' b'.."-'". -. t:-,^zr'i - )' 'i'' Rejseudgift 1. Reiseudqift indland (knt 6). 'd -' y REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt '--^i ' ':' ; :'"'JZ- - - ANDRE UDGIFTER '' ->-. i 1. Trykning (knt 45} yz y}_ [ " '-P Effektevaiuering (knt 35) k " r'- J d J v'"'-. ' - ' r 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) : yyym 4. Diverse udgifter (knt 8} ' y j ;- " "; Ztp Andre udqifter 1 alt. 53' d '-': - d UDGIFTER, I ALT Aktivitetstilskud (hævet) f. Z ' verført sidste års resultat å' ' s. i.873 '..-s Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) - ' ' --: Hævet tilskud (ej anvendt) ', : :P INDTÆGTER I ALT H : ' r-, f y ARETS RESULTAT - ': '.-. f. ' -. ' I -

69 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet 6.r -.6." verfrt tif BAR den 23/1 28 verført til BAR den 3/12 28 verført til BAR den 22/12 29 verført til BAR den verført ti! BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater r -' j:jyzp ZZylZr i.-q yz 1.369"; r-^y'y.d y yfz;3. k>.'f:>'*3:242- y{.pz':.yy-i P^'.iiZyd r,,^ff\ i " 'fi ' ' " zy-z-^'- 5, 1, sp. '4'i-369'. 1 1 I'- ji ''ibi>3é9j j-^'^ b jz. y fi.i..i.r'.. < - y".. -yy y.y'zr^z^.^zi Penqe tilqde hs Arbejdstilsynet '>i''"i4i, "498:631 Jr.:y '< :?y:' \yyyy--[ iy'h^y^rsfyjr Ufrbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler f 3 mdr. relen' f":'.--^^:'':'"-r-'d ^ryy--:y Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

70 Reqnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt År 29 BAR.nr. T-7-8 AT nr Bqhlderi-nr Priekttitel Frfly tn ings instru ktørrdni n q Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet De Indeværend ^ fregående 1 _ e finanssr".- finansår i alt 1 alt Regnskab Regnskab Regnskab Budget Afvigelse UDGIFTER i. 1 EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) yp :A ' --b -.Z[ Z'_ y. ' Z- Parts-knsul enter. Timer -1' - ^ '. Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) ^" -;r'553.vl4' Z^' ' Z. " ; :;'"- "639:19 Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) ' Z...,.'-D... ' ^ t,- 'xt-. vb^ yy, ': Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) 'Æyjl Ekstern knsulentbistand i alt ' '':'. --vesg.ig PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) r.. ' --" 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32),y.'iyj _ ': ' ',11 K ^'v 9, 4. Prjektadministratin Z-.'}y^.Qd 1. "'""'us.d'^ 2. 'T'5. -h-.^ 1 ","i Prjektadministratin q mødeaktiviteter i alt 'r-: ^"f.5.; ? 2.h^: - -^s.- UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) y y Å Udstyr q materialer i alt i-, ' ".. <!..-W. u _. ~. rr-udgifter 1. rr-udgifter (knt 5),., y y i' 9i' ' '"''':'-''b IT-udqifter i alt b. - ' ; vy^,., ''.,.' y \-':.z.:. ^ Rejseudgift \- '- ' : Z'] 1. Reiseudqift indland (knt 6} ' ' -.''r :- " r'::, Z REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt yvzz'y^ V. - d ANDRE UDGIFTER ', Trykning (knt 45) Jy' :^y:. 'r:my'^ 2. Effektevaluering (knt 35} pmz^d. '.yy-: _ d 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85} '.',:-; ^Vj ^i^'-ifp -y i ' >.-., 4. Diverse udgifter (knt 8) ''-.Zyyp',- '.-' S-!-! '1' J' '. - ' Andre udqifter i alt ".y'-é' ' r.' y.--»r UDGIFTER, I ALT tl t Aktivitetstilskud (hævet) 'ZZi< 555.él 2. ; : verført sidste Srs resultat 'y-, 2..6'4-2:64, :"' -' -y Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) ^yz'jz- -. '.r.y..p ' - - : ~,P Hævet tilskud (ej anvendt) 1%,. '-'j ' 'y' 2.64 ZZQ INDTÆGTER I ALT ^ ly\.' ARETS RESULTAT.,-, L ' U-'- ^y.-. fe" \ iy. -

71 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verført til BAR den 23/1 28 verferttil BAR den 17/4 29 verfrt til BAR den verført tit BAR den verført til BAR den Frbrugte mkstninger.' 'y JZ- '\V.'558:414' 2. l Z! 2: 6.. ' ".r^' : 755:81 Tilbagebetaling tll Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater ' ^ Penge tilgde hs Arbejdstilsynet f~ IT' f i"-. Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglenj" -. ' ' ' f'- ' Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

72 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt XT 29 BAR.nr. T-7-13 AT nr Bghlderi-nr Priekttitel Trykning, luftfart Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22).Irtdevcéi'ért Ue ~ ~ ide:.,. " ",fregåend ' ifinansår -'e finansår [lait I alt iregnskab Regnskab ^Regnskab Budget I -^5:^26: tzz.y 2,436 ' ^Zyy''ys\ yy jy'. f^p:8'.756- jafvigelse :y...' ' 5. J'-^'y-:: yj^fti-y-'i" Ekstern knsulentbistand i alt ^* M.'n-r3;756 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) ZrJ[ J > i 4. Prjektadministratin ^; ri''--> f?-..v*5:. i i Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt ^r';:.-'i5.b: l.li s.db UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) - ;ys^fv^-q^^.z--:''zi^^ Udstyr g materialer i alt I.ty. yye:' c IT-UDGIFTER 1. rr-udgifter (knt 5) k-. ":-v ^yq- 1. ^T-J^^ S'--'.^5 IT-udgifter i alt Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6)! r.- REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt y y 1.-»i ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45} 2. Effektevaluering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) fj'zzr-'^j"'^^ yz385: r-. k'-v;4e:875 ^y^'^l^pi iyj:z^'385' t-z' m 'z:wwp "MyV^.. WP 'r.r>,.j.yt' Andre udgifter i alt a:.-,.:49.26^ IT:-, 49:26 I85.r y.i.s'"'.':. = i' UDGIFTER, I ALT J ^ Aktivitetstilskud (hasvet) verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) y yz'z^yz"^ 'y-^. 1 ' ~y...t- -' 1.kyf_63,16' R-." iz'y i 2. :y 'y-y^ INDTÆGTER I ALT f ; s ^ ^ '-. '.' 1 i.'' ARETS RESULTAT K '-- ; i i -^ -r-^'v. \ "J : ir y ry-, '^y;zzrp 'y. J

73 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet 2.i- >v2;, verført t verført t verført t verført t verfrt t BAR den 3/12 28 BAR den 5/11 29 BAR den 22/12 29 BAR den BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arijejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat. * - -^. 5. ^"-' 3.16 V ;, ; f :y.:p ;-^j58 rz^'^ Z-Ql }yj:^'-: Zyy. 1. F.'; i - 'y.y..ji ,. iii.dzié f-"- Z^ f ^ 1. 5:: 3:16 f' %ZZi Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater ''Z:'Vr Penge tilgde hs Arbejdstilsynet f Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen) i Bemærkninger ttl eventuelle afaivelser i regnskabet; Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

74 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-7-25 AT nr Bghlderi-nr Priekttitel Psykisk arbej dsmlljg-. Stress Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND _ p_ ^ Indeværend fregående I, - e finansår 'finansår il alt I alt IRegnskab Regnskab iregnskab Budget.Afvigelse y - y f:: Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) '..' ' P ;.:;- 'J i'.'i ^.. Parts-knsulenter. Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) ;T-'."93;9l" Z.Z, '-. 1.'"' ;.. ^i-15:i :71; -^ Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) *.',^ r... b^ '- Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22} '.- Ekstern knsulentbistand i alt i "' ib9~ i. '224,628' 425.* 'V 2d.372 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER / 7": ' 1. Mødemkstninger (knt 3} * 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) y y yi 1 d; 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) ^y' b^ I:- /-".'^-.l'.bb' 4. Prjektadministratin Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt ^ ^ " ! 5. ;: y i---:" UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4} Udstyr g materialer i alt ' * r IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5} f': - t 'yyv'y^ IT-udqifter i alt.."<;.'. l'-. '. b t. f.. :Z- Rejseudgift I ' , ' j - -y ^. r 1. Rejseudgift indland (knt 6) -, -. < - b" 1- '^:'--J REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt - ' ' 'c -r. 'd h..-.-r ANDRE UDGIFTER f. -fi' -i 1. Trykning (knt 45) yp, 15. _ :.-i5; y Effektevaluering (knt 35) ZZZd 'y' fip ' Z'Z ' -y yz 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) yl n, 2. i^'^-" 2: L, ' "- '/^', Diverse udgifter (knt 8} Andre udgifter i alt py-. 2.1' ' I'..-'..'V. > -rr r. : y UDGIFTER, I ALT r Aktivitetstilskud (fiævet) verfrt sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt).136:628 ' { " : '.'.Z_ ' '" '%. ' t. '. y: INDTÆGTER I ALT f : ^ i: \ J- ARETS RESULTAT k',.-- i ' h : - 1! '

75 Likviditetsversiqt t j'. -.'S' '- \ ' Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet 6. ','-6. ', ji. verført til BAR den 23/ '.'1. verført til BAR den 3/ D verført til BAR den 17/ ,. verført til BAR den 22/ V ' verført til BAR den 'j\',..y'. ''' -" ':jp- Frbrugte mkstninger yf-iibjse". " - ^ _ "-^^246,628' Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat ' y'- '. --'..y Midler midlertidigt retur tll Arbejdstilsynet, dater ' ^l-.y" -,". s Penqe tilqde hs Arbejdstilsynet ; ^ ' Z"- \ -.j' ' Ufrbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien «: z y-. ':\' ' Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

76 iyy%< Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-7-16 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Styr på arbejdsmilj get Prjekt startet Priekt 3fsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer i Ce j (Indeværend 'fregående }. fe finansår, finansår II alt 1 alt iregnskab Regnskab IRegnskab Budget 'Afvigelse,. - 'J iv "Z'i: '' Zr. y -..j-.., ; - y ' - Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) ^ ^.'141. Eksterne knsulenter. Timer (knt 21},, r ^'7;584> Z 37:197. y\ -37,197 Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22)?*"'V--r', b' 'r L'l:: ' Ekstern Knsulentbistand i alt Z - 'y.7:584' ^ ' 24. t- '13.83 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødeinkstnlnger (knt 3} t,f^^;^'b ' - "-'..- -y " 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) f *. '.^ r y. ' '.-. ->'..r--i.'-r-. 'y: -^ 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32} y'z.yj-', 'y'---f- ip 4. Prjektadministratin ; -'^2.ii4'-^ 1. :.y ^. ' Z7.786 Prjektadministratin q mødeaktiviteter i att :v ! : 12; : ' UDSTYR G MATERIALER 'j j 1. Udstyr, materialer (knt 4} j.-k:ji yjz>:. Udstyr t} materialer i alt ^* y ' y '.y^. r -'r IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5) - -' ^'y^s^-i "" > IT-udgifter i alt k -- --y- ' y--, -i'- Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6) *--: r^ REJSEUDGIFTER, INDLAND I alt -.. ANDRE UDGIFTER Trykning (knt 45}! '.-.-.^.y y. :. y' 2. Effektevaluering (knt 35) ' 'ZZ 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85}!"V' -' \ r ( 4. Diverse udgifter (knt 8) 'v: '"' ';'"r'b Andre udflifter i alt r- > f'' "" 14. i... UDGIFTER, I ALT t' ; ! Aktivitetstilskud (hævet) verfrt sidste års resultat. '.''-il ' Anvendt bevilliget tilskud (ej heevet) ir^,-- 1 -J' y "\, " Hævet tilskud (ej anvendt) ' r "^' " INDTÆGTER I ALT! i \ r t i ARETS RESULTAT \ i ' Z f y-- - : i f-

77 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet 4.L 4: verført tll BAR den 23/1 28 verfrt tll BAR den 17/4 29 verført til BAR den verført til BAR den verfrt til BAR den 15,.' ' ' "( " 25.!..25. J\:. '.' Frbrugte mkstninger Z} 9T :411' Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat ' " ' Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater Penge tilgde hs Arbejdstilsynet Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen) " ; Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

78 Reqnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-7-18 AT nr Bqhlderi-nr Prjekttitel Genptryk af veiledninq; Jeq kerer med levende dyr Prjekt startet Priekt afsluttet Priekt frventes afsluttet j. De jlndeværend fregående z le finansår finansår } alt I alt Reqnskab Reqnskab Regnskab Budget ^Afvigelse UDGIFTER i ' - s EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25} Parts-knsulenter. Timer - V.. - >'. f - ". 'y Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) ".' - b >." 'yz-'i -. ' V %i - '"'; -b. i Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) :,, 75..Vs'. 1 Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22} ^.;;V-" :.f z V : Ekstern knsulentbistand i alt '.i.'i:- \y -i...'-' PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER ' r. 1. Mødemkstninger (knt 3} yy-pi^^ i;. ',Z.f-\^ 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31} z ' > '.H '-'i " 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32} ZZ Z-^ Z. ' d- r i i \ 4. Prjektadministratin 15. -is.' -'s. Prjektadministratin q mødeaktiviteter t alt ^.'.yr^', ' l-'.' - -' 15. ^ 15. UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) yz'^j,.-l -^:-,' ;.. V.^-' > Udstyr q materialer I alt ' ' l. :.. ' f IT-UDGIFTER % -.' ':'" 1. rr-udgifter (knt 5} y;-^' \ Zf. Z:'-r y'd 1/.» ^ rr-udqifter i alt - '- y -k- ^Z:' y. '. ' -' Rejseudgift.; ^ f,v' J'l '' <'- - ^! * 1. RejseudQift indland (knt 6) ' "i REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ^.\... J: i Z-y^- b ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45} y.'":,:;^.""-.?! 11. I. ' : 11.. J. 2. Effektevaluering (knt 35) fy' -'t ^ :, M-^. > 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85},^.;'^ : ' * ". ( lk \' 4. Diverse udgifter (knt 8} i' - ;C-'-^''''b' r -'X.i'J.* ' :~ S ' Andre udqifter i alt >...,' f'.- = ". 'iq t - UDGIFTER, I ALT ".. ' " ' 2. ' 2. Aktivitetstilskud (hævet) if'^i :.--''P ;v; bbb verført sidste års resultat -;r:.yy:,p. Z "'. -.- ", ^-. Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) " -'.. t' Hævet tilskud (ej anvendt).-". -Z'. ' p '-y^ INDTÆGTER I ALT! ^- 'r.:.- r,' ARETS RESULTAT f-. v, d ' i

79 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet 2.1, 2.,; verfrt til BAR den verført til BAR den verfrt til BAR den verført til BAR den verført til BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater Penge tilgde hs Arbejdstilsynet 2. t - 2. Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen' Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

80 yyi,%\\ Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-7-19 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Genptryk af vejledning Jeg kører slamsuqer Priekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet ^ ' Z- d ^ J y.'y^ _ Ue Indeværend fregående ^" e finansår'. finansår I alt I dit 1 Regnskab Regnskab Regnskab Budqet 'Afviqelse UDGIFTER I -. -! EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-kn SU lenter. Fastpris (knt 25} -; 7^.."':. : Parts-kn SU lenter. Timer J "-.' r^' y '' '^^ Z Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2} \ Zd iz-'z J-'.! i:'-4-,'' -.4' ''1^9 y. 75. ".75. Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22} ; ;. '"'' ;. ',' Ekstern knsulentbistand i alt '^.''fzr r' y.' -" ' 75. i?;^' " "75. PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mdemkstninger (knt 3} L>-;;v p y/m "..''' "y--b 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31} i...y, 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32} :u y;. J\'y'-.'P y' ' ' 'y ' ' 4. Prjektadministratin i - '^/ " ' '- 6' -y 15. y..c- IS'.D r ' Prjektadministratin g mdeaktiviteter i alt f.--^ d' UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4},. Udstyr g materialer i alt 'Zr. 1. \.^' r. ' ' ) \. -t --.;.' IT-UDGIFTER ' 1. IT-udgifter (knt 5} yy -. ' 7.- 'i Z -.''^ IT-udgifter i alt.^jz ' ' '' - b'. "' 1 -. r- -i Rejseudgift -. yl 1. Rejseudgift indland (knt 6} " / " 'r ' J ' '.-'- REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt '.. -' ANDRE UDGIFTER '. i'' i, 1. Trykning (knt 45) yi ''''y/'.j ' y '". 11. " Mi.b. ' v i. ' '- " j. ' ' ''---'^ :i 2. effektevaluering (knt 35).,y. y Ir ^ '-,1 Zyf 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) '.y'''--rr: -.- '"'^ -b <y ". y,., '-I-i 4. Diverse udgifter (knt 8) ;.^, V^-b;- t. " 7 ' \~y. y'y ZZ: ", ;i Andre udqifter i alt '.*' " : 11. f 11, ' : ' J' UDGIFTER, I ALT - ^ Aktivitetstilskud (hævet) y.i Jy "Z''P verført sidste års resultat ]-y ' '' rr "f-. r P Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) ZZ '-J Hævet tilskud (ej anvendt) '}. b ' - -'r ' " " ip INDTÆGTER I ALT.' "': ' ARETS RESULTAT f I' t f - - ' "

81 Llkviditetsversiqt r.. - Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet 2. : 2;p. 'i "'.V" -" r ^.'. - '- verført til BAR den.- \' : verfrt til BAR den ;- ; '.i' f. Q, -. verført til BAR den r.'.'r^ '-,.. P verfrt til BAR den ";. verført til BAR den -:'y- ' :b -Z z ' Frbrugte mkstninger Z- '''..y.. b' -;'>.r-r.q Tilbagebetaling tn Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat / - ^",'1 Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater r. - Penge tilqde hs Arbejdstilsynet ' " Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen ;. L...: " V ;.. '"''' ' Z:-r.-. Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

82 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-8-2 AT nr Bqhlderi-nr Priekttitel Ajurførinqfrevisin af vejledninq: fyldnin q q tømninq af cntainere Prjekt startet Prjekt afsluttet Priekt frventes afsluttet r e Indeværend freg; ende e finansår ''- finans år I ait' ' alt. Reqnskab Reqnskab Regnskab Budget Afvigelse. UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) ' ' Parts-knsulenter, Timer y -^v^-.- 'd. '. ', '... Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) '? } yy'^yr. Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) J 4,424' :[y >..'. ' J' i -.. Ekstern knsulentbistand 1 alt ; '.. ' -'4:424' l' -M.424' 325. '32;S76 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER.' ' - '' '-t 1. Mødemkstninger (knt 3) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) f j. ^b - b -s-.: - l\-^^yip 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31} ^y- rp i. i ^ J ' '' " 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) i-ø". ''rpi d. <.. ' '\ - J- 4, Prjektadministratin '"' ' y^ ''\ T 25, ' y Prjektadministratin mødeaktiviteter i alt (.-'- : > - l- r.;-:.: 25.t - ' 25. UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) Zy:-':'\CPl 'li- - z'-y--a Udstyr q materialer j alt -." ''d '^!; ":.-.-^ '- ' : y - -:' r- ' - ' y ' IT-UDGIFTER yi. -" ' 1. IT-udgifter (knt 5) : :y:-'-r^ r.' d t.yy-yi rr-udqifter i alt r:-- :. ^ "-^. "^ 6 :L'-. i-f, h V Rejseudgift '.-\ r ^ Reiseudqift indland (knt 6) k'--;.-?-.-- ' yz..,b.. '.- '-' REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt.^.-;''^ - y.. ^. ANDRE UDGIFTER.'. --i j ' Trykning (knt 45} f/.-y-y 1. -ip:bp 2. Effektevaluering (knt 35) ' rr. yja J: "' ' ' P r'*--'z't'''"'9 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85} V,. -' ' ' '.' d Z iz'' -b - -li*" - - -' 4. Diverse udgifter (knt 8) -[ ^ iyd. 6'. ' :';t Andre udqifter i alt y.",v 6': Z'S-: -Q UDGIFTER, I ALT :: t '' Aktivitetstilskud (hævet) r y- V4.424', / ' 4: " verfrt sidste års resultat?'",'-.''.'..p' -., Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet). - ' ' " -Z ' Hævet tilskud (ej anvendt) y. j :' - ' T INDTÆGTER I ALT.,' f ' ARETS RESULTAT ^ " h ' r

83 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet - 45.p'-45: verfrt til BAR den 22/12 29 verfrt til BAR den verfrt til BAR den verført tit BAR den verfrt til BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater.' \ ', ' d Zr> ', -. ' A24 ' '- -..4:424 Penge tilgde hs Arbejdstilsynet Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regler Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

84 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-8-4 AT nr Bqhlderi-nr Priekttitdl Veiledninq m transprt af asbest Priekt startet Priekt afsluttet Priekt frventes afsluttet De Indeværend e finansår fregående finansår i-alt-..'" 1 alt Regnskab ' Regnskab Regnskab Budget Afvigelse UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) " Parts-knsulenter, Timer.^., ' " "". p Eksterne knsuienter, Fastpris (knt 2} y. 2.4 Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) 21.^ iv". : -:*'8-588 '. -- /' t Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt i'-y-q.' Q Ekstern knsulentbistand 1 alt PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mdemkstninger (knt 3) Z'Vyy ZZ-'fJ-':^: d " "jyzz.,'z 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) '-"' '-...f r - '. 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 'Jy; d - "i " ' 4. Prjektadministratin.25:' " *!. - -' *' -Vi.' Priektadmtnistratin mdeaktivtteter i alt '25: - ' UDSTYR G MATERIALER r I. Udstyr, materialer (knt 4) '' "'-3>'- ' ; ' ".. '. yi:.>- i " ZZ,''^ Udstvr materialer i alt - ) -r Q K '.':..: 1. J.. i I'.:-'... IT-UDGIfTER 1. rr-udgifter (knt 5) )y':d ' '. P rr-udgifter i alt \" L. Q!-^... vz-^'... ^y.zy ".^ 'J Rejseudgift 1. Relseudift indland fknt 6} '. 't."i - '-ZJ. REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt \.:! ' ANDRE UDGIFTER.y K! 1. Trykning (knt 45).'V 'r.'/ ^ 75. '" y ' - ' ^ \ 2. Effektevaluering (knt 35) ;J''\'.^ " ", p 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8} ' ^ -^ i yjyp jzjzi 2:--"ijy^ ' ' - 1 j y Andre udqifter i alt \- - "-'- : ,. ~ y-.'.!' ;. : '~y UDGIFTER, I ALT H Aktivitetstilskud (hævet),' ' ' 1 *^ v'" i, verfrt sidste års resultat E - - Anvendt bevilliget tilskud (ej nævet) 25. ' '23: / ' V ~ '..--ivii : ''.:.'''J ' ^' 2.11 ^'Z'Z - Hævet tilskud (ej anvendt) 'r^i^ 'yy' ''''''.' INDTÆGTER I ALT « n - ÅRETS RESULTAT - * " t ' ^

85 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet 'J. verfrt til BAR den 23/1 28 D verfrt lll BAR den 17/4 29 j- 5. verfrt til BAR den 26/5 29 { 5. verfrt tll BAR den 5/ verfrt til BAR den 22/12 29.' Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af - ',* Midler midlertidigt retur tll Arbejdstilsynet, dater ' - " *, ; r 27.11! 25: 5. ^. 5.^ ' / ' Penge tilgde hs Arbejdstilsynet! -17S.18S 225.: Ufrbruqt rest pr. 31. december af udbetalte r * Bemaerkninger tll eventuelle afgivelser i regnskabet; Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

86 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-8-5 AT nr Bqhlderi-nr Priekttitel Veiledninq m farliqt qds q frimænqder Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet Ue Indeværend é finansår fregående finansår Ialt I alt Reqnskab Regnskab Regnskab Budqet Afvigelse UDGIFTER S i EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) '! J'. % '''' P Parts-knsulenter, Timer.y; ' '^ 'p Z.ji'- ^ Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2).i'" ' Eksteme knsulenter, Timer (knt 21} ' '-5,923 Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22} ' Ekstern knsulentbistand i alt J ' : ".' 2.131^.''.', 5.923' PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) ii: 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32}.1-' ' V ' j 4. Prjektadministratin... ''2., 2.' 25. 'Zy- ' 23. :, Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt 'j -: ' ' 231 UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) jy- "'/y y yi. ' JT'' : ff - Vf" 1. Mødemkstninger (knt 3} \ Z'.'r- 'd.y^'-' y J - 'il- ' y.- '., - Z- -; fivzyv^ Udstyr q materialer i alt -: r. ^'. f. ]y IT-UDGIFTER ' ' ^. 1. IT-udgifter (knt 5) 'Z<: ' y-i yy^-^iip^ ri : ' -1 IT-udgifter i alt :. ' ". f '.:, ^.i. '". ' Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6} "s' 'yi.' : izzzz?' - REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt V :. y ' J r J. ANDRE UDGIFTER, t.. ' 1. Trykning (knt 45) y *, ''.'j-'^'^ ' '''' Jp 15. y V isq^ 2. Effektevaluering (knt 35) 'y. /. ', - - y 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) *. -''^ '"^. '. " 4. Diverse udgifter (knt 8) i"- ". '- 'Z':y^ J x -'. 1 'i i. ' > /, I ' V-.- Andre udgifter i alt \-'.-1 : ' * i UDGIFTER«I ALT C'' " Aktivitetstilskud (hævet) 'Z '76 S. verført sidste års resultat.y, 7,869' y. %...p Anvendt bevilliget tilskud (ej hasvet} Z ' _ ; ' l-lævet tilskud (ej anvendt) Z INDTÆGTER I ALT Ir.'. \- -. '.'. ARETS RESULTAT. l ^. r.- ;" : -'

87 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verfrt til BAR den 3/12 28 verført tll BAR den verført til BAR den verfrt til BAR den verført tll BAR den > 45.: 45., t i. ' ' "' ' d - : ' - '. d \ Frbrugte mkstninger "7;924 Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat " Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater Penge tilgde hs Arbejdstilsynet Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglei Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet; Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

88 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-8-6 AT nr Bqhlderi-nr Prjekttitel Vejledning m førerpladsens indrelning Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet De Indeværend e finansår.. fregående finansår lait : '. I alt Regnskab Reqnskab Regnskab Budget Afvigelse UDGIFTER i. EKSTERN KNSULENTBISTAND >- Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25)... Parts-knsulenter, Timer : 1 F y.- " P :-Z"' r t-~ ' r-.z Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) y t Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) ' Zy > Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) 'y... ' _ JQ ' - p ~. y- ' i.. Ekstern knsulentbistand i alt '^' 32.'445 y 3.i-'' '" " PRJEKTADM. DG MØDEAKTIVITETER 1. Mdemkslninger (knt 3) Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 1*'Z'. ' ' fp' t '. < ^ y \ 'Z. 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin.s.. ;.- V. 3f'%'^;-' -j :i5. ' 1. '-v' 9 1''. ' " 1 25; Prjektadministratin g mdeaktiviteter 1 alt 15.' l.f'^-" ?';'^ ' : ".l UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) y-.-'.'. - ' J.. Udstyr q materialer i alt t! i'.." ' '!r- 1 y..- '- 1"... i;- IT-UDGIFTER 1. rr-udgifter (knt 5) y. '., 'Zp' ' ' ' ' ". ' 25.?' IT-udgifter 1 att '..! L --', f.'. '. 1" : ",..] r-' i "' V Rejseudgift 1. Reiseudqift Indland (knt 6) '.6 t;'" REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt r. y ---r. ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) V'' ^Jp.. y; - :^' y' Effektevaluering (knt 35) y.... V' -;''. '," z - 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85} 'Zyy ''-.Z, ''y- ' i-?. ' ", Diverse udgifter (knt 8) rz^y-zp, r- ' 'y \ Vi Andre udqifter 1 alt ''^' '.' '-;' i'--'' - ''-:d UDGIFTER, I ALT S L/' Aktivitetstilskud (hævet) ;167:^X 16. '> ' 45. y 122;555 verfrt sidste Srs resultat ' ~ 'xr> ' ' './^^s?' y -'-7:357. '""' ' Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet).'y- -r - ' ;' - Hævet tilskud (ej anvendt) ; ' "'. INDTÆGTER I ALT S71 ' X- - : i- - ARETS RESULTAT ^, f.' y. Q. 1.".. (> i Z-

89 Llkviditetsversiqt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet :;';.;.- 4SQ. 4S.Q verfrt til BAR den 23/1 28 verfrt tii BAR den 3/12 28 verfrt til BAR den 17/4 29 verfrt til BAR den 22/12 29 verfrt til BAR den.. - ':' 6- 'S- 117,445 r',._ ^ 15. 'l. ' ' Frbrugte mkstninger,16! ;327;445 Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur tll Arbejdstilsynet, dater -yz.'. i., Penge tilgde hs Arbejdstilsynet t ' 122.5S5 Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler f 3 mdr. regler ^ S7i Bemærkninger tll eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

90 ". Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-8-7 AT nr Bqhlderi-nr Priekttitel Vlnterkampag IB - pflgning Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet y\ y. De >-': fregående Indeværend finanssr I alt r I alt e finansår '. IRegnskab - Reqnskab Regnskab Budqet Afvigelse UDGIFTER i - - ; EKSTERN KNSULENTBISTAND '. ', Parts-knsulenter, Fastpris {knt 25) ". - '- - ^ Parts-knsulenter, Timer y. y, - - yi V - - Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2)..y _ " ' ' - i Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) ^ il,"' ;..'_8.314' -^ Eksterne knsulenter, ikke mmsreg isteret (knt 22) yy f;^ :."..''" k - Ekstern knsulentbistand i alt -.' ^gb.ias :865 PRJEKTADM. G MDEAKTIVITETER 1. Mdemkstninger (knt 3) y Z'' 1.6 \ r " ~,. >. "-.,"- 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) h%-'z^ '- - r''*.-'':'' i.x' 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) Z-.-'Z. vp ' * -''}'" 4. Prjektadministratin 'y> ' 'S-qp' 1. y.''^15: 25. '"';..,-'. i. Prjektadministratin q mdeaktiviteter i alt V- ^ ' 5:' l.i- ^ UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) ri '. '-^^ f-'y -"^^ *.år-- ; ^\;': Udstvr q materialer 1 alt. y r - -. ' -y yv-'jrr..'.". rr-udgifter 1. IT-udgifter (knt 5) -J d Ey 'y^.q IT-udgifter 1 alt sy vji- y...-'.-v-'^'d yv-y \y - y [ y-.. Rejseudgift -r^,.. ' " 'y ' ~,.' =" "^i 1. Reiseudgift indland (knt 6) J-' ' '. -' ;.-' REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt 1 '. --" - ; ' ' ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) V-.>V"^ 2. Effektevaluering (knt 35) V:- i' -.- ~d ' ' i. -{-y... f : ' 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) Z:yc>, '-'... Jr' '.'-Zj-. '.yy: Z. 4. Diverse udgifter (knt 8) i i y - i j ^ i ^ V'' -y^d ' \..- Andre udqifter 1 alt J' - "-'.-' r-- i r -.''.. -^y: I: UDGIFTER, I ALT t Aktivitetstilskud (hævet) 1. \ y273.26p 5. '''Z' i? %. verfrt sidste 3rs resultat./" ; ; '' -i ; ; j'-'zv : '- '.^, ^1 'i.y. -j Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) ' Hævet tilskud (ej anvendt)! 1 'yy - i < Z ZJ- y. - ^.^ INDTÆGTER I ALT ( f : 273.2i E! y ARETS RESULTAT ' f- -. ( ; 1

91 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verflirt til BAR den 3/12 28 verfrt til BAR den 17/4 29 verfrt til BAR den 22/12 29 verfrt tll BAR den verfrt til BAR tjeii Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Ar bejd sti isy ^^et ved zfslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur tll Arbejdstilsynet, dater i. y- v ':Z9 I j: 2. ^'-V _ 'i Z' ' ' i -V'-? ' i l i *^ i; ^ r 5. l.b " Penge tilqde hs ArbejdstUsynet \ Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regler' * Bemferkninger tit eventuelle afgivelser I regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

92 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-8-1 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Frflytning s i nstruktørrd ning - tillæg Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25} Parts-knsulenter, Tinier Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21} Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) Ekstern knsulentbistand i alt PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3} 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32} 4. Prjektadministratin ly-'^'yj. r - e ^ y y ^ jlndeværend fregående ly^ i> :e'fifiansår'v --finansår ll ait I alt iregnskab ' Regnskab ^Regnskab Budget jafvigelse ' 'V ' ' py^yy^ py :,-.i,..:'y W^Pd i--*-~-i:.v6;9s y"'4'^-:4*-^''";f wyyjzyd, yyz.1^ ""'t^'v- '^;^xi;:.., Uyy 185. ^185.!>^3-r^i-s^ r.'?.;»j:^;' ' s - ^y :,.yy^ Z'y 5. Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt ^" ^ -'9.95- i' ^' 9: b y / i ^5-5 UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) 2..-,yf;:.l2D: Udstyr g materialer i alt -^ 2.P'-.'?l? *>'2.D IT-UDGIFTER 1. rr-udgifter (knt 5} iz'-yyyz'f'' IT-udgifter i alt y.-. y '^: y '. Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6) i.. REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaiuering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85} 4. Diverse udgifter (knt 8) IV!;: s«;--4 - ;-ZVV\,-Pi '2.52 t^^-^ uz.'xzz-å:~'zp y.<;-/'*^ l-;.{i%2.5b2' V'l^^'3vZy... jy'hylfvy^ iy- V:'y ^ y Andre udqifter i alt \Z---. -^"2:52 \v ^;*-V2.562 ^ Jr y. "' yyy9.,^-y ' '^-..y^yy _ \^J:,] j- jy...:y UDGIFTER, I ALT \.yjh 2i:3 'i":- 21:3 4.^ ; Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) :'y-'y..2i~3 'y.k^y, r^:.'v f''>'ib' "'. i.-"r '.^ y; i::;f:>^-i y''": y.i i-^^yzyjp' ^y ':.,,.-.Z.< 'Z -. INDTÆGTER I ALT ij-yi^izsq L.' 21,3^ 4..= V B'yy'^y yj>'-'^'' y ' ' 1.-^V....-' yy y ÅRETS RESULTAT %j ^vyy 'y.^ '- ^:'- yvy '-' ^^ <y.^-s-~y. IZZ. ''-.' : IZ ' y-vr". V

93 Likviditetsversigt k -. ' X i'"-: : %r.yiry y..rj Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet izz^-^yp 4.^ 4. verført til BAR den 29/7 29,'-;t' :f56'.d p '" y.5. h-yv^/jiig^. iy.'-i"' '. "' '.'"'1 C'.-' verført til BAR den 1 ' Z> j.v\vjj T,, y. y : ' ', verført til BAR den y ^r,y, j.' ; - ^ ' *. i \ verført til BAR den,. Vr^Zf^Z H' 'V^ yf-j ZVy^:y :.. 'y verfrt til BAR den I*- ' Vyy-y- Jf-fZi-ip H:yJ Frbrugte mkstninger p./ = "="'2i;3p6- :.j^'j21^3 \$zmr% ST - yf'y: fy.': Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat f;'i. "^yy ':V"'-Z':J ^^zz'^f^'yl i"; Midler midfertidigt retur tll Arbejdstilsynet, dater Z ' 28.7b '' 1 i 'iy:.28.7 Penqe tilgde hs Arbejdstilsynet r. ' ' f ' -s -.yy' i.. ryv^yy Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regler.jy^q : y'z'i: '{' ' :y-y^ -K- Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

94 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt AF 29 BAR.nr. r-8-1] AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet Genptryk af Vejledning m frhldsregler ved indsats på asbestfru renede brand- 3 skadesteder UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-kn sul enter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) y.:.-,-,de r~~ flncleværende fregående -i, Ifinansår.-' 'finansår ll'alt' I alt iregnskab Regnskab ^Regnskab. Budget fafvigelse yv^sip; 1, l" P 'Zpem'p] lvyy 155.fc.-'": <;''127i6 Hytfj y \yiv -' ^-yf:.z- %-:Z^i'Z.V}d 'y Eksteme knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) rr?^j%.. y.. Ekstern knsulentbistand i alt y^- :--"^28.- '^28:, 155.i H 2 7: zi PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31} 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32} 4. Prjektadministratin Kzy^y li yyz-'v.z' ^iryy^}^^'^: j-y"' 'y yy :tx J^ 2.."15. Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt "5 f- P.»5:: 2. '--fis.-"6 UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) ' '':.'X:' Udstyr g materialer i alt iyjyty. IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5) -..^ -Q'.,r-t. Æy--y IT-udgifter i alt l;--. «-'.-' " Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6) :i ' REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ft \t'' y " y':^yk ANDRE UDGIFTER 125.r -:-^':.--i'2s.d 1. Trykning (knt 45} 2. Effektevaluering (knt 35} 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) pl'"v'f!^tf L yzyvyp ZK:^V<^. VQ, \. -1 i.y-yyy. t?s' ;.f 'Z'^-».n t'r Jir ^l?.s:y;-; ryii.^&-^ Andre udgifter i alt IZ 'tjyj.-ij L 'h -.i.'.-.' 125.^^'" :.''' fr/'vr:' :" ': y, '''' '. 'r-y. UDGIFTER, I ALT y.^ ^ '' r267.q Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste Srs resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) ^33. "V : ^."'BSjp v:'"y..' ' j K j^: ' l'y : <-. -" "f 3. '' 267;pq '' 'fv:'^ INDTÆGTER I ALT \ 33. L L 'i' :'r.'y t ' ' '---'i ' - V -''r Z '-' y ÅRETS RESULTAT 'Vi' i'.' Dl. r-: "-' r'"'/' V' '"' ' ' ^y^r. 'yy- V- 'i --["'Z'^ ZvfQ

95 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verført til BAR den 29/7 29 verført til BAR den verfart til BAR den verført til BAR den verført til BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling tit Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler rnidlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater i::'*,--^.'5. \' "y'-''-.v^ 'yyy^'p ZZ^K'' y :'p IVy. ;33^ ZZ:^;yy :Z.yZ ip S*; -'"'"" :A3.D r"' SJDp p Z" V' Z'] 'b Z:y. "y^ "-'I..33.,.y '17Z.6 ^''= '.''y'''. "' I ^'' " ' Penge tilgde hs Arbejdstilsynet :r Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen > Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknniiske begrundelser fr afvigelserne

96 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt ÅT 29 BAR.nr. T-8-13 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Analyse at g materialer m nærved ulykker Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2} Eksterne knsulenter, Tirner (knt 21) iindeværéride fregående fa'>'z.finansår".' -/-finansår fl alt I alt megnskab - Regnskab iregnskab Budget ^Afvigelse l.., '.' :yy lyy " '-yp 31.1-''"'^ib.'b' i-y-..p.yit^376 Eksterne knsulenter. Ikke mmsregisteret (knt 22) Ekstern knsulentbistand i alt éiii:376:!-;,.llli P.-f" PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin ^-f' S"- -y ^ 2; I ^t^v'-'^--;;:ft 4.f>!-i'>-T' -2;d Prjektadministratin p mdeaktiviteter i alt S2.Di *2:D 4.r-.:"v-T.'i2Di UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) <ti.-'y -ir: Udstyr g materialer I alt R -rv. r i-', IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5) K-^ 4..''ij'^' -s' IT-udgifter i alt iy-y '"tt, "iv'&.' Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6). j<:- i-y. REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ^-V-'yQ ANDRE UDGIFTER '^.:-i-^rci ZT. yp 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluering (knt 35} 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) t- 'yy 's r ifc6' yyi:-yz,'é. r;yd 1. y.'p--:..:f.1: yf Andre udgifter i alt F-'-'f.tyt'iP l.f^c: "".-l.b W:Jj '. i jj ^: }.i'.-yyi:yy UDGIFTER, I ALT & ^ r* "131, r ^' A Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) :i3i.376.'-^'ypiz. ^ 'Zz: yzp Zr ^y "4.yy^ 45.Lj.: ;;l\31s.624 '^"ZZ^-y.'jyii INDTÆGTER I ALT ft>' i31;376 L ^^ h'^-i - ' ';.. yj.^ I'-.- '"- '.- -": ' ÅRETS RESULTAT t;.'. >:.;w h ' '-'--.' p j. - i y y-.i ^.'>-'-. v.>,

97 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet "^yj- t y f 45.p;,^45. verfart til BAR den 29/7 29 fv^^ls. /-^:i5.bb verført til BAR den ---^'f :*-. '.r verført til BAR den. ' i" -.. ^'' ' ' verferttil BAR den f7f." ^Vf'l''. K'r'. *^y'i.^ Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat IJJy-'-'iry p -^\^y.v-.,. s" r i., -.- ri verført til BAR den f'.'y'rj.yq i ".yvj i y.y^,.'y.^. y..... ' 'i'yv.-- Frbrugte mkstninger EV4i3i'.376" i" ^131^376 I''-':.. '-izzi^yyi Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater Z''.i8j624 *f « Penge tilgde hs Arbejdstilsynet r ' Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)v'gi-.' Q^t-- V^'V'V.\ Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne'. Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

98 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 'KF 29 BAR.nr. T-8-14 AT nr Bghlderi-nr Priekttitel Uflateriale: Samarbejde i sikkerhedsudvalg indfr luftfan Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25} Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2} 'v~~t~y~ryt^ y~~l~ ^Indeyæfehd fregående r.^,..v ' le finånsår finansår sl alt',^ I alt ^Regnskab Regnskab jregnskab Budget jafvigelse.\ 'Z Vyf-'Z y^ipi^dd " p -125;qa I5.I-'!^ l7æ96. a7.:696 yr^-yr7'^& Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) Z:>r^fy - ; p yj-f tz-'zyjzyz.y Eksterne knsulenter, ikke mms registeret (knt 22) i:.:iy; ^y r. '--V^: :Zi' VQ Ekstern knsulentbistand i alt f,s^a"142:696> 19^142: K- ^ 7:34 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER '^yzv-yi 1. Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32} 4. Prjektadministratin.:y'-.y.'''d.,- lc/'kiid' l 2.1 'y-f 25. 'V-''iø^: '.'-yy--i-i' ': :1: Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt 6:'?.- =^^.1.' 2. i 1: UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4),' Udstyr g materialer i alt t'^'y IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5} :^i^5* -. %- IT-udglfter i ait '.".?' - Rejseudgift 1. Rejseudgift Indland (knt 6) REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ;''V" =:^.' ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluering (knt 35} 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8} 8. ^Zyytv^c^pd.y'WyMzlP Andre udqifter i alt i-zyyjy b / ' '< V, d 8. f>" y.'^'.é.sdt uyyy.y UDGIFTER, I ALT r-\ri i r s Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet} I','".152:696 ' iy..-'zz i- /.;i52;696 y Z "i,'5. (''; ;3p4 i,!! Hævet tilskud (ej anvendt) '"'V'-: 11:' t' -Z Z INDTÆGTER I ALT h t 152^ ! T ;...^, 1.. ' :-"'... i ' 4 : ÅRETS RESULTAT H' r l ' - V- l-'; > ":'. '-rk.' l..-y'--r-'^ i. r:y-kv- fy l'y-'vr y^

99 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet Wii y-zvvp 25.,., ".25. V'y%. verført tii BAR den 29/7 29 ^Zj l.. p'-''-'i.6b' verført til BAR den 5/11 29 r ' S' l^., ' 5. ' verført til BAR den 22/12 29 y.z "'Z \'- ;'2.696 f; \ verført til BAR den p-, ' _ ''' y Q r.'""' fe f verført til BAR den *...p, y ' ^...J' f' Frbrugte mkstninger ll^'v',*" ;.i52;696, 1 Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat. ';~: /, V^'^Vp' ^^ZZ-.y '. ^ :;. y.'yy^,:-. Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater tyz,/. -'' f '..V. " 6 f: Penge tilgde hs Arbejdstilsynet \ -1S ^^ Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

100 TJ^QGIH^ Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt TF 29 BAR.nr, T-8-15 AT nr Bghlderi-nr Priekttitel Vejledning m ergnmi fr pilter g kabinepersnale Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Pastpris (knt 25) Parts-knsulenter. Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2} Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) tgyyy.v' TTT [indevasrénd'fregående f r."- æ'fihansår ' /finansår il^alt' I alt ^Regnskab Regnskab iregnskab Budget lafvigelse V yyv" 9. ";;:'!75.' V '.rt.852 tziy^ d h r.. f [-;'^-' *y'vvysi 425.f,T, -^25. Ekstern knsulentbistand i alt -';-.189:852' ^ = 425.i-. / ; PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER ^-:jr y^ '^'^^yv.'p^ 1. Mødemkstninger (knt 3} 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin ",yi : Æ." "s 'Ciy,'--'''r'^-'\ ''.>%: ^_yzv'zd^ lr,'!''1- dr y ^Z^ZvykiP 25.fe'-.;^-;-Vi5; Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt Itl" IZ i. 25. [V "'\'-y -asr UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4} yiyz- -'^ 'yz. ~ '^y'iz ilii Udstyr g materialer i alt fc^*" 'y-c" vy. y. 6. r-- :"'" y.ry i ' ' '^y - rr-udgifter ':(y'^.':^yv 1. IT-udgifter (knt 5} W'Zyå IT-udgifter i alt tzvv ';J\'- ^.Q: f K f.'t d. t' '-.y'iiyyzj % -y 'y. -! ^-V - ^ ^. ". Rejseudgift w,y- y; 1. Rejseudgift indland (knt 6} "^i-r^^'p L y 3: REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ^ 'Zy» ' "d i''i -'V '-: t^ <- '-'^ f 1 y :^ - -Q 1. Trykning (knt 45} ;.'._-^? 2. Effektevaiuering (knt 35) y f.d 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85} 4. Diverse udgifter (knt 8) Zy^f. Andre udqifter i alt iy-'j.^.'' Wf^ V- Z../^"- Z:VyVyi vy.'- yy- tr". UDGIFTER, I ALT r i ; ^.' C'^"f-1 Aktivitetstilskud (hævet) :^ ::i48 verført sidste års resultat t'i.y'.i. y:y^ '<yzy.p Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) 'y-y'p, Hævet tilskud (ej anvendt) ' y r.^^- yzyz. ' _ '-"ZIZ, INDTÆGTER I ALT Uy 199^852 f ^: %7..:,r~y'' '- i--,-.-'--:::.'^ 'V - ÅRETS RESULTAT f^.- i^zjvz i. r,.'"">* 6 i; \yj': yv y F. "'' ^ t ". 'i

101 Li kv id itetsversigt Beviiget ai<tivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verført til BAR den 29/7 29 verført ti) BAR den 22/12 29 verført til BAR den verført til BAR den verført til BAR den iv-.: ^^.^45. h :y 5. f yz Z --./. f" ^'v 'v''' y iy:r'9 Frbrugte mkstninger ^ i852 Tilbagetietaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat 'i^' "y-z'^ Midler midlertidigt retur fil Arbejdstilsynet, dater. t~. Si Penge tilgde hs Arbejdstilsynet h U Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglei k'-"- ' y Bemærkninger til eventuelle afgivelser r regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

102 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-8-17 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Materiale: Arbejde pé ubekvemme tider Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter. Fastpris (knt 25} Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) p: '_ %.-..,.'..;Ue y^ "Zy fln'deværénd fregående '^--y '*-, fefinanslr- ^ finansår sl alt ": 1 alt Regnskab Regnskab iregnskab Budget ;Afvigelse fzz ^^ZZ^ui hkv^^-yd fji^'^p^ "^yy-^my 37.Qfc"'- l'^xsfc b>!''r1-i'-"ii2 fj'^yyjz''^^ ylzyfiyy Ekstern knsulentbistand i alt r:'^",'"?ri;ii2: É**-""' i;i-i2, :888 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3} wy i-jf^zz y j 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) kr >HyyZ-\ iyy^yi'p :'- 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32} Fé-':;i.b' 4. Prjektadministratin ii"1æ 2.E,c^ yy.ra.'. Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt ^1.' k^.-l.bb" 2.!^''') 1^ UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4} R i--yd^ t y.yrr., i Udstyr g materialer i alt y^yjv y- ^y. IT-UDGIFTER 1. rr-udgifter (knt 5) iyz^fyyd IT-udgifter i alt yd id: Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6) br --vj,/''^^.4 Pyr, y. y..'':z'vi:'-^^' Wy K'-i REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt, f-'^-; ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) y.^yiyyk Wlyfiy.^'^ yji^.y y.tff y y "SyAiy.fikZ,i,y^ZZF:Pt ^% :^yyf iy.h ^h^.^-'-.-j, yyzt^y^ ^:-Z%'?- mi~v'z.y4p ii...'--:-,rr-ii. Andre udgifter i alt Wty yv 't ''S:-'-y.d ii.t'.-^ "e.-'lli ^'yyyyy i' J. yyy'-' h -^yyyyy UDGIFTER, I ALT h'.'' :y2:ii2'- r r Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) ";," -' f,;;,-,u ^ r'--'?', >v 5. I j_ - ; "vl'^øf ^t,"yv'z-y f"" V.'Z'jy'. INDTÆGTER I ALT 1 2^112 t: s.r ir :- ;.*, 'il - ' -'r rr ÅRETS RESULTAT :'<.-.' l..'" -- ly.:. : r l;.- r--v''^.. V'' -'.yr-

103 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet mz-i^. ^'VZrZpi 5. 5: ]< i': verført til BAR den 22/12 29 verført til BAR den verført til BAR den verført til BAR den verført til BAR den 2D '-;.."", l' Zy. ^<'2;il2 yy. K ;f l / ' L'--^ -Z.yrP fzfzj y 'y Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater ''2.112 ' "- Jrsy"' ' ivv 'i:' Z:d fi 'iz; Z^p^^ii b yz'^ji yyj<> Penge tilqde hs Arbejdstilsynet f. -2,112 S.l^ 479,888 1 i- L. '. ' ' V."'^-é fy ri" ' /li- Z'iy Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr, reqlei' - 'Zyv-'d Ql y\, U--V-.- Bemserkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

104 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-8-19 ATnr Bghlderi-nr Prjekttitel Gennemgang g ajurføring af BAR transprt hjemmeside Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet yy~yy7^ [indeværend ' fregående r I.' fefinanslf finansår sl-ak,1 alt iregnskab Regnskab [Regnskab Budget ^Afvigelse UDGIFTER V, EKSTERN KNSULENTBISTAND.'"\ Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) l Parts-knsulenter. Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22).Z 't^-':^ /27.8b8' y'.jy 'i2 "yyd lQj l K-Z '?55.5isj ir'z'hd 375. f r ; -'""P "Zk ^i: lyvzy. ', ^'V.y.'.jyzv Ekstern knsulentbistand t alt iyi-2l4:9qs' t'--'.254:892\ 375.: '' -iv--4-2.i"9 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER V 1. Mødemkstninger (knt 3} 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadminrstratin ^syyj yy, J 'yyv^'; 'iy J ^Vyyp] ^> f^2s:b: Prjektadministratin g mødeaktiviteter i alt 25. i:-.r-^s-^ 25.F UDSTYR G MATERIALER El, 1. Udstyr, materialer (knt 4) S-V: r=^b; Udstyr g materialer i alt IT-UDGIFTER 1. IT-udglfter (knt 5) IT-udgifter i alt W y y i^y<:. yd K- y.3, V' Rejseudgift 1. Rejseudgift Indland (knt 6) ^yv ZZ REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt i^y. 'iv- 1 :^:":'" ANDRE UDGIFTER kv y 1. Trykning (Knt 45) 2. Effektevaiuering (knt 35} 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) (i., ^VJii'-'* $&yim J' fe fe^; IS Andre udqifter i alt ly..y.y.:i: Vyz- v. -\ l'- -, v.''^y\ f.iyy yjy \-yv '-.'cv- '" 'r.yy. UDGIFTER, I ALT i ,897^ k Aktivitetstilskud (hævet) 35. ''j; verført sidste års resultat r. N-^'.897 Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt} 4.897[^-"V.^/-- F i - -Zz ' P INDTÆGTER I ALT fe i '\Zy-:yy. S.: J:^ ' '. %-' ÅRETS RESULTAT l :Vr..V '- ':^ - - y y ^ y y y ^ y ' :-yr ^ -; '>.-yy-i

105 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verført Ul BAR den 23/l 28 verført tii BAR den 3/12 28 verført til BAR den 17/4 29 verført til BAR den 26/5 29 verført til BAR den 29/7 29 verført ti) BAR den 8/9 29 -r.yy.yj. V. 'ivjy -^ V zz^y., ; y v'^'-y iz 1." 65._ ;:,^5.^ >-;i5lb, 4.fejl "4:;: 25.f; "25.- J.f.'i^ 1. l;.- 1., l, -^'^^,65.b; i;' 5. Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling tll Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater :2 39:994; y-zzv:, yy ' ".*279.89l' f--'.. " 'Vi z T'."' f-'^ - f"'-12.19' Penge tilgde hs Arbejdstilsynet r ^, Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen V Bemærkninger til everituelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

106 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-8-23 AT nr Bghlderi-nr Priekttitel Kampagne fr chauffører - tlhæg Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-kn SU I en ter. Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2} Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) 4. Prjektadministratin tln'déværende fregående ;:: '-.^t'jifinansår-. ''-. finansår U alt'-"-'.-, I alt jregnskab - Regnskab ^Regnskab Budget 'Afvigelse -.ZyP '\Z' y.-^v^'zyy'^ ijv-^-.l;;.^. 'yyx) ^>i,-, ZyZ-P. 13. : yv i i-3:bb Ekstern knsulentbistand i alt Vy->:y:^d ^'.i:' 13.1 *'n3iq PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER my yim^'d 1. Mødemkstninger (knt 3) ' yr y'a'-^t jif.y^'. 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31).^ ^y^'pyøi ZZbizii^ izvy^d 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32} y''^'^^:y.yy: 5. p?i.', y y.-^'slbp ^v- m-.v:'yø=!i<zzm Prjektadministratin a mødeaktiviteter i alt u.yyyd ryjv 'f.' s.p' y Z.ysib UDSTYR G MATERIALER wy ^yy 1. Udstyr, materialer (knt 4) pyz^(zly H.:%'i' ^.jyzr y. -^.j i- Udstyr g materialer i alt WVi:y^\ F. t-:-"; ''h-" 'tav'-: Vi-^V'i ' V--i fe fc'" ^1 ^.yi%y IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5} ^'^y'z yd pl Jry-yQ IT-udgifter i alt Wmt'iiyd t-'jv-..-. V'-d fer'"^"^ ivyvijid rciyv ;>.' Rejseudgift 1. Reiseudqift indland (knt 6) tiy^yy.iy i^"r^'.'? Ud y y ' yq REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt f^ii^:yy,d^ i^y:v'^ %.d li-y '-i- vyyj ANDRE UDGIFTER 115. l'y y 'livs- 1. Trykning (knt 45) hsjizzj^é^ 2. Effektevaiuering (knt 35} 6'''*"m '."i.*s PI 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) t~'i*'*^ ''' iivi^'.c; 4. Diverse udgifter (knt 8) Andre udqifter i alt y.d iy ii:^^-6 ll5.&'^-'^..-v-.i'is. ^y.: '-i- %-iv; Z'.yiy.' iv^y y-yyz-^^.-''. UDGIFTER, I ALT i-y~.^-.?-. ', 25.1 ^ 25. Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) fhævet tilskud (ej anvendt) tv-^- 'y&- 'M 'j^'y^ ' '%''V. ^-:.,.^yyivk^,-jp v'" --Z i'-'i A INDTÆGTER 1 ALT.r- f V 25.f - 25, ' : -.. yy..y i. y ARETS RESULTAT \yz '- " J f.'/ Vi', %. : '' ''^-r ti- y-y. y ^ * r. ^ --

107 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet "Z-i Z '.' verført til BAR den 5/11 29 verført tll BAR den vertrt til BAR den verfrt tll BAR den verført til BAR den Frbrugte mkstninger,1. '* -." /. ' -' 1. p X "". -. " ^- Tilbagebetaling tll Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat y y " Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater ^1. penge tilgde hs Arbejdstilsynet 25.' 25. Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglens I- Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Fdglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

108 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt År 29 BAR.nr. T-8-24 AT nr Bqhlderi~nr Priekttitel Genptryk af vejledninq: Jeq kører exprt q lanqtur Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet Indeværend e finansår Ue fregående finansår I alt I alt ireqnskab Reqnskab Regnskab Budqet Afvigelse UDGIFTER j ; i - EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) y-zifz it: j. y'. '.. Parts-kn sule nter. Timer izp. 'V - i : : Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) _.y ;. i'zt-'' Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) : zi- : '. y y - y Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) ' '' Zy Vy- "y' "^^Zi'yy% -,^* -. Ekstern knsulentbistand i alt....»->.'' y-d 8.!. 8. PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER '. s.. ' 1. Mdemkstninger (knt 3) Z-r '*"'>.' : ^' yvy 9 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) y t^i- /.. V:id /'^./]P 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32).! 4. Prjektadministratin -'i-'^\,, J-'-^"'-./" b > ZZy -y 5.' Zi"-'' -SiQ 2. :'*.* '.i\ Priektadministratin g mdeaktiviteter i alt "" *S 'S. '-"S. 2. i.15. UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) '"j- '-,>^d:.-." i.. 1'.'\ Udstyr g materialer i att t /, i: ".t. '...-:. IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5) - ZXvl 1' i ; -1'"' " - 'y ' "1-; ' 'J'yy..... IT-udgifter i alt t' - Z t^ d -z d ' y:y '- :' -iy ' -y - 1, - i Rejseudgift 'y- v^. i 1. Reiseudqift indland (knt 6) '^'yt -..' ' /. - REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ii.'''y '.' V:. '-..- ''. y i "../. ANDRE UDGIFTER < 1. Trykning (knt 45} " ^ Effektevaluering (knt 35) '- y - v t ' y -p', iz'. / ' 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) Z'Z *./. V ',v.;'q i 4. Diverse udgifter (knt 8} -ZZ ''y-v'^i] y yyj y, ^T^-l -' ','.* ' Andre udqifter i alt > '4, i' ri ': !./. 1 ' ^ " f. UDGIFTER, I ALT > y ' ^^ Aktivitetstilskud (hævet) \ ;., ' 53.'438 2., verført sidste års resultat, / Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) 1 b ' V: - - y-.- ' '- j.. -' Hasvet tilskud (ej anvendt) ' '-^ 'Z'.. 9 INDTÆGTER I ALT [ V f V ' ÅRETS RESULTAT :. - h-. '-- -. Ltkvidrtetsversiat -" ' )-..- Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet rz- y-^^ vd: 2.!i^2pj"p.

109 verført til BAR den 23/1 28 verført tii BAR den 3/12 29 verført til BAR den verført til BAR den verført til BAR den h" f."^ - I- ' I-, ' \, /. '. r i / - Frbrugte mkstninger 5: Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat j- b - -. t;.. _ Midler midlertidigt retur tll Arbejdstilsynet, dater 5; 1 5. Penge tilgde hs Arbejdstilsynet -3; ' i; i y Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regler.' }- i"' Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

110 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt T( 29 BAR.nr. T-8-26 AT nr Bqhlderi-nr priekttitel Ny vejledning Dm kørsel med vindfølsmme køreteier prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet Indeværend e finansår Ue fregående finansår :i alt.. ' I alt - r Reqnskab ~ Reqnskab Regnskab Budget ^Afvigelse UGIFTER :.,! EKSTERN KNSULENTBISTAND i-, Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) 1- '. Z-V:Q Parts-knsulenter, Timer V,b' :. ;,-; ". Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) 93:75'' ' ^ 3;2l ZV Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Zyy--'^ ' ;i'- 1. ""1. Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) ; i -'' /. ViZ' r Ekstern knsulentbistand i alt 93:75' '.213' 475.l~s 174!787 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Medemkstninger (knt 3) : - ZyZ' -\ ' '-' '' 1 ": y' i- ^ y y ' ^.i k-' i-' 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31).- 'J-i'' 'b: r. ^ "J -- ' J 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) -"''-"', ' 4. Prjektadministratin ] ; '.i.-; c f. '.15: Prjektadministratin q mødeaktiviteter i alt ' ' 25. f.-' 15. UDSTYR G MATERIALER -> i 1, Udstyr, materialer (knt 4} y:_.y I-',P.-y^ 'i Udstyr q materialer i alt y^' -y - d. y " l. - ' / ^ v-y IT'UDGIFTER Z^\ V'' i 1. IT-udgifter (knt 5) T : : - _ iyr^y V y X i rr-udgifter i alt ' '? - :"'' fy-' ' Vb i " ' "i \y /.. Rejseudgift iy^ 1, Reiseudqift indland (knt 6) REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt f -. ': ANDRE UDGIFTER - " t ^, 1. Trykning (knt 45} ' '/." '"' 'P'. 1. '.'-i ^ i '1. 2. Effektevaiuering (knt 35) -: Z * ". 'V, 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85} yz:d.."^^ ^' :" - '.' -Z.- ' ; 4. piverse udgifter (knt 8) ^''y'',..:b. -::. -:. -'''.'- Andre udgifter i alt -. ": l.i^"'.. 1. r; - Ir "... V.. l-r:. : UDGIFTER, I ALT r Aktivitetstilskud (hævet) ; '.-' ^. Qverfert sidste års resultat ) --8i;463-.,' Anvendt t)evilliget titskud (ej hævet) f ' Hævet tilskud (ej anvendt) : ^ "/ 'b". ' Z INDTÆGTER I ALT V ' i. : -! -.! ARÉTS RESULTAT \ -...\ ', 1 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet y-'-r Q. 6., '. :6.'P. L_ ':

111 verført til BAR den 23/1 28 verfrt til BAR den 17/4 29 verfrt til BAR den 26/5 29 verført til BAR den verfrt til BAR den ',. p- 125.:!. : 125: IS. 5.. Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat. - V Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater '14.787' Penge tilgde hs Arbejdstilsynet { ' Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regler Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

112 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-8-28 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Særptryk: Pjece m kræftrisik Priekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet i-,., y ^ De kndeyærend fresåencse '\.z?'^''' le finansår ".finansår I alt 1 ait Regnskab.Regnskab Regnskab Budqet Afvigelse UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND ^ ' Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) ~ Parts-knsulenter, Timer ^ ' rd,. -; _.- Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) Zi..Zy',7.5p] ;, ;{ 92-.5b sv y-'-' 'yv. Eksterne knsulenter. Timer (knt 21} ?-29;72 '-/ Ekstern knsulentbistand i alt t- -' ''36:572' r^-"' Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22} yy.y'jp. Q -t :,--".-.'".'' r'-y.. PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3} -," r i,' 't Zz''.Z' 'Z'P. - : ^ ' 'p 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) Z, rzy, Zid /',';/ J. 'øy 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) t / -' 4. Prjektadministratin i ':'V s.d y. ''s,b' 1..y--5- Prjektadministratin g mdeaktiviteter i alt [V ' ^'5. UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) ' '..' i Udstyr q materialer i alt rvv- >r. d '.;,. ' -y. ~ i'v..-:.. "- V j H' IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5) l t ; '. "''. : ' \ 'i - - -, IT-udgifter i alt K'-t.-i ' " lv '/-bi -' -' ' ' "1'/ i / : Rejseudgift. I 1. Rejseudgift indland (knt 6) 'iv '-'. 'Z y 6.. ' "f ' - REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt 1 "T ^ ' ' 1' r". - i-.- "' b ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) yii'-' V l PZ 9.. 9^ 2. Effektevaluering (knt 35) iviv-v.j'';;--yi >'-ni r' 'y '. ^y 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85} y-\i r '- ' V" : 4. Diverse udgifter (knt S) Z' '.' i/. :vm v;5 '.' Andre udqifter i alt y.-jd h"' V: UDGIFTER, I ALT t Aktivitetstilskud (hævet) y jz : , verført sidste års resultat '.yz [ d ; b Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet} i'v'"-',. ' V^;; Hævet tilskud (ej anvendt) ' ''" \. - _ INDTÆGTER I ALT i \y y b- r \ y y y t i ÅRETS RESULTAT

113 Likviditetsversigt Beviiget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet 2.N^'2. verført til BAR den 29/7 29 verfrt til BAR den verført til BAR den verført til BAR den verført tii BAR den Frbrugte ml<stninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Hidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater ;.;.'5q. VZV 'V':^ ^'i'-'v.. rjiv' y^'ap '* 'r,-;8".428' f--.. ^,5.,,'.- i'.z f. y.y- lz^.yv- i. "iva -b ^l.-.^ f"'/j. ^ w-yvz.^ l. 8,428 Penge tilgde hs Arbejdstilsynet Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglefe Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

114 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-8-29 AT nr Bghlderi-nr Priekttitel Genptryk af vejledning m eksprte ha ufferers sikkerhed Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22} jindé'værénd fregående yi'' Z Æfmarisår'. finansår il alt-- I alt IRegnskab Regnskab ^Regnskab Budget ^Afvigelse.rd_ y ' '4yH i ib >;,T'^' y. V- ';". ' I? " 75. L^" L. y ::y\ " ' '^75^ y y j ty -C.^ V Ekstern knsulentbistand i alt y 75.1,:;75: PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32} 4. Prjektadministratin y.yy>z r 'f yr yz^tb>pp\ 'y V5. l '^^l* :;"fe-';]b 15. K'7:^itj3 Prjektadministratin q mødeaktiviteter i alt y y.?5";bb y 5. i5.f:''^-^';'!,i'.b UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) WfVZvå ijyzi 'izfå Udstyr q materialer i alt %jy..y:-. d '; ^r-zv V - y j i y y K - V y y y fyy fir " '' '^ i' ". IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5) ^v! Z - fti! ' y.':^yr~f': %Si ^ ZZxZy9 IT-udqifter i alt ^-^-^"^:^! f-l- ' yd t^v.v '.' \zzvyyyyv^ m-. zy-* p-z 'r ^ Rejseudgift 1. RejseudQift indland (knt 6) fyvyy_fr _:_: l^^^" y-mg.,' yyv, Z^ ^yy.y. "* y REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt pyjir : V.::d 'y "'''-' -Vd fyy' WP ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluering (knt 35} 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85} 4. Diverse udgifter (knt 8) 5iTi25 iv "-.if-izii] tv-' y.'', :i i 11. -".",.' '^f^ ;*..^58,875 i^t'ijyy y 'y VZ y j d y y -.'"-''.Ha Andre udqifter i alt te >5lTl25' l ' ii.t^ "Z.;' I-: ": r UDGIFTER, I ALT i , Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat 'V Zi^zjf " 2. '--.y /n" y ".-.s ' 'yjs Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) " ': '-iy^i Hævet tilskud (ej anvendt) INDTÆGTER I ALT I" : k r yij''..: -.iv-- h '.V" ÅRETS RESULTAT ^\ :" < V r i ' - -- i" r. -

115 Li kv id itetsvers igt Beviiget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet '.. y;>.-y 2.^. 2: verført til BAR den 26/5 29 i' { =1, verført til BAR den 3/12 29 tz y verfrt til BAR den T;,,. verført til BAR den ' V ZZZ - :. verførttil BAR den ^..l*":.., Frbrugte mkstninger - "^-56^.125 Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat I?'.'--i'Z Vl l. ' '...V.;- -. [ '.56."i25 lyyy^ Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater - l Penge tilqde hs Arbeidstilsynet \ li 1^'.-.-. y [.>; y i': Ufrbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regtei'v l.i^.yr y::rr,^; Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

116 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-8-31 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Deltagelse (stand) på Transprtmessen 21 Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Tfe yy^' {Indéværend fregående J-' " ie finansår finansår fl alt... I alt iregnskab Regnskab iregnskab Budget jafvigelse y Z' i. ''y.:y./''p p [-r. ; " - yjzvyp 12.t Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) \-;i2';p j/-'^;;i,896^ %- 'S Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) yy-x-esé yilvvd' ZyV."- r- i ^ZSViZ Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) V '' yj^: Ekstern knsulentbistand i alt lv 1: ; JllS.14 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31} 3. Fsglltteratur g abnnementer (knt 32) 4. prjektadministratin ' -y.\j il Jl-fi\ ^i\^' V%- ' ):.;';. Z": 11 1.ifl -Y. yy.y.yit: y'^ø '' ' ^llbrb Prjektadministratin g mdeaktivtteter i alt UDSTYR G MATERIALER ^ l.h'..--.'.r-i'^ 1. Udstyr, materialer (knt 4) W'. r;: '- CZ'J-'-iP r''y--'.r^ Udstyr g materialer i alt :>.:.' ''yy' IT-UDGIFTER 1.!t-udglfter (knt 5) fy.,'-,iy<,.:4 y^zfizfiizp. y y -y-it:.:^. IT-udgifter i alt -yd ", Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6} d\v. -i Wh^ - REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaiuering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) ^, 'yt y., ZMåyZ. l;*.f f! ' JV,:1 p'j^''\-"'-'-q> c* " r-' y'd i-^-1 iy,>ty! y.»:%'iyj&yiq ^..J'y-- - t-,?.' y f t '.. y- vy^-^d J ' 27/ 4. Diverse udgifter (knt 8) zyp 27. Andre udgifter i alt k yy-d 27.fi:r 27. lyy.v.-yj] l.'vy.\.: y ^- 'V'y. V' UDGIFTER, I ALT 1 J Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet} Hævet tilskud {ej anvendt) yiyzz::' yy yy...! ViZyx-: yz'yi. P. 'yz'yyvyv ;*;i^896 yy INDTÆGTER I ALT i i'-' fi r ' it;. ' 'i f; - Z:' p " ÅRETS RESULTAT 1 -' -. V '" -.'-" IV;- iv'-v I -. i. y. ViV. y.'

117 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet h- yziry' 4.!-, 4b.6b:. Xr.. verført til BAR den 3/12 29 'i '';. ;: '1:895 t V Vl'.SgV verført tll BAR den,,;-.'' Q V' 'y'^'i. verført tll BAR den y.y., \, t- f' " \ ' verført til BAR den 'fy-.;. ^;' i " ' verfrt til BAR den "- -/;. '.';' \ " Frbrugte mkstninger IV -y 1^896 r.".\'al.896 Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat ]v J ",^ -'. ' Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater iv -y ' - -' fv-^j'j.''.q Penge tilgde hs Arbejdstilsynet I ' T ! Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglei" Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

118 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt XT 29 BAR.nr. T-9-1 AT nr Bghlderi-nr. 651 Priekttitel Revisin af branchevejiedning - Arbej dsmi IJøhandbg fr lagre g Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25} Parts-knsufenter, Trmer -r.; De fzy. Jindeværencle fregående t"" : finansår ' finansår italt' 1 alt jregnskab Regnskab IRegnskab Budget ^Afvigelse iy '.y.. f -1 ' 't,~.''z yy^ ;Z: ;.<2bp,'p Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2} iyip.p 25. ;i"}^''"r6ib4b :96 Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) y ^ y y l (åzz$\y'^pi Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) yyyv Ekstern knsulentbistand I alt = e '~'.'26;4: 35.1 r89.96 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstnlnger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) ' '-i. ^ 3 " <ziyjvp ^=L"- 3. Faglitteratur g atinnementer (knt 32) y V'-.svs.bbd'.<.5:: 2 5. J Z -f-^iz^zq 4. Prjektadministratin (knt 85),b. Prjektadm. g mødeaktiviteter i alt pvyysld lv ^^^5: 25.''^-: V' ^2? UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4} ^ZZ: M p; ylt^..q Udstyr q materialer i alt C>. - i r y Kv-iyy S; f'^^.,.^.!!'-."^f- ;'ivv-:ry^ ^y^' IT-UDGIFTER tj-'i,-^; r.-.y- J; 1. IT-udgifter (knt 5) p ' ' /' IZyyl'é ^p'- '.-i;" :.*=;'.. nl.^..'''.'' - IT-udgifter i alt vy^. tvzi'v' y. "? fr^'-vc 'ir. V r.. ' ""j,.' y y y:y_ Rejseudgift 1. Reiseudqift indland (knt 6) [f '''^Ky r '^.-r: r^y REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt y yy y^d-- rc V.-- ""-' l:^:y'- zz^v^m 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluenng (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8} j,i yis,yj: yiyy.p. '^yzy^p' lzjr'^y y y 125. '.i..r ;-pi 25: Å^iMSivp Andre udqifter i alt i; "y d 125.l^' V.V-:.-'125. r-- \. "J y Z V yi'v UDGIFTER, I ALT s.i. y Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendi) '^265,4 '^<Zv9 Zz p V- ' -:?34.96q ; yz'^~ ' - " ', "":;? y-.. V -' INDTÆGTER I ALT r i i-' i'y- ".:.'.:. r. ÅRETS RESULTAT rr-".-., ^ :' yr' '". -

119 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetsblskud fra Arbejdstilsynet verført t verført t verført t verført t verført t BAR den 5/11 29 BAR den 22/12 29 BAR den BAR den BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat 5:- Z%&M'p / l65!b4p i'z'y. '11: yiy^''<^ J265.b4 :H;;i:J p '5.!";= ;.ib.' ['->:, I65:4; L. h-c"."" rjl265.b4 iiyri Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater r-.- Penge tilgde hs Arbejdstilsynet j Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen; Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

120 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Åt 29 BAR.nr. T-9-2 AT nr Bqhlderi-nr. 652 Priekttitel Vejledninq: Revisin af vejledning m cntainertemilnaler Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) l'^'-l- h:- \ ^ ' ',' - ; ' y Ue ^ ; jlridéværehd fregående 1 ' -'"'VZ '. ie finansår " - finansår ll'alt*.v ialt ^'''Z: '-^"yi Regnskab Regnskab ^Regnskab Budqet lafvigelse UDGIFTER " ' Parts-knsulenter, Timer IrZZ^'y^^hp rt ;';'Vi-.'-.' \ 'ZZ^Z'Z'J; "'-'-;-?#p Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) y i i $ ^ 'f'iyzzz^l 275. ''-^;f<^t c^275jp Eksterne knsulenter. Timer (knt 21} yyi.'zz.^-'3^9l p"-":; ;> 6.32 '^^y-'iy'iy-^ 2 '^ "^Z X^^-'.-^'^ y^riyy'l Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) yy ]^y':d f.yp.; %-' V'-^y', :-'iyj Ekstern knsulentbistand i alt i'y '"6.321 fe^j* "6.32" 27S.fV.yi-'-268:&8 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3} p';'4->*-jlb 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) hyiyzs^-'' ft>v 'C ; 4. Prjektadministratin (knt 85) ljz^v-' -Z ^- 25.p"."; '( '>;*;25)' v-i '"'" - y i:-' yy :.' '. Priektadm. g mctdeaktiviteter i alt i y -r$9 'id 'i. y y ^ 25.SS^ S2'5.b UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) vf^iyyrz::'d^ ffzfzy'^z^..vyy.,.-^..z''i Hyy -y -:-'=?"- Udstyr q materialer i alt,*.. '^^y.id Q-Z VV Y'- 'tf^vy V- yy jy.yy-zi y- ZZ. y< iv'v v^y'-% v>: IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5) [2^-f'"S ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) ')J^''y\ j {i'^^;j^''>':d' 1. :; :/r.: lj iyy^yyyi 2. Effektevaluering (knt 35).;. :flq?'t;, yji.kkzp''iv^-v'r, Vy^i''Z''zi'Vr'i F ^--j,..^ yy 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 1 tf _,' y - '' ^'Vp'y^: jzy. tjyyi 'V'i^^ ^7'- '- "i^'"^v : 4. Diverse udgifter (knt 8} \V'écyyZ<Si p-v/5v'b^ Andre udqifter i alt iyyyy yy' ^ ^: 1.? -'«< =»,1: 1 ^yyy jj..,^ '> :,- ; -...yy-::. "'". V'r'-:'-yr -{7.^, UDGIFTER, I ALT y. y yry^.^j 4.- r fe'r ryy^ Aktivitetstilskud (liævet) yvi^:32 -?rl*;6;32b 4. :.^'.?.-^ga.es i y.v'' verført sidste års resultat yiysi ':'-"?.-i -"'' fr'''l.yf''ry y^'y'y ^ H ziy'é' IT-udgifter i alt yyr.y: \yv-^ y P'l-': '^' ^f^^z.z yyi '*:f^,vy J-i; yy--y '. Rejseudgift 1. Reiseudqift indland (knt 6) 'yy. t^. ' " \.''yv'^y'ryzy^_,yq REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ""'VVyiViVi-^d l^ '. :V " f- --'y^y-iq "1 '^ '^'-yz^ Anvendt bevilliget biskud (ej hævet) i'y.yi yy-. Hævet tilskud (ej anvendt) 'Y^rZ^Zi-^Zd \-y',..y -'. 1"' '?''^' iiz-^'l'-' 'r' zi. P %'. ' y: INDTÆGTER I ALT ' \ 6.32 A.i y f y ir i- ÅRETS RESULTAT :'-.'- l '' '

121 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet f=4: y ^.'; verført til BAR den 29/7 29 verført ti! BAR den verført til BAR den verført til BAR den verført til BAR den Frbrugte mkstninger ';":sb.b" "- ir 'Z'yy' ^ '^''ii'p 'yd:^2 f;"',.^5:8 Df,yyZ"'P p _ -:/'' l-i --y. Z izr'y.'z", ':6.326 L-;, ' -'..J,.J Tilbagebetaling tii Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat 'fvti^z lpjyr-y Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater "=- Penge tilgde hs Arbejdstilsynet ^ Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regler Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

122 y{y&>[% Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-9-3 AT nr Bghlderi-nr. 653 Prjekttitel Materiale: Sunde kstvaner på lager Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsuienter, Timer Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2} Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22} 1^.. r: - L>e T ~ ;ihdeyærend';fregående ^e finansår finansår ;i alt I alt i^regnskab Regnskab iregnskab Budget ^Afvigelse.. y. yz- rz-j^ r 'aapi i-:.v-&:32 yizz y.yd 1 '-...i^i ',y ''yr-'. f-' ;,.'-ij' i- f y -' fr 24.b '^ V f^- y, jl -' % li-'-'' 5.f'^J," iérb i''-6^32 Ekstern knsulentbistand i alt.246:32". r.fr245:32' 5.^1".:. ' -li" PRJEKTADM, G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3} f:zz-y'-^wd ;^ 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31} 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin (knt 85) y-'a'-y. '^h/'yz^ l'y yy f'.;;!"<i5;b Sv:i'. -, 'r -Jy^ ef'^ 2.S--':i'. ;15, Prjektadm. g mødeaktiviteter i alt N'^-.-.^'s.b' l '.5.' 2,1-;: * T>./-i5:bD UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) 111:1 " 'iy^d f'*-'* Si';: Wvv Udstyr q materialer i alt t-r y y yd. i" i.'-'.; l;' - :y-..iyvzb y \ ';: ry -yy y j - y 'tf y.-. -.y^''' y - V W ' -.-. y-'-'y. IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5} '"ZYp p- " ly".. IT-udgifter i alt ri- ^-/^^b' 'i'.v^' Rejseudgift 1. Reiseudqift indland (knt 6) fel^'æb t--"' y 'd D V- yy-.<v-i^q tz'.'y :'yyz. r 'y''^i-vy ^ VZvZ V,-.*: l^.^ ~ -,.i-r:.'-. :-:.y-.: 'y-jii.-:, REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt rzyz^'v: d '. y! ^% ;, ':. -:;-. -': 1. Trykning (knt 45) 2. Effe(<teva I uering (knt 35} 3. Regnskabsadministratin m.v, (knt 85} 4. Diverse udgifter (knt 8} y -: tv- p^zfb^''^- ^ ' ^^a'^^ ' :-'i " y /\.- tiy> " p.; yzijfiy (kyv^"m Andre udgifter i alt 'y^y^iy' ;V Z s.is:,'/ '.V 8. y:jy-. U 'i V. ^. y '. 'iji UDGIFTER, I ALT 1 r« t : ' Aktivitetstilskud (hævet) verfrt sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt} 1251,32 Zv''^tjzzz P fijy -,..251'.32 l-, ' i hz' y VVQ 6. F.'.''-',-%,-'348:68 j'i"v^ -''Zy: 'yvyv' INDTÆGTER I ALT h., 2Si.32 l 251^32 e.f.. v348.e8 %V'~': " yj.- - t. ^ : b ;.. - y- ÅRETS RESULTAT y..j, '::>- %- ' l ' ", f^\yt-k-..' IV V t ^ -.y-

123 Likviditetsversigt (... y. i. 1 'f. y- '' y.vy '.. Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstiisynet.. 6,^ i --6.; yl''-. i ''^yy^y', verferttil BAR den 29/7 29..>-5.p t; 5. ^' '^'^''Z^-^r':jV:yiZ verført tll BAR den 5/11 29 ' 2p;b Z'. 2 p. f -ry 'y---^'''. 1 verfrt til BAR den 22/12 29 '' i'z I-3 2 verført til BAR den fe."- i.. i -1 Z- ' ' '.i i"^ 'y.iv verført til BAR den f-^ i: yy ^ i" "v' ^ t.r- Z ' "- " ^\:-ø:im Frbrugte mkstninger ( y ' y!^., Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat 1 y'^zyid V V"''' Midler midlerbdigt retur til Arbejdstilsynet, dater ;V/ \-*^,^'- \V^ LJI ' " ' ': i. ^Zi v:4^'--v' Penqe tilqde hs Arbejdstilsynet ' i l^-' 'Z'i-. Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen'^ ' i'zv^ ^' ' y ''y \Z - v,._ - ^ -> Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

124 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 T-9-4 AT nr Bghlderi-nr. 654 Prjekttitel Wyansattes arfaeije Itidenfr transprt q engrs Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjeht frventes afsluttet lQ EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsuie/ile/. Fastpris [knt 25) Parts-I«insulenter, Timer Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2j Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mms reg iste ret (knt 22) TT^~~~T^~ y~ 'indevser'end fregående [ j 'e finansår finansår -Ialt I alt Regnskab Regnskab ireqnskab Budget Afvigelse 'i.:v.'--y 9 s. 'Zv'itd }..' xy. - fyvyp 'jy ^"v'-'c < - y f.,-yy. Ekstern knsulentbistand i alt i - ' ' 35. f '35. PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mdemkslninger (knt 3) 'Jy -j r.. < - ' 'Zyy ' 'K): yy^y 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) Zl/'iZ. ijiyy ' 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) y^ Zi'Zv V^.å yd r-iy-^d' 4. Prjektadministratin (knt 85) 25. Priektadm. g mdeaktiviteter i alt syy i..y.<: ^- 'yyy-i 25-r -.. '25.MD UDSTYR G MATERIALER i-yyr 1. Udstyr, materialer (knt 4) l -''yz'cp' (-- 'f-z y.y^. > Udstyr q materialer i alt tii-:: -yy r > '.y' Qj - ^-y '.'.'"'^''-" '', y-yi ;; '. > v-yyp-. - E> rr-udgifter (;5 Æ,--->i(,'ii'. i ' ' -" -'f I. rr-udglfter (knt 5) - > Vy ^^y y rr-udgifter i alt r. iy-yjd l" yyf d.y y ' U'.V-T^;, ';.y!^ yy f is K j '.y.-i ' Rejseudgift ly">yy s",-- '' ' V* f /' * yi( fz". V - ^ Vi^. f.' 1. Reiseudqift indlantl (knt 6) ^ V.y.y.rd l- - -A.'. - s-.4 REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ly:-?' -:' l- \i~[^v ' ii:-:",- 'y ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) y-:_ y:r ^ 125, '125. 'y'd 2. Effektevaiuering (knt 35} y j! 'm- 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85).V--V'. 4. Piverse udgifter (knt 8) Aridre udqifter i alt *.^ 'i.. -, ^ ' 125.t ' i..;-i2s, l;-'^. r' jy:^ 1,-. 5.? ", % 5. UDGIFTER, I ALT 1 '.-' - -:. n Aktivitetstilskud (hævet) i. iy^-h ^P verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) '-Vy.yjj}^ i' Hævet tilskud (ej anvendt) y y & INDTÆGTER 1 ALT h-.'v' '''.:r... - ' 6 s.l -- 5D. i~' ',yyy-!.: :.; U ' ARETS RESULTAT f. -i-^ '. - 'y-'-'.-. l - ^ f--",^ -'.. i -.. h. '.-

125 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verfrt tif BAR den verfrt til BAR den verfrt til BAR den verfrt tll BAR den verfrt til BAR den Frbrugte mkstninger- Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat ty.5^ «, i 5. >.. "' /.':!.ji { '-. ' ZyV. ',Z'^ ' 'jij'ji ^"iyi^'^z^ f. VyZ-V-^. -Zry 'V-., "i f II :vlv z: Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater Penge tilqde hs Arbejdstilsynet 5. :- 5. Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (2 mdr. reglen ' ' l"-~-. - Bemærkn inger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

126 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-9-5 AT nr Bghlderi-nr. 655 Priekttitel Ny branchevejiedning - jeg kører skraldebil Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND De flndevberendé fregåeride tj '^' /" 'finansår ' i finansår Fl alt. ' Z- I alt iregnskab Regnskab iregnskab Budget,Afvigeise Parts-knsulenter. Fastpris (knt 25) yyz-p Vi' - r- "'UyZ' t Parts-knsulenter, Timer ^yyvy^. > - '-'vy"v\ ' 325, ::-;325;b6 Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) y^yvp l 11^^6:952 Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) tji^i"^^-å:. r Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) y y y Q Ekstern knsulentbistand i alt l^-ji.-6:952" "^,6: fc;'-^>'-^'-3i8-48 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER vy lyb 1. Mødemkstninger (knt 3) - * j y' '^ '.-r'ri Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer {knt 32) 4. Prjektadministratin (knt 85) y y. y j- y 25. ^^^Ji;^*'' 25!^ Prjektadm. g mødeaktiviteter i alt UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, nnaterialer (knt 4) r;^. ^. udstyr g materialer i alt W ':xj:jy rr v IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter {knt 5} y. - rf-%^<4'f^ti IT-udgifter i alt y - ; r.^ Rejseudgift 1. Rejseudgift Indland (knt 6) Va y-, REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt fiv'j -y^'yd J-' v ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaiuering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 6) Xi-yyi^i kyyjs^^ ' -y^'v' yi\f''^ ih. 'i :;>'."Q-.yjfif^y. J- ;' Andre udgifter i alt uv-yyyb k}- yyd 1. P '^'-'Ubd^ i...' '' yy^'.' \^''yy, " -.- UDGIFTER, I ALT i: I r V [ y y. y v Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) ' 'V'^y iy izr i. b: /r6.952 y 'V'V'r K- s s;. Vy.; ' - b'l'!'.;^ r*'. ii'.: C^rWiQ yq A 5. f- y ir^zzv-y'- INDTÆGTER I ALT Ui l-. ' L y -."-_ '" ' '' ' ' 'ZZj'" % ÅRETS RESULTAT }yrr.^^ y U- r.\" ' ' 1"', ^,' "' ^-^' 'V,. ' 1-*- 'Zy ;t 4 d

127 Li kv id itetsve rsi gt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verført til BAR den 29/7 29 verført til BAR den verført til BAR den verført til BAR den verført til BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater.--'r45..:-.5. i'y : d '.Z,'. >6"9S2 " " i p, ' / Penge tilgde hs Arbejdstilsvnet [ Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen; Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

128 ,(X)Hc%!3 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-9-5 AT nr Bqhlderi-nr. 656 Priekttitel Ny brancheveiledning - Jeq henter smittefarliql affald Prjekt startet Prjekt afsluttet Priekt frventes afsluttet ^. } "y»indeværend fregående '' e finansår. alt finansår il alt ' " Reqnskab' Reqnskab Reqnskab Budqet Afvigelse UDGIFTER f - EKSTERN KNSULENTBISTAND *. Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) >'^'fci^- i' )vyfå.'. ^ "' -., J'' - l'l- "''ji'' '... j>>r, '.S.-'v^ Parts-knsulenter, Timer '.yyyy.p, 'y-zyzh Eltsterne knsulenter, Fastpris (knt 2) yfyå'iyp'', 'kyyij-i " 235. tz^yiz i^?p^ r*,,-r".:t '> w Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) 4.^^--; ^J-"-'>4. Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) gkstern knsulentbistand i alt y^ y. ' -' 275. ' ^ :-? -> PRJEKTADM. G NØDE AKTIVITETER yiym, y ^.f^.y..ys.r''.x^ w& 1. Mdemkstninger (knt 3) y y. d 2. Kurser, seminaret g knferencer (knt 31) \yyiv% d izvy V fz i'-yypy,;-,i 3, Faglitteratur g aljnnementer (knt 32) Viyy^ Via ^ M'kyp. fyy.< ".''" 4. Prjektadministratin {knt 85) 2 5, j^if.j, j -izs'.d '^,vyz~^wzj''j izzz^ 1"". TJ'^-'-'i -. - Priektadm. q mdeaktiviteter i alt y y y ^-d 7 y p 25, l ''" '.. -.r, -25. UDSTYR G MATERIALER lyjvyy 1, Udstyr, materialer (knt 4) 'zsry'g Zmy$ Udstvr g materialer i att iyyy^',d... -yy.rr :...i-q rr-udgjfter 1. rr-udglfter (knt 5) - y - % ' 'y^.y' ' ' 6. yyy::'^ rr-udqifter i alt y-.'y 'Sd- y'vr -yyb yyy "-v'.^ Rejseudgift ^^* -V-'i 'y-yzz'fi 1. RejseudQift indland (knt 6) hyt '^'ivv" '-v'^.yyi) REJSEUDGIFTER, INDLAND i att y-'-yy.q '^VirA''. >y,.- y- y^q ANDRE UDGIFTER "^y. '-' >:.' ' % 1. Trykning (knt 45) :i^izzp; 1. ^:-4"r;.>s--iMf '^:^^ 2. Effektevaluering (knt 35) ^ iyv;"''' f, -. ^...y-.y-q ^yy-'-yf^ ^ r:. 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter {knt 8) ^')^-^'?,i^:. i %y'm ' r'v'z.i$. ' '. jy"'.i^-i øizsi^z yimvf'^' Andre udqifter i alt i '-yyvi y : 1. r^ai --.'1. y y i y ^ y - "Z '.V' } UDGIFTER, I ALT K 'r-^...'.,..,.r-.. Q. 4Q. 4. " y.y'vyø'q Aktivitetsti Is l(ud (hævet) izy^ys 4. "t-^z'vz'^z^m ^4y^^y..' verfrt sidste års resultat j.y^:d,, -';Xi,.r:,, -. ZyØi- Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet),l&-y.yv^p Hævet tilskud (ej anvendt) 1' "ZvZy (5-:"':'?.' '.'. ' : '' INDTÆGTER I ALT I'V -r i: l. y.y. 4.; J ' 4. > i y 'f~ ' - : "'- 1' "ZvZy 'yv^:-j ''yy-'-'fi- ARETS RESULTAT V. -J.y-Q

129 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet ' ; "4. verfrt til BAR den I'',,..;"'.. f"'.'.. >- verfrt til BARden l'z'.'zzji^ Jp. verfrttil BARden fe- 'i.;z'^ V' p-t"- -^'-P verfrt til BARden K ''Zr.'Z-d [,>'../.'.> verfrt til BARden 'jy ZjV'^'p *^KiZy V Frbrugte mkstninger ' ' * ^ ' ' Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat "j'-«, ' ', r; - Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater L,.-: ''..-- i '', Penge tilgde hs Arbejdstilsynet i.4. pt' 4D.Q Ufrbrugt rest pr. 3i. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen y ' Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

130 '-'\ Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-9-7 AT nr Bghlderi-nr. 657 Prjekttitel Prjekt startet Undervisningsmateriale: Filmcases m løfteteknik Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsuienter. Fastpris (knt 25) Parts-knsul enter, Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) Ekstern knsulentbistand i alt PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER r : ^ y^ - ' y ^ y v y y. jlndeværend - fregående f""- iy., -,e finansår finansår ilalt -Ialt {Regnskab -= Regnskab 'Regnskab Budget yc d v'$: " y,''.i ^5:SÉr 'Z^iZ.d: Hi t, 575.i i j i ^Afvigelse 'r-y-' 'i'^v -' "yy.zvp 5.56' fs;--'-' " Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin (knt 85) VP y..j :' ' -! -i ; åf.;.y viyiv -_ ^y-y-^ ' ' Z2S'.6Q Prjektadm. g mødeaktiviteter i alt 25.!' 25. UDSTYR G MATERIALER 1. Lldstyr, materialer (knt 4) yzzi Å ir Tir i Udstvr g materialer i alt y. U- 1.y IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5) IT-udqifter i alt Rejseudgift 'S- 'i -Zy d\ ' -:..; Zy-M 1. Rejseudgift indland (knt 6) jt.vyyy-: ' " '-. REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) 'iyé-iyi y-- rr ' yf^>z^\ i. 1. yi y r i..i.^*';1.p r ':..\' /v^-i'"*^ i y j "z;^z.ytk '.Z ZiCrZ s* Andre udgifter i alt wzi.'yyv.;^ ie '''i l.r- 1. Wyy^yy: fv "^'yy- '- y -'1 'ys UDGIFTER, I ALT i...'-yy 5.56 ir ! Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) -5:56' Ty-; U-'".5.56 ^ i' '^ r-- --y^. Syyp Hævet tilskud (ej anvendt) fy-- jz.yy U r V, Z f.' -: 7. 4-': fi ' f- -, ' 694';944 i..' ' '^ ' '"V- -.J"--* - 'z - INDTÆGTER I ALT ^V. "' 5.56 f ! -, ', ^..,..J I-. ARETS RESULTAT?- -'" '''' 'f. '-'.-..- ; "."' U i..- -/' )i' '.','-..

131 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verfart til BAR den 29/7 29 verført til BAR den verført til BAR den verført til BAR den verført til BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat ^-7X '> 5.. y-z.' >:; /."....Q '-;'/ zyi p v':i5.56,...-7, pi' 'i^:i y[ ^ fl.^ 5.. l, ^.-Z'/''Z-^ i'rz-.r' 'V' - - <j' - É-: Z5.56 Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater Penge tilgde hs Arbejdstilsynet ' 44:944 : Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regler l -y Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

132 V Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-9-& AT nr Bghlderi-nr. 658 Priekttitel Værktøjskasse m kundekntakt/vanskelige kunder Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer "jlrideværend' fregående I ' ^! fé finansår 'finansår fl alt I alt 'Regnskab Regnskab IRegnskab Budget Afvigelse yyy b %r r '" yy r { '-;* I Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) yj/vyd^ 33.' 33: '7:, Eksterne knsuienter. Timer (knt 21) ZZfiv ljy Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret {knt 22) rv i^yl ;;''^;-> Ekstern knsulentbistand i alt : PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER iy ZjZjZfy 1. Mødemkstnlnger (knt 3) y j y :, -^..i :i:'- '-y'^ 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) yyp' 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 'Hyd.y'f^jyyyvp 25. '. r-z25:66 4. Prjektadministratin (knt 85) VJis % prjektadm. g mødeaktiviteter i alt t^'-', jiij 'V: 'ir"iy... -:,^' 25. ^. ' 25. UDSTYR 6 MATERIALER 1, Udstyr, materialer (knt 4).y '.'.'" 'I- " * Jl BMu é-if'- ZZ'/P: i-:.d Udstyr q materialer i alt 'ir.~ -^J'^-yf': V"-V ly '.-;".- :"; '-y 1.,, :;f-:_,' y y rr-udgifter 1. IT-udgifter (knt 5) ^'^fzy^zd :?-^; 1 IT-udqifter i alt ^vy^ y.r,d. ' 'i i - V ' t -^:yyiy\ y.yti Rejseudgift Z<-1 1. Reiseudqift indland (knt 6) lyzzzy j i>...^ \'y-:q i- 'ZrBZr REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt i 'Vi ' y. h: ANDRE UGIFTER...- -V-fi'./ly::^- ', 1. Trykning (krit 45) ^-\yyi 2. - i,/v.i'2pq: yi'-zy-zz:^~y 2. Effektevaluenng (knt 35) yz 3, Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) yd 4, Diverse udgifter (knt 8) fit. V': " "fjz. l^^'fvw Andre udqifter i alt y V 'y v lvt " '^ 2.l4.i.V':2:D w iy. -' Z'""' '' "' " "" >'- 'ifv UDGIFTER, I ALT ^ i ;., 65. H : 6S. Aktivitetstilskud (hævet) verfart. S'itlste års resuwat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) j: i- --P '\ ' 65..: y^;65. f-,^,. x^^, ^ '" '7:^ y Hævet tilskud (ej anvendt),.., INDTÆGTER I ALT \r-'' i k 65.' «5...' f-.r 1 ' : ÅRETS RESULTAT 'f'.' l 5. l ' ' - ''., h^.'.'' '"' K : " " ^"^. ' " - :

133 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verført tll BAR den verført til BAR den verfrt til BAR den verført ti! BAR den verfrt til BAR den Frbrugte mkstninger r - - '.' l j. - [ -' -.6 [ : Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater Penge tilgde hs Arbejdstitsynet 65. ; 65. Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglei r r Bemærkninger ttl eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

134 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt År 29 BAR.nr. T-9-9 AT nr Bqhlderi-nr. 659 Priekttitel Værktøjskasse m krisehjælp Priekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet De 1- Indeværend "fregående e finansår ' finansår. 1 alt Regnskab Reqnskab Regnskab Budqet Afviqelse UDGIFTER i i ) EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris {knt 25) r Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) "..8.' I i- ait Parts-knsulenter, Timer ".." -.-J - '' Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) y y 9:48, r- BA8d ' /-g:48 Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) % : '-^Z-S ) -. '%. " ;.'"f Ekstern knsulentbistand i att. '89.48' ' , PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) ''i ' 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) ' '.-. ^ Z'Zy d. - y.zizi " t. 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) vyy. ;,; y^. i ''' yy 4. Prjektadministratin (knt 85) ^ s.p' r2.pp rs.' - Priektadm. g mødeaktiviteter i alt.' -iy 5.d! f 2. UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) '-,;r,' :'>/Ci yr'xy.q,. '. ' P Udstyr q materialer i alt y.. j t"-;; - ". r. t y y IT-UDGIFTER ' 1. rr-udgifter {knt 5) y 'y^_ry Q i.. ' ; -.'i-- ' - "b IT-udgifter i ait v--y ; r V f y d - ' ' - ^ d Rejseudgift r- : ',%-"' >' 1. Reiseudqift indland (knt 6) ' ' -'..." '". " 'Zy ' REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt y-"' '. -.!.' -.X i' ' ANDRE UDGIFTER. '- ' * 1. Trykning (knt 45) 1. 3,. ' J i 2. Effektevaluenng (knt 35) Zyi ' -P., i '...', ' P 3. Regnskabsadministratin m.v. {knt 85)... f ' '. ;- y yy t.^^ Diverse udgifter (knt 8)., i Vy -1V-. ^ j- *^ iy- 'X-v Andre udqifter i alt.' -'-^.'. ^^' 1. V 1.bb UDGIFTER, I ALT S2 Aktivitetstilskud (hævet) *' 94, '':.!; verfrt sidste års resultat pijy '"' ' ' Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) "-- ' ^. ; Hævet tilskud (ej anvendt) ;" = ; * P INDTÆGTER I ALT ' k - ;!- - i- ARETS RESULTAT l ( / t.

135 Likvlditetsvetgigt^ Pfjyfyyjy Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet I '4^. p-, ;4.pp verført t I BAR den 29/7 29 verført t I BAR den 22/12 29 verført t I BAR den verført t I BAR den verført t I BAR den wy 5:p 44-"48 b [";-"--5. r-. "44,48 l-"'''-' :-J Vb Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling tll Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater yyy>'[^ ziij-'-y K'-:'94.48 I ^ i'': Penge tilgde hs Arbejdstilsynet i: Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regler Bemærkninpef til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

136 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-9-1 AT nr Bghlderi-nr. 651 Prjekttitel Ny branchevejiedning - Sygetransprtvgne, udstyr g uddannelser Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Irideværén"d.fregående - le firiahsår -finansår il alt-.".. ' -I alt 'Regnskab Repnskab IReghskab Budget ^Afvigelse pz.y';- "i^v^- 325.^_;'^- --fsiv- ^yzy/^l^ Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) Ekstern knsulentbistand i att s' 325.; '-325: PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER *'-S::;.f^'^ 1. Mødemkstninger (knt 3) J^n?yy^ yyyyy.-.^ ytiy.-.'yv^' *K-i'A"S'-.".v.: ^: ''y^yp, 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin (knt 85) :*' fi yz'.'-y^'" ^' ''{sl J-'i?!l: f25^p Prjektadm. q mødeaktiviteter i att UDSTYR G MATERIALER liy y-y yrd. l. V'^" y'v-k 'y.---.d ii'p. 25.I-" z - ^'^ Udstyr, materialer {knt 4) ten flf':-ifb; ^ ^. y ;.y:t.y^?^-, Udstyr g materialer i alt i^'jy iyy-q'' lzy-.- ' ZV^ rv ' V. "-.Vé- t^v^yy- h. V ' -V^y-. f-y-. '-.'Z y y IT-UDGIFTER y 1. IT-udgifter (knt 5) E^yAi^ tyy zz\\yvy^ WypiZVØ'i %'<yyi fy'i' IT-udqifter i alt Qfmy. y-.-'- ' X^ -- -vzv^ - -1 y--- 1 ly:.'-y':^å-y f:iy ' Rejseudgift \Z:Z].z ^,5^. r.j 1. Reiseudqift indland (knt 6) fz yi:i-yyq' tyz i tvy REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ^v:yi:vd l" V", L ; ''-h^y-.i^vq ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. {knt 85),.'.-'Ji, -n'd' yy Andre udqifter i alt (z^'vy^ '-'d fy'a yyd 1.!^;- S-iL y j " - UDGIFTER, I ALT y y "?-. '-~,:: 'vr.:,: -..-y 45.! 45. Aktivitetstilskud (hævet) 45. ''s^;;4 :pp verført sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) yy-my Hævet tilskud {ej anvendt) -i'zyp 'fv 4. Diverse udgifter (knt 8) M^y:ZlMP- yt,^y^. INDTÆGTER I ALT 45. r, 45.6 Ik: ^ ' ky- ARETS RESULTAT W y- "y l- V - f b V '- ' y. Ly-: Vr"-^-^. fy y^ 'i

137 Llkviditetsversiqt r 4 ' "'""'. -'V Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet '^r45., 45. r,'. verfrt til BAR den y. ^ ': ' \'Z.. Z.ZZ. verført til BAR den, ; ' ' z verført til BAR den.,. ' verfrt til BAR den verført til BAR den r-.'' 'i- Z i ^ Frbrugte mkstninger ZZ '.' ; ', Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat ' "y ' V-.. y'"'-. Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater. - '-'-Z Z-yi.-. Pende tilgde hs Arbejdstilsynet '45. ^ ^. }':.- ' / f -. -" -. Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqlei. - Bemaerkntngertil eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

138 Reqnskab fr Aktivitetstilskud BAR Trans prt År 29 BAR.nr. T-9-11 AT nr Bghideri-r Genptryk afbranchevejledning: Sikkerhed ved brug af stiger g Prjekttitel redninqslifie ved brand q redningspgaver Prjekt startet Prjekt afsluttet Priekt frventes afsluttet [Indeværend. fregående e finanssr finansår I alt' " I alt Reqnskab Reqnskab Reqnskab Budqet Afviqelse UDGIFTER t. EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) J. Parts-knsulenter. Timer b Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2). \\" P Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) i' "" ' Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) '.. V-. J^- r y.q '. Ekstern knsulentbistand i alt! PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mdemkstninger (knt 3) "..,' - " \.,.-' 2, Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) ^ 9, " *. * -. y. '..'^ y '- 3, Faglitteratur g abnnementer (knt 32) - "''J- ;.V- - - ^' ' A. Prjektadministratin (knt 85) '., ' 'P. 25,. ' 25. Priektadm. g mødeaktiviteter i alt *. - V ' i 25, ' - 25.," UDSTYR G MATERIALER 1, Udstyr, materialer (knt 4) " r-'-i. p. yy [ y y Udstvr g materialer i alt. - '6 i., rr-udgifter,',- 1. rr-udglfter (knt 5) \y^- ' yry.y IT-udqifter i alt y- K; -. "! ' - "7 i ; Rejseudgift 1. Reiseudqift indland (knt 6) \ZJ'i'Z '.- REJSEUDGIFTER, INDLAND t alt -.- r-! - '. ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) '\ - f -'j 15, 'S.' '15. ''. t 2. Effektevaluering (knt 35) Vy - ''-y-.y ''-^^ 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) '. 6". p.-..., 'V V<3 4. Diverse udgifter (knt 8) i- -y'. ' 'i'l P Andre udflifter i alt \ r'. " is.!- 15.," *.-. " '.-.' -'' [ " i: UDGIFTER, I ALT :. 25.'. 25. Aktivitetstilskud (hævet) v ' 25. ', : - verfrt sidste års resultat.-". Z -..' *:." ^ --. Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) ;- ''...':- Hævet tilskud (ej anvendt), : "Z.' -. INDTÆGTER I ALT - ARrrS RESULTAT t ' ' ( 1-.! 1-.

139 Llkviditetsversiqt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet '.' Midier midlertidigt retur til Arbejdstitsynet, dater ' '. -. verfrt til BAR den '. verfart til BAR den. verfrt til BAR den. - - verfrt til BAR den -- verfrt til BAR den V. - ' - ' Frbrugte mkstninger -. ' Tilbagebetaling tit Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat, - Penge tilgde hs Arbejdstilsynet 25D. 25. I!..- ^ Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien. - ' Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne -. ".

140 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-9-14 AT nr Bqhlderi-nr. 6S14 Priekttitel Kampagne: Jernbaner - kundeadfærd Prjekt startet Prjekt afsluttet Priekt frventes afsluttet f..' L>e iindeværéride fregående ifinansår finansår I alt I alt Regnskab Reqnskab Regnskab Budget {Afvigelse UDGIFTER ( 1 - ' EKSTERN KNSULENTBISTAND k Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25). d l' ' " ;" Parts-knsulenter, Timer -. ' l y,?*-... Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2} 781X i 781.* Eksterne knsulenter. Timer (knt 2l) y-; <;27.176^ -r Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) r. ' -. ' -, y 'Z id Ekstern knsulentbistand i alt ^"' 88:176= r38a.l76 PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1, Mdemkstninger (knt 3) 'y rv'l 9 i ^ '."^ Z-i - 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31). Z'-y Faglitteratur g abnnementer (knt 32) i'"'-:- 'y^..p izi "'J ;6; ; " '^,%'''..' 'ip 4. Prjektadministratin (knt 85} l.d i.' % 3. -.'.' -^2. -/--..I '.'->;.'',..li- : ; Prjektadm. q mødeaktiviteter i alt 1, 1. 3.f '. 2, UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) \zvyv y y '- p' Udstyr q materialer i alt " V ^ f -^^. IT-UDGIFTER 1. IT-udgifter (knt 5) -,, ' -y^. y,, y IT-udgifter i alt y y ' i-; Rejseudgift ^" 1.^ < 547. S:' 1 i ' Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) y,'y '. - P yy..y^ 4. Diverse udgifter (knt 8) f >.;".- if' - '!,.- '. 9 Andre udqifter i alt! ' > ' 3. \ ' - '3. 55, "' 547. UDGIFTER, 1 ALT , Aktivitetstilskud (hævet) - " B2'.176 1,., Reiseudqift indland (knt 6) Z' '" ' " RE^ISEUDGIFTER, INDLAND i alt - -..'. -" ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) '' } /3,bp!, /^3.' '..-^,. 2. Effektevaluering (knt 35) K t ' '. Z- : ' ^' ' "'i '"" verfrt sidste års resultat K '.I'-' ' ' " Z ; \-v - Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) y ' '.--.,,, - ' :. Hævet tilskud (ej anvendt) ' - ]. " '. -' INDTÆGTER I ALT i I '. r ' l.^ ÅRETS RESULTAT

141 Li kv id itetsversigt yy 'V- Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet..M.. f 1.. verført lil BAR den 5/11 29 verfrt til BAR den 22/12 29 verført til BAR den verfrt tll BAR den verført til BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater : 78,' 4.176, V- :- V. 821:176 "'"- -C.. ', -5. Q.;."78.p I ' ^.: ' - " Penge tilgde hs Arbejdstilsynet : r-. r. Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen'., -l.q f. -1. Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne Kampagnen har bestået af en række plakater g hasngeskilte pé statiner g i busser/tge, hvr trykning g reklameplads har været en væsentlig udgift i frbindelse med pnjjektel. Psten ekslem knsulent bistand er verskredet væsentligt, hvrimd psten trykning (hemnder gså reklameplads) er blevet væsentlig mindre. Årsagen til ændringeme er, al den eksterne knsulent har arrangeret reklameplads g trykning, g der således ikke er fremsendt specifik regning på disse pster.

142 %S\y(e vy Reqnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-9-16 AT nr Øghlderi-nr Prjekttitel ArbeldsmlllBmder - luftfart Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER Ue Indeværend fregående e finansår finansir i alt I alt k - Regnskab Reanskab Renskab Budqet 'Afvigelse. t EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) '^ ' -.'. " " _' Parts-knsulenter, Timer yj. ''.y. 'V ZV " Zi eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) ' '"- i ^ ' r - ^ Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) ^- :V -'/ - Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) ',y ^%id ' ' 'r. -,.(.V ^y - -'--. Ekstern knsulentbistand i alt - ^ Qi. -.- ' ' 35. PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mdemkstninger (knt 3) '- ". 1 "', ". -.. y. -. r' 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) '' 'i 3. Faglitteratur g alxmnementer (knt 32) vzzzi -...' ''' i ' b 4. Prjektadministratin (knt 85) yy. - ' ' 15,, '-' - '"J} Prjektadm. g mødeaktiviteter i alt f. ' UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) V ZV r; ' y.^ Udstyr d materialer i alt - t.-. h y f.,. ' 'i. -- rr-udgifter "M 1. rr-udgifter (knt 5) 'J yv/-.,y,' [ y - y. '5? rr-udqifter i alt V '' t'- '' - \-, ^ - Rejseudgift 1. Reiseudqift indland (knt 6) ' y : 'd " - '!" REJSEUDGIFTER. INDLAND i alt ) '" ' l *, ANDRE UDGIFTER 1, Trykning (knt 4S) 'Lfy' j.."--q " z- d " > 2. Effektevaiuering (knt 35) V,... p_ ' '-'y.y'v^' 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt S5) 'y - 4, ; ii''-'zy. 4, Diverse udgifter (knt 8) knferenceafhldelse i ";. 2, Vy 'zbi C Andre udqifter i alt ' 'v " r'- "- -* - 2,?. 2. UDGIFTER, I ALT 1 ' zs..25. Aktivitetstilskud (hævet), y.. i verfrt sidste års resultat - ' '"'' ', - Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) ' f" V, '. ".', Hævet tilskud (ej anvendt) : r^'v D' i " -i j. ' " INDTÆGTER I ALT '., - ", 25.^ ' E ARETS RESULTAT - f.,. ".',:-. " i - i'." I -,

143 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verfrt til BAR den verfrt til BAR den verfrt til BAR den verfrt til BAR den verfrt tii BAR den Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat 25., 25.! p 'l ll.;..' 'y - D ' i - y.y. - ' Midler midlertidigt retr til Arbejdstilsynet, dater Penge tilgde hs Arbejdstilsyrt^t i 25. Ql 25. Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen f, >!: Bemærkninqer til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

144 Regnskab fr Aktivitetstilskud SAR Transprt 29 T-9-17 AT nr Bghlderi-nr ^, Anai/se at arbejdsulykker inden tr lutttart, samt udvikling ai værktøj m ulykker Hl branchen Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter, Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsreg isteret (knt 22)! "~De r~~ jnde'værend fregående y e-finansår finansår =1 ait I alt f-. Regnskab Regnskab iregnskab Budget Afvigelse '- i y 'X 'iy: :.y..-y i. 'y-.^, i b; yf 'yd i%i yd ,.3. lis. Ekstern knsulentbistand i alt ' 415. M "415. PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mdemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin (knt 65) 'i'pi vp ^' ZM y 25. m vy.': Z4yP : Z'Zi":. -Z'y' 'is'. Prjektadm. q mødeaktiviteter i att -'-.'.ryy-'d 25,QQt:?-'-- ":-r-25."q UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) WV-y^^y.,. Q y d (^ZZt''-({yj yid- Udstyr q materialer i alt y l y i j f y:i-r -'.'..-?i' - '^y- K^y'.'yy^ iv-.'' r y rr-udgifter 1^-' 'A '. 1. rr-udgifter (knt 5) Zv'p: ' '...^ff '^y./i rr-udqifter i alt ' ' Vd Vr.-y :.':; j-yy ^''-' y-; k y'- '. ^-y---' % ^ - Rejseudgift '.is-'i-''^ 1, Rejseudgift indland (knt 6) ''r'''':'-ry:' REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt =^-.'i^:.''-"^'«".i6 y y y y V.- 1, Trykning (knl 45) F-'-r''^-'-^ ' ll, '^^ 2, Effektevaiuering (knt 35) f-*"''^ii,t-^"'^ ^ 3. Regnskabsadministratin m.v, (knt 85) 4. Dtverse udgifter (knt 8) hiå -SaVyZ.r-i^ p y.ay.. =j- fkndre udqifter i alt r-"- V --- Q'J.'J. - ' 11,?! ^.-"'>-':li"- S*'-; y. ^.>-y-'- 1.' -^"^. :^'^> ^f. UDGIFTER, I ALT ^.'..Æ r--- i -^ry,.-. SS.i. f:~ 55. Aktivitetstilskud (hævet) il r y, -.. : 55, i^r.. V r^s5d,b verfrt sidste års resultat Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) 1. i'i ^. 'V ' 'øvzifji,. yyyp- IWDTÆGTER1 M.T L ṟ. Q : - ^' '-> 55.1 " i' >:,-< b.j r.' - V'-' -' - - ARETS RESULTAT i" y. '! :. ^. ' L'"".- ' - -.!-- ' *.'.

145 Llkviditetsversiqt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet 55, 55. ' verfrt til BAR ben. verfrt til BAR den "..'_-. verfrt til BAR den i ; verfrt til BAR den.. : verfrt til BAR den - '_.: Frbrugte mkstninger.. Tilbagebetaling tll Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat ' - Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater. 'i Penge tilqde hs Arbejdstilsynet 55.! 55. i - y. i..y. Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler f3 mdr. relen I- Bem«rkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

146 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt AT 29 BAR.nr. T-9-18 AT nr Bghideri-nr Prjekttitel Nyheder pé hjemmesiden - videreførsel Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter, Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, rkke mmsregisteret (knt 22) ~ ; (31 {indeværende fregående ^finansår finansår I alt I alt iregnskab Regnskab.Regnskab Budget Afvigelse.,. ; - l ' ' i 28. i: is' V. ' " Ekstern knsulentbistand i alt ' PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER / 1, Mødemkstninger (knt 3) y,.-, - < ' ' 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) i'z-.' 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) Zyi '.'/ ". -.' - V '. d : ''- 'p 4. Prjektadministratin (knt 85) y':-,. 15. ^! X. y Prjektadm. g mødeaktiviteter i alt : 5. ^ ' - " UDSTYR G MATERIALER 1. Udstyr, materialer (knt 4) V. 9 ;, ', : ' y " -:.". ' '. d l yy. Udstyr g materialer i alt -.'.X.. ' '!. i '. i... 1"! IT-UDGIFTER 1, IT-udgifter (knt 5) ' '' ' '..' -i ' IT-udqifter i alt i: --" Rejseudgift 1. Rejseudgift indland (knt 6) - REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) Andre udgifter i alt f- -' i 1 { - i ^ ' - -. UDGIFTER, I ALT : r , '-.-, '' 6' Aktivitetstilskud (hævet) verfart sidste års resultat Q ' Q.- Anvendt bevilliget tilskud {ej hævet} ' / j. Hævet tilskud (ej anvendt) - ^ - INDTÆGTER I ALT \ f L t ARETS RESULTAT i l f 1-1 ' i ' '

147 Likviditetsversigt Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet verført til BAR den 8/9 29 verført til BAR den 22/12 29 verfrt til BAR den verført til BAR den verfrt tll BAR den "3^ 3, l. ^ ". 34:74 " P -Z -. -, ' Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat Midler midlertiqigt retur til Arbejdstilsynet, dater : Penge tilgde hs Arbejdstilsynet f Ufrbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglenv Bemærkningcir til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

148 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt 29 BAR.nr. T-9-21 AT nr Bghlderi-nr Prjekttitel Ny branchevejiedning - Arbejdsmiljg fr bude Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-Icnsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulenter. Timer Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2) Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) y ' y y ' ^ yizzij-q. ^yvz-zy i^hiz'^':v: y f'r.flfj.^,':yy/' -.. t Z y y y y ^ y ~ pndeværende fregående V '' ifinansår'-'." finansår si alt' I alt '.Recjnskab Regnskab iregnskab Budget Afvigelse- 'iiy'<i-.z JyZp; >;>; dl ; % ' 275. jj'^ t,' - r-^ '-. yivv 275^ SSiiP ' 'Vi' ' 'i'^je* Ekstern knsulentbistand i alt 275. Pf!<275:b PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) :>.JQ 'V'^'i.'; 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin (knt 85) y. "- i-f^yp. T'r ^* *^^ izzøp^. yi.t y-y. p'vy -yyp- 25. ^-tpc"^>:^l-' ::ti:y 'pé^iit '.y ' -y r li^'q ^'Z:^'Zy^-f-Hi. Prjektadm. g mødeaktiviteter i alt y y 25. r: -25. UDSTYR G MATERIALER 1, Udstyr, materialer (knt 4) ir.. Udstyr g materialer i alt 'i'- rr-udgifter 1, IT-udgifter (knt 5) yj r- -y '. '.: rr-udgifter i alt Rejseudgift 1. Reiseudqift indland (knt 6) t, r' 'e-'^^'iz'rz '^''^.yzi^-^'d REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt f. -.' ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 2. Effektevaluering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) mvyyjd glip y-'.i.'iy -W 9'..^y;Q'. r'..: -' V '.... 4,..i I,-^' *-i'^:zt'6' 15, S-Æ5.p f.. ' '<-. y -i.ti y -.:-V;i!.yy : \^'y.izyvii. * Andre udqifter i alt y j ' Q twvyv^ l5,k- ""-,15. i"..' f i-:- 'y-'v : : ''' y./y F:P~- -! UDGIFTER, I ALT i"'.. t-^r Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat Anvendt bevi/ifget tilskud (ej hævet) Hævet tilsiiud (ej anvendt) y:^ ;^;^ iyz^ziz rj^vy y~^- " yyz Z l*' m 45.1-JA V :45,p H Z s-.'- Qi 'V -, V. INDTÆGTER I ALT yb,.. ;. f, -" 45. r 45. y.. - ' : V-V-r'y i - 'i': "i ÅRETS RESULTAT f"-- - r." '- ' "'; y /.y-'"" yy--.. y - -.-:' - ~

149 Likviditetsverstc^t Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet.:ii5p.qpp* f-,>:45q, verfrt til SAR den verfrt til BAR den verført til BAR den verført til BAR den verført til BAR den yz. \d y. t' i,.'_d -.y'^'v yyv y' 1/-; '...; r Q - P '.y' j - y rz Frbrugte mkstninger Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, dat V -y. I ' Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater Penge tilade hs Arbejdstilsynet K 45.! 45. f 7 ^ li r v ' ' """'"'.i-.- Ufrbrugt rest r. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqlen''^';:. = l^-"-' ^-^ yv^yvyy Bemærkninqer tit eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

150 Reqnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Ar 29 BAR.nr. T-9-23 AT nr Bqhlderi-nr, 6523 Prjekttitel Værktøjskasse m udbud q arbc dsitill ø Prjekt startet Prjekt afsluttet Prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-kn sulenter, Fastpris {knt 25],.e Indeværend fregående e finanssr. finanssr lait 1 alt Reqnskab Regnskab Regnskab Budget Afviqelse :* l.l. _ - ' > \. " ' Parts-knsulenter, Timer '.. Z. ' ; Eksterne knsulenter. Fastpris (knt 2)... d :'"'! 225. ;.-,; J.'225.6D r' Eksterne knsulenter. Timer (knt 21) 5, ;;'. 5;b Eksterne knsulenter. Ikke mmsregisteret (knt 22) '-. VZ 'C-, Zyi?. ' ' : i i '. --. i Ekstern knsulentbistand 1 itit r- 275, 275. PRJEKTADM. G MØDEAKTIVITETER - 1. Mdemkstninger (knt 3) ^ 6' *.; 2, Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) '!,j. ' '/-" - A, 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) -! - -Pi. q 'j-. ^ ' 4, Prjektadministratin (knt 85} '.'.-. Prjektadm. q mødeaktiviteter i alt 25. 2S. UDSTYR G MATERIALER....> 1. Udstyr, materialer (knt 4} -P y '. '. -i -^y ;, Udstyr g materialer 1 alt ".. I..-: " Y'...i - v^.'-. rr-udgifter -L rr 1. rr-udgifter (knt 5) _ -' ' [-:. rr-udqifter i alt ' r..: ;., " y-- yy \ - Rejseudgift " J 1. Relseudgift Indland (knt 6) b ' [ :." -. REJSEUDGIFTER, INDLAND 1 alt P '.. r.,.' ANDRE UDGIFTER 1. Trykning (knt 45) 6 -- y ' ' b 1. ^ l. 2, Effektevaluering (knt 35) j'z.i. '-. -y -.'' 3. Regnskabsadministratin m.v, (knt 85D) ', Z'.-i^ 4. Diverse udgifter (knt 8) y y..-' ' - '. Andre udflifter i alt i - N-s.'; - l.k- ' -ld.d j.'.. V ': UDGIFTER, I ALT f - t" Aktivitetstilskud (hævet) C)V j ' y \ - ^-'y i"' ' -., 4, 4. verfrt sidste Srs resultat "'.,. y ; "i. Anvendt bevilliget tilskd (ej hævet) - ': ' -.6 Hævet tilskud (ej anvendt) ' ^r INDTÆGTER I ALT \ i! i ARETS RESULTAT V D. - y f.

151 Llkviditetsversiqt Bevilget aktivitetstilskud fra Afbejdstilsynet ' 4,,. 4. verfrt til BAR den ' - \ verfrt tll BAR den -...\!'. p :" Tilbagebetaling til Art>ejd sti lsynet ved afslutning af aktivitet, dat - " ' ~V ' Midier midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, dater, p ' '. Penge tilgde hs Arbejdstilsynet 4. Qi f.,- " '. : Ufrbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien > z:.. Bemarkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet: Faglige begrundelser fr afvigelserne: verfrt til BAR den Z' ' ' b y verfrt til BAR den "'. ' d vertrt til BAR den ; '. - 6 X.'. Frbrugte mkstninger.-.,. " y,y Øknmiske begrundelser fr afvigelserne

152 Regnskab fr Aktivitetstilskud BAR Transprt Tf 29 BAR.nr. T-9-24 AT nr Bghlderi-nr, 6524 Priekttitel Pjece - Frebyg ulykker ved gdstransprt Prjekt startet Prjekt afsluttet prjekt frventes afsluttet UDGIFTER EKSTERN KNSULENTBISTAND Parts-knsulenter, Fastpris (knt 25) Parts-knsulen ter. Timer Eksterne knsulenter, Fastpris (knt 2) Eksterne knsulet\ter, TWet" (kq^\t 2i) Eksterne knsulenter, ikke mmsregisteret (knt 22) r sy-y -^^ 1 ~ Jndéværend fregående ^r- " letinansir 'finansår li alt.1 alt y jregnskab Regnskab rregnskab Budget?Afvigelse : 9 [yp "/j. V'-Q-, - - y P '>i v^^.- ;-:p yzd 'Vyd 26, Ekstern knsulentbistand i alt -. ' i: 26,?.:""". h';''':25;'g PR3EKTADM. G MØDEAKTIVITETER 1. Mødemkstninger (knt 3) 2. Kurser, seminarer g knferencer (knt 31) 3. Faglitteratur g abnnementer (knt 32) 4. Prjektadministratin (knt 85) yxyyi d y:vz:,26. V: -i'd ^V-,. "-i' Tvv 'V Yv^^ '.yzs.b^ "- 4 c^'l'v/ijzizz^^-v ; -"/^ y^yzziv'j 2.LV-C.t'>f2. Prjektadm. g mødeaktiviteter i alt k:y".ii d i^^. Z.r-- 2.1;*- UDSTYR G MATERIALER 1, Udstyr, materialer (knt 4) t M i-" y'rs vv 2p Udstyr g materialer i alt f yz-. ^'zv: l-^^"-^'" - '^".d V -'>y:v\.q y'y-.y. v *!> -i "Ji 'h 1. IT-UDGIFTER 1, IT-udgifter (knt 5) l%i;^yiz-y-q' p'z y'i IT-udqifter i alt li-r ^:Vy-Vd b-'y ri.':..q.'): j.i y -VZiV-yJ RejseudQift 1, Reiseudqift indland fknt 6) ^f^yvyv^d ls'-.''. '^' s y RE3SEUDGIfTER, INDLAND i alt y ^' y- IT' ly-v. - y. ANDRE UDGIFTER j li' 12, Trykning (knt 45) H- 'I 2. Effektevaluering (knt 35) 3. Regnskabsadministratin m.v. (knt 85) 4. Diverse udgifter (knt 8) ''y-.i'.r. y "fp- P- ' : V. ^U: i'.-"y.'^'yyi ^'K'ZZjZZZ^yV^l Andre udgifter i alt 'yyy- ' \y.- ' ;:-" 12.U..- ^.*..-:l2:b %'y ' Jivv'-V 'py - ' r.j : UDGIFTER, I ALT v -...\r 4.f =. 4. v*... Aktivitetstilskud (hævet) verført sidste års resultat ^.'^"ZZ-iy'Zii.Z/'. 4, 4. '", yy Anvendt bevilliget tilskud (ei hævet) Hævet tilskud (ej anvendt) r -'V - 'Z'Z.>-t{'Z--. Z- ',-' ' J. -/J-'.'."-. INDTÆGTER! ALT az - L t 4.^ 4. t 'V:-:.'-y i i- -. r'-.- ÅRETS RESULTAT K ;.- iv:..-'. i -.'. -'.. '. h y- '. y. y y i.-.--' ; y -

\J VI at E )ltt -o QJ'.3 -cl= fiu E CT; {-' ar, 4t o CL ffi:%- :--i & F -Ii +a.e u? Ett C v -J, t li Uu) o z H jj ts3r.:-i r I U \-/ lc)!u O-d u u ti

\J VI at E )ltt -o QJ'.3 -cl= fiu E CT; {-' ar, 4t o CL ffi:%- :--i & F -Ii +a.e u? Ett C v -J, t li Uu) o z H jj ts3r.:-i r I U \-/ lc)!u O-d u u ti \J V t )ltt - QJ'.3 -cl fiu CT; {-' r, 4t CL ffi:%- :--i & -i +. u? tt C v -J, t u) z jj ts3r.:-i r \-/ lc)! O-d u u ti 't? t d, iu -* u9.n lr ) '(J ) +ry.! j!! (-,9 D 5)d d" \) O u '- *dvn r/ - R, ';*r

Læs mere

L. van Beethoven, Op. 21. ( ) Ü. Aufführung 2. April 1800.) Bearbeitung YOIl Xaver Scharwen ka.

L. van Beethoven, Op. 21. ( ) Ü. Aufführung 2. April 1800.) Bearbeitung YOIl Xaver Scharwen ka. 2 (Dem Baron van Swieten gewidmet) _ l' r:tl L van Beethoven, Op 21 (17701827) Ü Aufführung 2 April 1800) Bearbeitung YOl Xaver Scharwen ka f P cresc pdolce == == ==== p Stich und Oruck,on Jo Eber\e &

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

* I lr,3 I li=;ia. gltgetlneei. s I l.iel t cb,f. ? I lsa*l Is*iA. $ I l=r I leer'i. islel seelaliheia F I IFF I IFF*1. =:=l lh=;l lfre'si :=EU

* I lr,3 I li=;ia. gltgetlneei. s I l.iel t cb,f. ? I lsa*l Is*iA. $ I l=r I leer'i. islel seelaliheia F I IFF I IFF*1. =:=l lh=;l lfre'si :=EU Y ci c+c\ > >> J 6B xr. t 0fJ) tt rj 6t (V 6g r cg A i! :.?6 [. _. 6> t\n t\\ Y '': t ib Y\At :U g i.j ct l l P ij li^ ri Y'+ (Yt r?3 '.0 ii r\ " \J/ iy ri 9 rt3.8 'n A! 6s X ct.:+. l*lq* Ui9 *..1 *.*.!i.i

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke Birkevænget 1 10 cx 2036 2 Birkevænget 2 10 cp 2836 2 Birkevænget 3 10 cz 2010 2 Birkevænget 5 10 cy 2085 2 Birkevænget 6 10 cr 2953 4 Samlet 10 cs 2940 ejendom Birkevænget 7 10 cn 2045 2 Birkevænget 9

Læs mere

fhair 52.0"; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3

fhair 52.0; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3 fair 52.0"; (515 974 ^ ^ as ^ -» S M 3 > D Z (D Z Q LU LU > LU W CC LO CO > CD LJJ > LJJ O LL .. O ^ CO ^ ^ ui,"" 2.2 C d. ii "^ S Q ~ 2 & 2 ^ S i; 2 C O T3 Q _, - - ^ Z W O 1- ' O CM OOCMOOO'-'O'^'N

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1

A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1 0 A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard LMK Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold C Flyverhjemmeværne Flyverhjemmeværnet LMD Odense Nyt fra stabseskadrillen -.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

~'" '~O. N ej(al.~ /0 17(). Mette & Gini Helle & Eva 8 1 II 14, II. 5 6 ø ok.{ X g \ $ 'IR)) 3 1&0

~' '~O. N ej(al.~ /0 17(). Mette & Gini Helle & Eva 8 1 II 14, II. 5 6 ø ok.{ X g \ $ 'IR)) 3 1&0 8 1 14, ~'" Annette &.-A. Bjarne & Lars 5 6 ø ok.{ X g \00 Jette & Claus Ulla & tig 2 4 $ 'R)) 3 1&0 Peter & Kurt Jan & Ole 3 7 N ej(al.~ /0 17(). Mette & Gini Helle & Eva / ingen N Pi 1 nr_1 2 N- ø- af

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

s", U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H" O.T!\ E trhnx 8. lxci va-.

s, U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H O.T!\ E trhnx 8. lxci va-. \.l \ \l \R cj U u \ < \) R " \ (\l l l!{ (J x ) ii 9/ & B U: >': :U S * i fl q!. > ' z 1 ( 8 :.xx \O 3 9 VY Y : ii 0) ) (!i! > l/. ( < l y( \O c. )< O c = O 1 O x 9 c ' c4 : l c. \ l.! (1) u f \ O 1 '

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g ap/11-da Almen sprogfors 14 1g ap/11-la Almen sprogfors

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

i'.~. k rn^.'~ sz~ ( ~ 1 ~,,,. qp

i'.~. k rn^.'~ sz~ ( ~ 1 ~,,,. qp f o ~ 3 o~ n~suc~ ~ o ~~ ux~x~ ~ ~~ ~~ s~~ ~c~, z~ n c.zn~ ~LC6.~ ~ z/ ~~:~~~ j)y. ~ ~. ~ ~ ~, ~ ~ 0 3 ( J-~-~ ~~ ~ ~ S ~~~~~~.~~ s~o x~ ~ - ~~ ~~~ ut ~x.. ~ ~ cv~ m~~ ~ c M~. ~ c ~~. c~s~ o.~ A 6~~ z~~

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

ø 1f}fJ" ;3 ~O Bjarne & Lars Ulla & Stig 5 6 U 510.( q 40CJ 2 4 V f)~ I I j9j 0J 'lsr b V 5rvk II 'fov' 'o Peter & Kurt Winnie & Karsten (Spar

ø 1f}fJ ;3 ~O Bjarne & Lars Ulla & Stig 5 6 U 510.( q 40CJ 2 4 V f)~ I I j9j 0J 'lsr b V 5rvk II 'fov' 'o Peter & Kurt Winnie & Karsten (Spar 8 1 ø r.jtvr 10 /tja Bjarne & Lars Ulla & Stig 5 6 0J 'lsr b 100 2 4 V 5rvk 'fov' Allis & Vagn nge & Lotte Helle & Eva Mette & Gini 3 7 ~u.j1~.~/~ 1./ Peter & Kurt Winnie & Karsten (Spar) v ingen N N-S

Læs mere

-. ' .::; ;-!' ~.f 11 ~,)1-:J,J. ~.fj1-?j. t.r~.f if~,)1-=>j. ~r(.'lj1~(};,f'-j, ~(i ik.(rr f '} ~ f~~lt(f/ ~}1,.-,:f!.f(l-

-. ' .::; ;-!' ~.f 11 ~,)1-:J,J. ~.fj1-?j. t.r~.f if~,)1-=>j. ~r(.'lj1~(};,f'-j, ~(i ik.(rr f '} ~ f~~lt(f/ ~}1,.-,:f!.f(l- -:!>,fr..,!'!)'),r~;p(,)f~-:!>-v_tvir""r---.,r~,!.rf'r,r~---)..,~ji4"?...;;f"v'~.f1r(.l4'(':p.(fr;-=-j~i'rj?zo7fi:",.fji)i-:!>-=1j(.l;p,i7f7_.,n J:bft

Læs mere

lgl~rpf-+itfiu*-t Jl!~ 2018 ~N1I~~ f-4~it7ft~tl~i ft8~ii*'1

lgl~rpf-+itfiu*-t Jl!~ 2018 ~N1I~~ f-4~it7ft~tl~i ft8~ii*'1 lgl~rpf-+itfiu*-t Jl!~ 2018 ~N1I~~ f-4~it7ft~tl~i ft8~ii*'1 ~ rp ( *) " fl~41tfej : {R ff& ~ ~- 5f41tff ~ -T 2018 ~ lt1i Jt ~- 5f4~{t;it~t!l~I1t 8~ 1.~~ ~ c Jtt+w.~ [ 2018 J 131 % ) x1tf~~$, n1;;j ~~n~x~f~

Læs mere

;. x&ær*#*?. - A T / - '» ø M g iiii,-

;. x&ær*#*?. - A T / - '» ø M g iiii,- DET KONGELIGE BIBLIOTEK m ' v- % 130021585948 : I e \, / - r- L; o v \ v: r, ^ ' \.,».»

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

'iii..jiini!ili.l, )i'l' l.l..i l I

'iii..jiini!ili.l, )i'l' l.l..i l I swtco?» Mandag 16 september 2019 Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt Alle vaerdier er "frit-felt" (korrektion = -6 db) LAeq = 61 [db] LAeq = 54 [db] LAeq = 52 [db].l 'iii..jiini!ili.l, )i'l' l.l.. l t ll

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

ø 8 1 ;?~;d 8' II cl 5 'J uf If "r; 3 7 $' JUr Nini & Morten Lone & Paul (Subp 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 IY-& r

ø 8 1 ;?~;d 8' II cl 5 'J uf If r; 3 7 $' JUr Nini & Morten Lone & Paul (Subp 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 IY-& r ø 8 1 ;?~;d 8' cl nge & Carmen nge & Lotte -, 5 6 l{ ~? q SD Allis & Vagn nge & Steen ~ 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 Y-& r Grete & Klara Else & Jannie Nini & Morten Lone & Paul (Subp ingen N N-S ø-v

Læs mere

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1 JRFORIG YGBYVJ 31 / VDBDVJ 1 www.bricksit.cm/jrfrning RGSKAB FOR PRIOD 1/11 211 31/1 212 Administratr : Rgnskabt : Flmming Trp Udarbjdt af : yngbyvj 31 Flmming Trp 29 Hllrup Tlf. 3965 6288 Rvidrt af: Mail:

Læs mere

9 +: ;6$# < +,&# = '() 10, '! ##5

9 +: ;6$# < +,&# = '() 10, '! ##5 !"#$%&' (') *+, ', ) - )., ' /01 /02-345, )6 /078 /09 /0:&,, '!"#$%& '() *#+,-.%& /01 2#%&% 345 $6 78$6 9 +: ;6$# < +,&# = '() 10, '!##5! ##5

Læs mere

/AL-BANK. World Half Marathon Championships

/AL-BANK. World Half Marathon Championships / W f Cpp 1 I å f f, f f å * å, *: C I x, c 2013 2 IF/ 2014 c, p IF5, yf F5 F, 7, p 7 IF/ 2014 9 1011 p1213 15 p p17 p19 21 Cp2014 #W2014 Ff: 3 P! w Y, U f, å f på p f p, p U f p på p, på å P Pz p pp,

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

Omklædning : Der opstilles DKF-telt til omklædning. Omklædningsteltet skal benyttes af hensyn til pladsens resterende brugere.

Omklædning : Der opstilles DKF-telt til omklædning. Omklædningsteltet skal benyttes af hensyn til pladsens resterende brugere. Praktisk information Parkering: Vi har eksklusivt fået lov til, at parkere trailere i spillerzonen ved ankomst før kl 9. Biler henvises til Jeudan s parkeringskælder; vær dog her opmærksom på, at hvert

Læs mere

Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden

Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden Udarbejdet 21. august 2013. Revideret 31. jan. 2018. Revideret 8. februar. Revideret 31. januar 2018 af Stine Holm, Halsnæs

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

rdlnnk:,\o 1.] 'I'he litorth Western Telegra:ph Co.

rdlnnk:,\o 1.] 'I'he litorth Western Telegra:ph Co. rdlnnk:,\o 1.] 'I'he litorth Western Telegra:ph Co. ,_, j 7, 1;; -7,/ J 7 - / ''J7 V )7/, }/I,},)//)Z-J,7' 11////--; / '!;/.!fl)! ;/- 'Il -/. n ) J}llJ' 1/?";lJrv.-v - tv '1f'--l})

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap Almen sprogfors 0 28 totalt 3g as Astronomi 44 1g bk

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap Almen sprogfors 0 28 totalt 3g as Astronomi 44 1g bk Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap Almen sprogfors 0 28 totalt 3g as Astronomi 44 1g bk Billedkunst 47 1g bi Biologi 10 41 2a BI Biologi 45 95 2c

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejde

Ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejde / 1 ^ ' a C r. HADSTEN KOMMUNE Bygningsinspektøren TIf, (06) 98 10 88 Ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejde Antøgningen indsendes i 2 eksemplarer til Udfyldes af kommunen Modtaget dato

Læs mere

1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL

1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL 1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL Kære elev! Vi lærer at læse ved at læse. Og for at blive en god og sikker læser, skal vi læse meget rigtig meget. Når du skal læse ord, skal du bruge bogstavernes lyde

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Indhold. 4 Beretning Markedsføring i Kina 7 Lokalt samarbejde 8 1 ud af 3 gæster på 2 hjul 9 Møder og events 10 Fri adgang til natur

Indhold. 4 Beretning Markedsføring i Kina 7 Lokalt samarbejde 8 1 ud af 3 gæster på 2 hjul 9 Møder og events 10 Fri adgang til natur Å I f f I f - f f f f f f f f f I f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f I f f f f f f f f f f f f f f f f f f I f f V f f f f f f f f f f V f f C f f C V f f Ø f C I f C V f f f f f f - % f V V

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

CMT COPENHAGENMETPOTEAM

CMT COPENHAGENMETPOTEAM sweco.8 CMT COPENHAGENMETPOTEAM Mandag 28 januar 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 62 [db] LAeq = 48 [db] L_Aeq = 47 [db] j ).rqy,øl fl'n»j..,.!!)! S l,,!, t Tha.!Å l.af'l l ) f.. l1.. 1 l ll

Læs mere

< ffl-ti,t.i.i,ji'ixi-7-m

< ffl-ti,t.i.i,ji'ixi-7-m swcco'» ':l& Mandag 2 september 2019 Københavns Hovedbanegård. KH2-0 LAeq = 7'1 [db] LAeq = 51 [db] LAeq = 56 [db] l J.! ) :l. l.!!(,.l f l. ;,l.1»:+}t j l j 1l' f l, /'%f', >. l :! l -.lll'1!l "tl'! nr

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

LYD OG MUSIK. Forskellige typer lyd i film, og hvad de bruges til.

LYD OG MUSIK. Forskellige typer lyd i film, og hvad de bruges til. K APITEL 2 FILMISKE VIRKEMIDLER LYD OG MUSIK I il l I læ : Flli y ly i fil, h bu il. Effly, lly, fly-ly, buly, il, ic- ulæiui, h bu il i fil. F: ui 26 Ly ui På å øj, å i fil, ly ø. Oå h øj ll, h i hø.

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1 JRFORIG YGBYVJ 31 / VDBDVJ 1 www.brkste.m/ejerfrenng RGSKAB FOR PRIOD 1/11 21 31/1 211 Amnstratr : Regnskabet : Flemmng Trp Uarbejet af : yngbyvej 31 Flemmng Trp 29 Hellerup Tlf. 395 288 Reveret af: Mal:

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

0904/1. Gasfjedre og dæmpere. INGENIØR- & HANDELSAKTIESELSKAB Tlf. 4386 8333. Fax 4386 8388. e-mail: klee@klee.dk. www.klee.dk

0904/1. Gasfjedre og dæmpere. INGENIØR- & HANDELSAKTIESELSKAB Tlf. 4386 8333. Fax 4386 8388. e-mail: klee@klee.dk. www.klee.dk 0904/1 Gasfjedre og dæmpere INGENIØR- & HNDELSKTIESELSKB Tlf. 4386 8333. Fax 4386 8388. e-mail: klee@klee.dk. www.klee.dk 2 Noter LIFT-O-MT gasfjedre Side Introduktion 4 Teknisk information 5 Str. 6/15

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

!"#$%&' '!" ' $ #%!"#$%&' ()*+,-./01 $ 234 $5) :; / < /CDE F $ GH F ;IJKL MNIJ!O F $ IJ!" P QRSTU VWX /CD 2Y F $F Z[#\]^_`F $abc W ` F Q

!#$%&' '! ' $ #%!#$%&' ()*+,-./01 $ 234 $5) :; / < /CDE F $ GH F ;IJKL MNIJ!O F $ IJ! P QRSTU VWX /CD 2Y F $F Z[#\]^_`F $abc W ` F Q !"#$%&''!" ' $#%!"#$%&' ()*+,-./01 $ 234 $5) 6784.9 :; /< =>?@AB /CDE F $ GH F ;IJKL MNIJ!O F $ IJ!"P QRSTU VWX /CD 2YF $FZ[#\]^_`F $abc W ` F QRSPF $!"#$%!&' &' ( ) *+,-./ 0&1% 2034 5 6789:; 5?@AB6CDE

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

/AL-BANK. World Half Marathon Championships

/AL-BANK. World Half Marathon Championships / W f Cpp 1 I å f f, f f å æ* å, *: C I x, c 2013 2 IF/ W F CPIIP 2014 Wc f IF P c5 Wc f C P 5 Wc f Cp Cy y F 7 Wc f C p 7 IF Cc IF Cp 9 IF/ W f Cpp 2014 pcp 1011 pc p1213 w 15 C p w 17 IF/ W f Cpp 2014

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Report_A2A9_1 ALLTRADE FORKLIFT PARTS PTE LTD SINGAPORE

Report_A2A9_1 ALLTRADE FORKLIFT PARTS PTE LTD SINGAPORE ALLTRADE FORKLIFT PARTS PTE LTD SINGAPORE 31536-L9060 31536-41K00 600-863-4130 0-23000-1031 6678205 31536-L1500 6011-10130 0-33000-6000 31728-FJ100 31536-L6001 65425-13700 0001-367-054 31532-40K00 31532-25H01

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

PÅTEGNING

PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Opgavefordeling , d. 3/7 2018

Opgavefordeling , d. 3/7 2018 Opgavefordeling 2018-19, d. 3/7 2018 1g grundforløb: Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 Hold 8 Hold 9 Hold 10 Udd, Stv RO, DA RO, DA MG, ET MG, ET MM, ET MM, HG MM, HG LN, LB LN, LB MG, LB

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

LOKALPLAN Udkast. Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et område i Bernstorffsgade, Vejgård

LOKALPLAN Udkast. Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et område i Bernstorffsgade, Vejgård LOKALPLAN 4-1-118 Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et område i Bernstorffsgade, Vejgård 08.11.2018 Indholdsfortegnelse Hvad er en ophævelse? 1 Baggrund 2 Eksisterende forhold 3 Fremtidige forhold

Læs mere

Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV

Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV Rüngsdorfer Str. 2 e 53173 Bonn Germany Investmentaktiengesellschaft für langfristige

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere