BILAG 1: Referat UU Procesindustri sep

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep"

Transkript

1 BILAG 1: Referat UU Procesindustri sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ) 3F-repræsentanter: Per Sørensen (formand) (PS) Claus Eskesen (CE) Poul Erik Faarkrog, NNF (PEF) IF-Sekretariatet: Morten Møldrup (MM) Sussie Justesen (SJ) Afbud fra: Claus R. Olsen (næstformand) John Hansen (JH) REFERAT FRA MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Mandag d. 7. september 2009 kl hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. Sal 1780 København V Mødelokale 2, 5. sal Bilagsliste: Bilag 1: Referat UU Procesindustri Bilag 2: Medlemsliste UU Procesindustri 31. august 2009 Bilag 3: Forretningsorden Bilag 4: AMU Udbudsgodkendelser UU Procesindustri - endeligt resultat Bilag 5: AER-projekt - afsluttende rapport Bilag 6: AER analyse resume Bilag 7: Spørgeramme LUU behovsundersøgelse 2008 Bilag 8: Temahæfte Medicinalindustri AMU 1

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af referat 2. Nyt udvalgsmedlem og udvalgssekretær A. Velkommen til Poul Erik Faarkrog (NNF) og udvalgssekretær Morten Møldrup B. Præsentationsrunde C. Udvalgets forventninger til Morten og ønsker til udvalgets arbejdsform 3. AMU udbudsrunden A. Resultatet af AMU-udbudsrunde 2009 B. Opfølgning af kvalitet og udbudsforpligtelsen evt. koordinationsmøde C. Status på og proces for udvikling af nye FKB er 4. Afrapportering af AER-projektet 5. Afdækning af uddannelsesbehov for AMU-målgruppen 6. Gaver til svendeprøven 7. Meddelelser A. Formandskabet B. Udvalgets medlemmer C. Sekretariatet 8. Aktiviteter 9. Mødeplanlægning 10. Eventuelt DAGSORDEN 1. Indledning EGNE NOTATER 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af referat Referat af møde den 11. februar 2009 er vedhæftet som (bilag 1) 2. Nyt udvalgsmedlem A. Godkendelse af dagsorden Dagordenen blev godkendt uden bemærkninger. B. Godkendelse af referat Referat fra mødet d. 11. februar 2009 blev godkendt uden bemærkninger. 2. Nyt udvalgsmedlem og ny udvalgssekretær A. Velkommen til Poul Erik Faarkrog (NNF) og udvalgssekretær Morten Møldrup (bilag 2) A. Velkommen til nyt udvalgsmedlem Poul Erik Faarkrog (NNF) og udvalgssekretær Morten Møldrup (bilag 2) Formanden bød de nye medlemmer velkommen. 2

3 DAGSORDEN B. Præsentationsrunde EGNE NOTATER B. Præsentationsrunde Poul Erik Faarkrog (PEF): forbundssekretær i Fødevareforbundet NNF. PEF har tidligere arbejdet på tre forskellige mejerier, hvor han har virket som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant. Afdelingsformand i Hobro i en periode. Siden 2003 arbejdet i forbundshuset, hvor han er en af i alt fire valgte forbundssekretærer. Forhandler overenskomst inden for områderne på margarine, mejeri mv. Medlem af en række forskellige uddannelsesudvalg herunder Fællesudvalg for mejeriområdets uddannelsesudvalg. Marianne Viskum-Olesen (MVO): HR manager i Leo Pharma. Leo Pharma er pt. i gang med at udvide og får i den sammenhæng brug for nye kompetencer, dog ikke overblik over hvilke kompetencer endnu. Medicinalvirksomheder er privilegerede ift. mange andre brancher. Meget arbejde placeres udenfor Danmark - derfor ekstra vigtigt at løfte medarbejdere kompetencemæssigt, så en del af arbejdet kan blive i Danmark. Per Sørensen (PS): Forhandlingssekretær i 3F/Industrigruppen. Formand for Brancheudvalg Procesindustrien under 3F. PS har mange internationale opgaver, og er ansvarlig for etablering af Europæiske samarbejdsudvalg inden for industriområdet. Christine Bernt Henriksen (CBH): Uddannelseskonsulent i DI. Næstformand for Industriens fællesudvalg og medlem af en række udvalg. Sekretær for Uddannelsespolitisk udvalg for Procesindustrien under DI. Claus Eskesen: Uddannelseskonsulent i 3F/Industrigruppen, og arbejder både med erhvervsuddannelsesområdet (EUD), og efteruddannelsesområdet inden for industriens områder. Sidder som repræsentant i samtlige udviklingsudvalg under Industriens Fællesudvalg (IF). David Jensen: produktionsmester og uddannelsesansvarlig for operatører og rekruttering af lærlinge i Cheminova. C. Udvalgets forventninger og ønsker til Morten og udvalgets arbejdsform (bilag 3) C. Udvalgets forventninger og ønsker til Morten og udvalgets arbejdsform (bilag 3) Udvalgets ønsker til uddannelseskonsulenten: 1) Samarbejde og kontinuerlig kontakt med LUU erne, herunder særligt EUD-skolerne, skal 3

4 DAGSORDEN EGNE NOTATER have høj prioritet. Uddannelsesbehov kan ikke afdækkes centralt. 2) Procesindustrien er karakteriseret ved mange mindre del-brancher. Derfor vigtigt med fokus på, om der er del-rancher, som overses. Et højt analyseberedskab er fortsat vigtigt. 3) Inddragelse af udvalget i udviklingsarbejde ift. eksempelvis udvikling af nye FKB er udvalget vil gerne høres og deltage i udviklingen, så vi får brugt kræfterne her i udvalget bedst muligt Mødeplacering: 1) Gerne placere UU-møder hos virksomheder, men ikke krav om at det altid skal foregå på virksomhederne. Der skal være tid til at gå i dialog med virksomhederne og se deres produktion. Det er en berigende vekselvirkning. 2) Gerne møde-afholdelse på vidensinstitutioner f.eks. maskinmesterskole. 3) Gerne møde hos de ny-godkendte skoler koordineret med LUU, så der bliver mulighed for en dialog med LUU erne hvad har de brug for af støtte fra os? Generelt: Arbejdsformen justeres løbende, og udvalget udtrykte høj tilfredshed med MM s start som udvalgssekretær. 3. AMU udbudsrunden MM udarbejder en aktivitetsliste for udvalgets igangværende opgaver samt bruttoliste over kommende opgaver. 3. AMU udbudsrunden A. Resultatet af AMU-udbudsrunde 2009 AMU-udbudsrunden blev fra sekretariatets side afsluttet d , hvor der blev afholdt bilateralt møde med Undervisningsministeriet (UVM). Her blev IF s endelige indstilling til udbydere samt geografisk placering angivet. UVM har d. 20. august sendt meddelelse om godkendelser af kommende AMU-udbydere (bilag 4) Der gives på mødet en kort gennemgang af resultatet. De udbydere som IF indstillede til godkendelse for hver af de 4 FKB er, er godkendt. Med hensyn til regionsgodkendelser er der en række forskelle mellem IFs indstilling og det endelige resultat. Dog er ingen skoler godkendt til færre regioner end IFs indstilling. A. Resultatet af AMU-udbudsrunde 2009 UVM havde overset, at der bruges udstyr i undervisningen i deres indstilling ift. bl.a. emballage-kurser (køres kun på AMU Syd) og cement-kurser (køres kun på AMU Nordjylland). Resultatet blev tilfredsstillende og udvalget udtrykker, at kun ganske få virksomheder får langt til uddannelse. Næste skridt er udvikling af de nye FKB er ved ekstern konsulent Svend Jensen/ERA. 4

5 DAGSORDEN EGNE NOTATER Udvalget bedes med eventuelle bemærkninger til viderebehandling i Industriens Fællesudvalg - tage resultatet til efterretning. Udvalget tager resultatet til efterretning. B. Opfølgning af kvalitet og udbudsforpligtelsen I forbindelse med udbudsgodkendelse skal udbyderne leve op til nogle fastlagte forpligtelser for bl.a. at sikre høj kvalitet, markedsføring og gennemførelse af de godkendte arbejdsmarkedsuddannelser. I forhold til region Syddanmark indstiller formandskabet, at Morten Møldrup på vegne af UU Procesindustri kontakter de skoler, som har opnået udbudsgodkendelse inden for FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien i region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland med henblik på, at de fire implicerede skoler i fællesskab udarbejder en formel samarbejdsaftale ( snitfladepapir ). Denne samarbejdsaftale skal formelt beskrive, hvordan udbuddet i de ovennævnte regioner fordeles og sendes tilbage til UU Procesindustri. Baggrunden herfor er, at kun EUC Lillebælt skal udbyde de 11 kurser målrettet udlærte procesoperatører, mens de tre øvrige skoler kun skal udbyde de resterende kurser. B. Opfølgning af kvalitet og udbudsforpligtelsen Som led i AMU-udbudsprocessen afholdtes et møde med skolerepræsentanter. Indkaldelse skete med få dages varsel, hvorfor hele UU ikke blev indkaldt. Skolerne indvilligede her i UU s indstilling til udbudsgodkendelser: 1) EUC Lillebælt udbyder inden for FKB Produktion og teknik i procesindustrien kun de 11 videregående, ny-udviklede kurser målrettet faglærte procesoperatører. Skolen har selv udviklet disse. 2) EUD-skolerne EUC Nordvestsjælland og Københavns Tekniske Skole udbyder samtlige AMUkurser inden for FKB Produktion og teknik i procesindustrien, mens de øvrige skoler ikke udbyder de 11 videregående, ny-udviklede kurser målrettet faglærte procesoperatører. 3) Inden for FKB Produktion af fødevarer og nydelsesmidler udbyder AMU Syd og Københavns Tekniske Skole ikke fisk- og fjer-kurserne 4) Inden for FKB 2785: Produktion af non-food produkter udbydes emballage-kurser kun af AMU Syd, mens cement-kurser udelukkende udbydes af AMU Nordjylland Beslutning: MM udarbejder samarbejdsaftaler og rundsender til de implicerede skoler til underskrift. Drøftelse og beslutning: Udvalget bedes med udgangspunkt i evt. overordnede retningslinjer fra IF - drøfte og beslutte opfølgningsprocedure overfor godkendte udbydere. Diskussionen kan tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål: Kan der udvikles en central kursuskalender eller foldere målrettet virksomhederne, hvori skolerne angiver hvilke kurser, der udbydes i hvilke uger? Er det muligt at bruge VisKvalitet i forhold til opfølgningen? Er der omkostningstunge kurser eller kurser, som skolerne af andre årsager vægrer sig ved at udbyde, og hvordan kan der i givet fald følges op herpå? Ønsker UU Procesindustri at følge aktiviteten eksempelvis halvårligt? Drøftelse og beslutning: Udvalget ønsker på førstkommende møde en diskussion af den lave aktivitet på proces-områdets kurser. Særligt relevant, da IF overfor Undervisningsministeriet (UVM) argumenterede for flere udbydere end UVM s indstilling ud fra et argument om, at der forventes en generel vækst i aktiviteten. Denne diskussion skal være forløber for et dialogmøde med skolerne januar 2010, hvor UU gør sig sine holdninger klare. Input til diskussionen er: 1) Hvordan er aktiviteten pt., og hvor er problemområderne? 2) Hvad kan de øvrige skoler lære af medicinalområdet, hvor aktiviteten er god? 3) Styrkelse af skolernes markedsføring Input til dialogmøde med skolerne foråret 2010: 5

6 DAGSORDEN EGNE NOTATER 1) Faktuel markedsføring på skolerne, hvad gør de konkret, og hvor er barriererne? 2) Hvad gør de for at øge aktiviteten? 3) Har vi for mange AMU-mål? 4) Efterspørges de eller er der manglende transparens? 5) Hvordan kan UU hjælpe skolerne ift eksempelvis markedsføring, styrkelse af de faglige miljøer på skolerne mv.? 6) Hvordan får skolerne fat på de rigtige folk (uddannelsesansvarlige) hos de mindre virksomheder? 7) I hvilket omfang forlægges kurser til virksomheder? 8) I hvilket omfang målrettes kursusindhold den enkelte virksomheds behov? (LUU-ansvar) Forslag: 1) Nedsætte ad-hoc arbejdsgrupper inden for de øvrige fag-områder, som vi kender det fra medicinal-området. 2) Udarbejde en central kursuskalender, som kan bidrage til skolernes markedsføring og dermed synliggørelse af kursusudbuddet. 3) Synliggørelse af mulighederne over for virksomhederne gennem brochurer i stil med Medicinalbrochuren. Her vigtigt at kursisterne kan se, at det ikke er noget medarbejderne selv skal betale. Redegøre for finansieringsmuligheder også ekstern finansiering i visse tilfælde. Gerne en for kemisk industri her er tillidsfolk på bar bund mht. AMU og ved ikke hvor de skal finde kurser. Også gerne en for fødevare-området. Målgruppe: uddannelsesansvarlige, medarbejdere og tillidsmænd samt skolernes konsulenter 4) Styrke skolernes arbejde med at synliggøre kursusindhold for kursister før kursusstart Løbende opfølgning på skolernes aktivitet: MM udarbejder i samarbejde med formandskabet oplæg til, hvordan UU Procesindustri løbende og i en overskuelig form - kan følge skolernes aktivitet: 1. FKB- og mål-niveau (kernemål) 2. VisKvalitet medarbejder- og virksomhedsevaluering ( hvordan kan det bruges? ) 3. Anledning til opfølgning/dialog med skolerne 6 Yderligere input til dialogmøde med skolerne 2010: MVO orienterer om, at Novo ved at lave et stort projekt

7 DAGSORDEN EGNE NOTATER om high impact learning med fokus på, hvordan man får mest ud af uddannelserne. Lavet fint program om det på basis af videnskabelige undersøgelser, der viser noget om, hvor meget folk får ud af uddannelser, når de ikke kender det på forhånd det er ganske lidt. MVO fremviser dette på næste UU-møde som indspark til diskussion vedr. aktivitet og kvalitetssikring af skolernes undervisning. PS efterspørger viden om, hvordan skolerne arbejder med at identificere de rette personer ude i virksomhederne, som arbejder med den strategiske planlægning omkring opkvalificering af medarbejdere. C. Status på og proces for udvikling af 4 nye FKB er I forbindelse med AMU-udbudsrunden fik UU godkendelse til at opsplitte den nuværende FKB Procesindustriel produktion i 4 nye FKB er. C. Status på og proces for udvikling af 4 nye FKB er MM orienterer om afslutningen på udviklingsarbejdet på næste UU-møde d. 14. dec UVM meddelte 19. august, at ansøgning om godkendelse og ministeriets sagsbehandling skal være afsluttet inden den 1. november 2009, hvor der skal være opnået enighed mellem efteruddannelsesudvalget og områdekonsulent(er) i AMU-kontoret om FKB'ernes indhold med henblik på forelæggelse af alle teknisk godkendte FKB'er til VEU-rådets udtalelse i indeværende år. Svend Jensen er tilknyttet udviklingsopgaven som konsulent. Orienteringspunkt. 4. Afrapportering af AER-projektet Finn Dahl har afrapporteret AER-projektet Flere praktiksteder til procesoperatørelever på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm (bilag 5 og 6 bilag 5 er rapporten i sin helhed, mens bilag 6 er et kort resume). Finn Dahl starter nyt job 1. september 2009 og har ikke mulighed for at deltage i UU-mødet. Eventuelle spørgsmål kan afklares gennem Morten Møldrup inden mødet. 4. Afrapportering af AER-projektet Ud af de 19 virksomheder, som blev besøgt i forbindelse med projektet, er der desværre ingen som vil oprette praktikpladser i indeværende år. Flere angiver som årsag, at de ikke bliver målt på uddannelse men på produktionsoutput. Udvalget tager resultatet til efterretning med følgende bemærkninger: Projektet har forbedret de besøgte virksomheders kendskab til uddannelsesmuligheder og evne til at gennemføre uddannelsesaktiviteter ift både erhvervsuddannelse og efteruddannelse - men desværre ikke resulteret i nye praktikpladser. Det er vigtigt for de lokale uddannelsesudvalg at diskutere, hvad de kan gøre i forhold til praktikpladsopsøgende arbejde, da de jo kan søge AER-tilskud. Skolerne kan have en tendens til at prioritere uddannelser med størst taxameter tilskud. 7

8 DAGSORDEN Rapporten er sendt til de tre EUD-skoler, og der vil på opfordring af formandskabet snarest blive udarbejdet en kort introduktion af rapporten målrettet AMU-skolerne. EGNE NOTATER Kan være et problem, at faglærere ikke kender nyudviklede mål. Udvalget bedes med eventuelle bemærkninger til viderebehandling i Industriens Fællesudvalg - tage resultatet til efterretning. En del virksomheder har det indtryk, at AMU som udgangspunkt er værdiløst. I dag er der krav, som er anderledes end tidligere. MM udarbejder kort intro-tekst og eftersender AERrapporten til AMU-skolerne 5. Afdækning af nye uddannelsesbehov for AMUmålgruppen 5. Afdækning af nye uddannelsesbehov for AMUmålgruppen A. LUU-behovsundersøgelse IF gennemfører hvert år en behovsundersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse. Sekretariatet er i gang med at forbedre spørgerammen i forhold til de indhentede erfaringer, og spørgeskemaet vil efterfølgende bliver opfulgt af interview med nøglepersoner. I år er det besluttet, at udviklingsudvalgene skal have mulighed for at tilpasse spørgsmålene i behovsundersøgelse i forhold til gældende branche samt at respondentgruppen kan udvides. Bilag 7 er behovsundersøgelsen anno 2008, som er under videreudvikling i sekretariatet (bilag 7). Udvalget bedes tage stilling til, hvilke branchespecifikke spørgsmål man eventuelt ønsker medtaget og/eller om der er ønsker ift. udvidelse af respondentgruppen. A. LUU-behovsundersøgelse Udvalget fremfører følgende synspunkter ift. behovsanalysen: Behovsundersøgelsen er for omfattende - skal forenkles. Der bør være en 5. mulighed for branchevalg. Undersøgelsen skal skrives i et mere brugervenligt sprog. Der er ikke behov for en om året, da tingene ikke sker så hurtigt. Mere fagligt efter spørgsmål 3 mulighed for forslag til nye kurser. Hvad skal vi bruge svarene til i spørgsmål 4? Vi skal dybere ned i spørgsmålene. Spørgsmålene går for meget på brancheudvikling bør derimod gå mere på uddannelsesudvikling. Måske skulle der være større mulighed for at skrive tekst i stedet for afkrydsning. På basis af udvalgets input, har MM ændret spørgsmålene i sidste års behovsanalyse til følgende: UU ønsker flg. under del-brancher indført under procesindustrien: 1) Medicinal industri 2) Fødevare- og nydelsesmiddel industri 3) Kemisk industri 4) Anden procesindustri (under dette punkt skal der være mulighed for i fritekst at specificere nærmere) Proces-specifikke spørgsmål: 1) Har du kendskab til efteruddannelsesbehov inden for din branche, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser (ja, nej, ved ikke)? a. Hvis ja, Beskriv venligst hvilke uddannelsestilbud, der mangler 8

9 DAGSORDEN B. Diskussion af nye uddannelsesbehov Det indstilles, at UU Procesindustri diskuterer eventuelle behov for udvikling af nye AMU-mål og/eller undervisningsmaterialer samt behov for igangsættelse af analysearbejde inden for UU Procesindustris område. EGNE NOTATER 2) I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de eksisterende AMU-kurser inden for procesindustrien? (meget stort omfang, stort, mindre omfang, meget lille omfang, slet ikke)? a. Hvis mindre omfang, meget lille eller slet ikke: Uddyb venligst, hvorfor din virksomhed ikke bruger de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? 3) Hvis du har yderligere kommentarer i relation til efteruddannelse inden for procesindustrien, kan du nævne dem her: indsæt tekstfelt i skemaet B. Diskussion af nye uddannelsesbehov Udvalget ønsker at diskutere behovet for at få genoplivet Driftsoperatør Udvalget ønsker at få fødevareområdet belyst, og beslutter at søge om udviklingsmidler til en analyse af kompetence- og uddannelsesbehov for produktionsmedarbejdere i fødevareindustrien. 6. Gaver til svendeprøven IF opfordrer til, at alle som består svendeprøven inden for én af IF s uddannelser modtager en taske som gave. Det sker for at synliggøre uddannelserne og lette arbejdet med administrationen af gaverne. På procesoperatøruddannelsen vil det således betyde, at eleverne ikke længere får en fleecetrøje - men en taske i stedet. 6. Gaver til svendeprøven Udvalget beslutter, at udlærte Procesoperatører fremover får en taske i stedet for som tidligere en fleecetrøje. Der blev stillet forslag om, at der puttes informationsmateriale i tasken om efteruddannelsesmuligheder herunder de 11 AMU-mål målrettet udlærte procesoperatører. Sekretariatet medbringer et prøveeksemplar på tasken til udvalgsmødet. Udvalget bedes tage stilling til, om man kan godkende denne ændring i svendeprøvegaven. 7. Meddelelser 7. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra Formandskabet IF-seminar IF har afholdt årligt IF-seminar d. 26. august med deltagelse af IF-repræsentanter og UU ernes formandskaber eller stedfortrædere herfor samt ordinært IF-møde d. 27. august. Der informeres om IF-seminaret og gives en status på de fremadrettede opgaver og perspektiver IF-seminar Der var fra deltagerne stor tilfredshed med IF-seminaret d. 26. august. Mange havde stor fokus på de lokale uddannelsesudvalg. MM rundsender opsummeringen af seminaret. Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra udvalgets medlemmer Ingen meddelelser 9

10 DAGSORDEN Meddelelser fra sekretariatet EGNE NOTATER Meddelelser fra sekretariatet Godkendelse af procesanlæg på KTS Københavns Tekniske Skole har haft rettet henvendelse til sekretariatet mhp. godkendelse af procesanlæg til svendeprøver. Procesanlæg er inspiceret af to erfarne skuemestre samt Morten Møldrup og efterfølgende godkendt. Der er efterfølgende afholdt svendeprøver juni Medicinal-brochure Med det formål at styrke opmærksomheden omkring, hvilke AMU kurser som kvalificerer ledige til et job i medicinalbranchen, har medicinalarbejdsgruppen under IF udarbejdet et temahæfte med en oversigt over AMU uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget i medicinalindustrien (bilag 8). Medicinal-brochure Lignende temahæfte bør udarbejdes for de andre brancher inden for procesområdet. Finansieringsmulighederne for kurset bør vises i hæftet. Link til ug.dk bør også stå i hæftet. Medicinalgruppen opfordres til og gerne i samarbejde med de nygodkendte skoler at udarbejde en oversigt over, hvordan forskellige forløb /AMU uddannelser med fordel kan sammensættes. Hæftet vil ligge til download på Temahæfter og EUD brochurer MI og IF har i fællesskab udarbejdet to temahæfter: Automatisering og Fremstilling. Temahæfterne er tidligere sendt til udvalget, ligesom de er sendt til relevante LUU, virksomheder og organisationsrepræsentanter. Temahæfter og EUD brochurer Temahæfter blev uddelt på mødet. Ingen bemærkninger i øvrigt Endvidere har IF fået udarbejdet et uddannelseskatalog for hver af IF s 8 erhvervsuddannelser. Disse er tidligere sendt til udvalget. Herudover har følgende modtaget brochurerne: Godkendte virksomheder i regi af IF s uddannelser Lokale uddannelsesudvalg i regi af IF Ungdomsvejlederne (UU) 3F s lokalafdelinger UVM Jobcentre Produktionsskoler Censorer Regionsmøder for LUU i regi af Industriens Uddannelser Industriens Uddannelser afholder dialogmøder med LUU på følgende skoler og datoer: 10

11 DAGSORDEN EGNE NOTATER Selandia Tech College, Aalborg Århus Tekniske Skole AMU Syd, Kolding Målet med møderne er bl.a. at optimere samarbejdet med LUU herunder i forbindelse med behovs- og udviklingsredegørelser. LUU-undersøgelse Det er besluttet, at der som pilotforsøg udvælges LUU er, som der sættes ekstra fokus på i det kommende år. Handlingsplan blev vedtaget af IF, og sekretariatet er i gang med implementering af denne. 8. Aktiviteter 8. Aktiviteter Ny godkendte praktikvirksomheder Lallemand Denmark A/S har fået en del-godkendelse som ny praktikvirksomhed. Virksomhedens forretningsproces er lagring, miksning, pakning og distribution af tørgær. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland EUD statistik for procesoperatøruddannelsen Der er første halvår 2009 indgået 83 uddannelsesaftaler, hvilket er en stor stigning ift og 2008, hvor tallet var 32 og 37. Dette dækker dog over, at der stort set udelukkende er tale om voksenelever. Virksomhederne vælger at uddanne i stedet for at fyre medarbejdere i en situation, hvor det også er muligt at ansætte kvalificerede afløsere. Nye godkendte AMU uddannelsestilbud Ingen GMP brush-up kursus Udvalget tilsluttede sig til sidste møde sekretariatets indstilling om, at udviklingsarbejdet kan igangsættes, når den ansøgte UVM - bevilling foreligger. Kurset er udviklet af Erhvervsakademiet Nordsjælland og på vej til godkendelse i UVM. Robot-teknologi i relation til procesindustriel produktion Der er bevilliget udviklingsmidler til 2 AMU-mål. Udvik- 11

12 DAGSORDEN EGNE NOTATER lingsarbejdet er igangsat som et samarbejde mellem EUC Syd og EUC Lillebælt. Energi, affald og miljø Der er bevilliget udviklingsmidler til 2 AMU-mål. Udviklingsarbejdet igangsættes snarest. Energi, affald og miljø Udviklingsarbejdet ikke igangsat grundet afventning af analyser inden for området. Ny bevilling er søgt oktober Håndtering af kemikalier (REACH) Der er bevilliget udviklingsmidler til 1 AMU-mål. Det undersøges pt., hvorvidt dette udviklingsarbejde skal aflyses og eventuelt genansøges 2009/2010. Baggrunden er, at kemikaliedirektivet først nu er under begyndende implementering blandt producenterne, hvorfor grundlaget for uddannelse af operatører i klassificering af kemikalier endnu ikke er til stede. Håndtering af kemikalier (REACH) På Cheminova og Leo Pharma vil det aldrig blive en operatøropgave. AMU-målet udvikles på den baggrund ikke, og genansøges heller ikke 2009/10 Praktik- og censorvejledning Revision af praktik- og censorvejledning for procesoperatøruddannelsen er påbegyndt, men pt. udsat til november 2009 grundet udvikling af nye FKB er samt fædreorlov perioden 8. sep. til 14. okt. Skuemesterkonference 2009 Der afholdes skuemester konference for procesoperatøruddannelsen d. 27. november Planlægning er påbegyndt, men pt. sat i bero grundet udvikling af nye FKB er samt fædreorlov perioden 8. sep. til 14. okt. Skuemesterkonference 2009 Skuemestrene skal på konferencen informeres om, hvad udvalget er i gang med. Formandskabet deltager. 9. Mødeplanlægning 9. Mødeplanlægning A. Næste ordinære møde d. 11. december 2009 Tema og afholdelsessted for næste møde fredag d. 11. december A. Næste ordinære møde d. 11. december 2009 Næste møde blev rykket til mandag d. 14. december kl med efterfølgende frokost. Afholdelsessted vil blive udmeldt senere. B. Mødeaktivitet 2010 Planlægning af mødeaktivitet B. Mødeaktivitet 2010 Egnede datoer aftales med formandskabet og meldes snarest muligt ud til udvalget. 10. Evt. 10. Evt. 12

13 Bilag 2: Medlemsliste UU Procesindustri Fortegnelse over udvalgsmedlemmer Udgave 6/2009 UDVIKLINGSUDVALG FOR PROCESINDUSTRI Industriens Uddannelser, 1780 København V, Tlf.: fax: November 2009 Medlemmer udpeget af Dansk Industri Medlemmer udpeget af 3F Næstformand: Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen Dansk Industri 1787 København V Tlf.: dir fax: Produktionsmester David Jensen Cheminova A/S Postboks Lemvig Tlf.: fax: HR Manager Marianne Viskum-Olesen Leo Pharma A/S Industriparken Ballerup Tlf.: Jobtræner Leif Kloster Carlsberg Danmark Ydre Ringvej Fredericia Tlf Formand: Forhandlingssekretær Per Sørensen 3F Industrigruppen Kampmannsgade København V Tlf.: dir mobil Konsulent Claus Eskesen 3F Industrigruppen Kampmannsgade København V Tlf.: dir.: mobil Gruppeformand John Hansen 3F Rymarken Århus Rymarken 4 Postbox Aarhus V Tlf.: dir.: mobil Forbundssekretær (mejeri) Poul Erik Faarkrog NNF C.F. Richs Vej 103 Postboks Frederiksberg Tlf mobil Udvalgssekretær: Uddannelseskonsulent Morten Møldrup Tlf mobil

14 Bilag 3: Undersøgelse af uddannelsesbehov inden for IF s område - resultater 2009 UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 AFRAPPORTERING AF RESULTATER AF SPØRGESKEMA UDSENDT TIL UU OG LUU MEDLEMMER PÅ IF S OMRÅDE I SEPTEMBER

15 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM BESVARELSERNE GENERELLE UDVIKLINGSTENDENSER INDEN FOR ARBEJDETS ORGANISERING PLASTINDUSTRI PROCESINDUSTRI METALINDUSTRI KØLEINDUSTRI MONTAGEINDUSTRI ELEKTRONIKINDUSTRI OVERFLADEBEHANDLINDSINDUSTRI SVEJSE-, SKIBSBYGNING- OG STØBERIINDUSTRI ENERGI -OG FORSYNINGSINDUSTRIEN ARBEJDETS ORGANISERING VINDMØLLEINDUSTRI ANDEN INDUSTRI

16 1. GENERELT OM BESVARELSERNE I spørgeskema-undersøgelsen havde svarpersonerne mulighed for at svare i forhold til flere industrier. Det betyder, at nogle af respondenterne har svaret på mere end én industris udviklingsbehov. Vi ved, at i alt 87 personer har svaret på spørgeskemaet. Dette svarer til, at 38% af de adspurgte (i alt modtog 227 spørgeskemaet) har svaret. Sidste år svarede 82 på spørgeskemaet, hvilket gav en svarprocent på 43%, da vi sidste år kun spurgte 191 (fordi vi ikke havde valide kontaktoplysninger på flere). Svarpersonernes branchefordeling ser ud som følger: Tabel 1: Svarpersonernes branchefordeling Hvilke områder arbejder du inden for? Plastindustri 14% 12 Procesindustri 23% 20 Metalindustri 32% 28 Køleindustri 2% 2 Montageindustri 11% 10 Elektronikindustri 11% 10 Overfladebehandlingsindustri 16% 14 Svejse-, skibsbygning- og støberiindustri 8% 7 Energi og Forsyning 10% 9 Arbejdsorganisering 9% 8 Vindmølleindustri 6% 5 Anden industri 15% % GENERELLE UDVIKLINGSTENDENSER INDEN FOR ARBEJDETS ORGANISERING Alle svarpersoner i spørgeskemaet skulle forholde sig til spørgsmål vedr. generelle udviklingstendensers indflydelse på behovet for AMU samt forholde sig til behovene for kompetenceudvikling inden for det arbejdsorganisatoriske område. Resultaterne af disse spørgsmål er gengivet nedenfor 16

17 Tabel 2: Vurdering af nye AMU kurser som følge af generelle udviklingstendenser I hvilken grad vurderer du, at der vil være behov for nye AMU-kurser for produktionsmedarbejdere som følge af: I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Øget anvendelse af standarder og/eller myndighedskrav 41% 36 48% 42 6% 5 5% 4 100% 87 Arbejdet med kvalitet og kvalitetsstyring 75% 65 22% 19 2% 2 1% 1 100% 87 Øget fokus på udenlandske samarbejdspartnere 32% 28 48% 42 14% 12 6% 5 100% 87 Mere samarbejde med kunder 38% 33 37% 32 17% 15 8% 7 100% 87 Ændringer i produktionen pga miljø- og energihensyn 59% 51 33% 29 3% 3 5% 4 100% 87 Mere arbejde i tværfaglige teams 63% 55 30% 26 2% 2 5% 4 100% 87 Mere projektledelse 33% 29 46% 40 14% 12 7% 6 100% 87 Flere opgaver med ansvar for intern oplæring 70% 61 24% 21 3% 3 2% 2 100% 87 Skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk 49% 43 40% 35 8% 7 2% 2 100% 87 Ingen nye behov 2% 2 23% 20 43% 37 32% % 87 46% % % 98 7% % 870 Andet Jeg ønsker større motivation i kurserne! Kompetenceafklaring HACCP, LEAN. 3 17

18 Tabel 3: Vurdering af behov for nye AMU-kurser i forhold til produktionstilrettelæggelse I hvilken grad er der behov for nye AMUkurser inden for følgende områder i tilrettelæggelse af produktionen? I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Lean 62% 54 29% 25 5% 4 5% 4 100% 87 Supply Chain Management SCM 23% 20 47% 41 8% 7 22% % 87 Produktion+5 32% 28 31% 27 5% 4 32% % 87 Kaizen 45% 39 26% 23 8% 7 21% % 87 TPM 29% 25 36% 31 6% 5 30% % 87 TQM 21% 18 40% 35 8% 7 31% % 87 BPR 9% 8 34% 30 13% 11 44% % 87 Outsourcing 32% 28 30% 26 21% 18 17% % 87 32% % 238 9% 63 25% % 696 Tabel 4: Udybende kommentarer i vedr. behovet for efteruddannelse inden for produktionstilrettelæggelse Hvis du har flere kommentarer til behovet for efteruddannelse inden for produktionstilrettelæggelse, kan du skrive dem her: Samarbejde med en udenlandsk delleverandør. rework af print / print rep.printbrud Om temaet hører til her kan jeg være i tvivl om, men behovet for en generel forretningsforståelse for hvad lige den proces en medarbejder står med har af indflydelse på den samlede økonomi for produktet, afdelingen og i sidste ende virksomheden. Efterbearbejdning Få flere skole til at køre kurser indenfor vores område, det er svært at få noget igang. Forståelse for kvalitetssammenhæng mellem flere sammenhængende processer 6 Tabel 5: Vurdering af om de eksisterende AMU-tilbud til produktionsgrupper er dækkende I hvilken grad dækker følgende AMU-kurser jeres uddannelsesbehov til produktionsgrupper? Selvevaluering i praksis Personlig udvikling til arbejde og uddannelse I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 21% 18 41% 36 8% 7 30% % 87 40% 35 37% 32 2% 2 21% % 87 18

19 Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Værdibaserede arbejdspladser Videndeling og læring for medarbejdere Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet 40% 35 32% 28 7% 6 21% % 87 49% 43 30% 26 5% 4 16% % 87 54% 47 26% 23 5% 4 15% % 87 37% 32 32% 28 9% 8 22% % 87 33% 29 25% 22 13% 11 29% % 87 40% 35 28% 24 9% 8 23% % 87 43% 37 29% 25 8% 7 21% % 87 40% % 244 7% 57 22% % 783 Tabel 6: Vurdering af nye udviklingstendenser i forhold til uddannelse af produktionsgrupper Ser I nogen nye udviklingstendenser i forhold til uddannelse af produktionsgrupper? Endnu mere fleksibilitet er nødvendigt. Vi skal have mere fokus på de ansattes indflydelse Mere selvstændigt projektarbejde i teamet uden indblanding fra leder industriopr. større bredde p.t. ikke Svært spørgsmål men omgangsfacon og -tone går i retnig af selvcentrerethed så "noget" om fællesskab/fællesansvar Kurser inden for bæredygtighed 8 Konklusioner vedr. besvarelser af de generelle spørgsmål omkring udviklingstendenser og arbejdets organisering Tendenserne er ret kraftig, da det er alle 87 svarpersoner, som har afgivet deres holdning til dette spørgsmål Svarpersonerne i spørgeskemaet vurderer, at følgende udviklingstendenser i særlig grad vil øge behovet for nye AMU-kurser: Arbejdet med kvalitet og kvalitetsstyring Ændringer i produktionen pga miljø- og energihensyn Mere arbejde i tværfaglige teams Flere opgaver med ansvar for intern oplæring Skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk I forhold til kurser inden for produktionstilrettelæggelse vurderer svarpersonerne, at der i høj grad vil være behov for nye AMU-kurser inden for LEAN og Kaizen. Svarpersonerne vurderer, at AMU-tilbuddene til produktionsgrupper er rimelig dækkende. Dog er der mindre tilfredshed med AMU-tilbuddene inden for feltet selvevaluering i praksis. Der er ikke nogle entydige tendenser i de afgivne fritekstbesvarelser 19

20 3. PLASTINDUSTRI Tabel 7: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte plastmagere Mener du, at der er behov for flere AMU kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte plastmagere? Ja 50% 6 Nej 0% 0 Ved ikke 50% 6 100% 12 Tabel 8: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte plastmagere Inden for hvilke emner? pultrudering Samarbejde/kommunikation / Projektledelse / Forretningsforståelse / Globalisering *Flere komponent støbning / *Optimering af processen mellemleder uddannelse herunder uddelegering Hærdeplast, herunder limning af bondede matrialer og kørsel med autoclaver Ønske om genopfrisningskurser 6 Tabel 9: Behov for AMU-kurser i robotbetjening særligt rettet mod plastindustrien Er der behov for nye AMU-kurser i robotbetjening, som er særligt rettet mod plastindustrien? Ja 42% 5 Nej 0% 0 Ved ikke 58% 7 100% 12 Tabel 10: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for plastindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre behov for efteruddannelse inden for plastindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 33% 4 Nej 42% 5 Ved ikke 25% 3 100% 12 20

06-10-2009. UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009

06-10-2009. UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 AFRAPPORTERING AF RESULTATER AF SPØRGESKEMA UDSENDT TIL UU OG LUU MEDLEMMER PÅ IF S OMRÅDE I SEPTEMBER 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011

UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011 UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011 Resultater af spørgeskema udsendt til LUU, UU, UG, Faglige Udvalg og skuemestre hos industriens uddannelser 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM BESVARELSERNE...

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København d. 7. december 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (næstformand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Tage Clausen LEDIG 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Ulla Boeskov Brian

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser.

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser. Referat fra LLU Robot Tid: d. 3. sep. 2014 kl. 1000 til 1400 Sted: Danfoss, Nordborg. Deltagere: Jørn Nielsen (JN) Peter Kragsig (PK) Henrik Brøndum (HB) Jørgen Guldmann (JG) Steffen Enemark (SE) Bas Kanters

Læs mere

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding København den 4. maj 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Marianne Viskum Olesen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen (DI-tilforordnet) Morten V.B. Revsbeck

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg Medicooperatør -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Medicooperatør Medicooperatøren er en serie af kurser designet til at give en grundlæggende viden til nyansatte i medicinalindustrien

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource!

Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! 1. Juni kl. 10.00-14.00 Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, mødelokalerne på 5. sal. 1780 Kbh V Velkomst præsentation af deltagerne 2 Deltagere

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Referat af møde i UG 3

Referat af møde i UG 3 Referat af møde i UG 3 Den 10. april 2013 Dato: 4. april 2013 Tid: Kl. 10.00 15.00 Sted: Kl. 10-12 Aarhus Tech, Center for autoteknologi Hasselager Allé 2 8260 Viby J. Spørg efter Søren R. Glob Kl. 12

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information April 2013 Siden sidst SUS ny adresse SUS flyttede den 1. februar 2013 til Vesterbrogade 6D, 4. sal 1620 København V. Vi benytter lejligheden

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK DAGSORDEN FOR MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00. DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Leif Kloster Kurt Thuesen David Jensen LEDIG Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet Anders Mortensen Afbud fra: Niels Henning Holm

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster Kurt Thuesen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010 AMU DIALOGMØDE 27. oktober 2010 EUC Nordvest SIDEN SIDST Hovedpunkter i den uddannelsespolitiske udvikling SIDEN SIDST AMU RAMMEN I 2010 har regeringen budgetteret med 12.904 såkaldte årselever. Men i

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København d. 24. sep. 2012 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Tage Clausen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand) Ulla Boeskov Brian Nielsen Kate Hermansen Afbud:

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder.

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder. Oplæg til SWOT-analyse Udviklingsudvalg for Svejse, Skibsbygnings og Støberiindustri Indledning og baggrund Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 2. juni 2014 kl. 8.30 12.00 Sted Frederikshavns Rådhus, Rådhus Alle 100, Frederikshavn, mødelokale 1.64 Distribueret

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 3. juli 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Mark Fisker Finn Buch Afbud: Ninna Charlotte Buch

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College

Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College Referat af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Vagn Henriksen Lars Gram Nils Lange Jørgensen Jens Ingvardsen

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Jensen Group 04.10.2012 1

Jensen Group 04.10.2012 1 Jensen Group 75 år siden 1. generation reparations værksted 52 år siden 2. generation første produkt i vaskeri industrien 15 år siden 3. generation komplette vaskerier, verdens omspændende netværksorganisation

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Oktober 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-30-6

Læs mere