Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense."

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sidste mødereferat ( ) 3. Økonomi a. Regnskab 2011 b. Budget Forretningsudvalget b. Forsikringssamarbejdet c. Udsendelse af årsopkrævninger m.v. d. Øvrige indsatser 5. Kommunikationsudvalget b. Tursejleren c. Ny hjemmeside d. Øvrige indsatser 6. Aktivitetsudvalget b. Både i Bella c. Kommende udstillinger d. Tursejlertræf e. Øvrige indsatser 7. Sejladsudvalg b. ERFA møde FTLF, DS og DT c. Søfartsstyrelsen/Søsportens Sikkerhedsråd d. Friluftsrådet e. EBA f. Andre samarbejdspartnere 8. Generalforsamling a. Formandens beretning b. Forslag til generalforsamlingen c. Indkaldelse til klubber 9. Eventuelt og næste møder

2 1. Godkendelse af dagsorden Der var ingen kommentarer/tilføjelser til den udsendte dagsorden. 2. Sidste mødereferat ( ) Der var ingen kommentarer til sidste mødereferat. Referatet blev underskrevet. 3. Økonomi Regnskab 2011: LN havde udarbejdet udkast til regnskab for Danske Tursejlere og Danske Tursejlere 2010 Aps. Regnskabsmaterialet var afleveret til revisor John Schantz for revision samt gennemgang med de eksterne revisorer. I år havde sekretariatet (modsætning til tidligere) afleveret helt færdigt og afstemt bogføringsmateriale samt opstillet resultatopgørelse og balance med det formål, at revisionshonoraret ikke skulle vokse markant som følge af to regnskaber mod tidligere et regnskab. Resultatet for Danske Tursejlere vil udvise et overskud i niveauet kr kr og resultatet i Danske Tursejlere 2010 Aps vil udvise et resultat på +/- kr. 0. LN gennemgik regnskaberne og årsagerne til de mulige udsving. De endelige regnskaber gennemgås med de kritiske revisorer Ole Vinholt og Leif Goldbech onsdag den 11. april 2012 hos revisor Schantz. Fra DT deltager PEJ og LN. Budget 2012: På basis af resultatopgørelsen for 2011, de igangværende opgaver i de enkelte udvalg samt kommentarer fra FU, havde LN udarbejdet udkast til budget Udkastet blev gennemgået. Budgetudkastet udviser et overskud i niveauet kr Bestyrelsen drøftede udkast til regnskaberne samt udkast til budget Bestyrelsen godkendte de foreløbige regnskabsudkast. De endelige regnskaber rundsendes til bestyrelsen efter revisormødet med henblik på underskrift og indstilling til endelig godkendelse på generalforsamlingen.

3 Bestyrelsen godkendte det foreliggende budgetudkast som gives som orientering på generalforsamlingen. 4. Forretningsudvalget Forretningsudvalget havde holdt møde den marts Referat er udsendt til bestyrelsen. FU indstiller, at den endelige drøftelse og vedtagelse af ny/revideret strategiplan udsættes til efter generalforsamlingen. Indsatsområderne for sekretariatets medarbejdere er drøftet og FU erkender, at vore ideer og ønsker om indsatser ikke kan realiseres kvantitativt af de medarbejder ressourcer vi råder over p.t. Det er derfor FU s indstilling, at vi skal prioritere indsatsområderne mod de aktiviteter, der giver et positivt økonomisk afkast til DT samtidig med, at vi baner vejen for den ønskede tilgang af nye medlemmer. Ligeledes skal DT s synlighed, serviceniveau og politiske indflydelse fastholdes og udbygges. Endvidere lægger FU op til en revitalisering af vort udvalgsarbejde. PEJ orienterede om FU s ideer, hvor der skal fokuseres mere på kommunikation, hvor aktivitetsudvalgets arbejde skal styrkes via regionale aktivitetsgrupper og hvor opgaverne i sejladsudvalget revurderes. Forsikringssamarbejdet: Gennem flere møder med vor samarbejdspartner er det lykkedes, at få forbedret vore forsikringsbetingelser til vore medlemmer. DT har også foreslået flere skærpelser af betingelserne med det formål, at vor gode ordning kan fortsætte. På bådmessen i Bella erfarede vi, at vor ordning nu respekteres af andre forsikringsselskaber som værende én af de bedste på markedet og til en konkurrencedygtig pris. DT s seneste tiltag om en graduering i guld/sølv/bronze betingelser er blevet rigtigt godt modtaget af vore medlemmer. Opdelingen synes forståelig og seriøst opbygget. Fremadrettet arbejder DT på, at kunne tilbyde forsikringspakker tilpasset specielle målgrupper. LN orienterede om status på dette arbejde. På det seneste har Skat foreslået en ændring af stempelafgiftsloven, hvilket vil medføre yderligere afgift for lystsejlere. LN har udarbejdet høringssvar til Skat. Bestyrelsen bad LN udarbejde simuleringsark for eventuel omlægning af statsafgiften på kaskoforsikring. (Via lovpligtig ansvarsforsikring).

4 Udsendelse af årsopkrævninger: FU har drøftet alternative muligheder for denne indsats. LN orienterede om flere mulige alternativer. Øvrige indsatser: Samarbejdet med DS, FTLF, DFU pågår uændret. PEJ orienterede om de seneste tiltag. Bestyrelsen drøftede arbejdet i FU og konkluderede, at FU s forslag om et alternativ til pakningen i Outrup herunder etablering af PBS service var en god ide. FU bemyndiges til at arbejde videre med projektet. 5. Kommunikationsudvalget KU holdt møde den 18. januar Referat er udsendt til bestyrelsen. SF gav en kort orientering. Tursejleren: Redaktionsudvalget holdt møde den 12. marts og fastlagde synopsis for Tursejleren som samtidig er dedikeret som jubilæumsnummeret. Ny hjemmeside: BH og LN har holdt møde med Thorkil og det er besluttet, at vi kan frigive den ny hjemmeside i forbindelse med udgivelsen af Tursejleren LN fremviste status på den nye hjemmeside. TM foreslog, at vi i forbindelse med tursejlertræffet giver medlemmerne mulighed for at logge på en computer og få hjælp til at se på hjemmesiden af én fra bestyrelsen. Øvrige indsatser: KU har en række yderligere indsatser på idelisten. 6. Aktivitetsudvalg AU holdt møde den 16. januar Referat er rundsendt til bestyrelsen. EH gav en kort orientering og berettede om en yderst engageret indsats fra vore 2 nye ildsjæle (Leif Petersen & Søren Nerenst). Både i Bella:

5 Både i Bella blev besøgt af ca besøgende. Generelt set havde DT en god udstilling. Vi fik rigtig mange positive kommentarer til vor stand fra både besøgende, andre udstillere samt fra Bella Centrets ledelse. Vor event om Årets Havn 2011 var den største publikumsmagnet af alle events i løbet af bådudstillingen men også vore 2 foredrag om Vandvejen til Berlin var rigtig godt besøgt. (Se fotos på DT s hjemmeside). Udover en masse nye kontakter, kontakt til nye samarbejdspartnere m.v. gav udstillingen os mulighed for at tilbyd flere hundrede sejlere en ny kaskoforsikring. Kommende udstillinger: DT var tilmeldt den indendørs udstilling Bådmesse Nord i Års. Udstillingen blev aflyst, da der kun var 11 udstillere tilmeldt heriblandt: DFU, Stop Olien og DT. Endvidere bemærkes det, at både Fredericia og Bella har meldt ud, at de arrangerer bådmesser i DT forholder sig til denne udfordring på et senere tidspunkt. Tursejlertræf: Planlægningen af Tursejlertræf i Nyborg i dagene den juni 2012 pågår. LN orienterede om status. Øvrige indsatser: AU har en række yderligere indsatsområder på idelisten. 7. Sejladsudvalg SU holdt møde den 7. december Referat er udsendt til bestyrelsen. PEJ gav en kort orientering. ERFA møde FTLF, DS og DT: Der er aftalt ERFA møde tirsdag den 3. april 2012 i ERFA gruppen. Dagsorden er endnu ikke udsendt. Søfartsstyrelsen/Søsportens sikkerhedsråd: Forretningsudvalget i Søsportens sikkerhedsråd holdt møde den 2. februar referat er udsendt til bestyrelsen. Endvidere har Søsportens Sikkerhedsråd arrangeret en workshop den 28. marts 2012 som forløber for det egentlige rådsmøde senere på året. Formålet er bl.a. at drøfte kampagnen den nøgne sandhed. LN deltager i workshoppen. Friluftsrådet:

6 Friluftsrådet har arrangeret medlemskonference om friluftslivets udfordringer tirsdag den 20. marts Fra DT deltager EH og LN i konferencen. Herudover afholder friluftsrådet generalforsamling den 26. april Fra DT deltager SF og LN. LN genopstiller som kandidat til bestyrelsen og opstilles af DT. Indstillingen bakkes op af DFU. EBA: Næste møde i EBA er den april Fra DT deltager PEJ og LN. Den endelige dagsorden rundsendes til bestyrelsen så snart den er modtaget. Andre samarbejdspartnere: Der har ikke været aktivitet/kontakt siden seneste bestyrelsesmøde med Kreuzer Yacht Club Deutschland, Nordbåt, SYX eller andre. Der er p.t. heller ikke planlagt nogen yderligere aktivitet. 8. Generalforsamling Formandens beretning: Formandens beretning (udkast) rundendes til bestyrelsen mandag den 19. marts 2012 med henblik på en drøftelse på bestyrelsesmødet den 21. marts Indholdet i formandens beretning med efterfølgende justeringer blev gennemgået. Der udsendes ny revideret udkast til beretning snarest. Forslag til generalforsamlingen Bestyrelsen foreslår en mindre ændring af foreningens vedtægter. Se vedlagte. Bestyrelsen tilsluttede sig disse ændringsforslag. Indkaldelse til klubber: LN havde udarbejdet udkast til indkaldelse til klubber som også omfatter den endelige dagsorden incl. forslag til vedtagelse på generalforsamlingen. Bestyrelsen gav accept til udsendelse af invitation til vore medlemsklubber. 9. Eventuelt og næste møder Der var følgende kommentarer under eventuelt: HJ: Vi bør have en vandføler med i Lommy sortimentet SF: Stor ros til HJ for hans indsats for at demonstrere Lommyer på bådmessen

7 De næste møder er aftalt til / foreslås til: kl Generalforsamling kl Bestyrelsesmøde kl Bestyrelsesmøde kl Bestyrelsesmøde kl Bestyrelsesmøde

Onsdag den 25.05.2011 kl. 17.00 20.30 i Industriparken 42, 4270 Høng.

Onsdag den 25.05.2011 kl. 17.00 20.30 i Industriparken 42, 4270 Høng. Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere Onsdag den 25.05.2011 kl. 17.00 20.30 i Industriparken 42, 4270 Høng. Deltagere: PEJ, EH, TM, VJ, SF, MR, CF, BH og LN Afbud fra: SG, HJ Indledning: Det

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Referat af ekstraordinær generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg torsdag d. 24. maj 2012, kl. 19.00 i cafeteriet på Finstrupgaard Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af revideret regnskab

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 5. maj 2015 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet 24. maj 2014 i Thisted og Repræsentantskabsmødet 30. maj 2015 i Viborg) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere