AKTIVITETS RESTRIKTION (AR) I GRAVIDITETEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVITETS RESTRIKTION (AR) I GRAVIDITETEN"

Transkript

1 AKTIVITETS RESTRIKTION (AR) I GRAVIDITETEN Aflastning Sengeleje Immobilisering Hvile Bed rest Jane Bendix, Hillerød Hospital, jdm. cand.scient.san. ph.d.stud.

2 PROGRAM FOR OPLÆG OM AR Historisk vue over udviklingen af AR som terapeutisk behandlingstradition Hvad viser evidensen om AR ved truende for tidlig fødsel? Behandlingseffekt Bivirkninger Hvordan oplever og håndterer gravide kvinder sar under indlæggelse ved truende for tidlig fødsel?

3 Standard definition af Aktivitets Restriktion Let Moderat Streng 1time eller mindre uafbrudt liggende eller siddende hvile i dagtiden og ingen løft > 4kg. (lar) >1 time, <8 timers uafbrudt hvile i dagtiden, ingen løft eller husholdningspligter. (mar) uafbrudt liggende eller siddende hvile hjemme med bad og toilettilladelse samt kontrolbesøg. Ingen løft eller husholdningspligter. (sar) Kilde Sciscione AC. Activity restriction and prevention of preterm birth. Am J Obstet Gynecol 2010.

4 Hippokrates Lægekunstens fader et -kom prim eringsværktøj, 5.årh f.kr. Lægeskole på Kos Medicinske skrifter Corpus Hippocraticum Observationer og anatomiske studier

5 Hvile er styrkende og stimulerende imod enhver fysisk lidelse Der vil være tydelig forringelse af kræfterne ved pludselig genoptagelse af aktivitet efter længere tids inaktivitet Enhver overdreven forandring af hvad der er moderat, er skadelig Kilde Chadwick J, Mann WN. The medical works of Hippocrates. Blackwell Scientific Publications. Oxford (s , 154)

6 Professor i anatomi og kirurgi på The Royal College of Surgeons College, præsident i flere medicinske Læge John Hilton selskaber forelæsningsrække om smerte og hvile Forelæsningerne blev grundlaget for hans medicinske lærebogsklassiker : On The Influence of Mechanical and Physiological Rest in the Treatment of Accidents and Surgical diseases, and the Diagnostic Value of Pain. London, England: Bell and Daldy; Kilde Clin Orthop Relat Res September; 467(9): Published online 2009 June 12. doi: /s

7 Observation immobilisering heler brækkede knogler og store sår Hypotese immobilisering som terapeutisk behandlingsmetode må formodes at kunne hele en lang række andre lidelser i kroppen. Immobilisering blev godtaget som spydspidsen i samtidens medicinske behandlingsmuligheder Sengeleje blev ophøjet til et terapeutisk behandlingsregime Kilder Sandler H, Vernikos J. Inactivity: Physiological effects. Academic Press Browse NL. The Physiology and Pathology of Bed Rest. CC Thomas Books. 1965

8 AR som behandlingsregime for alle slags lidelser

9 Pioner ARforskning Beigel 1855, Johansson, 1898 Døgndiurese, tp.kurver, samt CO 2 og nitrogenudskillelse hos hhv 4 og 1 rask mand, efter kortvarige hvileperioder Campell and Webster, 1921 Døgncyklus for udskillelse af nitrogen ved AR hos 28-årig mand Cuthbertson, 1929 Effekt af AR på metaboliske processer 7 mænd, 19-40år og 2 kvinder,19-37år Kilder Fregly MJ, Blatteis CM, Fortney SM, Schneider VS, Greenleaf JE et al. Handbook of physiology. Cp 39:The physiology of bed rest. Oxford University Press New York Sandler H, Vernikos J. Inactivity: Physiological effects. Academic Press 1986

10 ?bedrest?sengeleje?immobilisering? Er det gavnligt med strengt sengeleje i mindst 6-8 uger efter blodprop i hjertet eller kirurgiske indgreb? Kliniske observationer under 2. verdenskrig af hurtig mobilisering efter traumer Benfraktur behandlet m sar obs. udskillelse af calcium og nitrogen samme obs hos raske ved sar Kilder Sandler H, Vernikos J. Inactivity: Physiological effects. Academic Press 1986 Sprague AE. The evolution of bed rest as clinical intervention. JOGGN. 2004;33:

11 På vej mod rumfartens tidsalder forskning af sar Fysiologiske forandringer ved rumfart og ved vægtløshed, blev formodet at være meget ens med de bivirkninger som kendes fra strengt sengeleje

12 NASA forskning Bivirkninger af sar Kredsløbet Muskler Knogler Stofskiftet Hormonsystemet Perception og kognition Kilde Rubin 1988, Sandler et al 1986, Fregly et al 1996.

13 Bivirkninger strengt sengeleje <24 timer sar skift i fordeling af blodvolumen diurese for at nedsætte øget vædskevol. i thorax og hoved udskillelse af elektrolytter (natrium, klorid, kalium) hjertets slag- og minutvolumen, trykstigning i brachialarterien Kilde Rubin 1988, Sandler et al 1986, Fregly et al 1996.

14 sar bivirkninger Manglende stimulus af baroreceptorer i brystkassen der regulerer BT ved ændringer i kropsstilling orthostatisk hypotension Mangel på vægtbærende belastning af muskler og knogler : muskelatrofi og øget knogleafkalkning Påvirkning af koagulationsfaktorerne øget risiko for DVT og lungeemboli Kilde Rubin 1988, Sandler et al 1986, Fregly et al 1996.

15 Obstetrikken lærer af NASA Alvorlige komplikationer ved graviditetsbetinget sar : DVT Afkalkning af knogler

16 Komplikationer ved sar Øget risiko for DVT: retrospektiv studie 1, 2årig periode, n=192 > 3 dages sar ved PPI el PPROM prævalens DVT 15,6/1000 Kontrolgruppe: 0,8/1000 Meget signifikant forskel (p<0,0015) Øget risiko for knogleafkalkning Prospektiv RCT 2, 3årig periode, lille delstudie, n=181/26 Ordineret sar (def. mangler) OR 6,5 95% CI 2,2-18,9, meget signifikant p>0,001 Kilde: 1. Kovacevich et al 2000, 2.Promislow et al 2004

17 et -kom prim eringsværktøj, Bivirkninger af sar under graviditet Muskelatrofi (ben og ryg) Fysisk svækkelse, muskelømhed, hovedpine, stakåndethed, nedsat fordøjelse, obstipation, vægttab Svimmelhed, appetitløshed, træthed, koncentrationsbesvær, søvnbesvær Stress, depression, angst, bekymring, kedsomhed, ensomhed, afsavn Kilder: Gupton et al 1997, Heaman 1992, Maloni et al, 1993, Maloni et al 2000, Maloni et al2002, Schroeder 1996

18 Overblik over behandlingseffekt ved AR AR ved truende abort før uge 23 AR ved truende for tidlig fødsel i singleton graviditeter AR ved truende for tidlig fødsel i flerfolds graviditeter

19 AR ved truende abort før uge 23 2 studier inkluderet (Harrison et al 1993, Hamilton et al 1991) 84 kvinder randomiseret til enten sar eller nar evt kombineret med hormon terapi / placebo ved truende spontan abort 4 delanalyser, alle inkonklusive Ingen tilstrækkelig evidens til at kunne drage konklusion om anbefaling Kilde Aleman A, Althabe F, Belizán JM, Bergel E. Bed rest during pregnancy for preventing miscarriage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD DOI: / CD pub2.

20 AR ved truende for tidlig fødsel i singleton graviditeter Et ud af 4 RCT inkluderet (Hobel et al 1994) 422 gravide randomiseret til sar 834 gravide kontroller placebo/ingen intervention Ingen forskel i raten af præterme fødsler 7,9% (intervention) vs 8,5% (kontrol) RR: 0,92 95% CI: 0,62-1,37 Kilde Sosa C, Althabe F, Beliz 疣 JM, Bergel E. Bed rest in singleton pregnancies for preventing preterm birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD DOI: / CD pub2.

21 sar ved truende for tidlig fødsel i flerfoldsgraviditeter 7 (5 gemelli-/2 trillingestudier) ud af 11 RCT-studier inkluderet 713 kvinder og 1452 babyer (26 trillingegrav. kvinder og 78 babyer) randomiseret til enten sar under indlæggelse eller nar hjemme. sar reducerede ikke risikoen for præterme fødsler eller perinatal mortalitet Ikke tilstrækkelig evidens til at anbefale sar rutinemæssigt Kilde Crowther CA, Han S. Hospitalisation and bed rest for multiple pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. No.: CD DOI: / CD pub2.

22 RCT 2005 Behandlingseffekt af sar ved PPI Nov sept Multicenterstudie (4 hospitaler i USA) Vurdering af PPI (kontraktioner, vg expl. + podning (GBS, ffn), obs PPROM, MSurin til D+R) Samme indledende beh, derefter randomisering til enten sar eller normalt aktivitetsniveau (nar) Kilde Elliott JP, Miller HS, Coleman S et al. A Randomized Multicenter Study to Determine the Ef ficacy of Activity Restriction for Preterm Labor Management in Patients Testing Negative for Fetal Fibronectin. Journal of Perinatology (2005)25;

23 Kriterier for deltagelse Inklusionskriterier: PPI, GA , intakte hinder, >6 kontr/t, ffn negativ, tocolyse (MgSO 4 ), >14år, sikker TMfastsættelse Eksklusionskriterier: moderat/rigelig blødning, cerclage, PPROM, maternelle eller føtale patologiske tilstande Kilde Elliott JP, Miller HS, Coleman S et al. A Randomized Multicenter Study to Determine the Ef ficacy of Activity Restriction for Preterm Labor Management in Patients Testing Negative for Fetal Fibronectin. Journal of Perinatology (2005)25;

24 Karakteristika 882 gravide kvinder, mulige for inklusion 246 egnede 73 gravide med PPI, accepterede inklusion (30%) Kilde Elliott JP, Miller HS, Coleman S et al. A Randomized Multicenter Study to Determine the Ef ficacy of Activity Restriction for Preterm Labor Management in Patients Testing Negative for Fetal Fibronectin. Journal of Perinatology (2005)25;

25 Resultat sar vs. nar Kilde Elliott JP, Miller HS, Coleman S et al. A Randomized Multicenter Study to Determine the Ef ficacy of Activity Restriction for Preterm Labor Management in Patients Testing Negative for Fetal Fibronectin. Journal of Perinatology (2005)25;

26 Ordinationsmønster af sar Spørgeskemaundersøgelse amerikanske føtalmedicinere ud af 1800 aktive medlemmer af Soceity for Maternal-Fetal Medicine 71% vil ordinere sar ved truende præterm fødsel (GA26) 87% vil ordinere sar ved PPROM (GA26) vel vidende, at der ikke er evidens for behandlingseffekt Ca mill. gravide amerikanske kvinder ordineres AR i en kortere eller længere periode pr. år Kilde Fox NS, Gelber SE, Kalish RB, et al. The recommendation for bed rest in the setting of arrested preterm labor and premature rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol 2009;200:165.e1-165.e6.

27 Hvad ved vi om sar i graviditeten? Ukendt behandlingseffekt Mange påviste bivirkninger Omkostningsfyldt både individuelt og formodentlig også på samfundsplan

28 Jdm.faglig undren Stor forskel på hvordan sar opleves og tackles af indlagte gravide Afdække denne forskel og søge en forklaring Kvalitativ forskning Grounded Theory Gravide kvinders oplevelser af aktivitets restriktion under indl¾ggelse - et kvalitativt studie med brug af Grounded Theory Udarbejdet af Jane Marie Bendix jordemoder, stud.scient.san. Vejleder Vibeke Zoffmann MPH, ph.d., sygeplejerske Vejleder Hanne Kj¾rgaard, Forskningsleder, ph.d., jordemoder Speciale udfært som del af Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Kæbenhavns Universitet, afleveret 30. Juli 2010.

29 FORSKNINGSSPØRGSMÅL Hvordan oplever og håndterer gravide kvinder AR under indlæggelse på baggrund af en obstetrisk problemstilling? GT Induktiv Analysemetode Konstant sammenligende Forklarende styrke Teoriudvikling rodfæstet i data Sætter det mest fremtrædende betydningsfelt på begreb

30 Inklusion af indlagte gravide kvinder sar pga. grav.relateret komplikation >7 dages uafbrudt indlæggelse > 18år Forstå, tale og læse dansk Inklusion Januar-maj universitetshospitaler i DK Invitationsfolder Acceptere inklusion skriftligt via svarseddel

31 Etiske overvejelser Tilladelse fra relevante afdelingsledelser Informeret samtykke Sikre kvinderne anonymitet Tavshedspligt Forforståelse Opmærksomhed i interviewsituationen: Ikke tættere på end fornemmet følelsesmæssigt accepteret

32 23 indlagte gravide inviteret 11 gravide svarede ikke 12 gravide accepterede deltagelse 1 gravid gik hjem på orlov 3 gravide fødte prætermt 8 indlagte gravide deltog i semistrukturerede dybdeinterviews af min. varighed

33 Karakteristika af informanter Paritet: 5 førstegangs-, 3 flergangsfødende Gennemsnitsalder 34,6 år Gennemsnits GA 27+2, fordet GA 23, IVF-behandling, 3 flerfoldsgrav. Veluddannede kvinder m mindst mellemlang videregående udd. Gennemsnitslængde af indl. 15 dage fordelt 9dage - 26dage Indlæggelsesårsager: PPROM, cervixinsuff. evt. incl. tocolyse og/eller cerclage, blødning

34 FUND Kernekategori - det centrale og væsentlige for indlæggelsesoplevelsen at være uden kontrol Værdiladet eller værdineutral beskrivelse Aktiv form, frivilligt og kraftfuldt Passiv form ufrivilligt og kraftløst

35 Kernekategori FUND at være uden kontrol et produkt af 5 udfordrende dimensioner at kunne se mening at være hjælpeløs og afhængig at måtte tilsidesætte værdier at tolerere frihedsbegrænsning at have tillid til behandlingsformen

36 Induktivt udledt teori Aktivitets restriktion - at befinde sig mellem at afgive og være frataget kontrol

37 Håndtering af de udfordrende dimensioner afgørende for hvordan kernekategorien kom til udtryk Den individuelle oplevelse af at være uden kontrol afspejlede den overordnede oplevelse af indlæggelsen Håndtering af udfordrende dimensioner og af at være uden kontrol antagelig afhængig af: Individuelle behov Afklaring af vigtige livsværdier Motivationen til at være indlagt

38 Identificere de sværeste udfordrende dimensioner Støtte den enkelte kvinde i at nå frem til en mere indre og egenbesluttet oplevelse af at være uden kontrol Mediere mere acceptabel og relevant oplevelse af indlæggelsen

39 Tak fordi I lyttede :-) Der kræv es QuickTime og et -komprimeringsv ærktøj, f or at man kan se dette billede.

Profylaktisk magnesiumsulfat som beskyttelse mod cerebral parese ved præmature fødsler

Profylaktisk magnesiumsulfat som beskyttelse mod cerebral parese ved præmature fødsler Profylaktisk magnesiumsulfat som beskyttelse mod cerebral parese ved præmature fødsler Sponsor: Niels Jørgen Secher, professor, overlæge. Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre,

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED Litteraturgennemgang 2005-2010 Involvering af patienter i patientsikkerhed. Litteraturgennemgang 2005-2010 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital,

Læs mere

Titel. Søgeord. Konsulenter: Godkendelse

Titel. Søgeord. Konsulenter: Godkendelse Titel Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit Søgeord Hoved søgeord: Observation af virkning og bivirkning af given behandling Andre søgeord: kritisk sygdom, systematisk

Læs mere

Vær tryg ved din ryg

Vær tryg ved din ryg Abstract: Vær tryg ved din ryg modificeret kognitiv adfærdsterapi kombineret med let fysisk aktivitet til personer med uspecifik kronisk low back pain. Af: Charlotte Juhl Clayton, Trine Majlund Vestbo,

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

Respiration og cirkulation. Andre søgeord: Dyb venetrombose, dyb venøs trombose, kompressionsstrømper, posttrombotisk syndrom, forebyggelse

Respiration og cirkulation. Andre søgeord: Dyb venetrombose, dyb venøs trombose, kompressionsstrømper, posttrombotisk syndrom, forebyggelse Titel Søgeord Klinisk retningslinje for brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk syndrom, PTS hos patienter med nydiagnosticeret symptomgivende dyb venetrombose

Læs mere

Barrierer for optimal behandling af KOL

Barrierer for optimal behandling af KOL Dokumentation: Barrierer for optimal behandling af KOL Eksperter har defineret syv barrierer, som hindrer den bedst mulige KOL-behandling. Forfattere: Jørgen Vestbo Peter Lange Jesper Lykkegaard Jens Søndergaard

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter Palliativ indsats til KOL-patienter Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter kolofon Palliativ indsats til KOL-patienter En deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov

Læs mere

Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter

Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Patienters oplevede barrierer i kommunikationen

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser

Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser Efter Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, j., & Westmorland, M., 1998 McMaster University

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL. Værd at vide om sygdommen KOL

EN INTRODUKTION TIL. Værd at vide om sygdommen KOL EN INTRODUKTION TIL Værd at vide om sygdommen KOL 1 EN INTRODUKTION TIL KOL Værd at vide om sygdommen KOL Om UNIK-KOL Projektets hovedformål er at identificere og udvikle/modne teknologier og nye behandlingsmetoder

Læs mere

Gravide med rusmiddelproblemer i Danmark

Gravide med rusmiddelproblemer i Danmark D O R T E H E C K S H E R Tvångsvård av gravida? Kommentarer och debatt Gravide med rusmiddelproblemer i Danmark Omfang, risikovurdering og aktuel praksis Estimering af omfang I Danmark er antallet af

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Behandling af døende. De svære beslutninger

Behandling af døende. De svære beslutninger Behandling af døende De svære beslutninger DET ETISKE RÅD 2002 Behandling af døende - de svære beslutninger DET ETISKE RÅD 2002 Behandling af døende -de svære beslutninger ISBN: 87-91112-19-2 Udgivet af:

Læs mere