Herefter får de udleveret deres lille pixibog, der på forhånd er udskrevet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herefter får de udleveret deres lille pixibog, der på forhånd er udskrevet."

Transkript

1 1.lektion Sang nr. 2 synges. Samtidig vises samtalebilledet, så eleverne kan se, hvordan bogstaverne kommer til jorden. Det er vigtigt at have fokus på teksten. Denne sang handler om, at der findes røde bogstaver, der kan synge og blå bogstaver, der bevæger sig. De er kommet til jorden og har brug for en god ven. Eleverne får denne vigtige opgave! Hver elev får deres bogstavmusikant af læreren. Det er vigtigt, at Bogstavmusikantens navn og lyd siges tydeligt og konsonanternes bevægelse vises for eleven, når de får den. Læreren har på forhånd printet og lamineret Bogstavmusikanterne. (De kan printes som pdf-filer under håndfonemer) Læreren har på forhånd valgt, hvem der skal have hvilken Bogstavmusikant. Hvis der er for mange bogstaver, passer læreren f.eks. på bænkefamilien. Når alle har fået deres bogstavmusikant, går de rundt mellem hinanden og hilser. De stiller sig foran hinanden og holder bogstavet foran sig, mens de siger: Goddag jeg hedder n og siger n. Goddag jeg hedder u og siger u. Derefter går de videre og hilser på et nyt bogstav. På den måde får de hørt mange af bogstavernes navne og lyde. Herefter får de udleveret deres lille pixibog, der på forhånd er udskrevet. Læreren skriver på tavlen. Min ven er Alle skriver det samme i deres pixibog, ved det første billede og slutter sætningen med at skrive det bogstav, de skal være ven med. (I denne lektion var der pludselig en elev, der tegnede sin Bogstavmusikant bag på forsiden, ved at bruge den som skabelon - en rigtig god idé. Så det fik alle lov til!!) Timen slutter med, at dukkerne og pixibøgerne bliver samlet ind af læreren.

2 2.lektion Alle elever får deres Bogstavmusikant af læreren. Derefter sætter de sig i en rundkreds. Læreren hjælper, så de sidder familievis (vokalerne, læbefamilien, fortungefamilien, bagtungefamilien, halsfamilien, bænkefamilien). Sang nr. 4 synges. Samtidig vises samtalebilledet, så eleverne kan se, at sangen handler om Bogstavmusikanterne, der bor på trappen, i huset (huse) og på bænken. Læreren har inden timen hentet instrumenter fra musik, så alle børn kan få et instrument. De 9 børn der har vokalerne får køller til xylofon (3 børn kan sagtens være fælles om 1 xylofon) De 5 konsonantfamilier får hver deres rytmeinstrumenter (fx claves, trommer, rasleæg, maracas guiro/ franskbrød ). Instrumenterne udleveres, og sangen synges igen. Denne gang spiller eleverne til det vers, der handler om deres Bogstavmusikant. Målet med at eleverne får forskellige instrumenter er, at de bedre kan huske hvilke bogstaver, der er i samme familie. Bagefter går de rundt mellem hinanden og hilser. De stiller sig foran hinanden og holder dukkerne foran sig, mens de siger: Goddag jeg hedder n og siger n Goddag jeg hedder u og siger u Denne gang bytter de bogstav inden de går videre og hilser på et nyt bogstav. På den måde, skal de lytte og huske flere bogstavers navne og lyde. Efter lidt tid, får de deres egen Bogstavmusikant igen. Pixibøgerne udleveres og læreren skriver på tavlen. Jeg spiller Alle skriver det samme i deres pixibog ved det andet billede. De laver derefter en tegning af det instrument, de spillede på, inden de afleverer Pixibøgerne til læreren

3 Timen slutter med, at Bogstavmusikanterne flytter ind. Læreren har lavet et hus, en trappe og en bænk på væggen. Her bor Bogstavmusikanterne hele året, når de ikke bruges i undervisningen! Et eksempel på hvordan det laves!

4 3.lektion De elever der har en vokal, henter deres bogstavmusikant fra trappen og stiller op foran tavlen i den rigtige rækkefølge: a,æ,e,i,y,ø,å,o,u. Sang nr. 6 synges. Denne sang handler om de ni vokaler, hvor fire har bred mund og fem har rund mund. Mens sangen synges, træder eleven, der har den Bogstavmusikant, der synges om, et skridt frem. Hørespil nr.7 høres. Herefter vises samtalebilledet og læreren fortæller, at vokalernes yndlingsleg er at klappe stavelser. De ni elever der har en Bogstavmusikant der er vokal, er i centrum for sprogarbejdet i denne time. De skal på skift finde på et ord, der starter med Bogstavmusikantens lyd. Ordet klappes i fællesskab. Læreren skriver derefter ordet op på tavlen og der prikkes vokaler. Målet er, at eleverne opdager at antallet af klap = antal vokaler! Bagefter får alle elever et kort fra stavelsesspillet, som læreren har printet og klippet ud inden timens start. (findes til gratis download under sprogspil på hjemmesiden) Eleverne går rundt mellem hinanden. De stiller sig foran hinanden to og to. Den ene siger hvad billedet på hans kort forestiller. Den anden klapper ordet i stavelser. Bagefter er det den anden, der siger hvad billedet på hendes kort forestiller og den første der klapper ordet i stavelser. Når de begge har klappet stavelser, bytter de kort og finder en ny at stille sig foran. Pixibøgerne udleveres og læreren skriver på tavlen. Vokaler klapper stavelser Alle skriver det samme i deres pixibog ved det tredje billede, inden de afleverer Pixibøgerne til læreren. Timen slutter med, at Bogstavmusikanterne sættes tilbage.

5 4.lektion De elever der har læbefamilien, henter deres bogstavmusikant fra huset og stiller op foran tavlen i den rigtige rækkefølge (m,p,b,v,f). Sang nr. 8 synges. Denne sang handler om læbefamilien. Der er fokus på bogstavnavn, bogstavlyd og bevægelse. Mens sangen synges, træder eleven, der har den Bogstavmusikant, der synges om, et skridt frem. (Alle konsonanters håndfonemer kan læres af de animerede Bogstavmusikanter på hjemmesiden under håndfonemer) Hørespillet 9 høres. Herefter vises samtalebilledet og læreren fortæller, at læbefamiliens yndlingsleg er at skelne lyde. De fem elever der har en Bogstavmusikant i læbefamilien, er i centrum for sprogarbejdet i denne time. De får lov til at vise, hvordan man skelner lyde. Læreren giver dem et billedkort fra skelnespillet. De får et kort,med et billede, der starter med den lyd, deres Bogstavmusikant har. Læreren har printet og klippet skelnespillet ud inden timens start. (findes til gratis download under sprogspil på hjemmesiden). De fem kort der starter med samme lyd, som kortene eleverne har fået af læreren, lægges på gulvet foran dem. De andre elever sidder og kigger på, mens de fem elever, en af gangen, finder det rigtige kort på gulvet. Bagefter henter alle elever deres Bogstavmusikant og stiller sig i en rundkreds. Læreren giver hver elev et kort med et billede, der starter med den lyd, deres Bogstavmusikant siger. Resten af kortene lægges på gulvet. Eleverne får lov til på skift, at finde kortet med den samme lyd, blandt de kort der ligger på gulvet. Det er en god idé at lade to børn finde kort ad gangen, så legen ikke tager for lang tid. Bagefter indsamler læreren kortene og pixibøgerne udleveres. Eleverne tegner to billeder, der starter med samme lyd. Pixibøgerne afleveres til læreren og Bogstavmusikanterne sættes tilbage.

6 5.lektion De elever der har fortungefamilien, henter deres bogstavmusikant fra huset og stiller op foran tavlen i den rigtige rækkefølge (s,n,l,t,d). Sang nr. 10 synges. Denne sang handler om fortungefamilien. Der er fokus på bogstavnavn, bogstavlyd og bevægelse. Mens sangen synges, træder eleven, der har den Bogstavmusikant, der synges om, et skridt frem. (Alle konsonanters håndfonemer kan læres af de animerede Bogstavmusikanter på hjemmesiden under håndfonemer) Hørespil nr.11 høres. Herefter vises samtalebilledet og læreren fortæller, at fortungefamiliens yndlingsleg er at finde forlyd. De fem elever der har en Bogstavmusikant i fortungefamilien, er i centrum for sprogarbejdet i denne time. De får lov til at vise, hvordan man finder forlyd. Der lægges fem billedkort på gulvet, der starter med de lyde deres Bogstavmusikanter har. Læreren har printet og klippet forlydspillet ud inden timens start. (findes til gratis download under sprogspil på hjemmesiden). I denne leg må de ikke finde det billede, der starter med den lyd, deres egen Bogstavmusikant har. I stedet skal de på skift tage et kort fra gulvet og give kortet til den kammerat, der har den rette bogstavmusikant. Hvis eleven der er ven med s f.eks. tager kortet med et billede af en nøgle, skal hun give det til ham, der er ven med n. Derefter er det denne elev, der skal finde et kort til en ny kammerat. Bagefter henter alle elever deres Bogstavmusikant og stiller sig i en rundkreds. Læreren lægger kort på gulvet, så der er et kort til hver elev. Eleverne får lov til på skift, at tage et kort og finde den kammerat, det passer til. Efterhånden som eleverne har fået et kort sætter de sig ned. I denne leg er det også en god idé, at to børn ad gangen finder kort, så legen ikke tager for lang tid. Målet med legen er, at eleverne får et større overblik over hinandens bogstavmusikanter og udvider deres lyd og bogstavkendskab.

7 6.lektion De elever der har bagtungefamilien, henter deres bogstavmusikant fra huset og stiller op foran tavlen i den rigtige rækkefølge (k,g,j). Sang nr. 12 synges. Denne sang handler om bagtungefamilien. Der er fokus på bogstavnavn, bogstavlyd og bevægelse. Mens sangen synges, træder eleven, der har den Bogstavmusikant, der synges om, et skridt frem. (Alle konsonanters håndfonemer kan læres af de animerede Bogstavmusikanter på hjemmesiden under håndfonemer) Hørespil nr. 13 høres. Herefter vises samtalebilledet og læreren fortæller, at bagtungefamiliens yndlingsleg er at sætte en forlyd sammen med et ord. De tre elever, der har en Bogstavmusikant i bagtungefamilien, er i centrum for sprogarbejdet i denne time. De får lov til at vise, hvordan en forlyd sammen med et ord danner et nyt ord. Læreren giver dem hver et billedkort fra forlyd-rimdelspillet. Læreren har printet og klippet forlyd-rimdelspillet ud inden timens start. (findes til gratis download under sprogspil på hjemmesiden). De andre elever sidder og kigger på, mens de tre elever på skift får et bogstav af læreren, der skal sættes sammen med ordet på tegningen på kortet og danne et nyt ord. Denne øvelse er meget svær for en del børn og læreren skal give meget støtte. Der vil være børn, der slet ikke kan høre det nye ord. Det er vigtigt at læreren opmuntrer og siger lyd, ord og nyt ord mange gange. Denne øvelse er vigtig at lære, for senere at kunne sætte lyde sammen og blive læser. Bagefter stiller alle elever sig op i en rundkreds og får et billedkort af læreren. Denne leg er meget lærerstyret. Eleverne får på skift en forlyd af læreren, der skal sættes sammen med deres ord. Det er vigtigt at vælge nogle forlyde, der sammen med billedkortet giver et ord, eleven kender. Selve processen i at sætte forlyd og ord sammen til et nyt ord er krævende. Derfor er det vigtig, at det nydannede ord er kendt for eleven.

8 7.lektion De elever der har halsfamilien, henter deres bogstavmusikant fra huset og stiller op foran tavlen i den rigtige rækkefølge (r,h). Sang nr. 14 synges. Denne sang handler om halsfamilien. Der er fokus på bogstavnavn, bogstavlyd og bevægelse. Mens sangen synges, træder eleven, der har den Bogstavmusikant, der synges om, et skridt frem. (Alle konsonanters håndfonemer kan læres af de animerede Bogstavmusikanter på hjemmesiden under håndfonemer) Hørespil nr. 15 høres. Herefter vises samtalebilledet og læreren fortæller, at halsfamiliens yndlingsleg er at lære nye ord. De to elever der har en Bogstavmusikant i halsfamilien er i centrum for sprogarbejdet i denne time. De får lov til at vise, hvordan ord hører sammen. Læreren har printet og klippet ordkendskabspillet ud inden timens start. (findes til gratis download under sprogspil på hjemmesiden). De andre elever sidder og kigger på, mens de to elever på skift finder tre kort der passer sammen fx stol, sofa og bord. Herefter skal overbegrebet findes: møbler. Målet med legen er, at eleverne får udvidet deres ordforråd og får fokus på at ord ofte tilhører en overkategori. Bagefter henter alle elever deres Bogstavmusikant. Klassen skal nu på opdagelse i forskellige faglokaler på skolen for at finde ord og overbegreber. Bagefter går alle tilbage og pixibøgerne udleveres. Alle tegner tre ord der passer sammen. Der kan eventuelt hentes hjælp i billederne fra ordkendskabspillet. Pixibøgerne afleveres til læreren og Bogstavmusikanterne sættes tilbage. De forskellige sproglege er samlet i fire brætspil, der kan bruges i det videre sprogarbejde. Spillet kan købes på hjemmesiden og findes under brætspil.

9 8.lektion De elever der har bænkefamilien, henter deres bogstavmusikant fra bænken og stiller op foran tavlen i den rigtige rækkefølge (q,x,c,z,w). Sang nr. 16 synges. Denne sang handler om bænkefamilien. Der er fokus på bogstavnavn og bogstavlyd, der deles med andre bogstaver. Mens sangen synges, træder eleven, der har den Bogstavmusikant der synges om, et skridt frem. Der vises ikke håndfonemer til disse bogstaver. Herefter vises samtalebilledet og læreren fortæller, at det specielle ved konsonanterne på bænken er, at de har ører i stedet for arme. De er derfor rigtig dygtige til at høre de andre bogstavers lyde. De fem elever der har en Bogstavmusikant i bænkefamilien, er i centrum for sprogarbejdet i denne time. Da de næste tre sange på Cdén handler om at kunne høre lydene i ord og skrive dem, bruges denne lektion på at lytte til anden lyd i ord. Billedkort fra de spil der er printet til de andre lektioner bruges. De fem elever trækker på skift et kort fra bunken med billedkort. De skal derefter finde både første og anden lyd i ordet. Læreren vurderer, om klassen skal fortsætte legen i makkerpar, små grupper eller fælles på klassen. Efter lidt tid stoppes legen. De fem elever der har en Bogstavmusikant i bænkefamilien er igen i centrum for sprogarbejdet, da de får lov til at vise de andre, hvordan man finder på nye ord. Læreren giver dem på skift to lyde, som eleverne skal finde et ord ud fra. Det er en fordel at veksle mellem ord der starter med vokal-konsonant, konsonant-vokal og to konsonanter. Vær opmærksom på, at det er lydene der afgør om ordet kan bruges og ikke ordets stavemåde. Ja kan godt blive til hjerte. Herefter udleveres pixibøgerne. Alle skriver to bogstaver og tegner et ord. Læreren kan evt. lave eksempler på tavlen. Pixibøgerne afleveres til læreren.

10 9.lektion Alle elever henter deres Bogstavmusikant. Sang nr. 18 synges. Samtidig vises samtalebilledet, så eleverne kan se, at sangen handler om, at konsonanterne tror, at de kan skrive ord med konsonanter. Derefter gentages legen fra 1.lektion, hvor eleverne går rundt mellem hinanden og hilser, stiller sig foran hinanden og holder Bogstavmusikanterne op foran sig, mens de siger: Goddag jeg hedder n og siger n Goddag jeg hedder u og siger u De bytter bogstav inden de går videre og hilser på et nyt bogstav. Eleverne vil opleve, at de kender og kan huske mange flere bogstaver og lyde end første gang. Bagefter introducerer læreren en opgave, der skal laves videre på i næste lektion. Alle elever får nogle blå stykker papir, hvor de skal skrive de konsonanter, der findes i deres navn. Bagefter får alle de elever, der har en Bogstavmusikant, der er konsonant, lov til at lægge Bogstavmusikanterne i en rundkreds på gulvet. Alle skal nu lægge deres blå sedler ved den rigtige bogstavmusikant. Når alle sedler er lagt, må eleverne hente deres konsonant / Bogstavmusikant og de blå sedler, der ligger ved siden af. Konsonanter i vores navne Læreren skriver derefter alle konsonanter på en planche og spørger hver enkel, hvor mange blå sedler de har. På denne måde, kan eleverne få en fornemmelse for, hvilke konsonanter der bruges mest i klassens navne. Når en elev har svaret, afleveres de blå sedler til læreren og Bogstavmusikanten sættes på plads. Når alle konsonanterne er sat på plads udleveres pixibøgerne og eleverne skriver deres navn. De bruger en rød farve til at skrive vokalerne med og en blå farve til konsonanterne. m 4 b 3 p 2 v 1 f 3 s 2 l 3 n 4 t 6 d 2 k 5 g 0 j 0 h 0 r 2 z 0 x 0 c 0 w 2

11 10.lektion Alle elever henter deres Bogstavmusikant. Sang nr. 20 synges. Samtidig vises samtalebilledet, så eleverne kan se, at sangen handler om, at vokalerne forklarer, at der både skal bruges vokaler og konsonanter i et ord. Derefter fortsættes legen fra sidste lektion. Denne gang er det røde stykker papir, der dels ud, hvor eleverne skal skrive de vokaler, der findes i deres navn. Bagefter får alle de elever, der har en Bogstavmusikant, der er vokal, lov til at hente deres Bogstavmusikant og lægge dem i en rundkreds på gulvet. Alle skal nu lægge deres røde sedler ved den rigtige bogstavmusikant. Når alle sedler er lagt, må eleverne hente deres vokal/bogstamusikant og de røde sedler der ligger ved siden af. Læreren skriver derefter alle vokalerne op på planchen og spørger hver enkel, hvor mange røde sedler de har. Nu får eleverne en fornemmelse af, hvilke vokaler, der bruges mest i klassens navne. Når en elev har svaret, afleveres de røde sedler til læreren. Klassen har nu en oversigt over hvilke bogstaver, der bruges mest i klassens navne. Herefter udleveres pixibøgerne og eleverne skriver alle de bogstaver, der bliver brugt i klassens navne. De kan evt. bruge en rød farve til at skrive vokalerne med og en blå farve til konsonanterne. Det kan være en fordel, at læreren skriver viser skrivevejen. På CD-R Skrivevejen, der kan købes på hjemmesiden, findes et godt materiale til at lære eleverne den rigtige skrivevej. på tavlen først og Pixibøgerne afleveres og Bogstavmusikanterne sættes på plads.

12 11.lektion Sang nr. 22 synges. Sangen handler om, hvordan man skriver og læser. Hørespil nr. 23 høres. Herefter vises samtalebilledet og læreren fortæller, at bænkefamiliens yndlingsleg er at sætte lyde sammen til ord. Og at det er ligesom at bygge med legoklodser. Læreren har printet og klippet tæl-lydespillet ud inden timens start. (findes til gratis download under sprogspil på hjemmesiden). Herefter får alle elever røde og blå legoklodser. De skal bygge deres navne med de rigtige farver. Herefter får de lov til at komme op til tavlen og vise deres legokombination. Læreren skriver navnene på tavlen, så eleverne ser det skrevne navn og legokoden samtidigt. Læreren hjælper med at få koden rigtig, hvis der ikke er valgt det helt rigtige antal klodser eller farverne er byttet om. Herefter udleveres pixibøgerne og eleverne tegner deres legokode og skriver deres navn nedenunder. Herefter afleveres pixibøgerne. Denne måde at arbejde med ord er beskrevet meget detaljeret under Byg og stav Niveau 1 på hjemmesiden. Her er en detaljeret beskrivelse af, hvordan der kan arbejdes med lydrette ord og sætninger i slutningen af 0.klasse. De følgende 4 niveauer henvender sig til 1.-2.klasse, hvor der tages fat på de ord, der ikke er lydrette. Metodikken er til gratis download.

13 12.lektion Sang nr. 24 synges. Sangen handler om, hvordan og hvorfor man læser. Herefter vises samtalebilledet, hvor to drenge sidder og læser en billedbog sammen med deres Bogstavmusikant. Alle elever henter deres Bogstavmusikant og sætter sig i en rundkreds. Læreren har taget en billedbog med, der læses højt. Det er vigtigt, at læreren er meget omhyggelig med at vise eleverne, hvordan man læser, ved at stille spørgsmål til tekst og billeder. På den måde bliver de aktive læsere/lyttere. Spørgsmål der kan stilles til bogen kunne være: Kig på forsiden - hvad bogen handler om? Hvem handler bogen om? Hvem får et problem? Hvordan forsøges problemet løst? Hvordan løses det? Hvordan ender bogen? Bagefter går klassen på biblioteket med deres Bogstavmusikant og låner en billedbog hver. Når de er tilbage i klassen, sætter de sig med Bogstavmusikanten og læser billedbogen højt for Bogstavmusikanten. Målet er, at de bliver bevidste om hvordan bøger læses. Samtidig får de sprogliggjort deres oplevelse af bogens billeder og brugt nogle af de strategier, læreren viste under sin oplæsning først i timen. Herefter udleveres pixibøgerne og eleverne tegner/skriver, hvilken bog de gerne selv ville kunne læse. Målet med lektionen er, at de begynder at se sig selv som læsere. Der vil blive lagt nogle eksempler ud på hjemmesiden i løbet af 2012, hvor der gives ideer til en genrepædagogisk tilgang til litteraturarbejdet i 0.klasse.

bogstav musikanterne www.bogstavmusikanterne.dk

bogstav musikanterne www.bogstavmusikanterne.dk bogstav musikanterne 1. Nu skal du høre! 2. Startsang 3. Bogstavmusikanterne 4. Bogstavsang 5. Vokaler 6. Vokalsang 7. Stavelsesleg 8. Læbesang 9. Skelneleg 10. Fortungesang 11. Forlydsleg 12. Bagtungesang

Læs mere

Beskrivelse af praksis

Beskrivelse af praksis Beskrivelse af praksis Introduktion til håndfonemer, klodser og instrumenter Det mest optimale er at tænke håndfonemer, legoklodser og instrumenter ind i klassens bogstavgennemgang i børnehaveklassen.

Læs mere

Byg og stav. Materialet består af i alt 5 niveauer og kan bruges i 0.-2.klasse og specialundervisningen.

Byg og stav. Materialet består af i alt 5 niveauer og kan bruges i 0.-2.klasse og specialundervisningen. Byg og stav - At farvekode (Lego), lydkode (instrumenter) og kroppen (håndfonemer) understøtter forståelsen af analysen-syntesen. - At eleverne kan klappe stavelser. - At eleverne kan stave til korte lydrette

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Bevægdi neor d or dkl as s er pånyemåder AfS of i ewi e s e Hans e n Mål gr uppe: 1. 3. k l as s e Undervisningsforløb 1.-3. klasse Bevæg dine ord ordklasser på nye måder Undervisningsaktiviteter til arbejdet

Læs mere

LUS LæseUdviklingsSkema

LUS LæseUdviklingsSkema LUS LæseUdviklingsSkema Anna Trolles Skole Læseudvikling 1.-3. klasse At lære at læse er en lang proces, som aldrig stopper. Læsning og skrivning går hånd i hånd og er derfor begge en del af LUS For nogle

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Børnehaveklassen Krebs. Årsplan 2015 2016 (Dansk Matematik ST)

Børnehaveklassen Krebs. Årsplan 2015 2016 (Dansk Matematik ST) Tid og fagligt område Årsplan 1. periode Fra skolestart til efterårsferien. Uge 33-42 Aktivitet Læringsmål Opstart i børnehavekassen Emne: Mig selv og min familie Børnene tegner selvportrætter. Der klippes

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåas

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåas qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj Begynderlæsning på Hurup skole klæøzxcvbnmqwertyuiopåas Indskolingen dfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq

Læs mere

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440 Klasse: 6.x og y Fag: Tysk (Observering af 2. rang) Dato: 24.10.12. Situation: Stafette mit Zahlen Temaer: Igangsætning og mundtlighed Tema Person Beskrivelse: Hvad bliver der sagt? Hvad sker der? Igangsætning

Læs mere

Med Jesus i båden -2

Med Jesus i båden -2 Med Jesus i båden -2 Jesus redder Mål: At opmuntre børnene. Vi fortæller dem, at Jesus kender den situation, de befinder sig i. Vi fortæller dem, at Jesus hører dem og hjælper dem, når de kalder på ham.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 1. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig 1 Kære underviser Håber denne oversigt over materialer til bogen Klar til at knække

Læs mere

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen Alting starter et sted Hvis alle undervisere vidste, hvilken betydning børnehaveklasselederen kan have for børnenes senere succes i skolen med læsning

Læs mere

Snak om det Undervisningsmateriale til indskolingen

Snak om det Undervisningsmateriale til indskolingen Snak om det Undervisningsmateriale til indskolingen Øvelse 1: Snak om tegnefilmen Formålet med denne øvelse er at styrke elevernes evne til at sætte sig ind i hvordan andre har det. Øvelsen skal hjælpe

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE

IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE DEN KONKRETE FREMGANGSMÅDE Tekstliggørelse er med vilje en meget enkel metode, som ikke kræver specielle indkøb eller nye færdigheder. Det er vigtigt, fordi dagligdagen

Læs mere

Leg med vokallyde og sproglige begreber

Leg med vokallyde og sproglige begreber Leg med vokallyde og sproglige begreber Af Bodil Hessellund Med vokaltæppet kan man fordybe sig i aktiviteter rettet mod de fire sproglige dimensioner fra Undervisningsministeriets sprogvurdering. Ved

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Feltobservation d. 1/12 2015: (16 elever i klassen)

Feltobservation d. 1/12 2015: (16 elever i klassen) Feltobservation d. 1/12 2015: (16 elever i klassen) 1 Lasse og jeg går ind i klassen sammen med matematiklæreren. Da vi kommer ind, er der én lærer i 2 forvejen og én psykolog. En elev siger: Wow, nu er

Læs mere

Sprogudvikling og støtte i udviklingen af sproget hos børn fra 0-3 år. Den tidlige indsats

Sprogudvikling og støtte i udviklingen af sproget hos børn fra 0-3 år. Den tidlige indsats Sprogudvikling og støtte i udviklingen af sproget hos børn fra 0-3 år Den tidlige indsats Indledning Med denne lille pjece om sprog har vi valgt meget kort at trække nogle af de ting frem, der er vigtige,

Læs mere

Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling?

Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling? Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling? Få svarene her. Forældrefolder Langmark Kære Forældre Vi vil med denne folder give inspiration til, hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen Læseevaluering på begyndertrinnet Indhold Indledning........................................................ 4 Hvordan skal læseevalueringsen gennemføres?.....................

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Øvelse 1: Snak om tegnefilmen Formålet med denne øvelse er at styrke elevernes evne til at sætte sig ind i hvordan andre har det. Øvelsen skal hjælpe

Læs mere

Gå til cirkel med opgave (Lydér med partner) 3.

Gå til cirkel med opgave (Lydér med partner) 3. Gå til cirkel med opgave (Lydér med partner) 3. Et opgaveark (2 sider), men numrene 1-16 ud for hver linje og røde og blå farvemarkeringer for vokalerne og konsonanterne. Her er 16 nummererede kort, der

Læs mere

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Lektion 1-2 Lytte til historie Hvad gør læreren? a. Læreren indretter et hjørne af klassen til læsehjørne. Eleverne skal sidde (hvis muligt) i kreds,

Læs mere

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER 19 1 GENEREL INDFØRING Velkommen ordlæsekursus. Her skal I lære nogle strategier til at læse ord, I ikke kender forhånd. I skal være smarte og bruge strategier, når I ser

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne

Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne Materialets formål Med undervisningsmaterialet ønsker Hjerteforeningen at give lærerne et nemt redskab til at få mere leg

Læs mere

Med Jesus i båden -1

Med Jesus i båden -1 Med Jesus i båden -1 Jesus kalder Mål: At give børn en forståelse for, at Jesus kalder på dem og ønsker, at de skal følge ham i deres liv. Tekst: Mark. 1, 14-20 + Luk. 5, 1-11 (Jesus kalder sine disciple).

Læs mere

Selvtillidsøvelser. SELVTILLIDSØVELSER. Stille elever klar til forandring? www.turbineforlaget.dk

Selvtillidsøvelser. SELVTILLIDSØVELSER. Stille elever klar til forandring? www.turbineforlaget.dk Selvtillidsøvelser Du kan her finde selvtillidsøvelser, som kan hjælpe eleverne med at overvinde de udfordringer, de står overfor. Øvelserne kan hjælpe eleverne med at mestre svære opgaver. Øvelserne har

Læs mere

Indskoling - et legende og lærende univers

Indskoling - et legende og lærende univers Indskoling - et legende og lærende univers Rammer for et positivt og fleksibelt læringsmiljø Sprogarbejde Litteraturundervisning Bogproduktion Læseundervisning Projektarbejde Mål og evaluering i børnehøjde

Læs mere

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder.

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. (Ingvar Lundberg, svensk professor i læsning) Denne pjece

Læs mere

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse.

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse. ~ 2 ~ Læsefolder til forældrene i 3. og 4. klasse Kære forælder I 3. og 4. klasse er dit barn godt i gang med at læse og skrive. Barnets læsning vil i løbet af 3. og 4. klasse udvikle sig, så barnet læser

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Bamse på klassebesøg - event for 0. klasse

Bamse på klassebesøg - event for 0. klasse Bamse på klassebesøg - event for 0. klasse Introduktion Ideen med Bamse på klassebesøg er, at eleverne i fællesskab med en slags maskot arbejder med emner, der har relation til det brede positive sundhedsbegreb.

Læs mere

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud FORÆLDREPJECE SPROG Indhold Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud 3 Gode råd 3 Sprogforståelse 5 Når der er knas med sproget 5 Sprogvurdering 6 Sprogarbejdet i Elsted Dagtilbud 7 Sprogvejleder

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12. Kursusmappe Uge 19 Emne: Nørd Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.10 Uge 19 l Nørd Det har sneet igen, og alle de H er, der var

Læs mere

Spilleregler. ê ê ê ê ê ê ê ê

Spilleregler. ê ê ê ê ê ê ê ê Spilleregler Vokaljagt med aberne I skal i fællesskab spille mod aberne. Det gælder om, at finde alle vokalparrene, inden I har fået vendt de 6 aber. Man må vende lige så mange brikker, man tør, indtil

Læs mere

Årsplan 0.klasse 2015/16

Årsplan 0.klasse 2015/16 Årsplan 0.klasse 2015/16 Sprog: Kompetenceområdet sprog indeholder seks færdigheds- og vidensområder: Samtale, fortælling, sproglig bevidsthed, skrivning, læsning, it og digitale medier. Herunder er også

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig)

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig) BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER JEG ER FREDE (men det er ikke altid det de andre kalder mig) Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 25. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 25 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 25. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 25 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 25 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 25 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge25_verden_omkring_mig.indd 1 06/07/10 11.42 Uge 25 l Verden omkring

Læs mere

Musical med bogstavmusikanterne

Musical med bogstavmusikanterne Musical med bogstavmusikanterne En musisk vej ind i læsningen Skrevet af Mette Bech Baggrund Musicalen med bogstavmusikanterne er udviklet af Mette Bech. Børnehaveklassen på Højelse skole har siden 2006

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Vejledende læsehandleplan asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd for teamet

Læs mere

Tak Tik (Endeligt udkast) 8.A Sunds Skole

Tak Tik (Endeligt udkast) 8.A Sunds Skole Tak Tik (Endeligt udkast) Af 8.A Sunds Skole 1. INT. UDE I S GARAGE DAG (14), (14) og (14) kommer ind. De står derovre. Hun peger på nogle sodavand, som står på en reol. Lorte prøve. Ja! Hvem fanden ved

Læs mere

Jeg siger det der står på næste side. (Sideskift er angivet ved større linjeafstand og opgaveskift er angivet ved at de første ord er understreget)

Jeg siger det der står på næste side. (Sideskift er angivet ved større linjeafstand og opgaveskift er angivet ved at de første ord er understreget) Kære underviser Når børnene har gået i skole i mellem en og to uger, laver jeg denne test, for at se hvor gode hvert barn er er til at omsætte det de får at vide til en tegning. Den er inspireret af den

Læs mere

STØT BARNETS SPROGUDVIKLING IDEHÆFTE TIL FORÆLDRE, PÆDAGOGER & DAGPLEJEN

STØT BARNETS SPROGUDVIKLING IDEHÆFTE TIL FORÆLDRE, PÆDAGOGER & DAGPLEJEN STØT BARNETS SPROGUDVIKLING IDEHÆFTE TIL FORÆLDRE, PÆDAGOGER & DAGPLEJEN Tale-hørekonsulenterne PPR Brønderslev Tal med dit barn Børn lærer sprog, når de er sammen med vigtige personer i deres liv, især

Læs mere

Den magiske krystalkugle

Den magiske krystalkugle Den magiske krystalkugle En historie i 12 kapitler Af Hans Ole Herbst & Henriette Langkjær Illustreret af Katrine Clante Som udgangspunkt foreslås det, at litteraturarbejdet med inddeles i følgende faser:

Læs mere

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag).

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag). Sproglig udvikling Sammenhæng: Dit barns sproglige udvikling- et fælles ansvar. Der er ingen tvivl om at sproget er en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger sproget til at tænke med, og til at kommunikere

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Bogstavserien består af en serie hæfter, der starter med a 1

Bogstavserien består af en serie hæfter, der starter med a 1 Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Bogstavserien består af en serie hæfter, der starter med a 1 -bogen og slutter med g- bogen.

Læs mere

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING STRANDPARKSKOLEN Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING Strandparkskolen Støt dit barns læseindlæring 2 LÆSEINDLÆRING Læsning er med til at stimulere dit barns sproglige

Læs mere

Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat

Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat Alle deltagere står i en rundkreds med en person i midten. Alle deltagere i kredsen har en plads, enten ved et kryds på jorden, en

Læs mere

Et klasselokale er fyldt med elever der sidder og kigger op mod tavlen. En lærer går rundt oppe ved tavlen og stopper pludselig op.

Et klasselokale er fyldt med elever der sidder og kigger op mod tavlen. En lærer går rundt oppe ved tavlen og stopper pludselig op. 1. INT. KLASSLOKALE - DAG Et klasselokale er fyldt med elever der sidder og kigger op mod tavlen. En lærer går rundt oppe ved tavlen og stopper pludselig op. LÆRER Søren. Vil du venligst læse op fra side

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

Uhu en vampyr! Til læreren. Vejledning: Indhold: 1. ordliste 2. ordkort 3. dominospil 4. miniscrabble 5. ord med G 6. opgaver 7. skriv med 8.

Uhu en vampyr! Til læreren. Vejledning: Indhold: 1. ordliste 2. ordkort 3. dominospil 4. miniscrabble 5. ord med G 6. opgaver 7. skriv med 8. E K S T R A S I D E R T I L Side 1 Uhu en vampyr! Til læreren Indhold: 1. ordliste 2. ordkort 3. dominospil 4. miniscrabble 5. ord med G 6. opgaver 7. skriv med 8. krydsord L Æ S L Y D R E T 3 Vejledning:

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Børn i bevægelse. Legekoncept med 14 sjove lege. Baggrund. Brug legene hver dag. Legene kan du også finde på: Idé. Sådan kommer I/du i gang.

Børn i bevægelse. Legekoncept med 14 sjove lege. Baggrund. Brug legene hver dag. Legene kan du også finde på: Idé. Sådan kommer I/du i gang. Børn i bevægelse Legekoncept med 14 sjove lege Legene stimulerer børns motoriske udvikling og kan gøre bevægelse til det lette valg i hverdagen for professionelle, der arbejder med udvikling af børns motorik.

Læs mere

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik Krumsø Fri- og Kostskoles Læsepolitik Indhold: Formål med Krumsøs læsepolitik...2 Krumsø Fri- og Kostskoles mål med læsning...2 Forventet læseniveau på de enkelte klassetrin...3 Læsehastighed...4 Fremgangsmåde

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

http://www.czqykids.com/main.asp

http://www.czqykids.com/main.asp Studerendes navn: Lise Vinter Dam Madsen Frydenstrand Studienummer: PS10405 E-mail.: smukke8@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. I 3 Praktikperiode Praktik fra til dd.mm.år: 01.02-2013 til 30.07-2013

Læs mere

Fase 3 Små ikke lydrette ord lange nonsensord og ord med flere drillelyde

Fase 3 Små ikke lydrette ord lange nonsensord og ord med flere drillelyde Fase 3 Små ikke lydrette ord lange nonsensord og ord med flere drillelyde dem hen tog var nok dog men den da far har forbi nok ind dag fik mange fordi også med er til stor der år vil meget kun mon når

Læs mere

Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER

Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER Lege på legepladsen Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER Rytmik Gå tur Rytmik Spise i frokoststuen Aktiv Spille spil INTRODUKTION Offentlig Intimitet Privat Aktivitet Se på legeplads Passiv Alene Lytte Fællesskab

Læs mere

Begynderlæseindlæring på Årby Skole, LBL

Begynderlæseindlæring på Årby Skole, LBL Begynderlæseindlæring på Skole, LBL Giv mit barn læsehunger det beder jeg om med brændende hjerte. For jeg vil så gerne at mit barn skal få i sin hånd nøglen til eventyrlandet hvor de dejligste af alle

Læs mere

ÅRSPLAN I DANSK 3. KLASSE

ÅRSPLAN I DANSK 3. KLASSE ÅRSPLAN I DANSK 3. KLASSE 2014/2015 Lærer: Boushra Chami Uge Emne Formål og aktiviteter 33 Repetition af alfabetet: Hvilke er vokaler/konsonanter? 34 Bogstavernes - form og lyd 35 Arbejde med stavelser,

Læs mere

Dobbelt cirkel. Quiz og byt. Quiz og byt kort til kapitel 7 Forløbet om sætninger og tekstopbygning fra bogen Klar til at knække læsekoden.

Dobbelt cirkel. Quiz og byt. Quiz og byt kort til kapitel 7 Forløbet om sætninger og tekstopbygning fra bogen Klar til at knække læsekoden. Quiz og byt kort til kapitel 7 Forløbet om sætninger og tekstopbygning fra bogen Klar til at knække læsekoden. Her er 0 forskellige kort, som kan bruges til quiz og byt (Cooperative Learning). De kan også

Læs mere

Fase 2 Drillelyde. som. kom. sine fra. lang. jeg. glad. nej. mig. et tid. mod her. dig. sig. skal

Fase 2 Drillelyde. som. kom. sine fra. lang. jeg. glad. nej. mig. et tid. mod her. dig. sig. skal Fase 2 Drillelyde som sine fra kom os hele have bliver ham lang nok så om ned ved jeg glad ud nej mig alt et tid mod her skal dig sig at gik Mål At farvekode (lego), lydkode (instrumenter) og kroppen (håndfonemer)

Læs mere

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Trolderim

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Trolderim Dialogisk læsning - Lotte Salling Trolderim DIALOG OG AKTIV DELTAGELSE I OPLÆSNINGEN Samtaleideer og sprogaktiviteter til bogen Trolderim af Lotte Salling. For børn i indskolingsalderen. RIMORD: Eksempel:

Læs mere

Hurtig, hurtigere, hurtigst

Hurtig, hurtigere, hurtigst Hurtig, hurtigere, hurtigst Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min., og som udgangspunkt vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet

Læs mere

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud Et godt valg -4 Daniel vælger at søge Gud Mål: Børnene opmuntres til at søge Gud. Når vi søger ham, vil Gud vise sige for os, og vi vil få lov til at kende ham. Når vi kender ham, vil vi også stå fast

Læs mere

Karlstadmodellen. Vingsted 17. September 2015. Ellen Bjerre Jensen Mette Sørensen PPR Køge

Karlstadmodellen. Vingsted 17. September 2015. Ellen Bjerre Jensen Mette Sørensen PPR Køge Karlstadmodellen Vingsted 17. September 2015 Ellen Bjerre Jensen Mette Sørensen PPR Køge Karlstadmodellen En model baseret på et humanistisk menneskesyn: Frihed Værdighed Ansvar Social - Lighed (Egen)kraft

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 23. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 23. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1 Uge 23 Emne: Min krop Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge23_minkrop.indd 1 06/07/10 11.41 Uge 23 l Min krop Hipp har det bedre og nyser ikke

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse Selam Friskole Fagplan for 0. klasse Formål Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte

Læs mere

Dansk a rsplan 1. a rgang 2014/2015

Dansk a rsplan 1. a rgang 2014/2015 Dansk a rsplan 1. a rgang 2014/2015 Dansk på 1.årgang Lærer: MK Uge Fælles mål Læringsmål Materiale og aktiviteter Organisering Evaluering og opfølgning Uge 33-38 Hvad er målet med perioden? Klassen skal

Læs mere

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen

ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om alkohol. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Med Jesus i båden -3

Med Jesus i båden -3 Med Jesus i båden -3 Jesus udfordrer Mål: Forklar børnene, at Jesus udfordrer dem, der vil leve med ham, så de kan lære at stole på ham. På denne måde kan Jesus gøre det umulige igennem os. Tekst: Matt.

Læs mere

Ugebrev 37 Indskolingen 2015

Ugebrev 37 Indskolingen 2015 Ugebrev 37 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære alle sammen. Så er det ved at være tid til forældremøde. På tirsdag kl. 19.00 mødes vi i Baunen og starter fælles. Hvis I ikke allerede har set indbydelsen/dagsordenen,

Læs mere

DUET MODUL 1-2. Dansk for begyndere lærervejledning og kopiark. Alfabeta. Joanna Haskiel Kirsa Freimann Olesen

DUET MODUL 1-2. Dansk for begyndere lærervejledning og kopiark. Alfabeta. Joanna Haskiel Kirsa Freimann Olesen 4 1 2 3 5 6 7 8 DUET MODUL 1-2 Dansk for begyndere lærervejledning og kopiark Joanna Haskiel Kirsa Freimann Olesen Alfabeta 1 2 3 4 5 6 7 8 DUET Dansk for begyndere lærervejledning og kopiark Joanna Haskiel

Læs mere

Årsplanen for Børnehaveklassen 2015/16

Årsplanen for Børnehaveklassen 2015/16 Årsplanen for Børnehaveklassen 2015/16 Nord-Vest Privatskole er en skole med flest børn af irakisk og libanesisk herkomst. Vi bestræber os på, at udviklede de tosprogede børns danske og arabiske sprog

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Københavnerdrenge skal lære nye vaner på camp

Københavnerdrenge skal lære nye vaner på camp Københavnerdrenge skal lære nye vaner på camp Af: Helle Lauritsen Formålet med KøbenhavnerAkademiet er en blanding af læring og dannelse. 108 drenge tog til Tisvildeleje for at stave, læse og regne være

Læs mere

Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe

Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe Generelt for klassen: 0.-1.c består af 5 elever, 2 piger og 3 drenge. Heraf går 3 elever

Læs mere

katastrofen rammer Når Vejledning 0.-3. klasse til temaer og elevaktiviteter

katastrofen rammer Når Vejledning 0.-3. klasse til temaer og elevaktiviteter Når katastrofen rammer Vejledning til temaer og elevaktiviteter 0.-3. klasse Indhold 3 Til underviseren 4 Skole 6 Nødhjælp 7 Leg og tryghed 8 Fold og klip Til underviseren Aktiviteterne handler om nødhjælp

Læs mere

Er tiden løbet fra samling?

Er tiden løbet fra samling? AF rikke WetteNdorFF Er tiden løbet fra samling? Foto: EiDsvoll museums Fotosamling 6 Danmarks EvaluEringsinstitut SAMLING Siden daginstitutionens spæde barndom har samling spillet en central rolle i den

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Græsset graves af i weekenden i uge 44 og hertil er der ikke behov for yderligere hjælp.

Græsset graves af i weekenden i uge 44 og hertil er der ikke behov for yderligere hjælp. UGEBREV nr. 10 uge 43 Årgang 6 Teater På torsdag den 29. oktober kommer Syddjurs Egnsteater og spiller teater for os. De skal spille stykket "Det Blå Bjerg" i aulaen. Der kommer sandsynligvis også børn

Læs mere

Lola og Niko. Til læreren. Vejledning:

Lola og Niko. Til læreren. Vejledning: E K S T R A S I D E R T I L Side 1 Lola og Niko Til læreren Indhold: 1. ordliste. ordkort 3. dominospil 4. miniscrabble 5. ord med blødt G 6. opgaver 7. skriv med 8. krydsord L Æ S L Y D R E T 3 Vejledning:

Læs mere

Kort vejledning til undervisning og øvelser i Rigtig dansk

Kort vejledning til undervisning og øvelser i Rigtig dansk Kort vejledning til undervisning og øvelser i Rigtig dansk INDHOLD Hvilke holdtyper egner Rigtig dansk sig til?... 2 Hvordan kan undervisningen tilrettelægges til hold med løbende optag/differentieret

Læs mere

DB Evaluering oktober 2011

DB Evaluering oktober 2011 DB Evaluering oktober 2011 Matematik Vi har indarbejdet en hel del CL metoder i år: gruppearbejde, "milepæle" og adfærdsmæssige strategier. Eleverne er motiverede for at arbejde som et team. Hele DB forstår

Læs mere

Ugebrev 47 Indskolingen 2014

Ugebrev 47 Indskolingen 2014 Ugebrev 47 Indskolingen 2014 Fælles info: Ingen særlig fællesinfo i denne uge. Håber I alle får en god weekend! På indskolingens vegne Rengøring: Uge Børnehaveklassen 1. og 2. klasse 3. klasse 46 Malou

Læs mere

Lærerguide instruktion

Lærerguide instruktion Lærerguide instruktion I skolestarten er det en stor hjælp for eleverne at få vist en tydelig tekststruktur. Det gør det lettere for dem at få en forståelse for, at tekster er bygget op af forskellige

Læs mere

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger Kurser efterår 2014 - nu også for børnehavepædagoger Kære børnehavepædagoger I har modtaget en folder fra Center for Undervisningsmidler, henvendt til pædagoger, der arbejder med kommende skolestartere.

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Dendagmi nt eks t f i kens t emme AfL e nal i s ei bs e n Mål gr uppe: 3. 4. k l as s e Undervisningsforløb 3.-4. klasse Den dag min tekst fik en stemme Et undervisningsforløb med drama som fortolkningsmetode

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Læreplaner 2015. Status/sammenhæng eller årsag for valg af indsatsområder

Læreplaner 2015. Status/sammenhæng eller årsag for valg af indsatsområder Læreplaner 2015 Overskriften for indsatsområdet: Sproglig udvikling Status/sammenhæng eller årsag for valg af indsatsområder Sprog er en vigtig forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med

Læs mere