Nr. 4 November Enkeltfund af Harald Blåtands mønter. Sachsenpfennig fra Terslev. Falsk krone Normalvægtlodder fra Altona

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 November 2009. Enkeltfund af Harald Blåtands mønter. Sachsenpfennig fra Terslev. Falsk krone 1672. Normalvægtlodder fra Altona"

Transkript

1 Nr. 4 November 2009 Enkeltfund af Harald Blåtands mønter Sachsenpfennig fra Terslev Falsk krone 1672 Normalvægtlodder fra Altona Den kongelige Mønt- og Medaillesamlings årsberetning 2008 Karolingermønter på Ærø Svenske bogsamlere Ivann Bruun Thomas Lautz Medalje i anledning af genopførelsen af Møntmestergården i Den gamle By (formindsket gengivelse). Se side 164

2 M ø n T E R S E d L E R M E d a I L L E R O R d n E R det helt rigtige sted for dig, der vil grundlægge, udbygge eller afhænde samlingen! Indlevering søges til kommende auktioner. Kontakt os for en uforpligtende vurdering. THOMAS HØILAND AUKTIONER a /s Frimærker og Mønter København Lygten Kbh. nv Tlf Århus Muslingevej Egå Tlf

3 Hvorfor er der så få enkeltfund af Harald Blåtands mønter? Nogle betragtninger om møntfunds repræsen tativitet Af Jens Christian Moesgaard Jelling ved Vejle i Jylland var som bekendt hovedstad for Det danske Rige under kongerne Gorm den Gamle (senest 936-cirka 958) og Harald Blåtand (cirka 958-senest 987). Som allerede omtalt her i bladet tidligere i år (nr. 2, side 43-46), foretager Nationalmuseet, takket være en generøs donation fra Bikubenfonden, i årene en satsning på forskning i og formidling af de kongelige monumenter i Jelling og deres historiske, politiske og kulturelle kontekst. I den forbindelse arbejder jeg, som nævnt her i bladet, i år med Harald Blåtands møntvæsen den gruppe mønter, som Brita Malmer i sit banebrydende værk Nordiska mynt före år 1000 kaldte for korstyper (Malmer 1966), og som også kaldes Jellingemønter. Når man kigger på skattefundene med disse mønter, falder det straks i øjnene, at de alle er gamle fund, gjort i 1800-tallet eller første halvdel af 1900-tallet. Hvis vi nøjes med at se på fund fra Danmark og Skåneland nedlagt i Haralds egen tid det er nemlig i disse fund, at korstypen optræder i større antal drejer det sig om følgende skatte: Siem 1842 (Malmer fund 25), Grønnerup 1842 (Malmer 22), Harndrup 1850 (Malmer 29), Sorø-egnen 1852 (Malmer 37), Bødstrup 1855 (Malmer 28), Södra Sandby 1882 (Malmer 61), Grågård 1887 (Malmer 21), Pilhus 1939 (Malmer 24), Baldringe 1944 (Malmer 45). Denne fordeling svarer fint til den kronologiske udvikling i fund af skatte fra middelalderen ca ca i Danmark (Grinder-Hansen 1992, s. 33). Keld Grinder-Hansen forklarer de mange fund fra 1800-tallet som et resultat af landbrugets mere intensive udnyttelse af jorden i denne periode. Faldet i 1900-tallet skyldes landbrugets mekanisering man ser lettere et par mønter glimte i jorden, når man går bag den hestetrukne plov, end når man sidder højt oppe på en traktor. Det er imidlertid meget påfaldende, at der ikke er nogle fund fra det sidste halve århundrede og det til trods for, at brugen af metaldetektoren som redskab til at finde oldsager har medført en mangedobling af fundene i Danmark siden 1970 erne (Horsnæs 2008; Bican 2009). For eksempel kendte Georg Galster 48 vikingetidige skattefund på Bornholm med i alt 5483 mønter (Galster 1980). I dag, blot 30 år senere, er der kommet 22 nye til med tilsammen over 7000 mønter (inf. Finn Ole Nielsen, Bornholms Museum, status 2007)! Men trods dette er der altså ikke dukket mange nye skattefund med Harald Blåtands kors-mønter op der er kun enkelte spredte eksemplarer i et par fund nedlagt efter Haralds regeringstid. Som eksempel kan nævnes to stykker blandt de flere hundrede mønter i den store Skovvang-skat fra Bornholm, nedlagt efter 1017 (Heijne 2004, fund 5.86). Endnu mere grelt bliver billedet, når man ser på enkeltfund (inklusiv bopladsfund). Malmer kendte i 1966 kun ét enkeltfund fra det nuværende Danmark. Det stammer, passende nok, fra ringborgen Trelleborg, hvis opførelse i starten af 980 erne netop tilskrives Harald. Mønten blev fundet under udgravning i (Nørlund 1948, s. 143 og pl. LIV,2; Malmer fund 41). Da Kirsten Ben- 135

4 dixen i 1988 udgav en opdatering af Malmers fundlister, kunne hun kun tilføje et enkelt nyt enkeltfund af en kors-mønt. Den stammede fra de store udgravninger omkring landsbyen Vorbasse i Sydjylland, ikke langt fra Jelling (Bendixen 1988, nr. 18). Jeg har ikke gennemført nogen systematisk gennemgang af vore fundlister siden 1988, men i mit daglige arbejde på Den kongelige Mønt- og Medaillesamling med bestemmelse af Danefæ-mønter mindes jeg ikke at have set en eneste enkeltfunden kors-mønt siden min ansættelse i Selv om der måske har været en enkelt eller to siden Bendixens publikation i 1988, er det i alt fald ikke noget, der kommer i store mængder. Dette faktum er faktisk ret så bemærkelsesværdigt, for i samme periode er antallet af enkeltfund generelt set eksploderet, takket være de mange erfarne metaldetektorbrugeres anstrengelser rundt om i Danmark. For eksempel var antallet af enkeltfundne karolingiske mønter i Danmark (nuværende grænser) blot 7, da Bendixen udgav sin liste i 1988 (Galster 1951; Bendixen 1988). Da jeg udgav en status i 2006 var det 28 (Moesgaard 2006b). I dag er det 43! 1 Og for andre mønttyper kan man fremføre lignende tal (se Moesgaard 1999). Det bliver endnu mere påfaldende, når man konstaterer, at begge de kendte enkeltfund fra Trelleborg og Vorbasse stammer fra arkæologiske udgravninger. De er netop ikke, som ellers langt de fleste fund i Danmark, gjort af privatpersoner ved hjælp af en metaldetektor. Hvordan kan det nu være? Her kan det være på sin plads at se lidt nærmere på andre mønttypers optræden blandt fundene. Faktisk er der en anden gruppe mønter, der glimrer ved sit fravær blandt detektorfundene, skønt den yderst hyppigt optræder i udgravninger, især i kirkegulvene landet over. Det er de senmiddelalderlige hulpenninge fra 1300/1400-tallet. De har det til fælles med kors-mønterne fra 900-tallet, at de er meget tynde og ikke vejer ret meget (0,20-0,35 g for kors-mønterne ). Måske er det her, forklaringen skal findes: Keld Grinder-Hansen har foreslået, at hulpenningene måske indeholder så lidt metal, at de ikke giver udslag på metaldetektoren (Grinder-Hansen 1998). Derimod fanges de i arkæologens sold (når tiden og udgravningsbudgettet eller tilstedeværelsen af frivillige medhjælpere ellers tillader den slags fine udgravningsmetoder ). Denne hypotese kan underbygges ved at drage en parallel til de berømte guldgubber fra Sorte Muld på Bornholm. Disse små tynde guldfoliefigurer fra jernalderen er for lette og tynde til at give signal på metaldetektoren, men dukker op i stort tal ved vandsoldning af jorden fra udgravninger (Adamsen med flere 2008, s. 19, 43, 180). En lignende forklaring forekommer sandsynlig for kors-mønternes vedkommende. De er som sagt lette. Man kan desuden fremføre endnu et argument for denne forklarings rigtighed. Kors-mønterne er nemlig som sagt meget tynde. De knækker derfor ofte til mindre fragmenter i jorden, der vil være endnu sværere for metaldetektoren at fange. I forbindelse med mit projekt om Haralds udmøntninger har vi takket være Bikubenfondens donation kunnet ansætte Gitte Tarnow Ingvardson til, blandt andet, at undersøge fragmenteringsgraden af mønterne i skattefundene. Gitte ser på brudfladerne for at bedømme, om de ser nye og friske eller gamle og slidte ud (se også Screen 2006). Her viser det sig, at fragmenteringen af kors-mønterne ofte er recent det vil sige, at mønterne ikke var blevet fragmenterede af vikingerne, men derimod i jorden siden skattens nedgravning eller i forbindelse med fundets optagning. Vi har sågar eksempler på, at disse tynde mønter først er gået i stykker, efter de var kommet ind på Nationalmuseet! Det kan man eksempelvis se ved at sammenligne fotos taget af mønterne fra Pilhus-skatten, da den blev fundet i 1939, med mønterne som de er i dag. 23 kors-mønter blev dengang fotograferet. Af dem er 16 i dag i samme stand som dengang, mens 6 har mistet helt små stykker og 1 har mistet et større stykke. For nogle eksemplarer mangler der et lille stykke. 136

5 Fig. 1. Pilhus-skatten. Nationalmuseet 137

6 Langt hovedparten af detektorfundene i Danmark stammer fra pløjede marker, hvor landbrugets redskaber har vendt og omrodet jorden adskillige gange. Her kan man forestille sig, at kors-mønterne er endnu mere udsat for at knække end i de dybere urørte arkæologiske lag eller når de er samlet i skattefundene. Det er således sikkert ikke den letteste fundgruppe at finde med metaldetektor. Denne forklaring kan muligvis også bruges til at forklare den relative sjældenhed blandt detektorfundene af de såkaldte Hedebyhalvbrakteater fra 900-tallet (Malmers KG 7-9). Der er ganske vist lidt flere enkeltfund af dem i forhold til korsmønterne (fundlister i Malmer 1966 og Bendixen 1988, samt min erfaring ved Danefæbehandling siden 1997), men mange er de ikke. Disse mønter er også tynde og forholdsvis lette (0,15-0,65 g) og knækker let til mindre fragmenter. Man tolker ofte enkeltfundne mønter som tab fra daglig handel og vandel (se Moes gaard 2006a). Mange enkeltfund af en bestemt mønttype betyder altså, at den har været brugt i aktivt møntomløb. I modsætning hertil har mønter, der kun eller hovedsagligt optræder i skattefund, lidt forenklet sagt mest været benyttet til passiv kapitalophobning. Man skal imidlertid passe på med uden videre at tolke fraværet af Haralds kors-mønter og andre små tynde mønter blandt enkeltfundene som et bevis på, at de ikke var i almindeligt aktivt omløb, men kun blev brugt som passiv kapital oplagret i skattefundene. Det kan selvfølgelig godt være tilfældet, men en mere sandsynlig forklaring er efter min mening de ovenfor opridsede tekniske forhold, der gør, at de må være underrepræsenterede i fundmaterialet i forhold til den rolle, de reelt spillede i datiden. Enkeltfundne mønter udgør et fantastisk kildemateriale til studiet af forne tiders møntbrug, men de udgør desværre ikke et 100 % repræsentativt udsnit af fortidens cirkulerende møntmasse. Man skal altid have de mulige faldgruber i baghovedet, når man benytter dette materiale. Christian Adamsen, Ulla Lund Hansen, Finn Ole Nielsen, Margrethe Watt (udg.), Sorte Muld, Rønne Kirsten Bendixen, Nyere danske fund af merovingiske, karolingiske og ældre danske mønter, Commentationes numismaticae 1988, Festgabe für Gert und Vera Hatz, Hamborg 1988, s Josefine Franck Bican, Et rundt jubilæum på Møntsamlingen, NNUM 2009, s Georg Galster, Karolingiske mønter fundne i Danmark, NNÅ 1951, s Georg Galster, Vikingetids møntfund fra Bornholm, NNÅ (1980), s Keld Grinder-Hansen, Fundtyper og sammensætningen af skattefund, Danmarks Middelalderlige Skattefund, bd. 1,København 1992, s Keld Grinder-Hansen, Dansk møntcirkulation i anden halvdel af 1300-tallet nogle metodiske bemærkninger, Ord med mening. Festskrift til Jørgen Steen Jensen, København 1998, s Cecilia von Heijne, Särpräglat. Vikingatida och tidigmedeltida myntfynd från Danmark, Skåne, Blekinge och Halland (ca ), Stockholm 2004 Helle Horsnæs, Roman coins and their context in Denmark, Roman coins outside the Empire, Proceedings of the Workshop, Nieborów, Poland, 3-6 September 2005, Wetteren 2008, s Brita Malmer, Nordiska mynt före år 1000, Lund 1966 Jens Christian Moesgaard, Enkeltfundne mønter fra vikingetiden. Foreløbige betragtninger Attende tværfaglige vikingesymposium, Højbjerg 1999, s Jens Christian Moesgaard, Single finds as evidence for coin circulation in the Middle Ages status and perspectives, NNÅ (2006 (a)), s Jens Christian Moesgaard, Monnaies carolingiennes au Danemark : le résultat de missions diplomatiques et chrétiennes sous Charlemagne et Louis le Pieux?, Association française d archéologie mérovin- 138

7 gienne, bulletin de liaison 30, 2006(b), s Poul Nørlund, Trelleborg, København Elina Screen, Om at forstå knækkede mønter. Knækkede angel-saksiske mønter i fund fra Norge, NNUM 2006, s Der er desuden 6 karolingiske mønter fra skattefund og 4 fra ukendte fundomstændigheder. De fleste af disse er fundne før Fig. 1. Korsmønt, fundet på Trelleborg. 1,5:1 Fig. 2. Korsmønt fundet på udgravningen i Vorbasse. Var itu, da den blev fundet. Cirka 1,5:1. Foto Maria Svendsen, Nationalmuseet. Fig. 3. Korsmønt fra Pilhus-skatten, fotograferet i ,5:1. Fig. 4. Samme mønt 2009 med mindre kantskade. 1,5:1. Foto: Maria Svendsen, Nationalmuseet. Fig. 5. Korsmønt fra Pilhus-skatten, fotograferet i ,5:1. Fig. 6. Samme mønt 2009 med kraftig skade. Stykket er bevaret, men ikke med på foto.1,5:1. Foto Maria Svendsen, Nationalmuseet 139

8 Nyt om gamle Sachsenpfennige Af Jens Christian Moesgaard Intet bliver væk på et museum! Men det sker, at ting bliver forlagt. Dislokeret ynder vi at kalde det. Et eksempel herpå blev omtalt her i bladet i februar-nummeret Det drejer sig om et møntfragment fra det store sjællandske Terslev-fund, nedlagt efter 940. I fundpublikationen beskriver Peter Hauberg det på følgende måde: Grovt Præg som de saakaldte Wendenpfennige. 10. Aarh. Fragm. 2 I Møntsamlingens Fundprotokol står der: Efterligning af Christiana-religio-Typen.Lign. Wendenpf. 10. Aarh. Fragment 3. Man regner med, at Wendenpfennige, eller som de også kaldes, Sachsenpfennige, blev præget i Magdeburg eller omegn (fig. 1). Så Haubergs beskrivelse vakte naturligt nok Christoph Kilgers opmærksomhed under udarbejdelsen i slutningen af 1990 erne af hans afhandling om monetariseringen i det saksisk-slaviske grænseland ca Han måtte imidlertid slå sig til tåls med, at den trods intensiv efterforskning på møntsamlingen i København ikke kunne genfindes 4. Og således var situationen stadigt, da emnet på ny behandledes i dette blad i februar For nyligt skulle jeg imidlertid i helt anden sammenhæng undersøge noget i samlingen af tyske vikingetidsmønter. Stor var min overraskelse, da jeg pludselig stod ansigt til ansigt med det bortkomne Sachsenpfennigfragment fra Terslev. Den kongelige Mønt- og Medaillesamlings hovedsamling er opbygget som en systematisk samling, der i princippet skal dække alle mønter fra alle steder til alle tider. De er lagt op efter et system, der hedder Landenes følge. For de tyske vikingetidsmønter indebærer det, at mønterne er inddelt efter møntsteder efter geografisk orden. For visse serier, såsom netop Sachsenpfennige, kan møntstedet ikke bestemmes helt præcist, men dog indenfor en bredere region. De ligger så samlet i ordningen på den plads, hvor de geografisk omtrentligt hører hjemme. For nogle serier er det ikke muligt at tilskrive dem en geografisk region. Nogle få af dem bærer kejsernavn, og de ligger for sig selv i kejserorden. Det var netop her, under kejser Otto I, at det dislokerede fragment var blevet indordnet. Det var ikke særligt logisk, da indskriften jo ikke giver mening, og man faktisk ikke kunne læse noget kejsernavn på dem. Det er nok derfor, at fragmentet ikke havde ladet sig genfinde i sin tid. Nu er den imidlertid lokaliseret og er blevet overført til serien af Sachsenpfennige, hvor den mere logisk hører hjemme. Det er et ganske lille fragment, hvor man på den ene side ser en kors-arm og på den anden toppen af templets tag. Denne type er, som angivet af Hauberg i ovenstående citat, en efterligning af Christiana Religio-typen med kors med kugler i vinklerne på den ene side og tempel på den anden. Den blev præget af flere af de karolingiske herskere. Mest almindelig er Ludvig den Frommes type, præget Den del af indskriften, der er bevaret på fragmentet fra Terslev, består af en række I er (fig. 2). Det svarer fint til Sachsenpfennigenes mange I er afbrudt af enkelte O er (fig. 1). Fragmentet vejer 0,19 g. Sammen med stykket fra Grisebjerggård-skatten, nedlagt efter 942/943, som blev fremlagt her i bladet i februar 2008 (fig. 3), dokumenterer dette fragment den tidligste fase af udmøntningen af Sachsenpfennige i 940 erne. Sammen med fragmentet lå i samlingen et andet fragment, der også stammer fra Terslev-fundet 5. Det er ligeledes en efterligning af Christiana Religio-typen (fig. 4). Der anes et OC på tempelsiden og et forvandsket MIP på korssiden, hvilket kan være reminiscenser af Ludvigs +HLVDOVVICVS IMP. Dette fragment vejer 0,63 g. Mon der er tale om en overgangstype mellem den oprindelige Chri- 140

9 Fig. 2. Fragment af Sachsenpfennig fra Terslevskatten. 2:1 Fig. 3. Fragment af Sachsenpfennig fra Grisebjerggårdsskatten. 2:1 Fig. 1. Sachsenpfennig. 2:1 Fig. 4. Fragment fra Terslevskatten. 2:1 stiana Religio-type og Sachsenpfennigene? Stilmæssigt minder de to fragmenter i alt fald en del om hinanden. Tanken er besnærende, men det lader sig ikke sige med sikkerhed, da vi desværre mangler holdepunkter for en bestemmelse af prægestedet for dette andet fragment. Det sidste ord om Sachsen-pfennigens oprindelse er næppe sagt! 1 Christoph Kilger og Jens Christian Moesgaard, Sachsenpfennig i Grisebjerggårdfyndet (tpq 942/3) En ny pusselbit i den tyska mynthistorien, NNUM 2008, s Peter Hauberg og Johannes Østrup, Terslev- Fundets Mønter, Årbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1914, s , se s. 65, nr Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, Fundprotokollen nr Christoph Kilger, Pfennigmärkte und Währungslandschaften, Stockholm 2000, s Hauberg og Østrup, nr. 35. Fundprotokollen nr

10 DANSKE VIKINGEMØNTER DV 2319 Ribe c Sceatta Wodan-Monster ,- DV 2232 Næst ældste gruppe c Hedeby Hbg (1) ,- DV 774 Halvbrateat c Hedeby Hbg 1. 1 l. ks 3800,- DV 2193 Hardeknud Lund Hbg ,- DV 2297 Hardeknud Lund Hbg 23. OTHENCR ,- DV 2233 Hardeknud Lund Hbg 28. ALFPARD ,- DV 2218 Hardeknud Roskilde Hbg 32. BRVN (1/2 mønt) ,- DV 2162 Hardeknud Viborg Hbg 41. 1/1(+) 5000,- DV 1513 Hardeknud Ørbæk Hbg toning 5200,- DV 1526 Magnus d. Gode Lund Hbg 2. ALPARD 1+/ ,- DV 1528 Magnus d. Gode Lund Hbg 6. OVTHENCAR ,- DV 1471 Magnus d. Gode Slagelse Hbg toning 7500,- DV 1473 Magnus d. Gode Viborg Hbg 35. 1(+) revn 4500,- DV 1531 Magnus d. Gode Hedeby Hbg ,- DV 2175 Stridsperioden Lund Hbg M1. SVERLCD 1+ toning 3500,- DV 2134 Stridsperioden Roskilde Hbg M1. B.MZ12/ ,- DV2194 Svend Estridsen Lund Hbg ,- DV 2214 Svend Estridsen Lund Hbg 8. PULFET ,- DV 2195 Svend Estridsen Lund Hbg 13. 1(+) 3800,- DV 2186 Svend Estridsen Lund Hbg 25. Ansigt + S på rv ,- DV 2273 Svend Estridsen Lund Hbg 28. ALTVARD 1(+) 3800,- DV 2276 Svend Estridsen Roskilde Hbg ,- DV 2223 Svend Estridsen Lund Hbg 45. 1(+) 3600,- DV 1565 Svend Estridsen Viborg Hbg rvn 6000,- DV 2298 Sv. Estrid Viborg Hbg 65. KETIL WIBERGA ,- DV 2320 Svend Estrid Viborg Hbg 65. GRA WIBERGII ,- DV 2210 Harald Hein Lund Hbg 1. THORGOT ,- DV 2290 Harald Hein Lund Hbg 1. SVAFA ,- DV 1419 Harald Hein Viborg Hbg 6. ARNGRIM(1/2 mønt) 6000,- DV 2182 Niels Roskilde Hbg 3. Fuldkantet ,- DV 1577 Erik Emune Lung Hbg 1. ALVVIN l.ks 4500,- MØNTER OG PENGESEDLER KØBES OG SÆLGES Rekvirer prislister over antikke mønter, danske mønter, guldmønter, sedler m.m. Opgiv venligst samleområde da listerne printes ud så de passer til samleområdet. Åben mandag, onsdag, torsdag og fredag kl ,30. Lukket tirsdag og lørdag. HAFNIA COINS Finn Rasmussen Gl. Kongevej 172A DK 1850 Frederiksberg C. Tlf. /fax. *

11 Goda i London Af Franck Abert England, Æthelred II, Long Cross-typen, ca , møntmester Goda i London, fra Skovvangsskatten. Foto: Maria Louise Svendsen, Nationalmuseet. Forstørret gengivelse. Under et praktikophold i juni 2009 på Nationalmuseet i København, organiseret af Jens Christian Moesgaard, fik jeg blandt andet til opgave at bestemme en række engelske mønter af Long Cross-typen, præget cirka , fra den store vikingetidsskat Skovvang på Bornholm. Denne skat blev fundet for nogle år siden med metaldetektor af fritidsarkæologen Sebastian Lund, der straks kontaktede Bornholms Museum, som herefter kunne sikre skatten ved en udgravning 1. Blandt mønterne var et eksemplar med bagsideindskriften +GO/D M O/LVN/DEN. Den lod sig let opløse til Goda møntmester i London. Et rutineopslag i Jonsson og van der Meers liste over engelske møntprægere afslørede, at denne møntmester blandt andet var kendt i London for CRVX-typen (cirka ) og Helmet-typen (cirka ) 2. Men for Long Cross-typen manglede den. Jeg har ikke haft mulighed for at undersøge, om den eventuelt skulle være blevet publiceret siden udgivelsen af Jonssons og van der Meers liste. Jeg har imidlertid alligevel fundet det relevant her at bringe et billede af mønten. Den vejer 1,35 g og er både bøjet og forsynet med pecks 3. 1 Cecilia von Heijne, Särpräglat, Stockholm 2004, fund Kenneth Jonsson og Gay van der Meer, Mints and Moneyers, c , Studies in late Anglo-Saxon Coinage, Stockholm 1990, s Tak til Jens Christian Moesgaard for hjælp og dansk bearbejdning af denne tekst. 143

12 Et fragment af en falsk københavnsk krone 1672 (Aagaard T5) fra Haslund ved Randers Af Sven Aagaard Fra en mark 1 lige syd for kirken i Haslund ved Randers er der til danefæbehandling på Nationalmuseet indleveret en række detektorfund. Foruden blandt andet forskellige fibulatyper, et såkaldt Guds Lam smykke af bronze og et par borgerkrigsmønter indkom et fragment af en mønt (fig. 1). På Den kongelige Mønt- og Medaillesamling er fragmentet i Fundprotokollen (FP 8026) beskrevet som formentlig samtidig efterligning af Chris - tian V, krone, 1671 eller 1672, klippet fragment, jf. Hede 67. Under et 3 dages studieophold på Møntsamlingen, hvor jeg sammen med min kone blandt andet skulle undersøge og aftegne guld- og speciemønter fra Frederik III, blev jeg forevist fragmentet af museumsinspektør Michael Märcher. Fragmentet har en grå overflade og virker afvigende fra en ægte mønt. Endvidere er der tydeligt flere små skålformede fordybninger i overfladen, som vidner om, at der er tale om en samtidig afstøbning af en ægte mønt. Altså ikke nogen egentlig efterligning som anført i Fundprotokollen. Mine stempeltegninger af københavnske kronemønter fra Christian V er endnu ikke publicerede, så jeg var umiddelbart afskåret fra at stempelbestemme fragmentet. Der var dog ingen tvivl om, at det som anført i Fundprotokollen svarer til en københavnsk krone fra 1671 eller I mangel af stempeltegninger fremstillede jeg på stedet ved brug af mikroskoptegnemetoden 2 tegninger i overstørrelse af fragmentets for- og bagside. Ved hjælp af disse tegninger var det muligt ved brug af mit medbragte stereomikroskop at stempelundersøge relevante københavnske kroner i Møntsamlingens Hovedsamling. Her identificeredes hurtigt en krone fra 1672 (hovedsamlingen 1672, nr. 78, Schou 14), som var stempelidentisk med fragmentet. Den eneste afvigelse var, at den fundne krone i Hovedsamlingen har stempelstillingen 360 o hvorimod fragmentet har stempelstillingen 180. Fra var Gotfred Krüger møntmester i København, og han anvendte konsekvent firkantede stempler, som resulterede i stempelstillingerne 90 o, 180 o, 270 o og 360 o 3. Der er således intet ejendommeligt i, at den undersøgte afstøbning har en anden ud af disse 4 mulige stempelstillinger. Fragmentet vejer 3,11 gram. Men hvad havde mønten oprindeligt vejet, og hvad var den lavet af? Det første spørgsmål kunne nemt besvares ved at aftegne omridset af den stempelidentiske krone i Hovedsamlingen i samme størrelsesforhold som fragmenttegningen (diameter 12,5 cm) og derpå veje udklip af de to tegninger på en elektronvægt (måleområde 2 decimaler). Udklippet af fragmentet vejede 0,18 gram mod 0,94 gram for udklippet af en hel mønt, hvilket giver en skønnet vægt for den oprindelige mønt på 3,11 gram x 0,94/0,18 = 16,2 gram eller kun godt 70 % af en ægte krones krævede gennemsnitsvægt på 22,272 gram. Denne relative vejemetode foregiver ikke at have en stor præcision, men den efterlader dog ingen tvivl om, at den oprindelige, komplette afstøbning har været så undervægtig, at det har været forbundet med betydelig risiko at forsøge at bruge den til betaling. Det andet spørgsmål krævede en massefyldebestemmelse, som kan foretages ved placere emnet i en ophængt trådkurv af tynd ståltråd, som fra et fast punkt nedsænkes i et glas vand placeret på en elektronvægt. Den benyttede massefyldebestemmelse bygger i praksis på, at fragmentet ved nedsænkning i vand udsættes for en opdrift, der kompen- 144

13 Fig. 1. Fragment tegnet ved mikroskoptegnemetoden og foto. Fig.2. Krone 1672, Aagaard T5, stempelkombination 71-7/72-1. seres ved et modsatrettet tryk, der svarer til vægten af fragmentets volumen i vand. Da massefylden af vand er 1 gram/cm 3 har man umiddelbart rumfanget af det nedsænkede objekt. Ved hjælp af en noget interimistisk måleopstilling, lykkedes det at bestemme rumfanget af fragmentet til 0,375 cm 3. Massefylden af fragmentet beregnes derved til 3,11/0,375 gram/cm 3 = 8,29 gram/cm 3 eller lidt under kobbers massefylde på 8,93 gram/ cm 3. Et rimeligt bud på metalsammensætningen kunne være bronze, som er en legering af kobber og tin (tins massefylde er 7,30 gram/ cm 3 ). Antages det, at der ikke indgår andre metaller i fragmentet, kan kobberprocenten tilnærmelsesvis beregnes til ca. 60 % ud fra udtrykket: 8,93 x a x (1-a) = 8,29, hvor a er kobberprocenten. Vel hjemme igen kunne jeg finbestemme fragmentet til stempelkombinationen 71-7/72-1, som kendes for københavnske kroner slået i starten af 1672 (fig. 2) 4. Man bemærker, at bagsidestemplet 72-1 har et udfyldt N i DAN- SKE ligesom på fragmentet. Konklusionen er således, at fragmentet stammer fra en ulovlig bronzeafstøbning af en københavnsk krone 1672, Aagaard T5, som efter al sandsynlighed er blevet opdaget på grund af sin markante undervægt. Efterfølgende er afstøbningen blevet hugget i stykker for at eliminere den fra omsætningen. Hvor destruktionen er sket og af hvem, kan man kun gisne om, ligesom vi savner forklaring på, hvordan og ad hvilke veje fragmentet er havnet på en mark ved Haslund. 1 Stednummer sb. 31. Se dk. 2 Aagaard 1994, Anvendelsen af mikroskoptegnemetoden til stempelundersøgelser, NNUM 1994, nr. 7, s Aagaard 2004, Frederik III, kronemønt, København, , Dansk Numismatisk forening 2004, s og s. 35 inkl. tabel. 4 Aagaard 1998, Beskrivelse af Christian V s københavnske kronemønt , Numismatisk Rapport 56, nr. 2, juni 1998, s. 65 og s

14 Normalvægtlodder fra Mønten i Altona Af Henning Homann 1 I Altonaer Museums byhistoriske afdeling kunne man tidligere blandt andet se to møntvægtlodder, der benævnes Passagervægtlodder! Der menes passérvægtlodder, det vil sige vægtlodder med den lavest tilladte vægt for mønter i omløbet. De nævnte lodder er dog normalvægtlodder med vægt som nyprægede mønter. Vægtlodderne er af messing og præget som ½ speciedaler 1769 (Hede 9A) og 1 speciedaler 1776 (Hede 11C). 2 De har som håndtag en knop på midten. På et inventarkort fra 1934 med fortegnelse over ni møntvægtlodder findes følgende korte beskrivelse af de to vægtlodder (i oversættelse) 3 : Møntvægtlodder / Møntvægtlodder til speciedalere i dalerform, af messing/ 1) Speciedaler 1776, med knop og omskrift: Gloria examore patrial [sic]. På bagsiden spejlmonogram C7 og D.G. DAN.NORW. GOTH.REX. / [...] / 4) ½ Sp.- daler, Med knop. Omskrift: D. G. NOR. GOT/REX; Spejlmonogram C7 / [...] / Oprindelse: Overtaget fra museets møntsamling (Møntkatalog nr a, b,). I registranten over museets mønt- og medaljesamling var de indført således (i oversættelse): 88 som nr. 67 Messing / Vægtlod til danske speciedalere fra 1776, med knop indsat i midten. 40 mm. / Forside: Sammenslynget C7 derover krone. / D. G. DAN. NOR. VAND. GOTH. REX / Bagside: Danmarks, Norges og Sveriges våben i ovalt skjold omgivet af to laurbærgrene uden krone. / GLORIA EX AMORE PATRIÆ under 17 C. H L 76 / Møntmester Caspar Heinrich Lyng i Altona L. s / L. -. C. Glückst. -. / (smgl. L. 123) og 89 som nr. 67 Messing / Vægtlod som den halve danske speciedaler fra 1769, med knop indsat i midten. 36 mm. / Type som nr. 88, dog uden møntmesternavn, i stedet bånd af laurbærgren. 4 / Forside: GOT i stedet for GOTH, ved siden af C7: ½ - Sp. / L. - C. Glückst Det fremgår således, at de to lodder i 1934 blev overført til og nyregistreret i museets afdeling for mål og vægt. I 2007 opdagede man ved nybearbejdning af museets møntsamling underdelen af en kasse til en møntvægt. Underdelen indeholdt en vægt, men ingen lodder, der var kun to tomme runde huller. De to nævnte møntvægtlodder passer præcist i de to huller i kassen. På undersiden af kassen er der en gammel etiket med inventarnummeret 603. I museets erhvervelsesbog står der ved år 1898, nr. 603: Normal-Münzgewichte der Altonaer Münze, Herkunft [=herkomst]: Stadt-Kasse [i Altona]. Den kongelige danske Mønt i Altona var i drift Møntens hovedbygning blev ødelagt under 2. Verdenskrig. 6 Et gavlrelief derfra findes i dag på ydermuren af Altonaer Museum (fig. 1-2). Så vidt historien om den igen (næsten) fuldstændige møntvægt, der i det følgende skal beskrives nærmere. 1) Kassen (fig. 3) Den er af ubejdset rødbøg, måler 16,7 x 9,5 x 1,8 cm og virker ikke synderligt professionelt fremstillet. Sidstnævnte indikerer muligvis, at den er unik. Kassens fire rum fremgår af fig. 3. Det tomme rum til venstre er til udligningslodder (fig. 4), låget dertil er ikke bevaret. På bagsiden af kassen er der to øskner til at fastgøre kassens låg med, ligesom der er endnu en øsken nederst lidt til venstre for spidsen af rummet til vægten. 2) Vægten Dens udformning svarer til de møntvægte, 146

Nr. 2 Maj 2009. Harald Blåtands mønter. Privat udmøntning af speciedalere under Frederik II og Christian IV. Peter Uldalls rejse 1788

Nr. 2 Maj 2009. Harald Blåtands mønter. Privat udmøntning af speciedalere under Frederik II og Christian IV. Peter Uldalls rejse 1788 Nr. 2 Maj 2009 Harald Blåtands mønter Privat udmøntning af speciedalere under Frederik II og Christian IV Peter Uldalls rejse 1788 Møntfund i Hedeby Digital stempeltegning Bøger om norsk mønthistorie Silvia

Læs mere

Michael Kræmmer Højmiddelalderens jordmål og betalingsmål. Ph.d. afhandling Antaget efter forsvar på Århus Universitet 20. februar 2015.

Michael Kræmmer Højmiddelalderens jordmål og betalingsmål. Ph.d. afhandling Antaget efter forsvar på Århus Universitet 20. februar 2015. Michael Kræmmer Højmiddelalderens jordmål og betalingsmål Ph.d. afhandling Antaget efter forsvar på Århus Universitet 20. februar 2015. Højmiddelalderens jordmål og betalingsmål INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER. Teknisk Årsberetning 2014

ODENSE BYS MUSEER. Teknisk Årsberetning 2014 ODENSE BYS MUSEER Teknisk Årsberetning 2014 TEKNISK ÅRSBERETNING 2014 Indhold 1. Årsberetning... 2 2. Gennemførte projekter... 22 3. Regnskab... 65 4. Nøgletal... 71 4.1 Besøgstal... 71 4.2 Undervisning...

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48 Nr. 3 2009 MAJ 70. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 Ny artikelserie: Om at udstille Side 16 Findes der Grønlandske søndagsbreve? Side 22 Det dyre slik Side 44 Spørgekassen Side 48 M1 Den første trykmaskine Side

Læs mere

Fredag 12.11.10, kl. 16 er der en præsentation. Erland Kolding Nielsen; kl. 16.15 vil formanden for Komitéen

Fredag 12.11.10, kl. 16 er der en præsentation. Erland Kolding Nielsen; kl. 16.15 vil formanden for Komitéen Nyt for Bogvenner årgang 29 nr 1-2 2010 Af indholdet: Årets Bedste Bogarbejde motiveringer, takketaler 4-21 Kommende arrangementer 22 BogForum 2009 24 Design: Martina Axelsson BogForum november 2010 Igen

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Helsagssamleren. En artikelserie i DFT af Erik Hvidberg Hansen og Lars Engelbrecht. Artiklerne 1-13

Helsagssamleren. En artikelserie i DFT af Erik Hvidberg Hansen og Lars Engelbrecht. Artiklerne 1-13 Helsagssamleren En artikelserie i DFT af Erik Hvidberg Hansen og Lars Engelbrecht Artiklerne 1-13 Indhold: Artikel 1: Helsager: Hvad er det, og hvad er det ikke? Artikel 2: De forskellige former for helsager

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid En analyse af forfattere, deres

Læs mere

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 INDLEDNING I de seneste år har vi i museumsverdenen oplevet mange nye konkurrenter og medbejlere til den historiske formidling; vi oplever nye, anderledes

Læs mere

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2012

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2012 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Anden halvårsrapport 2012 Indledning I efteråret 2012 er der fulgt op på de initiativer, der blev sat i værk i årets første halvdel.

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven Carl Nielsen Brevudgaven Carl Nielsen, 1890 Carl Nielsen Brevudgaven Bind 1 1886-1897 Redaktion, indledninger og noter: John Fellow Carl Nielsen Brevudgaven bind 1: 1886-1897 Redaktion, indledninger og

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ISSN 0300-3655 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 96. ÅRGANG. 16. RÆKKE. 4. BINDS ANDET HALVBIND UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1976 INDHOLD A fedelingsbibliotekar Sven Houmøller:

Læs mere

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Forord... 3 Indsamling, undersøgelse og forskning... 3 Forhandlinger med Nationalmuseet om ny samarbejdsaftale... 4 Arkæologiske undersøgelser på

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012 bulletin # 87 /2012 Nordisk Konservator Forbund Danmark Referat NKF- dk generalforsamling 2012 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regisse kilde ved Frørup

Regisse kilde ved Frørup Regisse kilde ved Frørup - Om kombinationen af skriftlige, arkæologiske og hellige kilder afmogens Bo Henriksen Indledning I Danmark er der registreret over 750 helligkilder, og afdisse ligger 45 på Fyn'.

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere

Tyske medaljer 1935 1945

Tyske medaljer 1935 1945 Jeg samler på Tyske medaljer 1935 1945 1 Medaljesamleren At samle på medaljer, ordner og dekorationer givet af en stat, land, konge eller præsident, som tak for god tjeneste, heroisme i militæret eller

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 14 3. Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4.

Læs mere

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø?

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Refleksioner over hvorfor og en revurdering af hvordan vi bevarer forhistoriske lokaliteter Mette Kirstine Bjerrum Jensen Kandidatspeciale, april 2003 Forhistorisk

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTER

MUSEUM LOLLAND-FALSTER MUSEUM LOLLAND-FALSTER Årsskrift 2009 Udgivet og trykt af Udarbejdet og trykt af Museum Lolland-Falster www.museumlollandfalster.dk Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Udgiver Museum Lolland-Falster Frisegade

Læs mere

STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 40. årg. nr. 2 APRIL 2014

STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 40. årg. nr. 2 APRIL 2014 STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 40. årg. nr. 2 APRIL 2014 Musholmbugten ved Stibjerg Strand med Storebæltsbroen i baggrunden, som bliver destinationen for sommerturen, se side 8. Foto:

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere