Jytte Bille Erhverv ApS. Opdatering/tillæg til Vurdering Bergthora 2300 København S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jytte Bille Erhverv ApS. Opdatering/tillæg til Vurdering Bergthora 2300 København S"

Transkript

1 Opdatering/tillæg til Vurdering Bergthora 2300 København S Dato: 18. marts 2010 Beliggenhed: Matr. nr.: Ejer: Rekvirent: Bergthorasgade 37 m.fl., 2300 København S , Amagerbros Kvarter Andelsboligforeningen Bergthora Andelsboligforeningen Bergthora

2 Formål : Andelsboligforeningen ønsker en opdatering af vurderingsrapport af vedr. ejendommen Bergthorasgade 37-53, Gunløgsgade 44-62, Artillerivej og Leifsgade 9-11, 2300 København S, til brug for opgørelse af foreningens formue i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab. Forudsætning 2006: Det betyder, at ejendommen er vurderet til den pris, som den vil kunne sælges til som udlejningsejendom, ud fra den forudsætning, at den aldrig har været ejet af en andelsboligforening. Forudsætningen er en fortolkning af andelsboliglovens bestemmelser, som Dansk Ejendomsmæglerforening har foretaget, og den pris, der er anført i nærværende rapport, kan derfor være forskellig fra den pris, som andelsboligforeningen vil kunne sælge ejendommen til på det åbne marked. Opdateringen er således alene baseret på udviklingen i investeringsmarkedet. Alle øvrige forhold forudsættes uændret. Metode : Foreningen ønsker værdiansættelsen udarbejdet i henhold til Lov om Andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, 5, stk. 2, litra b. Besigtigelse : Jytte Bille har i år ikke besigtiget ejendommen, da der iflg. oplysninger ikke er sket bygningsmæssige ændringer siden besigtigelse Oplysninger 2010 : P.g.a. tidspres har det ikke været muligt at få nye, hvorfor alt forudsættes uændret i forhold til seneste opdatering.

3 Dokumenter 2010 : Udkast til regnskab 2009 samt budget Oprindelig udleverede dokumenter : Andelsboligforeningens årsrapport for 2005, budget 2006, revisionsprotokollat pr. 31. december 2005, tingbogsoplysning, kommunalt oplysningsskema, BBRejermeddelelse af , skatter/afgifter, foreningens hjemmeside, lejerliste samt ejendomsvurdering 1. oktober Zonestatus : Byzone. Grunden : Matr. nr Amagerbros Kvarter, København. Benyttelse : Den offentlige planlægning for området, hvor ejendommen er beliggende, er iht. Københavns Kommuneplan bl.a.: Området er udlagt til bl.a. etagebebyggelse med boliger. Ejendommen anvendes til det af kommunen udlagte formål. Ejendomskategori : Den vurderede ejendom henhører under kategorien beboelsesejendom. Arealer : Bebygget m 2 Sml. bygningsareal m 2 Boligareal 236 lejligheder m 2 Erhvervsareal 169 m 2 Kælderareal m 2 Samlede areal m 2 Iht. BBR-ejermeddelelse af 13. marts andelshavere i henhold til referat af 30. april 2007.

4 Opførelsesår : I henhold til BBR-ejermeddelelsen er ejendommen opført i Beskrivelse : BELIGGENHED: Den vurderede ejendom ligger meget centralt og charmerende på Amager. BEBYGGELSEN: Smuk velvedligeholdt karre i 6 etager, uudnyttet loftsarealer og med fælles gårdmiljø. Ejendommen er opført i røde mursten og med pudsede overflade mod gården. Taget er belagt med tegl. Ejendommen virker sund, og foreningen er opmærksomme på ejendommens sundhed og foretager løbende vedligeholdelsesarbejder. Taget er af nyere dato og facade mod går renoveret indenfor de senere år. 50% faldstammerne er skiftet, individuelle vandmålere opsat og lokalt netværk er installeret. (2006 og 2007) De fremviste lejligheder viser, at lejlighederne er veldisponeret og funktionelle. Flere har investeret en del i renovering af især køkkener og bad, ligesom en del af de mindre lejligheder er sammenlagt til større enheder. P.t. arbejdes med inddragelse af loftarealer til de øverste lejligheder. Lejlighederne er på 2, 3 og 4 værelser. Siden sidst (2007) :Hovedtrapper i Gunløgsgade er malet, kælderprojektet kører og sammenlægninger er afsluttet. Siden sidst (2008) :*Etablering af kælderrum er afsluttet *Sprøjtning for borebiller *Facaderenovering kører p.t., herunder vinduesmaling og reparation af murværk såvel mod gaden som gården. *De resterende hovedtrapper er malet. Den samlede udgift til facerenovering har en budgetramme stor kr. 10 millioner.

5 Inddragelse af loftsrum til lejligheder på 5. sal er nu gennemført/under gennemførelse 4 steder, og 8 mere er på vej. Vi har besigtiget 3 afsluttede/næsten afsluttede og 1 igangværende. Spændende løsninger. Arealudvidelsen er mellem ca. 30 og 60 m 2 Ejendommen er i øvrigt blevet stationsnær, idet afstanden til metroen kun er ca. 250 meter. Siden sidst (2009) :Løbende vedligeholdelsesarbejder er gennemført. Afslutning af projekt loftrum, som er godkendt af Kommunen iflg. foreningen. P.t. foreligger ikke ny BBRejermeddelelse, men anslået areal ca. 500 m 2. Siden sidst (2010) :Forudsættes af løbende vedligeholdelse er gennemført som tidligere år, hvilket regnskaber indikerer, idet der er anvendt 1 mill. på reparation og vedligeholdelse. Teknisk forsyning : VAND: Offentligt vandværk. KLOAK: Tilsluttet offentligt spildevandsanlæg. EL: Tilsluttet Københavns Elforsyning. VARME: Fjernvarme. VEJ OG FORTOV M.V.: Ejendommen er beliggende ved offentlig vej, belagt med asfalt. Fortove belagt med fliser. Gadebelysning forefindes. I øvrigt henvises til tidligere indhentet kommunalt oplysningsskema, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.

6 Servitutter : Dok. om benyttelse, bebyggelse m.v Dok. om benyttelse, bebyggelse m.v Dok. om benyttelse, bebyggelse m.v Dok. om vejafgift Dok. Om fælles brandmur/gavl m.v Dok. om bebyggelse, benyttelse m.v Dok. om skure Dok. om færdselsret m.v Dok. om luftfartshindringer m.v Dok. om vandforsyning m.v Dok. om fælles gård m.v Dok om fjernvarme m.v Vedtægter for gårdlauget Bergthora I øvrigt henvises til vedlagte udskrift af tingbogen af Forsikring : Ejendommen er forsikret på sædvanlige vilkår med sædvanlig dækning. Codan forsikring, police nr g. Ejendomsværdi : Ejendommen er pr vurderet til: Ejendomsværdi kontant kr heraf grundværdi kr

7 Forudsætninger : Henvisning til tidligere vurdering. Markedet : Finanskrisen er fortsat en stor udfordring for omsætning af investeringsejendomme. Priserne fortsatte med at falde først på året 2009, men sidst på året tegnede sig en vis stabilitet, om end på et ret lavt niveau. Faldet skyldes i høj grad fortsat mange tvangssalg, tvangsauktioner og et fortsat manglende finansielt marked til finansiering af ejendomskøb. En vis stabilitet forventes i Vurderingens resultat : Ejendommens aktuelle, kontante handelspris vurderes til: kr skriver kroner ethundrenitiottemillionerfemhundredetusinde 00/100. Erklæring : Undertegnede erklærer herved ikke på nogen måde ved slægtskab eller andet at være i afhængighedsforhold til adkomsthaver eller rekvirent, eller i øvrigt at have økonomisk eller anden interesse i vurderingens udfald. København, den 18. marts 2010 Jytte Bille Erhverv ApS Jytte Bille, valuar

pr. 31. december 2012 af: A/B Haraldsted 2200 København N Matr. nr.: 5691 Udenbys Klædebo Kvarter

pr. 31. december 2012 af: A/B Haraldsted 2200 København N Matr. nr.: 5691 Udenbys Klædebo Kvarter Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2012 af: A/B Haraldsted 2200 København N Matr. nr.: 5691 Udenbys Klædebo Kvarter EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL, reg.nr.:

Læs mere

pr. 31. december 2011 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter

pr. 31. december 2011 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2011 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL, reg.nr.:

Læs mere

pr. 31. december 2012 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter

pr. 31. december 2012 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2012 af: A/B Jæger 2200 København N Matr. nr.: 1810 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL, reg.nr.:

Læs mere

VURDERING AF EJENDOMMEN

VURDERING AF EJENDOMMEN Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Vurd. nr. 06-518 VURDERING AF EJENDOMMEN Beliggenhed..: Lyngbyvej 38-60 / Omøgade 2-6 / Sejrøgade 1-5, 2100 København Ø Matrikelnr

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Vurdering 2008 1 af ejendommen tilhørende AB Randborg Beliggende på Randersgade 47 og Viborggade 25, 2100 København Ø Matr.nr. 1974 Udenbys Klædebo Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Randborg Bente

Læs mere

VURDERINGSFORRETNING

VURDERINGSFORRETNING Side 1 af 10 VURDERINGSFORRETNING VEDRØRENDE Ejendommen matr. nr.: 4 cu Kastrup by, Kastrup Tårnby beliggende Saltværksvej 71 73 B og Kastrupvej 292 296, 2770 Kastrup Side 2 af 10 VURDERINGSFORRETNING

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S 1 Revurdering 2009 af ejendommen tilhørende AB Kornblomsten Beliggende på Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9 og Lerfosgade 10-14, 2300 København S. Matr. 1 AB Eksercerpladsen, København. 2 1. Rekvirent:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

Siciliensgade 1, st.tv. 2300 København S

Siciliensgade 1, st.tv. 2300 København S Sags nr. 11040953 Siciliensgade 1, st.tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Nordre Strandvej 87, Julebæk, 3150 Hellebæk

VURDERINGSRAPPORT. Nordre Strandvej 87, Julebæk, 3150 Hellebæk Hyrebakken 12, 3460 Birkerød Tlf.: 48 17 28 08 ravnshoj@post6.tele.dk VURDERINGSRAPPORT Nordre Strandvej 87, Julebæk, 3150 Hellebæk Sag 12-4101 INDLEDNING MÆGLER: EJENDOMMEN: EJERFORHOLD: John Lindgreen,

Læs mere

Wittenberggade 35, 4.tv. 2300 København S

Wittenberggade 35, 4.tv. 2300 København S Sags nr. 10140808 Wittenberggade 35, 4.tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården

Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården Vurderingsrapport vedr. ejendommen: A/B Duegården Godthåbsvej 74 / Duevej 4-28 Matr. nr. 15 c Frederiksberg Ref.: V.3974 Rekvirent: advokat Torben Winnerskjold på vegne Andelsboligforeningen Duegården

Læs mere

LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271

LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271 Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271 Ålekistevej 220B, 1.th. 2720 Vanløse Advokatens

Læs mere

103 KVM. 3 værelser og en stor stue! Lav boligafgift! Sags nr. 10124787

103 KVM. 3 værelser og en stor stue! Lav boligafgift! Sags nr. 10124787 103 KVM. 3 værelser og en stor stue! Lav boligafgift! Sags nr. 10124787 Holmbladsgade 80, 4.tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø SALGSOPSTILLING Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset Facade Landskronagade 56, 2100 København Ø Sag 956BT138005 Ingen tomgang. Høj standard på ombyggede

Læs mere

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København

Beliggende Gråspurvevej 16-22 og Vipstjertevej 17-23, 2400 København NV. Matr.nr. 1098 Utterslev, København 1 Tilrettet efter administrators indvendinger over vores skøn samt DE s sekretariats anmodning om en opfyldelse af alle formelle krav til en valuarrapport jf. DE s bekendtgørelse! Anonymiseret med hensyn

Læs mere

Tagensvej 116, 1.115. 2200 København N

Tagensvej 116, 1.115. 2200 København N Sags nr. 10232650 Tagensvej 116, 1.115. 2200 København N Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Maltagade 7, 2.tv. 2300 København S

Maltagade 7, 2.tv. 2300 København S Sags nr. 11042170 Maltagade 7, 2.tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Gammel Jernbanevej 22, 4.tv. 2500 Valby

Gammel Jernbanevej 22, 4.tv. 2500 Valby Gammel Jernbanevej 22, 4.tv. 2500 Valby Sags nr. 10841101 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Asminderødgade 12, 4.tv. 2200 København N

Asminderødgade 12, 4.tv. 2200 København N Sags nr. 10241266 Asminderødgade 12, 4.tv. 2200 København N Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Bechgaardsgade 2, 1.th. 2100 København Ø

Bechgaardsgade 2, 1.th. 2100 København Ø Sags nr. 10240562 Bechgaardsgade 2, 1.th. 2100 København Ø Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Middelfartgade 18, 4.tv. 2100 København Ø

Middelfartgade 18, 4.tv. 2100 København Ø Sags nr. 10233555 Middelfartgade 18, 4.tv. 2100 København Ø Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik)

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TRETOMMERVEJ 56 8240 RISSKOV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Salgsopstilling. Warming Bolig. Trelde Næsvej 236A, 7000 Fredericia Tlf.: 70227913 peter@warming-bolig.dk - www.warming-bolig.dk

Salgsopstilling. Warming Bolig. Trelde Næsvej 236A, 7000 Fredericia Tlf.: 70227913 peter@warming-bolig.dk - www.warming-bolig.dk Trelde Næsvej 236A, 7000 Fredericia Tlf.: 70227913 peter@warming-bolig.dk - www.warming-bolig.dk Salgsopstilling Dato 29. juni 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer

Læs mere