Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Fanøvej 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Fanøvej 7"

Transkript

1 Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Fanøvej Køge Tlf Fax CVR nr OPGØRELSE AF FÆLLESUDGIFTER 2003 Ejerforeningen Rønne Alle Rønne Alle Lyngby Revision Bogføring Rådgivning Årsrapporter Budgetter

2 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger side 3 Bestyrelses- og revisionspåtegning side 4 Opgørelse af fællesudgifter for 2003 side 5 Balance pr. 31. december 2003 side 7 Specifikationer og noter til regnskab side 8 Side 2

3 Stamoplysninger Navn: Ejerforeningen Rønne Alle Adresse: Rønne Alle 12 Rønne Alle 14 Rønne Alle 16 Rønne Alle Lyngby. Bestyrelse: Aage Hauge Ole Søeballe Hanne Westrup Bente Pedersen Dorte Leicht Administration: Gyes og Oehlenschlæger Advokatfirma Falkoner Alle Frederiksberg Revision: Revisionsfirmaet Jørn Idziak ApS Fanøvej Køge Side 3

4 Bestyrelses- og revisionspåtegning Bestyrelse: Aage Hauge Ole Søeballe Hanne Westrup Bente Petersen Dorte Leicht Revisionspåtegning: Vi har revideret årsregnskabet for 'Ejerforeningen Rønne Alle 12-18' for regnskabsåret 1. januar december Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision: Vi har udført vor revision ioverensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionenomfatter stikprøvevis undersøgelseaf information, der understøtter deiårsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samledepræsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billedeaf foreningens aktiver, passiver og denfinansielle stilling pr. 31. december 2003 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Supplerende oplysninger: Revisionen har ikke omfattet budgettet for Køge, den 31. januar 2004 Revisionsfirmaet Jørn Idziak ApS Jørn Idziak Registreret revisor FRR Side 4

5 Balance pr. 31. december 2003 Note Regnskab 2003 Budget 2003 Regnskab 2002 INDTÆGTER Indbetalte medlemsbidrag Lejeindtægter, beboerlokaler Lejeindtægter, parkeringspladser Renteindtægter INDTÆGTER I ALT OPGØRELSE AF FÆLLESUDGIFTER Offentlige afgifter m.v.: 1. Elektricitet og renovation m.v Forsikringer og kontingenter Renholdelse Offentlige afgifter m.v. i alt Administrative udgifter: Administrationshonorar Advokat Telefon, fotokopier, porto m.v Regnskab og revision Konsulenthonorarer Øvrige administrative udgifter Administrative udgifter i alt Mødeudgifter m.v: Generalforsamlingsudgifter Mødeudgifter i alt Vedligeholdelse m.v.: 6. Blikkenslager Snedker, låsesmed m.v Elevatordrift Elektriker Diverse vedligeholdelse Drift af beboerlokale Nyanskaffelser Vedligeholdelse m.v. i alt FÆLLESUDGIFTER I ALT ÅRETS RESULAT Overført fra tidligere regnskabsår Fremførsel til næste regnskabsår Side 5

6 Balance pr. 31. december 2003 Note Regnskab 2003 Regnskab 2002 AKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER: Tilgodehavender: Tilgodehavende fællesudgifter m.v Forudbetalte omkostninger Varmeregnskab Vandregnskab Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger: Mellemregning med administrator Bankbeholdning Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Side 6

7 Balance pr. 31. december 2003 Note Regnskab 2003 Regnskab 2002 PASSIVER EGENKAPITAL: Mellemregning med ejere Egenkapital i alt GÆLD: Langfristet gæld: Deposita Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: 16. Skyldige omkostninger Forudbetalte fællesudgifter m.v Kortfristet gæld i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT Side 7

8 Specifikationer og noter til regnskab Note Regnskab 2003 Regnskab Vand og renovation m.v. Vejafgift Vandafgifter Renovation Elektricitet Forsikringer og kontingenter Bygningsforsikring Glasforsikring m.v Renholdelse Vicevært og gårdmand Snerydning og saltning Advokat Honorar for udarbejdelse af nye vedtægter Honorar for bistand vedrørende mangler Konsulenthonorarer Arkitektbistand vedrørende vind- og solafskærmning m.v Ingeniørmæssig assistance i forbindelse med udbedring af mangler Blikkenslager Montering af sprinklere i skralderum Montering af vandlås Reparation af elektrode 66 Oliering af gasrør Opstart af radiatorer og reparation af ventiler Udførsel af service på anlæg Serviceabonnement Side 8

9 Specifikationer og noter til regnskab Note Regnskab 2003 Regnskab Snedker, låsesmed m.v. Indkøb af systemnøgler og omkodninger Udskiftning af låsekasser Montering af speciallås på låge Oplukning ved rampe Justering af opgangsdør 890 Eftersyn og kontrol af portfunktion Reparation af port Elevatordrift Lovpligtige eftersyn Reparationer under tilkald Alarmabonnement Elektriker Eftersyn af dørtelefon 617 Levering af porttelefon og montering af lampe Diverse elarbejde og montering af lamper Gennemgang af ventilationsanlæg og udskiftning af motor Service på ventilationsanlæg Etablering af stikkontakter i opgange Opsætning af armaturer i fælles køkken 461 Ændring af tænding i parkeringskælder 430 Eftersyn af udsugning fra affaldsskakt 758 Opsætning af elmåler på nedkørselsrampe Indkøb af el-pærer Diverse vedligeholdelse Indhegning af cykel-parkeringsområde Indkøb af skilte 660 Opfyldning af pulverslukkere Diverse vedligeholdelse i øvrigt Drift af beboerlokale Indkøb af inventar Hovedrengøring og levering af lysarmaturer Opvarmning Tilbageført afsat varme tidligere år Side 9

10 Specifikationer og noter til regnskab Note Regnskab 2003 Regnskab Nyanskaffelser Levering og montering af profiljernshegn og låger Varmeregnskab Varmeudgifter A/conto indbetalinger Vandregnskab Vandudgifter Bankbeholdning BG Bank, konto nr Midtbank, konto nr Skyldige omkostninger Dana Ejendomme A/S BS Aircondition Service ApS Krøjer & Larsen 409 HCS Transport 497 Nilan Elevator ApS DGV Anlæg Nordicom A/S Revisionsfirmaet Jørn Idziak ApS Skyldige vandafgifter Afsat elektricitet Afsat eftersyn af elevator Bestyrelsesudlæg Side 10

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. Sten Ellegaard Munkøe. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2003

Læs mere

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013 Revi.Partner Ejerforeningen Bremensgade 3-34 23 København S Årsrapport for perioden. januar - 3. december 23 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CVR-nr. 252822 - www.kcrevi.dk Stationsvej

Læs mere

Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn --------------------------------------

Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn -------------------------------------- Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn -------------------------------------- Christianshavns Voldgade 13-25 og Prinsessegade 1 -------------------------------------- Matr.nr. 512, Christianshavn

Læs mere

Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS

Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS RegJstrerede RevisorerFRR Revisor@idziak.dk Fan"vej 7 4600 K"ge Tit. 56 63 11 20 Fax 56631164 CVRnr. 71474828 ARSREGNSKAB FOR 2003 Gardlauget Tylvten c/o Herbo-Administration

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr.

Læs mere

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014 G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm CVR nr. 25311868 Matr. nr. 3bb Vallerød By, ejl. Årsregnskab for 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 9-333/TBL Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9 2000 Frederiksberg CVR nr. 32585051 Matr. nr. 18-az Frederiksberg Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2013 samt Balance pr. 31.

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2011 samt Balance pr. 31.

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere