15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser)"

Transkript

1 15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser) Bilaget har til formål, at kommunerne kan sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er kommet længst med indsatserne. Hermed kan kommunerne kontakte hinanden med henblik på erfaringsudveksling og læring. Bilaget indeholder alene data for skal indsatserne. Vedr. læsning af tabeller gælder: Indsatsnumrene opfølgningen og bilaget svarer til hinanden Tabellerne indeholder senest tilgængelige kommunefordelte data Kilder og årstal fremgår under de enkelte tabeller Det fremgår under de enkelte tabeller, hvis der mangler svar fra enkelte kommuner Vedr. bemærkninger til data: I slutningen af hvert tema fremgår bemærkninger dels fra kommuner, som ikke i november 2015 havde indført de aftalte indsatser (bemærkninger afgivet i april 2016) og dels diverse bemærkninger, som kommunerne har afgivet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for sundhed, november 2015.

2 Forebyggelse og sundhedsfremme (1) Indsats 1: Kommuner som har sammenholdt egen indsats med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker *(OBS! Data neden for er fra april 2013) Tobak Alkohol Fysisk Mental Seksuel Indsats 2. A.: Kommuner som har udarbejdet en plan for trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker Ja, plan er aktivitet sundhed sundhed udarbejdet Albertslund Allerød Ballerup x Brøndby Nej, men plan er under udarbejdelse Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 1: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april Alle kommuner har besvaret. *Data er fra april det har ikke været muligt at få udleveret nyere kommunefordelte data. Indsats 2: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november Alle kommuner har besvaret. Nej 2

3 Forebyggelse og sundhedsfremme (2) Indsats 2. B : Hvilke forebyggelsespakker indgår i planen? Alkohol Fysisk Hygiejnklima Inde- Mad og Mental Overvægt Seksuel Sol- Stoffer Tobak aktivitet i skoler måltider sundhetelse sundhed beskyt- Albertslund Allerød Ballerup Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hvidovre Høje- Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 2: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november har ikke besvaret spørgsmålet, mens spørgsmålet ikke er relevant for, Høje- Taastrup og København. Bemærkning: Data er en uddybning af 2.A. 3

4 Allerød 1 Gladsaxe 1 Glostrup Helsingør 1 Forebyggelse og sundhedsfremme Bemærkninger til indsats 1 Allerød Kommune har sammenholdt egen indsats med alle Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og alle er implementeret på grundniveau. Gladsaxe Kommune har på nuværende tidspunkt også sammenholdt egen indsats med forebyggelsespakkerne Fysisk aktivitet og Mental sundhed. Glostrup Kommune har nu sammenholdt egne indsatser med forebyggelsespakkerne for fysisk aktivitet og seksuel sundhed Helsingør Kommune har i maj 2014 afsluttet kortlægningen af samtlige 11 forebyggelsespakker. Der udarbejdes en implementeringsplan for pakkerne i I planen prioriteres pakkerne og anbefalingerne ud fra bl.a. kommunens sundhedsprofil og sundhedspolitik. København Socialforvaltningen: I nogle centre arbejdes der med alle 5 indsatsområder integreret i det direkte borgerettede arbejde. Note: 1: Bemærkninger givet i foråret 2014 fra enkeltkommuner til data fra KL s undersøgelse april 2013 (det har ikke været muligt at få adgang til nyere data på kommuneniveau). Øvrige bemærkninger er givet i april Forebyggelse og sundhedsfremme Bemærkninger til indsats 2 har valgt en tilgang hvor der tages afsæt i målgrupper i stedet for forebyggelsespakker, jf. plan for prioritering (se skema) Derfor is i 1.2. Frederikssund Vi er i Frederikssund Kommune i gang med anden kortlægning af anbefalingerne indenfor pakkerne Fysisk aktivitet, Tobak, Alkohol, Mental Sundhed samt Mad og Måltider. Plan for implementering af de nævnte forebyggelsespakker forelægges til politisk godkendelse i februar I Kommune har de økonomiske omstændigheder betydet, at de politiske prioriteringer er faldet på andre områder end på sundhedsområdet. Arbejdet med at udarbejde en trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker er derfor blevet udskudt. Kommuner planlægger dog, at igangsætte arbejdet med et forslag til en trinvis implementering i Hillerød Der arbejdes med at hovedparten af grundanbefalingerne er implementeret i Forebyggelsespakkerne har været tema på et ledermøde for alle kommunens ledere samt efterfølgende i hver afdeling. Høje-Taastrup Vedr. 2A: Planen indarbejdes i den kommende sundhedspolitik Vedr. 2B: Alle disse områder tænkes indarbejdet i den kommende sundhedspolitik, som er under udarbejdelse. København Sundheds- og omsorgsforvaltningen: Københavns Kommune har ikke en plan for trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker, men har på udvalgte områder politisk besluttede handleplaner, der integrerer anbefalingerne fra forebyggelsespakkerne. Det gælder forebyggelsespakkerne for mental sundhed, alkohol, tobak og seksuel sundhed. Socialforvaltningen: Nogle centre arbejder målrettet med nogle af indsatsområderne. Andre indsatser er integreret i det daglige arbejde. De er ikke implementeret som specifikke forebyggelsespakker. I nogle centre tages der udgangspunkt i målgruppens udfordringer, hvorfor indsatserne er prioriteret i forhold til dette. Der arbejdes med forebyggelsesindsatserne i det daglige borgerrettede arbejde. Det kunne anbefales, at der fremadrettet arbejdes mere systematisk med forebyggelsespakker vedr. Alkohol og stoffer. Der arbejdes målrettet med Mad og måltider nogle botilbud. Lyngby-Taarbæk Kommunen har allerede implementeret en stor del af anbefalingerne i flere af pakkerne, så besvarelsen i spørgsmål 1.2. er udtryk for, at vi i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens sundhedsstrategi vil tage helt systematisk fat om disse pakker. Tårnby Der implementeres 3 pakker om året, begyndende i 2014 Bemærkninger givet i eller til spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 4

5 Forebyggelse af (gen)indlæggelser (1) Indsats 3: Kommuner som har opfølgende hjemmebesøg Indsats 4: Kommuner som har implementeret en styrket forløbskoordinering som led i implementeringsplanen for den ældre medicinske patient Har Forv. at Har ikke Ja, implementering Ja, implementering Nej er afsluttet er påbegyndt opfølgende indføre opfølgende hjemmebesøg inden for ½ år hjemmebesøg Albertslund Allerød Ballerup Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 3: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november Indsats 4: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november

6 Forebyggelse af (gen)indlæggelser (2) Indsats 5 A: Kommuner som arbejder med systematisk kvalitetsudvikling af genoptræningen eller med stratificering af genoptræningsplaner Systematisk kvalitetsudvikl. af Stratificering af genoptræningen genoptræningsplaner Albertslund Allerød Ballerup Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Indsats 5 B: Kommuner der arbejder i tværfaglige teams ift. komplekse genoptræningsopgaver Ja Nej, men etablering er i gang Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hvidovre Taastrup Hørsholm Ishøj København Høje- Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 5 A: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november Bemærkning: Kommuner der arbejder med KL s stratificeringsmodel eller pakkeforløb på baggrund af en stratificering af borgeren. Helsingør har ikke besvaret spørgsmålet. Indsats 5 B: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november Nej 6

7 Forebyggelse af (gen)indlæggelser (3) Indsats 5 C: Kommuner som indgår i tværkommunale samarbejder om konkrete genoptræningstilbud Fælles drift med andre kommuner, hvor der sker udveksling af borgere Terapeuter indgår i tværkommunale faglige fællesskaber, fx omkring sparring og uddannelse Andre former for tværkommunale samarbejder Indsats 6: Kommuner der har iværksat særlige indsatser med henblik på at forebygge indlæggelser Albertslund Allerød Ballerup Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 5 C: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november Alle kommuner har besvaret spørgsmålet. Indsats 6: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november Bemærkning: Alle kommuner arbejder med én eller flere særlige indsatser indenfor: Opkvalificering af medarbejdere, tidlig opsporing, medicinhåndtering, faldforebyggelse eller sårpleje. 7

8 Forebyggelse af (gen)indlæggelser (4) Indsats 7: Kommuner, som har implementeret følgende elementer af Fælles Medicinkort (FMK) Undervist relevant personale Ordinationer i FMK overføres til medicinlisten i EOJ Alle relevante medicinkort afstemt i 2015 Medarbejdere i kommunen anvender FMK på daglig basis Albertslund Allerød Ballerup Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 7: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november

9 Dragør Forebyggelse af (gen)indlæggelser Bemærkninger til indsats 3 Vanskeligheder med at nedsætte KLU, pga. få læger i området. PLO har udpeget KLU repræsentant for nylig. Bemærkninger givet fra enkeltkommuner i KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november Det er kun kommuner, som dengang afgav bemærkninger, som indgår i tabellen. Albertslund Allerød Ballerup Dragør Gentofte Gladsaxe Halsnæs Helsingør Lyngby-Taarbæk Rudersdal Forebyggelse af (gen)indlæggelser Bemærkninger til indsats 4 *Visitationen arbejder intens sammen med hospitalet for at få udskrivelsesforløb så hensigtsmæssigt som muligt med de ressourcer og redskaber som kommunen stiller til rådighed. *Hjemmesygeplejen har fået ressourcer til at besøge alle de borgere som bliver udskrevet fra hospitalet hvor der er et behov for opfølgning med sygeplejeydelser, besøg egen læge. *I har der været en indsats via ældremilliard med et Netværk til forebyggelse af genindlæggelse, hvor der er et samarbejde mellem visitationen, hjemmesygeplejen, træningsenheden og aflastningen. Dette har nedbragt antallet af unødvendige genindlæggelser. Netværket stopper den 1 januar Kommunens størrelse og sundhedsprofil medfører et lille borgergrundlag og borgerne er derfor kendt i visitationen og hos samarbejdspartnere. Der foregår individuel stillingtagen til konferencer. Det er problematisk at der ikke længere ydes støtte til denne funktion svarende til kr. for Ballerup Kommune og er overgået til kommunen at finansiere, hvilket den ikke bliver fra KLU fungerer ikke pga. lægeskifte Gentofte Kommune er i gang med en proces som skal sikre de koordinerende sygeplejersker kommer på Gentofte og Hospital dagligt. De koordinerende sygeplejersker kommer i dag ad hos på hospitalerne og deltager i konferencer. ad a i 3.1) Kun i akutmodtagelsen, ikke på sengeafdelinger. Ad e) Følge-hjem-ordninger forstået som opfølgende hjemmebesøg I hjemmesygeplejen er der en koordinator ansat, som i samarbejde med bl.a. fremskudt visitation skal støtte op om de svære borgerforløb Helsingør Kommune påbegynder fremskudt visitation på Hillerød og Frederikssund hospitaler pr Der har været gennemført et forsøg i samarbejde med Rødovre Kommune og hospital om fremskudt visitation. Det er afsluttet, og der er nu ansat en konsulent på hospital, der arbejder videre med resultaterne Kommunen har haft koordinerende sygeplejersker i 10 år. Funktionen er p.t. under udvikling. Vi har sat kryds i 3.0 punkt b, selvom implementering er afsluttet i den forstand, at vi permanent har styrket udskrivningskoordination ved at øge ressourcerne hertil. Men udvikling af forløbskoordineringen er en kontinuerlig proces, som der fortsat arbejdes med derfor kryds i påbegyndt. Bemærkninger givet i eller til spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. Frederiksberg Gladsaxe Glostrup Hillerød Hørsholm Forebyggelse af (gen)indlæggelser Bemærkninger til indsats 5 Tværkommunale samarbejder er ikke muligt pga. kommunens geografiske placering Vi kører p.t. et tværsektorielt projekt i samarbejde med Frederiksberg- og Bispebjerg hospital Udvikling af mobil interaktivt genoptræningshjælpemiddel samt gennemførelse af RCT-studie for påvisning af evidens for anvendelsen. Udvikling af fælles redskab til at undersætte daglig vedligeholdende træning i hverdagsaktiviteter. Sparring ift. anvendelse af produktet virtuel genoptræning i et 10K-samarbejde. Glostrup Kommune har siden 2013 haft et formaliseret samarbejde med Albertslund og Brøndby Kommune om forløbsprogrammerne for kræft, hjerte-kar og lænde-ryg. Brøndby Kommune driver forløbsprogrammerne for kræft og lænde-ryg. Albertslund Kommune driver forløbsprogrammet for hjerte-kar. Terapeuterne deltager i faglige netværk Hørsholm har tidligere samarbejdet med Rudersdal Kommune, hvor Hørsholm tilkøbte døgngenoptræningspladser på Skovbrynet. Ambulant genoptræning efter 140 blev tilkøbt hos 9

10 Gentofte Hospital. Opgaverne blev hjemtaget i 2012, da Hørsholm tog et nyt rehabiliteringscenter på Louiselund i brug. Derudover har Hørsholm siden 2013 samarbejdet med Fredensborg Kommune om drift af rehabiliteringstilbud for kronikere med KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. Derudover samarbejdes der med Fredensborg Kommune om borgere med inkontinens. København Socialforvaltningen: Der arbejdes ikke i etablerede tværfaglige teams, men der er en tværfaglig opfølgning til nogle centreres borgere med genoptræningsbehov. Lyngby-Taarbæk I princippet har vi fælles drift, hvor borgere på tværs af Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal kan vælge at træne på tværs af kommunerne, men tilbuddet benyttes sjældent. Vallensbæk Området er delegeret til Ishøj Kommune ifbm. det forpligtende samarbejde. Derfor henvises til Ishøj Kommune for svar på spørgsmålene Bemærkninger givet i eller til spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. København Forebyggelse af (gen)indlæggelser Bemærkninger til indsats 6 Socialforvaltningen: Dette er ikke implementeret for det sociale område, herunder den psykiatriske borger med komplekse somatiske problemstillinger. Arbejdet med forebyggelse af genindlæggelser er kun for borgere med psykiatriske problemstillinger på det socialpsykiatriske område. Bemærkninger givet til spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. Forebyggelse af (gen)indlæggelser Bemærkninger til indsats 7 Albertslund Implementeringen er påbegyndt i oktober 2015 Ballerup OBS pkt. c: Vi har p.t. nogle tekniske udfordringer med mobilløsningen Smartcare, der gør, at vi midlertidigt vender færre medicinkort i hjemmeplejen end planlagt. Disse udfordringer har vi lavet workarounds for at imødegå og vi har desuden aftalt en opgradering af Care den 16/11-15, der forventeligt vil løse de tekniske problemer. Summen er, at deadline 31/12-15 for FMKimplementeringen føles meget tæt på, men vi implementerer så hurtigt, som vi kan. Der er tilrettelagt en proces - så personalet i de enkelte teams undervises i forbindelse med afstemning/ajourføring af en læge - frem til Egedal pr. 2/11 mangler vi at flytte 1/3 af medicinkortene til FMK. Den 15. december er alle medicinkort flyttet til FMK Frederikssund Frederikssund ar været i drift med FMK siden oktober 2015 Gladsaxe Medarbejdere anvender oplysninger fra FMK ved dosering og givning, når FMK er implementeret i praksis Helsingør FMK er færdigimplementeret på omsorgsområdet i Helsingør Kommune. I forhold til psykiatriområdet forventes FMK at blive implementeret i foråret Specifikt ift. de ovenstående spørgsmål kan der på psykiatriområdet svares Nej til spørgsmål a, c og d. ad c: Vi satser på at nå at "vende" alle medicinkort, men vi kan ikke garantere dette. Hillerød Hillerød Kommune gik i drift med FMK fra oktober 2014 i forbindelse med overgang til nyt omsorgssystem Høje-Taastrup Vi er i proces med ovenstående og forventes at være færdig pr København Socialforvaltningen: Er fuldt implementeret Lyngby-Taarbæk Ad c) vi forventer at være på plads med FMK inden udgangen af april 2016 Rudersdal Processen udfordres af fejlmeddelelser, af lægernes IT-systemer samt af nye komplicerede arbejdsgange pga. FMK Bemærkninger givet i eller til spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. København Forebyggelse af (gen)indlæggelser Bemærkninger til indsats 8 Socialforvaltningen: Nogle borgere på socialområdet med cancer tilbydes et forløbsprogram efter henvisning. Dette er ikke gældende for den demente borger. Bemærkninger givet til spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 10

11 Kronisk sygdom (1) Indsats 8: Kommuner som har implementeret forløbsprogram for: Kræft Fuldt imple- Har påbegyndt Ikke Demens Allerød Ballerup Brøndby Har påbegyndt implementering Ikke implementeret Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssun d Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hvidovre Taastrup Hørsholm Ishøj København Fuldt imple- menteret implementering implementeret menteret Albertslund Høje- Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 8: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november

12 Albertslund Allerød Ballerup Brøndby Dragør Egedal Kronisk sygdom (2) Indsats 9: Kommuner som har iværksat indsatser, hvor borgere med forskellige kroniske sygdomme tilbydes træning, undervisning mv. sammen på tværs af diagnoser, som en del af forløbsprogrammerne i enten egen eller sammen med andre kommuner Har udviklet en eller flere modeller for tværdiagnostiske indsatser Har i praksis fælles træning og/eller undervisning Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Ikke tværdiagnostiske indsatser Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 9: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november Bemærkning: Kommunerne har skullet sætte kryds i den svarkategori som passer bedst til deres indsats. To kommuner har dog sat to krydser. 12

13 Kronisk sygdom Bemærkninger til indsats 8 og 9 Albertslund Forløbsprogramtilbud på ryg og cancer foregår i Brøndby Kommune. Se besvarelse fra Brøndby Kommune. Ballerup Vi starter op i januar 2016 med tværdiagnostiske tilbud inden for diabetes, KOL og hjertekarforløbsprogrammerne Dragør Vedr. spørgsmål 8 - demens - Dragør er i planlægningsfasen i samarbejde med demenskoordinator Glostrup Vedr. spørgsmål 8 - Glostrup Kommune har fuldt ud implementeret forløbsprogrammerne for kræft og demens. Vedr. spørgsmål 9: Glostrup Kommune har siden 2013 haft et formaliseret samarbejde med Albertslund og Brøndby Kommune om forløbsprogrammerne for kræft, hjerte-kar og lænde-ryg. Brøndby Kommune driver forløbsprogrammerne for kræft og lænde-ryg. Albertslund Kommune driver forløbsprogrammet for hjerte-kar. Halsnæs Vedr. indsats 9: Fælles træning og eller undervisning er etableret fra Vedr. indsats 9: Det har været overvejet at tilbyde træning, undervisning mv. sammen på tværs af diagnoser. Men beslutningen blev at opdele for-løbsprogrammerne efter diagnoser, da en del træning og undervisning er ret specifik. Vi ser på borgernes funktion og problem og sammensætter holdene ud fra dette. Dvs at et hold godt kan indeholde borgere henvist enten med en REF 01 eller en GOP. Det har endvidere vist sig, at vi i kommunen har tilstrækkelig med borgere til at danne holdene. Hillerød Træningssektionen: vedr. Kræft forløbsprogrammer. Flere af borgere kommer i forløbsprogram efter henvisning fra både GOP SU 140 og SU 119. Forløbsprogram for borgere med Kræft: borgere fra tre kommuner deltager i det samme uddannelsestilbud Dit Liv i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Høje-Taastrup Vedr. indsats 9: Underviserne er fælles for alle diagnoser Hørsholm Som beskrevet i spørgsmål 6: Hørsholm siden 2013 samarbejdet med Fredensborg Kommune om drift af rehabiliteringstilbud for kronikere med KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. Samarbejdet betyder at der udelukkende tilbydes hjerterehabilitering i Fredensborg Kommune og at der tilsvarende udelukkende tilbydes KOL-rehabilitering i Hørsholm Kommune. Begge kommuner tilbyder diabetes-rehabilitering, men borgerne bestemmer selv i hvilken kommune tilbuddet ønskes benyttet. Lyngby-Taarbæk En plan for fælles undervisning og træning på visse diagnoseområder er planlagt i I øjeblikket diskuteres best-case-scenario. Vallensbæk Borgere med forskellige kroniske sygdomme tilbydes træning på tværs af diagnoser men ikke undervisning. Bemærkninger givet i eller til spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 13

14 Dokumentation (1) Indsats 10 A: Kommuner der aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne virker Akutområdet Anvender eksisterende registreringer fx fra Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) til kvalitetsudvikling af Anvender indikatorer fra fx e- sundhed til at følge udviklingen på området Anvender audits til kvalitetsud vikling af Indarbejder evaluering fra starten af nye tiltag og/eller projekter Arbejder i løbende med evaluerin g Gennemfører undersøgelser af brugernes tilfredshed (kvantitativt eller kvalitativt) Albertslund Allerød Ballerup Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 10: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november 2015 Ande t 14

15 Dokumentation (2) Indsats 10 B: Kommuner der aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne virker Indsatsen for ældre medicinske patienter Anvender eksisterende registreringer fx fra Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) til kvalitetsudvikling af Anvender indikatorer fra fx e- sundhed til at følge udviklingen på området Anvender audits til kvalitetsud vikling af Indarbejder evaluering fra starten af nye tiltag og/eller projekter Arbejder i løbende med evaluerin g Gennemfører undersøgelser af brugernes tilfredshed (kvantitativt eller kvalitativt) Albertslund Allerød Ballerup Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 10: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november 2015 Ande t 15

16 Dokumentation (3) Indsats 10 C: Kommuner der aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne virker Indsatsen for borgere med kroniske sygdomme Anvender Anvender Anvender Indarbejder Arbejder i Gennemfører Andet eksisterende registreringer fx fra Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) til kvalitetsudvikling af indikatorer fra fx e- sundhed til at følge udviklingen på området audits til kvalitetsud vikling af evaluering fra starten af nye tiltag og/eller projekter løbende med evaluering undersøgelser af brugernes tilfredshed (kvantitativt eller kvalitativt) Albertslund Allerød Ballerup Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 10: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november

17 Dokumentation (4) Indsats 10 D: Kommuner der aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne virker Andre områder Anvender eksisterende Anvender indikatorer Anvender audits til Indarbejder evaluering Arbejder i Gennemfører undersøgelser Ande t registreringer fx fra Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) til kvalitetsudvikling af fra fx e- sundhed til at følge udviklingen på området kvalitetsud vikling af fra starten af nye tiltag og/eller projekter løbende med evaluerin g af brugernes tilfredshed (kvantitativt eller kvalitativt) Albertslund Allerød Ballerup Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 10: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november

18 Dokumentation (5) Indsats 11 A: Kommuner der systematisk udarbejder ledelsesinformation Politikere Ja, vi udarbejder systematisk ledelsesinformation Nej, vi udarbejder ikke systematisk ledelsesinformation Hvis ja: Kommuner hvor ledelsesinformationen har givet anledning til justeringer? Albertslund Allerød Ballerup Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 11: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november

19 Dokumentation (6) Indsats 11 B: Kommuner der systematisk udarbejder ledelsesinformation Direktørniveau Ja, vi udarbejder systematisk ledelsesinformation Nej, vi udarbejder ikke systematisk ledelsesinformation Hvis ja: Kommuner hvor ledelsesinformationen har givet anledning til justeringer? Albertslund Allerød Ballerup Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 11: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november

20 Dokumentation (7) Indsats 11 C: Kommuner der systematisk udarbejder ledelsesinformation Faglederniveau Ja, vi udarbejder systematisk ledelsesinformation Nej, vi udarbejder ikke systematisk ledelsesinformation Hvis ja: Kommuner hvor ledelsesinformationen har givet anledning til justeringer? Albertslund Allerød Ballerup Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 11: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november

21 Dokumentation Bemærkninger til indsats 10 Ballerup *Akutområdet: ad c) Journal audits på 3 borgere indlagt på Hospital. Målet er at forebygge genindlæggelser ved brug af kommunikationsaftalen og styrke kendskabet til aftalen. Ad d) Etablering af et Specialiseret sygeplejeteam (SHS team). Kommunerne Ballerup, Furesø og har i samarbejdet med /Gentofte hospital etableret et specialiseret sygeplejeteam, for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser af de ældre medicinske patienter. SHS teamet kommer på s hospitals akut klinik for at hjemtage borgere som kan få løst der akutte måske komplekse behov i hjemmet med SHS teamets støtte. Det første år måles på antal tidlige hjemtagelser. Og der gennemføres interview med borgere og samarbejdspartnere mv.. Der trækkes data i KMD care for at måle på anvendelse af temaet og hvorfra henvendelser kommer. Da det er et samarbejdsprojekt måles på brugen af teamet i de tre kommuner. *DÆMP: ad a) Plejecentre og hjemmeplejen har løbende evalueringer af plejen i care. Hjemmeplejen anvender eksisterende registreringer til kvalitetsudvikling af. Ad c) Journal audits på 3 borgere indlagt på Hospital. Målet er at forebygge genindlæggelser ved brug af kommunikationsaftalen og styrke kendskabet til aftalen. Plejecentrene har medicinaudits to gange årligt. Hjemmeplejen har medicinaudits ca. en gang årligt. ad d) Se ad d under akutområdet. *Kronisk sygdomme: ad a) Hjemmeplejen anvender eksisterende registreringer til kvalitetsudvikling af. Dragør Generel bemærkning: Området er under udvikling af ny ledelse (central og decentral) Fredensborg Andre områder: 140 Frederiksberg Andre områder: ad a) Foretager generelt effektopfølgning på indsatser og tilbud til EOJ-borgere. Ad b) Diverse aktivitets- og forbrugsanalyser af primær og sekundær sektor. Frederikssund Andre områder: Hverdagsrehabilitering, Velfærdsteknologi Glostrup Andre områder: Virtuel genoptræning, Ernæringsprojekt, storrygerprojekt Gribskov Andre områder: Ældreområdet generelt Halsnæs Andre områder: Gælder for alle indsatser. Træning og aktivitet er ind over Helsingør Andre områder: Hjælpen og sygeplejen -- der udføres løbende kvalitetsudvikling af den faglige indsats gennem audits. Borgerrettet forebyggelse: Livsstilskursus, Lær at tackle-kurser (Komiteen for Sundhedsoplysning) Generel bemærkning: Når en borger gennemfører et forløb baseres det på individuelle målsætninger og der evalueres og justeres løbende og ved forløbets afslutning Andre områder: ad b) Er ind i mellem inde og vurdere om vi kan anvende e-sundhed og KØS til analytisk arbejde. Men endnu har vi ikke arbejdet systematisk med data derfra. Ad e) Spørgeskema på kræftområdet. Ad f) Ældreområdet og hjemmehjælpsmodtagere. Hvidovre Andre områder: Sundhedsplejen Hørsholm Andre områder: Genoptræningsområdet København Socialforvaltningen: Generel bemærkning: Der arbejdes på flere niveauer inden for denne indsats og ikke målrettet somatik. Lyngby-Taarbæk ad d+e) Kommunen har ikke det statistikmodul i EOJ-systemet, som vil give mulighed for at bearbejde data vedr. f.eks. Effekt, hvilket er en barriere. Ad f) Ved indførelse af hverdagsrehabilitering anvendtes brugertilfredshedsundersøgelse. Vedr. borgere med kroniske sygdomme: Kommunen deltager som pilotkommune i forskellige sammenhænge Vedr. andre områder: Vi arbejder løbende med evaluering i inden for sundhedsfremme og forebyggelse - bl.a. i indsatser i Sundhedscentret Bemærkninger givet i eller til spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, november Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. Dokumentation Bemærkninger til indsats 11 Der har ikke været organisatorisk kraft til at udvikle systematisk ledelsesinformation til politikere og direktørniveau. Vallensbæk Vallensbæk Kommune udarbejder systematisk ledelsesinformation til alle tre niveauer politikere, direktører og fagledere. Ledelsesinformationen på alle tre niveauer har givet anledning til justeringer. Bemærkninger til KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 21

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data

26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data 26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data Bilaget har til formål, at kommunerne kan sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er kommet længst med indsatserne. Hermed kan kommunerne kontakte

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen opfølgning og revision af fælles rammepapir for somatik...2 Bilag 1: Notat Opfølgning på rammepapir

Læs mere

26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen 26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Indledning I foråret 2013 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen et fælleskommunalt strategipapir

Læs mere

Embedsmandsudvalget for Sundhed 15. APRIL Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Embedsmandsudvalget for Sundhed 15. APRIL Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Embedsmandsudvalget for Sundhed 15. APRIL 2016 Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Status for skal -indsatser i rammepapir for somatik 2014-2015 Indledning I foråret

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Embedsmandsudvalget for Sundhed 11. JANUAR UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Embedsmandsudvalget for Sundhed 11. JANUAR UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Embedsmandsudvalget for Sundhed 11. JANUAR 2016 UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Status for skal -indsatser i rammepapir for somatik 2014-2015 Indledning

Læs mere

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi?

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi? Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi? Forskningsleder, professor Charlotte Glümer Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2015 Sundhedsprofil 2013 Hovedbudskaber

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering

1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering 1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering I dette papir beskrives fire temaer, som er udvalgt i en fælleskommunal administrativ proces. Temaerne er bud på, hvad der er det vigtigste at samarbejde

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver)

12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver) 12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver) Bilaget har til formål danne grundlag for erfaringsudveksling og læring mellem kommunerne på administrativt niveau. Bilaget indeholder data for

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje

Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje P R O J EKTBESKRIVELSE Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje 1. Baggrund og formål KL gennemførte i 2010 sammen med en række kommuner et strategiprojekt om dokumentation af hjemmesygeplejen.

Læs mere

Nye indsatser for hjemtagning af færdigbehandlede borgere 2014 og 2015

Nye indsatser for hjemtagning af færdigbehandlede borgere 2014 og 2015 Nye indsatser for hjemtagning af færdigbehandlede borgere 2014 og 2015 Kommune Indsatser hjemtagning af færdigbehandlede Forventede effektmål Albertslund 2014 Der er igangsat en styrket træningsindsats

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kræft Muskelskeletlidelser. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kræft Muskelskeletlidelser. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Hjerte-kar KOL Type-2- diabetes Kræft Muskelskeletlidelser (fx lænderyg, artrose, osteoporose)

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Region Kommune Tilbud Type Drift Udbredelse Finansiering. Patientuddannelse / Vejledning Rehabilitering Andet

Region Kommune Tilbud Type Drift Udbredelse Finansiering. Patientuddannelse / Vejledning Rehabilitering Andet I t I t Hovedstaden Bornholm Hovedstaden Brøndby Hovedstaden Brøndby Kræftrehabiliteringskurset: I gang igen Kurset 'I gang igen' er et tilbud til patienter, der har fået en kræftdiagnose og deres pårørende.kurset

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser. Januar 2015

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser. Januar 2015 Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser Januar 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation

Læs mere

Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning

Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning Opgaveområde Pleje og træning Kode: SO15 Hjemmeplejen Forebyggelse af fald hos borgere i hjemmeplejen Mål At reducere antallet af fald hos borgere. At der

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen 26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i 2014-2015 Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6102 Direkte 24798168 Mail cch@regionh.dk Dato: 6. august 2015 Driftsmålsstyring Genindlæggelser Akutte

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Status på implementering af det nære sundhedsvæsen KL lancerede i 2012 strategiprojektet Det nære sundhedsvæsen. Projektet er en succes, og begrebet det nære sundhedsvæsen er nu en kommunal realitet, der

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen 12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Indledning I foråret 2013 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen et fælleskommunalt

Læs mere

Embedsmandsudvalget for sundhed 11. JANUAR UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Embedsmandsudvalget for sundhed 11. JANUAR UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Embedsmandsudvalget for sundhed 11. JANUAR 2016 UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen for kan -indsatser i rammepapir for somatik 2014-2015 Indledning I foråret

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Den 5. februar 2013 Jnr Sagsid Kommunerne har i en årrække haft

Læs mere

Hvad vinder vi ved at miste et sygehus? Idéudviklingsdagen 12.09.13

Hvad vinder vi ved at miste et sygehus? Idéudviklingsdagen 12.09.13 Hvad vinder vi ved at miste et sygehus? Idéudviklingsdagen 12.09.13 Baggrunden Fredericia Kommunes sundhedspolitik Sundhed med alle KLs udspil om det nære sundhedsvæsen Den ændrede sygehusstruktur (Flytningen

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012 Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Opfølgningsproces på sundhedsområdet. KKR-møder i november

Opfølgningsproces på sundhedsområdet. KKR-møder i november Opfølgningsproces på sundhedsområdet KKR-møder i november Et sundhedsudspil der forpligter Sygehusenes specialisering påvirker kommunerne Vi skal aflaste sygehusene det er god samfundsøkonomi og godt for

Læs mere

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden 1 Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden - Arresødal Hospice, - Diakonissestiftelsens Hospice, - Sankt Lukas Hospice, - Søndergaard Hospice. modtager nu kun elektroniske

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18 14. september 2014 Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Att.: Kvalitet og Udvikling Område Sjælland Område Sjælland Ringstedgade 71 4700 Næstved Tel +45 +45 2646 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Halvårsrapport. 1. halvår 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Halvårsrapport. 1. halvår 2014 Halvårsrapport 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse OVERBLIK 3 RESUME 4 1. FRIHED TIL AT LEVE LIVET 1.1 HVERDAGSRAHABILITERING TIL PRAKTISK OPGAVER 1.2 BEHOV FOR HJÆLP 12 MDR. EFTER HVERDAGSREHABILITERING

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

DEN TREDJE VEJ BUM ELLER EJ. Ny model for tildeling og styring Københavns Kommune

DEN TREDJE VEJ BUM ELLER EJ. Ny model for tildeling og styring Københavns Kommune DEN TREDJE VEJ BUM ELLER EJ Ny model for tildeling og styring Københavns Kommune BAGGRUND Ny strategi i KK Fremtidens Sygepleje 2010 2013 Fra hjemmesygepleje i primærsektor til primærsygepleje i den samlede

Læs mere

Indsatsteori og mulige indikatorer

Indsatsteori og mulige indikatorer Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune Indsatsteori og mulige indikatorer Notat Dette notat beskriver for det første den indsatsteori

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Hovedstaden - maj 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Hovedstaden - maj 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Hovedstaden - maj 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015 Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for og Arbejdsmarkedsområdet I tæt dialog med Center for Arbejdsmarked har Center for Sundhed udarbejdet udkast til en samlet udmøntningsplan - primært

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser Genindlæggelser Færdigbehandlede dage Periode

Læs mere

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune og adj. professor Syddansk og Aalborg universiteter Stort fokus på

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: Dato: 6. marts 2012 Udarbejdet af: Bruno, Langdahl, Birgitte Lund Møller, Janne Horsbøl & Karina Andersen Kortlægning

Læs mere

Pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper

Pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper Pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper Oversigt over projekter, der har modtaget midler. Ansøger Projekt Bevilget

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN LYNGBY-TRBÆK KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler REGION HOVEDSTADEN CENTER FOR SUNDHED ENHED FOR TVÆRSEKTORIELT UDVIKLING Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: Færdigbehandlede dage Periode januar til juni 2018 Særudgave af data omkring

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Bedre sammenhæng i tværsektorielle forløb Faglig udvikling Aktiv styring og planlægning Fokus og målgruppe (sundhedspolitikken) Fokus:

Læs mere

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam Årsrapport 2014 For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam 0 Indhold Forord: Vi hjælper med at kunne selv... 2 1. Køge Kommune og hverdagsrehabilitering... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 2. Rehabteamet... 4 Rehabteamets

Læs mere

Marts 2017 ÅRSBERETNING 2016 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Marts 2017 ÅRSBERETNING 2016 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Marts 2017 ÅRSBERETNING 2016 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 BAGGRUND...3 1.2 AKUTTEAM KØGE...3 2. STYRINGSGRUNDLAG OG IMPLEMENTERING AF AKUTTEAM KØGE... 4 3. DOKUMENTATION...

Læs mere

Forebyggelsesstrategi

Forebyggelsesstrategi Forebyggelsesstrategi Allerød Kommune Maj 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Sundhedslov 4 Hvad er borgerrettede forebyggelse 4 Hvad er patientrettede forebyggelse 4 Organisering 4 Forebyggelsesstrategi

Læs mere