Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)"

Transkript

1 Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: Mødedato: Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Hans Storm (HS), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard Nielsen (), Lars Ostenfeldt (LO), Palle Lind (PL), Brian Berthelsen (BB), Jesper Larsen (JL) Anita Silkær (AS), Hans Jørn Beck (H) og Jesper Holm (JH) Ikke tilstede: Ole Hansen (OH), Stefan Kristjansson (SKR) Referent: Jonas Nygaard Dato: Ansv. 1. Siden sidst - velkomst Velkommen til HB mødet, herefter informerede omkring ny struktur for dagsorden og procedure for behandling/godkendelse af de enkelte punkter. Baggrunden er at enkelte punkter som behandles sker ud fra beslutninger i tidligere referater som traditionelt set i FU referater bliver godkendt som første punkt på dagsordenen så eventuelle beslutninger taget af FU godkendes af HB. Dernæst vil HB gerne ønske BMX rytterne Simone T. Christensen og Niklas Laustsen tillykke med udtagelsen til de olympiske Lege i Rio, det skal blive spændende at følge og vi i DMU er stolte over at være repræsenteret til OL. Derudover har vi haft nogle flotte MX resultater, hvor Sara Andersen blev Europamester i Polen med Julie Dalgaard som nr., 2.det er flotte resultater og meget positivt på dame og MX siden. Formanden informerede herefter omkring to ting/erfaringer: Ny SPW Landstræner Der har været skrevet mangt og meget omkring SPW Landstræner situationen og vi er utrolig stolte og glade for den beslutning som er taget, hvori Hans Nielsen har valgt at tiltræde som ny Landstræner i SPW. Processen er blevet holdt på få hænder, for at sikre den mest muligt løsninger, herunder Søren Andersen - Sportschef, Jonas Nygaard Generalsekretær, Stefan Kristjansson - Formand SK SPW og Jørgen Bitsch, Formand DMU. I DMU vil vi ikke lade os styre en pistolpolitik, og det har været vigtigt at finde en bæredygtig løsning, som vil fungere i relation til SPW Danmark. I Hans Nielsen har vi fundet en person, som er kendt i SPW og som vil blive et stærkt kort til det eksisterende team med Erik Gundersen og Henrik Møller. Vi glæder os til det videre samarbejde og udvikling af Dansk SPW. En anden udfordring/erfaring, ligger i en voldssag som er blevet fremsendt ordensnævnet. Den går på en 14 årig kører og en old boys kører, som støder sammen efter mål, og hvor den unge kører bliver skubbet i jorden. Det er sager som denne hvor hele strukturen omkring DMU bliver sat i fokus og på prøve. Hvad er Klubbens, klub formandens, SK en, Side 1 af 11

2 træningslederens og kørerne rolle. Vi skal fremadrettet have sat nogle skarpe linier op omkring dette. JH nævnte herefter at TL uddannelsen skal udvides, i dag kan man blive TL og herefter sker der ikke nogen opfølgning/videreuddannelse. Uddannelsesudvalget vil kigge nærmere på dette, så niveauet af træningsledere på banerne bliver endnu bedre klædt på end de er i dag. HS nævnte at der ligeledes ligger nogle pædagogiske udfordringer i forskellige kulturer som møder hinanden på banerne, og det skal man som klub kunne håndtere. AP nævnte at det er vigtigt at strukturen for at kunne klage indskærpes, så alt ikke ender hos ordensnævnet til sidst, klubben har et ansvar i situationer som ovenfor. LO spurgte om TL er klar til at kunne håndtere sager/situationer som udspringer af dette? AS nævnte at TL skal gøre sig nyttig og har et ansvar for at koordinere situationer som denne, hvor relevante personer/grupper skal inddrages for at sikre god behandling af sagen. HS foreslog at også kørerne skal klædes bedre på, evt. kører uddannelse, hvor fairplay er vigtig at få indarbejdet som element. JL nævnte at problematikken og udfordringerne kunne glattes ud ved brug af Facebook og generel god information. afrundede punktet, som bestemt gav anledning til diskussion, hvorfor det er vigtigt at vi i DMU følger udviklingen nøje og hele tiden udvikler os til at være på forkant med situationer som disse, ved god information, fairplay kampagner og videreuddannelse. fremlagde herefter FU referat 04/16, som blev godkendt af HB. 2. Nyt fra Sportskommissionerne SPW: BB informerede omkring den nye landstræner, som også tidligere på aftenen var blevet drøftet. Det er meget positivt for Dansk SPW og vi i SK glæder os til det nye samarbejde. SK SKR Omkring SPG i Horsens, er vi klar til at deltage i fanzonen, og vil bruge det som en god rekrutteringsmulighed til at præsentere sporten og muligheden for at hverve nye medlemmer og frivillige. Omkring vores turneringsstruktur, har vi mødt lidt udfordringer omkring 85 cc, noget vi arbejder med løbende, og vi håber at kunne fuldføre sæsonen som den er sat i gang. DR/RR: Vi har nu fået en DM serie i Mini RR op at køre. Micro fra 8-13 år, har desværre få deltagere. JH Vi oplever desværre at vores 2 klubber er udfordret på økonomien, fx var der kun 8 deltagere til DM fordelt på 3 klasser. DM køres sammen med DTC, og det giver meget lidt køretid, hvor 30 deltagere får ca. 1,5 time over 2 dage. Til sammenligning har de private track day arrangerer nogle andre rammer, med fx 230 deltagere og køretid fra morgen til aften. Det er noget vi skal kigge nærmere på, at køre det mere tilgængeligt og nemt at køre RR i DMU regi. Supermoto er ved at få en kalender til at hænge sammen og de har aftalt løb med bl.a. SVEMO hvor de kører sammen men med point til hver deres klasse. Omkring DR, oplever vi desværre få deltagere, hvilket i stor grad skyldes manglen på baneanlæg til kørslen heri. PL Side 2 af 11

3 MX: SK har afholdt 3 fyraftensmøder rundt i landet. Der har været god opbakning med deltagelse fra ca klubber, hvilket er meget positivt. Noget som vi også vil gøre fremover. Så har vi fået ny sportssekretær i MX, Lea K Hansen fra sekretariatet som der allerede er afholdt møde med og vi glæder os meget til det videre samarbejde. AP I MX har vi hentet inspiration omkring åbent hus arrangementer fra SPW, og vi overvejer om man kan lave en fælles åbent hus dag på tværs af alle grene. Det vil være et stærkt signal for motorsporten og give et fælles udgangspunkt omkring markedsføringen af dagen. I SK vil vi arbejdere videre med forslag som kan tages op på næste HB møde. Det går godt med løbsdeltagelsen, desværre ligger vi lidt i underkanten af tilmeldinger sammenlignet med samme tid sidste år. Derudover har man desværre måtte aflyse MX løbet i Svebølle på grund af manglende officials, det er noget som vi skal have kigget på og hvordan at vi sikre nok officials til vores løb. Svebølle gjorde alt hvad de kunne og prøvede at ringe rundt, men desværre var det ikke muligt at finde det nødvendige antal. JL nævnte at man havde afholdt en prøve dag på Mors og i Herning på 2, 3 og 4 hjul. Det havde været en kæmpe succes og henholdsvis 64 og 90 deltagere vi har lavet en drejebog som skal implementeres til vores åbent hus arrangementer hvor vores klubber kan hente inspiration. Enduro: Vi har nu lavet en uddannelsesplan med Lea fra sekretariatet, ved næste møde skal den præsenteres for SU og de er blandt andet, uddannelse Dommerkursus, Stævnelederkursus, Træningslederkursus, Genopfriskningskursus for træningsledere og JL AS Kørerlicens-/G-licenskursus. Baneprøve findes i dag ikke i Enduro, vi overvejer derfor at lave en test igennem e-learning som godkendelse- denne kunne suppleres med en årlig godkendelse, så man sikre at kørerne får en opdateret viden hvert år. Trial: I FMS kan det være svært at finde hjælpere til løb, men vi prøver at skabe opmærksomhed og muligheden for at hjælpe igennem sociale medier mv. Derudover er der afholdt en træningsweekend, som var rigtigt flot besøgt. H Generelt går det rigtigt godt og vi har virkelig et stigende niveau på kvaliteten af kører. Derudover kan jeg fortælle at Mikkel Brade gør det virkelig flot på 125cc. BMX: Der er gode tilbagemeldinger fra BMX Danmark omkring det løbssystem, med mix og schramble, hvilket er meget positivt. HS Omkring licenser er vi ca. 200 efter sidste år, vi undersøger nærmere baggrunden for dette. Transponder systemet er indført og er blevet taget godt i mod af klubberne. Generelt er der en positiv stemning, og der kommer gode tilbagemeldinger fra klubberne. På det sportslige område er vi meget stolte af Simones og Niklas udtagelse til OL. 3. BMX overgangen til DCU LO På planlægningssiden er vi godt med og havde i slutningen af maj måned et arbejdsgruppe møde mellem DCU direktør Per Henrik Brask, Henrik J-. Jensen DCU formand, Jonas Nygaard, Generalsekretær og Lars Ostenfeldt. Vi arbejder løbende på overgangen, og Side 3 af 11

4 specielt informationsniveauet omkring overgangen er vigtig for BMX klubberne. DCU laver derfor en FAQ som løbende vil blive opdateret med svar på klubbernes spørgsmål, hvilket også gøre overgangen mere dynamisk. I det kommende Motorblad har vi skrevet lidt om status på overgangen og svar på udvalgte FAQ. Vi håber denne artikel bliver taget godt i mod. 4. DMU s Administration DMU sæsonen er i gang, og det kan mærkes på aktiviteten blandt klubberne. Der er stadig mange opkald fra kører omkring medlemskab/licens spørgsmål. Sekretariatet arbejder målrettet mod service/rådgivning som kan hjælpe klubber og derigennem klæde dem bedre på til spørgsmål fra deres medlemmer. Marketing/Kommunikation, vi arbejder på en eventstrategi hvor en del allerede vil blive afprøvet til fx DM-A i Næstved i september. Omkring Marketing går vi efter sommerferien ind i nogle spændende måneder, hertil er det en nødvendighed at vi får samlet specielt SPW og MX i større grad, da vi reelt søger de samme sponsorer, så det skal strømlines over hele linjen- vi ser positivt på processen. IT opdatering: IT SPW Der arbejdes på en information/resultats platform for Speedway, specielt offentliggørelse af resultater/heatskema er vigtigt for det team som sidder med arbejdet i dag. Den 28. juni vil og DMU s IT leverandør, i samarbejde med Thorkild Vestergaard og Hanne Thomsen fra TA SPW lave en kravspecifikation til godkendelse i IT udvalget. Hertil nævnte at SVEMO systemet som tidligere er blevet omtalt i SPW regi, ikke er relevant idet systemet ikke har hele pakken og vi skulle derfor alligevel have det tilpasset det eksisterende FS system. EMC Der arbejdes på at EMC kan bruges i alle klubber. Martin Thenning har nedsat en arbejdsgruppe, som vil komme med forslag til systemet og implementering. Der vil blive inkluderet repræsentanter fra klubber i arbejdet. udarbejder forslag til specifikationer og krav med IT udvalget og punktet drøftes videre på næste HB dagsmøde i september. Løbskalender Der etableres en plan til godkendelse i IT udvalget medio juli. Løbskalenderen er fra 2000 og kræver nogle opdateringer, Kasper Darfelt fra sekretariatet og Kristian Larsen vil komme med forslag til kravspecifikation. Intranet Intranettet skal lægges over på en ny platform, så den gøres mere brugervenlig. Vi vil involvere både SPW og MX interessenter fra klubberne i processen. Deltagere til workshoppen vedr. opgradering af Intranet, forventes at blive Hanne Thomsen Speedway, Arne Christiansen - Road Racing, Kim Hilkjær Motocross og Martin Skov Jensen - Motocross (Road Racing). Mere information fremsendes til IT Side 4 af 11

5 udvalget og præsenteres til næste HB møde i september. FS opdatering Vi har afholdt møde med Anders/Rainbow den 1. juni, og opdateringer som fx dobbelt medlemskabsoprettelse forventes afsluttet i løbet af de næste 2 uger. Systemerne kører generelt fornuftigt og vi har et godt kapacitets flow. Personale status Gennem de sidste par måneder, har i samarbejde med FU arbejdet med den interne struktur for sekretariatet, herunder arbejdsopgaver og fremadrettet organisation. Denne er blevet præsenteret og godkendt af FU til seneste FU møde 04/16. For at imødekomme de stigende forventninger fra klubberne, vil strategien i større grad skulle afspejle et sekretariat som kan bidrage med service, rådgivning og udvikling til DMU s klubber. Dette betyder specifikke krav til de medarbejderressourcer som vi har på sekretariatet, hvorfor dette skal kunne afspejle sig heri. I den proces, må vi desværre omstrukturere enkelte arbejdsområder og opgaver inde på sekretariatet. Dette betyder at Kasper Darfelt er blevet opsagt pr. 30/5, med fratrædelse pr. 30/ Det er naturligvis en kedelig situation, men er sket som led i ovenstående strategi og udvikling. I opsigelsesperioden vil Kasper Darfelt arbejde med specifikke opgaver og der vil løbende ske en overlevering af hans sportssekretæropgaver. Ændringen betyder at Lea K. Hansen bliver flyttet over som MX Sportssekretær og har allerede afholdt et indledende møde med AP omkring overlevering. Sportssekretær funktionen for RR/DR vil pr. 15. august blive flyttet over til Martin Thenning. I Off-Track forventes det at der bliver ansat en sportskoordinator som skal arbejde med OT grenen og samtidig mere på tværs af DMU s grene for at hjælpe med rekruttering af medlemmer og frivillige officials. 5. Økonomi Vi må konstatere at der ligger en udfordring omkring manglende licensindtægter, som skyldes den ændring i licenspriser som er sket op til sæsonen Med ændringer er der usikkerheder, og denne er desværre slået igennem her. Når vi har halvårs regnskabet vil vi undersøge de udstedte licenser op holdt mod 2015 beregningen. Sammenholdt med disse beregninger vil HB kigge nærmere på medlems-/licensstatistikken. Med de manglende indtægter forudser HB et underskud estimeret til ca kr. 6. Bekendtgørelsen (kort opdatering) Alle klubber har fået fremsendt information og guide til de ændringer som sker efter 1. juli omkring krav til ambulancer til motorsportsløb. Teksten som er fremsendt dækker følgende: Side 5 af 11

6 DMU s klubber ligger under motorbekendtgørelsen, som dækker motorløb på bane ved arrangementer med eller uden offentlig adgang, hvor motordrevne køretøjer konkurrerer på tid eller længde enkeltvis eller flere ad gangen ved gennemkørsel af banen fra start til mål. Bemærk at bekendtgørelsen ikke er gældende ved træning. Sundhedsministeriet strammede i februar op på reglerne om private ambulancetjenester. Med stramningerne skal firmaerne leve op til de samme regler, der gælder ambulancer i det offentlige sundhedsvæsen. Denne regel træder i kraft fra 1. juli 2016 og betyder, at betegnelsen ambulance kun må bruges, hvis bemanding og udstyr overholder bekendtgørelsens regler. Motorløb uden offentlig adgang Motorløb uden offentlig adgang (forstås motorløb, hvortil der ikke er adgang for andre tilskuere end de kørendes pårørende og bekendte): 1. Ansøgning om tilladelse til afholdelse af motorløb indgives af klubben til politiet senest 1 måned før løbet 2. Der skal under afholdelse af motorløb være mindst to uddannede samaritter til stede, og der skal forefindes et samaritter rum. Motorløb med offentlig adgang Motorløb med offentlig adgang (forstås motorløb, hvortil der er adgang for andre tilskuere end de kørendes pårørende og bekendte): 1. Ansøgning om tilladelse til afholdelse af motorløb indgives af klubben til politiet senest 1 måned før løbet 2. Der skal der være mindst to uddannede samaritter (og samaritter rum) samt én læge og én ambulance til stede. 3. Det tilstedeværende ambulance og ambulancemandskabet skal opfylde kravene i bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. 4. Den tilstedeværende læge og det tilstedeværende ambulancemandskab skal forud for løbets afholdelse være bekendt med regionens visitationsretningslinjer samt have aftalt det nærmere samarbejde med regionens præhospitale leder. 5. Det er klubbens ansvar, at gøre den tilstedeværende læge og ambulancemandskab opmærksom på reglerne i punkt nr.. 3 og 4, senest i forbindelse med aftaleindgåelsen. Som hjælp til klubberne, har DMU fra 1. januar 2016 opstillet krav til dokumentation af dette punkt. Læge og ambulancemandskab skal derved underskrive Bilag - TRO OG LOVE ERKLÆRING ved aftale indgåelsen, som kan findes ved at klikke her. 6. DMU dommer skal på løbs dagen se at TRO OG LOVE ERKLÆRING er underskrevet af løbslægen og ambulancemandskab Ved uddannet samarit forstås i denne bekendtgørelse en person, der har bestået prøve på et af førstehjælpsorganisationerne godkendt kursus, minimum på niveau med de samariterkurser, der udbydes af Dansk Røde Kors, ASF - Dansk Folkehjælp og Beredskabsstyrelsen. Spørgsmål omkring ambulance og samaritter kan stilles til: Danmarks Motor Union Jonas Nygaard Side 6 af 11

7 Tlf Talent- og Elite Økonomi informerede omkring ansættelse af ny Landstræner Hans Nielsen som drøftet i pkt. 1 og pkt. 2 under SPW. Det er naturligvis en kompleks situation og det sætter krav til kommunikationen, det har været en ønske fra klubberne at de er blevet mere informeret og det er naturligvis svært når der ikke ligger konkrete beslutninger i en forhandlingssituation. Tilbagemeldingerne er noteret og vi skal i større grad sikre at klubberne får nyhedsbreve og pressemeddelser når de bliver udsendt, så klubberne er vel informeret og klædt på omkring spørgsmål fra deres medlemmer. Der har været afholdt T & E møde den 31/5-16, et godt møde og konstruktive betragtninger og forslag til arbejdet i spændingsfeltet mellem det frivillige og de ansatte. præsenterede slides fra mødet, som de enkelte SK skulle reflektere over frem til næste HB møde i september. Til dette møde har vi også flyttet ind i arbejdsgruppen omkring T & E, for at sikre et stærkere administrativt udgangspunkt fra sekretariatet. På BMX siden er der aftalt OL møde med Simone og Niklas den 14. juni omkring planlægningen frem mod OL i Rio. / 8. Uddannelse General status for uddannelsesområder: SK uddannelsesplaner fokus på e-learning o Motocross o Enduro Implementering af DIF-platform henover sommeren - genoprette eksisterende indhold Klubtræneruddannelser 2017 fokus på markedsføring af KT1 ATK Speedway implementing ATK Motocross bogprojekt Klublederuddannelse med opstart i november Side 7 af 11

8 Status Klubtræneruddannelse 2017: Klublederuddannelse (program, struktur og pris): præsenterede klublederuddannelsen som forventes igangsat i november JH nænste at modellen giver rigtig god mening at klubben både vil deltagere på uddannelsen vil deltage på uddannelse kombineret med at klubbestyrelsen for to klubbesøg og derved sparring til deres drift af klubben. Modellen ser ud som følger: Side 8 af 11

9 AP nævnte at gennemdslagskraften er vigtig. Klubben vil opnå stærkeværktøjer, men det er samtidig vigtigt at der bliver fuldt op i klubben. nævnte at baggrunden for at mindst 2 klubbestyrelsesmedlemmer skulle deltage var for at sikre ejerskab i det videre arbejde og samtidig vil det være hele bestyrelsen som deltager ved de to klubbesøg og den opfølgning som ligger efter uddannelsen. nævnte at det er et ambitiøst projekt og at med 10 klubber og min. To bestyrelsesmedlemmer fra hver klub skulle vi være gode til at markedsføre projektet. Det vil være en god ide at spørge ATK SPW klubber om de vil deltage. Fatcs omkring uddannelsen: Tid og sted Undervisningsmodul 1+2 fre-lør d nov Vejen Idrætscenter Klubbesøg dec. 2016/jan Klubben Undervisningsmodul 3 lør d. 28. januar 2017 Vejen Idrætscenter Klubbesøg mar./apr Klubben Pris max pr. person for de første 2 deltagere, herefter pr. person. Alle deltagende klubber vil kunne søge om kommunalt tilskud til deltagelse i uddannelsen. Klubber, som får mindre end 50 % dækket af kommunen, vil få supplerende støtte fra DMU. Alle klubber er dermed sikret en kursuspris på højst kr. pr. person. herefter kr. pr. person. Kursusmaterialer, forplejning og overnatning på 2-dagesseminaret er inkl. i prisen. fremlagde herefter UU referat 01/16, som blev godkendt af HB. 9. Klublederseminar præsenterede oplæg til Klublederseminar i starten af november. Klublederseminar - program og struktur Side 9 af 11

10 Fredag den 4. november Indskrivning Spisning Velkomst og Introduktion DMU 2016, resultat af spørgeskemaundersøgelse Eksternt oplæg: DMU og Sociale medier Pause "Fokuspunkter fra Spørgeskemaundersøgelsen - Grenspecifikt" Afrunding Natmad Lørdag den 5. november 8:30 12:00 Sportskommissionsmøder - dagsorden bl.a.: Status 2016 Beretninger fra udvalgene Debat om tiltag Orientering om reglementsændringer Eventuelt. 12:00-13:00 Frokost 13:00 Sportskommissionsmøder fortsat spurgte om SK BMX havde en plan for mødet, som nok ville blive lidt anderledes end de øvrige grene, da mødet formelt vil blive en overdragelse tril DCU. HS/LO nævnte at de vil tage dette punkt op på næste SK møde og vende tilbage med invitation til BMX klubberne. HB var godkendte om programmet, og invitation til klubberne vil blive udsendt ultimo juni. 10. DMU dokumenter fremlagde Code of Conduct og etisk kodeks DMU principper. Hertil nævnte at DBU havde et sæt etiske regler omkring brugen af Facebook samt etik i fodboldsporten. vil undersøge nærmere og informere på næste HB møde. HB var enige om at der løbende skal arbejdes på dokumentet fremlagde forretningsorden udarbejdet af FU. Der var ikke yderligere kommentarer til forretningsordenen og denne blev godkendt til underskrift af HB. DMU s Design Manual, informerede omkring processen, og de nye Powerpoint slides kunne allerede ses på HB mødet. Martin fra sekretariatet vender tilbage med endelig manual som kan tages i brug af HB samt valg. Ligeledes skal der udarbejdes retningslinjer til klubberne ved udarbejdelse af plakater og andet som er DMU officielle løb. Dette vils være klart til sæsonen Miljø orienterede at DMU igen har fået tildelt miljømærket som Grønt forbund. Samtidig vil vi i større grad arbejde på en grønnere miljøprofil, og informere at vi kontinuerligt arbejder med miljøet. Dennis Bechmann fra Miljøudvalget og Martin Thenning vil i samarbejde lave grønne nyheder, i tillæg til aktiviteter som sætter fokus på miljøet. informerede yderligere at man tidligere havde lavet kalibrering af udstyr fra Bruel og Side 10 af 11

11 Kjær. Der bliver kigget på en væsentligt billigere løsning, Leif Rasmussen fra MU vender tilbage med nærmere information. orienterede omkring Miljø-referat 02/16, HB godkendte uden yderligere kommentarer. 12. DIF Strategi og Proces Der er afholdt møde med DIF omkring første møde i strategiprocessen den 24. maj med DIF konsulent Mikkel Øhrgaard. Processen ser således ud: Til miniseminar møde 2. vil FU blive inviteret sammen med AP og SK. HB godkendte processen og det videre arbejde omkring den nye økonomiske støttestruktur under DIF. 13. International Der har været afholdt møde mellem SVEMO og DMU. Omkring RR situationen ved DMU arrangementer i Sverige. Dialogen var konstruktiv og begge parter gik fra mødet med håndslag på et tættere samarbejde og dialog omkring arrangementer og retningslinjer for afholdelse af RR i Sverige. Næste NMC møde: Dato: 8-9 oktober 2016, ved Helsinki-Vantaa Lufthavn I starten af juli afholdes årets FIM Europe Kongres, fra HB deltage Palle Lind, Ole Hansen og Jørgen Bitsch samt Jonas Nygaard. Dagsorden forventes udsendt medio juni. 14. Referater til godkendelse a. HB 03/16 (Godkendt af HB) b. FU 03/16 (Godkendt af HB under pkt. 1) c. UU 01/16 (Godkendt af HB under pkt. 8) d. MU 02/16 (Godkendt af HB under pkt. 11) e. SK MX 03/16 (Godkendt af HB) f. SK MX 04/16 (Godkendt af HB) 15. Næste HB møde Næste HB møde er den 08/ , og afholdes i Fjelsted som et heldagsmøde. Side 11 af 11

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-16 Mødedato: 12-04-2016 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Til stede: Ikke tilstede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Ole Hansen (OH), Hans

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 03-12 Mødedato: 03-04-2012 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Asger

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 02-16 Mødedato: 04-03-2016 Scandic Bygholm Park, Horsens Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch () Hans Jørn Beck (H), Asger Pedersen (),

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-15 Mødedato: 22-06-2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-17 Mødedato: 13-06-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Hans Jørn Beck (HJB),

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-12 Mødedato: 02.02.2012 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Søren Møller Ebbesen (SME), Jesper Holm (JH), Kenneth

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt.

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt. Referat fra Repræsentantskabsmøde i speedway 2015 Mødedato: 7. marts 2015 Til stede: Brovst, Esbjerg, Fredericia, Fjelsted, Glumsø, Grindsted, Haderslev, Holsted, Munkebo, Outrup, Skærbæk, SMO, Silkeborg,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 12. marts 2016 kl. 16.00 Møde 01-16 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, John Klint. Afbud fra Kasper Darfelt

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05-17 Mødedato: 05-09-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (), Hans Jørn Beck (H), Asger Pedersen (AP), Rudi Steen

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 01-15 Mødedato: 11.02.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Kenneth Majkjær

Læs mere

Godkendelse af dagorden Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, udskydes beslutningspunkter til oktober.

Godkendelse af dagorden Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, udskydes beslutningspunkter til oktober. REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag d. 16. september 2014, kl. 9.00-16.00 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Bo Belhage (BB), David Gullberg (DG), Brian Samuelsson

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen.

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX Bilag til klublederseminar Fredag den 31. oktober, kl. 20.30 22.00 Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX dagsordenen for fredagens møde er: 1.

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007 DMU Spørgeskemaundersøgelse 2007 Klublederseminar 2/3 November 2007 1 Formål: Resultatet af undersøgelsen skal være med til at danne grundlaget for DMU s fortsatte udvikling, og igangsætte nye prioriterede

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-15 Mødedato: 09.04.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth

Læs mere

Ole Hansen (OH), Lars Ostenfeldt (LO) og Hans Jørn Beck (HJB) Velkommen til HB mødet, herefter informerede JB omkring status siden sidst.

Ole Hansen (OH), Lars Ostenfeldt (LO) og Hans Jørn Beck (HJB) Velkommen til HB mødet, herefter informerede JB omkring status siden sidst. Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05-16 Mødedato: 08-09-2016 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Hans Storm (HS), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Af Dameudvalget, ved Tina Dideriksen 2016 ambitioner Damudvalget ønsker at rekruttere to medlemmer til udvalget gerne fra

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Møde: Klublederseminar Mødedato: 6.-7. november 2015 Til stede: MX-klubberne Referent: Kasper Darfelt Dato: 12. november 2015 1.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Mødedato: Lørdag den 1. marts 2014 Til stede: Brovst, Gandrup, Kronjylland, Holstebro, Herning, Silkeborg, Grindsted, Outrup, Esbjerg, Skærbæk, Holsted, Haderslev,

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-17 Mødedato: 04-04-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (), Hans Jørn Beck (H),

Læs mere

Beslutningsnotat: Synkro sektionens områdemøde Dato: Den 29 april 2012

Beslutningsnotat: Synkro sektionens områdemøde Dato: Den 29 april 2012 Beslutningsnotat: Synkro sektionens områdemøde Dato: Den 29 april 2012 Mødetidspunkt: 10.00-12.00 Mødested: Idrættens Hus Deltagere: Sidsel Homann (SH-Lyseng) Sara Nielsen (SN-Silkeborg) Julie Pedersen

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SU RR og Admin møde 20. oktober 2011, kl. 17.00 Sted: DMU Kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere: Jesper Holm (SK formand),

Læs mere

SD-RR var repræsenteret ved: Henrik Berendt, Lis Johansen, Arne Christiansen, Knud Møller, Palle Lind, Orla Madsen

SD-RR var repræsenteret ved: Henrik Berendt, Lis Johansen, Arne Christiansen, Knud Møller, Palle Lind, Orla Madsen Fællesmøde den 16. september 2008. på Fjelsted skov kro. 18:10 Velkommen: Henrik bød velkommen og takkede for, at så mange ville møde op. Vi må ryste posen, vi må have nogle input, informationer, der kan

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Tilstede: Per, Christian, Jens, Heidi, Britta, Anders, Judith (supp. for Henrik), Jenny, Anja ref. Afbud. Henrik Britta forlod mødet under Pkt. 6 1. Referat

Læs mere

1. Velkomst Formand, Hans Storm bød velkommen. Nærværende SK-møde tog primært afsæt i de punkter, som var oppe at vende på Klublederseminaret.

1. Velkomst Formand, Hans Storm bød velkommen. Nærværende SK-møde tog primært afsæt i de punkter, som var oppe at vende på Klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 10-2014 Mødedato: den 19. november Til stede: Johnny Winther (), Per Varming (PV), Lotte Filsø (LF), Hans Storm (HS) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke til stede:

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway 24-03-2017 Mødedato: 4. marts 2017 Fremmødte klubber: Brovst, Esbjerg, Fjelsted, Fredericia, Glumsø, Grindsted, Herning, Holstebro, Holsted, Kronjylland, Munkebo,

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

6. Forretningsorden: Lars laver et udkast til næste UU-møde samarbejde med Mehmet.

6. Forretningsorden: Lars laver et udkast til næste UU-møde samarbejde med Mehmet. Dagsorden - UU-møde 21.-22. februar 2015 Deltagere: Emil Olsen, Dennis Garting, Morten Egede, Tobias Thomsen, Dennis Otkjær, Tilde Busk, Louise Meiling, Morten Farsø, Nikolaj Mailand, Bjørn Andersen, Lars

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 Til stede: Afbud: Referent: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,

Læs mere

REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE

REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE Dato: Tirsdag d. 10. december 2013 kl. 09.00-16.00 Sted: DCUs lokaler, Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Torben Kristensen (TK), Jakob Knudsen (JK), Henrik Jess

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde Tid: 4. april 2011, kl. 16.00 Sted: DMU kontor, Idrættens Hus Deltagere: Jesper Holm (formand), Henrik Berendt og Palle Lind samt Søren Andersen

Læs mere

Der blev derefter lavet en optælling af klubberne, og der kunne konstateres 16 BMXklubber

Der blev derefter lavet en optælling af klubberne, og der kunne konstateres 16 BMXklubber Referat fra Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: den 5. marts 2016 Til stede: Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns, Køge, Roskilde,

Læs mere

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november 1 Dagsorden Lørdag den 6. november 2010 08.30 09.00 Opsamling og kort præsentation af workshop 1 09.00 10.15 Workshop 2 Med udgangspunkt i resultatet fra Workshop

Læs mere

Velkommen til HB mødet, herefter informerede JB omkring status siden sidst.

Velkommen til HB mødet, herefter informerede JB omkring status siden sidst. Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-16 Mødedato: 19-11-2016 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard Nielsen (JN), Palle

Læs mere

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret.

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 9-2015 Mødedato: den 12. november 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO) og Johnny Winther (JOW) Ikke til stede: Lotte Filsø (LF) Referent: LO Dato:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu Licenser i MX Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu - 1632 Synlighed Sportens synlighed, attraktivitet, - sponsor PR arrangementer,

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Respekt Ansvarlig Konkurrence Fællesskab Engagement

Respekt Ansvarlig Konkurrence Fællesskab Engagement Respekt Ansvarlig Konkurrence Fællesskab Engagement Møde om: Bestyrelsesmøde DBBF Deltagere: Michael Bloch (Formand), Rasmus Winkel (DIR), Mads Christensen (TRU), Susanne Fløe (KU), Jørgen Kvist (JK),

Læs mere

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU Klublederseminar 2012 Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU / SK / Udvalgsaktiviteter Ansv Hvornår 1 Drejebog fra DMU idekatalog melllem klub og DMU (skabeloner / værktøj) BU 2 Kontakt til Ungdomsklubber

Læs mere

Referat af DU-møde 3. maj

Referat af DU-møde 3. maj Brøndby den 14. maj 2014 Journalnummer 1358-14-mcn Referat af DU-møde 3. maj Lørdag-søndag den 3.-4. maj 2014 kl. 10.30 på Scandic, Odense. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jens

Læs mere

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU - Generalforsamling - 7. februar 2016 Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 5. marts 2016 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 5. marts 2016 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 5. marts 2016 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød alle velkommen, herunder specielt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat af årsmødet i uv-rugby udvalget d. 16. maj 2015 afholdt i Bellahøj Svømmestadion Fremmødte: Tommie Jeppesen TJ - (Flipper, ikke stemmeret) Sofie Wedel Nielsen SN - (uv-kbh, stemmeret) Mikkel Stevns

Læs mere

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF)

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referat: Deltagere: 01-2013 RU møde d. 12. januar på Fangel Kro Johannes Fraas (), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referent Lars

Læs mere

Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008

Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008 Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008 Formanden Niels Munk, bød forsamlingen velkommen og håbede at vi ville få et godt og sagligt repræsentantskabsmøde. 1. Konstatering af møderet

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, d. 16. Januar 2015. Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Referat fra møde i Sportskommissionen

Referat fra møde i Sportskommissionen Referat fra møde i Sportskommissionen SK Møde: 06-2014 Mødedato: Sammenskrivning af møder fra 24. september og 6.oktober 2014 Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne og Jonas

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 HB Møde: 05-11 Mødedato: 08. september 2011, Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jørgen Bitsch(JB), Niels Munk Nielsen(NMN), Ole Hansen(OH), Kenneth Majkjær Mikkelsen(KMM)

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Mødereferat: RKUmøde Emne: Møde nr. 1-2014 Dato: 05-02-2014. Deltagere: Gert William Knudsen (GWK) Afbud: 1 Valg af ordstyrer CC blev valgt

Mødereferat: RKUmøde Emne: Møde nr. 1-2014 Dato: 05-02-2014. Deltagere: Gert William Knudsen (GWK) Afbud: 1 Valg af ordstyrer CC blev valgt Mødereferat: RKUmøde Emne: Møde nr. 1-2014 Dato: 05-02-2014 Sted: Fraugdegaard Deltagere: Christian Christensen (CC) Annika Christiansen (AC) Frank Graversen (FG) Keld Kongsted Jensen (KKJ) Mette Urup

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

Blok 1: Siden sidst. Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund. Dato: Lørdag den 30. maj 2015 kl. 9 15

Blok 1: Siden sidst. Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund. Dato: Lørdag den 30. maj 2015 kl. 9 15 Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund Dato: Lørdag den 30. maj 2015 kl. 9 15 Sted: Deltagere: Sekretariat: Afbud: Mødelokale i DHIF, Idrættens Hus Claus Jul Larsen (CJL), Louise Peitersen

Læs mere

Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016

Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016 Brøndby den 24. maj 2016 Journalnummer 1278-16-mcn Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016 Weekenden den 21.-22. maj 2016 kl. 10.00 på Hotel Niels Juel, Køge Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk

Læs mere

Banesportsudvalget. Brøndby, 11. september 2013

Banesportsudvalget. Brøndby, 11. september 2013 Banesportsudvalget Brøndby, 11. september 2013 Protokol af Banesportsudvalgsmøde 04/2013 28. august 2013 på Fjelsted Skov Kro, Ejby Tilstede: Formand: Michael Jensen Offroad: Jørgen Ring-Andersen, Hans

Læs mere

1. Velkomst Road Racing-formand, Jesper Holm bød klubrepræsentanterne velkommen til årets Klublederseminar. Og præsenterede herefter dagsordenen:

1. Velkomst Road Racing-formand, Jesper Holm bød klubrepræsentanterne velkommen til årets Klublederseminar. Og præsenterede herefter dagsordenen: Referat fra Road Racings Klublederseminar 2016 Møde: Klublederseminar Mødedato: den 5. november 2016 Til stede: Jesper Holm, Palle Lind og John Klint (SK). Arne Christiansen (FMS). Poul Nyrup, Kaj Lehmann

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Referat fra møde i LUU for SOSU-området

Referat fra møde i LUU for SOSU-området Referat fra møde i LUU for SOSU-området Dato: Fredag den 21. november 2014, kl. 09.00 13.00 (inkl. julefrokost) i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Erna Leth (suppleant),

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.30 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: Hugo Andresen (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael Green (MG)

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

mygoodness A/S Virksomhedsvej 11 9900 Frederikshavn Tlf.: 70260701 - Fax.: 70260907 - Mail: mysmoothie@my-smoothie.com

mygoodness A/S Virksomhedsvej 11 9900 Frederikshavn Tlf.: 70260701 - Fax.: 70260907 - Mail: mysmoothie@my-smoothie.com mygoodness A/S Virksomhedsvej 11 9900 Frederikshavn Tlf.: 70260701 - Fax.: 70260907 - Mail: mysmoothie@my-smoothie.com Velkommen til Hjørring Motorsport og Sønderskov banen. I år er det 75 år siden klubben

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret MØDEINDKALDELSE Emne: Dagsorden for møde i Handicaprådet Mødedato: 8.september 2014 Kl.: 16-19 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013 DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013 Lydmålermanual Retningslinjer for lydmålere i DMU Miljø-koordinatorgruppen 2013 FRA ALMENT REGLEMENT 01.111.1. Lydmåling af motorcykler Enhver motorcykel, der

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde

1. Godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde 165 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 10. april 2012 Start kl. 17.00, slut kl. 21.45 Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Tina Holm, Søren Andersen, Iver Eriksen, Palle Christensen, Christian Vestergaard,

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! HBE - Opdatering af strategi katalog tages under evt. 2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt!

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! HBE - Opdatering af strategi katalog tages under evt. 2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt! Mødedato: 12. maj 2015 kl. 8:00 9:30 Deltagere: Max Andersen (TGES), Ralf Petersen (MES), Agnete Madsen (KES), Flemming Kaas (TUES), Bo Zierau (TRES), Anders Jacobsen (Fm. EU) og Henrik Bertelsen (Elitechef).

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde i Svømmeklubben Koral

Dagsorden bestyrelsesmøde i Svømmeklubben Koral Dagsorden bestyrelsesmøde i Svømmeklubben Koral Mødested: Mårvej 9, Hedensted Mødetidspunkt/varighed: Onsdag den 2. marts 2016, KL. 19.30-21.00 Deltagere: Karin Neve, Heidi Pontoppidan, Mette Gregersen,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-11 Mødedato: 5. februar 2011 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH),

Læs mere

Ledelsens beretning for 2015.

Ledelsens beretning for 2015. Ledelsens beretning for 2015. Regionsledelsen (RL) På årsmødet den 16. januar 2015 konstaterede man, der var 3 fra regionsledelsen, nemlig Ane Gleerup, Jens Andersen og Claus Christensen, der havde genopstillet

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Referat. JTU bestyrelsesmøde. Møde: Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 18:00 21:30 Sted: Deltagere:

Referat. JTU bestyrelsesmøde. Møde: Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 18:00 21:30 Sted: Deltagere: Møde: JTU bestyrelsesmøde Referat Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 18:00 21:30 Sted: Deltagere: Afbud: Kopi: DG Form, Holmstrupgaardsvej 252, 8210 Århus V Ann Hansen, Henning Damsgaard, Thomas Jacobsen,

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere