Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS"

Transkript

1 HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet nedenstående afgørelse i en sag rejst af DHF over for HC Midtjylland ApS (klubben) for overtrædelse af 70 i reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter. DHF har gjort gældende, at klubben har lavet aftaler med to spillere på et tidspunkt, hvor klubben ikke havde tilladelse at indgå spillerkontrakter, og DHF har i den forbindelse indstillet til Disciplinærudvalget, at klubben idømmes en bøde på kr Klubben har nedlagt påstand om frifindelse, idet klubben bestrider at have overtrådt 70 i reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter. Sagen har været i høring hos klubben, ligesom klubbens høringssvar har været til udtalelse hos DHF. Det fremgår af sagen, at DHF ved skrivelse af 14. december 2012 meddelte HC Midtjylland ApS, at klubben fra dette tidspunkt ikke kunne få registreret kontrakter i DHF. Det blev meddelt med følgende ordlyd: Med henvisning til 24, stk. 1 i Reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter er DHF desværre nødsaget til at påføre selskabet listen på DHF s hjemmeside over foreninger, der p.t. ikke kan få registreret kontrakter i DHF. I samme skrivelse blev HC Midtjylland ApS vejledt om, at afgørelsen kunne indbringes for DHF s Appeludvalg inden to uger. Det ses ikke at være sket. DHF har oplyst, at skrivelsen af 14. december 2012 blev sendt pr. mail samme dag, dvs. den 14. december 2012 kl. 11:47 til HC Midtjylland ApS s hovedmail. Den 14. december 2012 var en fredag. Det fremgår også af sagen, at HC Midtjylland ApS var opført på en liste opdateret den 21. december 2012 over kontraktforeninger på DHF s hjemmeside, som på det tidspunkt ikke kunne få registreret nye kontrakter eller forlænge eksisterende. Til støtte for, at klubben har indgået aftaler på et tidspunkt, hvor klubben ikke måtte, har DHF fremlagt en udskrift fra HC Midtjylland ApS s hjemmeside, dateret den 3. januar 2013, hvoraf fremgår følgende: HCM henter tidligere landsholdsspillere.

2 Torsdag, den 20. december 2012 kl. 14:15. Fra næste sæson og 2 år frem spiller den nuværende Skjern spiller Kristian Gjessing i HC Midtjylland. Kristian Gjessing der har spillet 52 A landskampe og med ikke færre end 400 kampe for Skjern Håndbold og med ophold i Spanien og Ålborg Håndbold er det en spiller med stor erfaring og kapacitet. Udover at spille på HCM holdet skal Kristian fungere som assistent træner. Kristian Gjessing udtaler om klubskiftet: Jeg har valgt at prøve noget nyt og søge nye udfordringer de sidste år af min karriere. HCM er en spændende klub med nogle meget interessante og dynamiske mennesker omkring klubben. Klubben har et projekt, som hedder oprykning til Ligaen, og jeg ser frem til denne udfordring som spiller og som assisterende træner. Det er en klub som satser på unge lovende spillere, og jeg håber på med min erfaring, og det jeg har med i bagagen, at kunne være med til at præge disse spillere og kulturen i klubben og sikre oprykningen til ligaen. DHF har også fremlagt en udskrift fra hbold.dk, dateret den 3. januar På selve udskriften over teksten, under fotoet fremgår dateringen 2. januar 2013 kl. 21:28. Teksten har følgende ordlyd: HC Midtjylland henter Liga-profil HC Midtjylland henter Martin Lysdal Hansen hjem fra SønderjyskE. En to-årig kontrakt er underskrevet af begge parter. Kontrakten gælder fra og med næste sæson. Martin Lysdal Hansen vender tilbage til HC Midtjylland, som han forlod for to sæsoner siden til fordel for SønderjyskE. Den eksplosive venstreback har underskrevet en to-årig kontrakt med HC Midtjylland, der gælder fra og med næste sæson. Det er min barndomsklub, og jeg har lyst til at være en del af tingene igen i HCM. Det er et spændende projekt, de har gang i, fortæller 25-årige Martin Hansen til aoh.dk og fortsætter: Jeg tror på, at vi kan spille holdet op i ligaen i det første år, slutter han. Martin Lysdal Hansen har i indeværende sæson spillet 17 kampe og scoret 50 mål. Udover Martin Lysdal Hansen har HC Midtjylland allerede skrevet kontrakt med Skjern-legenden Kristian Gjessing til næste sæson. Til støtte for, at der er indgået aftale med de to spillere på korrekte tidspunkter, har klubben fremlagt mail-korrespondance. For Kristian Gjessings vedkommende drejer det sig om mail-korrespondance i perioden december 2012 mellem

3 Kristian Gjessing og Mette Jakobsen og Allan Witt (begge fra Witt A/S). Følgende fremgår af mail-korrespondancen: Tirsdag den 11. december 2012 kl. 12:53 Hej Kristian På vegne af Allan sender jeg dig login til Vakuum på Witt Media Med venlig hilsen Mette Jakobsen Project Coordinator 12. december 2012 kl. 12:47 Hej Allan Jeg har mulighed for at mødes i tidsrummet fra kl fredag, hvordan passer det? Mvh Kristian For Martin Lysdal Hansens vedkommende drejer det sig om en mail af 13. december 2012 kl. 10:55 fra Mads Winther (people in sport) til Allan Witt (Witt A/S) med cc til Kenneth Thrane, og med overskriften: Udspil MH. Fra mailen uddrages følgende: Hey Allan Her er udspil på Martin det er koordineret med Ole, så det kan ikke ramme helt skævt: 2 årig kontrakt evt 3 år evt. option på 3. år Der er jo en del uafklarede ting i dit spændende projekt men det må vi tage efterfølgende. Lad mig høre fra dig. DHF har skrevet til HC Midtjylland ApS ved brev af 7. januar 2013, og Flemming Langbo fra HC Midtjylland ApS har ved mail af 9. januar 2013 svaret følgende: Kære DHF Vi beklager meget fodfejlen med de mundtlige aftaler med nye spiller samtidig med at HCM er på time out listen. Men det hænger sammen med ny bestyrelse, ledelse samt at revisor ikke kunne have regnskab pr færdigt før nu, og vi mente efter brev fra DHF af 14. dec. at vi skulle have hele perioden med på de 6 mdr.

4 Håber at DHF kan eftergive den omtalte bod af 7. januar 2013, da vi ikke har handlet i ond tro eller mod regler, og ville indsende de nye kontrakter når vi er sat af listen igen. Vi indsender dem når de er underskrevet og DHF har taget HCM af listen Med venlig hilsen Flemming Langbo Bestyrelsesformand HC Midtjylland I en opfølgende mail af 11. januar 2013 til DHF fra Peter Andersen, salgs- og sportschef i HC Midtjylland ApS, har klubben yderligere anført bl.a. følgende: Vi laver mundtlige aftaler med Kristian Gjessing og Martin Hansen efter et langt forhandlingsforløb primo december måned. Vi modtager et påkrav fra DHF den 14. december om at vi vil komme på listen over klubber der ikke kan skrive kontrakt på DHF s hjemmeside. Den 20. december kan vi ikke holde pressen væk mere og det offentligøres i medierne I øvrigt er Kristian Gjessing ½ træner og ½ spiller, så en eventuel bod på kr pr. spiller bør ikke slå fuldt igennem i et sådant tilfælde I et efterfølgende høringssvar af 7. februar 2013 til Disciplinærudvalget har salgsog sportschef Peter Andersen fra HC Midtjylland ApS bl.a. anført følgende: DHF vurderer, at der ikke er ført bevis for at aftalerne er indgået før offentliggørelserne den 3. januar. Det må imidlertid lægges til grund at DHF s vurdering udelukkende baseres på offentliggørelsestidspunkterne på hhv. hbold.dk samt hcmidtjylland.dk hjemmesiderne den 3. januar HCM mener ikke at DHF kan lægge offentliggørelsestidspunkterne den 3. januar 2013 til grund for vurderingen af hvornår de mundtlige aftaler er indgået Der vedlægges ny dokumentation for, at HCM var i meget tæt dialog med spillerne inden 14. december. Se mailkorrespondancen. Endvidere vedlægges erklæring fra hhv. Kristian Gjessing samt Martin Lysdal Hansen, om at bindende mundtlige aftaler med dem blev indgået på/i forbindelse med mødet den 14. december Det bemærkes at den officielle bekræftelse på optagelsen på DHF s liste modtages i HCM s administration den 17. december 2012 DHF har anført følgende i indstillingen af 31. januar 2013 til Disciplinærudvalget: DHF s indstilling Martin Lysdal Hansen

5 Det fremgår af udskrift fra hbold.dk den 3. januar 2013, at HC Midtjylland ApS har skrevet kontrakt med Martin Lysdal Hansen for en 2-årig periode. Dette er uforeneligt med, at HC Midtjylland ApS er optaget på DHF s liste over klubber, som ikke kan få registreret nye kontrakter. Det fremgår således af 70 i reglementet på kontraktforeninger, at en kontraktforenings indgåelse af aftale med en spiller om at modtage vederlag for at spille håndbold, på et tidspunkt hvor kontraktforeningen er frataget muligheden for at få registreret kontrakter, jf. 24, anses for en overtrædelse af nærværende reglement og straffes efter DHF s love 27. DHF s indstilling Kristian Gjessing Tilsvarende fremgår det af artiklen på hbold.dk, at selskabet har skrevet kontrakt med Kristian Gjessing. Denne aftale omtales endvidere på selskabets egen hjemmeside den 3. januar 2013, hcmidtjylland.dk. Det vil herefter være DHF s indstilling til Disciplinærudvalget i begge sager, at HC Midtjylland ApS indstilles til en samlet bøde på kr for manglende iagttagelse af kontraktreglementet. Det er DHF s vurdering, at der ikke er ført bevis for at aftalerne er indgået før offentliggørelsen, herunder finder DHF ikke, at der er ført bevis for indgåelsen af mundtlige aftaler inden selskabet kom på listen over kontraktforeninger, der ikke må tegne kontrakter. 70 i Reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter lyder som følger: En kontraktforenings indgåelse af aftale med en spiller om at modtage vederlag for at spille håndbold, på et tidspunkt hvor kontraktforeningen er frataget muligheden for at få registreret kontrakt, jf. 24, anses for en overtrædelse af nærværende reglement og straffes efter DHF s love 27. Disciplinærudvalget skal herefter udtale følgende: Ved sagens vurdering har Disciplinærudvalget lagt til grund, at 70 i Reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter med formuleringen indgåelse af aftale [Disciplinærudvalgets fremhævelse] med en spiller om at modtage vederlag for at spille håndbold ikke kun omfatter egentlige DHF-kontrakter, men tillige enhver skriftlig eller mundtlig aftale med en spiller om at modtage vederlag for at spille håndbold, og i øvrigt uanset om aftalen måtte være betinget. Denne udlægning og forståelse af 70 støttes også på de andre bestemmelser i Reglementet for kontraktforeninger og spillerkontrakter, herunder afsnit 5 om spillerkontrakter. På baggrund af sagens oplysninger lægger Disciplinærudvalget til grund, at klubben ved mail/brev af 14. december 2012 modtog meddelelse om, at klubben fra dette tidspunkt ikke var berettiget til at indgå aftaler og tegne kontrakter med

6 spillere, jf. 70 i Reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter. Det fremgår således af sagen, at denne meddelelse blev givet ved mail (og vedhæftet brev) den 14. december 2012 kl. 11:47, og meddelelsen fremgår både af mailen og brevet. Det er Disciplinærudvalgets opfattelse, at fra dette tidspunkt og ikke først den 17. december 2012 som hævdet af HC Midtjylland ApS var klubben frataget muligheden for at indgå aftaler med spillere, jf. 70. Klubben hævder at have indgået aftaler med spillerne inden den 14. december 2012, men ifølge Disciplinærudvalget, har klubben ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation herfor. For god ordens skyld bemærkes, at Disciplinærudvalget heller ikke finder, at der er fremlagt dokumentation for indgåede aftaler inden den 17. december 2012, hvis der i stedet lægges vægt på dette tidspunkt. Den mail-korrespondance fra december 2012, som klubben har fremlagt og støttet sine synspunkter på, dokumenterer ifølge Disciplinærudvalget alene en dialog om mulige aftaler med spillerne, og ikke indgåelse af egentlige aftaler med spillerne. Disciplinærudvalget har i den forbindelse også lagt vægt på klubbens egen formulering i høringssvaret af 7. februar Heraf fremgår, at der vedlægges ny dokumentation for, at HCM var i meget tæt dialog [Disciplinærudvalgets fremhævelse] med spillerne inden 14.december. Se mailkorrespondancen. En dialog om aftaler er ifølge Disciplinærudvalget ikke tilstrækkeligt til at statuere egentlige aftaler, herunder aftaler i 70 s forstand. Disciplinærudvalget har også lagt vægt på udskrifterne og oplysningerne fra hbold.dk og klubbens hjemmeside dateret 3. januar Disciplinærudvalget har i den forbindelse noteret sig, at der på udskriften fra klubbens hjemmeside under overskriften HCM henter tidligere landsholdsspillere er noteret torsdag, den 20. december 2012 kl. 14:15. Dette tidspunkt ligger efter den 14. december 2012, som efter Disciplinærudvalgets opfattelse er det korrekte skæringstidspunkt for fratagelsen af tilladelse til at indgå aftaler med spillere. Tidspunktet ligger også efter den 17. december 2012, som klubben har anført som tidspunktet, hvor klubben blev opmærksom på meddelelsen om fratagelsen af tilladelsen til at indgå aftaler med spillere. Derudover har Disciplinærudvalget noteret sig, at klubben i mailen af 9. januar 2013 til DHF selv beklagede fodfejlen med de mundtlige aftaler med nye spillere samtidig med, at klubben var på time out listen og i samme mail udtrykte håb om, at DHF kunne eftergive den omtalte bod i brevet af 7. januar 2013, da klubben ikke handlede i ond tro eller mod regler. Den omtalte bod er DHF s indstilling af en bøde på kr for manglende iagttagelse af Reglementet for kontraktforeninger og spillerkontrakter. Efter en samlet vurdering finder Disciplinærudvalget således, at HC Midtjylland ApS i strid med 70 i Reglementet for kontraktforeninger og spillerkontrakter har indgået aftaler med de to spillere, Martin Lysdal Hansen og Kristian Gjessing, på et tidspunkt hvor klubben ikke havde tilladelse til at indgå aftaler med spillere.

7 Ved fastsættelse af sanktionen har Disciplinærudvalget særlig lagt vægt på, at det har væsentlig betydning for håndboldsporten, at en klub overholder 70 og ikke indgår aftaler, hverken af mundtlig eller skriftlig karakter, før klubben har tilladelse fra DHF til at få registreret spillerkontrakter, og derudover at der er tale om to spillere, hvorefter sanktionen under hensyntagen hertil og sagens omstændigheder i øvrigt fastsættes til en bøde på kr Disciplinærudvalget pålægger i medfør af DHF s love 27, stk. 1, HC Midtjylland ApS at betale retsgebyret for behandlingen af denne sag. Retsgebyret udgør, jf. gebyrlisten, kr Afgørelsen kan i henhold til DHF s love 27, stk. 6, appelleres til DHF s Appeludvalg. En appel til DHF s Appeludvalg skal meddeles skriftligt inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist herfor til sekretariatet for det Disciplinærudvalg, der har truffet afgørelse i sagen og ledsages af et gebyr i henhold den til enhver tid gældende gebyrliste. Et sådant gebyr tilbagekaldes, såfremt appellanten får medhold. DHF s administration skal umiddelbart videresende appellen til DHF s Appeludvalg efter de herefter gældende retningslinjer, og der skal samtidig tilgå kopi af appellen til det Disciplinærudvalg, der har truffet afgørelse i sagen. Er afgørelsen ikke appelleret inden 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til parten, er afgørelsen endelig. HC Midtjylland ApS vil modtage faktura på beløbet kr samt retsgebyr kr Sigurd Slot Jacobsen / Claus Mundus-Pedersen Jens Bertel Rasmussen (formand) / Frank Smith (sekretær)

8

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg:

Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Hej Arne Gottlieb, Nedenstående følger min email kommunikation med advokat fuldmægtig, Milica Zecevic fra Advokatfirmaet, Keld Parsberg: Inden første mail, har jeg modtaget et telefonopkald fra Milica

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

DOM. 1) Silverbullit. v/christopher Hvitved Mclaughlin, Daniel Rosenthal Plon, Kristoffer Sjelberg og. Mads Michelsen

DOM. 1) Silverbullit. v/christopher Hvitved Mclaughlin, Daniel Rosenthal Plon, Kristoffer Sjelberg og. Mads Michelsen - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. august 2014 V-35-13 1) Silverbullit v/christopher Hvitved Mclaughlin, Daniel Rosenthal Plon, Kristoffer Sjelberg og Mads Michelsen (Alle

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere