Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2006) 808 endelig 2006/0275 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Associeringsrådet EF-Tyrkiet til ændringen af handelsindrømmelserne for forarbejdede landbrugsprodukter i afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet om iværksættelse af slutfasen af toldunionen og afgørelse nr. 1/97 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet om ordningen for visse forarbejdede landbrugsprodukter (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 BEGRUNDELSE Kapitel I, afdeling V, i afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet om iværksættelse af slutfasen af toldunionen 1 indeholder bestemmelser om handel med forarbejdede landbrugsprodukter. Herudover er ordningen for præferencehandel med landbrugsprodukter mellem Fællesskabet og Tyrkiet fastsat i afgørelse nr. 1/97 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet 2. Inden udvidelsen af EU den 1. maj 2004 udstedte Rådet forhandlingsdirektiver til Kommissionen, i henhold til hvilke Fællesskabets aftaler med en række tredjelande (herunder Tyrkiet) skulle tages op til fornyet gennemgang for at tage højde for eksisterende handelsindrømmelser og traditionelle handelsstrømme mellem de pågældende lande og de nye medlemsstater. I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i København blev det anført, at toldunionen EF-Tyrkiet skulle udvides og uddybes. Efter samråd mellem Kommissionens tjenestegrene og de kompetente tyrkiske myndigheder blev der den 13. september 2006 opnået enighed om de tilpasninger, der skal foretages af ordningen for præferencehandel med forarbejdede landbrugsprodukter mellem Fællesskabet og Tyrkiet for at tage højde for udvidelsen af EU til 25 medlemsstater og for at udvide og uddybe den eksisterende toldunion. Af klarhedshensyn bør disse tilpasninger og ændringer, der munder ud i toldfrie kontingenter, medtages i den eksisterende aftale i form af yderligere bilag. For mængder, der indføres ud over de kontingenter, der er anført i de nye bilag, skal den præferenceordning, der er fastsat i afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet, fortsat gælde. Afgørelse nr. 1/97 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet vil blive ophævet i overensstemmelse hermed. For at gennemføre disse ændringer skal Associeringsrådet EF-Tyrkiet vedtage en ny afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1/95 og ophævelse af afgørelse nr. 1/97. Fællesskabets holdning i Associeringsrådet EF-Tyrkiet skal fastlægges i overensstemmelse hermed. 1 2 EFT L 35 af , s. 1. EFT L 126 af , s. 26. DA 2 DA

3 2006/0275 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Associeringsrådet EF-Tyrkiet til ændringen af handelsindrømmelserne for forarbejdede landbrugsprodukter i afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet om iværksættelse af slutfasen af toldunionen og afgørelse nr. 1/97 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet om ordningen for visse forarbejdede landbrugsprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, andet afsnit, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) I kapitel I, afdeling V, i afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet den 22. december 1995 om iværksættelse af slutfasen af toldunionen 3 er der fastsat en handelsordning for forarbejdede landbrugsprodukter. (2) I afgørelse nr. 1/97 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet den 29. april 1997 om ordningen for visse forarbejdede landbrugsprodukter 4 er der fastsat årlige kontingenter for visse varer. (3) Der er for nylig blevet ført nye forhandlinger om forbedring af handelsordningerne med henblik på at udvide og uddybe toldunionen og fremme den økonomiske konvergens efter udvidelsen af EU den 1. maj I den forbindelse gives der bl.a. indrømmelser i form af toldfrie kontingenter (for varer omfattet af afgørelse nr. 1/97). Denne afgørelse bør derfor ophæves. Ved indførsel ud over kontingenterne finder de nuværende handelsbestemmelser fortsat anvendelse. (4) Fællesskabets holdning i Associeringsrådet EF-Tyrkiet bør fastlægges i overensstemmelse hermed. (5) I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks 5 er der fastsat procedurer for forvaltning af toldkontingenter, der EFT L 35 af , s. 1. EFT L 126 af , s. 26. EFT L 253 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2286/2003 (EUT L 343 af ). DA 3 DA

4 skal anvendes i kronologisk rækkefølge efter datoerne for toldangivelserne. Disse procedurer bør anvendes på indførsel i henhold til associeringsrådets afgørelse - TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Den holdning, Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, der er oprettet ved aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet, baseres på det udkast til afgørelse truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet, der er knyttet som bilag til denne afgørelse. Artikel 2 De toldkontingenter, der er fastsat i bilag I til associeringsrådets afgørelse, forvaltes efter ikrafttrædelsen af associeringsrådets afgørelse af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand DA 4 DA

5 BILAG Udkast til AFGØRELSE Nr.... /2006 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EF-TYRKIET om ændring af handelsindrømmelserne for forarbejdede landbrugsprodukter i afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet om iværksættelse af slutfasen af toldunionen og afgørelse nr. 1/97 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet om ordningen for visse forarbejdede landbrugsprodukter og om ophævelse af afgørelse nr. 1/97 ASSOCIERINGSRÅDET HAR - under henvisning til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet 6, særlig artikel 22, stk. 3, og ud fra følgende betragtninger: (1) I kapitel I, afdeling V, i afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet den 22. december 1995 om iværksættelse af slutfasen af toldunionen 7 er der fastsat en handelsordning for forarbejdede landbrugsprodukter. (2) I afgørelse nr. 1/97 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet den 29. april 1997 om ordningen for visse forarbejdede landbrugsprodukter 8 er der fastsat årlige kontingenter for visse varer. (3) Der er for nylig blevet ført nye forhandlinger om forbedring af handelsordningerne med henblik på at udvide og uddybe toldunionen og fremme den økonomiske konvergens efter udvidelsen af EU den 1. maj I den forbindelse gives der bl.a. indrømmelser i form af toldfrie kontingenter (specielt for varer omfattet af afgørelse nr. 1/97). Denne afgørelse bør derfor ophæves. (4) Ved indførsel ud over kontingenterne bør de nuværende handelsbestemmelser, der er fastsat i afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet, fortsat finde anvendelse EFT nr. 217 af , s EFT L 35 af , s. 1. EFT L 126 af , s. 26. DA 5 DA

6 TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 De toldkontingenter, der er fastsat i bilag I og II, åbnes fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2007 og fra den 1. januar til den 31. december de følgende år på de i bilagene fastsatte betingelser. Artikel 2 Kapitel I, afdeling V, i afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet finder fortsat anvendelse på indførsel ud over de toldfrie kontingenter, der er fastsat i bilag I og II. Artikel 3 Afgørelse nr. 1/97 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet ophæves. Artikel 4 Denne afgørelse træder i kraft den første dag i måneden efter vedtagelsen. Den anvendes fra den 1. januar Udfærdiget i Bruxelles, den På associeringsrådets vegne Formand DA 6 DA

7 BILAG I Toldfrie kontingenter ved indførsel til EU af forarbejdede landbrugsprodukter fra Tyrkiet KN-kode Varebeskrivelse Årligt toldfrit kontingent (i ton nettovægt) (1) (2) (3) 1704 Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade): Tyggegummi, også overtrukket med sukker: --Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på under 60 vægtprocent: I strimler I andre tilfælde I strimler --Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 60 vægtprocent og derover: I andre tilfælde Andre varer: Hvid chokolade --Andre varer: Råmasser, herunder marcipan, i pakninger af nettovægt 1 kg og derover Halspastiller og hostebolsjer Dragévarer ---Andre varer: Vin- og frugtgummi, gelévarer samt frugtpasta i form af sukkervarer Bolsjer og lign., også fyldte Karameller ----Andre varer: Fremstillet ved presning eller støbning I andre tilfælde 1806 Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao: Varer, som ikke er omfattet af det toldfrie kontingent: , bortset fra halva og lokum. DA 7 DA

8 KN-kode Varebeskrivelse Årligt toldfrit kontingent (i ton nettovægt) (1) (2) (3) Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler: Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på 5 vægtprocent og derover, men under 65 vægtprocent Andre tilberedte varer, i blokke, plader eller stænger af vægt over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg: Med indhold af kakaosmør på 31 vægtprocent og derover eller med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 31 vægtprocent og derover Med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 25 vægtprocent og derover, men under 31 vægtprocent --I andre tilfælde: Med indhold af kakaosmør på 18 vægtprocent og derover "Chocolate milk crumb" "Chokoladeglasur" Andre varer Med fyld Uden fyld -Andre varer, i blokke, plader eller stænger: Med tilsætning af korn, frugt eller nødder I andre tilfælde Andre varer: --Chokolade og chokoladevarer: ---Chokolader, også med fyld: Med indhold af alkohol I andre tilfælde ---Andre varer: Med fyld 10 Varer, som ikke er omfattet af det toldfrie kontingent: , , og DA 8 DA

9 KN-kode Varebeskrivelse Årligt toldfrit kontingent (i ton nettovægt) (1) (2) (3) Uden fyld Sukkervarer og erstatninger herfor, fremstillet på basis af andre sødemidler end sukker, med indhold af kakao Smørepålæg med indhold af kakao Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer Andre varer 1901 Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet: Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt: -Pastaprodukter, ikke kogte, uden fyld eller på anden måde tilberedt: Med indhold af æg I andre tilfælde: Uden indhold af mel af blød hvede I andre tilfælde Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt: --I andre tilfælde: Kogte I andre tilfælde Andre pastaprodukter: Tørrede I andre tilfælde Couscous: Ikke tilberedt I andre tilfælde DA 9 DA

10 KN-kode Varebeskrivelse Årligt toldfrit kontingent (i ton nettovægt) (1) (2) (3) 1904 Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f. eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet: Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter: Varer af majs Varer af ris Andre varer Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn: Blandinger af mysli-typen baseret på ikke-ristede kornflager --Andre varer: Varer af majs Varer af ris Andre varer Bulgur Andre varer: Ris Andre varer 1905 Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse: Søde kiks, biskuitter og småkager; vafler: Søde kiks, biskuitter og småkager: ---Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao: I pakninger af nettovægt 85 g og derunder I andre tilfælde ---I andre tilfælde: Med indhold af mælkefedt på 8 vægtprocent og derover DA 10 DA

11 KN-kode Varebeskrivelse Årligt toldfrit kontingent (i ton nettovægt) (1) (2) (3) ----I andre tilfælde: Dobbeltkiks og -biskuitter med mellemlag Andre varer Vafler: Med et vandindhold på over 10 vægtprocent ---I andre tilfælde ----Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao: I pakninger af nettovægt 85 g og derunder I andre tilfælde ----I andre tilfælde: Saltede, også med fyld I andre tilfælde Tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer: Tvebakker og kryddere Andre varer Andre varer: Usyret brød ("Matze") Kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse --Andre varer: Brød, uden tilsætning af honning, æg, ost eller frugt, og med et indhold i tør tilstand på ikke over 5 vægtprocent sukker og ikke over 5 vægtprocent fedt Kiks, biskuitter og småkager Ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede ---Andre varer: Med tilsætning af sødemidler DA 11 DA

12 KN-kode Varebeskrivelse Årligt toldfrit kontingent (i ton nettovægt) (1) (2) (3) Konsumis, også med indhold af kakao: Varer, der ikke indeholder mælkefedt eller indeholder under 3 vægtprocent mælkefedt -Varer med indhold af mælkefedt på: vægtprocent og derover, men under 7 vægtprocent vægtprocent og derover 2106 Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet: Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer: I andre tilfælde Andre varer: Ostefondue --Andre varer: I andre tilfælde 11 Anvendelse udskudt, indtil problemerne vedrørende indførsel til EU af mælk og mejeriprodukter med oprindelse i Tyrkiet er løst. DA 12 DA

13 Bilag II Toldfrie kontingenter ved indførsel til Tyrkiet af forarbejdede landbrugsprodukter fra EU KN-kode Varebeskrivelse Årligt toldfrit kontingent (i ton nettovægt) (1) (2) (3) 1704 Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade): Tyggegummi, også overtrukket med sukker: --Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på under 60 vægtprocent: I strimler I andre tilfælde I strimler --Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 60 vægtprocent og derover: I andre tilfælde Andre varer: Hvid chokolade --Andre varer: Råmasser, herunder marcipan, i pakninger af nettovægt 1 kg og derover Halspastiller og hostebolsjer Dragévarer ---Andre varer: Vin- og frugtgummi, gelévarer samt frugtpasta i form af sukkervarer Bolsjer og lign., også fyldte Karameller ----Andre varer: Fremstillet ved presning eller støbning I andre tilfælde 1806 Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao: Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler: DA 13 DA

14 KN-kode Varebeskrivelse Årligt toldfrit kontingent (i ton nettovægt) (1) (2) (3) Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på 5 vægtprocent og derover, men under 65 vægtprocent Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på 65 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på 80 vægtprocent og derover Andre tilberedte varer, i blokke, plader eller stænger af vægt over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg: Med indhold af kakaosmør på 31 vægtprocent og derover eller med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 31 vægtprocent og derover Med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 25 vægtprocent og derover, men under 31 vægtprocent --I andre tilfælde: Med indhold af kakaosmør på 18 vægtprocent og derover "Chocolate milk crumb" "Chokoladeglasur" Andre varer Med fyld Uden fyld -Andre varer, i blokke, plader eller stænger: Med tilsætning af korn, frugt eller nødder I andre tilfælde Andre varer: --Chokolade og chokoladevarer: ---Chokolader, også med fyld: Med indhold af alkohol I andre tilfælde ---Andre varer: Med fyld DA 14 DA

15 KN-kode Varebeskrivelse Årligt toldfrit kontingent (i ton nettovægt) (1) (2) (3) Uden fyld Sukkervarer og erstatninger herfor, fremstillet på basis af andre sødemidler end sukker, med indhold af kakao Smørepålæg med indhold af kakao Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer Andre varer 1901 Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet: Tilberedte næringsmidler til børn, i pakninger til detailsalg Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos Andre varer: --Maltekstrakt: Med indhold af tørstof på 90 vægtprocent og derover I andre tilfælde Andre varer: I andre tilfælde 1902 Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt: Pastaprodukter, ikke kogte, uden fyld eller på anden måde tilberedt: Med indhold af æg I andre tilfælde: Uden indhold af mel af blød hvede I andre tilfælde Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt: --I andre tilfælde: Kogte DA 15 DA

16 KN-kode Varebeskrivelse Årligt toldfrit kontingent (i ton nettovægt) (1) (2) (3) I andre tilfælde Andre pastaprodukter: Tørrede I andre tilfælde Couscous: Ikke tilberedt I andre tilfælde 1904 Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f. eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet: Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter: Varer af majs Varer af ris Andre varer Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn: Blandinger af mysli-typen baseret på ikke-ristede kornflager --Andre varer: Varer af majs Varer af ris Andre varer Andre varer: Ris Andre varer 1905 Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse: Søde kiks, biskuitter og småkager; vafler: Søde kiks, biskuitter og småkager: DA 16 DA

17 KN-kode Varebeskrivelse Årligt toldfrit kontingent (i ton nettovægt) (1) (2) (3) ---Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao: I pakninger af nettovægt 85 g og derunder I andre tilfælde ---I andre tilfælde: Med indhold af mælkefedt på 8 vægtprocent og derover ----I andre tilfælde: Dobbeltkiks og -biskuitter med mellemlag Andre varer Vafler: Med et vandindhold på over 10 vægtprocent ---I andre tilfælde ----Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao: I pakninger af nettovægt 85 g og derunder I andre tilfælde ----I andre tilfælde: Saltede, også med fyld I andre tilfælde Tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer: Tvebakker og kryddere Andre varer Andre varer: Usyret brød ("Matze") Kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse --Andre varer: Brød, uden tilsætning af honning, æg, ost eller frugt, og med et indhold i tør tilstand på ikke over 5 vægtprocent sukker og ikke over 5 vægtprocent fedt DA 17 DA

18 KN-kode Varebeskrivelse Årligt toldfrit kontingent (i ton nettovægt) (1) (2) (3) Kiks, biskuitter og småkager Ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede ---Andre varer: Med tilsætning af sødemidler I andre tilfælde Konsumis, også med indhold af kakao: Varer, der ikke indeholder mælkefedt eller indeholder under 3 vægtprocent mælkefedt -Varer med indhold af mælkefedt på: vægtprocent og derover, men under 7 vægtprocent vægtprocent og derover 2106 Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet: Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer: I andre tilfælde Andre varer: Ostefondue --Andre varer: I andre tilfælde 12 Anvendelse udskudt, indtil problemerne vedrørende indførsel til EU af mælk og mejeriprodukter med oprindelse i Tyrkiet er løst. DA 18 DA

19 FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET 1. FORSLAGETS BETEGNELSE RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Associeringsrådet EF-Tyrkiet til ændringen af handelsindrømmelserne for forarbejdede landbrugsprodukter i afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet om iværksættelse af slutfasen af toldunionen og afgørelse nr. 1/97 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet om ordningen for visse forarbejdede landbrugsprodukter 2. ABM/ABB-RAMME Politikområder og dermed forbundne aktiviteter: Afsnit 02 - Erhvervspolitik Afsnit 05 - Landbrug og udvikling af landdistrikter Afsnit 14 - Beskatning og toldunion 3. BUDGETPOSTER 3.1. Budgetposternes nummer og tekst (aktionsposter og dermed forbundne poster vedrørende teknisk og administrativ bistand (tidl. B..A-poster)): Afsnit 1 - Egne indtægter, kapitel artikel konto og kapitel artikel Afsnit 05 - Landbrug og udvikling af landdistrikter, kapitel og konto , , og Foranstaltningens og de finansielle virkningers varighed: Fra den 1. januar 2007 til den? (afhængigt af den nøjagtige tiltrædelsesdato) 3.3. Budgetoplysninger (indsæt om nødvendigt flere rækker): Budgetpost Udgifternes art Nye EFTA-bidrag Oblig./ Ikke-oblig. Oblig./ Ikke-oblig. Bidrag fra ansøgerlandene Udgifts-område i de finansielle overslag Opdelte 13 / Ikkeopdelte NEJ NEJ NEJ Nr. [ ] Opdelte/ Ikkeopdelte JA/NEJ JA/NEJ JA/NEJ Nr. [ ] Opdelte bevillinger. Ikke-opdelte bevillinger, i det følgende benævnt IOB. DA 19 DA

20 4. SAMMENFATNING AF RESSOURCERNE 4.1. Finansielle ressourcer Sammenfatning af forpligtelsesbevillinger (FB) og betalingsbevillinger (BB) i mio. EUR (3 decimaler) Udgiftstype Punkt Periode på 12 måneder Regnskabsåret 2007 Regnskabsåret 2008 Regnskabsåret 2009 n+4 n+5 og ff. I alt Driftsudgifter 15 Forpligtelsesbevillinger (FB) 8.1 a Betalingsbevillinger (BB) b Administrative udgifter inden for referencebeløbet 16 Teknisk og administrativ bistand (IOB) c SAMLET REFERENCEBELØB Forpligtelsesbevillinger a + c Betalingsbevillinger b + c Administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet 17 Personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IOB) Administrative udgifter, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, ikke medtaget i referencebeløbet (IOB) d e Udgifter, som ikke henhører under kapitel xx 01 i afsnit xx. Udgifter inden for artikel xx i afsnit xx. Udgifter inden for kapitel xx 01, som ikke henhører under artikel xx eller xx DA 20 DA

21 Samlede anslåede finansielle omkostninger ved foranstaltningen FB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer BB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer a + c + d + e b + c + d + e Samfinansiering Hvis forslaget indebærer samfinansiering med medlemsstaterne eller med andre organer (oplys hvilke), angives der et skøn i tabellen nedenfor over beløbet for denne samfinansiering (der kan indsættes flere rækker, hvis der forventes samfinansiering med flere organer): i mio. EUR (3 decimaler) Samfinansierende organ År n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 og ff. I alt FB I ALT, inkl. samfinansiering f a + c + d + e + f Forenelighed med den finansielle programmering x Forslaget er foreneligt med den gældende finansielle programmering. Forslaget kræver omprogrammering af det relevante udgiftsområde i de finansielle overslag. Forslaget kan kræve anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale 18 (dvs. fleksibilitetsinstrumentet eller revision af de finansielle overslag). 18 Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale. DA 21 DA

22 Finansielle virkninger på indtægtssiden x Forslaget har ingen indflydelse på indtægterne Forslaget har finansielle virkninger - virkningerne for indtægterne er som følger: NB: Alle enkeltheder og bemærkninger vedrørende metoden for beregning af virkningerne for indtægterne anføres i et særskilt bilag. Beregningen af udgifter og indtægter er baseret på den gennemsnitlige indførsel i perioden Indtægtstabet som følge af ophævelsen af tolden er på ca. 8,4 mio. EUR (uden modregning af udgifterne til opkrævning). Nettotabet er på 6,3 mio. EUR. i mio. EUR (1 decimal) Budgetpost Indtægter Forud for foranstaltningen [År n-1] [År 2007 ] Efter foranstaltningens iværksættelse [200 8] [200 9] [n+3 ] [n+4] [n+5]19 Konto 1 000, a) Indtægter i absolutte tal -6,3-6,3-6,3 Artikel 120 b) Ændringer i indtægterne Δ -6,3-6,3-6,3 (Angiv hver relevant indtægtsbudgetpost, og indsæt flere rækker i tabellen, hvis der er virkninger for flere budgetposter) 4.2. Personaleressourcer (fuldtidsækvivalenter) (herunder tjenestemænd, midlertidigt ansatte og eksternt personale) se nærmere under punkt Årlige behov År n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 og ff. Personaleressourcer i alt Når forslaget er vedtaget, vil udgifterne til personaleressourcer være ubetydelige, da det kun indebærer en meget begrænset forvaltnings- og kontrolindsats fra Kommissionens side. 19 Indsæt flere kolonner, hvis foranstaltningen varer længere end 6 år. DA 22 DA

23 5. SÆRLIGE FORHOLD OG MÅL Baggrunden for forslaget er beskrevet i begrundelsen. I denne del af finansieringsoversigten anføres følgende specifikke supplerende oplysninger: 5.1. Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt. Inden udvidelsen af EU den 1. maj 2004 udstedte Rådet forhandlingsdirektiver til Kommissionen, i henhold til hvilke Fællesskabets aftaler med en række tredjelande (herunder Tyrkiet) skulle tages op til fornyet gennemgang for at tage højde for eksisterende handelsindrømmelser og traditionelle handelsstrømme mellem de pågældende lande og de nye medlemsstater. I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i København blev det anført, at toldunionen EF-Tyrkiet skulle udvides og uddybes Merværdien af Fællesskabets engagement og forslagets sammenhæng med andre finansielle instrumenter og eventuel synergi 5.3. Forslagets mål, forventede resultater og øvrige indikatorer set i forbindelse med ABM-rammen 5.4. Gennemførelsesmetode (vejledende) Angiv nedenfor, hvilken eller hvilke metoder 20 der er valgt til gennemførelse af foranstaltningen. Central forvaltning Direkte af Kommissionen Indirekte ved delegation til: x Forvaltningsorganer Organer oprettet af Fællesskaberne, jf. artikel 185 i finansforordningen Nationale offentlige organer eller public service-organer Fælles eller decentral forvaltning med medlemsstaterne 20 Hvis der angives flere metoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Relevante bemærkninger" i dette punkt. DA 23 DA

24 med tredjelande Fælles forvaltning med internationale organisationer (angiv nærmere) Relevante bemærkninger: Told hører til EU's egne indtægter og pålægges af medlemsstaternes nationale myndigheder. 6. OVERVÅGNING OG EVALUERING 6.1. Overvågningssystem Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunions overvågningssystemer vil blive anvendt Evaluering Forudgående evaluering Der er ikke blevet foretaget nogen specifik forudgående evaluering Forholdsregler efter en midtvejsevaluering eller efterfølgende evaluering (konklusioner, der kan drages af lignende tidligere erfaringer) Ikke relevant Regler for fremtidige evalueringer og deres hyppighed Der er ikke i øjeblikket planlagt nogen evaluering, da afgørelsen bliver overflødig efter Tyrkiets tiltrædelse. 7. FORHOLDSREGLER MOD SVIG Da forarbejdede landbrugsprodukter ikke er blevet udpeget som et område, hvor der er stor sandsynlighed for svig, er det standardforholdsreglerne, der finder anvendelse. DA 24 DA

25 8. RESSOURCER 8.1. Finansielle omkostninger i forbindelse med forslagets mål Beskrivelse af mål, foranstaltninger og output OPERATIONELT MÅL NR Foranstaltning 1. - Output 1 - Output 2 Foranstaltning 2. - Output 1 Subtotal mål 1 OPERATIONELT MÅL NR. 2 Foranstaltning 1. - Output 1 Subtotal mål 2 OPERATIONELT MÅL NR. n Subtotal mål n SAMLEDE OMKOSTNINGER Type output Gen. snit. omkostn. Antal output År n Samlede omkostninger Antal output År n+1 Samlede omkostninger Antal output År n+2 Samlede omkostninger Antal output År [n+3] Samlede omkostninger Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler) Antal output År [n+4] Samlede omkostninger År n+5 og ff. Antal output Samlede omkostninger Antal output I ALT Samlede omkostninger 21 Som beskrevet under punkt 5.3. DA 25

26 8.2. Administrative udgifter Personaleressourcer - antal og type Stillingstyper Personale til forvaltning af foranstaltningen ved brug af eksisterende og/eller yderligere ressourcer (antal stillinger/fuldtidsækvivalenter) År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 Tjenestemænd eller midlertidigt ansatte 22 (XX 01 01) A*/AD B*, C*/AST Personale 23, der finansieres over art. XX Andet personale 24, der finansieres over art. XX 01 04/05 I ALT Opgavebeskrivelse Kilde til personaleressourcer (vedtægtsomfattede) (Hvis der er tale om mere end en kilde, angives antal stillinger fra hver kilde) Stillinger, der i øjeblikket er afsat til forvaltningen af programmet, og som skal erstattes eller forlænges Stillinger, der er forhåndsallokeret i forbindelse med APS/FBF-proceduren for år n Stillinger, hvorom der skal ansøges i forbindelse med den næste APS/FBFprocedure Stillinger, som skal omfordeles under anvendelse af eksisterende ressourcer inden for den pågældende tjeneste (intern omfordeling) Stillinger, der er nødvendige i år n, men ikke forudset i APS/FBFproceduren for det pågældende år Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet. Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet. Udgifter, der er medtaget i referencebeløbet. DA 26 DA

27 Andre administrative udgifter, der er medtaget i referencebeløbet (XX 01 04/05 - udgifter til administrativ forvaltning) i mio. EUR (3 decimaler) Budgetpost (nummer og betegnelse) År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 og ff. I ALT 1 Teknisk og administrativ bistand (herunder personaleudgifter) Forvaltningsorganer 25 Anden teknisk og administrativ bistand - intern - ekstern Teknisk og administrativ bistand i alt Udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet i mio. EUR (3 decimaler) Arten af personaleressourcer År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 og ff. Tjenestemænd og midlertidigt ansatte (XX 01 01) Personale finansieret over artikel XX (hjælpeansatte, nationale eksperter, kontraktansatte osv.) (oplys budgetpost) Samlede udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet) Beregning - tjenestemænd og midlertidigt ansatte Der henvises om fornødent til punkt Der skal henvises til den specifikke finansieringsoversigt for det eller de pågældende forvaltningsorganer. DA 27 DA

28 Beregning - personale, der finansieres over art. XX Der henvises om fornødent til punkt Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet i mio. EUR (3 decimaler) År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 og ff. I ALT XX Tjenesterejser XX Møder og konferencer XX Udvalg 26 XX Undersøgelser og høringer XX Informationssystemer 2 Andre forvaltningsudgifter i alt (XX ) 3 Andre udgifter af administrativ karakter (angiv hvilke, herunder budgetpost) Administrative udgifter i alt, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet) Beregning - Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet 26 Oplys, hvilken type udvalg det drejer sig om, og hvilken gruppe det tilhører. DA 28 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.22 KOM(22) 76 endelig 22/29 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.1.2009 KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0063 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 63 endelig 2004/0019 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 59 endelig 2004/0021 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0243 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0243 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0243 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.5.2006 KOM(2006) 243 endelig 2006/0078 (CNS) 2006/0079 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO. Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO. Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 1. august 2011 Komm. dok. nr.: KOM(2011) 484 endelig

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2011 KOM(2011) 89 endelig 2011/0042 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2010 KOM(2010)57 endelig 2010/0038 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om EU's holdning i Samarbejdsrådet EU-Sydafrika vedrørende en ændring af de relevante

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 2/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da 1 ARTIKEL 1 1. Fællesskabet og Montenegro anvender for forarbejdede landbrugsprodukter de toldsatser,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Fællesskabets miljømærkeordning

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Fællesskabets miljømærkeordning DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.7.2008 KOM(2008) 401 endelig 2008/0152 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Fællesskabets miljømærkeordning

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0292 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0292 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0292 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.6.2007 KOM(2007) 292 endelig 2007/0102 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.10.2007 KOM(2007) 614 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 429 PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.04.2004 KOM(2004)354 endelig 2004/0115(AVC) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.1.21 KOM(21) 622 endelig KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN om de virkninger, som bevægelser i euro/dollar-vekselkursen har på udgifterne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C10 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.9.2005 KOM(2005)464 endelig 2005/0192(ACC). Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i EU/Chile-associeringsrådet om liberalisering

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0174 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0174 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0174 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.4.2013 COM(2013) 174 final 2013/0092 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om flerårig finansiering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2015 COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 BILAG til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed følgende forslag samt resumé. Forslaget er sendt i ekstern høring med frist til den 10. september 2009.

Til udvalgets orientering fremsendes hermed følgende forslag samt resumé. Forslaget er sendt i ekstern høring med frist til den 10. september 2009. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 385 Offentligt j.nr. 2009-231-0019 Dato: 18. august 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed følgende forslag samt resumé. Forslag

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af den internationale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2013 COM(2013) 86 final 2013/0053 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til forretningsordenerne for ØPA-Udvalget, Toldsamarbejdsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Forslag tilrådets AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse af 2. september

Læs mere

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227,

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227, 16. 8. 73 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/23 RÅDETS DIREKTIV af 24. juli 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum (73/241/EØF) RÅDET

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0257 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0257 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0257 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2006 KOM(2006) 257 endelig 2006/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Kolofon Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 230 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. april 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 653 final 2015/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til undertegnelse af en aftale

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Kalium. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium i blodet

Kalium. Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium i blodet Kalium Diæt til nyresyge og andre, som har for meget kalium i blodet Forord Denne pjece indeholder gode råd til dig, som har for meget kalium i blodet, og derfor bør være ekstra opmærksom på, hvad du spiser

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - DEC 24/2017.

Hermed følger til delegationerne dokument - DEC 24/2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2017 (OR. en) 13251/17 FIN 618 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. oktober 2017 til: Günther OETTINGER, medlem af Europa-Kommissionen Märt KIVINE,

Læs mere

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 BILAG Tillæg til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede

Læs mere

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Formålet med undersøgelsen Der er stor interesse for forbruget af økologiske varer i Danmark. Formålet med denne statistik er at afdække

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere