@TE "]T]EIESæE\Z TEMANUMMER KAII]CINFCITCIGAFE-N] Dansk Fotohistorisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@TE "]T]EIESæE\Z TEMANUMMER KAII]CINFCITCIGAFE-N] Dansk Fotohistorisk Selskab"

Transkript

1 @TE "]T]EIESæE\Z TEMANUMMER KAII]CINFCITCIGAFE-N] Dansk Fotohistorisk Selskab

2 IINDTI]CItD o Kanonfotografiets Kanonfotografens Der var Kanonfotograf på Rådhuspladsen Kgl. hoffotograf Peter Elfelt og EN TIIITTIIGMI ANJ D Nørrebros selskabs, frilufts- og kanonfotograf Kai Bergstein Nielsen Alverde ns kanonfotografer Redaktion: Flemming Berendt Alle ret-tigheder forbeholdes. flekanisk, fotografisk eller anden genglvelee af ekriftet eamt dele deref er kun tj.lladt efter skriftlig tilladelse fra Dansk Fotohistorisk Selskab No part of this publieation may be reproduced in any form, uithout prior permieeion in vriti.ng from the Copyright holder. Copyright D.F.S. all rights reserved under internationel Copyrigh[ Conventi.one ISBN olot-6j29 l)enmark.

3 FCIRCIRD Kanonfotograf en blev næsten f.ødt med fotograf iet i r 8 39 men der skulle gå næsten 70 år f.ør den kemisk-tekniske udvikling havde nået et stade, hvor ordet "kanonfotograf" havde nogen mening. Kanonfotografens potentielle kunder var den jævne mand, hvis Økonomiske formåen var beskeden, men som dog besad så megen selvagtelse, at han gerne så sig selv og sin familie foreviget. Foragtet og ugleset af. den etablerede fotografiske stand, forsøgte kanonfotografen at retfærdiggfie sin tilstedeværelse. Sådan var det idanmark sådan er det iden store verden, hvor vilkårene mange steder, den i dag, stadig er de sam me. Da de fleste billeder er gået tabt, eller af. for ringe kvalitet, koncentrerer vor h istorie sig omkri ng f otograf en, og hans apparat. Begrebet "KANONFOTOGRAF" omfatter apparater og teknikker, udviklet med henblik på et "her og nu" billede. Følgende museer og institutioner, samt medlemmer af. Dansk Fotohistorisk Selskab har bidraget med materiale og ekspertise hjertelig tak! Arbejdermuseet Danmarks Fotomuseum Dansk Fotohistorisk Selskab Det Kongelige Bibliotek Foto Mekanisk Museum Køberrhavns Bymuseum Nationalmuseet Norsk Teknisk Museum Flemming Anholm Cote Cuculiza Kaj Dideriksen Jørgen Gregersen Ib Harlyck Jens Juncker-Jensen Sigfred Løvstad Bent Mann Andreas Trier Mørch Per Ask Nielsen Henning Thestrup Nielsen Robert A. Nielsen Dorte Pedersen Poul Pedersen John Philipp Arne Reimann Viggo Rivad Niels-Ove Rolighed Ole Schelde Eric Secher Anne-Lise Walsted Dansk Fotohistorisk Selskab 19 91

4 Kanonfotografiets fødsel... o. Flemming Berendt Louis Daguerre's offentliggørelse af. den kemiske proces i august 1839 blev som bekendt publiceret i et skrift, hvorefter det var muligt at fremstille et daguerreotypi. Mange, som blev grebet af. den såkaldte "daguerreotymani", troede, at de ganske nemt ville blive i stand til at mestre kemi og kamera. Det varede dog ikke længe, f.ør man blev klar over, et processen var både lang, besværlig og kostbar. Seriøse videnskabsmænd begyndte derfor at eksperimentere med muligheden for at kunne optage, fremkalde og fiksere det optagne billede inde i det fotografiske kamera. Den første, som undfangede tanken, var Fox Talbot. Han noterer i sine optegnelser allerede den rr. september 1839, at han ved hjælp af. en jernstang påsat pladeholderen, som indeholdt kviksølv ville kunne f.i kviksølvdampene til at fremkalde billedet på pladen umiddelbart efter, at det var "taget af". Tilsyneladende bliver forsøgene opgivet, men ideen bliver f.a år efter taget op af. Antoine Claudet, som den 18. december r84r får udtaget britisk patent på en metode, som går ud på, at en skål placeret inde i kameraet kan opvårmes udefra ved hjælp af. en spritflamme. Herved vil kviksølvdampene fylde kameraets indre under eksponeringen. På kameraets ene side sidder et vindue med rødt eller orange marieglas, hvorved man udefra kan f.ølge fremkaldeprocessen. Heller ikke denne opfindelse synes at, slå an. Men som videnskabsmand var Henry Fox Talbot ikke til sinds at opgive. Han indgiver den rz. juni r85r et nyt patent, hvori det beskrives, at hans nye kamera er fremstillet således, at hele vådpladeprocessen kan udføres inde i apparatet. Talbot havde fået fremstillet et porcelænskar, hvori nran lagde pladen tildækket med albumin tilsat salt. Udefra kunne glaskarret fyldes med sølvnitratopløsningen, hvorved pladen blev gjort lysfølsom. Umiddelbart efter eksponeringen kunne fremkaldelse og fiksering afpiaden foretages i samme skåi, efter at de andre kemikalier var hældt ud. Heller ikke denne metode skulle vise sig at være løsningen, men bestræbelserne blev sandelig ikke opgivet. Frederic Newton, Frederick Scott Archer og flere andre forsøgte sig, men først i r86o fremkommer der en interessant opfindelse patenteret den z. marts af- Pierre Modeste Titus Octave Coen Albites. Hans kamerakonstruktion bestod af- et apparat med to afdelinger. Den Øverste indeholdt de forskellige kemikalier, som ved brug blev sænket ned i den nederste afdeling. Meget snedigt havde han fået kemikaliebeholderne indfarvet, så man på denne måde kunne f.ølge processen udefra. Kameraet kom i produktion og fik en mindre kom merciel medgang.

5 # ':*fu 1 Verdens første Instantkamera.. l,:i.*,:t";# -, $r.j.i 5i {:,' Si P- nti Verdens første INSTANT-KAMERA, DUBRONI. Gydning, fremkaldelse og fiksering af den våde kollodiumplade sker i selve kameraet. Apparatet er foret med en glaseret lerkrukke. Glaspladen holdes på plads af fire fjedre. Gennem et gult glas i døren kan fremkaldelsen fglges. Danmarks Fotomuseum. Skitsetegning af Dubroni. 2

6 Verdens første Instantkamera Det første kamera, som virkelig gennembrud, blev konstrueret aftentanmeldt den 2r. december navnet DUBRONI. blev en succes og som skabte et G.J. Bourdin. Apparatet blev pat864, patentnum mer 3ry S under Kameraet har en kugleformet porcelænsbeholder, fastgjort inde i apparatet. På bagsiden er der en åbning med planslebne kanter, herved kan kollodiumpladen blive presset imod denne og danne en vandtæt forbindelse. Sølvnitratopløsningen bliver derefter påfyldt igennem et hul i toppen af. kameraet. Ved hjælp af- en pipette flyder væsken ud over pladen, når kameraet vendes med bagsiden nedad. Væsken suges ud samme vej. Efter eksponering bliver fremkaldervæsken indført på samme måde. På bagsiden af. apparatet var anbragt en orange rude. Apparatet havde et Petzval-objektiv 123,7/6o mm. Det blev fremstillet i 5 størrelser fua 5r mm kvadratisk format til goxrzs mm. De følgende ro fu bragte adskillige snurrige konstruktioner på markedet, men stadig havde man ikke fundet frem til den problemfrie og økonomisk rigtige løsning. Ur - kameraet 1893 En fransk opfinder med det grandiose navn Marco Mendoza fremstillede et kamera, L'Operateur, som blev solgt i Frankrig fra r891. Kameraet var et enkelt konstrueret boxkamera, som indvendigt var delt i to etager, med selve kameraet øverst. Bag fokuseringsplanet var anbragt et antal tørplader. Umiddelbart efter eksponeringen åbnedes en spalte, hvorved pladen faldt ned i underetagen. Dernede blev pladen fremkaldt, fikseret og skyllet fortløbende ved brug af. en stang, som blev betjent f.ra kameraets bagside. Den fremkaldte plade kunne nu udtages af. kamerahuset, uden at pladerne i den Øverste etage fik lyt. Kameraet blev en ubetinget succes, og solgt i stort tal til omrejsende fotografer. Melanotypiet - Ferrotypiet Melanotypiet blev opfundet af. den franske professor Adolphe Alexandre Martin ft824-r8g6) i r8s:; han solgte sin opfindelse for roo franc til firmaet Wulff og Co i Paris. Denne proces var et direkte positiv på glas eller jernblik mod en mørk baggrund (vitrotypi) ved brug af. den våde kollodiumproces. Tre år senere blev den videreudviklet af. den amerikanske professor Hamilton L. Schmidt under navnet ferrotypi, på amerikansf tintype. Ferrotypi-Tintype Man klippede eller udstansede et stykke jernblik, hvorefter det blev belagt med sort eller mørkebrun lak. Pladen blev derefter blankpoleret inden kollodium- eller gelatineemulsionen blev gydt på pladen. Formaterne varierer f.ra t,8x2,5 cm til ca. t8xz4 cm. I

7 ffi-tr Fi.+' '' ' ffi W t ffi ;;ffi] Den ene gadefotograf har foreviget den anden på dette billede fra London r9ro. Deres to transportable rnørkekamre står klar.i til brug. Kameraet er et halvplade glideboxtype fra r86o.,j"-e+.+ fi Ferrotypr-fotografen på en boulevard i Paris har fået en lille kunde! 4

8 ttrrilute BR000H cfiilenl TAKES, DEVETOPS & COMPLETES AII EXCELI,"EIT PORINAIT ti OIIE IIIIIIITTE No Knowledge of Photography Needed IIO PRIIITITIG I{O FOCUSSING IIO TROUBLE Any Child can Produce Good Fictures lo.,1907. IROOCH Io. i eu4. C0ttPttTt uuuprrrr outtlt uurilr do illlllatun: tnate lo tt0åtll0l ttoålllol The Mlnute Brooch Camera ls a marvcl of Ingenulty. ft seems tmposslble but the proof of the Camera ls ln the portralt, and 1'ou may soon satisfy )'ourst'lf thnt It wlrl turn out In one mlnute, plcturt's wltlr whlcl'r ålny photographer woulrt trs plcased. Twclve l)lates c:rrr tre loldccl ltrto thc Cnrrrerit und the tlr'vrloping ls <lone practlcally autornatlcally lrr tlrc l)eveloping T;rnli rvlrlclr ls practlcally a part of tho Camera lthelf wlthout trouble or nt(.ss. It ls thc newest mctllod of photorraphy. In whlch sl(lll and experletrr:e are not nccess:lry All the troublcs of plcture-tnklng In the ordlrrary nranner are swept atvay. You do not requlre to knorv an1'thing about chemicals or thelr aetlon upon Fostcarcls. you nrerely place the round plåtes ln the camerar take a shot at 1'our frlend or nt sorne Intelestlng vier*'. drop the olate tnto the developer In tho ('anrera. and in ONI.': IIINUTB!'ou have a corirplctcdl blcturo. The new method ls a PLfl,\Sll:llt. not worl( ()r lvorrl': lt is so slmple and Gasy that any child who can use lts lrands can tahe good pictures. The Camera, wlrlch ls mede of wood. covered wlth lmltatlon leather, welghs but b, few ounces.'lt ts less tl'ran 3tf inchcs hiralr,3-vl Inches long, and 2tt Inches wide, asy to carry about and always ready to take and flnlsh a plcture ln one mlnrrte- The LIINS ls of a, hlgh grade, ttnlversal focus, needs no adjustment, and takes clear anrl brilliant lrictul'(.s at any dlstlrnce, from a few feet to:rny visible distance.'l'lre SHI.'r'l"l'lIlt ls of tlrr.'l&test l:ngrr',.rved design, that works perfectll'.'ihe!t.\g.\zinll rvill lruld l2 round lrlates, of one lnclr dianreter, ln one loading. 'Ihe tinlslted l,ictul'es a.e nlountetl In trre.rccompanying Llrooches, Medalllons. or l\tinlrrture fratnes, in a tnomcnt, l'he DTTVELOPING TANK ls attached to the Camera, and holds n slngle soltttlon that develops, tones and fixes the plcture tn one mintlte wltll absolute certalnty and wlth no care or att ntlon on the part of the oper- &tor: lt citnnot be over-tlevelogred. 12 ol the Button Plates and a supply of develoltlng sqlutlon and the pretty llttle brooches. medalllons and mlnlature trames are Included wlth eabh outfit, so that there is nothlng more to buy. You can start taklng and completlng plctures as soon &s you recelve the camera- Now do not hesttate about buyllg qne gf thes,e wonderful cameras. ltrfe guarantee.every stat_ement we make. Sen<! today and have tlre never-faillng pledsure of maklng excellent plctures of your far.rlly, frlends, or nelghbors, yorrf liouse your or domestlc pets. You haven't to walt a weel< for results; you plcture cornplete the tlrat everyone wlll hlshly value. In ONE \IINUTD. FR ces flo. tl9o4. Broooh Grmcra Gomplcto.. 3d.3S No Br.ooohct, PcrDorcn... Xo. 4eO5. Erlra Platcr, Paokaso of 12. t No. 49O8. tlodelllonr. Por Dorcn... l{o.4goe. Dcvcloplns Solutlon ilo.4eo0. tlnhturu Fnmcr, Pcr Doa.CO 166 JOHNSON SMIT'H E CO, RACINE, WIS, for et amerikansk ferrotypi-kamera Reklame broche, medalje og miniature billeder. til optagelse af ealr *HH*ru:Bus, New Inventod Camsni fiåtbd in Ttn ifinultt. *-æ Cnrd, Eercotglpetr, OF ALI: E'IZEA' TAXEN BY ' ir. t JAuEs. Devereux.L3lock, UTICA r. Y. tiol D00LI IL[ & [of,?flrxy's øintup? nnf, $rrotlrpe Oar. rlllrn;i; iiji.xis rln nolrr. TEitsD DOS. ron 60 0E}IT8. f.rrottnt Oablnrtr rntt Lergr Plctonr tetro by lho rlrrxlr ona or bt thr,loren. chap. Old plcturcr coplo,l aod oolrrsod. Engelske og Amerikanske reklamer for ferrotypikameraer fra r9o8 og r9i \: Iå for 60 Ct!. vn{e gr8f,et 0aLLEBIES, f,lgtt! rad Yhr 8tr., lhllr. J. R APPLEGATE. - Proprirlor, Ho otbrr Orllorkr h llrllrlclptlr

9 Denne fotografiske metode tiltalte mange vordende fotografer, som så en levevej i at udøve deres erhverv som gade- og strandfotografer. Det afgørende var) at man nu var i stand til at levere et spejlvendt fotografi til en billig pris, her og nu. Den tidlige kanonfotograf måtte dog have et transportabelt mørkekammer eller telt med sig, men så kunne han også levere et positivt f errotypibillede et minut, ef ter eksponeringen. Skylning var ud over nogle f.a sekunder overladt til kunden, når han kom hjem. Prisen til gengæld helt i bund, nogle f,e Qrer, og antallet af. kunder enormt. Tidlig i r85o'erne blev der fremstillet større ferrotypiplader, hvilket indebar en yderligere forenkling af. den fotografiske proces. Metoden blev umiddelbart en succes i U.S.A., hvor man begejstredes over processens hurtighed. Ferrotypifotograferingen nåede først til Europa i slutningen af- r87o'erne. I Amerika fik ferrotypifotograferne pludselig et uventet marked, da den anrerikanske borgerkrig *Ød ud. Soldaterne skulle, inden de blev sendt til fronten, have et fotografi med af- deres nærmeste pårprende. Den robuste blikplade, som kunne tåle regn og slag, var lige til at have i brystlommen, succesen var hjemme. Rystende standard Efterhånden som de fabriksfremstillede "kanonkameraer" kom på markedet blev populariteten stor, særlig på grund af. deres prisbillighed. "Ferrotypiautomater" blev sat i produktion, bedst kendt er "BOS- CO" automaten for selvbetjening. Den blev opfundet i r9g4 af Conrad Bernitt fra Hamburg. På grund af den hurtige og tilsyneladende uforklarlige proces blev den navngivet efter en populær tryllekunstner. På tre minutter var billedet færdigt. Fremkaldelse, fiksering og skylning skete i en fortløbende proces. Billedets ombukkede kant var sin egen fremkalderskåi. Den var ganske simpelt verdens første automatiskå, blitz-synkroniserede fotografiske maskine (apparat). En sådan var opstillet på Rådhuspladsen i København, i Tivoli, samt på enkelte markeder. Ingen af- disse fotoautomater har tilsyneladende overlevet her i landet. Gennemsnitsstandarden af. ferrotypierne var rystende. Her var virkelig tale om tredjerangs kontrafejer. Billederne var som regel sortladne, sl6rede, og i bedste fald var resultatet uigenkendelighed. Kunden fik ofte forsikring offi, at resultatet blev bedre når pladen var blevet udsat for "luft" i nogen tid! Ferrotypipladens holdbarhed var meget begrænset - hvorfor kun et fåtal har overlevet i forhold til den fremstillede mængde. På Danmarks Fotomuseum er en af. disse Bosco-ferrotypiplader blevet renoveret med stort held! orro THE PERIOD OF THE TINTYPE orro Ferrotypiets tidsperiode. 6

10 Bosco'automaten "straks kommer den lille fugl!" - f.å minutter efter har Bosco-automaten udført sin mekaniske funktion - og billedet falder med en let raslen ud i afleveringsskålen. 7

11 .-?--- K M N ---- R ---- s T u En af verdens første foto-automater blev, som nævnt, konstrueret af Corrrad Bernitt. I r894 blev en Bosco-fotoautomat opstillet under en udstilling i IndLrstripaladset i Stockholm, og i det svenske "Fotografisk Tidsskrift" for december samme år blev den beskrevet således: "Ferrotypipladerne er små tynde, sortlakerede blikplader med en udstanset ophøjet kant, hvorved hele blikpladen udgør sin egen fremkalderskå1. Kanten udgør det samtidig for en smuk indramning af billedet. Pladen er overtrukket med en meget tynd emulsionshinde, hvis gelatine er smidig, hermed er den let gennemtrængelig for de forskellige bade, samt skyllevandet. Først anbringes en 25 Øre i sprækken (F), et urværk sættes i bevægelse, hvorved magasinet, som indeholder 3o plader, åbnes, og cn plade glider ned på plads bagved objektivet. Nu lyder der ct signal fra en klokke, objektivet åbnes, og i samme Øjeblik antændes magnesium-blitzen i lampen (V). Billedet optages, og pladen skubbes i horisontal stilling, overgydes med et afmålt kvantum fremkaldervæske (Rodinal), fra den store beholder (r). Efter et givet tidsrum, som reguleres af valsen (S), hældes frenrkalderen fra, og fikseringen fra (z) foretages på samme måde. Derefter skylles med vand direkte fra en vandledning. Til sidst udbleges pladen med kviksølvsublimatopløsning fra beholderen (3). Uden yderligere afskyldning glider pladen i en svag bugtet rende ud på pladen (l) og er nu færdig. Men ikke tør. Det hele foregår på tre minutter. Inde i apparatet brænder en infrarød lampe, som sørger for den rigtige temperatur, som kan aflæses på et termometer. Bosco-automaten arbejder helt automatisk". "Fotografisk Tidsskrift". (lllustreradt fackblad for yrkesman och amatorer). Nr: T3-96 r89+. x e 8

12 Bosco-f errotypipladens bagside med angivelse af patent og eneret. Affotografering: Poul Pedersen. Århus. g

13 Omkring århundredskiftet blev en håndværksmand ferrotypieret a[ en BOSCO-AUTOMAT. Tidens tand har skæmmet den lille plade hvis ombukkede kanter udgiorde sin egen fremkalder, fikser- og skylleskåi. En fingerferm fotograf, Niels H. Pedersen fra Herning, brugte over roo timer på at renovere billedet. Resultatet taler for sig selv! H!a 10

14 t r. il," HITUi]iUU qksl': -Ef u-itt.a. af den uffideholdne Fotografen: Kom ind og få taget et vellignende billede. Det kunne være til glæde for din familie! z meget veludførte amerikanske ferrotypioptagelser fra ca. r8ss. 11

15 Ferrotypi - vi sitkortbille der a t - I Københavns Sommer Tivoli havde nogle ferrotypi-fotografer fast stadeplads. Her kunne publikum blive fotograferet på få minutter. Den lille ferrotypi-jernplade blev anbragt bag den ovale udstansning i visitkort kartonen. Et erindringsbillede fra Tivoli. r2

16 Eksempler på almindelige ferrotypibilleder på visitkarton. Det første billede er optaget af fotograf c. Espersen,(r883- ca rsgo) Kjøhmagergade 4. Kjøbenhavn K. Hans ferrorypier adskiller sig fra andre ved, at tran har adresse og navn angivet på den oblat, der lukker jernblikpladen inde. lil :+ il.i,i:i ',' :$ Bjørn Ochsner henviser til Anglo-American Gem Compagny. Dette firma havde ca. r88o adresse på Vesterbrogade 62, Kbh., og samtidig filial i Brostræde, HelsingØr. lflg. annonce i HelsingØr Dagblad solgte firmaet 5 ferrotypier, indsat i visitkarton, for kr. r,25 - levering på ti minutter! Ferrotypioptagelse foran Gefionspringvandet for kanonfotografer igennem tiderne et yndet sted

17 " Originators of Instantalleous Photodraphy"'. TIIE CHICAGO FBRROTYPB Co., LIVERPOOT, CHICAGO, NEW YORK' tc'e solc xlun.ufacturcrs, Pote ntacs ønd a'æ'rtcrs of thc.. WONDER " CANNON Automatic Phoro-Button Camera ; -Ilfg 'i!!an- DEI'; Co,obin;l;; Post Card Cameras ; The " MANDEI' JUNIOR " and Thc..ntmipn[-BTTE" ONB MINUTE Card cameras. Wonder Cannon Camera Den 22. dec. r9o8 blev der i England udtaget patent på det f-ørste kanonkamera konstrueret af. M. og L. Mandel. Det fik navnet Automatic Wonder Photo Cannon Camera, American Chicago Ferrotype Co. Tørpladerne 1å i et stativ på indersiden af det kanon-formede ka- *.i", og efter eksponeringen faldt pladerne automatisk ned i det tønde-formede understel, hvor de blev fremkaldt i løbet af- eet m i nut. Datidens annoncer proklamerede at kameraets kapacitet var på 3oo "skud" i timen, og videre hed det: "Dette kamera tager og fremstiller billeder straks" Ingen plader, ingen film, intet mørkekammer. Ingen erfaring nødvendig. Selv et barn kan lave billeder med det fantastiske MANDET-ETTE et minuts kamera. Skriv efter alle detaljer og vore lette afbetalingsbetingelser. CHICAGO FERROTYPE CO''. Mandel var ikke alene på markedet. Få måneder senere blev der i Berlin præsenteret et lignende apparat ved navn ER RTEE WUN- DER, distribueret af. Romain Talbot. Magasinet indeholdt roo plader med en diameter på 25 ffiffi, og objåktivet var et Laack-objektiv rz4,516o mm. Det solgtes under navnet Automatic Telophot Button Kamera. I rgl2 kom samme firma med et lignende kamera bærende navnet Talbots Raderkanon, apparatet havde store hjul på siden, apparatet lignede en rigtig "feltkanon". M. og L. Mandel 1913 De opfindsomme konstruktører var bestemt ikke løbet tør for ideer. En stribe af. kameraer så dagens lys de følgende år. De blev præsenteret under navne som: FOTOFIX kamera, DOXAwuNDER, og DUPLEX, men den 12. april rgr2, fik M. og L. Mandel patenteret endnu et boxformet kamera. En konstruktion, hvor fotografen kunne stikke sin arm igennem et ærme og placere et stykke positivt papir på en holder for eksponering. Efter eksponeringen blev fotopapiret igennem en spalte anbragt i bunden ef. kameraet, hvor en tank indeholdt en kombineret fremkalder- og fikseringsvæske med denne opfindelse er vi nået frem til den type apparat, som vi kender under betegnelsen et kanonapparat. L4

18 Wonder Photo Cannon Dctte pragteksemplar af blev erhvervet i r978. en "KANON" "Cannon-broche" diameter 33 mm. Udlånt af fabrikant N6rgaard Johansen, hvis forældre "ferrotypieret" på Århus-udstillingen i r9o9.

19 .. WONDBR'' CI,NNON AUTOMATIO PHOTO BUrrOn camnra. YOIJR PIITURI 0l t14llrilt iri ii.v tl'n \ ".' sl1.) r r ' "Deres fotografi - optaget på et minut" - Amerikansk foretagsomhed i r9r5. " ['IAN r)di, " Cftmeras takc photos DIRECT ON THE CARDS u,ithout tlre use of Plates, l;ilrns, Negatives, I)riuting or I)ark Roonr. Photos raken and {inished ln ONB MINUTB, 13y far tlre ttrost altritctivt:, speedicst artrl trrost reliuble uracltittu. Iiasy to operatc, $Iacle of the fitrest grade Nickel. pl;rtecl Copper and I'ure Alurrriniutu. \\tcight 4 lbs. " WONDER" CANNON talses,nd finishes Button Photoc at thc rstc of morc then rlr t minutcr Amerikansk reklame for "Mandelt s" ferrotypikamera. I

20 O MANDIISO P o s I T I v E t P R o ce S s NO ilegative$r Mandel's Wonder-kamera oplevede den store ære at komme på poststempel i Amerika. t7 Ferrotypi-kanon-kamera fra r9r3.

21 O F1 FI ot4 H d C "tb Lr +J fr'l - on EZ -v3 'a +rb +,t! t- F* 61 rrl 5+, :o F- o ty (! c c.) oc) ox lj ; cr Y, ct fib *5i cs O -\z,: Ht- O\'x g '-vs lr'.1 = )L.(! '- c).p.r+{ () r-,r tr 0i L oox OE; MT H () E ÅFI - F O q) f, t{ H rq 18

22 ' l I,n lll nll l ll n l l l = THE "APTUS" AUT0CARII CAMERAS = An entirely new rnodel in Femo- = = l = = ;;-e;-'a"c43iil ^ - - = Tne " -\rrrfls ' -\urclcarrt r-.arrrera = HHtiHffi:#,ffl [ No RUBBER PARTS r*'hat- -[ ne ljarnera ls loaue(l ln a re\f,r *ffi ller,lrlrr-rj llr rr^ucu uc-rlrelrl. = G EI rne Caros are rnaoe ro cnange = -rrrr'l^,.n rrrr--rrrr- nr- rrnp rsrrrrnr'r : E-=I - rrlrr'errrerrr-. = H'-t$u lakes anu,'o'zonrar 'Drtgnr f, Drcrrrres- arrtr rs Darrrcurarr-v!re = E.. I sulfadre ror use rn au rrodrcar - --=''Æ - -.-=-=I [3få{å'}?iffiH'Hftfl1 - Absolztcly the quichest worhing Camera made. = Note lar$e slze of pictures which cost only a fraction cl,er Gne = Penny each. = = "APTU$ " Autocard Camer4 standard model - - gg le o = =,,,, fitted with Fl4'6 Anastigmat Lens.gf O 1() () (Prices = include Tnree-fold Tripod.) = = rrsed all (Dr/c)r the uyrlr:ld = i "Aprus" auromatic - FERRoTypE cameras I ^ to take liltvne plul"". ^. I = = Supplied in several different models to take sizes 2f at prices ranging from t6 upwards. BEWARE OF' IMITATIONS. All genuine " Aptus';fftrtråu3"ff"å,ååoåt1" and trade rnark' Price tists Kfr'6"3ffi'tr" "å;" "tffry"!o.'o' 1$"and 3$ x 2l' mahers' = S"oiiu"i nriri"h Enpire Exhibition 1924-Igz5 1()1.1O6. fdaltu STREET, LfVERP()(OL. = a Telegrams: " Solutions." Telephone: Central L,,,,,,,i;;TffiHlljliiiii''.,,.' l nn,,,,,,,fri.,fil'1gfil'i'i'ii;,.ilu' Efterhånden som antallet af. kanonfotografer steg, blev en tilsvarende produktion af. kanonapparater fremstillet for at dække behovet- I England blev' der igennem rgzo'erne og 30'erne fremstillet mange forskellige typer, de. blev solgt under navne som: APTUS, APTUS AUTOCARD, APTUS AUTOMATIC MINUTE KAMERA, Som blev solgt helt frem ril Denne oversigt er langt fra fyldestgørende, men giver dog et væsentligt indblik i, hvor omfattende denne gren af. kameraproduktionen har været uden for Danmarks grænser. Det er begrænset hvor mange' der har fundet vej til danske kanonfotografer. Prisen var høi, og markedet begrænset. 19 = = =

23 The tt AUTODELL." 1040 Prlce, with two flagazines, f3 ro o, Tbe " Popular " Sbeathed Plates can also be used, prlce 3/- per 36. The lllustrations show the " AU'IODELL " fitted to a -plate Studio Camera, it may easily be adapted to any size Camera, and will no_t interfere with the dark slide when required. for ordinary portraiturc. For fuller partloularr of there $oodr, leo'.fslloufleld'l Annuol," port frcc, t/0 Jonathan Fallowfield, London. ( TED BRITISE JOIIIiNAI ^',I[AIYj'C ADVERrISAMEICTS. THE JJTAKUQUICK'' FERROTYPE GAMERA. THE T6TAQUTA " AUTOMATIG No. ra Takuqulck. No rb. Takuqulck. "Trkuqulck" (Victoria Size) Apparstus, complete without Stand gc 6 0 Per Ask Nielsen Thrce different Modcls, all same price, Special Sheathed Plates,.218 pcr tid of 3o. Stands, 7/6 io 18/0, "Takuquick'No. z, complete without Stand Size 2Lx2. Plates id Pectels of 36, price 218. The British Journal Almanac, annonceblad

24 Vådpladekameraer En norsk og dansk udgave På Norsk Teknisk Museum i Oslo kan man se et kamera fremstillet af- nordmanden Olaus KrØger Holck, som den 18' juni 186z fik udtaget patent på hele 3 forskellige typer, et kvartpladekamera, et turistkamera og er solarkam era, som alle havde indbygget f re mkalder m ul igheder. Holck's turistkamera måler roxrsxzr cm, optagelsesformat.4,5x4,5 Cm' Kameraet var opdelt i rum. Foran var der plads til kemikalier samt objektivet. Bagerst ses de mekaniske funktioner' som gjorde, at man kunne sensibilisere og fremkalde inde i apparatet' To glasbeholdere' en ril sølvbad og en til fremkaldelse. Ved åftsponering blev pladen løltet op af en stang i Position Holck mente, at man ikke behøvede at fiksere straks, men foreslog at overhælde pladen med glycerin, og senere fiksere - en metode han var den første til "t toåitå. To åi før englænderen Thomas Sutton, som fotohistorikeren Helmuth Gernsheim tidligere havde tilskrevet metoden. 2L

25 Holcks vådpladekamera fra ca Det velholdte kamera med receptbog, stativ, kassetter og sælskindsbeklædt ransel kan ses på Norsk Teknisk Museum. Udstyret blev givet som gave a[ underdirektør Harald W. Orvin. Oslo. Norsk Teknisk Nluscum I Danmark har kamerab ygger Jens Peter Andersen (Nellerødmanden) i Å76 tanker om at konstruere et kamera efter de samme principper. I et brev f.ra den r8. december 1876, underskrevet af. bestyrelsen for Den Polytekniske Læreanstalt rekommanderes til lndenrigsministeriet et patent gældende for 5 år. I brevet kan vi læse følgende: "Fotograferne må i almindelighed foruden det kamera obscura, hvorved billedet dannes, benytte et mørkt rum for deri at fremkalde billedet, som ikke tør påvirkes af- dagslyset, f.fi det er gfort uforanderligt. D.nne sidste operation vil Andersen udføre i selve camera obscutx, hvis linse for dette Øjemed skydes til side og erstattes ved en plade al gult glas. Ved hjælp af- en hane kan man bringe væsker ind i camera obscura, ob tømme dem ud igen, medens collodiumpladen er vandret. Det er næppe rimeligt, tt denne opf indelse har nogen fremtid for sig, men da den, så vidt det er bestyrelsen bekendt, er fly, og beskrivelsen, om end ikke ganske tilfredsstillende, dog er forståelig for hovedsagens vedkommende, vides intet at erindre imod, at der tilstås ansøgeren 5 års eneretr'. Et sæt tegninger og en meget smuk håndskrevet beskrivelse af. apparatets forskellige funktioner er J.P.A.'s f ine bidrag til, at dansk fotohistorie har fået en lille plads ved siden af. de store! Som bekendt kom J.P. Andersen heller ikke denne gang til at spinde guld på sin opfindelse. 22

26 / /tyt tr/,ha'ttu,ou{,,4 rn rt";6.rzi ft %n,/rrttro hr.(nr,rr.; tnz{u %atl o/."nrttrv.ål;, o,//rn ah/oor",./u"ooo,*,*',/..'7prr.;, (,'.t /ltr e-'- t /,t t A 28

27 J't 5 S*.t AB. J.P.A.' s konstruktionstegning. T^ j $ 0^ dsrrttr'/ t U* $rr**1n,dnnrl,u'

28 Jens Peter Hansen (Norka-Hansen) SIEGFRIED COHEN & COI - KØBEN}-IAVN K' (J) Ferrotyp=Appar at,,tu rist". Dette elegante Apparnt nf lloleret 1\{ahogni tjener til Optagelser I det Frf, paa I\Iarhetler etc., paa de behcndtc Ferrotypplader, c: sortlaherede Jærnblikplader, overhæltlte rned siedvnnlig l)ladcenrulsion. llillerlerne frernhaldes, fikseres etc. i Allparntet - der behøves altsaa lntet Mørkkammcr og hunne - i Løllet af et Par Irtinutter aflevcrcs lilis og fitrrtligc til I(unden. Urlforlig llrugsanvisning nrerlfolger, Allllaralet cr vrlcrsi solitlt utlført og nrorlsta:tr tlet'frlr llrrg'l'irls l]rug. I)et er forsynet nretl et urlnrær'liet Portrætobiekttv nred Drev og en pneumatlsk Metallukker for Tld og Moment. Fig Prls uden Stntiv, for Vlktoria.Format, ca. 5 >< 6 ctrrt Rejsestativ, ekstra stærkt... Pakkcr nred 30 l5'sfølsonulle Ferrotypplader i \riktoria-liortttat, i Ntetalrålnrme, til at iudsættc ved l)agslys I)r. I'akke Yiktoria-Iiuvcrtcr, nred firkantet eller ovalt Udsnit Stk I(r ,00 tt.60 Fennotyppladen, ilike lysfølsornrne, til Overlreeldning nred Jodkollodium, sorte eller cltol<olatlelrrunc, fortrinligt Irabrikal, Format ca. z6 x 36 ctm. T l'.'fii; :: *: 'i3l - Kassemedd33Y:::: :::::::::::: : :::: : ::::::::: :,åå33 XDo., lvsfelsomrne, Schlcussners, Format ca. z6 x J6 ctm.... pr. Stk. I(r. f.60 1rr. l)us pr. 100 Sl.k Manuskript til Siegfried Cohen og Co. Katalog r9o7-o8. Jens Peter Hansen (Norka Han'sen) var ansat som handelsrejsende i handelsfirmaet Siegfried Cohen og Co" fra ca. 19o6- rgrz. I denne periode fremstillede han to salgskataloger, i r9o7 og r9r2. 25

29 b /r/ - /(**.="--'- Ø,M u-zs?4f i. :,i ' tl ' l"'e t ' 8a4-øv A-h./*.nr,n2 f,/,,.'t.-/,tr/./*-"fu$ I?U W Manuskript til Siegfried Cohen og Co. Katalog fra rgr2. Udarbejdet af Norka-Hansen. katalog. L tl- lttgll.ti ll\-tt-!l-ti åi \\uft. tt f,t ltl -- \4.L\l'l Erl.tft \]ww -\2- DANMARKS FOTOMUSEUM 28

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

De fleste mennesker har aflange ansigter så derfor vil et portræt også virke mest naturligt i højformat.

De fleste mennesker har aflange ansigter så derfor vil et portræt også virke mest naturligt i højformat. - Et spørgsmål om format... Tekst og fotos: Kent Bovin Portrætbilleder har, stort set, altid været højformatbilleder. Går man til en portrætfotograf vil man med næsten 100% sikkerhed få sine portrætbilleder

Læs mere

Sådan ryger man på en JensenGrill

Sådan ryger man på en JensenGrill Sådan ryger man på en JensenGrill Indledning Når der laves mad under åben himmel, er der ofte et ønske om, at maden får mere eller mindre røgsmag. Her bliver man kort introduceret til 3 forskellige måde

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5 Design Ergonomi Indledning Ergonomi er endnu et projekt hvor vi for lov at arbejde med design, og opleve hvad der kan stå bag et design. Som nu i dette projekt, måden man bruger et produkt på, og hvor

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

PHOTOS BY ANDERSN. Avisen vil udkomme efter behov det vil sige, at den kun udkommer når der er noget relevant indhold.

PHOTOS BY ANDERSN. Avisen vil udkomme efter behov det vil sige, at den kun udkommer når der er noget relevant indhold. BØRN PHOTOS BY ANDERSN Hej igen, hvorfor nu ny hjemmeside, nyt navn og nyt logo? Jeg har efter længere tids overvejelse, valgt og opdele mine personlige collager og min portræt fotografering, af praktiske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Citywalk få øje på byens mellemrum

Citywalk få øje på byens mellemrum Citywalk få øje på byens mellemrum Byens Netværk 25.08.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen When I put on this orange uniform I become invisible to the world Der kysses og spises franske hotdogs på Rådhuspladsen

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig.

4. oktober 1956. Bare hun nu er der. Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 4. oktober 1956 Bare hun nu er der Tredje sal til venstre. Hr. Burma? Nestor Burma? Ja, det er mig. 3 Mit navn er Colin, Auguste Colin, eller Nikolson med K, det er mit kunstner navn Siger det Dem noget?

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Julegaver Firmajulegaver

Julegaver Firmajulegaver Julegaver Firmajulegaver Et juletilbud med rabat ved køb af flere puder. Bestiller I firmajulegaver inden den 1. november, sikrer I at der er puder til jer. Alt arbejdet udføres i Danmark og produceres

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1 Mine fototips 6 gode råd til bedre fotos Version 1.1 Søren Udby www.kanonfotografen.dk Søren Udby Fototips, side 1 Fototips Min filosofi omkring succesfuld fotografering er, at man som fotograf skal have

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G PRODUCT SHEET BASIC NO. 1 SWEET LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE NO. 3 RED LIQUORICE NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE A CHOCOLATE COATED LIQUORICE B PASSION CHOC COATED

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg SPILLEBESKRIVELSE Revision 003 Den 13. april 2000 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE DET KAMERALØSE FOTOGRAFI

UNDERVISNINGSMATERIALE DET KAMERALØSE FOTOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE DET KAMERALØSE FOTOGRAFI INDHOLD: OM UNDERVISNINGSMATERIALET OM UDSTILLINGEN KUNSTNERNE - VÆRKERNE - PROCESSERNE TEMATIKKER & ARBEJDSSPØRGSMÅL PRAKTISK - KONTAKT - OMVISNINGER OM

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM Generelt indtryk Sigma 8-16 mm f/4,5-5,6 DC HSM er et ultra vidvinkel. Men som bekendt betyder en kort brændvidde sjældent, at objektivet er lille. 8-16 er både stort og tungt med dets 555 gr. og en længde

Læs mere