Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restancestatistik. for. Viborg Kommune"

Transkript

1 Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014

2 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden Viborg Kommunes totale tilgodehavende var pr. 31/12-13 på 66,7 mio. kr., heraf skønnes det, at kommunens andel udgør 52,2 mio. kr. og statens andel udgør 14,5 mio. kr. Viborg Kommune afskrev i 2013 krav for 6,0 mio. kr. fordelt på 4,6 mio. kommunale kr. og 1,4 mio. statslige kr. KL indhenter hvert år tal - bl.a. restancer fra alle landets kommuner - og for at kunne sammenligne disse på tværs af kommunerne har KL valgt at opdele restancerne i forskellige grupper. Samme opdeling har vi valgt at benytte i Viborg Kommune. Opgørelsen indeholder ikke skyldige renter, idet renter ikke indgår i KL s statistik. Opgørelsen indeholder følgende: Restanceudviklingen fra Udviklingen på afskrivninger fra Afskrivninger fordelt på årsager Bilag: Afskrivninger fordelt på grupper FAKTA: Viborg Kommunes tilgodehavender på renter var pr. 31/ ,1 mio. kr. Vær opmærksom på, at alle tal i denne opgørelse er opgjort i hele tusinder, og at intervallerne på Y-akserne er forskellige. Side 2

3 Inddrivelse af restancer I 2005 blev opgaven omkring inddrivelse af restancer flyttet fra kommunerne til SKAT, hvor inddrivelse og afregning til kommunerne sker via EFI (Ét Fælles Inddrivelsessystem). Inden et krav sendes til SKAT udsender Viborg Kommune et rykkerbrev, hvor der - efter gældende lovgivning - opkræves morarenter og et rykkergebyr på enten 250 kr. eller 100 kr. Der indgås betalingsaftaler, hvor borgere har mulighed for at afdrage på deres restancer ved Viborg Kommune. Endvidere er der restancer som er sat i bero fx på grund af manglende betalingsevne eller tvist. Restancer der er omfattet af betalingsaftaler eller bero oversendes ikke til inddrivelse hos SKAT. Hvis en betalingsaftale ikke overholdes vil restancen blive oversendt til SKAT. FAKTA: Pr. 31/ var følgende restancebeløb omfattet af: Aftaler Bero Oversendt til SKAT FAKTA: I januar 2014 udsendte Viborg Kommune 5867 saldoopgørelser. En gang årligt udsendes der en saldoopgørelse, hvor borgere/virksomheder bliver gjort opmærksomme på deres restance til Viborg Kommune. Side 3

4 Viborg Kommunes restancer INFO: Restance: De krav kommunen har til gode, hvor betalingsfristen er overskredet. Ovennævnte graf viser udviklingen i Viborg Kommunes restancer fra 2009 til Der er senere i opgørelsen kort beskrevet nogle af årsagerne til udviklingen i restancen fra 2012 til Det er vigtigt, at ovennævnte også ses i forhold til udviklingen i afskrivninger, som fremgår senere i opgørelsen. Restancer fordelt på KL's statistikgrupper Ejendomsskat Retsafgifter Gebyrer Forbrugsafgifter Daginstitutioner Husleje Parkeringsafgifter Boligindskudslån Boligydelseslån Boligsikring/Boligydelse Kontanthjælp For meget udbetalt løn Øvrige civilretlige krav Mellemkommunale refusioner Øvrige restancer Total Side 4

5 Kommentarer til udvalgte statistikgrupper: Boligindskudslån Der gøres opmærksom på, at til og med 2012 indgik renterestancen på boliglånene i ovennævnte tal. Efter overgang til nyt boliglånssystem i 2013 indgår renterestancen ikke i tallet for 2013, men i stedet i kommunens samlede tilgodehavende på renter. Rentebeløbet udgør ca. 1,4 mio. kr. Boligsikring/boligydelser Opkrævningen af for meget udbetalt boligsikring/ydelser overgik - sammen med udbetalingen - til Udbetaling Danmark i marts Dette har resulteret i, at der ikke er sket en tilgang af restancer på disse krav. Øvrige civilretlige krav Gruppen dækker blandt andet over diverse regningskrav fra de forskellige forvaltninger, Revas affaldsgebyr og erstatningskrav fra biblioteket. Mellemkommunale refusioner Afregninger kommunerne imellem på det specialiserede socialområde. Siden 2009 har der været en øget fokus på dette område. Øvrige restancer Gruppen dækker blandt andet over forældrebetaling til SFO, efterregulering af friplads, tilbagebetaling af pension, egenbetaling for anbragte børn, for meget udbetalt dagpenge og krav fra HOS-gruppen (gruppen for helhedsorienteret sagsbehandling). Side 5

6 Viborg Kommunes afskrivninger INFO: Afskrivning: Krav som kommunen ikke længere har mulighed for at indkræve. Dette kan skyldes forskellige årsager fx konkurs, dødsbo eller forældelse. Afskrivninger påvirker kommunens kassebeholdning i negativ retning, da det er penge der aldrig bliver betalt. Den store stigning i afskrivninger i årene 2011 og 2012 kan forklares med, at krav er afskrevet i henhold til ny forældelseslov fra 2008, hvor forældelsesfristerne blev ændret fra henholdsvis 20 til 10 år og fra 5 til 3 år. Afskrivninger fordelt på Statens og Kommunens andel Afskrivninger i alt Statens andel i alt Vores tab i alt Det tab, der er ved afskrivninger, skal ikke alene afholdes af kommunen, men også af staten. Ovennævnte tabel viser henholdsvis kommunens og statens andel. I det efterfølgende vises en oversigt over årsager til afskrivninger. Endvidere fremgår der af Bilag 1 en mere detaljeret oversigt fordelt på forskellige afskrivningsgrupper. Side 6

7 Afskrivningsårsager for Viborg Kommune Forklaring til afskrivningsårsager: Døde Krav der er ikke er mulige at indkræve på grund af at borgeren er død, og hvor restancen ikke har været muligt at få dækket i forbindelse med opgørelse af boet. Gældssanering/Konkurs Gældssaneringer samt krav hvor virksomheder er gået konkurs, og der ikke er penge til at dække restancen efter konkursboet er gjort op. Bortfald/forældet Som udgangspunkt forældes krav efter 3 år, hvis der ikke er lavet en forældelsesudsættende handling som fx gældserkendelse eller retsligt tiltag. En del af afskrivningerne skyldes, at der i løbet af de 3 år ikke har været betalingsevne hos restanten. Side 7

8 Retur fra SKAT Kravene har været sendt til inddrivelse hos SKAT, men er blevet returneret med oplysning om, at kravet skal afskrives. Det kan være på grund af forældelse, eller at SKAT vurderer, at der ikke er betalingsevne hos restanten. Renter/Gebyr/Afgifter Renter, gebyrer og afgifter der er afskrevet. Side 8

9 Bilag 1: Afskrivninger fordelt på grupper. AFSKRIVNINGER (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) Forbrugsafgifter Daginstitution Boligindskudslån Tilbagebetaling Boligsikring Tilbagebetaling Boligydelse Tilbagebetaling Pension Tilbagebetaling Børneydelse Ophold på plejecenter Madservice Indskud ældrebolig Regninger, Job & Velfærd Personlige tillæg Billån Diverse krav vedr. dødsboer Diverse regninger Uerholdelige skattebøder fra Mellemkommunale regninger - "egne" tidligere kommuner For meget udbetalt dagpenge Regninger, Vibohøj Regninger, Laboremus Regninger, Cecilielund Regninger, Kultur & Service Regninger, Børn & Unge Musikskole Regninger vedr. for meget udbetalt løn Biblioteksbøder og erstatning Ejendomsskat/Renovationsafgift Parkeringsafgifter Regninger, Teknik & Miljø Husleje Renter Gebyr Afgifter Hjælp mod tilbagebetaling Vores andel i alt Statens andel af: Parkeringsafgift Boliglån Indskud ældrebolig Kontanthjælp Tilbagebetaling Boligsikring Tilbagebetaling Boligydelse Tilbagebetaling Pension Tilbagebetaling Børneydelse Tilbagebetaling Dagpenge Regninger, Job & Velfærd Personlige tillæg Moms Statens andel i alt Side 9

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune * * UDKAST * * Notat vedrørende restancer Viborg Kommune Udarbejdet juli 2014 Indhold Indledning... 3 Sammendrag... 3 Restancer pr. 31/12 2013... 4 Fordeling på typer af krav pr. 31/12 2013... 5 Restance

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Status på restancer til Faxe Kommune.

Status på restancer til Faxe Kommune. Status på restancer til Faxe Kommune. (udarbejdet af Opkrævningsafdelingen, juli 2019) Ifølge restanceopgørelsen pr. ultimo juni har Faxe Kommune et tilgodehavende på 43,1 mio. kr., hvoraf 35,5 mio. kr.

Læs mere

Status på restancer til Faxe Kommune.

Status på restancer til Faxe Kommune. Status på restancer til Faxe Kommune. (udarbejdet af Opkrævningsafdelingen, april 2019) Ifølge restanceopgørelsen pr. ultimo februar 2019 har Faxe Kommune et tilgodehavende på 40,2 mio. kr., hvoraf 37,1

Læs mere

Årsrapport 2017 for opkrævningsindsatsen

Årsrapport 2017 for opkrævningsindsatsen Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Årsrapport 2017 for opkrævningsindsatsen Side 1 af 6 1. Indledning Årsrapporten samler op på udviklingen af kommunens tilgodehavender og vil derved belyse

Læs mere

Status på restancer til Faxe Kommune. (udarbejdet af Opkrævningsafdelingen februar 2019)

Status på restancer til Faxe Kommune. (udarbejdet af Opkrævningsafdelingen februar 2019) Status på restancer til Faxe Kommune. (udarbejdet af Opkrævningsafdelingen februar 2019) Ifølge restanceopgørelsen pr. 31.12.2018 har Faxe Kommune et tilgodehavende på 41,7 mio. kr., hvoraf 30,9 mio. kr.

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-12-2011 Dato: 03-11-2011 Sag nr.: ØU 267 Sagsbehandler: Kerstin S. Büchner Dalkvist Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 1 Indledning: Opkrævningsafdelingen er en del af Team Back i Borgerservice og udgør en normering på ca. 2,5 årsværk. De medarbejdere som arbejder med opkrævning i Varde

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

12 mdrs. likviditeten fortsætter sin positive udvikling efter at gældsafviklingen i 2016 ikke længere påvirker.

12 mdrs. likviditeten fortsætter sin positive udvikling efter at gældsafviklingen i 2016 ikke længere påvirker. Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2018 Finans Likviditet Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er ultimo maj opgjort til 135,9 mio. kr. og ligger således 3,4 mio. kr. over niveauet ved opgørelsen

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Årsrapport 2018 for opkrævningsindsatsen

Årsrapport 2018 for opkrævningsindsatsen Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Årsrapport 2018 for opkrævningsindsatsen Side 1 af 5 1. Indledning Årsrapporten samler op på udviklingen af kommunens tilgodehavender og vil derved belyse

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

31/ / / mill mill mill.

31/ / / mill mill mill. en Status pr. 31.12. Opkrævningsafdelingens sammensætning af medarbejdere: Afdelingens sammensætning af medarbejdere består overvejende af tidligere autoriserede pantefogeder med mangeårig erfaring indenfor

Læs mere

Årsrapport 2015 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2015 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2015 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formål... 3 Opsummering... 3

Læs mere

31/ / mill mill.

31/ / mill mill. en Status pr. 31.12. Opkrævningsafdelingens sammensætning af medarbejdere: Afdelingens sammensætning af medarbejdere består overvejende af tidligere autoriserede pantefogeder med mangeårig erfaring indenfor

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 9. marts 2017 Restanceudviklingen i 2016 Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort pr. 31.12.16 1. Resume

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

BERETNING OVER KOMMUNENS RESTANCER 2009

BERETNING OVER KOMMUNENS RESTANCER 2009 BERETNING OVER KOMMUNENS RESTANCER 2009 GULDBORGSUND KOMMUNE MARTS 2010 Forord Betaling & Opkrævning fremsender hermed beretning over kommunens restancer. Formålet med beretningen er at give kommunens

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 83 - Afskrivning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 75 - Afskrivning

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Servicedeklaration for opkrævning

Servicedeklaration for opkrævning Servicedeklaration for opkrævning Indhold 1. Generelt Formål 3 Forebyggelse af ubetalte opkrævninger.. 3 Rykkerskrivelser og rykkergebyr. 3 Renter 4 2. Opkrævning af ejendomsskat, byggetilladelser og andre

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V)

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V) Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 341 Offentligt j.nr. 13-0080967 Dato : 02.04.13 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 341 af 5. marts 2013. (Alm.

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 93 - Afskrivning

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2010 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

31/ / mill mill.

31/ / mill mill. en Status pr. 31.12. Opkrævningsafdelingens sammensætning af medarbejdere: Afdelingens sammensætning af medarbejdere består overvejende af tidligere autoriserede pantefogeder med mangeårig erfaring indenfor

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Fordelingen af restancerne ultimo 2016 fremgår af nedenstående tabel: Center for Økonomi. 25. september Sagsnr

Fordelingen af restancerne ultimo 2016 fremgår af nedenstående tabel: Center for Økonomi. 25. september Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 25. september 2017 Status på tilgodehavender under inddrivelse: Tabsrisiko Baggrund På ØU-mødet den 29. august blev der i forbindelse med

Læs mere

Side 1 af 5. Retlige krav, der ikke inddrives:

Side 1 af 5. Retlige krav, der ikke inddrives: Side 1 af 5 BILAG 1 Afskrivning af kommunale fordringer i 2004 Kravstype År Beløb Godkendt af Årsag CSF: Opkrævningsafdelingen: Retlige krav, der er bortfaldet eller forældede: børnefamilieydelse 1999

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender 1 Indholdsfortegnelse Hjemmel... 3 Formål... 3 Udsendelse af opkrævninger... 3 Frister for indbetaling... 4 Påmindelse... 4 Saldoopgørelse...

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Samråd i Skatteudvalget

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Samråd i Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Samråd i Skatteudvalget 23.01.2014 Teknisk gennemgang af opgørelse af offentlige restancer pr. oktober 2013 Tidsplan - inddrivelsessystemet EFI 2005

Læs mere

Opkrævning Årsberetning 2017

Opkrævning Årsberetning 2017 Opkrævning Årsberetning 2017 Indhold Opkrævning Årsberetning 2017... 1 Indledning... 2 Opkrævningen i kommuner og inddrivelsen hos SKAT... 3 Delte krav... 6 Kommunale krav... 6 Afskrivninger... 8 Bilag...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 5 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Jette Jensen, Enhedslisten, har den 5. oktober 2015

Læs mere

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender 1 Indholdsfortegnelse Hjemmel...3 Formål...3 Udsendelse af opkrævninger...3 Frister for indbetaling...4 Påmindelse...4 Rykkergebyr, renter og

Læs mere

Opkrævning. Årsberetning 2015

Opkrævning. Årsberetning 2015 Opkrævning Årsberetning 2015 Baggrund Opkrævningen i kommuner og inddrivelse hos SKAT Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005 blev opgaverne mellem kommunerne og staten fordelt anderledes end tidligere.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Offentlige restancer status pr. december 2013

Offentlige restancer status pr. december 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 159 Offentligt Notat J.nr. 14-0446537 Den 11. april2014 Inddrivelse SBT Offentlige status pr. december 2013 Indledning I dette notat oplyses om restancesituationen

Læs mere

Standard til økonomisk Politik: Opkrævningsstrategi

Standard til økonomisk Politik: Opkrævningsstrategi Standard til økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet sammen med den Økonomiske Politik d. 23.06.2010) Kultur og Borgerservice juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Målsætninger for opkrævningsarbejdet...

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2018-2021 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Snitflader og lov for opkrævning... 3 Målsætning for opkrævning... 4 Strategi... 4 Handleplan... 4 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

- XV - Bilag 16. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 16. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 16 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2015 Emne: Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Til: Aarhus Byråd

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 234 Offentligt Notat J.nr. 17-0796543 Inddriv else Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Bilag til Næstved Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ gælder følgende regelsæt:

Bilag til Næstved Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ gælder følgende regelsæt: Opkrævnings- og Inddrivelsespolitik. Indhold Hjemmel...1 Formål...2 Udsendelse af opkrævninger...2 Frister for indbetalinger...2 Påmindelse...2 Saldomeddelelse...3 Rykkerskrivelse...3 Ringe kampagne...3

Læs mere

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2).

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2). Bilag 1 12. februar 2013 Sagsbeh: biva Sag: Dokument: Opfølgning på kommunens balance Økonomiafdelingen Baggrund I forbindelse med Magistratens behandling den 27. august 2012 af revisionsberetning nr.

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Afskrivninger af restancer/tilgodehavender på grund af

Afskrivninger af restancer/tilgodehavender på grund af 1 of 6 Artskonto S9995003 og S9995009 - afskrivninger over balancen Artskonto S9995003 - afskrivninger på balancen 31.12.2015 Beløb Afskrivninger af restancer/tilgodehavender på grund af Konkurs Afskrevet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2009 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2009 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Offentlige restancer - status pr. juni 2014

Offentlige restancer - status pr. juni 2014 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Notat 7. oktober 2014 J.nr. 14-4106629 Inddrivelse SBT Offentlige - status pr. juni 2014 Indledning I dette notat oplyses om restancesituationen

Læs mere

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 Orienteringssag til økonomiudvalget - opfølgning Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2013 orienteret om resultatet af arbejdet med socialt bedrageri i 2012. I forbindelse

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. september 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt Notat J.nr. 17-1916084 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2015

Offentlige restancer status pr. juni 2015 Notat 25. september 2015 J.nr. 15-2711376 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2015 Dette notat indeholder den faste orientering om status for de offentlige restancer, som de fremgår af SKATs

Læs mere

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik Bilag 8.6 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 2 3. Udsendelse af opkrævninger 2 4. Frister for indbetaling 2 5. Påmindelse 3 6. Rykkerskrivelse 3 7. Annoncering 3 8. Renter 3 9. Rykkergebyr 4 10.

Læs mere

Forbrug 2008 pr

Forbrug 2008 pr pr 3 Direktør for Social og Arbejdsmarked 09 Balance 25 Tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender 912100 Refusion, Socialministeriet 912 100 00-05 695.091,00-13.157.227,00-12.462.136,00 ok

Læs mere

Finansiering af behandling

Finansiering af behandling Finansiering af behandling Har du et ønske om at gå i behandling, men ikke synes du har den fornødne plads i din økonomi til at betale på én gang, har du mulighed for at finansiere dit behandlingsforløb

Læs mere

Ankestyrelsen har i sin afgørelse fra den 29. oktober 2015 afgjort, at kommunen skal behandle din sag igen.

Ankestyrelsen har i sin afgørelse fra den 29. oktober 2015 afgjort, at kommunen skal behandle din sag igen. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4.,-4 3000 Helsingør Center for Job og Uddannelse Team Kontanthjælpudbetaling Tlf.: 49282112 Mail:kontanthjaelp_ydelse@helsi ngor.dk www.helsingor.dk Dato 19-11-2015 Journal

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2008-2009 Indledning...3 Opkrævningens opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Notat om kommunale restancer

Notat om kommunale restancer Notat om kommunale restancer Til Byrådets medlemmer Kommunale restancer Emne: Restancer i Aarhus Kommune Dato 7. maj 2012 Kommunale restancer og initiativer til effektivisering af opkrævningsarbejdet 1.

Læs mere

Afrapportering 2004 Opkrævningsafdelingen

Afrapportering 2004 Opkrævningsafdelingen Afrapportering 24 Opkrævningsafdelingen Indholdsfortegnelse Forord side 2 Kontraktmål side 3 Den samlede restanceudvikling side 4 Personlige skatter og arbejdsmarkedsbidrag side 5 Underholdsbidrag side

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. juni 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt Notat J.nr. 17-1454873 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer iflg. oplysninger fra SKAT steget fra 2.6 mia. kr. i perioden

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at 0 Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at kunderådgiver gennemgår sagen inden agterskrivelse / afgørelse

Læs mere

Årsrapport Helhedsorienteret Sagsbehandling. Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser

Årsrapport Helhedsorienteret Sagsbehandling. Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2012 Helhedsorienteret Sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsresultat for 2012: Årsresultatet for 2012 er samlet Det fremkommer således: Fremadrettede besparelser

Læs mere

Proces for mellemværender

Proces for mellemværender Proces for mellemværender i FBS Fælles Bibliotekssystem I dette dokument beskrives den nye proces for mellemværender, som implementeres i Fælles Bibliotekssystem (FBS) Maibrit Georg 8. april 2019 Indhold

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Forskydninger i likvide aktiver -4.000-5.000-12.000-21.000 Forskydninger i kortfristede

1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Forskydninger i likvide aktiver -4.000-5.000-12.000-21.000 Forskydninger i kortfristede 1.000 kr. B udget B udget overs lag lø bende priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 234.43 9 3 9.8 17 32. 822 23.82 6 Indtæ gt 57.28 5 5 7.2 85 57. 285 57.28 5 Refusion 235.99 1 4 2.3 97 42. 431 42.46 5 Nett

Læs mere

Årsrapport 2014 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2014 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2014 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Bilag 11: Konklusionsnotat: Økonomiudvalget

Bilag 11: Konklusionsnotat: Økonomiudvalget Bilag 11: Konklusionsnotat: Økonomiudvalget Konklusion Afstemningen af forvaltningens balancekonti er udført i overensstemmelse med gældende regelsæt, således at der ikke henstår beløb på balancen, som

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Indtægtslisten. Oktober Indtægtsliste

Indtægtslisten. Oktober Indtægtsliste n Oktober 2017 Indtægtsliste Oktober 2017 Oktober 2017 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen.

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 76 Offentligt Notat 21. december 2015 J.nr. 15-3218715 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Proces for mellemværender

Proces for mellemværender Proces for mellemværender i FBS Fælles Bibliotekssystem I dette dokument beskrives den nye proces for mellemværender, som implementeres i Fælles Bibliotekssystem (FBS) Martin Midtgaard 30. januar 2019

Læs mere

Indtægtslisten. November Indtægtsliste

Indtægtslisten. November Indtægtsliste n November 2017 November 2017 November 2017 I 2 Generelt om indtægtslisten: n nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens

Læs mere

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014 Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Årsregnskab 2013/2014 (2.12.2014) Resultatopgørelse for perioden 01.10.13-30.09.14 Balance pr. 30.09.14 Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Resultatopgørelse for

Læs mere

Indtægtslisten. December Indtægtsliste

Indtægtslisten. December Indtægtsliste n December 2017 Indtægtsliste December 2017 December 2017 I 2 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten

Læs mere