Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011"

Transkript

1 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g april 2011

2 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen Danske Invest Select* * Markedsføres under binavnet Danske Invest Engros

3 Programmet Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af årsrapport Bestyrelsesvalg Valg af revisorer Forslag fremsat af bestyrelsen Eventuelt

4

5 Beretningen: Det skal vi igennem Investeringsmarkederne i 2010 Årets afkast i afdelingerne Navneændringer og nye afdelinger i 2010 Andelsklasser Risici og risikostyring Forslag fra bestyrelsen

6 2010: Mod lysere tider

7 Obligationer Historisk lav rente Danske statsobligationer populære Godt år for kreditobligationer

8 Aktier udviklingen i 2010 Europæiske aktier : 11,26% Danske aktier: 26,22% Amerikanske aktier: 22,93%

9 Udvalgte obligationsafdelinger, afkast 2010 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta 19,59 Emerging Markets Debt Obligationer-4 Udbytter 6,38 15,27 Indeksobligationer 5,19 Dannebrog 5,16 % Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen Danske Invest Select

10 Udvalgte aktieafdelinger, afkast 2010 Nye Markeder Small Cap Europa Small Cap Tyskland Danmark a Small Cap Emerging Markets Danmark Fokus Japan Europe Focus 60,20 46,03 39,81 35,94 35,89 30,02 23,85 21,53 % Investeringsforeningen Danske Invest Investeringsforeningen Danske Invest Select

11 Morningstar: Danske Invest Danmarks bedst til aktier for tredje år i træk

12 De tre vinder-kategorier Årets afdeling: Kategori: Rådgiver: Danske Invest Fjernøsten Asien ekskl. Japan Knowledge (aktier) at work Danske Invest Nye Markeder Danske Invest Engros Europe Focus Globale Nye Markeder (aktier) Europa Large Cap (aktier) Kilde: Morningstar

13 Navneændringer Geografi og type af investering Andre karakteristika k ik f.eks. akkumulerende, lokal l valuta, small cap Europa Europa Small Cap Danske Korte Obligationer Danske Lange Obligationer

14 Nye afdelinger Danske Invest Investeringsforeningen Danske Invest Mix Defensiv Mix Offensiv Mix Offensiv Plus Europa Fokus Akkumulerende

15 Andelsklasser Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL Danmark (Globale l Indeksobligationer i Akkumulerende, klasse DK) Sverige (Globala Realräntor) Finland (Reaalikorko Maailma) USA Akkumulerende KL Danmark (USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK) Sverige (Nordamerika)

16 Risici og risikostyring Risikokategorier: Høj Middel Lav

17 Risikostyring i Danske Invest

18 Forslag til fusioner i Investeringsforeningen Danske Invest Afdelinger, der fusionerer i Investeringsforeningen Danske Invest Fortsættende afdeling Dannebrog Dannebrog Danske Mellemlange Obligationer (afdelingens navn foreslås ændret til Obligationer-4 Udbytter Knowledge at Dannebrog work Mellemlange Obligationer) Ejendomme Europa Indeks Europa Bæredygtig Indeks Europa Indeks Europa Indeks Global Indeks Indeks Aktier Indeks Aktier (Afdelingens navn foreslås ændret til Global Indeks)

19 Forslag til fusioner fortsat Afdelinger, der fusionerer i Investeringsforeningen Danske Invest Global StockPicking Global Value Danske Korte Obligationer Korte Danske Obligationer Danske Lange Obligationer Lange Danske Obligationer Bioteknologi Sundhed Indeks Fortsættende afdeling Global StockPicking Danske Korte Obligationer Danske Lange Obligationer Bioteknologi

20 Forslag til fusioner i Investeringsforeningen Danske Invest Select Afdelinger, der fusionerer i Investeringsforeningen Danske Invest Select Fortsættende afdeling Danske Invest Nye Markeder Obl. Knowledge at Danske work Invest Nye Markeder Obligationeri Emerging Markets Debt Kommuner 4 Kommuner 4 Kommuner 5 Flexinvest Danske Obligationer Flexinvest Danske Obligationer 2 Flexinvest Korte Obligationer Flexinvest Korte Obligationer 2 Flexinvest Danske Obligationer Flexinvest Korte Obligationer

21 Forslag fra bestyrelsen: Justering af omkostningsloft

22 Afrunding 2010 et godt år på investeringsmarkederne Fint år for alle Danske Investafdelinger Alle afdelinger, der eksisterede gennem hele 2010, gav positive afkast

23

24 Agenda Om Danske Invest Årets resultater og formueudvikling Udbytter Forventninger til 2011

25 Fakta om Danske Invest Største danske investeringsforening for private investorer investorer Forvalter 170 mia. kroner i Danmark detail Markedsandel på detailmarkedet Knowledge at 36,5 work pct. Største produktudbud i Danmark 94 detailafdelinger - 56 aktier, 33 obligationer, 5 blandede - 79 aktivt styrede, 15 indeksbaserede

26 Hvem er investorer i Danske Invest? 55 pct. mænd og 45 pct. kvinder, gennemsnitsalder er 53 år Klar overvægt af danske obligationsafdelinger hos ældre investorer Obligationsafdelinger er i overvægt blandt kvinder Aktieafdelinger er mere populære blandt mænd

27 Private investorers fordeling på afdelingstyper 17% 3% 5% Danske aktier Knowledge 28% at work Udenlandske aktier Danske obligationer Udenlandske obligationer 47% Blandede d

28 Formueudviklingen Beløb i mia. kr. 141,8 168,7 26,9 19,0% 12,2 3,2 17,9 12,6% Afkast 17,9 mia. kr. = 12,6 pct. Formue 1/ Formue 1/ Formueændring Nettosalg Udbytter Afkast

29 Årets resultater i de tre foreninger Inv.foreningen Inv.foreningen Specialforeningen Danske Invest Danske Invest Select Danske Invest Årets resultat 11,7 mia. kr. 6,2 mia. kr. 22,2 mio. kr.

30 Regler for udbytte for regnskabsåret 2010 I udbytteberegningen g indgår afdelingens: Indtjente renter og udbytter Realiserede kursgevinster/-tab på obligationer Realiserede kursgevinster/-tab på aktier Erhvervede, skattepligtige nettokursgevinster ved afledte finansielle instrumenter Fratrukket Administrationsomkostninger

31 Årets udbytter 2010

32 Regneeksempel: Fjernøsten (1) 140 Fjernøsten Fjernøsten Indeks 137, , Fjernøsten 3,50 pct. i udbytte 90 Fjernøsten Indeks 25,75 pct. i udbytte

33 Regneeksempel: Fjernøsten (2) Fjernøsten (100 investerede kr. + afkast for 2010) 137,43 Minus udbytte 3,50 Værdi efter udbytte 133,93 Fjernøsten Indeks (100 inv. kr. + afkast for 2010) 127,89 Minus udbytte 25,75 Værdi efter udbytte 102,14

34 Obligationsafdelinger m. flere årlige udbytter (i pct.) Danske Invest Samlet Foreslået Aconto- Skattefri udbytte restudbytte udbytte *del Dannebrog 7,25 6,00 1,25 4,36 Danske Lange Obligationer 7,00 4,00 3,00 2,64 Danske Mellemlange Obl. 4,75 2,00 2,75 0,81 Fonde 4,25 2,25 2,00 0,47 Korte Danske Obligationer 4,75 3,75 1,00 2,47 Lange Danske Obligationer 9,00 7,50 1,50 5,49 Obligationer-4 Udbytter 10,50 8,25 2,25 7,03 * Gælder kun hvis der er tale om fri opsparing

35 Obligationsafdelinger med ét årligt udbytte (i pct.) Danske Invest Foreslået udbytte Skattefri *del Danske Korte Obligationer 3,25 0,14 Europæiske Obligationer i 150 1,50 Globale Indeksobligationer Udloddende 6,25 Globale Virksomhedsobligationer 6,00 International 000 0,00 Nye Markeder Obligationer 8,75 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta 8,75 Udenlandske Obligationsmarkeder 375 3,75 Indeksobligationer (Specialforeningen) 5,25 2,82 * Gælder kun hvis der er tale om fri opsparing

36 Obligationsafdelinger m. flere årlige udbytter (i pct.) Danske Invest Select Samlet Foreslået Acontoudbytte restudbytte udbytte Flexinvest Fonde 3,75 1,75 2,00 Flexinvest Lange Obligationer 7,75 6,25 1,50 Kommuner 4 3,50 1,75 1,75 Kommuner 5 4,75 2,75 2,00 Kommuner Europæiske Obligationer 4,50 2,50 2,00

37 Obligationsafdelinger med ét årligt udbytte (i pct.) Danske Invest Select Foreslået udbytte Emerging Markets Debt 11,75 Euro Investment Grade Corp. Knowledge Bonds Restricted at work 625 6,25 Euro Investment Grade Corporate Bonds 0,00 Flexinvest Danske Obligationer 12,25 Flexinvest Danske Obligationer 2 2,00 Flexinvest Korte Obligationer 5,50 Flexinvest Korte Obligationer 2 1,50 Flexinvest Udenlandske Obligationer 9,00 Global High Yield Bonds 0,00 Online Danske Obligationer Indeks 7,00

38 De indeksbaserede aktieafdelingers udbytte (i pct.) Danske Invest Foreslået Foreslået udbytte udbytte Bioteknologi Knowledge 000 0,00 at work Fjernøsten Indeks 25,75 Danmark Indeks 21,25 Global Indeks 2,75 Ejendomme Europa Indeks 5,75 Global Indeks 2 1,75 Europa Bæredygtig Indeks 2,25 Indeks Aktier 1,25 Europa Indeks 1,50 Norden Indeks 1,25 Europa Indeks BNP 5,25 Sundhed Indeks 1,75

39 De aktivt styrede aktieafdelingers udbytte (i pct.) Danske Invest (planche 1 af 2) Foreslået Foreslået udbytte udbytte Danmark Knowledge 300 3,00 at work Europa Small Cap 000 0,00 Danmark Fokus 0,00 Fjernøsten 3,50 Danmark Small Cap 1,00 Global Plus 0,60 Europa 1,50 Global StockPicking 1,00 Europa Fokus 1,00 Global StockPicking 2 0,00 Europa Højt Udbytte 2,75 Global Value 1,50

40 De aktivt styrede aktieafdelingers udbytte (i pct.) Danske Invest (planche 2 af 2) Foreslået Foreslået udbytte udbytte Japan 000 0,00 Knowledge Nye at work Markeder Small Cap 450 4,50 Kina 17,00 Teknologi 0,00 KlimaTrends 10,00 Tyskland 0,00 Latinamerika 13,75 USA 0,00 Norden 1,50 Østeuropa 1,00 Nye Markeder 10,75 Østeuropa Konvergens 2,00

41 Aktieafdelingers udbytte (i pct.) Danske Invest Select Foreslået Foreslået udbytte udbytte Aktier 000 0,00 Knowledge Global at work 225 2,25 Emerging Markets 15,00 Global Restricted 0,00 Europe Focus 0,00 Online Global Indeks 3,50 Europe Low Volatility 2,75 USA 11,50 Flexinvest Aktier 0,00

42 Forventninger til 2011

43 Økonomisk status og forventninger til 2011 (1) Beskæftigelse Forbrug Moderate stramninger Det går bedre med den globale økonomi USA

44 Økonomisk status og forventninger til 2011 (2) Stigende priser på råvarer Inflationen er vendt tilbage Opbremsning i de nye markeder pga. frygt for inflation og overophedning Dansk økonomi har stabiliseret sig

45 Forventninger til 2011 Aktier Positiv i udvikling i den globale l økonomi giver forventning om pæne stigninger på aktiemarkederne Obligationer Opadgående pres på renterne

46 De store spørgsmål Nordafrika/ Mellemøsten Japan Gældskrise i Europa Budgetunderskud i USA

47 Afrunding Årets regnskabsmæssige g resultat i Investeringsforeningen g Danske Invest blev på 11,7 mia. kr., og bestyrelsen indstiller, at der udbetales udbytter for ca. 3,9 mia. kr. I Investeringsforeningen Knowledge Danske Invest at work Select blev resultatet 6,2 mia. kr., og det indstilles, at der udbetales udbytter for ca. 2,2 mia. kr. I Specialforeningen Danske Invest blev resultatet 22,2 mio. kr., og det indstilles, at der udbetales udbytter for 18,5 mio. kr.

48

49 Valg af medlemmer til bestyrelsen punkt 3 Forslag til genvalg: 1. Lars Fournais 2. Birgitte Brinch Madsen 3. Walther V. Paulsen 4. Agnete Raaschou-Nielsen 5. Jørn Ankær Thomsen 6. Jens Peter Toft

50 Valg af revisorer punkt 4 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

51

52 Forslag fremsat af bestyrelsen punkt 5

53 Afdelingsfusion Investeringsforeningen Danske Invest Punkt 5.1): Fusion af afdeling Ejendomme Knowledge Europa Indeks at work og afdeling Europa Bæredygtig Indeks med afdeling Europa Indeks. Blå farve betyder ophørende afdeling

54 Afdelingsfusion Investeringsforeningen Danske Invest Punkt 5.2): Fusion af afdeling Global Indeks Knowledge med afdeling at work Indeks Aktier. Blå farve betyder ophørende afdeling Punkt 5.3): Ændring af afdelingsnavn fra afdeling Indeks Aktier til afdeling Global Indeks.

55 Afdelingsfusion Investeringsforeningen Danske Invest Punkt 5.4): Fusion af afdeling Global Value Knowledge med afdeling at work Global StockPicking. Blå farve betyder ophørende afdeling

56 Afdelingsfusion Investeringsforeningen Danske Invest Punkt 5.5): Fusion af afdeling Sundhed Indeks Knowledge med afdeling at work Bioteknologi. Blå farve betyder ophørende afdeling

57 Afdelingsfusion Investeringsforeningen Danske Invest Punkt 5.6): Fusion af afdeling Korte Danske Knowledge Obligationer at work med afdeling Danske Korte Obligationer. Blå farve betyder ophørende afdeling

58 Afdelingsfusion Investeringsforeningen Danske Invest Punkt: 5.7) Fusion af afdeling Danske Knowledge Mellemlange at work Obligationer og afdeling Obligationer-4 Udbytter med afdeling Dannebrog. Blå farve betyder ophørende afdeling 5.8) Ændring af investeringsområdet for afdeling Dannebrog. 5.9) Ændring af afdelingsnavn fra Dannebrog til Dannebrog Mellemlange Obligationer.

59 Afdelingsfusion Investeringsforeningen Danske Invest Punkt 5.10): Fusion af afdeling Lange Danske Knowledge Obligationer at work med afdeling Danske Lange Obligationer. Blå farve betyder ophørende afdeling

60 Afdelingsfusion Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.32): Fusion af DIS afdeling Emerging Markets Debt med DI afdeling Nye Markeder Obligationer. Blå farve betyder ophørende afdeling

61 Afdelingsfusion Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.33): Fusion af afdeling Kommuner 5 med afdeling Kommuner 4. Blå farve betyder ophørende afdeling

62 Afdelingsfusion Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.34): Fusion af afdeling Flexinvest Danske Obligationer 2 med afdeling Flexinvest Danske Obligationer. Blå farve betyder ophørende afdeling

63 Afdelingsfusion Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.35): Fusion af afdeling Flexinvest Korte Obligationer 2 med afdeling Flexinvest Korte Obligationer. Blå farve betyder ophørende afdeling

64 Ændring af investeringsområde Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt ) og ): Afdelingerne Europa, Europa Fokus, Europa Fokus Akkumulerende KL, Europa Valutasikret Akkumulerende, Europa Højt Udbytte og Europa Højt Udbytte Akkumulerende samt Europe Focus og Europe Low Volatility Accumulating. Forslaget indebærer en præcisering af afdelingernes investeringsområde.

65 Præcisering af investeringsområde Investeringsforeningen Danske Invest Punkt 5.13): Afdeling Europa Small Cap. F l t i d b i i f fd li i t i åd Forslaget indebærer en præcisering af afdelingens investeringsområde omfattende mindre og mellemstore europæiske selskaber.

66 Præcisering af investeringsområde Investeringsforeningen Danske Invest Punkt 5.14): Afdeling Fjernøsten. Præcisering af afdelingens investeringsområde omfattende fjernøstlige/asia- Præcisering af afdelingens investeringsområde omfattende fjernøstlige/asia tiske aktier eksklusive japanske.

67 Ændring af investeringsområde Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.15) og 5.41): Afdelingerne Global StockPicking, Global StockPicking Akkumulerende, Global StockPicking 2, USA og USA Akkumulerende KL samt Global Restricted og Global ESG. Begrænsning af adgangen til at investere i andre investeringsforeningsg g g g g g afdelinger o.l. til 10 pct. af afdelingens formue.

68 Præcisering af investeringsområde Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.16) og 5.42): Afdelingerne Fjernøsten, Fjernøsten Indeks, Japan, Kina, Latinamerika, Nye Markeder, Nye Markeder Small Cap, Tyskland, USA, Østeuropa og Østeuropa Konvergens samt Emerging Markets og USA. Angivelse af at afdelingerne ikke må investere i aktier i selskaber hjemmehørende i Danmark.

69 Angivelse af markeder m.v. Investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select Punkt 5.17) og 5.43): Afdelingerne Europæiske Obligationer, Knowledge Globale at work Indeksobligationer Akkumule- rende KL, Globale Indeksobligationer Udloddende, Globale Virksomhedsobligationer, International, Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta og Udenlandske Obligationsmarkeder samt Flexinvest Udenlandske Obligationer, Emerging g Markets Debt, Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted og Global High Yield Bonds. Angivelse af hvilke markedspladser der kan investeres på og bemyndigelse til bestyrelsen til at godkende andre markeder efter Finanstilsynets regler.

70 Præcisering af investeringsområde som indeksbaseret Investeringsforeningen Danske Invest Punkt 5.18): Afdeling Global Indeks Valutasikret Knowledge Akkumulerende. at work Ændringen foreslås for at skabe en tydeligere sammenhæng mellem Ændringen foreslås for at skabe en tydeligere sammenhæng mellem indeksbetegnelsen i afdelingens navn og afdelingens investeringsområde.

71 Ændring af investeringsområde Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.19) og 5.40): Afdelingerne Udenlandske Obligationsmarkeder og Flexinvest Udenlandske Obligationer. Ændringen foreslås, for at afdelingerne skal kunne investere indirekte gennem andre afdelinger.

72 Præcisering af investeringsområde som bestående af»guldrandede obligationer«investeringsforeningen i Danske Invest Punkt 5.20): Afdeling Globale Indeksobligationer Akkumulerende KL. Ændringen foreslås for at udvide kredsen af mulige investorer.

73 Justering af henvisning Investeringsforeningen Danske Invest Punkt 5.21): Afdeling Globale Indeksobligationer Knowledge Udloddende. at work Ændring til den i dag korrekte henvisning til loven.

74 Ændring af udlodningsbestemmelse Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.22) og 5.46): Afdelingerne Dannebrog, Danske Korte Obligationer, Danske Lange Obligationer, Danske Mellemlange Obligationer, Fonde, Korte Danske Obligationer, Lange Danske Oblgationer og Obligationer-4 Udbytter samt Flexinvest Fonde, Kommuner 4 og Kommuner 5. Ændring med henblik på at sikre en årlig udlodning fra afdelingerne.

75 Ændring af udlodningsbestemmelse Investeringsforeningen Danske Invest Punkt 5.23): Afdelingerne Danske Lange Obligationer Knowledge at og work Danske Mellemlange Obligationer. Ændring af udlodningstidspunkt og optjeningsperiode for acontoudbytte.

76 Ændring af de maksimale administrationsomkostninger for visse afdelinger Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.25) og 5.49): Afdelingerne Danmark Fokus, Europa, Europa Valutasikret Akkumulerende, Global StockPicking Akkumulerende, Global StockPicking 2, Tyskland og USA Akkumulerende KL samt Europe Focus og Global. Forhøjelse fra maksimalt 1,5 pct. til maksimalt 2,0 pct. af den højeste formueværdi.

77 Ændring af de maksimale administrationsomkostninger for visse afdelinger Investeringsforeningen Danske Invest Punkt 5.25): Afdelingerne Danmark Indeks, Europa Indeks, Europa Indeks BNP, Fjernøsten Indeks, Global Indeks, Global Indeks 2, Global Indeks Valutasikret Akkumulerende,IndeksAktierog Norden Indeks. Reduktion fra maksimalt 1,5 pct. til maksimalt 1,0 pct. af den højeste formueværdi.

78 Ændring af betegnelse Investeringsforeningen Danske Invest, Specialforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.26) (udgår), 5.29) og 5.50):»Halvårsopgørelse«ændres til»halvårsrapport«, som er lovens betegnelse.

79 Ændring af foreningens hjemsted til Lyngby-Taarbæk Kommune Investeringsforeningen Danske Invest, Specialforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.27), 5.30) og 5.51): Foreslås, da foreningerne flytter til Lyngby yi løbet af 2011.

80 Afvikling af afdeling Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.36): Afdeling Europe Low Volatility Knowledge foreslås afviklet at work som følge af for lille formue.

81 Justering af investeringsområde Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.37): Afdeling Emerging Markets. Præcisering af hvad der forstås ved emerging markets-aktier aktier.

82 Præcisering af hvem investor kan være Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.44): Afdelingerne Aktier, Europe Low Knowledge Volatility, at Europe work Low Volatility Accumulating, Flexinvest Aktier, Flexinvest Danske Obligationer, Flexinvest Danske Obligationer 2, Flexinvest Fonde, Flexinvest Korte Obligationer, Flexinvest Korte Obligationer 2, Flexinvest Lange Obligationer, Global lallocation, Global l Restricted, t USA og USA Low Volatility Accumulating. Investor skal have porteføljepleje- eller storkundeaftale med et selskab i Danske Bank-koncernen.

83 Ændring af navn Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.45): Afdelingens navn foreslås ændret Knowledge fra Global at work Allocation til Global Equity Solution, da det gør navnet mere sigende i forhold til afdelingens anvendelsesområde.

84 Principiel mulighed for etablering af andelsklasser i foreningen Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.47): Forslaget åbner mulighed for, at foreningen får principiel adgang til at etablere andelsklasser i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinjer.

85 Mulighed for etablering af andelsklasser i visse afdelinger Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.24) og 5.48): Afdelingerne Europa Højt Udbytte Akkumulerende, Global StockPicking Akkumulerende og Nye Markeder Akkumulerende samt Europe Low Volatility Accumulating, Global ESG Accumulating og USA Low Volatility Accumulating. Herefter vil bestyrelsen kunne træffe beslutning om og hvordan, muligheden skal y u u g g, u g udnyttes.

86 Bemyndigelse til bestyrelsen Investeringsforeningen Danske Invest, Specialforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Punkt 5.28), 5.31) og 5.52): Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af de på generalforsamlingen behandlede forslag.

87

88 Tak for i aften! Lad venligst din e-voter blive liggende på stolen.

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016, kl. 16.00 i Radisson Blu Falconer

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger København, 4. oktober 2010 Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger På generalforsamlinger i Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Danske Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Danske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Danske Invest 2 kapiteltekst Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen for 2016

Guide til selvangivelsen for 2016 DANSKE INVEST 2 Guide til selvangivelsen for 2016 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2016 behandles skattemæssigt Knowledge at work 3 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 4 Investeringsforeningen

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest Årsrapport 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Fold f lappen ud, og se hvor den enkelte afdelings regnskab er placeret i årsrapporten. Læs om de enkelte afdelinger på side: 34 Bioteknologi 37 Danmark

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest 2 Danske Invest / Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

For yderligere information kontakt: Asta Jepsen, Surveillance, tlf

For yderligere information kontakt: Asta Jepsen, Surveillance, tlf København, 10. maj 2017 Investeringsforeningen navneændringer En række navneændringer af afdelinger under Investeringsforeningen gennemføres i børsens systemer med virkning fra den 18. maj 2017. Ændringerne

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Danske Invest Select Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 kapiteltekst Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 18 53 61 02 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk

Læs mere

Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Danske Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Danske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Danske Invest 2 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Generalforsamling. Investeringsforeningen Sparinvest. 27. marts 2012, Randers

Generalforsamling. Investeringsforeningen Sparinvest. 27. marts 2012, Randers Generalforsamling Investeringsforeningen Sparinvest 27. marts 2012, Randers Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der er i dag den 8. april 2015 afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Generalforsamlingen

Læs mere

GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015

GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015 DANSKE INVEST 2 Knowledge at work GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2015 behandles skattemæssigt 3 DANSKE INVEST Hvis du vil vide mere Indhold Kan du

Læs mere

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation:

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation: RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Kontaktinformation: Henrik Molsgaard Larsen Danske Capital Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Tel.: [+45] 4513 9600 Rapportering pr.

Læs mere

Provisionsaftaler med investeringsforeninger

Provisionsaftaler med investeringsforeninger Provisionsaftaler med investeringsforeninger Ringkjøbing Landbobank samarbejder med forskellige investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser, og modtager i den forbindelse provisioner

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 2 Danske Invest Halvårsrapport Select / Halvårsrapport 2017 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

Kapitel 4. Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling

Kapitel 4. Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B C D 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 20. april 2016 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 6 Formål... 6 Medlemmer... 6 Afdelinger... 7 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 40959e5cnSUkx1551233

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 40959e5cnSUkx1551233 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Formål... 4 3. Vigtige forhold... 4 4. Generelt for alle foreningens afdelinger og andelsklasser... 5 4.1. Forkortelser...

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 18 53 61 02 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B 11080 1 ABN AMRO Invest Danmark

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010 Bilag 3.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010 Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Årsrapport Investeringsforeningen Danske Invest

Årsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Årsrapport 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Fold flappen ud, og se hvor den enkelte afdelings regnskab er placeret i årsrapporten. Læs om de enkelte afdelinger på side: 40 Bioteknologi 43 Danmark

Læs mere

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Maj 2010 Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Maj 2010 Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Opdateret 14-09-2016 Indhold Generelle navneændringer... 3 Aktier... 4 Verden... 4 Aktier II... 5 Basis 1... 5 Basis 2... 6 Basis 3... 6 Basis 4... 7 Danmark...

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

DANSKE INVEST OG SKATTEN

DANSKE INVEST OG SKATTEN DANSKE INVEST OG SKATTEN Januar 2016 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest)

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. MEDLEMMER...2 4. HÆFTELSE...

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest. Generalforsamling 2013

Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest. Generalforsamling 2013 013 Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2013 s.2 I Generalforsamling 2013 Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen

Læs mere