Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K"

Transkript

1 Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2008/ /2012

2 Gulvbranchens årsberetning 2011/2012 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks København K Telefon: Fax: Redaktion: Dansk Byggeri/Anders Hjorth Jensen Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Ricky John Molloy, Colorbox, Kirstine Mengel, Tarkett billedarkiv, Forbo billedarkiv Udgivelse: April 2012

3 INDHOLD Gulvbranchens årsberetning 2011/ Formandens beretning 4 Strategi Magasinet GULV på nu gaden 5 Temadag om Bæredygtighed 5 Gulv12 bliver til Gulv13 6 Gulvbranchens VådrumsKontrol 7 De fagtekniske udvalg 7 På tværs af udvalgene 7 Fagteknisk udvalg for elastiske belægninger 7 Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling 8 Fagteknisk udvalg for lime og spartelmasser 8 Fagteknisk udvalg for fugefrie gulvbelægninger 9 Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger 9 Nyhedsbreve 9 Byggeriets Ankenævn Medlemsoversigt 10 Indmeldte entreprenørmedlemmer i Gulvbranchen 10 Udmeldte entreprenørmedlemmer i Gulvbranchen 10 Indmeldte leverandørmedlemmer 10 Udmeldte levenrandørmedlemmer 10 Gulvbranchens bestyrelse 11 Medlemmer i Gulvbranchens udvalg 11 Gulvbranchens reklamationsnævn 11 Tværfaglige udvalg 11 Klassifikationsudvalget 11 Markedsføringsudvalg 11 Miljøudvalget 11 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) 12 Fagtekniske udvalg 12 Tekstile gulvbelægninger 12 Elastiske gulvbelægninger 12 Lime, spartelmasser og flydemørtel 12 Fugefrie gulve 12 Gulvbranchens Vådrumskontrol 12 Syns- og skønsmænd 12 Årsregnskaber 14 Regnskab Gulvbranchen 15 Regnskab Gulvbranchens vådrumskontrol - resultat

4 2 Formandens beretning Bygge- og anlægsområdet er meget konjunkturfølsom og derfor er også gulverhvervet generelt hårdt ramt af lavkonjunkturen og usikkerheden om den økonomiske udvikling såvel i Danmark som i de øvrige europæiske lande. Blandt lyspunkterne er at beskæftigelsen i byggeriet i 2011 rent faktisk steg med arbejdere, funktionærer og mestre. Det svarer til knap 5 % i forhold til "bund-niveauet" i Fremgangen skyldes flere forhold: Høj vækst i nybyggeriet af almene boliger, regeringens BoligJobordning, og et stort løft i aktiviteten ved udbedring og istandsættelse af de boliger, bygninger og anlæg, som blev sat under vand ved sommerens skybrud. I 2012 er der stor vækst i aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse, hvilket skyldes de mange initiativer i regeringens Kickstart af dansk økonomi, først og fremmest renovering af kommunale bygninger og modernisering af almene boliger samt fortsættelsen af BoligJobordningen til og med udgangen af året. Fald i efterspørgslen øger konkurrencen mellem virksomhederne, men ligesom mange andre sektorer bliver byggeriet nu også et internationalt marked, hvor presset fra internationale virksomheder og udenlandsk arbejdskraft yderligere forstærker den i forvejen hårde konkurrence. Trods et vanskeligt marked er det vigtigt, at vi i Gulvbranchen både blandt leverandører og entreprenører i det daglige arbejder for, at høj kvalitet og ordentlig service er konkurrenceparametre på lige fod med pris. Når vi konkurrerer på andet end bare pris frigør vi nemlig plads til, at den gode kvalitet og ordentlige service bliver en del af det samlede produkt, og dette er i virkeligheden hele forudsætningen for at vi som branche kan komme styrket igennem de vanskelige tider. de kommende år om at få omsat de gode intentioner til konkrete aktiviteter. Det er fortsat et overordnet mål, at Gulvbranchen skal være det naturlige samlingspunkt for medlemmerne når det gælder udvikling af det fagtekniske arbejde, som jo især omfatter den løbende vedligeholdelse af Gulvfakta. Medlemmerne skal endvidere opleve, at Gulvbranchen er deres talerør i spørgsmål, der vedrører de generelle rammebetingelser for erhvervet, herunder også en informationskilde om fx nye tilskudsmuligheder og regler for affald mm. Strategi 2015 Bestyrelserne i både Gulvbranchen og Gulvsektionen har gennem 2011 samarbejdet om en fælles strategi, der under eet samler de to foreningers målsætninger og særlige fokusområder. Det er der kommet en flot og stærk strategiplan ud af, og nu gælder det i 4 Christian Strøm, formand for Gulvbranchen

5 Det er ligeledes et selvstændigt mål, at Gulvbranchen udadtil fremstår med en markant og kompetent stemme. Overfor bygherrer, rådgivere og arkitekter skal Gulvbranchen være den naturlige partner når de søger information om gulvets egenskaber, montage, vedligehold mm. Det er ligeledes et strategisk mål, at vi som brancheforening vokser. Derfor skal vi løbende tiltrække nye medlemmer, hvilket bliver et særligt indsatsområde allerede fra af indeklimacertificeringer, der findes på europæisk niveau, og gav sin vurdering af fremtidens muligheder og behov. De fagtekniske udvalg fik dermed et grundlag at arbejde videre på, således at vi kan finde et fælles fodslag for bæredygtighed i Gulvbranchen. Gulv12 bliver til Gulv13 Efter gulvmessen Gulv10 i Herning i 2010 har repræsentanter fra Gulvbranchen og MesseCenter Herning arbejdet på at arrangere en Magasinet GULV på nu gaden Vi i Gulvbranchen har længe savnet et medie, der behandlede gulvet som et selvstændigt stofområde. Der har været forskellige modeller på bordet, og efter en række drøftelser i løbet af 2011 indgik Gulvbranchen en foreløbig 1-årig samarbejdsaftale med Byggeplads.dk om, at udgive et magasin kun om gulve. Dette er en god distributionskanal for Gulvbranchen idet Byggeplads.dk har over abonnenter og udsendes meget bredt til hele byggesektoren; arkitekttegnestuer, rådgivende ingeniører, entreprenører, bygge- og anlægsvirksomheder, kommunale og statslige myndigheder og Danmarks 500 største virksomheder. Af de i alt 4 årlige udgivelser udkom det første nummer af "magasinet GULV" i marts. Det var et flot debutnummer og vi vil arbejde for at magasinet efterhånden finder sin egen profil, hvor der altid skal være relevant nyhedsstof både for medlemmerne og for deres kunder. magasinet GULV! Nr. 1, marts 2012 udgivet i samarbejde med Temadag om Bæredygtighed Gulvbranchen var den 9. september 2011 vært for en temadag om bæredygtighed, hvor alle udvalgsmedlemmer fra de fagtekniske udvalg var inviteret. Søren Aggerholm fra Statens Byggeforskningsinstitut, som er kommitteret til bestyrelsen i Green Building Council Denmark, gjorde rede for etableringen af den danske certificeringsordning DGNB Denmark. Herefter orienterede Thomas Witterseh fra Dansk Indeklimamærkning om den brede vifte God akustik er noget man bygger sig til 4 / DM i Gulv 18 / Reportager fra årets Domotex-messe / Arkitektens ønskemesse 26 / Guide til Kina 32 Et tillæg til Byggeplads.dk Magasinet GULV udkom første gang midt i marts

6 ny gulvmesse i 2012, Gulv12. Vi kan konstatere, at der i branchen er bred opbakning til en fælles gulvmesse, men også at der i gulvmarkedet anno 2012 ikke var tilstrækkeligt grundlag for messen. Derfor blev det besluttet at udskyde messen til 2013, hvilket giver MCH mulighed for at arbejde videre med at udvikle et messekoncept, der passer til Gulvbranchens behov og ønsker. Det er ingen hemmelighed, at det er en stor udfordring at kunne tiltrække arkitekter og rådgivere til messen, men vi har allerede nu forskellige koncepter på tegnebrættet, der også kan lokke dette segment til. for såvel GVK-udvalget, Byggeriets Kvalitetskontrol og alle GVKmedlemmer. Planen er at besøge vores svenske GVK-kolleger og besigtige byggepladser i Stockholm. GVK går ind i den elektroniske tidsalder i det kommende år. I vinters er der blevet udarbejdet kravspecifikation for et nyt website, hvori al registrering og kvalitetssikring fremover skal foregå. Modtage- og proceskontrollen bliver muligt at udføre på smartphone. Det elektroniske registreringsog kontrolsystem vil forenkle papirarbejdet for såvel leverandørerne, entreprenørerne, Byggeriets Kvalitetskontrol og GVK-sekretariatet. Gulvbranchens VådrumsKontrol Den nye ordning, GVK2009, har nu knap tre år på bagen. Efter en udfordrende start for såvel entreprenør- som leverandørmedlemmerne, har regelsættet og kvalitetssikringskonceptet nu slået rod i medlemsskaren. Afmatning i byggebranchen har dog også sat spor i GVK, hvor antallet af entreprenørmedlemmer fortsat har været faldende, men der er dog også sket enkelte nyindmeldelser. I dag er der knap 60 vådrumsentreprenører tilsluttet kontrolordningen samt 6 leverandører af pvc-banevarer. I sommeren 2011 gennemførte GVK-udvalget en kontrol af omfanget af E-medlemmernes vådrumsarbejder, idet der i vedtægterne er beskrevet et krav til et minimumsomfang. De indsendte registreringer var tilfredsstillende for halvdelen af entreprenørvirksomhederne, hvorefter den anden halvdel blev kontrolleret igen i starten af Denne kontrol medførte eksklusion af 3 virksomheder. Andre 7 virksomheder har modtaget en betinget eksklusion, idet de frem til udgangen af 2012 har mulighed for at dokumentere et tilfredsstillende omfang af vådrumsarbejder og forblive i kontrolordningen. I foråret 2012 blev der gennemført introduktions- og opdateringskurser i Vejle og Ringsted, hvor der i alt deltog 18 vådrumsansvarlige. Det seneste år har ikke bragt væsentligt ændrede regler for udførelse af vådrum, men vådrumsanvisningen fra Statens Byggeforskningsinstitut forventes at blive revideret i det kommende år. Fremadrettet vil GVK i september arrangere en studietur 6

7 2 De fagtekniske udvalg På tværs af udvalgene Alle udvalgene samledes i september til en fælles temadag om fremtidens bæredygtighed i byggeriet. Dermed var det muligt at diskutere muligheder, forskelle og fællesnævnere i udvalgene indenfor indeklima og bæredygtighed. Dermed har de fagtekniske udvalg et opdateret grundlag for at implementere bæredygtighedsbegrebet indenfor hver deres fagområde. Der har længe været et ønske om at afgrænse brugerfladen i Gulvfakta. Derfor ændres indgangssiden på i maj, således at alle brugere skal registrere sig for at få adgang til de tekniske anvisninger. Dermed har Gulvbranchen mulighed for jævnligt at trække statistiske oplysninger ud, og få et billede af hvem, der søger oplysningerne i Gulvfakta. På længere sigt giver denne registreringsforside mulighed for at indføre brugerbetaling, således at adgang til Gulvfakta kun er gratis for Gulvbranchens medlemmer. Der er ikke truffet endelig beslutning om indførelse af abonnementsbetaling. Fagteknisk udvalg for elastiske belægninger Miljøstyrelsen sendte i foråret 2011 udkast til en bekendtgørelse om forbud mod import og salg af visse ftalatholdige varer i høring, idet man ønsker at forbyde import og salg af varer med indhold af de problematiske lavmolekylære ftalater, DEHP, DBP, BBP og DIBP. Gulvbranchens leverandører har ikke anvendt disse ftalater i deres produkter i de seneste år, hvorfor Gulvbranchens høringssvar ikke indeholdte indvendinger mod et forbud. Desuden opfordrede udvalget i høringssvaret Miljøstyrelsen til at ændre pvc-afgiftsloven, således at afgifterne for ftalater bortfalder. Gulvbranchen udsendte desuden en pressemeddelelse desangående. Forkerte fugtmålinger i betondæk er en velkendt problemstilling, hvorfor udvalget udarbejdede en generel informationsfolder om korrekt fugtmåling. Det påpeges, at overflademålinger ikke er tilstrækkeligt, men at der skal udføres en destruktiv måling ved udhugning af en prøve til tørre/veje-metoden, eller der skal måles i boret hul. Folderen kan downloades fra hjemmesiden, og blev desuden anvendt som artikelgrundlag i den første udgave af magasinetgulv. På baggrund af konkrete sager har udvalget påbegyndt udarbejdelse af en ny informationsfolder om Forventninger til elastiske belægninger. Heri vil forhold om tværsamlinger, tolerancekrav og generelle anvisninger for elastiske belægninger blive beskrevet. Folderen forventes færdig efteråret I efteråret 2011 dukkede en gammel sag op i medierne igen, da 3F i deres nyhedsbrev pointerede vigtigheden ved anvendelse af maske ved svejsning i vinyl og PUR, idet 3F påstår, at der udvikles store mængder isocyanater ved svejsningen. Gulvbranchen har forelagt 3F svenske undersøgelser og målinger, som viser det modsatte. Sagen bliver nu drøftet med Arbejdstilsynet, hvor 3F og Gulvbranchen samt arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri er inviteret til et opklarende møde i april Udvalget har endvidere medvirket ved udarbejdelse af kravspecifikation for GVK's nye elektroniske registrerings- og kontrolsystem samt ved revision af brochure om GVK. Benno Rasmussen, BB Gulve, udtrådte af udvalget i Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Der er i dag kun ganske få trægulvsleverandører i Gulvbranchens medlemskreds. På grund af det samtidigt faldende antal udvalgsmedlemmer har udvalget indstillet overfor bestyrelsen, at det fagtekniske arbejde fremover vil foregå i et samarbejde med Træinformation (tidligere Træbranchens Oplysningsråd). Her er der i foråret 2012 blevet etableret en sektion for trægulve, og samarbejdet med Træinformation indeholder flere fordele, herunder gratis, elektronisk adgang til flere af håndbøgerne om træplader og trægulve. Desuden sikres en gensidig overensstemmelse mellem Træinformations anvisninger og Gulvfaktas afsnit om trægulve og træplader. Informationsfolderen om Forventninger til trægulve blev opdateret i et nyt grafisk layout i foråret, og kan downloades fra Gulvbranchens hjemmeside. 7

8 Fagteknisk udvalg for lime og spartelmasser Problematikken om aftræksstyrker for vægspartelmasser er blevet drøftet i udvalget. Efterfølgende indikerer den svenske gulvbranche med oplysninger om anbefalede styrker, som forventeligt er på maksimalt 0,5 MPa. Det er vigtigt at der altid anvises cementbaserede vægspartelmasse med moderat styrke i forholdet til underlaget. Problemet kan være at i visse situationer, hvor maleren, der spartel anvender en for svag sandspartelmasse, som ikke efterfølgende er egnet til opsætningen af vinyl. En tabel for vedhæftningsstyrke for spartelmasse har udvalget valgt at afvente idet der ikke umiddelbart konstateres de store problemer på dette område. Styrketabellen for klassificerede lime i Gulvfakta er revideret, så der nu både henvises til Nordtest og EN-Standarderne. Udvalget har løbende drøftet ønsket om fælles miljømærkning af de forskellige produkter, lime og spartelmasse etc. I øjeblikket er der ca. 48. forskellige miljømærkninger der anvendes i vid udstrækning i Europa og de oversøiske lande. Branchen har et stærkt ønske om, at få klassificeret et fælles organ der indsnævre 'miljømærkningen' ud fra et fælles kriterium, der begrænser miljømærkningen til 'et fåtal'. Udvalget vil i den kommende tid arbejde med ajourføring af Sikkerhedsdatabladene samt foretage en analyse om kommende krav til CE-mærkningen. I udvalget er der sket en rokering, idet tidligere formand Kurt Hjørnet, Casco Byglim A/S har valgt, at gå på efterløn/pension. Efterfølgende er Michael Larsen fra Charles Christensen A/S blev valgt til posten, som formand. Mogens Rasmusen fra Casco Byglim A/S er indtrådt i udvalget. Jan Georgesen, Dana Lim A/S har afløst Rikke Isaksen. Med disse krav til fremtiden har Udvalget haft et møde med 'Efteruddannelsesudvalget for Bygge- og Anlæg og Industri', der er udmøntet i en analyse/rapport. De to Tekniske skoler henholdsvis Viborg og Herlev er blevet kontaktet for, at kunne udbyde målrettede efteruddannelser, der opfylder branchens krav og forventninger. Udvalget har behandlet spørgsmålet om, hvor mange 'blitz', der må være på en færdig overflade af epoxygulve, eksempelvis pr. m2 eller ved 10 m2 og 100 m2. Ved en undersøgelse er der ikke præciseret i tyske og engelske anvisninger om, hvor mange blitz der kan accepteres på et færdigt gulv. Udvalget har anlagt Fagteknisk udvalg for fugefrie gulvbelægninger Der er en forventning om, at markedet for fugefrie gulve vil vokse, hvilket øger muligheden for såkaldte designergulve. For at kunne honorere de kommende opgaver er det nødvendigt med kompetente medarbejdere, der har den nødvendige basisviden ved den korrekte anvendelse af materialer og udførelsesteknikken. 8

9 en pragmatisk holdning, at et mindre antal kosmetiske blitz bør være acceptable på industrigulve, hvor der ikke stilles store krav til spredning eller samlinger af urenheder/bakterier. Kvalitetssikring af eget arbejde mv. er under udarbejdelse af udvalgets medlemmer. Der er fokus på kvalitetssikringsskemaer til de udførende praktikere medarbejderne og teknikeren. Samlet set har teknikeren det overordnede ansvar med, at de ansatte overholder firmaets politikker med kvaliteten. Udvalget arbejder på, at kunne afholde en fælles temadag for hele Gulvbranchen i 2012/2013. Nogle af de berørte emner er bl.a. nye trends i gulvbranchen, PU gulve (dekorative gulve), selvstændige fagentreprise ved gulvbelægninger, kvalitetssikring ved udførte arbejde og leverancer og beskrevne kravspecifikationer ved en bunden byggeopgave. Hensigten er, at alle de fagtekniske udvalg deltager i tilrettelæggelse af Temadagen samt definerer, hvilke målgrupper der skal deltage i denne dag. Af ændringer i udvalget er formanden Bjarne Hegnsvad stoppet. Efterfølgende er Ove Hoe Andersen blevet valgt, som formand. Af nye medlemmer i udvalget er Benny Thidex fra P. Rasmussen og Sønner A/S indtrådt. Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger I udvalget pågår revision og udbygning af Gulvfaktas egenskabstabel for tekstile belægninger, idet udvalget ønsker bedre søgemuligheder for egenskaber, der karakteriserer tæpper. I europæisk regi er standarden EN om "Elastiske gulvbelægninger, textilgulvbelægninger og laminatgulve - Essentielle karakteristika" under revision, idet der fremover som noget nyt vil blive stillet krav om at CE-mærkningen indeholder oplysninger vedrørende afgasning af VOC'er (flygtige organiske forbindelser). Dette arbejde følges af udvalgsformanden. Endelig er udarbejdelse af en informationsfolder om "Forventninger til tekstile belægninger" påbegyndt, idet hensigten er at redegøre for de forventede tolerancer der findes med hensyn til fx planhed, farver og mønstertilpasning. Dagbladet Politiken bragte i starten af 2012 en række artikler, der gav indtryk af at der kan forekomme allergifremkaldende stoffer i visse typer gulvtæpper. For mange af Gulvbranchens medlemmer førte omtalen til spørgsmål fra kunder og samarbejdspartnere, ligesom der fra flere sider er udtrykt ønske om øget kontrol på området. For Gulvbranchen var det i den forbindelse vigtigt at understrege, at alle medlemmerne lever op til gældende krav og regler. For at imødekomme ønsket fra forbrugere og virksomheder om øget gennemsigtighed, er branchens tæppemedlemmer i dialog om at samle sig om én mærkningsordning. Dette kunne eksempelvis være "Dansk Indeklima Mærkning" som administreres af Teknologisk Institut, hvor der allerede er flere medlemmer fra Gulvbranchen. Anders Hjorth Jensen afløste ved sin tiltræden som branchechef i november 2011 Mikael Mortensen som sekretær for udvalget. Nyhedsbreve På Gulvbranchens egen hjemmeside producerer sekretariatet løbende nyheder fra sekretariatet og de fagtekniske udvalg samt medlemstilbud fra Dansk Byggeri. Disse nyheder bliver opsummeret i et nyhedsbrev, der udsendes via mail 8-10 gange årligt. Nyhedsmailen erstatter således det tidligere nyhedsbrev "gulv. info". Byggeriets Ankenævn 2011 Byggeriets Ankenævn modtog i 2011 i alt 625 klager fra forbrugere, der enten var utilfredse med kvaliteten eller med prisen på et håndværksarbejde, de havde fået udført. Det er en stigning på 5 % i forhold til Af de 625 sager kunne kun 4 af sagerne henføres til Gulvbranchen og GVK. Dette udgør 0,7 % af samtlige indkomne sager og er en stor nedgang fra 2010, hvor klager over gulvarbejder udgjorde 6,6 %. 9

10 2 Medlemsoversigt Gulvbranchen har i alt 203 medlemmer (april 2012) fordelt på 27 L-medlemmer og 176 E-medlemmer (heraf 39 uden for Gulvsektion). GVK har i alt 66 medlemmer. Indmeldte leverandørmedlemmer Ingen Indmeldte entreprenørmedlemmer i Gulvbranchen (perioden 2. februar 2011 til 1. februar 2012) Jeudan Servicepartner A/S HP Byg A/S Jönsson a/s CF-Gulve Vestjysk Gulvteknik ApS Alt I Gulve ApS Maler og Gulv Firmaet ApS P.S Gulve MP Gulvservice ApS UAB Grindita Udmeldte entreprenørmedlemmer i Gulvbranchen (perioden 2. februar 2011 til 1. februar 2012) Kalundborg Gulv Center ApS Jensens Gulvbelægning ApS Svendborg Gulvbelægning ApS Timberman Denmark A/S Hewikut Kvartsgulve Vest A/S Lambæk Gulve A/S Fli-Dan ApS Snedker- og Tømrerfirmaet Ejnar Pedersen af 2008 ApS Dani Rivero alt i gulvbelægning Asnæs Tæppecenter ApS Skyrup Byg ApS Deres Gulvmand Rene's Gulvafslibning v/rene Madum Fyns Gulvmontage Støc-Bo Tæpper ApS Amorim Flooring Nordic A/S Udmeldte levenrandørmedlemmer (perioden 2. februar 2011 til 1. februar 2012 ) Everfloor A/S Gulvbranchens bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer Valgt indtil Christian Strøm, formand, Charles Christensen A/S 2012 Jens Chr. Iversen, næstformand, Forbo A/S 2013 Geir Tangen Nerhus, Casco Byglim A/S 2012 Mads Lindegaard, ege contract A/S 2013 Carsten Vilhelmsen, Dana Tæpper og Gulvbelægning 2013 René Krog Pedersen, A10 Tæpper & Gardiner A/S 2012 Suppleanter Bent Pedersen, InterfaceFLOR 2012 (René Krog Pedersen afløste Bendix Jæger i bestyrelsen i 2011) Kritisk revisor Torben Hessing-Olsen, P Rasmussen og sønner A/S Allan Jacobsen (suppleant), Charles Christensen A/S Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 10

11 2 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) Medlemmer i Gulvbranchens udvalg Tværfaglige udvalg Gulvbranchens reklamationsnævn Belægningsleverandører Mads Lindegaard, ege contract a/s, 2012 Jørgen Baden, Tarkett A/S, 2013 Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S, 2013 Klassifikationsudvalget Repræsentant for tæpper Jan Ladefoged, ege contract a/s Repræsentant for elastiske gulvbelægninger Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S Bimaterialeleverandører Carsten Rasmussen, Ardex Skandinavia A/S, 2012 Torben Broe Larsen, Bostik A/S, 2013 Entreprenører Claus Frandsen, KD Gulve A/S, 2013 Carsten Wilhelmsen, DANA Tæpper og Gulvbelægning A/S, 2012 Dan Johansen, LH-Gulve, 2013 Byggeriets Ankenævn Søren Hovgaard Christiansen, Tæppeland Erhverv A/S Johnny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning Repræsentant for lime/ spartelmasser/flydemørtel Michael Larsen, CC-Gulve A/S Repræsentant for trægulve, laminatgulve og overfladbehandling Torben Hessing-Olsen, P. Rasmussen og sønner A/S Markedsføringsudvalg Pia Secher (formand), Charles Christensen A/S Liisa Vartiainen Lauenborg, Forbo Flooring A/S Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær) Miljøudvalget Thomas Kjær (formand), Forbo Flooring A/S Jan Ladefoged, ege contract a/s Niels Frederiksen, Casco Byglim A/S Jørn Høi, Garant Gulve og Gardiner ApS Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær) 11

12 Fagtekniske udvalg Tekstile gulvbelægninger Jan Ladefoged (formand),ege contract a/s Per Thomsen, Interfaceflor Claus Madsen, Dan-Floor A/S John Dahl Kristensen, Garant Gulvbelægning A/S Jan Møller (tilforordnet), Foamtex A/S Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær) Elastiske gulvbelægninger Søren Thomsen, (formand), Armstrong Danmark A/S Jørgen Baden, Tarkett A/S Thomas Kjær, Forbo Flooring A/S Steen Jørgensen, Altro Danmark Jonny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning Bo Hartel Esmann, Charles Gulve Engros as Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Lime, spartelmasser og flydemørtel Michael Larsen (formand), CC-Gulve A/S Carsten Rasmussen, Ardex Scandinavia A/S Herbert Riener, Uzin Salgskontor DK Mogens Rasmussen, Casco Byglim A/S Jan Georgsen, Dana Lim A/S Kjeld Søgaard, Gulvbranchen (sekretær) Kjeld Søgaard, Gulvbranchen (sekretær) Trægulve, laminatgulve og overfladebehandling: Torben Hessing-Olsen (formand), P. Rasmussen og sønner A/S Jørgen Baden, Tarkett A/S Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S Kjeld Søgaard, Gulvbranchen (sekretær) Gulvbranchens Vådrumskontrol Jens Brendstrup, Cowi A/S Erik Brandt, SBi Kurt Kielsgaard Hansen, Danmarks Tekniske Universitet, BYG DTU Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S Thomas Kjær, Forbo Flooring A/S Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Syns- og skønsmænd Lars Christensen, A.I Gulve A/S Kurt Hjørnet, Casco Byglim A/S Jan Ladefoged, ege contract a/s Allan Petersen, Andex Scandinavia A/S Michael Larsen, Charles Christensen Preben Laugesen, Vesla A/S Bo Hansen, Vesla A/S Bjarne Hegnsvad, Dansk Belægningsentreprise a-s Henning Rasmussen, Jul. Nielsen Entreprise Dan Johansen, LH-Gulve Fugefrie gulve Ove Hoe Andersen (formand), BASF Denmark A/S Søren Jæger, Sika Danmark A/S Benny Thidex, P. Rasmussen og Sønner A/S Jens Mortensen, Condor Entreprise A/S Årsregnskaber Regnskab Gulvbranchen: resultat + balance Regnskab GKV: resultat + balance 12

13 13

14 2 Regnskab Gulvbranchen Resultatopgørelse Kontingentindtægter Salg af tryksager mm Kurser Indtægter i alt Salgs- & markedsføringsomk Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Administration Tab på debitorer Omkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Obligationer Kursregulering - Obligationer Obligationer i alt Aktier Kursregulering - Aktier Aktier i alt Diverse tilgodehavender Momsafregning Tilgodehavender i alt Jyske Bank Likvider i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Disponibel egenkapital Årets resultat Egenkapital i alt Garantiordning kapital Garantiordning i alt Egenkapital i alt Hensat til tab på debitorer Skyldige omkostninger Uddannelsesbidrag Mellemregning Dansk Byggeri Gæld i alt Passiver i alt

15 2 Regnskab Gulvbranchens vådrumskontrol - resultat 2011 Resultatopgørelse Kontingentindtægter Kurser netto Indtægter i alt Kontrolbesøg m.v Salgs- og markedsføringsomk Bruttoresultat Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Administration Tab på debitorer Omkostninger i alt Driftsresultat Renteindtægter mv Renteudgifter mv Ordinært resultat før skat Selskabsskat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Obligationer Kursregulering Værdipapirer i alt Diverse tilgodehavender Momsafregning Løbende anke Tilgodehavender i alt Jyske Bank Likvider i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Disponibel egenkapital Årets resultat Disponibel egenkapital i alt Garantiordning kapital Indbetalinger Garantiordning kapital i alt Egenkapital i alt Skyldige omkostninger Mellemregning Dansk Byggeri Andre kreditorer i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011 Årsberetning for Gulvbranchen 2008/2009 2010/2011 INDHOLD Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011 3 Formandens beretning 4 Gulv10 4 Syns- og skønsmænd 4 BR10 5 De fagtekniske udvalg 5 På tværs af de fagtekniske

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40

forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks 11 ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 2 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011 Som medlem får du minimum 20 procent rabat på kurser og arrangementer

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 4 juni/juli 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 3. årgang nr 1 januar 2005 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport Ejendomsforeningen Danmarks forenings 09 rapport Indhold 02 Om Ejendomsforeningen Danmark 03 Formændene har ordet 04 Overblik over året, der gik 07 Medlemsservice 08 Analyse af ejendomsmarkedet 10 Uddannelse

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport Forenings ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 rapport Ejendomsforeningen Danmarks Delegeretmøde 2014 blev holdt i Nationalmuseets flotte rammer. Medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 }

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 } ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 } Side 1 Årsberetning 2009-2010 INDHOLD Året der gik - side 4 Det politiske arbejde i DS Håndværk & Industri - side 8 Nye overenskomster - side 10 Industri og smede

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014.

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014. Nyhedsbrev Maj 2013 sektionen SÆT KRYDS I KALENDEREN vi vil gerne ha dig med Træsektionen under Dansk Byggeri holdt generalforsamling fredag den 15. marts 2013 i Korsør. Efter generalforsamlingen var der

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Årsrapport 2007. supplerende oplysninger

Årsrapport 2007. supplerende oplysninger Årsrapport 2007 Indhold Mål og strategier for Roskilde Bank...3 Fortsat fremgang i basisindtægter...4 Hovedtal / nøgletal...5 Regnskabskommentarer...5 Ledelsesberetning Hovedtal, nøgletal og femårsoversigt...6

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010 ID: 42447 Producenter hægtes af uden miljøcertificering Skal man være med i konkurrencen på eksportmarkederne,

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere