@TE "]T]EIESæE\Z TEMANUMMER KAII]CINFCITCIGAFE-N] Dansk Fotohistorisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@TE "]T]EIESæE\Z TEMANUMMER KAII]CINFCITCIGAFE-N] Dansk Fotohistorisk Selskab"

Transkript

1 @TE "]T]EIESæE\Z TEMANUMMER KAII]CINFCITCIGAFE-N] Dansk Fotohistorisk Selskab

2 IINDTI]CItD o Kanonfotografiets Kanonfotografens Der var Kanonfotograf på Rådhuspladsen Kgl. hoffotograf Peter Elfelt og EN TIIITTIIGMI ANJ D Nørrebros selskabs, frilufts- og kanonfotograf Kai Bergstein Nielsen Alverde ns kanonfotografer Redaktion: Flemming Berendt Alle ret-tigheder forbeholdes. flekanisk, fotografisk eller anden genglvelee af ekriftet eamt dele deref er kun tj.lladt efter skriftlig tilladelse fra Dansk Fotohistorisk Selskab No part of this publieation may be reproduced in any form, uithout prior permieeion in vriti.ng from the Copyright holder. Copyright D.F.S. all rights reserved under internationel Copyrigh[ Conventi.one ISBN olot-6j29 l)enmark.

3 FCIRCIRD Kanonfotograf en blev næsten f.ødt med fotograf iet i r 8 39 men der skulle gå næsten 70 år f.ør den kemisk-tekniske udvikling havde nået et stade, hvor ordet "kanonfotograf" havde nogen mening. Kanonfotografens potentielle kunder var den jævne mand, hvis Økonomiske formåen var beskeden, men som dog besad så megen selvagtelse, at han gerne så sig selv og sin familie foreviget. Foragtet og ugleset af. den etablerede fotografiske stand, forsøgte kanonfotografen at retfærdiggfie sin tilstedeværelse. Sådan var det idanmark sådan er det iden store verden, hvor vilkårene mange steder, den i dag, stadig er de sam me. Da de fleste billeder er gået tabt, eller af. for ringe kvalitet, koncentrerer vor h istorie sig omkri ng f otograf en, og hans apparat. Begrebet "KANONFOTOGRAF" omfatter apparater og teknikker, udviklet med henblik på et "her og nu" billede. Følgende museer og institutioner, samt medlemmer af. Dansk Fotohistorisk Selskab har bidraget med materiale og ekspertise hjertelig tak! Arbejdermuseet Danmarks Fotomuseum Dansk Fotohistorisk Selskab Det Kongelige Bibliotek Foto Mekanisk Museum Køberrhavns Bymuseum Nationalmuseet Norsk Teknisk Museum Flemming Anholm Cote Cuculiza Kaj Dideriksen Jørgen Gregersen Ib Harlyck Jens Juncker-Jensen Sigfred Løvstad Bent Mann Andreas Trier Mørch Per Ask Nielsen Henning Thestrup Nielsen Robert A. Nielsen Dorte Pedersen Poul Pedersen John Philipp Arne Reimann Viggo Rivad Niels-Ove Rolighed Ole Schelde Eric Secher Anne-Lise Walsted Dansk Fotohistorisk Selskab 19 91

4 Kanonfotografiets fødsel... o. Flemming Berendt Louis Daguerre's offentliggørelse af. den kemiske proces i august 1839 blev som bekendt publiceret i et skrift, hvorefter det var muligt at fremstille et daguerreotypi. Mange, som blev grebet af. den såkaldte "daguerreotymani", troede, at de ganske nemt ville blive i stand til at mestre kemi og kamera. Det varede dog ikke længe, f.ør man blev klar over, et processen var både lang, besværlig og kostbar. Seriøse videnskabsmænd begyndte derfor at eksperimentere med muligheden for at kunne optage, fremkalde og fiksere det optagne billede inde i det fotografiske kamera. Den første, som undfangede tanken, var Fox Talbot. Han noterer i sine optegnelser allerede den rr. september 1839, at han ved hjælp af. en jernstang påsat pladeholderen, som indeholdt kviksølv ville kunne f.i kviksølvdampene til at fremkalde billedet på pladen umiddelbart efter, at det var "taget af". Tilsyneladende bliver forsøgene opgivet, men ideen bliver f.a år efter taget op af. Antoine Claudet, som den 18. december r84r får udtaget britisk patent på en metode, som går ud på, at en skål placeret inde i kameraet kan opvårmes udefra ved hjælp af. en spritflamme. Herved vil kviksølvdampene fylde kameraets indre under eksponeringen. På kameraets ene side sidder et vindue med rødt eller orange marieglas, hvorved man udefra kan f.ølge fremkaldeprocessen. Heller ikke denne opfindelse synes at, slå an. Men som videnskabsmand var Henry Fox Talbot ikke til sinds at opgive. Han indgiver den rz. juni r85r et nyt patent, hvori det beskrives, at hans nye kamera er fremstillet således, at hele vådpladeprocessen kan udføres inde i apparatet. Talbot havde fået fremstillet et porcelænskar, hvori nran lagde pladen tildækket med albumin tilsat salt. Udefra kunne glaskarret fyldes med sølvnitratopløsningen, hvorved pladen blev gjort lysfølsom. Umiddelbart efter eksponeringen kunne fremkaldelse og fiksering afpiaden foretages i samme skåi, efter at de andre kemikalier var hældt ud. Heller ikke denne metode skulle vise sig at være løsningen, men bestræbelserne blev sandelig ikke opgivet. Frederic Newton, Frederick Scott Archer og flere andre forsøgte sig, men først i r86o fremkommer der en interessant opfindelse patenteret den z. marts af- Pierre Modeste Titus Octave Coen Albites. Hans kamerakonstruktion bestod af- et apparat med to afdelinger. Den Øverste indeholdt de forskellige kemikalier, som ved brug blev sænket ned i den nederste afdeling. Meget snedigt havde han fået kemikaliebeholderne indfarvet, så man på denne måde kunne f.ølge processen udefra. Kameraet kom i produktion og fik en mindre kom merciel medgang.

5 # ':*fu 1 Verdens første Instantkamera.. l,:i.*,:t";# -, $r.j.i 5i {:,' Si P- nti Verdens første INSTANT-KAMERA, DUBRONI. Gydning, fremkaldelse og fiksering af den våde kollodiumplade sker i selve kameraet. Apparatet er foret med en glaseret lerkrukke. Glaspladen holdes på plads af fire fjedre. Gennem et gult glas i døren kan fremkaldelsen fglges. Danmarks Fotomuseum. Skitsetegning af Dubroni. 2

6 Verdens første Instantkamera Det første kamera, som virkelig gennembrud, blev konstrueret aftentanmeldt den 2r. december navnet DUBRONI. blev en succes og som skabte et G.J. Bourdin. Apparatet blev pat864, patentnum mer 3ry S under Kameraet har en kugleformet porcelænsbeholder, fastgjort inde i apparatet. På bagsiden er der en åbning med planslebne kanter, herved kan kollodiumpladen blive presset imod denne og danne en vandtæt forbindelse. Sølvnitratopløsningen bliver derefter påfyldt igennem et hul i toppen af. kameraet. Ved hjælp af- en pipette flyder væsken ud over pladen, når kameraet vendes med bagsiden nedad. Væsken suges ud samme vej. Efter eksponering bliver fremkaldervæsken indført på samme måde. På bagsiden af. apparatet var anbragt en orange rude. Apparatet havde et Petzval-objektiv 123,7/6o mm. Det blev fremstillet i 5 størrelser fua 5r mm kvadratisk format til goxrzs mm. De følgende ro fu bragte adskillige snurrige konstruktioner på markedet, men stadig havde man ikke fundet frem til den problemfrie og økonomisk rigtige løsning. Ur - kameraet 1893 En fransk opfinder med det grandiose navn Marco Mendoza fremstillede et kamera, L'Operateur, som blev solgt i Frankrig fra r891. Kameraet var et enkelt konstrueret boxkamera, som indvendigt var delt i to etager, med selve kameraet øverst. Bag fokuseringsplanet var anbragt et antal tørplader. Umiddelbart efter eksponeringen åbnedes en spalte, hvorved pladen faldt ned i underetagen. Dernede blev pladen fremkaldt, fikseret og skyllet fortløbende ved brug af. en stang, som blev betjent f.ra kameraets bagside. Den fremkaldte plade kunne nu udtages af. kamerahuset, uden at pladerne i den Øverste etage fik lyt. Kameraet blev en ubetinget succes, og solgt i stort tal til omrejsende fotografer. Melanotypiet - Ferrotypiet Melanotypiet blev opfundet af. den franske professor Adolphe Alexandre Martin ft824-r8g6) i r8s:; han solgte sin opfindelse for roo franc til firmaet Wulff og Co i Paris. Denne proces var et direkte positiv på glas eller jernblik mod en mørk baggrund (vitrotypi) ved brug af. den våde kollodiumproces. Tre år senere blev den videreudviklet af. den amerikanske professor Hamilton L. Schmidt under navnet ferrotypi, på amerikansf tintype. Ferrotypi-Tintype Man klippede eller udstansede et stykke jernblik, hvorefter det blev belagt med sort eller mørkebrun lak. Pladen blev derefter blankpoleret inden kollodium- eller gelatineemulsionen blev gydt på pladen. Formaterne varierer f.ra t,8x2,5 cm til ca. t8xz4 cm. I

7 ffi-tr Fi.+' '' ' ffi W t ffi ;;ffi] Den ene gadefotograf har foreviget den anden på dette billede fra London r9ro. Deres to transportable rnørkekamre står klar.i til brug. Kameraet er et halvplade glideboxtype fra r86o.,j"-e+.+ fi Ferrotypr-fotografen på en boulevard i Paris har fået en lille kunde! 4

8 ttrrilute BR000H cfiilenl TAKES, DEVETOPS & COMPLETES AII EXCELI,"EIT PORINAIT ti OIIE IIIIIIITTE No Knowledge of Photography Needed IIO PRIIITITIG I{O FOCUSSING IIO TROUBLE Any Child can Produce Good Fictures lo.,1907. IROOCH Io. i eu4. C0ttPttTt uuuprrrr outtlt uurilr do illlllatun: tnate lo tt0åtll0l ttoålllol The Mlnute Brooch Camera ls a marvcl of Ingenulty. ft seems tmposslble but the proof of the Camera ls ln the portralt, and 1'ou may soon satisfy )'ourst'lf thnt It wlrl turn out In one mlnute, plcturt's wltlr whlcl'r ålny photographer woulrt trs plcased. Twclve l)lates c:rrr tre loldccl ltrto thc Cnrrrerit und the tlr'vrloping ls <lone practlcally autornatlcally lrr tlrc l)eveloping T;rnli rvlrlclr ls practlcally a part of tho Camera lthelf wlthout trouble or nt(.ss. It ls thc newest mctllod of photorraphy. In whlch sl(lll and experletrr:e are not nccess:lry All the troublcs of plcture-tnklng In the ordlrrary nranner are swept atvay. You do not requlre to knorv an1'thing about chemicals or thelr aetlon upon Fostcarcls. you nrerely place the round plåtes ln the camerar take a shot at 1'our frlend or nt sorne Intelestlng vier*'. drop the olate tnto the developer In tho ('anrera. and in ONI.': IIINUTB!'ou have a corirplctcdl blcturo. The new method ls a PLfl,\Sll:llt. not worl( ()r lvorrl': lt is so slmple and Gasy that any child who can use lts lrands can tahe good pictures. The Camera, wlrlch ls mede of wood. covered wlth lmltatlon leather, welghs but b, few ounces.'lt ts less tl'ran 3tf inchcs hiralr,3-vl Inches long, and 2tt Inches wide, asy to carry about and always ready to take and flnlsh a plcture ln one mlnrrte- The LIINS ls of a, hlgh grade, ttnlversal focus, needs no adjustment, and takes clear anrl brilliant lrictul'(.s at any dlstlrnce, from a few feet to:rny visible distance.'l'lre SHI.'r'l"l'lIlt ls of tlrr.'l&test l:ngrr',.rved design, that works perfectll'.'ihe!t.\g.\zinll rvill lruld l2 round lrlates, of one lnclr dianreter, ln one loading. 'Ihe tinlslted l,ictul'es a.e nlountetl In trre.rccompanying Llrooches, Medalllons. or l\tinlrrture fratnes, in a tnomcnt, l'he DTTVELOPING TANK ls attached to the Camera, and holds n slngle soltttlon that develops, tones and fixes the plcture tn one mintlte wltll absolute certalnty and wlth no care or att ntlon on the part of the oper- &tor: lt citnnot be over-tlevelogred. 12 ol the Button Plates and a supply of develoltlng sqlutlon and the pretty llttle brooches. medalllons and mlnlature trames are Included wlth eabh outfit, so that there is nothlng more to buy. You can start taklng and completlng plctures as soon &s you recelve the camera- Now do not hesttate about buyllg qne gf thes,e wonderful cameras. ltrfe guarantee.every stat_ement we make. Sen<! today and have tlre never-faillng pledsure of maklng excellent plctures of your far.rlly, frlends, or nelghbors, yorrf liouse your or domestlc pets. You haven't to walt a weel< for results; you plcture cornplete the tlrat everyone wlll hlshly value. In ONE \IINUTD. FR ces flo. tl9o4. Broooh Grmcra Gomplcto.. 3d.3S No Br.ooohct, PcrDorcn... Xo. 4eO5. Erlra Platcr, Paokaso of 12. t No. 49O8. tlodelllonr. Por Dorcn... l{o.4goe. Dcvcloplns Solutlon ilo.4eo0. tlnhturu Fnmcr, Pcr Doa.CO 166 JOHNSON SMIT'H E CO, RACINE, WIS, for et amerikansk ferrotypi-kamera Reklame broche, medalje og miniature billeder. til optagelse af ealr *HH*ru:Bus, New Inventod Camsni fiåtbd in Ttn ifinultt. *-æ Cnrd, Eercotglpetr, OF ALI: E'IZEA' TAXEN BY ' ir. t JAuEs. Devereux.L3lock, UTICA r. Y. tiol D00LI IL[ & [of,?flrxy's øintup? nnf, $rrotlrpe Oar. rlllrn;i; iiji.xis rln nolrr. TEitsD DOS. ron 60 0E}IT8. f.rrottnt Oablnrtr rntt Lergr Plctonr tetro by lho rlrrxlr ona or bt thr,loren. chap. Old plcturcr coplo,l aod oolrrsod. Engelske og Amerikanske reklamer for ferrotypikameraer fra r9o8 og r9i \: Iå for 60 Ct!. vn{e gr8f,et 0aLLEBIES, f,lgtt! rad Yhr 8tr., lhllr. J. R APPLEGATE. - Proprirlor, Ho otbrr Orllorkr h llrllrlclptlr

9 Denne fotografiske metode tiltalte mange vordende fotografer, som så en levevej i at udøve deres erhverv som gade- og strandfotografer. Det afgørende var) at man nu var i stand til at levere et spejlvendt fotografi til en billig pris, her og nu. Den tidlige kanonfotograf måtte dog have et transportabelt mørkekammer eller telt med sig, men så kunne han også levere et positivt f errotypibillede et minut, ef ter eksponeringen. Skylning var ud over nogle f.a sekunder overladt til kunden, når han kom hjem. Prisen til gengæld helt i bund, nogle f,e Qrer, og antallet af. kunder enormt. Tidlig i r85o'erne blev der fremstillet større ferrotypiplader, hvilket indebar en yderligere forenkling af. den fotografiske proces. Metoden blev umiddelbart en succes i U.S.A., hvor man begejstredes over processens hurtighed. Ferrotypifotograferingen nåede først til Europa i slutningen af- r87o'erne. I Amerika fik ferrotypifotograferne pludselig et uventet marked, da den anrerikanske borgerkrig *Ød ud. Soldaterne skulle, inden de blev sendt til fronten, have et fotografi med af- deres nærmeste pårprende. Den robuste blikplade, som kunne tåle regn og slag, var lige til at have i brystlommen, succesen var hjemme. Rystende standard Efterhånden som de fabriksfremstillede "kanonkameraer" kom på markedet blev populariteten stor, særlig på grund af. deres prisbillighed. "Ferrotypiautomater" blev sat i produktion, bedst kendt er "BOS- CO" automaten for selvbetjening. Den blev opfundet i r9g4 af Conrad Bernitt fra Hamburg. På grund af den hurtige og tilsyneladende uforklarlige proces blev den navngivet efter en populær tryllekunstner. På tre minutter var billedet færdigt. Fremkaldelse, fiksering og skylning skete i en fortløbende proces. Billedets ombukkede kant var sin egen fremkalderskåi. Den var ganske simpelt verdens første automatiskå, blitz-synkroniserede fotografiske maskine (apparat). En sådan var opstillet på Rådhuspladsen i København, i Tivoli, samt på enkelte markeder. Ingen af- disse fotoautomater har tilsyneladende overlevet her i landet. Gennemsnitsstandarden af. ferrotypierne var rystende. Her var virkelig tale om tredjerangs kontrafejer. Billederne var som regel sortladne, sl6rede, og i bedste fald var resultatet uigenkendelighed. Kunden fik ofte forsikring offi, at resultatet blev bedre når pladen var blevet udsat for "luft" i nogen tid! Ferrotypipladens holdbarhed var meget begrænset - hvorfor kun et fåtal har overlevet i forhold til den fremstillede mængde. På Danmarks Fotomuseum er en af. disse Bosco-ferrotypiplader blevet renoveret med stort held! orro THE PERIOD OF THE TINTYPE orro Ferrotypiets tidsperiode. 6

10 Bosco'automaten "straks kommer den lille fugl!" - f.å minutter efter har Bosco-automaten udført sin mekaniske funktion - og billedet falder med en let raslen ud i afleveringsskålen. 7

11 .-?--- K M N ---- R ---- s T u En af verdens første foto-automater blev, som nævnt, konstrueret af Corrrad Bernitt. I r894 blev en Bosco-fotoautomat opstillet under en udstilling i IndLrstripaladset i Stockholm, og i det svenske "Fotografisk Tidsskrift" for december samme år blev den beskrevet således: "Ferrotypipladerne er små tynde, sortlakerede blikplader med en udstanset ophøjet kant, hvorved hele blikpladen udgør sin egen fremkalderskå1. Kanten udgør det samtidig for en smuk indramning af billedet. Pladen er overtrukket med en meget tynd emulsionshinde, hvis gelatine er smidig, hermed er den let gennemtrængelig for de forskellige bade, samt skyllevandet. Først anbringes en 25 Øre i sprækken (F), et urværk sættes i bevægelse, hvorved magasinet, som indeholder 3o plader, åbnes, og cn plade glider ned på plads bagved objektivet. Nu lyder der ct signal fra en klokke, objektivet åbnes, og i samme Øjeblik antændes magnesium-blitzen i lampen (V). Billedet optages, og pladen skubbes i horisontal stilling, overgydes med et afmålt kvantum fremkaldervæske (Rodinal), fra den store beholder (r). Efter et givet tidsrum, som reguleres af valsen (S), hældes frenrkalderen fra, og fikseringen fra (z) foretages på samme måde. Derefter skylles med vand direkte fra en vandledning. Til sidst udbleges pladen med kviksølvsublimatopløsning fra beholderen (3). Uden yderligere afskyldning glider pladen i en svag bugtet rende ud på pladen (l) og er nu færdig. Men ikke tør. Det hele foregår på tre minutter. Inde i apparatet brænder en infrarød lampe, som sørger for den rigtige temperatur, som kan aflæses på et termometer. Bosco-automaten arbejder helt automatisk". "Fotografisk Tidsskrift". (lllustreradt fackblad for yrkesman och amatorer). Nr: T3-96 r89+. x e 8

12 Bosco-f errotypipladens bagside med angivelse af patent og eneret. Affotografering: Poul Pedersen. Århus. g

13 Omkring århundredskiftet blev en håndværksmand ferrotypieret a[ en BOSCO-AUTOMAT. Tidens tand har skæmmet den lille plade hvis ombukkede kanter udgiorde sin egen fremkalder, fikser- og skylleskåi. En fingerferm fotograf, Niels H. Pedersen fra Herning, brugte over roo timer på at renovere billedet. Resultatet taler for sig selv! H!a 10

14 t r. il," HITUi]iUU qksl': -Ef u-itt.a. af den uffideholdne Fotografen: Kom ind og få taget et vellignende billede. Det kunne være til glæde for din familie! z meget veludførte amerikanske ferrotypioptagelser fra ca. r8ss. 11

15 Ferrotypi - vi sitkortbille der a t - I Københavns Sommer Tivoli havde nogle ferrotypi-fotografer fast stadeplads. Her kunne publikum blive fotograferet på få minutter. Den lille ferrotypi-jernplade blev anbragt bag den ovale udstansning i visitkort kartonen. Et erindringsbillede fra Tivoli. r2

16 Eksempler på almindelige ferrotypibilleder på visitkarton. Det første billede er optaget af fotograf c. Espersen,(r883- ca rsgo) Kjøhmagergade 4. Kjøbenhavn K. Hans ferrorypier adskiller sig fra andre ved, at tran har adresse og navn angivet på den oblat, der lukker jernblikpladen inde. lil :+ il.i,i:i ',' :$ Bjørn Ochsner henviser til Anglo-American Gem Compagny. Dette firma havde ca. r88o adresse på Vesterbrogade 62, Kbh., og samtidig filial i Brostræde, HelsingØr. lflg. annonce i HelsingØr Dagblad solgte firmaet 5 ferrotypier, indsat i visitkarton, for kr. r,25 - levering på ti minutter! Ferrotypioptagelse foran Gefionspringvandet for kanonfotografer igennem tiderne et yndet sted

17 " Originators of Instantalleous Photodraphy"'. TIIE CHICAGO FBRROTYPB Co., LIVERPOOT, CHICAGO, NEW YORK' tc'e solc xlun.ufacturcrs, Pote ntacs ønd a'æ'rtcrs of thc.. WONDER " CANNON Automatic Phoro-Button Camera ; -Ilfg 'i!!an- DEI'; Co,obin;l;; Post Card Cameras ; The " MANDEI' JUNIOR " and Thc..ntmipn[-BTTE" ONB MINUTE Card cameras. Wonder Cannon Camera Den 22. dec. r9o8 blev der i England udtaget patent på det f-ørste kanonkamera konstrueret af. M. og L. Mandel. Det fik navnet Automatic Wonder Photo Cannon Camera, American Chicago Ferrotype Co. Tørpladerne 1å i et stativ på indersiden af det kanon-formede ka- *.i", og efter eksponeringen faldt pladerne automatisk ned i det tønde-formede understel, hvor de blev fremkaldt i løbet af- eet m i nut. Datidens annoncer proklamerede at kameraets kapacitet var på 3oo "skud" i timen, og videre hed det: "Dette kamera tager og fremstiller billeder straks" Ingen plader, ingen film, intet mørkekammer. Ingen erfaring nødvendig. Selv et barn kan lave billeder med det fantastiske MANDET-ETTE et minuts kamera. Skriv efter alle detaljer og vore lette afbetalingsbetingelser. CHICAGO FERROTYPE CO''. Mandel var ikke alene på markedet. Få måneder senere blev der i Berlin præsenteret et lignende apparat ved navn ER RTEE WUN- DER, distribueret af. Romain Talbot. Magasinet indeholdt roo plader med en diameter på 25 ffiffi, og objåktivet var et Laack-objektiv rz4,516o mm. Det solgtes under navnet Automatic Telophot Button Kamera. I rgl2 kom samme firma med et lignende kamera bærende navnet Talbots Raderkanon, apparatet havde store hjul på siden, apparatet lignede en rigtig "feltkanon". M. og L. Mandel 1913 De opfindsomme konstruktører var bestemt ikke løbet tør for ideer. En stribe af. kameraer så dagens lys de følgende år. De blev præsenteret under navne som: FOTOFIX kamera, DOXAwuNDER, og DUPLEX, men den 12. april rgr2, fik M. og L. Mandel patenteret endnu et boxformet kamera. En konstruktion, hvor fotografen kunne stikke sin arm igennem et ærme og placere et stykke positivt papir på en holder for eksponering. Efter eksponeringen blev fotopapiret igennem en spalte anbragt i bunden ef. kameraet, hvor en tank indeholdt en kombineret fremkalder- og fikseringsvæske med denne opfindelse er vi nået frem til den type apparat, som vi kender under betegnelsen et kanonapparat. L4

18 Wonder Photo Cannon Dctte pragteksemplar af blev erhvervet i r978. en "KANON" "Cannon-broche" diameter 33 mm. Udlånt af fabrikant N6rgaard Johansen, hvis forældre "ferrotypieret" på Århus-udstillingen i r9o9.

19 .. WONDBR'' CI,NNON AUTOMATIO PHOTO BUrrOn camnra. YOIJR PIITURI 0l t14llrilt iri ii.v tl'n \ ".' sl1.) r r ' "Deres fotografi - optaget på et minut" - Amerikansk foretagsomhed i r9r5. " ['IAN r)di, " Cftmeras takc photos DIRECT ON THE CARDS u,ithout tlre use of Plates, l;ilrns, Negatives, I)riuting or I)ark Roonr. Photos raken and {inished ln ONB MINUTB, 13y far tlre ttrost altritctivt:, speedicst artrl trrost reliuble uracltittu. Iiasy to operatc, $Iacle of the fitrest grade Nickel. pl;rtecl Copper and I'ure Alurrriniutu. \\tcight 4 lbs. " WONDER" CANNON talses,nd finishes Button Photoc at thc rstc of morc then rlr t minutcr Amerikansk reklame for "Mandelt s" ferrotypikamera. I

20 O MANDIISO P o s I T I v E t P R o ce S s NO ilegative$r Mandel's Wonder-kamera oplevede den store ære at komme på poststempel i Amerika. t7 Ferrotypi-kanon-kamera fra r9r3.

21 O F1 FI ot4 H d C "tb Lr +J fr'l - on EZ -v3 'a +rb +,t! t- F* 61 rrl 5+, :o F- o ty (! c c.) oc) ox lj ; cr Y, ct fib *5i cs O -\z,: Ht- O\'x g '-vs lr'.1 = )L.(! '- c).p.r+{ () r-,r tr 0i L oox OE; MT H () E ÅFI - F O q) f, t{ H rq 18

22 ' l I,n lll nll l ll n l l l = THE "APTUS" AUT0CARII CAMERAS = An entirely new rnodel in Femo- = = l = = ;;-e;-'a"c43iil ^ - - = Tne " -\rrrfls ' -\urclcarrt r-.arrrera = HHtiHffi:#,ffl [ No RUBBER PARTS r*'hat- -[ ne ljarnera ls loaue(l ln a re\f,r *ffi ller,lrlrr-rj llr rr^ucu uc-rlrelrl. = G EI rne Caros are rnaoe ro cnange = -rrrr'l^,.n rrrr--rrrr- nr- rrnp rsrrrrnr'r : E-=I - rrlrr'errrerrr-. = H'-t$u lakes anu,'o'zonrar 'Drtgnr f, Drcrrrres- arrtr rs Darrrcurarr-v!re = E.. I sulfadre ror use rn au rrodrcar - --=''Æ - -.-=-=I [3få{å'}?iffiH'Hftfl1 - Absolztcly the quichest worhing Camera made. = Note lar$e slze of pictures which cost only a fraction cl,er Gne = Penny each. = = "APTU$ " Autocard Camer4 standard model - - gg le o = =,,,, fitted with Fl4'6 Anastigmat Lens.gf O 1() () (Prices = include Tnree-fold Tripod.) = = rrsed all (Dr/c)r the uyrlr:ld = i "Aprus" auromatic - FERRoTypE cameras I ^ to take liltvne plul"". ^. I = = Supplied in several different models to take sizes 2f at prices ranging from t6 upwards. BEWARE OF' IMITATIONS. All genuine " Aptus';fftrtråu3"ff"å,ååoåt1" and trade rnark' Price tists Kfr'6"3ffi'tr" "å;" "tffry"!o.'o' 1$"and 3$ x 2l' mahers' = S"oiiu"i nriri"h Enpire Exhibition 1924-Igz5 1()1.1O6. fdaltu STREET, LfVERP()(OL. = a Telegrams: " Solutions." Telephone: Central L,,,,,,,i;;TffiHlljliiiii''.,,.' l nn,,,,,,,fri.,fil'1gfil'i'i'ii;,.ilu' Efterhånden som antallet af. kanonfotografer steg, blev en tilsvarende produktion af. kanonapparater fremstillet for at dække behovet- I England blev' der igennem rgzo'erne og 30'erne fremstillet mange forskellige typer, de. blev solgt under navne som: APTUS, APTUS AUTOCARD, APTUS AUTOMATIC MINUTE KAMERA, Som blev solgt helt frem ril Denne oversigt er langt fra fyldestgørende, men giver dog et væsentligt indblik i, hvor omfattende denne gren af. kameraproduktionen har været uden for Danmarks grænser. Det er begrænset hvor mange' der har fundet vej til danske kanonfotografer. Prisen var høi, og markedet begrænset. 19 = = =

23 The tt AUTODELL." 1040 Prlce, with two flagazines, f3 ro o, Tbe " Popular " Sbeathed Plates can also be used, prlce 3/- per 36. The lllustrations show the " AU'IODELL " fitted to a -plate Studio Camera, it may easily be adapted to any size Camera, and will no_t interfere with the dark slide when required. for ordinary portraiturc. For fuller partloularr of there $oodr, leo'.fslloufleld'l Annuol," port frcc, t/0 Jonathan Fallowfield, London. ( TED BRITISE JOIIIiNAI ^',I[AIYj'C ADVERrISAMEICTS. THE JJTAKUQUICK'' FERROTYPE GAMERA. THE T6TAQUTA " AUTOMATIG No. ra Takuqulck. No rb. Takuqulck. "Trkuqulck" (Victoria Size) Apparstus, complete without Stand gc 6 0 Per Ask Nielsen Thrce different Modcls, all same price, Special Sheathed Plates,.218 pcr tid of 3o. Stands, 7/6 io 18/0, "Takuquick'No. z, complete without Stand Size 2Lx2. Plates id Pectels of 36, price 218. The British Journal Almanac, annonceblad

24 Vådpladekameraer En norsk og dansk udgave På Norsk Teknisk Museum i Oslo kan man se et kamera fremstillet af- nordmanden Olaus KrØger Holck, som den 18' juni 186z fik udtaget patent på hele 3 forskellige typer, et kvartpladekamera, et turistkamera og er solarkam era, som alle havde indbygget f re mkalder m ul igheder. Holck's turistkamera måler roxrsxzr cm, optagelsesformat.4,5x4,5 Cm' Kameraet var opdelt i rum. Foran var der plads til kemikalier samt objektivet. Bagerst ses de mekaniske funktioner' som gjorde, at man kunne sensibilisere og fremkalde inde i apparatet' To glasbeholdere' en ril sølvbad og en til fremkaldelse. Ved åftsponering blev pladen løltet op af en stang i Position Holck mente, at man ikke behøvede at fiksere straks, men foreslog at overhælde pladen med glycerin, og senere fiksere - en metode han var den første til "t toåitå. To åi før englænderen Thomas Sutton, som fotohistorikeren Helmuth Gernsheim tidligere havde tilskrevet metoden. 2L

25 Holcks vådpladekamera fra ca Det velholdte kamera med receptbog, stativ, kassetter og sælskindsbeklædt ransel kan ses på Norsk Teknisk Museum. Udstyret blev givet som gave a[ underdirektør Harald W. Orvin. Oslo. Norsk Teknisk Nluscum I Danmark har kamerab ygger Jens Peter Andersen (Nellerødmanden) i Å76 tanker om at konstruere et kamera efter de samme principper. I et brev f.ra den r8. december 1876, underskrevet af. bestyrelsen for Den Polytekniske Læreanstalt rekommanderes til lndenrigsministeriet et patent gældende for 5 år. I brevet kan vi læse følgende: "Fotograferne må i almindelighed foruden det kamera obscura, hvorved billedet dannes, benytte et mørkt rum for deri at fremkalde billedet, som ikke tør påvirkes af- dagslyset, f.fi det er gfort uforanderligt. D.nne sidste operation vil Andersen udføre i selve camera obscutx, hvis linse for dette Øjemed skydes til side og erstattes ved en plade al gult glas. Ved hjælp af- en hane kan man bringe væsker ind i camera obscura, ob tømme dem ud igen, medens collodiumpladen er vandret. Det er næppe rimeligt, tt denne opf indelse har nogen fremtid for sig, men da den, så vidt det er bestyrelsen bekendt, er fly, og beskrivelsen, om end ikke ganske tilfredsstillende, dog er forståelig for hovedsagens vedkommende, vides intet at erindre imod, at der tilstås ansøgeren 5 års eneretr'. Et sæt tegninger og en meget smuk håndskrevet beskrivelse af. apparatets forskellige funktioner er J.P.A.'s f ine bidrag til, at dansk fotohistorie har fået en lille plads ved siden af. de store! Som bekendt kom J.P. Andersen heller ikke denne gang til at spinde guld på sin opfindelse. 22

26 / /tyt tr/,ha'ttu,ou{,,4 rn rt";6.rzi ft %n,/rrttro hr.(nr,rr.; tnz{u %atl o/."nrttrv.ål;, o,//rn ah/oor",./u"ooo,*,*',/..'7prr.;, (,'.t /ltr e-'- t /,t t A 28

27 J't 5 S*.t AB. J.P.A.' s konstruktionstegning. T^ j $ 0^ dsrrttr'/ t U* $rr**1n,dnnrl,u'

28 Jens Peter Hansen (Norka-Hansen) SIEGFRIED COHEN & COI - KØBEN}-IAVN K' (J) Ferrotyp=Appar at,,tu rist". Dette elegante Apparnt nf lloleret 1\{ahogni tjener til Optagelser I det Frf, paa I\Iarhetler etc., paa de behcndtc Ferrotypplader, c: sortlaherede Jærnblikplader, overhæltlte rned siedvnnlig l)ladcenrulsion. llillerlerne frernhaldes, fikseres etc. i Allparntet - der behøves altsaa lntet Mørkkammcr og hunne - i Løllet af et Par Irtinutter aflevcrcs lilis og fitrrtligc til I(unden. Urlforlig llrugsanvisning nrerlfolger, Allllaralet cr vrlcrsi solitlt utlført og nrorlsta:tr tlet'frlr llrrg'l'irls l]rug. I)et er forsynet nretl et urlnrær'liet Portrætobiekttv nred Drev og en pneumatlsk Metallukker for Tld og Moment. Fig Prls uden Stntiv, for Vlktoria.Format, ca. 5 >< 6 ctrrt Rejsestativ, ekstra stærkt... Pakkcr nred 30 l5'sfølsonulle Ferrotypplader i \riktoria-liortttat, i Ntetalrålnrme, til at iudsættc ved l)agslys I)r. I'akke Yiktoria-Iiuvcrtcr, nred firkantet eller ovalt Udsnit Stk I(r ,00 tt.60 Fennotyppladen, ilike lysfølsornrne, til Overlreeldning nred Jodkollodium, sorte eller cltol<olatlelrrunc, fortrinligt Irabrikal, Format ca. z6 x 36 ctm. T l'.'fii; :: *: 'i3l - Kassemedd33Y:::: :::::::::::: : :::: : ::::::::: :,åå33 XDo., lvsfelsomrne, Schlcussners, Format ca. z6 x J6 ctm.... pr. Stk. I(r. f.60 1rr. l)us pr. 100 Sl.k Manuskript til Siegfried Cohen og Co. Katalog r9o7-o8. Jens Peter Hansen (Norka Han'sen) var ansat som handelsrejsende i handelsfirmaet Siegfried Cohen og Co" fra ca. 19o6- rgrz. I denne periode fremstillede han to salgskataloger, i r9o7 og r9r2. 25

29 b /r/ - /(**.="--'- Ø,M u-zs?4f i. :,i ' tl ' l"'e t ' 8a4-øv A-h./*.nr,n2 f,/,,.'t.-/,tr/./*-"fu$ I?U W Manuskript til Siegfried Cohen og Co. Katalog fra rgr2. Udarbejdet af Norka-Hansen. katalog. L tl- lttgll.ti ll\-tt-!l-ti åi \\uft. tt f,t ltl -- \4.L\l'l Erl.tft \]ww -\2- DANMARKS FOTOMUSEUM 28

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Styr på termerne. Effekt: Strølys kaldes det også. Som regel det der bruges skråt bagfra for at give liv i håret, og til at belyse baggrunden med.

Styr på termerne. Effekt: Strølys kaldes det også. Som regel det der bruges skråt bagfra for at give liv i håret, og til at belyse baggrunden med. Styr på termerne Hovedlys: Når en fotograf siger hovedlys, så er det ikke bare fordi det rammer folk i hovedet. Hovedlys er det lys man kan sige er det primære lys i billedet. På portrætter vil det derfor

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres.

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres. Generelt indtryk Sigma 28mm mini-wide II f/2,8 er et mindre objektiv; vejer ikke alverden, bruger 52mm filtre og rager blot mellem 5,1 og 5,7 cm ud foran dit kamera (med OM->4/3 adapter). Objektivet er

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Jeg tror, vi alle i en eller anden afdæmpet form kender til Johannes døberens drøm: at stige op.

Jeg tror, vi alle i en eller anden afdæmpet form kender til Johannes døberens drøm: at stige op. 403 Denne er dagen 90 Op glædes alle (mel. Alt hvad som fuglevinger) 80 Tak og ære 76 Op thi dagen nu frembryder 438 Hellig 86. 5 Kom bange sjæl 117 En rose så jeg skyde Nu står vores alter der. En stor,

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse

Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse Else Baden-Jensen, Hanne Hintze, Lars Schropp Sektion for Oral Radiologi Aug 2013 20.8.13 Røntgenfilmens opbygning Indpakningen af de film, vi har brugt

Læs mere

Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan.

Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan. Generelt indtryk Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan. 135mm f/2,8 er ikke et stort objektiv. Det vejer og fylder

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Det er i øvrigt værd at bemærke, at objektivet er fremstillet som et normal-objekt, da mellemformat jo giver negativ crop i forhold til Full Frame.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at objektivet er fremstillet som et normal-objekt, da mellemformat jo giver negativ crop i forhold til Full Frame. Generelt indtryk Carl Zeiss Biometar 80mm f/2,8 er et objektiv med pentacon 6 fatning (eller Kiev 60 fatning). Dvs det er bygget til det såkaldte mellemformat, der bygger på en større sensor end Full Frame

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

N I. Arbejdsark. Orienteringsløb

N I. Arbejdsark. Orienteringsløb V Orienteringsløb - Klip et sæt bogstaver ud til hvert hold (kopiér dette ark i samme antal som antal hold). Husk at fordele bogstaverne ud på posterne. Grupperne får udleveret disse bogstaver, når de

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse!

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Da jeg modtog plastkassen med lodder, ur, nøgle og pendul så jeg at skiven ikke havde det godt! Malingen

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den.

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 21. februar 2016 Kirkedag: 2.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 402 * 388,1-4 * 299 * 643 * 388,5 * 609,4-5 LL: 402 * 388 * 643 * 609,4-5 I vores

Læs mere

DEL 3. Tirsdag den 31. juli 2012 Tour de Mont Ventoux

DEL 3. Tirsdag den 31. juli 2012 Tour de Mont Ventoux DEL 3 Tirsdag den 31. juli 2012 Tour de Mont Ventoux I dag skulle Qashqai en vise, hvad den duede til. Der havde ikke været megen bjergkørsel indtil nu, så i dag skulle vi besejre Mont Ventoux. Toppen

Læs mere

Sådan ryger man på en JensenGrill

Sådan ryger man på en JensenGrill Sådan ryger man på en JensenGrill Indledning Når der laves mad under åben himmel, er der ofte et ønske om, at maden får mere eller mindre røgsmag. Her bliver man kort introduceret til 3 forskellige måde

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518

PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 PRÆDIKEN ALLEHELGENSSØNDAG 6.NOVEMBER 2011 VESTER AABY KIRKE KL. 16.00 Tekster: Es. 60,18-22; Åb.7,1-12; Matth.5,1-12 Salmer: 775,552,571,573,518 Hvad her blev os til glæde, har du i godhed skabt. Vi derfor

Læs mere

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5 Design Ergonomi Indledning Ergonomi er endnu et projekt hvor vi for lov at arbejde med design, og opleve hvad der kan stå bag et design. Som nu i dette projekt, måden man bruger et produkt på, og hvor

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Macro. Makro betyder i fotosammenhæng alt, hvad der er under mindste-afstanden i "normal" fokuseringsområdet.

Macro. Makro betyder i fotosammenhæng alt, hvad der er under mindste-afstanden i normal fokuseringsområdet. Makro betyder i fotosammenhæng alt, hvad der er under mindste-afstanden i "normal" fokuseringsområdet. -men det bliver du nok ikke klogere af. Det er historisk begrundet fra filmkameraernes tid, hvor man

Læs mere

Blænderingen er ikke bred, men til gengæld har den fine riller, så fingrene får godt fat. Objektivet har seks lameller.

Blænderingen er ikke bred, men til gengæld har den fine riller, så fingrene får godt fat. Objektivet har seks lameller. Generelt indtryk Revue weitvinkel 35mm, f2,8 (M42 fatning) er et nydeligt, gammelt objektiv med en filterdiameter på 52 mm. Det stikker blot 65 mm ud af kameraet (inkl. konverterring fra M42 til fourthirds);

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Hvad skal man bruge for at kunne spille? Godt, du og din modspiller har hver især brug for et sæt kort med 60 kort, en mønt til at slå plat og krone

Hvad skal man bruge for at kunne spille? Godt, du og din modspiller har hver især brug for et sæt kort med 60 kort, en mønt til at slå plat og krone Hvad skal man bruge for at kunne spille? Godt, du og din modspiller har hver især brug for et sæt kort med 60 kort, en mønt til at slå plat og krone med og nogle brikker til at holde regnskab med din Pokémons

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende.

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. INTRO.EXT. SLOTTET UDEFRA. Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. SCENE 1. INT. SLOTSGANG - EFTERMIDDAG En guide fortæller i en gang med mange billeder. En gruppe følger efter

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

10 tips til panorering og motiver i bevægelse

10 tips til panorering og motiver i bevægelse 10 tips til panorering og motiver i bevægelse Panorering er en effektiv måde at vise bevægelse i et foto. Det tilfører fotoet en masse dynamik, og gør dine fotos mere levende. Teknikken er ikke svær hvis

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Juleudstilling i Fåborg

Juleudstilling i Fåborg Juleudstilling i Fåborg I dag skal vi til Fåborg. Mor, Ulrik og jeg. Vi skal til byen for at handle og se på juleudstilling. Det er vi hvert år, så det er noget, jeg har glædet mig til længe. Det er ikke

Læs mere

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-)

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) I sommers fyldte en helt særlig lille pige 5 år, og jeg ville gerne give hende en hjemmelavet gave. Jeg spurgte hendes mor, om der var nogen særlige

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Vasily Kandinsky. for Vasily Kandinsky i dag?

Vasily Kandinsky. for Vasily Kandinsky i dag? Vasily Kandinsky Marie Knudsen: Ja, fordi det han står for, for mig er noget der ligger lidt længere tilbage i tiden. Hvor at hvis man så skal lave noget som er nutidigt nu, i forhold til en reklame og

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Teknik. Zuiko 135mm f/3,5 er produceret i et meget højt antal. Her er nøgletallene for objektivet: Sådan er linserne placeret:

Teknik. Zuiko 135mm f/3,5 er produceret i et meget højt antal. Her er nøgletallene for objektivet: Sådan er linserne placeret: Generelt indtryk Zuiko 135mm f/3,5 er et objektiv må være et af de mindste 135mm objektiver fra fortidens analoge dage. Det vejer blot 190 gr. og rager kun 73mm ud fra dit kamera (med modlysblænden trukket

Læs mere

Andre har også set nærmere på Sigma 600mm og de har bemærkninger om skarphed, som ligner mine.

Andre har også set nærmere på Sigma 600mm og de har bemærkninger om skarphed, som ligner mine. Generelt indtryk Dette er et super-teleobjektiv med nogle år på bagen. Det dukker en gang imellem op på qxl og ebay til en ganske overkommelig penge. Det er et spejlobjektiv og det betyder, at der bruges

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

Dr. Grimgraves UHYGGELIGE ØJEÆBLER

Dr. Grimgraves UHYGGELIGE ØJEÆBLER TM Jeg formoder, at jeg er nødt til at introducere mig. Jeg er dr. Grimgrave, en specialist i medicinske eksperimenter. Jeg er blevet bedt om at forelæse om dine øjne og hvordan de virker, men jeg kan

Læs mere

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 747 Lysets engel 448 Fyldt af glæde 441 Alle mine kilder 157 Betesdasøjlernes buegange Bernhard Christensen Nadververs 143 v. 7 på Op alle folk på

Læs mere

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen For hendes fødder af Emma Elisabeth Nielsen Hun hedder Mia. Hun smækker med døren. Det er, som om verden er sky. Sådan er det altid. Det er, som om græsset bøjer sig for hende, når hun tramper gennem haven

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Side 1. Pilen og æblet. historien om wilhelm tell.

Side 1. Pilen og æblet. historien om wilhelm tell. Side 1 Pilen og æblet historien om wilhelm tell Side 2 Personer: Johan Wilhelm Gessler Side 3 Pilen og æblet historien om wilhelm tell 1 Stenen 4 2 Hatten 6 3 Et frit land 8 4 Fanget 10 5 Rotten 12 6 Wilhelm

Læs mere