EN GØR VI FORSKEL- AMMEN GØR VI FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN GØR VI FORSKEL- AMMEN GØR VI FOR"

Transkript

1 KONGRES 2019 Værd at vide om FOAs medlemstal EN GØR VI FORSKEL- AMMEN GØR VI FOR LEN SAMMEN GØR V SKELLEN SAMMEN G ORSKELLEN SAMME R VI FORSKELLEN S R VI FORSKEL

2 Indhold Værd at vide om FOAs medlemstal 3 Hele forbundet 5 Social- og sundhedssektoren 9 Pædagogisk sektor 12 Kost- og servicesektoren 14 Teknik- og servicesektoren 16 Afdelingerne 18 Organisationsprocenter 25 Politisk ansvarlig: Mona Striib Redaktion: Katrine Bonde Nielsen og Maria Juul- Madsen Produktion: Grafisk Team/ Sporenstregs og FOAs trykkeri IN_Kongres_Værd at vide om medlemstal_a5_

3 VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA 3 Værd at vide om FOAs medlemstal Medlemskab af en fagforening sker ikke pr. automatik. FOA har et meget stort potentiale for flere medlemmer på både det offentlige og det private område. Selvom FOAs medlemstal gik frem under OK18, har FOA har siden kongressen i 2016 mistet knapt medlemmer og 3 % af de erhvervsaktive medlemmer. En del af tilbagegangen skyldes et fald i antal ansatte i kommuner og regioner. Samlet set fastholdte vi fra november 2016 til november 2018 organisationsprocenten blandt de ordinært ansatte i kommunerne, mens det går tilbage i regionerne (månedslønnede med mindst 20 timer om ugen). Og der er stadig mange tusinde, som er aflønnet efter en FOAoverenskomst uden at være medlemmer af FOA. Hovedbestyrelsen og ikke mindst den enkelte afdeling er derfor konstant opmærksom på at iværksætte aktiviteter og initiativer for at fastholde og organisere flere medlemmer.

4 4 FOA VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA har gode erfaringer med, at vi organiserer bedst gennem kontinuerlige arbejdspladsbesøg indeholdende tilbud om løntjek eller lignende, tilstedeværelse og synlighed på skolerne kombineret med digital tilstedeværelse gennem kampagner. Lige efter kongressen sætter vi i vores efterårskampagne fokus på kvaliteten af det, FOA kan tilbyde medlemmer, der har været udsat for en arbejdsskade. Når vi kombinerer stærk markedsføring med vores konkrete faglige resultater, så gør vi det interessant at være medlem af FOA. I den kommende kongresperiode vil der blive arbejdet på en endnu mere målrettet indsats, så vi sikrer, at alle fra ansættelsens start til ansættelsens afslutning har mødt og oplevet alle FOAs mange medlemsfordele som overenskomstbærende fagforening. Venlig hilsen Helena Mikkelsen Forbundssekretær Mona Striib Forbundsformand

5 VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA 5

6 6 FOA VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL Resumé Fald i antallet af medlemmer 30. juni 2019 var der samlet set medlemmer af FOA. Medlemstallet er dermed faldet med medlemmer i kongresperioden, svarende til 3,7 %. Antallet af erhvervsaktive er faldet med medlemmer (-2,6 %), elever med medlemmer (-11,8 %), og medlemmer på efterløn med (-21,9 %). Flere medlemmer under OK18 FOA fik flere medlemmer under OK18, og medlemstallet toppede i april 2018 med erhvervsaktive medlemmer. Siden er medlemstallet dog faldet igen, så der i dag er medlemmer. FOA fastholder organisationsprocenten i kommunerne FOA følger hvert år, hvor mange af de ansatte på FOAs overenskomster i kommuner og regioner, der er medlem af FOA. I november 2016 var 71,1 % af de ansatte i kommunerne medlem af FOA. I november 2019 var det tal steget til 71,6 %. Men mister medlemmer i regionerne I november 2018 var 65,5 % af de regionalt ansatte på FOAs overenskomster medlem af FOA, mod 67,5 % i november Bemærk, at dette også gælder for overenskomster, som er delt med andre organisationer.

7 VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA 7 Social- og Sundhedssektoren Medlemstallet i sektoren faldt med 3,3 % i kongresperioden. Sektoren har mistet erhvervsaktive social- og sundhedshjælpere (-8,7 %), mens antallet af social- og sundhedsassistenter stiger med Ser man på alle assistentgrupper (inkl. sygehjælpere m.fl.), er stigningen dog kun på 504 medlemmer. Endelig fik sektoren 265 flere medlemmer i gruppen af ledereog mellemledere efter fusionen med Lederforum. Pædagogisk Sektor Sektoren har samlet set mistet 2,3 % af sine erhvervsaktive medlemmer i kongresperioden. Sektoren har nu færre dagplejere (-15,1 %), mens antallet af pædagogmedhjælpere (uden assistentuddannelse) falder med 5,6 %. I de øvrige større medlemsgrupper stiger medlemstallet, ligesom antallet af medlemmer med en pædagogisk assistentuddannelse samlet set stiger med 18,1 %, så de i dag tæller medlemmer. Kost- og Servicesektoren Sektoren har samlet set mistet 128 erhvervsaktive medlemmer (-1,3 %) i kongresperioden. Antallet af medlemmer i faggruppen køkken falder med 95 medlemmer (-3,2 %), mens antallet af medlemmer i rengøring stiger med 22. Antallet af serviceassistenter er steget med 153 (8,7 %). FOA organiserer dog en mindre andel af de erhvervsuddannede serviceassistenter i 2018 sammenlignet med 2016, da der er ansat flere i kommuner og regioner. Teknik- og Servicesektoren Sektoren har som den eneste medlemsfremgang med 248 medlemmer (3,4 %) i kongresperioden. Det skyldes, at antallet af medlemmer i FOA Ambulance er steget med 477 medlemmer efter oprettelsen af Ambulance Syd. I sektorens største faggruppe, FOA Teknik og Service er medlemstallet uændret (+0,4 %), mens det falder med 3,7 % i FOA RBR og 8,8 % i FOA Teknisk Ledelse.

8 8 FOA VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL Hele forbundet Medlemsudviklingen i forbundet fordelt på medlemstype Medlemstype 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Erhvervsaktive (ekskl. elever) ,6 % Elever ,8 % Efterløn ,9 % Pensionister ,1 % Medlemmer i alt ,7 % MEDLEMSUDVIKLING I FOA ERHVERSAKTIVE EKSKL. ELEVER

9 VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA 9 ORGANISATIONSPROCENT KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE Kommuner Regioner 73 % 71 % 71,9 % 71,1 % 71,4 % 70,8 % 72,6 % 71,6 % 71,6 % 69 % 67 % 68,5 % 67,5 %!67,5 % 66,3 % 66,5 % 65,5 % 65,4% 65 % 63 % Feb. 16 Nov. 16 Feb. 17 Nov. 17 Feb. 18 Nov. 18 Feb. 19 Organisationsprocent for kommunalt og regionalt ansatte - Hvor mange af de ansatte på FOAs overenskomster, der er medlem af FOA. Organisationsprocenten gælder for de månedslønnede, der er ordinært ansatte i mindst 20 timer om ugen. Tallene omfatter også delte overenskomster med andre faglige organisationer som fx erhvervsuddannede serviceassistenter eller omsorgsmedhjælpere. Derfor kan en del af de ansatte være medlem af andre organisationer. Kilde: Samkøring af FOAs medlemsregister og Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. MEDLEMSUDVIKLINGEN BLANDT ERHVERVSAKTIVE EKSKL. ELEVER FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER 30. juni juni Under 20 år år år år år år Over 64 år

10 10 FOA VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL Medlemsudvikling blandt erhvervsaktive ekskl. elever i forbundet fordelt på sektor Sektor 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Kost- og Servicesektoren ,3 % Pædagogisk sektor ,3 % Social- og sundhedssektoren ,3 % Teknik- og Servicesektoren ,4 % Uden sektor ,6 % Medlemmer i alt ,6 % Medlemsudviklingen blandt erhvervsaktive ekskl. elever i forbundet fordelt på arbejdsgivertyper 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Kommunalt ansatte (inkl. selvejende) ,3 % Regionalt ansatte ,3 % Statsansatte ,4 % Privatansatte ,8 % Andet/ukendt ,7 % Medlemmer i alt ,6 % Anm.: Kommunalt ansatte indeholder grupperne: Kommunal, fælleskommunal og selvejende inst. Privatansatte indeholder grupperne: Privatejet, muligt fagtligt område og selvejende tiltræd.

11 VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA 11 Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter i forbundet 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Arbejdsmiljørepræsentanter ,9 % Tillidsrepræsentanter ,2 % Fællestillidsrepræsentanter ,1 % AMR, TR og FTR i alt ,7 % Anm.: Et medlem kan have mere end ét af de nævnte tillidshverv. Det samlede antal medlemmer, der tilsammen bestrider de 3 nævnte hverv, kan derfor være lidt mindre end I alt-tallene i tabellen. Kønsfordeling blandt de erhvervsaktive i forbundet 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Antal kvinder ,5 % Procent 86,0 % 85,3 % Antal mænd ,7 % Procent 14,0 % 14,7 % Medlemmer i alt ,6 % Ledere blandt erhvervsaktive i forbundet 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Praksisnær ledelse ,8 % Strategisk ledelse ,8 % Medlemmer i alt ,4 %

12 12 FOA VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL Erhvervsaktive indvandrere og efterkommere i forbundet fordelt på oprindelsesland Nov Nov Udvikling i pct. Antal indvandrere og efterkommere fra vestlige lande ,3 % Procent 1,9 % 1,9 % Antal indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande ,2 % Procent 5,9 % 6,8 % Antal indvandrere og efterkommere i alt ,3 % Procent i alt 7,8 % 8,7 % Kilde: Samkøring mellem Danmarks Statistiks befolkningsregister og FOAs medlemsregister. Anm.: En person er hverken indvandrer eller efterkommer, hvis vedkommende har mindst én forældre, som både er dansk statsborger og født i Danmark. Procentandelene viser andelen af erhvervaktive ekskl. elever i forbundet.

13 VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA 13 Social- og Sundhedssektoren Medlemsudviklingen i sektoren Medlemstype 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Erhvervsaktive (ekskl. elever) ,3 % Elever ,1 % Efterløn ,1 % Pensionister ,6 % Medlemmer i alt ,3 % Medlemsudviklingen blandt de erhvervsaktive ekskl. elever i Social- og Sundhedsektoren fordelt på arbejdsgivertype Medlemstype 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Kommunalt ansatte (inkl. selvejende) ,6 % Regionalt ansatte ,7 % Statsansatte ,0 % Privatansatte ,6 % Andet/ukendt ,0 % Medlemmer i alt ,3 % Kommunalt ansatte undeholder grupperne fælleskommnal, kommunal og selvejende institutioner. Privatansatte indeholder grupperne privatejet, muligt fagligt område og selvejende tiltrædelsesoverenskomst. Andet/ukendt indeholder grupperne lokale registreringer og ukendt arbejdsgiver. Ledere blandt erhvervsaktive 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Praksisnær ledelse % Strategisk ledelse % Ledere i alt %

14 14 FOA VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL Udviklingen blandt de erhvervsaktive ekskl. elever i faggrupper i Social- og Sundhedssektoren Faggruppe 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Beskæftigelsesvejledere ,4 % Fodterapeuter ,0 % Handicaphjælpere ,9 % Handicapledsagere ,5 % Hjemmehjælpere ,3 % Ledende servicepersonale ,4 % Ledere og mellemledere (Tidl. hjemmehjælpsledere) ,1 % Neurofysiologi assistenter ,6 % Operationsteknikere ,0 % Piccoloer og piccoliner ,3 % Plejehjemsassistenter ,4 % Plejere ,7 % Portører ,6 % Servicechefer/-ledere ,2 % Social-og sundhedsassistenter ,7 % Social-og sundhedshjælpere ,7 % Sygehjælpere ,8 % Tilsynsførende assistenter ,9 % Uuddannet social- og sundhedspersonale ,5 % Værksstedsassistenter/-ledere ,7 % Øvrige indenfor Social- og Sundhedssektor ,0 % Medlemmer i alt ,3 %

15 VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA 15 Organisationsprocenter for kommunalt og regionalt ansatte ekskl. elever i Social- og Sundhedssektoren Overenskomst November 2018 Organisationsprocent Medlemmer Ikke-medl. Nov Nov Kommunalt ansatte Led. værkst.pers. mv.* ,6 % 31,9 % Tilsynsførende ass., forsorgshjem ,0 % 56,4 % Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg ,4 % 65,5 % Social- og sundhedspers., ikke-udd ,9 % 25,0 % Social- og sundhedshjælpere ,8 % 80,2 % Hjemmehjælpere ,0 % 84,0 % Social- og sundhedsassistenter ,6 % 84,9 % Sygehjælpere ,8 % 88,7 % Regionalt ansatte Social- og sundhedsassistenter , 0 % 86,3 % Plejere ,3 % 87,7 % Sygehjælpere ,8 % 89,6 % Social- og sundhedshjælpere ,5 % 73,0 % Neurofysiologiassistenter og -elever ,0 % 76,7 % Sygehusportører ,2 % 77,3 % Anm.: Tallene vedrører ordinært ansatte på månedsløn og med mindst 20 timer om ugen. *Omfattet af en fællesoverenskomst (andre organisationer har mere end ca. 5 % af lønsummen).

16 16 FOA VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL Pædagogisk Sektor Medlemsudviklingen i sektoren Medlemstype 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Erhvervsaktive (ekskl. elever) ,3 % Elever ,4 % Efterløn ,7 % Pensionister ,2 % Medlemmer i alt ,3 % Medlemsudviklingen blandt erhvervsaktive ekskl. elever i Pædagogisk Sektor fordelt på arbejdsgivertype 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Kommunalt ansatte (inkl. selvejende) ,2 % Regionalt ansatte ,2 % Statsansatte ,7 % Privatansatte ,3 % Andet/ukendt ,1 % Medlemmer i alt ,3 % Kommunalt ansatte undeholder grupperne fælleskommnal, kommunal og selvejende institutioner. Privatansatte indeholder grupperne privatejet, muligt fagligt område og selvejende tiltrædelsesoverenskomst. Andet/ukendt indeholder grupperne lokale registreringer og ukendt arbejdsgiver. Ledere blandt erhvervsaktive Medlemstype 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Praksisnær ledelse % Strategisk ledelse % Ledere i alt %

17 VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA 17 Udviklingen blandt de erhvervsaktive ekskl. elever i faggrupper i Pædagogisk Sektor 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Dagplejepædagoger mv ,5 % Dagplejere ,1 % Pædagogiske assistenter (dagområdet) ,7 % Pædagogiske assistenter (døgnområdet) ,1 % Pædagogiske assistenter (dagplejen) ,0 % Legepladsansatte ,8 % LFS, dag ,2 % LFS, døgn ,3 % Omsorgsmedhjælpere ,3 % Pædagogiske konsulenter ,8 % Pædagogiske pladsanvisere ,2 % Pædagogmedhjælpere ,6 % Øvrige indenfor Pædagogisk Sektor ,7 % Medlemmer i alt ,3 % Tabellen viser tre særskilte faggrupper for medlemmer med den pædagogiske assistentuddannelse. Det betyder, at grupperne dagplejere, omsorgsmedhjælpere og pædagogmedhjælpere alene indeholder medlemmer uden den pædagogiske assistentuddannelse. Pædagogiske assistenter (dagområdet) svarer til pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (døgnområdet) svarer til omsorgsmedhjælpere.

18 18 FOA VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL Organisationsprocenter kommunalt og regionalt ansatte ekskl. elever i Pædagogisk Sektor Overenskomst November 2018 Organisationsprocent Medlemmer Ikke-medl. Nov Nov Kommunalt ansatte Dagplejere ,9 % 91,3 % Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst ,7 % 75,2 % Omsorgsmedhjælpere* ,1 % 27,6 % Pædagogiske assistenter (dagområdet) ,4 % 86,8 % Pædagogiske assistenter (døgnområdet)* ,1 % 64,9 % Pæd. pers., daginst./klub/skolefr., Kbh ,8 % 85,5 % Pæd. pers., v. kommunale legepladser ,4 % 78,3 % Pædagogisk personale i dagplejeordninger ,1 % 85,4 % Pædagogisk uddannede ledere (konto 511) ,6 % 73,4 % Pædagogiske konsulenter ,6 % 85,2 % Pædagogmedhjælpere ,0 % 51,8 % Regionalt ansatte Omsorgs- og pædagogmedhjælpere* ,9 % 15,9 % Pædagogiske assistenter (døgnområdet)* ,5 % 53,1 % Anm.: Tallene vedrører ordinært ansatte på månedsløn og med mindst 20 timer om ugen. *Omfattet af en fællesoverenskomst (andre organisationer har mere end ca. 5 % af lønsummen).

19 VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA 19 Kost- og Servicesektoren Medlemsudviklingen i sektoren Medlemstype 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Erhvervsaktive (ekskl. elever) ,3 % Elever ,1 % Efterløn ,8 % Pensionister ,2 % Medlemmer i alt ,5 % Medlemsudviklingen blandt erhvervsaktive ekskl. elever i Kost- og Servicesektoren fordelt på arbejdsgivertype 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Kommunalt ansatte (inkl. selvejende) ,2 % Regionalt ansatte ,4 % Statsansatte ,8 % Privatansatte ,6 % Andet/ukendt ,4 % Medlemmer i alt ,3 % Kommunalt ansatte undeholder grupperne fælleskommnal, kommunal og selvejende institutioner. Privatansatte indeholder grupperne privatejet, muligt fagligt område og selvejende tiltrædelsesoverenskomst. Andet/ukendt indeholder grupperne lokale registreringer og ukendt arbejdsgiver. Ledere blandt erhvervsaktive 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Praksisnær ledelse % Strategisk ledelse % Ledere i alt %

20 20 FOA VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL Udviklingen blandt de erhvervsaktive ekskl. elever i faggrupper i Kost- og Servicesektoren 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Au pair ,5 % Husmedhjælpere i staten ,3 % Kantineledere ,0 % Køkken ,2 % Personale ved højskoler og private kantiner mv ,4 % Rengøring ,6 % Rengøringsledere ,3 % Serviceassistenter og -medarbejdere ,7 % Vaskeripersonale ,4 % Øvrige indenfor Kost- og Servicesektoren ,0 % Medlemmer i alt ,3 %

21 VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA 21 Organisationsprocenter for kommunalt og regionalt ansatte ekskl. elever i Kost- og Servicesektoren Overenskomst November 2018 Organisationsprocent Medlemmer Ikke-medl. Nov Nov Kommunalt ansatte Erhvervsudd. serv.ass. og -elever* ,4 % 28,4 % Husassistenter ,6 % 48,5 % Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v ,7 % 45,7 % Kantineledere/rengøringsledere/-chefer ,9 % 44,8 % Regionalt ansatte Erhvervsudd. serv.ass. og -elever* ,0 % 37,6 % Husassistenter ,0 % 55,7 % Ledende servicepersonale ,6 % 28,2 % Servicemedarb./-assistenter ,5 % 53,9 % Anm.: Tallene vedrører ordinært ansatte på månedsløn og med mindst 20 timer om ugen. *Omfattet af en fællesoverenskomst (andre organisationer har mere end ca. 5 % af lønsummen).

22 22 FOA VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL Teknik- og Servicesektoren Medlemsudviklingen i sektoren Medlemstype 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Erhvervsaktive (ekskl. elever) ,4 % Elever ,5 % Efterløn ,0 % Pensionister ,4 % Medlemmer i alt ,0 % Medlemsudviklingen blandt erhvervsaktive ekskl.elever i Teknik- og Servicesektoren fordelt på arbejdsgivertype 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Kommunalt ansatte (inkl. selvejende) ,2 % Regionalt ansatte ,6 % Statsansatte ,7 % Privatansatte ,0 % Andet/ukendt ,0 % Medlemmer i alt ,4 % Kommunalt ansatte undeholder grupperne fælleskommnal, kommunal og selvejende institutioner. Privatansatte indeholder grupperne privatejet, muligt fagligt område og selvejende tiltrædelsesoverenskomst. Andet/ukendt indeholder grupperne lokale registreringer og ukendt arbejdsgiver. Ledere blandt erhvervsaktive 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. Praksisnær ledelse % Strategisk ledelse % Ledere i alt %

23 VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA 23 Udviklingen blandt de erhvervsaktive ekskl. elever i faggrupper i Teknik- og Servicesektoren 30. juni juni 2019 Udvikling i pct. FOA Ambulance ,1 % FOA Brand og Redning ,3 % FOA Bybuschauffører ,8 % FOA Fælles ejendomsdrift 0 51 FOA Parkering ,4 % FOA Plejehjemstekniker ,5 % FOA RBR Rådhus, Bibl.- og Reg.betjente ,1 % FOA Sport (Bade- og Idrætsassistenter) ,4 % FOA Søfart ,2 % FOA Teknik og Service (Skoler) ,4 % FOA Teknisk Ledelse ,8 % FOA Trafikservice ,0 % Formænd under Formandsoverenskomsten ,0 % Håndværkere ,5 % Kedel-, maskin- og motorpassere ,0 % Miljøkontrollører ,8 % Regionsansatte uden for FOA ,6 % Specialarbejdere ,5 % Øvrige indenfor Teknik- og Servicesektoren ,2 % Medlemmer i alt ,4 %

24 24 FOA VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL Organisationsprocenter for kommunalt og regionalt ansatte ekskl. elever i Teknik- og Servicesektoren Overenskomst November 2018 Organisationsprocent Medlemmer Ikke-medl. Nov Nov Kommunalt ansatte Arbejds-, vej- og gartnerformænd ,4 % 23,7 % Beredskabs- og ambulancepersonale ,9 % 86,9 % Buschauffører mv % Maritimt personale ,8 % 52,3 % Teknisk service* ,2 % 53,7 % Tekniske servicemedarb ,5 % 48,5 % Tekniske serviceledere ,4 % 65,2 % Ejendomsserviceteknikere ,3 % 71,8 % Parkeringsvagter/kontrollør ,1 % 64,7 % Trafikkontrollører/driftsass ,5 % 86,5 % Regionalt ansatte Ambulanceuddannet personale ,4 % Regions- og skolebetjente ,7 % 70,2 % Anm.: Tallene vedrører ordinært ansatte på månedsløn og med mindst 20 timer om ugen. *Omfattet af en fællesoverenskomst (andre organisationer har mere end ca. 5 % af lønsummen)..

25 VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA 25 Afdelingerne Medlemsudviklingen i afdelingerne fordelt på regioner Region Nordjylland Udvikling i pct. FOA Frederikshavn Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Mariagerfjord Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Nordjylland Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Vendsyssel Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % Region Nordjylland total %

26 26 FOA VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL Region Midtjylland Udvikling i pct. FOA Herning Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Holstebro Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Horsens Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Randers Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Silkeborg-Skanderborg Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Skive Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt %

27 VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA 27 FOA Viborg Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Århus Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % Region Midtjylland total % Region Syddanmark Udvikling i pct. FOA Esbjerg Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Kolding Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Lillebælt Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt %

28 28 FOA VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA Odense Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Sydfyn Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Sønderborg Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Sønderjylland Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Varde Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Vejle Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt %

29 VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA 29 PMF Fyn Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % Region Syddanmark total % Region Hovedstaden Udvikling i pct. FOA 1 Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Bornholm Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Frederikssund Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Nordsjælland Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt %

30 30 FOA VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA SOSU Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA/PMF Kbh. Syd Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % KLS Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % LFS Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % PMF afdeling 1 Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % PMF afdeling 4 Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % Region Hovedstaden total %

31 VÆRD AT VIDE OM FOAS MEDLEMSTAL FOA 31 Region Sjælland Udvikling i pct. FOA Guldborgsund Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Køge Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Lolland Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Roskilde Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Sydsjælland Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % FOA Vestsjælland Elever % Erhvervsaktive ekskl. elever % I alt % Region Sjælland total % Hovedtotal %

32 OKTOBER 2019 Værd at vide om FOAs medlemstal Medlemskab af en fagforening sker ikke pr. automatik. FOA har et meget stort potentiale for flere medlemmer på både det offentlige og det private område. Denne pjece indeholder en række medlemstal opgjort for perioden juni 2016 til juni KONGRES 2019 Staunings Plads København V Tlf foa.dk/kongres FOAs medlemmer gør en forskel for borgerne FOA skal gøre en forskel for medlemmerne. Kongres 2019 gennemføres under FOAs slogan SAMMEN GØR VI FORSKELLEN. Kongressens fokus er bl.a. den stigende ulighed sikring af velfærden anstændige arbejdsforhold på fremtidens arbejdspladser Kongressen arbejder for fællesskabet FOA er hjælpsom, inspirerende og handlekraftig.

F O A F A G O G A R B E J D E. Værd at vide om. medlemstal

F O A F A G O G A R B E J D E. Værd at vide om. medlemstal F O A F A G O G A R B E J D E Værd at vide om medlemstal Værd at vide om FOAs medlemstal Medlemmerne vil og skal altid være i centrum for FOAs arbejde. Men medlemskab af en fagforening er ikke noget, der

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2014

Indvandrere og efterkommere i FOA 2014 17. december 2014 Indvandrere og efterkommere i FOA 2014 Følgende notat er en kortlægning af de medlemmer af FOA, som er indvandrere og efterkommere 1. Desuden beskriver notatet udviklingen blandt indvandrere

Læs mere

En palet af faggrupper

En palet af faggrupper Faggruppelandsmøder F O A F A G O G A R B E J D E Januar 2013 En palet af faggrupper Faggruppelandsmøder sådan gør vi! Politisk ansvarlige: Karen Stæhr (Social- og Sundhedssektoren) Gina Liisborg (Kost-

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2018

Indvandrere og efterkommere i FOA 2018 20. august 2018 Indvandrere og efterkommere i FOA 2018 Dette notat er en kortlægning af de medlemmer af FOA, som er indvandrere og efterkommere. Det belyser det nuværende antal medlemmer med denne baggrund

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 28. april 2017 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen i

Læs mere

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 2009-2013 I perioden 2009-2012 falder antallet af ordinært ansatte i FOAs grupper med 17 procent, svarende til 3.768 fuldtidsansatte

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

Referat for FOA ungdoms formelle landsmøde

Referat for FOA ungdoms formelle landsmøde Referat for FOA ungdoms formelle landsmøde den 05 03 2016. Valg af dirigent Ebbe Jacobsen er indstillet af ungdoms netværket og enstemmigt valgt. Gennemgang af dagsorden Dagsordenen bliver vedtaget og

Læs mere

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019 FOA Kampagne og Analyse 25. marts 2010 Behov for nyt personale FOAs områder frem til 2019 FOA har beregnet, hvor meget nyt personale, kommuner og regioner har brug for at hente ind FOAs fagområder de næste

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2016

Indvandrere og efterkommere i FOA 2016 7. september 2016 Indvandrere og efterkommere i FOA 2016 Følgende notat er en kortlægning af de medlemmer af FOA, som er indvandrere og efterkommere samt udviklingen blandt indvandrere og efterkommere

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 16. november 2016 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen

Læs mere

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder FOA Kampagne og Analyse 17. juni 2014 Behov for at tiltrække personale til FOAs områder 2013-2023 FOA har udarbejdet en fremskrivning af aldersafgangen inden for FOAs områder samt behovet for at tiltrække

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA i 2006

Indvandrere og efterkommere i FOA i 2006 Indvandrere og efterkommere i FOA i 2006 FOA, Analysesektionen August 2006 2 12.000 af FOAs medlemmer er indvandrere eller efterkommere Dette notat præsenterer nye oplysninger om, hvor mange FOA-medlemmer

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013

Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013 Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013 Sådan bruger du lønmagasinet Lønninger og lønsatser er forskellige afhængigt af, om du er ansat i en kommune eller i en region, derfor er det vigtigt, at du slår

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

DIN GUIDE til. nem pensionsindbetaling

DIN GUIDE til. nem pensionsindbetaling DIN GUIDE til nem pensionsindbetaling Hjælpen er lige ved hånden Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem som muligt. Guiden her fortæller, hvad du skal gøre og

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2008 I dette notat præsenteres oplysninger om, hvor mange af FOAs medlemmer, der er

Indvandrere og efterkommere i FOA 2008 I dette notat præsenteres oplysninger om, hvor mange af FOAs medlemmer, der er Indvandrere og i FOA 2008 I dette notat præsenteres oplysninger om, hvor mange af FOAs medlemmer, der er Analysesektionen 20. august 2008 indvandrere og i 2008 1. Oplysningerne er fordelt på faggrupper,

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Deloitte 2 ! "#! $ % & # $ # " ( & )* + ((, . / ) /$ $ & $! + " $ 1 2 " )! & ) " &" # " $ 3 "

Deloitte 2 ! #! $ % & # $ #  ( & )* + ((, . / ) /$ $ & $! +  $ 1 2  )! & )  & #  $ 3 Deloitte Deloitte 2! "! & " & ) +, -". / ) / & ) " &" " 3 " &! + " 0 1. 2 " )! Deloitte 3! /! " 2 " 4 " 5 2 666 7 / 5 2! & + " 8 9+ :;;:. 1 < < ".=.)=== = >. 8 19. 8 >.9 Deloitte 4

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner, KTO Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner

Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner 5. oktober Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner 2007- Færre Social- og Sundhedsassistenter i regionerne: I regionerne er antallet af Social- og Sundhedsassistenter omregnet til fuld tid

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode

Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode 25-10-2017 Jens Sand Krik 27 20 94 43 jsk@ae.dk Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode I notatet undersøges konsekvenserne af regeringens målsætning for det

Læs mere

Figur 1. Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner, i antal personer. Jul Sep Jan Sep Maj Nov 2008.

Figur 1. Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner, i antal personer. Jul Sep Jan Sep Maj Nov 2008. Mar 2012 Jan 2012 Sep 2011 Jul 2011 Mar 2011 Jan 2011 Sep 2010 Jul 2010 Mar 2010 Jan 2010 Sep 2009 Jul 2009 Mar 2009 Jan 2009 Sep 2008 Jul 2008 Mar 2008 Jan 2008 Sep 2007 Jul 2007 Mar 2007 Jan 2007 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

FOA præsenterer her 1. udgave af sin årlige status på børneområdet. Analysen samler de mest centrale tal på børneområdet.

FOA præsenterer her 1. udgave af sin årlige status på børneområdet. Analysen samler de mest centrale tal på børneområdet. 18. december 2017 Børneanalyse 2017 FOA præsenterer her 1. udgave af sin årlige status på børneområdet. Analysen samler de mest centrale tal på børneområdet. Ny normeringsstatistik viser, at normeringerne

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Bilag 6 supplerende registeranalyser

Bilag 6 supplerende registeranalyser Bilag 6 supplerende registeranalyser Indholdsfortegnelse Tabel 1. Ansatte i regionerne i 2011 fordelt på stillingskategori og fuldtid/deltid.... 2 Tabel 2. Kvindelige ansatte i regionerne i 2011 efter

Læs mere

Udviklingen i antallet af fuldtidsbeskæftigede og antal ansatte personer i kommunerne i perioden opgjort efter køn

Udviklingen i antallet af fuldtidsbeskæftigede og antal ansatte personer i kommunerne i perioden opgjort efter køn Social-, Indenrigs- og Børneudvalget -18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 534 Offentligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Sagsnr. 2018-3294 Doknr. 544991 Dato 11-07-2018 Folketingets

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Regler i Teknikog Servicesektoren

TEKNIK-SERVICE. Regler i Teknikog Servicesektoren TEKNIK-SERVICE Regler i Teknikog Servicesektoren Ansvar og kompetence for de faglige udvalg 2016 Indhold Forord 3 Regler i Teknik- og Servicesektoren 4 Ansvar og kompetence for den centrale sektorbestyrelse

Læs mere

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Førtidspension blandt FOAs medlemmer 1. Forord...2 2. Baggrund...3 3. Formål...3 4. Metode...4 5. Resumé...4 6. FOAs medlemmer er stadig overrepræsenteret...6 6.1 Fordeling

Læs mere

Regler for valg af forbrugergruppemedlemmer i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Regler for valg af forbrugergruppemedlemmer i PenSam Liv forsikringsaktieselskab PenSam Liv forsikringsaktieselskab Regler for valg af forbrugergruppemedlemmer i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Reglerne for valg af forbrugergruppemedlemmer er i overensstemmelse med politik for etablering

Læs mere

TIL. Sagsnr Omkostning til sygefravær opgjort i lønsum og årsværk

TIL. Sagsnr Omkostning til sygefravær opgjort i lønsum og årsværk KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT TIL Omkostning til sygefravær opgjort i lønsum og årsværk Formål Til brug for beregning af forvaltningernes omkostninger til sygefravær opgjort

Læs mere

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik.

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Af vedlagte oversigt fremgår den obligatoriske lønstatistik, som opfylder minimumskravene fra KTO-aftetalen. Tabellen viser gennemsnitslønnen i februar 2007 opdelt

Læs mere

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Antal sansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Akademikere, Regioner 5.212,4 5.296,0 5.384,3 5.598,3 5.765,2 552,8 Husassistenter, Regioner 2.123,9 1.934,7 1.977,6 1.863,5 1.975,9-148,0

Læs mere

Teknik og Servicesektorens medlemsudvikling 30.9.2010-30.9.2012

Teknik og Servicesektorens medlemsudvikling 30.9.2010-30.9.2012 s medlemsudvikling 30.9.- 30.9. Arbejdsledere 359 2000 Badepersonale 433 1800 Brandpersonale 882 1600 Buschauffører 525 Idrætsassistenter 293 1400 Maritimt personale 148 Parkeringsserviceassistenter 163

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Regler. i Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Regler. i Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Regler i Teknik- og Servicesektoren Ansvar og kompetence for de faglige udvalg januar 2012 2 FOA Fag og Arbejde Regler i Teknik- og Servicesektoren Ansvar og kompetence for

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

OK13 Hvad startede vi med

OK13 Hvad startede vi med OK13 Hvad startede vi med Lønstigninger, der som minimum sikrer realløn for de lavest lønnede Fortsættelse af reguleringsordningen, der sikrer mod et lønefterslæb i forhold til det private arbejdsmarked.

Læs mere

Kasper Fuhr Christensen har stillet spørgsmål til byrådets møde den 2. februar 2015, som besvares nedenfor:

Kasper Fuhr Christensen har stillet spørgsmål til byrådets møde den 2. februar 2015, som besvares nedenfor: Vedrørende: Notatsvar på spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen Sagsnavn: Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. fyring af medarbejdere i kommunen og det private (møde 2. februar 2015)

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5 Obligatorisk Løn-statistik August 2009 Brugernr 7031 Region Syddanmark, Sosu-uddannelser, 7033 Sociale institutioner Jylland, 7034 Region Syddanmark, psykiatriske inst., 7110 Regionsgården i Region Syddanmark,

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte. Vi leverer velfærd

Forbundet af Offentligt Ansatte. Vi leverer velfærd Forbundet af Offentligt Ansatte Vi leverer velfærd 3 Indflydelse på udviklingen 6 Uddannelse til forandring 7 Fagpolitik i øjenhøjde 8 Et demokratisk forbund 10 Fire faglige FOA-sektorer 16 Følg FOA på

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet.

FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet. 18. december 2017 Ældreområdet 2017 FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet. Ny banebrydende undersøgelse om normeringer på plejecentre

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid 13. januar 2017 FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid Hver femte deltidsansatte medlem af FOA ønsker at gå op i tid. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt medlemmer i job

Læs mere

Mangfoldighedsregnskab i 3F

Mangfoldighedsregnskab i 3F Mangfoldighedsregnskab i 3F 2018 1 2 Mangfoldighedsregnskab i 3F 2018 3F s Ligestillingspolitiske udvalg har besluttet at udarbejde et mangfoldighedsregnskab hvert år. Baggrunden skal ses i 3F s Aftale

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomststatistik 2004... 7 Tabel 1... 13 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overgangen til FOA. vilkår og muligheder

TEKNIK-SERVICE. Overgangen til FOA. vilkår og muligheder TEKNIK-SERVICE Overgangen til FOA vilkår og muligheder OVERGANGEN TIL FOA FOA 3 Indhold Overgangen til FOA vilkår og muligheder Politisk ansvarlig: Reiner Burgwald Redaktion: Signe Nielsen Foto: Jørgen

Læs mere

PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år

PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år Hovedbudskaber Antallet af praktiserende læger er faldet med næsten 300 læger siden 2007 Èn ud af fire læger er

Læs mere

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2018:6 Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018 Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer

Læs mere

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Marts 2019 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Landbrugsstyrelsen Foto: COLOURBOX ISSN: 2246-2872 Tillæg til ISBN

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn

Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn Bilag 2 viser lønudviklingen fordelt på køn og faggrupper. Der er kun medtaget ansatte, som var ansat i samme stilling begge år, da lønudviklingen for

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Region Hovedstaden. Kommune

Region Hovedstaden. Kommune Dan Yu Wang April 2017 Region Hovedstaden Albertslund 12 14 13 6,1 7,3 7,1-3% 150 152 144 1,9 2,2 2,2-3% Allerød 6 6 7 3,2 3,6 4,6 27% 77 75 93 0,9 0,9 1,2 26% Ballerup 17 14 14 5,0 4,4 4,4-2% 123 92 88

Læs mere

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19 SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN Bilag 1 FOAs A-kasse Revideret 12.1.2011 A-kassens faglige område omfatter social- og sundhedssektoren, pædagogisk sektor, kost og servicesektoren og teknik- og servicesektoren indeholdende følgende faggrupper:

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Emne: Ledige boliger pr. 1. november 2015 Nr.: 695

Emne: Ledige boliger pr. 1. november 2015 Nr.: 695 ORIENTERER Emne: Ledige boliger pr. 1. november 2015 Nr.: 695 Dato: 4. november 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledighedsdata fra Huslejeregisteret Landsbyggefonden har

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

SERVICEOMRÅDET Aalborg den 30. marts 2017 FOA NORDJYLLAND FiU-nr

SERVICEOMRÅDET Aalborg den 30. marts 2017 FOA NORDJYLLAND FiU-nr SERVICEOMRÅDET Aalborg den 30. marts 2017 FOA NORDJYLLAND PO/pn FiU-nr. 9501-17-24-01 Referat fra netværkskonference 21. og 22. marts 2017 på Rønnes Hotel A/S, Kystvejen 25, Slettestrand, 9690 Fjerritslev

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: december 2014 Dato: 27. november 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: december 2014 Dato: 27. november 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 653 1. december 2014 Dato: 27. november 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt 22. marts 2009 Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Kontakt Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 eller 40 25 18 34 Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt Arbejdsmarkedet

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 2000-2009 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen 4 2. Resumé 5 3. Udviklingen i anmeldte arbejdsskader 6 4. Udviklingen i anerkendte arbejdsskader

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Baggrund, mål og indsats v. Steen Nielsen d. 5/ FFI og IAK - en del af DI

Baggrund, mål og indsats v. Steen Nielsen d. 5/ FFI og IAK - en del af DI Baggrund, mål og indsats v. Steen Nielsen d. 5/10 2017 FFI og IAK - en del af DI F R E M S T I L L I N G S I N D U S T R I E N Medlemmerne Antal virksomheder i alt: 1.347 Antal ansatte i alt: 90.542 Her

Læs mere

Mangfoldighedsregnskab i 3F

Mangfoldighedsregnskab i 3F Mangfoldighedsregnskab i 3F 2017 1 2 Mangfoldighedsregnskab i 3F 2017 3F har, knyttet op på forbundslovene, en aftale om mangfoldighed i 3F, der formulerer en målsætning om at afspejle medlemssammensætningen.

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juni 2014 Dato: 23. maj 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juni 2014 Dato: 23. maj 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 638 1. juni 2014 Dato: 23. maj 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

NYE GENERATIONER - NY LEDELSE?

NYE GENERATIONER - NY LEDELSE? NYE GENERATIONER NY LEDELSE? Samlet afrapportering på fase 1 Væksthus for Ledelse AC, Danske Regioner og KL Analysens formål Undersøgelsen tager udgangspunkt i hypotesen om, at færre og færre medarbejdere

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 EFK Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Christiansborg 1240 København K Ministeren Dato 14. januar 2019

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere