Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet"

Transkript

1 Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet vejledning for udlejere og lejere 1

2 Drømmen om en moderne bolig med eget bad og toilet 5 Ta en snak 7 Sådan får du plads 9 Fem klassiske eksempler 10 Økonomi og regler 18 Hvor kan du hente hjælp 23 Tegning: Kim Broström Design, produktion og tryk: Datagraf Communications Januar

3 3

4

5 Drømmen om en moderne bolig med eget bad og toilet boliger i Danmark mangler eget bad, eller lejerne må dele toilet med naboen. Mindst halvdelen af beboerne i disse boliger vil gerne have eget badeværelse og de er villige til at tage en huslejestigning med i købet. Det viser en analyse fra 2005, der også påpeger, at udlejerne forventer den stik modsatte holdning hos lejerne. Etablering af bad og toilet til hver bolig i en ejendom kan virke som en uoverskuelig opgave: Beboerne kan have svært ved at se, hvor og hvordan der kan blive plads til et badeværelse i deres lejlighed, og udlejer kan have vanskeligt ved at overskue, hvordan processen skal gribes an. Dertil kommer alle de økonomiske aspekter, som kan virke overvældende på begge parter. Et badeværelse ville være fantastisk, men... Drømmer du som udlejer om at investere i din ejendom? Eller som lejer om at få bad i din lejlighed? Har du brug for at få overblik over processen? Så kan du hente inspiration i denne pjece til at komme godt i gang med arbejdet. God læselyst! Grundejernes Investeringsfond Stopklodser for installation af bad og toilet Ejer: Lejerne vil nok ikke betale mere i leje, selvom de får et badeværelse!. Lejer: Et badeværelse ville være fantastisk, men der er ikke plads til det!. FAKTA: GI s analyse viser, at mange lejere accepterer højere husleje, hvis de får eget badeværelse. FAKTA: Selv på meget lidt plads er det med professionel hjælp muligt at etablere et badeværelse. Se hvordan på side

6

7 Ta en snak! Det er en god idé, at udlejer og lejer indleder processen med en snak, så forventningerne afstemmes, og projektet kan gennemføres til alles tilfredshed. Hvis ejendommen har en beboerrepræsentation, er det naturligt, at den fører dialogen på lejernes vegne. Desuden kan udlejer involvere en teknisk rådgiver, som kan hjælpe med at klarlægge: De eksisterende tekniske og installationsmæssige forhold i og omkring bygningen Hvor badeværelset kan placeres Hvor lang tid det vil tage at etablere et badeværelse Om man kan bo i lejligheden, mens byggeriet står på Eventuelle dispensationskrav i forhold til bygningsreglementet Et samlet ombygningsbudget med tidsplan. I takt med, at opgaven bliver mere konkret i form af et skitseprojekt fra den tekniske rådgiver, anbefaler vi, at udlejer og lejer taler om projektets konsekvenser. Både udlejer og lejer kan få økonomisk- og juridisk partsrådgivning til denne fase. Der kan også rådgives om en hensigtsmæssig placering af badeværelset. Når alle forhold er belyst, kan udlejer fremlægge et konkret forslag til en løsning, der omfatter huslejekonsekvenser, eventuelle genhusningsmuligheder m.m. Dette kan danne basis for at træffe en beslutning om udformningen af projektet. Op til kr. i støtte til teknisk rådgivning! muligheder for Tilskud GI kan hjælpe dig, hvis du gerne vil installere eget toilet og bad, og din ejendom har en bindingskonto i GI. Lejer og udlejer kan desuden hver få tilskud på op til kr. til rådgivning om juridiske og økonomiske spørgsmål. Vi yder et tilskud på 50 % af udlejers udgift til teknisk rådgivning dog maks kr. pr. ejendom. Ansøgningsskema findes på gi.dk 7

8

9 Sådan får du plads Mange, som ønsker sig eget bad og toilet, har svært ved at se, hvordan der kan blive plads i deres bolig. I den helt indledende fase kan GI hjælpe med at foreslå placeringsmuligheder. Pladsen kan måske skabes med en tilbygning (badeværelsestårn), ved at inddrage køkkentrappen (bi-trapperum) eller måske inden for de eksisterende boligrammer. Dispensation fra pladskrav Hvis der ikke kan skabes den fornødne plads inden for de eksisterende boligrammer, kan udlejer søge dispensation fra pladskravene i henhold til bygningsreglementet. De fleste kommuner giver de nødvendige dispensationer til installation af badeværelser. I denne pjece har vi samlet fem klassiske eksempler, som kan bruges, når du som lejer eller udlejer skal forestille dig, hvor der kan blive plads. Begynd med et besøg af en GI-tekniker. Tjekliste Før du som udlejer går i gang, skal du undersøge: om din ejendom kan bære et tungt pladsstøbt badeværelse, hvor badeværelset bygges op på stedet. Ellers kan et let præfabrikeret badeværelse være et godt alternativ. placeringen og tilstanden af de vandførende installationer og afløbsinstallationer. Det kan være nødvendigt at udskifte installationerne helt eller delvist. hvor der kan etableres byggeplads i byggeperioden. Byggepladsen skal rumme affalds- og materialecontainere samt mandskabsskure. I bymæssig bebyggelse kan man eventuelt inddrage en del af de offentlige arealer (gader, veje, og stier etc.). I så fald skal der søges om tilladelse hos kommunen. 9

10 Fem klassiske eksempler

11 Eksempel 1 2-værelses lejlighed fra Denne lejlighedstype er oprindeligt opført uden wc, som så senere typisk er lagt ind i en del af køkkenet (i komfurkrogen). I nogle tilfælde er der fælles toilet for to lejligheder med indgang fra køkkentrappen. Eksemplet her kræver, at der indrettes badeværelse på samme måde på alle etager. Badeværelse i toilet- og køkkentrapperum Før A b Rummene er ofte for små og snævre til at rumme et badeværelse. Derfor er køkkentrappen inddraget til badeværelse til den ene lejlighed. Badeværelse A har i dette eksempel indgang fra køkkenet i lejligheden til venstre. Badeværelse A har direkte lysindfald og mulighed for naturlig ventilation via vinduet i facaden. Arealet fra de to nabolejligheders toiletrum er inddraget til badeværelse B i nabolejligheden her med indgang fra entréen i lejligheden til højre. efter 5 Løsningen indebærer, at hovedtrappen skal brandsikres, og i visse kommuner (fx København) skal hovedtrapperummet desuden suppleres med et sprinklingsanlæg. A 6 7 Her har størrelsen på badeværelserne åbnet mulighed for, at der indrettes et afskærmet bruseafsnit, toilet og håndvask. Ventilationen fra badeværelse B sikres via et centralt udsugningsanlæg, der placeres i tagetagen eller udvendigt på taget. b efter forstørret Man vil som her typisk vælge at fjerne trappereposen og støbe et nyt etagedæk af beton i køkkentrapperummet for at undgå, at badeværelsesgulvet i lejligheden til venstre bliver hævet over gulvniveauet i resten af lejligheden (niveaufri adgang). 11

12 Eksempel 2 Sammenlægning af to 2-værelses lejligheder fra I nogle tilfælde vælger man at lægge små 2-værelses lejligheder sammen til en 4-værelses lejlighed. Sammenlægningen giver mulighed for at indrette badeværelse i et af køkkenerne. Løsningen har den fordel, at renoveringen kan gennemføres etagevis, og at køkkentrappen kan bevares. Inddragelse af det ene køkken Før A Der er plads til at indrette garderobe i entréen. Badeværelset har indgang fra entréen. Inddragelse af det ene køkken giver i dette eksempel et rummeligt badeværelse. Udover afskærmet bruseafsnit, toilet og håndvask er der plads til at opsætte skabe og måske vaskesøjle. efter A efter forstørret 12

13 Eksempel 3 3-værelses lejlighed fra Lejlighedstypen er den samme som i eksempel 2, men består af tre værelser. Det åbner mulighed for en anden løsning. inddragelse af del i eksisterende soveværelse 1 Noget af soveværelset er inddraget til det nye badeværelse. Soveværelset har dog stadig plads til fx en dobbeltseng og mindre møbler. 2 Adgangen til badeværelset sker fra entréen, der samtidig er forlænget. Før 3 Køkkenet er blevet udvidet ved at inddrage toilettet til skabsplads til fx støvsuger, strygebræt og lignende. A B 4 Løsningen giver et badeværelse med en fornuftig indretning af de basale funktioner toilet, håndvask og et afskærmet bruseafsnit. efter b 5 I eksemplet vises en skydedørsløsning til afskærmning af brusenichen. Som et alternativ kan afskærmningen vendes, så indgangen sker foran håndvasken. Det giver plads til fx at opsætte et skab eller en pusleplads ved siden af brusenichen. efter forstørret 13

14 Eksempel 4 3-værelses lejlighed fra Lejlighederne i denne type ejendom er ofte 3-værelses. Det gør dem generelt mere rummelige end lejlighedstyperne i eksempel 1-3. Køkkentrappen er opført i et udvendigt tårn på bygningen. Herved er der skabt plads til indretning af wc inde i lejlighederne allerede fra opførelsestidspunktet. Denne lejlighedstype åbner mulighed for to måder at placere badeværelse på dels ved inddragelse af køkkentrappen, dels ved inddragelse af et areal af soveværelset. badeværelse i toilet- og køkkentrapperum Før efter B A Køkkentrappen inddrages til indretning af badeværelse B til en af lejlighederne på en etage. Badeværelse har her i eksemplet indgang fra køkkenet i lejligheden til højre. Badeværelse B har direkte lysindfald og naturlig ventilation via vinduet i facaden. Toiletrummene inddrages til badeværelse A i nabolejligheden på samme etage i eksemplet her med indgang fra entréen i lejligheden til venstre. Løsningen indebærer, at hovedtrappen skal brandsikres, og i visse kommuner (fx i København) skal hovedtrapperummet desuden suppleres med et sprinklingsanlæg. Ventilationen fra badeværelset sikres via et centralt udsugningsanlæg, der typisk placeres i tagetagen eller udvendigt på taget. B A efter forstørret 14

15 Eksempel 5 3-værelses lejlighed I denne type* ejendom er køkkentrappen, som er opført i et udvendigt tårn på bygningen, tilføjet fælles wc for de to lejligheder på hver etage med adgang fra køkkentrappens mellemrepos. Lejlighedstypen åbner kun ringe mulighed for at indrette indvendige badeværelser og kræver ofte en udvidelse af ejendommen i form af en påbygning. badeværelse i påbygning 1 2 Før A B 3 4 I det her viste eksempel er køkkentrappen inddraget og udvidet til indretning af badeværelse til begge lejligheder på en etage. Derved er der plads til at indrette to spejlvendte og rummelige badeværelser med afskærmet bruseafsnit, toilet og håndvask. Løsningen indebærer, at hovedtrappen skal brandsikres, og i visse kommuner (fx København) skal hovedtrapperummet desuden suppleres med et sprinklingsanlæg. Badeværelserne har direkte lysindfald og mulighed for naturlig ventilation via vinduet i facaden. *Lejlighedstypen er primært opført i København som følge af udnyttelse af lov fra 1889, men findes også i Aalborg. efter A efter forstørret 15

16

17 Økonomi og regler Fælles for udlejere og lejere Hvad enten du er udlejer eller lejer, bør du kende til en række forhold og regler på området. Vi skitserer her de væsentligste. Budget for byggesagen Der skal udarbejdes et budget for byggesagen, der typisk inddeles i: Håndværkerudgifter Uforudsete byggeudgifter Teknisk rådgivning Administrativ rådgivning Bygherreudgifter Moms Byggelån og finansiering. Håndværkerudgifterne, som også indeholder udgifter til etablering og drift af byggeplads, anslås på baggrund af tilbud fra entreprenør eller baseres på den tekniske rådgivers budgetoverslag. Der bør desuden budgetteres med et beløb til uforudsete udgifter under byggeriet, fx 10 % af håndværkerudgifterne. Bygherreudgifter inkluderer byggetilladelse, forsikringer tekniske undersøgelser, energiforbrug samt driftstab i byggeperioden og lignende. Støtte fra det offentlige byfornyelse Har lejlighederne i ejendommen individuel opvarmning, eller er der boliger uden eget toilet, er der mulighed for at søge offentlig støtte efter byfornyelsesloven til etablering af badeværelser. Det kan man også, hvis ejendommen ligger i et område, som kommunen har udpeget som berettiget til byfornyelsesstøtte. Lejeforhøjelse Et nyt badeværelse i en bolig, der før var uden bad og toilet, er en væsentlig forbedring af boligens brugsværdi. Det vil medføre en huslejestigning (forbedringsforhøjelse). Hovedregel for lejeforhøjelse Når der etableres nyt bad i eksisterende lejemål, kan lejen forhøjes med et beløb, der svarer til den normale ydelse på et 20-årigt fastforrentet realkreditlån til finansiering af forbedrings udgiften (Lejelovens 58). Grundlag for forhøjelse af lejen er arbejder, der medfører en brugsværdiforøgelse. Der kan ikke beregnes lejeforhøjelse af den fulde ombygningsudgift, hvis der i forvejen er toilet i lejligheden. De nærmere regler herom findes ikke i lejeloven, men er fastsat gennem huslejenævnenes praksis og kan derfor variere fra kommune til kommune. Ved etablering af badeværelser i boliger uden bad, men med eget toilet, vil der fx typisk være tale om en brugsværdiforøgelse på op til 90 % af de samlede ombygningsudgifter. > > Fakta om offentlig støtte For udlejer/ejer Hvis kommunen træffer beslutning om bygningsfornyelse af ejendommen, kan du få kontant kommunalt tilskud til en del af de udgifter, der ikke kan danne grundlag for forhøjelse af lejen (vedligeholdelsesarbejder). Det kontante tilskud er ikke skattepligtigt. For lejer Hvis kommunen giver tilsagn om støtte til bygningsfornyelse, kan du få tilskud til nedsættelse af huslejestigningen. Tilskuddet udgør 2/3 af den del af lejeforhøjelse, der overstiger 189 kr. pr. m²/år. Nogle kommuner giver tilskud på helt op til 2/3 af den samlede lejeforhøjelse. Desuden vil kommunen kunne yde økonomisk støtte til genhusning se side 19. Eksempler på huslejeberegninger findes på side 18 17

18 Regneeksempler For lejere Eksempel 1 (side 11): Etablering af wc/bad i eksisterende toilet og køkkentrapperum Ombygningsudgifter pr. badeværelse Heraf forbedringsandel (fx 90 %) Lejeforhøjelse pr. år 8,39 % Lejeforhøjelse/mdr Lejeforhøjelse/mdr. 1. år med max byfornyelsesstøtte Eksempel 3 (side 13): Etablering af wc/bad i eksisterende beboelsesrum Ombygningsudgifter pr. badeværelse Heraf forbedringsandel (90 %) Lejeforhøjelse pr. år 8,39 % Lejeforhøjelse/mdr Lejeforhøjelse/mdr år med maks byfornyelsesstøtte Ved lav husstandsindkomst kan der opnås nedsættelse af lejeforhøjelsen med boligsikring. Kommunen beregner boligsikringens størrelse. 2 Støtten udgør det 1. år efter arbejdernes afslutning 2/3 af den forhøjelse, der overstiger 189 kr. pr. m² pr. år (2014) - og er således afhængig af boligens størrelse. Ved beregningen er det forudsat, at kommunen beslutter at yde støtte i maksimalt omfang, svarende til 2/3 af den fulde forhøjelse. Støtten aftrappes med 10 % pr. år over 10 år. Alle beløb er vejledende og angivet i afrundede kr. For udlejere Eksempel 1 (side 11): Etablering af wc/bad i eksisterende toilet og køkkentrapperum 1.a) Uden økonomisk støtte 1.b) Med bygningsfornyelsesstøtte Ombygningsudgifter pr. badeværelse Heraf forbedringsandel (fx 90 %) Udgifter Lånebehov ~ ombygningsudgiften Årlig ydelse før skat, 30-årigt 3,5 % kontantlån Årlig ydelse før skat, 30-årigt F1-lån Årlig ydelse før skat, 30-årigt 3 % GI lån Indtægter Årlig lejeforhøjelse 2 8,39 % Ombygningsudgifter pr. badeværelse Heraf forbedringsandel (fx 90 %) Bygningsfornyelsestilskud Udgifter Lånebehov ~ forbedringsandelen Årlig ydelse før skat, 30-årigt 3,5 % kontantlån Årlig ydelse før skat, 30-årigt F1-lån Årlig ydelse før skat, 30-årigt 3 % GI lån Indtægter Årlig lejeforhøjelse 2 8,39 % Den årlige ydelse på de angivne lånetyper er beregnet den 26. november 2013, og viser et øjebliksbillede. 2 Lejeforhøjelsen beregnes af forbedringsandelen. Beregningen er foretaget på grundlag af et 20-årigt realkreditlån. 3 Kommunen fastsætter støttens størrelse efter forhandling. Ved beregningen er det forudsat, at der ydes maksimal støtte. Alle beløb er vejledende og angivet i afrundede kr. 18

19 > > Varsling af lejeforhøjelser Lejeforhøjelser kan gennemføres med 3 måneders varsel, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor forbedringen er gennemført. I regulerede områder skal udlejer varsle iværksættelse af forbedringen, hvis forbedringsforhøjelsen er af en vis størrelse. I ejendomme med beboerrepræsentation kan udlejer først iværksætte forbedringen, når beboerrepræsentationen har haft mulighed for at udtale sig om projektet. Genhusning Udlejeren skal tage stilling til, om lejerne kan blive boende under ombygningen, eller der er behov for en midlertidig - eller permanent genhusning. Dette gælder uanset, om man ønsker at etablere nye badeværelser i alle boligerne på én gang, eller efterhånden som lejlighederne bliver ledige. Midlertidig genhusning Ved etablering af nyt badeværelse vil det typisk ikke være muligt for lejeren at blive boende i lejligheden, mens der bygges. Støv, støj, aflukning for vand og afløb i en længere periode kan gøre lejligheden ubeboelig. Hvis der ydes offentlig støtte til bygningsfornyelse af ejendommen, stiller kommunen midlertidige boliger til rådighed i ombygningsperioden. Permanent genhusning lejelovens regler Selvom lejligheden er beboelig under ombygningen, kan lejerne kræve permanent genhusning af udlejer, hvis lejeforhøjelsen, som en direkte følge af ombygningen, kommer til at overstige 190 kr. pr. m² (2014). Hvis der ydes offentlig støtte til bygningsfornyelse af ejendommen, påhviler det kommunen at genhuse lejerne permanent. Nedlæggelse af en lejlighed forudsætter at lejligheden er tom, eller at der indgås en aftale med lejer om fraflytning. Endelig kræves kommunens tilladelse. Lejerne kan også kræve permanent genhusning, hvis en lejlighed nedlægges. Særligt for lejere Boligstøtte Lejere i private udlejningsejendomme kan søge boligstøtte. Der findes to slags boligstøtte, nemlig: Boligsikring, der er en økonomisk hjælp til at betale en del af huslejen Boligydelse, som er en særlig ordning for pensionister til betaling af boligudgifter herunder også evt. indskud. > > Fakta genhusning lejer Hvis udlejer opsiger lejeaftalen og anviser en passende erstatningsbolig, har lejer krav på at få dækket de fleste udgifter til flytningen. Bliv eller flyt under ombygning Det kræver god snak mellem lejere og udlejer at muliggøre projektet: Måske kan man enes om, at lejerne tåler besværet under ombygningsperioden, eller selv finder en midlertidig alternativ bomulighed, mod at de bliver kompenseret i form af huslejenedsættelse eller huslejefritagelse i ombygningsperioden. Det kan også være, at udlejer kan tilbyde boliger til midlertidig genhusning. Alternativt må forbedringerne gennemføres, efterhånden som lejlighederne fraflyttes, hvilket dog sjældent er en optimal, teknisk løsning. 19

20

21 > > Hvis du vil vide, om din husstand er berettiget til at modtage boligstøtte, skal du henvende dig til din kommunale sagsbehandler, som kan hjælpe med at beregne din boligstøtte. Særligt for udlejere Finansiering I projekteringsfasen sker finansieringen typisk ved hjælp af en projekteringskredit i et pengeinstitut, via ejendommens driftseller vedligeholdelseskonto. Når byggeriet skal gennemføres, vil man som udlejer normalt oprette en byggekredit i et pengeinstitut. Når byggeriet er gennemført, indfries og erstattes byggekreditten typisk af et realkreditlån. Det traditionelle valg vil være et fastforrentet 30-årigt obligationslån, men på lånemarkedet findes en lang række andre muligheder. Se regneeksempler på side 18. Ved valg af andre lånetyper, fx rentetilpasningslån, garantilån, lån med afdragsfrihed eller lån i fremmed valuta, vil der kunne opnås en billigere men typisk også mere risikabel finansiering. Hvis din ejendom har en bindingskonto i Grundejernes Inve - steringsfond (GI), kan du søge om fastforrentet lån til kurs 100 hos GI. Se mere på Hvis du har en vedligeholdelseskonto i GI, kan vedligeholdelsesudgifterne fradrages kontoen. Forbedringsudgifterne kan også fratrækkes kontoen, hvis beboerrepræsentationen eller et flertal af lejerne accepterer det, og udgiften ikke er dækket af en lejeforhøjelse. Hvis udgiften er dækket ved optagelse af lån, kan du som udlejer vælge at medtage hele udgiften over kontoen i det år arbejdet er udført eller medtage de årlige ydelser på lånet efterhånden, som de betales. Hvis du har en forbedringskonto i GI, kan forbedringsudgifter fradrages kontoen, hvis udgiften ikke er dækket af en lejeforhøjelse. Skattemæssige forhold Ombygningen vil påvirke ejendommens fremtidige drift og skattemæssige forhold. Når en ejendom ombygges er vedligeholdelsesudgifterne fradragsberettigede. Hvis fradraget overstiger indtægterne i det år, hvor udgifterne afholdes, kan det overføres til efterfølgende år. Det betyder typisk, at der ikke kommer indtægter til beskatning de første år efter en større ombygning. Størsteparten af udgifterne til etablering af nye badeværelser vil dog være forbedringsarbejder, og så er der ikke fradragsret. Det skatteretlige vedligeholdelsesbegreb er ikke det samme som det lejeretlige. Et eventuelt kontant tilskud til bygningsfornyelse af ejendommen er ikke skattepligtigt. Tilskud til nedsættelse af huslejeforhøjelsen udbetales til udlejer og er skattepligtig for denne. Søg rådgivning hos advokat eller revisor om de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med modernisering af netop din ejendom. Forsikringsforhold Som udlejer og bygningsejer bør du altid underrette dit bygningsforsikringsselskab, hvis der bliver foretaget væsentlige ændringer i den forsikrede bygning, og du må sikre dig, at ejendommen er tilstrækkeligt forsikret. Der kan være situationer, hvor ejendommens almindelige forsikringer ikke dækker i forbindelse med ombygninger, og det kan derfor være en god ide at tegne en entrepriseforsikring. Etablering af nye badeværelser medfører en forhøjelse af ejendommens værdi, men også en forhøjet risiko for fx svampeangreb, hvis der senere sker skader på badeværelserne. Tilsvarende vil det være nødvendigt at tegne særlige forsikringer i ombygningsperioden for at afdække mulige risici for uforudsete skader, som måtte opstå i byggeperioden. Disse forsikringer vil dog sjældent dække eventuelle driftstab, med mindre andet aftales med forsikringsselskabet. 21

22

23 Hvor kan du hente hjælp Udlejere Teknisk rådgivning Kontakt en rådgivende ingeniør eller arkitekt og få et tilbud på en gennemgang af din bygning, som besvarer de spørgsmål, som er stillet i afsnittet Ta en snak! Partsrådgivning Lejeretlige regler Reglerne om indgåelse af entrepriserådgivningsaftaler, udlejers pligt til at anvise erstatningsboliger, lejeforhøjelse og beboerrepræsentationens beføjelser kan være lidt indviklede. Men du kan hente hjælp hos revisor, advokat eller hos: Ejendomsforeningen Danmark Jydske Grundejerforeninger Byfornyelsesstøtte Nogle ejendomme ligger i områder, som kommunen har prioriteret i forhold til offentlig byfornyelsesstøtte. Hvis du vil vide mere om mulighederne for at opnå tilskud til bygningsfornyelse, kan du henvende dig til den kommune, hvor din ejendom ligger, eller til et af de godkendte byfornyelsesselskaber: Kontakt din kommune Økonomisk tilskud til teknisk bistand og partsrådgivning Hvis du vil vide mere om mulighederne for at opnå økonomisk tilskud til teknisk bistand og partsrådgivning, kan du læse om reglerne på GI s hjemmeside, hvor du også kan hente ansøgningsskemaer, eller du kan henvende dig til: gi Bedre Boliger Skat Hvis du vil vide mere om beskatning i forbindelse med forbedring og renovering af udlejningsejendomme, kan du kontakte den lokale skatteforvaltning eller Lejere Partsrådgivning Lejeretlige regler Reglerne om lejeforhøjelse, beboerrepræsentationens beføjelser og reglerne om udlejers pligt til at anvise erstatningsboliger kan være lidt indviklede, og det kan være fornuftigt at søge hjælp til udredningen heraf. En mulighed er at henvende dig til en revisor eller advokat eller til: Lejernes Landsorganisation Lokalafdelinger Danmarks Lejerforeninger Lokale lejerforeninger bosam Boligstøtte Hvis du vil vide mere om reglerne og dine egne muligheder for at opnå boligstøtte, kan du henvende dig til din kommunale sagsbehandler. Den kommunale sagsbehandler kan også hjælpe dig med at beregne størrelsen på boligstøtten ud fra dine individuelle økonomiske forhold. Økonomisk tilskud til partsrådgivning Hvis du vil vide mere om mulighederne for at opnå økonomisk tilskud til partsrådgivning, kan du læse om reglerne på GI s hjemmeside, hvor du også kan hente ansøgningsskemaer, eller du kan henvende dig til: gi Bedre Boliger Skat

24 I Grundejernes Investeringsfond arbejder vi for at skabe bedre og sundere boliger. Vi administrerer penge til vedligeholdelse af private udlejningsejendomme, vi yder fordelagtige lån, og vi støtter projekter, der bidrager til bedre renovering af boliger i fremtiden. Alt sammen fordi vi tror på, at bedre boliger giver bedre liv. Grundejernes Investeringsfond Ny Kongensgade København K Telefon:

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Udgifter. på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a

Udgifter. på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Udgifter på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Udgifter på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Forbedringskontoen efter lejelovens 63 a 4 2.1 Forbedringskontoen

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme.

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme. Afleveringsforretning Når entreprenøren har færdigmeldt byggeriet, skal bygherren indkalde parterne til en afleveringsforretning. En afleveringsforretning er en meget vigtig handling, hvor entreprenøren

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Lejet, men helt dit eget

Lejet, men helt dit eget Lejet, men helt dit eget Råderetten DOMEA HOVEDKONTOR Borgergade 6, 1300 København K Telefon: 76 64 64 64 Fax: 76 64 64 65 domea@domea.dk Åbningstider: Man-Ons 8.30-16 Tors 8.30-17 Fre 8.30-14.30 www.domea.dk

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere