Beskæftigelsesplan 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2012

2 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2 Begrænse tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger 1.3 Begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse 1.4 Begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Syddjurs 2.1 Arbejdsstyrkens mobilitet udfordres 2.2 Jobcenter Syddjurs udfordringer i forhold til at begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 2.3 Jobcenter Syddjurs udfordringer i forhold til at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse 2.4 Jobcenter Syddjurs udfordringer i forhold til at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse 2.5 Jobcenter Syddjurs udfordringer i forhold til at begrænse antallet af ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse 3. Strategi for den aktive beskæftigelsesindsats i Jobcenter Syddjurs 3.1 Ledige skal hurtigt tilbage i job langtidsledigheden skal bekæmpes 3.2 Bedre hjælp til ledig på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse 3.3 Unge skal i uddannelse eller job 3.4 Flere indvandrere og efterkommere skal i job 3.5 Strategi for den virksomhedsrettede indsats 4. Budget for beskæftigelsesindsatsen 4.1 Syddjurs Kommunes budget for beskæftigelsesindsatsen Tillæg: 1. Samlet oversigt over mål og strategi for Beskæftigelsesplan Plan for fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer i Bevilling til ekstra virksomhedsrettet jobkonsulent til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud

3 Forord De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver strategien for, hvordan jobcenteret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer i indsatsen. Oplæg til beskæftigelsesplanen har været drøftet på et fællesmøde mellem Det Lokale Beskæftigelsesråd og kommunens arbejdsmarkedsudvalg. Efterfølgende har planen været til høring i Beskæftigelsesregion Midtjylland og Det Lokale Beskæftigelsesråd. I kapitel 1 opstilles konkrete resultatmål for de fire beskæftigelsespolitiske mål og indsatsområder, som er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Ministerens mål danner udgangspunktet for planlægningen og tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i Kapitel 2 redegør for de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Jobcenter Syddjurs står overfor i 2012 og på længere sigt. Redegørelsen er baseret på analyser og prognoser fra Beskæftigelsesregion Midtjyllands rapporter 1, Resultatrevision 2010 for Jobcenter Syddjurs, samt data fra jobindsats.dk og kommunens sagsbehandlingssystemer 2. Kapitel 3 beskriver jobcenterets mål og strategi for den aktive beskæftigelsesindsats i Endvidere er budgettet for kommunens beskæftigelsesindsats skrevet ind i Beskæftigelsesplan Det muligt at finde en samlet oversigt over jobcenterets resultatmål og strategi for beskæftigelsesindsatsen, som tillæg til Beskæftigelsesplanen. Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlig virksomhedsrettede initiativer findes også som tillæg til Beskæftigelsesplan Ligeledes er planen for anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedskonsulent til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud et tillæg til Beskæftigelsesplan Kommunebeskrivelse Syddjurs, Beskæftigelsesregion Midtjylland, april En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Syddjurs kommune, Beskæftigelsesregion Midtjylland, april Bevægelser til og fra førtidspension i Beskæftigelsesregion Midtjylland registeranalyse, Rambøll, april Opus ledelsesinformation (KMD) og Workbase (Medialogic). 3

4 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesministeren sætter fokus på følgende indsatsområder i 2012: Ledige skal hurtigt tilbage i job langtidsledigheden skal bekæmpes. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Unge skal i uddannelse eller job. Flere indvandrere og efterkommere skal i job. Beskæftigelsesministeren formulerer følgende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012: 1. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 2. Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Ministerens mål skal lægges til grund, når de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret planlægger og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen for Konjunktur svingninger 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven Ministermål: Jobcenteret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Beskæftigelsesindsatsen kan ikke gøre nogen forskel i forhold til konjunktur svingninger, men indsatsen kan rettes mod at sikre, at det ikke er de sammen der i længere tid ikke har ordinær beskæftigelse eller er i uddannelse. Arbejdskraftreserven er et mål for, hvor mange der har været ledig i mere end 3 måneder sammenlagt. er forandringer i markedsøkonomien. Lavkonjunktur: Svigtende afsætning, varelagrene fyldes og flere mister deres job. Højkonjunktur: Varelagrene tømmes, produktionen stiger og flere kommer i arbejde. 4

5 Udviklingen i arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven er steget med 12% i Syddjurs fra december 2009 til december Stigningen i arbejdskraftreserven gør sig især gældende for de ikke forsikrede (kontant- og starthjælpsmodtagere), som er steget med 61%, mens antallet af forsikrede (dagpengemodtagere) i arbejdskraftreserven er steget med 2%. I 2009 var der i Syddjurs en stigning i arbejdskraftreserven på 100%. Stigningen var dengang mest markant for de forsikrede (dagpengemodtagere) med 120%, mens stigningen begrænsede sig til 26% for de ikke forsikrede (kontant- og starthjælpsmodtagere). I december 2010 var der 842 personer i arbejdskraftreserven, heraf var 690 (82%) forsikrede (dagpengemodtagere) og 152 (18%) ikke forsikrede (kontant- og starthjælpsmodtagere). I løbet af 2010 er de ikke forsikrede (kontant- og starthjælpsmodtagere) kommet til at udgøre en større andel af arbejdskraftreserven. 64% af det samlede antal forsikrede (dagpengemodtagere) var i arbejdskraftreserven ved udgangen af 2010, mens dette var tilfældet for 71% af det samlede antal ikke forsikrede (kontant- og starthjælpsmodtagere). Arbejdskraftreserven udgjorde i ,8% af arbejdsstyrken i Syddjurs mod 2,3% i Gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre (klyngen) er 2,9% i Resultatmål 1 Ambitionen i resultatmål 1 er i udspillet fra Beskæftigelsesregion Midtjylland et fald i arbejdskraft reserven på 17% fra 842 i december 2010 til 702 i december Ledigheden er imidlertid steget betydeligt i Syddjurs i perioden fra december 2010, hvor ledigheden var 5,7% til den aktuelt seneste opgørelse af ledigheden, som er 6,5% i marts Arbejdskraftreserven er ligeledes steget fra årsskiftet frem til marts Syddjurs vurderer på denne baggrund, at ambitionsniveauet skal justeres og fastsætter et ambitionsniveau med et fald i arbejdskraftreserven på 17% med udgangspunkt i niveauet i marts Det betyder en forventning om at kunne reducere arbejdskraftreserven med 163 personer fra 960 i marts 2011 til 797 i december Dagpenge Medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som er ledige og har optjent ret til dagpenge. Kontanthjælp Ledige som ikke er medlem af a-kasse eller ikke har optjent ret til dagpenge, men som er berettiget til forsørgelse fra kommunen. Starthjælp Ledige som er indvandret til DK efter 1. juli 2002, herunder danske statsborgere, som har opholdt sig mindre end 7 år af de seneste 8 år i DK. Klyngen Jobcentrene i en klynge har en række grundlæggende træk til fælles, som har betydning for, hvor lang tid borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse. Arbejdsstyrken Beskæftigede og de arbejdsmarkedsparate ledige i alderen år. Resultatmål 1 Jobcenter Syddjurs Ledige skal hurtigt tilbage i job arbejdskraftreserven skal begrænses Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses til 797 personer (personer i ledighed og aktivering) i december Det svarer til et fald på 5% fra december 2010 til december

6 1.2 Begrænse tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger begrænses mest muligt De borgere, som er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet er et vigtigt potentiale for at øge arbejdsstyrken. En begrænsning af tilgangen til de permanente offentlige forsørgelsesgrupper vil således medvirke til at øge arbejdsstyrken. Overgang til førtidspension er for langt de fleste en udtræden af arbejdsmarkedet, men en mindre gruppe bevarer dog en lille tilknytning til arbejdsmarkedet via skånejob. Fleksjob er derimod en begrænset tilbagetræden, hvor den enkelte bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet i det omfang rest-arbejdsevnen rækker til. Der er altså en større tilknytning til arbejdsmarkedet i fleksjob, end hvis borgeren er på førtidspension, hvilket kan være en tilskyndelse til i højere grad at begrænse tilgangen til førtidspension end til fleksjob. Udviklingen i permanente forsørgelsesydelser I december 2010 var der 2692 personer på permanent offentlig forsørgelse i Syddjurs, heraf 1783 på førtidspension og 909 i fleksjob eller på ledighedsydelse. Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse er steget med 170 personer fra december 2009 til december Det svarer til en stigning på 7%. Antallet af personer i fleksjob eller på ledighedsydelse er steget med 8%, mens antallet af personer på førtidspension er steget med 6%. Permanent offentlig forsørgelse Personer som er berettiget til fleksjob eller førtidspension. Førtidspension Personer med ingen eller meget begrænset arbejdsevne. Skånejob Job på særlige vilkår for personer der modtager førtidspension. Løntilskud til arbejdsgiver. Fleksjob Ansættelse på særlige vilkår for personer med varige begrænsninger i arbejdsevne (ikke førtidspensionister). Løntilskud til arbejdsgiver. Stigningen i antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse dækker over, at antallet af nytilkendelser er større end den naturlige afgang fra gruppen. Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse kan alene begrænses ved at nedbringe tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser. Der er ikke sket ændringer i antallet af tilkendelser af permanente forsørgelsesydelser i 2010 set i forhold til I begge år er 230 personer blevet tilkendt permanente forsørgelsesydelser. I 2010 er 108 tilkendt fleksjob, hvilket er 11 færre end i 2009 det svarer til et fald på 9%. I 2010 blev 122 tilkendt førtidspension, hvilket er 11 flere end i 2009 det svarer til en stigning på 10%. Personer på permanent offentlig forsørgelse udgjorde i 2010 ca. 11 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder i Syddjurs. 6

7 Resultatmål 2 Ambitionen i resultatmål 2 er i udspillet fra Beskæftigelsesregion Midtjylland et fald i tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger på 16% fra 230 i december 2010 til 194 i december Tilgangen til permanente offentlige forsørgelser har i Syddjurs været stigende for førtidspension og faldende for fleksjob. Tilgangen til førtidspension var på 111 personer i 2009 og i 2010 steg tilgangen til førtidspension til 122 personer. Dette svarer til, at tilgangen til førtidspension er steget med 10%. Tilgangen til fleksjob var 119 personer i 2009 og faldt til 108 i Dette svarer til, at tilgangen til fleksjob er faldet med 9%. Syddjurs har forventning om at kunne reducere tilgangen til fleksjob med yderligere 16% i forhold til reduktionen på 9%, som var tilfældet i Det betyder en reduktion på 25%, hvilket svarer til, at der vil være en tilgang til fleksjob på 81 personer i Dertil kommer, at Syddjurs forventer at kunne reducere tilgangen til førtidspension med 16% i forhold til 2010 i lighed med Beskæftigelsesregion Midtjyllands udspil. Det svarer til, at der i 2012 vil være en tilgang til førtidspension på 102 personer. Syddjurs vurderer på denne baggrund, at ambitionsniveauet skal justeres og fastsætter et ambitionsniveau med en større reduktion i tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger end udspillet fra Beskæftigelsesregion Midtjylland. Det betyder en forventning om at kunne reducere tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger med 47 personer fra 230 i december 2010 til 183 i december Resultatmål 2 Jobcenter Syddjurs Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses til 183 personer i december Det svarer til et fald på 20% fra december 2010 til december Begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Gruppen af unge udgør et vigtigt potentiale for at øge arbejdsstyrken, især hvis flere unge på offentlig forsørgelse gennemfører en uddannelse. Det vil sikre den 7

8 enkelte en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og bidrage til at sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft og de kvalifikationer, de efterspørger, både på kort og lang sigt. Udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse Antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget i Samlet er gruppen vokset med 50 personer, hvilket er en stigning på 8%. Udviklingen indenfor de forskellige grupper af unge ydelsesmodtagere er meget forskellig. Gruppen af unge forsikrede (dagpengemodtagere) er vokset med bare 2 personer, mens de ikke forsikrede unge (kontant- og starthjælpsmodtagere) er vokset med 48 personer en stigning på 21%. Stigningen blandt de unge kontant- og starthjælpsmodtagere er mest markant for de jobklare, som er steget med 53%. Andelen af ikke jobklare (indsatsklare og midlertidigt passive) er kun steget med 6%. Anvendelsen af revalidering i indsatsen er steget med 38% i Anvendelsen af for-revalidering er faldet tilsvarende. Antallet af unge på permanente offentlige forsørgelser er uændret i forhold I december 2010 var der 675 unge på offentlig forsørgelse i Syddjurs, heraf var 143 på dagpenge, 113 var jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 170 ikke jobklare (heraf 33 midlertidig passive) kontant- og starthjælpsmodtagere, 88 modtog sygedagpenge, 18 var på introduktionsydelse, 44 i revalidering eller forrevalidering, 8 på ledighedsydelse, 19 ansat i fleksjob og 73 på førtidspension. Resultatmål 3 Ambitionen i resultatmål 3 er i udspillet fra Beskæftigelsesregion Midtjylland et fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse på 12% fra 675 i december 2010 til 592 i december Ledigheden er imidlertid steget betydeligt i Syddjurs i perioden fra december 2010, hvor ledigheden var 5,7% til den aktuelt seneste opgørelse af ledigheden, som er 6,5% i marts Antallet af unge på offentlig forsørgelse er ligeledes steget fra årsskiftet frem til marts 2011 og denne stigning ses alene blandt de unge ledige. Særligt de ikke forsikre unge (kontant- og starthjælpsmodtagere) bærer denne stigning, men også de forsikrede unge (dagpengemodtagere) er steget i antal siden årsskiftet. Indenfor de øvrige forsørgelsesydelser kan der til gengæld iagttages et fald i antallet, eller antallet er uændret. Syddjurs vurderer på denne baggrund, at ambitionsniveauet skal justeres og fastsætter et ambitionsniveau med et fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse på 12% med udgangspunkt i niveauet i marts Det betyder en forventning om at kunne reducere antallet af unge på offentlig Jobklar En person, der er parat til at tage et ordinært arbejde, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder, anses som jobklar. Indsats klar En person, der ikke er parat til at tage et ordinært arbejde, men som er i stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud, anses som indsatsklar. Midlertidigt passiv En person, der hverken er parat til at tage et ordinært arbejde eller i stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud, anses som midlertidigt passiv. 8

9 forsørgelse med 86 personer fra 718 i marts 2011 til 632 i december Resultatmål 3 Jobcenter Syddjurs Unge skal i uddannelse eller job Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år begrænses til 632 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december Det svarer til et fald på 6% fra december 2010 til december Begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere af indvandrere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere af ikke-vestlige indvandrere, som modtager offentlig forsørgelse, udgør et potentiale i forhold til at forbedre integrationen og sikre, at flere ikke-vestlige indvandrere bliver en del af arbejdsstyrken. Beskæftigelsesfrekvensen blandt ikke vestlige indvandrere og efterkommere er steget markant de seneste 10 år fra 35% 1999 til 58% i Udviklingen i antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere Gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er steget med 5 % i Fra december 2009 til december 2010 er antallet af ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse steget med 12 personer. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er steget mindre end i 2009, hvor 28 flere kom på offentlig forsørgelse svarende til en stigning på 12%. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere som modtager en af følgende offentlige forsørgelse: dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, revalidering, sygedagpenge ledighedsydelse, fleksjob eller førtidspension. Stigningen i antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fordeler sig næsten ligeligt på førtidspension og kontant- og starthjælp. I de øvrige forsørgelsesgrupper ses der kun små udsving. I december 2010 var der 266 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Syddjurs, heraf var 23 på dagpenge, 66 var på kontant- og starthjælp, 31 var på sygedagpenge, 1 var i revalidering, 8 var på ledighedsydelse, 21 ansat i fleksjob, 77 på førtidspension og 38 personer modtog introduktionsydelse. Resultatmål 4 Ambitionen i resultatmål 4 er i udspillet fra Beskæftigelsesregion Midtjylland et fald i antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på 10% fra 266 i december 2010 til 240 i december

10 Antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere har i Syddjurs været stigende i forhold til førtidspension og fleksjob i Denne stigning fortsætter ind i Indenfor de øvrige forsørgelsesydelser kan der til gengæld iagttages et fald i antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere. I december 2010 var 106 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på permanent offentlig forsørgelse (førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse). Dertil kommer 12 personer, som er vurderet til førtidspension, men ikke er berettiget til førtidspensionsydelsen og fortsat modtager kontanthjælp. Det betyder, at i alt 118 personer er på permanente offentlige forsørgelsesydelser. Antallet af personer på permanente ydelser begrænses ved at reducere tilgangen af nye ydelsesmodtagere. Tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse har i både 2009 og 2010 være på 6 personer. Tilgangen til førtidspension var i 2009 på 17 personer og 23 personer i Sammenlagt har tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser været 23 personer i 2009 og 29 personer i Syddjurs kommune forventer at kunne reducere tilgange af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere til de permanente forsørgelsesordninger til niveauet for Delmål 4a Jobcenter Syddjurs Tilgangen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses til 23 personer i december Det svarer til et fald på 21% fra december 2010 til december Det betyder, at sammenlagt 46 personer overgår til permanente forsørgelsesordninger i løbet af 2011 og Det er usikkert, hvor stor den naturlige afgang fra de permanente forsørgelsesydelser vil være i denne periode. Hvis der tages udgangspunkt i niveauet i 2009, så kan det konstateres, at det samlede antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere steg med 18 personer i Hvis afgangen fra de permanente forsørgelsesordninger er konstant, vil antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse stige med 18 personer i hhv og Det betyder en forventning om, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse vil stige med 36 personer i forhold til de 106, som var på offentlig forsørgelse i december Altså en forventning om at 142 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere vil være på permanente forsørgelsesordninger i december Dertil kommer, at der hvert år er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som 10

11 vurderes til førtidspension, men som ikke kan overgå til ydelsen og derfor fortsat modtager kontanthjælp. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som er modtagere af de øvrige offentlige forsørgelsesydelser, er faldet med sammenlagt 12 personer i 2010, hvilket svarer til 7%. Syddjurs har forventning om fortsat at kunne reducere antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på ikke permanente forsørgelsesydelser med 10% om året. Det betyder en reduktion fra 160 personer i december 2010 til 130 i december Dette forudsætter dog, at Syddjurs kommunes kvote for flygtninge/indvandrere ikke udfyldes mere end det aktuelt er tilfældet. Syddjurs vurderer på denne baggrund, at ambitionsniveauet skal justeres og fastsætter et ambitionsniveau med en stigning i antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere fra 266 i december 2010 til 272 i december Resultatmål 4 Jobcenter Syddjurs Flere indvandrere og efterkommere skal i job Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 272 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december Det er en stigning på 2% fra december 2010 til december

12 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Syddjurs Syddjurs har oplevet relativt lav vækst på arbejdsmarkedet igennem de seneste år både på udbuds- og efterspørgselssiden. Fremskrivningerne viser, at der også kan forventes relativt lav vækst på arbejdsmarkedet i Syddjurs i de kommende år. Både arbejdsstyrken og antallet af arbejdspladser forventes at holde sig næsten uændret, mens beskæftigelsen forventes at stige lidt pga. udpendling. Gruppen af personer uden for arbejdsstyrken forventes at vokse, hvilket betyder, at arbejdsstyrken i Syddjurs skal forsørge stadig flere ældre, unge og personer i den erhvervsaktive alder, som står uden for arbejdsstyrken 2.1 Arbejdsstyrkens mobilitet udfordres Efterspørgselssiden Erhvervsstrukturen i Syddjurs kendetegnes især ved relativt mange arbejdspladser inden for transport og landbruget, samt hotel og restaurations virksomheder. Fra 1997 til 2009 er antallet af arbejdspladser samlet set uændret i Syddjurs. En stor nedgang inden for industrien ( arbejdspladser) og landbruget (-526) opvejes af, at den private og offentlige servicesektor samt bygge- og anlægsbranchen har oplevet vækst. Antallet af arbejdspladser i Syddjurs forventes uændret også de kommende år, men arbejdspladserne vil fordele sig anderledes mellem brancherne. Der forventes et fortsat fald inden for industrien og landbruget, mens den private servicesektor vokser. Det forventes, at der vil blive stillet stadig større kvalifikationskrav til arbejdskraften på sigt. Fremskrivningerne viser, at der er udsigt til stigende beskæftigelse for grupper med videregående uddannelse, mens der generelt forventes et fald i beskæftigelsen for kortuddannede og for grupper af faglærte i de kommende 10 år. Pendlingen i Syddjurs kendetegnes ved markant flere udpendlere end indpendlere. 46% af de beskæftigede i kommunen er udpendlere, og samtidig er 28% af de ansatte på arbejdspladserne i Syddjurs indpendlere. I de kommende år forventes der at blive stillet stadig større krav om geografisk mobilitet til arbejdsstyrken i Syddjurs. 12

13 Udbudssiden Syddjurs er blandt de kommuner i Midtjylland, som er begyndt at opleve demografisk modvind. På 10 års sigt forventes befolkningen at stige med 4,0%, men afgrænses befolkningen til de årige, forventes et fald på 2,9%. Arbejdsstyrken i Syddjurs er steget med 0,9% fra 1997 til 2009, mens arbejdsstyrken i regionen som helhed er steget 3,0%. Fra 2011 til 2021 forventes arbejdsstyrken at stige med 1,% i Syddjurs mod 2,6% i regionen som helhed. Demografisk udvikling Demografi beskriver en befolknings størrelse og sammensætning i forhold til f.eks. alder. Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau er relativt højt i Syddjurs. Dog har 32% ingen erhvervskompetencegivende uddannelse, mens 41% har en erhvervsfaglig uddannelse og 26% en videregående uddannelse. Syddjurs har især en høj andel af faglærte i arbejdsstyrken sammenlignet med regionen som helhed, hvor de udgør 36%. Frem til 2025 forventes en stigning i gruppen med en videregående uddannelse, mens der forventes lidt færre faglærte og kortuddannede. I marts 2011 var ledigheden 6,5% i Syddjurs, hvilket er over gennemsnittet for Midtjylland. I det seneste år er ledigheden faldet inden for nogle af de mest konjunkturfølsomme a-kasser, herunder 3F, Metalarbejderne og NNF, men også for Ingeniører og andre mindre grupper. Modsat er ledigheden steget inden for Byggefagene, blandt grupper af højtuddannede og selvstændige, samt inden for de grupper, der typisk arbejder inden for den offentlige sektor. Ledighedsniveauet er fortsat højest inden for a-kasserne; Byggefagene, 3F, a-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog, Teknikerne og NNF. Alene 3F s medlemmer udgør 1/3 af alle dagpengemodtagere i kommunen. Udfordringer Syddjurs står overfor to store udfordringer. Dels vil den demografiske udvikling betyde, at arbejdsstyrken i Syddjurs formindskes og det vil betyde mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for en række brancher. Dels vil de strukturelle forandringer betyde, at mange borgere i Syddjurs vil skulle skifte jobområde eller flytte sig længere for jobbet. Disse udfordringer for beskæftigelsespolitikken i Syddjurs sætter fokus på tre indsatsområder: Flere skal fastholdes i arbejdsstyrken, hvilket indebærer en særlig indsats for at undgå, at personer med forbigående eller varig nedsat arbejdsevne ender i en situation, hvor de helt må forlade arbejdsmarkedet. Konjunktur svingninger - er forandringer i markedsøkonomien. Lavkonjunktur: Svigtende afsætning, varelagrene fyldes og flere mister deres arbejde. Højkonjunktur: Varelagrene tømmes, produktionen stiger og flere kommer i arbejde. Strukturelle forandringer Strukturelle forandringer kan være under indflydelse af mange faktorer f.eks. globalisering, teknologi, miljø/klima, som skaber nye perspektiver på vækst og beskæftigelse. Flere skal opkvalificeres indenfor de brancher, hvor de nye job kommer. Disse job vil typisk stille højere krav til kvalifikationer og uddannelse. Dette indebærer en særlig indsats i forhold til, at alle i arbejdsstyrken 13

14 udnytter eget potentiale fuldt ud gennem opkvalificering eller omskoling. Flere skal pendle til jobbet, hvilket indebærer en særlig indsats i forhold til at øge den geografiske mobilitet blandt de ledige. 2.2 Jobcenter Syddjurs udfordringer i forhold til at begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven I marts 2011 var ledigheden (bruttoledigheden) 6,5% i Syddjurs, hvilket er over gennemsnittet på 5,9% for Midtjylland, men tæt på ledighedsniveauet for hele landet på 6,4%. Ledighedsudviklingen i Syddjurs har i de seneste år ligget et stykke under ledighedsniveauet i de sammenlignelige jobcentre (klyngen). Særligt i 2009 var stigningen i ledigheden beskeden i forhold til klyngen, men i 2010 har Syddjurs oplevet en betydelig stigning i ledigheden i forhold til såvel gennemsnittet for klyngen som gennemsnittet for region Midtjylland. Syddjurs har det seneste år oplevet en stigning i arbejdskraftreserven på 12 pct., hvilket er højere end gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre. Samtidig udgør reserven i Syddjurs en større andel af det samlede antal ledighedsberørte (66%) end de øvrige jobcentre i klyngen. I Syddjurs er der således fortsat en væsentlig udfordring i at sikre, at en større del af de nye ledige hurtigt opnår genbeskæftigelse, samtidig med at antallet af længerevarende ledige reduceres. Langt hovedparten af arbejdskraftreserven i Syddjurs er dagpengemodtagere, og mere end halvdelen er mænd og mellem år. Arbejdskraftreservens andel af den samlede ledighed varierer kun begrænset i forhold til alder og køn. Dog kan der for de forsikrede (dagpengemodtagere) over 45 år iagttages en øget risiko for at blive del af arbejdskraftreserven. De forsikredes (dagpengemodtagernes) risiko for at blive del af arbejdskraftreserven synes at variere i forhold til beskæftigelsesområde. A- kasserne 3F, HK og Kristelig A-kasse har flest medlemmer i arbejdskraftreserven og i forhold til antallet af ledige i de respektive a-kasser har disse a-kasser alle en relativ stor andel i arbejdskraftreserven (over gennemsnittet på 64% for de forsikrede). Dertil kommer akademikernes a-kasser, som samlet set også har en stor andel i arbejdskraftreserven. En stadig større andel af de ikke forsikrede (kontant- og starthjælpsmodtagere) er blevet del af arbejdskraftreserven. Der synes at være en øget risiko for at blive del af arbejdskraftreserven for de ikke forsikrede (kontant- og starthjælpsmodtagere). 14

15 2.3 Jobcenter Syddjurs udfordringer i forhold til at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse I de senere år er antallet af personer, som modtager permanente forsørgelsesydelser (førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob) vokset betydeligt. Udviklingen i antallet af personer på permanent offentlig forsørgede i Syddjurs afspejler, at nytilgangen til de permanente ydelser overstiger antallet af personer, som afgår fra de permanente ydelser. Nytilgangen af borgere til de permanente ydelser i Syddjurs betyder, at gruppen vil fortsætte med at vokse, såfremt det ikke lykkes at vende udviklingen. Der er et stort potentiale for at øge arbejdsudbuddet, hvis tilgangen til de permanente ydelser kan nedbringes, herunder særligt tilgangen til førtidspension. Antallet af førtidspensionister er stigende. Ved udgangen af 2009 var der personer på førtidspension og et år senere personer. I marts 2011 var antallet af personer på førtidspension steget til personer. De primære diagnoser i forbindelse med tilkendelser til førtidspension i Syddjurs er psykiske lidelser (44%), sygdom vedr. bevægeapparatet (24%), hjerte- og karsygdomme (10%) og sygdomme i nervesystem (6%). Personer med psykiske lidelser synes at være i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Hovedparten af de nytilkendte til førtidspension kommer fra sygedagpenge og kontant- og starthjælp hhv. 39% og 36%, mens kun 16% kommer fra fleksjob eller ledighedsydelse. De lange sygedagpengeforløb spiller en væsentlig rolle for tilgangen til førtidspension. Risiko for helt at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet synes at været øget ved længerevarende sygdom. Selvom fleksjob og ledighedsydelse ikke er den dominerende forsørgelse forud for førtidspension, så synes kvinder i fleksjob eller på ledighedsydelse at være i risiko for at overgå til førtidspension og miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Generelt synes der dog ikke at være forskel i kvinder og mænds risiko for at overgå til førtidspension. 2.4 Jobcenter Syddjurs udfordringer i forhold til at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse Syddjurs har det seneste år oplevet en markant stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse (8%), hvilket er en stigning, som ligger betydeligt over 15

16 udviklingen i de øvrige jobcentre i klyngen. Andelen af unge, der modtager offentlig forsørgelse, er dog fortsat noget lavere end de sammenlignelige jobcentre (klyngen). De unge, der modtager offentlig forsørgelse, udgør 2,2% af arbejdsstyrken i Syddjurs, mens gennemsnittet for klyngen er 2,6%. 675 unge modtog offentlig forsørgelse i Syddjurs i december Der var i december unge ledige, som var jobklare (heraf 143 forsikrede og 113 ikke forsikrede) svarende til 38% af den samlede gruppe af unge på offentlig forsørgelse. 170 unge, 25% af den samlede gruppe, var ikke jobklare. 88 unge modtog sygedagpenge (13%). 73 modtog førtidspension (11%). De resterende 88 unge (13%) modtog enten introduktionsydelse, fleksjob, revalidering, for-revalidering eller ledighedsydelse. De unge er generelt en udsat gruppe under lavkonjunktur, og alle unge vurderes i risiko i forhold til ledighed og marginalisering. Syddjurs kommune er ikke en uddannelseskommune. Der er ét alment gymnasium og et handelsgymnasium, ét VUC center, én landbrugsskole (Den økologiske), samt Grenå Handelsskoles afdeling i Hornslet. Det betyder en særlig udfordring for de unge i forhold til mobilitet og selvstændighed/modenhed. Det giver også jobcenteret og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) særlige udfordringer i vejledningen og afklaring af de unges uddannelse og job muligheder. 2.5 Jobcenter Syddjurs udfordringer i forhold til at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Set i forhold til de sammenlignelige jobcentre har Syddjurs det seneste år oplevet en større vækst i antallet af indvandrere og efterkommer, som modtager offentlig forsørgelse. Til gengæld har Syddjurs en lidt lavere andel af befolkningen med baggrund i ikke-vestlige lande, som modtager offentlige ydelser, end gennemsnittet for klyngen. Knap en tredjedel (29%) af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har haft lønmodtager-job inden for de seneste 3 år. De har primært været beskæftiget inden for det offentlige (29%), industrien (15%), handel (14%) og hotel og restaurations branchen (12%) Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har generelt længere varighed på offentlig forsørgelse. Dog kan der ikke iagttages nogen forskel i varighed på dagpenge i forhold ledige med dansk oprindelse. 16

17 Over en tredjedel (40%) af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som modtager offentlig forsørgelse, er på permanent offentlig forsørgelse, og gruppen synes at være i øget risiko for marginalisering. 17

18 3. Strategi for den aktive beskæftigelsesindsats i Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs arbejder med det overordnede strategiske mål, at beskæftigelsesindsatsen skal være bæredygtig gennem rette tilbud til rette person på rette tid. Bæredygtighed i beskæftigelsesindsatsen betyder for Jobcenter Syddjurs, at indsatsen i forhold til den enkelte forholdes til såvel et kortsigtet som et langsigtet perspektiv. Det rette tilbud på rette tid har sigte på, at indsatsen skal sikre stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, og metodisk skal der arbejdes med at sikre progressionen i den enkeltes plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. På kort sigt tilbagevenden til arbejdsmarkedet, men i et langsigtet perspektiv gives vejledning i forhold til uddannelse. Den overordnede strategi sætter rammerne for beskæftigelsesindsatsen og i forlængelse heraf formuleres 4 fokusområder for indsatsen: Jobcenteret skal foretage en kvalificeret visitation af personer, som er omfattet af den aktive beskæftigelsesindsats. Jobcenteret skal arbejde metodisk med ret og pligt som aktiv medspiller i forhold til at opnå progression i den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcenteret skal præstere en indsats, der flytter. Alle skal motiveres i forhold til eget potentiale. Det betyder, at alle skal udfordres på personlig, faglig og geografisk mobilitet. Jobcenteret skal have fokus på den virksomhedsrettede indsats for at understøtte inklusion, oplæring og afklaring i forhold til job og uddannelse. 3.1 Ledige hurtigt tilbage i job Indsatsen, i forhold til at sikre at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for, vil have et kortsigtet og et langsigtet perspektiv, som afspejles i en differentieret indsats. 18

19 Jobcenter Syddjurs vil arbejde for, at stigningen i arbejdskraftreserven begrænses ved, at de ledige, der har de kompetencer, der efterspørges, kommer hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. De ledige, der ikke har de efterspurgte kompetencer, herunder de ufaglærte, motiveres og afklares for uddannelse/omskoling. Grundet de strukturændringer, der har vist sig i forlængelse af krisen, vil jobcenteret i et langsigtet perspektiv vejlede de, der har evner og motivation for uddannelse, mod mangelområderne. Jobcenteret vil også arbejde med differentiering af indsatsen i forhold til alder, således at unge under 30 år gives særligt tilbud om uddannelsesvejledning. Initiativer i forhold til at begrænse arbejdskraftreserven Jobcenteret vil lave en tidlig og differentieret indsats overfor nyledige. o de borgere, som har de kompetencer, der efterspørges, gives et tilbud om jobsøgning og opkvalificering af kortere varighed rettet mod job. Indsatsen rettes mod at udfordre den lediges geografiske mobilitet. o de borgere, der ikke har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, gives tilbud om afklaring og faglig opkvalificering. Indsatsen rettes mod at udfordre den lediges faglige mobilitet. o ikke forsikrede unge under 30 år gives aktiveringstilbud indenfor 2 uger. o ledige (forsikrede og ikke forsikrede) med risiko for langtidsledighed gives fremrykket aktiveringstilbud. o Øvrige ledige gives tilbud efter minimumsrettigheder. Jobcenteret vil lave et intensivt kontaktforløb i forhold til de ledige i arbejdskraftreserven, som er i risiko for langtidsledighed, herunder en intensiv opfølgning på virksomhederne i forbindelse med aftaler om aktivt tilbud. Jobcenteret vil lave en intensivt indsats i forhold til de langtidsledige. o alle gives løbende virksomhedsrettede aktiveringstilbud. o de langtidsledige dagpengemodtagere gives vejledningstilbud, der skal give den enkelte mulighed for at tage hånd om egen situation 19

20 ved eventuelt ophør af retten til dagpenge. Jobcenteret udliciterer i forhold til de centrale udbud. Ledige med lang videregående uddannelse (LVU) udliciteres. Desuden overvejer jobcenteret at udlicitere en afgrænset målgruppe i forhold til serviceudbuddet. Jobcenteret vil have øget fokus på effekt af indsatsen i forhold til de, der er jobklare. Synliggørelse af jobåbninger i et større arbejdskraftområde, altså også uden for Syddjurs kommune. Jobcenteret vil arbejde for, at samarbejdet med nabo-jobcentrene udvides til også at omfatte Århus. Anvendelse af jobrotation i private og offentlige virksomheder som led i den aktive beskæftigelsesindsats, særligt i forhold til gruppen af langtidsledige. LVU-udbuddet Ledige dagpengemodtagere med lang videregående uddannelse. Ledige under 30 år eller over 55 år udliciteres efter 4 måneders ledighed og resten efter 7 måneder. Serviceudbuddet Ledige dagpengemodtagere, der er 55 år eller mere, udliciteres efter 4 måneders ledighed. Hurtigt i gang udbuddet Nyledige dagpengemodtagere, som har været fuldt ledige i op til sammenhængende 12 uger - undtaget unge under 30 år, der ikke har kompetencegivende uddannelse, udliciteres inden 6 uger. Jobcenteret vil arbejde for et udvidet samarbejde med de a-kasser, som har den største andel af ledige i arbejdskraftreserven. Jobcenteret samarbejder med Udviklingsparken og beskæftigelsesregionen om at skabe et godt kendskab til udviklingen i arbejdskraftområdet med henblik på at sikre arbejdsstyrken de efterspurgte kompetencer. 3.2 Modvirke marginalisering på arbejdsmarkedet For at sikre at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for på længere sigt, må der arbejdes for at øge arbejdsstyrken. Jobcenteret vil fortsætte indsatsen i forhold til de langvarige sygedagpengeforløb, men vil fremadrettet have øget fokus på den tidlige indsats i forhold til at bremse tilgangen af sygedagpenge over 26 uger, og der vil blive arbejdet med en optimering af den tidlige indsats. Jobcenteret har indgået servicepartnerskab med to private aktører, ISU og Varda, i forhold til indsats overfor sygedagpengemodtagere. Jobcenteret vil fortsat have fokus på, at flere ikke arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere får en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette kræver 20

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Side 1 Sammenfatning af beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplanen fastsætter mål og strategi for indsatsen i forhold til ministerens fire udmeldte mål

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Oktober 2011 Beskæftigelsesplan 2012-2013 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2013... 4 3. Arbejdsmarkedet i Egedal... 6 4. De vigtigste

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2011 4 Ministerens mål 1: begrænsning af arbejdskraftreserven 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Indholdsfortegnelse Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Stigende efterspørgsel på arbejdskraft og faldende ledighed 5 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6 Gruppen af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014.

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. FTF & LO skal kvittere for en beskæftigelsesplan med mange gode elementer. Faxe bruger en stor del af planen til at drage sammenligninger

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kapitel 1: Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 3 Kapitel 2: De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 5

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere