Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken Cykelstier Cykelparkering Cyklisters adfærd Cyklingens andel af den samlede transport Årsager til valg af cyklen Årsager til valg af andre transportmidler Formål med cykelturen Sikkerhed og tryghed Uheldsstatistik Årsager til utryghed Brug af cykelhjelm Brug af cykellygter Cykling til skole Valg af transportmiddel Brug af cykelhjelm Cyklisternes tilfredshed Tilfredshed med omfanget af cykelstier, cykelbaner og grønne ruter Tilfredshed med vedligeholdelsen af cykelstinettet Tilfredshed med mulighederne for at finde et ledigt cykelstativ Tilfredshed med standarden af cykelparkeringspladserne Tilfredshed med fremkommelighed Tilfredshed med mulighederne for at kombinere cykel og kollektiv transport Tilfredshed med skiltning og rutehenvisning for cyklister i kommunen Følelse af sikkerhed i trafikken Følelse af tryghed i trafikken Generel vurdering af Solrød som cykelby Afsluttende bemærkning af Solrød som cykelby... 0

3 1 Formål Formålet med dette første cykelregnskab for Solrød Kommune er at skabe et samlet billede af cykeltrafikkens tilstand, vilkår og potentialer i Solrød Kommune - og dermed skabe et solidt videns grundlag for fremtidige prioriteringer og indsatser. Cykeltrafik er et vigtigt område for Solrød Kommune. Cyklen er et miljøvenligt, afslappende og sundt alternativ til bilen. Cykling - og nærværende cykelregnskab - trækker således også tråde til eksempelvis kommunens sundhedsstrategi, hvor cykling er et væsentligt understøttende element. Datagrundlag Cykelregnskabet er udarbejdet på grundlag af følgende datakilder: Solrød Kommunes egne data, der bl.a. omfatter kortlægning af cykelstinettet, uheldsstatistik m.m. En spørgeskemaundersøgelse blandt cyklister i Solrød Kommune. Undersøgelsen blev gennemført som et internetbaseret survey i perioden. 31. maj 011. Solrød Kommune implementerede den. maj et pop-in-vindue på kommunens hjemmeside samt et nyhedslink, der begge linkede direkte til den webadresse, der huser surveyet. 403 borgere deltog i undersøgelsen. Transportvaneundersøgelsen, der er en interviewundersøgelse, foretaget af Institut for Transport på DTU. Formålet med undersøgelsen er at kortlægge den danske befolknings trafikale adfærd. Data fra undersøgelsen angående Solrød Kommune er baseret på årene og der foretages sammenligning med Region Sjælland og Danmark som helhed (samme årstal). En undersøgelse af børns transport til skole gennemført på Solrød Kommunes 4 folkeskoler og privatskoler. Klasselærerne i 88 klasser gennemførte indsamling af data gennem håndsoprækning i klasserne i juni 01. I undersøgelsen svarede 1505 elever på deres transportvaner til og fra skole og der var markant færre elever i kl. som deltog i undersøgelsen i forhold til skolevejsanalysen 004. Skolevejsanalyse 004 vil indgå som sammenligningsgrundlag. I undersøgelsen svarede 1609 elever på deres transportvaner til skole og der var markant færre elever i 0.-. klasse som deltog i undersøgelsen set i forhold til undersøgelse af børns transport til skole 01. Da Solrød Kommune ikke tidligere har udarbejdet et cykelregnskab betyder det, at der ikke er mulighed for, at sammenligne med tidligere cykelregnskaber. Data er dog blevet sammenholdt hvor der har været sammenfald i de vilkår som har gjort sig gældende ved de enkelte undersøgelser, og som således har givet mulighed for vurdering af udviklingen i cykeltrafikken i kommunen. 3

4 3 Vilkår for cykeltrafikken 3.1 Cykelstier Solrød kommune har ca. 31,5 km cykelsti, som løber i separat stisystem. Derudover er der ca. 41 km cykelsti langs vejene i kommunen. Solrød kommune har et godt og veludbygget cykelstinet. Det betyder at der en god fremkommelighed og sikkerhed for de lette trafikanter. Der er direkte adgang fra stisystemet til indkøbscentre, fritidsaktiviteter, skoler og institutioner i stort set hele kommunen. Stisystem i Solrød kommune I overensstemmelse med årsplanen for Solrød kommune, Teknik og Miljø, skal kommunes stisystem fortsat udbygges og tilgængeligheden mellem boliger, arbejdspladser, skoler og naturområder skal være god og trafiksikker. 4

5 3. Cykelparkering Det største behov for cykelparkering ligger i de Stationsnære områder. Solrød Kommune har derfor gennemført en tælling af antal cykelparkeringspladser i en radius af 100 meter fra de tre stationer i kommunen, hvoraf de to er S-togs stationer (Solrød og Jersie) mens Havdrup udelukkende har regional togtrafik. I forbindelse med udbud af Solrød Stationsplads i samarbejde med DSB Ejendomme, er det aftalt at der skal ses på organiseringen og placeringen af cykelparkeringspladserne omkring S- tog Stationen. Intensionen er at skabe bedre og flere benyttede pladser samt mulighed for overdækning af cykelparkeringspladser. 5

6 Ture/person/dag SOLRØD KOMMUNE 4 Cyklisters adfærd 4.1 Cyklingens andel af den samlede transport I det samlede billede af transportundersøgelse fra i Solrød Kommune, er cyklen på en tredjeplads efter bil og gang når der kigges på det foretrukne transportmiddel ved hver enkelt foretaget tur. Solrød Kommune udmærker sig ved at have et par procentpoint højere andel cykelture end Region Sjælland samlet set. 100% 90% 80% 70% Transportmidlernes markedsandele 60% 50% 40% 30% 0% 10% 0% Kilde: Transportvaneundersøgelsen fra DTU Solrød Kommune Region Danmark Øvrig % 4% 3% Tog 5% 3% 3% Bus 1% % 3% Gang 19% 16% 18% Cykel 14% 1% 16% Bilpassager 14% 14% 1% Bilfører 45% 50% 44% Betragter man antallet af kilometer, der dagligt tilbagelægges af kommunens borgere, så cykler hver borger i Solrød Kommune hver dag 1,33 km i gennemsnit. Det er noget over gennemsnittet for regionen, men en anelse under landsgennemsnittet. 6

7 Kilometer SOLRØD KOMMUNE 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 5,00 0,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Solrød Kommune Kilde: Transportvaneundersøgelsen fra DTU Antal kilometer pr. dag Region Antal kilometer pr. dag Bilfører 5,77 6,34 1,84 Bilpassager 7,96 9,19 8,00 Cykel 1,33 1,08 1,58 Gang 1,0 0,74 0,8 Bus 0,57 0,97 1,7 Tog 4,04 4,06 3,10 Øvrig 0,56 3,06,80 Hovedtotal 41,45 45,45 39,43 DK 4. Årsager til valg af cyklen Der er to helt overvejende årsager til, at cyklisterne i Solrød Kommune vælger at cykle - dels at cyklen er hurtigere og nemmere, men først og fremmest fordi de får motion og frisk luft. Andre årsager som miljøhensyn og økonomiske besparelser vejer mindre - og kun 13 % angiver, at de cykler, fordi de ikke har andre muligheder. De vigtigste grunde til at vælge cyklen Jeg får motion og frisk luft (sundhed) 86,6% Cyklen er hurtigere og nemmere 60,5% Jeg sparer penge 35,4% For miljøets / klimaets skyld 31,6% Jeg har ikke andre muligheder 13,1% i Solrød Kommune 0% 0% 40% 60% 80% 100% 7

8 4.3 Årsager til valg af andre transportmidler Når valget falder på et andet transportmiddel skyldes det oftest, at der er for langt at cykle, og at det er hurtigere og nemmere at tage bilen. En anden væsentlig årsag er, at vejret er for dårligt - at man har for meget bagage, eller skal have flere med i bilen. Derimod spiller forhold som tryghed og sikkerhed, dårlige garderobe- og badeforhold, cykelparkeringsmuligheder eller forurening fra biltrafikken stort set ingen rolle. Vigtigste grunde til ikke at vælge cyklen Der er for langt at cykle 66,% Jeg har meget bagage Vejret er for dårligt Det er hurtigere Jeg skal have flere med i bilen Det er nemmere 50,3% 47,9% 45,9% 38,3% 37,% Jeg har brug for bilen i forbindelse med mit job 17,% Dårlige garderobe-og badeforhold, når jeg kommer frem Jeg er utryg ved at cykle Jeg føler mig ikke sikker i trafikken Meget forurening fra biltrafikken Manglende/dårlig cykelparkering, når jeg kommer frem 5,% 4,5% 4,1%,1% 1,4% i Solrød Kommune 0% 0% 40% 60% 80% 100% 8

9 4.4 Formål med cykelturen En tredjedel af cyklister bruger cyklen til den daglige tur frem og tilbage fra arbejde eller uddannelse. Derudover bruges cyklen først og fremmest til ærinder og indkøb, men fritidsaktiviteter og sport samt besøg hos familie og venner er også hyppige formål med cykelturen. i Solrød Kommune I Transportvaneundersøgelsen fremgår det, at væsentlig færre cyklister angiver pendling som hovedformålet med deres cykeltur, såvel set ift. den samlede Region Sjælland som resten af Danmark. Kigges der på erhverv og uddannelse, som årsag til gennemførte ture, ligger Solrød Kommune dog noget foran regionen og resten af landet. Ture/person/dag Turformål Procentfordeling - vandret Hovedtransportmiddel Pendling Ærinde Fritid Erhverv Uddannelse Kom Reg DK Kom Reg DK Kom Reg DK Kom Reg DK Kom Reg DK Bilfører 3% 5% 5% 48% 44% 43% % 5% 6% 7% 5% 5% 1% % 1% Bilpassager 3% 7% 7% 46% 3% 3% 50% 5% 55% 0% % 1% 1% 6% 6% Cykel 10% 0% 4% 8% 30% 7% 33% 31% 33% 6% 1% 1% 3% 17% 15% Gang 8% 5% 6% 35% 3% 36% 55% 57% 5% 0% 1% 1% % 6% 6% Bus 4% 14% 1% 7% 3% 1% 3% 0% 7% 0% 1% % 6% 41% 30% Tog 43% 48% 38% 17% 10% 11% 39% 3% 31% 0% % 3% 0% 18% 16% Øvrig 0% 3% 0% 39% 17% 19% 41% 9% 33% 0% 8% % 19% 3% 5% Hovedtotal 16% 19% 19% 40% 36% 35% 35% 34% 36% 4% 4% 3% 5% 6% 6% Kilde: Transportvaneundersøgelsen fra DTU 9

10 5 Sikkerhed og tryghed 5.1 Uheldsstatistik Antallet af trafikuheld, der involverer cyklister varierer fra år til år. I perioden har der i Solrød kommune gennemsnitligt været 7 uheld med cyklister om året, hvoraf langt hovedparten heldigvis ikke har medført nogen former for personskade. I alt 5 cyklister er i perioden kommet lettere til skade, mens er kommet alvorligt til skade, og en enkelt er blevet dræbt. Årlige variationer i uheldsstatistikken er almindeligt kendt, og der kan således ikke uddrages en generel udvikling ud af statistikken for de sidste 5 år. Det skal i øvrigt bemærkes, at uheldsstatistikken kun omfatter de politianmeldte uheld. Erfaringsmæssigt er der et stort antal uheld, der ikke bliver anmeldt. Generelt regner man med, at de anmeldte uheld - med cyklister involveret - kun udgør ca.15 % af de samlede uheld. (Tal fra Danmarks Statistik opgjort på landsplan). 1 Uheld med cyklister Uskadt Lettere tilskade Alvorligt tilskade Dræbt Ser man på aldersfordelingen blandt de cyklister, der har været involveret i trafikuheld i perioden , er det især de årige og de årige, der har været ramt. 1 Uheld med cyklister fordelt på alder Uskadt Lettere tilskade Alvorligt tilskade Dræbt

11 5. Årsager til utryghed Mens den faktiske trafiksikkerhed kan aflæses af ovenstående uheldsstatistik, er cyklisternes oplevede tryghed en anden sag. Tryghed har ikke nødvendigvis nogen sammenhæng med den faktiske trafiksikkerhed, men er en individuel oplevelse af, hvor trygt og sikkert det er at cykle. De væsentligste årsager til utryghed blandt cyklisterne er knallerter og bilister samt dårlig vedligeholdelse af cykelstier og veje. Dernæst spiller forhold som manglende cykelstier og farlige kryds ind. Årsager til utryghed blandt cyklister - (kilde: spørgeskemaundersøgelse blandt cyklister) 5.3 Brug af cykelhjelm Brug af cykelhjelm er ikke lovpligtigt men er vigtig for sikkerheden. En statistisk opgørelse viser at halvdelen af alle dræbte cyklister dør på grund af hovedskader. Halvdelen af dem kunne ifølge Trafikøkonomisk Institut i Norge, have reddet livet hvis de havde haft cykelhjem på. I Solrød Kommune angiver 50 % af cyklisterne i spørgeundersøgelsen, at de aldrig bruger cykelhjelm og kun 17 % angiver, at de altid har cykelhjelm på. Brug af cykelhjelm 50% 5% 17% 1% 16% Altid Ofte Engang imellem Sjældent Aldrig 11

12 5.4 Brug af cykellygter Risikoen for at blive involveret i en trafikulykke er større i mørke end i dagslys. Derfor er lygterne vigtige. Når det gælder brug af cykellygter angiver 86 % af cyklisterne, at de altid bruger cykellygter i lygtetændingstiden, mens kun 1 % aldrig gør det. 1% 9% Brug af cykellygter i mørke 3% 1% Altid Ofte Engang imellem Sjældent Aldrig 86% 1

13 6 Cykling til skole 6.1 Valg af transportmiddel Undersøgelse af børns transport til og fra skole viser at cyklen er det foretrukne transportmiddel. 67 % af alle børn i klasse cykler i skole, mens blot 16 % bliver kørt i bil. Sammenlignes dette resultat med resultater fra Skolevejsanalysen fra 004 er der et lille fald fra 71 % til 67 % i antallet af børn der cykler til skole. Valg af transportmiddel Skoleundersøgelse 01 Valg af transportmiddel Skolevejsanalyse 004 % 16% 4% 11% 67% Til fods På cykel I bil Med bus På knallert 14% 6% 9% 71% Til fods På cykel I bil Med bus Kilde: undersøgelse af børns transport til skole 01 Kilde: Skolevejsundersøgelse 004 I forhold til skolevejsundersøgelsen 004 er der lidt færre som cykler til skole, det kan bl.a. skyldes, at resultaterne i de undersøgelser, ikke umiddelbart er sammenlignelige, men også at der i 9. og 10. klasse er flere som kører på knallert. Ser vi på andelen af børn som cykler til skole fordelt på de enkelte klassetrin, er der som forventet store forskelle på valg af transportmiddel. I 0. og 1. klasse er der henholdsvis kun 34 % og 41 %, der cykler i skole. Fra 3. til 8. klasse er andelen af elever, der cykler, markant højere, idet andelen af cyklister udgør mellem 77 % og 86 %, hvorefter er der i 9. klasse et fald til 64 % og i 10. klasse 45 %. Årsagen til faldet er først og fremmest, at flere kører på knallert og i 10. klasse tillige med bus. Der er stor forskel i det samlede antal af besvarelser på de enkelte klassetrin, det betyder at resultaterne er ikke umiddelbart er fuldstændig sammenlignelignelige. Dels er tale om en anden type undersøgelse og dels har skolerne en væsentlig anderledes svarprocenter på de enkelte klassetrin i de undersøgelser. 13

14 Kilde: undersøgelse af børns transport til skole 01 Kilde: Skolevejsundersøgelse

15 6. Brug af cykelhjelm Samlet for klasse bruger 49,6 % af eleverne cykelhjelm, når de cykler i skole. I klasse er det mere end 90 % af eleverne, der kører med cykelhjelm hvorefter brugen af cykelhjelm falder markant til et niveau under 10 % i klasse. I 10. klasse er der ingen som anvender cykelhjelm. 10. klasse 0,0% 9. klasse,6% 8. klasse 7,9% 7. klasse 6,7% 6. klasse 38,6% 5. klasse 48,4% 4. klasse 61,1% 3. klasse 9,9%. klasse 91,% 1. klasse 96,4% 0. klasse 100,0% 0% 0% 40% 60% 80% 100% Kilde: undersøgelse af børns transport til skole 7 Cyklisternes tilfredshed 7.1 Tilfredshed med omfanget af cykelstier, cykelbaner og grønne ruter 75 % af de adspurgte cyklister i Solrød Kommune er tilfredse eller endog meget tilfredse med omfanget af cykelstier, cykelbaner og grønne ruter i kommunen mens kun 14 % er utilfredse eller meget utilfredse. Tilfredshed med omfang af cykelstier og cykelbaner 1% Meget tilfreds 10% 10% 4% 30% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 45% Ved ikke De mindre tilfredse cyklister peger især på strækninger langs Naurbjergvej, Sallevvej, Yderholmvej og Vestre Grænsevej, hvor der mangler cykelsti eller cykelbane. 15

16 7. Tilfredshed med vedligeholdelsen af cykelstinettet Tilfredsheden med vedligeholdelsen af cykelstinettet i Solrød Kommune er noget lavere. 39 % af cyklisterne er tilfredse eller meget tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstinettet i kommunen mens 34 % er utilfredse eller meget utilfredse. Tilfredshed med vedligeholdelse af cykelstier og cykelbaner 10% 1% 7% Meget tilfreds Tilfreds 4% 31% Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 7% Ved ikke Cyklisterne peger på mange konkrete strækninger, hvor der efter deres opfattelse er problemer med den vedligeholdelsesmæssige standard det gælder ikke mindst Solrød Strandvej, men også veje som Tykmosevej, Banestien, Naurbjergvej, Solrød Byvej og Vestre Grænsevej. 7.3 Tilfredshed med mulighederne for at finde et ledigt cykelstativ 61 % af cyklisterne i Solrød Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med muligheden for at finde et ledigt cykelstativ i kommunen mens 10 % er utilfredse eller meget utilfredse. Cyklister peger her først og fremmest på Solrød Center og Solrød Station som de to lokaliteter, hvor der primært er behov for flere cykelparkeringspladser. Tilfredshed med cykelstativer % 8% 8% 1% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 1% Utilfreds 49% Meget utilfreds Ved ikke 16

17 7.4 Tilfredshed med standarden af cykelparkeringspladserne 54 % af cyklisterne i Solrød Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med standarden af cykelparkeringspladserne i kommunen mens blot 4 % er utilfredse eller meget utilfredse. Tilfredshed med standard af cykelparkeringspladser 0% 1% 8% Meget tilfreds 4% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 9% 47% Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke De få kommentarer om dårlige parkeringsforhold koncentrerer sig om få smalle stativer ved Solrød Center og behovet for flere overdækkede pladser ved Solrød Station. 7.5 Tilfredshed med fremkommelighed Cyklisternes tilfredshed med fremkommeligheden i Solrød Kommune er meget markant. Hele 89 % af cyklisterne i er tilfredse eller endog meget tilfredse med muligheden for at komme frem i trafikken som cyklist i kommunen mens kun 1 % er utilfredse eller meget utilfredse. Tilfredshed med fremkommelighed % 0% 0% Meget tilfreds 8% 9% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 61% Meget utilfreds Ved ikke 17

18 7.6 Tilfredshed med mulighederne for at kombinere cykel og kollektiv transport 64 % af cyklisterne i Solrød Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med mulighederne for at kombinere cykel og kollektiv transport i kommunen mens blot 8 % er utilfredse eller meget utilfredse. Kombination af cykel og kollektiv transport Meget tilfreds 3% 1% 5% 16% 19% Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 45% Meget utilfreds Ved ikke De få utilfredse cyklister peger især på den dårlige dækning med kollektiv trafik som årsag mens andre opmærksomhedspunkter er manglende mulighed for at tage cyklen med i busser samt mangel på cykelparkeringsmuligheder ved stoppestederne. 7.7 Tilfredshed med skiltning og rutehenvisning for cyklister i kommunen Tilfredsheden med skiltning og rutehenvisning for cyklister i Solrød Kommune er noget mindre. 4 % af cyklisterne i er tilfredse eller meget tilfredse med skiltningen og rutehenvisningen for cyklister i kommunen mens 14 % er utilfredse eller meget utilfredse. Skiltning og rutehenvisning Meget tilfreds 3% 15% 8% Tilfreds 11% 34% Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 9% Ved ikke De mindre tilfredse cyklister peger entydigt på, at der mangler skiltning og rutehenvisning for cyklister i kommunen. 18

19 7.8 Følelse af sikkerhed i trafikken Følelsen af sikkerhed i trafikken er udpræget høj i Solrød Kommune. 76 % af cyklisterne føler sig sikre eller endog meget sikre i trafikken i forhold til trafikuheld, mens 11 % føler sig usikre eller meget usikre. Følelse af sikkerhed som cyklist 7% 4% 0% 15% Meget sikker Sikker 13% Hverken sikker eller usikker Usikker Meget usikker 61% Ved ikke Usikkerheden knytter sig til en række konkret navngivne strækninger især Solrød Strandvej, Yderholmvej og Naurbjergvej. 7.9 Følelse af tryghed i trafikken Også følelsen af tryghed i trafikken i forhold til f.eks. overfald og tyveri - er høj i Solrød Kommune. 80 % af cyklisterne føler sig trygge eller endog meget trygge i trafikken i forhold til trafikuheld mens blot 3 % føler sig utrygge eller meget utrygge. Den oplevede utryghed knytter sig især til stationerne i kommunen. Følelse af tryhed som cyklist % 1% 1% Meget tryg 16% 8% Tryg Hverken tryg eller utryg Utryg Meget utryg 5% Ved ikke 19

20 7.10 Generel vurdering af Solrød som cykelby Cyklisternes generelle vurdering af Solrød som cykelby er meget positiv. 74 % af cyklisterne i kommunen vurderer Solrød som en god eller meget god cykelby, mens blot 5 % synes, at Solrød er dårlig eller meget dårlig som cykelby. Solrød kommune som cykelby 1% 0% 1% 4% 7% Meget god God Rimelig Dårlig Meget dårlig 47% Ved ikke 7.11 Afsluttende bemærkning af Solrød som cykelby Med et veludbygget cykelstinet har Solrød kommune en god fremkommelighed for cyklisterne. Cykelundersøgelsen bekræfter også at Solrød kommune generelt er en god cykelby, men at der stadig er plads til forbedringer. Af forbedringer peger de adspurgte cyklister på bedre skiltning, flere og bedre cykelparkeringspladser ved stationerne og hertil er der et forbedringspotentiale i forhold til vedligeholdelsen af det samlede cykelstinet. Mange cykler for at holde sig i form og der findes masser af rekreative stier som giver gode oplevelser herunder stier omkring kommunens støjvolde. Og cyklisternes tilfredshed med fremkommeligheden er meget høj i Solrød Kommune - selvom der også er ønsker om udbygning af stinettet forskellige steder i kommunen. Solrød kommune vil arbejde på at fremme cyklismen i kommunen. Dette sker ved at forbedre de små tiltag som skiltning mv. men også ved at fastholde ønsket om et fuldt udbygget cykelstinet som er i overensstemmelse med Trafikplan Solrød Kommune har herudover overvejelser i gang om muligt samarbejde med sekretariatet for såkaldte supercykelstier i Storkøbenhavn. Her beskrives supercykelstier som gevinster for alle, det er hurtigt, sundt og fleksibelt, og det skaber et rigere og sundere samfund med rarere byer at færdes i. Udfordringen er at finde plads til de brede supercykelstier. Solrød kommune overvejer derfor først at være med på anden bølge af udbredelsen af supercykelstier, hvis der kan justeres på de kriterier som er nuværende krav til udformning af supercykelstier. Der pågår arbejder i sekretariat for supercykelstier, som skal vurdere om der skal slækkes på 3 meter kravet til eksempelvis stibredder, når der er tale om mindre befærdede strækninger end de oprindelige tiltænkte i Københavns tætbefolkede områder. Sundhedstankerne bag cykelsuperstierne kan dog også udmærket gøre sig gældende ved mindre stibredder: at cykle er hurtigt, komfortabelt og trygt! 80 % af cyklisterne i Solrød føler sig trygge eller meget trygge i trafikken i forhold til trafikuheld, og uheldsstatistikkerne viser da også meget få cyklistuheld. Og så er cyklingen rigtig godt for sundheden! Voksne der cykler til arbejde eller bruger cyklen i hverdagen, har 30 % lavere dødelighed end andre, der ligner dem på alle andre områder. oplyser sekretariatet bag cykelsuperstierne og det gælder nok også i Solrød selvom vi foreløbig kun har gode almindelige cykelstier. 0

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

COWI A A JUNI 2015 KVHE KLEI KLEI RÅDGIVER PROJEKTNR. DOMUMENTNR. VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

COWI A A JUNI 2015 KVHE KLEI KLEI RÅDGIVER PROJEKTNR. DOMUMENTNR. VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RÅDGIVER PROJEKTNR. DOMUMENTNR. VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT COWI A069401 A069401-002 5.0 18. JUNI 2015 KVHE KLEI KLEI INDLEDNING og cyklen til. andet i kraft af kommunens egenskab

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold:

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold: Cykelregnskab 2009 Forord Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009 Vi er ambitiøse i Helsingør Kommune! I 2012 skal vi have 25% flere cyklister i kommunen. Ambitiøse mål kræver seriøse initiativer.

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE Cykelregnskab 2010 Ballerup Kommune September 2010 BALLERUP KOMMUNE Indledning Indhold Indledning 2 Status 3 Nøgletal for trafik 4 Transportvaner 5 Skolebørns transportvaner 6 Tilfredshed og kendskab 8

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012 Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 Version 10 10 2012 1 Indholdsfortegnelse område 1: Forbedrede faciliteter for cyklister... 5 område 2: Sikkerhed....

Læs mere

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik...

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... Cykelregnskab 2010 Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... 4 Infrastruktur... 5 Cykelstinettet... 5 Cykelparkering...

Læs mere

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cykelregnskab 2012 2 Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 03 Status på cykeltrafik 2012 på Frederiksberg 04 Nøgletal for cykeltrafikken på Frederiksberg 06 Cykelforhold på Frederiksberg 08 Cyklisterne

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6

cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6 cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6 Tilfredshed med Århus Cykelby _ 8-11 FORORD LAURA HAY RÅDMAND FOR TEKNIK OG MILJØ

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse CYKELTRAFIK I HJØRRING KOMMUNE ANNO 2012 5

Indholdsfortegnelse CYKELTRAFIK I HJØRRING KOMMUNE ANNO 2012 5 2 Forord Den 10. maj 2010 besluttede Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune at udarbejde en strategi for udviklingen af cykeltrafikken i kommunen. Formålet er at øge cyklens andel af det samlede transportarbejde

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL

ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL Borgerpanelet i Odense Kommune "Vores Odense" giver alle borgere, som er fyldt 18 år og bor i Odense Kommune, en mulighed for at komme med deres input til kommunens arbejde.

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hattingskolen. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hattingskolen. januar Tillægsrapport Horsens Kommune for Hattingskolen Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes ruter til og fra

Læs mere

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011 Den 31. oktober 2011 Cykelundersøgelse 2011 Indhold Forord... 4 Hvilken kommune bor du i?... 5 Angiv dit køn... 6 Angiv din alder... 7 Hvilken uddannelse har du?... 8 Hvordan er din beskæftigelsessituation?...

Læs mere

Notat. Modtagere: Miljø- & Byudvalget. Orientering om Den Nationale Cyklistundersøgelse 2018

Notat. Modtagere: Miljø- & Byudvalget. Orientering om Den Nationale Cyklistundersøgelse 2018 Notat Modtagere: Miljø- & Byudvalget Orientering om Den Nationale Cyklistundersøgelse 2018 Den Nationale Cyklistundersøgelse bliver foretaget hvert 2. år, første gang undersøgelsen blev foretaget var i

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

skolevejsanalyse i Helsingør Kommune 2010

skolevejsanalyse i Helsingør Kommune 2010 Helsingør Kommunes skolevejsanalyse 2010 1 skolevejsanalyse i Helsingør Kommune 2010 2 Helsingør Kommunes skolevejsanalyse 2010 Helsingør Kommunes skolevejsanalyse 2010 3 Hvorfor Har vi lavet en skolevejsanalyse?

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Fri- og privatskoler

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Fri- og privatskoler Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2017 Samlet rapport Fri- og privatskoler Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2017 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Næstved Kommune NOTAT 11. oktober 2018 LRM/TVO Bilagsrapport til trafikplan Indhold 1 Indledning... 3 2 Om spørgeskemaundersøgelsen... 3 3 Respondenternes demografi... 5 Bopæl...5 Køn og alder...5 Beskæftigelsessituation...

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2010-2012

Cykelhandlingsplan 2010-2012 Cykelhandlingsplan 2010-2012 2 Frederiksberg Kommunes Cykelhandlingsplan Indledning... 3 Baggrund for cykelhandlingsplanen... 3 Udarbejdelsen af cykelhandlingsplanen... 3 Indsatsområde 1: Fremkommelighed...

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Bankagerskolen. december Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Bankagerskolen. december Tillægsrapport Horsens Kommune for Bankagerskolen Tillægsrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter til og

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

CykelRegnska ESBJERGKOMMUNE 2012 b

CykelRegnska ESBJERGKOMMUNE 2012 b CykelRegnskab ESBJERGKOMMUNE 2012 INDLEDNING Et af Esbjerg Kommunes politiske mål er, at flere skal cykle og flere skal cykle mere. Når flere vælger cyklen frem for motoriseret transport opstår der en

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere

Notat. Transportvaner for Odense 2018

Notat. Transportvaner for Odense 2018 Notat Transportvaner for Odense 2018 DTU foretager hvert år de nationale transportvaneundersøgelser (TU), der kortlægger danskernes transportvaner efter et meget præcist system. Oplysningerne indhentes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Østbirk Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Østbirk Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune for Østbirk Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes ruter til og fra

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Tønning-Træden Friskole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Tønning-Træden Friskole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune for Tønning-Træden Friskole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Notat. TU data. Hvis antallet og dermed andelen af ture med et transportmiddel er lavt, er usikkerheden høj. Bil/MC

Notat. TU data. Hvis antallet og dermed andelen af ture med et transportmiddel er lavt, er usikkerheden høj. Bil/MC Notat TU data DTU foretager hvert år de nationale transportvaneundersøgelser (TU), der kortlægger danskernes transportvaner efter et meget præcist system. Oplysningerne indhentes som interviews. Kun i

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015 1 Tilsagnsnotat Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde 8. januar 2015 2 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde i alt givet tilsagn om 39,6 mio. kr. til 12 projekter. Puljen til

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Dagnæsskolen. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Dagnæsskolen. januar Tillægsrapport Horsens Kommune for Dagnæsskolen Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter til og fra

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Brædstrup Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Brædstrup Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Brædstrup Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole

Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Cykelhandleplan. I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt

Cykelhandleplan. I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt Cykelhandleplan I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt 2015 Projektnr. A042982 Dokumentnr. A042982-1 Version 1.0 Udgivelsesdato 22.05.2015 Udarbejdet KBJN/EBKN Kontrolleret VIFO Godkendt EBKN

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE EN DEL AF DEN NATIONALE CYKLISTUNDERSØGELSE 2018 SAMMENFATNING AF RESULTATER S E P T E M B E R 2018 I N D H O L D 1. O M U N D E R S Ø G E L S E N S. 3 2. O

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik UDKAST v. 04.04.2019 Det skal være nemt og sikkert at komme frem Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018 2021 Godkendt af Byrådet den xx august 2019 En ny politik for Mobilitet og Infrastruktur Vi er

Læs mere

Flere cyklister. Opfølgning på byrådets cykelpolitik FORSLAG. Indsatser

Flere cyklister. Opfølgning på byrådets cykelpolitik FORSLAG. Indsatser Flere cyklister Opfølgning på byrådets cykelpolitik FORSLAG Indsatser Forord Klimaforandringer og sundhed er nogle af de store udfordringer, som alle kommuner i Danmark står overfor i disse år. Klimaforandringer

Læs mere

CykelPolitik ESBJERGKOMMUNE

CykelPolitik ESBJERGKOMMUNE CykelPolitik ESBJERGKOMMUNE 2012-20 541 TRYKSAG 457 Rosendahls f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel

Læs mere

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier ni nye supercykelstier på vej Supercykelstier 17 kommuner og står sammen bag ni nye Supercykelstier. Der bliver investeret 208 mio. kr. i de nye ruter. Staten og kommunerne dækker hver halvdelen. De 53

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere