Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv København K CVR-nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02"

Transkript

1 Årsrapport // 08

2 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv København K CVR-nr.: Hjemsted: København, Danmark Telefon: Telefax: Internet:

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Koncernstruktur 5 Ledelsens beretning 6 - Hoved- og nøgletal 6 - Udvikling i koncernens aktiviteter 10 - Nordicoms resultat fordelt på forretningsområder 12 - Nordicoms resultat fordelt på geografiske områder 18 - Mål og strategi 22 - Forventninger til Vidensressourcer 24 - Miljø 24 - Risikofaktorer 26 - Begivenheder efter 31. december Aktionærforhold 33 Ledelsespåtegning 41 Den uafhængige revisors påtegning 42 Årsregnskab 44 - Resultatopgørelse 46 - Balance 48 - Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger 50 - Egenkapitalopgørelse 52 - Pengestrømsopgørelse 55 Noter 58 3

4 nordicom I selskabsoplysninger Selskabsoplysninger Bestyrelse Torben Schøn Født 1961 Formand for bestyrelsen Indvalgt i bestyrelsen i april 2003 Advokat og partner i Bech Bruun Øvrige bestyrelsesposter: API Property Fund Denmark P/S (formand) Bagermester Johan Frederik Aschengreens Legat Cinemaxx Danmark A/S Eclair ApS Executive Hotels A/S Investeaa Sweden Properties A/S Investea German High Street II A/S Optima SA SICAR (formand) Saremo Hotels Germany A/S Wexøe Aviation ApS Ole Vagner Født 1949 Indvalgt i bestyrelsen i september 2008 Direktør i Vagner Holding A/S m.fl. Øvrige bestyrelsesposter: Capinordic A/S Capinordic Bank A/S Center Syd A/S Copenhagen Residential A/S Domino, Norrköping A/S (formand) Handels- og Investeringsselskabet Hegedal A/S Helgstrand Dressage A/S HFI Holding A/S HFI-Invest A/S Højhuset Mørkhøj A/S Kefren DK Holding I A/S Kefren A/S Lomax A/S (formand) Ncom A/S Tellusborgvägen Holding A/S Timotejen Holding A/S Direktion Michael Vad Petersen Født 1958 Næstformand for bestyrelsen Indvalgt i bestyrelsen i april 2007 Adm. direktør i RE-CONSULT Denmark A/S og MVP-Invest Holding ApS Øvrige bestyrelsesposter: Casadania A/S Axel W. Nielsen A/S (formand) Niels Troen Født 1957 Adm. direktør siden 1. december 2008 Søren Pind Født 1969 Indvalgt i bestyrelsen i april 2008 Medlem af folketinget og kontaktdirektør for webbureauet Propeople Ole Stensbro Født 1963 Underdirektør siden 1. februar 2008 og direktør siden 1. december 2008 Revision Selskabets generalforsamling har valgt Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Birkerød Kongevej 25C, 3460 Birkerød som revisor. Per Mellander Født 1942 Indvalgt i bestyrelsen i april 2007 Direktør i Per Mellander AB Øvrige bestyrelsesposter: Conphia Sàrl (formand) Per Mellander AB Kwik Sew Europe AB Pyttan Holding AB 4

5 nordicom I koncernstruktur Koncernstruktur Nordicom A/S Komplementarselskabet af 3. april 2007 ApS Nordicom Udvikling A/S Nordicom Ejendom A/S Nordicom Finans A/S Nordicom Parking A/S Nordicom Sverige A/S Nordicom Tyskland A/S Langebrogade K/S Rønne Allé ApS Nordicom Boligejendomme A/S Nordicom Sverige AB Nordicom Holding GmbH Havnestaden ApS Nordicom Byejendomme A/S Kanalparken A/S Nordicom Växjö AB Nordicom Deutschland GmbH Skærgården, Egå ApS Nordicom Domicilejendomme A/S Hejrevej København NV ApS Nordicom Linköping AB Nordteam I. GmbH Emdrup Have ApS Nordicom Butiksejendomme A/S Nordicom Norrköping AB Nordteam II. GmbH Astersvej ApS Nordicom Logistik- & Produktionsejendomme A/S Nordicom Västeräs AB Nordteam III. GmbH Hammershøj ApS Nordteam IV. GmbH Amager Strandvej ApS Nordteam V. GmbH Emdrup Park ApS Nordteam VI. GmbH Fyrholm ApS Lindholm ApS Ballerup Idrætsby ApS Enghave Brygge ApS Skråningshusene ApS Ved Stigbordene ApS Susågaarden ApS Randlevvej ApS 5

6 nordicom I ledelsens beretning Hoved- og nøgletal Koncernens hovedtal Resultatopgørelsen (DKK 1.000) ) Omsætning Driftsomkostninger Værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning Regulering til dagsværdi, netto Realiserede avancer ved salg af investerings- og domicilejendomme Bruttoresultat Personale og andre eksterne omkostninger Resultat af associerede virksomheder Afskrivninger Resultat af primær drift Finansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Balance (DKK 1.000) ) Aktiver Langfristede materielle og immaterielle aktiver Langfristede finansielle aktiver Projektbeholdninger og øvrige omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrømme (DKK 1.000) ) Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra investering Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt ) Hoved- og nøgletal for 2004 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis for indregning af acontoavancer på projektbeholdninger præsenteret i årsrapporten for

7 nordicom I ledelsens beretning Nøgletal DKK ) Selskabskapital Forrentning af egenkapital før skat -21,7 22,7 59,2 52,6 15,9 Forrentning af egenkapital efter skat -16,9 20,0 42,7 39,2 11,6 Børskurs, ultimo Aktiekursstigning i kurspoint Indre værdi pr. aktie, ultimo Resultat pr. aktie før skat Resultat pr. aktie efter skat Udbytte pr. aktie (kr.) 0,0 14,0 13,0 12,0 11,0 Direkte afkast (udbytterate) 0,0 1,7 1,4 5,1 6,3 Kurs/indre værdi, ultimo 0,2 1,8 2,2 3,6 1,3 Udbytteprocent 0,0 17,0 9,6 10,0 55,3 Price Earning Cashflow pr. aktie -13,8 97,3 113,7-21,7-177,5 Soliditet (%) 18,5 23,8 24,0 23,5 21,6 Antal medarbejdere i koncernen ) Hoved- og nøgletal for 2004 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis for indregning af acontoavancer på projektbeholdninger præsenteret i årsrapporten for Ovennævnte nøgletal er beregnet i henhold til definitionerne udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2005 jf. oversigten næste side. 7

8 nordicom I ledelsens beretning Nøgletallene er beregnet ud fra følgende formler: Forrentning af egenkapital før skat Resultat før skat * 100 Gennemsnitlig egenkapital Forrentning af egenkapital efter skat Resultat efter skat * 100 Gennemsnitlig egenkapital Indre værdi pr. aktie, ultimo Egenkapital, ultimo Antal aktier, ultimo Resultat pr. aktie før skat Resultat før skat * 100 Gennemsnitligt antal aktier Resultat pr. aktie efter skat Resultat efter skat * 100 Gennemsnitligt antal aktier Direkte afkast (udbytterate) Udbytte pr. aktie * 100 Børskurs Kurs/indre værdi, ultimo Børskurs Indre værdi pr. aktie Udbytteprocent Foreslået udbytte Årets resultat Price Earning Børskurs Resultat pr. aktie Cashflow pr. aktie Cashflow fra driftsaktivitet Udvandet gennemsnitlig antal aktier Soliditet (%) Egenkapital, ultimo * 100 Passiver, ultimo 8

9 Se mere på / Bolig / Referencer / Hammershus, Helsingør I dette højhus, baseret på Jan Utzons skitser, har Nordicom indrettet 22 luksuslejligheder

10 nordicom I ledelsens beretning Udvikling i koncernens aktiviteter Resultat før skat udgør -263,1 mio kr. (2007: 292,1 mio. kr.) og er i overensstemmelse med de nedjusterede resultatforventninger offentliggjort den 6. marts Koncernen oplevede i 2008 en betydelig tilbagegang i forhold til 2007 med en omsætningsreduktion på 202,2 mio. kr. fra 755,1 mio. kr. i 2007 til 552,9 mio. kr. i Tilbagegangen skyldes imidlertid alene færre afleverede udviklingsprojekter, idet Nordicoms lejeindtægter fik en tilfredsstillende fremgang på 55,8 mio. kr. (28,4 %) svarende til 252,2 mio. kr. (2007: 196,4 mio. kr.). Bruttoresultat endte på 26,1 mio. kr. (2007: 471,1 mio. kr.). Faldet skyldes overordnet betydeligt dårligere markedsforhold på udviklingsområdet samt negative dagsværdireguleringer som følge af den globale finanskrise og generelle negative markedsudvikling. På trods af at markedet for projektudvikling har haft store udfordringer i 2008, betyder den foretagne diversificering af Nordicoms aktiviteter, at der opnås stigende indtjening på koncernens færdige investeringsejendomme. Diversificeringen betyder, at Nordicom i dag opererer på tre forskellige geografiske markeder og inden for en række forskellige ejendomstyper. Værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning udgør -148,9 mio. kr. (2007: 80,8 mio. kr.). Posten vedrører dagsværdiregulering af ejendomme, som efter færdigudvikling overgår til udlejning samt nedskrivning af ejendomme under udvikling, herunder 2 store grunde i København på Sluseholmen og Enghave Brygge. Beløbet har ikke påvirket selskabets pengestrømme. Dagsværdiregulering af færdige investeringsejendomme udgør -37,9 mio. kr. (2006: 70,9 mio. kr.) og består af to modsatrettede poster. Forbedringer i ejendommenes drift opnået ved at arbejde med ejendommene, herunder øge lejeindtægterne, har medført opskrivninger på 156,5 mio. kr. Den generelle udvikling i afkastet på ejendomsmarkedet som følge af den økonomiske samfundsudvikling har derimod medført nedskrivninger på 194,4 mio. kr. Dagsværdireguleringerne har ikke påvirket selskabets pengestrømme. Salg af investeringsejendomme har i 2008 givet en fortjeneste på 19,0 mio. kr. (2007: 99,5 mio. kr.). Den lavere fortjeneste i forhold til sidste år skyldes både færre transaktioner samt at salget af ejendommen på Kgs. Nytorv 26 indgik med en forholdsmæssig høj avance i Koncernens kapacitetsomkostninger, der udgjorde 71,9 mio. kr. (2007: 58,3 mio. kr.), er øget med 13,6 mio. kr. Stigningen skyldes primært, at der i 2008 betales husleje vedrørende selskabets domicil på Kgs. Nytorv 26, som blev solgt ved udgangen af Herudover er der indregnet løn og fratrædelsesgodtgørelse til selskabets tidligere administrerende direktør. For 2009 forventes kapacitetsomkostningerne at falde væsentligt som følge af færre medarbejdere samt generelle besparelser. De finansielle omkostninger udgør 195,8 mio. kr. (2007: 134,9 mio. kr.) og er steget med 60,9 mio. kr. svarende til 45,1 % i forhold til Stigningen skyldes dels højere markedsrenter (ca. 40 mio. kr.) dels et øget aktivitetsniveau og dermed en større gæld, der skal forrentes (ca. 20 mio. kr.). Koncernens langfristede aktiver, der ultimo 2008 udgør mio. kr. (2007: mio. kr.) er øget med 516 mio. kr. Det har i 2008 været vanskeligt for Nordicom at få opfyldt kravene til afkast og kvalitet ved nye investeringer, og blandt andet derfor har væksten ligget i underkanten af det tidligere udmeldte. Samtidig har Nordicom i 2008 været tilbageholdende med at gå ind i større nye udviklingsprojekter som følge af manglende afsætningsmuligheder og højere finansieringsomkostninger. Ud af de kortfristede aktiver på 296,1 mio. kr. vedrører 57,4 mio. kr. (2007: 363,2 mio. kr.) projektbeholdninger bestående af ejendomme med igangværende byggeri, der forventes afleveret i Egenkapitalen, der ultimo 2008 udgjorde mio. kr. (2007: mio. kr.), er i løbet af året reduceret med 343 mio. kr. Soliditeten kan herefter opgøres til 18,5 % (31. december 2007: 23,9 %). Egenfinansieringsgraden (inkl. udskudt skat) udgør 24,6 %. Den indre værdi ved udgangen af 2008 udgør 349 kr. pr. aktie. Aktiekursen pr. 31. december 2008 var 68 kr. pr. aktie, hvorved kurs/indre værdi kan opgøres til 0,2. Kapitalberedskab Den rentebærende gæld ultimo 2008 udgjorde mio. kr. (2007: mio. kr.). Heraf udgjorde den langfristede andel af gælden mio. kr., svarende til en andel på 52,5 %. (2007: 62,8 %). Faldet i den langfristede gældsandel skyldes primært, at det ikke har været muligt at opnå endeligt tilsagn om forlængelse af enkelte væsentlige kreditter inden udgangen af regnskabsåret. Den kortfristede rentebærende gæld pr. 31. december 2008 udgør mio. kr. og forfalder i følgende perioder: I 1. kvartal 2009 forfalder ca. 650 mio. kr. Der er efter balancedagen indgået aftale om refinansiering af ca. 170 mio. kr. heraf. Der er igangværende forhandlinger med de resterende kreditinstitutter, og ledelsen har indhentet skriftlige positive men ikke bindende tilsagn om refinansiering. I 2. kvartal 2009 forfalder ca mio. kr. Der er igangværende forhandlinger med de pågældende kreditinstitutter, og ledelsen har indhentet skriftlige positive men ikke bindende tilsagn om refinansiering af de væsentligste lån. I 3. kvartal 2009 forfalder ingen lån. 10

11 nordicom I ledelsens beretning I 4. kvartal 2009 forfalder ca. 250 mio. kr. Der er igangværende forhandlinger med de pågældende kreditinstitutter. Koncernens nuværende kreditfaciliteter er nødvendige for at fortsætte selskabets planlagte aktiviteter, og disse kreditter skal ifølge lånebetingelserne årligt genforhandles, hvilket i tidligere år er sket løbende og på uændrede vilkår. Den aktuelle finanskrise indebærer, at der er en øget usikkerhed knyttet hertil, men der er ud fra de igangværende forhandlinger ikke indikationer på, at de nødvendige kreditter ikke vil blive forlænget. På baggrund af ovennævnte er årsrapporten aflagt med fortsat drift for øje. Såfremt den nødvendige refinansiering ikke opnås, vil selskabets aktiviteter imidlertid ikke kunne videreføres uden en kapitalforhøjelse. Koncernen forventer i 2009 at realisere negativ likviditet fra den primære drift på ca. 60 mio. kr., såfremt der ikke sælges projektbeholdninger. Likviditetsbehovet forventes dækket ved salg af investeringsejendomme. Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået endelige salgsaftaler i 2009, men ledelsen forhandler i øjeblikket om salg af flere ejendomme. Når den nye strategi for selskabet er implementeret med højere fokus på likviditetsgenererende aktiviteter, forventes der igen skabt positiv pengestrøm fra driften. Selskabets ledelse har iværksat tiltag, der skal forøge den langfristede gælds andel af den samlede gæld. Dette vil bl.a. ske ved at omlægge bankgæld til realkreditgæld. Herved reduceres afhængigheden af årlige fornyelser af enkeltkreditter. Samtidig er der igangsat tiltag til reduktion af selskabets samlede kapitalbinding i udviklingsaktiviteter. // Referencer læs mere om vores færdiggjorte projekter på 11

12 nordicom I ledelsens beretning Nordicoms resultat fordelt på forretningsområder Nordicoms aktiviteter er opdelt på følgende tre hovedforretningsområder: Ejendom Udvikling Finans Ikke fordelt Koncern i alt Beløb i mio. kr Bruttoresultat 159,9 301,9-137,2 163,5 2,4 5,7 1,0 0,0 26,1 471,1 Resultat af primær drift 124,4 267,2-192,1 150,4 1,3 4,4-12,7-7,8-79,1 414,2 Samlede aktiver 4.031, , , ,6 75,4 31,5 0,2-639, , ,1 Pengestrømme fra driften 11,9 4,6-59,0 198,9 3,1 5,4 2,5 94,3-41,5 303,2 Nordicom Ejendom Årets resultat før finansielle poster i Nordicom Ejendom er reduceret med 142,8 mio. kr. i forhold til sidste år og udgør 124,4 mio. kr. (2007: 267,2 mio. kr.). Driftsresultatet på færdige investeringsejendomme er steget fra 131,5 mio. kr. sidste år til 178,9 mio. kr. i år. Modsat er resultatet for 2008 påvirket af negative dagsværdireguleringer og lavere avancer ved salg af ejendomme. Lejeindtægter i Nordicom Ejendom udgør 216,7 mio. kr. i 2008 (2007: 163,2 mio. kr.). En tilfredsstillende fremgang på 53,5 mio. kr. (32,8 %). Salg af investeringsejendomme har i 2008 givet en fortjeneste på 19,0 mio. kr. (2007: 99,5 mio. kr.). Den lavere fortjeneste i forhold til sidste år skyldes både færre transaktioner, samt at salget af ejendommen på Kgs. Nytorv 26 indgik med en forholdsmæssig høj avance i vurderinger med henblik på at underbygge værdiansættelsesmodellen, herunder de anvendte afkastprocenter. Bruttoresultatet i Nordicom Ejendom udgør 159,9 mio. kr. (2007: 301,9 mio. kr.). Ud af de samlede aktiver i segmentet Nordicom Ejendom på 4.031,5 mio. kr. vedrører mio. kr. (2007: mio. kr.) færdige investeringsejendomme med et areal på m2, der anvendes til udlejning. I forhold til ultimo 2007 er porteføljen øget med 849 mio. kr. Stigningen skyldes primært, at 85 udlejningslejligheder på Lindholm er overført fra projektbeholdninger til færdige investeringsejendomme ved færdiggørelsen. Herudover er enkelte ejendomme overført fra investeringsejendomme under udvikling til færdige investeringsejendomme i løbet af Værdiregulering af investeringsejendomme til dagsværdi udgør -37,9 mio. kr. (2007: 70,9 mio. kr.), og består af to modsatrettede poster. Forbedringer i ejendommenes drift opnået ved at arbejde med ejendommene, herunder øge lejeindtægterne, har medført opskrivninger på 156,5 mio. kr. Den generelle udvikling i afkastet på ejendomsmarkedet, som følge af den økonomiske samfundsudvikling, har derimod medført nedskrivninger på 194,4 mio. kr. Værdireguleringerne netto fordeler sig med -26,8 mio. kr. i Danmark, -12,0 mio. kr. i Sverige og 0,9 mio. kr. i Tyskland. Til opgørelsen af ejendommenes markedsværdi anvender Nordicom den afkastbaserede værdiansættelsesmodel. Modellen tager udgangspunkt i nettolejen for det kommende regnskabsår, en lejeværdi for ledige lokaler samt eventuelle indtægter fra ejendommenes fælles- og varmeregnskaber. Til driftsomkostninger indregnes bl.a. ejendomsskatter og -afgifter, administration, forsikringer, vedligeholdelse, serviceomkostninger, renholdelse og forsyningsomkostninger. Ejendommenes nettoleje udregnes ved at trække driftsomkostningerne fra ejendommenes indtægter og lægge forrentning af depositum til. Markedsværdien beregnes ved at kapitalisere nettolejen med en afkastprocent, som fastsættes individuelt for hver enkelt ejendom. Som følge af den generelle usikkerhed på ejendomsmarkedet ultimo 2008 har Nordicom endvidere valgt at supplere opgørelsen af dagsværdier pr. 31. december 2008 med eksterne Færdige investeringsejendomme, geografisk opdeling mio. DKK Danmark % % Sverige 307 8% 231 8% Tyskland 226 6% 121 4% I alt Færdige investeringsejendomme, typer mio. DKK Butiksejendomme % % Boligejendomme % % Kontorejendomme % % Logistik- og produktionsejendomme % 46 2% Andre ejendomme 166 3% % I alt

13 nordicom I ledelsens beretning Ved fuld udlejning forventes porteføljen af færdige investeringsejendomme i 2009 at kunne generere et overskud før finansiering på knap 260 mio. kr. Ved den samme udlejningsprocent som ultimo 2008 svarer dette til et overskud før finansiering på 230 mio. kr. (2008: 179 mio. kr.). For en nærmere beskrivelse af Nordicom koncernens ejendomsportefølje henvises til Note 16 til årsregnskabet samt selskabets hjemmeside. Nordicom Udvikling Årets resultat før finansielle poster i Nordicom Udvikling udgør -192,1 mio. kr. (2007: 150,4 mio. kr.), hvilket svarer til en tilbagegang på 342,5 mio. kr. Udviklingsporteføljen opdelt i segmenter 2008 Boligarealer 5,9 mia. DKK 57% m 2 46% Butiksarealer 1,9 mia. DKK 18% m 2 29% Kontorarealer 1,7 mia. DKK 17% m 2 14% Andre arealer 0,8 mia. DKK 8% m 2 11% I alt 10,3 mia. DKK m 2 Udviklingsporteføljen opdelt i segmenter 2007 Omsætningen i Nordicom Udvikling udgør 330,1 mio. kr. (2007: 587,2 mio. kr.). Der er afleveret solgte projekter med et areal på m 2, som indgår i omsætningen, mens de afleverede projekter på m 2, som er overgået til Nordicoms investeringsportefølje, indgår i regnskabet under: værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning. Samlet er der udviklet projekter med et areal på m 2, som har givet et bruttoresultat på 11,7 mio. kr. (2007: 82,7 mio. kr.). Herudover er bruttoresultatet påvirket med -148,9 mio. kr. (2007: 80,8 mio. kr.) fra værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning. Posten vedrører dels værdiregulering af ejendomme som efter færdigudvikling er overgået til udlejning (5,1 mio kr.) dels nedskrivninger på ejendomme under udvikling, herunder på 2 store grunde på henholdsvis Sluseholmen og Enghave brygge (-154 mio. kr.). Det negative resultat fra udviklingsaktiviteten skyldes primært, at det i 2008 ikke har været muligt at sælge ejendomme i takt med at disse blev færdiggjort. Herudover har markedsudviklingen reduceret værdien af færdiggjorte ejendomme overdraget til egen beholdning såvel som igangværende projekter. Samlede aktiver i Nordicom Udvikling udgør i 2008 i alt mio. kr. Heraf vedrører mio. kr. (2007: mio. kr.) investeringsejendomme under udvikling. Lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under projektudvikling udgjorde 34,3 mio. kr. i Udlejningen finder sted i det omfang, det er muligt under hensyntagen til den pågående projektudvikling. Boligarealer 6,9 mia. DKK 61% m 2 44% Butiksarealer 2,0 mia. DKK 18% m 2 35% Kontorarealer 2,1 mia. DKK 18% m 2 19% Andre arealer 0,3 mia. DKK 3% m 2 2% I alt 11,3 mia. DKK m 2 Nordicom Finans Årets resultat før finansielle poster i Nordicom Finans udgør 1,3 mio. kr. (2007: 3,3 mio. kr.), hvilket svarer til en tilbagegang på 2,0 mio. kr. (60,6 %). Faldet skyldes nedskrivning af pantebreve, som følge af debitors konkurs samt lavere markedskurser pr. 31. december 2008 i forhold til sidste år. Omsætningen i Nordicom Finans udgør i ,0 mio. kr. (2007: 4,4 mio. kr.). Aktiver i segmentet Nordicom Finans består hovedsageligt af pante- og gældsbreve, som ultimo 2008 udgør 70,2 mio. kr. (2007: 74,4 mio. kr.). Nordicom Finans har i 2008 kun haft aktiviteter i Danmark. Porteføljen rummede pr. 31. december 2008 ca. 30 sager i Danmark med et samlet forventet færdigt areal på m 2 (2007: m 2 ), og en samlet forventet færdigværdi på 10,3 mia. kr. (2007: 11,3 mia. kr.). I Tyskland og Sverige er et enkelt projekt under opførelse med et forventet færdigt areal på henholdsvis m 2 (2007: 0 m 2 ) og m 2 (2007: 0 m 2 ). For en nærmere beskrivelse af Nordicom koncernens udviklingsportefølje henvises til selskabets hjemmeside. 13

14 nordicom I ledelsens beretning Udviklingsportefølje Postnr. By Lokalplan godkendt Forventet areal i alt (m 2 ) Tåstrup Bycenter 1050 København K Ja Amager Strandvej 2300 København S Ved Stigbordene 2450 København SV Ja Enghave Brygge 2450 København SV Rebæk Søpark Butikscenter 2650 Hvidovre Ja Herlev Hovedgade Herlev Hammarshøj 13 ejerlejligheder 3000 Helsingør Ja Skråningshusene 3070 Snekkersten Ja Stationspladsen 1 & Helsinge Ros Have / Københavnsvej Roskilde Ja Ros Have 2 / Elisagårdsvej Roskilde Ja Ros Have 8, 10, 12, Roskilde Ja Løvegade Slagelse Ja Slagelse Storcenter 4200 Slagelse Næstved havn (Føtex) 4700 Næstved Ja Næstved havn (Biograf) 4700 Næstved Ja Næstved havn (øvrige) 4700 Næstved Ja Ejlersvej Næstved Havnegade Næstved Ja Laguneparken 4700 Næstved Ja Gedebjergparken (grundmodning) 4700 Næstved Ja Gedebjergparken (passivhuse) 4700 Næstved Ja Kongensgade 67 m.fl Odense C Ja Sunshine House 6000 Kolding Ja Randlevvej 8300 Odder Astersvej 8410 Rønde Ja 400 Stagehøjvej 8600 Silkeborg Ja Kejlstrupvej Silkeborg Ja Loftbrovej Nørresundby Ja Eidelstedter Brook Hamburg Ja Kroken 8, 9 og Norrköping Totaler

15 nordicom I ledelsens beretning Heraf afleveret (m 2 ) Areal rest (m 2 ) Heraf butik (m 2 ) Heraf kontor (m 2 ) Heraf bolig (m 2 ) Heraf parkering (m 2 ) Heraf andet (m 2 )

16 // Sluseholmen, Sydhavn SE MERE PÅ

17

18 nordicom I ledelsens beretning Nordicoms resultat fordelt på geografiske områder Danmark Tyskland Sverige Ikke fordelt Koncern i alt Beløb i mio. kr Bruttoresultat 1,3 435,8 12,4 13,0 12,5 22,3 0,0 0,0 26,1 471,1 Resultat af primær drift -95,9 386,5 10,7 10,5 6,1 17,2 0,0 0,0 33,8 414,2 Samlede aktiver 5.324, ,9 230,6 126,3 324,7 273,5-254,0-150, , ,1 Koncernens aktiviteter har i 2008 fortsat primært fundet sted i Danmark. Aktiviteten i Sverige og Tyskland udgør imidlertid en større andel af balancen i takt med, at ejendomsporteføljen er udbygget i de to lande. Nedenstående oplysninger om geografiske segmenter er baseret på ejendommenes beliggenhed. Aktiviteter i Danmark I Danmark har Nordicom i 2008 opnået et resultat af primær drift på -95,7 mio. kr. (2007: 386,5 mio. kr.) - en nedgang på 482,4 mio. kr. (124,8 %). I den tid Nordicom har eksisteret har selskabet aldrig oplevet et så hurtigt skift på finans- og ejendomsmarkederne som i Omsætningen indenfor investeringsejendomme er generelt faldet betydeligt i forhold til årene , hvor investeringsmarkedet var på sit højeste. Det er ikke skadeligt for markedet, at omsætningen i en periode falder. Antallet af potentielle købere i dagens marked er dog unaturligt lavt. Dette skyldes, at en lang række i øvrigt seriøse investorer, som følge af meget restriktive finansieringsmuligheder, er afskåret fra at vokse, samtidig med at finansielle investorer er ramt af en naturlig usikkerhed om, hvorvidt markedet skal falde yderligere. Væksten i den danske investeringsportefølje har i 2008 været lavere end ventet. Nordicom havde i starten af 2008 svært ved at få opfyldt selskabets krav til afkast ved køb af nye ejendomme på det danske marked. Væksten i investeringsporteføljen er således alene skabt ved at overtage ejendomme, som er færdigudviklet af Nordicom Udvikling. Der er i 2008 ikke erhvervet færdige investeringsejendomme på det danske marked (2007: 14 ejendomme med et samlet areal på m2). På udlejningsområdet er de seneste års positive udvikling fortsat i Der er realiseret samlede lejeindtægter på færdige investeringsejendomme i Danmark på 172,7 mio. kr. (2007: 145,8 mio. kr.), hvilket svarer til en fremgang på 18,4 %. Det er stadig muligt at genudleje ejendomme ved fraflytning, ligesom lejen i flere tilfælde er blevet hævet ved genudlejning. Der er fortsat efterspørgsel på lejemål inden for de fleste kategorier, og markedslejen forventes at fortsætte på det nuværende niveau i Behovet for kontor- og butikslokaler er dog nært korreleret med beskæftigelsen og privatforbruget. Ved lavere beskæftigelse falder behovet for kontorlokaler, og ved lavere privatforbrug falder efterspørgslen efter butikslokaler. Afhængigt af hvor dyb og hvor lang den økonomiske nedgang bliver i Danmark, vil presset på markedslejen derfor stige. Der er i 2008 solgt 4 investeringsejendomme for i alt 145,2 mio. kr. Salgene har givet avancer på 18,9 mio. kr., svarende til en bruttoavance på 13,0 %. De solgte ejendomme er følgende: Låsbybanke 4-6 / Adelgade 16 i Kolding Ejerlejligheder Bredgade 2-8 og Ny Vestergade 3 i Kolding Stines Gård, Gerritsgade 40 A & 42, Svendborg Møllergade 79, Svendborg Værdien af de danske investeringsejendomme er i 2008 dagsværdireguleret med -26,8 mio. kr. (2007: 70,9 mio. kr.). Reduktionen i forhold til sidste år skyldes den generelle udvikling i afkastet på ejendomsmarkedet. Investorernes krav til nettostartafkast er generelt steget i 2008 dels som følge af dyrere finansiering dels som følge af, at prisen på risiko er steget. Nordicom har i 2008 været tilbageholdende med at igangsætte nye udviklingsprojekter. Finanskrisen har gjort det sværere og dyrere at finansiere projekter, ligesom en lavere efterspørgsel efter nye boliger generelt har øget risikoen ved projektudvikling. Da Nordicom i forvejen har en attraktiv projektportefølje, har det ikke været nødvendigt for Nordicom at acceptere en højere risiko. Det naturlige valg har været tilbageholdenhed med nye sager. Der er i 2008 erhvervet eller opstartet følgende projekter: På Loftbrovej 17 i Nørresundby har Nordicom erhvervet en ejendom beliggende synligt til motorvejen mod Frederikshavn. På Københavnsvej 43 i Roskilde er der erhvervet en mindre ejendom i umiddelbar forlængelse af Nordicoms øvrige ejendomme Københavnsvej 45 og 47. Ejendommen forventes nedrevet i forbindelse med et samlet projekt for området. I Næstved har Nordicom erhvervet et mindre grundstykke i tilknytning til et eksisterende areal til boligbebyggelse. I årets løb er der i alt afleveret projektudviklede arealer på m 2. 18

19 nordicom I ledelsens beretning Følgende projektudviklede arealer er indlagt i Nordicom Ejendoms investeringsportefølje i 2008 Lindholm, København m 2 boliger Loftbrovej, Nørresundby m 2 butikker Ballerup Idrætsby, Ballerup 297 m 2 boliger Ro s Have, Roskilde m 2 butikker I alt m 2 Følgende solgte projektudviklede arealer er i 2008 blevet afleveret af Nordicom Udvikling Lindholm, København m 2 boliger Fyrholm, København 120 m 2 boliger Ro s Have, Roskilde m 2 boliger Gedebjergparken, Næstved m 2 grundstykke Hammershøj, Helsingør m 2 boliger I alt m 2 På Sluseholmen i København er der i 2008 afleveret 61 solgte lejligheder ud af 146 lejligheder på Lindholm-projektet. Udlejningen af de resterende 85 lejligheder, som er opstartet i slutningen af tredje kvartal 2008, går tilfredsstillende, og forventes at være tilendebragt i første halvår Pr. 31. december 2008 er der underskrevet lejekontrakter på 26 lejligheder. Lejlighederne er på m 2, og udlejes for kr. pr. mdr. ekskl. forbrug. I forbindelse med færdiggørelsen af Lindholm er de 85 lejligheder til udlejning overført fra projektbeholdninger til færdige investeringsejendomme. Ved overførslen er ejendommen værdireguleret til dagsværdi, hvilket har medført en regnskabsmæssig nedskrivning på 37,3 mio. kr. Nedskrivningen er indregnet under værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning. På Fyrholm er den sidste af de tidligere solgte lejligheder afleveret i Lejligheden fungerede som prøvebolig for salget på naboøen Lindholm, og er derfor overdraget senere. I 2008 blev der afleveret 11 af de 18 opførte lejligheder i Ro s Have i Roskilde. Herudover er der i år færdiggjort to butiksejendomme i Ro s Have-projektet, hvorved disse overgik til porteføljen med færdige investeringsejendomme. Dagsværdiregulering ved overførsel til færdige investeringsejendomme har medført en opskrivning på 17,9 mio. kr., som er indregnet under værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning. På Loftbrovej 17 i Nørresundby har Nordicom i 2008 erhvervet en ejendom beliggende synligt til motorvejen mod Frederikshavn med Kvickly og Jysk, som de væsentligste lejere. Det er efter anskaffelsen lykkedes at optimere brugen af de eksisterende bygninger samt skabe mulighed for at udbygge detailhandlen på ejendommen. I 3. kvartal 2008 er ejendommen overgået til porteføljen med færdige investeringsejendomme, mens en del af jorden er forblevet som projektejendom. Overførslen medførte en opskrivning til dagsværdi på 24,9 mio. kr. Ud over ovenstående dagsværdireguleringer på udviklede investeringsejendomme har det vist sig nødvendigt at nedskrive på enkelte igangværende udviklingsprojekter, hvor den budgetterede kostpris overstiger dagsværdien af den færdige ejendom pr. 31. december Ledelsen har i 2008 gennemført en værdiforringelsestest af igangværende udviklingsprojekter. Udviklingsprojekterne omfatter ca. 30 projekter i Danmark og 1 projekt i henholdsvis Sverige og Tyskland. De største projekter vedrører 3 store grunde i København på henholdsvis Amager Strandvej, Sluseholmen og Enghave Brygge indregnet til en regnskabsmæssig værdi på 799,4 mio. kr. inkl. medgåede omkostninger (31. december 2007: 872,5 mio. kr.). Forventede antal byggeretskvadratmetre for grundene udgør ca pr. 31. december 2008 (31. december 2007: m 2 ), hvilket svarer til en regnskabsmæssig værdi pr. forventet byggeretskvadratmeter på ca kr. (31. december 2007: ca kr.). Nedskrivningstesten har medført, at der samlet er nedskrevet 154 mio. kr. på fire igangværende udviklingsprojekter, herunder 2 af de ovennævnte grunde i København. Årets værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning udgør samlet -148,9 mio. kr. (2007: 80,8 mio. kr.). Dagsværdireguleringerne har ikke påvirket selskabets pengestrømme. Aktiviteter i Sverige I Sverige har Nordicom i 2008 opnået et resultat før finansielle poster på 6,1 mio. kr. (2006: 17,2 mio. kr.). Efter en lang periode med en positiv økonomisk udvikling oplevede Sverige ligesom Danmark en stærk opbremsning i aktiviteten i I begyndelsen af 2008 fandt industri- og servicevirksomheder det vanskeligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og inflationen steg måned for måned. Sveriges Riksbank annoncerede, at de havde til hensigt gradvist at hæve reporenten i løbet af 2008, hvilket også skete tre gange i perioden februar til september. Formålet med forhøjelsen var at dæmpe en overophedning af økonomien og reducere inflationspresset. Kort efter den sidste renteforhøjelse i september ændrede Riksbanken sine prognoser, og sænkede renten to gange i oktober. Det ene reduktionen var større end de stigninger, der havde været tidligere på året. Dette var imidlertid ikke nok til at berolige de finansielle markeder. I begyndelsen af december udmeldte Riksbanken et historisk fald på 1,75 procentpoint til et niveau på 2 % p.a., i forbindelse med en koordineret indsats mellem Den Europæiske Centralbank og de vesteuropæiske centralbanker uden for euroområdet. Foranstaltningen blev efterfulgt af en pakke af incitamenter fra regeringen, som blandt andet indeholdt et nyt skattefradrag til at fremme byggesektoren. Den svenske krone begyndte i anden halvdel af 2008 at blive svækket 19

20 nordicom I ledelsens beretning i forhold til dollaren, euroen og danske kroner. Set i forhold til DKK er der sket et samlet fald på 14 % i 2008, hvilket har medført et kurstab på 15,1 mio. kr. på Nordicoms nettoinvesteringer i Sverige. Kurstabet er indregnet direkte på egenkapitalen. Nordicoms væsentligste investeringer på det svenske ejendomsmarked findes i Linköping/Norrköping. Linköping/Norrköping udgør Sveriges fjerde største region med ca. en halv million indbyggere, herunder Linköping Universitet med ca studerende. Investeringerne er strategisk godt placeret langs E4 og med tilgang til Djuphamn i Norrköping og en kommende ny motorvejstilkobling. Skavsta Lufthavn i Stockholm Syd ligger blot 60 km fra Norrköping. I løbet 2008 har Nordicom investeret 122,5 mio. kr. i Växjö og Västerås. Med disse overtagelser har Nordicom således fastholdt strategien med at investere i regionale byer i Sverige. Nordicom har erhvervet flg. ejendomme i Sverige i Finnslätten 2, Västerås, Sverige som er en domicilejendom med et samlet kontorudlejningsareal på m 2. Fläkten 11, Växjö, Sverige som er en domicilejendom med et samlet udlejningsareal på m2, heraf m 2 kontorer. Nordicoms samlede investeringer i svenske ejendomme udgør herefter 307,2 mio. kr. med et samlet areal på ca m 2. På udlejningsområdet har det svenske marked i 2008 fortsat været positivt. Nordicom har i 2008 realiseret lejeindtægter på i alt 30,2 mio. kr. I Linköping er der opført byggeri af offentlige kontorbygninger med henblik på at samle administrative medarbejdere. Herudover har Östgöta Enskilda Bank meddelt, at de agter at foretage en lignende flytning inden for de næste par år, og har igangsat et byggeri af et nyt domicil på den gamle brandstation i Linköping. Flytningerne frigiver både større og mindre kontorer i det centrale Linköping og kan presse markedet på sigt. I Norrköping er der generelt mangel på moderne kontorlokaler i centrum af byen. I løbet af året har den nye statslige myndighed Transportstyrelsen søgt etablering i Norrköping. Etableringen vil skabe 400 job, der kræver kontorlokaler på mellem m 2, hvilket er væsentligt for ejendomsmarkedet i Norrköping. Allerede tidligt på året blev der skabt usikkerhed om værdierne på det svenske ejendomsmarked, herunder investorernes afhængighed af det stigende marked. Afkastkravet steg gradvist i løbet af året for rene detailejendomme i kommercielle områder, det segment, der var hårdest ramt af de foretagne renteforhøjelser i starten af året. Kontorejendomme med stærke lejere blev kun mindre berørt af de generelt stigende afkastkrav med undtagelse af Stockholmområdet. Uden for storbyområderne har afkastkravene ikke været trykket så langt ned i de senere år, hvorfor disse områder blev mindre hårdt ramt. For Nordicoms ejendomme nær ved de svenske universiteter og regionale byer omkring Stockholm har der kun været mindre tilpasninger til de direkte afkast. Transaktioner foretages typisk af lokale eller regionale aktører, og der har været både købere og sælgere i hele Dagsværdiregulering af de svenske investeringsejendomme har i 2008 samlet betydet en nedskrivning 12,0 mio. kr. Med hensyn til udviklingsaktiviteter er fokus primært på ejendommen Kroken 8, 9 og 11 i Norrköping. Ejendommene er beliggende i den centrale by på Motala Power i begyndelsen af det industrielle kvarter. Projektet indeholder bl.a. ubebyggede arealer, hvor Nordicom i øjeblikket er i gang med at skabe mulighed for at konstruere Norrköpings højeste bygning med et bruttoareal på ca m 2. Det er endvidere planen, at de eksisterende bygninger skal ombygges til en moderne fleksibel kontorbygning med bevarelse af de gamle industrielle karakterer. I dag lejes store dele af bygningerne af kommunen Norrköping, der vil være en vigtig og langsigtet partner i projektet. Eksisterende bygninger har et område på ca m 2 og en ekstra byggeret på omkring m 2. Nordicoms svenske organisation omfatter ultimo 2008 fire fuldtidsansatte på selskabets kontor i Stockholm. Aktiviteter i Tyskland I Tyskland har Nordicom i 2008 opnået et resultat før finansielle poster på 10,7 mio. kr. (2007: 10,5 mio. kr.). Væksten i den tyske økonomi aftog i 2008 som følge af den globale finanskrise og begyndende recession. Bruttonationalproduktet (BNP) steg således kun med 1,3 % i forhold til 2,5 % i 2007 og 3,0 % i Den landsdækkende transaktionsvolumen registreret i Tyskland beløb sig i 2008 til 20 mia. EUR. Berlin og Hamburg udgjorde den største andel med transaktioner på henholdsvis 2,3 mia. EUR og 1,9 mia. EUR. I forhold til 2007 er der tale om en reduktion på 60 % i transaktionsvolumen. Årsagen til reduktion skyldes foruden finansieringsproblemer en svækkelse af lejemarkedet ved udgangen af I dette vanskelige og usikre marked er potentielle købere afventende. For 2009 forventes det, at transaktionsvolumen vil blive lidt lavere end i I relation til lejeniveauet var kontormarkedet på vej til at sætte nye rekorder hen til midten af I løbet af anden halvdel af året fik den finansielle krise og de økonomiske eftervirkninger imidlertid en betydelig indvirkning. Ikke desto mindre var udlejningsniveauet i 2008 langt højere end i perioden mellem 2002 og I Hamburg var udlejningsniveauet for kontorlejemål mere end 20 % højere end gennemsnittet for Ledige kontorlokaler er endvidere faldet med m 2 i 2008, og tomgangen reduceret fra 7,5 % til 6,5 %. Sammenlignet med andre økonomier er den gennemsnitlige husleje i Tyskland og især i Hamburg steget moderat i løbet af det forgangne år. Boliginvesteringer forventes endvidere fortsat at være attraktive navnlig som følge af en lav risiko og et løbende cash flow. En aktuel undersøgelse viser endvidere, at Tyskland har et behov for nye lejligheder om året. Efterspørgslen efter attraktive boligområder forventes derfor at fortsætte i

Årsrapport // 08. Global Reports LLC

Årsrapport // 08. Global Reports LLC Årsrapport // 08 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: + 45 33 33 93 03 Telefax: + 45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005 17. august Q2 rapport Nordicom A/S Q2 rapport Nordicoms halvårsresultat udgør 113,6 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 78 mio. kr. fra 2004 ( 2004 35,6 mio. kr.), svarende til en forbedring på

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport

Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02 Koncernens delårsrapport 1. kvartal 2007 (perioden 1/1-31/3 2007) Nordicom koncernens resultat for første kvartal af 2007 udgør 39,6 mio. kr. før skat, hvilket er i overensstemmelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsrapport K/S Langebjergvænget, Roskilde. c/o Holmsberg Administration ApS, Magnoliavej 12 B, st. th Odense SV CVR-nr

Årsrapport K/S Langebjergvænget, Roskilde. c/o Holmsberg Administration ApS, Magnoliavej 12 B, st. th Odense SV CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Langebjergvænget, Roskilde

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport

Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02 Koncernens delårsrapport 3. kvartal (perioden 01.01.-30.09. ) Nordicom koncernens resultat før skat for perioden 01.01.-30.09. udgør 197,4 mio. kr., mod 308,2 mio. kr.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping c/o InvestorService A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) CVR nr. 29 93 35 61 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KT Ejendomme Odense A/S

KT Ejendomme Odense A/S KT Ejendomme Odense A/S Thujavej 43, 5250 Odense SV Årsrapport for 1. maj 2015-30. april 2016 (24. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2016

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg K/S Vesterbro 12 C, Aalborg c/o Habro & Finansgruppen Fund Mamangement A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (14. regnskabsår) CVR nr. 26 17 85 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

Årsrapport K/S Tagholm, Nørresundby. c/o Holmsberg Administration ApS, Magnoliavej 12 B, st. th Odense SV CVR-nr

Årsrapport K/S Tagholm, Nørresundby. c/o Holmsberg Administration ApS, Magnoliavej 12 B, st. th Odense SV CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Tagholm, Nørresundby c/o Holmsberg

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere