Priser pr. 1. april 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser pr. 1. april 2020"

Transkript

1 er pr. 1. april 2020 Både privat- og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Plus-kunder i øns Bank. At være Plus-kunde er ikke omfattet af et bestemt forretningsomfang eller noget abonnement. Vi stiller kun det ene krav, at man har 50 stk. øns Bank aktier i depot i banken (pr. voksen i husstanden og evt. virksomhed). Kravet gælder dog ikke unge til og med 28 år, som alle er Plus-kunder. Vi vil gerne være en bank, ejet af kunderne. Det medvirker til en større interesse for banken samt styrker relationer og nærvær, så øns Bank fortsat er et stærkt lokalt alternativ til de landsdækkende banker. Der er også penge at spare ved at betjene sig selv. I Netbank og på vores hjemmeside har du selvbetjeningsløsninger, der gør det nemmere, hurtigere og billigere end at få personlig betjening i banken. Opret fx selv en ny konto gratis, hvor det ved personlig betjening koster 50 kr. Læs mere på Skal du handle bolig, har vi fem forskellige boligpakker, der gør handlen mere enkel og overskuelig. Faste administrative priser Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 100,00 Boks Oprettelse kundeboks kr 375,00 Årlig boksleje Kundebokse 6 x 20 cm. Stege kr 400,00 5 x 30 cm. Vordingborg kr 4 6 x 31 cm. Stege/Præstø/Næstved kr 4 7 x 30 cm. Vordingborg kr 4 10 x 31 cm. Stege/Præstø kr 500,00 16,5 x 30 cm Næstved/Vordingborg kr 700,00 30 x 30 cm. Stege/Næstved/Vordingborg kr 900,00 Opboring af boks in. kr 1.800,00 Nye nøgler in. kr 1.800,00 Side 1 af 23

2 Kontogebyr Indbetaling på egen konto min 25 kr. 0,5 promille Udbetaling fra egen konto min 25 kr. 0,5 promille Udbetaling over skal bestilles via bankens hjemmeside, og leveres med 7 dages varsel til udlevering i Stege. Bestillingsgebyr: kr 300,00 Ind- eller udbetaling i egen automat Basiskonto/Basal betalingskonto, forudbetalt Kvartalsvis kr 200,00 - efterfølgende konti Kvartalsvis kr Basal indlånskonto, forudbetalt - Netbank ikke muligt ånedlig kr 15,00 - hævning/indsætning mere end én gang ugentlig Pr. eksp. kr 25,00 Oprettelse af valuta konto kr 900,00 Valuta konto Årligt kr 900,00 Kundeabonnement Erhverskunde med privatengagement (se faktaark) Kvartalsvis kr 600,00 kr 4 Erhverskunde uden privatengagement (se faktaark) Kvartalsvis kr 600,00 inimum rentetilskrivning Debet Kredit kr 7,50 Jackpot, Børnekonto, Pensionskonti Udskrifter Privat Kontoudskrifter (På papir ikke betalingskonti) kr 25,00 Kontoudskrifter (på papir - har Netbank ingen e-boks) kr 25,00 Kontoudskrifter (Betalingskonti) Kontoudskrifter (via e-boks) Erhverv Kontoudskrifter (på papir) kr 40,00 Kontoudskrifter (via e-boks) Advisering renteændringer udlån (på papir) Pr. stk. kr Advisering renteændringer udlån (via e-boks) Årlig prisoversigt Privat Årsoversigt (på papir) kr 30,00 Årsoversigt (via e-boks) Side 2 af 23

3 Udskrifter fortsat Erhverv Årsoversigt (på papir) kr 40,00 Årsoversigt (via e-boks) Betalingsoversigt/PBS (via e-boks) Betalingsoversigt/PBS (på papir - opkræves 1. februar) Årligt kr 240,00 Betalingsoversigt - Til kunder uden Netbank - her er reglerne i betalingstjenesteloven gældende, og betalingsoversigten er gratis. Valørregler Indbetalinger Valideres dags dato. Udbetalinger Valideres dags dato. Overførsler Til samme kunde valideres dags dato (både debitering og kreditering) Til trediemand valideres som ind- og udbetaling. #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! # #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! # Ekspedition og filialbetjente funktioner Betalinger/overførsler Indbetalingskort kr Fast overførsel mellem egne konti i øns Bank, uden nota Oprettelse/ændring af fast overførsel kr Overførsel mellem konti i øns Bank uden nota kr Overførsel mellem konti i øns Bank med deb/kreditnota kr Overførsel til konti udenfor øns Bank, uden nota kr Overførsel til konti udenfor øns Bank med deb/kreditnota kr 60,00 Sammedagsoverførsel kr 63,00 Straksoverførsel kr 65,00 er for betaling i Netbank - se under "Systemer til selvbetjening" Betalingsservice Betaling via pbs Afvisning af betaling (af kunde) Afvisning p.g.a. manglende dækning kr 500,00 Bestilling af kvittering fra PBS kr 200,00 Side 3 af 23

4 Bodeling Oprettelse v/ skilsmisse/dødsbo in 700,00 kr. Timepris Checks Reklamechecks (store) Pr. stk. kr 2 Deponeringskonto Oprettelse (ved ingen hæftelser) kr 2.000,00 kr 1.500,00 Engagementsforespørgsler / opgørelser Speciel formular - f.eks revisorer - simple besvarelser kr 1.600,00 Speciel formular - f.eks revisorer - øvrige beregnes efter tid in. 700,00 kr. Timepris Engagementsoverførsel til andet P.I. Særlige indlån/lån/kreditter Pr. konto kr 7 Pensionskonti - se Forsikringer/Pensionskonti Andre konti Overførsel af VP konti - se Depot Forsendelse Fremsendelse af FI-kort (portioner til kasserer o.l.) og valuta Plus porto kr 65,00 - Incl. porto B kr 20,00 Gældssanering Gældssaneringsudlodning (+ alm. betalingsgebyr) Årligt kr 1.500,00 Gældssanering dokumenthåndtering/oprettelse af konto kr 2.000,00 Indbetalinger Kontantindbetalinger på egen konto min. 25 kr 0,5 promille Konto oprettelse Oprettelse af en ekstra konto ( i Netbank) kr Oprettelse af Aktiesparekonto kr 2 Kreditorbeskyttet konto Oprettelse kr 2.000,00 Oprettelse af privatkunde ( at oprette sig på hjemmesiden) kr 1.100,00 Side 4 af 23

5 ønter / Sedler Optælling af mønter - Kunder - mønttæller skal benyttes kr 25,00 Ufuldstændige sedler til incasso kr 3 Nationalbanken, Overførsel via Andre pengeinstitutter kr 225,00 Overtræk Betalingsservice BS - Afvisning p.g.a. manglende dækning kr 500,00 Forskud/Bevilling af overtræk Forskud/bevilget overtræk 0,75% af bevilling stiftelselprovision in. kr 500,00 Inddækning af overtræk kr 75,00 Evt. påmindelse forud for 1. rykker - udsendt pr. brev eller SS kr 100,00 Restancer eddelelse kautionister kr 100,00 Rykkerbreve Indlån, udlån, kassekredit m.v. kr 100,00 Panthaverdeklaration - rykkerbrev ved restance kr 100,00 Saldoforespørgsel Saldoforespørgsel - telefonisk kr Timesats Timesats for øvrige opgaver in. 700,00 kr kr 1.200,00 Kan for eksempel være fremskaffelse af tidligere fremsendt bilag - kontoudtog - årsoversigt, bodeling, PAL-skat udregning, rådgivning af ikke kunder, proformaopgørelser til f.eks. et dødsbo, eller anden speciel rådgivning. Udbetalinger Udbetalinger egne kunder min. 25. kr 0,5 promille Udbetaling over skal bestilles via bankens hjemmeside, og leveres med 7 dages varsel til udlevering i Stege. Bestillingsgebyr: kr 300,00 Ind- eller udbetaling i egen automat Udskrifter Kontoudskrifter - bestilt i afdelingen (på papir) Pr. stk. kr Årsoversigt - bestilt i afdelingen (på papir) kr Side 5 af 23

6 Ekspedition og filialbetjente funktioner for Erhverv Bekræftelse af konto Bekræftelse til Nets - kontotilhørsforhold på CVR kunder kr 300,00 Bekræftelse af kontotilhør Overførsels Service (OS02 blanket) kr 300,00 Erhverv - Forretningsindbetalinger Indbetalinger (Indbetaling i kassen Stege) min. 100 kr. 2 promille Udbetalinger (Udbetaling i kassen Stege) min. 100 kr. 2 promille FI-kort FI-KREDITORSYSTEET Oprettelse som FI-kreditor kr 800,00 Årligt gebyr Årligt kr 400,00 Adviseringsgebyr Pr. udskrift kr Bestilling af løse FI-kort fra BEC Pr. kort kr 1,00 Fremfinding af FI-bilag kr 500,00 Ændring af kontonr. på Fi-kreditor kr 300,00 Engagementsopfølgning / Kreditopfølgning EngagementsKreditopfølgnings gebyr in 700,00 kr. Timepris Kunde Oprettelse Oprettelse af Kundeforhold ax kr 5.000,00 Leverandørservcie Afvisning på foranledning af kunden kr 200,00 LEI Koder Oprettelse kr 1.175,00 Fornyelse kr 1.175,00 Overførselsservice Godkendelse af engangstilladelse pr. sektion kr 500,00 Behandling af fejlbehæftede blanketter pr. blanket kr 300,00 Side 6 af 23

7 Overtræk Afvisning af overførsel (Gode Penge) Stop af overførsel afvisning kr 700,00 Efterfølgende afvisninger kr 500,00 Betalingsservice BS - Afvisning p.g.a. manglende dækning kr 500,00 Bevilget overtræk - Erhverv Bevilget overtræk 0,75 % af overtrækkest størrelse i stiftelsesprovision in kr 1.2 Evt. påmindelse forud for 1. rykker - udsendt pr. brev eller SS kr 100,00 Leverandørservice kr 500,00 Afvisning på foranledning af rådgiver kr 200,00 Ekspedition og filialbetjente funktioner for ikke kunder Betalinger Indbetalinger til kunder fra ikke-kunder Pr. eksp. kr 100,00 Kontantvaluta Kontant fremmed valuta - Ikke kunder (kun EUR, GPB, NOK, SEK, USD) kr 100,00 Side 7 af 23

8 Pension/forsikring/Investering opbevaring Depot pr. sikkerhedsdepot Halvårlig, forud kr 200,00 Fysiske effekter i depot Årligt, forud kr 500,00 VP-Aktier og Investeringsforeninger Overførsel til andet Pengeinstitut Overførsel af VP-konti til andet PI (incl. dødsboer)skagenfonde undtaget Pr. fondskode kr 225,00 ax pr. depot pr. døgn ax. v/flere kr 9 Indeh. depotet udenlandske fondskoder kr. 5 pr. fondskode + udenlandske omk. Skagenfonde in. 700,00 kr. Timepris Gebyr VP meddelelser Rentemeddelelse - kan fravælges kr 30,00 Udtrækningsmeddelelse - kan fravælges kr 30,00 Ændringsmeddelelse - kan fravælges kr 30,00 Øvrige ændringsmeddelelser - kan fravælges kr 30,00 Øvrige udskrifter kr 30,00 Rekvirerede udskrifter kr 35,00 Andre ændringer kr 30,00 Transaktionsgebyr Pr. stk. kr 30,00 VP-Kontogebyr kr 75,00 Fondskodeafgift pr. fondskode Pr. fondskode kr 37,00 Rykker ved manglende indlevering af Indre Værdi kr 300,00 Ikke-VP papirer Depotgebyr Danske - de første promille - resten 1,25 promille Udenlandske - de første : 3 promille in. pr. år kr 700,00 - resten: 2 promille in. pr. år kr 700,00 Indhentning af bopælsattest i forbindelse med dobbelt beskatning in. 700,00 kr. Timepris Oprettelse/rettelse af geninvesteringsaftale in. 700,00 kr. Timepris Side 8 af 23

9 Depot fortsat Udbytte/rente udenlandske værdipapirer/emmission Pr. fondskode kr 125,00 Pantebreve Etablering & årlig opk. gebyr pr. år Pr. pantebrev kr 200,00 Ændring af vilkår for pantebreve Pr. ændring kr 500,00 Pr. opkrævning kr 85,00 Påkrav (debitor - tilfalder kreditor) kr 160,00 Påkrav (kreditor - tilfalder øns Bank) kr 200,00 Øvrige omkostninger se under Kreditforeningslån side 12 Opgørelse af kunders pantebreve til tvangsauktion pr. sag kr 1.500,00 (opkræves direkte hos kreditor ved opgørelse) Ekstraordinæt afdrag/indfrielset Pr. pantebrev kr 300,00 Unoterede kapitalandele Pr. fondskode kr 500,00 inimumsgebyr depot - gælder dog ikke hvis depotet kun indeholder VP-aktier in. pr. år kr 155,00 Fondshandel Via Netbank Obligationer: 0,15% af kursværdi (kun danske papirer) in. kr 75,00 Aktier: 0,15% af kursværdi (kun danske papirer) in. kr 75,00 Køb af øns Bank aktier 0,15% af kursværdien Salg af øns Bank aktier 0,15% af kurværdien in kr 75,00 Investeringspapirer: 0,15 % af kursværdi Bankinvest, Sydinvest og Sparinvest in. kr 75,00 Investeringspapirer: 0,15% af kursværdi Foreninger som ikke er nævnt ovenfor in. kr 75,00 Obligationer Nordiske Obligationer (DK, SE, NO, FI) 0,15% af kursværdien, indtil kr og derudover - in. kr 245,00 Kursskæring 0,2 kurspoint. ax. kr 3.000,00 0,10% af kursværdien ved kr og derover - Kursskæring 0,2 kurspoint. Udenlandske obligationer 0,25% af kursværdien + udenlandske omkostninger in. kr 695,00 Side 9 af 23

10 Fondshandel fortsat Aktier Nordiske Aktier (DK; SE; NO; FI) Aktier noteret på Fondsbørsens marked for ultralikvide, likvide og mindre omsatte aktier 0,75% af kursværdien indtil kr in. kr 245,00 ax. kr 500,00 0,50% af kursværdien ved kr og derover Unoterede aktier 1% af kursværdien -- Er aktiekurs under pari beregnes kurtage af det nominelle beløb, uanset noteringsform. in. kr 425,00 Handel med øns Bank aktier Køb 0,75% af kursværdien indtil ax kr 500,00 0,50% af kursværdien ved kr og derover Salg 0,75% af kursværdien indtil kr in. kr 245,00 ax. kr 500,00 0,50% af kursværdien ved kr og derover Aktie- & tegningsretter 1,00% af kursværdien in. kr 175,00 Udenlandske aktier Udenlandske aktier 0,60% af kursværdien + udenlandske omk. in. kr 695,00 Sats rettes manuelt Investeringsforeninger Obligationsafdelinger fra Bankinvest, Sydinvest og Sparinvest 0,15% af kursværdien, indtil kr og derudover - in. kr 245,00 ax. kr 3.000,00 0,10% af kursværdien ved kr og derover - Aktier noteret på Fondsbørsens marked for ultralikvide, likvide og mindre omsatte aktier 0,75% af kursværdien indtil kr in. kr 245,00 ax. kr 500,00 0,50% af kursværdien ved kr og derover Side 10 af 23

11 Fondshandel fortsat Gebyr for 3. parts handler øns Banks deltagelse i afvikling af handler, når øns Bank ikke er handelsmodpart. Danske værdipapirer: pr. handel in. 700,00 kr. Timepris Unoterede kapitalandele Unoterede kapitalandele - køb Pr. handel kr 2.000,00 Unoterede kapitalandele - salg Pr. handel kr 1.000,00 Flytning fra andet pengeinstitut pr. fondskode kr 1.000,00 Fælles for al handel Registrering af handelsfuldmagt til VP-depot i andet PI Pr. fuldmagt kr 285,00 Bekræftelsesbreve vedrørende ophold i udlandet til kunden in. 700,00 kr. Timepris Porto på nota hvis kunden ikke har e-boks kr 20,00 Handel mellem egne depoter tages der gebyr for den ene handel Formuepleje Pensioner Grundgebyr + 1/2 % pr. aftale Halvårligt kr 300,00 Afregnes halvårligt Halvårligt 0,25% + Almindelig kurtage jf. nedenfor - uden min/max beløb Gebyr pr. deludbetaling se forsikring/pension Fremsendelse af aftale på papir kr 175,00 Fremsendelse af aftale via Netbank Frie midler Grundgebyr + 1/2 % pr. aftale Halvårligt kr 300,00 kr 200,00 Afregnes halvårligt Halvårligt 0,25% + Almindelig kurtage jf. nedenfor - uden min/max beløb Gebyr pr. deludbetaling kr 175,00 Fremsendelse af aftale på papir kr 175,00 Side 11 af 23

12 PuljeInvest Puljer Korte Obligationer Årligt 0,10% Obligationer Årligt 0,10% Globale Aktier Årligt 1,00% Danske Aktier Årligt 1,00% ixpulje inimim Årligt 0,25% ixpulje Lav Årligt 0,25% ixpulje middel Årligt 0,80% ixpulje høj Årligt 1,00% ixpulje maksimum Årligt 1,00% Puljeskift kr 300,00 Forsikringer / Pensionskonti Deludbetalinger ved pensionering Pr. konto kr 1.500,00 Hel ophævelse i utide eller deludbetaling Pr. konto kr 1.500,00 Dødsbo opgørelse m. boafgift Pr. konto kr 1.500,00 Overførsel til andet pengeinstitut/forsikringsselskab Pr. kunde kr 1.500,00 Tilbageførsel af indskud - vi indhenter accept fra SKAT Pr. konto kr 1.500,00 Tilbageførsel af indskud - kunden indhenter accept fra SKAT Pr. konto kr 100,00 Ekstraordinær afregning af afgift Pr. konto kr 7 Sammenlægning af pensionsordninger Pr. konto kr 7 Registrering af PAL- Skattefritagelse Pr. konto kr 7 Afgiftsberigtigelse af kapitalpensioner Pr. konto kr 7 Udbetalingsstart Ratepension Pr. konto kr 1.500,00 Overvågning af ratepension under udbetaling (Årligt pr. 1/1) Pr. konto kr 1.500,00 Side 12 af 23

13 Systemer til selvbetjening Info-Service odtag en SS eller mail, f.eks når du får en besked fra din rådgiver eller vedr. f.eks. overtræk, saldo, hævet/indsat > xx,xx Kort Fælles for alle kort Bestilling af kort Genbestilling af kort - fejl i kortet Genbestilling af kort - ødelagte eller mistede kort kr 2 - Genbestilling af kort via Netbank kr Genbestilling af PIN-kode kr 100,00 - Bestil PIN kode via Netbank Aktivering af kort kr 100,00 - Aktivering af kort via Netbank Tilmeld kortet 3D Secure kr 100,00 - Tilmeld 3D Secure via Netbank Hastebestilling af kort kr 3 Indsigelse, hjælp til at lave indsigelse på kort portal in. 700,00 kr. Timepris Indsigelse, uberettiget kr 7 Notakopi (Hvis nota er i overensstemmelse med d. fakturerede) Pr kopi kr 500,00 Returnering p.g.a. manglende dækning kr 500,00 Spærring af kort p.g.a. eget misbrug kr 500,00 Udbetaling i øns Bank pengeautomater - Gælder ikke for astercard med kredit Generelt for Dankort, VISA Dankort Betaling i forretninger - Udbetaling i danske pengeautomater med Dankort/Visa kr 9,00 - Fjernkunde - Udbetaling i udenlandske pengeautomater med Dankort/Visa kr 9,00 Der er fastsat et maksimumbeløb i øns Banks pengeautomater pr. dag kr ,00 Øvrige pengeinstitutter kan have individuelle grænser. Ved anvendelse af kort hos betalingsmodtagere der overvejende tilbyger spil og væddemål, herunder lotteri, kasino og væddeløb, gælder en begrænsning i anvendelsen pr. dag kr 5.000,00 Dankort Kortgebyr Side 13 af 23

14 Kort fortsat VISA-Dankort Kortgebyr Årligt, forud kr 300,00 Nulstilling af forbrugsgrænse (Nødsituation) kr 5 Udbetaling på VISA/DK udenfor EU: 1% af beløbet min. kr 30,00 I udlandet kan du (pr. "dansk døgn") højst hæve lokal valuta i pengeautomater svarende til Dkk kr 2.000,00 I visse tilfælde kan lokale regler begrænse dette beløb. Der er fastsat et maksimum beløb pr. løbende 30 dage for brug af kortet til betalinger og kontanthævninger Dkk kr ,00 NB! Dagligt limit er stadig pr. dag Dkk kr ,00 astercard Debit Kortgebyr - astercard Debit Young Kortgebyr - astercard Debit Standard, Privat & Business Årligt, forud kr 3 - Fjernkunde Kortgebyr - astercard Debit Guld, Privat & Business Årligt, forud kr 975,00 kr 530,00 - Fjernkunde Årligt, forud kr 675,00 Kortgebyr - astercard Debit Platin, Privat & Business Årligt, forud kr 2.395,00 kr 1.795,00 - Fjernkunde Årligt, forud kr 1.895,00 - Lounge besøg pr. person pr gang dl. bagud kr 195,00 Udbetaling i andre pengeautomater kr 9,00 - Fjernkunde Kontanthævninger i EU kr 9,00 Kontanthævninger udenfor EU: 1% af beløbet min. kr astercard - Kreditkort Kortgebyr - astercard Standard, Privat & Business Årligt, forud kr 300,00 - Fjernkunde Kortgebyr - astercard Guld, Privat & Business Årligt, forud kr 975,00 kr 530,00 - Fjernkunde Årligt, forud kr 675,00 Kortgebyr - astercard Platin, Privat & Business Årligt, forud kr 2.395,00 kr 1.795,00 - Fjernkunde Årligt, forud kr 1.895,00 - Lounge besøg pr. person pr gang dl. bagud kr 195,00 Kortgebyr - Familiekort Årligt, forud kr 125,00 Betalingspåmindelse kr 100,00 Kontanthævninger 2 %, min. kr Side 14 af 23

15 Kort fortsat Hævebegrænsninger ved kontanthævning Kontanthævninger pr. dag Dkk kr 6.000,00 Kontanthævninger pr. dag med Platin kort Dkk kr ,00 Kontanthævninger pr. løbende måned Dkk kr ,00 I udlandet kan der være fastsat lokale begrænsninger på kontantudbetalinger Omregningskurs ved brug i udlandet Europæiske valutaer offentliggjort på = referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,69% Andre valutaer offentliggjort på = referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets (undtagelser kan forekomme) tillagt 2,23% Øvrige valutaer omregnes til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor (undtagelser kan forekomme) tillagt 2,23% Nødkontanter (hvis kortet bortkommer i udlandet) Timepris Regulering af forbrugsgrænse kr 5 NE ID Genbestilling af nøglekort (kan bestilles gratis på kr 100,00 Netbank/obilbank Privatkunder Tilmelding/oprettelse Årlig. afgift (Opkræves årligt pr. den 31/12) kr 225,00 - Fjernkunde Overførsel - mellem egne konti i banken Overførsel, øvrige - Indbetalingskort og Bankoverførsler kr 4,00 - Fjernkunde Sammedagsoverførsel kr 4,00 Straksoverførsel kr 5,00 Kvittering for overførsler (kan fravælges) pr. stk. kr Side 15 af 23

16 Netbank/obilbank fortsat Erhvervskunder Tilmelding/oprettelse incl. 1. bruger Årlig afgift Standard (Opkræves årligt pr. den 31/12) Årlig. afgift Basis (Opkræves årligt pr. den 31/12) kr 600,00 Årlig. afgift - Foreninger (Opkræves årligt pr. den 31/12) kr 125,00 Oprettelse af bruger nr. 2 i Netbank kr 200,00 Oprettelse af yderligere brugere i Netbank pr. bruger kr 300,00 Oprettelse af fuldmagt til selvbetjeningssystemer pr. fuldmagt kr 200,00 Oprettelse af udbetaling til Nemkonto, Private udbetalere kr 200,00 Oprettelse af tillægsaftale brugeradministration Oprettelse af BankConnect aftale i Netbank kr 1.000,00 ånedlig afgift Bank Connect aftale kr 125,00 Overførsel - mellem egne konti i banken Overførsel, øvrige - Indbetalingskort og Bankoverførsler - Forening kr 4,00 - Basis kr 2,50 Sammedagsoverførsel - Forening kr 4,00 - Basis kr 4,00 Straksoverførsel - Forening kr 5,00 - Basis kr 6,00 Kvittering for overførsler (kan fravælges) pr. stk. kr 40,00 SS Service SS Service pr. år Forespørgsel på saldo (excl. afgift til teleselskab) Øvrige funktioner (excl. afgift til teleselskab) Side 16 af 23

17 Lån og Kredit Garantier Garantiprovision: Garantier i øvrigt - kvartalsvis 31/3 + 30/6 + 30/9 + 31/12 3,0 % p.a. Garantier med fuld sikkerhed, fx obligationer Kvartal bagud 2,0 % p.a. Udfærdigelse af garantikontrakt kr 2.200,00 kr 1.6 Sagsgarantier dl. bagud 2,0 % p.a. Konverteringsgarantier dl. bagud 1,25 % p.a. Garantier for forhåndslån med provenu på spærret konto hos os dl. bagud 2,25 % p.a. Udfærdigelse af Sagsgar./Konverteringsgar./forhåndslångar. kr 2.200,00 inimumsgaranti for samtlige garantier - min. 1 måned dl. bagud kr 375,00 Erhverv Købesumsgaranti Gar. provision 3,0 % p.a. og kr 2.200,00 kr 1.6 Nedskrivning af arbejdsgaranti kr 325,00 Privat Byggesumsgaranti kr 5.000,00 Købesumsgaranti - uden efterfinansiering kr 4.000,00 Gebyrmærker Panthaverdeklarationer F-deklaration = Bil kr 1.200,00 L-deklaration = Lystfartøj kr 600,00 R-deklaration = Erhverv kr 1.200,00 D-deklaration = Brand løsøre kr 600,00 E-deklaration = Brand leasing kr 600,00 Livspolicer Side 17 af 23

18 Kreditforeningslån / fast ejendom Kreditforeningslån - Privatkunder Boligpakker - Ekspedition af Kreditforeningslån - Omlægning/Tillægslån Pr. sag kr 7.900,00 kr 5.925,00 - Incl. garantiprovision (2.500 kr.) - Ejendomskøb Pr. sag kr 9.400,00 kr Incl. garantiprovision (2.500 kr.) Gebyret skal bogføres på konto - Ejendomssalg med hæftelser Pr. sag kr 5.500,00 kr 4.125,00 - Ejendomssalg uden hæftelser Pr. sag kr 2.500,00 kr 1.875,00 - Nybyggeri/om- og tilbygning Pr. sag kr 8.400,00 kr 6.300,00 - Ekskl. garantiprovision - Nybyggeri Færdig pakke Pr. sag kr ,00 kr incl. garantiprovision (5.000 kr.) Totalkredit - Ekstraordinær vurdering TK Pr. sag kr 1.500,00 OBS! Vores boligpakker, hvor vi har samlet omkostningerne i en given boligsag. Dette skulle gøre det mere overskueligt. Se boligpakkerne her. Opsigelse af lån kr 7 kr 375,00 Indfrielse af kreditforeningslån kr 2.000,00 kr 1.000,00 Nedlysning af Afgiftspantebrev kr 2.000,00 kr 1.000,00 Ændring af pantebrevstype kr 2.500,00 Kurskontrakter kr 1.500,00 kr 1.000,00 Sletning af underpant/meddelelsespåtegn/fuldmagt kr 1.500,00 kr 1.000,00 Tinglysningsfuldmagt kr 1.500,00 kr 1.000,00 Underskrift af transport ejerpantebrev v/salg (Underskrift på påtegning via tinglysning.dk) kr 7 Side 18 af 23

19 Kreditforeningslån / fast ejendom fortsat Fælles Privat og Erhverv Låneændring herunder refinansiering, fastkursaftale, til og fravalg af afdragsfrihed samt forkorte/forlænge løbetid kr 1.7 Profilskifte kr 1.7 Rykning af ejerpantebreve/skadesløsbreve for lån i fremmede kreditforeninger kr 3.000,00 Gældsovertagelse kreditforeningslån kr 3.500,00 Relaksationer vedr. udstykningssager kr 3.500,00 Tinglysningsafgift (Tingbogen og Andelsboligbogen) kr 1.730,00 Kreditforeningslån - Erhvervskunder Ekspeditionsgebyr - forhåndslån, ejerskiftelån Pr. sag kr 3.500,00 kr 2.625,00 Ekspeditionsgebyr - forhåndslån - vurdering, besigtigelse Pr. sag kr 1.300,00 Ekspeditionsgebyr - tillægslån, konverteringslån Pr. sag kr 2.500,00 kr 1.875,00 Ekspeditionsgebyr for indfrielse i forb. med ejendomshandel salg (Hvor vi alene indfrier lån for sælger - Gebyr dækker 1. indfrielse) Pr. sag kr 3.500,00 kr 2.625,00 Følgende lån kr 2.200,00 kr 1.6 Opsigelse af lån kr 1.100,00 kr 825,00 Indfrielse af kreditforeningslån kr 2.200,00 kr 1.6 Nedlysning af Afgiftspantebrev kr 2.200,00 kr 1.6 Ændring af pantebrevstype kr 4.000,00 Debitor/kreditorskifte af ejerpantebrev kr 2.200,00 Kurskontrakter kr 2.200,00 kr 1.6 Sletning af underpant/meddelelsespåtegn/fuldmagt kr 2.200,00 kr 1.6 Tinglysningsfuldmagt kr 2.200,00 kr 1.6 Side 19 af 23

20 Lånesager Lånesager - privatkunder Aflysning af ejer/løsøreeje/-pantebreve/skadesløsbreve Pr. stk. kr 1.500,00 kr 1.000,00 Udfærdigelse af skriftlig låneafslag kr 500,00 Notering af sekundær pant og udlæg kr 1.500,00 Notering af transporter kr 1.500,00 Rykninger af ejerpantebreve pr. pantebrev: kr 1.500,00 kr 1.000,00 Denunciationer generelt (købekontrakter/pantebreve) kr 375,00 Lånesager - Fælles Erhverv og Privat Tinglysningafgift (Bilbogen og Personbogen) kr 1.7 Tinglysningafgift (Tingbogen og Andelsboligbogen) kr 1.730,00 Lånesager - Erhvervskunder Aflysning af ejer/løsøreeje/-pantebreve/skadesløsbreve Pr. stk. kr 2.200,00 kr 1.6 Notering af sekundær pant og udlæg kr 2.200,00 kr 1.6 Notering af transporter kr 2.200,00 kr 1.6 Rykninger af ejerpantebreve pr. pantebrev: kr 2.200,00 kr 1.6 Besigtigelse af ejendom Privat kr 1.500,00 Erhverv kr 3.500,00 Omkostninger Privatkunder Dokumentomk. ved opr./ændring af låne- og/eller kreditaftale Pr. stk kr 1.500,00 kr 1.000,00 Dokumentomk. ved opr./ændring af ejerpantebrev (enhver art) Pr. stk. kr 1.500,00 kr 1.000,00 Ekspeditionsgebyr fysiske dokumenter kr 300,00 Stiftelsesprovision privatkunder lån Af hovedstol 2,00% 1,00% in. kr 1.500,00 kr 1.000,00 Stiftelsesprovision Erhverv og privatkunder var. udnyttelse Af hovedstol 2,00% 1,00% in. kr 1.500,00 kr 1.000,00 Dokumentomk. ved opr./ændring af transporter, håndpantsætnings- og kautionserklæringer Pr. stk. kr 1.500,00 kr 1.000,00 Side 20 af 23

21 Netbank Strakslån via obilbank kr 1.000,00 kr 7 Ydelsesoverspring via Netbank kr 1.500,00 kr 1.000,00 Ydelsesoverspring ej Netbank kr 1.900,00 kr 1.200,00 Erhvervskunder Dokumentomk. ved opr./ændring af låne- og/eller kreditaftale Pr.stk. kr 2.200,00 kr 1.6 Dokumentomk. ved opr./ændring af ejerpantebrev (enhver art) Pr.stk. kr 2.200,00 kr 1.6 Stiftelsesprovision Erhverv lån Af hovedstol 2,00% 1,00% in. kr 2.200,00 kr 1.6 Stiftelsesprovision Erhverv var. udnyttelse Af hovedstol 2,00% 1,00% in. kr 2.200,00 kr 1.6 Dokumentomk. ved opr./ændring af transporter, håndpantsætnings- og kautionserklæringer Pr. stk. kr 2.200,00 kr 1.6 Valuta Valuta - kontant køb/salg Kontant fremmed valuta - Ikke kunder (kun EUR, GPB, NOK, SEK, USD) kr 100,00 Kontant fremmed valuta (kun EUR, GBP, NOK, SEK, USD) kr 55,00 Hæve Euro i automaten Bestillingsvaluta kr 300,00 Valuta - bankens KØB Udenlandske checks i danske kroner Trukket på dansk bank kr 2 Trukket på udenlandsk bank, 5 min. pr. check kr 2 Udenlandske checks i europæisk valuta - 1 min. pr. eksp. pr. valuta kr 2 i oversøisk valuta - 2 min. pr. eksp. pr. valuta kr 2 i tredielande sædv.prov. + 5 min.handling charges kr 2 Checks, udstedt i England i valutaerne EUR eller GBP indløses ikke. Alle Checks udstedt i USD indløses ikke Side 21 af 23

22 Valuta - bankens SALG Checks Checks i fremmed valuta Pr. check kr 2 Forsendelse af checks til udlandet efter kundens anmodning kr 135,00 Spærring af udenlandske checks kr 4 + udenlandske omkostninger Overførsler til/fra udlandet Ekspresoverførsler via Netbank 1 + Pr. overførsel kr 3 Ekspresoverførsler 1 + Pr. overførsel kr 400,00 Standardoverførsel via Netbank (2-3 dage) Pr. overførsel kr 75,00 Standardoverførsel (2-3 dage) Pr. overførsel kr 140,00 Tilbagekaldelse/ændring af udenlandske overførsler efter kundens anmodning + udenlandske omkostninger kr 400,00 EU-overførsel via Netbank * Pr. overførsel kr 4,00 EU-overførsel manuel bestilling * Pr. overførsel kr 60,00 *(indenfor EU/EØS, I EUR, ikke haste, IBAN og BIC oplyst og gebyr som SHA) Gebyr for mgl. IBAN nr. kr 100,00 Gebyr for andre mgl. f.eks. SWIFT kode kr 100,00 OUR (afsender betaler udenlandske omkostninger) kr 200,00 Forespørgsel vedr. udenlandsk overførsel kr 4 Bestilling af dokumentation for overførsel kr 100,00 Sletning af betaling kr 100,00 Behandling af bedragerisager in. 700,00 kr. Timepris Side 22 af 23

23 Foreninger Oprettelse /ændring Oprettelse af ny forening/ flytning fra andet pengeinstitut kr 1.000,00 Ændring f.eks. kassererskifte, formandsskifte m.v. kr 500,00 Kort Bestilling af kort Dankort årligt kortgebyr Visa/Dankort årligt Kortgebyr Årligt, forud kr 300,00 Kortgebyr - astercard Debit Standard, Privat & Business Årligt, forud kr 3 Se øvrige kortgebyr under afsnittet Systemer til selvbetjening Netbank Oprettelse af Netbank incl. 1. bruger Oprettelse af Tillægsaftale brugeradministration Årlig. afgift - Foreninger (Opkræves årligt pr. den 31/12) kr 225,00 Oprettelse af bruger nr. 2 i Netbank kr 200,00 Oprettelse af yderligere brugere i Netbank pr. bruger kr 300,00 Oprettelse af fuldmagt til selvbetjeningssystemer pr. fuldmagt kr 200,00 Overførsel - mellem egne konti i banken Overførsel, øvrige - Indbetalingskort og Bankoverførsler kr 3,00 Sammedagsoverførsel kr 3,00 Straksoverførsel kr 5,00 Kvittering for overførsler (kan fravælges) pr. stk. kr 40,00 FI-kort FI-KREDITORSYSTEET Oprettelse som FI-kreditor kr 800,00 Årligt gebyr Årligt kr 400,00 Adviseringsgebyr Pr. udskrift kr Bestilling af løse FI-kort fra BEC Pr. kort kr 1,00 Fremfinding af FI-bilag kr 500,00 Ændring af kontonr. på Fi-kreditor kr 2 = oms tillægges Side 23 af 23

Nye Priser pr. 1. marts 2017

Nye Priser pr. 1. marts 2017 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2017 Nye er pr. 1. marts 2017 Både privat- og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Plus-kunder i øns Bank. At være Plus-kunde er

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2017

Nye Priser pr. 1. marts 2017 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2017 Nye er pr. 1. marts 2017 Både privat- og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Plus-kunder i øns Bank. At være Plus-kunde er

Læs mere

Priser pr. 1. februar 2019

Priser pr. 1. februar 2019 er pr. 1. februar 2019 Både privat- og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Plus-kunder i øns Bank. At være Plus-kunde er ikke omfattet af et bestemt forretningsomfang eller noget abonnement. Vi

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2017

Nye Priser pr. 1. marts 2017 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2017 Nye er pr. 1. marts 2017 Både privat- og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Plus-kunder i øns Bank. At være Plus-kunde er

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2017

Nye Priser pr. 1. marts 2017 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2017 Nye er pr. 1. marts 2017 Både privat- og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Plus-kunder i øns Bank. At være Plus-kunde er

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2016

Nye Priser pr. 1. marts 2016 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2016 Nye Priser pr. 1. marts 2016 Du kan opnå fordele som kunde i øns Bank, hvis du vælger at samle alle dine bankforretninger hos os. Hvis

Læs mere

Priser pr. 1. marts 2018

Priser pr. 1. marts 2018 er pr. 1. marts 2018 Både privat- og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Plus-kunder i øns Bank. At være Plus-kunde er ikke omfattet af et bestemt forretningsomfang eller noget abonnement. Vi

Læs mere

Priser pr. 1. marts 2018

Priser pr. 1. marts 2018 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2018 er pr. 1. marts 2018 Både privat- og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Plus-kunder i øns Bank. At være Plus-kunde er ikke

Læs mere

Priser pr. 1. marts 2018

Priser pr. 1. marts 2018 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2018 er pr. 1. marts 2018 Både privat- og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Plus-kunder i øns Bank. At være Plus-kunde er ikke

Læs mere

Priser pr. 1. marts 2018

Priser pr. 1. marts 2018 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2018 er pr. 1. marts 2018 Både privat- og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Plus-kunder i øns Bank. At være Plus-kunde er ikke

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort,

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort, i

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2014 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.07.2013 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.05.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 35,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2017

Nye Priser pr. 1. marts 2017 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2017 Nye er pr. 1. marts 2017 Både privat og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Pluskunder i øns Bank. At være Pluskunde er ikke

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2017

Nye Priser pr. 1. marts 2017 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2017 Nye er pr. 1. marts 2017 Både privat og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Pluskunder i øns Bank. At være Pluskunde er ikke

Læs mere

Priser pr. 1. juli 2016

Priser pr. 1. juli 2016 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.07.2016 er pr. 1. juli 2016 Både privat og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Pluskunder i øns Bank. At være Pluskunde er ikke omfattet

Læs mere

Nye Priser pr. 1. juli 2016

Nye Priser pr. 1. juli 2016 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.07.2016 Nye er pr. 1. juli 2016 Både privat og erhvervskunder kan opnå kontante fordele som Pluskunder i øns Bank. At være Pluskunde er ikke omfattet

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2016 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 35,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

find os også på Facebook

find os også på Facebook BETALINGS- & BUDGETSERVICE Pris i DKK Bemærkninger Boksleje pr. år: Boks størrelse 1 275 + moms Boks størrelse 2 325 + moms Boks størrelse 3 400 + moms Boks størrelse 4 450 + moms Døgnboks årligt helkunde

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Priser for særlige ydelser

Priser for særlige ydelser Priser for særlige ydelser Gældende fra 01.12.2013: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Serviceydelser, prisliste pr

Serviceydelser, prisliste pr Indbetalingskort Omgående betaling - via Sparekassen Betaling min. 3 dage senere end indlevering - via Sparekassen Betaling - via netbank uden kvittering gratis Betaling - via netbank med kvittering eller

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Prisliste for gebyrer (privatkunder)

Prisliste for gebyrer (privatkunder) 02.08.2018 01.01.2019 Prisliste for gebyrer (privatkunder) Konto Kontogebyr Kontoudskrift: - I e-boks 3 Kopi af tidligere kontoudskrift, pr. udskrift 3 3 3 3 Banken udsteder altid kontoudskrifter ved årsskifte,

Læs mere

Gebyrer. Diverse standardgebyrer Rykkerbreve Rykkerskrivelse kr. 100,00. Bekræftelse af indbetalt kapital med digital signatur. kr.

Gebyrer. Diverse standardgebyrer Rykkerbreve Rykkerskrivelse kr. 100,00. Bekræftelse af indbetalt kapital med digital signatur. kr. Rykkerbreve 905013 Rykkerskrivelse kr. 100,00 Bekræftelse af indbetalt kapital med digital signatur kr. 495,00 Boksoprettelse og -leje Oprettelse af boks Boksleje opkræves årligt forud pr. 1.12. Indtil

Læs mere

Prisliste - Privat Teen

Prisliste - Privat Teen Prisliste - 1. Boksleje 2. Daglig Økonomi 3. Investering 4. Kundeforhold 5. Netbank Privat 6. Serviceydelser 7. Udland 8. Udskrifter 9. Valuta Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg CVR.nr.

Læs mere

Gebyrer. Diverse standardgebyrer Rykkerbreve Rykkerskrivelse kr. 100,00. Bekræftelse af indbetalt kapital med digital signatur. kr.

Gebyrer. Diverse standardgebyrer Rykkerbreve Rykkerskrivelse kr. 100,00. Bekræftelse af indbetalt kapital med digital signatur. kr. Rykkerbreve 905013 Rykkerskrivelse Bekræftelse af indbetalt kapital med digital signatur kr. 495,00 Boksoprettelse og -leje Oprettelse af boks Boksleje opkræves årligt forud pr. 1.12. Indtil 6 cm Indtil

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførsler via medarbejderbetjening Overførsler via

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Handel med værdipapirer

Handel med værdipapirer Prisliste Nedenstående gebyrer er gældende pr. 01. marts 2019. Gebyroversigten indeholder oplysninger om BIL Danmarks standard gebyrer. Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan også uden varsel

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr Østervrå Andelskasse. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema. 2. Oversigter og udskrifter

Almindelige serviceydelser pr Østervrå Andelskasse. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema. 2. Oversigter og udskrifter Almindelige serviceydelser pr. 04. 01 2018 Østervrå Andelskasse Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut 5. Kort 5.1.

Læs mere

Prisliste - Privat Børn

Prisliste - Privat Børn Prisliste - 1. Daglig Økonomi 2. Investering 3. Kundeforhold 4. Netbank Privat 5. Serviceydelser 6. Udskrifter 7. Valuta Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg CVR.nr. 25802888 www.fynskebank.dk

Læs mere

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 %

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 % Gebyroversigt Nedenstående gebyrer er gældende pr. 01.7.2017 Gebyroversigten indeholder oplysninger om BIL Danmarks standard gebyrer. Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan også uden varsel

Læs mere

Gebyrer. Diverse standardgebyrer Rykkerbreve Rykkerskrivelse kr. 100,00. Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Gebyrer. Diverse standardgebyrer Rykkerbreve Rykkerskrivelse kr. 100,00. Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Rykkerbreve 905013 Rykkerskrivelse Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekræftelse af indb. kapital med digital signatur (kr. 125,00 til registeret) kr. 495,00 Boksleje Opkræves årligt forud pr.

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 5 Pension 5 Selvbetjening

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Prisliste - Forening - Privat

Prisliste - Forening - Privat Prisliste - - Privat 1. Betalinger 2. Daglig Drift 3. Kundeforhold 4. Kontanthåndtering 5. Netbank Erhverv 6. Serviceydelser 7. Udland 8. Udskrifter 9. Valuta Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg

Læs mere

Prisliste - Erhverv Standard

Prisliste - Erhverv Standard Prisliste - 1. Betalinger 2. Daglig Drift 3. Kundeforhold 4. Kontanthåndtering 5. Netbank Erhverv 6. Serviceydelser Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg CVR.nr. 25802888 www.fynskebank.dk

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Store betjeningsbokse. Ændring af lås og anskaffelse af nye nøgler. Opboring og istandsættelse inkl. ændring af lås og nye nøgler

Store betjeningsbokse. Ændring af lås og anskaffelse af nye nøgler. Opboring og istandsættelse inkl. ændring af lås og nye nøgler Rykkerbreve 905013 Rykkerskrivelse Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bekræftelse af indb. kapital med digital signatur Kr. 200,- (Kr. 125,- til registeret) Kr. 495,- Boksleje Opkræves årligt

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 11 Pension 11 Selvbetjening

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Overførelser

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Serviceydelser

Serviceydelser Konti Serviceydelser 03.01.2018 Oprettelse af konto *2) *4) Kontogebyr Kontoudskrift i e-boks Kontoudskrift på papir, pr. stk. 40,00 kr. Årsoversigt, papir eller e-boks Ekstra kontoudskrift/årsoversigt

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Check Konto

Læs mere

Prisliste for Lunar Way

Prisliste for Lunar Way liste for Lunar Way Serviceydelser Udover nedenstående henvises der til Nykredits serviceydelsesprisliste: Serviceydelser 1. Konto Kontogebyr Oprettelsesgebyr Overtræksrente 22,5% 2. Overførsler Overførsel

Læs mere

Prisliste - Forening - Standard

Prisliste - Forening - Standard Prisliste - - Standard 1. Betalinger 2. Daglig Drift 3. Investering 4. Kundeforhold 5. Kontanthåndtering 6. Lån 7. Netbank Erhverv 8. Serviceydelser 9. Udland 10. Udskrifter 11. Valuta Fynske Bank A/S

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Priser pr. 01.07.2013

Priser pr. 01.07.2013 Priser pr. 01.07.2013 Overførsler og betalinger Overførsel mellem egne konti gratis Overførsel til konti i andre pengeinstitutter 15,00 Overførsel til konti i andre pengeinstitutter, stående overførsel

Læs mere

ERHVERV BETALINGER, KORT OG ØVRIGE SERVICES

ERHVERV BETALINGER, KORT OG ØVRIGE SERVICES Erhverv Prisoversigt ERHVERV BETALINGER, KORT OG ØVRIGE SERVICES Betalingsformidling... 2 Kontanthåndtering... 3 Mastercard...4 Visa/Dankort, Dankort og hævekort... 5 Øvrige services...6 250419 Betalingsformidling

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Københavns Andelskasse Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og

Læs mere

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner liste over bankens serviceydelser er i danske kroner Særlig Indlån - Pensionsopsparing Administration af pensionskonti Overførsel 75 Delvis udbetaling i utide. Delvis udbetaling efter 60 år. Ophæv i utide

Læs mere

Gebyrer. Gældende fra 1. februar 2018

Gebyrer. Gældende fra 1. februar 2018 Gebyrer Gældende fra 1. februar 2018 Visa/Dankort og Visa Debit Årligt kortgebyr... 0 kr. Hævning i automat i åbningstid *)... 1,50 kr. Hævning i automat uden for åbningstid *)... 2,50 kr. Spærring af

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning af brevcheck 10,00

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog finder du Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos virksomheder og foreninger.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog finder du Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos virksomheder og foreninger. Indholdsfortegnelse I denne prisbog finder du s priser, som opkræves hos virksomheder og foreninger. Kundeforhold Basal Erhvervskonto Basal Foreningskonto Konto Generelt Deponeringskonto Kontoudskrift

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Basisbanks prisliste. Priser

Basisbanks prisliste. Priser Basisbanks prisliste Netbanken... 2 Basispakken... 3 Visa/Dankort... 5 MasterCard Debet... 6 MasterCard Guld (kan ikke nyoprettes)... 7 MasterCard (kan ikke nyoprettes)... 10 Omregningskurser kortbetalinger

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT ER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro(/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016 PRISOVERSIGT - gældende fra. marts 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

PRISBOG Prisinformation på serviceydelser for privatkunder - pr. 1. august 2019

PRISBOG Prisinformation på serviceydelser for privatkunder - pr. 1. august 2019 PRISBOG Prisinformation på serviceydelser for privatkunder - pr. 1. august 2019 Denne prisbog indeholder oplysninger om de priser på serviceydelser, som Andelskassen Fælleskassen beregner over for private

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog finder du Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog finder du Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog finder du s priser, som opkræves hos forbrugerne. Kundeforhold Basiskonto Basal Betalingskonto Konto Generelt Deponeringskonto Kontoudskrift Kontanthåndtering Kontante

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Denne prisliste omfatter ikke eventuelle gebyrer opkrævet af udbetalende pengeinstitut/udenlandsk betalingsmodtager. Størrelsen

Denne prisliste omfatter ikke eventuelle gebyrer opkrævet af udbetalende pengeinstitut/udenlandsk betalingsmodtager. Størrelsen Gebyrer Gældende fra 13. marts 2017 Visa/Dankort og Visa Debit Årligt kortgebyr... 0 kr. Hævning i automat i åbningstid *)... 1,50 kr. Hævning i automat uden for åbningstid *)... 2,50 kr. Spærring af konto/kort

Læs mere

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12 Prisliste 1. januar 2015 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Konti med bankbog Pr. kvartal forud 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås

Læs mere

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Side Almindelig serviceydelser 1-3 Opb.af værdipapirer i depot 4 Værdipapirhandel 5 Kort 6-8 Lån og kreditter generelt

Læs mere

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016 Prisoversigt - gældende fra. januar 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT ER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Basal indlånskonto 2 Giro'/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 6 Pension

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13 Prisliste 1. maj 2016 Side 1 af 13 Service / ekspedition Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort Pr. sæt 3.000,00 * Boksleje, betales

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Gebyrer. Gældende fra 19. juni 2017

Gebyrer. Gældende fra 19. juni 2017 Gebyrer Gældende fra 19. juni 2017 Visa/Dankort og Visa Debit Årligt kortgebyr... 0 kr. Hævning i automat i åbningstid *)... 1,50 kr. Hævning i automat uden for åbningstid *)... 2,50 kr. Spærring af konto/kort

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20 Indhold PRIVAT FRI 3 Lån og kreditter 4 Betalinger og overførsler 9 Betalingskort 10 Værdipapirhandel/Investeringspleje 15 Netbank/mobilbank 20 Forsikringer 22 Kundeboks 22 Øvrige serviceydelser 22 Pantebreve

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere