KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP"

Transkript

1 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 34. ÅRGANG MAJ 2015 NR. 4 Velkommen til ALLE FORENINGERS DAG I TYBJERG SØNDAG D. 10.MAJ Suså Egnshistoriske Forening Hjulmandens Aloe Vera v/ Christian Jensen I/S Tybjerglille Bakker Vandværk VI GLÆDER OS TIL AT SE JER! PROGRAM FOR DAGEN SIDE 16-17

2 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf Kirkeværge Tyvelse Kirke: Knud Erik Ingerslev Jensen tlf Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen tlf Kirkeværge Aversi Kirke: Holger Lunden tlf Kirkeværge Tybjerg Kirke: Susanne Haunstrup Jeppesen tlf Kasserer: Knud Myrhøj tlf SANDBY MENIGHEDSRÅD Formand: Kirsten Larsen tlf Kontaktperson: Leif Jensen. Tlf Kirkeværge: Bente Vistisen, tlf Kasserer: Naja Mejer, tlf TYBJERG GYMNASTIKFORENING Formand: Susanne Feldthusen Tlf TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK Formand Johnny Sørvin Tlf SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS Kontaktperson: Lise Nielsen , mobil bedst mellem kl TYBJERG FORSAMLINGSHUS Formand Mitzi Jensen. Tlf Husbestilling v/solveig Olsen Tlf.: torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20 er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse. LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN ww.tybjerg.info Formand Jørn Haaber Christiansen Tlf.: TYBJERG PRIVATSKOLE Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg Tlf FORENINGEN TYBJERGHUS Formand: Tina Olsen Tlf.: Vedr. Café: Lene Pedersen. Tlf LOKALRÅDET TYBJERG & OMEGN Formand Peter Seedorff Tlf TYBJERG SPEJDERNE Kontaktperson: Helge Christensen Tlf AVERSI FALDSKÆRMS CLUB Tornelundsvej 8, Aversi, 4690 Haslev. Form.: Giacomo Lindorff. Tlf HERLUFLILLE MØLLELAUG Formand: Peter Castberg Tvedevej 10, Tybjerglille, 4160 Herlufmagle Tlf Møllen: TYBJERG OG OMEGNS FOLKEDANSERFORENING Formand: Nina Hossy Tlf.: Mobil SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING Formand: Liselotte Andersen Tlf.: SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING Formand: Anni Dam Tlf RIDERS CUP Kontaktperson: Jesper Poulsen Tlf SOGNEBLADETS BESTYRELSE Formand: Johnny Sørvin tlf Næstformand: Jens Barlund tlf Kasserer: Knud Arne Jensen tlf SE DEN NYE HJEMMESIDE 2

3 ALLE FORENINGERS DAG I TYBJRG SØNDAG D. 10 MAJ NU FOR FULD MUSIK! Der er varmet op til den store fælles fest for hele familien i Tybjerg, når foreningerne for fjerde gang afholder Alle Foreningers Fest. I år er stedet for alle aktiviteterne koncentreret omkring skolen og kirken; dvs. undtagen vandværket, som ikke lige til at flytte! Såvel udendørs som indenfor på skolen vil man kunne opleve en mængde sjove, spændende og spøjse indslag. Og der vil blive serveret levende musik i på såvel skolen som i kirken, idet Førslev Spillemænd kommer og spiller et par timer på skolen om formiddagen samt først på eftermiddagen, og idet er ikke kun spillemandsmusik, de underholder med. I kirken holder senere på eftermiddagen det færøske kor Húsakórid koncert inden for flere musikgenrer. Spejderne laver mad over bål, og Støtteforeningen for skolen har kaffe/kagebod, så ingen skal gå sultne fra løjerne. Børnehaven har åben legeplads, der er spændende konkurrence, og der er ponyridning samt mulighed for at klappe (ikke klippe!) et får. Disse to aktiviteter er nye i arrangementet. Læs hele programmet på midtersiderne - et særskilt program vil blive uddelt på dagen, så I behøver ikke rive siderne i bladet ud. De forrige gange dagen har været afholdt, har det været i september, men da der sker så meget tilsvarende andre steder, har arrangørerne i år forsøgt sig med en forårsfest for også at markere sæsonafslutningen for det mange foreningers arrangementer og aktiviteter. Så tag hele familien i hånden - eller kom som du er og få en herlig dag sammen med alle de andre. God fornøjelse! Vi ses i Tybjerg søndag d. 10. maj. Annegrete Forside: ALLE FORENINGERS DAGS AKTIVE DELTAGERE. ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Annegrete Schmidt (agt) Tlf , mobil DEADLINE: 15. MAJ TRYK: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup OPLAG: eksemplarer OBS. OBS. Udebliver månedens udgave af Sognebladet, kontakt da venligst Jens Barlund på tlf , mobil: ANNONCEPRISER 1/1 side: 300,00 kr. 1/2 side: kr. 1/4 side: 75,00 kr. Sognebladet udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af Foreningen Sognebladet. Brug af tekst, og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse 3

4 BEGRAVELSESKAFFE En god afslutning er altid vigtig. Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser, og personale, der har fuld forståelse for, hvordan I har det netop denne dag. Vores begravelseskaffe består af kaffebord med boller og kringle/lagkage. Kontakt Lene Andersen på tlf.: Mobil Med venlig hilsen Støtteforeningen for Tybjerg Forsamlingshus Kirkelig vejviser Sognepræst og provst Vagn Birk Jensen Birkelundsvej 10, Tyvelse 4171 Glumsø Træffes på tlf.: eller Træffetider: tirsdag 10-11, onsdage kl , torsdag og fredag kl Fredag er fridag. Sognepræst Mette Paulin Blomgren Tlf Mail: Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Graver for Aversi og Tybjerg kirker: Annette Olsen tlf.: Graver for Vrangstrup - Sandby og Tyvelse kirker: Jørgen Jensen tlf.: Gravermedhjælper Tanja Saamkopf Jacobsen Organist: Flemming Mørk Pedersen tlf Kirkesangere for de 5 sogne er: Stine Horslev og Knud Østergaard Jensen Tlf Kirkebil: Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Præstegården samt til Sognehøjskolen både i og udenfor sognet. 1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, tlf , hvis man er visiteret til handicapkørsel. Bestil venligst dagen før. 2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos Næstved Taxa, tlf Bestil venligst dagen før. Kirkekassen betaler. 4

5 Aversi Tybjerg Tyvelse Sandby Vrangstrup Gudstjenester Oplysning om tidspunkter for gudstjenester og arrangementer kan ses på nettet: Klik ind på - indtast sogn, eller kirke, hvorefter du efter et enter og endnu et klik vil kunne se de planlagte gudstjenester og arrangementer. Har du en iphone eller Smartphone så download gratis App en Kirkekalenderen Kirkekalenderen giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke. App en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark. Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster. 5

6 SØVANG. Altergangsgudstjeneste torsdage kl Torsdag d. 7. maj v/vagn Birk Jensen Torsdag d. 4. juni v/connie Beier Alle er velkomne! Sognepræsterne: Provst og sognepræst Vagn Birk Jensens fridag er fredag. Sognepræst Mette Paulin Blomgrens fridag er mandag. Stiftspræstestævne i dagene maj Kirkens aktivitetskalender. APRIL 30. Aftengudstjeneste, efterfølgende serveres varme hveder. 19:00 Sandby Kirke MAJ 10 Koncert med det færøske kor Húsakórið Se s :30 Tybjerg Kirke 19. Meditationsandagt v/sognepræst Mette Paulin Blomgren - se s. 9 19:00 Aversi Kirke 20. Suså Sognehøjskole - planlægningsmøde sæson :00 Tyvelse Præstegård Alle er velkomne med forslag 21. Menighedsrådsmøde i Tyvelse, Vrangstrup, Aversi og Tyvelse Menighedsråd 18:00 Tyvelse Præstegård 25. Gunderslevholm Park - udendørs 2. pinsedags- gudstjeneste 11:00 Gunderslevholm Læs mere side Kristne Brændpunkter i det 21. århundrede. Læs herom s Næstelø Kirke JUNI 4. Billetsalg til koncert med Anne Dorthe Michelsen Billetterne sælges kun denne dag og kun Læs mere om koncerten på side 9. 17:0019:00 i Tybjerg Landbotik samt Rejseladen, Glumsø 6. Sognehøjskolens afslutning med tur til bl.a. Udby Kirke. Se s :00 Tyvelse Pr.gård 17. Landemode i Roskilde Domkirke. Læs mere s. 9 10:00 Roskilde Domkirke 28. Gudstjeneste + efterfølgende kaffe og underholdning i 14:00 Vrangstrup Kirke Tyvelse Præstegård 6

7 Månedens salme Maj: DDS 291: Du som går ud fra den levende Gud Synges ved gudstjenesterne d. 24.maj i Sandby Kirke kl og Tybjerg Kirke kl Du, som går ud fra den levende Gud, åndernes Ånd i det høje! Menneskens køn mod Guds enbårne Søn stridende står dig for øje, men af din nåde, o, bliv dog her! Natten er skummel, og den er nær. Skin over vang som en morgen med sang, morgen i maj, når det grønnes! Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt, så på Guds nåde der skønnes! Tonerne dybe i gry og kvæld røre selv hjertet så hårdt som fjeld! Tunger af ild og dog prædiken mild giv dem, du salver og sender! Saligheds ord i apostlenes spor vandre til jorderigs ender, så ingen menneskefod har rørt pletten, hvor ikke dets røst blev hørt! Pinselig dåb til Guds herligheds håb folkefærd alle genføde! Tale og skrift om vor frelsers bedrift blomstre som roserne røde! Livstræet skyde af korsets rod! Smage lad alle, vor drot er god! Glæde og lys med dem komme til bys, blomstre lad muld, hvor de træde! Styrke og mod bringe svaghed på fod, trøst finde alle, som græde! Ved evangeliets milde røst miskundhed vågne i hvert et bryst! Saligheds fryd for Genløserens dyd times lad mennesker alle! Faderens råd og den Helligånds dåd sammen i Frelseren falde, så af det hele, som Gud har skabt, går kun fortabelsens æt fortabt! Pinse kommer af det græske ord pentekoste, der betyder 50 og hentyder til den 50.dag efter påske, hvor jøderne ifølge traditionen fejrede takkefest for høsten og som minde om lovgivningen på Sinai og pagten mellem Gud og det jødiske folk, der netop var befriet fra det egyptiske fangenskab. Pinsens tekster fortæller om hvordan Helligånden udgydes over folket ved jødernes fest. Dette bevirkede, at de kunne forkynde evangeliet, så alle folkeslag kunne forstå det. Da påsken falder forskelligt år efter år, påvirker det også vor tids pinsefejring, der dog altid falder i maj eller juni. Mange salmer i salmebogen beskriver pinseunderet. Jeg har valgt en af de gamle Grundtvig-salmer, nemlig nr. 291: Du som går ud fra den levende Gud. Under sit ophold i England fik Grundtvig kendskab til den skotske digter, metodisten James Montgomerys Songs of Zion fra 1823 og fordanskede en del af dem. Det blev blandt andet til Du, som går ud fra den levende Gud, der er en fri gendigtning af missionssalmen O Spirit of the Living God. Som salmedigter har Grundtvig gendigtet og oversat mange gamle salmer. Flere af salmerne er gendigtninger af de gammeltestamentlige Davidssalmer. Desuden oversatte han græske, latinske salmer og flere af Martin Luthers salmer. Salmerne blev ofte udgivet på egen hånd og udenom de officielle kanaler. Det fortælles, at når Grundtvig havde skrevet en salme, fik menigheden udleveret salmen ved kirkedøren, hvor den så blev sunget første gang ved gudstjenesten. Salmerne er så senere optaget i de grundtvigske salmebøger, der udkom på den tid. Hans hovedværk Sangværk fra 1837 indeholder flere af hans salmeoversættelser, her også nærværende salme. Salmen fortæller om pinseunderet, som det berettes om i Det nye Testamente. I salmen udtrykkes håbet om at Guds herlighed og evangeliets ord må udbredes til alle folkeslag. Alt er i salmen koncentreret om Helligåndens komme og virke i den nutidige kirke. I vers et anråbes Gud om at blive hos os. Menneskene er i stadig konflikt med Guds søn og derfor udtrykkes håbet om at Helligånden må give os Guds barmhjertighed. I vers to hører vi om pinseunderet, hvor Helligånden dalede ned fra himlen og satte sig som ildtunger på disciplenes hoveder. Evangeliet skal udbredes til de steder, hvor evangeliet er nyt og ukendt. I vers tre tales om Guds miskundhed, der vækkes ved evangeliets udbredelse. Miskundhed betyder her, at Gud vælger at se bort fra vore synder og i stedet lader nåde gå for ret. Vi bør forholde os kærligt og tilgivende mod vore medmennesker, på samme måde som Gud gør til os. Salmen er rigt på billedsprog. Der anvendes billeder, der udtrykker foråret og væksten, f.eks. 'morgen i maj, når det grønnes', 'blomstre som roserne røde'. Salmen udtrykker håbet om at alt skal blomstre og bære frugt som livstræet i edens have. Her udtrykkes også ønske om at Jesu død på korset må sætte nye skud og give os evigt liv. I salmens slutning hører vi om den evige salighed i paradiset. Som resultat af Jesu virke og hans død på korset skal alle mennesker opleve den evige salighed. De onde vil gå fortabt. Udtrykket fortabelsens æt hentyder til det ondes oprindelse. Organist Flemming Mørk Pedersen. 7

8 Klokkeringning den 5. maj. Den maj 2015 er det 70 år siden, at Danmark blev befriet fra den tyske besættelse. Dette vil blive markeret i bl.a. Tybjerg, Tyvelse og Sandby kirker med et kvarters morgenringning den 5. maj. Nyhed: Augustinusfonden har bevilget kr. til renovering af kalkmalerierne i Tybjerg Kirke Kristne brændpunkter i det 21. årh. FORÅRSMØDE i FOLKEKIRKENS MISSION Folkekirkens Mission i Næstved Provsti indbyder til forårsmøde søndag d. 31. maj. Alle er velkomne. Efter gudstjenesten i Næstelsø Kirke samles vi ca. kl i Mogenstrup kirkes menighedshus. Programmet byder på fælles spisning og sang; beretning om kristnes trængsler i mange af verdens lande ved Henrik Ertner Rasmussen, generalsekretær i Dansk Europamission; nyt om provstikomiteens virke og planer, eftermiddagskaffe, lotteri og afslutning ca. kl Deltagerpris kr. 80, der inkluderer spisning og kaffe/te, betales når mødet begynder. Tilmelding fra d. 4. maj til d. 26. maj til Inge Strikkertsen, Næstved; tlf ; mail eller Karin Schmidt, Toksværd; tlf ; mail eller Erling Nielsen, Fuglebjerg; tlf ; mail Eventuelle spørgsmål om mødet rettes til formanden, Henning Marcher, tlf LANDEMODE D. 17. JUNI I ROSKILDE DOMKIRKE Under listen over Kirkens aktiviteter på side 6 er anført Landemode i Roskilde Domkirke. Da Vagn havde sendt sit indlæg til bladets redaktion, studsede redaktøren over ordet Landemode, som straks satte fantasien i sving: mon der er en i domkirken til lejligheden rejst catwalk, hvorpå præster, provster og biskopper m/k fremviser en ny kollektion af præstekjoler med tilhørende pibekraver? Det er det ikke!! For efter at have konsulteret Vagn blev fantasien manet i jorden, og Vagn fremsendte nedenstående, som også kan lede andre ud af evt. vildfarelse. Tak til Vagn for hjælpen. Redaktøren. Landemode, (2. led af glda. mote 'møde, stævne'), i folkekirken et stiftsmøde, ledet af biskop og stiftsamtmand, hvori stiftets provster deltager. Regelmæssige landemoder forordnedes i 1618 (jf. Danske Lov 1683). På landemodet, der indledes med gudstjeneste, kreeres stiftets nye provster, og stiftets økonomiske og andre anliggender forhandles. Forhandlingerne nedfældes i en landemodeakt. Indtil 1992 var landemodet tillige ankeinstans for provsteretterne i gejstlige sager. For ikke gejstlige betyder det, at man deltager i landemodegudstjenesten og at der efterfølgende er let spisning i palæets gård, hvor der er rejst et telt. Det er også muligt at spadsere rundt i biskoppens have, hvilket er en god oplevelse. 8

9 FORÅRETS KONFIRMANDER Følgende konfirmeres i Tybjerg Kirke søndag den 3. maj 2015: Kl Claus Boe Christensen Andreas Rahbek Hansen Emily Knudsen Kia Ørskov Olsen Kl Nicolai Berndtson Almskov- Dahlgaard Mathias Jeppesen Engmark Mikkel Roesgarth Christensen Sebastian Bidstrup Withen Freja Lund Hansen Lærke Rasmussen Sif Planck Matias Froulund Michaelsen Frederik Rousing Langkjær Julie Brehm Froulund Følgende konfirmeres i Tyvelse Kirke søndag den 17. maj kl : Nan Guldbrand Jensen Caroline Seerup Aaskov Følgende konfirmeres i Sandby Kirke søndag den 31. maj kl. 9.30: Emma Maja Moesgaard Christina Sillemark Gøte Hansen Følgende konfirmeres i Vrangstrup Kirke søndag den 31. maj kl : Jacob Marius Nielsen Trine Jensen Tirsdag d. 19. maj er der meditationsandagt i Aversi Kirke kl v/mette Paulin Blomgren Meditationsandagten er først og fremmest en stille gudstjeneste. Mange mennesker længes i dag efter fred, ro og den stille eftertænksomhed, og der er brug for det i en tid, hvor vi alle er online døgnet rundt. Fra hverdagens stress og krav kommer vi ind i kirkens gamle rum for at finde samling om os selv, om Gud og livet. Som noget nyt vil vi i Tyvelse pastorat afprøve meditationsandagter, med sang, læsninger og øvelser. Vel mødt til en stemningsfuld aften i Aversi Kirke. Konfirmandindskrivning tirsdag den 11. august kl og Indskrivningen finder sted i Tyvelse Præstegård. Konfirmandundervisningen foregår på 7. klassetrin. Konfirmander og deres forældre bedes medbringe barnets dåbs- eller navneattest. Hvis man er forhindret i at komme til indskrivning, kan man kontakte sognepræsten pr. mail eller træffe anden aftale. Konfirmandforberedelsen begynder sidst i august måned. Der vil senere blive informeret om dato, tid og sted. Sangerinde og sangskriver ANNE DORTE MICHELSEN + musikere til Tybjerg Kirke tirsdag den 15. september kl Anne Dorte Michelsen. Billetsalget sker fra Tybjerg Landbotik og Rejseladen i Glumsø den 4. juni fra kl. 17 til Prisen er 175 kr. pr. billet. Alle 120 billetter forventes solgt denne dag. Før koncerten vil det være muligt at købe et lækkert måltid mad Tybjerg Forsamlingshus. I Danmark er Anne Dorte Michelsen ikke alene kendt for sin andel i Tøsedrengene og Venter på Far men også for sin solokarriere. Hendes albums er solgt i Danmark, Norge, Sverige og Japan. Der venter en god koncertoplevelse Koncerten med Anne Dorte Michelsen i Tybjerg Kirke er arrangeret i fællesskab med Glumsø Bavelse og Næsby Pastorat og Tyvelse Pastorat 9

10 Udendørs gudstjeneste i Gunderslevholm Park 2. pinsedag den 25. maj Når udendørsgudstjenesten løber af stablen anden pinsedag er det ottende gang den afholdes. Pinsen kaldes som bekendt for kirkens fødselsdag, fordi Helligånden fik mange til at tro og følge disciplene. Derved blev den kristne menighed dannet. Anden pinsedag vil kirkerne i pastoratet stå tomme, idet vi sammen med omkring tyve andre sogne flytter ud i den forårsgrønne natur. Her vil det være muligt for både store og små, at takke for fællesskabet og skaberværket ved at deltage i gudstjenesten. Under gudstjenesten deltager rigtig mange korsangere, som med deres sang beriger gudstjenesten. Gudstjenesten foregår i Gunderslevholm Park kl Medbring gerne en velforsynet frokostkurv, tæpper, venner og bekendte samt godt humør. Alle er velkomne. Det færøske kor Húsakórið til Tybjerg Kirke i forbindelse med Alle Foreningers Dag søndag den 10. maj kl Húsakórið er blevet udvalgt til at deltage i Cork International Choral Festival fra d. 29. april til d. 4. maj 2015 i Irland. Så koret er i topform til koncerten i Tybjerg Kirke Húsakórið er det ældste færøske kor i København og koret er for alle, der interesserer sig for færøsk kultur og den nordiske sangtradition. Húsakórið betyder husets kor, fordi der øves og synges i Det færøske Hus på Vesterbrogade i København, epicentret for færøsk kultur i Københavnsområdet. Korets speciale er traditionelle færøske og nordiske korsatser: sange, viser, kvad, salmer og moderne korsatser om bølgende hav, stille støvregn i sommernatten og den barske, smukke natur på de stormrige øer i Atlanterhavet. Koret optræder også med renæssancekompositioner, rytmiske popklassikere og moderne kammermusik. Húsakóriðs medlemmer er herboende færinger i alle aldre, der repræsenterer Færøerne og det nordiske kulturfællesskab, hvor end i verden de synger. Koret har en frivillig bestyrelse, som tager sig af den daglige drift af koret samt henvendelser til Húsakórið. Alle korets medlemmer betaler et halvårligt kontingent på 500 kr. Gratis adgang 10

11 Sognehøjskolens afslutning, en fællesudflugt, finder i år sted lørdag d. 6. juni. N.F.S. Grundtvig Afgang Tyvelse Præstegård kl , Glumsø 9.10, Herlufmagle Program: Udby Kirke Grundtvigs Mindestuer, Udby Præstegård (entre kr ikke inkluderet i prisen) Fanefjord Kirke, Møn Undervejs vil der være kaffe og frokost Forventet hjemkomst kl. ca.17:00 Tilmelding til Kirsten Larsen, eller t elefon nr Der er 50 pladser i bussen. Pris kr. 150 inkl. kaffe, frokost og bustur. Alle er velkomne. Grundtvigs Mindestuer, Udby Præstegård Fanefjord Kirke med tårnets særprægede vinkling i forhold til skibet. Fanefjord Kirke på Møn er mest kendt for sine fantastiske kalkmalerier, der er udført af Elmelundemesteren, fik for få år siden en gennemgribende restaurering. De fortæller bibelhistorien som en middelaldertegneserie på allerhøjeste plan. Det anbefales i god tid at træne i at gå med langt bagoverbøjet hoved! Et par eksempler af kalkmalerierne samt den smukke altertavle fra senrenæssancen 11

12 Skattekistens klumme Vores samlinger er struktureret og hver dag sker der forskellige aktiviteter.. Vi rimer, synger, spiller og leger. Især sanglegen Peter slår med én hammer er meget populær på guldklumpestuen. Det er lidt af en øvelse og børnenes grovmotorik bliver udfordret idet at begge arme, ben og hoved skal i bevægelse på samme tid og sangen slutter også fint med at nu er Peter søvnig.. I efteråret havde vi projekt om fugle og i den forbindelse fik vi foræret 3 fuglekasser. Dem har vi fået malet, så de endelig kan komme op. Og vi håber på at der snart flytter nogle fugle ind.. Tekst og fotos: Pernille Lørdag d. 21. Marts afholdt TGF den årlige gymnastik opvisning på Tybjerg Privat skole. Efter velkomst og reklame for vores forenings aktiviteter viste vinterens 3 børnehold, hvad de havde lært i løbet af vinteren. Efter opvisningen havde vi besøg af 'trommemanden', der var mødt op med ca. 100 spande og trommestikker - der var til stor glæde for både store og små. Tak til alle Jer der deltog i dagen - ikke mindst til Jer, der mødte op med kage til vores kagebod. dagen sluttede af med hygge og fællesspisning som mulighed. På vegne af TGF, Susanne Feldthusen Onsdag i uge 17 starter TGF sommerfodbold. Tid og sted er boldbanen på Tybjerg Privatskole hver onsdag kl til Alder: fra skolestart op op. Vel mødt! PSYKOLOG aut. Anne e Aspelin har nu lokale på Tyvelse Bygade nr. 3 Se mere: anne e.aspelin.dk Alle familier kan komme i en situa on, hvor ens barn ikke trives og er trist. De e påvirker alle omkring barnet. Jeg har viden om og erfaringer med arbejdet med børn i hele skoleforløbet. Derfor vil mit fokus her fortrinsvis også være BØRN SKOLE TRIVSEL Kontakt: Tel / anne 12

13 LANDSBYFEST VED TYBJERGHUS 2015 Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 5. september, for så holder vi igen Landsbyfest ved Tybjerghus. Vi kan altid bruge en hånd mere: Har du lyst til at hjælpe til med praktiske opgaver som f. eks madlavning, borddækning, oprydning, pasning af bar etc. ifm. festen, så kontakt Tina på eller mail Tømrermester Søren Dahl Jensen Klintemarksvej 2 Tybjerg 4160 Herlufmagle Tlf Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud Multi Service Fra Hus til Have - Alt kan vi lave Tømrer- og Anlægsarbejde udføres Mobildiskotek/Musik til fest Ring og hør nærmere / Martin Sloth 13

14 Så inviteres atter til V I S E A F T EN TORSDAG D. 7. MAJ KL. 19:30 I TYBJERGHUS CAFÉ Erik Christensen, Sandby, spiller som sædvanligt for og medbringer Højskolesangbøger, så der kan vælges imellem de mange kendte sange og viser. Kaffe/te og hjemmebagt kage kan købes for kr. 25,00. Øl, vand og vin til de sædvanlige lave priser. GRATIS ADGANG ALLE ER VELKOMNE! På foreningens vegne Jørn Haaber Christiansen, formand KOM OG SYNG MED I ET BLANDET, MEN MUNTERT KOR! 14

15 Orienterende møde d. 24. marts på Tybjerggaard ang. udvidet svineproduktion Efter opfordring fra såvel Tybjerglille Bakker Vandværk som Landsbyforeningen og Lokalrådet inviterede Tybjerggaards ejere, Susanne og Bent Jeppesen til åben orienterings- og debatmøde sidst i marts. Baggrunden var frygt for både lugt og støjgener samt øget tung transport gennem Tybjerglille Bakker, når den planlagte udvidelse af svineproduktionen bliver virkelighed på Hæggerupvej. Ca. 50 lokalbeboere var mødt frem, og blev først informeret om familien Jeppesens planer og baggrund for udvidelsen af svineproduktionen. Det drejer sig om, at de nuværende staldarealer nord for Tybjergvej fremadrettet skal være til produktion af slagtesvin, og de nye stalde på Hæggerupvej 20 får det overordnede formål at skulle benyttes til kundefremvisning (Tybjerggaard eksporterer levende smågrise til mere end 15 lande, men også til danske producenter for videreopfedning af grise). Endvidere er Tybjerggaard meget involveret i avlsarbejdet med det formål at avle sig bort fra sygdomme, man desværre længe har medicineret sig fra. Desuden at give smågrisene optimale startvilkår ved bl.a. godt staldmiljø. Miljørådgiver Max Jacobsen orienterede omkring kravene for såvel lugt- som støjgener omkring store svinefarme, men via plancher og statistikker, der var udmålt specielt omkring Tybjerggaard, og at de lugtgener, der skal accepteres tre gange mere for landzoner end byzoner overholdes kravene til fulde. Desuden sættes ny beplantning vest for matriklen af hensyn til udsigten fra Tybjerglille Bakker. Fællestillidsmanden, Torben Lyngsøe fra Danish Crown i Ringsted, fortalte omkring den øgede slagtesvineproduktion, som er altafgørende for slagteriets fremtid. Henrik Tonnesen, fra NNF Sjælland og Øerne var inde på det samme omkring arbejdspladserne. Fra Næstved Kommunes Teknik og Miljø fortalte en konsulent (referenten fik desværre ikke fat i hendes navn) omkring evt. forurening af grundvandet. Hun tilbageviste den tvivl, der måtte være desangående. Efter en kaffepause med hjemmebagte kager var spørgelysten stor. Ikke mindst med hensyn til den eventuelle tunge trafik på Smedebakken. Efter staldene ved Tybjergvej blev bygget for ca. 10 år siden, har chaufførerne så vidt muligt taget hensyn og vil blive pålagt at gøre det fremover også. Formanden for Landsbyforeningen, Jørn Haaber Christiansen, ytrede, at han via sin interesse for trafik ville orientere sig desangående. Mødet sluttede med Jørns tak til familien Jeppesen for deres åbenhjertelige omtanke ikke blot for dyrevelfærd, men også for godt naboskab. (Der var i efteråret også et orienteringsmøde på Tybjeggaard omkring den smitsomme MRSA-virus, et møde, der tiltrak omkring 80 deltagere fra nær og fjern) Referent: Agt. BESØG SANDBYGAARD! Sognebladet og Landsbyforeningen her hermed efter aftale med godsejer Gustav Grath Grüner og dennes familie fornøjelsen af, der vil være mulighed for at besøge Sandbygaard TIRSDAG D. 2. JUNI KL. 19:00 Omvisningen vil primært foregå i parken, og foruden Garth Grüner vil tidligere sognepræst i Sandby, Poul Heitmann Møller, fortælle om stedets historie samt øse af sin store viden omkring Sandby. Sandbygaard kan dateres tilbage til ca Det samme kan Sandby Kirke, og hermed er der lighed mellem en storgård med nærliggende kirke akkurat som i Tybjerg. Men man kan blive meget klogere ved at komme til denne aftenvandring i den store park. Det er gratis at deltage, og efter omvisningen kan medbragt kaffe/te/vand nydes under tag. Vi giver kringle fra Torben i Sandby! Husk at medbringe kop/krus! For nærmere information kontakt venligst Annegrete på tlf

16 PROGRAM FOR ALLE FORENINGERS DAG SØNDAG D. 10. MAJ :45 10:00 Alle foreninger Dag åbnes af Lokalrådets formand, Peter Seedorff foran Tybjerg Kirke. 10:00-10:30 Velkomst i kirken v/sognepræst, provst Vagn Birk Jensen. Herefter synger Tybjerg Privatskoles Kor. 10:40-11:00 Indskrivning ved Tybjerg Gymnastikforenings duathlon (cykling og løb) foran kirken. 6 km cykling og 6 eller 8,5 km løb. Pris kr. 25,00. 11:00 Duathlon starter. 11:00-13:00 Åbent Vandværk (for enden af Bygaden). 11:00 Aktiviteterne kl. 11:00 14:30 starter. Ved skolen: Skolens Støtteforening har kaffe/te/kagebod. Levende Musik v/førslev Spillemænd. (11:00-12:00 samt 13:00-14:00). Loppemarked næste side under Praktiske Oplysninger Spejdersjov med bl.a. pandekagebagning. Bogstavjagt for tre aldersgrupper. Åben legeplads ved børnehaven Skattekisten. Stande med Suså Egnshistoriske Forening, Herluflille Møllelaug, Broksø Gl. Stald, Hjulmandens Aloe Vera og Sognebladet. Spejderne sælger burgers m/bålstegt kamsteg + tilbehør. samt kølige drikkevarer. Overfor skolen: Ponyridning. (Rosengården, Assendrup, står for dette) Kom og klap et får (Rosengården, Assendrup, står for dette) PARKERING GRATIS PARKERING VED TYBJERGGAARD - SE SKILTEHENVISNING. DET ER IKKE TILLADT AT PARKERE ANDRE STEDER END VED DE ANVSTE PLADSER! 16

17 PROGRAM FOR ALLE FORENINGERS DAG SØNDAG D. 10. MAJ :00-12:30 Opvisning af BOKWA v/vordingborg Bokwa. 12:30 Tybjerg Duathlons præmieoverrækkelse. 13:00-13:30 Opvisning af Tybjerg Folkedansere. 13:30 Bogstavjagt slutter, og vinderne findes ved lodtrækning. Ca. 14:10 Aversi Faldskærmsklub springer ud og lander på fodboldbanen eller nær denne. Afhængigt af vindretning. 14:30 Koncert i Tybjerg Kirke. Det færøske kor Husakörid synger. Se nærmere i Sognebladet side 10. Gratis adgang. Herefter: TAK FOR I DAG v/landsbyforeningens formand Jørn Haaber Christiansen. 17:00 Dagen afsluttes med en fællesspisning i Caféen på Tybjerghus. Se nedenfor. PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding til loppemarked: Senest fredag d. 8. maj til Peter Seedorff mail eller tlf Pris kr. 30,00, som betales ved ankomst d. 10. maj. Tilmelding til fællesspisning: Senest fredag d. 8. maj kl. 12:00 til eller tlf. til Henry Pris kr. 85,00 for menuen flæskesteg med det hele. TYBJERG BYGADE FRA KIRKEN OG TIL VANDVÆRKET VIL BLIVE AFSPÆRRET FOR TRAFIK (DOG UNDTAGET FOR BEBOERNE OG ÆRINDEKØRSEL) I TIDSRUMMET KL 09:30 - CA. 15:00. VELKOMMEN TIL EN RIGTIG RAR DAG FYLDT MED OPLEVELSER FOR HELE FAMILIEN 17

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 34. ÅRGANG JUNI 2015 NR. 5 TYBJERG PRIVATSKOLES FANTASTISKE SKOLEKOR INDLEDTE I TYBJERG KIRKE ALLE FORENINGERS DAG D. 10 MAJ FORENINGER

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere