Forbedrede forhold for bybuspassagererne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedrede forhold for bybuspassagererne"

Transkript

1 Forbedrede forhold for bybuspassagererne i Nordjylland Resumé Ansøgning til Passagerpuljen Grundproduktet i form af linjeføring og køreplaner er i dag veludviklet i de små bybus-systemer i Nordjylland. Linjeføring og køreplaner i de små bybussystemer i NT s område er blevet gennemgået og optimeret igennem de seneste år. De små bybus-systemer omfatter bybusserne i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Hobro, Nykøbing og Thisted. Da grundproduktet er på plads vil NT forbedre forholdene omkring grundproduktet for at beholde de nuværende og tiltrække flere passagerer til små bybus-systemer i Region Nordjylland. NT ønsker derfor at gennemføre følgende tiltag for at gøre det mere attraktivt at bruge bybusserne med tilskud fra Passagerpuljen: 1) FM Realtidsstandere. Det skal være muligt for passagerne at kunne oplyse sig om, hvordan realtiden for busserne er på de mest benyttede stoppesteder. Derfor ønsker NT at opsætte realtidsstandere på disse stoppesteder. 2) Elektroniske afgangstavler. Det skal være nemmere for passagerne, at få relevant information om bybussernes afgang. Derfor ønsker NT at opsætte fem afgangstavler på de mest benyttede og centrale steder så som biblioteker, sygehuse, banegårde, større uddannelsesinstitutioner og kommunale og kulturelle mødesteder i hver af de seks byer. Afgangstavlerne skal baseres på data fra Rejseplanen. 3) Infoskærme i busserne kan højne informationsniveauet i den kollektive trafik og være med til at give passagererne en bedre og mere tryg oplevelse. NT ønsker derfor at opsætte infoskærme i bybusserne til bl.a. til at kommunikere ruteforløb, stoppestedsinformation, realtidsinformation, praktisk information om f.eks. køreplanskift, korrespondancer til andre offentlige transportmidler og generelle nyheder. Skærmene baseres på data fra Rejseplanen. 4) Mobil-billetter. Det skal være muligt at købe særlige billetter til bybusserne via SMS. NT forventer at kickstarte tiltaget ved hjælp af et introtilbud, som skal øge passagererne interesse for at bruge mobil-billetter. Der søges ikke penge til dette projekt. Projektet skal ses som medfinansiering og opbakning til det samlede projekt vedrørende forbedrede forhold for bybuspassagererne i Nordjylland. Denne puljeansøgning har sit udgangspunkt i ansøgningen Bedre service i små bybussystemer i Region Nordjylland. Af ændrede punkter fremhæves: Tiltag vedrørende markedsføring på større virksomheder udeladt Applikation til iphone og Android telefoner udeladt Mobil-billetordning finansieres udelukkende af NT Nyt tiltag med afgangstavler på centrale steder Egenfinansiering øget væsentligt

2

3 3 Baggrund Linjeføring og køreplaner i de små bybussystemer i NT s område (Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Hobro, Nykøbing og Thisted) er blevet gennemgået og optimeret igennem de seneste år. Dermed er grundproduktet på plads. Det næste naturlige fokuspunkt i forblindelse med bybussystemerne er de omkringliggende faktorer, som har betydning for brugernes samlede rejse. Ved at højne niveauet og kvaliteten af de sekundære forhold i de små bybus-systemer vurderer NT, at det vil være muligt at tiltrække flere passagerer. I den forbindelse har NT kontaktet entreprenører og chauffører på de pågældende linjer for at undersøge hvilke tiltag, der kunne være med til at øge antallet af passagerne i bybusserne. Endvidere er der brainstormet blandt kørselsplanlæggerne og de forskellige forslag er debatteret med de ovennævnte chauffører og entreprenører. De forslåede tiltag har derfor opbakning fra de, som til dagligt betjener busserne og færdes på ruterne. Dette tjener to formål: 1) Det vurderes, at tiltagene passer til de lokale forhold og derfor vil få en positiv effekt. 2) Der vil opstå et ejerforhold til de forskellige tiltag blandt chaufførerne og derved vil der være større interesse fra deres side i at lære passagerne om fordelene ved tiltagene og endvidere passe på og fejlrapportere i forhold til de opstillede elementer i byrummene. 4 Formål Oplevelsen af at benytte kollektiv trafik er en totaloplevelse af hele rejsen - fra dør til dør. Det giver samlet set en dårlig oplevelse at benytte kollektiv trafik, hvis der ikke er ordentlige forhold på hele rejsen. Derfor er det ikke kun turen med bussen, men også elementer som eksempelvis billettering og ventetiden ved stoppestedet, som tæller med. Og det er derfor vigtigt, at disse forhold lever op til moderne standarder for dette. Formålet med projektet er at forbedre den samlede oplevelse af de små bybussystemer. Dette skal ske ved at forbedre de omkringliggende forhold såsom information og billettering. Hensigten er at forbedre forholdene for nuværende passagerer for at holde på dem og endvidere tiltrække nye kunder. 5 Indhold Bybussystemerne i de mindre byer i NT s område er i dag godt udbygget. NT ønsker derfor at fastholde de nuværende passagerer og tiltrække nye passagerer ved brug af forskellige tiltag, der støtter op omkring grundproduktet. Dette projekt indeholder i alt fire tiltag: 1) Realtidsstandere ved de mest benyttede stoppesteder. 2) Elektroniske afgangstavler på centrale steder i byen. 3) Små infoskærme i bybusserne. 4) Mobil-billetter. 4.1 FM Realtidsstandere NT vil opsætte realtidsstandere på de mest benyttede stoppesteder i de seks byer, så passagererne hele tiden kan holde sig opdateret om bussernes reelle afgangstid. Der er i dag installeret bus pc ere i alle bybusser, så det vil være oplagt at udnytte denne teknologi til at sikre et højere informationsniveau for passagererne på stoppestederne. Derudover kan det være medvirkende til minimering af frustration over afgangstider, som afviger fra køreplanen. God oplysning om reelle afgangstider vil være en væsentlig forbedring af grundproduktet. FM realtidsskilt

4 Der er foretaget en screening af, hvilke stoppesteder der er mest benyttede i byerne med de små bybus-systemer. Screeningen er gennemført på baggrund af NT s passagertællinger fra oktober måned Det har medført, at NT har udvalgt 27 stoppesteder i alt, hvor antallet af påstigninger understøtter opsætning af realtidsstandere. Figur 1 viser de stoppesteder, hvor NT vil opsætte realtidsstandere. Brønderslev Busterminal Hedegårdsskolen Niels Bohrs Plads Hjørring AMU Center Hjørring Lonesvej Øst (Hjørring) Nordens Alle Nykøbing Fruevej v/frueled Morsø Gymnasium* Nykøbing Centrum* Frederikshavn Koktvedvej/Privatskolen Hånbækvej/Tekniske skole Bangsbovej L.P. Houmøllersvej Parallel/Rimmensgade Parallelvej (2) Abildgårdskolen N. Juelsv./Lindegården Pensionistcentret Hånbækvej Gymnasiet Thisted Toldbodgade Oticon Refsvej Lerpyttevej Hobro Hostrupvænget Røde Kors HJ/Handelssk Hobro St. (bus) Figur 1 er udspecificeret i bilag 1, hvor det er muligt at se passagertallet for de enkelte stoppesteder for brugere af både bybusserne og de øvrige busser. På Parallelvej i Frederikshavn skal der opsættes to FM realtidsstandere, da stoppestedet er placeret på hver sin side af vejen. Opsætningen af FM realtidsstandere vil understøtte 7 forskellige puljeinvesteringsprojekter, som gennemføres i seks byer. I alle byer på nær Brønderslev gennemføres forskellige terminalprojekter medfinansieret af Fremkommelighedspuljen. I disse projekter indgår også opsættelse af FM realtidsstandere. Dermed opnås et ensartet udtryk på de mest benyttede stoppesteder og terminaler. Terminalprojekterne fremgår ligeledes af bilag 1. Årligt er der ca påstigninger i de små bybus-systemer. Ca af de påstigninger sker på de 21 udvalgte stoppesteder og de øvrige syv, hvorpå der udføres forskellige terminalprojekter. Det svarer til at ca. 70 % af passagererne i bybussystemerne vil kunne drage fordele af de opsatte realtidsstandere. Derudover vil brugerne af regionalruter og andre ruter, som anvender de i alt 28 stoppesteder med FM realtidsstandere, efter de forskellige projekters gennemførelse, få gavn af realtidsinformationen. Der er i alt tale om ca. 2 mio. passagerer. 4.2 Afgangstavler For at gøre det nemmere for brugerne af bybusserne at modtage information om ruternes afgangstider vil NT opsætte infoskærme på centrale steder i byerne, som ligger tæt placeret på bybusserne. Dette kan f.eks. være i forbindelse med uddannelsesinstitutioner, biblioteker, sygehuse og andre større offentlige samlingspunkter. For at sikre et ensartet udtryk i den kollektive trafik vil NT gøre brug af Rejseplanens design for infoskærme og data feed. Derfor er der i denne ansøgning taget udgangspunkt i det produkt, som Rejseplanen opsætter på forskellige kollektive knudepunkter. Infoskærmene vil indeholde to felter med information: Figur 1 Stoppesteder hvor NT planlægger at opsætte realtidsskilt. * Får ved andet puljeprojekt. - På den øverste del af skærmen, vil der være information om afgangstider for de nærmeste busser og visning af, hvor busserne kører fra. - På den nederste del af skærmen vil der være generel information om NT s produkter, praktiske oplysninger som ændringer i køreplaner og reklamer fra relevante virksomheder. Det er vurderet, hvor det vil være hensigtsmæssigt at placere skærmene i de Rejseplansskærm

5 enkelte byer ved en indledende screening. I alt viser screeningen 67 steder i de seks byer, som skal undersøges nærmere. Nedenstående tabel viser antallet af infoskærme i de enkelte byer. Samlet søger NT om tilskud til at få opsat 30 skærme, da det forventes ikke at være muligt/attraktivt at opsætte skærme på alle de 67 steder fra screeningen. Ved tilsagn vil de pågældende steder blive undersøgt nærmere og kontakt til steder vil blive etableret. By Infoskærme Brønderslev 9 Frederikshavn 16 Hjørring 17 Hobro 8 Nykøbing 5 Thisted 12 Total 67 Figur 2 Fordeling af afgangstavler i de seks bybusbyer. 4.3 Infoskærme i busserne NT har i Metro- og Bybusserne i Aalborg haft god erfaring med at opsætte mindre infoskærme. Passagerne har taget godt imod tiltaget og en evaluering af projektet viser, at skærmene opfylder en tidligere mangel på forskellige kørselsrelevante oplysninger så som stoppestedsinformation, ændringer i køreplaner osv. En kundeundersøgelse fra november 2009 blandt passagererne på rute 12 i Aalborg viste, at hele 88 % af de 368 adspurgte var glade eller meget glade for skærmene, og 91 % mente, at det var en god måde at vise trafikinformation på. Undersøgelsen viste også, at halvdelen fore-trak stoppestedsannoncering på informationsskærmene frem for en stemme over højtaleren, mens kun 15 % ville foretrække stemmen i højtaleren. Da bybusserne i høj grad benyttes som tilbringerruter til tog, regionalruter og andre bybusruter, vil det være af stor gavn for passagererne at kunne oplyse sig om afgangstider for korresponderende ruter. NT arbejder på at kunne tilbyde denne service, og forventer at kunne vise korrespondancer til andre offentlige transportmidler og tider herfor på infoskærmene. Endvidere fungerer skærmene som underholdning/oplysningselement for passagererne og kan dermed medvirke til en mere spændende tur. Infoskærmene i de små bybus-systemer skal anvendes til at kommunikere følgende information til passagererne: 1) Næste stoppested 2) Ruteforløb 3) Eventuelle forsinkelser 4) Midlertidige ændringer i køreplan 5) Køreplanskifte 6) 7) Nyheder Reklamer 8) Korrespondancer Infoskærm By Linjer Busser Brønderslev 4 1 Frederikshavn 7 6 Hjørring 4 4 Hobro 2 1+1* Nykøbing 1 1 Thisted 4 2 Total Figur 3 Antallet af bybuslinjer og busser på ruterne. *Plus en bus der kører nogle få morgenture. Dette skal være med til at gøre den pågældende rejse mere tryg for passagererne og gøre fremtidige rejser lettere. Nyhederne skal medvirke til at underholde passagerne og reklamerne skal finansiere en del af vedligeholdet af skærmene. Der skal opsættes to infoskærme i hver bus. Èn foran og én midt i bussen. Dermed kan skær-mene ses fra alle pladser i bussen. Figur 3 viser antallet af bybuslinjer og antallet af busser, der betjener disse linjer. I alt er der 15 busser der betjener de 22 bybuslinjer. Derudover er der en ekstra bus indsat på nogle morgenture i Hobro. Dette giver i at 16 busser. Derfor skal der opsættes 32 infoskærme i de små bybussystemer. NT har afsat 5 egentimer pr. skærm og endvidere 100 timer til opsætning af data-feed, optimering og vedligehold. 4.4 Mobilbilletter Billetter købt via mobiltelefon skal være med til at lokke især unge ind i bybusserne. Mobilbilletter sender et moderne signal sammenlignet med traditionelle billetter og endvidere undgås problemet med manglende kontanter for kunderne. Udover at sende moderne signaler vil det også lette arbejdet for chaufføren, der ikke skal tage imod penge, afregne og udstede billetter. NT søger ikke tilskud til denne del af projektet og derfor skal projektet opfattes som et bidrag til understøttelsen af

6 hele projektet vedrørende forberede forhold for passagererne i bybusserne. I dag er det muligt for kunderne i bybusserne i Aalborg at købe en mobil-billet ved at sende en SMS. Denne er blevet taget godt imod især af de unge passagerer. Derfor vil NT udbrede denne ordning til at omfatte de små bybussystemer. For mobil-billetter gælder der de samme regler som for almindelige billetter. Men i og med at mobilbilletten er et nyt produkt, vil der skulle bruges ressourcer på at informere om, hvordan det fungerer. Grundlæggende vil der skulle informeres om: - Mobil-billetten er en her-og-nu-billet, der gælder fra den er modtaget på mobiltelefonen. Derfor er det en god idé, at vente med at købe den til få minutter før, den skal bruges. - En billet rekvireres ved at en sms med oplysning om den zone der rejses fra og antallet af zoner. Herefter modtages en sms, som skal besvares for at bekræfte købet. Når dette sker modtages den endelige mobil-billet. - Købes flere billetter, sendes de i hver sin sms. - Billetten skal være modtaget på telefonen, inden du stiger på bussen. - Gyldighedstiden er den samme som for almindelige billetter. Udløbstiden fremgår af mobil-billetten. Billetten gælder fra den er modtaget på din mobiltelefon. - Mobil-billetten skal vises til chaufføren, når passageren stiger på bussen og til kontrollører ved billetkontrol. - Det er passagerens ansvar, at billetten kan vises i bussen eller toget. Hvis den er blevet slettet billetten, svarer det til at rejse uden gyldig billet - også selvom den er slettet ved en fejl. - NT s mobil-billetter vil gælde til alle NT s busser og til togene på Hirtshalsbanen og Skagensbanen, samt i DSB s tog indenfor NT s område (Frederikshavn til Hobro). Mobil-billet Den største udfordring består i at få passagererne til at anvende mobilbilletten. For at gøre opmærksom på tiltaget og få passagererne (både nuværende og især nye) til at benytte sig af dette forventes en reduceret kampagnepris på sms-billetterne. NT forventer at sætte prisen på en to-zoners billet ned til 10 kr. mod normalt 18 kr. i de første tre måneder for at gøre passagererne opmærksomme og interesserede i at brugen mobilen som betalingsmiddel. Erfaringsmæssigt vil ca. 20 % af passagererne benytte sig af dette tilbud. I byerne er der ca påstigninger på tre måneder. Dermed vil forventeligt benytte sig af mobil-billetordningen. Efterfølgende sættes prisen op til normaltakst igen. NT finansierer selv tiltaget med mobil-billetter. 6 Passagertal før projektets gennemførelse Figur 4 viser de nuværende passagertal for de seks bybus-systemer. Tallene er baseret på NT s tællinger fra oktober De viste tal er det samlede antal påstigninger Figur 4 Påstigninger i bybusserne. I de små bybussystemer var der i 2010 samlet ca påstigninger.

7 7 Succeskriterier for passagertilvæksten efter projektets gennemførelse Generelt forventes det at kunne tiltrække 10 % flere på - og afstigninger til bybus-systemerne som følge af implementeringen af de ovenfor belyste tiltag. Figur 5 viser den forventede til-vækst. Figur 5 Ugentlige påstigninger i 2011 efter implementering af tiltag Med 10 % flere påstigninger vil der samlet være ca flere påstigninger i bybusserne i de mindre byer i 2012 og dermed ca. 1 mio. påstigninger i alt. 8 Øvrige succeskriterier for projektet De operationelle og målbare forventede resultater er: - 27 realtidsstandere placeret på centrale steder i de seks byer med bybus-systemer. Standerne placeres på de mest brugte stoppesteder, og bliver derfor til glæde for flest mulige passagerer afgangstavler placeret på centrale steder i byerne med små bybus-systemer. Efter opsætning forventes skærmene at være selvfinansierende i forhold til opdatering og vedligehold finansieret af reklameindtægter mindre infoskærme installeret i de 16 busser som betjener de i alt 22 ruter i de små bybus-systemer. Efter opsætning forventes skærmene at være selvfinansierende i for-hold til opdatering og vedligehold finansieret af reklameindtægter. - Succeskriteriet for indførelse af mobil-billetter er at opnå et salg af på mobil-billetter de første tre måneder. Den lavere introduktionspris skal få kunderne til at bruge servicen og ved tilskudsperiodens ophør forventes ordningen at køre videre med samme salgsrate. For alle tiltag forventes det, at de medvirker til, at passagererne får en generel bedre oplevelse ved brugen af kollektiv trafik. Derfor forventes det også at kunne tiltrække nye kunder. De øvrige succeskriterier vil blive evalueret igennem ekstra passagertællinger i efteråret 2011, antal downloadede applikationer og solgte SMS-billetter. Derudover vil der bliver udført interviews med chauffører og passagerer på udvalgte strækninger.

8 9 Organisering Ansvaret for projektets gennemførelse ligger ved Nordjyllands Trafikselskab med Christian Trankjær som projektansvarlig. 10 Tidsplan Planlægning af tiltag, indkøb af produkter og opsætning af mobil-billet. Levering og opsætning af standere og skærme Mobil-billetteringssystem, Afgangstavler og realtidsstandere ibrugtages Januarrapportering Passager- og chaufførinterviews gennemføres NT s årlige passagertælling gennemføres Bearbejdning af materiale og afrapportering År: Kvartal: I forbindelse med dette projekt karakteriseres oktober 2011-juni 2012 som forsøgsperiode. Derfor foretages evaluering i form passagertællinger og interviews med passagerer og chauffører efterfølgende i efteråret NT gennemfører hvert år en stor tælling i langt de fleste busser. Denne tælling vil i 2012 også omfatte busserne i de små bybus-systemer for at vurdere den kvantitative effekt af tiltagene. Der vil ligeledes blive udført interviews med passagerer og chauffører for at vurdere de kvalitative effekter af tiltagene. Efter forsøgsperioden fortsætter udbydelsen og anvendelsen af de forskellige implementerede tiltag. 11 Rapportering De fire delprojekter vil sammen blive evalueret på baggrund af passagertællinger og interviews. Dette vil blive afrapporteret til Trafikstyrelsen i november 2012 i form af en evalueringsrapport. Heri vil indgå effektmålinger, holdningstilkendegivelser, erfaringer og videre perspektiver for forsøgsprojekterne. Da dette projekt forløber over 12 måneder, indsendes der i januar 2012 en januarafrapportering.

9 12 Finansiering De samlede projektudgifter beløber sig i alt kr. inkl. moms. Der ansøges om tilskud til dækning af 74% af projektets samlede omkostninger svarende til kr inkl. moms. NT finansierer resten svarende til kr. inkl. moms. Vedlagt er et detaljeret budget.

Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X

Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Resumé Nordjyllands Trafikselskab (NT) satser markant på X bus nettet, med nye ruter og flere afgange. X busserne

Læs mere

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland udbredelse af NT Live i Region Nordjylland ansøgning fremkommelighedspuljen resumé Er bussen kørt fra stoppestedet? Er den forsinket? Når jeg mit næste skifte? Usikkerhed og ventetid er nogle af de væsentlige

Læs mere

Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse

Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Navigation på rejsen 2. Resumé Projektet skal medvirke til at sikre kunderne i den kollektive trafik en god rejseoplevelse ved at forsyne

Læs mere

Forprojekt: Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station

Forprojekt: Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station Resumé Forprojekt: Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Aalborg trafikterminal består af både Aalborg Busterminal for regionalbusser og bybusser samt

Læs mere

Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter. i Jammerbugt Kommune

Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter. i Jammerbugt Kommune Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter i Jammerbugt Kommune Ansøgning til Passagerpuljen Resumé Jammerbugt Kommune er udover at være Region Nordjyllands 5. største kommune også en stor turistmagnet,

Læs mere

Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser

Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser ansøgning til passagerpuljen resumé Realtidsinformation er et vigtigt element i bestræbelserne på at gøre den kollektive trafik attraktiv

Læs mere

Forprojekt, Frederikshavn Busterminal;

Forprojekt, Frederikshavn Busterminal; Forprojekt, Frederikshavn Busterminal; Resumé Fremtidens omdrejningspunkt for den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Det er i dag ikke morsomt at være bruger

Læs mere

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder Prince2 Projektgrundlag Notat til: Trafikstyrelsen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. februar 2010

Læs mere

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Tilsagnsnotat. Passagerpuljen 5. runde

Tilsagnsnotat. Passagerpuljen 5. runde Tilsagnsnotat Passagerpuljen 5. runde 13. maj 2011 3 Tilsagnsnotat Indhold Indhold P2011-5-05, Midttrafik Trafikplan Aarhus indførelse af ny trafikplan Aarhus 5 P2011-5-07, Nordjyllands Trafikselskab

Læs mere

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen NemSkabelon Kommunikation på den nemme måde Guide til portalen Indhold 3 Introduktion 4 Den fælles designguide 5 Hvorfor kommunikere til borgerne? 6 Hvad kan I kommunikere til borgerne? 11 Websitet Nemskabelon:

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

Implementering af korrespondancesikring i X Bus

Implementering af korrespondancesikring i X Bus Implementering af korrespondancesikring i X Bus 1. Projekttitel Implementering af korrespondancesikring i X Bus 2. Resumé Projektet formål er, at implementere en proces og et system for korrespondancesikring

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Realtidsinformation ved busstoppesteder i tyndt befolkede områder 2. Resumé Horsens Kommune

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland udbredelse af NT Live i Region Nordjylland ansøgning fremkommelighedspuljen resumé Er bussen kørt fra stoppestedet? Er den forsinket? Når jeg mit næste skifte? Usikkerhed og ventetid er nogle af de væsentlige

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Sammenhængende terminalområde i Hjørring

Sammenhængende terminalområde i Hjørring En grøn transportpolitik Sammenhængende terminalområde i Hjørring Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Hjørring Kommune søger om støtte under En grøn transportpolitik til gennemførelse af et forprojekt

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe 2. Resumé I december 2010 omlagde Region Sjælland sine lokaltog- og

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

ITS i Regionstog Projektbeskrivelse

ITS i Regionstog Projektbeskrivelse 2009 ITS i Regionstog Projektbeskrivelse Regionstog's projektbeskrivelse og budget til en samlet ITS-løsning der indeholder: Intelligente stationsstandere og fjernstyret konflikt-håndtering ved brug af

Læs mere

mobil billet Nordjylland

mobil billet Nordjylland resumé mobil billet Nordjylland ansøgning til passagerpuljen Nye og flere passagerer i den kollektive trafik kræver et effektivt og let tilgængeligt produkt. Rejsekortet introduceres i Nordjylland i 2010/2011,

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14-11-2014 06.31.00 1-00-3-10 Per Elbæk pel@midttrafik.dk 87 40 83 28 Referat fra Fagligt Forum Mødetids punkt Sted Mødedel tagere Afbud Dagsorden 29. oktober

Læs mere

Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse

Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel +Way-opgradering af 5A stoppesteder i Tårnby Kommune 2. Resumé Projektet løfter standarden og kvaliteten af stoppestederne

Læs mere

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet ekspresbusser med resumé incitament i Aalborgområdet ansøgning til passagerpuljen Projektet går ud på, at to entreprenører (City-Trafik og Arriva) af Aalborg Kommune og NT får stillet i opdrag - inden

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER

HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER Oktober 2014 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen 7 Høringssvar

Læs mere

Opgradering af stoppestedsfaciliteter i Frederikshavn Kommune

Opgradering af stoppestedsfaciliteter i Frederikshavn Kommune Opgradering af stoppestedsfaciliteter i Frederikshavn Kommune Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Resumé Projektet omhandler en opgradering af stoppestedsfaciliteter ved hovedstoppestederne i alle de

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Tilsagnsnotat. Passagerpuljen 6. runde

Tilsagnsnotat. Passagerpuljen 6. runde Tilsagnsnotat Passagerpuljen 6. runde 28. november 2011 3 Tilsagnsnotat Der er i 6. runde udmøntet for 37,1 mio. kr. til 10 projekter. Desuden er der overflyttet 28,5 mio. kr. til Fremkommelighedspuljen.

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

lettere forståelige køreplaner - øget tilfredshed

lettere forståelige køreplaner - øget tilfredshed lettere forståelige køreplaner - øget tilfredshed resumé ansøgning til passagerpuljen Formålet med projektet er at afprøve nye og skæve måder at formidle køreplaninformation på både digitalt og trykt for

Læs mere

Hvordan understøtter Rejseplanen den samlede mobilitet? v. Jens Willars, den 17. november 2015 TØF medlemsmøde

Hvordan understøtter Rejseplanen den samlede mobilitet? v. Jens Willars, den 17. november 2015 TØF medlemsmøde Hvordan understøtter Rejseplanen den samlede mobilitet? v. Jens Willars, den 17. november 2015 TØF medlemsmøde Agenda Rejseplanens opbygning, mission og vision Sammenhængen i data? Hvad bringer fremtiden?

Læs mere

Rejseplanen. Trafikkonference 2009. 29. april 2009

Rejseplanen. Trafikkonference 2009. 29. april 2009 Rejseplanen Trafikkonference 2009 29. april 2009 Agenda Hvem er Rejseplanen? Organisering Hvad er Rejseplanen (nuværende services)? Traditionel internet information, mobile løsninger, Frk. Rejseplanen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Billet ikke indløst da Mobil Applikationen skulle opdateres.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Billet ikke indløst da Mobil Applikationen skulle opdateres. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0421 Klageren: XX 2765 Smørum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

Notat. Til: Trafikstyrelsen. Kopi til: Movia. 21. februar 2011

Notat. Til: Trafikstyrelsen. Kopi til: Movia. 21. februar 2011 Notat Til: Trafikstyrelsen Kopi til: Movia Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. februar 2011 Evaluering af projekt

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0257 Klageren: XX 1354 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud.

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. FynBus 24. februar 2014 PLAN Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. RK/SJ Baggrund Nordfyns Kommune gennemfører i samarbejde med FynBus og Busbanden 5462 et 2-årigt forsøg i 2013-14 med øget busbetjening

Læs mere

Vores løsningsforslag til opgaven er baseret på et User Experience-perspektiv for at imødekomme de efterspurgte forbedringspunkter:

Vores løsningsforslag til opgaven er baseret på et User Experience-perspektiv for at imødekomme de efterspurgte forbedringspunkter: Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Koncept: En bedre oplevelse for brugeren... 3 1.2 Brugere og rejsetyper... 3 1.3 Platform: Mobile first... 4 2 Præsentation af prototype... 5 2.1 Interaktiv

Læs mere

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir Odense Byråd Åben Referat Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00 Byrådssalen Afbud fra: Niclas Turan Kandemir I stedet for Niclas Turan Kandemir mødte Abdisalan Yussuf Hassan A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalget/Byråd

Læs mere

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune NOTAT Oprettet: 01/09/14 Senest revideret: 27/10/14 Ref.: AF/GC Modtager: Frederikshavn Kommune Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune Indledning: Der er som kommune mulighed

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen.

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Bestyrelsesmøde, den 29. juni 2011 Dagsordensnr.: 46/11, bilag nr.: 1 J.nr.: 30 90 01 2 11 Troels Keilgaard Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Formålet med dette notat er at

Læs mere

Strategisk opgradering af stoppesteder i Nordjylland

Strategisk opgradering af stoppesteder i Nordjylland Strategisk opgradering af stoppesteder i Nordjylland Ansøgning til pulje til yderområer Resumé Nordjyllands Trafikselskab (NT) og de nordjyske kommuner sætter i fællesskab fokus på forbedring af stoppestedsfaciliteterne

Læs mere

Rejseplanen. trafikinformation via Rejseplanen

Rejseplanen. trafikinformation via Rejseplanen Rejseplanen Bedre kundeoplevelser l med trafikinformation via Rejseplanen Agenda Rejseplanens nuværende kanaler Rejseplanen i tal Hvordan understøtter Rejseplanen nu og i j p g fremtiden bedre trafikinformation

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0234 Klageren: XX på vegne YY 3050 Skibby Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet Ankenævnets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Projekttitel: Metroens realtidsinformation tilgængelig på web og mobil. Mrk. Passagerpuljen

Projekttitel: Metroens realtidsinformation tilgængelig på web og mobil. Mrk. Passagerpuljen Projektbeskrivelse Projekttitel: Metroens realtidsinformation tilgængelig på web og mobil Fra: Til: Metroselskabet I/S puljer@trafikstyrelsen.dk Mrk. Passagerpuljen Dato: 30. september 2009 Resumé Projektet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING. Bilag A til ansøgning til Fremkommelighedspuljen. 25.

Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING. Bilag A til ansøgning til Fremkommelighedspuljen. 25. P r o j e k t b e s k r i v e l s e Finderupvej 9 Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING Telefon 99 74 24 24 E-post teknisk@rksk.dk Dato 26. februar 2010 Sagsnummer

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet.

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Direktion lho@fynbus.dk Telefon direkte: 6311 2201 Den 29. august 2008 Høringssvar vedr. forslag til principper for bustrafik FynBus har i brev af 18. juni 2008

Læs mere

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser. Claus Hedegaard Sørensen Seniorforsker

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser. Claus Hedegaard Sørensen Seniorforsker Ny paraplyorganisation på Sjælland Claus Hedegaard Sørensen Seniorforsker 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet 3 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet 2010 2013 Forløb 2013 2014 4 DTU

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Takstforsøg ved BAT af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Baggrund for forsøget I morgenmyldretiden har BAT 26 busser i sving på det regionale rutenet for at bringe alle på arbejde, til uddannelsesstederne

Læs mere

Udvidelse af rute 161/162 aften/weekend eller som alternativ telekørsel

Udvidelse af rute 161/162 aften/weekend eller som alternativ telekørsel OPLÆG: Udvidelse af rute / aften/weekend eller som alternativ telekørsel Indledning Siden ændringerne i forbindelse med køreplanskiftet i 2010 er aften- og weekendbetjening på rute - af og til blevet rejst

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

Rejseguiden - brugertest. 29. Juni 2012

Rejseguiden - brugertest. 29. Juni 2012 Rejseguiden - brugertest 29. Juni 2012 Indhold Indhold side Baggrund og formål 3 Metode og stikprøve 6 Konklusion 9 Rejseguidens funktioner 16 Hvad er vigtigt hvad skaber anbefalinger 26 Øvrige resultater

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0017 Klageren: XX 2400 København NV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

ARCHIMEDES projektet

ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet Aalborg er kendt som en af foregangsbyerne i Europa inden for miljø- og energirigtige løsninger på transportområdet. Med ARCHIMEDES projektet bliver denne placering

Læs mere

Bedre stoppesteder påfyn og Øerne

Bedre stoppesteder påfyn og Øerne Bedre stoppesteder påfyn og Øerne Præsentation TØF 2. oktober 2012 1. Om projektet -forudsætninger Interviews med involverede parter(fynbus, kommuner, operatører, DSB, AFA) 2.904 stoppesteder, ca. 1.400

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. Klip på SMS-klippekort ikke gyldigt.

Kontrolafgift 750 kr. Klip på SMS-klippekort ikke gyldigt. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0188 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. Klip på SMS-klippekort ikke gyldigt. Ankenævnets

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: 31. august Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse. 2. Resumé

Notat. Til: Kopi til: 31. august Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse. 2. Resumé Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. august 2010 1. Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende sms-billet før påstigning samt kontrollørens adfærd i forbindelse med kontrollen.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende sms-billet før påstigning samt kontrollørens adfærd i forbindelse med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0102 Klageren: XX på vegne af YY 2400 Kbh. NV. Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

At bestyrelsen tager orientering om implementering af nye stoppestedstavler på A- bus linjerne pr. 24. marts 2013 til efterretning.

At bestyrelsen tager orientering om implementering af nye stoppestedstavler på A- bus linjerne pr. 24. marts 2013 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 16 Implementering af nye stoppestedstavler på A-bus linjerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen

Læs mere

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan Punkt 4. Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan 2017-2020 2017-019031 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender høringssvar til

Læs mere

Flere passagerer i busserne

Flere passagerer i busserne Flere passagerer i busserne En handleplan for: Herlev Ballerup Gentofte Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Furesø Egedal Kommuner 1 Indhold Indledning...3 Mål: Udpegning af korridorer...4 Indledning...4

Læs mere

Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Undersøgelser på Aalborg Nærbane Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB jesperm@dsb.dk Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

at bestyrelsen tiltræder, at Movia tilstræber at indføre Infotainment på markedsvilkår,

at bestyrelsen tiltræder, at Movia tilstræber at indføre Infotainment på markedsvilkår, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 6. marts 2008 FRA 06 Reklamer på og i busser Indstilling: Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om reklamer til efterretning, at

Læs mere

Rejseplanen Afgangstavleprojekt TØF 2010

Rejseplanen Afgangstavleprojekt TØF 2010 Rejseplanen Afgangstavleprojekt TØF 2010 ? Hvem er Rejseplanen? Samarbejde på tværs af udbyderne af kollektiv trafik i Danmark påbegyndt i 1997 (med data fra HT og DSB) Aktieselskab (fra 2003) ejet af

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper.

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper. 21. maj 2014 Bilag 6.2 Mobilitetsprojekter Referat af møde vedr. den nordjyske mobilitetsstrategi 12. maj 2015. Deltagere Christian Bjerg, Aalborg Kommune - chb-teknik@aalborg.dk 9931 2105 Christian Roslev,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at klippe tillægsklip efter zoneskift

Kontrolafgift på 750 kr. for at klippe tillægsklip efter zoneskift AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0377 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at klippe tillægsklip

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

Mere kollektiv trafik i Rebild Kommune

Mere kollektiv trafik i Rebild Kommune Mere kollektiv trafik i Rebild Kommune Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Resumé Rebild Kommune har i dag et velfungerende rutenet, der tilgodeser både skoleelever og pendlere. Der er dog altid plads

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0298 Klageren: xx 4261 Dalmose Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel.

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk Projektbeskrivelse 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk 2. Resumé Projektet består i en omlægning af Stationspladsen i Frederiksværk, i et samarbejdsprojekt mellem Halsnæs Kommune,

Læs mere