Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restancestatistik. for. Viborg Kommune"

Transkript

1 Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014

2 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden Viborg Kommunes totale tilgodehavende var pr. 31/12-13 på 66,7 mio. kr., heraf skønnes det, at kommunens andel udgør 52,2 mio. kr. og statens andel udgør 14,5 mio. kr. Viborg Kommune afskrev i 2013 krav for 6,0 mio. kr. fordelt på 4,6 mio. kommunale kr. og 1,4 mio. statslige kr. KL indhenter hvert år tal - bl.a. restancer fra alle landets kommuner - og for at kunne sammenligne disse på tværs af kommunerne har KL valgt at opdele restancerne i forskellige grupper. Samme opdeling har vi valgt at benytte i Viborg Kommune. Opgørelsen indeholder ikke skyldige renter, idet renter ikke indgår i KL s statistik. Opgørelsen indeholder følgende: Restanceudviklingen fra Udviklingen på afskrivninger fra Afskrivninger fordelt på årsager Bilag: Afskrivninger fordelt på grupper FAKTA: Viborg Kommunes tilgodehavender på renter var pr. 31/ ,1 mio. kr. Vær opmærksom på, at alle tal i denne opgørelse er opgjort i hele tusinder, og at intervallerne på Y-akserne er forskellige. Side 2

3 Inddrivelse af restancer I 2005 blev opgaven omkring inddrivelse af restancer flyttet fra kommunerne til SKAT, hvor inddrivelse og afregning til kommunerne sker via EFI (Ét Fælles Inddrivelsessystem). Inden et krav sendes til SKAT udsender Viborg Kommune et rykkerbrev, hvor der - efter gældende lovgivning - opkræves morarenter og et rykkergebyr på enten 250 kr. eller 100 kr. Der indgås betalingsaftaler, hvor borgere har mulighed for at afdrage på deres restancer ved Viborg Kommune. Endvidere er der restancer som er sat i bero fx på grund af manglende betalingsevne eller tvist. Restancer der er omfattet af betalingsaftaler eller bero oversendes ikke til inddrivelse hos SKAT. Hvis en betalingsaftale ikke overholdes vil restancen blive oversendt til SKAT. FAKTA: Pr. 31/ var følgende restancebeløb omfattet af: Aftaler Bero Oversendt til SKAT FAKTA: I januar 2014 udsendte Viborg Kommune 5867 saldoopgørelser. En gang årligt udsendes der en saldoopgørelse, hvor borgere/virksomheder bliver gjort opmærksomme på deres restance til Viborg Kommune. Side 3

4 Viborg Kommunes restancer INFO: Restance: De krav kommunen har til gode, hvor betalingsfristen er overskredet. Ovennævnte graf viser udviklingen i Viborg Kommunes restancer fra 2009 til Der er senere i opgørelsen kort beskrevet nogle af årsagerne til udviklingen i restancen fra 2012 til Det er vigtigt, at ovennævnte også ses i forhold til udviklingen i afskrivninger, som fremgår senere i opgørelsen. Restancer fordelt på KL's statistikgrupper Ejendomsskat Retsafgifter Gebyrer Forbrugsafgifter Daginstitutioner Husleje Parkeringsafgifter Boligindskudslån Boligydelseslån Boligsikring/Boligydelse Kontanthjælp For meget udbetalt løn Øvrige civilretlige krav Mellemkommunale refusioner Øvrige restancer Total Side 4

5 Kommentarer til udvalgte statistikgrupper: Boligindskudslån Der gøres opmærksom på, at til og med 2012 indgik renterestancen på boliglånene i ovennævnte tal. Efter overgang til nyt boliglånssystem i 2013 indgår renterestancen ikke i tallet for 2013, men i stedet i kommunens samlede tilgodehavende på renter. Rentebeløbet udgør ca. 1,4 mio. kr. Boligsikring/boligydelser Opkrævningen af for meget udbetalt boligsikring/ydelser overgik - sammen med udbetalingen - til Udbetaling Danmark i marts Dette har resulteret i, at der ikke er sket en tilgang af restancer på disse krav. Øvrige civilretlige krav Gruppen dækker blandt andet over diverse regningskrav fra de forskellige forvaltninger, Revas affaldsgebyr og erstatningskrav fra biblioteket. Mellemkommunale refusioner Afregninger kommunerne imellem på det specialiserede socialområde. Siden 2009 har der været en øget fokus på dette område. Øvrige restancer Gruppen dækker blandt andet over forældrebetaling til SFO, efterregulering af friplads, tilbagebetaling af pension, egenbetaling for anbragte børn, for meget udbetalt dagpenge og krav fra HOS-gruppen (gruppen for helhedsorienteret sagsbehandling). Side 5

6 Viborg Kommunes afskrivninger INFO: Afskrivning: Krav som kommunen ikke længere har mulighed for at indkræve. Dette kan skyldes forskellige årsager fx konkurs, dødsbo eller forældelse. Afskrivninger påvirker kommunens kassebeholdning i negativ retning, da det er penge der aldrig bliver betalt. Den store stigning i afskrivninger i årene 2011 og 2012 kan forklares med, at krav er afskrevet i henhold til ny forældelseslov fra 2008, hvor forældelsesfristerne blev ændret fra henholdsvis 20 til 10 år og fra 5 til 3 år. Afskrivninger fordelt på Statens og Kommunens andel Afskrivninger i alt Statens andel i alt Vores tab i alt Det tab, der er ved afskrivninger, skal ikke alene afholdes af kommunen, men også af staten. Ovennævnte tabel viser henholdsvis kommunens og statens andel. I det efterfølgende vises en oversigt over årsager til afskrivninger. Endvidere fremgår der af Bilag 1 en mere detaljeret oversigt fordelt på forskellige afskrivningsgrupper. Side 6

7 Afskrivningsårsager for Viborg Kommune Forklaring til afskrivningsårsager: Døde Krav der er ikke er mulige at indkræve på grund af at borgeren er død, og hvor restancen ikke har været muligt at få dækket i forbindelse med opgørelse af boet. Gældssanering/Konkurs Gældssaneringer samt krav hvor virksomheder er gået konkurs, og der ikke er penge til at dække restancen efter konkursboet er gjort op. Bortfald/forældet Som udgangspunkt forældes krav efter 3 år, hvis der ikke er lavet en forældelsesudsættende handling som fx gældserkendelse eller retsligt tiltag. En del af afskrivningerne skyldes, at der i løbet af de 3 år ikke har været betalingsevne hos restanten. Side 7

8 Retur fra SKAT Kravene har været sendt til inddrivelse hos SKAT, men er blevet returneret med oplysning om, at kravet skal afskrives. Det kan være på grund af forældelse, eller at SKAT vurderer, at der ikke er betalingsevne hos restanten. Renter/Gebyr/Afgifter Renter, gebyrer og afgifter der er afskrevet. Side 8

9 Bilag 1: Afskrivninger fordelt på grupper. AFSKRIVNINGER (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) Forbrugsafgifter Daginstitution Boligindskudslån Tilbagebetaling Boligsikring Tilbagebetaling Boligydelse Tilbagebetaling Pension Tilbagebetaling Børneydelse Ophold på plejecenter Madservice Indskud ældrebolig Regninger, Job & Velfærd Personlige tillæg Billån Diverse krav vedr. dødsboer Diverse regninger Uerholdelige skattebøder fra Mellemkommunale regninger - "egne" tidligere kommuner For meget udbetalt dagpenge Regninger, Vibohøj Regninger, Laboremus Regninger, Cecilielund Regninger, Kultur & Service Regninger, Børn & Unge Musikskole Regninger vedr. for meget udbetalt løn Biblioteksbøder og erstatning Ejendomsskat/Renovationsafgift Parkeringsafgifter Regninger, Teknik & Miljø Husleje Renter Gebyr Afgifter Hjælp mod tilbagebetaling Vores andel i alt Statens andel af: Parkeringsafgift Boliglån Indskud ældrebolig Kontanthjælp Tilbagebetaling Boligsikring Tilbagebetaling Boligydelse Tilbagebetaling Pension Tilbagebetaling Børneydelse Tilbagebetaling Dagpenge Regninger, Job & Velfærd Personlige tillæg Moms Statens andel i alt Side 9

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere