BILAG 1: Referat UU Procesindustri sep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep"

Transkript

1 BILAG 1: Referat UU Procesindustri sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ) 3F-repræsentanter: Per Sørensen (formand) (PS) Claus Eskesen (CE) Poul Erik Faarkrog, NNF (PEF) IF-Sekretariatet: Morten Møldrup (MM) Sussie Justesen (SJ) Afbud fra: Claus R. Olsen (næstformand) John Hansen (JH) REFERAT FRA MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Mandag d. 7. september 2009 kl hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. Sal 1780 København V Mødelokale 2, 5. sal Bilagsliste: Bilag 1: Referat UU Procesindustri Bilag 2: Medlemsliste UU Procesindustri 31. august 2009 Bilag 3: Forretningsorden Bilag 4: AMU Udbudsgodkendelser UU Procesindustri - endeligt resultat Bilag 5: AER-projekt - afsluttende rapport Bilag 6: AER analyse resume Bilag 7: Spørgeramme LUU behovsundersøgelse 2008 Bilag 8: Temahæfte Medicinalindustri AMU 1

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af referat 2. Nyt udvalgsmedlem og udvalgssekretær A. Velkommen til Poul Erik Faarkrog (NNF) og udvalgssekretær Morten Møldrup B. Præsentationsrunde C. Udvalgets forventninger til Morten og ønsker til udvalgets arbejdsform 3. AMU udbudsrunden A. Resultatet af AMU-udbudsrunde 2009 B. Opfølgning af kvalitet og udbudsforpligtelsen evt. koordinationsmøde C. Status på og proces for udvikling af nye FKB er 4. Afrapportering af AER-projektet 5. Afdækning af uddannelsesbehov for AMU-målgruppen 6. Gaver til svendeprøven 7. Meddelelser A. Formandskabet B. Udvalgets medlemmer C. Sekretariatet 8. Aktiviteter 9. Mødeplanlægning 10. Eventuelt DAGSORDEN 1. Indledning EGNE NOTATER 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af referat Referat af møde den 11. februar 2009 er vedhæftet som (bilag 1) 2. Nyt udvalgsmedlem A. Godkendelse af dagsorden Dagordenen blev godkendt uden bemærkninger. B. Godkendelse af referat Referat fra mødet d. 11. februar 2009 blev godkendt uden bemærkninger. 2. Nyt udvalgsmedlem og ny udvalgssekretær A. Velkommen til Poul Erik Faarkrog (NNF) og udvalgssekretær Morten Møldrup (bilag 2) A. Velkommen til nyt udvalgsmedlem Poul Erik Faarkrog (NNF) og udvalgssekretær Morten Møldrup (bilag 2) Formanden bød de nye medlemmer velkommen. 2

3 DAGSORDEN B. Præsentationsrunde EGNE NOTATER B. Præsentationsrunde Poul Erik Faarkrog (PEF): forbundssekretær i Fødevareforbundet NNF. PEF har tidligere arbejdet på tre forskellige mejerier, hvor han har virket som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant. Afdelingsformand i Hobro i en periode. Siden 2003 arbejdet i forbundshuset, hvor han er en af i alt fire valgte forbundssekretærer. Forhandler overenskomst inden for områderne på margarine, mejeri mv. Medlem af en række forskellige uddannelsesudvalg herunder Fællesudvalg for mejeriområdets uddannelsesudvalg. Marianne Viskum-Olesen (MVO): HR manager i Leo Pharma. Leo Pharma er pt. i gang med at udvide og får i den sammenhæng brug for nye kompetencer, dog ikke overblik over hvilke kompetencer endnu. Medicinalvirksomheder er privilegerede ift. mange andre brancher. Meget arbejde placeres udenfor Danmark - derfor ekstra vigtigt at løfte medarbejdere kompetencemæssigt, så en del af arbejdet kan blive i Danmark. Per Sørensen (PS): Forhandlingssekretær i 3F/Industrigruppen. Formand for Brancheudvalg Procesindustrien under 3F. PS har mange internationale opgaver, og er ansvarlig for etablering af Europæiske samarbejdsudvalg inden for industriområdet. Christine Bernt Henriksen (CBH): Uddannelseskonsulent i DI. Næstformand for Industriens fællesudvalg og medlem af en række udvalg. Sekretær for Uddannelsespolitisk udvalg for Procesindustrien under DI. Claus Eskesen: Uddannelseskonsulent i 3F/Industrigruppen, og arbejder både med erhvervsuddannelsesområdet (EUD), og efteruddannelsesområdet inden for industriens områder. Sidder som repræsentant i samtlige udviklingsudvalg under Industriens Fællesudvalg (IF). David Jensen: produktionsmester og uddannelsesansvarlig for operatører og rekruttering af lærlinge i Cheminova. C. Udvalgets forventninger og ønsker til Morten og udvalgets arbejdsform (bilag 3) C. Udvalgets forventninger og ønsker til Morten og udvalgets arbejdsform (bilag 3) Udvalgets ønsker til uddannelseskonsulenten: 1) Samarbejde og kontinuerlig kontakt med LUU erne, herunder særligt EUD-skolerne, skal 3

4 DAGSORDEN EGNE NOTATER have høj prioritet. Uddannelsesbehov kan ikke afdækkes centralt. 2) Procesindustrien er karakteriseret ved mange mindre del-brancher. Derfor vigtigt med fokus på, om der er del-rancher, som overses. Et højt analyseberedskab er fortsat vigtigt. 3) Inddragelse af udvalget i udviklingsarbejde ift. eksempelvis udvikling af nye FKB er udvalget vil gerne høres og deltage i udviklingen, så vi får brugt kræfterne her i udvalget bedst muligt Mødeplacering: 1) Gerne placere UU-møder hos virksomheder, men ikke krav om at det altid skal foregå på virksomhederne. Der skal være tid til at gå i dialog med virksomhederne og se deres produktion. Det er en berigende vekselvirkning. 2) Gerne møde-afholdelse på vidensinstitutioner f.eks. maskinmesterskole. 3) Gerne møde hos de ny-godkendte skoler koordineret med LUU, så der bliver mulighed for en dialog med LUU erne hvad har de brug for af støtte fra os? Generelt: Arbejdsformen justeres løbende, og udvalget udtrykte høj tilfredshed med MM s start som udvalgssekretær. 3. AMU udbudsrunden MM udarbejder en aktivitetsliste for udvalgets igangværende opgaver samt bruttoliste over kommende opgaver. 3. AMU udbudsrunden A. Resultatet af AMU-udbudsrunde 2009 AMU-udbudsrunden blev fra sekretariatets side afsluttet d , hvor der blev afholdt bilateralt møde med Undervisningsministeriet (UVM). Her blev IF s endelige indstilling til udbydere samt geografisk placering angivet. UVM har d. 20. august sendt meddelelse om godkendelser af kommende AMU-udbydere (bilag 4) Der gives på mødet en kort gennemgang af resultatet. De udbydere som IF indstillede til godkendelse for hver af de 4 FKB er, er godkendt. Med hensyn til regionsgodkendelser er der en række forskelle mellem IFs indstilling og det endelige resultat. Dog er ingen skoler godkendt til færre regioner end IFs indstilling. A. Resultatet af AMU-udbudsrunde 2009 UVM havde overset, at der bruges udstyr i undervisningen i deres indstilling ift. bl.a. emballage-kurser (køres kun på AMU Syd) og cement-kurser (køres kun på AMU Nordjylland). Resultatet blev tilfredsstillende og udvalget udtrykker, at kun ganske få virksomheder får langt til uddannelse. Næste skridt er udvikling af de nye FKB er ved ekstern konsulent Svend Jensen/ERA. 4

5 DAGSORDEN EGNE NOTATER Udvalget bedes med eventuelle bemærkninger til viderebehandling i Industriens Fællesudvalg - tage resultatet til efterretning. Udvalget tager resultatet til efterretning. B. Opfølgning af kvalitet og udbudsforpligtelsen I forbindelse med udbudsgodkendelse skal udbyderne leve op til nogle fastlagte forpligtelser for bl.a. at sikre høj kvalitet, markedsføring og gennemførelse af de godkendte arbejdsmarkedsuddannelser. I forhold til region Syddanmark indstiller formandskabet, at Morten Møldrup på vegne af UU Procesindustri kontakter de skoler, som har opnået udbudsgodkendelse inden for FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien i region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland med henblik på, at de fire implicerede skoler i fællesskab udarbejder en formel samarbejdsaftale ( snitfladepapir ). Denne samarbejdsaftale skal formelt beskrive, hvordan udbuddet i de ovennævnte regioner fordeles og sendes tilbage til UU Procesindustri. Baggrunden herfor er, at kun EUC Lillebælt skal udbyde de 11 kurser målrettet udlærte procesoperatører, mens de tre øvrige skoler kun skal udbyde de resterende kurser. B. Opfølgning af kvalitet og udbudsforpligtelsen Som led i AMU-udbudsprocessen afholdtes et møde med skolerepræsentanter. Indkaldelse skete med få dages varsel, hvorfor hele UU ikke blev indkaldt. Skolerne indvilligede her i UU s indstilling til udbudsgodkendelser: 1) EUC Lillebælt udbyder inden for FKB Produktion og teknik i procesindustrien kun de 11 videregående, ny-udviklede kurser målrettet faglærte procesoperatører. Skolen har selv udviklet disse. 2) EUD-skolerne EUC Nordvestsjælland og Københavns Tekniske Skole udbyder samtlige AMUkurser inden for FKB Produktion og teknik i procesindustrien, mens de øvrige skoler ikke udbyder de 11 videregående, ny-udviklede kurser målrettet faglærte procesoperatører. 3) Inden for FKB Produktion af fødevarer og nydelsesmidler udbyder AMU Syd og Københavns Tekniske Skole ikke fisk- og fjer-kurserne 4) Inden for FKB 2785: Produktion af non-food produkter udbydes emballage-kurser kun af AMU Syd, mens cement-kurser udelukkende udbydes af AMU Nordjylland Beslutning: MM udarbejder samarbejdsaftaler og rundsender til de implicerede skoler til underskrift. Drøftelse og beslutning: Udvalget bedes med udgangspunkt i evt. overordnede retningslinjer fra IF - drøfte og beslutte opfølgningsprocedure overfor godkendte udbydere. Diskussionen kan tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål: Kan der udvikles en central kursuskalender eller foldere målrettet virksomhederne, hvori skolerne angiver hvilke kurser, der udbydes i hvilke uger? Er det muligt at bruge VisKvalitet i forhold til opfølgningen? Er der omkostningstunge kurser eller kurser, som skolerne af andre årsager vægrer sig ved at udbyde, og hvordan kan der i givet fald følges op herpå? Ønsker UU Procesindustri at følge aktiviteten eksempelvis halvårligt? Drøftelse og beslutning: Udvalget ønsker på førstkommende møde en diskussion af den lave aktivitet på proces-områdets kurser. Særligt relevant, da IF overfor Undervisningsministeriet (UVM) argumenterede for flere udbydere end UVM s indstilling ud fra et argument om, at der forventes en generel vækst i aktiviteten. Denne diskussion skal være forløber for et dialogmøde med skolerne januar 2010, hvor UU gør sig sine holdninger klare. Input til diskussionen er: 1) Hvordan er aktiviteten pt., og hvor er problemområderne? 2) Hvad kan de øvrige skoler lære af medicinalområdet, hvor aktiviteten er god? 3) Styrkelse af skolernes markedsføring Input til dialogmøde med skolerne foråret 2010: 5

6 DAGSORDEN EGNE NOTATER 1) Faktuel markedsføring på skolerne, hvad gør de konkret, og hvor er barriererne? 2) Hvad gør de for at øge aktiviteten? 3) Har vi for mange AMU-mål? 4) Efterspørges de eller er der manglende transparens? 5) Hvordan kan UU hjælpe skolerne ift eksempelvis markedsføring, styrkelse af de faglige miljøer på skolerne mv.? 6) Hvordan får skolerne fat på de rigtige folk (uddannelsesansvarlige) hos de mindre virksomheder? 7) I hvilket omfang forlægges kurser til virksomheder? 8) I hvilket omfang målrettes kursusindhold den enkelte virksomheds behov? (LUU-ansvar) Forslag: 1) Nedsætte ad-hoc arbejdsgrupper inden for de øvrige fag-områder, som vi kender det fra medicinal-området. 2) Udarbejde en central kursuskalender, som kan bidrage til skolernes markedsføring og dermed synliggørelse af kursusudbuddet. 3) Synliggørelse af mulighederne over for virksomhederne gennem brochurer i stil med Medicinalbrochuren. Her vigtigt at kursisterne kan se, at det ikke er noget medarbejderne selv skal betale. Redegøre for finansieringsmuligheder også ekstern finansiering i visse tilfælde. Gerne en for kemisk industri her er tillidsfolk på bar bund mht. AMU og ved ikke hvor de skal finde kurser. Også gerne en for fødevare-området. Målgruppe: uddannelsesansvarlige, medarbejdere og tillidsmænd samt skolernes konsulenter 4) Styrke skolernes arbejde med at synliggøre kursusindhold for kursister før kursusstart Løbende opfølgning på skolernes aktivitet: MM udarbejder i samarbejde med formandskabet oplæg til, hvordan UU Procesindustri løbende og i en overskuelig form - kan følge skolernes aktivitet: 1. FKB- og mål-niveau (kernemål) 2. VisKvalitet medarbejder- og virksomhedsevaluering ( hvordan kan det bruges? ) 3. Anledning til opfølgning/dialog med skolerne 6 Yderligere input til dialogmøde med skolerne 2010: MVO orienterer om, at Novo ved at lave et stort projekt

7 DAGSORDEN EGNE NOTATER om high impact learning med fokus på, hvordan man får mest ud af uddannelserne. Lavet fint program om det på basis af videnskabelige undersøgelser, der viser noget om, hvor meget folk får ud af uddannelser, når de ikke kender det på forhånd det er ganske lidt. MVO fremviser dette på næste UU-møde som indspark til diskussion vedr. aktivitet og kvalitetssikring af skolernes undervisning. PS efterspørger viden om, hvordan skolerne arbejder med at identificere de rette personer ude i virksomhederne, som arbejder med den strategiske planlægning omkring opkvalificering af medarbejdere. C. Status på og proces for udvikling af 4 nye FKB er I forbindelse med AMU-udbudsrunden fik UU godkendelse til at opsplitte den nuværende FKB Procesindustriel produktion i 4 nye FKB er. C. Status på og proces for udvikling af 4 nye FKB er MM orienterer om afslutningen på udviklingsarbejdet på næste UU-møde d. 14. dec UVM meddelte 19. august, at ansøgning om godkendelse og ministeriets sagsbehandling skal være afsluttet inden den 1. november 2009, hvor der skal være opnået enighed mellem efteruddannelsesudvalget og områdekonsulent(er) i AMU-kontoret om FKB'ernes indhold med henblik på forelæggelse af alle teknisk godkendte FKB'er til VEU-rådets udtalelse i indeværende år. Svend Jensen er tilknyttet udviklingsopgaven som konsulent. Orienteringspunkt. 4. Afrapportering af AER-projektet Finn Dahl har afrapporteret AER-projektet Flere praktiksteder til procesoperatørelever på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm (bilag 5 og 6 bilag 5 er rapporten i sin helhed, mens bilag 6 er et kort resume). Finn Dahl starter nyt job 1. september 2009 og har ikke mulighed for at deltage i UU-mødet. Eventuelle spørgsmål kan afklares gennem Morten Møldrup inden mødet. 4. Afrapportering af AER-projektet Ud af de 19 virksomheder, som blev besøgt i forbindelse med projektet, er der desværre ingen som vil oprette praktikpladser i indeværende år. Flere angiver som årsag, at de ikke bliver målt på uddannelse men på produktionsoutput. Udvalget tager resultatet til efterretning med følgende bemærkninger: Projektet har forbedret de besøgte virksomheders kendskab til uddannelsesmuligheder og evne til at gennemføre uddannelsesaktiviteter ift både erhvervsuddannelse og efteruddannelse - men desværre ikke resulteret i nye praktikpladser. Det er vigtigt for de lokale uddannelsesudvalg at diskutere, hvad de kan gøre i forhold til praktikpladsopsøgende arbejde, da de jo kan søge AER-tilskud. Skolerne kan have en tendens til at prioritere uddannelser med størst taxameter tilskud. 7

8 DAGSORDEN Rapporten er sendt til de tre EUD-skoler, og der vil på opfordring af formandskabet snarest blive udarbejdet en kort introduktion af rapporten målrettet AMU-skolerne. EGNE NOTATER Kan være et problem, at faglærere ikke kender nyudviklede mål. Udvalget bedes med eventuelle bemærkninger til viderebehandling i Industriens Fællesudvalg - tage resultatet til efterretning. En del virksomheder har det indtryk, at AMU som udgangspunkt er værdiløst. I dag er der krav, som er anderledes end tidligere. MM udarbejder kort intro-tekst og eftersender AERrapporten til AMU-skolerne 5. Afdækning af nye uddannelsesbehov for AMUmålgruppen 5. Afdækning af nye uddannelsesbehov for AMUmålgruppen A. LUU-behovsundersøgelse IF gennemfører hvert år en behovsundersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse. Sekretariatet er i gang med at forbedre spørgerammen i forhold til de indhentede erfaringer, og spørgeskemaet vil efterfølgende bliver opfulgt af interview med nøglepersoner. I år er det besluttet, at udviklingsudvalgene skal have mulighed for at tilpasse spørgsmålene i behovsundersøgelse i forhold til gældende branche samt at respondentgruppen kan udvides. Bilag 7 er behovsundersøgelsen anno 2008, som er under videreudvikling i sekretariatet (bilag 7). Udvalget bedes tage stilling til, hvilke branchespecifikke spørgsmål man eventuelt ønsker medtaget og/eller om der er ønsker ift. udvidelse af respondentgruppen. A. LUU-behovsundersøgelse Udvalget fremfører følgende synspunkter ift. behovsanalysen: Behovsundersøgelsen er for omfattende - skal forenkles. Der bør være en 5. mulighed for branchevalg. Undersøgelsen skal skrives i et mere brugervenligt sprog. Der er ikke behov for en om året, da tingene ikke sker så hurtigt. Mere fagligt efter spørgsmål 3 mulighed for forslag til nye kurser. Hvad skal vi bruge svarene til i spørgsmål 4? Vi skal dybere ned i spørgsmålene. Spørgsmålene går for meget på brancheudvikling bør derimod gå mere på uddannelsesudvikling. Måske skulle der være større mulighed for at skrive tekst i stedet for afkrydsning. På basis af udvalgets input, har MM ændret spørgsmålene i sidste års behovsanalyse til følgende: UU ønsker flg. under del-brancher indført under procesindustrien: 1) Medicinal industri 2) Fødevare- og nydelsesmiddel industri 3) Kemisk industri 4) Anden procesindustri (under dette punkt skal der være mulighed for i fritekst at specificere nærmere) Proces-specifikke spørgsmål: 1) Har du kendskab til efteruddannelsesbehov inden for din branche, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser (ja, nej, ved ikke)? a. Hvis ja, Beskriv venligst hvilke uddannelsestilbud, der mangler 8

9 DAGSORDEN B. Diskussion af nye uddannelsesbehov Det indstilles, at UU Procesindustri diskuterer eventuelle behov for udvikling af nye AMU-mål og/eller undervisningsmaterialer samt behov for igangsættelse af analysearbejde inden for UU Procesindustris område. EGNE NOTATER 2) I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de eksisterende AMU-kurser inden for procesindustrien? (meget stort omfang, stort, mindre omfang, meget lille omfang, slet ikke)? a. Hvis mindre omfang, meget lille eller slet ikke: Uddyb venligst, hvorfor din virksomhed ikke bruger de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? 3) Hvis du har yderligere kommentarer i relation til efteruddannelse inden for procesindustrien, kan du nævne dem her: indsæt tekstfelt i skemaet B. Diskussion af nye uddannelsesbehov Udvalget ønsker at diskutere behovet for at få genoplivet Driftsoperatør Udvalget ønsker at få fødevareområdet belyst, og beslutter at søge om udviklingsmidler til en analyse af kompetence- og uddannelsesbehov for produktionsmedarbejdere i fødevareindustrien. 6. Gaver til svendeprøven IF opfordrer til, at alle som består svendeprøven inden for én af IF s uddannelser modtager en taske som gave. Det sker for at synliggøre uddannelserne og lette arbejdet med administrationen af gaverne. På procesoperatøruddannelsen vil det således betyde, at eleverne ikke længere får en fleecetrøje - men en taske i stedet. 6. Gaver til svendeprøven Udvalget beslutter, at udlærte Procesoperatører fremover får en taske i stedet for som tidligere en fleecetrøje. Der blev stillet forslag om, at der puttes informationsmateriale i tasken om efteruddannelsesmuligheder herunder de 11 AMU-mål målrettet udlærte procesoperatører. Sekretariatet medbringer et prøveeksemplar på tasken til udvalgsmødet. Udvalget bedes tage stilling til, om man kan godkende denne ændring i svendeprøvegaven. 7. Meddelelser 7. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra Formandskabet IF-seminar IF har afholdt årligt IF-seminar d. 26. august med deltagelse af IF-repræsentanter og UU ernes formandskaber eller stedfortrædere herfor samt ordinært IF-møde d. 27. august. Der informeres om IF-seminaret og gives en status på de fremadrettede opgaver og perspektiver IF-seminar Der var fra deltagerne stor tilfredshed med IF-seminaret d. 26. august. Mange havde stor fokus på de lokale uddannelsesudvalg. MM rundsender opsummeringen af seminaret. Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra udvalgets medlemmer Ingen meddelelser 9

10 DAGSORDEN Meddelelser fra sekretariatet EGNE NOTATER Meddelelser fra sekretariatet Godkendelse af procesanlæg på KTS Københavns Tekniske Skole har haft rettet henvendelse til sekretariatet mhp. godkendelse af procesanlæg til svendeprøver. Procesanlæg er inspiceret af to erfarne skuemestre samt Morten Møldrup og efterfølgende godkendt. Der er efterfølgende afholdt svendeprøver juni Medicinal-brochure Med det formål at styrke opmærksomheden omkring, hvilke AMU kurser som kvalificerer ledige til et job i medicinalbranchen, har medicinalarbejdsgruppen under IF udarbejdet et temahæfte med en oversigt over AMU uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget i medicinalindustrien (bilag 8). Medicinal-brochure Lignende temahæfte bør udarbejdes for de andre brancher inden for procesområdet. Finansieringsmulighederne for kurset bør vises i hæftet. Link til ug.dk bør også stå i hæftet. Medicinalgruppen opfordres til og gerne i samarbejde med de nygodkendte skoler at udarbejde en oversigt over, hvordan forskellige forløb /AMU uddannelser med fordel kan sammensættes. Hæftet vil ligge til download på Temahæfter og EUD brochurer MI og IF har i fællesskab udarbejdet to temahæfter: Automatisering og Fremstilling. Temahæfterne er tidligere sendt til udvalget, ligesom de er sendt til relevante LUU, virksomheder og organisationsrepræsentanter. Temahæfter og EUD brochurer Temahæfter blev uddelt på mødet. Ingen bemærkninger i øvrigt Endvidere har IF fået udarbejdet et uddannelseskatalog for hver af IF s 8 erhvervsuddannelser. Disse er tidligere sendt til udvalget. Herudover har følgende modtaget brochurerne: Godkendte virksomheder i regi af IF s uddannelser Lokale uddannelsesudvalg i regi af IF Ungdomsvejlederne (UU) 3F s lokalafdelinger UVM Jobcentre Produktionsskoler Censorer Regionsmøder for LUU i regi af Industriens Uddannelser Industriens Uddannelser afholder dialogmøder med LUU på følgende skoler og datoer: 10

11 DAGSORDEN EGNE NOTATER Selandia Tech College, Aalborg Århus Tekniske Skole AMU Syd, Kolding Målet med møderne er bl.a. at optimere samarbejdet med LUU herunder i forbindelse med behovs- og udviklingsredegørelser. LUU-undersøgelse Det er besluttet, at der som pilotforsøg udvælges LUU er, som der sættes ekstra fokus på i det kommende år. Handlingsplan blev vedtaget af IF, og sekretariatet er i gang med implementering af denne. 8. Aktiviteter 8. Aktiviteter Ny godkendte praktikvirksomheder Lallemand Denmark A/S har fået en del-godkendelse som ny praktikvirksomhed. Virksomhedens forretningsproces er lagring, miksning, pakning og distribution af tørgær. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland EUD statistik for procesoperatøruddannelsen Der er første halvår 2009 indgået 83 uddannelsesaftaler, hvilket er en stor stigning ift og 2008, hvor tallet var 32 og 37. Dette dækker dog over, at der stort set udelukkende er tale om voksenelever. Virksomhederne vælger at uddanne i stedet for at fyre medarbejdere i en situation, hvor det også er muligt at ansætte kvalificerede afløsere. Nye godkendte AMU uddannelsestilbud Ingen GMP brush-up kursus Udvalget tilsluttede sig til sidste møde sekretariatets indstilling om, at udviklingsarbejdet kan igangsættes, når den ansøgte UVM - bevilling foreligger. Kurset er udviklet af Erhvervsakademiet Nordsjælland og på vej til godkendelse i UVM. Robot-teknologi i relation til procesindustriel produktion Der er bevilliget udviklingsmidler til 2 AMU-mål. Udvik- 11

12 DAGSORDEN EGNE NOTATER lingsarbejdet er igangsat som et samarbejde mellem EUC Syd og EUC Lillebælt. Energi, affald og miljø Der er bevilliget udviklingsmidler til 2 AMU-mål. Udviklingsarbejdet igangsættes snarest. Energi, affald og miljø Udviklingsarbejdet ikke igangsat grundet afventning af analyser inden for området. Ny bevilling er søgt oktober Håndtering af kemikalier (REACH) Der er bevilliget udviklingsmidler til 1 AMU-mål. Det undersøges pt., hvorvidt dette udviklingsarbejde skal aflyses og eventuelt genansøges 2009/2010. Baggrunden er, at kemikaliedirektivet først nu er under begyndende implementering blandt producenterne, hvorfor grundlaget for uddannelse af operatører i klassificering af kemikalier endnu ikke er til stede. Håndtering af kemikalier (REACH) På Cheminova og Leo Pharma vil det aldrig blive en operatøropgave. AMU-målet udvikles på den baggrund ikke, og genansøges heller ikke 2009/10 Praktik- og censorvejledning Revision af praktik- og censorvejledning for procesoperatøruddannelsen er påbegyndt, men pt. udsat til november 2009 grundet udvikling af nye FKB er samt fædreorlov perioden 8. sep. til 14. okt. Skuemesterkonference 2009 Der afholdes skuemester konference for procesoperatøruddannelsen d. 27. november Planlægning er påbegyndt, men pt. sat i bero grundet udvikling af nye FKB er samt fædreorlov perioden 8. sep. til 14. okt. Skuemesterkonference 2009 Skuemestrene skal på konferencen informeres om, hvad udvalget er i gang med. Formandskabet deltager. 9. Mødeplanlægning 9. Mødeplanlægning A. Næste ordinære møde d. 11. december 2009 Tema og afholdelsessted for næste møde fredag d. 11. december A. Næste ordinære møde d. 11. december 2009 Næste møde blev rykket til mandag d. 14. december kl med efterfølgende frokost. Afholdelsessted vil blive udmeldt senere. B. Mødeaktivitet 2010 Planlægning af mødeaktivitet B. Mødeaktivitet 2010 Egnede datoer aftales med formandskabet og meldes snarest muligt ud til udvalget. 10. Evt. 10. Evt. 12

13 Bilag 2: Medlemsliste UU Procesindustri Fortegnelse over udvalgsmedlemmer Udgave 6/2009 UDVIKLINGSUDVALG FOR PROCESINDUSTRI Industriens Uddannelser, 1780 København V, Tlf.: fax: November 2009 Medlemmer udpeget af Dansk Industri Medlemmer udpeget af 3F Næstformand: Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen Dansk Industri 1787 København V Tlf.: dir fax: Produktionsmester David Jensen Cheminova A/S Postboks Lemvig Tlf.: fax: HR Manager Marianne Viskum-Olesen Leo Pharma A/S Industriparken Ballerup Tlf.: Jobtræner Leif Kloster Carlsberg Danmark Ydre Ringvej Fredericia Tlf Formand: Forhandlingssekretær Per Sørensen 3F Industrigruppen Kampmannsgade København V Tlf.: dir mobil Konsulent Claus Eskesen 3F Industrigruppen Kampmannsgade København V Tlf.: dir.: mobil Gruppeformand John Hansen 3F Rymarken Århus Rymarken 4 Postbox Aarhus V Tlf.: dir.: mobil Forbundssekretær (mejeri) Poul Erik Faarkrog NNF C.F. Richs Vej 103 Postboks Frederiksberg Tlf mobil Udvalgssekretær: Uddannelseskonsulent Morten Møldrup Tlf mobil

14 Bilag 3: Undersøgelse af uddannelsesbehov inden for IF s område - resultater 2009 UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 AFRAPPORTERING AF RESULTATER AF SPØRGESKEMA UDSENDT TIL UU OG LUU MEDLEMMER PÅ IF S OMRÅDE I SEPTEMBER

15 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM BESVARELSERNE GENERELLE UDVIKLINGSTENDENSER INDEN FOR ARBEJDETS ORGANISERING PLASTINDUSTRI PROCESINDUSTRI METALINDUSTRI KØLEINDUSTRI MONTAGEINDUSTRI ELEKTRONIKINDUSTRI OVERFLADEBEHANDLINDSINDUSTRI SVEJSE-, SKIBSBYGNING- OG STØBERIINDUSTRI ENERGI -OG FORSYNINGSINDUSTRIEN ARBEJDETS ORGANISERING VINDMØLLEINDUSTRI ANDEN INDUSTRI

16 1. GENERELT OM BESVARELSERNE I spørgeskema-undersøgelsen havde svarpersonerne mulighed for at svare i forhold til flere industrier. Det betyder, at nogle af respondenterne har svaret på mere end én industris udviklingsbehov. Vi ved, at i alt 87 personer har svaret på spørgeskemaet. Dette svarer til, at 38% af de adspurgte (i alt modtog 227 spørgeskemaet) har svaret. Sidste år svarede 82 på spørgeskemaet, hvilket gav en svarprocent på 43%, da vi sidste år kun spurgte 191 (fordi vi ikke havde valide kontaktoplysninger på flere). Svarpersonernes branchefordeling ser ud som følger: Tabel 1: Svarpersonernes branchefordeling Hvilke områder arbejder du inden for? Plastindustri 14% 12 Procesindustri 23% 20 Metalindustri 32% 28 Køleindustri 2% 2 Montageindustri 11% 10 Elektronikindustri 11% 10 Overfladebehandlingsindustri 16% 14 Svejse-, skibsbygning- og støberiindustri 8% 7 Energi og Forsyning 10% 9 Arbejdsorganisering 9% 8 Vindmølleindustri 6% 5 Anden industri 15% % GENERELLE UDVIKLINGSTENDENSER INDEN FOR ARBEJDETS ORGANISERING Alle svarpersoner i spørgeskemaet skulle forholde sig til spørgsmål vedr. generelle udviklingstendensers indflydelse på behovet for AMU samt forholde sig til behovene for kompetenceudvikling inden for det arbejdsorganisatoriske område. Resultaterne af disse spørgsmål er gengivet nedenfor 16

17 Tabel 2: Vurdering af nye AMU kurser som følge af generelle udviklingstendenser I hvilken grad vurderer du, at der vil være behov for nye AMU-kurser for produktionsmedarbejdere som følge af: I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Øget anvendelse af standarder og/eller myndighedskrav 41% 36 48% 42 6% 5 5% 4 100% 87 Arbejdet med kvalitet og kvalitetsstyring 75% 65 22% 19 2% 2 1% 1 100% 87 Øget fokus på udenlandske samarbejdspartnere 32% 28 48% 42 14% 12 6% 5 100% 87 Mere samarbejde med kunder 38% 33 37% 32 17% 15 8% 7 100% 87 Ændringer i produktionen pga miljø- og energihensyn 59% 51 33% 29 3% 3 5% 4 100% 87 Mere arbejde i tværfaglige teams 63% 55 30% 26 2% 2 5% 4 100% 87 Mere projektledelse 33% 29 46% 40 14% 12 7% 6 100% 87 Flere opgaver med ansvar for intern oplæring 70% 61 24% 21 3% 3 2% 2 100% 87 Skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk 49% 43 40% 35 8% 7 2% 2 100% 87 Ingen nye behov 2% 2 23% 20 43% 37 32% % 87 46% % % 98 7% % 870 Andet Jeg ønsker større motivation i kurserne! Kompetenceafklaring HACCP, LEAN. 3 17

18 Tabel 3: Vurdering af behov for nye AMU-kurser i forhold til produktionstilrettelæggelse I hvilken grad er der behov for nye AMUkurser inden for følgende områder i tilrettelæggelse af produktionen? I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Lean 62% 54 29% 25 5% 4 5% 4 100% 87 Supply Chain Management SCM 23% 20 47% 41 8% 7 22% % 87 Produktion+5 32% 28 31% 27 5% 4 32% % 87 Kaizen 45% 39 26% 23 8% 7 21% % 87 TPM 29% 25 36% 31 6% 5 30% % 87 TQM 21% 18 40% 35 8% 7 31% % 87 BPR 9% 8 34% 30 13% 11 44% % 87 Outsourcing 32% 28 30% 26 21% 18 17% % 87 32% % 238 9% 63 25% % 696 Tabel 4: Udybende kommentarer i vedr. behovet for efteruddannelse inden for produktionstilrettelæggelse Hvis du har flere kommentarer til behovet for efteruddannelse inden for produktionstilrettelæggelse, kan du skrive dem her: Samarbejde med en udenlandsk delleverandør. rework af print / print rep.printbrud Om temaet hører til her kan jeg være i tvivl om, men behovet for en generel forretningsforståelse for hvad lige den proces en medarbejder står med har af indflydelse på den samlede økonomi for produktet, afdelingen og i sidste ende virksomheden. Efterbearbejdning Få flere skole til at køre kurser indenfor vores område, det er svært at få noget igang. Forståelse for kvalitetssammenhæng mellem flere sammenhængende processer 6 Tabel 5: Vurdering af om de eksisterende AMU-tilbud til produktionsgrupper er dækkende I hvilken grad dækker følgende AMU-kurser jeres uddannelsesbehov til produktionsgrupper? Selvevaluering i praksis Personlig udvikling til arbejde og uddannelse I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 21% 18 41% 36 8% 7 30% % 87 40% 35 37% 32 2% 2 21% % 87 18

19 Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Værdibaserede arbejdspladser Videndeling og læring for medarbejdere Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet 40% 35 32% 28 7% 6 21% % 87 49% 43 30% 26 5% 4 16% % 87 54% 47 26% 23 5% 4 15% % 87 37% 32 32% 28 9% 8 22% % 87 33% 29 25% 22 13% 11 29% % 87 40% 35 28% 24 9% 8 23% % 87 43% 37 29% 25 8% 7 21% % 87 40% % 244 7% 57 22% % 783 Tabel 6: Vurdering af nye udviklingstendenser i forhold til uddannelse af produktionsgrupper Ser I nogen nye udviklingstendenser i forhold til uddannelse af produktionsgrupper? Endnu mere fleksibilitet er nødvendigt. Vi skal have mere fokus på de ansattes indflydelse Mere selvstændigt projektarbejde i teamet uden indblanding fra leder industriopr. større bredde p.t. ikke Svært spørgsmål men omgangsfacon og -tone går i retnig af selvcentrerethed så "noget" om fællesskab/fællesansvar Kurser inden for bæredygtighed 8 Konklusioner vedr. besvarelser af de generelle spørgsmål omkring udviklingstendenser og arbejdets organisering Tendenserne er ret kraftig, da det er alle 87 svarpersoner, som har afgivet deres holdning til dette spørgsmål Svarpersonerne i spørgeskemaet vurderer, at følgende udviklingstendenser i særlig grad vil øge behovet for nye AMU-kurser: Arbejdet med kvalitet og kvalitetsstyring Ændringer i produktionen pga miljø- og energihensyn Mere arbejde i tværfaglige teams Flere opgaver med ansvar for intern oplæring Skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk I forhold til kurser inden for produktionstilrettelæggelse vurderer svarpersonerne, at der i høj grad vil være behov for nye AMU-kurser inden for LEAN og Kaizen. Svarpersonerne vurderer, at AMU-tilbuddene til produktionsgrupper er rimelig dækkende. Dog er der mindre tilfredshed med AMU-tilbuddene inden for feltet selvevaluering i praksis. Der er ikke nogle entydige tendenser i de afgivne fritekstbesvarelser 19

20 3. PLASTINDUSTRI Tabel 7: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte plastmagere Mener du, at der er behov for flere AMU kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte plastmagere? Ja 50% 6 Nej 0% 0 Ved ikke 50% 6 100% 12 Tabel 8: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte plastmagere Inden for hvilke emner? pultrudering Samarbejde/kommunikation / Projektledelse / Forretningsforståelse / Globalisering *Flere komponent støbning / *Optimering af processen mellemleder uddannelse herunder uddelegering Hærdeplast, herunder limning af bondede matrialer og kørsel med autoclaver Ønske om genopfrisningskurser 6 Tabel 9: Behov for AMU-kurser i robotbetjening særligt rettet mod plastindustrien Er der behov for nye AMU-kurser i robotbetjening, som er særligt rettet mod plastindustrien? Ja 42% 5 Nej 0% 0 Ved ikke 58% 7 100% 12 Tabel 10: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for plastindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre behov for efteruddannelse inden for plastindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 33% 4 Nej 42% 5 Ved ikke 25% 3 100% 12 20

06-10-2009. UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009

06-10-2009. UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 AFRAPPORTERING AF RESULTATER AF SPØRGESKEMA UDSENDT TIL UU OG LUU MEDLEMMER PÅ IF S OMRÅDE I SEPTEMBER 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) c København d. 16. januar 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Ledig Bendt Andersen (tilforordnet) 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand)

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen Christine Bernt Henriksen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher

Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher 12. oktober 2010 Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher Arbejdets organisering De udviklingstendenser, som er beskrevet i den generelle arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri REFERAT AF Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Torsdag den 21.9.2017 Jyden Bur, Idomvej 2, 7570 Vemb Deltagere Formand Jens Peter Christensen, 3F Medlem Søren Krabbe Knudsen,

Læs mere

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10.

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10. 23.3.2017 TAB/LA Formand Jens Peter Christensen, 3F Næstformand Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri Medlem Carl A. Petersen, DI - Dansk Industri Medlem Hans Ole Sannes Nielsen DI - Dansk Industri

Læs mere

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Per Hørby

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Bilagsliste: Møde i UU Procesindustri d. 7. september 2009

Bilagsliste: Møde i UU Procesindustri d. 7. september 2009 Bilagsliste: Møde i UU Procesindustri d. 7. september 2009 Bilag 1: Referat UU Procesindustri 11-02-2009 Bilag 2: Medlemsliste UU Procesindustri 31. august 2009 Bilag 3: Forretningsorden Bilag 4: AMU Udbudsgodkendelser

Læs mere

TEMA: - Fokus på Lokale Uddannelsesudvalg - AMU-udbudsrunde

TEMA: - Fokus på Lokale Uddannelsesudvalg - AMU-udbudsrunde København den. 24. marts 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Villy Falk Helge Hoppe Claus Olsen (DI-tilforordnet) Helle Ankersen (DI-tilforordnet) Morten V.B. Revsbeck (DI-tilforordnet)

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 10.00-12.30 Med efterfølgende rundvisning på DONG DONG Brydehusvej 32, 2750 Ballerup Udviklingsudvalgets

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2017 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien Vil du arbejde i industrien? Som ufaglært eller faglært ledig har du ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Du kan bl.a. tage

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10 REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, 4, KBH, STORE MØDE- LOKALE Ved mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

Fredag den 4. marts 2011 kl

Fredag den 4. marts 2011 kl København den 22.februar 2011 Arbejdstagersiden Kaj Andersen Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Helle Ankersen Kirsten Hjøllund Anja Christensen OPLÆG TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser.

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser. Referat fra LLU Robot Tid: d. 3. sep. 2014 kl. 1000 til 1400 Sted: Danfoss, Nordborg. Deltagere: Jørn Nielsen (JN) Peter Kragsig (PK) Henrik Brøndum (HB) Jørgen Guldmann (JG) Steffen Enemark (SE) Bas Kanters

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9 Kbh. 5. maj 2011 JBN RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9.00 BLADT INDUSTRIES, NØRREDYBET 1, AALBORG ØST Ved mødet deltog: Claus

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011

UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011 UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011 Resultater af spørgeskema udsendt til LUU, UU, UG, Faglige Udvalg og skuemestre hos industriens uddannelser 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM BESVARELSERNE...

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016 København marts 2016 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Mette Juul Jensen (gæst) 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 28. oktober 2009 kl. 13.00 på Thise Mejeri Der forelå afbud fra Lars Kaae Mødets dagsorden var følgende: 1. Godkendelse

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København juni 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (næstformand) Christine Bernt Henriksen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Ulla Boeskov Brian Tollak Nielsen Kate Hermansen Afbud: Connie Christensen

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 7. marts, 2017 kl. 10.00-14.00 Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af 3F:

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København december 2013 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (næstformand) Christine Bernt Henriksen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Ulla Boeskov Brian Nielsen Kate Hermansen Afbud: Klaus Høffer

Læs mere

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg 26. september 2016 Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. september 2016 kl. 10.00-15.30. Sted: Danlind Lægårdvej 90-94, Holstebro Deltagere: DI-repræsentanter Christine

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Præsentation af kurser om bedre forståelse og anvendelse af teknologi blandt industrimedarbejdere Seminar d. 24.november 2016 Karen Wahlgreen Projektleder

Læs mere