SENIORPAKKE. Postboks København S T: E:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk"

Transkript

1 SENIORPAKKE drejebog - juni

2 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet begynder 5 Seniorpakkens fire faser 6 Om seniorpakken 8 Hvad får I ud af forløbet? 8 Tidsplan og aktiviteter 9 Deltagere i forløbet 10 De 4 faser 12 Fase 1. Kortlægning 12 Fase 2. Planlægning og information 16 Fase 3. Seniorernes afklaringskursus 20 Fase 4. Dialog mellem seniormedarbejdere og deres nærmeste ledere 22 Faktaark 27 1a Alders- og kompetencefordeling på arbejdspladsen 28 1b Tjekliste til kortlægning 29 1c Forslag til dagsorden 34 2 Tjekliste til information af medarbejdere 35 3a Afklaringskursus til seniorer 39 3b Seniormedarbejderens forberedelse til dialogen med leder 41 4a Lederens forberedelse til samtalen med seniormedarbejderen 45 4b Spørgsmål der skal stilles under seniorsamtalen 47 4c Aftaleskema 49 5 Inspirationsmateriale 50 6 Krav til konsulent 54 2

3 HURTIGT OVERBLIK Formål Seniorpakken skal forbedre seniormedarbejdernes muligheder for at blive længere på arbejdspladsen. Det skal ske ved at tage hensyn til den enkeltes særlige forudsætninger og ønsker til et godt arbejdsliv sætte fokus på seniorernes arbejdsmiljø, helbred, særlige kvalifikationer og kompetencer give arbejdspladserne inspiration til, hvordan de kan organisere arbejdet og indrette arbejdspladsen med henblik på at fastholde seniorer Drejebogen til seniorpakken beskriver trin-for-trin, hvordan leder og medarbejdere sammen får afdækket behov, muligheder og forventninger. Tid Seniorpakken er en startpakke, som på 3-6 måneder tilfører arbejdspladsen ressourcer til at fastholde de nuværende seniormedarbejdere og deres kompetencer. Det må tage maks. 6 måneder at gennemføre seniorpakken på arbejdspladsen. I får støtte til at gennemføre seniorpakken lønkompensation til leder, medarbejderrepræsentant og seniormedarbejdere på 55 år og derover* for de timer, der bruges til at gennemføre seniorpakken. kursusudgifter for seniormedarbejderne. (Se faktaark 3a om afklaringskursus til seniormedarbejdere) konsulentbistand. Jeres arbejdsplads kan vælge, om I også vil have bistand af en konsulent, der kan fungere som sparringspartner og tovholder i arbejdet med seniorpakken, og som kan bidrage med viden og erfaringer om seniorer på arbejdsmarkedet. (Se faktaark 6 og konsulentens opgaver i hver af de 4 faser.) * Alle seniormedarbejdere, uagtet ansættelsesforhold, kan deltage i forløbet. 3

4 Økonomi I får makismalt støtte til nedenstående Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 i alt TIMEFORBRUG Én leder* 10 timer 20 timer 5 timer + 2 timer pr. senior 35 timer + 2 timer pr. senior Én medarbejderrepræsentant* - jeres arbejdsplads # har under 50 ansatte - jeres arbejdsplads # har mellem 50 og 99 ansatte - jeres arbejdsplads # har mellem 100 og 249 ansatte 10 timer 20 timer 30 timer 5 timer 10 timer 15 timer 5 timer 10 timer 15timer 20 timer 40 timer 60 timer Seniormedarbejdere (op til 247 ansatte) 0,25 timer pr. senior 7,5 timer pr. senior 2,25 timer pr. senior 10 timer Én konsulent (valgfri) 5 timer 5 timer 5 timer 15 timer Andre udgifter Kursusudgifter Maks kr. pr. senior Maks kr. pr. senior * Hvis det er bedst for arbejdspladsen, at timerne til lederen eller medarbejderrepræsentanten fordeles på flere personer, kan dette gøres. # En arbejdsplads forstås som en produktionsenhed (P-enhed) 4

5 Timesatser for lønkompensation er fastsat af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse på et objektivt grundlag. Taksterne vil være ens for alle arbejdspladser. Følgende satser anvendes: Lønniveau Årsløn (ansattes løn, kr.) Satser pr. time (kr.) Fra Til Hvad fonden udbetaler Konsulenten: maks kr. pr. time. Sådan kan I få udbetalt støtte For at få udbetalt støtte er det en betingelse, at både seniorpakkens drejebog og standardvilkår følges nøje. Dette indebærer fx at den metode, der fremgår af drejebogen, skal følges at det timetal, der er angivet til hver aktivitet, skal anvendes at der indsendes et underskrevet slutregnskab og timeforbrugsoversigt at der udfyldes og indsendes spørgeskemaer før og efter forløbet at de takster, der fremgår af drejebogen skal overholdes, eller differencen betales af ansøger selv Følges både drejebogen og standardvilkår ikke, kan tilsagnet bortfalde, og fonden udbetaler ikke støtte. Forberedelse inden forløbet begynder Før en arbejdsplads ansøger om en seniorpakke, skal lederen og en medarbejderrepræsentant læse seniorpakkens drejebog grundigt igennem evt. se film på fondens hjemmeside fra arbejdspladser, der allerede har gjort erfaringer med at fastholde og udvikle seniorer. Filmene ligger på undersøge, hvem der udbyder afklaringskurser for seniormedarbejdere (Se faktaark 3a) overveje, om I vil bruge en konsulent 5

6 Seniorpakkens fire faser 1. fase Kortlægning Leder og medarbejderrepræsentant kortlægger alle medarbejderes alders- og kompetencesammensætning og fastsætter rammer for udvikling og fastholdelse af seniormedarbejdere Maks. 1 måned Skridt 1 Forberedelse af forløbet med medarbejderrepræsentanten Skridt 2 Kortlægning af alders- og kompetencefordeling, muligheder og behov Skridt 3 Møde mellem leder og medarbejderrepræsentant om rammer og forventning Faktaark 6 Faktaark 1a og 1b Faktaark 1c 2. fase Planlægning og information Leder og medarbejderrepræsentant planlægger de næste faser og informerer bredt til alle medarbejdere og mere detaljeret til seniormedarbejderne om seniorpakken Maks. 1 måned Skridt 1 Leder samler op på kortlægning og forbereder møde. Medarbejderrep. forbereder møde Skridt 2 Møde mellem leder og medarbejderrepræsentant Skridt 3 Information til alle medarbejdere og specielt til seniormedarbejdere Faktaark 2 Faktaark 3a og 3b 6

7 3. fase Seniorernes afklaringskursus Seniormedarbejderne deltager i et personligt afklaringskursus Maks. 2 måneder Skridt 1 Seniormedarbejdere deltager i afklaringskursus Faktaark 3a 4. fase Dialog Leder og seniormedarbejdere afholder en eller flere individuelle seniorsamtaler med det formål at nå frem til en senioraftale. Seniormedarbejderen kan evt. få sparring fra en medarbejderrepræsentant før og efter samtale(r) med leder. Maks. 2 måneder Skridt 1 Leder og seniorer forbereder og afholder seniorsamtale(r) Skridt 2 Opfølgning på seniorsamtale(r) og indgåelse af aftaler Skridt 3 Leder og medarbejderrep. afholder statusmøde Skridt 4 Leder og medarbejderrep. informerer virksomhedens medarbejdere Faktaark 4a og 4b Faktaark 3b Faktaark 4c 7

8 Om seniorpakken Seniorpakken er udviklet til mange forskellige arbejdspladser. Anvisningerne i drejebog og faktaark skal følges, selv om de måske i nogle tilfælde ikke helt passer til jeres måde at gøre tingene på. Hvad får I ud af forløbet? Alle parter på arbejdspladsen får udbytte af seniorpakken: Arbejdspladsen bevarer de erfarne medarbejderes viden og kompetencer bliver klogere på, hvordan de erfarne medarbejdere bedst muligt kan bidrage til at løse arbejdsopgaverne og de udfordringer, arbejdspladsen har Seniormedarbejderne får bedre trivsel i hverdagen får brugt deres særlige kvalifikationer og kompetencer bedst muligt Øvrige medarbejdere får gavn af erfarne kollegers kompetencer og erfaringer i længere tid får en mere rummelig arbejdsplads, som har lært at finde fleksible løsninger til at fastholde medarbejderne uanset alder Seniorpakken er en startpakke, der også giver effekt på lang sigt. Viden og erfaringer fra arbejdet med seniorpakken kan fremover anvendes til at fastholde de kommende seniormedarbejdere. Seniorpakken lægger op til, at leder og medarbejdere sammen finder frem til, hvilke løsninger, der er mulige og rigtige for hver enkelt seniormedarbejder og for arbejdspladsen som helhed. Løsningerne skal være inden for rammerne af den gældende overenskomst være i overensstemmelse med arbejdspladsens personalepolitik eller andre overordnede rammer på arbejdspladsen medvirke til, at de erfarne seniormedarbejdere bliver i jobbet passe til helheden på arbejdspladsen og også tage højde for de yngre kollegers ønsker og behov 8

9 Tidsplan og aktiviteter 1. Kortlægning 2. Planlægning og information 3. Seniormedarbejdernes afklaringskursus 4. Dialog aktivitet Kortlægning af alle medarbejderes alders- og kompetencesammensætning Fastlæggelse af rammer for udvikling og fastholdelse af seniormedarbejdere Leder, medarbejderrepræsentant og seniormedarbejdere udfylder førspørgeskemaet, som bidrag til evaluering Information til alle medarbejdere Planlægning og forventningsafstemning Seniormedarbejderne deltager i et personligt afklaringskursus En eller flere individuelle samtaler mellem seniormedarbejder og leder med det formål at nå frem til en senioraftale Leder og med arbejderrepræsentant informerer arbejdspladsens medarbejdere Leder, medarbejderrepræsentant og seniormedarbejdere udfylder efter-spørgeskemaet, som bidrag til evaluering tidsramme Maks. 1 måned Maks. 1 måned Maks. 2 måneder Maks. 2 måneder Ressourcer Lønkompensation for timeforbrug og evt. konsulentbistand Lønkompensation for timeforbrug og evt. konsulentbistand Afklarende kursus til seniormedarbejdere Lønkompensation for timeforbrug og evt. konsulentbistand Lønkompensation for timeforbrug Faktaark 1a, 1b, 1c og 6 Faktaark 2, 3a og 3b Faktaark 3a Faktaark 3b, 4a, 4b og 4c Deltagere Leder, medarbejderrepræsentant seniormedarbejdere og evt. konsulent Leder, medarbejderrepræsentant og evt. konsulent Seniormedarbejdere Seniormedarbejdere, leder, medarbejderrepræsentant og evt. konsulent 9

10 Deltagere i forløbet Seniorpakken har særligt fokus på medarbejdere på 55 år og derover uanset ansættelsesforhold. Det er især dem, der deltager aktivt i forløbet sammen med arbejdspladsens leder og/eller personaleansvarlige samt medarbejderrepræsentant. Men alle arbejdspladsens medarbejdere skal informeres om arbejdet med seniorpakken, fordi arbejdet med seniorpakken også angår dem. OBS! Opfattelsen af, hvornår man som senior har brug for udvikling eller for tilpasning af arbejdsopgaver, kan være meget forskellig fra person til person og fra virksomhed til virksomhed. Helbred, psyke og sociale forhold spiller en rolle for, hvordan vi bliver ældre. Derfor vil to seniormedarbejdere på samme alder i nogle tilfælde kun have årstallet på deres dåbsattest til fælles. Deres ønsker og behov i deres arbejdsliv vil være forskelligt. Opgavefordeling Lederen Tag ansvaret for, at arbejdet med seniorpakken følger drejebogen og arbejdspladsens egen tidsplan Meld under hele forløbet klart ud om ledelsens holdning til at udvikle og fastholde seniormedarbejderne, ledelsens mål med dette samt hvilke rammer der er for aftaler med seniormedarbejderne Udfyld et spørgeskema sammen med medarbejderrepræsentanten før og efter forløbet som bidrag til evalueringen Lederen kan enten være øverste leder eller en mellemleder med personaleansvar. Opgaven kan fordeles på flere ledere ved samtaler med seniormedarbejderne i fase 4. Lederen kan vælge at bruge en konsulent som sparringspartner eller tovholder gennem forløbet læs faktaark 6 om krav til konsulenten. 10

11 Medarbejderrepræsentanten Bidrag sammen med ledelsen til kortlægning, planlægning og information Giv sparring til de seniormedarbejdere, der måtte ønske det, både før og efter deres afklaringskursus samt før og efter deres samtale med leder Udfyld et spørgeskema sammen med lederen før og efter forløbet som bidrag til evalueringen Saml spørgeskemaerne før og efter forløbet OBS! Det er vigtigt, at seniormedarbejderne afleverer et spørgeskema før og efter forløbet til medarbejderrepræsentanten til brug for evalueringen Indsamlingen af spørgeskemaerne bør foregå, så den enkelte medarbejders besvarelse ikke kan identificeres. Man kan fx lave en lille stemmeurne af en papkasse. Fonden behandler skemaerne anonymt og bruger dem kun til statistiske formål Medarbejderrepræsentanten kan fx være tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, medlem af SU eller MED-udvalg. Det kan også være en repræsentant for en arbejdsgruppe oprettet til netop arbejdet med seniorpakken. Det kan enten være en seniormedarbejder eller en yngre kollega. Seniormedarbejderne Deltag i afklaringskursus Forbered dig til dialog med din leder Medvirk aktivt i samtale med leder for at finde frem til løsninger, som gør, at du kan og vil blive i jobbet Udfyld et spørgeskema før og efter forløbet som bidrag til evalueringen Hvis I har valgt at bruge en konsulent Vær opmærksom på, at selvom der kan søges støtte til en ekstern konsulent, vil det først og fremmest være lederen, medarbejderrepræsentanten og seniormedarbejderne, der sammen skal finde frem til de løsninger, der bedst passer til den enkelte virksomhed og den enkelte senior. Derfor skal lederen prioritere at gå aktivt ind i processen, og der skal på forhånd være konsensus blandt leder, seniorer og andre medarbejdere om, at nu er det dét, vi gør. 11

12 De 4 faser Fase 1. Kortlægning Formålet er at få overblik over arbejdspladsens behov og muligheder for, at seniorerne og deres kompetencer udvikles og fastholdes. Kortlægningen skal bruges som afsæt for det videre arbejde med seniorpakken. Skridt 1 Forberedelse af forløbet med medarbejderrepræsentanten Skridt 2 Kortlægning af alders- og kompetencefordeling, muligheder og behov Skridt 3 Møde mellem leder og medarbejderrepræsentant om rammer og forventning Tidsramme Maks. 1 måned TIMEFORBRUG FASE 1 Leder: 10 timer (skridt 1 og 2: 6 timer / skridt 3: 4 timer) Medarbejderrepræsentant: 10 timer (skridt 2: 6 timer / skridt 3: 4 timer) til en arbejdsplads med under 50 ansatte 20 timer (skridt 2: 16 timer / skridt 3: 4 timer) til en arbejdsplads med mellem 50 og 99 ansatte 30 timer (skridt 2: 26 timer / skridt 3: 4 timer) til en arbejdsplads med mellem 100 og 249 ansatte Seniormedarbejdere: Skridt 2: 15 min. pr. seniormedarbejder Evt. konsulentbistand: 5 timer 12

13 1 2 3 Skridt 1: Forberedelse af forløbet med medarbejderrepræsentant Lederen Find en medarbejderrepræsentant, som kan formidle medarbejdernes ønsker til, hvilke rammer der skal være for at fastholde seniormedarbejderne Træf evt. aftale med en konsulent, fx en udviklingskonsulent eller en arbejdsmiljøkonsulent, som kan hjælpe i forbindelse med kortlægning, planlægning og information samt i dialogen. (fase 1, 2 og 4) Skridt 2: Kortlægning af alders- og kompetencefordeling, muligheder og behov Lederen Få overblik over seniorpakkens indhold ved at læse drejebogen grundigt igennem Find arbejdspladsvurderingen (APV), eventuelle medarbejdertilfredshedsundersøgelser, arbejdsklimamålinger el.lign. frem og sørg for, at medarbejderrepræsentanten og evt. konsulenten får eksemplarer Brug faktaark 1a til at få overblik over alders- og kompetencefordeling på alle arbejdspladsens medarbejdere Inddrag medarbejderrepræsentanten (og evt. konsulenten) i kortlægningsarbejdet Udlevér det udfyldte skema over alders- og kompetencefordeling (faktaark 1a) til medarbejderrepræsentanten (og evt. konsulenten) Brug faktaark 1b som udgangspunkt for at undersøge arbejdspladsens behov og muligheder for at fastholde og udvikle seniormedarbejdere Sørg for at få alle seniormedarbejdere udfylder før-spørgeskemaet 13

14 Medarbejderrepræsentanten Få overblik over seniorpakkens indhold ved at læse drejebogen grundigt igennem Bistå lederen med kortlægningsarbejdet Orientér dig i materiale fra lederen: Skema over alders- og kompetencefordeling (faktaark 1a), APV, eventuelle medarbejdertilfredshedsundersøgelser, arbejdsklimamålinger el. lign. Brug faktaark 1b til at få overblik over behov og muligheder for senioraftaler som forberedelse til mødet med lederen Afhold et formøde for alle medarbejderrepræsentanter, hvis der er flere. Formålet er at afstemme holdninger fra medarbejdersiden inden mødet med lederen Bistå lederen med at sørge for, at alle seniormedarbejdere udfylder før-spørgeskemaet Saml før-spørgeskemaerne fra seniormedarbejderne Seniormedarbejderne Udfyld før-spørgeskemaet som bidrag til evalueringen og aflever det til medarbejderrepræsentanten Skridt 3: Møde mellem leder og medarbejderrepræsentant om rammer og forventninger Leder og medarbejderrepræsentant afholder et eller to møder, hvor de drøfter, hvordan parterne hver især ser arbejdspladsens behov og muligheder for at fastholde seniormedarbejdere. Formålet med mødet/ møderne er at sikre, at der sker en forventningsafstemning mellem leder og medarbejderrepræsentant, når det handler om hvad seniorpakken skal bruges til hvilke behov og muligheder der er for at fastholde og udvikle job og seniormedarbejderne hvordan påvirker de kommende aftaler om fastholdelse af seniorer de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen 14

15 Afsæt 4 timer til mødet eller alternativt 2x2 timer. Se faktaark 1c: forslag til dagsorden. Hvis I har valgt at bruge en konsulent, brug da evt. konsulenten som sparringspartner/facilitator. Bilag til mødet: faktaark 1a og 1b samt APV og medarbejdertilfredshedsundersøgelser, arbejdsklimamålinger el.lign., hvis arbejdspladsen har dette. Sørg for, at I kommer omkring alle punkterne på tjeklisten (faktaark 1b), som er en mere detaljeret udgave af forslaget til dagsorden (faktaark 1c). Det er vigtigt, at leder og medarbejderrepræsentant sammen udfylder før-spørgeskemaet. Efter mødet skal medarbejderrepræsentant indsende alle de udfyldte spørgeskemaer til fondens sekretariat. Hvis I har valgt at bruge en konsulent Hvis virksomheden vælger at bruge en konsulent, skal denne først sætte sig grundigt ind i seniorpakkens drejebog. Lederen aftaler med konsulenten, hvad han/hun skal bidrage med. I kortlægningsfasen kan det fx være at lede mødet mellem leder og medarbejderrepræsentant at rådgive/give sparring om seniorpakkens muligheder for den enkelte virksomhed. Konsulenten kan trække på erfaringer fra lignende virksomheder og/eller bruge sin position som udefrakommende til at give nye vinkler på virksomheden at være referent til mødet mellem leder og medarbejderrepræsentant 15

16 Fase 2. Planlægning og information Formålet er at planlægge de næste faser og informere seniorerne og de øvrige medarbejdere om seniorpakkens muligheder. I skal tage udgangspunkt i kortlægningen fra fase 1. Skridt 1 Leder samler op på kortlægning og forbereder møde. Medarbejderrep. forbereder møde Skridt 2 Møde mellem leder og medarbejderrepræsentant Skridt 3 Information til alle medarbejdere og specielt til seniormedarbejdere Tidsramme Maks. 1 måned TIMEFORBRUG FASE 2 Leder: 20 timer (skridt 1 og 2: 15 timer / skridt 3: 5 timer) Medarbejderrepræsentant: 5 timer (skridt 1: 2 timer / skridt 2: 2 timer / skridt 3: 1 time) til en arbejdsplads med under 50 ansatte 10 timer (skridt 1: 6 timer / skridt 2: 2 timer / skridt 3: 2 timer) til en arbejdsplads med mellem 50 og 99 ansatte 30 timer (skridt 1: 24 timer / skridt 2: 2 timer / skridt 3:4 timer) til en arbejdsplads med mellem 100 og 249 ansatte Evt. konsulentbistand: 5 timer 16

17 1 2 3 Skridt 1: Leder samler op på kortlægning og forbereder møde. Medarbejderrepræsentant forbereder møde. Lederen Saml op på drøftelser med medarbejderrepræsentanten Indkald medarbejderrepræsentanten til møde om planlægning af det videre forløb og information til arbejdspladsens medarbejdere Brug forud for mødet med medarbejderrepræsentanten faktaark 2 som tjekliste til den information, arbejdspladsens medarbejdere skal have om seniorpakken om baggrund, rammer og indhold samt om resultatet af kortlægningen. Hold fokus på, hvordan seniorpakken kan komme hele arbejdspladsen til gavn Lav forslag til en tidsplan for seniormedarbejdernes personlige afklaringskursus og gennemførelse af seniorsamtaler Medarbejderrepræsentanten Forbered mødet med leder om planlægning af det videre forløb og information til arbejdspladsens medarbejdere: Tal med seniormedarbejdere om deres ønsker til et afklaringskursus Medvirk til at finde operationelle muligheder for aftaler med seniorerne ud fra de muligheder og behov, I har drøftet ved kortlægningen 17

18 1 2 3 Skridt 2: Møde mellem leder og medarbejderrepræsentant Formålet er at sikre forventningsafstemning mellem leder og medarbejderrepræsentant omkring rammerne for senioraftaler og den information, arbejdspladsens medarbejdere skal have om seniorpakken. På mødet skal leder og medarbejderrepræsentant drøfte valg af afklaringskursus til seniormedarbejderne hvilken information der skal gives dels til alle arbejdspladsens medarbejdere, dels specifikt til seniormedarbejderne (faktaark 2) hvordan der skal informeres til seniorerne og de øvrige med arbejdere, fx fælles møder, nyhedsbrev mv. hvem, der har ansvaret for hvad Skridt 3: Information til alle medarbejdere og specielt til seniormedarbejdere Lederen Informér arbejdspladsens medarbejdere om seniorpakken og giv særskilt information til seniormedarbejdere Indhent tilbud på afklaringskursus i overensstemmelse med seniormedarbejdernes ønsker og krav til kursusudbyder (faktaark 3a) Indgå aftale med kursusudbyder omkring indhold og dato for afklaringskursus til seniormedarbejdere Fastlæg, efter forventningsafstemning med medarbejderrepræsentant, rammerne for senioraftaler på arbejdspladsen udover overenskomster og personalepolitik Invitér seniormedarbejderne til afklaringskurset og send dem faktaark 3b 18

19 Medarbejderrepræsentanten Bistå lederen, når lederen skal give information om seniorpakken til arbejdspladsens medarbejdere og seniormedarbejdere Bistå lederen med at invitere seniormedarbejderne til afklaringskurset og sende dem faktaark 3b Giv sparring til seniormedarbejdere, der måtte ønske det før afklaringskurset Hvis I har valgt at bruge en konsulent, SKAL KONSULENTEN give sparring til lederen og medarbejderrepræsentanten i forbindelse med planlægning af rammer for virksomhedens seniorindsats, tidsplan mv. rådgive om valg af afklaringskursus give råd/sparring til lederen og medarbejderrepræsentanten om, hvad og hvordan medarbejderne skal informeres om seniorpakken 19

20 Fase 3. Seniorernes afklaringskursus Formålet er at give seniormedarbejderne lejlighed til at forberede sig på dialogen med sin leder ved at få et overblik over de forhold, der spiller ind for den enkeltes muligheder og lyst til at blive i jobbet. Dette sker på et 1-dags afklaringskursus. Skridt 1 Seniormedarbejdere deltager i afklaringskursus Tidsramme Maks. 2 måneder TIMEFORBRUG FASE 3 Seniormedarbejder: 7½ time RESSOURCER FASE 3 Maks kr. pr. seniormedarbejder, der deltager i afklaringskursus inkl. forplejning og evt. transport og materiale. Udgifter udover dette refunderes ikke. 20

21 1 Skridt 1: Seniormedarbejdere deltager i afklaringskursus Seniormedarbejderne Deltag i et 1-dags afklaringskursus med fokus på, dels hvad der skal ske de næste år på jobbet, dels på overgangen fra fuldtidsjob til pensionisttilværelsen. Det er en god ide! Udover kurset kan seniormedarbejderen have individuelle og personlige behov for yderligere afklaring af fx de økonomiske konsekvenser af at gå ned i tid eller ændre arbejdsopgaver. Både hvad angår løn, efterløn og pension. Afklaringen kan opnås hos egen a-kasse, fagforening, pensionskasse og/eller bank. helbredsforhold hos egen læge ønsker og overvejelser om overgangen fra arbejdsliv til at være efterlønsmodtager eller pensionist gerne i samarbejde med evt. ægtefælle eller samlever Der er ikke afsat ressourcer til denne afklaring i seniorpakken, da det er op til den enkelte seniormedarbejder. 21

22 Fase 4. Dialog mellem seniormedarbejdere og deres nærmeste ledere Formålet er at finde ud af, hvad der skal til, for at seniormedarbejdere og arbejdsplads får det bedste ud af samarbejdet fremover. Skridt 1 Leder og seniorer forbereder og afholder seniorsamtale(r) Skridt 2 Opfølgning på seniorsamtale(r) og indgåelse af aftaler Skridt 3 Leder og medarbejderrep. afholder statusmøde Skridt 4 Leder og medarbejderrep. informerer virksomhedens medarbejdere Tidsramme Maks. 2 måneder Bemærk, at der kan være behov for at afholde flere seniorsamtaler, hvis leder og/eller seniormedarbejder har brug for at overveje forskellige mulig heder og/eller undersøge spørgsmål for at kunne nå frem til løsninger. Første samtale bør derfor afholdes tidligt nok til, at der er tid til mindst én opfølgende samtale. TIMEFORBRUG FASE 4 Leder: skridt 1: 2 timer pr. seniormedarbejder / skridt 2-4: 5 timer i alt (Timerne til skridt 1 kan fordeles på andre personaleansvarlige, der er nærmeste ledere for seniormedarbejdere). Medarbejderrepræsentant: 5 timer (skridt 1, 2 og 4: 3 timer / skridt 3: 2 timer) til en arbejdsplads med under 50 ansatte 10 timer (skridt 1, 2 og 4: 8 timer / skridt 3: 2 timer) til en arbejdsplads med mellem 50 og 99 ansatte 15 timer (skridt 1, 2 og 4: 13 timer / skridt 3: 2 timer) til en arbejdsplads med mellem 100 og 249 ansatte Seniormedarbejder: skridt 1: 2 timer pr. seniormedarbejder / skridt 2: 15 min. pr. seniormedarbejder Evt. konsulentbistand: 5 timer 22

23 Skridt 1: Leder og senior forbereder og afholder seniorsamtaler Forberedelse til samtalen Lederen Brug faktaark 4a og 4b til at forberede de spørgsmål, du vil drøfte med hver af arbejdspladsens seniormedarbejdere Aftal tid og sted for samtale(r) med seniormedarbejderne Overvej, om den enkelte seniormedarbejders kompetencer udnyttes bedst muligt, som tingene er nu, eller om der er behov for ændringer Få overblik over, hvilke ressourcer der er til at udvikle og fastholde job og seniormedarbejdere Medarbejderrepræsentanten Giv sparring til seniormedarbejdere, der måtte ønske det efter afklaringskurset Giv sparring til seniormedarbejdere, der måtte ønske det, før og efter samtalen med deres leder Seniormedarbejderne Brug faktaark 3b til at forberede samtalen med leder Her overvejer du og afklarer: dine økonomiske forhold i relation til de ønsker, du har til dit job din trivsel på jobbet og dit helbred dine ønsker til jobbet i de næste 1-3 år under hensyntagen til de rammer, der er udstukket for senioraftaler. Drøft evt. dine overvejelser med en medarbejderrepræsentant Afholdelse af samtalen Lederen og seniormedarbejderne Deltag i seniorsamtalen Notér, hvem der gør hvad, og hvad der i øvrigt er aftalt fx om det er nødvendigt med en opfølgende samtale. Benyt skemaet i faktaark 4c. 23

24 Skridt 2: Opfølgning på seniorsamtale(r) og indgåelse af aftaler Dokumentér de individuelle aftaler med seniormedarbejderne, fx som: Et referat af seniorsamtalen, som underskrives af leder og seniormedarbejder og gælder frem til næste seniorsamtale En tilføjelse til den oprindelige ansættelseskontrakt En ny ansættelseskontrakt OBS! Aftaler med seniormedarbejderne skal have fokus på udvikling og/eller fastholdelse af hver enkelt seniormedarbejder være i overensstemmelse med overenskomst og arbejdspladsens generelle personalepolitik tilpasses mulighederne på den enkelte arbejdsplads altid kunne justeres, hvis seniormedarbejderens og arbejdspladsens forhold ændres Se eksempler på elementer i senioraftaler i inspirationsmaterialet. Lederen Sørg for, at der følges op Brug evt. faktaark 4c. på det, der aftales fx ved at lave en handlingsplan med tidsfrister for opfølgning og fordeling af ansvar og ved, at individuelle aftaler med seniormedarbejderne dokumenteres Forbered og indkald til statusmøde om forløbet med medarbejderrepræsentanten Sørg for, at alle seniormedarbejdere udfylder efter-spørgeskemaet Seniormedarbejderne Følg op på samtalen, som aftalt. Indhent fx yderligere oplysninger eller drøft mulige senioraftaler med medarbejderrepræsentanten Giv medarbejderrepræsentanten en tilbagemelding på, hvordan du har oplevet det samlede forløb. Fx har det været brugbart? Hvad kan med fordel ændres, hvis arbejdspladsen beslutter at gentage kortlægning, afklaring og dialogen mellem leder og seniormedarbejdere om et år? Udfyld efter-spørgeskemaet som bidrag til evalueringen og aflever det til medarbejderrepræsentanten 24

25 Medarbejderrepræsentanten Giv sparring til seniormedarbejdere, der måtte ønske det efter samtalen med deres leder Modtag tilbagemeldinger fra seniormedarbejderne Bistå leder med at sørge for, at alle seniormedarbejdere udfylder efter-spørgeskemaet Saml efter-spørgeskemaerne fra seniormedarbejderne Skridt 3: Leder og medarbejderrepræsentant afholder statusmøde Formålet med et statusmøde mellem leder og medarbejderrepræsentant er at gøre status over hele seniorpakkeforløbet: Hvordan har leder og medarbejderrepræsentant oplevet forløbet? Hvilke reaktioner har der været fra seniormedarbejderne? Hvilke aftaler er der indgået med seniormedarbejderne? Har seniorpakken levet op til forventningerne? Skal forløbet gentages? Hvor ofte? Hvis forløbet skal gentages, er der så behov for justeringer? Hvilke? Hvad skal der informeres til de øvrige medarbejdere? Udfyld efter-spørgeskemaet sammen som bidrag til evalueringen 25

26 Skridt 4: Leder og medarbejderrepræsentant informerer arbejdspladsens medarbejdere Leder og medarbejderrepræsentant informerer arbejdspladsens medarbejdere om resultaterne af seniorpakkeforløbet: Hvordan har hhv. leder og seniormedarbejder oplevet forløbet? Hvilke ændringer vil de øvrige medarbejdere opleve pga. de aftaler, der er indgået med seniormedarbejderne? Hvordan forventes arbejdspladsens praksis for seniormedarbejdere at blive fremover? Er der planer om at gennemføre lignende forløb? Hvor ofte? Med hvilke justeringer? Hvis I har valgt at bruge en konsulent, SKAL KONSULENTEN give sparring til lederen forud for samtalerne - om fx samtaleteknik give sparring med den hensigt at finde frem til senioraftaler ud fra erfaringer på andre virksomheder tage referentrollen på det afsluttende møde mellem leder og medarbejderrepræsentant Afslutning Forløbet er nu slut. Leder skal nu indsende slutregnskab og timeforbrugsoversigt til fondens sekretariat. Brug skabelonerne i den excel-fil, som du modtog fra sekretariatet i din tilsagnsmail. Medarbejderrepræsentant skal også indsende alle de udfyldte efterspørgeskemaer til fondens sekretariat. Se mere om støtteudbetalingen på fondens hjemmeside 26

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Evaluering. Marts 2014

Evaluering. Marts 2014 Marts 2014 INDHOLD Indledning... 3 Baggrund... 3 Datagrundlag... 4 Mål og resultater... 5 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere... 8 Deltagernes udbytte... 8 Kurser for seniorer...11 Deltagerprofil...

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads 1 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere