Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K"

Transkript

1 Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2008/ /2012

2 Gulvbranchens årsberetning 2011/2012 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks København K Telefon: Fax: Redaktion: Dansk Byggeri/Anders Hjorth Jensen Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Ricky John Molloy, Colorbox, Kirstine Mengel, Tarkett billedarkiv, Forbo billedarkiv Udgivelse: April 2012

3 INDHOLD Gulvbranchens årsberetning 2011/ Formandens beretning 4 Strategi Magasinet GULV på nu gaden 5 Temadag om Bæredygtighed 5 Gulv12 bliver til Gulv13 6 Gulvbranchens VådrumsKontrol 7 De fagtekniske udvalg 7 På tværs af udvalgene 7 Fagteknisk udvalg for elastiske belægninger 7 Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling 8 Fagteknisk udvalg for lime og spartelmasser 8 Fagteknisk udvalg for fugefrie gulvbelægninger 9 Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger 9 Nyhedsbreve 9 Byggeriets Ankenævn Medlemsoversigt 10 Indmeldte entreprenørmedlemmer i Gulvbranchen 10 Udmeldte entreprenørmedlemmer i Gulvbranchen 10 Indmeldte leverandørmedlemmer 10 Udmeldte levenrandørmedlemmer 10 Gulvbranchens bestyrelse 11 Medlemmer i Gulvbranchens udvalg 11 Gulvbranchens reklamationsnævn 11 Tværfaglige udvalg 11 Klassifikationsudvalget 11 Markedsføringsudvalg 11 Miljøudvalget 11 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) 12 Fagtekniske udvalg 12 Tekstile gulvbelægninger 12 Elastiske gulvbelægninger 12 Lime, spartelmasser og flydemørtel 12 Fugefrie gulve 12 Gulvbranchens Vådrumskontrol 12 Syns- og skønsmænd 12 Årsregnskaber 14 Regnskab Gulvbranchen 15 Regnskab Gulvbranchens vådrumskontrol - resultat

4 2 Formandens beretning Bygge- og anlægsområdet er meget konjunkturfølsom og derfor er også gulverhvervet generelt hårdt ramt af lavkonjunkturen og usikkerheden om den økonomiske udvikling såvel i Danmark som i de øvrige europæiske lande. Blandt lyspunkterne er at beskæftigelsen i byggeriet i 2011 rent faktisk steg med arbejdere, funktionærer og mestre. Det svarer til knap 5 % i forhold til "bund-niveauet" i Fremgangen skyldes flere forhold: Høj vækst i nybyggeriet af almene boliger, regeringens BoligJobordning, og et stort løft i aktiviteten ved udbedring og istandsættelse af de boliger, bygninger og anlæg, som blev sat under vand ved sommerens skybrud. I 2012 er der stor vækst i aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse, hvilket skyldes de mange initiativer i regeringens Kickstart af dansk økonomi, først og fremmest renovering af kommunale bygninger og modernisering af almene boliger samt fortsættelsen af BoligJobordningen til og med udgangen af året. Fald i efterspørgslen øger konkurrencen mellem virksomhederne, men ligesom mange andre sektorer bliver byggeriet nu også et internationalt marked, hvor presset fra internationale virksomheder og udenlandsk arbejdskraft yderligere forstærker den i forvejen hårde konkurrence. Trods et vanskeligt marked er det vigtigt, at vi i Gulvbranchen både blandt leverandører og entreprenører i det daglige arbejder for, at høj kvalitet og ordentlig service er konkurrenceparametre på lige fod med pris. Når vi konkurrerer på andet end bare pris frigør vi nemlig plads til, at den gode kvalitet og ordentlige service bliver en del af det samlede produkt, og dette er i virkeligheden hele forudsætningen for at vi som branche kan komme styrket igennem de vanskelige tider. de kommende år om at få omsat de gode intentioner til konkrete aktiviteter. Det er fortsat et overordnet mål, at Gulvbranchen skal være det naturlige samlingspunkt for medlemmerne når det gælder udvikling af det fagtekniske arbejde, som jo især omfatter den løbende vedligeholdelse af Gulvfakta. Medlemmerne skal endvidere opleve, at Gulvbranchen er deres talerør i spørgsmål, der vedrører de generelle rammebetingelser for erhvervet, herunder også en informationskilde om fx nye tilskudsmuligheder og regler for affald mm. Strategi 2015 Bestyrelserne i både Gulvbranchen og Gulvsektionen har gennem 2011 samarbejdet om en fælles strategi, der under eet samler de to foreningers målsætninger og særlige fokusområder. Det er der kommet en flot og stærk strategiplan ud af, og nu gælder det i 4 Christian Strøm, formand for Gulvbranchen

5 Det er ligeledes et selvstændigt mål, at Gulvbranchen udadtil fremstår med en markant og kompetent stemme. Overfor bygherrer, rådgivere og arkitekter skal Gulvbranchen være den naturlige partner når de søger information om gulvets egenskaber, montage, vedligehold mm. Det er ligeledes et strategisk mål, at vi som brancheforening vokser. Derfor skal vi løbende tiltrække nye medlemmer, hvilket bliver et særligt indsatsområde allerede fra af indeklimacertificeringer, der findes på europæisk niveau, og gav sin vurdering af fremtidens muligheder og behov. De fagtekniske udvalg fik dermed et grundlag at arbejde videre på, således at vi kan finde et fælles fodslag for bæredygtighed i Gulvbranchen. Gulv12 bliver til Gulv13 Efter gulvmessen Gulv10 i Herning i 2010 har repræsentanter fra Gulvbranchen og MesseCenter Herning arbejdet på at arrangere en Magasinet GULV på nu gaden Vi i Gulvbranchen har længe savnet et medie, der behandlede gulvet som et selvstændigt stofområde. Der har været forskellige modeller på bordet, og efter en række drøftelser i løbet af 2011 indgik Gulvbranchen en foreløbig 1-årig samarbejdsaftale med Byggeplads.dk om, at udgive et magasin kun om gulve. Dette er en god distributionskanal for Gulvbranchen idet Byggeplads.dk har over abonnenter og udsendes meget bredt til hele byggesektoren; arkitekttegnestuer, rådgivende ingeniører, entreprenører, bygge- og anlægsvirksomheder, kommunale og statslige myndigheder og Danmarks 500 største virksomheder. Af de i alt 4 årlige udgivelser udkom det første nummer af "magasinet GULV" i marts. Det var et flot debutnummer og vi vil arbejde for at magasinet efterhånden finder sin egen profil, hvor der altid skal være relevant nyhedsstof både for medlemmerne og for deres kunder. magasinet GULV! Nr. 1, marts 2012 udgivet i samarbejde med Temadag om Bæredygtighed Gulvbranchen var den 9. september 2011 vært for en temadag om bæredygtighed, hvor alle udvalgsmedlemmer fra de fagtekniske udvalg var inviteret. Søren Aggerholm fra Statens Byggeforskningsinstitut, som er kommitteret til bestyrelsen i Green Building Council Denmark, gjorde rede for etableringen af den danske certificeringsordning DGNB Denmark. Herefter orienterede Thomas Witterseh fra Dansk Indeklimamærkning om den brede vifte God akustik er noget man bygger sig til 4 / DM i Gulv 18 / Reportager fra årets Domotex-messe / Arkitektens ønskemesse 26 / Guide til Kina 32 Et tillæg til Byggeplads.dk Magasinet GULV udkom første gang midt i marts

6 ny gulvmesse i 2012, Gulv12. Vi kan konstatere, at der i branchen er bred opbakning til en fælles gulvmesse, men også at der i gulvmarkedet anno 2012 ikke var tilstrækkeligt grundlag for messen. Derfor blev det besluttet at udskyde messen til 2013, hvilket giver MCH mulighed for at arbejde videre med at udvikle et messekoncept, der passer til Gulvbranchens behov og ønsker. Det er ingen hemmelighed, at det er en stor udfordring at kunne tiltrække arkitekter og rådgivere til messen, men vi har allerede nu forskellige koncepter på tegnebrættet, der også kan lokke dette segment til. for såvel GVK-udvalget, Byggeriets Kvalitetskontrol og alle GVKmedlemmer. Planen er at besøge vores svenske GVK-kolleger og besigtige byggepladser i Stockholm. GVK går ind i den elektroniske tidsalder i det kommende år. I vinters er der blevet udarbejdet kravspecifikation for et nyt website, hvori al registrering og kvalitetssikring fremover skal foregå. Modtage- og proceskontrollen bliver muligt at udføre på smartphone. Det elektroniske registreringsog kontrolsystem vil forenkle papirarbejdet for såvel leverandørerne, entreprenørerne, Byggeriets Kvalitetskontrol og GVK-sekretariatet. Gulvbranchens VådrumsKontrol Den nye ordning, GVK2009, har nu knap tre år på bagen. Efter en udfordrende start for såvel entreprenør- som leverandørmedlemmerne, har regelsættet og kvalitetssikringskonceptet nu slået rod i medlemsskaren. Afmatning i byggebranchen har dog også sat spor i GVK, hvor antallet af entreprenørmedlemmer fortsat har været faldende, men der er dog også sket enkelte nyindmeldelser. I dag er der knap 60 vådrumsentreprenører tilsluttet kontrolordningen samt 6 leverandører af pvc-banevarer. I sommeren 2011 gennemførte GVK-udvalget en kontrol af omfanget af E-medlemmernes vådrumsarbejder, idet der i vedtægterne er beskrevet et krav til et minimumsomfang. De indsendte registreringer var tilfredsstillende for halvdelen af entreprenørvirksomhederne, hvorefter den anden halvdel blev kontrolleret igen i starten af Denne kontrol medførte eksklusion af 3 virksomheder. Andre 7 virksomheder har modtaget en betinget eksklusion, idet de frem til udgangen af 2012 har mulighed for at dokumentere et tilfredsstillende omfang af vådrumsarbejder og forblive i kontrolordningen. I foråret 2012 blev der gennemført introduktions- og opdateringskurser i Vejle og Ringsted, hvor der i alt deltog 18 vådrumsansvarlige. Det seneste år har ikke bragt væsentligt ændrede regler for udførelse af vådrum, men vådrumsanvisningen fra Statens Byggeforskningsinstitut forventes at blive revideret i det kommende år. Fremadrettet vil GVK i september arrangere en studietur 6

7 2 De fagtekniske udvalg På tværs af udvalgene Alle udvalgene samledes i september til en fælles temadag om fremtidens bæredygtighed i byggeriet. Dermed var det muligt at diskutere muligheder, forskelle og fællesnævnere i udvalgene indenfor indeklima og bæredygtighed. Dermed har de fagtekniske udvalg et opdateret grundlag for at implementere bæredygtighedsbegrebet indenfor hver deres fagområde. Der har længe været et ønske om at afgrænse brugerfladen i Gulvfakta. Derfor ændres indgangssiden på i maj, således at alle brugere skal registrere sig for at få adgang til de tekniske anvisninger. Dermed har Gulvbranchen mulighed for jævnligt at trække statistiske oplysninger ud, og få et billede af hvem, der søger oplysningerne i Gulvfakta. På længere sigt giver denne registreringsforside mulighed for at indføre brugerbetaling, således at adgang til Gulvfakta kun er gratis for Gulvbranchens medlemmer. Der er ikke truffet endelig beslutning om indførelse af abonnementsbetaling. Fagteknisk udvalg for elastiske belægninger Miljøstyrelsen sendte i foråret 2011 udkast til en bekendtgørelse om forbud mod import og salg af visse ftalatholdige varer i høring, idet man ønsker at forbyde import og salg af varer med indhold af de problematiske lavmolekylære ftalater, DEHP, DBP, BBP og DIBP. Gulvbranchens leverandører har ikke anvendt disse ftalater i deres produkter i de seneste år, hvorfor Gulvbranchens høringssvar ikke indeholdte indvendinger mod et forbud. Desuden opfordrede udvalget i høringssvaret Miljøstyrelsen til at ændre pvc-afgiftsloven, således at afgifterne for ftalater bortfalder. Gulvbranchen udsendte desuden en pressemeddelelse desangående. Forkerte fugtmålinger i betondæk er en velkendt problemstilling, hvorfor udvalget udarbejdede en generel informationsfolder om korrekt fugtmåling. Det påpeges, at overflademålinger ikke er tilstrækkeligt, men at der skal udføres en destruktiv måling ved udhugning af en prøve til tørre/veje-metoden, eller der skal måles i boret hul. Folderen kan downloades fra hjemmesiden, og blev desuden anvendt som artikelgrundlag i den første udgave af magasinetgulv. På baggrund af konkrete sager har udvalget påbegyndt udarbejdelse af en ny informationsfolder om Forventninger til elastiske belægninger. Heri vil forhold om tværsamlinger, tolerancekrav og generelle anvisninger for elastiske belægninger blive beskrevet. Folderen forventes færdig efteråret I efteråret 2011 dukkede en gammel sag op i medierne igen, da 3F i deres nyhedsbrev pointerede vigtigheden ved anvendelse af maske ved svejsning i vinyl og PUR, idet 3F påstår, at der udvikles store mængder isocyanater ved svejsningen. Gulvbranchen har forelagt 3F svenske undersøgelser og målinger, som viser det modsatte. Sagen bliver nu drøftet med Arbejdstilsynet, hvor 3F og Gulvbranchen samt arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri er inviteret til et opklarende møde i april Udvalget har endvidere medvirket ved udarbejdelse af kravspecifikation for GVK's nye elektroniske registrerings- og kontrolsystem samt ved revision af brochure om GVK. Benno Rasmussen, BB Gulve, udtrådte af udvalget i Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Der er i dag kun ganske få trægulvsleverandører i Gulvbranchens medlemskreds. På grund af det samtidigt faldende antal udvalgsmedlemmer har udvalget indstillet overfor bestyrelsen, at det fagtekniske arbejde fremover vil foregå i et samarbejde med Træinformation (tidligere Træbranchens Oplysningsråd). Her er der i foråret 2012 blevet etableret en sektion for trægulve, og samarbejdet med Træinformation indeholder flere fordele, herunder gratis, elektronisk adgang til flere af håndbøgerne om træplader og trægulve. Desuden sikres en gensidig overensstemmelse mellem Træinformations anvisninger og Gulvfaktas afsnit om trægulve og træplader. Informationsfolderen om Forventninger til trægulve blev opdateret i et nyt grafisk layout i foråret, og kan downloades fra Gulvbranchens hjemmeside. 7

8 Fagteknisk udvalg for lime og spartelmasser Problematikken om aftræksstyrker for vægspartelmasser er blevet drøftet i udvalget. Efterfølgende indikerer den svenske gulvbranche med oplysninger om anbefalede styrker, som forventeligt er på maksimalt 0,5 MPa. Det er vigtigt at der altid anvises cementbaserede vægspartelmasse med moderat styrke i forholdet til underlaget. Problemet kan være at i visse situationer, hvor maleren, der spartel anvender en for svag sandspartelmasse, som ikke efterfølgende er egnet til opsætningen af vinyl. En tabel for vedhæftningsstyrke for spartelmasse har udvalget valgt at afvente idet der ikke umiddelbart konstateres de store problemer på dette område. Styrketabellen for klassificerede lime i Gulvfakta er revideret, så der nu både henvises til Nordtest og EN-Standarderne. Udvalget har løbende drøftet ønsket om fælles miljømærkning af de forskellige produkter, lime og spartelmasse etc. I øjeblikket er der ca. 48. forskellige miljømærkninger der anvendes i vid udstrækning i Europa og de oversøiske lande. Branchen har et stærkt ønske om, at få klassificeret et fælles organ der indsnævre 'miljømærkningen' ud fra et fælles kriterium, der begrænser miljømærkningen til 'et fåtal'. Udvalget vil i den kommende tid arbejde med ajourføring af Sikkerhedsdatabladene samt foretage en analyse om kommende krav til CE-mærkningen. I udvalget er der sket en rokering, idet tidligere formand Kurt Hjørnet, Casco Byglim A/S har valgt, at gå på efterløn/pension. Efterfølgende er Michael Larsen fra Charles Christensen A/S blev valgt til posten, som formand. Mogens Rasmusen fra Casco Byglim A/S er indtrådt i udvalget. Jan Georgesen, Dana Lim A/S har afløst Rikke Isaksen. Med disse krav til fremtiden har Udvalget haft et møde med 'Efteruddannelsesudvalget for Bygge- og Anlæg og Industri', der er udmøntet i en analyse/rapport. De to Tekniske skoler henholdsvis Viborg og Herlev er blevet kontaktet for, at kunne udbyde målrettede efteruddannelser, der opfylder branchens krav og forventninger. Udvalget har behandlet spørgsmålet om, hvor mange 'blitz', der må være på en færdig overflade af epoxygulve, eksempelvis pr. m2 eller ved 10 m2 og 100 m2. Ved en undersøgelse er der ikke præciseret i tyske og engelske anvisninger om, hvor mange blitz der kan accepteres på et færdigt gulv. Udvalget har anlagt Fagteknisk udvalg for fugefrie gulvbelægninger Der er en forventning om, at markedet for fugefrie gulve vil vokse, hvilket øger muligheden for såkaldte designergulve. For at kunne honorere de kommende opgaver er det nødvendigt med kompetente medarbejdere, der har den nødvendige basisviden ved den korrekte anvendelse af materialer og udførelsesteknikken. 8

9 en pragmatisk holdning, at et mindre antal kosmetiske blitz bør være acceptable på industrigulve, hvor der ikke stilles store krav til spredning eller samlinger af urenheder/bakterier. Kvalitetssikring af eget arbejde mv. er under udarbejdelse af udvalgets medlemmer. Der er fokus på kvalitetssikringsskemaer til de udførende praktikere medarbejderne og teknikeren. Samlet set har teknikeren det overordnede ansvar med, at de ansatte overholder firmaets politikker med kvaliteten. Udvalget arbejder på, at kunne afholde en fælles temadag for hele Gulvbranchen i 2012/2013. Nogle af de berørte emner er bl.a. nye trends i gulvbranchen, PU gulve (dekorative gulve), selvstændige fagentreprise ved gulvbelægninger, kvalitetssikring ved udførte arbejde og leverancer og beskrevne kravspecifikationer ved en bunden byggeopgave. Hensigten er, at alle de fagtekniske udvalg deltager i tilrettelæggelse af Temadagen samt definerer, hvilke målgrupper der skal deltage i denne dag. Af ændringer i udvalget er formanden Bjarne Hegnsvad stoppet. Efterfølgende er Ove Hoe Andersen blevet valgt, som formand. Af nye medlemmer i udvalget er Benny Thidex fra P. Rasmussen og Sønner A/S indtrådt. Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger I udvalget pågår revision og udbygning af Gulvfaktas egenskabstabel for tekstile belægninger, idet udvalget ønsker bedre søgemuligheder for egenskaber, der karakteriserer tæpper. I europæisk regi er standarden EN om "Elastiske gulvbelægninger, textilgulvbelægninger og laminatgulve - Essentielle karakteristika" under revision, idet der fremover som noget nyt vil blive stillet krav om at CE-mærkningen indeholder oplysninger vedrørende afgasning af VOC'er (flygtige organiske forbindelser). Dette arbejde følges af udvalgsformanden. Endelig er udarbejdelse af en informationsfolder om "Forventninger til tekstile belægninger" påbegyndt, idet hensigten er at redegøre for de forventede tolerancer der findes med hensyn til fx planhed, farver og mønstertilpasning. Dagbladet Politiken bragte i starten af 2012 en række artikler, der gav indtryk af at der kan forekomme allergifremkaldende stoffer i visse typer gulvtæpper. For mange af Gulvbranchens medlemmer førte omtalen til spørgsmål fra kunder og samarbejdspartnere, ligesom der fra flere sider er udtrykt ønske om øget kontrol på området. For Gulvbranchen var det i den forbindelse vigtigt at understrege, at alle medlemmerne lever op til gældende krav og regler. For at imødekomme ønsket fra forbrugere og virksomheder om øget gennemsigtighed, er branchens tæppemedlemmer i dialog om at samle sig om én mærkningsordning. Dette kunne eksempelvis være "Dansk Indeklima Mærkning" som administreres af Teknologisk Institut, hvor der allerede er flere medlemmer fra Gulvbranchen. Anders Hjorth Jensen afløste ved sin tiltræden som branchechef i november 2011 Mikael Mortensen som sekretær for udvalget. Nyhedsbreve På Gulvbranchens egen hjemmeside producerer sekretariatet løbende nyheder fra sekretariatet og de fagtekniske udvalg samt medlemstilbud fra Dansk Byggeri. Disse nyheder bliver opsummeret i et nyhedsbrev, der udsendes via mail 8-10 gange årligt. Nyhedsmailen erstatter således det tidligere nyhedsbrev "gulv. info". Byggeriets Ankenævn 2011 Byggeriets Ankenævn modtog i 2011 i alt 625 klager fra forbrugere, der enten var utilfredse med kvaliteten eller med prisen på et håndværksarbejde, de havde fået udført. Det er en stigning på 5 % i forhold til Af de 625 sager kunne kun 4 af sagerne henføres til Gulvbranchen og GVK. Dette udgør 0,7 % af samtlige indkomne sager og er en stor nedgang fra 2010, hvor klager over gulvarbejder udgjorde 6,6 %. 9

10 2 Medlemsoversigt Gulvbranchen har i alt 203 medlemmer (april 2012) fordelt på 27 L-medlemmer og 176 E-medlemmer (heraf 39 uden for Gulvsektion). GVK har i alt 66 medlemmer. Indmeldte leverandørmedlemmer Ingen Indmeldte entreprenørmedlemmer i Gulvbranchen (perioden 2. februar 2011 til 1. februar 2012) Jeudan Servicepartner A/S HP Byg A/S Jönsson a/s CF-Gulve Vestjysk Gulvteknik ApS Alt I Gulve ApS Maler og Gulv Firmaet ApS P.S Gulve MP Gulvservice ApS UAB Grindita Udmeldte entreprenørmedlemmer i Gulvbranchen (perioden 2. februar 2011 til 1. februar 2012) Kalundborg Gulv Center ApS Jensens Gulvbelægning ApS Svendborg Gulvbelægning ApS Timberman Denmark A/S Hewikut Kvartsgulve Vest A/S Lambæk Gulve A/S Fli-Dan ApS Snedker- og Tømrerfirmaet Ejnar Pedersen af 2008 ApS Dani Rivero alt i gulvbelægning Asnæs Tæppecenter ApS Skyrup Byg ApS Deres Gulvmand Rene's Gulvafslibning v/rene Madum Fyns Gulvmontage Støc-Bo Tæpper ApS Amorim Flooring Nordic A/S Udmeldte levenrandørmedlemmer (perioden 2. februar 2011 til 1. februar 2012 ) Everfloor A/S Gulvbranchens bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer Valgt indtil Christian Strøm, formand, Charles Christensen A/S 2012 Jens Chr. Iversen, næstformand, Forbo A/S 2013 Geir Tangen Nerhus, Casco Byglim A/S 2012 Mads Lindegaard, ege contract A/S 2013 Carsten Vilhelmsen, Dana Tæpper og Gulvbelægning 2013 René Krog Pedersen, A10 Tæpper & Gardiner A/S 2012 Suppleanter Bent Pedersen, InterfaceFLOR 2012 (René Krog Pedersen afløste Bendix Jæger i bestyrelsen i 2011) Kritisk revisor Torben Hessing-Olsen, P Rasmussen og sønner A/S Allan Jacobsen (suppleant), Charles Christensen A/S Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 10

11 2 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) Medlemmer i Gulvbranchens udvalg Tværfaglige udvalg Gulvbranchens reklamationsnævn Belægningsleverandører Mads Lindegaard, ege contract a/s, 2012 Jørgen Baden, Tarkett A/S, 2013 Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S, 2013 Klassifikationsudvalget Repræsentant for tæpper Jan Ladefoged, ege contract a/s Repræsentant for elastiske gulvbelægninger Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S Bimaterialeleverandører Carsten Rasmussen, Ardex Skandinavia A/S, 2012 Torben Broe Larsen, Bostik A/S, 2013 Entreprenører Claus Frandsen, KD Gulve A/S, 2013 Carsten Wilhelmsen, DANA Tæpper og Gulvbelægning A/S, 2012 Dan Johansen, LH-Gulve, 2013 Byggeriets Ankenævn Søren Hovgaard Christiansen, Tæppeland Erhverv A/S Johnny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning Repræsentant for lime/ spartelmasser/flydemørtel Michael Larsen, CC-Gulve A/S Repræsentant for trægulve, laminatgulve og overfladbehandling Torben Hessing-Olsen, P. Rasmussen og sønner A/S Markedsføringsudvalg Pia Secher (formand), Charles Christensen A/S Liisa Vartiainen Lauenborg, Forbo Flooring A/S Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær) Miljøudvalget Thomas Kjær (formand), Forbo Flooring A/S Jan Ladefoged, ege contract a/s Niels Frederiksen, Casco Byglim A/S Jørn Høi, Garant Gulve og Gardiner ApS Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær) 11

12 Fagtekniske udvalg Tekstile gulvbelægninger Jan Ladefoged (formand),ege contract a/s Per Thomsen, Interfaceflor Claus Madsen, Dan-Floor A/S John Dahl Kristensen, Garant Gulvbelægning A/S Jan Møller (tilforordnet), Foamtex A/S Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær) Elastiske gulvbelægninger Søren Thomsen, (formand), Armstrong Danmark A/S Jørgen Baden, Tarkett A/S Thomas Kjær, Forbo Flooring A/S Steen Jørgensen, Altro Danmark Jonny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning Bo Hartel Esmann, Charles Gulve Engros as Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Lime, spartelmasser og flydemørtel Michael Larsen (formand), CC-Gulve A/S Carsten Rasmussen, Ardex Scandinavia A/S Herbert Riener, Uzin Salgskontor DK Mogens Rasmussen, Casco Byglim A/S Jan Georgsen, Dana Lim A/S Kjeld Søgaard, Gulvbranchen (sekretær) Kjeld Søgaard, Gulvbranchen (sekretær) Trægulve, laminatgulve og overfladebehandling: Torben Hessing-Olsen (formand), P. Rasmussen og sønner A/S Jørgen Baden, Tarkett A/S Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S Kjeld Søgaard, Gulvbranchen (sekretær) Gulvbranchens Vådrumskontrol Jens Brendstrup, Cowi A/S Erik Brandt, SBi Kurt Kielsgaard Hansen, Danmarks Tekniske Universitet, BYG DTU Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S Thomas Kjær, Forbo Flooring A/S Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Syns- og skønsmænd Lars Christensen, A.I Gulve A/S Kurt Hjørnet, Casco Byglim A/S Jan Ladefoged, ege contract a/s Allan Petersen, Andex Scandinavia A/S Michael Larsen, Charles Christensen Preben Laugesen, Vesla A/S Bo Hansen, Vesla A/S Bjarne Hegnsvad, Dansk Belægningsentreprise a-s Henning Rasmussen, Jul. Nielsen Entreprise Dan Johansen, LH-Gulve Fugefrie gulve Ove Hoe Andersen (formand), BASF Denmark A/S Søren Jæger, Sika Danmark A/S Benny Thidex, P. Rasmussen og Sønner A/S Jens Mortensen, Condor Entreprise A/S Årsregnskaber Regnskab Gulvbranchen: resultat + balance Regnskab GKV: resultat + balance 12

13 13

14 2 Regnskab Gulvbranchen Resultatopgørelse Kontingentindtægter Salg af tryksager mm Kurser Indtægter i alt Salgs- & markedsføringsomk Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Administration Tab på debitorer Omkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Obligationer Kursregulering - Obligationer Obligationer i alt Aktier Kursregulering - Aktier Aktier i alt Diverse tilgodehavender Momsafregning Tilgodehavender i alt Jyske Bank Likvider i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Disponibel egenkapital Årets resultat Egenkapital i alt Garantiordning kapital Garantiordning i alt Egenkapital i alt Hensat til tab på debitorer Skyldige omkostninger Uddannelsesbidrag Mellemregning Dansk Byggeri Gæld i alt Passiver i alt

15 2 Regnskab Gulvbranchens vådrumskontrol - resultat 2011 Resultatopgørelse Kontingentindtægter Kurser netto Indtægter i alt Kontrolbesøg m.v Salgs- og markedsføringsomk Bruttoresultat Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Administration Tab på debitorer Omkostninger i alt Driftsresultat Renteindtægter mv Renteudgifter mv Ordinært resultat før skat Selskabsskat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Obligationer Kursregulering Værdipapirer i alt Diverse tilgodehavender Momsafregning Løbende anke Tilgodehavender i alt Jyske Bank Likvider i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Disponibel egenkapital Årets resultat Disponibel egenkapital i alt Garantiordning kapital Indbetalinger Garantiordning kapital i alt Egenkapital i alt Skyldige omkostninger Mellemregning Dansk Byggeri Andre kreditorer i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011 Årsberetning for Gulvbranchen 2008/2009 2010/2011 INDHOLD Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011 3 Formandens beretning 4 Gulv10 4 Syns- og skønsmænd 4 BR10 5 De fagtekniske udvalg 5 På tværs af de fagtekniske

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen.

Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen. Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2013/2014 2008/2009 1 Gulvbranchens årsberetning 2013/2014 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle Referat Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle Dagsorden: 1. Beretning a. Status for GKV b. Opdatering og kurser c. Tekniske forhold d. GVK

Læs mere

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2011/2012 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2011/201 3 Formandens beretning 4 Økonomiske nøgletal for byggeriet 6 Uddannelse 6 Nyt

Læs mere

Gulvsektionens årsberetning 2014/2015

Gulvsektionens årsberetning 2014/2015 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2014/2015 2008/2009 Gulvsektionens årsberetning 2014/2015 Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK Gulvsektionen Gulvbranchen GVK gulv.info Hvad er Gulvbranchen? Gulvbranchen er en brancheorganisation for det tekniske samarbejde mellem leverandører af gulvbelægningsmaterialer og de entreprenører, der

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

2 INDHOLD. 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef. 5 Aktiviteten. 6 Uddannelse.

2 INDHOLD. 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef. 5 Aktiviteten. 6 Uddannelse. Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011 2 INDHOLD 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef 5 Aktiviteten 6 Uddannelse 6 Elevsituationen 6 DM i SKILLS 7 Lærlingesager

Læs mere

FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010

FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010 FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010 Det handler om netværk - på messen for fagfolk i MCH Herning Kongrescenter GULV10 handler om inspiration, nye materialer og trends inden for gulvbelægning, men

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2012/2013

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2012/2013 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2012/2013 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2012/2013 3 Formandens beretning 4 Økonomi og rammebetingelser i byggeriet 4 Overenskomst

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 28-02-2011 MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 1 FRA PROJEKTERING ALT MELLEM RÅBETON TIL FÆRDIGT OG FODÅL ARBEJDE TRÆK PÅ VORES ERFARING: Vores stab af konduktører og beregnere har den fagtekniske viden og mangeårige

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Foreningen. Årsrapport 2014

Foreningen. Årsrapport 2014 Foreningen 2009 Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningens formål er at opnå erstatning for det tab, ejere af hybrid kernekapital udstedt af Tønder Bank i 2009 fik, da banken uventet gik

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

KJÆRULFF CHRISTENSEN. MayDay. (Oplysningsforbundet MayDay) Rundforbivej 2 Trørød 2950 Vedbæk. Arsrapport for 2011 (17.

KJÆRULFF CHRISTENSEN. MayDay. (Oplysningsforbundet MayDay) Rundforbivej 2 Trørød 2950 Vedbæk. Arsrapport for 2011 (17. CHRISTENSEN KJÆRULFF PERSNLIGT ENGAGEMENT STATSAUTRISERET REVISINSAKTIESELSKAB STRE KNGENSGADE 68 PSTBKS 9015 1022 KØBENHAVN K CVR- 15915641 TLF: 33301515 FAX: 33131991 E-MAIL: WEB, CK@CK.DK VIJVVINCK.DK

Læs mere

Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014. DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation

Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014. DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014 DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Bestyrelsens beretning 3. Årsregnskab til godkendelse 4. Bestyrelsens

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Holstebro Svømmeclub Regnskab 2014 Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling Holstebro, den / 2015 dirigent Sletten 45, 7500 Holstebro Tlf.: (+45) 9741 2211,

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive ABC

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2012 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere