KUNSTMUSEUM. Bjarke Regn Svendsen HOTEL EXPO no. 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNSTMUSEUM. Bjarke Regn Svendsen HOTEL 26.09.09-10.01.10. EXPO no. 17"

Transkript

1 EXPO E S B J E R G KUNSTMUSEUM EXPO no. 17 Bjarke Regn Svendsen HOTEL

2 INDHOLD Indtroduktion v/inge Merete Kjeldgaard HOTEL mellem steder og ikke-steder v/christiane M. Finsen Biografi Værkfortegnelse Gennem kunstnerens linse, en multiple v/bjarke Regn Svendsen Billedlotteri, en multiple v/bjarke Regn Svendsen Redaktion: Inge Merete Kjeldgaard og Christiane M. Finsen Layout: Korsager Grafisk Design A/S Esbjerg Kunstmuseum og Bjarke Regn Svendsen ISSN Esbjerg Kunstmuseum har udgivet tidsskriftet Expo siden Expo ledsager museets særudstillinger og afspejler den enkelte udstillings særlige karakter bl.a. i tekstark, i fotoark og i den multiple, som kunstnerne skaber specielt til Expo.

3 INTRODUKTION Når man træder over tærsklen til Bjarke Regn Svendsens udstilling Hotel på Esbjerg Kunstmuseum, befinder man sig ikke i en udstillingssal i gængs forstand. En lang væg skærer sig diagonalt igennem rummet ikke med billeder på, men med billeder i som ét stort objekt. Går man bagom væggen til dens bagside, står man med ét i et hotelværelse, udstyret med det mest nødvendige: en dobbeltseng, natborde, lamper og en vask, hvor hanen drypper. Eller gør den? Og kan man virkelig lægge sig i sengen? Hvad har den i det hele taget at gøre her i udstillingen? Møblementets overvældende hvidhed i det lige så hvide udstillingsrum bringer os i tvivl. Og dette er jo heller ikke et hotelværelse. Det er et billede et billede, der rummer flere betydningslag, men som helt bogstaveligt også peger på den position, hvorfra alle malerier og fotografier i udstillingen er ble - vet til: hotelsengen. I den forstand er der tale om en form for dogme pro - jekt, som der ofte er i Bjarke Regn Svendsens arbejder. Allerede fra begyndelsen rettede Regn Svendsen fokus mod det upåagtede. Hans tidlige debut på Charlottenborg i 1973 blev umiddelbart fulgt op af serier af malerier, der ligesom den aktuelle hotelserie viser ud - snit af vores omgivelser, som vi normalt overser. Disse malerier er malet med en sådan teknisk præcision, at de forskellige materialer nærmest kan sanses i fingerspidserne. Men bagved de vellignende nedløbsrør, dø re, cykler og gavle gemmer der sig en nøje opbygget konstruktion som i et abstrakt maleri. Senere installerede han lærreder, der gengiver gadens inventar i close ups, sammen med selve motivet som ready made. Men i de malerier, som var udgangspunktet for vores aftale om denne aktuelle udstilling, er det ikke længere vores fysiske omgivelser, der alene er afsæt for kunst - neren. Her skildrer han snarere menneskets indre tilstande ved at tilføre sin motivkreds en psykisk spænding, som giver ellers harmløse husgavle eller hotelværelser en pirrende og stærkt urovækkende karakter. Så i den aktuelle udstilling Hotel forener han så at sige de tidligere in - stallatoriske greb med sine seneste arbejder. Men nu er det ikke en ho tel - seng fra et bestemt hotelværelse, vi møder. I stedet er det selve idéen ho telseng, der præsenteres. Projektet samler således ikke alene de be - stræ belser, der kendetegner hans værk. Det tilfører også hans arbejder en ny dimension. Expo ledsages denne gang af hele to multiples, der fortætter udstillingens karakter. I den ene opfordrer Bjarke Regn Svendsen os til at søge billeder

4 og udsnit i hans vedlagte fotos, ligesom han selv gør. I den anden har han skabt et billedlotteri af sådanne udsnit fra sine hotelfotos. På én gang enkelt og subtilt, velkendt og fremmed rejser billedlotteriet de samme spørgsmål, som selve udstillingen gør. Når man spiller billedlotteriet, kan det næsten ikke undgå at udvikle sig til et wittgenstein sk sprogspil. For hvordan skal man kunne benævne det, man ser på den enkelte billedbrik? Og hvordan skal andre kunne koble ens beskrivelse til billedet på spillepladen? Tak til Bjarke Regns Svendsen for et gennemarbejdet projekt og et usæd - vanlig vellykket samarbejde. Tak til Kunstrådet for støtte samt til Jysk og Hotel Ansgar for sponsering. Inge Merete Kjeldgaard Direktør

5

6 HOTEL MELLEM STEDER OG IKKE-STEDER Tænk på et fotografi fra den seneste familiefest eller et typisk motiv fra sommerferien... Normalt udvælger vi de motiver, vi selv fotograferer, med største omhu. Vi retter linsen mod et afgrænset og veldefineret motiv. Vi sørger for ikke at kappe hovedet af onkel Hans eller få kirkens tårn til at vælte. Vi stil - ler skarpt og fokuserer. Bjarke Regn Svendsen gør alt det, vi ikke ville gøre! Han koncentrerer sig om normalt helt ubetydelige fænomener eller zoomer så meget ind på en detalje, at ellers velkendte genstande bliver næsten abstrakte. Han beskærer sine motiver på overraskende måder. Han retter opmærksomheden mod mellemrummene mod det, der er imellem tingene. Han be væger bevidst kameraet under optagelsen, så fokus forsvinder. Bjarke Regn Svendsens værker er på samme tid både håndgribelige og diffuse, konkrete og anonyme. Ofte tager han udgangspunkt i en helt be - stemt genstand, men tilfører den gennem sine værker en særlig poesi og gådefuldhed. Værkerne er ikke blot nøgterne og nøje gengivelser af virkeligheden. De viser os sider eller detaljer af virkeligheden, som vi ikke plejer at lægge mærke til. Regn Svendsen gør det pludselig tydeligt for os, at virkeligheden kan ses og afbildes fra mange vinkler, og at den derfor også nogle gange kan tage sig helt uvirkelig ud. Gennem bl.a. dette greb hæver kunstneren sine motiver ud af tid og rum. Han afvikler for tæl - lingen i billedet og præsenterer os kun for et fragment eller et løsrevet udsagn. Vi må mobilisere vores egen forestillingsevne og selv skabe en ny narrativitet. I det aktuelle projekt er det hotellet, Bjarke Regn Svendsen har udforsket og stillet (u)skarpt på. Hotel. Alene det at høre eller læse ordet sætter en lang række tanker og associationer i gang. Erindringerne om de ho tel - ler, man selv har besøgt, dukker frem i bevidstheden, og billeder af ho - telværelser toner frem for det indre blik. Men hvilke særlige kendetegn har alle disse hoteller? Hvilken type rum er et hotelværelse? Og hvilken symbolsk betydning har det? Langt de fleste hotelværelser rummer kun det mest nødvendige. De er upersonlige og kunne i princippet ligge hvor som helst i Berlin eller

7 Holbæk, i New York eller Sorø. Som regel er hotelværelset både hjemligt og fremmed på én gang. Det tilbyder en på samme tid tryg og flygtig ramme om livet for en nat eller to. Ingen rejser har hotellet som den endelige destination (med mindre der er tale om fx særlige design- eller wellnesshoteller). Derfor udgør et hotel blot en nødvendig parentes eller pause, og hotelværelset er således en slags ikke-sted. Det er med udgangspunkt i bl.a. sådanne tanker, at Bjarke Regn Svend - sens udstilling Hotel har taget form, og siden 2001 har han fotograferet alle de hotelværelser, han har boet på. Normalt er der i sig selv intet formål med at opholde sig på et hotelværelse, men i Regn Svendsens projekt har denne formålsløshed både været drivende kraft og fundet en form. Projektet handler derfor i høj grad om at indfange det, der eksi - ste rer mellem tingene det, der befinder sig i parentesen eller på ikkestedet. Den flygtighed, som er bundet til hotelværelset, understreges i Bjarke Regn Svendsens metode og praksis. Hans hotel-fotografier er ubeskårede og ubehandlede. Det, vi ser, er det, kameralinsen har indfanget hver - ken mere eller mindre. Samtidig spiller værkerne bevidst på det slørede, uskarpe eller mislykkede. Således accentueres deres karakter af løs revne fragmenter, og de fremstår derfor som tilfældige øjebliksbilleder, revet ud af en større, ukendt sammenhæng. Når man betragter Bjarke Regn Svendsens fotografier er det som at se tiden stå stille. Deres bevidste mangel på fokus transporterer beskueren bort fra selve det hotel, hvor de er taget, og åbner for et diffust, mentalt rum. De enkelte billeder har således snarere karakter af tilstande end af egentlige motiver. I selve udstillingen er dette forhold understreget gennem opbygningen af et (konceptuelt) hotelværelse i rummet. I udstil - lings rummet finder man således en seng, natborde, lamper, en vask og et fjernsyn altså det mest basale møblement, selve ideen om et hotelvæ - relse. Fotografierne på væggene spejles således af de rumlige omgivelser. Samtidig brydes den statiske stilstand af fjernsynets levende bil le der et videoværk, optaget af Regn Svendsen på hans seneste tre hotelophold i hhv. Rom, Athen og Esbjerg. Foruden fotografierne og video vær - kerne byder udstillingen også på en række malerier af hotelværelser, hvis forlæg er nogle af de fotografier, som kunstneren selv har taget. Fo - to grafierne er minutiøst overført til maleriet, men trodser alligevel malerimediet. Det ufokuserede og slørede udtryk er nemlig ført med, så bå de

8 grænsen mellem dokumentation og repræsentation og mellem fotografi og maleri i sig selv er blevet slørede. Nogle af Regn Svendsens hotel-fotos er blevet til på Hotel Ansgar, der ligger få hundrede meter fra Esbjerg Kunstmuseum. Flere af dem præ - senteres i udstillingsrummet, mens andre kan opleves på selve det væ rel - se, hvor de er taget. I løbet af udstillingsperioden får hotellets gæster så - ledes ikke alene mulighed for at bo midt i en lille kunstudstilling. De får også mulighed for at se på værelset gennem en anden persons blik og opdage detaljer og genstande, som de måske ellers ikke ville have be - mærket. På samme tid fungerer Hotel Ansgar som Esbjerg Kunstmuseums udstillingssatellit som en udvidelse af museet. Flere værker optræder endda på både hotellet og kunstmuseet, men i forskellige formater, sam - tidig med, at en optagelse fra selv samme værelse kan ses på TV-skærmen i museets udstillingsrum. Derved kobles de to steder: hotellet og museet, udgangspunktet og det færdige værk, virkeligheden og repræ - sen tationen sammen på en forunderlig måde, som understreger, at ste - der ne gennem Regn Svendsens projekt er uløseligt forbundet med hinanden. Hotellet er således ikke alene udstillingens motiv, men også dens for - mid lingsmæssige ramme. Samtidig både udvider og spejler det virkelige hotel, Hotel Ansgar, udstillingen på en interessant og anderledes måde. Hotelværelset fungerer derved som organiserende princip for udstillingen og udgør både en virkelig og en konceptuel kulisse, der indrammer og forstærker beskuerens oplevelse. Samtidig udfordres vores gængse, rumlige kategorier og forestillinger om forskellige virkelighedsplaner, når hotellets rum, udstillingsrummet og de mentale rum blandes. Christiane M. Finsen Museumsinspektør, mag.art.

9 BIOGRAFI BJARKE REGN SVENDSEN f Storegade Tistrup Telefon/fax UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER Galleri Kant (2006), Vestjyllands Kunstmuseum (2006, 2005), Rønnebæksholm (2004), Politikens forhal (2001), Varde Museum (1992), Ribe Kunstmuseum (1984), Galleri Hummelure (1984), Haderslev Museum (1983), Galerie Passepartout (1982, 80, 78, 77), Galerie Liliane Francois, Paris, Frankrig (1979), Esbjerg Kunstmuseum (1979) UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER Museo-Centro studi sulla pittura di paesaggio europea del Lazio, Italien (2008), Randers Kunstmuseum (2008), Kunstmuseet Trapholt (2007), KUNSTEN Nordjyllands Kunstmuseum (2007, 1985), Skive Kunstmuseum (2005, 2000), Kunsthallen Brandts (2004), Den Frie (2004), Vendsyssel Kunstmuseum (2003, 1985), Herning Kunstmuseum (2003), Esbjerg Kunstmuseum (2001), Århus Kunstbygning (2000, 1995, 1990), Lauenburgischer Kunstverein, Geesthacht, Tyskland (1996), Galerie Lærken, Hazerswoude-dorp, Holland (1996), Charlottenborg (1996, 1995, 1994, 1992, 1983, 1981, 1975), Amtsrichterhaus Schwarzenbek, Tyskland (1995), Gal le - ria AZ, Milano, Italien (1994), Galleri Heer, Oslo, Norge (1993), La Crocetta, Arte Contemporeana, Milano, Italien (1991), Te Fuji Arts Society, Japan (1990), Overgaden (1989, 1987), Galleri Bi-Z, Kristiansand, Norge (1988), Grand Palais, Paris, Frankrig (1987, 1986, 1984, 1979), Holst Halvorsens Kunst han del, Oslo, Norge (1986), Spring Gallery, Taipei, Taiwan (1984), Sophienholm (1982), Landskrona Konsthall, Sve rige (1980), Haus am Lützau Platz, Berlin, Tyskland (1979), Södertälje Konst hall, Sverige (1975), Alvar Aalto Museum, Jyväskyla, Finland (1975) REPRÆSENTERET Esbjerg Kunstmuseum, Fyns Kunstfond, Gladsaxe Kunstbibliotek, Hadsund Egns - museum, Herning Seminariums Kunstfond, Kunst på Arbejdspladsen, Kunstbyg nin - gen i Vrå Engelundsamlingen, København Kommunes Kulturfond, Lolland-Falsters Kunstmuseum, Museo-Centro studi sulla pittura di paesaggio europea del Lazio, Museum Sønderjylland Kunstmuseet i Tønder, Museum Sønderjylland Kulturhistorie Aabenraa, Ny Carlsbergfondet, Ribe Amts Kunstfond, Ribe Kunstmuseum, Skive Kunstmuseum, Statens Kunstfond, Statens Museum for Kunst, Varde Museum, Vejle Kunstmuseum, Vestjyllands Kunstmuseum, Ølgod Museum

10 UDVALGTE UDSMYKNINGER Teaterhuset, Odense (2006), Familiehusene, Karslunde (2005), Sdr. Omme Idrætscenter (2001), Offentlig udsmykning, Varde (2000, 1984), Murudsmykning, Ølgod (1994), Træskulptur, Sejlflod kommune (1993), Skovlund kirke (1983). I samarbejde med arkitekt Søren Morns: Børneafdelingen på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg (1991). I samarbejde med Solveig Lohne: Menighedssalen, Gjesing kirke, Esbjerg (1988), Ribelund, Ribe, (1985), Sct. Jacobi Skole, Varde (1981) Bjarke Regn Svendsen, der er autodidakt, har desuden skabt en lang række re præ - sen tative portrætter og har talrige illustrationer og plakatproduktioner bag sig. Han har modtaget flere legater og udmærkelser bl.a. North Art Magazines Hæderspris (2006), Danske Kunstkritikeres Pris (2002) og Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat (1984). Er medgrundlægger af kunsttidsskriftet Hrymfaxe (1971), som han var re daktør af indtil Han har derudover været kunstnerisk leder af Janus Byg nin - gen og Vestjyllands Kunstmuseum ( ), siddet i Statens Kunstfonds re præ - sentantskab ( ), været medlem af BKF's hovedbestyrelse / redaktør af BKFbladet ( ) og siddet i Statens Kunstfonds Legat og Indkøbsudvalg ( ) Læs evt. mere om kunstneren i Torben Weirups bog Nedløbsrøret og andre historier om Bjarke Regn Svendsens maleri (Forlaget Jelling, 2000).

11 VÆRKFORTEGNELSE Maleri HOTEL, ,5 x 226 cm Olie på lærred HOTEL, x 76 cm Olie på lærred HOTEL, ,5 x 88 cm Olie på lærred HOTEL, x 59 cm Olie på lærred HOTEL, x 60 cm Olie på lærred HOTEL, x 49 cm Olie på lærred Fotografi HOTEL 50 x 67 cm Lamineret fotografi på foam board HOTEL 48 x 70 cm Lamineret fotografi på foam board Fotografi / installeret på Hotel Ansgar HOTEL 18 x 24 cm Printet fotografi, indrammet Video HOTEL 67 min Videoregistreringer fra tre hoteller, dvd HOTEL, x 25 cm Olie på lærred HOTEL, x 23 cm Olie på lærred HOTEL, x 30,5 cm Olie på lærred

12 GENNEM KUNSTNERENS LINSE I dette lille eksperiment har du mulighed for at lege med min arbejdsproces. Du har så at sige chancen for at kigge mig over skulderen og opleve, hvordan jeg udvælger mine motiver, og dermed få et indblik i, hvordan mine værker bliver til. Klip display-feltet ud af kameraet. Kør kameraet hen over et af de to hotel-fotografier. Afsøg fotografierne for interessante detaljer og motiver. Er det let eller svært at finde et godt motiv? Overrasker det dig, hvilke udsnit, du dvæler ved? Lægger du mærke til noget nyt i fotografierne nu, som du ikke før havde bemærket? God fornøjelse! Bjarke Regn Svendsen

13 Klip display-feltet ud og find dine egne motiver på hotelfotografierne

14

15

16 BILLEDLOTTERI Du skal bruge: arket med de fire spilleplader (klippes ud) arket med de 24 billeder (klippes ud) et blankt ark papir og en blyant. Spilleregler: 5 deltagere: 1 spilstyrer og 4 spillere (I tilfælde af, at man kun er 3 deltagere, får de 2 spillere 2 spilleplader hver). Det blanke ark papir opdeles i 4 kolonner. Spillernes navne anføres øverst i hver sin kolonne. Hver spiller trækker en spilleplade. Spilstyreren blander de udklippede billedkort og lægger dem i en bunke med bagsiden opad. Spilstyreren tager det øverste kort fra bunken og holder det op foran sig med bagsiden vendt mod spillerne. Spilstyreren skal nu beskrive billedet, indtil en af spillerne hævder at have det samme billede på sin spilleplade. Hvis spilleren har det rigtige billede på sin plade, udleveres billedkortet til spilleren, som placerer det oven på sit eget billede med bagsiden opad. Spilleren tildeles et point på kolonnearket. Hvis spilleren ikke har det rigtige billede på sin plade, tildeles ved kom - mende et minuspoint på kolonnearket. Spilstyreren fortsætter beskri vel - sen af billedet, indtil den rette spiller melder sig. Spillet fortsætter, indtil den første spilleplade er fyldt. Spilleren, som først får fyldt sin plade, tildeles to ekstra points. Herefter samles kortene sammen. De blandes, og et nyt spil begynder. Efter 4 spil tælles pointene sammen, og den spiller, der har fået flest point, vinder. God fornøjelse! Bjarke Regn Svendsen

17

18

KUNSTMUSEUM. Claus Jensen RØD OG SORT 14.04.-12.06.2000. EXPO no. 2

KUNSTMUSEUM. Claus Jensen RØD OG SORT 14.04.-12.06.2000. EXPO no. 2 EXPO E S B J E R G KUNSTMUSEUM EXPO no. 2 Claus Jensen RØD OG SORT 14.04.-12.06. Claus Jensen RØD OG SORT Esbjerg Kunstmuseum 14.04.-12.06. FORORD 100 dage inden år besluttede Claus Jensen at skrive en

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Surroundings Surrounded & Light Extension

Surroundings Surrounded & Light Extension I N S P I R A T I O N S M A T E R I A L E Surroundings Surrounded & Light Extension Olafur Eliasson Esbjerg Kunstmuseum 28.06.-31.12.2003 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Esbjerg Kunstmuseum præsenterer

Læs mere

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst INSPIRATIONSMATERIALE Forestillinger 2004 - Værk i kontekst Esbjerg Kunstmuseum 07.05.-15.08.2004 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Forestil dig Asger Jorns Lykkens have (1947) indgå i hele fem forskellige

Læs mere

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR GRETHE MARIANN MAURSETH Billedkunstner Medlem af Billedkunstnernes Forbund PROFIL UDDANNELSE 2003-2006 Aarhus Kunstakademi, Fagskolen for maleri v/jon Gislason, Max Parylewicz,

Læs mere

GALLERI SLUGEN Nr. 4-2009

GALLERI SLUGEN Nr. 4-2009 GALLERI SLUGEN Nr. 4-2009 Manimal- bronze, 38x30 cm Heidi Guthmann Birck Uddrag fra bogen: RESUMÉ 1966-1999 af Lisbeth Tolstrup De cykliske forløb, der er kendetegnende for hver enkelt gruppe af skulpturer,

Læs mere

M E S T T I L D E M I N D S T E

M E S T T I L D E M I N D S T E M E S T T I L D E M I N D S T E F O R N E M M E L S E R & F A B U L E R I N G E R - NYE OPLEVELSER FOR BØRN I INDSKOLINGSKLASSER OG DAGINSTITUTIONER PÅ ESBJERG KUNSTMUSEUM OG ESBJERG HOVEDBIBLIOTEK Det

Læs mere

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling 13 okt 25 nov 2012 INTRODUKTION I perioden 13. oktober til 25. november 2012 kan du og din klasse opleve udstillingen KE12 - Kunstnernes Efterårsudstilling.

Læs mere

Ulrik Hoff. Bente Hammershøy. Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur. Tekster af

Ulrik Hoff. Bente Hammershøy. Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur. Tekster af Ulrik Hoff Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur Tekster af Bente Hammershøy Bente Hammershøy Kunstnerens drømme, tolkninger og fantasier i den østjyske natur Udstillingens

Læs mere

FRODE STEINICKE DIFFERENT IS EQUAL

FRODE STEINICKE DIFFERENT IS EQUAL FRODE STEINICKE DIFFERENT IS EQUAL 5. MARTS 2. APRIL 2011 galleri NB Viborg FRODE STEINCKE DIFFERENT IS EQUAL 5. MARTS 2. APRIL 2011 galleri NB Viborg cover: Akvarel Frode Steinicke Som skulptør udforsker

Læs mere

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER PETER LUNDBERG OLIEMALERIER 2 Oliemaleri str. 150 x 150 cm. 2012. Millingbæk fantasi / A Closer Look A Closer Look At The World Behind Siden 1969 har maleren Peter Lundberg håndteret lærred, farver og

Læs mere

FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse

FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse OPLAG: 1.500 PRIS: 10'00 kr. FREDERIKSSUND KUNSTFORENING UDSTILLING MED NIELS NIELSEN MORTEN NIELSEN JEPPE HAGEDORN-OLSEN BODIL HAGEDORN

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

1. Skulpturen som medie. 2. Cronhammar og skulpturer

1. Skulpturen som medie. 2. Cronhammar og skulpturer 1. Skulpturen som medie Kunst kan være mange forskellige ting både noget du møder i skolen, hjemme hos dig selv måske, ude i byen eller på et museum. Kender I nogle former for kunst? Kunst kan for eksempel

Læs mere

GALLERI SLUGEN NR. 2 2010

GALLERI SLUGEN NR. 2 2010 GALLERI SLUGEN NR. 2 2010 HvisJegVarDig Sarah Rathje - Sanne Lautrup - Eva Roel - Mette Boel - Lea Guldditte Hestelund Metamorfoser METAMORFOSER Velkommen til en gennemført gruppeud stil - ling, der er

Læs mere

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Indholdsfortegnelse De 5 klassiske fotofejl Fejl 1 Du er for langt væk Fejl 2 Du er for doven Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Fejl 4 Du tjekker ikke hele motivet Fejl 5 Du bruger din flash forkert

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

fotos af jeres vægge, og drøft dem. fotos giver en mulighed for at se sig selv udefra.

fotos af jeres vægge, og drøft dem. fotos giver en mulighed for at se sig selv udefra. Fotos: BØrnEHavEn i FrEDEnsgÅrDEn og HEEr BarnEHagE 3 Gode råd FrA ForSKer åsta birkeland til At Se På VÆGGeNe Med Nye ØJNe vægge kan fremkalde handlinger Men væggene kan også fremkalde handlinger og på

Læs mere

STABILE SKRØBELIGHEDER

STABILE SKRØBELIGHEDER STABILE SKRØBELIGHEDER Steffen Tast St. Torv. 9500 Hobro 11. juni - 3. september 2016 de-light # 21, 2016 Mit arbejdsområde er installation, skulptur, ofte som mobile, der involverer lys og glas. Selv

Læs mere

Et indblik i kunstverdenens undergrund

Et indblik i kunstverdenens undergrund Et indblik i kunstverdenens undergrund Udstillinger Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie fra d. 4. oktober 9. november 2014. ET INDBLIK I KUNSTVERDENENS UNDERGRUND 9. oktober 2014 af Mia Granhøj

Læs mere

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev DEN NORDJYSKE Det nordjyske i Den nordjyske er ganske enkelt, at 7 kunstnere, som alle bor i Nordjylland, sammen er på vandreudstilling. De 7 kunstnere er ikke et specielt udtryk for en særlig nordjysk

Læs mere

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 9. april til 15. maj kan du og din klasse opleve udstillingen Overlap. Med denne lærerguide i hånden håber vi,

Læs mere

Anne Ring Petersens tale ved åbningen af Olav Christopher Jenssen: Panorama Kunsthallen Brandts Petersen, Anne Ring

Anne Ring Petersens tale ved åbningen af Olav Christopher Jenssen: Panorama Kunsthallen Brandts Petersen, Anne Ring university of copenhagen University of Copenhagen Anne Ring Petersens tale ved åbningen af Olav Christopher Jenssen: Panorama Kunsthallen Brandts Petersen, Anne Ring Publication date: 2009 Document Version

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

KUNST 12. SEP. 2013 KL. 11.52 Kunst og design har lagt sig i ske på Den Frie Udstillingsbygning

KUNST 12. SEP. 2013 KL. 11.52 Kunst og design har lagt sig i ske på Den Frie Udstillingsbygning Politiken Kultur KUNST 12. SEP. 2013 KL. 11.52 Kunst og design har lagt sig i ske på Den Frie Udstillingsbygning Gunnar Aagaard Andersen formåede at kombinere billedkunst og design SLIDT. Skumsofaen har

Læs mere

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E G R Ø N LA N D S K N 6 Y. R S G P T R A M F B I K R A 2 F 0 A 0 8 N N S T R G R 4. B I J R A T N H U A H R 2 O 0 V 0 9 I N D H O L D 3 4 6 7 8 10 14 18 20 20 20 22 F O R O R D G R Ø N L A N D S K S T R

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter Søren Andersen Bente Hammershøy Dobbelteksponering Søren Andersen og datter Galleri Brænderigården viser en speciel udstilling, hvor far og datter, Søren Andersen og Karin Lønbæk, udstiller sammen med

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Ingerlise Vikne. In a Desert of Joy

Ingerlise Vikne. In a Desert of Joy Ingerlise Vikne In a Desert of Joy #2, Character with a Blue Dot, 85 x 85 cm Bente Hammershøy In a Desert of Joy Det velkendte er ikke at foragte: Den norsk danske maler Ingerlise Vikne er a er uds llingsparat

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011

GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011 GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011 Skulptur med sejl Saltglaseret stentøj 62 cm høj. Aage Birck Aage Birck har gennem mange år fundet og samlet på ting, der forekom ham interessante, enten på grund af formen, eller

Læs mere

Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015

Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015 Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015 GALLERI PROFILEN AKADEMISK OUTSIDERKUNST Af Veronika Botin Efter en periode med stor interesse i samtidskunsten for nye udtryksformer som

Læs mere

GRETHE MARIANN MAURSETH

GRETHE MARIANN MAURSETH GRETHE MARIANN MAURSETH Adresse: Hasserisvej 148, 9000 Aalborg www.maurseth.dk Født: 24. desember 1962 Telefon: 45 22 95 22 27 e.mail: grethe@maurseth.dk www.maurseth.dk CV Uddannelse 1995 Grundskole ved

Læs mere

en status over mine aktiviteter i 2007 Hotel vanitas Sound of Graphic Museet for Religiøs Kunst XII Vilnius Painting Triennial

en status over mine aktiviteter i 2007 Hotel vanitas Sound of Graphic Museet for Religiøs Kunst XII Vilnius Painting Triennial 29/12 her er lige et billede der egentlig skulle have været vist i Hotel Vanitas`s Closet Biotop projekt men nu får det lov at være et billede der markerer mødet mellem 2 år 28/12 her er lige en status

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

YDERST TIL INDERST. i forhold til de øvrige låger. Det hele monteres således at

YDERST TIL INDERST. i forhold til de øvrige låger. Det hele monteres således at YDERST TIL INDERST af billedkunstner Anne-Marie Pedersen og designer/grafiker Maria Bruun Yderst til Inderst er et af værkerne på udstillingen Vokseværk, som vises på Kunsten i Aalborg januar 2011 og på

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

50 altre blev til ét alter i Ribe Domkirke

50 altre blev til ét alter i Ribe Domkirke 50 altre blev til ét alter i Ribe Domkirke Måske har du været ude at rejse og besøgt en katolsk kirke. Her kan man se mange altre rundt om i kirken. Ved altrene kan man tænde lys og bede for de afdøde.

Læs mere

Projekt Danske Gårdmalere

Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Indhold Gårdmalere 5 Projektets baggrund 7 Projektets mål 9 Projektbeskrivelse 11 Samarbejdspartnere 13 Kilder og litteratur 15 Projekt Danske Gårdmalere

Læs mere

Fortidens ansigter projiceret levende formidling

Fortidens ansigter projiceret levende formidling Rapport: Fortidens ansigter projiceret levende formidling Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42-03-0025 Kontaktperson:

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

mogens ulderup portfolio # 1 # 2 # 3 # 4 fotografi installation hybrid sider ses i 100% eller derunder

mogens ulderup portfolio # 1 # 2 # 3 # 4 fotografi installation hybrid sider ses i 100% eller derunder mogens ulderup portfolio # 1 # 2 # 3 # 4 fotografi installation hybrid sider ses i 100% eller derunder CV mogens ulderup eskildsgade 33 4. th 1657 København V 21 64 03 68 mail@mogensulderup.dk 2011 Brygger

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Når kunst gør en forskel Mange af de kunstnere, som udstiller på Museum Ovartaci, har fået det bedre af at male eller skabe

Læs mere

komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter L æ r m e r e o m

komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter L æ r m e r e o m L æ r m e r e o m komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter Introduktion 2 Altid et hovedmotiv 3 Ti tredjedele (two thirds) 4 Det gyldne snit 5 Forgrund, mellemstykke og baggrund 6 Diagonaler 7 Sidekomposition

Læs mere

KUNSTMUSEUM. Ellen Hyllemose TRE I EN EXPO no. 10

KUNSTMUSEUM. Ellen Hyllemose TRE I EN EXPO no. 10 EXPO E S B J E R G KUNSTMUSEUM EXPO no. 10 Ellen Hyllemose TRE I EN 03.11.-20.01.2002 INDHOLD Forord v/inge Merete Kjeldgaard Tre i en med vejledning v/ellen Hyllemose Biografi Værkfortegnelse Redaktion:

Læs mere

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø Maj 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø VenøBoen og venøboerne

Læs mere

SE MIG! Tag med på rejse i kunstens univers

SE MIG! Tag med på rejse i kunstens univers 26. september 2011 Vi ser på kunst på ARoS Besøg på ARoS I dag skal du en tur på ARoS. Her vil du møde børn fra andre institutioner. Her er to portrætter, du kan se på ARoS. Portrætterne er lavet af maleren

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00 KUNST og LYD Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET RØD GRØN BLÅ GUL

MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET RØD GRØN BLÅ GUL MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET GRØN RØD BLÅ GUL ORANGE JULEGAVE-IDÉ Vi har den helt rigtige julegave til den, der har alting, - nemlig et medlemskab af vor venneforening. Gaven omfatter: 1 Medlemskab af foreningen

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Tolv timer - Lysets foranderlighed

Tolv timer - Lysets foranderlighed Tolv timer - Lysets foranderlighed BA, Unit C 2/3 Arkitektskolen i Aarhus Semesteropgave fase 2 Tema I denne fase af semesteropgaven er det centrale lysets flygtighed lysets foranderlighed. Temaet udfoldes

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

www.pernillewithmadsen.dk

www.pernillewithmadsen.dk CV Pernille With Madsen f.1972 www.pernillewithmadsen.dk Uddannet fra Det Jyske Kunstkakademi, 1998 2003 Medlem af UKK Unge kunstnere og kunstformidlere Medlem af Kunstner Samfundet Bor og arbejder i København

Læs mere

6. - 10. klasse. Opgaveark ...

6. - 10. klasse. Opgaveark ... Interiør, ung kvinde set fra ryggen, 1904. Randers Kunstmuseum 6. - 10. klasse Kunst kan udtrykke forskellige følelser og sætte følelser i gang hos beskueren. Det kan ske gennem komposition, figurers kropssprog,

Læs mere

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART PROCESORIENTEREDE FORMIDLINGSEKSPERIMENTERR Gennem Kunsten er en række formidlingseksperimenter, som afprøver rammerne for,

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad tid lukker museet i januar? 2. Hvad koster entreen for børn? 3. Hvor længe varer

Læs mere

Hør og se barnets stemme - Et projekt med kunstnerisk og æstetisk tilgang

Hør og se barnets stemme - Et projekt med kunstnerisk og æstetisk tilgang Hør og se barnets stemme - Et projekt med kunstnerisk og æstetisk tilgang Birte Hansen og Mette Hind Fotograf: Finn Faurbye Finansieret af: NUBU, Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse

Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse Forløb: Krop, identitet og iscenesættelse Målgruppe: 1.-6. Klasse Fag: Dansk, billedkunst Indledning I materialet her kan du hente inspiration til arbejdet

Læs mere

JESPER PALM TIDLIG TORSDAG 13. MAJ 26. JUNI 2010. Galleri NB Viborg

JESPER PALM TIDLIG TORSDAG 13. MAJ 26. JUNI 2010. Galleri NB Viborg JESPER PALM TIDLIG TORSDAG 13. MAJ 26. JUNI 2010 Galleri NB Viborg Jesper Palm - 2010 KVINDE MED SPEJL 110 x 180 cm. 2009 ID: 95.001 ON THE CLIFFS 140 x 54 cm. 2008 ID: 95.002 VED PORTEN 60 x 200 cm.

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Johannes Larsen, Svanemøllen set fra forhaven, 1937. Johannes Larsen Museet. Johannes & Alhed Larsen Et hjem i naturen. Opgaveark ...

Johannes Larsen, Svanemøllen set fra forhaven, 1937. Johannes Larsen Museet. Johannes & Alhed Larsen Et hjem i naturen. Opgaveark ... Johannes Larsen, Svanemøllen set fra forhaven, 1937. Johannes Larsen Museet Opgaveark Johannes & Alhed Larsen Et hjem i naturen Navn: Klasse:... Møllebakken Johannes og Alhed Larsen, ca. 1900 Ægteparret

Læs mere

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING Fra Pernille Pinds hjemmeside: www.pindogbjerre.dk Kapitel 1 af min bog "Gode grublere og sikre strategier" Bogen kan købes i min online-butik, i boghandlere og kan lånes

Læs mere

Ugens kunstner Peter Bonnén Ugens Kunstner 18 jan 2017 Af Peter Wandel

Ugens kunstner Peter Bonnén Ugens Kunstner 18 jan 2017 Af Peter Wandel Ugens kunstner Peter Bonnén Ugens Kunstner 18 jan 2017 Af Peter Wandel Peter Bonnén på værksted, 2006. Foto: Suste Bonnén Udstilling Djiboutis Farver Fotografier af Peter Bonnén 23 nov 201616 apr 2017

Læs mere

SYN PÅ VIRKELIGHEDEN. St. Torv. 9500 Hobro

SYN PÅ VIRKELIGHEDEN. St. Torv. 9500 Hobro SYN PÅ VIRKELIGHEDEN BJARKE REGN SVENDSEN MOGENS NIELSEN St. Torv. 9500 Hobro 8. november 2014-3. januar 2015 Bjarke Regn Svendsen: Frankrig. 2014. Olie på lærred. 55,5 x 84 cm. Mogens Nielsen: Skibsvrag.

Læs mere

Portfolio. Tlf. 29 24 46 59 E-mail anneranegaard@gmail.com

Portfolio. Tlf. 29 24 46 59 E-mail anneranegaard@gmail.com Portfolio Anne Ranegaard Clausen Tlf. 29 24 46 59 E-mail anneranegaard@gmail.com Samson Fotograf Om Samson Samson er et mediemagasin, som bliver drevet af studerende på medie-, kommunikations- og journalistuddannelser

Læs mere

Billedkunster Anne Bjørn Bæringvej 12 DK 5610 Assens + 45 2834 9193 annebjorn@mail.dk www.annebjorn.dk

Billedkunster Anne Bjørn Bæringvej 12 DK 5610 Assens + 45 2834 9193 annebjorn@mail.dk www.annebjorn.dk CURRICULUM VITAE Billedkunstner Anne Bjørn født 1.1.1954 i København / Born 1.1.1954 in Copenhagen MEDLEM AF / MEMBER OF Kunstnersamfundet Billedkunstnernes Forbund UDVALGTE UDSTILLINGER / EXHIBITIONS

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Herefter får de udleveret deres lille pixibog, der på forhånd er udskrevet.

Herefter får de udleveret deres lille pixibog, der på forhånd er udskrevet. 1.lektion Sang nr. 2 synges. Samtidig vises samtalebilledet, så eleverne kan se, hvordan bogstaverne kommer til jorden. Det er vigtigt at have fokus på teksten. Denne sang handler om, at der findes røde

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

EN SAMLING SURREALISME

EN SAMLING SURREALISME MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Generalforsamlingens 176 fremmødte afspejlede på fornemste vis tendensen fra året 2014, hvor foreningen med en stigning i medlemstallet på 355 kom op på 1315 medlemmer og dermed

Læs mere

Styrken i det rummelige brand

Styrken i det rummelige brand Kunst Styrken i det rummelige brand Rumkammerat er et nyåbnet galleri og arbejdsfællesskab for selvstændige og freelancere indenfor de kreative fag. Ideen bag Rumkammerat er at skabe en samlet enhed, der

Læs mere

Guide. En effektiv model til at håndtere forandringer. Folkeskolereformen.dk er en del af Feggari Personaleudvikling ApS

Guide. En effektiv model til at håndtere forandringer. Folkeskolereformen.dk er en del af Feggari Personaleudvikling ApS Guide En effektiv model til at håndtere forandringer 1 I alle forandringsprocesser er det vigtigt, at skabe en fælles forståelsesramme for de involverede. Måske har du allerede stiftet bekendtskab med

Læs mere

ARNE JACOBSEN 1902-1971 POLSTRING DESIGN BESKRIVELSE GARANTI

ARNE JACOBSEN 1902-1971 POLSTRING DESIGN BESKRIVELSE GARANTI ÆGGET Arne Jacobsen designede Ægget til lobby- og receptionsområderne i Royal Hotel i København Opgaven med at designe alle elementer i hotelbygningen foruden møblerne gav Jacobsens en enestående mulighed

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2015-2016

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2015-2016 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2015-2016 Fagligt emne Læringsmål Hvordan Evaluering Fotografi og Eleverne skal selv tage et Fotografierne ramme Tage et billede med digitalkamera billede af hinanden

Læs mere

BAGERI & SANDWICH BAR

BAGERI & SANDWICH BAR Udgangspunktet er at skabe de 2 individuelt fungere butikskoncepter, der ved at eksistere i sammen rum kan skabe nogle overlap imellem Bageriet og en både materielt, stedsspecifikt og konceptuelt, for

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

METTE MAYA GREGERSEN. St. Torv. 9500 Hobro

METTE MAYA GREGERSEN. St. Torv. 9500 Hobro METTE MAYA GREGERSEN St. Torv. 9500 Hobro 2. april - 4. juni 2016 MAKING WAVES Bølgen er en repræsentation af flygtigheden. Den afspejler vores bevægelse i tiden og vores forhold dertil. I struktur og

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm...

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm... A g n e t h e M a a g a a r d g l a s v æ r k Mit Danmark Mine rødder Jeg er født, opvokset og bor midt i den storslåede vestjyske natur tæt ved havet. Min inspiration Naturen, havet og de åbne vidder

Læs mere

Simon Thrane. Galleri Brænderigården Horsens

Simon Thrane. Galleri Brænderigården Horsens Simon Thrane Galleri Brænderigården Horsens Bente Hammershøy Symbiose De klæder hinanden de to næsten jævnaldrende kunstnere, Erasmus Misja Kristoffer Rasmussen *1971 billedhugger og Simon Thrane *1973

Læs mere

Er tiden løbet fra samling?

Er tiden løbet fra samling? AF rikke WetteNdorFF Er tiden løbet fra samling? Foto: EiDsvoll museums Fotosamling 6 Danmarks EvaluEringsinstitut SAMLING Siden daginstitutionens spæde barndom har samling spillet en central rolle i den

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

E C. Nex - en lysende sortseer. Forlaget EC Edition. Jens Nex og EC Edition 2011 ISBN 978-87-91392-64-1. Grafisk tilrettelæggelse: Per H.

E C. Nex - en lysende sortseer. Forlaget EC Edition. Jens Nex og EC Edition 2011 ISBN 978-87-91392-64-1. Grafisk tilrettelæggelse: Per H. Nex - en lysende sortseer Jens Nex og EC Edition 2011 ISBN 978-87-91392-64-1 Grafisk tilrettelæggelse: Per H. Jacobsen Bogen er støttet afaarhuus Stiftstidendes Fond Gengivelse af indhold er ikke tilladt,medmindre

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017

Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017 Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017 Kære læsere Struer Billedskole holder til på Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5a. Vi er endnu engang glade for at kunne præsentere Struer Billedskoles kursusprogram,

Læs mere

Modul 5 TværSund Forår 2014 1. Eftersyn på Tværs. 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid)

Modul 5 TværSund Forår 2014 1. Eftersyn på Tværs. 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid) Modul 5 TværSund Forår 2014 1 Eftersyn på Tværs 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid) Alle studerende læser alle aviser Hver avis (alle grupper) har derudover særlig fokus

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14. April 2010 Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010 Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.00 HUSK også at se udstillingen Ribe-motiver 2010 fra den 21.

Læs mere