Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2hf Matematik C Lise A. Nickelsen, 2BSTM114 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Ligninger og tal. Procent og rente. Trigonometri. Lineære, eksponentielle og potens-sammenhænge. Statistik. Opsamling.

2 Titel 1 Ligninger og tal. Regnearterne og deres hierarki, regning med bogstavudtryk og simple ligninger Brug af lommeregner og ipad. Lærebogen Matema10k (T. Jensen og M. O. Nielsen, Frydenlund 2013): Del 1: Ligninger og tal side Brøkregneregler. En oversigt over brøkregneregler (1 side) samt 1 regneark (1 side). Opstille ligninger ud fra små gåder og historier Arbejdsark med gåder og små historier. 24 lektioner Tal forståelse. Håndtering af simple formler og ligninger, herunder kunne oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt. Bruge lommeregner og ipad. Vi er startet med tal, regnearter, ligninger og brøker. Klasseundervisning, opgaveregning individuelt og i grupper, matrixgrupper. Skriftligt arbejde: 3 individuelle opgavesæt samt et projekt i tal og ligninger

3 Titel 2 Procent og rente. Procent- og rentesregning. Fremskrivningsfaktor, kapitelfremskrivning. Procentændring fra kort til lang periode og omvendt. Gennemsnitlig procentvis ændring. Indekstal. Mere lommeregner. Matema10k: Del 2: Procent og rente side samt Logaritmefunktionen til beregning af antal terminer. Introduktion til og anvendelse af Excel. Noter om opsparing og lån (opsparingsformel og afbetalingsformel) Matema10k: Side lektioner Udbygning af kendskab til procentbegrebet og opøvelse i færdigheder i procentregning begrebet fremskrivningsfaktor. At læse, forstå og fortolke tabeller med indekstal. Opsparing og gældstiftelse - brug af regneark. Håndtere simple ligninger og formler, herunder kunne oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt. Vi gennemfører simple matematiske ræsonnementer. Klasseundervisning, individuelt/par/gruppearbejde, skriftligt arbejde, brug af IT. Skriftligt arbejde: 3 individuelle opgavesæt samt et projekt (gruppeaflevering) inkl. 1 mundtlige afleveringer af løsning af gåde.

4 Titel 3 Trigonometri. Trekanter, herunder ensvinklede trekanter. Retvinklede trekanter, herunder cosinus, sinus og tangens. Vilkårlige trekanter, herunder cosinus og sinusrelationerne og arealformlen Matema10k: Del 3: Geometri side samt side Beviset for Pythagoras sætning og for vinkelsummen i en trekant. 2 arbejdsark samt Matema10k:side Beviser for kursister der ønsker B niveau: Bevis for sinus relationerne samt formlerne med cosinus og sinus i retvinklede trekanter. 2 arbejdsark samt Matema10k:side lektioner Kunne anvende simple geometriske modeller og løse simple geometriske opgaver med ensvinklede trekanter og retvinklede trekanter. Gennemføre simple matematiske ræsonnementer, herunder beviser. Kunne forstå og formidle et geometrisk bevis. Eksempler på geometriske problemstillinger i hverdagen og matematikkens løsning herpå. Vi gennemfører matematiske beviser. Klasseundervisning, individuelt/par/gruppearbejde, skriftligt arbejde. Skriftligt arbejde: 6 individuelle opgavesæt, et projekt (gruppeaflevering) inkl. mindst 1 mundtlige aflevering af selvvalgt bevis samt en terminsprøve.

5 Titel 4 Lineære, eksponentielle og potens-sammenhænge. Proportionale og omvendt proportionale sammenhænge. Lineære funktioner og lineære modeller Eksponentielle funktioner og eksponentielle modeller Potens funktioner og potens modeller Logaritmefunktionen som værktøj til at løse eksponentielle ligninger Grafisk løsning af ligninger Matema10k: Del 4: Funktioner: side Lineære funktioner: Side samt side 167. Eksponentielle Funktioner: Side , side samt side Potens funktioner: Side samt side 224. Bevis af formlen for a i både eksponentielle og lineære funktioner Matema10k side , side samt egne arbejdsark Dem der ønsker B-niveau har set bevis for: Fordoblingskonstanten. Matema10k side samt egne arbejdsark Databehandling: Regression i GeoGebra (eksponentielle og lineære funktioner) Opgaver med vejledning til regression med GeoGebra Ø 45 lektioner Formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet. Karakteristiske egenskaber ved lineære, eksponentielle og potens-funktioner. Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem variable og kunne diskutere rækkevidde af sådanne modeller. Anvendelse af GeoGebra til regression. Eksempler på matematisk ræsonnement, herunder bevisførelse. Undervisningen stiller større krav om selvstændigt arbejde med matematikken samt matematisk bevisførelse. Klasseundervisning, individuelt/par/gruppearbejde, skriftligt arbejde, matrixgrupper. Skriftligt arbejde: 9 individuelle opgavesæt, en standpunktsprøve og et projekt (gruppe aflevering) inkl. 2 mundtlige afleveringer af to beviser

6 Titel 5 Statistik. Grupperede og ikke-grupperede observationer. Histogram, søjlediagram, sumkurve og boksplot. Statistiske deskriptorer. Matema10k: Del 5: Statistik og stikprøve: Side samt side Stikprøver. Side om stikprøver i Fristrup mfl.: Mat C for hf, Systime lektioner Kunne lave en statistisk behandling af et talmateriale og formidle konklusioner i almindeligt sprog Klasseundervisning, opgaveregning individuelt og i grupper. Skriftligt arbejde: 2 individuelle opgavesæt.

7 Titel 7 Opsamling Repetition og eksamensforberedelse Matema10k samt opsummerende arbejdsark. Ca. 16 lektioner Matematisk argumentation og fremlæggelse. Få overblik over pensum og opdage sammenhænge på tværs af emnerne Træne mundtlig fremlæggelse Opgaveregning (individuelt og i grupper), kursistfremlæggelse for klassen (grupper og individuelt) Skriftligt arbejde: Terminsprøve samt 2 individuelt opgavesæt

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj- juni, 14-15 Horsens HF & VUC HF 2- årigt Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Matematik C Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer 2hf Matematik C Søren Fritzbøger Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Jack

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf MATEMATIK C Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Nørre Nissum Seminarium & HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby hf2 matematik C Steffen Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik C Claus Ryberg

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for matematik C

Undervisningsbeskrivelse for matematik C Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse STX Fag og niveau Matematik C Lære Mads Lundbak Severinsen Hold 1.d Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 IBC-Fredericia

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Mat C-B Henrik Jessen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik A (2 årigt forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse HF net-undervisning, HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B 1. år: Dorthe Jørstad/Folmer Laursen 2. år: Folmer Laursen HH213MATB3

Læs mere