14. år i træk mere end deltagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14. år i træk mere end 1.400 deltagere"

Transkript

1 K U R S U S K ø b e n h a v n marts juni september december Kursus i København 2009 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre økonomisk forståelse Få en grundlæggende forståelse for internt og eksternt regnskab Lær at lave et driftsbudget 14. år i træk mere end deltagere

2 U n d e r v i s e r o g k u r s u s l e d e r Økonomidirektør Jacob R. Jørgensen, Babcock & Wilcox Vølund ApS Jacob R. Jørgensen er en fremragende og pædagogisk underviser. På kurset giver han dig en grundig gennemgang af regnskabsforståelse, budgettering, investering og finansiering. Undervisningen bygger på en kombination af teori, praktiske eksempler og opgaver. Jacob R. Jørgensen er økonomidirektør i Babcock & Wilcox Vølund ApS. Han har gennem de sidste 14 år undervist mere end personer på kurset Økonomi for ikke-økonomer. M å l g r u p p e f o r k u r s e t : Adm. direktører, direktører, underdirektører, direktionssekretærer, afdelingschefer, servicechefer, driftschefer, logistikchefer, salgschefer, Account Managers, Team Managers, chefkonsulenter, porteføljechefer, marketingchefer, markedschefer, indkøbschefer, IT-chefer, personalechefer, produktionschefer, servicechefer, sikkerhedschefer, fabrikschefer, tekniske chefer, projektledere, ingeniører, sektionschefer, kontorchefer, souschefer og fuldmægtige D e t s i g e r t i d l i g e r e d e l ta g e r e o m k u r s e t: Særdeles godt og udbytterigt kursus. Dækkede emnet på meget fint niveau. Relevante emner og god gennemgang. Sales & Product Manager Morten Larsen, Tytex A/S Super kursusleder. Indholdet blev gennemgået og forklaret meget pædagogisk med små humoristiske indslag. Afdelingschef Elisabeth Rasmussen, SAS Revenue Information A/S Kurset gav meget god indlevelse, da der blev brugt mange eksempler, som gjorde den kolde teori til en del af hverdagen og dermed brugbart. Projektsekretær Tina Tøt Thingstrup, IBM A/S

3 L æ r g r u n d l æ g g e n d e ø k o n o m i p å t o d a g e Arbejder du med tal uden at være økonomiuddannet? Har du budget- eller resultatansvar? Fylder økonomi en del i din hverdag, eller forventer du, det kommer til at ske fremover? Så vil dette kursus give dig de nødvendige redskaber til at styre håndteringen af økonomisk information og styrke dig i mødet med nye udfordringer. Deltag på kurset og opnå: En bedre forståelse, håndtering og rapportering af økonomisk information Større sikkerhed, når du arbejder med økonomiske problemstillinger Indsigt i, hvordan du tackler økonomiske udfordringer på jobbet Kurset er delt op i 3 sektioner: Regnskabsforståelse og -analyse Budgettering Investering og finansiering På kursets første dag tages fat på årsrapportens opbygning. Underviseren Jacob R. Jørgensen gennemgår en virkelig årsrapport, og du får rig lejlighed til at stille spørgsmål. På kursets anden dag lærer du bl.a. at lave et driftsbudget, og du får stillet en opgave, som vi arbejder med i grupper. Jacob R. Jørgensen vil gennemgå hvilke budgetposter, der er vigtige for at vurdere et projekts succes. Derudover vil Jacob R. Jørgensen rådgive i, hvordan du bedst låner penge, og hvor de kan anbringes med størst fordelagtighed. Vi ser frem til at byde dig velkommen til to spændende og udbytterige dage i økonomiens tegn. Medbring venligst en lommeregner. Med venlig hilsen IBC Euroforum Henrik Ulander Adm. direktør

4 Dag 1 P r o g r a m d a g 1 Ø k o n o m i f o r i k k e - ø k o n o m e r Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Åbning af kurset Introduktion v/ Jacob R. Jørgensen REGNSKABSFORSTÅELSE OG -ANALYSE Årsrapporten (Eksternt regnskab) Regnskabsforståelse hvorfor det? Forskellige regnskabstyper Danske regnskabsregler og -principper Årsrapportens opbygning Resultatopgørelsens indhold Analyse af virksomhedens regnskab Gennemgang af et virkeligt regnskab Regnskabsanalyse og brug af nøgletal Udarbejdelse af pengestrømsanalyse Hvilke informationer giver regnskabet? Kreditvurdering på grundlag af regnskabet Praktiske opgaver opsummering og afslutning på kursets første dag samt oplæg til dag Pause med kaffe/te Årsrapporten fortsat Resultatopgørelsens indhold fortsat Koncernregnskabet Frokostbuffet Årsrapporten fortsat Balancens indhold Sammenhængen mellem resultatopgørelsen og balancen Aktiviteters regnskabsmæssige behandling Pause med kaffe/te og kage Eksternt regnskab fortsat

5 Dag 2 P r o g r a m d a g 2 Ø k o n o m i f o r i k k e - ø k o n o m e r Kaffe/te og morgenbrød Introduktion v/jacob R. Jørgensen Indledning til dagens program Internt regnskab Internt regnskab kontra eksternt regnskab Det interne regnskabs omfang Struktureringen af det interne regnskab Registrerings- og specifikationsniveau Fordelingsproblematikken BUDGETTERING Budgetsystemer og processer Hvorfor lave budgetter? Budgetprocessen Sammenhængen mellem de forskellige delbudgetter Pause med kaffe/te Hvordan opbygges et budget? På baggrund af en case udarbejdes i grupper oplæg til følgende: tidsplan delbudgetter budgetteringsniveau deltagende personer budgetkonsolidering budgetopfølgning Frokostbuffet Budgetudarbejdelse Plenumdiskussion af gruppearbejde Budgettet som del af strategiprocessen Projektbudgettering Hvad er et projekt? Hvad er projektbudgettering? Hvilke budgetposter er relevante, når et projekt skal vurderes? Problemer ved projektbudgettering Faseopdeling af projekter Beregning af økonomisk likviditet Økonomisk styring af projekter Modelgennemgang Pause med kaffe/te og kage INVESTERING OG FINANSIERING Investeringer Typer af investeringer Analyse af investeringer Betalingsstrømme kontra overskudsstrømme Investeringsvurdering Nutidsværdimetoden Intern rente-metoden Pay back-metoden Sammenligning af alternative investeringer Eksempler på vurdering af konkrete investeringer Finansiering Muligheder for at forbedre likviditeten Lånemuligheder Lånetyper Finansieringsomkostninger Eksempler på vurdering af konkrete lånetilbud Placering af overskudslikviditet Opsummering og afslutning på kurset

6 ibc Euroforum IBC Euroforum er Danmarks førende udbyder af konferencer og kurser. Vores arrangementer tager afsæt i aktuelle emner og udfordringer inden for områder som økonomi, administration, markedsføring, informationsteknologi, personaleforhold, ledelse, jura, produktion og teknologi. Gennem tæt kontakt til erhvervslivet skaber vi kvalitetskonferencer og -kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. F å k u r s e t h j e m t i l j e r s e l v! Er I mange fra samme virksomhed, som gerne vil deltage, kan det måske betale sig at få kurset afholdt internt. Fordele: Fortrolighed omkring interne udfordringer Ingen udgifter til transport og overnatning God økonomi Kontakt Philip Sårde for et uforpligtende tilbud: Telefon ibc Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

7 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Dato og sted for afholdelse Kurset Økonomi for ikke-økonomer afholdes den marts 2009, juni 2009, september 2009 og december Kurserne afholdes på First Hotel Vesterbro, Vesterbrogade 23-29, 1620 København V, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i kursusprisen. IBC Euroforum henviser til First Hotel Vesterbro for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon Parkering First Hotel Vesterbro henviser til parkeringskælderen, som ligger ved siden af hotellet. Det koster kr. 200 i døgnet at parkere i parkeringskælderen. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Alternativt kan du benytte offentlig transport. Københavns Hovedbanegård ligger 5 minutters gang fra hotellet. Kursuspris Kursusafgiften er kr ,- ekskl. moms. Prisen inkluderer kaffe, te og kage, frokostbuffet, samt mappe med uddybende dokumentation. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10%. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen tilbageholdes 50%, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Tilmeldingen er bindende! Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende kurset besvares af adm. direktør Henrik Ulander, IBC Euroforum, telefon ,

8 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Returneres ved varig adresseændring T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m k u r s u s Ø k o n o m i f o r i k k e - ø k o n o m e r København Kursuspris kr ,- (ekskl. moms) Navn 1 Stilling Afdeling J e g ø n s k e r at d e lta g e d e n : marts juni september december Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Navn 2 Stilling Afdeling J e g ø n s k e r at d e lta g e d e n : marts juni september december Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Tlf. (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 35013

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ofj K ø b e n h av n 12. - 13. M A j 18. - 19. N o v e m b e r 2 0 0 9 Økonomi for jurister En styrket virksomhedsrådgivning Styrk dine forudsætninger

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Event Management fra A-Z

Event Management fra A-Z K O N F E R E N C E KØBENHAVN 2. 3. M A R T S 2 0 0 5 Event Management fra A-Z Hvordan bliver du kreativ på kommando? Hvordan leder du et projekt? Hvordan briefer du de kreative? Hvordan laver du en superevent

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen K O N F E R E N C E TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/itk KØBENHAVN 30. 31. J A N U A R 2 0 0 6 It-kontrakter 2006 Få styr på juraen i it-kontrakter Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Chef- og direktionssekretæren

Chef- og direktionssekretæren Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/sek K ø b e n h a v n 13.-14. maj 2009 3.-4. November 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 20. marts Valgfri WORKSHOP 12. maj 2009 2. November

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Kliniske lægemiddelforsøg

Kliniske lægemiddelforsøg K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 W O R K S H O P 23. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/klf SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Controllerkonferencen

Controllerkonferencen K o n f e r e n c e København den 23. og 24. juni 2009 W o r k s h o p den 22. juni 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 7. maj Controllerkonferencen 2 0 0 9 Få indsigt i den finansielle krises

Læs mere

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE PRE-WORKSHOP KØBENHAVN 13. april 2015 KONFERENCE KØBENHAVN 14. & 15. april 2015 EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE Direktør Agnete Gersing, Konkurrence-

Læs mere

Distancekursus Event Management

Distancekursus Event Management Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/distanceevent Distancekursus Event Management Få tilsendt skriftligt distancekursus i 8 kompendier og deltag i et fagligt træf Med kompendierne kan du: Udvide

Læs mere

4.0. Mediekonvergens strategi og innovation i telesektoren 2.0 3.0. 21. og 22. www.ibceuroforum.dk

4.0. Mediekonvergens strategi og innovation i telesektoren 2.0 3.0. 21. og 22. www.ibceuroforum.dk Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/tele K ø b e n h a v n 21. og 22. j a n u a r W o r k s h o p 2 0. j a n u a r 2 0 0 9 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 21. november 2.0 3.0

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere