KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP"

Transkript

1 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 34. ÅRGANG MAJ 2015 NR. 4 Velkommen til ALLE FORENINGERS DAG I TYBJERG SØNDAG D. 10.MAJ Suså Egnshistoriske Forening Hjulmandens Aloe Vera v/ Christian Jensen I/S Tybjerglille Bakker Vandværk VI GLÆDER OS TIL AT SE JER! PROGRAM FOR DAGEN SIDE 16-17

2 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf Kirkeværge Tyvelse Kirke: Knud Erik Ingerslev Jensen tlf Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen tlf Kirkeværge Aversi Kirke: Holger Lunden tlf Kirkeværge Tybjerg Kirke: Susanne Haunstrup Jeppesen tlf Kasserer: Knud Myrhøj tlf SANDBY MENIGHEDSRÅD Formand: Kirsten Larsen tlf Kontaktperson: Leif Jensen. Tlf Kirkeværge: Bente Vistisen, tlf Kasserer: Naja Mejer, tlf TYBJERG GYMNASTIKFORENING Formand: Susanne Feldthusen Tlf TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK Formand Johnny Sørvin Tlf SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS Kontaktperson: Lise Nielsen , mobil bedst mellem kl TYBJERG FORSAMLINGSHUS Formand Mitzi Jensen. Tlf Husbestilling v/solveig Olsen Tlf.: torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20 er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse. LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN ww.tybjerg.info Formand Jørn Haaber Christiansen Tlf.: TYBJERG PRIVATSKOLE Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg Tlf FORENINGEN TYBJERGHUS Formand: Tina Olsen Tlf.: Vedr. Café: Lene Pedersen. Tlf LOKALRÅDET TYBJERG & OMEGN Formand Peter Seedorff Tlf TYBJERG SPEJDERNE Kontaktperson: Helge Christensen Tlf AVERSI FALDSKÆRMS CLUB Tornelundsvej 8, Aversi, 4690 Haslev. Form.: Giacomo Lindorff. Tlf HERLUFLILLE MØLLELAUG Formand: Peter Castberg Tvedevej 10, Tybjerglille, 4160 Herlufmagle Tlf Møllen: TYBJERG OG OMEGNS FOLKEDANSERFORENING Formand: Nina Hossy Tlf.: Mobil SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING Formand: Liselotte Andersen Tlf.: SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING Formand: Anni Dam Tlf RIDERS CUP Kontaktperson: Jesper Poulsen Tlf SOGNEBLADETS BESTYRELSE Formand: Johnny Sørvin tlf Næstformand: Jens Barlund tlf Kasserer: Knud Arne Jensen tlf SE DEN NYE HJEMMESIDE 2

3 ALLE FORENINGERS DAG I TYBJRG SØNDAG D. 10 MAJ NU FOR FULD MUSIK! Der er varmet op til den store fælles fest for hele familien i Tybjerg, når foreningerne for fjerde gang afholder Alle Foreningers Fest. I år er stedet for alle aktiviteterne koncentreret omkring skolen og kirken; dvs. undtagen vandværket, som ikke lige til at flytte! Såvel udendørs som indenfor på skolen vil man kunne opleve en mængde sjove, spændende og spøjse indslag. Og der vil blive serveret levende musik i på såvel skolen som i kirken, idet Førslev Spillemænd kommer og spiller et par timer på skolen om formiddagen samt først på eftermiddagen, og idet er ikke kun spillemandsmusik, de underholder med. I kirken holder senere på eftermiddagen det færøske kor Húsakórid koncert inden for flere musikgenrer. Spejderne laver mad over bål, og Støtteforeningen for skolen har kaffe/kagebod, så ingen skal gå sultne fra løjerne. Børnehaven har åben legeplads, der er spændende konkurrence, og der er ponyridning samt mulighed for at klappe (ikke klippe!) et får. Disse to aktiviteter er nye i arrangementet. Læs hele programmet på midtersiderne - et særskilt program vil blive uddelt på dagen, så I behøver ikke rive siderne i bladet ud. De forrige gange dagen har været afholdt, har det været i september, men da der sker så meget tilsvarende andre steder, har arrangørerne i år forsøgt sig med en forårsfest for også at markere sæsonafslutningen for det mange foreningers arrangementer og aktiviteter. Så tag hele familien i hånden - eller kom som du er og få en herlig dag sammen med alle de andre. God fornøjelse! Vi ses i Tybjerg søndag d. 10. maj. Annegrete Forside: ALLE FORENINGERS DAGS AKTIVE DELTAGERE. ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Annegrete Schmidt (agt) Tlf , mobil DEADLINE: 15. MAJ TRYK: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup OPLAG: eksemplarer OBS. OBS. Udebliver månedens udgave af Sognebladet, kontakt da venligst Jens Barlund på tlf , mobil: ANNONCEPRISER 1/1 side: 300,00 kr. 1/2 side: kr. 1/4 side: 75,00 kr. Sognebladet udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af Foreningen Sognebladet. Brug af tekst, og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse 3

4 BEGRAVELSESKAFFE En god afslutning er altid vigtig. Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser, og personale, der har fuld forståelse for, hvordan I har det netop denne dag. Vores begravelseskaffe består af kaffebord med boller og kringle/lagkage. Kontakt Lene Andersen på tlf.: Mobil Med venlig hilsen Støtteforeningen for Tybjerg Forsamlingshus Kirkelig vejviser Sognepræst og provst Vagn Birk Jensen Birkelundsvej 10, Tyvelse 4171 Glumsø Træffes på tlf.: eller Træffetider: tirsdag 10-11, onsdage kl , torsdag og fredag kl Fredag er fridag. Sognepræst Mette Paulin Blomgren Tlf Mail: Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Graver for Aversi og Tybjerg kirker: Annette Olsen tlf.: Graver for Vrangstrup - Sandby og Tyvelse kirker: Jørgen Jensen tlf.: Gravermedhjælper Tanja Saamkopf Jacobsen Organist: Flemming Mørk Pedersen tlf Kirkesangere for de 5 sogne er: Stine Horslev og Knud Østergaard Jensen Tlf Kirkebil: Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Præstegården samt til Sognehøjskolen både i og udenfor sognet. 1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, tlf , hvis man er visiteret til handicapkørsel. Bestil venligst dagen før. 2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos Næstved Taxa, tlf Bestil venligst dagen før. Kirkekassen betaler. 4

5 Aversi Tybjerg Tyvelse Sandby Vrangstrup Gudstjenester Oplysning om tidspunkter for gudstjenester og arrangementer kan ses på nettet: Klik ind på - indtast sogn, eller kirke, hvorefter du efter et enter og endnu et klik vil kunne se de planlagte gudstjenester og arrangementer. Har du en iphone eller Smartphone så download gratis App en Kirkekalenderen Kirkekalenderen giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke. App en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark. Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster. 5

6 SØVANG. Altergangsgudstjeneste torsdage kl Torsdag d. 7. maj v/vagn Birk Jensen Torsdag d. 4. juni v/connie Beier Alle er velkomne! Sognepræsterne: Provst og sognepræst Vagn Birk Jensens fridag er fredag. Sognepræst Mette Paulin Blomgrens fridag er mandag. Stiftspræstestævne i dagene maj Kirkens aktivitetskalender. APRIL 30. Aftengudstjeneste, efterfølgende serveres varme hveder. 19:00 Sandby Kirke MAJ 10 Koncert med det færøske kor Húsakórið Se s :30 Tybjerg Kirke 19. Meditationsandagt v/sognepræst Mette Paulin Blomgren - se s. 9 19:00 Aversi Kirke 20. Suså Sognehøjskole - planlægningsmøde sæson :00 Tyvelse Præstegård Alle er velkomne med forslag 21. Menighedsrådsmøde i Tyvelse, Vrangstrup, Aversi og Tyvelse Menighedsråd 18:00 Tyvelse Præstegård 25. Gunderslevholm Park - udendørs 2. pinsedags- gudstjeneste 11:00 Gunderslevholm Læs mere side Kristne Brændpunkter i det 21. århundrede. Læs herom s Næstelø Kirke JUNI 4. Billetsalg til koncert med Anne Dorthe Michelsen Billetterne sælges kun denne dag og kun Læs mere om koncerten på side 9. 17:0019:00 i Tybjerg Landbotik samt Rejseladen, Glumsø 6. Sognehøjskolens afslutning med tur til bl.a. Udby Kirke. Se s :00 Tyvelse Pr.gård 17. Landemode i Roskilde Domkirke. Læs mere s. 9 10:00 Roskilde Domkirke 28. Gudstjeneste + efterfølgende kaffe og underholdning i 14:00 Vrangstrup Kirke Tyvelse Præstegård 6

7 Månedens salme Maj: DDS 291: Du som går ud fra den levende Gud Synges ved gudstjenesterne d. 24.maj i Sandby Kirke kl og Tybjerg Kirke kl Du, som går ud fra den levende Gud, åndernes Ånd i det høje! Menneskens køn mod Guds enbårne Søn stridende står dig for øje, men af din nåde, o, bliv dog her! Natten er skummel, og den er nær. Skin over vang som en morgen med sang, morgen i maj, når det grønnes! Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt, så på Guds nåde der skønnes! Tonerne dybe i gry og kvæld røre selv hjertet så hårdt som fjeld! Tunger af ild og dog prædiken mild giv dem, du salver og sender! Saligheds ord i apostlenes spor vandre til jorderigs ender, så ingen menneskefod har rørt pletten, hvor ikke dets røst blev hørt! Pinselig dåb til Guds herligheds håb folkefærd alle genføde! Tale og skrift om vor frelsers bedrift blomstre som roserne røde! Livstræet skyde af korsets rod! Smage lad alle, vor drot er god! Glæde og lys med dem komme til bys, blomstre lad muld, hvor de træde! Styrke og mod bringe svaghed på fod, trøst finde alle, som græde! Ved evangeliets milde røst miskundhed vågne i hvert et bryst! Saligheds fryd for Genløserens dyd times lad mennesker alle! Faderens råd og den Helligånds dåd sammen i Frelseren falde, så af det hele, som Gud har skabt, går kun fortabelsens æt fortabt! Pinse kommer af det græske ord pentekoste, der betyder 50 og hentyder til den 50.dag efter påske, hvor jøderne ifølge traditionen fejrede takkefest for høsten og som minde om lovgivningen på Sinai og pagten mellem Gud og det jødiske folk, der netop var befriet fra det egyptiske fangenskab. Pinsens tekster fortæller om hvordan Helligånden udgydes over folket ved jødernes fest. Dette bevirkede, at de kunne forkynde evangeliet, så alle folkeslag kunne forstå det. Da påsken falder forskelligt år efter år, påvirker det også vor tids pinsefejring, der dog altid falder i maj eller juni. Mange salmer i salmebogen beskriver pinseunderet. Jeg har valgt en af de gamle Grundtvig-salmer, nemlig nr. 291: Du som går ud fra den levende Gud. Under sit ophold i England fik Grundtvig kendskab til den skotske digter, metodisten James Montgomerys Songs of Zion fra 1823 og fordanskede en del af dem. Det blev blandt andet til Du, som går ud fra den levende Gud, der er en fri gendigtning af missionssalmen O Spirit of the Living God. Som salmedigter har Grundtvig gendigtet og oversat mange gamle salmer. Flere af salmerne er gendigtninger af de gammeltestamentlige Davidssalmer. Desuden oversatte han græske, latinske salmer og flere af Martin Luthers salmer. Salmerne blev ofte udgivet på egen hånd og udenom de officielle kanaler. Det fortælles, at når Grundtvig havde skrevet en salme, fik menigheden udleveret salmen ved kirkedøren, hvor den så blev sunget første gang ved gudstjenesten. Salmerne er så senere optaget i de grundtvigske salmebøger, der udkom på den tid. Hans hovedværk Sangværk fra 1837 indeholder flere af hans salmeoversættelser, her også nærværende salme. Salmen fortæller om pinseunderet, som det berettes om i Det nye Testamente. I salmen udtrykkes håbet om at Guds herlighed og evangeliets ord må udbredes til alle folkeslag. Alt er i salmen koncentreret om Helligåndens komme og virke i den nutidige kirke. I vers et anråbes Gud om at blive hos os. Menneskene er i stadig konflikt med Guds søn og derfor udtrykkes håbet om at Helligånden må give os Guds barmhjertighed. I vers to hører vi om pinseunderet, hvor Helligånden dalede ned fra himlen og satte sig som ildtunger på disciplenes hoveder. Evangeliet skal udbredes til de steder, hvor evangeliet er nyt og ukendt. I vers tre tales om Guds miskundhed, der vækkes ved evangeliets udbredelse. Miskundhed betyder her, at Gud vælger at se bort fra vore synder og i stedet lader nåde gå for ret. Vi bør forholde os kærligt og tilgivende mod vore medmennesker, på samme måde som Gud gør til os. Salmen er rigt på billedsprog. Der anvendes billeder, der udtrykker foråret og væksten, f.eks. 'morgen i maj, når det grønnes', 'blomstre som roserne røde'. Salmen udtrykker håbet om at alt skal blomstre og bære frugt som livstræet i edens have. Her udtrykkes også ønske om at Jesu død på korset må sætte nye skud og give os evigt liv. I salmens slutning hører vi om den evige salighed i paradiset. Som resultat af Jesu virke og hans død på korset skal alle mennesker opleve den evige salighed. De onde vil gå fortabt. Udtrykket fortabelsens æt hentyder til det ondes oprindelse. Organist Flemming Mørk Pedersen. 7

8 Klokkeringning den 5. maj. Den maj 2015 er det 70 år siden, at Danmark blev befriet fra den tyske besættelse. Dette vil blive markeret i bl.a. Tybjerg, Tyvelse og Sandby kirker med et kvarters morgenringning den 5. maj. Nyhed: Augustinusfonden har bevilget kr. til renovering af kalkmalerierne i Tybjerg Kirke Kristne brændpunkter i det 21. årh. FORÅRSMØDE i FOLKEKIRKENS MISSION Folkekirkens Mission i Næstved Provsti indbyder til forårsmøde søndag d. 31. maj. Alle er velkomne. Efter gudstjenesten i Næstelsø Kirke samles vi ca. kl i Mogenstrup kirkes menighedshus. Programmet byder på fælles spisning og sang; beretning om kristnes trængsler i mange af verdens lande ved Henrik Ertner Rasmussen, generalsekretær i Dansk Europamission; nyt om provstikomiteens virke og planer, eftermiddagskaffe, lotteri og afslutning ca. kl Deltagerpris kr. 80, der inkluderer spisning og kaffe/te, betales når mødet begynder. Tilmelding fra d. 4. maj til d. 26. maj til Inge Strikkertsen, Næstved; tlf ; mail eller Karin Schmidt, Toksværd; tlf ; mail eller Erling Nielsen, Fuglebjerg; tlf ; mail Eventuelle spørgsmål om mødet rettes til formanden, Henning Marcher, tlf LANDEMODE D. 17. JUNI I ROSKILDE DOMKIRKE Under listen over Kirkens aktiviteter på side 6 er anført Landemode i Roskilde Domkirke. Da Vagn havde sendt sit indlæg til bladets redaktion, studsede redaktøren over ordet Landemode, som straks satte fantasien i sving: mon der er en i domkirken til lejligheden rejst catwalk, hvorpå præster, provster og biskopper m/k fremviser en ny kollektion af præstekjoler med tilhørende pibekraver? Det er det ikke!! For efter at have konsulteret Vagn blev fantasien manet i jorden, og Vagn fremsendte nedenstående, som også kan lede andre ud af evt. vildfarelse. Tak til Vagn for hjælpen. Redaktøren. Landemode, (2. led af glda. mote 'møde, stævne'), i folkekirken et stiftsmøde, ledet af biskop og stiftsamtmand, hvori stiftets provster deltager. Regelmæssige landemoder forordnedes i 1618 (jf. Danske Lov 1683). På landemodet, der indledes med gudstjeneste, kreeres stiftets nye provster, og stiftets økonomiske og andre anliggender forhandles. Forhandlingerne nedfældes i en landemodeakt. Indtil 1992 var landemodet tillige ankeinstans for provsteretterne i gejstlige sager. For ikke gejstlige betyder det, at man deltager i landemodegudstjenesten og at der efterfølgende er let spisning i palæets gård, hvor der er rejst et telt. Det er også muligt at spadsere rundt i biskoppens have, hvilket er en god oplevelse. 8

9 FORÅRETS KONFIRMANDER Følgende konfirmeres i Tybjerg Kirke søndag den 3. maj 2015: Kl Claus Boe Christensen Andreas Rahbek Hansen Emily Knudsen Kia Ørskov Olsen Kl Nicolai Berndtson Almskov- Dahlgaard Mathias Jeppesen Engmark Mikkel Roesgarth Christensen Sebastian Bidstrup Withen Freja Lund Hansen Lærke Rasmussen Sif Planck Matias Froulund Michaelsen Frederik Rousing Langkjær Julie Brehm Froulund Følgende konfirmeres i Tyvelse Kirke søndag den 17. maj kl : Nan Guldbrand Jensen Caroline Seerup Aaskov Følgende konfirmeres i Sandby Kirke søndag den 31. maj kl. 9.30: Emma Maja Moesgaard Christina Sillemark Gøte Hansen Følgende konfirmeres i Vrangstrup Kirke søndag den 31. maj kl : Jacob Marius Nielsen Trine Jensen Tirsdag d. 19. maj er der meditationsandagt i Aversi Kirke kl v/mette Paulin Blomgren Meditationsandagten er først og fremmest en stille gudstjeneste. Mange mennesker længes i dag efter fred, ro og den stille eftertænksomhed, og der er brug for det i en tid, hvor vi alle er online døgnet rundt. Fra hverdagens stress og krav kommer vi ind i kirkens gamle rum for at finde samling om os selv, om Gud og livet. Som noget nyt vil vi i Tyvelse pastorat afprøve meditationsandagter, med sang, læsninger og øvelser. Vel mødt til en stemningsfuld aften i Aversi Kirke. Konfirmandindskrivning tirsdag den 11. august kl og Indskrivningen finder sted i Tyvelse Præstegård. Konfirmandundervisningen foregår på 7. klassetrin. Konfirmander og deres forældre bedes medbringe barnets dåbs- eller navneattest. Hvis man er forhindret i at komme til indskrivning, kan man kontakte sognepræsten pr. mail eller træffe anden aftale. Konfirmandforberedelsen begynder sidst i august måned. Der vil senere blive informeret om dato, tid og sted. Sangerinde og sangskriver ANNE DORTE MICHELSEN + musikere til Tybjerg Kirke tirsdag den 15. september kl Anne Dorte Michelsen. Billetsalget sker fra Tybjerg Landbotik og Rejseladen i Glumsø den 4. juni fra kl. 17 til Prisen er 175 kr. pr. billet. Alle 120 billetter forventes solgt denne dag. Før koncerten vil det være muligt at købe et lækkert måltid mad Tybjerg Forsamlingshus. I Danmark er Anne Dorte Michelsen ikke alene kendt for sin andel i Tøsedrengene og Venter på Far men også for sin solokarriere. Hendes albums er solgt i Danmark, Norge, Sverige og Japan. Der venter en god koncertoplevelse Koncerten med Anne Dorte Michelsen i Tybjerg Kirke er arrangeret i fællesskab med Glumsø Bavelse og Næsby Pastorat og Tyvelse Pastorat 9

10 Udendørs gudstjeneste i Gunderslevholm Park 2. pinsedag den 25. maj Når udendørsgudstjenesten løber af stablen anden pinsedag er det ottende gang den afholdes. Pinsen kaldes som bekendt for kirkens fødselsdag, fordi Helligånden fik mange til at tro og følge disciplene. Derved blev den kristne menighed dannet. Anden pinsedag vil kirkerne i pastoratet stå tomme, idet vi sammen med omkring tyve andre sogne flytter ud i den forårsgrønne natur. Her vil det være muligt for både store og små, at takke for fællesskabet og skaberværket ved at deltage i gudstjenesten. Under gudstjenesten deltager rigtig mange korsangere, som med deres sang beriger gudstjenesten. Gudstjenesten foregår i Gunderslevholm Park kl Medbring gerne en velforsynet frokostkurv, tæpper, venner og bekendte samt godt humør. Alle er velkomne. Det færøske kor Húsakórið til Tybjerg Kirke i forbindelse med Alle Foreningers Dag søndag den 10. maj kl Húsakórið er blevet udvalgt til at deltage i Cork International Choral Festival fra d. 29. april til d. 4. maj 2015 i Irland. Så koret er i topform til koncerten i Tybjerg Kirke Húsakórið er det ældste færøske kor i København og koret er for alle, der interesserer sig for færøsk kultur og den nordiske sangtradition. Húsakórið betyder husets kor, fordi der øves og synges i Det færøske Hus på Vesterbrogade i København, epicentret for færøsk kultur i Københavnsområdet. Korets speciale er traditionelle færøske og nordiske korsatser: sange, viser, kvad, salmer og moderne korsatser om bølgende hav, stille støvregn i sommernatten og den barske, smukke natur på de stormrige øer i Atlanterhavet. Koret optræder også med renæssancekompositioner, rytmiske popklassikere og moderne kammermusik. Húsakóriðs medlemmer er herboende færinger i alle aldre, der repræsenterer Færøerne og det nordiske kulturfællesskab, hvor end i verden de synger. Koret har en frivillig bestyrelse, som tager sig af den daglige drift af koret samt henvendelser til Húsakórið. Alle korets medlemmer betaler et halvårligt kontingent på 500 kr. Gratis adgang 10

11 Sognehøjskolens afslutning, en fællesudflugt, finder i år sted lørdag d. 6. juni. N.F.S. Grundtvig Afgang Tyvelse Præstegård kl , Glumsø 9.10, Herlufmagle Program: Udby Kirke Grundtvigs Mindestuer, Udby Præstegård (entre kr ikke inkluderet i prisen) Fanefjord Kirke, Møn Undervejs vil der være kaffe og frokost Forventet hjemkomst kl. ca.17:00 Tilmelding til Kirsten Larsen, eller t elefon nr Der er 50 pladser i bussen. Pris kr. 150 inkl. kaffe, frokost og bustur. Alle er velkomne. Grundtvigs Mindestuer, Udby Præstegård Fanefjord Kirke med tårnets særprægede vinkling i forhold til skibet. Fanefjord Kirke på Møn er mest kendt for sine fantastiske kalkmalerier, der er udført af Elmelundemesteren, fik for få år siden en gennemgribende restaurering. De fortæller bibelhistorien som en middelaldertegneserie på allerhøjeste plan. Det anbefales i god tid at træne i at gå med langt bagoverbøjet hoved! Et par eksempler af kalkmalerierne samt den smukke altertavle fra senrenæssancen 11

12 Skattekistens klumme Vores samlinger er struktureret og hver dag sker der forskellige aktiviteter.. Vi rimer, synger, spiller og leger. Især sanglegen Peter slår med én hammer er meget populær på guldklumpestuen. Det er lidt af en øvelse og børnenes grovmotorik bliver udfordret idet at begge arme, ben og hoved skal i bevægelse på samme tid og sangen slutter også fint med at nu er Peter søvnig.. I efteråret havde vi projekt om fugle og i den forbindelse fik vi foræret 3 fuglekasser. Dem har vi fået malet, så de endelig kan komme op. Og vi håber på at der snart flytter nogle fugle ind.. Tekst og fotos: Pernille Lørdag d. 21. Marts afholdt TGF den årlige gymnastik opvisning på Tybjerg Privat skole. Efter velkomst og reklame for vores forenings aktiviteter viste vinterens 3 børnehold, hvad de havde lært i løbet af vinteren. Efter opvisningen havde vi besøg af 'trommemanden', der var mødt op med ca. 100 spande og trommestikker - der var til stor glæde for både store og små. Tak til alle Jer der deltog i dagen - ikke mindst til Jer, der mødte op med kage til vores kagebod. dagen sluttede af med hygge og fællesspisning som mulighed. På vegne af TGF, Susanne Feldthusen Onsdag i uge 17 starter TGF sommerfodbold. Tid og sted er boldbanen på Tybjerg Privatskole hver onsdag kl til Alder: fra skolestart op op. Vel mødt! PSYKOLOG aut. Anne e Aspelin har nu lokale på Tyvelse Bygade nr. 3 Se mere: anne e.aspelin.dk Alle familier kan komme i en situa on, hvor ens barn ikke trives og er trist. De e påvirker alle omkring barnet. Jeg har viden om og erfaringer med arbejdet med børn i hele skoleforløbet. Derfor vil mit fokus her fortrinsvis også være BØRN SKOLE TRIVSEL Kontakt: Tel / anne 12

13 LANDSBYFEST VED TYBJERGHUS 2015 Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 5. september, for så holder vi igen Landsbyfest ved Tybjerghus. Vi kan altid bruge en hånd mere: Har du lyst til at hjælpe til med praktiske opgaver som f. eks madlavning, borddækning, oprydning, pasning af bar etc. ifm. festen, så kontakt Tina på eller mail Tømrermester Søren Dahl Jensen Klintemarksvej 2 Tybjerg 4160 Herlufmagle Tlf Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud Multi Service Fra Hus til Have - Alt kan vi lave Tømrer- og Anlægsarbejde udføres Mobildiskotek/Musik til fest Ring og hør nærmere / Martin Sloth 13

14 Så inviteres atter til V I S E A F T EN TORSDAG D. 7. MAJ KL. 19:30 I TYBJERGHUS CAFÉ Erik Christensen, Sandby, spiller som sædvanligt for og medbringer Højskolesangbøger, så der kan vælges imellem de mange kendte sange og viser. Kaffe/te og hjemmebagt kage kan købes for kr. 25,00. Øl, vand og vin til de sædvanlige lave priser. GRATIS ADGANG ALLE ER VELKOMNE! På foreningens vegne Jørn Haaber Christiansen, formand KOM OG SYNG MED I ET BLANDET, MEN MUNTERT KOR! 14

15 Orienterende møde d. 24. marts på Tybjerggaard ang. udvidet svineproduktion Efter opfordring fra såvel Tybjerglille Bakker Vandværk som Landsbyforeningen og Lokalrådet inviterede Tybjerggaards ejere, Susanne og Bent Jeppesen til åben orienterings- og debatmøde sidst i marts. Baggrunden var frygt for både lugt og støjgener samt øget tung transport gennem Tybjerglille Bakker, når den planlagte udvidelse af svineproduktionen bliver virkelighed på Hæggerupvej. Ca. 50 lokalbeboere var mødt frem, og blev først informeret om familien Jeppesens planer og baggrund for udvidelsen af svineproduktionen. Det drejer sig om, at de nuværende staldarealer nord for Tybjergvej fremadrettet skal være til produktion af slagtesvin, og de nye stalde på Hæggerupvej 20 får det overordnede formål at skulle benyttes til kundefremvisning (Tybjerggaard eksporterer levende smågrise til mere end 15 lande, men også til danske producenter for videreopfedning af grise). Endvidere er Tybjerggaard meget involveret i avlsarbejdet med det formål at avle sig bort fra sygdomme, man desværre længe har medicineret sig fra. Desuden at give smågrisene optimale startvilkår ved bl.a. godt staldmiljø. Miljørådgiver Max Jacobsen orienterede omkring kravene for såvel lugt- som støjgener omkring store svinefarme, men via plancher og statistikker, der var udmålt specielt omkring Tybjerggaard, og at de lugtgener, der skal accepteres tre gange mere for landzoner end byzoner overholdes kravene til fulde. Desuden sættes ny beplantning vest for matriklen af hensyn til udsigten fra Tybjerglille Bakker. Fællestillidsmanden, Torben Lyngsøe fra Danish Crown i Ringsted, fortalte omkring den øgede slagtesvineproduktion, som er altafgørende for slagteriets fremtid. Henrik Tonnesen, fra NNF Sjælland og Øerne var inde på det samme omkring arbejdspladserne. Fra Næstved Kommunes Teknik og Miljø fortalte en konsulent (referenten fik desværre ikke fat i hendes navn) omkring evt. forurening af grundvandet. Hun tilbageviste den tvivl, der måtte være desangående. Efter en kaffepause med hjemmebagte kager var spørgelysten stor. Ikke mindst med hensyn til den eventuelle tunge trafik på Smedebakken. Efter staldene ved Tybjergvej blev bygget for ca. 10 år siden, har chaufførerne så vidt muligt taget hensyn og vil blive pålagt at gøre det fremover også. Formanden for Landsbyforeningen, Jørn Haaber Christiansen, ytrede, at han via sin interesse for trafik ville orientere sig desangående. Mødet sluttede med Jørns tak til familien Jeppesen for deres åbenhjertelige omtanke ikke blot for dyrevelfærd, men også for godt naboskab. (Der var i efteråret også et orienteringsmøde på Tybjeggaard omkring den smitsomme MRSA-virus, et møde, der tiltrak omkring 80 deltagere fra nær og fjern) Referent: Agt. BESØG SANDBYGAARD! Sognebladet og Landsbyforeningen her hermed efter aftale med godsejer Gustav Grath Grüner og dennes familie fornøjelsen af, der vil være mulighed for at besøge Sandbygaard TIRSDAG D. 2. JUNI KL. 19:00 Omvisningen vil primært foregå i parken, og foruden Garth Grüner vil tidligere sognepræst i Sandby, Poul Heitmann Møller, fortælle om stedets historie samt øse af sin store viden omkring Sandby. Sandbygaard kan dateres tilbage til ca Det samme kan Sandby Kirke, og hermed er der lighed mellem en storgård med nærliggende kirke akkurat som i Tybjerg. Men man kan blive meget klogere ved at komme til denne aftenvandring i den store park. Det er gratis at deltage, og efter omvisningen kan medbragt kaffe/te/vand nydes under tag. Vi giver kringle fra Torben i Sandby! Husk at medbringe kop/krus! For nærmere information kontakt venligst Annegrete på tlf

16 PROGRAM FOR ALLE FORENINGERS DAG SØNDAG D. 10. MAJ :45 10:00 Alle foreninger Dag åbnes af Lokalrådets formand, Peter Seedorff foran Tybjerg Kirke. 10:00-10:30 Velkomst i kirken v/sognepræst, provst Vagn Birk Jensen. Herefter synger Tybjerg Privatskoles Kor. 10:40-11:00 Indskrivning ved Tybjerg Gymnastikforenings duathlon (cykling og løb) foran kirken. 6 km cykling og 6 eller 8,5 km løb. Pris kr. 25,00. 11:00 Duathlon starter. 11:00-13:00 Åbent Vandværk (for enden af Bygaden). 11:00 Aktiviteterne kl. 11:00 14:30 starter. Ved skolen: Skolens Støtteforening har kaffe/te/kagebod. Levende Musik v/førslev Spillemænd. (11:00-12:00 samt 13:00-14:00). Loppemarked næste side under Praktiske Oplysninger Spejdersjov med bl.a. pandekagebagning. Bogstavjagt for tre aldersgrupper. Åben legeplads ved børnehaven Skattekisten. Stande med Suså Egnshistoriske Forening, Herluflille Møllelaug, Broksø Gl. Stald, Hjulmandens Aloe Vera og Sognebladet. Spejderne sælger burgers m/bålstegt kamsteg + tilbehør. samt kølige drikkevarer. Overfor skolen: Ponyridning. (Rosengården, Assendrup, står for dette) Kom og klap et får (Rosengården, Assendrup, står for dette) PARKERING GRATIS PARKERING VED TYBJERGGAARD - SE SKILTEHENVISNING. DET ER IKKE TILLADT AT PARKERE ANDRE STEDER END VED DE ANVSTE PLADSER! 16

17 PROGRAM FOR ALLE FORENINGERS DAG SØNDAG D. 10. MAJ :00-12:30 Opvisning af BOKWA v/vordingborg Bokwa. 12:30 Tybjerg Duathlons præmieoverrækkelse. 13:00-13:30 Opvisning af Tybjerg Folkedansere. 13:30 Bogstavjagt slutter, og vinderne findes ved lodtrækning. Ca. 14:10 Aversi Faldskærmsklub springer ud og lander på fodboldbanen eller nær denne. Afhængigt af vindretning. 14:30 Koncert i Tybjerg Kirke. Det færøske kor Husakörid synger. Se nærmere i Sognebladet side 10. Gratis adgang. Herefter: TAK FOR I DAG v/landsbyforeningens formand Jørn Haaber Christiansen. 17:00 Dagen afsluttes med en fællesspisning i Caféen på Tybjerghus. Se nedenfor. PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding til loppemarked: Senest fredag d. 8. maj til Peter Seedorff mail eller tlf Pris kr. 30,00, som betales ved ankomst d. 10. maj. Tilmelding til fællesspisning: Senest fredag d. 8. maj kl. 12:00 til eller tlf. til Henry Pris kr. 85,00 for menuen flæskesteg med det hele. TYBJERG BYGADE FRA KIRKEN OG TIL VANDVÆRKET VIL BLIVE AFSPÆRRET FOR TRAFIK (DOG UNDTAGET FOR BEBOERNE OG ÆRINDEKØRSEL) I TIDSRUMMET KL 09:30 - CA. 15:00. VELKOMMEN TIL EN RIGTIG RAR DAG FYLDT MED OPLEVELSER FOR HELE FAMILIEN 17

33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 2014 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf.

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 3 35. årgang Juni 2012 Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Se side 19 BYFEST SCT. HANS 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6

Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6 Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6 INDHOLD Løst og fast... 4 Ud vil jeg! Ud! (5)... 7 Planter på Jungshoved (9)... 7 Nyt fra Jungshoved Pensionistforening... 10 Jungshoved Idrætsforening... 12 Jungshoved

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 2-35. årgang 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Årets konfirmander - den 26. april Bagest fra venstre: Andreas Føhns, Spjald - Emilie Qvist - Pernille Svendsen, Ørnhøj - Lasse Iversen, Ørnhøj 2. række fra venstre: Johannes

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen Korintherbrevet 87 brahetrolleborg skole lukker susanne pedersen: tak for 11 gode år godt nyt om fitness i hallen Juni 2015 22. årgang john hollænder: sidste del af tour de reventlowsvej Jeg er korinther

Læs mere

Nummer 32 8. Årgang Marts 2010

Nummer 32 8. Årgang Marts 2010 Nummer 32 8. Årgang Marts 2010 Minikonfirmanderne på Serup Billedskole Stald Luther har luksuriøse forhold... Sne og frost i Nisset - når det er smukkest... LÆS OM: 2 nye firmaer, motorcykelture, foredrag

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December 2013 36 årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6

sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December 2013 36 årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6 UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD Hejninge-Stillinge Lokalråd 2 sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

LOKAL NYT MAGASIN. En dejlig mølle. At kysse en karusse. Faldsled I Millinge I Svanninge. Hold fingrene fra Svanninge skole EFTERÅR 2014 NR.

LOKAL NYT MAGASIN. En dejlig mølle. At kysse en karusse. Faldsled I Millinge I Svanninge. Hold fingrene fra Svanninge skole EFTERÅR 2014 NR. Faldsled I Millinge I Svanninge LOKAL NYT MAGASIN 4 Hold fingrene fra Svanninge skole 8 En dejlig mølle 12 At kysse en karusse Altid kirkebladet for Svanninge Sogn midt i bladet. EFTERÅR 2014 NR. 38 Dagli

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til.

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til. STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009 Tillykke til årets konfirmander! Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns

Læs mere

Jungshoved. Billedet er Henrik Hansens bidrag til Præstø julekalenderen anno 2011. Motivet er udsigt over Jungshoved Nor. Nr. 1 Marts 2012 Årgang 8

Jungshoved. Billedet er Henrik Hansens bidrag til Præstø julekalenderen anno 2011. Motivet er udsigt over Jungshoved Nor. Nr. 1 Marts 2012 Årgang 8 Jungshoved Billedet er Henrik Hansens bidrag til Præstø julekalenderen anno 2011. Motivet er udsigt over Jungshoved Nor. Nr. 1 Marts 2012 Årgang 8 INDHOLD Løst og fast... 4 Ud vil jeg! Ud! (9)... 7 Planter

Læs mere