Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K"

Transkript

1 Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2008/ /2012

2 Gulvbranchens årsberetning 2011/2012 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks København K Telefon: Fax: Redaktion: Dansk Byggeri/Anders Hjorth Jensen Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Ricky John Molloy, Colorbox, Kirstine Mengel, Tarkett billedarkiv, Forbo billedarkiv Udgivelse: April 2012

3 INDHOLD Gulvbranchens årsberetning 2011/ Formandens beretning 4 Strategi Magasinet GULV på nu gaden 5 Temadag om Bæredygtighed 5 Gulv12 bliver til Gulv13 6 Gulvbranchens VådrumsKontrol 7 De fagtekniske udvalg 7 På tværs af udvalgene 7 Fagteknisk udvalg for elastiske belægninger 7 Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling 8 Fagteknisk udvalg for lime og spartelmasser 8 Fagteknisk udvalg for fugefrie gulvbelægninger 9 Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger 9 Nyhedsbreve 9 Byggeriets Ankenævn Medlemsoversigt 10 Indmeldte entreprenørmedlemmer i Gulvbranchen 10 Udmeldte entreprenørmedlemmer i Gulvbranchen 10 Indmeldte leverandørmedlemmer 10 Udmeldte levenrandørmedlemmer 10 Gulvbranchens bestyrelse 11 Medlemmer i Gulvbranchens udvalg 11 Gulvbranchens reklamationsnævn 11 Tværfaglige udvalg 11 Klassifikationsudvalget 11 Markedsføringsudvalg 11 Miljøudvalget 11 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) 12 Fagtekniske udvalg 12 Tekstile gulvbelægninger 12 Elastiske gulvbelægninger 12 Lime, spartelmasser og flydemørtel 12 Fugefrie gulve 12 Gulvbranchens Vådrumskontrol 12 Syns- og skønsmænd 12 Årsregnskaber 14 Regnskab Gulvbranchen 15 Regnskab Gulvbranchens vådrumskontrol - resultat

4 2 Formandens beretning Bygge- og anlægsområdet er meget konjunkturfølsom og derfor er også gulverhvervet generelt hårdt ramt af lavkonjunkturen og usikkerheden om den økonomiske udvikling såvel i Danmark som i de øvrige europæiske lande. Blandt lyspunkterne er at beskæftigelsen i byggeriet i 2011 rent faktisk steg med arbejdere, funktionærer og mestre. Det svarer til knap 5 % i forhold til "bund-niveauet" i Fremgangen skyldes flere forhold: Høj vækst i nybyggeriet af almene boliger, regeringens BoligJobordning, og et stort løft i aktiviteten ved udbedring og istandsættelse af de boliger, bygninger og anlæg, som blev sat under vand ved sommerens skybrud. I 2012 er der stor vækst i aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse, hvilket skyldes de mange initiativer i regeringens Kickstart af dansk økonomi, først og fremmest renovering af kommunale bygninger og modernisering af almene boliger samt fortsættelsen af BoligJobordningen til og med udgangen af året. Fald i efterspørgslen øger konkurrencen mellem virksomhederne, men ligesom mange andre sektorer bliver byggeriet nu også et internationalt marked, hvor presset fra internationale virksomheder og udenlandsk arbejdskraft yderligere forstærker den i forvejen hårde konkurrence. Trods et vanskeligt marked er det vigtigt, at vi i Gulvbranchen både blandt leverandører og entreprenører i det daglige arbejder for, at høj kvalitet og ordentlig service er konkurrenceparametre på lige fod med pris. Når vi konkurrerer på andet end bare pris frigør vi nemlig plads til, at den gode kvalitet og ordentlige service bliver en del af det samlede produkt, og dette er i virkeligheden hele forudsætningen for at vi som branche kan komme styrket igennem de vanskelige tider. de kommende år om at få omsat de gode intentioner til konkrete aktiviteter. Det er fortsat et overordnet mål, at Gulvbranchen skal være det naturlige samlingspunkt for medlemmerne når det gælder udvikling af det fagtekniske arbejde, som jo især omfatter den løbende vedligeholdelse af Gulvfakta. Medlemmerne skal endvidere opleve, at Gulvbranchen er deres talerør i spørgsmål, der vedrører de generelle rammebetingelser for erhvervet, herunder også en informationskilde om fx nye tilskudsmuligheder og regler for affald mm. Strategi 2015 Bestyrelserne i både Gulvbranchen og Gulvsektionen har gennem 2011 samarbejdet om en fælles strategi, der under eet samler de to foreningers målsætninger og særlige fokusområder. Det er der kommet en flot og stærk strategiplan ud af, og nu gælder det i 4 Christian Strøm, formand for Gulvbranchen

5 Det er ligeledes et selvstændigt mål, at Gulvbranchen udadtil fremstår med en markant og kompetent stemme. Overfor bygherrer, rådgivere og arkitekter skal Gulvbranchen være den naturlige partner når de søger information om gulvets egenskaber, montage, vedligehold mm. Det er ligeledes et strategisk mål, at vi som brancheforening vokser. Derfor skal vi løbende tiltrække nye medlemmer, hvilket bliver et særligt indsatsområde allerede fra af indeklimacertificeringer, der findes på europæisk niveau, og gav sin vurdering af fremtidens muligheder og behov. De fagtekniske udvalg fik dermed et grundlag at arbejde videre på, således at vi kan finde et fælles fodslag for bæredygtighed i Gulvbranchen. Gulv12 bliver til Gulv13 Efter gulvmessen Gulv10 i Herning i 2010 har repræsentanter fra Gulvbranchen og MesseCenter Herning arbejdet på at arrangere en Magasinet GULV på nu gaden Vi i Gulvbranchen har længe savnet et medie, der behandlede gulvet som et selvstændigt stofområde. Der har været forskellige modeller på bordet, og efter en række drøftelser i løbet af 2011 indgik Gulvbranchen en foreløbig 1-årig samarbejdsaftale med Byggeplads.dk om, at udgive et magasin kun om gulve. Dette er en god distributionskanal for Gulvbranchen idet Byggeplads.dk har over abonnenter og udsendes meget bredt til hele byggesektoren; arkitekttegnestuer, rådgivende ingeniører, entreprenører, bygge- og anlægsvirksomheder, kommunale og statslige myndigheder og Danmarks 500 største virksomheder. Af de i alt 4 årlige udgivelser udkom det første nummer af "magasinet GULV" i marts. Det var et flot debutnummer og vi vil arbejde for at magasinet efterhånden finder sin egen profil, hvor der altid skal være relevant nyhedsstof både for medlemmerne og for deres kunder. magasinet GULV! Nr. 1, marts 2012 udgivet i samarbejde med Temadag om Bæredygtighed Gulvbranchen var den 9. september 2011 vært for en temadag om bæredygtighed, hvor alle udvalgsmedlemmer fra de fagtekniske udvalg var inviteret. Søren Aggerholm fra Statens Byggeforskningsinstitut, som er kommitteret til bestyrelsen i Green Building Council Denmark, gjorde rede for etableringen af den danske certificeringsordning DGNB Denmark. Herefter orienterede Thomas Witterseh fra Dansk Indeklimamærkning om den brede vifte God akustik er noget man bygger sig til 4 / DM i Gulv 18 / Reportager fra årets Domotex-messe / Arkitektens ønskemesse 26 / Guide til Kina 32 Et tillæg til Byggeplads.dk Magasinet GULV udkom første gang midt i marts

6 ny gulvmesse i 2012, Gulv12. Vi kan konstatere, at der i branchen er bred opbakning til en fælles gulvmesse, men også at der i gulvmarkedet anno 2012 ikke var tilstrækkeligt grundlag for messen. Derfor blev det besluttet at udskyde messen til 2013, hvilket giver MCH mulighed for at arbejde videre med at udvikle et messekoncept, der passer til Gulvbranchens behov og ønsker. Det er ingen hemmelighed, at det er en stor udfordring at kunne tiltrække arkitekter og rådgivere til messen, men vi har allerede nu forskellige koncepter på tegnebrættet, der også kan lokke dette segment til. for såvel GVK-udvalget, Byggeriets Kvalitetskontrol og alle GVKmedlemmer. Planen er at besøge vores svenske GVK-kolleger og besigtige byggepladser i Stockholm. GVK går ind i den elektroniske tidsalder i det kommende år. I vinters er der blevet udarbejdet kravspecifikation for et nyt website, hvori al registrering og kvalitetssikring fremover skal foregå. Modtage- og proceskontrollen bliver muligt at udføre på smartphone. Det elektroniske registreringsog kontrolsystem vil forenkle papirarbejdet for såvel leverandørerne, entreprenørerne, Byggeriets Kvalitetskontrol og GVK-sekretariatet. Gulvbranchens VådrumsKontrol Den nye ordning, GVK2009, har nu knap tre år på bagen. Efter en udfordrende start for såvel entreprenør- som leverandørmedlemmerne, har regelsættet og kvalitetssikringskonceptet nu slået rod i medlemsskaren. Afmatning i byggebranchen har dog også sat spor i GVK, hvor antallet af entreprenørmedlemmer fortsat har været faldende, men der er dog også sket enkelte nyindmeldelser. I dag er der knap 60 vådrumsentreprenører tilsluttet kontrolordningen samt 6 leverandører af pvc-banevarer. I sommeren 2011 gennemførte GVK-udvalget en kontrol af omfanget af E-medlemmernes vådrumsarbejder, idet der i vedtægterne er beskrevet et krav til et minimumsomfang. De indsendte registreringer var tilfredsstillende for halvdelen af entreprenørvirksomhederne, hvorefter den anden halvdel blev kontrolleret igen i starten af Denne kontrol medførte eksklusion af 3 virksomheder. Andre 7 virksomheder har modtaget en betinget eksklusion, idet de frem til udgangen af 2012 har mulighed for at dokumentere et tilfredsstillende omfang af vådrumsarbejder og forblive i kontrolordningen. I foråret 2012 blev der gennemført introduktions- og opdateringskurser i Vejle og Ringsted, hvor der i alt deltog 18 vådrumsansvarlige. Det seneste år har ikke bragt væsentligt ændrede regler for udførelse af vådrum, men vådrumsanvisningen fra Statens Byggeforskningsinstitut forventes at blive revideret i det kommende år. Fremadrettet vil GVK i september arrangere en studietur 6

7 2 De fagtekniske udvalg På tværs af udvalgene Alle udvalgene samledes i september til en fælles temadag om fremtidens bæredygtighed i byggeriet. Dermed var det muligt at diskutere muligheder, forskelle og fællesnævnere i udvalgene indenfor indeklima og bæredygtighed. Dermed har de fagtekniske udvalg et opdateret grundlag for at implementere bæredygtighedsbegrebet indenfor hver deres fagområde. Der har længe været et ønske om at afgrænse brugerfladen i Gulvfakta. Derfor ændres indgangssiden på i maj, således at alle brugere skal registrere sig for at få adgang til de tekniske anvisninger. Dermed har Gulvbranchen mulighed for jævnligt at trække statistiske oplysninger ud, og få et billede af hvem, der søger oplysningerne i Gulvfakta. På længere sigt giver denne registreringsforside mulighed for at indføre brugerbetaling, således at adgang til Gulvfakta kun er gratis for Gulvbranchens medlemmer. Der er ikke truffet endelig beslutning om indførelse af abonnementsbetaling. Fagteknisk udvalg for elastiske belægninger Miljøstyrelsen sendte i foråret 2011 udkast til en bekendtgørelse om forbud mod import og salg af visse ftalatholdige varer i høring, idet man ønsker at forbyde import og salg af varer med indhold af de problematiske lavmolekylære ftalater, DEHP, DBP, BBP og DIBP. Gulvbranchens leverandører har ikke anvendt disse ftalater i deres produkter i de seneste år, hvorfor Gulvbranchens høringssvar ikke indeholdte indvendinger mod et forbud. Desuden opfordrede udvalget i høringssvaret Miljøstyrelsen til at ændre pvc-afgiftsloven, således at afgifterne for ftalater bortfalder. Gulvbranchen udsendte desuden en pressemeddelelse desangående. Forkerte fugtmålinger i betondæk er en velkendt problemstilling, hvorfor udvalget udarbejdede en generel informationsfolder om korrekt fugtmåling. Det påpeges, at overflademålinger ikke er tilstrækkeligt, men at der skal udføres en destruktiv måling ved udhugning af en prøve til tørre/veje-metoden, eller der skal måles i boret hul. Folderen kan downloades fra hjemmesiden, og blev desuden anvendt som artikelgrundlag i den første udgave af magasinetgulv. På baggrund af konkrete sager har udvalget påbegyndt udarbejdelse af en ny informationsfolder om Forventninger til elastiske belægninger. Heri vil forhold om tværsamlinger, tolerancekrav og generelle anvisninger for elastiske belægninger blive beskrevet. Folderen forventes færdig efteråret I efteråret 2011 dukkede en gammel sag op i medierne igen, da 3F i deres nyhedsbrev pointerede vigtigheden ved anvendelse af maske ved svejsning i vinyl og PUR, idet 3F påstår, at der udvikles store mængder isocyanater ved svejsningen. Gulvbranchen har forelagt 3F svenske undersøgelser og målinger, som viser det modsatte. Sagen bliver nu drøftet med Arbejdstilsynet, hvor 3F og Gulvbranchen samt arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri er inviteret til et opklarende møde i april Udvalget har endvidere medvirket ved udarbejdelse af kravspecifikation for GVK's nye elektroniske registrerings- og kontrolsystem samt ved revision af brochure om GVK. Benno Rasmussen, BB Gulve, udtrådte af udvalget i Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Der er i dag kun ganske få trægulvsleverandører i Gulvbranchens medlemskreds. På grund af det samtidigt faldende antal udvalgsmedlemmer har udvalget indstillet overfor bestyrelsen, at det fagtekniske arbejde fremover vil foregå i et samarbejde med Træinformation (tidligere Træbranchens Oplysningsråd). Her er der i foråret 2012 blevet etableret en sektion for trægulve, og samarbejdet med Træinformation indeholder flere fordele, herunder gratis, elektronisk adgang til flere af håndbøgerne om træplader og trægulve. Desuden sikres en gensidig overensstemmelse mellem Træinformations anvisninger og Gulvfaktas afsnit om trægulve og træplader. Informationsfolderen om Forventninger til trægulve blev opdateret i et nyt grafisk layout i foråret, og kan downloades fra Gulvbranchens hjemmeside. 7

8 Fagteknisk udvalg for lime og spartelmasser Problematikken om aftræksstyrker for vægspartelmasser er blevet drøftet i udvalget. Efterfølgende indikerer den svenske gulvbranche med oplysninger om anbefalede styrker, som forventeligt er på maksimalt 0,5 MPa. Det er vigtigt at der altid anvises cementbaserede vægspartelmasse med moderat styrke i forholdet til underlaget. Problemet kan være at i visse situationer, hvor maleren, der spartel anvender en for svag sandspartelmasse, som ikke efterfølgende er egnet til opsætningen af vinyl. En tabel for vedhæftningsstyrke for spartelmasse har udvalget valgt at afvente idet der ikke umiddelbart konstateres de store problemer på dette område. Styrketabellen for klassificerede lime i Gulvfakta er revideret, så der nu både henvises til Nordtest og EN-Standarderne. Udvalget har løbende drøftet ønsket om fælles miljømærkning af de forskellige produkter, lime og spartelmasse etc. I øjeblikket er der ca. 48. forskellige miljømærkninger der anvendes i vid udstrækning i Europa og de oversøiske lande. Branchen har et stærkt ønske om, at få klassificeret et fælles organ der indsnævre 'miljømærkningen' ud fra et fælles kriterium, der begrænser miljømærkningen til 'et fåtal'. Udvalget vil i den kommende tid arbejde med ajourføring af Sikkerhedsdatabladene samt foretage en analyse om kommende krav til CE-mærkningen. I udvalget er der sket en rokering, idet tidligere formand Kurt Hjørnet, Casco Byglim A/S har valgt, at gå på efterløn/pension. Efterfølgende er Michael Larsen fra Charles Christensen A/S blev valgt til posten, som formand. Mogens Rasmusen fra Casco Byglim A/S er indtrådt i udvalget. Jan Georgesen, Dana Lim A/S har afløst Rikke Isaksen. Med disse krav til fremtiden har Udvalget haft et møde med 'Efteruddannelsesudvalget for Bygge- og Anlæg og Industri', der er udmøntet i en analyse/rapport. De to Tekniske skoler henholdsvis Viborg og Herlev er blevet kontaktet for, at kunne udbyde målrettede efteruddannelser, der opfylder branchens krav og forventninger. Udvalget har behandlet spørgsmålet om, hvor mange 'blitz', der må være på en færdig overflade af epoxygulve, eksempelvis pr. m2 eller ved 10 m2 og 100 m2. Ved en undersøgelse er der ikke præciseret i tyske og engelske anvisninger om, hvor mange blitz der kan accepteres på et færdigt gulv. Udvalget har anlagt Fagteknisk udvalg for fugefrie gulvbelægninger Der er en forventning om, at markedet for fugefrie gulve vil vokse, hvilket øger muligheden for såkaldte designergulve. For at kunne honorere de kommende opgaver er det nødvendigt med kompetente medarbejdere, der har den nødvendige basisviden ved den korrekte anvendelse af materialer og udførelsesteknikken. 8

9 en pragmatisk holdning, at et mindre antal kosmetiske blitz bør være acceptable på industrigulve, hvor der ikke stilles store krav til spredning eller samlinger af urenheder/bakterier. Kvalitetssikring af eget arbejde mv. er under udarbejdelse af udvalgets medlemmer. Der er fokus på kvalitetssikringsskemaer til de udførende praktikere medarbejderne og teknikeren. Samlet set har teknikeren det overordnede ansvar med, at de ansatte overholder firmaets politikker med kvaliteten. Udvalget arbejder på, at kunne afholde en fælles temadag for hele Gulvbranchen i 2012/2013. Nogle af de berørte emner er bl.a. nye trends i gulvbranchen, PU gulve (dekorative gulve), selvstændige fagentreprise ved gulvbelægninger, kvalitetssikring ved udførte arbejde og leverancer og beskrevne kravspecifikationer ved en bunden byggeopgave. Hensigten er, at alle de fagtekniske udvalg deltager i tilrettelæggelse af Temadagen samt definerer, hvilke målgrupper der skal deltage i denne dag. Af ændringer i udvalget er formanden Bjarne Hegnsvad stoppet. Efterfølgende er Ove Hoe Andersen blevet valgt, som formand. Af nye medlemmer i udvalget er Benny Thidex fra P. Rasmussen og Sønner A/S indtrådt. Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger I udvalget pågår revision og udbygning af Gulvfaktas egenskabstabel for tekstile belægninger, idet udvalget ønsker bedre søgemuligheder for egenskaber, der karakteriserer tæpper. I europæisk regi er standarden EN om "Elastiske gulvbelægninger, textilgulvbelægninger og laminatgulve - Essentielle karakteristika" under revision, idet der fremover som noget nyt vil blive stillet krav om at CE-mærkningen indeholder oplysninger vedrørende afgasning af VOC'er (flygtige organiske forbindelser). Dette arbejde følges af udvalgsformanden. Endelig er udarbejdelse af en informationsfolder om "Forventninger til tekstile belægninger" påbegyndt, idet hensigten er at redegøre for de forventede tolerancer der findes med hensyn til fx planhed, farver og mønstertilpasning. Dagbladet Politiken bragte i starten af 2012 en række artikler, der gav indtryk af at der kan forekomme allergifremkaldende stoffer i visse typer gulvtæpper. For mange af Gulvbranchens medlemmer førte omtalen til spørgsmål fra kunder og samarbejdspartnere, ligesom der fra flere sider er udtrykt ønske om øget kontrol på området. For Gulvbranchen var det i den forbindelse vigtigt at understrege, at alle medlemmerne lever op til gældende krav og regler. For at imødekomme ønsket fra forbrugere og virksomheder om øget gennemsigtighed, er branchens tæppemedlemmer i dialog om at samle sig om én mærkningsordning. Dette kunne eksempelvis være "Dansk Indeklima Mærkning" som administreres af Teknologisk Institut, hvor der allerede er flere medlemmer fra Gulvbranchen. Anders Hjorth Jensen afløste ved sin tiltræden som branchechef i november 2011 Mikael Mortensen som sekretær for udvalget. Nyhedsbreve På Gulvbranchens egen hjemmeside producerer sekretariatet løbende nyheder fra sekretariatet og de fagtekniske udvalg samt medlemstilbud fra Dansk Byggeri. Disse nyheder bliver opsummeret i et nyhedsbrev, der udsendes via mail 8-10 gange årligt. Nyhedsmailen erstatter således det tidligere nyhedsbrev "gulv. info". Byggeriets Ankenævn 2011 Byggeriets Ankenævn modtog i 2011 i alt 625 klager fra forbrugere, der enten var utilfredse med kvaliteten eller med prisen på et håndværksarbejde, de havde fået udført. Det er en stigning på 5 % i forhold til Af de 625 sager kunne kun 4 af sagerne henføres til Gulvbranchen og GVK. Dette udgør 0,7 % af samtlige indkomne sager og er en stor nedgang fra 2010, hvor klager over gulvarbejder udgjorde 6,6 %. 9

10 2 Medlemsoversigt Gulvbranchen har i alt 203 medlemmer (april 2012) fordelt på 27 L-medlemmer og 176 E-medlemmer (heraf 39 uden for Gulvsektion). GVK har i alt 66 medlemmer. Indmeldte leverandørmedlemmer Ingen Indmeldte entreprenørmedlemmer i Gulvbranchen (perioden 2. februar 2011 til 1. februar 2012) Jeudan Servicepartner A/S HP Byg A/S Jönsson a/s CF-Gulve Vestjysk Gulvteknik ApS Alt I Gulve ApS Maler og Gulv Firmaet ApS P.S Gulve MP Gulvservice ApS UAB Grindita Udmeldte entreprenørmedlemmer i Gulvbranchen (perioden 2. februar 2011 til 1. februar 2012) Kalundborg Gulv Center ApS Jensens Gulvbelægning ApS Svendborg Gulvbelægning ApS Timberman Denmark A/S Hewikut Kvartsgulve Vest A/S Lambæk Gulve A/S Fli-Dan ApS Snedker- og Tømrerfirmaet Ejnar Pedersen af 2008 ApS Dani Rivero alt i gulvbelægning Asnæs Tæppecenter ApS Skyrup Byg ApS Deres Gulvmand Rene's Gulvafslibning v/rene Madum Fyns Gulvmontage Støc-Bo Tæpper ApS Amorim Flooring Nordic A/S Udmeldte levenrandørmedlemmer (perioden 2. februar 2011 til 1. februar 2012 ) Everfloor A/S Gulvbranchens bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer Valgt indtil Christian Strøm, formand, Charles Christensen A/S 2012 Jens Chr. Iversen, næstformand, Forbo A/S 2013 Geir Tangen Nerhus, Casco Byglim A/S 2012 Mads Lindegaard, ege contract A/S 2013 Carsten Vilhelmsen, Dana Tæpper og Gulvbelægning 2013 René Krog Pedersen, A10 Tæpper & Gardiner A/S 2012 Suppleanter Bent Pedersen, InterfaceFLOR 2012 (René Krog Pedersen afløste Bendix Jæger i bestyrelsen i 2011) Kritisk revisor Torben Hessing-Olsen, P Rasmussen og sønner A/S Allan Jacobsen (suppleant), Charles Christensen A/S Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 10

11 2 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) Medlemmer i Gulvbranchens udvalg Tværfaglige udvalg Gulvbranchens reklamationsnævn Belægningsleverandører Mads Lindegaard, ege contract a/s, 2012 Jørgen Baden, Tarkett A/S, 2013 Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S, 2013 Klassifikationsudvalget Repræsentant for tæpper Jan Ladefoged, ege contract a/s Repræsentant for elastiske gulvbelægninger Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S Bimaterialeleverandører Carsten Rasmussen, Ardex Skandinavia A/S, 2012 Torben Broe Larsen, Bostik A/S, 2013 Entreprenører Claus Frandsen, KD Gulve A/S, 2013 Carsten Wilhelmsen, DANA Tæpper og Gulvbelægning A/S, 2012 Dan Johansen, LH-Gulve, 2013 Byggeriets Ankenævn Søren Hovgaard Christiansen, Tæppeland Erhverv A/S Johnny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning Repræsentant for lime/ spartelmasser/flydemørtel Michael Larsen, CC-Gulve A/S Repræsentant for trægulve, laminatgulve og overfladbehandling Torben Hessing-Olsen, P. Rasmussen og sønner A/S Markedsføringsudvalg Pia Secher (formand), Charles Christensen A/S Liisa Vartiainen Lauenborg, Forbo Flooring A/S Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær) Miljøudvalget Thomas Kjær (formand), Forbo Flooring A/S Jan Ladefoged, ege contract a/s Niels Frederiksen, Casco Byglim A/S Jørn Høi, Garant Gulve og Gardiner ApS Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær) 11

12 Fagtekniske udvalg Tekstile gulvbelægninger Jan Ladefoged (formand),ege contract a/s Per Thomsen, Interfaceflor Claus Madsen, Dan-Floor A/S John Dahl Kristensen, Garant Gulvbelægning A/S Jan Møller (tilforordnet), Foamtex A/S Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær) Elastiske gulvbelægninger Søren Thomsen, (formand), Armstrong Danmark A/S Jørgen Baden, Tarkett A/S Thomas Kjær, Forbo Flooring A/S Steen Jørgensen, Altro Danmark Jonny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning Bo Hartel Esmann, Charles Gulve Engros as Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Lime, spartelmasser og flydemørtel Michael Larsen (formand), CC-Gulve A/S Carsten Rasmussen, Ardex Scandinavia A/S Herbert Riener, Uzin Salgskontor DK Mogens Rasmussen, Casco Byglim A/S Jan Georgsen, Dana Lim A/S Kjeld Søgaard, Gulvbranchen (sekretær) Kjeld Søgaard, Gulvbranchen (sekretær) Trægulve, laminatgulve og overfladebehandling: Torben Hessing-Olsen (formand), P. Rasmussen og sønner A/S Jørgen Baden, Tarkett A/S Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S Kjeld Søgaard, Gulvbranchen (sekretær) Gulvbranchens Vådrumskontrol Jens Brendstrup, Cowi A/S Erik Brandt, SBi Kurt Kielsgaard Hansen, Danmarks Tekniske Universitet, BYG DTU Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S Thomas Kjær, Forbo Flooring A/S Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Syns- og skønsmænd Lars Christensen, A.I Gulve A/S Kurt Hjørnet, Casco Byglim A/S Jan Ladefoged, ege contract a/s Allan Petersen, Andex Scandinavia A/S Michael Larsen, Charles Christensen Preben Laugesen, Vesla A/S Bo Hansen, Vesla A/S Bjarne Hegnsvad, Dansk Belægningsentreprise a-s Henning Rasmussen, Jul. Nielsen Entreprise Dan Johansen, LH-Gulve Fugefrie gulve Ove Hoe Andersen (formand), BASF Denmark A/S Søren Jæger, Sika Danmark A/S Benny Thidex, P. Rasmussen og Sønner A/S Jens Mortensen, Condor Entreprise A/S Årsregnskaber Regnskab Gulvbranchen: resultat + balance Regnskab GKV: resultat + balance 12

13 13

14 2 Regnskab Gulvbranchen Resultatopgørelse Kontingentindtægter Salg af tryksager mm Kurser Indtægter i alt Salgs- & markedsføringsomk Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Administration Tab på debitorer Omkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Obligationer Kursregulering - Obligationer Obligationer i alt Aktier Kursregulering - Aktier Aktier i alt Diverse tilgodehavender Momsafregning Tilgodehavender i alt Jyske Bank Likvider i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Disponibel egenkapital Årets resultat Egenkapital i alt Garantiordning kapital Garantiordning i alt Egenkapital i alt Hensat til tab på debitorer Skyldige omkostninger Uddannelsesbidrag Mellemregning Dansk Byggeri Gæld i alt Passiver i alt

15 2 Regnskab Gulvbranchens vådrumskontrol - resultat 2011 Resultatopgørelse Kontingentindtægter Kurser netto Indtægter i alt Kontrolbesøg m.v Salgs- og markedsføringsomk Bruttoresultat Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Administration Tab på debitorer Omkostninger i alt Driftsresultat Renteindtægter mv Renteudgifter mv Ordinært resultat før skat Selskabsskat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Obligationer Kursregulering Værdipapirer i alt Diverse tilgodehavender Momsafregning Løbende anke Tilgodehavender i alt Jyske Bank Likvider i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Disponibel egenkapital Årets resultat Disponibel egenkapital i alt Garantiordning kapital Indbetalinger Garantiordning kapital i alt Egenkapital i alt Skyldige omkostninger Mellemregning Dansk Byggeri Andre kreditorer i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

Årsberetning for Gulvbranchens 2008/2009. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

Årsberetning for Gulvbranchens 2008/2009. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning for Gulvbranchen 2008/2009 Årsberetning for Gulvbranchens 2008/2009 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 38 34 25 00 Fax: 38 34 28 25 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011 Årsberetning for Gulvbranchen 2008/2009 2010/2011 INDHOLD Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011 3 Formandens beretning 4 Gulv10 4 Syns- og skønsmænd 4 BR10 5 De fagtekniske udvalg 5 På tværs af de fagtekniske

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2012/2013. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

Gulvbranchens årsberetning 2012/2013. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2012/2013 Gulvbranchens årsberetning 2012/2013 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 72 16 00 00 Fax:

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen.

Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen. Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2013/2014 2008/2009 1 Gulvbranchens årsberetning 2013/2014 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2015 Den 20. marts 2015 kl. 09:30-10:30, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2015 Den 20. marts 2015 kl. 09:30-10:30, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Referat Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2015 Den 20. marts 2015 kl. 09:30-10:30, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Dagsorden: 1. Beretning a. Status for GKV b. Opdatering og kurser c. Tekniske forhold

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2014/2015. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen.

Gulvbranchens årsberetning 2014/2015. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen. Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2014/2015 2008/2009 1 Gulvbranchens årsberetning 2014/2015 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle Referat Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle Dagsorden: 1. Beretning a. Status for GKV b. Opdatering og kurser c. Tekniske forhold d. GVK

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2015/2016 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen.

Gulvbranchens årsberetning 2015/2016 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen. Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2015/2016 2008/2009 1 Gulvbranchens årsberetning 2015/2016 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2011/2012 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2011/201 3 Formandens beretning 4 Økonomiske nøgletal for byggeriet 6 Uddannelse 6 Nyt

Læs mere

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde Gulvet Husets vigtigste bygningsdel Indlæg til FSTA s årsmøde Agenda Præsentation af Gulvbranchen Forventninger til gulv Funktionsanalyse og checklister Forventningsafstemning Vurdering af gulve Kvalitetssikring

Læs mere

Gulvsektionens årsberetning 2014/2015

Gulvsektionens årsberetning 2014/2015 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2014/2015 2008/2009 Gulvsektionens årsberetning 2014/2015 Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK Gulvsektionen Gulvbranchen GVK gulv.info Hvad er Gulvbranchen? Gulvbranchen er en brancheorganisation for det tekniske samarbejde mellem leverandører af gulvbelægningsmaterialer og de entreprenører, der

Læs mere

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 00 Domea s.m.b.a. Borgergade Postboks 0 København K Tlf. Fax domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse,. næstform. Allan Mose

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL 22. oktober 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Kontrolordningens navn er Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK. Kontrolordningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

9 Services fra Dansk Byggeri 9 Oversigt over nogle af kontaktpersonerne i Dansk Byggeri

9 Services fra Dansk Byggeri 9 Oversigt over nogle af kontaktpersonerne i Dansk Byggeri Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2013/2014 2008/2009 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2013/2014 3 Formandens beretning 5 Uddannelse 6 Praktikpladssituationen 7 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009. Gulvsektionen

Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009. Gulvsektionen Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 Gulvsektionen Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 Gulvsektionen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 72 16 00 00 gca@danskbyggeri.dk

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Invitation til Den årlige generalforsamling og årsmøde På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 2009/2010. Gulvsektionen

Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 2009/2010. Gulvsektionen Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 2009/2010 Gulvsektionen Årsberetning for Gulvsektionen 2009/2010 Gulvsektionen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 72 16 00 00 eka@danskbyggeri.dk

Læs mere

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk IT Fyn Munkebjergvej 130 5230 Odense M CVR-nr.

Læs mere

2 INDHOLD. 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef. 5 Aktiviteten. 6 Uddannelse.

2 INDHOLD. 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef. 5 Aktiviteten. 6 Uddannelse. Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011 2 INDHOLD 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef 5 Aktiviteten 6 Uddannelse 6 Elevsituationen 6 DM i SKILLS 7 Lærlingesager

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL September 2017 1. Foreningens navn og hjemsted Kontrolordningens navn er Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK. Kontrolordningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Casa Colina ApS CVR-nr

Casa Colina ApS CVR-nr Casa Colina ApS CVR-nr. 33 85 89 06 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2014. Morten Brix Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Jyllingehallerne Tirsdag den 29. april 2014

Velkommen! Ordinær generalforsamling Jyllingehallerne Tirsdag den 29. april 2014 Velkommen! Ordinær generalforsamling Jyllingehallerne Tirsdag den 29. april 2014 29.04.2014 / 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 Virksomhedsoplysninger 12

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 Virksomhedsoplysninger 12 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010

FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010 FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010 Det handler om netværk - på messen for fagfolk i MCH Herning Kongrescenter GULV10 handler om inspiration, nye materialer og trends inden for gulvbelægning, men

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin.

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin. Til investorerne i I/S Difko XXVIII (28) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Træsektionens generalforsamling 18. marts 2016

Træsektionens generalforsamling 18. marts 2016 Dagsorden Træsektionens generalforsamling 2016 1. Valg af dirigent 2. Beretning om sektionens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Hvis det reviderede regnskab er klar

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere