Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet"

Transkript

1 Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet vejledning for udlejere og lejere 1

2 Drømmen om en moderne bolig med eget bad og toilet 5 Ta en snak 7 Sådan får du plads 9 Fem klassiske eksempler 10 Økonomi og regler 18 Hvor kan du hente hjælp 23 Tegning: Kim Broström Design, produktion og tryk: Datagraf Communications Januar

3 3

4

5 Drømmen om en moderne bolig med eget bad og toilet boliger i Danmark mangler eget bad, eller lejerne må dele toilet med naboen. Mindst halvdelen af beboerne i disse boliger vil gerne have eget badeværelse og de er villige til at tage en huslejestigning med i købet. Det viser en analyse fra 2005, der også påpeger, at udlejerne forventer den stik modsatte holdning hos lejerne. Etablering af bad og toilet til hver bolig i en ejendom kan virke som en uoverskuelig opgave: Beboerne kan have svært ved at se, hvor og hvordan der kan blive plads til et badeværelse i deres lejlighed, og udlejer kan have vanskeligt ved at overskue, hvordan processen skal gribes an. Dertil kommer alle de økonomiske aspekter, som kan virke overvældende på begge parter. Et badeværelse ville være fantastisk, men... Drømmer du som udlejer om at investere i din ejendom? Eller som lejer om at få bad i din lejlighed? Har du brug for at få overblik over processen? Så kan du hente inspiration i denne pjece til at komme godt i gang med arbejdet. God læselyst! Grundejernes Investeringsfond Stopklodser for installation af bad og toilet Ejer: Lejerne vil nok ikke betale mere i leje, selvom de får et badeværelse!. Lejer: Et badeværelse ville være fantastisk, men der er ikke plads til det!. FAKTA: GI s analyse viser, at mange lejere accepterer højere husleje, hvis de får eget badeværelse. FAKTA: Selv på meget lidt plads er det med professionel hjælp muligt at etablere et badeværelse. Se hvordan på side

6

7 Ta en snak! Det er en god idé, at udlejer og lejer indleder processen med en snak, så forventningerne afstemmes, og projektet kan gennemføres til alles tilfredshed. Hvis ejendommen har en beboerrepræsentation, er det naturligt, at den fører dialogen på lejernes vegne. Desuden kan udlejer involvere en teknisk rådgiver, som kan hjælpe med at klarlægge: De eksisterende tekniske og installationsmæssige forhold i og omkring bygningen Hvor badeværelset kan placeres Hvor lang tid det vil tage at etablere et badeværelse Om man kan bo i lejligheden, mens byggeriet står på Eventuelle dispensationskrav i forhold til bygningsreglementet Et samlet ombygningsbudget med tidsplan. I takt med, at opgaven bliver mere konkret i form af et skitseprojekt fra den tekniske rådgiver, anbefaler vi, at udlejer og lejer taler om projektets konsekvenser. Både udlejer og lejer kan få økonomisk- og juridisk partsrådgivning til denne fase. Der kan også rådgives om en hensigtsmæssig placering af badeværelset. Når alle forhold er belyst, kan udlejer fremlægge et konkret forslag til en løsning, der omfatter huslejekonsekvenser, eventuelle genhusningsmuligheder m.m. Dette kan danne basis for at træffe en beslutning om udformningen af projektet. Op til kr. i støtte til teknisk rådgivning! muligheder for Tilskud GI kan hjælpe dig, hvis du gerne vil installere eget toilet og bad, og din ejendom har en bindingskonto i GI. Lejer og udlejer kan desuden hver få tilskud på op til kr. til rådgivning om juridiske og økonomiske spørgsmål. Vi yder et tilskud på 50 % af udlejers udgift til teknisk rådgivning dog maks kr. pr. ejendom. Ansøgningsskema findes på gi.dk 7

8

9 Sådan får du plads Mange, som ønsker sig eget bad og toilet, har svært ved at se, hvordan der kan blive plads i deres bolig. I den helt indledende fase kan GI hjælpe med at foreslå placeringsmuligheder. Pladsen kan måske skabes med en tilbygning (badeværelsestårn), ved at inddrage køkkentrappen (bi-trapperum) eller måske inden for de eksisterende boligrammer. Dispensation fra pladskrav Hvis der ikke kan skabes den fornødne plads inden for de eksisterende boligrammer, kan udlejer søge dispensation fra pladskravene i henhold til bygningsreglementet. De fleste kommuner giver de nødvendige dispensationer til installation af badeværelser. I denne pjece har vi samlet fem klassiske eksempler, som kan bruges, når du som lejer eller udlejer skal forestille dig, hvor der kan blive plads. Begynd med et besøg af en GI-tekniker. Tjekliste Før du som udlejer går i gang, skal du undersøge: om din ejendom kan bære et tungt pladsstøbt badeværelse, hvor badeværelset bygges op på stedet. Ellers kan et let præfabrikeret badeværelse være et godt alternativ. placeringen og tilstanden af de vandførende installationer og afløbsinstallationer. Det kan være nødvendigt at udskifte installationerne helt eller delvist. hvor der kan etableres byggeplads i byggeperioden. Byggepladsen skal rumme affalds- og materialecontainere samt mandskabsskure. I bymæssig bebyggelse kan man eventuelt inddrage en del af de offentlige arealer (gader, veje, og stier etc.). I så fald skal der søges om tilladelse hos kommunen. 9

10 Fem klassiske eksempler

11 Eksempel 1 2-værelses lejlighed fra Denne lejlighedstype er oprindeligt opført uden wc, som så senere typisk er lagt ind i en del af køkkenet (i komfurkrogen). I nogle tilfælde er der fælles toilet for to lejligheder med indgang fra køkkentrappen. Eksemplet her kræver, at der indrettes badeværelse på samme måde på alle etager. Badeværelse i toilet- og køkkentrapperum Før A b Rummene er ofte for små og snævre til at rumme et badeværelse. Derfor er køkkentrappen inddraget til badeværelse til den ene lejlighed. Badeværelse A har i dette eksempel indgang fra køkkenet i lejligheden til venstre. Badeværelse A har direkte lysindfald og mulighed for naturlig ventilation via vinduet i facaden. Arealet fra de to nabolejligheders toiletrum er inddraget til badeværelse B i nabolejligheden her med indgang fra entréen i lejligheden til højre. efter 5 Løsningen indebærer, at hovedtrappen skal brandsikres, og i visse kommuner (fx København) skal hovedtrapperummet desuden suppleres med et sprinklingsanlæg. A 6 7 Her har størrelsen på badeværelserne åbnet mulighed for, at der indrettes et afskærmet bruseafsnit, toilet og håndvask. Ventilationen fra badeværelse B sikres via et centralt udsugningsanlæg, der placeres i tagetagen eller udvendigt på taget. b efter forstørret Man vil som her typisk vælge at fjerne trappereposen og støbe et nyt etagedæk af beton i køkkentrapperummet for at undgå, at badeværelsesgulvet i lejligheden til venstre bliver hævet over gulvniveauet i resten af lejligheden (niveaufri adgang). 11

12 Eksempel 2 Sammenlægning af to 2-værelses lejligheder fra I nogle tilfælde vælger man at lægge små 2-værelses lejligheder sammen til en 4-værelses lejlighed. Sammenlægningen giver mulighed for at indrette badeværelse i et af køkkenerne. Løsningen har den fordel, at renoveringen kan gennemføres etagevis, og at køkkentrappen kan bevares. Inddragelse af det ene køkken Før A Der er plads til at indrette garderobe i entréen. Badeværelset har indgang fra entréen. Inddragelse af det ene køkken giver i dette eksempel et rummeligt badeværelse. Udover afskærmet bruseafsnit, toilet og håndvask er der plads til at opsætte skabe og måske vaskesøjle. efter A efter forstørret 12

13 Eksempel 3 3-værelses lejlighed fra Lejlighedstypen er den samme som i eksempel 2, men består af tre værelser. Det åbner mulighed for en anden løsning. inddragelse af del i eksisterende soveværelse 1 Noget af soveværelset er inddraget til det nye badeværelse. Soveværelset har dog stadig plads til fx en dobbeltseng og mindre møbler. 2 Adgangen til badeværelset sker fra entréen, der samtidig er forlænget. Før 3 Køkkenet er blevet udvidet ved at inddrage toilettet til skabsplads til fx støvsuger, strygebræt og lignende. A B 4 Løsningen giver et badeværelse med en fornuftig indretning af de basale funktioner toilet, håndvask og et afskærmet bruseafsnit. efter b 5 I eksemplet vises en skydedørsløsning til afskærmning af brusenichen. Som et alternativ kan afskærmningen vendes, så indgangen sker foran håndvasken. Det giver plads til fx at opsætte et skab eller en pusleplads ved siden af brusenichen. efter forstørret 13

14 Eksempel 4 3-værelses lejlighed fra Lejlighederne i denne type ejendom er ofte 3-værelses. Det gør dem generelt mere rummelige end lejlighedstyperne i eksempel 1-3. Køkkentrappen er opført i et udvendigt tårn på bygningen. Herved er der skabt plads til indretning af wc inde i lejlighederne allerede fra opførelsestidspunktet. Denne lejlighedstype åbner mulighed for to måder at placere badeværelse på dels ved inddragelse af køkkentrappen, dels ved inddragelse af et areal af soveværelset. badeværelse i toilet- og køkkentrapperum Før efter B A Køkkentrappen inddrages til indretning af badeværelse B til en af lejlighederne på en etage. Badeværelse har her i eksemplet indgang fra køkkenet i lejligheden til højre. Badeværelse B har direkte lysindfald og naturlig ventilation via vinduet i facaden. Toiletrummene inddrages til badeværelse A i nabolejligheden på samme etage i eksemplet her med indgang fra entréen i lejligheden til venstre. Løsningen indebærer, at hovedtrappen skal brandsikres, og i visse kommuner (fx i København) skal hovedtrapperummet desuden suppleres med et sprinklingsanlæg. Ventilationen fra badeværelset sikres via et centralt udsugningsanlæg, der typisk placeres i tagetagen eller udvendigt på taget. B A efter forstørret 14

15 Eksempel 5 3-værelses lejlighed I denne type* ejendom er køkkentrappen, som er opført i et udvendigt tårn på bygningen, tilføjet fælles wc for de to lejligheder på hver etage med adgang fra køkkentrappens mellemrepos. Lejlighedstypen åbner kun ringe mulighed for at indrette indvendige badeværelser og kræver ofte en udvidelse af ejendommen i form af en påbygning. badeværelse i påbygning 1 2 Før A B 3 4 I det her viste eksempel er køkkentrappen inddraget og udvidet til indretning af badeværelse til begge lejligheder på en etage. Derved er der plads til at indrette to spejlvendte og rummelige badeværelser med afskærmet bruseafsnit, toilet og håndvask. Løsningen indebærer, at hovedtrappen skal brandsikres, og i visse kommuner (fx København) skal hovedtrapperummet desuden suppleres med et sprinklingsanlæg. Badeværelserne har direkte lysindfald og mulighed for naturlig ventilation via vinduet i facaden. *Lejlighedstypen er primært opført i København som følge af udnyttelse af lov fra 1889, men findes også i Aalborg. efter A efter forstørret 15

16

17 Økonomi og regler Fælles for udlejere og lejere Hvad enten du er udlejer eller lejer, bør du kende til en række forhold og regler på området. Vi skitserer her de væsentligste. Budget for byggesagen Der skal udarbejdes et budget for byggesagen, der typisk inddeles i: Håndværkerudgifter Uforudsete byggeudgifter Teknisk rådgivning Administrativ rådgivning Bygherreudgifter Moms Byggelån og finansiering. Håndværkerudgifterne, som også indeholder udgifter til etablering og drift af byggeplads, anslås på baggrund af tilbud fra entreprenør eller baseres på den tekniske rådgivers budgetoverslag. Der bør desuden budgetteres med et beløb til uforudsete udgifter under byggeriet, fx 10 % af håndværkerudgifterne. Bygherreudgifter inkluderer byggetilladelse, forsikringer tekniske undersøgelser, energiforbrug samt driftstab i byggeperioden og lignende. Støtte fra det offentlige byfornyelse Har lejlighederne i ejendommen individuel opvarmning, eller er der boliger uden eget toilet, er der mulighed for at søge offentlig støtte efter byfornyelsesloven til etablering af badeværelser. Det kan man også, hvis ejendommen ligger i et område, som kommunen har udpeget som berettiget til byfornyelsesstøtte. Lejeforhøjelse Et nyt badeværelse i en bolig, der før var uden bad og toilet, er en væsentlig forbedring af boligens brugsværdi. Det vil medføre en huslejestigning (forbedringsforhøjelse). Hovedregel for lejeforhøjelse Når der etableres nyt bad i eksisterende lejemål, kan lejen forhøjes med et beløb, der svarer til den normale ydelse på et 20-årigt fastforrentet realkreditlån til finansiering af forbedrings udgiften (Lejelovens 58). Grundlag for forhøjelse af lejen er arbejder, der medfører en brugsværdiforøgelse. Der kan ikke beregnes lejeforhøjelse af den fulde ombygningsudgift, hvis der i forvejen er toilet i lejligheden. De nærmere regler herom findes ikke i lejeloven, men er fastsat gennem huslejenævnenes praksis og kan derfor variere fra kommune til kommune. Ved etablering af badeværelser i boliger uden bad, men med eget toilet, vil der fx typisk være tale om en brugsværdiforøgelse på op til 90 % af de samlede ombygningsudgifter. > > Fakta om offentlig støtte For udlejer/ejer Hvis kommunen træffer beslutning om bygningsfornyelse af ejendommen, kan du få kontant kommunalt tilskud til en del af de udgifter, der ikke kan danne grundlag for forhøjelse af lejen (vedligeholdelsesarbejder). Det kontante tilskud er ikke skattepligtigt. For lejer Hvis kommunen giver tilsagn om støtte til bygningsfornyelse, kan du få tilskud til nedsættelse af huslejestigningen. Tilskuddet udgør 2/3 af den del af lejeforhøjelse, der overstiger 189 kr. pr. m²/år. Nogle kommuner giver tilskud på helt op til 2/3 af den samlede lejeforhøjelse. Desuden vil kommunen kunne yde økonomisk støtte til genhusning se side 19. Eksempler på huslejeberegninger findes på side 18 17

18 Regneeksempler For lejere Eksempel 1 (side 11): Etablering af wc/bad i eksisterende toilet og køkkentrapperum Ombygningsudgifter pr. badeværelse Heraf forbedringsandel (fx 90 %) Lejeforhøjelse pr. år 8,39 % Lejeforhøjelse/mdr Lejeforhøjelse/mdr. 1. år med max byfornyelsesstøtte Eksempel 3 (side 13): Etablering af wc/bad i eksisterende beboelsesrum Ombygningsudgifter pr. badeværelse Heraf forbedringsandel (90 %) Lejeforhøjelse pr. år 8,39 % Lejeforhøjelse/mdr Lejeforhøjelse/mdr år med maks byfornyelsesstøtte Ved lav husstandsindkomst kan der opnås nedsættelse af lejeforhøjelsen med boligsikring. Kommunen beregner boligsikringens størrelse. 2 Støtten udgør det 1. år efter arbejdernes afslutning 2/3 af den forhøjelse, der overstiger 189 kr. pr. m² pr. år (2014) - og er således afhængig af boligens størrelse. Ved beregningen er det forudsat, at kommunen beslutter at yde støtte i maksimalt omfang, svarende til 2/3 af den fulde forhøjelse. Støtten aftrappes med 10 % pr. år over 10 år. Alle beløb er vejledende og angivet i afrundede kr. For udlejere Eksempel 1 (side 11): Etablering af wc/bad i eksisterende toilet og køkkentrapperum 1.a) Uden økonomisk støtte 1.b) Med bygningsfornyelsesstøtte Ombygningsudgifter pr. badeværelse Heraf forbedringsandel (fx 90 %) Udgifter Lånebehov ~ ombygningsudgiften Årlig ydelse før skat, 30-årigt 3,5 % kontantlån Årlig ydelse før skat, 30-årigt F1-lån Årlig ydelse før skat, 30-årigt 3 % GI lån Indtægter Årlig lejeforhøjelse 2 8,39 % Ombygningsudgifter pr. badeværelse Heraf forbedringsandel (fx 90 %) Bygningsfornyelsestilskud Udgifter Lånebehov ~ forbedringsandelen Årlig ydelse før skat, 30-årigt 3,5 % kontantlån Årlig ydelse før skat, 30-årigt F1-lån Årlig ydelse før skat, 30-årigt 3 % GI lån Indtægter Årlig lejeforhøjelse 2 8,39 % Den årlige ydelse på de angivne lånetyper er beregnet den 26. november 2013, og viser et øjebliksbillede. 2 Lejeforhøjelsen beregnes af forbedringsandelen. Beregningen er foretaget på grundlag af et 20-årigt realkreditlån. 3 Kommunen fastsætter støttens størrelse efter forhandling. Ved beregningen er det forudsat, at der ydes maksimal støtte. Alle beløb er vejledende og angivet i afrundede kr. 18

19 > > Varsling af lejeforhøjelser Lejeforhøjelser kan gennemføres med 3 måneders varsel, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor forbedringen er gennemført. I regulerede områder skal udlejer varsle iværksættelse af forbedringen, hvis forbedringsforhøjelsen er af en vis størrelse. I ejendomme med beboerrepræsentation kan udlejer først iværksætte forbedringen, når beboerrepræsentationen har haft mulighed for at udtale sig om projektet. Genhusning Udlejeren skal tage stilling til, om lejerne kan blive boende under ombygningen, eller der er behov for en midlertidig - eller permanent genhusning. Dette gælder uanset, om man ønsker at etablere nye badeværelser i alle boligerne på én gang, eller efterhånden som lejlighederne bliver ledige. Midlertidig genhusning Ved etablering af nyt badeværelse vil det typisk ikke være muligt for lejeren at blive boende i lejligheden, mens der bygges. Støv, støj, aflukning for vand og afløb i en længere periode kan gøre lejligheden ubeboelig. Hvis der ydes offentlig støtte til bygningsfornyelse af ejendommen, stiller kommunen midlertidige boliger til rådighed i ombygningsperioden. Permanent genhusning lejelovens regler Selvom lejligheden er beboelig under ombygningen, kan lejerne kræve permanent genhusning af udlejer, hvis lejeforhøjelsen, som en direkte følge af ombygningen, kommer til at overstige 190 kr. pr. m² (2014). Hvis der ydes offentlig støtte til bygningsfornyelse af ejendommen, påhviler det kommunen at genhuse lejerne permanent. Nedlæggelse af en lejlighed forudsætter at lejligheden er tom, eller at der indgås en aftale med lejer om fraflytning. Endelig kræves kommunens tilladelse. Lejerne kan også kræve permanent genhusning, hvis en lejlighed nedlægges. Særligt for lejere Boligstøtte Lejere i private udlejningsejendomme kan søge boligstøtte. Der findes to slags boligstøtte, nemlig: Boligsikring, der er en økonomisk hjælp til at betale en del af huslejen Boligydelse, som er en særlig ordning for pensionister til betaling af boligudgifter herunder også evt. indskud. > > Fakta genhusning lejer Hvis udlejer opsiger lejeaftalen og anviser en passende erstatningsbolig, har lejer krav på at få dækket de fleste udgifter til flytningen. Bliv eller flyt under ombygning Det kræver god snak mellem lejere og udlejer at muliggøre projektet: Måske kan man enes om, at lejerne tåler besværet under ombygningsperioden, eller selv finder en midlertidig alternativ bomulighed, mod at de bliver kompenseret i form af huslejenedsættelse eller huslejefritagelse i ombygningsperioden. Det kan også være, at udlejer kan tilbyde boliger til midlertidig genhusning. Alternativt må forbedringerne gennemføres, efterhånden som lejlighederne fraflyttes, hvilket dog sjældent er en optimal, teknisk løsning. 19

20

21 > > Hvis du vil vide, om din husstand er berettiget til at modtage boligstøtte, skal du henvende dig til din kommunale sagsbehandler, som kan hjælpe med at beregne din boligstøtte. Særligt for udlejere Finansiering I projekteringsfasen sker finansieringen typisk ved hjælp af en projekteringskredit i et pengeinstitut, via ejendommens driftseller vedligeholdelseskonto. Når byggeriet skal gennemføres, vil man som udlejer normalt oprette en byggekredit i et pengeinstitut. Når byggeriet er gennemført, indfries og erstattes byggekreditten typisk af et realkreditlån. Det traditionelle valg vil være et fastforrentet 30-årigt obligationslån, men på lånemarkedet findes en lang række andre muligheder. Se regneeksempler på side 18. Ved valg af andre lånetyper, fx rentetilpasningslån, garantilån, lån med afdragsfrihed eller lån i fremmed valuta, vil der kunne opnås en billigere men typisk også mere risikabel finansiering. Hvis din ejendom har en bindingskonto i Grundejernes Inve - steringsfond (GI), kan du søge om fastforrentet lån til kurs 100 hos GI. Se mere på Hvis du har en vedligeholdelseskonto i GI, kan vedligeholdelsesudgifterne fradrages kontoen. Forbedringsudgifterne kan også fratrækkes kontoen, hvis beboerrepræsentationen eller et flertal af lejerne accepterer det, og udgiften ikke er dækket af en lejeforhøjelse. Hvis udgiften er dækket ved optagelse af lån, kan du som udlejer vælge at medtage hele udgiften over kontoen i det år arbejdet er udført eller medtage de årlige ydelser på lånet efterhånden, som de betales. Hvis du har en forbedringskonto i GI, kan forbedringsudgifter fradrages kontoen, hvis udgiften ikke er dækket af en lejeforhøjelse. Skattemæssige forhold Ombygningen vil påvirke ejendommens fremtidige drift og skattemæssige forhold. Når en ejendom ombygges er vedligeholdelsesudgifterne fradragsberettigede. Hvis fradraget overstiger indtægterne i det år, hvor udgifterne afholdes, kan det overføres til efterfølgende år. Det betyder typisk, at der ikke kommer indtægter til beskatning de første år efter en større ombygning. Størsteparten af udgifterne til etablering af nye badeværelser vil dog være forbedringsarbejder, og så er der ikke fradragsret. Det skatteretlige vedligeholdelsesbegreb er ikke det samme som det lejeretlige. Et eventuelt kontant tilskud til bygningsfornyelse af ejendommen er ikke skattepligtigt. Tilskud til nedsættelse af huslejeforhøjelsen udbetales til udlejer og er skattepligtig for denne. Søg rådgivning hos advokat eller revisor om de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med modernisering af netop din ejendom. Forsikringsforhold Som udlejer og bygningsejer bør du altid underrette dit bygningsforsikringsselskab, hvis der bliver foretaget væsentlige ændringer i den forsikrede bygning, og du må sikre dig, at ejendommen er tilstrækkeligt forsikret. Der kan være situationer, hvor ejendommens almindelige forsikringer ikke dækker i forbindelse med ombygninger, og det kan derfor være en god ide at tegne en entrepriseforsikring. Etablering af nye badeværelser medfører en forhøjelse af ejendommens værdi, men også en forhøjet risiko for fx svampeangreb, hvis der senere sker skader på badeværelserne. Tilsvarende vil det være nødvendigt at tegne særlige forsikringer i ombygningsperioden for at afdække mulige risici for uforudsete skader, som måtte opstå i byggeperioden. Disse forsikringer vil dog sjældent dække eventuelle driftstab, med mindre andet aftales med forsikringsselskabet. 21

22

23 Hvor kan du hente hjælp Udlejere Teknisk rådgivning Kontakt en rådgivende ingeniør eller arkitekt og få et tilbud på en gennemgang af din bygning, som besvarer de spørgsmål, som er stillet i afsnittet Ta en snak! Partsrådgivning Lejeretlige regler Reglerne om indgåelse af entrepriserådgivningsaftaler, udlejers pligt til at anvise erstatningsboliger, lejeforhøjelse og beboerrepræsentationens beføjelser kan være lidt indviklede. Men du kan hente hjælp hos revisor, advokat eller hos: Ejendomsforeningen Danmark Jydske Grundejerforeninger Byfornyelsesstøtte Nogle ejendomme ligger i områder, som kommunen har prioriteret i forhold til offentlig byfornyelsesstøtte. Hvis du vil vide mere om mulighederne for at opnå tilskud til bygningsfornyelse, kan du henvende dig til den kommune, hvor din ejendom ligger, eller til et af de godkendte byfornyelsesselskaber: Kontakt din kommune Økonomisk tilskud til teknisk bistand og partsrådgivning Hvis du vil vide mere om mulighederne for at opnå økonomisk tilskud til teknisk bistand og partsrådgivning, kan du læse om reglerne på GI s hjemmeside, hvor du også kan hente ansøgningsskemaer, eller du kan henvende dig til: gi Bedre Boliger Skat Hvis du vil vide mere om beskatning i forbindelse med forbedring og renovering af udlejningsejendomme, kan du kontakte den lokale skatteforvaltning eller Lejere Partsrådgivning Lejeretlige regler Reglerne om lejeforhøjelse, beboerrepræsentationens beføjelser og reglerne om udlejers pligt til at anvise erstatningsboliger kan være lidt indviklede, og det kan være fornuftigt at søge hjælp til udredningen heraf. En mulighed er at henvende dig til en revisor eller advokat eller til: Lejernes Landsorganisation Lokalafdelinger Danmarks Lejerforeninger Lokale lejerforeninger bosam Boligstøtte Hvis du vil vide mere om reglerne og dine egne muligheder for at opnå boligstøtte, kan du henvende dig til din kommunale sagsbehandler. Den kommunale sagsbehandler kan også hjælpe dig med at beregne størrelsen på boligstøtten ud fra dine individuelle økonomiske forhold. Økonomisk tilskud til partsrådgivning Hvis du vil vide mere om mulighederne for at opnå økonomisk tilskud til partsrådgivning, kan du læse om reglerne på GI s hjemmeside, hvor du også kan hente ansøgningsskemaer, eller du kan henvende dig til: gi Bedre Boliger Skat

24 I Grundejernes Investeringsfond arbejder vi for at skabe bedre og sundere boliger. Vi administrerer penge til vedligeholdelse af private udlejningsejendomme, vi yder fordelagtige lån, og vi støtter projekter, der bidrager til bedre renovering af boliger i fremtiden. Alt sammen fordi vi tror på, at bedre boliger giver bedre liv. Grundejernes Investeringsfond Ny Kongensgade København K Telefon:

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til?

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Værktøjer til at skabe sundere boliger Det er vigtigt, at vores boliger er sunde og funktionelle. Som lejer kan du også være

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme Hvis du ejer en boligudlejningsejendom, som er opført før 1950, og som trænger til

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler blandt andet om, hvordan du som beboer kan ændre og forbedre din bolig, så den passer bedre til dine behov. Lejerbo Råderetten 2016 Der er to typer

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt

Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt Udlejningsejendomme Sendes til Udfyldes af kommunen Modtaget dato Skema 1 - Forprojekt Journalnummer Frederiksberg Kommune Bygge-og Boligafdelingen Rådhuset Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

ORIENTERING OM BYFORNYELSE. Godthåbsvej 38, Kronprinsesse Sofies Vej 2-6, 2000 Frederiksberg

ORIENTERING OM BYFORNYELSE. Godthåbsvej 38, Kronprinsesse Sofies Vej 2-6, 2000 Frederiksberg ORIENTERING OM BYFORNYELSE Godthåbsvej 38, Kronprinsesse Sofies Vej 2-6, 2000 Frederiksberg september 2012 ORIENTERING OM BYFORNYELSE Orientering om byfornyelse Ejendommen Godthåbsvej 38/ Kronprinsesse

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Januar 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Råderetskatalog afd

Råderetskatalog afd Råderetskatalog afd. 4 + 5 + 6 + 7 +8 Sådan bruger du din Råderet. Det skal være attraktivt at bo i alment byggeri; og det kan det blive, hvis du som lejer har mulighed for at indrette boligen efter dine

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4.

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. «Lejer_Sel»«ejer_Afd» RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL Indholdsfortegnelse: Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. Igangsætning/godkendelse af råderetssag.

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Byfornyelsesstøtte til udlejningsejendomme. Byfornyelse

Byfornyelsesstøtte til udlejningsejendomme. Byfornyelse Byfornyelsesstøtte til udlejningsejendomme Byfornyelse Udlejningsejendom renoveret med bl.a. nyt tag 2 Byfornyelsesstøtte til udlejningsejendomme Hvis du ejer en boligudlejningsejendom, hvor ejendommen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

På side 8 kan man dog finde en beskrivelse af indholdet i ovenstående tre begreber.

På side 8 kan man dog finde en beskrivelse af indholdet i ovenstående tre begreber. Lejerbo Rødovre Råderet Gældende for: Afd. 60, Maglekær Gældende fra: 1. Juli. 2009. Individuel råderet, kollektiv råderet og installationsret. Emnet for de følgende sider er den individuelle råderet.

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 131 og 137 2. Tidsplan

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

AFTALT GRØN BYFORNYELSE

AFTALT GRØN BYFORNYELSE AFTALT GRØN YFORNYLS M AFTALT GRØN YFORNYLS FÅR U......større komfort...en billigere varmeregning...en bedre og sundere bolig...en fremtidssikret ejendom...og du bidrager den fælles indsats mod udledning

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Råderetskatalog. Domea Hjørring. Afdeling Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken. Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig

Råderetskatalog. Domea Hjørring. Afdeling Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken. Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig Råderetskatalog Domea Hjørring Afdeling 1951 Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig Råderetskatalog Afdeling Side 2 af 9 Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Renovering af ejendommen Nordre Fasanvej 97 A B, 2000 Frederiksberg

Renovering af ejendommen Nordre Fasanvej 97 A B, 2000 Frederiksberg Til lejerne i ejendommen Nordre Fasanvej 97 A B 2000 Frederiksberg Isaksen & Nomanni København Tlf. 61 31 20 60 Fax 86 11 41 18 Sag nr. 12 30565 AC/EJ 16. september 2011 Renovering af ejendommen Nordre

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven 2008/1 BSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 225 GILLELEJE I GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 106 VOGNVÆNGET GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 22. NOVEMBER 1994 REV. 5. DECEMBER 2005 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal være

Læs mere

Fra: By- og Miljødirektøren Sendt: 28. oktober 2011 12:14 Til: 'jjtand@tdcadsl.dk' Emne: Byfornyelse af ejendommen Nyelandsvej 21 A-C. Kære Jørgen Jensen. I forlængelse af borgmester Jørgen Glenthøjs mail

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Beboerhøring om byfornyelse af ejendommen Nitivej 3, Frederiksberg.

Beboerhøring om byfornyelse af ejendommen Nitivej 3, Frederiksberg. XX Nitivej 3, 2000 Frederiksberg København, den 5 september 2012 Vort j.nr. : 148- Deres j.nr. : Beboerhøring om byfornyelse af ejendommen Nitivej 3, Frederiksberg. Kære beboere på Nitivej 3. Som mange

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 27 af 33 Råderet Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Længehusene Etape 1, afd. 42! Facader og tagrenovering - Alle længehuse får nye vinduer med udvendig overflade i aluminium (nemt at vedligeholde) og nye døre - Nyt

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 1 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 2 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 Dagsorden 3 1. Velkomst 2. Finanskrisen Hvad vedkommer den os?! 3. Baggrunden for den kommende renovering herunder

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere