Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv København K CVR-nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02"

Transkript

1 Årsrapport // 08

2 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv København K CVR-nr.: Hjemsted: København, Danmark Telefon: Telefax: Internet:

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Koncernstruktur 5 Ledelsens beretning 6 - Hoved- og nøgletal 6 - Udvikling i koncernens aktiviteter 10 - Nordicoms resultat fordelt på forretningsområder 12 - Nordicoms resultat fordelt på geografiske områder 18 - Mål og strategi 22 - Forventninger til Vidensressourcer 24 - Miljø 24 - Risikofaktorer 26 - Begivenheder efter 31. december Aktionærforhold 33 Ledelsespåtegning 41 Den uafhængige revisors påtegning 42 Årsregnskab 44 - Resultatopgørelse 46 - Balance 48 - Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger 50 - Egenkapitalopgørelse 52 - Pengestrømsopgørelse 55 Noter 58 3

4 nordicom I selskabsoplysninger Selskabsoplysninger Bestyrelse Torben Schøn Født 1961 Formand for bestyrelsen Indvalgt i bestyrelsen i april 2003 Advokat og partner i Bech Bruun Øvrige bestyrelsesposter: API Property Fund Denmark P/S (formand) Bagermester Johan Frederik Aschengreens Legat Cinemaxx Danmark A/S Eclair ApS Executive Hotels A/S Investeaa Sweden Properties A/S Investea German High Street II A/S Optima SA SICAR (formand) Saremo Hotels Germany A/S Wexøe Aviation ApS Ole Vagner Født 1949 Indvalgt i bestyrelsen i september 2008 Direktør i Vagner Holding A/S m.fl. Øvrige bestyrelsesposter: Capinordic A/S Capinordic Bank A/S Center Syd A/S Copenhagen Residential A/S Domino, Norrköping A/S (formand) Handels- og Investeringsselskabet Hegedal A/S Helgstrand Dressage A/S HFI Holding A/S HFI-Invest A/S Højhuset Mørkhøj A/S Kefren DK Holding I A/S Kefren A/S Lomax A/S (formand) Ncom A/S Tellusborgvägen Holding A/S Timotejen Holding A/S Direktion Michael Vad Petersen Født 1958 Næstformand for bestyrelsen Indvalgt i bestyrelsen i april 2007 Adm. direktør i RE-CONSULT Denmark A/S og MVP-Invest Holding ApS Øvrige bestyrelsesposter: Casadania A/S Axel W. Nielsen A/S (formand) Niels Troen Født 1957 Adm. direktør siden 1. december 2008 Søren Pind Født 1969 Indvalgt i bestyrelsen i april 2008 Medlem af folketinget og kontaktdirektør for webbureauet Propeople Ole Stensbro Født 1963 Underdirektør siden 1. februar 2008 og direktør siden 1. december 2008 Revision Selskabets generalforsamling har valgt Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Birkerød Kongevej 25C, 3460 Birkerød som revisor. Per Mellander Født 1942 Indvalgt i bestyrelsen i april 2007 Direktør i Per Mellander AB Øvrige bestyrelsesposter: Conphia Sàrl (formand) Per Mellander AB Kwik Sew Europe AB Pyttan Holding AB 4

5 nordicom I koncernstruktur Koncernstruktur Nordicom A/S Komplementarselskabet af 3. april 2007 ApS Nordicom Udvikling A/S Nordicom Ejendom A/S Nordicom Finans A/S Nordicom Parking A/S Nordicom Sverige A/S Nordicom Tyskland A/S Langebrogade K/S Rønne Allé ApS Nordicom Boligejendomme A/S Nordicom Sverige AB Nordicom Holding GmbH Havnestaden ApS Nordicom Byejendomme A/S Kanalparken A/S Nordicom Växjö AB Nordicom Deutschland GmbH Skærgården, Egå ApS Nordicom Domicilejendomme A/S Hejrevej København NV ApS Nordicom Linköping AB Nordteam I. GmbH Emdrup Have ApS Nordicom Butiksejendomme A/S Nordicom Norrköping AB Nordteam II. GmbH Astersvej ApS Nordicom Logistik- & Produktionsejendomme A/S Nordicom Västeräs AB Nordteam III. GmbH Hammershøj ApS Nordteam IV. GmbH Amager Strandvej ApS Nordteam V. GmbH Emdrup Park ApS Nordteam VI. GmbH Fyrholm ApS Lindholm ApS Ballerup Idrætsby ApS Enghave Brygge ApS Skråningshusene ApS Ved Stigbordene ApS Susågaarden ApS Randlevvej ApS 5

6 nordicom I ledelsens beretning Hoved- og nøgletal Koncernens hovedtal Resultatopgørelsen (DKK 1.000) ) Omsætning Driftsomkostninger Værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning Regulering til dagsværdi, netto Realiserede avancer ved salg af investerings- og domicilejendomme Bruttoresultat Personale og andre eksterne omkostninger Resultat af associerede virksomheder Afskrivninger Resultat af primær drift Finansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Balance (DKK 1.000) ) Aktiver Langfristede materielle og immaterielle aktiver Langfristede finansielle aktiver Projektbeholdninger og øvrige omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrømme (DKK 1.000) ) Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra investering Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt ) Hoved- og nøgletal for 2004 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis for indregning af acontoavancer på projektbeholdninger præsenteret i årsrapporten for

7 nordicom I ledelsens beretning Nøgletal DKK ) Selskabskapital Forrentning af egenkapital før skat -21,7 22,7 59,2 52,6 15,9 Forrentning af egenkapital efter skat -16,9 20,0 42,7 39,2 11,6 Børskurs, ultimo Aktiekursstigning i kurspoint Indre værdi pr. aktie, ultimo Resultat pr. aktie før skat Resultat pr. aktie efter skat Udbytte pr. aktie (kr.) 0,0 14,0 13,0 12,0 11,0 Direkte afkast (udbytterate) 0,0 1,7 1,4 5,1 6,3 Kurs/indre værdi, ultimo 0,2 1,8 2,2 3,6 1,3 Udbytteprocent 0,0 17,0 9,6 10,0 55,3 Price Earning Cashflow pr. aktie -13,8 97,3 113,7-21,7-177,5 Soliditet (%) 18,5 23,8 24,0 23,5 21,6 Antal medarbejdere i koncernen ) Hoved- og nøgletal for 2004 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis for indregning af acontoavancer på projektbeholdninger præsenteret i årsrapporten for Ovennævnte nøgletal er beregnet i henhold til definitionerne udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2005 jf. oversigten næste side. 7

8 nordicom I ledelsens beretning Nøgletallene er beregnet ud fra følgende formler: Forrentning af egenkapital før skat Resultat før skat * 100 Gennemsnitlig egenkapital Forrentning af egenkapital efter skat Resultat efter skat * 100 Gennemsnitlig egenkapital Indre værdi pr. aktie, ultimo Egenkapital, ultimo Antal aktier, ultimo Resultat pr. aktie før skat Resultat før skat * 100 Gennemsnitligt antal aktier Resultat pr. aktie efter skat Resultat efter skat * 100 Gennemsnitligt antal aktier Direkte afkast (udbytterate) Udbytte pr. aktie * 100 Børskurs Kurs/indre værdi, ultimo Børskurs Indre værdi pr. aktie Udbytteprocent Foreslået udbytte Årets resultat Price Earning Børskurs Resultat pr. aktie Cashflow pr. aktie Cashflow fra driftsaktivitet Udvandet gennemsnitlig antal aktier Soliditet (%) Egenkapital, ultimo * 100 Passiver, ultimo 8

9 Se mere på / Bolig / Referencer / Hammershus, Helsingør I dette højhus, baseret på Jan Utzons skitser, har Nordicom indrettet 22 luksuslejligheder

10 nordicom I ledelsens beretning Udvikling i koncernens aktiviteter Resultat før skat udgør -263,1 mio kr. (2007: 292,1 mio. kr.) og er i overensstemmelse med de nedjusterede resultatforventninger offentliggjort den 6. marts Koncernen oplevede i 2008 en betydelig tilbagegang i forhold til 2007 med en omsætningsreduktion på 202,2 mio. kr. fra 755,1 mio. kr. i 2007 til 552,9 mio. kr. i Tilbagegangen skyldes imidlertid alene færre afleverede udviklingsprojekter, idet Nordicoms lejeindtægter fik en tilfredsstillende fremgang på 55,8 mio. kr. (28,4 %) svarende til 252,2 mio. kr. (2007: 196,4 mio. kr.). Bruttoresultat endte på 26,1 mio. kr. (2007: 471,1 mio. kr.). Faldet skyldes overordnet betydeligt dårligere markedsforhold på udviklingsområdet samt negative dagsværdireguleringer som følge af den globale finanskrise og generelle negative markedsudvikling. På trods af at markedet for projektudvikling har haft store udfordringer i 2008, betyder den foretagne diversificering af Nordicoms aktiviteter, at der opnås stigende indtjening på koncernens færdige investeringsejendomme. Diversificeringen betyder, at Nordicom i dag opererer på tre forskellige geografiske markeder og inden for en række forskellige ejendomstyper. Værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning udgør -148,9 mio. kr. (2007: 80,8 mio. kr.). Posten vedrører dagsværdiregulering af ejendomme, som efter færdigudvikling overgår til udlejning samt nedskrivning af ejendomme under udvikling, herunder 2 store grunde i København på Sluseholmen og Enghave Brygge. Beløbet har ikke påvirket selskabets pengestrømme. Dagsværdiregulering af færdige investeringsejendomme udgør -37,9 mio. kr. (2006: 70,9 mio. kr.) og består af to modsatrettede poster. Forbedringer i ejendommenes drift opnået ved at arbejde med ejendommene, herunder øge lejeindtægterne, har medført opskrivninger på 156,5 mio. kr. Den generelle udvikling i afkastet på ejendomsmarkedet som følge af den økonomiske samfundsudvikling har derimod medført nedskrivninger på 194,4 mio. kr. Dagsværdireguleringerne har ikke påvirket selskabets pengestrømme. Salg af investeringsejendomme har i 2008 givet en fortjeneste på 19,0 mio. kr. (2007: 99,5 mio. kr.). Den lavere fortjeneste i forhold til sidste år skyldes både færre transaktioner samt at salget af ejendommen på Kgs. Nytorv 26 indgik med en forholdsmæssig høj avance i Koncernens kapacitetsomkostninger, der udgjorde 71,9 mio. kr. (2007: 58,3 mio. kr.), er øget med 13,6 mio. kr. Stigningen skyldes primært, at der i 2008 betales husleje vedrørende selskabets domicil på Kgs. Nytorv 26, som blev solgt ved udgangen af Herudover er der indregnet løn og fratrædelsesgodtgørelse til selskabets tidligere administrerende direktør. For 2009 forventes kapacitetsomkostningerne at falde væsentligt som følge af færre medarbejdere samt generelle besparelser. De finansielle omkostninger udgør 195,8 mio. kr. (2007: 134,9 mio. kr.) og er steget med 60,9 mio. kr. svarende til 45,1 % i forhold til Stigningen skyldes dels højere markedsrenter (ca. 40 mio. kr.) dels et øget aktivitetsniveau og dermed en større gæld, der skal forrentes (ca. 20 mio. kr.). Koncernens langfristede aktiver, der ultimo 2008 udgør mio. kr. (2007: mio. kr.) er øget med 516 mio. kr. Det har i 2008 været vanskeligt for Nordicom at få opfyldt kravene til afkast og kvalitet ved nye investeringer, og blandt andet derfor har væksten ligget i underkanten af det tidligere udmeldte. Samtidig har Nordicom i 2008 været tilbageholdende med at gå ind i større nye udviklingsprojekter som følge af manglende afsætningsmuligheder og højere finansieringsomkostninger. Ud af de kortfristede aktiver på 296,1 mio. kr. vedrører 57,4 mio. kr. (2007: 363,2 mio. kr.) projektbeholdninger bestående af ejendomme med igangværende byggeri, der forventes afleveret i Egenkapitalen, der ultimo 2008 udgjorde mio. kr. (2007: mio. kr.), er i løbet af året reduceret med 343 mio. kr. Soliditeten kan herefter opgøres til 18,5 % (31. december 2007: 23,9 %). Egenfinansieringsgraden (inkl. udskudt skat) udgør 24,6 %. Den indre værdi ved udgangen af 2008 udgør 349 kr. pr. aktie. Aktiekursen pr. 31. december 2008 var 68 kr. pr. aktie, hvorved kurs/indre værdi kan opgøres til 0,2. Kapitalberedskab Den rentebærende gæld ultimo 2008 udgjorde mio. kr. (2007: mio. kr.). Heraf udgjorde den langfristede andel af gælden mio. kr., svarende til en andel på 52,5 %. (2007: 62,8 %). Faldet i den langfristede gældsandel skyldes primært, at det ikke har været muligt at opnå endeligt tilsagn om forlængelse af enkelte væsentlige kreditter inden udgangen af regnskabsåret. Den kortfristede rentebærende gæld pr. 31. december 2008 udgør mio. kr. og forfalder i følgende perioder: I 1. kvartal 2009 forfalder ca. 650 mio. kr. Der er efter balancedagen indgået aftale om refinansiering af ca. 170 mio. kr. heraf. Der er igangværende forhandlinger med de resterende kreditinstitutter, og ledelsen har indhentet skriftlige positive men ikke bindende tilsagn om refinansiering. I 2. kvartal 2009 forfalder ca mio. kr. Der er igangværende forhandlinger med de pågældende kreditinstitutter, og ledelsen har indhentet skriftlige positive men ikke bindende tilsagn om refinansiering af de væsentligste lån. I 3. kvartal 2009 forfalder ingen lån. 10

11 nordicom I ledelsens beretning I 4. kvartal 2009 forfalder ca. 250 mio. kr. Der er igangværende forhandlinger med de pågældende kreditinstitutter. Koncernens nuværende kreditfaciliteter er nødvendige for at fortsætte selskabets planlagte aktiviteter, og disse kreditter skal ifølge lånebetingelserne årligt genforhandles, hvilket i tidligere år er sket løbende og på uændrede vilkår. Den aktuelle finanskrise indebærer, at der er en øget usikkerhed knyttet hertil, men der er ud fra de igangværende forhandlinger ikke indikationer på, at de nødvendige kreditter ikke vil blive forlænget. På baggrund af ovennævnte er årsrapporten aflagt med fortsat drift for øje. Såfremt den nødvendige refinansiering ikke opnås, vil selskabets aktiviteter imidlertid ikke kunne videreføres uden en kapitalforhøjelse. Koncernen forventer i 2009 at realisere negativ likviditet fra den primære drift på ca. 60 mio. kr., såfremt der ikke sælges projektbeholdninger. Likviditetsbehovet forventes dækket ved salg af investeringsejendomme. Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået endelige salgsaftaler i 2009, men ledelsen forhandler i øjeblikket om salg af flere ejendomme. Når den nye strategi for selskabet er implementeret med højere fokus på likviditetsgenererende aktiviteter, forventes der igen skabt positiv pengestrøm fra driften. Selskabets ledelse har iværksat tiltag, der skal forøge den langfristede gælds andel af den samlede gæld. Dette vil bl.a. ske ved at omlægge bankgæld til realkreditgæld. Herved reduceres afhængigheden af årlige fornyelser af enkeltkreditter. Samtidig er der igangsat tiltag til reduktion af selskabets samlede kapitalbinding i udviklingsaktiviteter. // Referencer læs mere om vores færdiggjorte projekter på 11

12 nordicom I ledelsens beretning Nordicoms resultat fordelt på forretningsområder Nordicoms aktiviteter er opdelt på følgende tre hovedforretningsområder: Ejendom Udvikling Finans Ikke fordelt Koncern i alt Beløb i mio. kr Bruttoresultat 159,9 301,9-137,2 163,5 2,4 5,7 1,0 0,0 26,1 471,1 Resultat af primær drift 124,4 267,2-192,1 150,4 1,3 4,4-12,7-7,8-79,1 414,2 Samlede aktiver 4.031, , , ,6 75,4 31,5 0,2-639, , ,1 Pengestrømme fra driften 11,9 4,6-59,0 198,9 3,1 5,4 2,5 94,3-41,5 303,2 Nordicom Ejendom Årets resultat før finansielle poster i Nordicom Ejendom er reduceret med 142,8 mio. kr. i forhold til sidste år og udgør 124,4 mio. kr. (2007: 267,2 mio. kr.). Driftsresultatet på færdige investeringsejendomme er steget fra 131,5 mio. kr. sidste år til 178,9 mio. kr. i år. Modsat er resultatet for 2008 påvirket af negative dagsværdireguleringer og lavere avancer ved salg af ejendomme. Lejeindtægter i Nordicom Ejendom udgør 216,7 mio. kr. i 2008 (2007: 163,2 mio. kr.). En tilfredsstillende fremgang på 53,5 mio. kr. (32,8 %). Salg af investeringsejendomme har i 2008 givet en fortjeneste på 19,0 mio. kr. (2007: 99,5 mio. kr.). Den lavere fortjeneste i forhold til sidste år skyldes både færre transaktioner, samt at salget af ejendommen på Kgs. Nytorv 26 indgik med en forholdsmæssig høj avance i vurderinger med henblik på at underbygge værdiansættelsesmodellen, herunder de anvendte afkastprocenter. Bruttoresultatet i Nordicom Ejendom udgør 159,9 mio. kr. (2007: 301,9 mio. kr.). Ud af de samlede aktiver i segmentet Nordicom Ejendom på 4.031,5 mio. kr. vedrører mio. kr. (2007: mio. kr.) færdige investeringsejendomme med et areal på m2, der anvendes til udlejning. I forhold til ultimo 2007 er porteføljen øget med 849 mio. kr. Stigningen skyldes primært, at 85 udlejningslejligheder på Lindholm er overført fra projektbeholdninger til færdige investeringsejendomme ved færdiggørelsen. Herudover er enkelte ejendomme overført fra investeringsejendomme under udvikling til færdige investeringsejendomme i løbet af Værdiregulering af investeringsejendomme til dagsværdi udgør -37,9 mio. kr. (2007: 70,9 mio. kr.), og består af to modsatrettede poster. Forbedringer i ejendommenes drift opnået ved at arbejde med ejendommene, herunder øge lejeindtægterne, har medført opskrivninger på 156,5 mio. kr. Den generelle udvikling i afkastet på ejendomsmarkedet, som følge af den økonomiske samfundsudvikling, har derimod medført nedskrivninger på 194,4 mio. kr. Værdireguleringerne netto fordeler sig med -26,8 mio. kr. i Danmark, -12,0 mio. kr. i Sverige og 0,9 mio. kr. i Tyskland. Til opgørelsen af ejendommenes markedsværdi anvender Nordicom den afkastbaserede værdiansættelsesmodel. Modellen tager udgangspunkt i nettolejen for det kommende regnskabsår, en lejeværdi for ledige lokaler samt eventuelle indtægter fra ejendommenes fælles- og varmeregnskaber. Til driftsomkostninger indregnes bl.a. ejendomsskatter og -afgifter, administration, forsikringer, vedligeholdelse, serviceomkostninger, renholdelse og forsyningsomkostninger. Ejendommenes nettoleje udregnes ved at trække driftsomkostningerne fra ejendommenes indtægter og lægge forrentning af depositum til. Markedsværdien beregnes ved at kapitalisere nettolejen med en afkastprocent, som fastsættes individuelt for hver enkelt ejendom. Som følge af den generelle usikkerhed på ejendomsmarkedet ultimo 2008 har Nordicom endvidere valgt at supplere opgørelsen af dagsværdier pr. 31. december 2008 med eksterne Færdige investeringsejendomme, geografisk opdeling mio. DKK Danmark % % Sverige 307 8% 231 8% Tyskland 226 6% 121 4% I alt Færdige investeringsejendomme, typer mio. DKK Butiksejendomme % % Boligejendomme % % Kontorejendomme % % Logistik- og produktionsejendomme % 46 2% Andre ejendomme 166 3% % I alt

13 nordicom I ledelsens beretning Ved fuld udlejning forventes porteføljen af færdige investeringsejendomme i 2009 at kunne generere et overskud før finansiering på knap 260 mio. kr. Ved den samme udlejningsprocent som ultimo 2008 svarer dette til et overskud før finansiering på 230 mio. kr. (2008: 179 mio. kr.). For en nærmere beskrivelse af Nordicom koncernens ejendomsportefølje henvises til Note 16 til årsregnskabet samt selskabets hjemmeside. Nordicom Udvikling Årets resultat før finansielle poster i Nordicom Udvikling udgør -192,1 mio. kr. (2007: 150,4 mio. kr.), hvilket svarer til en tilbagegang på 342,5 mio. kr. Udviklingsporteføljen opdelt i segmenter 2008 Boligarealer 5,9 mia. DKK 57% m 2 46% Butiksarealer 1,9 mia. DKK 18% m 2 29% Kontorarealer 1,7 mia. DKK 17% m 2 14% Andre arealer 0,8 mia. DKK 8% m 2 11% I alt 10,3 mia. DKK m 2 Udviklingsporteføljen opdelt i segmenter 2007 Omsætningen i Nordicom Udvikling udgør 330,1 mio. kr. (2007: 587,2 mio. kr.). Der er afleveret solgte projekter med et areal på m 2, som indgår i omsætningen, mens de afleverede projekter på m 2, som er overgået til Nordicoms investeringsportefølje, indgår i regnskabet under: værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning. Samlet er der udviklet projekter med et areal på m 2, som har givet et bruttoresultat på 11,7 mio. kr. (2007: 82,7 mio. kr.). Herudover er bruttoresultatet påvirket med -148,9 mio. kr. (2007: 80,8 mio. kr.) fra værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning. Posten vedrører dels værdiregulering af ejendomme som efter færdigudvikling er overgået til udlejning (5,1 mio kr.) dels nedskrivninger på ejendomme under udvikling, herunder på 2 store grunde på henholdsvis Sluseholmen og Enghave brygge (-154 mio. kr.). Det negative resultat fra udviklingsaktiviteten skyldes primært, at det i 2008 ikke har været muligt at sælge ejendomme i takt med at disse blev færdiggjort. Herudover har markedsudviklingen reduceret værdien af færdiggjorte ejendomme overdraget til egen beholdning såvel som igangværende projekter. Samlede aktiver i Nordicom Udvikling udgør i 2008 i alt mio. kr. Heraf vedrører mio. kr. (2007: mio. kr.) investeringsejendomme under udvikling. Lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under projektudvikling udgjorde 34,3 mio. kr. i Udlejningen finder sted i det omfang, det er muligt under hensyntagen til den pågående projektudvikling. Boligarealer 6,9 mia. DKK 61% m 2 44% Butiksarealer 2,0 mia. DKK 18% m 2 35% Kontorarealer 2,1 mia. DKK 18% m 2 19% Andre arealer 0,3 mia. DKK 3% m 2 2% I alt 11,3 mia. DKK m 2 Nordicom Finans Årets resultat før finansielle poster i Nordicom Finans udgør 1,3 mio. kr. (2007: 3,3 mio. kr.), hvilket svarer til en tilbagegang på 2,0 mio. kr. (60,6 %). Faldet skyldes nedskrivning af pantebreve, som følge af debitors konkurs samt lavere markedskurser pr. 31. december 2008 i forhold til sidste år. Omsætningen i Nordicom Finans udgør i ,0 mio. kr. (2007: 4,4 mio. kr.). Aktiver i segmentet Nordicom Finans består hovedsageligt af pante- og gældsbreve, som ultimo 2008 udgør 70,2 mio. kr. (2007: 74,4 mio. kr.). Nordicom Finans har i 2008 kun haft aktiviteter i Danmark. Porteføljen rummede pr. 31. december 2008 ca. 30 sager i Danmark med et samlet forventet færdigt areal på m 2 (2007: m 2 ), og en samlet forventet færdigværdi på 10,3 mia. kr. (2007: 11,3 mia. kr.). I Tyskland og Sverige er et enkelt projekt under opførelse med et forventet færdigt areal på henholdsvis m 2 (2007: 0 m 2 ) og m 2 (2007: 0 m 2 ). For en nærmere beskrivelse af Nordicom koncernens udviklingsportefølje henvises til selskabets hjemmeside. 13

14 nordicom I ledelsens beretning Udviklingsportefølje Postnr. By Lokalplan godkendt Forventet areal i alt (m 2 ) Tåstrup Bycenter 1050 København K Ja Amager Strandvej 2300 København S Ved Stigbordene 2450 København SV Ja Enghave Brygge 2450 København SV Rebæk Søpark Butikscenter 2650 Hvidovre Ja Herlev Hovedgade Herlev Hammarshøj 13 ejerlejligheder 3000 Helsingør Ja Skråningshusene 3070 Snekkersten Ja Stationspladsen 1 & Helsinge Ros Have / Københavnsvej Roskilde Ja Ros Have 2 / Elisagårdsvej Roskilde Ja Ros Have 8, 10, 12, Roskilde Ja Løvegade Slagelse Ja Slagelse Storcenter 4200 Slagelse Næstved havn (Føtex) 4700 Næstved Ja Næstved havn (Biograf) 4700 Næstved Ja Næstved havn (øvrige) 4700 Næstved Ja Ejlersvej Næstved Havnegade Næstved Ja Laguneparken 4700 Næstved Ja Gedebjergparken (grundmodning) 4700 Næstved Ja Gedebjergparken (passivhuse) 4700 Næstved Ja Kongensgade 67 m.fl Odense C Ja Sunshine House 6000 Kolding Ja Randlevvej 8300 Odder Astersvej 8410 Rønde Ja 400 Stagehøjvej 8600 Silkeborg Ja Kejlstrupvej Silkeborg Ja Loftbrovej Nørresundby Ja Eidelstedter Brook Hamburg Ja Kroken 8, 9 og Norrköping Totaler

15 nordicom I ledelsens beretning Heraf afleveret (m 2 ) Areal rest (m 2 ) Heraf butik (m 2 ) Heraf kontor (m 2 ) Heraf bolig (m 2 ) Heraf parkering (m 2 ) Heraf andet (m 2 )

16 // Sluseholmen, Sydhavn SE MERE PÅ

17

18 nordicom I ledelsens beretning Nordicoms resultat fordelt på geografiske områder Danmark Tyskland Sverige Ikke fordelt Koncern i alt Beløb i mio. kr Bruttoresultat 1,3 435,8 12,4 13,0 12,5 22,3 0,0 0,0 26,1 471,1 Resultat af primær drift -95,9 386,5 10,7 10,5 6,1 17,2 0,0 0,0 33,8 414,2 Samlede aktiver 5.324, ,9 230,6 126,3 324,7 273,5-254,0-150, , ,1 Koncernens aktiviteter har i 2008 fortsat primært fundet sted i Danmark. Aktiviteten i Sverige og Tyskland udgør imidlertid en større andel af balancen i takt med, at ejendomsporteføljen er udbygget i de to lande. Nedenstående oplysninger om geografiske segmenter er baseret på ejendommenes beliggenhed. Aktiviteter i Danmark I Danmark har Nordicom i 2008 opnået et resultat af primær drift på -95,7 mio. kr. (2007: 386,5 mio. kr.) - en nedgang på 482,4 mio. kr. (124,8 %). I den tid Nordicom har eksisteret har selskabet aldrig oplevet et så hurtigt skift på finans- og ejendomsmarkederne som i Omsætningen indenfor investeringsejendomme er generelt faldet betydeligt i forhold til årene , hvor investeringsmarkedet var på sit højeste. Det er ikke skadeligt for markedet, at omsætningen i en periode falder. Antallet af potentielle købere i dagens marked er dog unaturligt lavt. Dette skyldes, at en lang række i øvrigt seriøse investorer, som følge af meget restriktive finansieringsmuligheder, er afskåret fra at vokse, samtidig med at finansielle investorer er ramt af en naturlig usikkerhed om, hvorvidt markedet skal falde yderligere. Væksten i den danske investeringsportefølje har i 2008 været lavere end ventet. Nordicom havde i starten af 2008 svært ved at få opfyldt selskabets krav til afkast ved køb af nye ejendomme på det danske marked. Væksten i investeringsporteføljen er således alene skabt ved at overtage ejendomme, som er færdigudviklet af Nordicom Udvikling. Der er i 2008 ikke erhvervet færdige investeringsejendomme på det danske marked (2007: 14 ejendomme med et samlet areal på m2). På udlejningsområdet er de seneste års positive udvikling fortsat i Der er realiseret samlede lejeindtægter på færdige investeringsejendomme i Danmark på 172,7 mio. kr. (2007: 145,8 mio. kr.), hvilket svarer til en fremgang på 18,4 %. Det er stadig muligt at genudleje ejendomme ved fraflytning, ligesom lejen i flere tilfælde er blevet hævet ved genudlejning. Der er fortsat efterspørgsel på lejemål inden for de fleste kategorier, og markedslejen forventes at fortsætte på det nuværende niveau i Behovet for kontor- og butikslokaler er dog nært korreleret med beskæftigelsen og privatforbruget. Ved lavere beskæftigelse falder behovet for kontorlokaler, og ved lavere privatforbrug falder efterspørgslen efter butikslokaler. Afhængigt af hvor dyb og hvor lang den økonomiske nedgang bliver i Danmark, vil presset på markedslejen derfor stige. Der er i 2008 solgt 4 investeringsejendomme for i alt 145,2 mio. kr. Salgene har givet avancer på 18,9 mio. kr., svarende til en bruttoavance på 13,0 %. De solgte ejendomme er følgende: Låsbybanke 4-6 / Adelgade 16 i Kolding Ejerlejligheder Bredgade 2-8 og Ny Vestergade 3 i Kolding Stines Gård, Gerritsgade 40 A & 42, Svendborg Møllergade 79, Svendborg Værdien af de danske investeringsejendomme er i 2008 dagsværdireguleret med -26,8 mio. kr. (2007: 70,9 mio. kr.). Reduktionen i forhold til sidste år skyldes den generelle udvikling i afkastet på ejendomsmarkedet. Investorernes krav til nettostartafkast er generelt steget i 2008 dels som følge af dyrere finansiering dels som følge af, at prisen på risiko er steget. Nordicom har i 2008 været tilbageholdende med at igangsætte nye udviklingsprojekter. Finanskrisen har gjort det sværere og dyrere at finansiere projekter, ligesom en lavere efterspørgsel efter nye boliger generelt har øget risikoen ved projektudvikling. Da Nordicom i forvejen har en attraktiv projektportefølje, har det ikke været nødvendigt for Nordicom at acceptere en højere risiko. Det naturlige valg har været tilbageholdenhed med nye sager. Der er i 2008 erhvervet eller opstartet følgende projekter: På Loftbrovej 17 i Nørresundby har Nordicom erhvervet en ejendom beliggende synligt til motorvejen mod Frederikshavn. På Københavnsvej 43 i Roskilde er der erhvervet en mindre ejendom i umiddelbar forlængelse af Nordicoms øvrige ejendomme Københavnsvej 45 og 47. Ejendommen forventes nedrevet i forbindelse med et samlet projekt for området. I Næstved har Nordicom erhvervet et mindre grundstykke i tilknytning til et eksisterende areal til boligbebyggelse. I årets løb er der i alt afleveret projektudviklede arealer på m 2. 18

19 nordicom I ledelsens beretning Følgende projektudviklede arealer er indlagt i Nordicom Ejendoms investeringsportefølje i 2008 Lindholm, København m 2 boliger Loftbrovej, Nørresundby m 2 butikker Ballerup Idrætsby, Ballerup 297 m 2 boliger Ro s Have, Roskilde m 2 butikker I alt m 2 Følgende solgte projektudviklede arealer er i 2008 blevet afleveret af Nordicom Udvikling Lindholm, København m 2 boliger Fyrholm, København 120 m 2 boliger Ro s Have, Roskilde m 2 boliger Gedebjergparken, Næstved m 2 grundstykke Hammershøj, Helsingør m 2 boliger I alt m 2 På Sluseholmen i København er der i 2008 afleveret 61 solgte lejligheder ud af 146 lejligheder på Lindholm-projektet. Udlejningen af de resterende 85 lejligheder, som er opstartet i slutningen af tredje kvartal 2008, går tilfredsstillende, og forventes at være tilendebragt i første halvår Pr. 31. december 2008 er der underskrevet lejekontrakter på 26 lejligheder. Lejlighederne er på m 2, og udlejes for kr. pr. mdr. ekskl. forbrug. I forbindelse med færdiggørelsen af Lindholm er de 85 lejligheder til udlejning overført fra projektbeholdninger til færdige investeringsejendomme. Ved overførslen er ejendommen værdireguleret til dagsværdi, hvilket har medført en regnskabsmæssig nedskrivning på 37,3 mio. kr. Nedskrivningen er indregnet under værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning. På Fyrholm er den sidste af de tidligere solgte lejligheder afleveret i Lejligheden fungerede som prøvebolig for salget på naboøen Lindholm, og er derfor overdraget senere. I 2008 blev der afleveret 11 af de 18 opførte lejligheder i Ro s Have i Roskilde. Herudover er der i år færdiggjort to butiksejendomme i Ro s Have-projektet, hvorved disse overgik til porteføljen med færdige investeringsejendomme. Dagsværdiregulering ved overførsel til færdige investeringsejendomme har medført en opskrivning på 17,9 mio. kr., som er indregnet under værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning. På Loftbrovej 17 i Nørresundby har Nordicom i 2008 erhvervet en ejendom beliggende synligt til motorvejen mod Frederikshavn med Kvickly og Jysk, som de væsentligste lejere. Det er efter anskaffelsen lykkedes at optimere brugen af de eksisterende bygninger samt skabe mulighed for at udbygge detailhandlen på ejendommen. I 3. kvartal 2008 er ejendommen overgået til porteføljen med færdige investeringsejendomme, mens en del af jorden er forblevet som projektejendom. Overførslen medførte en opskrivning til dagsværdi på 24,9 mio. kr. Ud over ovenstående dagsværdireguleringer på udviklede investeringsejendomme har det vist sig nødvendigt at nedskrive på enkelte igangværende udviklingsprojekter, hvor den budgetterede kostpris overstiger dagsværdien af den færdige ejendom pr. 31. december Ledelsen har i 2008 gennemført en værdiforringelsestest af igangværende udviklingsprojekter. Udviklingsprojekterne omfatter ca. 30 projekter i Danmark og 1 projekt i henholdsvis Sverige og Tyskland. De største projekter vedrører 3 store grunde i København på henholdsvis Amager Strandvej, Sluseholmen og Enghave Brygge indregnet til en regnskabsmæssig værdi på 799,4 mio. kr. inkl. medgåede omkostninger (31. december 2007: 872,5 mio. kr.). Forventede antal byggeretskvadratmetre for grundene udgør ca pr. 31. december 2008 (31. december 2007: m 2 ), hvilket svarer til en regnskabsmæssig værdi pr. forventet byggeretskvadratmeter på ca kr. (31. december 2007: ca kr.). Nedskrivningstesten har medført, at der samlet er nedskrevet 154 mio. kr. på fire igangværende udviklingsprojekter, herunder 2 af de ovennævnte grunde i København. Årets værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning udgør samlet -148,9 mio. kr. (2007: 80,8 mio. kr.). Dagsværdireguleringerne har ikke påvirket selskabets pengestrømme. Aktiviteter i Sverige I Sverige har Nordicom i 2008 opnået et resultat før finansielle poster på 6,1 mio. kr. (2006: 17,2 mio. kr.). Efter en lang periode med en positiv økonomisk udvikling oplevede Sverige ligesom Danmark en stærk opbremsning i aktiviteten i I begyndelsen af 2008 fandt industri- og servicevirksomheder det vanskeligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og inflationen steg måned for måned. Sveriges Riksbank annoncerede, at de havde til hensigt gradvist at hæve reporenten i løbet af 2008, hvilket også skete tre gange i perioden februar til september. Formålet med forhøjelsen var at dæmpe en overophedning af økonomien og reducere inflationspresset. Kort efter den sidste renteforhøjelse i september ændrede Riksbanken sine prognoser, og sænkede renten to gange i oktober. Det ene reduktionen var større end de stigninger, der havde været tidligere på året. Dette var imidlertid ikke nok til at berolige de finansielle markeder. I begyndelsen af december udmeldte Riksbanken et historisk fald på 1,75 procentpoint til et niveau på 2 % p.a., i forbindelse med en koordineret indsats mellem Den Europæiske Centralbank og de vesteuropæiske centralbanker uden for euroområdet. Foranstaltningen blev efterfulgt af en pakke af incitamenter fra regeringen, som blandt andet indeholdt et nyt skattefradrag til at fremme byggesektoren. Den svenske krone begyndte i anden halvdel af 2008 at blive svækket 19

20 nordicom I ledelsens beretning i forhold til dollaren, euroen og danske kroner. Set i forhold til DKK er der sket et samlet fald på 14 % i 2008, hvilket har medført et kurstab på 15,1 mio. kr. på Nordicoms nettoinvesteringer i Sverige. Kurstabet er indregnet direkte på egenkapitalen. Nordicoms væsentligste investeringer på det svenske ejendomsmarked findes i Linköping/Norrköping. Linköping/Norrköping udgør Sveriges fjerde største region med ca. en halv million indbyggere, herunder Linköping Universitet med ca studerende. Investeringerne er strategisk godt placeret langs E4 og med tilgang til Djuphamn i Norrköping og en kommende ny motorvejstilkobling. Skavsta Lufthavn i Stockholm Syd ligger blot 60 km fra Norrköping. I løbet 2008 har Nordicom investeret 122,5 mio. kr. i Växjö og Västerås. Med disse overtagelser har Nordicom således fastholdt strategien med at investere i regionale byer i Sverige. Nordicom har erhvervet flg. ejendomme i Sverige i Finnslätten 2, Västerås, Sverige som er en domicilejendom med et samlet kontorudlejningsareal på m 2. Fläkten 11, Växjö, Sverige som er en domicilejendom med et samlet udlejningsareal på m2, heraf m 2 kontorer. Nordicoms samlede investeringer i svenske ejendomme udgør herefter 307,2 mio. kr. med et samlet areal på ca m 2. På udlejningsområdet har det svenske marked i 2008 fortsat været positivt. Nordicom har i 2008 realiseret lejeindtægter på i alt 30,2 mio. kr. I Linköping er der opført byggeri af offentlige kontorbygninger med henblik på at samle administrative medarbejdere. Herudover har Östgöta Enskilda Bank meddelt, at de agter at foretage en lignende flytning inden for de næste par år, og har igangsat et byggeri af et nyt domicil på den gamle brandstation i Linköping. Flytningerne frigiver både større og mindre kontorer i det centrale Linköping og kan presse markedet på sigt. I Norrköping er der generelt mangel på moderne kontorlokaler i centrum af byen. I løbet af året har den nye statslige myndighed Transportstyrelsen søgt etablering i Norrköping. Etableringen vil skabe 400 job, der kræver kontorlokaler på mellem m 2, hvilket er væsentligt for ejendomsmarkedet i Norrköping. Allerede tidligt på året blev der skabt usikkerhed om værdierne på det svenske ejendomsmarked, herunder investorernes afhængighed af det stigende marked. Afkastkravet steg gradvist i løbet af året for rene detailejendomme i kommercielle områder, det segment, der var hårdest ramt af de foretagne renteforhøjelser i starten af året. Kontorejendomme med stærke lejere blev kun mindre berørt af de generelt stigende afkastkrav med undtagelse af Stockholmområdet. Uden for storbyområderne har afkastkravene ikke været trykket så langt ned i de senere år, hvorfor disse områder blev mindre hårdt ramt. For Nordicoms ejendomme nær ved de svenske universiteter og regionale byer omkring Stockholm har der kun været mindre tilpasninger til de direkte afkast. Transaktioner foretages typisk af lokale eller regionale aktører, og der har været både købere og sælgere i hele Dagsværdiregulering af de svenske investeringsejendomme har i 2008 samlet betydet en nedskrivning 12,0 mio. kr. Med hensyn til udviklingsaktiviteter er fokus primært på ejendommen Kroken 8, 9 og 11 i Norrköping. Ejendommene er beliggende i den centrale by på Motala Power i begyndelsen af det industrielle kvarter. Projektet indeholder bl.a. ubebyggede arealer, hvor Nordicom i øjeblikket er i gang med at skabe mulighed for at konstruere Norrköpings højeste bygning med et bruttoareal på ca m 2. Det er endvidere planen, at de eksisterende bygninger skal ombygges til en moderne fleksibel kontorbygning med bevarelse af de gamle industrielle karakterer. I dag lejes store dele af bygningerne af kommunen Norrköping, der vil være en vigtig og langsigtet partner i projektet. Eksisterende bygninger har et område på ca m 2 og en ekstra byggeret på omkring m 2. Nordicoms svenske organisation omfatter ultimo 2008 fire fuldtidsansatte på selskabets kontor i Stockholm. Aktiviteter i Tyskland I Tyskland har Nordicom i 2008 opnået et resultat før finansielle poster på 10,7 mio. kr. (2007: 10,5 mio. kr.). Væksten i den tyske økonomi aftog i 2008 som følge af den globale finanskrise og begyndende recession. Bruttonationalproduktet (BNP) steg således kun med 1,3 % i forhold til 2,5 % i 2007 og 3,0 % i Den landsdækkende transaktionsvolumen registreret i Tyskland beløb sig i 2008 til 20 mia. EUR. Berlin og Hamburg udgjorde den største andel med transaktioner på henholdsvis 2,3 mia. EUR og 1,9 mia. EUR. I forhold til 2007 er der tale om en reduktion på 60 % i transaktionsvolumen. Årsagen til reduktion skyldes foruden finansieringsproblemer en svækkelse af lejemarkedet ved udgangen af I dette vanskelige og usikre marked er potentielle købere afventende. For 2009 forventes det, at transaktionsvolumen vil blive lidt lavere end i I relation til lejeniveauet var kontormarkedet på vej til at sætte nye rekorder hen til midten af I løbet af anden halvdel af året fik den finansielle krise og de økonomiske eftervirkninger imidlertid en betydelig indvirkning. Ikke desto mindre var udlejningsniveauet i 2008 langt højere end i perioden mellem 2002 og I Hamburg var udlejningsniveauet for kontorlejemål mere end 20 % højere end gennemsnittet for Ledige kontorlokaler er endvidere faldet med m 2 i 2008, og tomgangen reduceret fra 7,5 % til 6,5 %. Sammenlignet med andre økonomier er den gennemsnitlige husleje i Tyskland og især i Hamburg steget moderat i løbet af det forgangne år. Boliginvesteringer forventes endvidere fortsat at være attraktive navnlig som følge af en lav risiko og et løbende cash flow. En aktuel undersøgelse viser endvidere, at Tyskland har et behov for nye lejligheder om året. Efterspørgslen efter attraktive boligområder forventes derfor at fortsætte i

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Årsrapport // 09 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 93 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk E-mail:

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Nordicom A/S www.nordicom.dk

Nordicom A/S www.nordicom.dk Årsrapport // 2014 Selskab: Nordicom A/S Svanevej 12 2400 København NV CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk E-mail:

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2015

Resumé for 1. halvår 2015 27. AUGUST 2015 1. HALVÅR 2015 Svanevej 12 2400 København NV CVR-nr.: 12 93 25 02 Telefon: + 45 33 33 93 03 Kontaktperson: Ole Steensbro, administrerende direktør E-mail: nordicom@nordicom.dk Telefon:

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 07. Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K. Tlf: 33 33 93 03 Fax: 33 33 83 03. nordicom@nordicom.dk www.nordicom.

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 07. Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K. Tlf: 33 33 93 03 Fax: 33 33 83 03. nordicom@nordicom.dk www.nordicom. ÅRSRAPPORT Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K Tlf: 33 33 93 03 Fax: 33 33 83 03 nordicom@nordicom.dk www.nordicom.dk ÅRSRAPPORT 07 Indhold Utzons tårn i Hammarshave bebyggelsen i Helsingør

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q2 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q2 Delårsrapport 2006 Nordicom A/S Koncernen Nordicoms halvårsresultat for udgør 229,5 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 144,1 mio. kr. (1. halvår 25: 85,4 mio. kr.). Nordicom har ændret regnskabspraksis vedrørende

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere