BILAG 1: Referat UU Procesindustri sep

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep"

Transkript

1 BILAG 1: Referat UU Procesindustri sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ) 3F-repræsentanter: Per Sørensen (formand) (PS) Claus Eskesen (CE) Poul Erik Faarkrog, NNF (PEF) IF-Sekretariatet: Morten Møldrup (MM) Sussie Justesen (SJ) Afbud fra: Claus R. Olsen (næstformand) John Hansen (JH) REFERAT FRA MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Mandag d. 7. september 2009 kl hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. Sal 1780 København V Mødelokale 2, 5. sal Bilagsliste: Bilag 1: Referat UU Procesindustri Bilag 2: Medlemsliste UU Procesindustri 31. august 2009 Bilag 3: Forretningsorden Bilag 4: AMU Udbudsgodkendelser UU Procesindustri - endeligt resultat Bilag 5: AER-projekt - afsluttende rapport Bilag 6: AER analyse resume Bilag 7: Spørgeramme LUU behovsundersøgelse 2008 Bilag 8: Temahæfte Medicinalindustri AMU 1

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af referat 2. Nyt udvalgsmedlem og udvalgssekretær A. Velkommen til Poul Erik Faarkrog (NNF) og udvalgssekretær Morten Møldrup B. Præsentationsrunde C. Udvalgets forventninger til Morten og ønsker til udvalgets arbejdsform 3. AMU udbudsrunden A. Resultatet af AMU-udbudsrunde 2009 B. Opfølgning af kvalitet og udbudsforpligtelsen evt. koordinationsmøde C. Status på og proces for udvikling af nye FKB er 4. Afrapportering af AER-projektet 5. Afdækning af uddannelsesbehov for AMU-målgruppen 6. Gaver til svendeprøven 7. Meddelelser A. Formandskabet B. Udvalgets medlemmer C. Sekretariatet 8. Aktiviteter 9. Mødeplanlægning 10. Eventuelt DAGSORDEN 1. Indledning EGNE NOTATER 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af referat Referat af møde den 11. februar 2009 er vedhæftet som (bilag 1) 2. Nyt udvalgsmedlem A. Godkendelse af dagsorden Dagordenen blev godkendt uden bemærkninger. B. Godkendelse af referat Referat fra mødet d. 11. februar 2009 blev godkendt uden bemærkninger. 2. Nyt udvalgsmedlem og ny udvalgssekretær A. Velkommen til Poul Erik Faarkrog (NNF) og udvalgssekretær Morten Møldrup (bilag 2) A. Velkommen til nyt udvalgsmedlem Poul Erik Faarkrog (NNF) og udvalgssekretær Morten Møldrup (bilag 2) Formanden bød de nye medlemmer velkommen. 2

3 DAGSORDEN B. Præsentationsrunde EGNE NOTATER B. Præsentationsrunde Poul Erik Faarkrog (PEF): forbundssekretær i Fødevareforbundet NNF. PEF har tidligere arbejdet på tre forskellige mejerier, hvor han har virket som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant. Afdelingsformand i Hobro i en periode. Siden 2003 arbejdet i forbundshuset, hvor han er en af i alt fire valgte forbundssekretærer. Forhandler overenskomst inden for områderne på margarine, mejeri mv. Medlem af en række forskellige uddannelsesudvalg herunder Fællesudvalg for mejeriområdets uddannelsesudvalg. Marianne Viskum-Olesen (MVO): HR manager i Leo Pharma. Leo Pharma er pt. i gang med at udvide og får i den sammenhæng brug for nye kompetencer, dog ikke overblik over hvilke kompetencer endnu. Medicinalvirksomheder er privilegerede ift. mange andre brancher. Meget arbejde placeres udenfor Danmark - derfor ekstra vigtigt at løfte medarbejdere kompetencemæssigt, så en del af arbejdet kan blive i Danmark. Per Sørensen (PS): Forhandlingssekretær i 3F/Industrigruppen. Formand for Brancheudvalg Procesindustrien under 3F. PS har mange internationale opgaver, og er ansvarlig for etablering af Europæiske samarbejdsudvalg inden for industriområdet. Christine Bernt Henriksen (CBH): Uddannelseskonsulent i DI. Næstformand for Industriens fællesudvalg og medlem af en række udvalg. Sekretær for Uddannelsespolitisk udvalg for Procesindustrien under DI. Claus Eskesen: Uddannelseskonsulent i 3F/Industrigruppen, og arbejder både med erhvervsuddannelsesområdet (EUD), og efteruddannelsesområdet inden for industriens områder. Sidder som repræsentant i samtlige udviklingsudvalg under Industriens Fællesudvalg (IF). David Jensen: produktionsmester og uddannelsesansvarlig for operatører og rekruttering af lærlinge i Cheminova. C. Udvalgets forventninger og ønsker til Morten og udvalgets arbejdsform (bilag 3) C. Udvalgets forventninger og ønsker til Morten og udvalgets arbejdsform (bilag 3) Udvalgets ønsker til uddannelseskonsulenten: 1) Samarbejde og kontinuerlig kontakt med LUU erne, herunder særligt EUD-skolerne, skal 3

4 DAGSORDEN EGNE NOTATER have høj prioritet. Uddannelsesbehov kan ikke afdækkes centralt. 2) Procesindustrien er karakteriseret ved mange mindre del-brancher. Derfor vigtigt med fokus på, om der er del-rancher, som overses. Et højt analyseberedskab er fortsat vigtigt. 3) Inddragelse af udvalget i udviklingsarbejde ift. eksempelvis udvikling af nye FKB er udvalget vil gerne høres og deltage i udviklingen, så vi får brugt kræfterne her i udvalget bedst muligt Mødeplacering: 1) Gerne placere UU-møder hos virksomheder, men ikke krav om at det altid skal foregå på virksomhederne. Der skal være tid til at gå i dialog med virksomhederne og se deres produktion. Det er en berigende vekselvirkning. 2) Gerne møde-afholdelse på vidensinstitutioner f.eks. maskinmesterskole. 3) Gerne møde hos de ny-godkendte skoler koordineret med LUU, så der bliver mulighed for en dialog med LUU erne hvad har de brug for af støtte fra os? Generelt: Arbejdsformen justeres løbende, og udvalget udtrykte høj tilfredshed med MM s start som udvalgssekretær. 3. AMU udbudsrunden MM udarbejder en aktivitetsliste for udvalgets igangværende opgaver samt bruttoliste over kommende opgaver. 3. AMU udbudsrunden A. Resultatet af AMU-udbudsrunde 2009 AMU-udbudsrunden blev fra sekretariatets side afsluttet d , hvor der blev afholdt bilateralt møde med Undervisningsministeriet (UVM). Her blev IF s endelige indstilling til udbydere samt geografisk placering angivet. UVM har d. 20. august sendt meddelelse om godkendelser af kommende AMU-udbydere (bilag 4) Der gives på mødet en kort gennemgang af resultatet. De udbydere som IF indstillede til godkendelse for hver af de 4 FKB er, er godkendt. Med hensyn til regionsgodkendelser er der en række forskelle mellem IFs indstilling og det endelige resultat. Dog er ingen skoler godkendt til færre regioner end IFs indstilling. A. Resultatet af AMU-udbudsrunde 2009 UVM havde overset, at der bruges udstyr i undervisningen i deres indstilling ift. bl.a. emballage-kurser (køres kun på AMU Syd) og cement-kurser (køres kun på AMU Nordjylland). Resultatet blev tilfredsstillende og udvalget udtrykker, at kun ganske få virksomheder får langt til uddannelse. Næste skridt er udvikling af de nye FKB er ved ekstern konsulent Svend Jensen/ERA. 4

5 DAGSORDEN EGNE NOTATER Udvalget bedes med eventuelle bemærkninger til viderebehandling i Industriens Fællesudvalg - tage resultatet til efterretning. Udvalget tager resultatet til efterretning. B. Opfølgning af kvalitet og udbudsforpligtelsen I forbindelse med udbudsgodkendelse skal udbyderne leve op til nogle fastlagte forpligtelser for bl.a. at sikre høj kvalitet, markedsføring og gennemførelse af de godkendte arbejdsmarkedsuddannelser. I forhold til region Syddanmark indstiller formandskabet, at Morten Møldrup på vegne af UU Procesindustri kontakter de skoler, som har opnået udbudsgodkendelse inden for FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien i region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland med henblik på, at de fire implicerede skoler i fællesskab udarbejder en formel samarbejdsaftale ( snitfladepapir ). Denne samarbejdsaftale skal formelt beskrive, hvordan udbuddet i de ovennævnte regioner fordeles og sendes tilbage til UU Procesindustri. Baggrunden herfor er, at kun EUC Lillebælt skal udbyde de 11 kurser målrettet udlærte procesoperatører, mens de tre øvrige skoler kun skal udbyde de resterende kurser. B. Opfølgning af kvalitet og udbudsforpligtelsen Som led i AMU-udbudsprocessen afholdtes et møde med skolerepræsentanter. Indkaldelse skete med få dages varsel, hvorfor hele UU ikke blev indkaldt. Skolerne indvilligede her i UU s indstilling til udbudsgodkendelser: 1) EUC Lillebælt udbyder inden for FKB Produktion og teknik i procesindustrien kun de 11 videregående, ny-udviklede kurser målrettet faglærte procesoperatører. Skolen har selv udviklet disse. 2) EUD-skolerne EUC Nordvestsjælland og Københavns Tekniske Skole udbyder samtlige AMUkurser inden for FKB Produktion og teknik i procesindustrien, mens de øvrige skoler ikke udbyder de 11 videregående, ny-udviklede kurser målrettet faglærte procesoperatører. 3) Inden for FKB Produktion af fødevarer og nydelsesmidler udbyder AMU Syd og Københavns Tekniske Skole ikke fisk- og fjer-kurserne 4) Inden for FKB 2785: Produktion af non-food produkter udbydes emballage-kurser kun af AMU Syd, mens cement-kurser udelukkende udbydes af AMU Nordjylland Beslutning: MM udarbejder samarbejdsaftaler og rundsender til de implicerede skoler til underskrift. Drøftelse og beslutning: Udvalget bedes med udgangspunkt i evt. overordnede retningslinjer fra IF - drøfte og beslutte opfølgningsprocedure overfor godkendte udbydere. Diskussionen kan tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål: Kan der udvikles en central kursuskalender eller foldere målrettet virksomhederne, hvori skolerne angiver hvilke kurser, der udbydes i hvilke uger? Er det muligt at bruge VisKvalitet i forhold til opfølgningen? Er der omkostningstunge kurser eller kurser, som skolerne af andre årsager vægrer sig ved at udbyde, og hvordan kan der i givet fald følges op herpå? Ønsker UU Procesindustri at følge aktiviteten eksempelvis halvårligt? Drøftelse og beslutning: Udvalget ønsker på førstkommende møde en diskussion af den lave aktivitet på proces-områdets kurser. Særligt relevant, da IF overfor Undervisningsministeriet (UVM) argumenterede for flere udbydere end UVM s indstilling ud fra et argument om, at der forventes en generel vækst i aktiviteten. Denne diskussion skal være forløber for et dialogmøde med skolerne januar 2010, hvor UU gør sig sine holdninger klare. Input til diskussionen er: 1) Hvordan er aktiviteten pt., og hvor er problemområderne? 2) Hvad kan de øvrige skoler lære af medicinalområdet, hvor aktiviteten er god? 3) Styrkelse af skolernes markedsføring Input til dialogmøde med skolerne foråret 2010: 5

6 DAGSORDEN EGNE NOTATER 1) Faktuel markedsføring på skolerne, hvad gør de konkret, og hvor er barriererne? 2) Hvad gør de for at øge aktiviteten? 3) Har vi for mange AMU-mål? 4) Efterspørges de eller er der manglende transparens? 5) Hvordan kan UU hjælpe skolerne ift eksempelvis markedsføring, styrkelse af de faglige miljøer på skolerne mv.? 6) Hvordan får skolerne fat på de rigtige folk (uddannelsesansvarlige) hos de mindre virksomheder? 7) I hvilket omfang forlægges kurser til virksomheder? 8) I hvilket omfang målrettes kursusindhold den enkelte virksomheds behov? (LUU-ansvar) Forslag: 1) Nedsætte ad-hoc arbejdsgrupper inden for de øvrige fag-områder, som vi kender det fra medicinal-området. 2) Udarbejde en central kursuskalender, som kan bidrage til skolernes markedsføring og dermed synliggørelse af kursusudbuddet. 3) Synliggørelse af mulighederne over for virksomhederne gennem brochurer i stil med Medicinalbrochuren. Her vigtigt at kursisterne kan se, at det ikke er noget medarbejderne selv skal betale. Redegøre for finansieringsmuligheder også ekstern finansiering i visse tilfælde. Gerne en for kemisk industri her er tillidsfolk på bar bund mht. AMU og ved ikke hvor de skal finde kurser. Også gerne en for fødevare-området. Målgruppe: uddannelsesansvarlige, medarbejdere og tillidsmænd samt skolernes konsulenter 4) Styrke skolernes arbejde med at synliggøre kursusindhold for kursister før kursusstart Løbende opfølgning på skolernes aktivitet: MM udarbejder i samarbejde med formandskabet oplæg til, hvordan UU Procesindustri løbende og i en overskuelig form - kan følge skolernes aktivitet: 1. FKB- og mål-niveau (kernemål) 2. VisKvalitet medarbejder- og virksomhedsevaluering ( hvordan kan det bruges? ) 3. Anledning til opfølgning/dialog med skolerne 6 Yderligere input til dialogmøde med skolerne 2010: MVO orienterer om, at Novo ved at lave et stort projekt

7 DAGSORDEN EGNE NOTATER om high impact learning med fokus på, hvordan man får mest ud af uddannelserne. Lavet fint program om det på basis af videnskabelige undersøgelser, der viser noget om, hvor meget folk får ud af uddannelser, når de ikke kender det på forhånd det er ganske lidt. MVO fremviser dette på næste UU-møde som indspark til diskussion vedr. aktivitet og kvalitetssikring af skolernes undervisning. PS efterspørger viden om, hvordan skolerne arbejder med at identificere de rette personer ude i virksomhederne, som arbejder med den strategiske planlægning omkring opkvalificering af medarbejdere. C. Status på og proces for udvikling af 4 nye FKB er I forbindelse med AMU-udbudsrunden fik UU godkendelse til at opsplitte den nuværende FKB Procesindustriel produktion i 4 nye FKB er. C. Status på og proces for udvikling af 4 nye FKB er MM orienterer om afslutningen på udviklingsarbejdet på næste UU-møde d. 14. dec UVM meddelte 19. august, at ansøgning om godkendelse og ministeriets sagsbehandling skal være afsluttet inden den 1. november 2009, hvor der skal være opnået enighed mellem efteruddannelsesudvalget og områdekonsulent(er) i AMU-kontoret om FKB'ernes indhold med henblik på forelæggelse af alle teknisk godkendte FKB'er til VEU-rådets udtalelse i indeværende år. Svend Jensen er tilknyttet udviklingsopgaven som konsulent. Orienteringspunkt. 4. Afrapportering af AER-projektet Finn Dahl har afrapporteret AER-projektet Flere praktiksteder til procesoperatørelever på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm (bilag 5 og 6 bilag 5 er rapporten i sin helhed, mens bilag 6 er et kort resume). Finn Dahl starter nyt job 1. september 2009 og har ikke mulighed for at deltage i UU-mødet. Eventuelle spørgsmål kan afklares gennem Morten Møldrup inden mødet. 4. Afrapportering af AER-projektet Ud af de 19 virksomheder, som blev besøgt i forbindelse med projektet, er der desværre ingen som vil oprette praktikpladser i indeværende år. Flere angiver som årsag, at de ikke bliver målt på uddannelse men på produktionsoutput. Udvalget tager resultatet til efterretning med følgende bemærkninger: Projektet har forbedret de besøgte virksomheders kendskab til uddannelsesmuligheder og evne til at gennemføre uddannelsesaktiviteter ift både erhvervsuddannelse og efteruddannelse - men desværre ikke resulteret i nye praktikpladser. Det er vigtigt for de lokale uddannelsesudvalg at diskutere, hvad de kan gøre i forhold til praktikpladsopsøgende arbejde, da de jo kan søge AER-tilskud. Skolerne kan have en tendens til at prioritere uddannelser med størst taxameter tilskud. 7

8 DAGSORDEN Rapporten er sendt til de tre EUD-skoler, og der vil på opfordring af formandskabet snarest blive udarbejdet en kort introduktion af rapporten målrettet AMU-skolerne. EGNE NOTATER Kan være et problem, at faglærere ikke kender nyudviklede mål. Udvalget bedes med eventuelle bemærkninger til viderebehandling i Industriens Fællesudvalg - tage resultatet til efterretning. En del virksomheder har det indtryk, at AMU som udgangspunkt er værdiløst. I dag er der krav, som er anderledes end tidligere. MM udarbejder kort intro-tekst og eftersender AERrapporten til AMU-skolerne 5. Afdækning af nye uddannelsesbehov for AMUmålgruppen 5. Afdækning af nye uddannelsesbehov for AMUmålgruppen A. LUU-behovsundersøgelse IF gennemfører hvert år en behovsundersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse. Sekretariatet er i gang med at forbedre spørgerammen i forhold til de indhentede erfaringer, og spørgeskemaet vil efterfølgende bliver opfulgt af interview med nøglepersoner. I år er det besluttet, at udviklingsudvalgene skal have mulighed for at tilpasse spørgsmålene i behovsundersøgelse i forhold til gældende branche samt at respondentgruppen kan udvides. Bilag 7 er behovsundersøgelsen anno 2008, som er under videreudvikling i sekretariatet (bilag 7). Udvalget bedes tage stilling til, hvilke branchespecifikke spørgsmål man eventuelt ønsker medtaget og/eller om der er ønsker ift. udvidelse af respondentgruppen. A. LUU-behovsundersøgelse Udvalget fremfører følgende synspunkter ift. behovsanalysen: Behovsundersøgelsen er for omfattende - skal forenkles. Der bør være en 5. mulighed for branchevalg. Undersøgelsen skal skrives i et mere brugervenligt sprog. Der er ikke behov for en om året, da tingene ikke sker så hurtigt. Mere fagligt efter spørgsmål 3 mulighed for forslag til nye kurser. Hvad skal vi bruge svarene til i spørgsmål 4? Vi skal dybere ned i spørgsmålene. Spørgsmålene går for meget på brancheudvikling bør derimod gå mere på uddannelsesudvikling. Måske skulle der være større mulighed for at skrive tekst i stedet for afkrydsning. På basis af udvalgets input, har MM ændret spørgsmålene i sidste års behovsanalyse til følgende: UU ønsker flg. under del-brancher indført under procesindustrien: 1) Medicinal industri 2) Fødevare- og nydelsesmiddel industri 3) Kemisk industri 4) Anden procesindustri (under dette punkt skal der være mulighed for i fritekst at specificere nærmere) Proces-specifikke spørgsmål: 1) Har du kendskab til efteruddannelsesbehov inden for din branche, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser (ja, nej, ved ikke)? a. Hvis ja, Beskriv venligst hvilke uddannelsestilbud, der mangler 8

9 DAGSORDEN B. Diskussion af nye uddannelsesbehov Det indstilles, at UU Procesindustri diskuterer eventuelle behov for udvikling af nye AMU-mål og/eller undervisningsmaterialer samt behov for igangsættelse af analysearbejde inden for UU Procesindustris område. EGNE NOTATER 2) I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de eksisterende AMU-kurser inden for procesindustrien? (meget stort omfang, stort, mindre omfang, meget lille omfang, slet ikke)? a. Hvis mindre omfang, meget lille eller slet ikke: Uddyb venligst, hvorfor din virksomhed ikke bruger de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? 3) Hvis du har yderligere kommentarer i relation til efteruddannelse inden for procesindustrien, kan du nævne dem her: indsæt tekstfelt i skemaet B. Diskussion af nye uddannelsesbehov Udvalget ønsker at diskutere behovet for at få genoplivet Driftsoperatør Udvalget ønsker at få fødevareområdet belyst, og beslutter at søge om udviklingsmidler til en analyse af kompetence- og uddannelsesbehov for produktionsmedarbejdere i fødevareindustrien. 6. Gaver til svendeprøven IF opfordrer til, at alle som består svendeprøven inden for én af IF s uddannelser modtager en taske som gave. Det sker for at synliggøre uddannelserne og lette arbejdet med administrationen af gaverne. På procesoperatøruddannelsen vil det således betyde, at eleverne ikke længere får en fleecetrøje - men en taske i stedet. 6. Gaver til svendeprøven Udvalget beslutter, at udlærte Procesoperatører fremover får en taske i stedet for som tidligere en fleecetrøje. Der blev stillet forslag om, at der puttes informationsmateriale i tasken om efteruddannelsesmuligheder herunder de 11 AMU-mål målrettet udlærte procesoperatører. Sekretariatet medbringer et prøveeksemplar på tasken til udvalgsmødet. Udvalget bedes tage stilling til, om man kan godkende denne ændring i svendeprøvegaven. 7. Meddelelser 7. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra Formandskabet IF-seminar IF har afholdt årligt IF-seminar d. 26. august med deltagelse af IF-repræsentanter og UU ernes formandskaber eller stedfortrædere herfor samt ordinært IF-møde d. 27. august. Der informeres om IF-seminaret og gives en status på de fremadrettede opgaver og perspektiver IF-seminar Der var fra deltagerne stor tilfredshed med IF-seminaret d. 26. august. Mange havde stor fokus på de lokale uddannelsesudvalg. MM rundsender opsummeringen af seminaret. Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra udvalgets medlemmer Ingen meddelelser 9

10 DAGSORDEN Meddelelser fra sekretariatet EGNE NOTATER Meddelelser fra sekretariatet Godkendelse af procesanlæg på KTS Københavns Tekniske Skole har haft rettet henvendelse til sekretariatet mhp. godkendelse af procesanlæg til svendeprøver. Procesanlæg er inspiceret af to erfarne skuemestre samt Morten Møldrup og efterfølgende godkendt. Der er efterfølgende afholdt svendeprøver juni Medicinal-brochure Med det formål at styrke opmærksomheden omkring, hvilke AMU kurser som kvalificerer ledige til et job i medicinalbranchen, har medicinalarbejdsgruppen under IF udarbejdet et temahæfte med en oversigt over AMU uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget i medicinalindustrien (bilag 8). Medicinal-brochure Lignende temahæfte bør udarbejdes for de andre brancher inden for procesområdet. Finansieringsmulighederne for kurset bør vises i hæftet. Link til ug.dk bør også stå i hæftet. Medicinalgruppen opfordres til og gerne i samarbejde med de nygodkendte skoler at udarbejde en oversigt over, hvordan forskellige forløb /AMU uddannelser med fordel kan sammensættes. Hæftet vil ligge til download på Temahæfter og EUD brochurer MI og IF har i fællesskab udarbejdet to temahæfter: Automatisering og Fremstilling. Temahæfterne er tidligere sendt til udvalget, ligesom de er sendt til relevante LUU, virksomheder og organisationsrepræsentanter. Temahæfter og EUD brochurer Temahæfter blev uddelt på mødet. Ingen bemærkninger i øvrigt Endvidere har IF fået udarbejdet et uddannelseskatalog for hver af IF s 8 erhvervsuddannelser. Disse er tidligere sendt til udvalget. Herudover har følgende modtaget brochurerne: Godkendte virksomheder i regi af IF s uddannelser Lokale uddannelsesudvalg i regi af IF Ungdomsvejlederne (UU) 3F s lokalafdelinger UVM Jobcentre Produktionsskoler Censorer Regionsmøder for LUU i regi af Industriens Uddannelser Industriens Uddannelser afholder dialogmøder med LUU på følgende skoler og datoer: 10

11 DAGSORDEN EGNE NOTATER Selandia Tech College, Aalborg Århus Tekniske Skole AMU Syd, Kolding Målet med møderne er bl.a. at optimere samarbejdet med LUU herunder i forbindelse med behovs- og udviklingsredegørelser. LUU-undersøgelse Det er besluttet, at der som pilotforsøg udvælges LUU er, som der sættes ekstra fokus på i det kommende år. Handlingsplan blev vedtaget af IF, og sekretariatet er i gang med implementering af denne. 8. Aktiviteter 8. Aktiviteter Ny godkendte praktikvirksomheder Lallemand Denmark A/S har fået en del-godkendelse som ny praktikvirksomhed. Virksomhedens forretningsproces er lagring, miksning, pakning og distribution af tørgær. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland EUD statistik for procesoperatøruddannelsen Der er første halvår 2009 indgået 83 uddannelsesaftaler, hvilket er en stor stigning ift og 2008, hvor tallet var 32 og 37. Dette dækker dog over, at der stort set udelukkende er tale om voksenelever. Virksomhederne vælger at uddanne i stedet for at fyre medarbejdere i en situation, hvor det også er muligt at ansætte kvalificerede afløsere. Nye godkendte AMU uddannelsestilbud Ingen GMP brush-up kursus Udvalget tilsluttede sig til sidste møde sekretariatets indstilling om, at udviklingsarbejdet kan igangsættes, når den ansøgte UVM - bevilling foreligger. Kurset er udviklet af Erhvervsakademiet Nordsjælland og på vej til godkendelse i UVM. Robot-teknologi i relation til procesindustriel produktion Der er bevilliget udviklingsmidler til 2 AMU-mål. Udvik- 11

12 DAGSORDEN EGNE NOTATER lingsarbejdet er igangsat som et samarbejde mellem EUC Syd og EUC Lillebælt. Energi, affald og miljø Der er bevilliget udviklingsmidler til 2 AMU-mål. Udviklingsarbejdet igangsættes snarest. Energi, affald og miljø Udviklingsarbejdet ikke igangsat grundet afventning af analyser inden for området. Ny bevilling er søgt oktober Håndtering af kemikalier (REACH) Der er bevilliget udviklingsmidler til 1 AMU-mål. Det undersøges pt., hvorvidt dette udviklingsarbejde skal aflyses og eventuelt genansøges 2009/2010. Baggrunden er, at kemikaliedirektivet først nu er under begyndende implementering blandt producenterne, hvorfor grundlaget for uddannelse af operatører i klassificering af kemikalier endnu ikke er til stede. Håndtering af kemikalier (REACH) På Cheminova og Leo Pharma vil det aldrig blive en operatøropgave. AMU-målet udvikles på den baggrund ikke, og genansøges heller ikke 2009/10 Praktik- og censorvejledning Revision af praktik- og censorvejledning for procesoperatøruddannelsen er påbegyndt, men pt. udsat til november 2009 grundet udvikling af nye FKB er samt fædreorlov perioden 8. sep. til 14. okt. Skuemesterkonference 2009 Der afholdes skuemester konference for procesoperatøruddannelsen d. 27. november Planlægning er påbegyndt, men pt. sat i bero grundet udvikling af nye FKB er samt fædreorlov perioden 8. sep. til 14. okt. Skuemesterkonference 2009 Skuemestrene skal på konferencen informeres om, hvad udvalget er i gang med. Formandskabet deltager. 9. Mødeplanlægning 9. Mødeplanlægning A. Næste ordinære møde d. 11. december 2009 Tema og afholdelsessted for næste møde fredag d. 11. december A. Næste ordinære møde d. 11. december 2009 Næste møde blev rykket til mandag d. 14. december kl med efterfølgende frokost. Afholdelsessted vil blive udmeldt senere. B. Mødeaktivitet 2010 Planlægning af mødeaktivitet B. Mødeaktivitet 2010 Egnede datoer aftales med formandskabet og meldes snarest muligt ud til udvalget. 10. Evt. 10. Evt. 12

13 Bilag 2: Medlemsliste UU Procesindustri Fortegnelse over udvalgsmedlemmer Udgave 6/2009 UDVIKLINGSUDVALG FOR PROCESINDUSTRI Industriens Uddannelser, 1780 København V, Tlf.: fax: November 2009 Medlemmer udpeget af Dansk Industri Medlemmer udpeget af 3F Næstformand: Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen Dansk Industri 1787 København V Tlf.: dir fax: Produktionsmester David Jensen Cheminova A/S Postboks Lemvig Tlf.: fax: HR Manager Marianne Viskum-Olesen Leo Pharma A/S Industriparken Ballerup Tlf.: Jobtræner Leif Kloster Carlsberg Danmark Ydre Ringvej Fredericia Tlf Formand: Forhandlingssekretær Per Sørensen 3F Industrigruppen Kampmannsgade København V Tlf.: dir mobil Konsulent Claus Eskesen 3F Industrigruppen Kampmannsgade København V Tlf.: dir.: mobil Gruppeformand John Hansen 3F Rymarken Århus Rymarken 4 Postbox Aarhus V Tlf.: dir.: mobil Forbundssekretær (mejeri) Poul Erik Faarkrog NNF C.F. Richs Vej 103 Postboks Frederiksberg Tlf mobil Udvalgssekretær: Uddannelseskonsulent Morten Møldrup Tlf mobil

14 Bilag 3: Undersøgelse af uddannelsesbehov inden for IF s område - resultater 2009 UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 AFRAPPORTERING AF RESULTATER AF SPØRGESKEMA UDSENDT TIL UU OG LUU MEDLEMMER PÅ IF S OMRÅDE I SEPTEMBER

15 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM BESVARELSERNE GENERELLE UDVIKLINGSTENDENSER INDEN FOR ARBEJDETS ORGANISERING PLASTINDUSTRI PROCESINDUSTRI METALINDUSTRI KØLEINDUSTRI MONTAGEINDUSTRI ELEKTRONIKINDUSTRI OVERFLADEBEHANDLINDSINDUSTRI SVEJSE-, SKIBSBYGNING- OG STØBERIINDUSTRI ENERGI -OG FORSYNINGSINDUSTRIEN ARBEJDETS ORGANISERING VINDMØLLEINDUSTRI ANDEN INDUSTRI

16 1. GENERELT OM BESVARELSERNE I spørgeskema-undersøgelsen havde svarpersonerne mulighed for at svare i forhold til flere industrier. Det betyder, at nogle af respondenterne har svaret på mere end én industris udviklingsbehov. Vi ved, at i alt 87 personer har svaret på spørgeskemaet. Dette svarer til, at 38% af de adspurgte (i alt modtog 227 spørgeskemaet) har svaret. Sidste år svarede 82 på spørgeskemaet, hvilket gav en svarprocent på 43%, da vi sidste år kun spurgte 191 (fordi vi ikke havde valide kontaktoplysninger på flere). Svarpersonernes branchefordeling ser ud som følger: Tabel 1: Svarpersonernes branchefordeling Hvilke områder arbejder du inden for? Plastindustri 14% 12 Procesindustri 23% 20 Metalindustri 32% 28 Køleindustri 2% 2 Montageindustri 11% 10 Elektronikindustri 11% 10 Overfladebehandlingsindustri 16% 14 Svejse-, skibsbygning- og støberiindustri 8% 7 Energi og Forsyning 10% 9 Arbejdsorganisering 9% 8 Vindmølleindustri 6% 5 Anden industri 15% % GENERELLE UDVIKLINGSTENDENSER INDEN FOR ARBEJDETS ORGANISERING Alle svarpersoner i spørgeskemaet skulle forholde sig til spørgsmål vedr. generelle udviklingstendensers indflydelse på behovet for AMU samt forholde sig til behovene for kompetenceudvikling inden for det arbejdsorganisatoriske område. Resultaterne af disse spørgsmål er gengivet nedenfor 16

17 Tabel 2: Vurdering af nye AMU kurser som følge af generelle udviklingstendenser I hvilken grad vurderer du, at der vil være behov for nye AMU-kurser for produktionsmedarbejdere som følge af: I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Øget anvendelse af standarder og/eller myndighedskrav 41% 36 48% 42 6% 5 5% 4 100% 87 Arbejdet med kvalitet og kvalitetsstyring 75% 65 22% 19 2% 2 1% 1 100% 87 Øget fokus på udenlandske samarbejdspartnere 32% 28 48% 42 14% 12 6% 5 100% 87 Mere samarbejde med kunder 38% 33 37% 32 17% 15 8% 7 100% 87 Ændringer i produktionen pga miljø- og energihensyn 59% 51 33% 29 3% 3 5% 4 100% 87 Mere arbejde i tværfaglige teams 63% 55 30% 26 2% 2 5% 4 100% 87 Mere projektledelse 33% 29 46% 40 14% 12 7% 6 100% 87 Flere opgaver med ansvar for intern oplæring 70% 61 24% 21 3% 3 2% 2 100% 87 Skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk 49% 43 40% 35 8% 7 2% 2 100% 87 Ingen nye behov 2% 2 23% 20 43% 37 32% % 87 46% % % 98 7% % 870 Andet Jeg ønsker større motivation i kurserne! Kompetenceafklaring HACCP, LEAN. 3 17

18 Tabel 3: Vurdering af behov for nye AMU-kurser i forhold til produktionstilrettelæggelse I hvilken grad er der behov for nye AMUkurser inden for følgende områder i tilrettelæggelse af produktionen? I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Lean 62% 54 29% 25 5% 4 5% 4 100% 87 Supply Chain Management SCM 23% 20 47% 41 8% 7 22% % 87 Produktion+5 32% 28 31% 27 5% 4 32% % 87 Kaizen 45% 39 26% 23 8% 7 21% % 87 TPM 29% 25 36% 31 6% 5 30% % 87 TQM 21% 18 40% 35 8% 7 31% % 87 BPR 9% 8 34% 30 13% 11 44% % 87 Outsourcing 32% 28 30% 26 21% 18 17% % 87 32% % 238 9% 63 25% % 696 Tabel 4: Udybende kommentarer i vedr. behovet for efteruddannelse inden for produktionstilrettelæggelse Hvis du har flere kommentarer til behovet for efteruddannelse inden for produktionstilrettelæggelse, kan du skrive dem her: Samarbejde med en udenlandsk delleverandør. rework af print / print rep.printbrud Om temaet hører til her kan jeg være i tvivl om, men behovet for en generel forretningsforståelse for hvad lige den proces en medarbejder står med har af indflydelse på den samlede økonomi for produktet, afdelingen og i sidste ende virksomheden. Efterbearbejdning Få flere skole til at køre kurser indenfor vores område, det er svært at få noget igang. Forståelse for kvalitetssammenhæng mellem flere sammenhængende processer 6 Tabel 5: Vurdering af om de eksisterende AMU-tilbud til produktionsgrupper er dækkende I hvilken grad dækker følgende AMU-kurser jeres uddannelsesbehov til produktionsgrupper? Selvevaluering i praksis Personlig udvikling til arbejde og uddannelse I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 21% 18 41% 36 8% 7 30% % 87 40% 35 37% 32 2% 2 21% % 87 18

19 Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Værdibaserede arbejdspladser Videndeling og læring for medarbejdere Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet 40% 35 32% 28 7% 6 21% % 87 49% 43 30% 26 5% 4 16% % 87 54% 47 26% 23 5% 4 15% % 87 37% 32 32% 28 9% 8 22% % 87 33% 29 25% 22 13% 11 29% % 87 40% 35 28% 24 9% 8 23% % 87 43% 37 29% 25 8% 7 21% % 87 40% % 244 7% 57 22% % 783 Tabel 6: Vurdering af nye udviklingstendenser i forhold til uddannelse af produktionsgrupper Ser I nogen nye udviklingstendenser i forhold til uddannelse af produktionsgrupper? Endnu mere fleksibilitet er nødvendigt. Vi skal have mere fokus på de ansattes indflydelse Mere selvstændigt projektarbejde i teamet uden indblanding fra leder industriopr. større bredde p.t. ikke Svært spørgsmål men omgangsfacon og -tone går i retnig af selvcentrerethed så "noget" om fællesskab/fællesansvar Kurser inden for bæredygtighed 8 Konklusioner vedr. besvarelser af de generelle spørgsmål omkring udviklingstendenser og arbejdets organisering Tendenserne er ret kraftig, da det er alle 87 svarpersoner, som har afgivet deres holdning til dette spørgsmål Svarpersonerne i spørgeskemaet vurderer, at følgende udviklingstendenser i særlig grad vil øge behovet for nye AMU-kurser: Arbejdet med kvalitet og kvalitetsstyring Ændringer i produktionen pga miljø- og energihensyn Mere arbejde i tværfaglige teams Flere opgaver med ansvar for intern oplæring Skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk I forhold til kurser inden for produktionstilrettelæggelse vurderer svarpersonerne, at der i høj grad vil være behov for nye AMU-kurser inden for LEAN og Kaizen. Svarpersonerne vurderer, at AMU-tilbuddene til produktionsgrupper er rimelig dækkende. Dog er der mindre tilfredshed med AMU-tilbuddene inden for feltet selvevaluering i praksis. Der er ikke nogle entydige tendenser i de afgivne fritekstbesvarelser 19

20 3. PLASTINDUSTRI Tabel 7: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte plastmagere Mener du, at der er behov for flere AMU kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte plastmagere? Ja 50% 6 Nej 0% 0 Ved ikke 50% 6 100% 12 Tabel 8: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte plastmagere Inden for hvilke emner? pultrudering Samarbejde/kommunikation / Projektledelse / Forretningsforståelse / Globalisering *Flere komponent støbning / *Optimering af processen mellemleder uddannelse herunder uddelegering Hærdeplast, herunder limning af bondede matrialer og kørsel med autoclaver Ønske om genopfrisningskurser 6 Tabel 9: Behov for AMU-kurser i robotbetjening særligt rettet mod plastindustrien Er der behov for nye AMU-kurser i robotbetjening, som er særligt rettet mod plastindustrien? Ja 42% 5 Nej 0% 0 Ved ikke 58% 7 100% 12 Tabel 10: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for plastindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre behov for efteruddannelse inden for plastindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 33% 4 Nej 42% 5 Ved ikke 25% 3 100% 12 20

06-10-2009. UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009

06-10-2009. UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 AFRAPPORTERING AF RESULTATER AF SPØRGESKEMA UDSENDT TIL UU OG LUU MEDLEMMER PÅ IF S OMRÅDE I SEPTEMBER 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011

UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011 UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011 Resultater af spørgeskema udsendt til LUU, UU, UG, Faglige Udvalg og skuemestre hos industriens uddannelser 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM BESVARELSERNE...

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område Udarbejdet for Industriens Uddannelser Kubix Mette Semey Juli 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk www.kubix.dk

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541)

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Undervisermanual Uddannelsen indgår i FKB-nr. 2752: Arbejdets organisering ved produktion i industrien Udarbejdet for Industriens Uddannelser af

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet,

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen

Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen Foto: Peter Prik Larsen Foto: Peter Prik Larsen Projekt gennemført med tilskud fra Svineafgiftsfonden December 2013 Indhold Introduktion... 4 Kapitel 1 Analyse

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere