Derfor gælder det om at styrke Enhedslisten indenfor Blokken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derfor gælder det om at styrke Enhedslisten indenfor Blokken."

Transkript

1 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 9 September 2011 Vælt regeringen Nu skal VKO stilles til regnskab for deres ødelæggelser n Valgkampen er i fuld gang, og på trods af de Radikales sædvanlige forsøg på at sidde på to stole, er valgets hovedspørgsmål et valg mellem partier, der vil fortsætte afviklingen af generationers tilkæmpede rettigheder til fordel for spekulanter og storkapital, og partier der vil investere direkte i arbejdspladser og en stærk offentlig sektor. Arbejdsløsheden Med halveringen af dagpengeperioden og ødelæggelsen af efterlønsmuligheden ser fremtiden sort ud for tusindvis af danskere. I den private sektor foregår der for tiden store fyringsrunder, og forvarslingerne om, at børspanikken vil koste tusinder af arbejdspladsen holder stik. Den forkælede finanssektor er allerede ude med varsling af et stort antal fyringer. En fortsættelse af udsultningen af kommunernes økonomi og bebudelsen af nedlæggelsen af regionerne vil ligeledes betyde masseafskedigelser. Alene derfor er det nødvendigt at der sikres tryghed ved arbejdsløshed og investering i arbejdspladser, som den såkaldte røde blok vil. EU diktater VKO-flertallets politik har været i tråd med og dikteret af EU s politik, der har skabt de store problemer, som befolkningerne i EU-landene, og ikke mindst Eurolandene slås med. Hvis Danmark skal kunne rejse sig gennem investeringer i arbejdspladser og social tryghed, skal Europagten opsiges. Af de tre partier der stiller op til en alternativ politik og regering er det kun Enhedslisten, liste Ø, der klart har markeret viljen til at bryde med EU s diktater og pagter. Derfor gælder det om at styrke Enhedslisten indenfor Blokken. Stop for krig Under VKO har Danmark uden ophold været krigsførende. Den politik skal stoppes. Det var skuffende for mange, at Enhedslisten hoppede på krigen mod Libyen, der hurtigt viste sig at være endnu en krig om olie. Men bedre sent end aldrig. Enhedslisten står nu for at stoppe krigen. Og så gælder det ellers om at få fagbevægelsen styrket, så arbejderbefolkningen har en stærk interesseorganisation bag sig i kampen for at forhindre at arbejderne og de svageste skal betale for kapitalismens krise. bfc Uligheden stiger mest i Danmark Danmark er det europæiske land, hvor uligheden er vokset mest i løbet af de sidste par år. n En ny opgørelse fra Eurostat viser at forskellen på de rigeste og fattigste er vokset hurtigst i Danmark. Ifølge opgørelsen er forskellen på, hvor meget mere de rigeste tjener i forhold til de fattigste vokset med næste 25 procent på et par år. De rige er blevet rigere, mens det er stået stille i den anden ende af skalaen. Bevidst politik Ifølge Bent Greve, professor i Forvaltning fra RUC, er der især en grund til udviklingen. Der er i Danmark blevet ført en økonomisk politik, der har favoriseret dem, der i forvejen har tjent meget. Skattelettelserne er især kommet dem med høje indkomster til gode, siger professoren. Skattereformen er ifølge professoren den vigtigste grund til den større ulighed. Derudover har folk i arbejde nydt godt af pæne lønstigninger frem til krisen i Stigningen har dog ikke smittet af på overførselsindkomsterne. Tiltag som starthjælp og loft over de laveste ydelser har også gjort uligheden større. Endelig peger Bent Greve på satsreguleringen. Den betyder for eksempel, at personer på dagpenge i dag får en mindre andel af deres løn end for år siden. Fattigdomsgrænse Oplysningerne fra Eurostat har fået FTF til at reagere. Formanden Bente Sorgenfrey mener, at der skal sættes målrettet ind i forhold til de fattigste. Udviklingen går den forkerte vej. I FTF mener vi, at der skal indføres en fattigdomsgrænse i Danmark, så alle får økonomisk hjælp til at leve et værdigt liv og tage aktivt del i samfundet, siger FTF-formanden, og peger på at forholdene for og hjælpen til landets svageste de sidste mange år er blevet dårligere. Læs mere om undersøgelsen side 6

2 Side 2 Nr De ansvarlige Efter ti år med fundamentalistisk liberal politik skal VKO flertallet nu stå til ansvar for resultatet. Ikke kun overfor storkapitalen og de rigeste hvis interesser de med stor omhu har varetaget, men også overfor det flertal af befolkningen der har måttet betale. For selvom mantraet for regeringens politik har været, at markedet alene skal styre og regulere samfundet, så har det ikke været anderledes end at markedet gang på gang har bedt om og fået hjælp fra netop samfundet. Dyre bankgaver Inden udskrivningen af valget fremlagde regeringen et finanslovsforslag med et underskud på godt firs milliarder, samtidig med at det endnu engang indeholdt nye nedskæringer på poster, der er af vital betydning for den befolkning, der fylder penge i kassen. Underskuddet er dog småting i forhold til de allerede afholdte og forventelige udgifter til endnu en bankpakke, som i huj og hast blev forhandlet igennem med de store banker inden valgudskrivelsen. Bankpakkerne har været dyre for skatteborgerne. Siden 2008 er ni banker krakket. Der tales om beløb på omkring 180 milliarder kroner givet i individuelle garantier til banker der alligevel krakker. Den seneste bankpakke kommer også til at koste statskassen dyrt, og dertil er det grotesk at give de største og rigeste banker en såkaldt statslig medgift, så de kan opkøbe mindre banker, eller lade dem vælge at købe den overskudsgivende del og overlade tabet på de lån som bankerne ikke kan inddrive til staten. Dyre nedskæringer Oven i de dyre gaver til finanssektoren kom skattelettelserne til de rigeste. Disse udgifter og manglende indtægter har været hård kost for samfundet. Stigende arbejdsløshed, stigende fattigdom, dårligere uddannelsesmuligheder, dårligere vilkår for børnene både i institutionerne og i skolerne. Dertil kommer den skandaløse halvering af dagpengeperioden sideløbende med ødelæggelsen af efterlønsordningen og forhøjelsen af pensionsalderen. VKO står nu til ansvar overfor de tusinder, der inden længe ryger ud af dagpengeordningen, hvoraf omkring halvdelen helt vil miste en indtægt på grund af kontanthjælpsstramninger. De borgerlige partiers mangeårige ideologiske krig mod fagbevægelsen, underbygget af lovgivning som halvering af dagpengeperioden og angrebet på efterlønsordningen, er dårlig økonomisk politik. A-kasse- og efterlønskontingent er et betragteligt tilskud til statskassen, hvorimod kontanthjælp er ren tilbagebetaling af indbetalte skattekroner. Men i forhold til det ansvar de borgerlige har påtaget sig overfor storkapitalen, kan en svækket fagbevægelse og en sulten arbejdsløs uden indtægt blive et plus for profitten gennem lavere lønkrav. Men samtidig er fattigdom et problem for det kapitalistiske systems overproduktion. Et problem de ansvarlige ignorerer. Dyrt sammenbrud Det problem ignoreres også af børsspekulanterne, der er i panik. Den internationale børspanik har sat spot på et system, hvor aktiekurserne falder når der er dårlig afsætning og dermed røde tal` på virksomhedernes regnskaber, men stiger når tallene forbedres ved masseafskedigelser. Børspanikken er et døende systems paniske krampetrækninger; et system der har overlevet sig selv. Det er ikke ansvarligt at give det system kunstigt åndedræt, men det er ansvarligt at ruste befolkningen mod krisen og sammenbruddet. Det gør det vigtigt at styrke arbejderbevægelsens organisationer, og give befolkningen de bedste muligheder for at stå samlet og organiseret i fagbevægelsen. Det er derfor dybt nødvendigt at få væltet det siddende politiske flertal og den siddende regering. En ny regering, der lægger Friedman helt væk. Regionerne skal udbygges Der vil blive mange tabere ved regeringens forslag om nedlæggelse af regionerne Af Lilli Rodeck n Ved kommunalreformen 2007 nedlagdes de 13 amter, som blev erstattet af 5 regioner, hvis funktioner blev meget begrænsede i forhold til amternes. Specialområderne for handicappede, døgnbehandling af børn og unge samt miljøvurderinger og tilsyn blev overført til kommunerne, uden at disse fik tilført flere økonomiske ressourcer. Regionerne fik ikke, som amterne havde, ret til at opkræve skat. Og selvom de fik flere opgaver end driften af sygehusene, er det det eneste, som vælgerne tror regionerne tager sig af; men regional udvikling, råstofudvinding, uddannelse og kultur og udvikling af udkantområder, drift af visse institutioner for særligt udsatte og oprettelse og drift af et regionalt trafikselskab er regionernes opgaver. Bagtanken Det interessante er regeringens motiv bag skabelsen af de forkætrede regioner. Da flertallet af folketingets partier er EU-begejstrede, kan skabelsen af regionerne ses som vejen til at gøre Danmark til én region i EU. Men da denne tanke nok ville vække folkelig modstand, ville regioner med regeringsbestemt økonomi være mere spiselige. Og des uden ønskede regeringen, at regionerne skulle modtage protesterne mod den enorme omlægning af sygehusene og placeringen af supersyge husene. Men den del af planen har ikke virket. 20. årgang Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Telefon Telefax Bankkonto: Ansvarlig over for presseloven: Jørgen Madsen. Trafik og miljø Men skal regionerne nedlægges? Som de er nu, fungerer de ikke godt nok. Ændrede man regionernes opbygning, således at de, ligesom amterne, kunne opkræve skat, fik underlagt hele trafikområdet samt overtog de gamle amters funktion på miljøområdet, vil der være en bedre chance for, at landet, som det fungerer nu, især på trafikområdet, vil komme til at hænge bedre sammen. De gamle amtsveje, som mange steder i landet er i en dårlig forfatning, vil kunne opleve igen at være hovedfærdselsårer. Kommunerne har ikke råd til at vedligeholde hele vejnettet. På miljøområdet oplever vi, at kommunerne ikke har ressourcer eller viden nok til at beskytte især søer og vandløb. Forurening er ikke noget, som kender til kommunegrænser. Sammenhæng i sygebehandling Fik regionerne ret til at Redaktion: Frederikssundsvej København NV Telefon ISSN X 12 numre årligt. Abonnement: Halvårs 165,- kr. Helårs 275,- kr. Løssalg 10,- kr. opkræve skat, vil der være en større chance for, at sygehusområdet, især hvad angår medicinske afdelinger og psykiatrien ikke vil blive udsat for den manglende udvikling, vi ser nu. De offentlige sygehuse vil på denne måde have er reel chance for at blive så velfungerende, at de uhyggelige tal vi ser for dødeligheden for bl.a. kræftsygdomme kan komme ned på samme niveau som resten af Vesteuropa. Hvad angår hjælpemidler til stærkt handicappede, vil det også være et område, som kunne være bedre placeret i regionerne, da kommunerne ikke har råd eller ekspertise. Netop handicapområdet udsættes i disse år for store besparelser. Alt i alt vil regionerne kunne blive en gevinst for befolkningen, frem for regeringens forslag om en nedlæggelse og skabelsen af 3 professionelle bestyrelser, som kun skal tage sig af sygehusområdet. I dette forslag vil yderområderne klart tabe. Redigering af septembernumme ret er afsluttet 29. august. Afleveret til Post væsenet: 31. august. Deadline kommende numre: Oktober 19. september November 17. oktober Kommende numre afleveres til Postvæsenet: Oktober 28. september November 26. oktober Sats: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic

3 Nr Side 3 Kapitalens gabestok Fattige unge skal i gabestok, men ulighed og fattigdom slår tilbage på dem som har skabt det Af Betty Frydensbjerg Carlsson Formand Kommunistisk Parti i Danmark n De lytter jo ikke til os, de ta r sig kun af de rige, lød det fra de unge ustrukturerede oprørere i England efter flere dage, hvor aggressionerne over deres elendige situation kom til udtryk i destruktive ødelæggelser og tyveri af forbrugsgoder de ikke har råd til at købe. Den konservative premierminister har da heller ikke tænkt sig at begynde at lytte. Han har fundet middelalderens pisk og gabestok frem. De unge der bliver genkendt fra overvågningskameraerne vil ikke alene blive straffet hårdt, som han siger, de skal også iklædes en særlig dragt og sendes til offentlig spot og spe på gaderne for at rydde op. Fattige børn og unge Men heller ikke herhjemme er lytte-lysten til at få øje på. Premierministerens meningsfæller i regeringspartierne og Dansk Folkeparti har for travlt med at udtænke strengere straffe, f.eks. helt at afskaffe den kriminelle lavalder så også småbørn kan straffes. Det behøver de slet ikke lave nye love om, for gennem deres bevidst fattigdomsskabende politik har de allerede idømt børn til at vokse op i fattigdom, og unge studerende ikke medregnet til at leve i fattigdom. Forældrene har bare at lære deres børn at de ikke må være utilfredse med det. Ungdomsarbejdsløshed For de heldige unge som får gennemført en uddannelse, ser fremtiden heller ikke lys ud. Over 12% af de nyudlærte faglærte går direkte ud i arbejdsløshed, og for de unge med en længerevarende uddannelse er tallet næsten oppe på 13%. Men det er de fagorganiserede unge, som er så heldige at de kan gå på dagpenge, de såkaldte dimittender. For de mange unge arbejdsløse der ikke har fået mulighed for at optjene dagpengeret, er antallet af arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere blandt unge mellem 16 og 29 år steget så meget, at de nu udgør næsten 39% af alle kontanthjælpsmodtagere. En generation er ved at blive sat af, af en regerende generation, der selv fik alt. For få praktikpladser Uddannelse er et af de områder der har fået kniven. Mens Danmarks Statistik har offentliggjort at kun ca. hver tredje ung, afslutter deres erhvervsuddannelse på normeret tid, og at det kun er lidt over halvdelen af de unge, som starter på en erhvervsuddannelse, som har afsluttet deres uddannelse mindst tre år senere, har regeringen ladet uddannelsesområdet stå for en stor del af de besparelser, der er indeholdt i Genopretningspakken. Alene ungdomsuddannelserne skal spare 743 mio. kr. i år, og besparelserne stiger til over 900 mio. kr. i Manglen på praktikpladser er skrigende. For få undervisere Også de akademiske uddannelser er i bund. Der har været jublet over de mange unge der er blevet optaget på landets universiteter i år, men som formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Magnus Pedersen siger: Det er altid fedt, når flere tager en uddannelse, men jeg vil ikke byde nye studerende de forhold vi oplever i dag. På vores uddannelser undervises studerende i telte og kolde barakker, og der er slet ikke undervisere nok. Studerende har i dag helt ned til fire timers undervisning om ugen. For mange bankpakker Den stenrige bankdirektør, Peter Straarup, Danske Bank, krævede i en udtalelse at der skal komme en ny bankpakke fordi danske banker kan ikke tåle flere hårde bankkrak, som han udtrykte det. Nu er det nok mest skatteborgerne der ikke kan tåle at betale mere til bankerne, men i modsætning til de unges nødråb, blev hans krav straks hørt af minister Mikkelsen. Bankpakke 4 ligger klar. Skatteborgerne betaler igen, igen med fattigdom og underskud i den fælles kasse. Nu er det jo sådan, at Straarups magt er kapitalens magt også selvom de formøbler den i spekulation. Derfor lydhørheden. Ungdomsoprør Vel er der brug for et ungdoms oprør. Fremtiden tilhører ungdommen, og de har mulighederne for at forme den. Men det kræver et ungdomsoprør der er solidarisk og målrettet, der ikke river ned, men bygger op. Et sådan oprør vil møde lydhørhed og opbakning fra de mange, der for længst har opdaget kapitalens gabestok: Den hvori de selv har udstillet deres anarki, grådighed og menneskeforagt.

4 Side 4 Nr Mere personale til børnene n Ny undersøgelse dokumenterer sammenhæng mellem normeringer i børnehaven og børnenes senere resultater i skolen. Der er direkte sammenhæng mellem kvaliteten af børnehaven, og hvordan børnene senere klarer sig i skolen. Det viser en ny undersøgelse fra AKF og SFI det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Det sætter fokus Jakob Sølvhøj, formand for Pædagogisk sektor i FOA. på de senere års mange nedskæringer og nednormeringer af pædagoger i børneinstitutionerne, som både de berørte fagforeninger og forældre har protesteret imod. Færre stillinger Resultaterne understreger alvoren i de drastiske nedskæringer i normeringerne, vi har oplevet de seneste år. Det har naturligvis store konsekvenser for børnenes fremtid, at de klarer sig dårligere i skolen, fordi vilkårene i deres daginstitution ikke er i orden, siger Jakob Sølvhøj, som er formand for Pædagogisk sektor i FOA. Alene de seneste to år er der nedlagt fuldtidsstillinger i daginstitutioner, og det er langt mere, end det faldende børnetal kan forklare. Samtidig forventer fire ud af ti kommuner flere besparelser på børneområdet i Det siger landets børnechefer i en undersøgelse om kommunernes budgetter, som Epinion har lavet for FOA, fortæller Jakob Sølvhøj. Der er ikke altid plads til én til (arkivfoto) Dyr besparelse Der er brug for, at politikerne stopper op, og tænker sig om. De her nedskæringer risikerer at give os problemer lang tid fremover. Det er simpelthen en dårlig investering at forringe børnenes vilkår, siger Jakob Sølvhøj. FOA s bud på en løsning er at indføre et loft for, hvor mange børn der højst må være per ansat i daginstitutioner: Højst tre 0 2-årige, seks 3 5-årige og ti 6 10-årige. Det er helt nødvendigt med en rimelig bemanding, så børnene kan få den opmærksom de har brug for, og forældre kan gå på arbejde med god samvittighed, siger Jakob Sølvhøj og peger på, at undersøgelsen også viser, at andelen af uddannet personale er afgørende for børnene. Det er en af grundene til, at vi har presset på for og har fået gennemført en uddannelse til pædagogmedhjælpere nemlig den pædagogiske assistentuddannelse, slutter Jakob Sølvhøj sin kommentar til den vigtige undersøgelse. b FRA ARBEJDSMARKEDET Langtidsledige Flere og flere hænger fast i arbejdsløshed. Nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at andelen af langtidsledige i forhold til det samlede antal arbejdsløse i juni var 33,1 procent eller det højeste siden Det vil sige, at hver tredje uden arbejde er langtidsledig, hvilket svarer til over I 3F er situationen endnu værre. Her er 40,9 procent af de arbejdsløse nu langtidsledige. Dermed er 3FA den a-kasse, der er næsthårdest ramt, kun overgået af Teknikerne, hvor 44,6 procent af de arbejdsløse er langtidsledige. Tallene viser, at utroligt mange kommer i klemme til juli næste år, når den forkortede dagpengeperiode fra fire til to år slår igennem og genoptjeningskravet stiger fra 26 til 52 ugers arbejde. Der er jo ingen job til dem. Tværtimod er arbejdsløsheden vokset de senere måneder, siger forretningsfører for 3F s a-kasse Morten Kaspersen. Falder for nedskæringer Beskæftigelsesminister Inger Støjberg regner med, at vil falde ud af dagpengesystemet når forringelserne slår igennem næste sommer. Arbejdsløshedskassernes Samvirke mener at tallet vil være 5 10 gange højere. Samvirke har beregnet, at ville have mistet dagpengene årligt, hvis reglerne var slået igennem nu. Høring om Seniorførtidspension Social sikkerhed eller sikker nedskæring? Med en offentlig høring i Fællessalen på Christiansborg, søger de tre fagforbund 3F, FOA og Fødevareforbundet NNF, at få svar på de mange uafklarede spørgsmål der ligger, hvis det ender med at efterlønnen forsvinder og erstattes af den såkaldte seniorførtidspension. Hvad ved vi om den ordning, der skal være med til at afløse efterlønnen?, spørger fagforbundene. Jo, det skal hedde seniorførtidspension og fremover skal det være et skøn, og ikke en rettighed om man kan få det. Der ligger til dato kun en kortfattet forligstekst om den nye pension, der skal være med til at erstatte efterlønnen. Men hvad sker der, når man ikke kan få seniorførtidspension? Hvor ligger grænsen mellem slidt og nedslidt? Hvad er retssikkerheden for dem, der afvises til seniorførtidspension? Og hvorfor skal seniorførtidspensionister risikere, at de modregnes langt skrappere end i efterlønnen, så man kan gå flere tusinde kroner ned i månedlig indkomst i forhold til efterlønnen? Forbundene har indkaldt fire eksperter til at kaste lys over spørgsmålene: Kirsten Ketscher, professor i socialret, Københavns Universitet, Per H. Jensen, professor i statskundskab, Aalborg Universitet, Ole Pass, formand for Foreningen af Socialchefer i Danmark og Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening. En procent mere i løn på et år Metals medlemmer har i gennemsnit fået en procent mere i løn det seneste år. Det viser den seneste offentliggørelse Region Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland af Dansk Metals lønstatistik, som er opgjort for april kvartal. Metal-medlemmerne hentede i gennemsnit 177,82 kr. i timen i april kvartal 2011, og det er en stigning på 1,82 kr. siden sidste år, og en stigning på 0,54 kr. siden kvartalet før. Lønstatistikken viser også, at der er stor forskel på lønudviklingen i de enkelte landsdele. På Sjælland har man fået den højeste stigning, mens midtjyderne ligger lavest (se faktaboks). Lønstigning i pct. 1,0 pct. 0,5 pct. 1,0 pct. 1,5 pct. 1,8 pct.

5 Nr Side 5 Danish Crown amok mod fagbevægelse NNF bekymrer sig alt for meget om deres medlemmers løn og arbejdsvilkår n Kommunikationschefen i Danish Crown, Anne Villemoes, giver i en artikel udtryk for at hendes arbejde ville være meget lettere, hvis der hverken fandtes besværlige medarbejdere, besværlige tillidsrepræsen tanter eller besværlige fagforeninger. Medarbejderne går i for små sko, og Fødevareforbundet NNF bekymrer sig alt for meget om deres medlemmers løn og arbejdsvilkår, lyder kritikken fra Danish Crown, der vækker lige dele frustration og forundring blandt slagteriarbejderne. Nedlagde arbejdet En ellers positiv nyhed om, at koncernen åbner et nyt kreaturslagteri i Holsted (der samtidig betyder lukning af fire nuværende kreaturslagterier) fik slet ikke lov til at blomstre nok, fordi medarbejderne på slagteriet i Hadsund tillod sig at være utilfredse med på 9. måned stadig at leve i uvished Højeste inflation Under overskriften Høje ste inflation i Danmark si den sommeren 2000 skrev Børsen for nyligt, at de største prisstigninger over det seneste år har fundet sted inden for fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer, der er steget 7,0 pct. Prisstigningerne skyldes, at især mælk, ost og æg samt brød og kornprodukter er blevet væsentligt dyrere, viser tal fra Danmarks Statistik. I februar var huslejerne 2,4 pct. højere end i samme måned sidste år. For et år siden var den tilsvarende stigning i huslejerne 2,1 pct. Gratis arbejdskraft Aldrig før har virksomhederne haft så mange ansat, som arbejder helt eller delvist gratis for dem. I maj måned i år var der cirka personer, som fik offentlig støtte til at være i job. Ifølge tal fra Danmarks Statistik er den støttede Anne Villemoes, kommunikationsdirektør i Danish Crown siger med et smil, at hendes verden ville være lettere uden fagforeninger. om, hvad der skal ske med deres arbejdsplads. Et længe ventet informationsmøde blev udskudt til fordel for den gode historie, og i stedet for at klappe i deres små hænder, valgte medarbejderne på Hadsund at vise deres utilfredshed med ledelsens prioriteringer, ved at gå hjem. Slagteriet lukker På slagteriet i Hadsund er tillidsmand Laurids Rasksen rystet over Anne Villemoes udfald. beskæftigelse rekordstor. Antallet af personer i virksomhedspraktik eller i job med løntilskud er vokset markant fra krisen begyndte i 2008 til nu. I 2008 var der arbejdsløse på en af de to ordninger i kortere eller længere tid, mens det tilsvarende tal for 2010 ifølge tal fra Danmarks Statistik var Tallene er dog inklusive kronisk syge og handicappede i fleksjob. Den store tilvækst bekymrer ikke beskæftigelsesminister Inger Støjberg. Der er ingen tvivl om, at virksomhedspraktik og løntilskudsjob i private virksomheder er de ordninger, som bedst hjælper ledige tilbage i job. Så jeg kan kun være fuldt tilfreds med udviklingen i brugen af de to ordninger,«siger Inger Støjberg. Arbejdsløse i virksomhedspraktik får ikke anden indtægt end deres dagpenge eller kontanthjælp, og mange af dem Hun befinder sig så langt fra virkeligheden på slagteriet, at det næsten er uhyggeligt. Er det virkelig sort snak for hende, at mine kollegaer ønsker en afklaring på deres jobsituation, spørger Laurids Rasksen. Slagteriarbejderne har i 9 måneder stået i usikkerhed om deres fremtid. Slagteriet i Hadsund lukker, og et tilbud om ansættelse på andet slagteri er fulgt af kravet om stor lønnedgang. Redigeret af Martin Jensen føler, at de arbejder gratis. Det fremgår af en undersøgelse foretaget blandt medlemmer af Dansk Metal, som har været i virksomhedspraktik. Her siger 2 ud af 3, at virksomhederne bruger ordningen som gratis arbejdskraft. Ifølge samme undersøgelse fik kun hver tiende fast arbejde i virksomheden efter praktikken. Men fleksjob skal spares Fleksjob har længe påkaldt sig politisk opmærksomhed, fordi antallet af fleksjobbere er vokset støt fra rundt regnet i 2001 til nu cirka Kro nisk syge og handikappede med forringet arbejdsevne får fuld løn, selv om de er på nedsat tid. Regeringen har for nylig indgået et forlig om, at der skal spares 1,4 milliarder kroner på fleksjob-ordningen næste år. Det skal blandt an det ske ved at sætte en tidsbegrænsning på fleksjob, så fleksjobberne skal vurderes hvert femte år. ØKONOMI Af Bo Møller Privatiseringer og bureaukrati SF har fremsat et besynderligt forslag om at spare 2 milliarder kr. i kommunerne ved at fyre administrative medarbejdere, bureaukrater som de kalder dem. I stedet skal der ansættes flere i hjemmehjælpen og på andre velfærdsområder. Ikke underligt fik SF flere fagforeninger på nakken. SF har dog fat i noget rigtigt, når de peger på, at der stilles flere og flere krav til kommunerne, der tvinger dem til at bruge mange ressourcer på uproduktivt administrativt arbejde. Specielt er statens krav om dét, som kaldes konkurrenceudsættelse, en dyr affære. Konkurrenceudsættelse betyder, at kommunerne skal gennemføre udbudsforretninger, hvor private firmaer kan byde ind på kommunale driftsopgaver. Regeringen har som mål, at mindst 31,5 pct. af alle kommunale opgaver i 2015 skal være privatiseret, eller at private skal have mulighed for at byde på opgaverne. Hertil kommer de stramme EU-regler, der siger, at en tjenesteydelse for kommuner og regioner, der er på mindst kr., skal i udbud i hele EU også selv om det er åbenlyst, at intet firma i udlandet vil byde på opgaven. EU-reglerne tvinger staten og kommunerne til at sætte det helt store apparat ind for at beskrive opgaverne efter EUs krav, blot de overstiger det meget begrænsede beløb. Det er yderst sparsomt med eksempler på, at en privatisering har givet besparelser for kommunerne. Derimod er der mange eksempler på, at en privatisering har ført til ringere service for borgerne og til kaotiske tilstande, hvis det private firma alligevel ikke magtede opgaven. I alle tilfælde betyder en konkurrenceudsættelse, at den pågældende opgave skal beskrives ned i allermindste detalje, således at de private firmaer præcis får at vide, hvad det er, de i givet fald skal levere. Bureaukraterne i kommunerne bruger urimelig meget tid på at udarbejde disse meget detaljerede beskrivelser. Resultatet af en privatisering medfører så, at det private firma (i heldigste fald) leverer præcis dét, der er penslet ud, men ikke en dyt mere. Er det kommunen selv, der står for opgaven, er der derimod langt større mulighed for fleksibilitet og effektivitet. Samlet bliver resultatet en dårligere service og ofte også stør re udgifter for skatteyderne. Det er en gammel skrøne, at det private erhvervsliv er mere effektivt end det offentlige. Kommunerne har været under stærkt økonomisk pres i årevis, så der er ikke mange medarbejdere, der ikke pukler på livet løs. Kan et privat firma løse en opgave billigere end kommunen selv, er det kun fordi servicen er dårligere eller fordi medarbejderne underbetales ellers vil der ikke være nogen profit til virksomhedsejeren. Staten har også af egen fri vilje gennemført en lang række store privatiseringer, og det har ikke været smertefrit. Senest oplevede vi store problemer omkring den amerikanske ITvirksomhed CSC, der for år tilbage overtog driften af kildeskattesystemerne, af CPR-registret, af sygesikringssystemerne mv. For at øge sin profit ønskede CSC at forringe medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold, hvilket førte til en længerevarende strejke, der bragte vigtige samfundsfunktioner i fare. Desværre støttede arbejdsretten CSC, så de strejkende blev tvunget til at gå i arbejde igen. Men sagen viste, at en privatisering indebærer en lang række farer. Samtidig viste sagen, at det er alt andet end klogt at overlade driften af følsomme systemer som skattesystemet og CPR til et amerikansk firma. For den borgerlige regering er privatiseringer et vigtigt led i den ideologisk bestemte politik om at udhule den offentlige sektor. Kommunisterne vil den stik modsatte vej ikke mindst under den nuværende økonomiske krise. I stedet for privatiseringer skal det offentlige sætte arbejde i gang. Det offentlige bør gå forrest gennem etablering af en miljørigtige offentlige energiproduktion, ved at starte en offentlig produktion af jernbanemateriel, så vi ikke skal være afhængig af et åbenbart udueligt italiensk firma, ved at starte en offentlig produktion af IT-baserede undervisningsmidler osv. En offentlig produktion vil give sikkerhed for forsyningen, den vil hurtigt skabe arbejdspladser, og det vil blive billigere, da den private profit bliver sparet.

6 Side 6 Nr Danskere frygter at gå fallit Pengene er der, folk skal bare i gang med at bruge Dankortet, så vi kan få vækst n Sådan lyder det igen og igen fra borgerlige politikere og dertil indrettede økonomer, som henviser til lav rente og skattelettelser. Det indgår ikke i deres virkelighedsbillede, at en meget stor del af danskerne ikke bor i hus eller ejerlejlighed, ikke har fået skattelettelser i en størrelse som de selv har, men tværtimod ser deres indtægtsgrundlag udhulet af pris- og afgiftsstigninger. Dertil kommer den stadig stigende arbejdsløshed. Nu begynder langtidsledige oven i købet at falde for dagpengegrænsen på to år, som de samme politikere selv har indført. Lav rente og skattelettelser til de rige gør ikke dagpenge eller kontanthjælp mere værd. Så nej, der er ingen penge på kortet til øget forbrug. Pengepungen presset Ugerevet A4 konstaterer efter en undersøgelse, at økonomien allerede er så hårdt presset hos hver ottende dansker, at de vurderer, at de ikke kan betale deres regninger, hvis krisen bliver alvorligere. Endvidere føler fire ud af ti danskere sig direkte truet på husholdningsbudgettet af den opblussende økonomiske krise, og hver fjerde frygter at miste jobbet. Det svarer til, at halvanden million danskere i større eller mindre grad er nervøse for om budgettet til bolig, bil, daginstitutioner, elektricitet og mad holder. Eller sagt lige ud, så er en halv million danskere bange for at gå personligt fallit. Især de unge ser krisen sende mørke skyer hen over deres fremtid. Næsten hver anden ung mellem 18 og 29 år helt præcist 44 procent mener ifølge A4-undersøgelsen, at de enten bliver arbejdsløse eller bliver ramt af fortsat arbejdsløshed, hvis de allerede er ledige. Sort fremtid Særligt de danskere, der allerede er arbejdsløse, ser dystert på situationen. To ud af tre ledige frygter, at den økonomiske krise vil fastholde dem i arbejdsløshed. Og næsten fire ud af ti ledige 37 procent finder det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de ender i en situation, hvor de er ude af stand til at klare de faste udgifter. Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra fagforbundet 3F kalder det alarmerende. Mere end medlemmer af 3F er allerede ramt af arbejdsløshed. Ifølge 3F-formanden hænger utrygheden sammen med, at dagpengeperioden er halveret fra fire til to år, og at der samtidig er indført meget skrappe regler for, om folk kan få kontanthjælp. Jeg kan sagtens forstå, at så mange er bekymrede for fremtiden. De nye dagpengeregler har i foruroligende grad skabt frygt for en social nedtur blandt lønmodtagere. Folk, der har slidt og slæbt i mange år på arbejdsmarkedet og uden egen skyld bliver sendt ud i arbejdsløshed, må se i øjnene, at de nu også kan miste det, de troede skulle være deres fundament for resten af livet, siger Poul Erik Skov Christensen. Øget risiko for fattigdom Risikoen for at havne i decideret fattigdom er blevet større de senere år, bekræfter Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte overfor A4. Derfor er den øjeblikkelige økonomiske nedtur ikke bare dramatisk for hele samfundet men især for de socialt udsatte og dem, der hænger på kanten af arbejdsmarkedet. På grund af dagpengereglerne vil vi snart se ledige, som havner på kontanthjælp efter to år, og som måske oven i købet bliver ramt af forskellige sanktioner som kontanthjælpsloft og starthjælp. De kommer ned på et ydelsesniveau, som man efter min mening ikke kan leve for, fastslår han. bfc Uligheden i Danmark Ændringer i indkomstfordelingen målt fra de rigeste 20 pct. til de fattigste 20 pct. af befolkningen i n Ti år med VKO har sat fart i uligheden i det danske samfund. Det viser en ny sammenlignende undersøgelse fra Eurostat nu med tørre tal. Stående foran et folketingsvalg og med fremlæggelse af endnu en gavepakke til bankerne, og endnu et forslag til mere ulighed i skattepolitikken, vil den førte økonomiske politik cementere og udvide uligheden. Udviklingen mod ulighed Ifølge den helt nye 10-års oversigt fra Danmarks Statistik er udviklingen gået i én retning. Personerne med de laveste indkomster har stort set det samme som ved årtusindeskiftet. I løbet af de samme år har den rigeste del af befolkningen kunnet forbruge 2 3 procent mere hvert eneste år. Ændringer i indkomstfordelingen målt fra de rigeste 20 procent til de fattigste 20 procent af befolkningen, Kilde: Eurostat

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Svend Brandt - 1. maj 2011 tale på Kafka kl. 19: Der er krige

Svend Brandt - 1. maj 2011 tale på Kafka kl. 19: Der er krige Svend Brandt - 1. maj 2011 tale på Kafka kl. 19: 1. maj har i over 100 år været arbejderbevægelsens internationale kampdag. Denne dag markeres det verden over, at vi IKKE er i samme båd. Det er første

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her - UgebrevetA4.dk. GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her

Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her - UgebrevetA4.dk. GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. januar 2018 Kontanthjælpsloftet rammer ekstra hårdt i kommuner, der i forvejen har mange sociale problemer.

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Thyge Enevoldsen Et unødvendigt nedskæringsbudget Igen i år står vi desværre overfor et nedskæringsbudget, det er i hvert fald hvad flertallet

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner hos Ejendomsfunktionærerne, 3F Storkøbenhavn, Dansk

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Socialdemokraternes og SFs topfolk siger,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU Enhedslistens topkandidater på Folkebevægelsens liste: Rina Ronja Kari, Ole Nors Nielsen og Christian Juhl. Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU For et socialt Europa styrk EU-modstanden

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab Dagens emner Konkurrence om ydelser og aktiviteter Evidensbaserede ydelser Konkurrence nej. Evidens Ja. Ingen konkurrence

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet En artikel fra KRITISK DEBAT Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet Skrevet af: Frank Aaen Offentliggjort: 01. november 2006 Kommunerne og velfærden har i flere år været presset af en stram økonomi.

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen)

Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen) Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen) Kære venner. Det er dejligt igen at mødes med jer, også på en tidlig/smuk 1. maj og i år en 1. maj, hvor det er endnu vigtigere, at vi taler om, hvilken

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 Del: Mere end otte ud af ti lønmodtagere under 30 år mener, at fagforeningerne er nødvendige

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark?

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark? Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt T A L E 9. november 2016 Samrådstale vedr. spørgsmål T-V J.nr. 2016-7561 SYD/CAP MTA/MMA Samrådsspørgsmål T Ministeren

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Siden krisen brød ud, er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere steget med 16.2 fuldtidspersoner. I januar 211 var således ca. 44. unge under 3 år på kontanthjælp.

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Maltakonferencen 2014

Maltakonferencen 2014 Maltakonferencen 2014 De nærmere detaljer i din identitet er hemmelig for ALLE, også de øvrige medlemmer i din gruppe, så lad være med at vise dette dokument til andre eller lade det ligge, hvor andre

Læs mere