ÅRSRAPPORT LIND INVEST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT LIND INVEST"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013

2 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C CVR:

3 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER 08 KONCERNHISTORIK 10 VÆRDIER I LIND INVEST 33 KATALYTISK OG PROAKTIV TILGANG TIL SOCIAL INVESTERING 42 KONCERNDIAGRAM 43 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 11 VÆRDISÆT 44 REGNSKAB 12 ÅRET I HOVEDTRÆK 45 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 13 KONCERNOVERBLIK 51 RESULTATOPGØRELSE 14 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 52 BALANCE 16 ÅRET I TAL FOR KONCERNEN 54 EGENKAPITALOPGØRELSE 18 TEMA: MARKEDS- OG KAPITALDISCIPLIN 55 PENGESTRØMSOPGØRELSE 20 KARAKTERISTIKA FOR PORTEFØLJEN 56 NOTER 22 STIFTEDE SELSKABER 26 BANKER 28 EJENDOMME 29 VÆKST & KAPITAL 30 SKRIFTEN PÅ VÆGGEN

4 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER 04 SELSKABSOPLYSNINGER Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau Aarhus C CVR-nr.: Stiftet: 20. marts 2002 Hjemsted: Aarhus Regnskabsår: 1. januar december 2013 Direktion: Henrik Østenkjær Lind Revision: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25, 8000 Aarhuc C KONSOLIDEREDE SELSKABER Danske Commodities A/S, Aarhus, 77,74% Lind Capital A/S, Aarhus, 86% 4U Development A/S, Aarhus, 100% 4U Development Eood, Bulgarien, 100% Lind Value ApS, Aarhus, 100% Lind Ejendomme ApS, Aarhus, 100% Lind Hamburg ApS, Aarhus, 100% Danske Share ApS, Aarhus, 58,95% Danske Share II ApS, Aarhus, 83,20% Danske Share Invest I ApS, Aarhus, 70% Danske Share Invest II ApS, Aarhus, 70% Danske Share Invest III ApS, Aarhus, 55,56% DC Generation A/S, Aarhus, 77,74% Danske Commodities d.o.o. Croatia, 77,74% Danske Commodities Deutschland GmbH, 77,74% Danske Commodities Macedonia DOOEL Skopje, 77,74% Danske Commodities Bucharest S.R.L, 77,74% Danske Commodities Serbia d.o.o., 77,74% Danske Commodities Italia S.R.L, 77,74% Danske Commodities UK Limited, 77,74% Danske Commodities Kosovo SH.P.K, 77,74% Danske Commodities BH d.o.o., 77,74% Danske Commodities Invest DOOEL Skopje, 77,74% Danske Commodities, Sweden AB, 77,74% Danske Commodites Turkey Enerji Ticaret A.S., 77,74% Danske Commodities Albania Sh.p.k., 77,74% Danske Commodities AG, Schweiz, 77,74% Hemonto A/S, Aarhus, 73% Cornerstone Properties Germany Holding ApS, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Germany A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties North Germany A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Hamborg 1 A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Hamborg 2 A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Hamborg 3 A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Hamborg 4 A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Service GmbH, Hamborg, 53,33% ASSOCIEREDE SELSKABER LAM Holding A/S, Aarhus, 50% IFTU Scanbag ApS, Aarhus, 26,33% LF Shares ApS, Aarhus, 26,32% Scanbag A/S, Skive, 19,87% SKAKO A/S, Faaborg 17,56%

5 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESPÅTEGNING 05 LEDELSESPÅTEGNING Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Lind Invest ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 7. maj 2014 Direktion: Henrik Østenkjær Lind

6 » Som et tema for årsrapporten 2013 har vi valgt at lægge fokus på begrebet markeds- og kapitaldisciplin og i forlængelse heraf det aktive ejerskab, som for os er essentielt i relation til værdiskabelse. Vi mener, at et indgående fokus på netop dette er en af hovedårsagerne til, at vi er nået dertil, hvor vi er i dag i Lind Invest. «

7 ÅRSRAPPORT 2013 CEO LETTER 07 CEO LETTER HENRIK LIND 2013 blev et fantastisk år for Lind Invest. Vi kan igen i år aflevere et regnskab, der er koncernens bedste nogensinde, hvilket i høj grad cementerer vores slogan resultater der er svære at begribe. Med et resultat på 341 mio. kr. (2012: 222 mio. kr.) i moderselskabet har egenkapitalen rundet 1 mia. kr. og med den forretningsmæssige platform, der er bygget op, håber vi at kunne fortsætte de gode resultater i 2014 og årene, der følger. I det forgangne år har alle koncernens selskaber overordnet set udviklet sig meget positivt der er fremgang på både top- og bundlinje. Samtidig er der investeret massivt i både medarbejdere og teknologi, og antallet af medarbejdere i koncernen er således vokset fra 311 til 490 en vækst på 58%. Det strategiske fokus i vores selskaber er efter en årrække med høj vækst i enten produkter, markeder eller begge dele i langt højere grad nu rettet mod penetrering. Vi vil have mere af det, vi allerede har, hvilket er manifesteret i de strategier, de respektive selskaber har udarbejdet og er i fuld gang med at eksekvere på. Årsagen til dette valg er, at der er et fortsat stort potentiale for alle vores selskabers markeder. En vigtig del af strategiarbejdet er at være i stand til at vælge både til og fra, hvorfor vi har brugt en del af 2013 på at definere vores fokus og dermed også at træffe nødvendige fravalg, netop for at sikre et fortsat skarpt fokus på at lykkes med det eksisterende. Som et tema for årsrapporten 2013 har vi valgt at lægge fokus på begrebet markeds- og kapitaldisciplin og i forlængelse heraf det aktive ejerskab, som for os er essentielt i relation til værdiskabelse. Vi mener, at et indgående fokus på netop dette er en af hovedårsagerne til, at vi er nået dertil, hvor vi er i dag i Lind Invest. Med denne årsrapport ønsker vi at fortælle mere om vores bud på årsagerne til, hvorfor vi opnår de resultater, vi gør, samt hvilke værdier og principper vi bygger vores investeringer på. Jeg håber, at du vil finde læsningen interessant. Velkommen og god læselyst. Henrik Østenkjær Lind

8 ÅRSRAPPORT 2013 KONCERNHISTORIK 08 KONCERNHISTORIK I LIND INVEST VISION Lind Invest er et uafhængigt holding selskab, der via langsigtede relationer og aktivt ejerskab ønsker at være blandt de mest succesfulde i Danmark.

9 ÅRSRAPPORT 2013 KONCERNHISTORIK MISSION Lind Invest fokuserer på at skabe langsigtet merværdi gennem proaktivt ejerskab i selskaber inden for vores kerneområder. Vi er fleksible og udnytter opportunistisk de muligheder, som kontinuerligt opstår i markedet. Vi investerer bredt og diversificeret med finansiel styrke, godt købmandsskab og fokuseret risikostyring som centrale elementer.

10 ÅRSRAPPORT 2013 VÆRDIER 10 VÆRDIER I LIND INVEST For Lind Invest er det vigtigt, at vi kan gøre en forskel og samtidig måle indsatsen i alt det, vi foretager os. Vi lever af at kunne gøre en forskel i store såvel som små forhold hver dag. Vi vurderer altid, om vi kan gøre en forskel, og om vi skaber langsigtet værdi, inden vi tager en beslutning om at engagere os i en investering, et projekt eller initiativ i det daglige. Dette er et mantra, der gælder for alle medarbejdere på alle niveauer i koncernen fra bestyrelse og direktion til studentermedhjælpere. Vores vigtigste aktiv er medarbejderne - medarbejdernes motivation og muligheder for at få ansvar er med til at definere forskellen på succes og fiasko og er dermed vital for vores fortsatte udvikling som forretning. Netop derfor er vi fokuserede på fortsat at forsøge at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor frihed under ansvar samt den enkeltes lyst til at tage initiativ i høj grad præger kulturen. Ansvar på alle niveauer er noget, medarbejderne tager, og i mindre grad noget, man får tildelt i Lind Invest-koncernen.

11 ÅRSRAPPORT 2013 VÆRDISÆT 11 VÆRDISÆT I LIND INVEST VORES MEDARBEJDERE SKABER VÆRDIEN Vi skal leve af dygtige medarbejderes gode ideer og deres iver efter at føre dem succesfuldt ud i praksis. HØJ FAGLIGHED OG VIDEN OM DE MARKEDER VI AGERER PÅ Vi foretager løbende analyser og undersøgelser af vores markeder, som vi bruger til at tage de rigtige beslutninger i det daglige. VI FOKUSERER PÅ AT SKABE VÆRDI VED HJÆLP AF GODT KØBMANDSKAB Godt købmandskab handler om at kende sine markeder, købe godt ind og sælge på det rigtige tidspunkt, til den rigtige køber. VI ER ALTID PÅ UDKIG EFTER NYE MULIGHEDER Markederne ændrer sig konstant, og det er naturligt for os at holde øje med nye åbninger og muligheder. DEN RIGTIGE RISIKO EKSPONERING ER FUNDAMENTAL FOR LIND INVEST Vi lever af at påtage os den rigtige risiko, på det rigtige tidspunkt.

12 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRET I HOVEDTRÆK 12 ÅRET I HOVEDTRÆK LEDELSESBERETNING I 2013 nåede Lind Invest et resultat før skat på 341 mio. kr. i moderselskabet. Det er vores bedste resultat nogensinde. I koncernen har 2013 været centreret omkring et fortsat fokus på vækst i vores eksisterende markeder samt organisering i forhold til at håndtere fortsat vækst ved at investere markant i både systemer og medarbejdere. Vi har gjort klar til skalerbarhed. Der er i 2013 kommet 179 flere medarbejdere til, og det stiller store krav til, at de medarbejdere, der har været med os i længere tid, fortsat sikrer, at værdierne og kulturen bæres videre til de mange nye medarbejdere. Vores kultur og værdier er limen, der binder os alle sammen, og vores succes er afhængig af, at medarbejdere med erfaring fortsætter som kulturbærere. Selvom det meste er lykkedes for os, er det Ikke alt der er gået, som vi kunne ønske os. I 2013 har det været nødvendigt at lukke investeringer og projekter ned, som ikke gav det forventede udbytte. Det er vigtigt for os, at alle projekter og investeringer hele tiden måles og vurderes i forhold til alternativer - det er et område, der altid har gennemsyret vores måde at drive forretning på, og det vil det også gøre fremadrettet. Det er centralt for os, at vi alle hele tiden vurderer og prioriterer vores ressourcer i forhold til indsatsens output - det er en sund og naturlig proces i bestræbelserne på at skabe værdi. LIKVIDITET OG RISIKOSTYRING ER OMDREJNINGSPUNKTET Koncernen generede igen i 2013 stærke cash flow fra driften, hvilket har forbedret koncernens likviditet i 2013 med 144 mio. kr. Vi fokuserer kontinuerligt på at optimere og styrke vores likviditet, som er en væsentlig del af koncernens risikostyring. Risikostyring har altid været vores forretnings omdrejningspunkt, og i sidste ende lever vi af at tage den rigtige risiko på det rigtige tidspunkt. En stor del af vores investeringer i 2013, som fortsætter ind i 2014, vil fokusere på at udvikle koncernens risikostyring yderligere således, at vi altid forsøger at være på forkant med udviklingen og kan agere i tide, hvis vi aner ændringer til de forudsætninger, der måtte være gældende. Samtidig skal risikostyringen understøtte vores kommercielle aktiviteter således, at vi kan fortsætte væksten - for potentialet er langt fra udnyttet i vores eksisterende markeder. Årsagerne til det gode resultat for 2013 er en kombination af flere forhold. Fællesnævneren og den røde tråd for årets generelle succes skal findes i en klar og veldefineret strategi for de respektive selskaber, samt at der i hele koncernen sidder dygtige mennesker på alle niveauer. Dertil kan tilføjes, at vi i alle vores virksomheder operer med en vision om, at en virksomhed i vores optik altid leverer bedst ved, at der er sammenfaldne interesser mellem ejere og medarbejdere. Vi praktiserer aktivt ejerskab i alle koncernens selskaber og investeringer. Dette, kombineret med det faktum, at vi er uafhængige og kan tænke langsigtet, er stærkt medvirkende til, at vi lykkes, som vi gør. KOMPROMISLØS INVESTERINGSSTRATEGI Der er svage tegn på forår i dansk og international økonomi. Vi har i Lind Invest mærket det ved, at vi har modtaget det højeste antal uopfordrede henvendelser og tilbud om at foretage investeringer og medinvestering fra eksterne kapitalsøgende nogensinde. Helt konkret har vi i 2013 modtaget en ny henvendelse hver tredje dag. Vi fastholder imidlertid vores strategi og fokus på kernekompetencerne, hvorfor der i 2013 kun er foretaget nye investeringer inden for vores hovedfokusområder. Vores pipeline af muligheder for at udvikle det eksisterende har aldrig været større end ved udgangen af 2013, og vi forventer os meget af dette potentiale, når vi ser ind i blev koncernens bedste år nogensinde. Det er vi både glade for og meget stolte over. For 2014 kræver det en fortsat intens og fokuseret indsats samt en benhård prioritering af mulighederne, hvis vi skal kunne levere et resultat i samme niveau som for Garantier kan ikke gives, men vi vil gøre vores bedste for at skabe endnu et godt resultat for koncernen. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. +54% 341 mio. kr. i resultat før skat +16% Likviditetsforbedring på 144 mio. kr. +42% 348 mio. kr. i styrket egenkapital

13 ÅRSRAPPORT 2013 KONCERNOVERBLIK 13 KONCERNOVERBLIK LIND INVEST ENERGI FINANS EJENDOMME VÆKST & KAPITAL Danske Commodities Lind Capital Cornerstone SKAKO Hveiti Lind Value Bugthusene SPEAS Hemonto Arkil Holding B Skjern Bank SE Blue Equity BankNordik Djurslands Bank

14 ÅRSRAPPORT 2013 XXX HOVED- OG NØGLETAL MIO. KR. HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNRESULTAT FØR SKAT MIO. 100 KR MIO. KR % % % % % % % 50% 40% 30% 20% EGENKAPITAL OG EGENKAPITAL- FORRENTNING 0 MIO. KR % 70% MIO. 200 KR. 63% % % 30% % % 50% 40% 30% 20% % 10% PENGESTRØMME MIO. KR % % % % % % 50% 40% 30% 20% 10% MIO. KR LIKVIDER 31/ DRIFTSAKTIVITET +518 INVESTERINGSAKTIVITET -245 FINANSIERINGSAKTIVITET +55 LIKVIDER 31/ DRIFTSAKTIVITET +427 INVESTERINGSAKTIVITET -197 FINANSIERINGSAKTIVITET -86 LIKVIDER 31/ MIO. 200 KR

15 ÅRSRAPPORT 2013 HOVED- OG NØGLETAL 15 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Resultatopgørelse (DKK 000) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Indtægter af værdipapirer Resultat af finansielle poster Årets resultat før skat Årets resultat før minoritetsinteresser Balance (DKK 000) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt - Balancesum Anpartskapital Egenkapital Egenkapital incl. minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømme (DKK 000) Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Heraf til investering i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm i alt Nøgletal i % Overskudsgrad 2,9 3,7 4,5 9,5 11,3 Afkast af den investerede kapital 26,9 17,1 15, 3 17,1 27,4 Bruttomargin 5,0 5,5 5,3 8,0 13,0 Likviditetsgrad 0,8 1,4 1,9 1,9 2,5 Soliditetsgrad 27,6 23,3 24,6 22,4 20,0 Soliditetsgrad, moderselskab 93,8 94,8 98,9 97,3 81,0 Gennemsnitlig antal medarbejdere Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

16 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRET I TAL MIO. KR ÅRET I TAL FOR KONCERNEN blev et 400 fantastisk år for Lind Invest. Vi kan igen i år aflevere et regnskab, der er koncernens bedste nogensinde, hvilket i høj grad 200 cementerer vores slogan» resultater der er svære at begribe. « LIKVIDER 31/ FORDELINGEN AF NETTORESULTAT ENERGI FINANS EJENDOMME VÆKST & KAPITAL MEDARBEJDERE I LIND INVEST KONCERNEN ULTIMO DRIFTSAKTIVITET INVESTERINGSAKTIVITET FINANSIERINGSAKTIVITET LIKVIDER 31/ DRIFTSAKTIVITET INVESTERINGSAKTIVITET FINANSIERINGSAKTIVITET LIKVIDER 31/ % BRUTTORESULTATVÆKST ENERGI FINANS EJENDOMME VÆKST & KAPITAL

17 179 SKABTE ARBEJDSPLADSER 42% EGENKAPITALFORRENTNING 490 ANSATTE ULTIMO % OMSÆTNINGSVÆKST 58% VÆKST I MEDARBEJDERTAL

18 ÅRSRAPPORT 2013 MARKEDS- OG KAPITALDISCIPLIN 18 TEMA MARKEDS- OG KAPITALDISCIPLIN Lind Invest har siden sin første investering i 2002 været en aktiv investor. Vi har de seneste år udviklet vores tilgang til investering og yder således et aktivt ejerskab i tæt dialog med ledelsen i de pågældende selskaber, vi investerer i. Det er relativt nemt at investere, men straks sværere at bidrage til, at investeringen bliver en succes efterfølgende uden at have en klar strategi om at følge de mennesker og processer tæt, som skal medvirke til at skabe succesen. Vi har gennem årene erfaret, at det aktive ejerskab er vores niche og virkemiddel til at sikre værdiskabelsen både før og efter, at investeringen er foretaget - og det gælder både i børsnoterede og ikke-børsnoterede investeringer. Der er forskellige hensyn at tage, men de grundlæggende principper, som vi benytter, er de samme. Det aktive ejerskab som tilgang til investering er ikke unik, ej heller revolutionerende, men for os har den haft en markant og positiv effekt på vores resultater. MARKEDS- OG KAPITALDISCIPLIN Når vi er til stede på de årlige generalforsamlinger, fornemmer vi især i Danmark, at man flere steder har glemt, at det er aktionærerne, og hermed ejerne i en virksomhed, der vælger, hvem der skal repræsentere bestyrelsen i et selskab og dermed sætter rammerne for, hvordan selskabet skal drives. Sammen med de øvrige aktionærer har man en reel medindflydelse på, hvem der skal lede virksomheden ved netop at bruge sin stemme og udvælge en kompetent bestyrelse, hvis primære opgave er at varetage ejernes interesser samt at vælge en direktion til at eksekvere på selskabets strategiske retning. Det er således aktionærerne, der indvælger en bestyrelse, men som endvidere skal erstatte bestyrelsen med bedre kræfter, hvis selskabet ikke lever op til aktionærernes forventninger. Til trods for den potentielle og demokratiskfunderede medindflydelse oplever vi, at meget få aktionærer benytter sig af muligheden for at stille spørgsmål, tildele ris og ros til ledelsen og bestyrelsen på generalforsamlingen, når vi taler om mindre, men dog børsnoterede selskaber. Vi savner, at flere ville udnytte, at de er medejere, og at flere ville forholde sig mere aktivt til deres demokratiske ret til medindflydelse. NØDVENDIG INVESTORINTERESSE Vi mener, at aktionærer generelt bør give deres mening tilkende, når det er muligt. Dette vil medføre mere årvågenhed og udfordring til de beslutninger, som ledelsen træffer - eller netop ikke træffer. Lav eller ingen investorinteresse og -fokus er en yderst farlig vej at bevæge sig ind på, da det efterlader ledelsen med frie hænder til at træffe beslutninger på aktionærernes vegne. Når en ledelse over en længere periode oplever, at ejerne ikke viser særlig interesse for selskabets beslutninger, bliver det langt nemmere at reducere informationen til ejerne, og dermed er spiren sået til samme handling fremadrettet. Over tid vil en bestyrelse og/eller direktion kunne vokse sig særdeles magtfuld i en virksomhed og måske helt glemme, hvilke interesser de er blevet valgt til at varetage. Konsekvensen er, at potentialet for værdiskabelse langt fra udnyttes, som det bør til ugunst for selskabet og dets aktionærer.

19 ÅRSRAPPORT 2013 MARKEDS- OG KAPITALDISCIPLIN 19 Markeds- og kapitaldisciplin:» Når deltagerne af et marked tilkendegiver deres bekymring over en ledelses handlinger eller mangel på samme og bruger deres indflydelse til at gennemføre ændringer, der sikrer langsigtet værdi for helheden. «BØRSNOTERINGEN FORPLIGTER Som børsnoteret virksomhed har man aktivt valgt at være en del af de finansielle markeder, og derfor skal man som ledelse og aktionær følge de spilleregler, der gælder for de finansielle markeder. Det er simpel logik fra både lærebøger og praksis, at virksomheder, der ikke opfører sig forsvarligt eller som mere eller mindre bevidst eller ubevidst undgår at kommunikere tydeligt og transparent til markedet, straffes i prisfastsættelsen i de finansielle markeder til skade for investorerne. Lige så entydigt er det, at virksomheder straffes på samme måde, når de ikke ledes professionelt, og når ledelsen ikke sørger for, at afkast kommer aktionærerne til gode enten ved at geninvestere med et højt risikojusteret afkast eller ved udbetaling til aktionærerne. Det er i vores optik en god løsning at sikre sig, at ledelse og aktionærer har ensartede og langsigtede interesser mod et fælles mål om at øge selskabets værdi, og at begge parter samtidig udfordres på deres beslutninger løbende ved at have en åben dialog. Som investor skal man altid huske, at de finansielle markeder belønner aktionærorienteret vækst, og at det er dette, der langsigtet driver værdien af en virksomhed - og dermed også ultimativt aktiekursen. Har man forholdt sig til det at være børsnoteret selskab, har man også accepteret disse spilleregler og skal loyalt arbejde med dette for øje. Derudover skal vi ikke glemme, at både mindre god ledelse og manglende markeds- og kapitaldisciplin medfører forringelse af danske virksomheders innovation, effektivitet og i sidste ende konkurrenceevne. Det er dermed til stor skade for vores samfund og beskæftigelse, hvis der ikke konstant skabes rum for en åben diskussion mellem ejere og ledelse om danske selskabers fremadrettede strategi. VÆRDI I TRANSPARENS OG GOD CORPORATE GOVERNANCE I Danmark oprettede man organisationen DIRF (Dansk Investor Relations Forening) i 1988 med det overordnede budskab, at en velovervejet og velgennemført IR-indsats bidrager til en effektiv prisdannelse på børsnoterede selskabers aktier og afledte finansielle instrumenter ved, at investorer og/eller rådgivere modtager relevant indsigt i selskabets finansielle og strategiske formåen, udvikling, muligheder og udfordringer. Det kan med udgangspunkt i ovenstående derfor undre os, at vi stadig finder virksomheder på det danske børsmarked, der ikke har en tydelig strategi for deres kommunikation til markedet. Kendetegnet for flere af disse selskaber er, at deres prisfastsættelse i vores optik er skæv i forhold til fundamentalværdien. Situationen kan dog med den rette tilgang og håndtering genoprettes. Men at opbygge tillid fra børsmarkedet er en kontinuerlig øvelse, der kræver konstant levering af gode resultater samt realistiske, men ambitiøse udmeldinger af nye mål. Der er tale om et langt sejt træk, hvor forudsætningen for succes er, at kommunikationen kommer på den strategiske agenda i bestyrelsen og dermed bliver en integreret del af selskabets overordnede kommunikationsstrategi. BEGRÆNSET STEMMERET ER BRUD PÅ GOD LEDELSE I september 2013 kom Rangvid-rapporten, som havde til formål at belyse årsagerne til den finansielle krise. Rapporten belyser endnu en problemstilling for god IR- og investordialog, når den meget konkret peger på stemmeretsbegrænsninger og dermed mangel på større aktionærer i bankerne, som en væsentlig faktor til den manglende disciplinering af ledelsen i danske banker. Rapporten konkluderer således, at blandt de danske børsnoterede pengeinstitutter er ejer- og stemmeretsbegrænsninger, fravær af en storaktionær, etablering af repræsentantskaber, navnenoteringer af aktier og korte frister til at stille forslag ved generalforsamlingerne langt mere udbredte end i de øvrige danske børsnoterede selskaber. Hvert af disse forhold kan have negativ indflydelse på aktionærernes reelle magt. Det er tydeligt, at en række af de børsnoterede danske banker har valgt at isolere sig fra resten af det danske børsmarked ved at reducere ejernes muligheder for indflydelse især via stemmeretsbegrænsninger. Det er vores klare holdning, at der med en markant reduktion af ejernes reelle indflydelse i et børsnoteret selskab sker et klart brud på god selskabsledelse og corporate governance principper. Når der sættes begrænsninger i ejerskabet, kræver markedet en klækkelig rabat. Og den betales af ejerne. Problematikken har været meget tydelig i forbindelse med en række kapitaludvidelser i den danske finanssektor, hvor en relativ lav aktiekurs har medført en høj udvanding af de eksisterende aktionærer. Vi tror, at mange bankaktionærer, både store og små, er trætte af denne rabat. Derfor stiller Lind Invest spørgsmål ved, om det er en forenelig langsigtet model at være børsnoteret bank og samtidig bevidst reducere afkastet til ejerne ved at reducere deres indflydelse. BENYT MULIGHEDEN FOR MEDINDFLYDELSE Med DIRFS grundprincipper og Rangvid-rapportens konklusioner in mente vil en del af vores fremadrettede fokus være på at skabe endnu mere transparens i vores investeringer, da vi mener, at det er god selskabsledelse og skaber langsigtet merværdi for ejerne. Aktive investorer og transparente selskaber er de vigtigste ingredienser til et effektivt børsmarked. Derfor er det vigtigt at benytte muligheden for medindflydelse i stedet for at se passivt til. Vi har alle et ansvar for at genskabe fokus på aktionærværdi i danske selskaber til glæde for arbejdspladser, konkurrenceevne og høje langsigtede afkast for både aktive investorer og pensionsopsparer.

20 ÅRSRAPPORT 2013 PORTEFØLJEN 20 KARAKTERISTIKA FOR PORTEFØLJEN Et aktivt ejerskab er den gennemgribende karakteristika for Lind Invests investeringer. Vores aktive tilgang til investeringer sikrer, at der er ensartede interesser mellem ledelse og aktionærer. Vi mener, at de bedste resultater opnås, når der sker interaktion og diskussion mellem ejerne og ledelsen omkring den strategiske retning af selskabet. Lind Invest er ikke en aktivistisk investor, men ønsker blot, at der er et klart fokus på at skabe de bedst mulige resultater. I det følgende kan du læse meget mere om de enkelte investeringer. Investeringsår Partnermodel (øverste ledelseslag er medejere) STIFTEDE SELSKABER Lind Value 2008 Danske Commodities 2004 Hveiti 2007 Lind Capital 2007 SE Blue Equity 2013 Hemonto 2009 BANKER Skjern Bank 2012 BankNordik 2013 Djurslands Bank 2011 EJENDOMME Cornerstone 2009 Bugthusene 2010 KAPITAL & VÆKST SKAKO 2011 Arkil 2013 SPEAS 2012

21 ÅRSRAPPORT 2013 PORTEFØLJEN 21» Det aktive ejerskab som tilgang til investering er ikke unik, ej heller revolutionerende, men for os har den haft en markant positiv effekt på vores resultater. «Lind Invest medlem af bestyrelse Vækst i antal medarbejdere Egenkapitalforrentning 138% 47% - 23% - 66% 7% 4% 6% 26% -20% -11% 6% 2%

22 ÅRSRAPPORT 2013 PORTEFØLJEN 22 STIFTEDE SELSKABER For Lind Invest er det et stort privilegium at være stifter eller meget tidlig investor i et nyt selskab, da det giver os den ultimative mulighed for at påvirke et selskabs strategi, kultur og forretningsfilosofi og dermed en mulighed for at udøve det aktive ejeskab, på den måde vi finder det rigtigt at gøre. Et selskab har behov for en bestemt type ledelse gennem forskellige faser af selskabets udvikling. I Lind Invest mener vi, at dette kan være den samme ledelse, så længe ledelsen konstant formår at udvikle forretningen i takt med markedsudviklingen og strategien. Tilsvarende kan og bør ledelsen med rette også udfordre ejerne med nye planer og ønsker om tilpasning og ændring af strategien, der kan skabe langsigtet værdi for virksomheden under hensyn til risikoprofilen, selskabets forhold og markedssituationen. Alle de på de følgende sider nævnte selskaber arbejder med en klar strategi samt en situationsbestemt dynamik og et bevidst interessesammenfald mellem ejere og medarbejdere, hvilket er stærkt medvirkende til, at selskaberne er nået dertil, hvor de er i dag. Det er netop disse kendetegn, der er med til at gøre en forskel på den lange bane for vores investeringer har været det bedste år for Lind Value nogensinde. Selskabet praktiserer en kompromisløs tilgang til investering i de finansielle markeder ud fra den strategi, der blev lagt i 2012 og stadig følges. +24,3 Resultat før skat i 2013 (Mio. kr.) Strategien i Lind Value er en klassisk value-orienteret tilgang med fokus på investeringer, der tilbyder den bedste kombination af pris, indtjeningsevne samt indtjeningssikkerhed. Selskabernes track-record, likviditet og forretningsmæssige risiko er desuden vigtige parametre i udvælgelsen af investeringsobjekter. Egenkapitalforrentningen for hele året er 138%. Over samme periode er de ledende indeks steget med 25-40%. Selskabet kom ud med et resultat før skat på 24,3 mio. kr. Resultatet betragtes som meget tilfredsstillende. Lind Value vil opleve mindre gode år, da man er afhængig af markedernes bevægelser. Der vil være perioder, hvor de kortsigtede irrationelle markedsudsving vil sløre værdien af Lind Values investeringer, mens der ikke vil være tvivl om potentialet på den lange bane.

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere