Fra administrator til problemløser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra administrator til problemløser"

Transkript

1 hk privat organisationer Fra administrator til problemløser Organisationsansatte bliver problemløsere og får færre administrative opgaver i fremtiden, forudser HK. Det øger behovet for nye kompetencer og efteruddannelse Af Lone Schrøder Jeppesen Tegning Llustra foto Peter Elmholt Din jobprofil udvikler sig. Fremtidens organisationsansatte udfører ikke blot administrative kontoropgaver, men indgår i nye arbejdsfunktioner, hvor de selvstændigt analyserer og løser problemstillinger. De er innovative og kan tænke ud af boksen, bruge deres faglige viden og se nye måder at gøre tingene på. - Som organisationsansat skal man være mere problemløsende og i stand til på egen hånd at vælge metoder og redskaber til opgaveløsningen. Man skal kunne lede sig selv og træffe selvstændige beslutninger, siger Conny Larsen, der er uddannelseskonsulent hos HK. Hun forudser, at de rutineprægede opgaver som journalisering, arkivering og indtastning vil der blive færre af i takt med den teknologiske udvikling. Dybere faglig viden I fremtiden skal organisationsansatte have en dybere forståelse for, hvordan arbejdsmarkedet er opbygget. At varetage funktioner i beskæftigelsesindsatsen over for medlemmer forudsætter større kendskab til juridiske love, og at man kan forvalte regler og arbejdsgange i sagsbehandlingen. Du skal eksempelvis kende arbejdsløshedslovgivningens bestemmelser og have viden om ansættelsesret og ferielovgivning. - En ny opgave bliver at formidle lovstof og komplekse problemstillinger. Det bliver mere afgørende, at man er klædt på til at yde bedre service i forhold til at rådgive og vejlede medlemmerne på en professionel måde. Det er et spændende skift, vi vil komme til at se, siger Conny Larsen. Tendensen går også i retning af, at arbejdsmarkedsmedarbejdere i organisationer og fagforeninger kan effektivisere processer og optimere de arbejdsgange og rutiner, som de sidder med. Højere kompetenceniveau Nye opgaver kræver mere viden og dermed mere uddannelse, så organisationsansatte får brug for efteruddannelse, mener HK s uddannelseskonsulent. - Som HK er har man et godt fundament med en høj faglig viden. Men det er vigtigt at få efteruddannelse, der passer til det job, man sidder i, og som løfter en over i en mere akademisk tænkemåde. Der er efterspørgsel efter et højere kompetenceniveau blandt denne faggruppe, pointerer Conny Larsen. - Ja, uddannelsesniveauet stiger også blandt ansatte i organisationer og foreninger, uden at jeg dog kan henvise til faktuelle oplysninger, siger hun. Gode råd fra Conny Larsen: Gå til din tillidsrepræsentant eller din lokale HK-afdeling, og undersøg mulighederne for efteruddannelse. Kontakt den lokale uddannelse/kursusudbyder og få en samtale med en studievejleder, så du bliver mere skarp på, hvilken retning du skal udvikle dig i.

2 Uddannelse giver Bodil nye vinkler på jobbet Bodil Ankerstjerne har fået opfyldt sin drøm om videreuddannelse. Nu er hun i gang med en akademiuddannelse, der specialiserer hende inden for beskæftigelsesområdet HK privatbladet januar Et stort ønske er gået i opfyldelse for Bodil Ankerstjerne, der er sagsbehandler i a-kassen hos Fødevareforbundet NNF på hovedkontoret i København. Hun er begyndt at videreuddanne sig og er startet på Akademiuddannelse i beskæftigelse på Professionshøjskolen Metropol, som hun tager på deltid ved siden af jobbet. I slutningen af november afsluttede hun det første modul Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen med eksamen og et flot 12-tal. Det har længe været en drøm at gå i gang med en akademiuddannelse for at stå bedre rustet i et konkurrencepræget arbejdsmarked. - Med alle de år, jeg har tilbage på arbejdsmarkedet, kræver min uddannelse en opdatering. Det er vigtigt at tilegne sig ny viden og styrke sine kompetencer. Og det er meget tilfredsstillende at dygtiggøre sig. Problemknuser Bodil Ankerstjerne betragter sig selv som problemknuser i jobbet som sagsbehandler, som hun har haft siden Arbejdet er meget udfordrende og aldrig det samme, og hun oplever, at hun selv kan være med til at forme jobindholdet. En stor del af arbejdsdagen går med at behandle klagesager om eksempelvis manglende rådighed. Hun sidder også med tilbagebetaling af ydelser, når et medlem har fået for meget udbetalt i dagpenge. - Jeg sidder jo i min egen verden og træffer afgørelser og kender kun lidt til, hvordan andre instanser arbejder med reglerne. Nu får jeg en helt anden vinkel på, for akademiuddannelsen giver mig indblik i, hvordan arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen hænger sammen. A-kassens fremtidige rolle Det hører også med til Bodil Ankerstjernes job at medvirke i forskellige projekter om eksempelvis akutjob og den gode samtale, der handler om, hvordan man bedst vejleder medlemmerne i at komme i arbejde. Det underviser hun sagsbehandlerne ude i de lokale afdelinger i, så de er klædt på til at håndtere forskellige situationer. At starte på akademiuddannelsen har sat nogle tanker i gang hos hende om sagsbehandlernes og a-kassens rolle i fremtiden. - Arbejdsmarkedet er jo omskifteligt, og vi skal kunne matche nye og forskellige behov. Det er svært, for man skal ud over nogle grænser. Sagsbehandlerens arbejdsopgaver er meget dikteret af reglerne. Det præger den rolle, vi har over for medlemmerne, men det er jo ikke nødvendigvis i medlemmernes interesse. Som a-kasse har vi måske ikke været gode nok til at vise, hvad vi kan. Vi skal have mere fokus på at vejlede medlemmer og blive bedre til at hjælpe dem på den rigtige måde ud fra, hvad der er væsentligt for dem, siger hun. Bodil Ankerstjerne mener, at a-kassen skal lægge mere vægt på, hvordan den kommunikerer med medlemmerne og motiverer ledige til at komme i arbejde. Og som sagsbehandler bør man have bedre kendskab til beskæftigelsespolitikken, for så vil man bedre kunne matche tilbud til medlemmerne. En øjenåbner Uddannelsen har allerede givet hende en masse. Hun har mødt kolleger fra jobcentrene, som hun er begyndt at udveksle erfa-

3 Bodil Ankerstjerne Uddannelse: 2010 HR Ekstension Coach 2010 AVG - Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2003 Grunduddannelse i a-kassens arbejde 1989 Kontoruddannelse i forsikringsbranchen 1986 HH 1985 Studentereksamen ringer med. At vide, hvad de står for, gør, at et samarbejde vil lykkes langt bedre, mener hun. Og der ligger store muligheder i at blive bedre til at nå længere ud - ikke kun i kontakten til jobcentrene, men også i dialogen med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og sociale myndigheder, lyder hendes vurdering. Et af emnerne i undervisningen er afklaring af ledige medlemmers ressourcer, og det var en øjenåbner for Bodil Ankerstjerne. Før så hun ledige som personer, der blot ikke kunne finde job. Men nu har hun lært, at ledighed ikke altid er hovedproblemet. Barrieren kan tit være sociale problemer. - Det skal vi være bevidste om og bedre til at håndtere. Vi skal passe på med at putte alle ledige i samme kasse. At lære nyt er krævende Undervisningen på de enkelte moduler foregår en dag om ugen i otte uger. Bodil Ankerstjerne er indstillet på at bruge aftener og weekender på at forberede sig. At gå i gang med en videreuddannelse og lære nyt har krævet en omstilling ikke mindst på hjemmefronten, erkender Bodil Ankerstjerne, der er mor til to børn på henholdsvis 10 og At skulle vænne sig til at læse har været krævende. Det handler meget om motivation, og den har jeg, for jeg kan se et formål med det, jeg lærer. For mig er uddannelsen lidt en drøm. Og pludselig flaskede det sig, at jeg kunne gå i gang. At have en arbejdsplads, der bakker op, har meget at sige, konstaterer hun. Hvis man skal gøre sig mere attraktiv på arbejdsmarkedet, er efteruddannelse vigtig. Bodil Ankerstjerne Akademiuddannelse i beskæftigelse Uddannelsen er målrettet ansatte i jobcentre, a-kasser, faglige organisationer og hos anden aktør, der vil specialisere sig inden for beskæftigelsesområdet. Bodil Ankerstjerne har afsat tre år til at gennemføre akademiuddannelsen som deltidsstudie ved siden af sit arbejde. Akademiuddannelsen koster cirka kroner, og hun har fået uddannelsen betalt af sin arbejdsgiver. Derudover har hun fri de dage, hvor der er undervisning på skolen. Hun tager sin akademiuddannelse på Professionshøjskolen Metropol i København. 3

4 Akademiuddannelser hitter De to nye akademiuddannelser i henholdsvis offentlig forvaltning og administration og i beskæftigelse er et oplagt valg for organisationsansatte. Lige nu vil mange gerne læse videre, oplever Professionshøjskolen Metropol HK privatbladet januar 2013 Flere og flere kontoransatte bliver opmærksomme på, at de kan tage en akademiuddannelse på deltid, mens de passer jobbet. For halvandet år siden startede Professionshøjskolen Metropol i København to helt nye akademiuddannelser: Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration og Akademiuddannelsen i beskæftigelse. Interessen for disse uddannelser er stigende. - Ja, mange vil gerne læse videre. Vi mærker, at arbejdsgivere og politikere har stor fokus på, at det er vigtigt at efteruddanne sig - ikke mindst nu, hvor ledigheden er høj. Så vi forventer, at interessen for at gå i gang med en akademiuddannelse vil vokse yderligere, siger udviklingskonsulent Michael Eskildsen. Oplagt valg På uddannelsen i offentlig forvaltning og administration udbygger man sine kompetencer som sagsbehandler og lærer metoder til at arbejde med undersøgelser og projekter. Uddannelsen i beskæftigelse sætter fokus på organisering og jura foruden emner som kommunikation, mentoring og ungeindsats. Begge uddannelser 4 er meget søgt af offentligt ansatte, men er også et oplagt valg for kontoransatte i organisationer, påpeger Michael Eskildsen. - Der er mange lighedspunkter mellem organisationsansatte og offentligt ansatte. Både sagsbehandlere i a-kasser og i eksempelvis jobcentre skal vejlede om beskæftigelse og afklare den lediges jobsituation. Mange af funktionerne er de samme, siger han. Sammensæt den selv Akademiuddannelsen er modulopbygget og består af to obligatoriske moduler, tre valgfrie moduler og et afsluttende projekt. Uddannelsen kan tages på cirka tre år med én undervisningsdag om ugen. Du kan også nøjes med at tage en del af uddannelsen for at blive opkvalificeret på et bestemt område. Hvert modul er normeret til ti ECTS-point, og læser du alle seks moduler, får du en akademigrad, som er adgangsgivende til flere diplomuddannelser. Der er stor frihed til at shoppe imellem modulerne og vælge moduler fra andre uddannelsesretninger. Men tendensen er, at kursisterne endnu ikke gør stor brug af at plukke moduler her og der. - Det kan skyldes, at uddannelserne i offentlig forvaltning og administration og i beskæftigelse endnu er nye, og udbuddet af moduler er ikke så stort endnu. Men jo flere studerende vi får, jo flere moduler vil der komme. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle valgfrie moduler udbydes det samme år, så hvis man vil hurtigt igennem uddannelsen, må man vælge nogle moduler hos andre skoler, fortæller Michael Eskildsen. Det er også muligt at sammensætte sit helt eget uddannelsesforløb og tage en såkaldt fleksibel akademiuddannelse uden profil. Uddannelsen og herunder valg af moduler skal godkendes, så den enkelte kursist lægger en uddannelsesplan i samarbejde med skolen. Landsdækkende tilbud Du kan tage en Akademiuddannelse i beskæftigelse eller en Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration på Professionshøjskolen Metropol i København, University College Lillebælt, University College Syddanmark og på VIA University College i Midtjylland.

5 Akademiuddannelsen: Uddannelsesretninger målrettet organisationsansatte: Akademiuddannelsen i beskæftigelse er målrettet medarbejdere, der vil specialisere sig inden for beskæftigelsesområdet. Du får et fagligt og metodisk grundlag for at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet foruden varetage funktioner på specialistniveau inden for særlige dele af beskæftigelsesindsatsen. Med afsæt i beskæftigelsesområdets regelgrundlag lærer du at anvende centrale metoder og redskaber inden for motivation, vejledning, kommunikation, aktivering og jobsøgning. Alle modulforløb i Akademiuddannelsen i beskæftigelse er handlingsorienterede og et samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold. Obligatoriske moduler: Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag Valgfrie moduler: Kommunikation og samarbejde i vejledningsog beskæftigelsesindsatsen Unge og voksnes valg og valgprocesser Mentor inden for beskæftigelsesområdet Virksomhedskontrakten i beskæftigelsesindsatsen Jobcentrets rolle i beskæftigelsesindsatsen Sygefraværsindsatsen Ungeindsatsen Interkulturelle perspektiver i beskæftigelsesindsatsen Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen Gadeplansarbejde Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er for offentligt ansatte i forvaltninger og institutioner i kommunerne, regionerne og staten. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration udvikler dine evner til at analysere problemer og finde løsninger. Du får udviklet dine samarbejdsevner og din evne til at skabe fornyelse og lærer metoder til at arbejde med undersøgelser og projekter. Du lærer, hvad der kræves for at foretage selvstændig sagsbehandling på et fagligt og retligt korrekt grundlag. Obligatoriske moduler: Sagsbehandling Projekter og metoder Valgfrie moduler: Organisation og psykologi Borgerkommunikation Økonomi og styring Digital service og innovation Noget for dig? Overvejer du at gå i gang med en Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration eller en Akademiuddannelse i beskæftigelse? Læs mere på > Uddannelser > Videregående voksenuddannelser (VVU) > Administration og forvaltning. Du kan også ringe til en af de skoler, der udbyder uddannelserne. Giv dig selv en gave for livet 2013 er stadig en frisk ung pige. Det er fuldt af muligheder, og verden ligger åben. Da året var helt nyt, talte statsministeren til folket. Hun sagde blandt andet til alle Danmarks unge: Tag en uddannelse! Det var da en god idé. Hun sagde også, at det ikke skulle være for andres skyld, men for de unges egen skyld, så de kan klare sig selv og være parate til forandring. Det lagde statsministeren stor vægt på. Og selv om jeg langt fra er enig i meget af den politik, hun står ved roret for, så var netop budskabet om uddannelse lige smult vande til mit fyrskib. Det bedste, man kan gøre for sig selv, er at uddanne sig, videreuddanne sig og i det hele taget få mere og ny viden. Følelsen af at mestre noget nyt, at kunne bevæge sig op på et andet abstraktionsniveau, og erhverve sig indsigt og overblik over handlemuligheder og konsekvenser, det er en fornøjelse, jeg gerne under andre. Derfor synes jeg, at alle skal give sig selv en gave for livet, nemlig en uddannelse. Jeg tænker ikke bare på de unge, men også på teoretisk uddannelse til praksisudøvere. At tilføre et teoretisk fundament til dem, der i mange år har arbejdet sig op til en utrolig praksiserfaring og kompetence. Mere efter- og videreuddannelse til dem, der føler sig overhalet af nyuddannede akademikere og halvstuderede røvere, og som har fortjent at få udvidet værktøjskassen med endnu flere redskaber til kommunikation, strategi og metodik. Den enkelte skal selv træffe beslutningen. Være interesseret i at give sig selv den gave. Så er det op til os andre at arbejde for, at det kan lade sig gøre. At retten kommer med i de aftaler og overenskomster, vi forhandler. At arbejde fagligt for, at uddannelserne faktisk findes, og at indhold og niveau er i tråd med den virkelighed, det praksisfelt, vi kender så godt, og som vi dagligt agerer og virker i. Det vil jeg og min bestyrelse arbejde for her i Godt nytår! af Charlotte Kjøller Willems, formand i Branchesektion Organisationer fagligt synspunkt 5

6 TR-jobbet inspirerede til videreuddannelse Faglig sekretær Yrsa Eghave har taget en master ved siden af sit arbejde. Nu har hun papir på, at hun har de faglige forudsætninger for et lederjob i det offentlige HK privatbladet januar 2013 Yrsa Eghave har repræsenteret HK erne hos HK/ Danmark i sager om arbejdsforhold i otte år. Som tillidsrepræsentant har hun konstant været i berøring med ledelse. Både god ledelse og dårlig ledelse - og nok mest den slags ledelse, der kræver indgriben. Det har gjort hende tændt på HR og ledelse, fordi hun brænder for at skabe resultater. For at få et større indblik i ledelse og strategi i den offentlige sektor og interesseorganisationer tog hun springet og startede på deltidsuddannelsen Master of Public Administration på Copenhagen Business School (CBS) i januar To år senere i januar 2012 blev hun færdig med uddannelsen. - Nu har jeg en universitetsuddannelse. Det har givet mig et fremragende grundlag for at arbejde med ledelse i den offentlige sektor. Det er det, som jeg synes er spændende, siger hun. 6 Teorien bag Master of Public Administration er en tværfaglig og forskningsbaseret lederuddannelse, hvor man via undervisningen og litteratur får adgang til den nyeste viden inden for organisationsteori, politologi og økonomi. - Nu kender jeg til teorier bag det, jeg går og gør i hverdagen. Når jeg står over for et dilemma, kan jeg hive teorierne frem og se, at der er en grund til, at tingene ser ud, som de gør. I forskellige sammenhænge kommer den nye viden rullende som en ny måde at begribe verden på, fortæller Yrsa Eghave. Hun har været ansat hos HK/Danmark siden 2001, og det er hendes arbejdsplads, der har betalt uddannelsen. På lige niveau I november 2012 skiftede Yrsa Eghave jobbet som tillidsrepræsentant ud med et barselsvikariat som faglig sekretær hos HK/ Stat. Her er hun i dialog med tillidsrepræsentanter og landsklubber, og hun forhandler tvister med statslige arbejdsgivere. - I forhold til at håndtere arbejdsgivere er det rart at være på fagligt niveau med dem. Det er en stor tilfredsstillelse, siger hun. Hun rådgiver og vejleder HK s afdelingsmedarbejdere om, hvorvidt de skal køre sager om løn- og ansættelsesforhold for medlemmer, der er ansat hos domstolene, kriminalforsorgen og forskellige ministerier. Og hun forhandler sager for medlemmer, der er kommet i knibe, eksempelvis fordi der er opstået tvist om barsel eller ferie. HK s indsats inden for arbejdsmiljø og social kapital er også nogle af de mærkesager, hun arbejder på at få sat på dagsordenen via målrettede aktiviteter og nyhedsbreve. Det faglige arbejde fascinerer hende. - Jeg har nok altid været en person, der blander sig og ikke tøver med at sige sin mening. Og når man alligevel er i gang, kan

7 Faglig sekretær Yrsa Eghave: - Det er klart, at sådan en uddannelse gør en stærkere. Det er dejligt at vide, at jeg nu har den ballast. I forhold til at håndtere arbejdsgivere er det rart at være på fagligt niveau med dem. Det er en stor tilfredsstillelse. Yrsa Eghave man lige så godt tage ansvar og være med til at præge udviklingen. Jeg gør sjældent noget halvt, tilføjer Yrsa Eghave. Bruger sit netværk Sidegevinsten ved at tage en masteruddannelse er, at man møder nye mennesker og får udvidet sit netværk med ligesindede, oplever Yrsa Eghave. Hun holder stadig kontakten ved lige med sine medstuderende. Fire af dem mødes jævnligt over en middag, hvor de deler erfaringer og følger med i, hvordan de hver især bruger det, de har lært. De bruger også hinanden, hvis de står med et spørgsmål i hverdagen, som de gerne vil have hjælp til. Yrsa Eghave er desuden med i et fagligt netværk med andre studiefæller fra holdet. De læser faglitteratur - eksempelvis nye bøger om ledelse - og efterfølgende diskuterer de, hvordan de kan bruge teorien i deres arbejde. Hun synes, at det var en god måde at holde sig fagligt i form på. At læse en master kræver en stor arbejdsindsats. En arbejdsdag om ugen blev sat af til at forberede sig. Og derudover brugte Yrsa Eghave aftener på det, når hendes to børn på henholdsvis fire et halvt og seks år var lagt i seng. - Det har da vredet sig inden i mig, når jeg skulle læse svært teoristof hver aften. Man gør sig ikke begreb om, hvor stor et arbejdspres det er. Det har bare været megahårdt, men når det er sagt, så er det superfedt at have gennemført uddannelsen. Jeg ville gøre det igen, for man bliver klogere og får indsigt i tingene. Og jeg har bevist, at jeg kunne magte udfordringen, siger hun. Yrsa Eghave, 41, faglig sekretær hos HK/Stat Uddannelse: 2012: MPA - Master of Public Administration 2006: Coach-uddannelse : Kurser i arbejdsret, ansættelsesret osv. 2003: Tillidsrepræsentantuddannelsen 2000: Bachelor i religionsvidenskab 1990: HF-student Om MPA - Master of Public Administration MPA er en toårig masteruddannelse i ledelsesfaglig udvikling på Copenhagen Business School, der er målrettet ledere i og omkring den offentlige sektor. Med en MPA-uddannelse får du kompetencer til at lede forskellige forandringsprocesser i offentlige og halvoffentlige organisationer. Du bliver i stand til at kombinere opgaver og ressourcer på en hensigtsmæssig måde og handle i forhold til politiske processer. Uddannelsen sigter også på, at man forholder dig selvkritisk til lederrollen. Du tager som regel uddannelsen i et sammenhængende forløb og starter med kernefag, som giver forskellige perspektiver på de ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor. MPA er en dansk baseret uddannelse, hvor erfaringer og praksis i den danske offentlige sektor sættes i et internationalt perspektiv. Uddannelsen gennemføres på deltid ved siden af arbejdet. Du skal bruge cirka 20 timer om ugen på studiet, så det er nødvendigt med god opbakning fra både familie og arbejdsplads. Læs mere om MPA på under fanebladet Videreuddannelse, Masteruddannelser og Master of Public Administration (MPA). 7

8 Uddannelse i Danmark Det ordinære uddannelsessystem Fuldtidsstudier Erhvervsakademiuddannelser mv. Professionsbacheloruddannelser mv. Kandidatuddannelser Universitetsbacheloruddannelser mv. Voksen- og efteruddannelsessystemet Deltidsstudier, som bygger oven på erhvervserfaring mv. Masteruddannelser Diplomuddannelser Videregående voksenuddannelser (VVU) Erhvervsfaglige uddannelser ungdomsuddannelse Gymnasiale uddannelser videregående uddannelse Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) voksenuddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Højereforberedelseseksamen (hf) Kontaktperson vedr. Branchesektion Organisationers sider: Lisbeth Danielsen, telefon: , HK privatbladet januar Branchesektionerne i HK/Privat inviterer dig til arbejdsmarkedspolitisk konference under temaet: Har vi råd til at lade være? udskudt til efteråret Velkommen til en konference, hvor vi vil forsøge at få klarhed over de politiske udmeldinger, som siger, at både akutpakker og akutjob har taget brodden af den truende ledighedskø. Vil du være med til at sætte den politiske dagsorden? Så er det her, du får chancen for at komme i dialog med såvel folketingspolitikere som fagforeningspolitikere. Målet er, at vi får sat den rigtige dagsorden, så der skabes job og reelle muligheder for uddannelse. Kort sagt sikkerhedsnettet i velfærdssamfundet 2013 skal lappes. Konferencen, som holdes centralt i København, starter søndag den 10. marts 2013 kl og slutter mandag den 11. marts 2013 kl Sæt allerede nu X i kalenderen du vil fra medio januar 2013 kunne tilmelde dig konferencen på branchesektionens hjemmeside, og via MitHK. Her vil du også kunne løbende holde dig opdateret om programmet og de politiske deltagere. Branchesektionernes arbejdsmarkedspolitiske konference er flyttet til efteråret 2013, hvor den bliver en del af politisk kulturel konference, som holdes oktober. Følg med her eller på hjemmesiden hvor program og tilmelding bliver annonceret. Vi glæder os til at se dig. Formand: Charlotte Kjøller Willems, mobil: , Redaktionssekretær HK/Privat: Annemette Schou Refsgaard (DJ), telefon: , Deadline for kommende numre Nr. 2 udkommer 22. februar deadline er overskredet. Nr. 3 udkommer 22. marts deadline er 15. februar. Nr. 4 udkommer 19. april deadline er 8. marts. Indlæg til branchesektionssiderne sendes til Lisbeth Danielsen, på mail:

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Uddannelser. Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige

Uddannelser. Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige Uddannelser Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige Mestre i mad & sundhed I den kost-, ernærings- og sundhedsfaglige profession arbejder vi i alle dele af den offentlige og private sektor. Vi vejleder, rådgiver

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 1 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening er enige om, at diplomuddannelser indenfor det

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Kompetencer til vejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Bliv diplomuddannet vejleder God vejledning spiller

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

- katalog over valgmoduler i 2018

- katalog over valgmoduler i 2018 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler i 2018 september 2017 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) Professionshøjskolen Absalon (PHA)

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland

Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland University College Sjælland udbyder i dag en lang række professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser inden for de sundheds-, lærer-, pædagog-,

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet

Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet STOF NR. 13, 2009 Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet 300 kursuspladser var ikke nok til at dække behovet for efteruddannelse. - I efteråret 2009 oprettes der derfor to nye kurser.

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

100% Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu?

100% Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu? Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu? 100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse - fra en kommune der gerne vil kende sin besøgelsestid...

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Baggrund Fire af Danmarks syv professionshøjskoler / University College udbyder Sundhedsfaglig

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere. Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL

Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere. Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL Program Attraktiv Hvorfor og for hvem? Bedre arbejdsmiljø Vær i flow Find vej i uddannelsesjunglen

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Åbent værksted i Beskæftigelse

Åbent værksted i Beskæftigelse Åbent værksted i Beskæftigelse Når du deltager i åbent værksted har du mulighed for at uddanne dig i lige nøjagtig dét, som du har behov for at udvikle i dit arbejdsliv. Professionshøjskolen UCSydDanmark

Læs mere

Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis?

Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis? Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis? Så er Akademiuddannelse en spændende mulighed! I et samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt udbyder Efter- og videreuddannelse på

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel!

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! En velgennemført diplomuddannelse har gjort socialrådgiver Jytte Lind bedre rustet til at træffe de rigtige afgørelser i børnesager. Hun oplever

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om?

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? Velkomstarrangement mandag d. 5. september 2016 UNIVERSITY COLLEGE Diplomuddannelser hvad er det?

Læs mere

Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015

Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

MASTER i. offentlig ledelse

MASTER i. offentlig ledelse E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i offentlig ledelse for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse 2 Din vej til kommandobroen 3 Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige

Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige Sådan får du en systematik og en rød tråd i dit arbejde med frivillige Få samskabelse til at blive en konkret arbejdsform

Læs mere

Master i. offentlig ledelse

Master i. offentlig ledelse Master i offentlig ledelse 2 En ny vej til professionel ledelse i det offentlige Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske udfordringer. Reformer som fx strukturreformen,

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

STATENS KARRIEREPROGRAMMER. Karriereprogram for HR-konsulenter

STATENS KARRIEREPROGRAMMER. Karriereprogram for HR-konsulenter STATENS KARRIEREPROGRAMMER Karriereprogram for HR-konsulenter Behov for professionel opgaveløsning Det offentlige har brug for kompetente og engagerede personaleafdelinger, som kan støtte både topledelsen,

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere