ÅRSRAPPORT LIND INVEST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT LIND INVEST"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013

2 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C CVR:

3 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER 08 KONCERNHISTORIK 10 VÆRDIER I LIND INVEST 33 KATALYTISK OG PROAKTIV TILGANG TIL SOCIAL INVESTERING 42 KONCERNDIAGRAM 43 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 11 VÆRDISÆT 44 REGNSKAB 12 ÅRET I HOVEDTRÆK 45 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 13 KONCERNOVERBLIK 51 RESULTATOPGØRELSE 14 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 52 BALANCE 16 ÅRET I TAL FOR KONCERNEN 54 EGENKAPITALOPGØRELSE 18 TEMA: MARKEDS- OG KAPITALDISCIPLIN 55 PENGESTRØMSOPGØRELSE 20 KARAKTERISTIKA FOR PORTEFØLJEN 56 NOTER 22 STIFTEDE SELSKABER 26 BANKER 28 EJENDOMME 29 VÆKST & KAPITAL 30 SKRIFTEN PÅ VÆGGEN

4 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER 04 SELSKABSOPLYSNINGER Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau Aarhus C CVR-nr.: Stiftet: 20. marts 2002 Hjemsted: Aarhus Regnskabsår: 1. januar december 2013 Direktion: Henrik Østenkjær Lind Revision: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25, 8000 Aarhuc C KONSOLIDEREDE SELSKABER Danske Commodities A/S, Aarhus, 77,74% Lind Capital A/S, Aarhus, 86% 4U Development A/S, Aarhus, 100% 4U Development Eood, Bulgarien, 100% Lind Value ApS, Aarhus, 100% Lind Ejendomme ApS, Aarhus, 100% Lind Hamburg ApS, Aarhus, 100% Danske Share ApS, Aarhus, 58,95% Danske Share II ApS, Aarhus, 83,20% Danske Share Invest I ApS, Aarhus, 70% Danske Share Invest II ApS, Aarhus, 70% Danske Share Invest III ApS, Aarhus, 55,56% DC Generation A/S, Aarhus, 77,74% Danske Commodities d.o.o. Croatia, 77,74% Danske Commodities Deutschland GmbH, 77,74% Danske Commodities Macedonia DOOEL Skopje, 77,74% Danske Commodities Bucharest S.R.L, 77,74% Danske Commodities Serbia d.o.o., 77,74% Danske Commodities Italia S.R.L, 77,74% Danske Commodities UK Limited, 77,74% Danske Commodities Kosovo SH.P.K, 77,74% Danske Commodities BH d.o.o., 77,74% Danske Commodities Invest DOOEL Skopje, 77,74% Danske Commodities, Sweden AB, 77,74% Danske Commodites Turkey Enerji Ticaret A.S., 77,74% Danske Commodities Albania Sh.p.k., 77,74% Danske Commodities AG, Schweiz, 77,74% Hemonto A/S, Aarhus, 73% Cornerstone Properties Germany Holding ApS, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Germany A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties North Germany A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Hamborg 1 A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Hamborg 2 A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Hamborg 3 A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Hamborg 4 A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Service GmbH, Hamborg, 53,33% ASSOCIEREDE SELSKABER LAM Holding A/S, Aarhus, 50% IFTU Scanbag ApS, Aarhus, 26,33% LF Shares ApS, Aarhus, 26,32% Scanbag A/S, Skive, 19,87% SKAKO A/S, Faaborg 17,56%

5 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESPÅTEGNING 05 LEDELSESPÅTEGNING Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Lind Invest ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 7. maj 2014 Direktion: Henrik Østenkjær Lind

6 » Som et tema for årsrapporten 2013 har vi valgt at lægge fokus på begrebet markeds- og kapitaldisciplin og i forlængelse heraf det aktive ejerskab, som for os er essentielt i relation til værdiskabelse. Vi mener, at et indgående fokus på netop dette er en af hovedårsagerne til, at vi er nået dertil, hvor vi er i dag i Lind Invest. «

7 ÅRSRAPPORT 2013 CEO LETTER 07 CEO LETTER HENRIK LIND 2013 blev et fantastisk år for Lind Invest. Vi kan igen i år aflevere et regnskab, der er koncernens bedste nogensinde, hvilket i høj grad cementerer vores slogan resultater der er svære at begribe. Med et resultat på 341 mio. kr. (2012: 222 mio. kr.) i moderselskabet har egenkapitalen rundet 1 mia. kr. og med den forretningsmæssige platform, der er bygget op, håber vi at kunne fortsætte de gode resultater i 2014 og årene, der følger. I det forgangne år har alle koncernens selskaber overordnet set udviklet sig meget positivt der er fremgang på både top- og bundlinje. Samtidig er der investeret massivt i både medarbejdere og teknologi, og antallet af medarbejdere i koncernen er således vokset fra 311 til 490 en vækst på 58%. Det strategiske fokus i vores selskaber er efter en årrække med høj vækst i enten produkter, markeder eller begge dele i langt højere grad nu rettet mod penetrering. Vi vil have mere af det, vi allerede har, hvilket er manifesteret i de strategier, de respektive selskaber har udarbejdet og er i fuld gang med at eksekvere på. Årsagen til dette valg er, at der er et fortsat stort potentiale for alle vores selskabers markeder. En vigtig del af strategiarbejdet er at være i stand til at vælge både til og fra, hvorfor vi har brugt en del af 2013 på at definere vores fokus og dermed også at træffe nødvendige fravalg, netop for at sikre et fortsat skarpt fokus på at lykkes med det eksisterende. Som et tema for årsrapporten 2013 har vi valgt at lægge fokus på begrebet markeds- og kapitaldisciplin og i forlængelse heraf det aktive ejerskab, som for os er essentielt i relation til værdiskabelse. Vi mener, at et indgående fokus på netop dette er en af hovedårsagerne til, at vi er nået dertil, hvor vi er i dag i Lind Invest. Med denne årsrapport ønsker vi at fortælle mere om vores bud på årsagerne til, hvorfor vi opnår de resultater, vi gør, samt hvilke værdier og principper vi bygger vores investeringer på. Jeg håber, at du vil finde læsningen interessant. Velkommen og god læselyst. Henrik Østenkjær Lind

8 ÅRSRAPPORT 2013 KONCERNHISTORIK 08 KONCERNHISTORIK I LIND INVEST VISION Lind Invest er et uafhængigt holding selskab, der via langsigtede relationer og aktivt ejerskab ønsker at være blandt de mest succesfulde i Danmark.

9 ÅRSRAPPORT 2013 KONCERNHISTORIK MISSION Lind Invest fokuserer på at skabe langsigtet merværdi gennem proaktivt ejerskab i selskaber inden for vores kerneområder. Vi er fleksible og udnytter opportunistisk de muligheder, som kontinuerligt opstår i markedet. Vi investerer bredt og diversificeret med finansiel styrke, godt købmandsskab og fokuseret risikostyring som centrale elementer.

10 ÅRSRAPPORT 2013 VÆRDIER 10 VÆRDIER I LIND INVEST For Lind Invest er det vigtigt, at vi kan gøre en forskel og samtidig måle indsatsen i alt det, vi foretager os. Vi lever af at kunne gøre en forskel i store såvel som små forhold hver dag. Vi vurderer altid, om vi kan gøre en forskel, og om vi skaber langsigtet værdi, inden vi tager en beslutning om at engagere os i en investering, et projekt eller initiativ i det daglige. Dette er et mantra, der gælder for alle medarbejdere på alle niveauer i koncernen fra bestyrelse og direktion til studentermedhjælpere. Vores vigtigste aktiv er medarbejderne - medarbejdernes motivation og muligheder for at få ansvar er med til at definere forskellen på succes og fiasko og er dermed vital for vores fortsatte udvikling som forretning. Netop derfor er vi fokuserede på fortsat at forsøge at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor frihed under ansvar samt den enkeltes lyst til at tage initiativ i høj grad præger kulturen. Ansvar på alle niveauer er noget, medarbejderne tager, og i mindre grad noget, man får tildelt i Lind Invest-koncernen.

11 ÅRSRAPPORT 2013 VÆRDISÆT 11 VÆRDISÆT I LIND INVEST VORES MEDARBEJDERE SKABER VÆRDIEN Vi skal leve af dygtige medarbejderes gode ideer og deres iver efter at føre dem succesfuldt ud i praksis. HØJ FAGLIGHED OG VIDEN OM DE MARKEDER VI AGERER PÅ Vi foretager løbende analyser og undersøgelser af vores markeder, som vi bruger til at tage de rigtige beslutninger i det daglige. VI FOKUSERER PÅ AT SKABE VÆRDI VED HJÆLP AF GODT KØBMANDSKAB Godt købmandskab handler om at kende sine markeder, købe godt ind og sælge på det rigtige tidspunkt, til den rigtige køber. VI ER ALTID PÅ UDKIG EFTER NYE MULIGHEDER Markederne ændrer sig konstant, og det er naturligt for os at holde øje med nye åbninger og muligheder. DEN RIGTIGE RISIKO EKSPONERING ER FUNDAMENTAL FOR LIND INVEST Vi lever af at påtage os den rigtige risiko, på det rigtige tidspunkt.

12 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRET I HOVEDTRÆK 12 ÅRET I HOVEDTRÆK LEDELSESBERETNING I 2013 nåede Lind Invest et resultat før skat på 341 mio. kr. i moderselskabet. Det er vores bedste resultat nogensinde. I koncernen har 2013 været centreret omkring et fortsat fokus på vækst i vores eksisterende markeder samt organisering i forhold til at håndtere fortsat vækst ved at investere markant i både systemer og medarbejdere. Vi har gjort klar til skalerbarhed. Der er i 2013 kommet 179 flere medarbejdere til, og det stiller store krav til, at de medarbejdere, der har været med os i længere tid, fortsat sikrer, at værdierne og kulturen bæres videre til de mange nye medarbejdere. Vores kultur og værdier er limen, der binder os alle sammen, og vores succes er afhængig af, at medarbejdere med erfaring fortsætter som kulturbærere. Selvom det meste er lykkedes for os, er det Ikke alt der er gået, som vi kunne ønske os. I 2013 har det været nødvendigt at lukke investeringer og projekter ned, som ikke gav det forventede udbytte. Det er vigtigt for os, at alle projekter og investeringer hele tiden måles og vurderes i forhold til alternativer - det er et område, der altid har gennemsyret vores måde at drive forretning på, og det vil det også gøre fremadrettet. Det er centralt for os, at vi alle hele tiden vurderer og prioriterer vores ressourcer i forhold til indsatsens output - det er en sund og naturlig proces i bestræbelserne på at skabe værdi. LIKVIDITET OG RISIKOSTYRING ER OMDREJNINGSPUNKTET Koncernen generede igen i 2013 stærke cash flow fra driften, hvilket har forbedret koncernens likviditet i 2013 med 144 mio. kr. Vi fokuserer kontinuerligt på at optimere og styrke vores likviditet, som er en væsentlig del af koncernens risikostyring. Risikostyring har altid været vores forretnings omdrejningspunkt, og i sidste ende lever vi af at tage den rigtige risiko på det rigtige tidspunkt. En stor del af vores investeringer i 2013, som fortsætter ind i 2014, vil fokusere på at udvikle koncernens risikostyring yderligere således, at vi altid forsøger at være på forkant med udviklingen og kan agere i tide, hvis vi aner ændringer til de forudsætninger, der måtte være gældende. Samtidig skal risikostyringen understøtte vores kommercielle aktiviteter således, at vi kan fortsætte væksten - for potentialet er langt fra udnyttet i vores eksisterende markeder. Årsagerne til det gode resultat for 2013 er en kombination af flere forhold. Fællesnævneren og den røde tråd for årets generelle succes skal findes i en klar og veldefineret strategi for de respektive selskaber, samt at der i hele koncernen sidder dygtige mennesker på alle niveauer. Dertil kan tilføjes, at vi i alle vores virksomheder operer med en vision om, at en virksomhed i vores optik altid leverer bedst ved, at der er sammenfaldne interesser mellem ejere og medarbejdere. Vi praktiserer aktivt ejerskab i alle koncernens selskaber og investeringer. Dette, kombineret med det faktum, at vi er uafhængige og kan tænke langsigtet, er stærkt medvirkende til, at vi lykkes, som vi gør. KOMPROMISLØS INVESTERINGSSTRATEGI Der er svage tegn på forår i dansk og international økonomi. Vi har i Lind Invest mærket det ved, at vi har modtaget det højeste antal uopfordrede henvendelser og tilbud om at foretage investeringer og medinvestering fra eksterne kapitalsøgende nogensinde. Helt konkret har vi i 2013 modtaget en ny henvendelse hver tredje dag. Vi fastholder imidlertid vores strategi og fokus på kernekompetencerne, hvorfor der i 2013 kun er foretaget nye investeringer inden for vores hovedfokusområder. Vores pipeline af muligheder for at udvikle det eksisterende har aldrig været større end ved udgangen af 2013, og vi forventer os meget af dette potentiale, når vi ser ind i blev koncernens bedste år nogensinde. Det er vi både glade for og meget stolte over. For 2014 kræver det en fortsat intens og fokuseret indsats samt en benhård prioritering af mulighederne, hvis vi skal kunne levere et resultat i samme niveau som for Garantier kan ikke gives, men vi vil gøre vores bedste for at skabe endnu et godt resultat for koncernen. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. +54% 341 mio. kr. i resultat før skat +16% Likviditetsforbedring på 144 mio. kr. +42% 348 mio. kr. i styrket egenkapital

13 ÅRSRAPPORT 2013 KONCERNOVERBLIK 13 KONCERNOVERBLIK LIND INVEST ENERGI FINANS EJENDOMME VÆKST & KAPITAL Danske Commodities Lind Capital Cornerstone SKAKO Hveiti Lind Value Bugthusene SPEAS Hemonto Arkil Holding B Skjern Bank SE Blue Equity BankNordik Djurslands Bank

14 ÅRSRAPPORT 2013 XXX HOVED- OG NØGLETAL MIO. KR. HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNRESULTAT FØR SKAT MIO. 100 KR MIO. KR % % % % % % % 50% 40% 30% 20% EGENKAPITAL OG EGENKAPITAL- FORRENTNING 0 MIO. KR % 70% MIO. 200 KR. 63% % % 30% % % 50% 40% 30% 20% % 10% PENGESTRØMME MIO. KR % % % % % % 50% 40% 30% 20% 10% MIO. KR LIKVIDER 31/ DRIFTSAKTIVITET +518 INVESTERINGSAKTIVITET -245 FINANSIERINGSAKTIVITET +55 LIKVIDER 31/ DRIFTSAKTIVITET +427 INVESTERINGSAKTIVITET -197 FINANSIERINGSAKTIVITET -86 LIKVIDER 31/ MIO. 200 KR

15 ÅRSRAPPORT 2013 HOVED- OG NØGLETAL 15 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Resultatopgørelse (DKK 000) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Indtægter af værdipapirer Resultat af finansielle poster Årets resultat før skat Årets resultat før minoritetsinteresser Balance (DKK 000) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt - Balancesum Anpartskapital Egenkapital Egenkapital incl. minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømme (DKK 000) Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Heraf til investering i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm i alt Nøgletal i % Overskudsgrad 2,9 3,7 4,5 9,5 11,3 Afkast af den investerede kapital 26,9 17,1 15, 3 17,1 27,4 Bruttomargin 5,0 5,5 5,3 8,0 13,0 Likviditetsgrad 0,8 1,4 1,9 1,9 2,5 Soliditetsgrad 27,6 23,3 24,6 22,4 20,0 Soliditetsgrad, moderselskab 93,8 94,8 98,9 97,3 81,0 Gennemsnitlig antal medarbejdere Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

16 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRET I TAL MIO. KR ÅRET I TAL FOR KONCERNEN blev et 400 fantastisk år for Lind Invest. Vi kan igen i år aflevere et regnskab, der er koncernens bedste nogensinde, hvilket i høj grad 200 cementerer vores slogan» resultater der er svære at begribe. « LIKVIDER 31/ FORDELINGEN AF NETTORESULTAT ENERGI FINANS EJENDOMME VÆKST & KAPITAL MEDARBEJDERE I LIND INVEST KONCERNEN ULTIMO DRIFTSAKTIVITET INVESTERINGSAKTIVITET FINANSIERINGSAKTIVITET LIKVIDER 31/ DRIFTSAKTIVITET INVESTERINGSAKTIVITET FINANSIERINGSAKTIVITET LIKVIDER 31/ % BRUTTORESULTATVÆKST ENERGI FINANS EJENDOMME VÆKST & KAPITAL

17 179 SKABTE ARBEJDSPLADSER 42% EGENKAPITALFORRENTNING 490 ANSATTE ULTIMO % OMSÆTNINGSVÆKST 58% VÆKST I MEDARBEJDERTAL

18 ÅRSRAPPORT 2013 MARKEDS- OG KAPITALDISCIPLIN 18 TEMA MARKEDS- OG KAPITALDISCIPLIN Lind Invest har siden sin første investering i 2002 været en aktiv investor. Vi har de seneste år udviklet vores tilgang til investering og yder således et aktivt ejerskab i tæt dialog med ledelsen i de pågældende selskaber, vi investerer i. Det er relativt nemt at investere, men straks sværere at bidrage til, at investeringen bliver en succes efterfølgende uden at have en klar strategi om at følge de mennesker og processer tæt, som skal medvirke til at skabe succesen. Vi har gennem årene erfaret, at det aktive ejerskab er vores niche og virkemiddel til at sikre værdiskabelsen både før og efter, at investeringen er foretaget - og det gælder både i børsnoterede og ikke-børsnoterede investeringer. Der er forskellige hensyn at tage, men de grundlæggende principper, som vi benytter, er de samme. Det aktive ejerskab som tilgang til investering er ikke unik, ej heller revolutionerende, men for os har den haft en markant og positiv effekt på vores resultater. MARKEDS- OG KAPITALDISCIPLIN Når vi er til stede på de årlige generalforsamlinger, fornemmer vi især i Danmark, at man flere steder har glemt, at det er aktionærerne, og hermed ejerne i en virksomhed, der vælger, hvem der skal repræsentere bestyrelsen i et selskab og dermed sætter rammerne for, hvordan selskabet skal drives. Sammen med de øvrige aktionærer har man en reel medindflydelse på, hvem der skal lede virksomheden ved netop at bruge sin stemme og udvælge en kompetent bestyrelse, hvis primære opgave er at varetage ejernes interesser samt at vælge en direktion til at eksekvere på selskabets strategiske retning. Det er således aktionærerne, der indvælger en bestyrelse, men som endvidere skal erstatte bestyrelsen med bedre kræfter, hvis selskabet ikke lever op til aktionærernes forventninger. Til trods for den potentielle og demokratiskfunderede medindflydelse oplever vi, at meget få aktionærer benytter sig af muligheden for at stille spørgsmål, tildele ris og ros til ledelsen og bestyrelsen på generalforsamlingen, når vi taler om mindre, men dog børsnoterede selskaber. Vi savner, at flere ville udnytte, at de er medejere, og at flere ville forholde sig mere aktivt til deres demokratiske ret til medindflydelse. NØDVENDIG INVESTORINTERESSE Vi mener, at aktionærer generelt bør give deres mening tilkende, når det er muligt. Dette vil medføre mere årvågenhed og udfordring til de beslutninger, som ledelsen træffer - eller netop ikke træffer. Lav eller ingen investorinteresse og -fokus er en yderst farlig vej at bevæge sig ind på, da det efterlader ledelsen med frie hænder til at træffe beslutninger på aktionærernes vegne. Når en ledelse over en længere periode oplever, at ejerne ikke viser særlig interesse for selskabets beslutninger, bliver det langt nemmere at reducere informationen til ejerne, og dermed er spiren sået til samme handling fremadrettet. Over tid vil en bestyrelse og/eller direktion kunne vokse sig særdeles magtfuld i en virksomhed og måske helt glemme, hvilke interesser de er blevet valgt til at varetage. Konsekvensen er, at potentialet for værdiskabelse langt fra udnyttes, som det bør til ugunst for selskabet og dets aktionærer.

19 ÅRSRAPPORT 2013 MARKEDS- OG KAPITALDISCIPLIN 19 Markeds- og kapitaldisciplin:» Når deltagerne af et marked tilkendegiver deres bekymring over en ledelses handlinger eller mangel på samme og bruger deres indflydelse til at gennemføre ændringer, der sikrer langsigtet værdi for helheden. «BØRSNOTERINGEN FORPLIGTER Som børsnoteret virksomhed har man aktivt valgt at være en del af de finansielle markeder, og derfor skal man som ledelse og aktionær følge de spilleregler, der gælder for de finansielle markeder. Det er simpel logik fra både lærebøger og praksis, at virksomheder, der ikke opfører sig forsvarligt eller som mere eller mindre bevidst eller ubevidst undgår at kommunikere tydeligt og transparent til markedet, straffes i prisfastsættelsen i de finansielle markeder til skade for investorerne. Lige så entydigt er det, at virksomheder straffes på samme måde, når de ikke ledes professionelt, og når ledelsen ikke sørger for, at afkast kommer aktionærerne til gode enten ved at geninvestere med et højt risikojusteret afkast eller ved udbetaling til aktionærerne. Det er i vores optik en god løsning at sikre sig, at ledelse og aktionærer har ensartede og langsigtede interesser mod et fælles mål om at øge selskabets værdi, og at begge parter samtidig udfordres på deres beslutninger løbende ved at have en åben dialog. Som investor skal man altid huske, at de finansielle markeder belønner aktionærorienteret vækst, og at det er dette, der langsigtet driver værdien af en virksomhed - og dermed også ultimativt aktiekursen. Har man forholdt sig til det at være børsnoteret selskab, har man også accepteret disse spilleregler og skal loyalt arbejde med dette for øje. Derudover skal vi ikke glemme, at både mindre god ledelse og manglende markeds- og kapitaldisciplin medfører forringelse af danske virksomheders innovation, effektivitet og i sidste ende konkurrenceevne. Det er dermed til stor skade for vores samfund og beskæftigelse, hvis der ikke konstant skabes rum for en åben diskussion mellem ejere og ledelse om danske selskabers fremadrettede strategi. VÆRDI I TRANSPARENS OG GOD CORPORATE GOVERNANCE I Danmark oprettede man organisationen DIRF (Dansk Investor Relations Forening) i 1988 med det overordnede budskab, at en velovervejet og velgennemført IR-indsats bidrager til en effektiv prisdannelse på børsnoterede selskabers aktier og afledte finansielle instrumenter ved, at investorer og/eller rådgivere modtager relevant indsigt i selskabets finansielle og strategiske formåen, udvikling, muligheder og udfordringer. Det kan med udgangspunkt i ovenstående derfor undre os, at vi stadig finder virksomheder på det danske børsmarked, der ikke har en tydelig strategi for deres kommunikation til markedet. Kendetegnet for flere af disse selskaber er, at deres prisfastsættelse i vores optik er skæv i forhold til fundamentalværdien. Situationen kan dog med den rette tilgang og håndtering genoprettes. Men at opbygge tillid fra børsmarkedet er en kontinuerlig øvelse, der kræver konstant levering af gode resultater samt realistiske, men ambitiøse udmeldinger af nye mål. Der er tale om et langt sejt træk, hvor forudsætningen for succes er, at kommunikationen kommer på den strategiske agenda i bestyrelsen og dermed bliver en integreret del af selskabets overordnede kommunikationsstrategi. BEGRÆNSET STEMMERET ER BRUD PÅ GOD LEDELSE I september 2013 kom Rangvid-rapporten, som havde til formål at belyse årsagerne til den finansielle krise. Rapporten belyser endnu en problemstilling for god IR- og investordialog, når den meget konkret peger på stemmeretsbegrænsninger og dermed mangel på større aktionærer i bankerne, som en væsentlig faktor til den manglende disciplinering af ledelsen i danske banker. Rapporten konkluderer således, at blandt de danske børsnoterede pengeinstitutter er ejer- og stemmeretsbegrænsninger, fravær af en storaktionær, etablering af repræsentantskaber, navnenoteringer af aktier og korte frister til at stille forslag ved generalforsamlingerne langt mere udbredte end i de øvrige danske børsnoterede selskaber. Hvert af disse forhold kan have negativ indflydelse på aktionærernes reelle magt. Det er tydeligt, at en række af de børsnoterede danske banker har valgt at isolere sig fra resten af det danske børsmarked ved at reducere ejernes muligheder for indflydelse især via stemmeretsbegrænsninger. Det er vores klare holdning, at der med en markant reduktion af ejernes reelle indflydelse i et børsnoteret selskab sker et klart brud på god selskabsledelse og corporate governance principper. Når der sættes begrænsninger i ejerskabet, kræver markedet en klækkelig rabat. Og den betales af ejerne. Problematikken har været meget tydelig i forbindelse med en række kapitaludvidelser i den danske finanssektor, hvor en relativ lav aktiekurs har medført en høj udvanding af de eksisterende aktionærer. Vi tror, at mange bankaktionærer, både store og små, er trætte af denne rabat. Derfor stiller Lind Invest spørgsmål ved, om det er en forenelig langsigtet model at være børsnoteret bank og samtidig bevidst reducere afkastet til ejerne ved at reducere deres indflydelse. BENYT MULIGHEDEN FOR MEDINDFLYDELSE Med DIRFS grundprincipper og Rangvid-rapportens konklusioner in mente vil en del af vores fremadrettede fokus være på at skabe endnu mere transparens i vores investeringer, da vi mener, at det er god selskabsledelse og skaber langsigtet merværdi for ejerne. Aktive investorer og transparente selskaber er de vigtigste ingredienser til et effektivt børsmarked. Derfor er det vigtigt at benytte muligheden for medindflydelse i stedet for at se passivt til. Vi har alle et ansvar for at genskabe fokus på aktionærværdi i danske selskaber til glæde for arbejdspladser, konkurrenceevne og høje langsigtede afkast for både aktive investorer og pensionsopsparer.

20 ÅRSRAPPORT 2013 PORTEFØLJEN 20 KARAKTERISTIKA FOR PORTEFØLJEN Et aktivt ejerskab er den gennemgribende karakteristika for Lind Invests investeringer. Vores aktive tilgang til investeringer sikrer, at der er ensartede interesser mellem ledelse og aktionærer. Vi mener, at de bedste resultater opnås, når der sker interaktion og diskussion mellem ejerne og ledelsen omkring den strategiske retning af selskabet. Lind Invest er ikke en aktivistisk investor, men ønsker blot, at der er et klart fokus på at skabe de bedst mulige resultater. I det følgende kan du læse meget mere om de enkelte investeringer. Investeringsår Partnermodel (øverste ledelseslag er medejere) STIFTEDE SELSKABER Lind Value 2008 Danske Commodities 2004 Hveiti 2007 Lind Capital 2007 SE Blue Equity 2013 Hemonto 2009 BANKER Skjern Bank 2012 BankNordik 2013 Djurslands Bank 2011 EJENDOMME Cornerstone 2009 Bugthusene 2010 KAPITAL & VÆKST SKAKO 2011 Arkil 2013 SPEAS 2012

21 ÅRSRAPPORT 2013 PORTEFØLJEN 21» Det aktive ejerskab som tilgang til investering er ikke unik, ej heller revolutionerende, men for os har den haft en markant positiv effekt på vores resultater. «Lind Invest medlem af bestyrelse Vækst i antal medarbejdere Egenkapitalforrentning 138% 47% - 23% - 66% 7% 4% 6% 26% -20% -11% 6% 2%

22 ÅRSRAPPORT 2013 PORTEFØLJEN 22 STIFTEDE SELSKABER For Lind Invest er det et stort privilegium at være stifter eller meget tidlig investor i et nyt selskab, da det giver os den ultimative mulighed for at påvirke et selskabs strategi, kultur og forretningsfilosofi og dermed en mulighed for at udøve det aktive ejeskab, på den måde vi finder det rigtigt at gøre. Et selskab har behov for en bestemt type ledelse gennem forskellige faser af selskabets udvikling. I Lind Invest mener vi, at dette kan være den samme ledelse, så længe ledelsen konstant formår at udvikle forretningen i takt med markedsudviklingen og strategien. Tilsvarende kan og bør ledelsen med rette også udfordre ejerne med nye planer og ønsker om tilpasning og ændring af strategien, der kan skabe langsigtet værdi for virksomheden under hensyn til risikoprofilen, selskabets forhold og markedssituationen. Alle de på de følgende sider nævnte selskaber arbejder med en klar strategi samt en situationsbestemt dynamik og et bevidst interessesammenfald mellem ejere og medarbejdere, hvilket er stærkt medvirkende til, at selskaberne er nået dertil, hvor de er i dag. Det er netop disse kendetegn, der er med til at gøre en forskel på den lange bane for vores investeringer har været det bedste år for Lind Value nogensinde. Selskabet praktiserer en kompromisløs tilgang til investering i de finansielle markeder ud fra den strategi, der blev lagt i 2012 og stadig følges. +24,3 Resultat før skat i 2013 (Mio. kr.) Strategien i Lind Value er en klassisk value-orienteret tilgang med fokus på investeringer, der tilbyder den bedste kombination af pris, indtjeningsevne samt indtjeningssikkerhed. Selskabernes track-record, likviditet og forretningsmæssige risiko er desuden vigtige parametre i udvælgelsen af investeringsobjekter. Egenkapitalforrentningen for hele året er 138%. Over samme periode er de ledende indeks steget med 25-40%. Selskabet kom ud med et resultat før skat på 24,3 mio. kr. Resultatet betragtes som meget tilfredsstillende. Lind Value vil opleve mindre gode år, da man er afhængig af markedernes bevægelser. Der vil være perioder, hvor de kortsigtede irrationelle markedsudsving vil sløre værdien af Lind Values investeringer, mens der ikke vil være tvivl om potentialet på den lange bane.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resume 6 Ledelsens beretning 15 Kundefokus 16 Showroom og dialogcenter 18 Leverandør og strategisk rådgiver 20 Akkvisitioner og partnerskaber 22

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 H+H International A/S Build with ease CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Vejen frem 5 Hovedtal 6 Væsentligste

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 FORORD Årsrapport 2012/2013 asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapport 2012/2013 1 FORORD SELSKAbSINFORMATION NAVN asgaard group a/s ADRESSE rentemestervej 14 dk-2400

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2013. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2013 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Resumé... 1 Introduktion til temasider: Plan 218.... 2 Hoved- og nøgletal 2009-2013... 3 Ledelsesberetning... 4-24 Plan 218 nye mål for vækst

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014 PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT VIDENSSAMFUND Hos SE kæmper vi hver dag målrettet for mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation. Det gør vi ved at udfordre vanetænkning og sætte nye standarder til

Læs mere