ÅRSRAPPORT LIND INVEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT LIND INVEST"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013

2 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C CVR:

3 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER 08 KONCERNHISTORIK 10 VÆRDIER I LIND INVEST 33 KATALYTISK OG PROAKTIV TILGANG TIL SOCIAL INVESTERING 42 KONCERNDIAGRAM 43 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 11 VÆRDISÆT 44 REGNSKAB 12 ÅRET I HOVEDTRÆK 45 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 13 KONCERNOVERBLIK 51 RESULTATOPGØRELSE 14 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 52 BALANCE 16 ÅRET I TAL FOR KONCERNEN 54 EGENKAPITALOPGØRELSE 18 TEMA: MARKEDS- OG KAPITALDISCIPLIN 55 PENGESTRØMSOPGØRELSE 20 KARAKTERISTIKA FOR PORTEFØLJEN 56 NOTER 22 STIFTEDE SELSKABER 26 BANKER 28 EJENDOMME 29 VÆKST & KAPITAL 30 SKRIFTEN PÅ VÆGGEN

4 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER 04 SELSKABSOPLYSNINGER Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau Aarhus C CVR-nr.: Stiftet: 20. marts 2002 Hjemsted: Aarhus Regnskabsår: 1. januar december 2013 Direktion: Henrik Østenkjær Lind Revision: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25, 8000 Aarhuc C KONSOLIDEREDE SELSKABER Danske Commodities A/S, Aarhus, 77,74% Lind Capital A/S, Aarhus, 86% 4U Development A/S, Aarhus, 100% 4U Development Eood, Bulgarien, 100% Lind Value ApS, Aarhus, 100% Lind Ejendomme ApS, Aarhus, 100% Lind Hamburg ApS, Aarhus, 100% Danske Share ApS, Aarhus, 58,95% Danske Share II ApS, Aarhus, 83,20% Danske Share Invest I ApS, Aarhus, 70% Danske Share Invest II ApS, Aarhus, 70% Danske Share Invest III ApS, Aarhus, 55,56% DC Generation A/S, Aarhus, 77,74% Danske Commodities d.o.o. Croatia, 77,74% Danske Commodities Deutschland GmbH, 77,74% Danske Commodities Macedonia DOOEL Skopje, 77,74% Danske Commodities Bucharest S.R.L, 77,74% Danske Commodities Serbia d.o.o., 77,74% Danske Commodities Italia S.R.L, 77,74% Danske Commodities UK Limited, 77,74% Danske Commodities Kosovo SH.P.K, 77,74% Danske Commodities BH d.o.o., 77,74% Danske Commodities Invest DOOEL Skopje, 77,74% Danske Commodities, Sweden AB, 77,74% Danske Commodites Turkey Enerji Ticaret A.S., 77,74% Danske Commodities Albania Sh.p.k., 77,74% Danske Commodities AG, Schweiz, 77,74% Hemonto A/S, Aarhus, 73% Cornerstone Properties Germany Holding ApS, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Germany A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties North Germany A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Hamborg 1 A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Hamborg 2 A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Hamborg 3 A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Properties Hamborg 4 A/S, Aarhus, 53,33% Cornerstone Service GmbH, Hamborg, 53,33% ASSOCIEREDE SELSKABER LAM Holding A/S, Aarhus, 50% IFTU Scanbag ApS, Aarhus, 26,33% LF Shares ApS, Aarhus, 26,32% Scanbag A/S, Skive, 19,87% SKAKO A/S, Faaborg 17,56%

5 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESPÅTEGNING 05 LEDELSESPÅTEGNING Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Lind Invest ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 7. maj 2014 Direktion: Henrik Østenkjær Lind

6 » Som et tema for årsrapporten 2013 har vi valgt at lægge fokus på begrebet markeds- og kapitaldisciplin og i forlængelse heraf det aktive ejerskab, som for os er essentielt i relation til værdiskabelse. Vi mener, at et indgående fokus på netop dette er en af hovedårsagerne til, at vi er nået dertil, hvor vi er i dag i Lind Invest. «

7 ÅRSRAPPORT 2013 CEO LETTER 07 CEO LETTER HENRIK LIND 2013 blev et fantastisk år for Lind Invest. Vi kan igen i år aflevere et regnskab, der er koncernens bedste nogensinde, hvilket i høj grad cementerer vores slogan resultater der er svære at begribe. Med et resultat på 341 mio. kr. (2012: 222 mio. kr.) i moderselskabet har egenkapitalen rundet 1 mia. kr. og med den forretningsmæssige platform, der er bygget op, håber vi at kunne fortsætte de gode resultater i 2014 og årene, der følger. I det forgangne år har alle koncernens selskaber overordnet set udviklet sig meget positivt der er fremgang på både top- og bundlinje. Samtidig er der investeret massivt i både medarbejdere og teknologi, og antallet af medarbejdere i koncernen er således vokset fra 311 til 490 en vækst på 58%. Det strategiske fokus i vores selskaber er efter en årrække med høj vækst i enten produkter, markeder eller begge dele i langt højere grad nu rettet mod penetrering. Vi vil have mere af det, vi allerede har, hvilket er manifesteret i de strategier, de respektive selskaber har udarbejdet og er i fuld gang med at eksekvere på. Årsagen til dette valg er, at der er et fortsat stort potentiale for alle vores selskabers markeder. En vigtig del af strategiarbejdet er at være i stand til at vælge både til og fra, hvorfor vi har brugt en del af 2013 på at definere vores fokus og dermed også at træffe nødvendige fravalg, netop for at sikre et fortsat skarpt fokus på at lykkes med det eksisterende. Som et tema for årsrapporten 2013 har vi valgt at lægge fokus på begrebet markeds- og kapitaldisciplin og i forlængelse heraf det aktive ejerskab, som for os er essentielt i relation til værdiskabelse. Vi mener, at et indgående fokus på netop dette er en af hovedårsagerne til, at vi er nået dertil, hvor vi er i dag i Lind Invest. Med denne årsrapport ønsker vi at fortælle mere om vores bud på årsagerne til, hvorfor vi opnår de resultater, vi gør, samt hvilke værdier og principper vi bygger vores investeringer på. Jeg håber, at du vil finde læsningen interessant. Velkommen og god læselyst. Henrik Østenkjær Lind

8 ÅRSRAPPORT 2013 KONCERNHISTORIK 08 KONCERNHISTORIK I LIND INVEST VISION Lind Invest er et uafhængigt holding selskab, der via langsigtede relationer og aktivt ejerskab ønsker at være blandt de mest succesfulde i Danmark.

9 ÅRSRAPPORT 2013 KONCERNHISTORIK MISSION Lind Invest fokuserer på at skabe langsigtet merværdi gennem proaktivt ejerskab i selskaber inden for vores kerneområder. Vi er fleksible og udnytter opportunistisk de muligheder, som kontinuerligt opstår i markedet. Vi investerer bredt og diversificeret med finansiel styrke, godt købmandsskab og fokuseret risikostyring som centrale elementer.

10 ÅRSRAPPORT 2013 VÆRDIER 10 VÆRDIER I LIND INVEST For Lind Invest er det vigtigt, at vi kan gøre en forskel og samtidig måle indsatsen i alt det, vi foretager os. Vi lever af at kunne gøre en forskel i store såvel som små forhold hver dag. Vi vurderer altid, om vi kan gøre en forskel, og om vi skaber langsigtet værdi, inden vi tager en beslutning om at engagere os i en investering, et projekt eller initiativ i det daglige. Dette er et mantra, der gælder for alle medarbejdere på alle niveauer i koncernen fra bestyrelse og direktion til studentermedhjælpere. Vores vigtigste aktiv er medarbejderne - medarbejdernes motivation og muligheder for at få ansvar er med til at definere forskellen på succes og fiasko og er dermed vital for vores fortsatte udvikling som forretning. Netop derfor er vi fokuserede på fortsat at forsøge at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor frihed under ansvar samt den enkeltes lyst til at tage initiativ i høj grad præger kulturen. Ansvar på alle niveauer er noget, medarbejderne tager, og i mindre grad noget, man får tildelt i Lind Invest-koncernen.

11 ÅRSRAPPORT 2013 VÆRDISÆT 11 VÆRDISÆT I LIND INVEST VORES MEDARBEJDERE SKABER VÆRDIEN Vi skal leve af dygtige medarbejderes gode ideer og deres iver efter at føre dem succesfuldt ud i praksis. HØJ FAGLIGHED OG VIDEN OM DE MARKEDER VI AGERER PÅ Vi foretager løbende analyser og undersøgelser af vores markeder, som vi bruger til at tage de rigtige beslutninger i det daglige. VI FOKUSERER PÅ AT SKABE VÆRDI VED HJÆLP AF GODT KØBMANDSKAB Godt købmandskab handler om at kende sine markeder, købe godt ind og sælge på det rigtige tidspunkt, til den rigtige køber. VI ER ALTID PÅ UDKIG EFTER NYE MULIGHEDER Markederne ændrer sig konstant, og det er naturligt for os at holde øje med nye åbninger og muligheder. DEN RIGTIGE RISIKO EKSPONERING ER FUNDAMENTAL FOR LIND INVEST Vi lever af at påtage os den rigtige risiko, på det rigtige tidspunkt.

12 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRET I HOVEDTRÆK 12 ÅRET I HOVEDTRÆK LEDELSESBERETNING I 2013 nåede Lind Invest et resultat før skat på 341 mio. kr. i moderselskabet. Det er vores bedste resultat nogensinde. I koncernen har 2013 været centreret omkring et fortsat fokus på vækst i vores eksisterende markeder samt organisering i forhold til at håndtere fortsat vækst ved at investere markant i både systemer og medarbejdere. Vi har gjort klar til skalerbarhed. Der er i 2013 kommet 179 flere medarbejdere til, og det stiller store krav til, at de medarbejdere, der har været med os i længere tid, fortsat sikrer, at værdierne og kulturen bæres videre til de mange nye medarbejdere. Vores kultur og værdier er limen, der binder os alle sammen, og vores succes er afhængig af, at medarbejdere med erfaring fortsætter som kulturbærere. Selvom det meste er lykkedes for os, er det Ikke alt der er gået, som vi kunne ønske os. I 2013 har det været nødvendigt at lukke investeringer og projekter ned, som ikke gav det forventede udbytte. Det er vigtigt for os, at alle projekter og investeringer hele tiden måles og vurderes i forhold til alternativer - det er et område, der altid har gennemsyret vores måde at drive forretning på, og det vil det også gøre fremadrettet. Det er centralt for os, at vi alle hele tiden vurderer og prioriterer vores ressourcer i forhold til indsatsens output - det er en sund og naturlig proces i bestræbelserne på at skabe værdi. LIKVIDITET OG RISIKOSTYRING ER OMDREJNINGSPUNKTET Koncernen generede igen i 2013 stærke cash flow fra driften, hvilket har forbedret koncernens likviditet i 2013 med 144 mio. kr. Vi fokuserer kontinuerligt på at optimere og styrke vores likviditet, som er en væsentlig del af koncernens risikostyring. Risikostyring har altid været vores forretnings omdrejningspunkt, og i sidste ende lever vi af at tage den rigtige risiko på det rigtige tidspunkt. En stor del af vores investeringer i 2013, som fortsætter ind i 2014, vil fokusere på at udvikle koncernens risikostyring yderligere således, at vi altid forsøger at være på forkant med udviklingen og kan agere i tide, hvis vi aner ændringer til de forudsætninger, der måtte være gældende. Samtidig skal risikostyringen understøtte vores kommercielle aktiviteter således, at vi kan fortsætte væksten - for potentialet er langt fra udnyttet i vores eksisterende markeder. Årsagerne til det gode resultat for 2013 er en kombination af flere forhold. Fællesnævneren og den røde tråd for årets generelle succes skal findes i en klar og veldefineret strategi for de respektive selskaber, samt at der i hele koncernen sidder dygtige mennesker på alle niveauer. Dertil kan tilføjes, at vi i alle vores virksomheder operer med en vision om, at en virksomhed i vores optik altid leverer bedst ved, at der er sammenfaldne interesser mellem ejere og medarbejdere. Vi praktiserer aktivt ejerskab i alle koncernens selskaber og investeringer. Dette, kombineret med det faktum, at vi er uafhængige og kan tænke langsigtet, er stærkt medvirkende til, at vi lykkes, som vi gør. KOMPROMISLØS INVESTERINGSSTRATEGI Der er svage tegn på forår i dansk og international økonomi. Vi har i Lind Invest mærket det ved, at vi har modtaget det højeste antal uopfordrede henvendelser og tilbud om at foretage investeringer og medinvestering fra eksterne kapitalsøgende nogensinde. Helt konkret har vi i 2013 modtaget en ny henvendelse hver tredje dag. Vi fastholder imidlertid vores strategi og fokus på kernekompetencerne, hvorfor der i 2013 kun er foretaget nye investeringer inden for vores hovedfokusområder. Vores pipeline af muligheder for at udvikle det eksisterende har aldrig været større end ved udgangen af 2013, og vi forventer os meget af dette potentiale, når vi ser ind i blev koncernens bedste år nogensinde. Det er vi både glade for og meget stolte over. For 2014 kræver det en fortsat intens og fokuseret indsats samt en benhård prioritering af mulighederne, hvis vi skal kunne levere et resultat i samme niveau som for Garantier kan ikke gives, men vi vil gøre vores bedste for at skabe endnu et godt resultat for koncernen. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. +54% 341 mio. kr. i resultat før skat +16% Likviditetsforbedring på 144 mio. kr. +42% 348 mio. kr. i styrket egenkapital

13 ÅRSRAPPORT 2013 KONCERNOVERBLIK 13 KONCERNOVERBLIK LIND INVEST ENERGI FINANS EJENDOMME VÆKST & KAPITAL Danske Commodities Lind Capital Cornerstone SKAKO Hveiti Lind Value Bugthusene SPEAS Hemonto Arkil Holding B Skjern Bank SE Blue Equity BankNordik Djurslands Bank

14 ÅRSRAPPORT 2013 XXX HOVED- OG NØGLETAL MIO. KR. HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNRESULTAT FØR SKAT MIO. 100 KR MIO. KR % % % % % % % 50% 40% 30% 20% EGENKAPITAL OG EGENKAPITAL- FORRENTNING 0 MIO. KR % 70% MIO. 200 KR. 63% % % 30% % % 50% 40% 30% 20% % 10% PENGESTRØMME MIO. KR % % % % % % 50% 40% 30% 20% 10% MIO. KR LIKVIDER 31/ DRIFTSAKTIVITET +518 INVESTERINGSAKTIVITET -245 FINANSIERINGSAKTIVITET +55 LIKVIDER 31/ DRIFTSAKTIVITET +427 INVESTERINGSAKTIVITET -197 FINANSIERINGSAKTIVITET -86 LIKVIDER 31/ MIO. 200 KR

15 ÅRSRAPPORT 2013 HOVED- OG NØGLETAL 15 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Resultatopgørelse (DKK 000) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Indtægter af værdipapirer Resultat af finansielle poster Årets resultat før skat Årets resultat før minoritetsinteresser Balance (DKK 000) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt - Balancesum Anpartskapital Egenkapital Egenkapital incl. minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømme (DKK 000) Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Heraf til investering i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm i alt Nøgletal i % Overskudsgrad 2,9 3,7 4,5 9,5 11,3 Afkast af den investerede kapital 26,9 17,1 15, 3 17,1 27,4 Bruttomargin 5,0 5,5 5,3 8,0 13,0 Likviditetsgrad 0,8 1,4 1,9 1,9 2,5 Soliditetsgrad 27,6 23,3 24,6 22,4 20,0 Soliditetsgrad, moderselskab 93,8 94,8 98,9 97,3 81,0 Gennemsnitlig antal medarbejdere Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

16 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRET I TAL MIO. KR ÅRET I TAL FOR KONCERNEN blev et 400 fantastisk år for Lind Invest. Vi kan igen i år aflevere et regnskab, der er koncernens bedste nogensinde, hvilket i høj grad 200 cementerer vores slogan» resultater der er svære at begribe. « LIKVIDER 31/ FORDELINGEN AF NETTORESULTAT ENERGI FINANS EJENDOMME VÆKST & KAPITAL MEDARBEJDERE I LIND INVEST KONCERNEN ULTIMO DRIFTSAKTIVITET INVESTERINGSAKTIVITET FINANSIERINGSAKTIVITET LIKVIDER 31/ DRIFTSAKTIVITET INVESTERINGSAKTIVITET FINANSIERINGSAKTIVITET LIKVIDER 31/ % BRUTTORESULTATVÆKST ENERGI FINANS EJENDOMME VÆKST & KAPITAL

17 179 SKABTE ARBEJDSPLADSER 42% EGENKAPITALFORRENTNING 490 ANSATTE ULTIMO % OMSÆTNINGSVÆKST 58% VÆKST I MEDARBEJDERTAL

18 ÅRSRAPPORT 2013 MARKEDS- OG KAPITALDISCIPLIN 18 TEMA MARKEDS- OG KAPITALDISCIPLIN Lind Invest har siden sin første investering i 2002 været en aktiv investor. Vi har de seneste år udviklet vores tilgang til investering og yder således et aktivt ejerskab i tæt dialog med ledelsen i de pågældende selskaber, vi investerer i. Det er relativt nemt at investere, men straks sværere at bidrage til, at investeringen bliver en succes efterfølgende uden at have en klar strategi om at følge de mennesker og processer tæt, som skal medvirke til at skabe succesen. Vi har gennem årene erfaret, at det aktive ejerskab er vores niche og virkemiddel til at sikre værdiskabelsen både før og efter, at investeringen er foretaget - og det gælder både i børsnoterede og ikke-børsnoterede investeringer. Der er forskellige hensyn at tage, men de grundlæggende principper, som vi benytter, er de samme. Det aktive ejerskab som tilgang til investering er ikke unik, ej heller revolutionerende, men for os har den haft en markant og positiv effekt på vores resultater. MARKEDS- OG KAPITALDISCIPLIN Når vi er til stede på de årlige generalforsamlinger, fornemmer vi især i Danmark, at man flere steder har glemt, at det er aktionærerne, og hermed ejerne i en virksomhed, der vælger, hvem der skal repræsentere bestyrelsen i et selskab og dermed sætter rammerne for, hvordan selskabet skal drives. Sammen med de øvrige aktionærer har man en reel medindflydelse på, hvem der skal lede virksomheden ved netop at bruge sin stemme og udvælge en kompetent bestyrelse, hvis primære opgave er at varetage ejernes interesser samt at vælge en direktion til at eksekvere på selskabets strategiske retning. Det er således aktionærerne, der indvælger en bestyrelse, men som endvidere skal erstatte bestyrelsen med bedre kræfter, hvis selskabet ikke lever op til aktionærernes forventninger. Til trods for den potentielle og demokratiskfunderede medindflydelse oplever vi, at meget få aktionærer benytter sig af muligheden for at stille spørgsmål, tildele ris og ros til ledelsen og bestyrelsen på generalforsamlingen, når vi taler om mindre, men dog børsnoterede selskaber. Vi savner, at flere ville udnytte, at de er medejere, og at flere ville forholde sig mere aktivt til deres demokratiske ret til medindflydelse. NØDVENDIG INVESTORINTERESSE Vi mener, at aktionærer generelt bør give deres mening tilkende, når det er muligt. Dette vil medføre mere årvågenhed og udfordring til de beslutninger, som ledelsen træffer - eller netop ikke træffer. Lav eller ingen investorinteresse og -fokus er en yderst farlig vej at bevæge sig ind på, da det efterlader ledelsen med frie hænder til at træffe beslutninger på aktionærernes vegne. Når en ledelse over en længere periode oplever, at ejerne ikke viser særlig interesse for selskabets beslutninger, bliver det langt nemmere at reducere informationen til ejerne, og dermed er spiren sået til samme handling fremadrettet. Over tid vil en bestyrelse og/eller direktion kunne vokse sig særdeles magtfuld i en virksomhed og måske helt glemme, hvilke interesser de er blevet valgt til at varetage. Konsekvensen er, at potentialet for værdiskabelse langt fra udnyttes, som det bør til ugunst for selskabet og dets aktionærer.

19 ÅRSRAPPORT 2013 MARKEDS- OG KAPITALDISCIPLIN 19 Markeds- og kapitaldisciplin:» Når deltagerne af et marked tilkendegiver deres bekymring over en ledelses handlinger eller mangel på samme og bruger deres indflydelse til at gennemføre ændringer, der sikrer langsigtet værdi for helheden. «BØRSNOTERINGEN FORPLIGTER Som børsnoteret virksomhed har man aktivt valgt at være en del af de finansielle markeder, og derfor skal man som ledelse og aktionær følge de spilleregler, der gælder for de finansielle markeder. Det er simpel logik fra både lærebøger og praksis, at virksomheder, der ikke opfører sig forsvarligt eller som mere eller mindre bevidst eller ubevidst undgår at kommunikere tydeligt og transparent til markedet, straffes i prisfastsættelsen i de finansielle markeder til skade for investorerne. Lige så entydigt er det, at virksomheder straffes på samme måde, når de ikke ledes professionelt, og når ledelsen ikke sørger for, at afkast kommer aktionærerne til gode enten ved at geninvestere med et højt risikojusteret afkast eller ved udbetaling til aktionærerne. Det er i vores optik en god løsning at sikre sig, at ledelse og aktionærer har ensartede og langsigtede interesser mod et fælles mål om at øge selskabets værdi, og at begge parter samtidig udfordres på deres beslutninger løbende ved at have en åben dialog. Som investor skal man altid huske, at de finansielle markeder belønner aktionærorienteret vækst, og at det er dette, der langsigtet driver værdien af en virksomhed - og dermed også ultimativt aktiekursen. Har man forholdt sig til det at være børsnoteret selskab, har man også accepteret disse spilleregler og skal loyalt arbejde med dette for øje. Derudover skal vi ikke glemme, at både mindre god ledelse og manglende markeds- og kapitaldisciplin medfører forringelse af danske virksomheders innovation, effektivitet og i sidste ende konkurrenceevne. Det er dermed til stor skade for vores samfund og beskæftigelse, hvis der ikke konstant skabes rum for en åben diskussion mellem ejere og ledelse om danske selskabers fremadrettede strategi. VÆRDI I TRANSPARENS OG GOD CORPORATE GOVERNANCE I Danmark oprettede man organisationen DIRF (Dansk Investor Relations Forening) i 1988 med det overordnede budskab, at en velovervejet og velgennemført IR-indsats bidrager til en effektiv prisdannelse på børsnoterede selskabers aktier og afledte finansielle instrumenter ved, at investorer og/eller rådgivere modtager relevant indsigt i selskabets finansielle og strategiske formåen, udvikling, muligheder og udfordringer. Det kan med udgangspunkt i ovenstående derfor undre os, at vi stadig finder virksomheder på det danske børsmarked, der ikke har en tydelig strategi for deres kommunikation til markedet. Kendetegnet for flere af disse selskaber er, at deres prisfastsættelse i vores optik er skæv i forhold til fundamentalværdien. Situationen kan dog med den rette tilgang og håndtering genoprettes. Men at opbygge tillid fra børsmarkedet er en kontinuerlig øvelse, der kræver konstant levering af gode resultater samt realistiske, men ambitiøse udmeldinger af nye mål. Der er tale om et langt sejt træk, hvor forudsætningen for succes er, at kommunikationen kommer på den strategiske agenda i bestyrelsen og dermed bliver en integreret del af selskabets overordnede kommunikationsstrategi. BEGRÆNSET STEMMERET ER BRUD PÅ GOD LEDELSE I september 2013 kom Rangvid-rapporten, som havde til formål at belyse årsagerne til den finansielle krise. Rapporten belyser endnu en problemstilling for god IR- og investordialog, når den meget konkret peger på stemmeretsbegrænsninger og dermed mangel på større aktionærer i bankerne, som en væsentlig faktor til den manglende disciplinering af ledelsen i danske banker. Rapporten konkluderer således, at blandt de danske børsnoterede pengeinstitutter er ejer- og stemmeretsbegrænsninger, fravær af en storaktionær, etablering af repræsentantskaber, navnenoteringer af aktier og korte frister til at stille forslag ved generalforsamlingerne langt mere udbredte end i de øvrige danske børsnoterede selskaber. Hvert af disse forhold kan have negativ indflydelse på aktionærernes reelle magt. Det er tydeligt, at en række af de børsnoterede danske banker har valgt at isolere sig fra resten af det danske børsmarked ved at reducere ejernes muligheder for indflydelse især via stemmeretsbegrænsninger. Det er vores klare holdning, at der med en markant reduktion af ejernes reelle indflydelse i et børsnoteret selskab sker et klart brud på god selskabsledelse og corporate governance principper. Når der sættes begrænsninger i ejerskabet, kræver markedet en klækkelig rabat. Og den betales af ejerne. Problematikken har været meget tydelig i forbindelse med en række kapitaludvidelser i den danske finanssektor, hvor en relativ lav aktiekurs har medført en høj udvanding af de eksisterende aktionærer. Vi tror, at mange bankaktionærer, både store og små, er trætte af denne rabat. Derfor stiller Lind Invest spørgsmål ved, om det er en forenelig langsigtet model at være børsnoteret bank og samtidig bevidst reducere afkastet til ejerne ved at reducere deres indflydelse. BENYT MULIGHEDEN FOR MEDINDFLYDELSE Med DIRFS grundprincipper og Rangvid-rapportens konklusioner in mente vil en del af vores fremadrettede fokus være på at skabe endnu mere transparens i vores investeringer, da vi mener, at det er god selskabsledelse og skaber langsigtet merværdi for ejerne. Aktive investorer og transparente selskaber er de vigtigste ingredienser til et effektivt børsmarked. Derfor er det vigtigt at benytte muligheden for medindflydelse i stedet for at se passivt til. Vi har alle et ansvar for at genskabe fokus på aktionærværdi i danske selskaber til glæde for arbejdspladser, konkurrenceevne og høje langsigtede afkast for både aktive investorer og pensionsopsparer.

20 ÅRSRAPPORT 2013 PORTEFØLJEN 20 KARAKTERISTIKA FOR PORTEFØLJEN Et aktivt ejerskab er den gennemgribende karakteristika for Lind Invests investeringer. Vores aktive tilgang til investeringer sikrer, at der er ensartede interesser mellem ledelse og aktionærer. Vi mener, at de bedste resultater opnås, når der sker interaktion og diskussion mellem ejerne og ledelsen omkring den strategiske retning af selskabet. Lind Invest er ikke en aktivistisk investor, men ønsker blot, at der er et klart fokus på at skabe de bedst mulige resultater. I det følgende kan du læse meget mere om de enkelte investeringer. Investeringsår Partnermodel (øverste ledelseslag er medejere) STIFTEDE SELSKABER Lind Value 2008 Danske Commodities 2004 Hveiti 2007 Lind Capital 2007 SE Blue Equity 2013 Hemonto 2009 BANKER Skjern Bank 2012 BankNordik 2013 Djurslands Bank 2011 EJENDOMME Cornerstone 2009 Bugthusene 2010 KAPITAL & VÆKST SKAKO 2011 Arkil 2013 SPEAS 2012

21 ÅRSRAPPORT 2013 PORTEFØLJEN 21» Det aktive ejerskab som tilgang til investering er ikke unik, ej heller revolutionerende, men for os har den haft en markant positiv effekt på vores resultater. «Lind Invest medlem af bestyrelse Vækst i antal medarbejdere Egenkapitalforrentning 138% 47% - 23% - 66% 7% 4% 6% 26% -20% -11% 6% 2%

22 ÅRSRAPPORT 2013 PORTEFØLJEN 22 STIFTEDE SELSKABER For Lind Invest er det et stort privilegium at være stifter eller meget tidlig investor i et nyt selskab, da det giver os den ultimative mulighed for at påvirke et selskabs strategi, kultur og forretningsfilosofi og dermed en mulighed for at udøve det aktive ejeskab, på den måde vi finder det rigtigt at gøre. Et selskab har behov for en bestemt type ledelse gennem forskellige faser af selskabets udvikling. I Lind Invest mener vi, at dette kan være den samme ledelse, så længe ledelsen konstant formår at udvikle forretningen i takt med markedsudviklingen og strategien. Tilsvarende kan og bør ledelsen med rette også udfordre ejerne med nye planer og ønsker om tilpasning og ændring af strategien, der kan skabe langsigtet værdi for virksomheden under hensyn til risikoprofilen, selskabets forhold og markedssituationen. Alle de på de følgende sider nævnte selskaber arbejder med en klar strategi samt en situationsbestemt dynamik og et bevidst interessesammenfald mellem ejere og medarbejdere, hvilket er stærkt medvirkende til, at selskaberne er nået dertil, hvor de er i dag. Det er netop disse kendetegn, der er med til at gøre en forskel på den lange bane for vores investeringer har været det bedste år for Lind Value nogensinde. Selskabet praktiserer en kompromisløs tilgang til investering i de finansielle markeder ud fra den strategi, der blev lagt i 2012 og stadig følges. +24,3 Resultat før skat i 2013 (Mio. kr.) Strategien i Lind Value er en klassisk value-orienteret tilgang med fokus på investeringer, der tilbyder den bedste kombination af pris, indtjeningsevne samt indtjeningssikkerhed. Selskabernes track-record, likviditet og forretningsmæssige risiko er desuden vigtige parametre i udvælgelsen af investeringsobjekter. Egenkapitalforrentningen for hele året er 138%. Over samme periode er de ledende indeks steget med 25-40%. Selskabet kom ud med et resultat før skat på 24,3 mio. kr. Resultatet betragtes som meget tilfredsstillende. Lind Value vil opleve mindre gode år, da man er afhængig af markedernes bevægelser. Der vil være perioder, hvor de kortsigtede irrationelle markedsudsving vil sløre værdien af Lind Values investeringer, mens der ikke vil være tvivl om potentialet på den lange bane.

ÅRSRAPPORT LIND INVEST

ÅRSRAPPORT LIND INVEST ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER 08 KONCERNHISTORIK 10 VÆRDIER I LIND INVEST 33 KATALYTISK OG PROAKTIV TILGANG TIL SOCIAL INVESTERING

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

LIND INVEST APS ÅRSRAPPORT

LIND INVEST APS ÅRSRAPPORT LIND INVEST APS ÅRSRAPPORT 2013 12. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 7/5 2014. Dirigent, Henrik Østenkjær Lind CVR-NR. 26 55 92 43 ÅRSRAPPORT

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

HOLST HARTWIG HOLDING ApS

HOLST HARTWIG HOLDING ApS HOLST HARTWIG HOLDING ApS Højrisvej 6 8240 Risskov Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017 Jette Hussmann

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 ÅRSRAPPoRT Indhold Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 Lind Invest 2013 Design ROJO.DK Foto ENKORN.COM

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016

ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 Strandparken 21 4941 Bandholm CVR-nummer: 24 04 10 18 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 105. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere