Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at dagsordenen indeholdt de punkter, der er angivet i foreningens vedtægter. 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på kroner. Dog, skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren, inden vores golfbane igen fremstod som den perle, den vitterlig er. Jeg husker det blev Sct. Hans, inden vi kunne tillade os, at opkræve vores normale greenfee fra vores gæster, og alligevel blev det såvel sportslig som økonomisk et godt år for Vestfyns Golfklub. Men alt dette vil jeg komme tilbage til. Organisationen Det blev år 2 med den faste stab af greenkeepere. Stefan afsluttede sin greenkeeper uddannelse i efteråret og kan nu med en god ballast, være i stand til, at leve op til klubbens høje forventninger om banens kvalitet. I klubben har vi længe haft et velfungerende skovhold, som hver mandag i vintersæsonen har bistået klubben med at fælde og rydde op forskellige steder i skoven. I år har de virkelig haft rigeligt at se til, idet de 2 storme som vi havde i efteråret var hårde ved vores anlæg. Ja, vi kan jo roligt sige, at skovrydningen endnu ikke er færdig men vi forventer, at vi i løbet af foråret bliver det klaret. Et andet tiltag indenfor organisationen, som har haft lige så stor opmærksomhed har været etablering af endnu et hold frivillige til at hjælpe klubben med forskellige opgave på såvel banen som arealerne ved og i klubhuset. Jeg husker, at på medlemsmødet i november 2012 var der 22 frivillige som meldte sig og de har sammen med vores greenkeeper gjort et fantastisk stykke arbejde. Disse frivillige har netop været til det første opstarts møde her i 2014 og tro mig der mødte 35 personer op alle klar til at gøre en indsats for klubben. Det kalder jeg teamspirit. I sekretariatet har der været mange forskellige opgaver at tage vare på. I foråret tog Michael på roadshow til samtlige hoteller og øvrige overnatningssteder på Fyn, for at fortælle om vores golfbane. Det har bl.a. resulteret i, at vi fra disse har haft 125 gæster, via hotel vouchers.

2 Dette sammenholdt med at vi for 1. år har været med i Teetime, har bevirket at vi har kunne fastholde samt øge omsætningen på gæster og dermed greenfee billetter. Alt dette falder jo tilbage på sekretariatet og giver arbejde såvel i receptionen som ofte efterfølgende med, at servicere gæsterne med frokost og deslige. Sidst år lovede jeg sekretariatet, at arbejdet med prioritering og planlægning af opgaverne, i år 2 ville blive lettere. Jeg tror de er blevet det men det ændre ikke det faktum, at arbejdspresset har været stor, både fra gæster medlemmer og bestyrelse, hvilket bl.a. har medført, at Conni gerne vil ha` mere tid til sig selv og hendes datter. Conni starter derfor eget firma, med speciale i regnskabsbogføring, hvilket giver hende mulighed for at arbejde hjemmefra 75% af tiden. Vi ønsker dig held og lykke med firmaet og takker for tiden hos os. Ændringer må vi acceptere, selv om det ærgerligt for os i bestyrelsen og ikke mindst Michael som starter forfra med ny medarbejder. For at lette dit arbejde, har vi dog forsøgt at hjælpe lidt på vej, idet Vivi Lund Hvidhjelm tidligere har været ansat i Blommenslyst Golfklub og dermed har kendskab til golfverdenen. Vi håber i får et godt samarbejde til glæde for Vestfyns Golfklub. Banen Som nævnt har de 2 efterårsstorme været hærde ved banen. Skovholdet har kæmpet en brav kamp for at få ryddet op rundt omkring på banen, ligesom mange af de væltede træer er savet op og delvis fjernet. Rundt omkring står der kun trærydder tilbage, hvilke også skal fjernes, det arbejde udføres i starten af april. Vores forsøg med at klippe og opsamle roughen ser ud til tilfredsstille hovedparten af vores medlemmer og ikke mindst vores greenfee spillere. Vi har endvidere reduceret i roughen flere steder, således at chancen for at finde bolden er langt større end tidligere. Klart nok ikke alle synes det er en god ide. De mener at banen er blevet for let at spille. Vi i bestyrelsen er dog af den opfattelse, at man skal have en god oplevelse ved at spille golf og med det forstår vi, at det ikke skal tage hverken hele eller halve dage, at gå 18 huller samtidig med, at man kan irritere sig over ikke at kunne finde sin bold. Undersøgelser viser, at gruppen årige anker over, at spillet tager for lang tid og de derved evt. vælger en anden sport og først vender tilbage til golfen, når børnene flyver fra reden. Vi har her i marts afsluttet eftersåningsprogrammet af fairway`s, som blev indledt for 3 år siden, så vi håber indenfor et par måneder, at kunne se resultatet af det endelige arbejde. I 2013 var vi besluttet på, at påbegynde arbejdet med greenen på hul 13. Dette arbejde forestår stadig, men vi er nu i stedet nødt til at koncentrere os om hul 8, hvor vi har haft et stort arbejde med de væltede træer oppe ved green.

3 For at få området omkring green til at fremtræde kønt, har vi derfor besluttet, at grave grøften op ind imod de væltede grantræer, således at søen bagved green får synlig forbindelse til en noget bredere grøft. Arbejdet vil stå på her i foråret, ligesom vi tror, det bliver en endnu smukkere hul 8. På medlemsmødet, i november 2013, var der et udtrykt ønske om at forbedre vores puttinggreen. Jeg har forstået, det ikke er et ønske af nyere dato tværtimod. Michael og Stefan har i forening arbejdet på muligheder for dette og er nået frem til, at udvide den nuværende puttinggreen med flere meter, over imod klubbens flagstængerne, hvilket gør den øverste del af greenen mere regulært at putte på. Håber det i første omgang løser problemet. Som I måske har set, har vi samtidig mistet en del af moralhækken mellem parkeringspladsen og puttinggreen, hvilket vi også kan takke stormen for. Den resterende del af moralhækken ryddes og ny syrenhæk plantes for delvis at beskytte de parkerede biler. Under selve arbejdet og en tid fremover, er vi derfor nødt til at afspærre en del af parkeringspladsen. Medlemmer Ved års afslutningen havde 702 antal medlemmer. Herudover har vi 160 støttemedlemmer, som af den ene eller anden grund ikke p.t. spiller. Vi har en klub med en god atmosfære, hvor de enkelte klubber i klubben fungerer og drives godt af frivillige medlemmer. Jeg er af den overbevisning, at hvis vi ikke havde alle de frivillige hjælpe - det være sig til det ene eller det andet arbejdsområde så ville det være overordentligt vanskeligt for os i bestyrelsen, for det første: at skabe de rammer vi har omkring os i dag, tillige med det sociale liv der udspilles, og for det andet, at skabe og drive en golfklub med et positiv økonomisk resultat. Så vi har meget at takke de frivillige for og når det så er sagt, er det nærmest som om vi ikke kan få nok, idet vi arbejder p.t. med en ide om, at etablere et mindre hold af frivillige til at hjælpe i receptionen. Altså, ta` godt imod gæster, gå lidt til hånde mht. hjælp omkring betaling af greenfee, kvittering af golfboks, sælge et par handsker eller bolde m.m. En typisk service opgave der skal være til afhjælpning af vores sekretariat. I 2013 har vi fået 97 medlemmer, hvilket bl.a. tilskrives de forskellige tiltag, der blev i værksat henover foråret. Jeg tænker her på 2 x direct mail m.m. Til trods for antallet af nye medlemmer må vi konstatere, at medlemsantallet nogenlunde er konstant hvilket er tilfredsstillende, når vi ser på konkurrence omkring os. Det forhindrer os dog ikke i, at have en målsætning for 2014 med flere medlemmer.

4 Jeg vil tillade mig at nævne en enkelt af klubberne i klubben, nemlig Tirsdag Kaninerne. Så snart Michael har gjort prøvemedlemmer flyveklare overgår mange af disse til spil hos Tirsdags Kaninerne. Her forestår et arbejde med, at indføre disse i klubbens golf liv men ligeså meget klubbens sociale liv, med bl.a. fællesspisning én gang om måneden. Der er stor opbakning fra Kaninerne om det kæmpe arbejde gruppen udføre så tak til Jer. Sports Resultater for klubben 2013 Klubbens medlemmer har i år været aktive på flere fronter, og det betyder god reklame for klubben rundt om i landet, ligesom det altid er dejligt at se på vores egen bane, når mange medlemmer møder op i røde trøjer og er tilskuer tilser matcherne. Sportslig har 2013 været flot uden top resultater. Holdene har ligget godt til, med resultater midt i de respektive rækker. Dette gælder både Junior, Elite, Regionsgolf og Veteran golf. Vores Veteran elite og 3. Div. Hold forbliver i deres rækker, hvilket er flot. Samarbejdsaftaler Dobbeltdækker/Lillebælt. 49 medlemmer fra VFG har deltaget i Middelfart 83 medlemmer fra Middelfart har deltaget hos os. K medlemmer fra VFG har deltaget i ordningen Tee-time Vi har haft besøg af 403 gæster med tee-time kort Fynske aftale 560 gæster med den fynske aftale. Alle 4 ordninger kører uændret videre i Greenfee Vi har haft ca greenfee spillere, plus godt 500 øvrige spillere som har deltaget i forskellige company days, i årets løb. En mindre stigning på små kroner i greenfee indtægter. Husk, såfremt du tænker på at investere i et Tee-time kort for 2014, så kan den købes i klubben som derved får 100 kroner for salget. Kommunikation/information I november måned afholdt vi et medlemsmøde for at fortælle om bestyrelsens strategiplan for de næste 3 år. Vi havde en god aften, hvor der kom mange gode ideer fra de fremmødte. Flere af ideerne er allerede søsat, ligesom vi har lavet en liste over de resterende, som vi mener at kunne arbejde hen imod.

5 En såkaldt TO DO LISTE med ansvarlig og tids forbrug. Vores Facebook side har nu rundet 100 medlemmer og bakkes endda op af Golf Sverige, der synes godt om siden. Jeg håber ligeledes, at I har bemærket de ændringer, der er sket med vores hjemmeside. Vi har fået den peppet op og har bl.a. gjort det mere synligt for greenfee gæster, at vi gerne hjælper med at bestille mad udefra. Vi har også lavet aftaler med en del hoteller rundt om på Fyn, så de nu sælger greenfee billetter for os mod, at de får lov til at reklamere lidt på vores hjemmeside. Eliten og juniorerne har fået deres egne sider på hjemmesiden, og de vil nu sørge for at blive mere synlige fremover, så fremtidige medlemmer kan se, at vi også er meget aktive inden for disse to grupper På hjemmesiden har vi også gjort det muligt, at I tilmelder jeres kontingentbetaling til PBS. Årsagen er den simple, at det ikke er alle, som husker betalingsdatoen. Det betyder ekstraarbejde for kontoret, når de skal finde ud af, hvorfor regningen ikke er betalt til tiden. Ligesom kontoret også har skullet fremsende rykkerskrivelser - til irritation for medlem og medarbejdere. Vi har derfor, som I ved, varslet gebyr på ikke-tilmeldte opkrævninger. Udviklingen har i øvrigt været meget positiv, så nu er der faktisk kun 10 % af vores kontingentbetalinger, der foretages manuelt, og hvor medlemmet derfor fremover skal betale et mindre gebyr. Sponsorer Sponsor indtægter er fortsat en af klubbens vigtige indtægtskilder. Vi er derfor glade for igen, at kunne nytegne mange af kontrakterne. Det er klart, at Vestfyns Golfklub mærker også, at der skal arbejdes for at fastholde disse. Det er på ingen måde nok, at række hånden frem og bede om et tilskud til klubben, hvilket også er naturligt derfor, har det været nødvendigt hver gang at overveje, hvad kan Golfklubben gøre for den enkelte sponsor. Det kan ikke lykkes hver gang finde en modydelse men der, hvor det er muligt, er vi parate. Energi Fyn er bl.a. en af klubbens sponsorer. Golfklubben får 2 øre pr. KWH du forbruger, og prisen er samtidig mindre pr. KWH for dig. 62 husstande har skrevet under på kontrakten med os og Energi Fyn, med det resultat, at du som forbruger sparer penge på dit elforbrug. Vi har netop modtaget små 6000 kr. fra Energi Fyn. Jeg vil derfor gerne udtrykke en stor tak til alle de sponsorer vi har haft i Vi arbejder på at gøre det endnu mere attraktivt at være sponsor. Åbent Hus

6 Igen i år bakker vi op om Golfens Dag og holder åbent hus den 27. april Det er dagen, hvor alle interesserede kan komme og få en information omkring klubben og golfspillet. Så hvis du kender nogen der kunne have lyst, så mød endelig op med kolleger, familiemedlemmer og venner, og vær med til at gøre det til en god dag. Den 4. maj 2014 holder vi tillige et åbent hus arrangement, hvor de som ikke kunne møde op til Golfens Dag, nu har chancen for at få indblik i klubben og golfspillet. Som et incitament for dig som medlem i Vestfyns Golfklub, har vi besluttet at hvis du skaffer en voksen person, som senere bliver fuldgyldigt medlem af golfklubben, vil vi honorere dette med 500 kroner. Periode for henvisning er gældende i 2 måneder, nemlig fra 1. april til 1. juni Vi håber at Vestfyns Golfklub, skal af med en del 500 kroners sedler. Afslutning I uge 25 har Vestfyns Golfklub 40 jubilæum. Klubben blev stiftet den 18. juni Vi vil i løbet af ugen afvikle forskellige matcher, der alle afvikles som åbne matcher hvor vi ønsker at se mange af vore egne spillere men tillige også mange gæster. Det er meget attraktivt, idet matchfee til samtlige matcher alene udgør 40 kroner. Information omkring jubilæums ugen vil blive indrykket i Golfbladet/Golfavisen m.m., ligesom vi på hjemmesiden vil orientere egne medlemmer. Ugens sluttes af med en lukket match om lørdagen, kun for egne medlemmer. Lørdag aften skal vi ha` danseskoene på, idet vi holder jubilæums fest i klubhuset. Lidt statistik for bestyrelsen. Vi har afholdt 9 bestyrelsesmøder. Der har været repræsentanter fra bestyrelsen til møder sammen med såvel juniorer som eliten. Der har været mange interne møder ligesom der er sendt et utal af s, bestyrelse og sekretariat imellem. Der har været afholdt medlemsmøder, gennemført markedsføringstiltag og meget andet. Jeg vil derfor gerne her takker såvel medarbejdere som bestyrelse for et aktivt og til tider hektisk år. Tak til alle medlemmer og endnu engang tak til alle de frivillige, som ofrer en masse timer i klubbens tjeneste. Til sidst, vil vi mindes de af klubbens medlemmer, som desværre er afgået ved døden i årets løb. Vi bruger ikke at nævne navne men vil gerne mindes dem. Jeg vil derfor bede forsamlingen rejse sig, så vi i et øjebliks stilhed sammen kan mindes disse.

7 Æret være deres minde. Tak. Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. Bjarne Madsen Formand Niels Jørgen Heiden: BM: Søger at bestyrelsen vil bevilge en boldvasker. Pointerer, at vores bolde er dårlige og meget beskidte. Har har udersøgt en pris hos en sydjysk forhandler til kr omk. og moms. Meget kan forbedres på D.R.Vi har bolde, som skiftes med 1/3-del hvert år. Vi skal søge en sponsor, aom vil være med til at sponsere bolde mv. til D.R. Boldvaskeren er i tale og er en del af en større plan på D.R. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Det reviderede regnskab blev fremlagt af revisor Poul Erik Jacobsen (PWC) og godkendt af forsamlingen. Hans: Hvorfor den større omk. til revisor og forsikringer? Poul Erik Jacobsen: Vi har ydet en større bistand til klubben i år, og derved et lidt større honorar. BM: Forsikringerne er anderledes periodiserede end tidligere, så derfor fremstår beløbet anderledes. Vi har lige justeret forsikringerne, og i år sparer vi i omegnen af kr Per Marxen: Kan vi ikke med den store formue, nå flere renteindtægter? BM: Vi har en fin aftale med Sparekassen Fyn og Totalbanken, som i forhold til markedet giver en rente, som vi er tilfredse med. Vi har undersøgt at binde en pulje i ex. 60 dage, men vi skal bruge mange penge her i foråret til bane og maskiner, så vi ser hen over året. Niels Fischer: Hvordan er banen værdiansat til mio 3,5? BM: Jeg må være dig svar skyldig. Den har altid haft den værdi. Er der undersøgt omlægning af prioritetslån? MD: Vi har bevidst valgt fastforrentede prioritetslån. Vi ønsker ikke at have nogen risiko med F1 lån og lign.

8 4. Forelæggelse af budget for det kommende år. Budget blev fremlagt og gennemgået af revisor Poul Erik Jacobsen (PWC). Søren Lundsgaard: BM: Er der ikke budgetteret for optimistisk på greenfee kr ? Nej, set i lyset af, at vi allerede nu spiller sommergreens, skal vi nok nå de kr mere end sidste år. Vi har desuden igen i år Teetime og vores hotel aftaler, som også har bidraget med mange gæster. Sæsonen i år vil blive længere end sidste år. Vi skovlede sne på nuværende tidspunkt sidste år. 5. Fastsættelse af medlemskontingenter med en stigning på 4%. Kontingentet er uændret i år. 6. Forslag fra bestyrelse og/eller fra medlemmer. Ingen forslag fra bestyrelse og medlemmer. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg til bestyrelsen er: Lene Krüger (villig til genvalg) Forslag til valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår valg af Per Pagh og Flemming Juel Thomsen. Lene Krüger blev genvalgt. Suppleanterne blev valgt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen anbefaler valg af Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers i Odense, og valg af Joachim Wengenroth som revisorsuppleant. Taget til efterretning 9. Eventuelt. Jan Hansen, Din Tøjmand i Aarup og sponsor i Vestfyns Golfklub præsenterede et tilbud til alle medlemmer. Der laves et login til medlemmer af klubben til bestilling af klubtøj og andet golfbeklædning. Medlemmerne får 15% rabat. Jan Hansen yder derudover 5% på ALT salg (køb af tøj udover golftøj) fra netsalg/butik retur til klubben i sponsorat.

9 Klubben rundsender snarest en skrivelse til medlemmerne med rettesnor og login. Hanne Dorte Frimodt, reklamerede for juniorernes salg af tættest på hul. Køb et kort til klubbens 6 matcher for kr. 150,00 som dækker til hver match 2 par3 huller. Kortene kan købes før hver match og i receptionen. Tommy Holm, turneringsleder på Rønnemosegårdsturneringen, fortalte lidt om den gamle tradition med turneringen, som løber hen over det meste af sæsonen. Den kommer i år til at fremstå i en ny og anden version. BM takkede Jan Hansen med at tage teten med klubbens klubtøj, og annoncerede, at Vivi og Conni hilser af og på, mandag i tidsrummer med kaffe og kage. BM sluttede generalforsamlingen af og takkede de fremmødte for deltagelsen og med tak til dirigent Christian Skov og revisor Poul Erik Jacobsen for deres medvirken til afvikling af denne generalforsamling. Dato Formand Bjarne Madsen Dato Dirigent Christian Skov Konstituering af bestyrelsen den 26. marts Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som: Bjarne Madsen Formand Morten Delcomyn Næstformand Bjarne Kristiansen Baneformand Ryan Hansen Sponsorformand

10 Birgit Møller Elite- og junior ansvarlig Lene Krüger Kommunikationsansvarlig Birte Christensen Medlemspleje

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane.

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Formanden har ordet Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Desværre er det økonomisk ikke gået så godt, da vores indtægter igen er faldet, for

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer Faaborg Golfklub December 2007 16. årg. nr. 5 LÆS OM... Kære medlemmer Valg til bestyrelsen Årsregnskab Indkaldelse til generalforsamling A/S Golf for "fine" mænd og kvinder Nyt fra Driverklubben Dameklubben

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1 Rimmen Medlemsblad for Hirtshals Golfklub 2011-19. årgang nr. 1 Hirtshals Golfklub Bestyrelse og Udvalg 2011 Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Medlemmer: Redaktion: Bladudvalget: Redaktør: Jens

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere