ROBOT STØVSUGER. Procesrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROBOT STØVSUGER. Procesrapport"

Transkript

1 ROBOT STØVSUGER Procesrapport BSc03-ID - Industriel Design - Gruppe nr Denne opgave - eller dele heraf - må kun offeligøres med forfatternes tilladelse jf. Bekendtgørelse af love om IPR (AAU.2013) 1.1

2 Titelblad P3 projekt, 3.semester Industrielt Design Aalborg Universitet Projektmodul 3: Mekatronik & Design Projekttema: Robotstøvsuger Projektperiode: & Hovedvejleder: Finn Kehlet Schou Bivejleder: Shaoping Bai Modul antal: 450 timer Sidetal: 22 (eksl. forside/bagside) Antal bilag: 22 Henriette Birch Hansen Louise Sandahl Ullmann Janne Bjerregaard Thomsen Rune Gyntzel Kristine Kronborg Sørensen Simon Freundlich Jensen 1

3 Abstract This paper describes the development of a new robotic vacuum cleaner. The objective of the assignment was to optimize the functions and capabilities of robotic vacuum cleaners, which currently exists on the market. Experience and knowledge used in this paper are acquired throughout previous courses. Through the analysis of several robotic vacuum cleaners, the irobot Roomba 560 was choosen for further analyse.the output of the analysis influenced to create a competitive product. A new robotic vacuum cleaner was developed to compliment the selected targets and to add aesthetic value while maintaining the functions of the product. This paper will be supplemented with a product report which describes the functions and components of the final product. Forord Projektet er udarbejdet af en gruppe bestående af 6 studerende, på 3. semester på Industriel Design ved Aalborg Universitet i Temaet for projekt er Mekatronik & Design og der arbejdes på udviklingen af en robotstøvsuger. Formålet med projektet er at udvikle et produkt der på forskellig vis kan gøre hverdagen nemmere for brugeren, samt skabe en original og innovativ løsning på et afbalanceret teknisk-æstetisk niveau. Her inddrages viden fra semesterets andre kursusgange: Bionik, Mekatronik og Produkt og Design, Kultur og Æstetik. Gennem projektforløbet er der sammenspil mellem den undersøgende, afprøvende og reflekterende metodik. Dette er en oplysende rapport, der dokumenterer processen for udviklingen af det endelige produkt. Rapporten er inddelt i 4 faser, som beskriver: 1. problemfelt, 2. analyser, 3.indledende idegenerering og 4. konceptudvikling. 2

4 Indholdsfortegnelse Indledning Metode Gantt Resume af kurser Idegenering Delkonklusion af fase 3 Udvikling af modulkoncept Problemfelt 7 Delkonklusion af fase 4 20 Markedsanalyse Analyse af irobot Roomba Målgruppe Kravspecifikation Delkonklusion af fase Reflektion Konklusion Illustrations- og kildeliste Indledning Siden 1900-tallet har støvsugeren været en integreret del i de fleste husholdninger. Den har været et uundværligt stykke teknik, til fjernelse af skidt og støvpartikler samt en stor lettelse i dagligdagens rengøring. Mange går med drømmen om et produkt, der kan klare støvsugningen selv ( Denne drøm blev realiseret i 1996, da verdens første robotstøvsuger Electrolux Trilobite blev præsenteret for verdenen ( Siden da er markedet boomet, med mange forskellige robotstøvsugere. Statistikker viser at robotstøvsugere kan findes i 7 % af alle danske hjem ( Trods de gode salgsstatistikker møder robotstøvsugeren stor kritik og skepsis. Undersøgelser viser, at over 35 % af brugerne fortryder at de har købt produktet ( Nogle af de største kritikpunkter, som robotterne møder, er at de ikke når ind i hjørnerne, forvilder sig mellem stoleben og andre forhindringer. Derudover tager det dem lang tid at gøre rent grundet et tilfældigt køremønster. De nuværende produkter kan ikke erstatte den manuelle støvsuger, men kan i stedet virke som et supplement ( Der vil i dette projekt blive arbejdet mod et produktforslag til en robotstøvsuger, som kan løse disse kritikpunkter, og derudfra udvikle en robotstøvsuger der kan erstatte den manuelle støvsuger og derved gøre hverdagens rengøring lettere for brugeren. 3

5 Metode Der er som det første i projektforløbet udarbejdet en samarbejdsaftale, for at sikre at ambitioner og intentioner er fælles i gruppen (bilag 1). Til strukturering af hele projektperioden anvendes et ganttdiagram. Som en del af ganttdiagrammet benyttes milepælsplanlægning som er en metode, der giver overblik over deadlines gennem hele processen (bilag 5). Til ugeskema, arbejdsopgaver og fordeling af dette er hjemmesiden anvendt (bilag 6). Under opstart af projektet anvendes associationsteknik (bilag 2) og forskellige typer brainstorms som negativ- (bilag 3) og skriftlig brainstorm (bilag 4) til at igangsætte idefasen. Idefasen er baseret på to ting, som er initierende problemer ved irobot Roomba og analyser af den. De initierende problemer udvikles gennem et kvalitativt interview med en forhandler samt opstilling af forskellige brugerscenarier. Analyserne af Roombas form, funktion og konstruktion er baseret på Vita Riis s analyseellipse. Styrker og svagheder ved eksisterende produkter anvendes som afgrænsende rammer for løsningsforslagene. Målgruppen er baseret på segmentering gennem Minervamodellen, ud fra dette udvikles en persona. Et styleboard opsættes ud fra registreringer omkring målgruppen, for at definere et æstetisk udtryk som tiltaler målgruppen. Idegenereringen sker gennem skiftende processer hvor der arbejdes med håndtegnede skitser efterfulgt af modelarbejde og dernæst 3D modellering i CAD-programmet SolidWorks. Denne proces gentages indtil der er opnået det ønskede produkt indenfor det tekniske, æstetiske og konstruktionsmæssige. Derudover tager skitseringsfasen udgangspunkt i Kolbs læringscyklus. Idégenerering Idéudvælgelse Evaluering Test Ill.1 Kolbs læringscirkel 4

6 Gantt Ganttdiagrammet fungerer som en overordnet tidsplan for hele projektperioden. Derudover er der lavet milepælsplanlægning, som giver et overblik over forskellige deadlines (bilag 5). I ganttdiagrammet er der indsat planlagt tid, samt hvor lang tid hver del tog i virkeligheden. Således kan gruppen strukturere projekterne bedre i de videre forløb. For at have overblik over alle arbejdsopgaver, er der udarbejdet ugentlige tidsplaner, som er mere nuanceret (bilag 6). UGE Aktiviteter Fase 1 - opstart Research Brainstorm Problemfelt Fase 2 - analyse Markedsundersøgleser Brugerscenarier Analyse-iRobot Romba Rengøring generelt Mågruppe beskrivlese Styleboard Opmåling af irobot Kravspecifikation Fase 3 - Ideudvikling Udvikling af koncepter Skitseproces Udvælge 1 koncept Fase 4-1 koncept Komponent model Formstudier Skitsering Ill. tekniske løsninger BOM liste CAD tegning af produkt Renderinger Teknikse tegnigner Exploded Afprøvning Evaluering Andet Layout rapport A0 Poster Salgsbrochure Funktionsmodel 1:1 Synsmodel Detaljemodel Mock-up Tekst 36 PAUSE Deadline Planlagt tid Anvendt tid

7 Resume af kurser DKÆ BIONIK MEKATRONIK Bionik Kurset tager udgangspunkt i potentialebaseret designarbejde, som er en modsætning af en problembaseret tilgang. Kurset er opdelt i tre underworkshops, hvortil der laves en poster til hver workshop. Posterne er baseret på viden om bionik med udgangspunkt i analyse, princip og produktudvikling. Dette kan tages med videre fra kurset: Anvende æstetiske og funktionelle elementer fra dyr og planter som inspiration Bruge egenskaber som fremmer produktets funktionalitet BIONIK MEKATRONIK Mekatronik & Produkt Kurset er baseret på fire underworkshops og en individuel opgave. Her arbejdes der med mekatroniske principper og tangible interaction. I mekatronik oparbejdes viden om komponenter, deres funktion, samt sammenspillet mellem de forskellige elementer. I workshoppen om tangible interaction arbejdes der med interaktion mellem produkt, bruger og virkemidler. Disse elementer kan tages med videre fra kurset: DKÆ BIONIK MEKATRONIK Anvende og udvælge forskellige komponenter Se designerens intention vs. virkelig brug Se og forstå kommunkation (Tangible interaction hvordan produktet kommunikere med brugeren) Design, Kultur og Æstetik Kurset omhandler designhistorie gennem de sidste 100 år samt metoder til en struktureret ideudviklings- og skitseringsprocesser. Der er fokus på forskellige værker og designere i et samfundsmæssigt perspektiv. Kurset giver redskaber til at igangsætte idefasen og holde den struktureret og styret. Dette kan tages med videre fra kurset: Få en struktureret skitseringsproces Bruge tidligere værker til at finde inspiration til det nye produkt (styleboard) 6

8 Fase 1Fase 1 fungerer som en indledende fase både til projektet og gruppearbejdet. Der udarbejdes en samarbejdsaftale som danner ramme for gruppearbejdet (se bilag 1). Udgangspunktet for projektets indhold er den udleverede opgave samt udvælgelse af problemfelter. Ligeledes er der udviklet en projektafgræsning, som sikre fokuspunkterne bliver overholdt i projektet. Problemfelt Projektbeskrivelse Der skal udarbejdes en robotstøvsuger, som skal lette hverdagens rengøringsopgaver. Robotten udarbejdes gennem en iterativ og eksperimenterende tilgang. Udvalgte funktionsmæssige udfordringer optimeres. For at opnå en forbedret funktionalitet tages der hensyn til mekanik, elektronik, styring og form. Robotstøvsugeren skal anvende allerede eksisterende teknologi. Skallernes konstruktion og samlinger er et fokuspunkt, derudover udvælges detaljer fra det nye produkt som et yderligere fokuspunkt. Interaktionen mellem brugeren og robotten skal understøtte funktionaliteten. Produktet præsenteres gennem brugerscenarier, fysiske modeller, analoge og digitale tegninger. Til at kommunikere produktet er der ligeledes fokus på form, formforløb, farve og signalværdier der understøtter funktionaliteten. Problemfelt Der arbejdes med flere forskellige problemstillinger, både funktionelle og konstruktionsmæssige. Der er fokus på robottens evne til at komme ind i hjørner på minimum 45 grader. Løsningen skal kunne køre fra rum til rum og kunne finde tilbage til sin ladestation. Ligeledes arbejdes der med nogle underproblemer i forhold til robottens måde at få strøm på, samt at den skal stoppe før trappetrin og andre afsatser. Der undersøges forskellige navigationsmuligheder som optimering af robottens køremønster. Projektafgrænsning I Projektet tages der afstand fra produktionsformer, materialeteknologi, økonomi, brand, strategi, sugeevne og videreudvikling af børster. 7

9 2Fase Fase Fasen fokuserer på registreringer og analyser, som fremmer forskellige aspekter i forhold til det endelige produkt. Markedsanalyserne ligger fokus på nuværende robotstøvsugere. irobot udvælges som analyseobjekt i forhold til form, funktion og konstruktion. Til de funktionsmæssige analyser tages der udgangspunkt i tangible interaction fra kurset Mekatronik og Produkt. Formanalyserne er inspireret af modsætningsanalyser og Vita Riis produktdesign analyseellipser. Konstruktionsmæssige aspekter er undersøgt gennem demontering af komponenter og skaller. Derudover er er der en beskrivelse af den valgte målgruppe. Ill.2 Procesbeskrivelse fase 2 8

10 Markedsanalyse Markedsanalysen er baseret på allerede eksisterende robotstøvsugere. Deres specifikationer undersøges, for at vurdere positive og negative aspekter af robotterne (bilag 8). Analysen anvendes i forbindelse med udviklingen af en robotstøvsuger mht. at overgå de eksisterende produkters styrker og svagheder. Til videre analyse er irobot Roomba 560 anvendt. Derudover er en forhandler blevet interviewet for at få et bedre indblik i irobots styrker og svagheder (bilag 7). irobot Roomba 560 Struktureret Bevægelsesmønster 360 mm Dimensioner iclebo Home Ustruktureret stustrukturerelt struktureret struktureret struktureret IR navigeringssysten 0 mm 92 mm 10 0 mm 93 mm Højde 5 0 mm 105 mm 340 mm 35 0 mm 355 mm Diameter 300 mm 285 mm Samsung Navibot Køretid/Ladetid Pris 220 min kr Phillips Easystar 0 min 180 min min 60 min Ladetid 220 min min min 90 min 90 min Køretid 50 min min 0 kr kr 4.280,90 kr kr kr kr Kärcher RC3000 Ill.3 Markedsanalyse af forskellige produkter Ill. 4 Opsummering Robotternes dimensioner er forskellige og især højden varierer. Kärchers RC3000 er den højeste på 10,5 cm, og Philips Easystar er den laveste på 5cm ( Diameteren på de forskellige produkter varierer ligeledes, hvor Kärchers RC3000 er mindst. Robotstøvsugernes ladetid er typisk længere end køretiden, dog er Kärchers RC3000 en undtagelse med kortere ladetid end køretid. RC3000 og Roomba 560 har én sidebørste, hvor de andre produkter har to ( Prismæssigt er RC3000 klart den dyreste med en pris på kr. ( hvor Phillips Easystar ligger på kr ( Robotterne har forskellige køremønstre hvor nogle er mere strukturerede end andre. Analysen giver et indblik i forskellige robotstøvsugeres styrker og svagheder. Dette anvendes til at forbedre det nye produkt. Svaghederne skal elimineres og styrkerne skal toppes. 9

11 Analyse af irobot Roomba 560 Der laves en række registreringer og analyser af irobot Roomba 560, for at indentificere produktets formsprog, detaljer, dimensioner, funktioner, interaktion, navigation og konstruktion. Dette giver et billede af styrker og svagheder ved et nuværende produkt. Analyserne er en vigtig del i den videre designproces, da de giver nogle parametre at designe efter (bilag 10 og 11). Formregistrering og tangible interaction Geometrisk rund form Sammensatte delelementer Konkav Fremhævet funktionsområde Blank/lys Centrum, fokuspunkt Mat/mørk Lukkede skaller og form Statisk 1. Frigøre støvbeholderen, så maskinen kan tømmes. 2. Højtaler der udsender lyde og fejlrapporter. (Taler på engelsk, fransk og tysk.) 3. Indstiller dag, time og minutter mens Schedule eller Clock holdes inde 1 4. Viser klokken og ugedagen hvis Clock holdes inde samt planlagte starttidspunkter når Schedule holdes inde 2 5. Robotten starter og gør rent i et lille område, omkring dens aktuelle placering DAY HOUR SPOT CLEAN DOCK MINUTE HOLD FOR DEMO DIRT DETECT Et rødt lys indikerer en fejl. Et grønt lys indikere den er tændt og at der ingen fejl er. Et gult lys blinker langsomt når den oplader. 7. Tænder og slukker maskinen når den holdes inde. Starter og stopper rengøring, mens robotten er tændt. 8. Maskinen kører tilbage til ladestationen, når der trykkes på knappen. Schedule Clock Ill.9 Analyse af irobot Roomba Holdes inde når klokkeslæt indstilles og viser samtidig forudbestemte indstillinger. 10. Holdes nede, når der forudbestemmes tidspunkter, hvor maskinen starter automatisk 10

12 Brugerscenarie, køremønster og forhindringer Brugerscenarierne synliggører produktets brug, og hvilke problematikker der kan forkomme. Brugerscenariets outputs benyttes i udarbejdelse af kravspecifikation for at forbedre eller løse robottens problematikker. Der benyttes en irobot Roomba 560 til brugerscenarierne. Brugerscenarierne er baseret på problimatikker i målgruppens hjem (bilag 12). Brugerscenarie Ill.10 For høj i forhold til toilet Ill.13 Kan ikke komme over dørtrin Ill.11 Sidder fast mellem stole- og bordben Ill. 14 Kan ikke komme ind i hjørner Ill.12 Visuelt forstyrrende Ill.15 Kører ind i inventar Køremønster Der laves en registrering af robottens køremønster og takling af forhindringer på et ca. 16m2 stort rum. For at opfange køremønsteret bliver der placeret et lys oven på Roomba, hvorefter den sættes til at gøre rent. Der benyttes et kamera med lang lukketid for at opfange køremønsteret. Outputtet viser en optegning af robottens køresmønster (bilag 13). Ill.16 irobots Roombas køremønster Opsummering irobot Roomba har et meget tilfældigt og ustruktureret køremønster, og har samtidig problemer med at komme omkring i hjemmet. Roombas runde form medvirker til at produktet ikke kan komme ind i hjørner og rundt mellem inventar. Produktets formsprog indikerer ikke anvendelsen. Derudover har brugeren svært ved at aflæse Roomba s interface. Produktet giver ikke brugeren det nødvendige feedback i form af fejlmeldinger. 11

13 Målgruppe Målgruppen består af mænd og kvinder i alderen 19 til 25 år. De er udeboende designstuderende og ligger placeret i det blå segment i Minervamodellen (bilag 14). Det er primært en gruppe der er i gang med en lang videregående uddannelse, som ofte bor i lejlighed tæt på deres studie. Målgruppen er moderne, materialistiske og bevidste om teknologi og forbrug. De følger gerne andre med samme ambitioner og værdier som dem selv, men trods målgruppens tendens til at følge strømmen ønsker de at stå stærkt som individer. Ill.17 Camilla, 22år Ill.18 Bor i studiebolig på 49 m2 Ill.19 Designstuderende ved Aalborg Universitet Ill.20 Hun løber i sin fritid. Hendes transportmiddel er en cykel TRÆNING TRÆNING TRÆNING TRÆNING STUDIE STUDIE STUDIE STUDIE VENNER/ VENNER/ VENNER/ VENNER/ TRÆNING TRÆNING TRÆNING TRÆNING VENINDER VENINDER VENINDER VENINDER STUDIE STUDIE STUDIE STUDIE JOBJOBJOB JOB VENNER/ VENNER/ VENNER/ VENNER/ VENINDER VENINDER VENINDER VENINDER JOBJOBJOB JOB Ill.21 Trods et lavt madbudget forsøger hun at leve den sunde livsstil Ill.22 Hun går op i kvalitet, ny teknologi, samt hvilke produkter hun har i sit hjem Ill.23 Camilla er socialt anlagt Ill.24 Hun lever en travl hverdag, hvor hun har mange aktiviteter hun skal nå Styleboard Ill.25 Styleboard ud fra målgruppens ønsker 12

14 Styleboardet er lavet ud fra målgruppens personlige ønsker og produkter de vil eje. Styleboardet benyttes som inspiration til udformning af robotstøvsugerens æstetiske udtryk, og virker derfor både som inspiration til materialer, form og samlinger. Ud fra styleboardet uddrages nogle vejledende målsætninger til æstetik som benyttes i den efterfølgende proces: 1. En geometrisk styret form 2. Rene, enkle flader 3. Kontrast i materialer Opsummering af målgruppe Ud fra personaen og Minervamodellen kan det konkluderes at målgruppen ligger i det blå segment. Målgruppeanalysen skaber et billede af målgruppens værdier og livsstil, hvor styleboardet visualiserer deres definition af stil. Målgruppens behov integreres i det nye design. Kravspecifikation Kravsspecifikation Krav Ønsker Funktion Konstruktion Kvantitative Skal rengøre hjørner på min. 45 Skal minimum kunne køre over 6cm høje dørtrin Skal køre under genstande, der minimum er 4 cm Kvalitativ Robotten må ikke side fast mellem stoleben Robotten skal kunne komme rundt om stoleben Robotten må ikke køre ud over trapper eller andre afsatser Robotten skal kunne tidsindstilles Kvantitative Skal have HEPA filter Kvantitative Rengøringen af børster må maks tage 2min. Det må højst tage 10sek. at afmontere og montere støvbeholderen Kvalitativ Skal rengøre lister Kvalitativ Støvsugeren skal være kompakt Delkonklusion af fase 2 Ud fra analyserne i fase 2 kan det konkluderes at formen på irobot Roomba 560 ikke indikerer produktets anvendelse, samt at interfacet virker forvirrende for brugeren. Markedsanalysen giver et billede af funktionelle karakteristikas ved allerede eksisterende produkter, som kan anvendes i løsningsforslaget til en robotstøvsuger. Brugerne har nogle klare stil- og funktionsbehov som produktforslaget skal leve op til. Derudover har Roomba nogle navigationsproblemer både på store arealer og snævre steder. 13

15 3Fase 2Fase Denne fase optrævler konceptudvikling fra tre koncepter til ét koncept. Her indgår skitser til hver af de tre koncepter. Skitserne er udarbejdet efter metoden struktureret skitsering, som blev præsenteret under kurset Design, Kultur & Æstetik. Der gives en uddybning af det valgte koncept og ideén bag. Der er udarbejdet en beskrivelse samt illustrationer af ide- og konceptudviklingen på baggrund af analyserne og kravspecifikationen. Ide- og konceptudviklingens beskrivelse tager primært udgangspunkt i skitser og modeller, som er udarbejdet på baggrund af en metodisk fremgang. Ide- og konceptudviklingen er udarbejdet ud fra illustration 26. Ide- og konceptudviklingen er opdelt i tre overordnede faser, som alle er beskrevet nedenfor. Modellen nedenfor viser fremgangsmåden fra mange idéer til én specifik idé. Fase 1 Fase 2 Fase ideer 3 koncepter Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 1 koncept 20 ideer 1 ide Ill.26 Systematisk skitsering 14

16 Idégenering Idégeneringen starter ud med en åben og fri skitsering med henblik på at være idéskabende. Som det ses på illustration 26, har der været en masse idéer som blev indskrænket til tre koncepter. De tre koncepter uddybbes i det følgende. 3 Koncepter Igennem idegenereringens tidlige skitseringsfaser, kategoriseres skitserne efter sammenlignelige træk. Skitsekategorierne sammensættes til tre grundkoncepter: transformation, fleksibilitet og modulært. 1. Transformation Her arbejdes der med et produkt der transformerer fra et ekstrema til et andet, mens den ydre skal forbliver hård. Ill.27 Koncept 1 - Transformation 2. Fleksibilitet Konceptet bygger på en enhed, der kan transformere fra et ekstrema til et andet. Forskellen ligger i at den ydre skal er blød og fleksibel. Ill.28 Koncept 2 - Fleksibilitet 3. Modulært Dette koncept består af et antal moduler, som både kan fungere alene og som en samlet enhed. Ill.29 Koncept 3 - Modulært 15

17 Skitser Ud fra de tre koncepter skitseres idéer for at nå frem til ét koncept. 1. Transformation To forskellige skitser som illustrerer konceptet transformation. Den første skitse, ill. 30, er sammenklappelig og med inspiration fra origami. Den anden skitse, ill. 31, er bevægelig på flere måder. Den har fødder som kan være behjælpelig til bl.a. trapper og hjørner. Ill.30 Skitse Ill.31 Skitse 2. Fleksibilitet Skitserne illustrerer hvorledes det bøjelige princip kunne fungere i praksis. Første skitse, ill. 32, viser at fronten på robotstøvsugeren er fleksibel, for at kunne forme sig efter genstande den køre ind i. Den anden skitse, ill. 33, tilpasser sig genstande og snor sig ind i kroge og kanter. Ill.32 Skitse Ill.33 Skitse 3. Modulært Disse skitser illustrerer hvordan de modulære idéer kan udformes. Første skitse, ill. 34, illustrerer en såkaldt moder som suger snavs op under sig, men også har en mindre enhed. Enheden kan køre selv, og komme under lave ting. Den anden skitse, ill. 35, viser fire kugler som kan tiltrække støv. Hjulet er den lille runde cirkel i midten. Ill.34 Skitse Ill.35 Skitse 16

18 Fra 3 til 1 koncept Ud fra de tre koncepter blev det modulære koncept udvalgt vha. PV-skemaet (bilag 15). Konceptet videreudvikles til at produktet skulle bestå af tre dele, en kørerenhed, en håndstøvsuger og en ladestation. Alle delene skal have en formmæssig sammenhæng. Der implementeres en manuel håndstøvsuger i produktet, så brugeren ikke har behov for en yderligere støvsuger. Ill.36 Støvsugeren i dock Robotstøvsugeren rengøre gulvet automatisk Ill.37 Håndstøvsuger tages ud af den kørende del Håndstøvsuger benyttes manuelt Delkonklusion af fase 3 Denne fase tager udgangspunkt i kravspecifikationen, som er udarbejdet på baggrund af fase 2, hvilket er det fungerende afsæt til idegenerering og konceptudvikling. Der er udarbejdet tre koncepter som kan løse kravene. Gennem PV-skemaet konkluderes det at det modulære princip lever bedst op til kravspecifikationen. 17

19 4Fase. Formudviklingen af produktet udføres gennem en variation af metoder. Fremgangen er inspireret af Kolbs læringscirkel hvor der skiftevis arbejdes med forskellige overordnede temaer gennem en proces som gentager sig selv. Der tages ikke udgangspunkt i en enkelt idéudviklingsmetode af gangen. I stedet anvendes tre metoder sideløbende: skitsering, modellering og 3D-modellering. Nogle af metoderne er mere i fokus i perioder. Alle metoder anvendes igen og igen indtil der er udarbejdet et endeligt resultat. Designproces De anvendte metoder i formudviklingen er skitsetegning, modelkonstruktion og digital 3D-modellering. Først i fase 4 ligges der fokus på skitsering i hånden. Efterfølgende er fysisk modellering i hovedsædet, hvor digital 3D-modellering beskedent anvendes. Dernæst er 3D-modelleringen i højeste fokus, hvor skitsering anvendes som supplement til formgivningen. Alle tre medier anvendes sideløbende, hvor nogle er mere i fokus end andre. Ill.38 Procesbeskrivelse fase 4 18

20 Viderudvikling af koncept Hjørneanalyse Følgende analyse er lavet ud fra kravet om, at robotstøvsugeren skal kunne komme ind i minimum 45 graders hjørner. Analysen undersøger forskellige formers mulighed for at komme ind i henholdsvis 90 grader og 45 graders hjørne (bilag 16). Ill.39 Analyse af former som kan gå ind i 45 graders hjørner Udover hjørneanalysen er det vigtigt at finde ud af hvor meget komponenterne fylder, så de kan være inde i robotstøvsugeren, uden at formen overstiger 45 grader. Komponenter I nedenstående diagram illustreres den udvikling komponenterne har været igennem. 1. irobot Roomba analyseres og opmåles (se bilag 17) 2. Der udvælges komponenter som videreføres til det nye produkt 3. Komponenterne modelleres i skum, for at formen kan udvælges og tilpasses 4. Komponenter modelleres detaljeret i 3D tegneprogram Ill.40 Proces - Opbygning af den re-designet robot Ud fra modellering og placering af indre komponenter, udarbejdes en idé til det overordnede æstetiske udtryk (se bilag 18). Detaljering af konceptidé (3D) Der tages udgangspunkt i fysisk modellerede og 3D modellerede komponenter, som videreføres i 3D-modelleringen ud fra komponenternes størrelse og placering. Den første form er organisk og kompliceret. Løbende forsimples formen, uden at der findes sammenhæng mellem de to enheder. DECLINED DECLINED DECLINED DECLINED DECLINED DECLINED Ill.41 Proces - Fravalgte former 19

21 Ud fra tidligere modellering af robotstøvsugeren konkluderes det at det ikke er muligt at finde en synergi mellem de to enheder, der tilgodeser de ergonomiske egenkaber ved håndstøvsugeren. Der tages i det efterfølgende udgangspunkt i hvorledes gribefladen kan udformes, for at få bedre ergonomi i alle højder og vinkler. Udvikling af gribeflade Der tages udgangspunkt i nødvendige komponenter til håndstøvsugeren. Ud fra dette udarbejdes forskellige modeller i ler, dog uden at finde en fusion mellem gribeflade og nødvendige komponenter (bilag 20). Der udarbejdes nye analyser af hvordan brugeren griber i forskellige højder (bilag 22). Ud fra dette udvikles ideen om et håndtag, som brugeren kan holde på forskellige måder (wbilag 21). Brug af håndstøvsuger Gribeflade Registrering af ergonomisk Ill.42 Proces - Gribeflader position af hånd og håndled Udvikling af håndstøvsuger Udviklingen af håndstøvsugeren tager udgangspunkt i den minimale grundform samt den udvalgte gribeflade. De to ting kombineres, og formen finpudses med fokus på grundtræk i styleboardet. + = Håndtag Ill.43 Proces - Håndstøvsuger Grundformen til håndstøvsuger Udvikling af endelig formidé Støvsugerens form og æstetiske udtryk udvikles ud fra en sammensætning af den finpudsede håndstøvsuger, komponenternes placering samt den nødvendige grundform. Disse optegnes på baggrund af kravet om at støvsugeren skal kunne nå ind i 45 graders hjørner. Derudover udvikles et produktforslag til en ladedock til robotstøvsugeren (bilag 19). Støvsugerens æstetik og form finpudses ud fra målgruppen og styleboardet. + = Håndstøvsuger Grundform til moderstation Ill.44 Proces - Implementering af håndstøvsuger i køreenhed Delkonklusion af fase 4 Med afsæt i konceptet, modulopbygning fra fase 3, er der ideudviklet med fokus på kravspecifikationen og problemfeltet. Det kan konkluderes ud fra designprocessen at der ved hjælp af skitsering, fysisk- og 3D-modellering samt andre tekniske overvejelser, er udarbejdet et endeligt produkt i form af en robotstøvsuger. Der er udarbejdet en QFD på baggrund af produktforslaget (bilag 9). 20

22 Reflektion Flere af Gantt-skemaets aktiviteters varighed er fejlbedømt. Dette har medført at nogle aktiviteter er blevet færdige længe inden deadline og andre ikke har overholdt deadline. I starten af projektet har det været svært at overholde deadlines grundet manglende overblik i analysefasen. For at dette kunne have været undgået, kunne gruppen have udarbejdet forskellige handlingsplaner og retningslinjer for at konkretisere de forskellige debatter og analyser. Da gruppen begyndte at strukturere sig mere i sidste del af projektperioden, skred arbejdet hurtigere frem og deadlines blev nemmere at overholde. Idegenerering og konceptudviklingen var en langvarig proces, hvor der til start blev arbejdet meget med individuel skitsering og modellering, for dernæst at samle op og diskutere de enkelte forslag. I denne proces var det svært at finde til enighed. Problemet var at den individuelle skitsering ikke gav gruppemedlemmerne dybdegående indblik i hinandens ideer. En ny skitsemetode blev taget i brug, hvor alle gruppens medlemmer skitserede på samme ark. Dette gjorde det muligt for gruppens medlemmer, at tegne videre og diskutere hinandens skitser og idéer. Denne ændring i skitsemetoden resulterede i at konceptudviklingen skred væsentligt hurtigere og effektivt frem, og der ses tilbage på denne process med succes. som er benyttet til at føre dispostion, arbejdsfordeling og kortsigtet tidsplan, har været en hjælp til at fremme processen og er et redskab der i fremtiden kan benyttes til lignende projekter. Konklusion På baggrund af den primære problemstilling: design en robotstøvsuger, udarbejdes forskellige registreringer og analyser, som er relevante for at løse opgaven. Der er udarbejdet en markedsanalyse samt lavet interviews med en forhandler, som giver en bedre forståelse af de primære funktioner ved allerede eksisterende robotstøvsugere. irobot Roomba 560 s form, funktion og konstruktion er analyseret for at forstå et allerede eksisterende produkt. Dette er i høj grad anvendt til udformningen af løsningsforslaget. Målgruppen til den nye robotstøvsuger er unge studerende. Målgruppen, samt allerede eksisterende produkter, danner grundlag for kravsspecifikationen til det nye produkt. Der er lagt fokus på navigationsproblemer både i forhold til køremønster, men også i forhold til rengøring af vanskelige og svært tilgængelige områder. Ovenstående aspekter anvendes i idegenereringsfasen. Der er udviklet tre overordnet koncepter: Transformation, fleksibilitet og modulopbygning. Modulopbygning blev udvalgt på baggrund af PV-skemaet og kravsspecifikationen. Den endelig ide er en robotstøvsuger med en implementeret håndstøvsuger. Den fungerer således delvist som en manuel og automatisk støvsuger. Det nye løsningsforslag opfylder alle kravene på nær at den ikke lever op til kravet om at komme under genstande på 4 cm, samt køre over dørtrin på 6 cm, da dette ikke er påvist. 21

23 Referenceliste Litteraturliste Procesrapport Forside Aalborg Universitet (Udateret) Intellectual Property Rights. IPS for forskere og studerende [Online] Tilgængelig på: (Tilgået d ) Indledning Robotsugning: 20/11-13, /11-13, /11-13, /11-13, /11-13, /11-13, Markedsanalyse: 4/ , 4/ , Garden/Vacuums/Robocleaner/ htm 5/ , da_tdfeedsdk 5/ html?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner Illustrationsliste Procesrapport ll.1-3 Egen produktion Ill.4 Markedsanalyse af forskellige produkter: 5/ , irobot Roomba 560: 5/ , iclebo Home: 5/ , Samsung Navibot: 5/ , Phillips Easystar: html 5/ , Kärcher RC3000: Ill.5-24 Egen produktion Ill.25 Styleboard: 14/ , B&O A9: 14/ , HTC One Max: 14/ , imac: 14/ , Le Klint Mutatio: 14/ , Macbook Air: 14/ , Menu Teæg: 14/ , Steve Jobs: 14/ , Menu salt og peperkværn: 14/ , Sony KDL40NX700: 14/ , Kähler Unit: Ill Egen produktion Illustrationsliste Produktrapport Ill.1 Egen Produktion Ill.2 Ill.3-19 Egen produktion 22

24

ROBOT STØVSUGER. Produktrapport

ROBOT STØVSUGER. Produktrapport ROBOT STØVSUGER Produktrapport BSc03-ID - Industriel Design - Gruppe nr.3-2013 Denne opgave - eller dele heraf - må kun offeligøres med forfatternes tilladelse jf. Bekendtgørelse af love om IPR (AAU.2013)

Læs mere

AERO PROCESRAPPORT. Mekatronik og design

AERO PROCESRAPPORT. Mekatronik og design AERO PROCESRAPPORT Mekatronik og design BSc0, P, Industrielt design, Gruppe, efteråret 0 TITELBLAD Procesrapport BSc0, P projekt,. semester 0 Arkitektur & Design Aalborg Universitet Titel: AERO Tema: Robotstøvsuger

Læs mere

BSc03 ID Gruppe 1 Januar 2014 Proces

BSc03 ID Gruppe 1 Januar 2014 Proces BSc03 ID Gruppe 1 Januar 2014 Proces UO ABSTRACT Throughout the project Mechatronics and Design integrated product development has been used as a method for developing a new innovative vacuum cleaning

Læs mere

TITEL: SPOR TEMA: INTEGRERET PRODUKTDESIGN PROJEKTPERIODE: 3.3.2011-18.5.2011 PROJEKTGRUPPE: BSC6-ID1 HOVEDVEJLEDER: PERNILLE HAVE

TITEL: SPOR TEMA: INTEGRERET PRODUKTDESIGN PROJEKTPERIODE: 3.3.2011-18.5.2011 PROJEKTGRUPPE: BSC6-ID1 HOVEDVEJLEDER: PERNILLE HAVE oprodukt TITEL: SPOR TEMA: INTEGRERET PRODUKTDESIGN PROJEKTPERIODE: 3.3.2011-18.5.2011 PROJEKTGRUPPE: BSC6-ID1 HVORDAN KAN EN NY DESIGNLØSNING EFFEKTIVISERE ARBEJDSGANGEN UNDER TESTUDFØRSEL, SIKRE AR-

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

FLOO. Integreret Design Produktrapport Arkitektur & Design, ID 6. semester Juni 2013, Gruppe 4. P6 - Produkt.indd 1 31-05-2013 16:22:16

FLOO. Integreret Design Produktrapport Arkitektur & Design, ID 6. semester Juni 2013, Gruppe 4. P6 - Produkt.indd 1 31-05-2013 16:22:16 FLOO Integreret Design Produktrapport Arkitektur & Design, ID 6. semester Juni 2013, Gruppe 4 P6 - Produkt.indd 1 31-05-2013 16:22:16 ABSTRACT This project is divided in three parts. A proces report, a

Læs mere

B302D MALENE LAILA IDA KAMILLA DAVIS ANDRÉ

B302D MALENE LAILA IDA KAMILLA DAVIS ANDRÉ ordlux B302D vendigt i skærmen, er stålet lakeret siderne er pulverlakeret sorte. Re eksionsskærmen er udformet Curve er udført i rus rit stål. Indsåledes, man kan justere lyskilden mellem at oply-se en

Læs mere

imo-learn MOVED BY LEARNING

imo-learn MOVED BY LEARNING imo-learn MOVED BY LEARNING Lær inkorporeret læring at kende, lær imo-learn at kende imo-learn MOVED BY LEARNING imo-learn omdefinerer den måde, vi lærer på, og sikrer en revolutionerende ny læringsoplevelse.

Læs mere

skal indeholde et glas-display alarm skal indstilles på en alternativ og interativ måde

skal indeholde et glas-display alarm skal indstilles på en alternativ og interativ måde 1. krav og æstetik Æstetisk reference Den æstetiske reference består af et udpluk produkter, som er blevet valgt bevidst til æstetiske retningslinjer som samtidig sammenfatter resultaterne fra associationsteknikken.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering... 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Tidsplan...2 Målgruppe...3 Spørgeskema...3 Kode eksempler...5 Procesbeskrivelse...7 Evaluering...8 Bilag - Spørgeskema...9 Indledning - Jeg har som skoleprojekt fået

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Introduktion Gripit GI1319 Storyboard Detaljering

Introduktion Gripit GI1319 Storyboard Detaljering Produktrapport 7 8 1 16 Introduktion Gripit GI1319 Storyboard Detaljering Asbjørn Maigaard Axelsen Hans Toft Hornemann Ditte Maria Buus Nielsen Betina Røge Jensen Terkel Skou Steffensen 4 Projekttitel

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. Skilteteknik - Trends og design for skilteteknik

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. Skilteteknik - Trends og design for skilteteknik Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Skilteteknik - Trends og design for skilteteknik Indholdsfortegnelse 2 Forord Trine Kromann har deltaget den indledende fase og venligst bidraget med

Læs mere

Velkommen. KEA Design/Business - E-designteamet. Dit navn: CPR.nr: - til optagelsesprøven på E-Design 2012 mandag d. 16. april, Kl. 9-11.

Velkommen. KEA Design/Business - E-designteamet. Dit navn: CPR.nr: - til optagelsesprøven på E-Design 2012 mandag d. 16. april, Kl. 9-11. Velkommen til optagelsesprøven på EDesign 2012 mandag d. 16. april, Kl. 911.30 Velkommen til optagelsesprøven På uddannelsen til edesigner lærer du at udvikle, planlægge og organisere og gennemføre design

Læs mere

Afsluttende - Projekt

Afsluttende - Projekt 2014 Afsluttende - Projekt Rapporten er udarbejdet af Ali, Andreas og Daniel Vejleder Karl G Bjarnason Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Case... 3 Design... 4 Python kalender:... 4 Poster:... 4 Planlægning...

Læs mere

Supermarkedsliften Problemformulering, grundspecifikation og tidsplan. 19-04-2012 Danmarks Tekniske Universitet Milepæl 2

Supermarkedsliften Problemformulering, grundspecifikation og tidsplan. 19-04-2012 Danmarks Tekniske Universitet Milepæl 2 Supermarkedsliften Problemformulering, grundspecifikation og tidsplan 19-04-2012 Danmarks Tekniske Universitet Milepæl 2 Anders Lithander Anna Fliid Edin Kosovik Jakob Thomsen Jakob Wulff s112969 s112944

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

DET NYE VÆKSTMARKED BEDSTEFORÆLDREKØB TIL BØRNEBØRN BLIV FIRST MOVER OG FÅ DANMARKS FØRSTE ANALYSE AF BEDSTEFORÆLDREMARKEDET!

DET NYE VÆKSTMARKED BEDSTEFORÆLDREKØB TIL BØRNEBØRN BLIV FIRST MOVER OG FÅ DANMARKS FØRSTE ANALYSE AF BEDSTEFORÆLDREMARKEDET! DET NYE VÆKSTMARKED BEDSTEFORÆLDREKØB TIL BØRNEBØRN BLIV FIRST MOVER OG FÅ DANMARKS FØRSTE ANALYSE AF BEDSTEFORÆLDREMARKEDET! GRAND ECONOMY 2 3 Grandparents will yearly spend approximately 52.000.000.000

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Design Brief. Indledning. Formål og metode. Kontekst. Analyse af rummet. Urban Interventions 2012 Design Brief

Design Brief. Indledning. Formål og metode. Kontekst. Analyse af rummet. Urban Interventions 2012 Design Brief Indledning I vores design brief vil vi præsentere vores intervention og det arbejde udført i forbindelse med kurset Urban Interventions. Vi beskriver først hvorfor vi i vores intervention vil sætte fokus

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Litteraturliste. Litteratur:

Litteraturliste. Litteratur: 88 Konklusion Dette projekt tager sit udgangspunkt i det nye motorvejsprojekt i og omkring Silkeborg. Den kommende motorvej i Silkeborg får store konsekvenser for byen, både negative og positive. Silkeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Termin August 2014 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX Teknologi B Peter Iversen Hold 2.E Oversigt over gennemførte

Læs mere

FORANDRINGSTEORI. Gældende for:

FORANDRINGSTEORI. Gældende for: FORANDRINGSTEORI Evaluering af projekter under Region Syddanmarks uddannelsespulje Gældende for: Projektnavn: Uddannelse til Kloge Hænder Projektperiode: 01.01.2015 30.06.2017 Projektejer: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DAGEN I DAG Designprocessen [Pause] Om delaflevering Gruppedannelse [Pause] Gruppeøvelse og projektstart DESIGNPROCESSEN

Læs mere

Bilag Læringsstile og feedback i naturfagsundervisningen 2012

Bilag Læringsstile og feedback i naturfagsundervisningen 2012 Bilag Læringsstile og feedback i naturfagsundervisningen 2012 Bilag 1: Center for innovativ lærings perceptuelle elementer: perceptuelle præferencer Bilag 2: CPH-West introduktion til eleverne ved start

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal vi arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

TITELBLAD. Amanda Jensen. Arkitektur & Design Industrielt design Aalborg Universitet Efterår Annica Nørlem Atzen

TITELBLAD. Amanda Jensen. Arkitektur & Design Industrielt design Aalborg Universitet Efterår Annica Nørlem Atzen 1 2 TITELBLAD Arkitektur & Design Industrielt design Aalborg Universitet Efterår 2014 Projekttitel Industriel design: Analyse og redesign Projektgruppe ID 5 Tema Kørestolslift til tagbagagebærer Projektperiode

Læs mere

Robotter med følelser

Robotter med følelser Robotter med følelser Studieretningsforløb Studieretning nr 3: Teknologi A, Informationsteknologi B og Programmering C Fag: Studieområdet Teknologi Dansk Kommunikation/IT Engelsk Projektperiode: 21. oktober

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

KØRESTOLSLIFT PRODUKTRAPPORT. GRUPPE: ID1B - BSc03 E2015

KØRESTOLSLIFT PRODUKTRAPPORT. GRUPPE: ID1B - BSc03 E2015 KØRESTOLSLIFT PRODUKTRAPPORT GRUPPE: ID1B - BSc03 E2015 TITELBLAD Arkitektur & Design Industrielt Design Aalborg Universitet Efterår 2015 Projekttitel: Kørestolslift Rapporttype: Produktrapport Projektgruppe:

Læs mere

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter Praksisnær innovation I 2013 fik professionshøjskolerne, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademierne midler til at igangsætte

Læs mere

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Udvikling- og Uddannelsesprogram Second Sight System Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Mål med uddannelsesforløbet side 3 Vision Styrker Mål Procesforløb side

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Fredericia HF Design C Klavs Moltzen

Læs mere

DANSK LYS: Lys i byens rum Lyspunkter Light Spots 02.12.2013

DANSK LYS: Lys i byens rum Lyspunkter Light Spots 02.12.2013 DANSK LYS: Lys i byens rum Lyspunkter Light Spots 02.12.2013 Projektleder: Arkitektskolen Aarhus, Kätte Bønløkke og Jan Fugl Partnere: Kollision A/S, out-sider a/s, Martin Professional, Århus Kommune,

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010

Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010 Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010 Indholdsfortegnelse Indledning I kampagneplanlægningen er der mange forskellige ting, der skal tænkes igennem inden man gennemfører

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

Fleksible køkkensystemer

Fleksible køkkensystemer Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende køkken. Store, enkle

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Skive - Skive Tekniske Skole Uddannelse HTX Fag

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

Projekt - Valgfrit Tema

Projekt - Valgfrit Tema Projekt - Valgfrit Tema Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen 2012 Projektet Valgfrit Tema var et projekt hvor vi nærmest fik frie tøjler til at arbejde med hvad vi ville. Så vi satte os for at arbejde

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Birksund kommune. Datatekniker svendeprøve 2011

Birksund kommune. Datatekniker svendeprøve 2011 Birksund kommune Datatekniker svendeprøve 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 2 Introduktion 3 2.1 Scenarie 3 2.2 Baggrund for licitationen 3 3 Krav fra Birksund kommune 4 4 Krav til projektgruppens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium Htx Design C Claus

Læs mere

Idéudviklingsworkshop MOVEDIUM. Fra atletik til bevægelsesstadion... Lørdag den 27. august kl. 09.00 cirka 16.00 Syddansk Universitet i Odense

Idéudviklingsworkshop MOVEDIUM. Fra atletik til bevægelsesstadion... Lørdag den 27. august kl. 09.00 cirka 16.00 Syddansk Universitet i Odense MOVEDIUM Fra atletik til bevægelsesstadion... Idéudviklingsworkshop Lørdag den 27. august kl. 09.00 cirka 16.00 Syddansk Universitet i Odense Velkommen til Workshoppen Velkommen stikord: Tak; Lørdag, muliggøre

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Overblik I dette modul lærer du at anvende det online-baserede billedredigeringsprogram Befunky i

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

PORTEFØLJEOPGAVE 1 Brugsdesign. Digital Design 1. semester Bui (Kasper), Victor, Amanda og Christina. 30. September 2015 Uge 40. Anslag: 12.

PORTEFØLJEOPGAVE 1 Brugsdesign. Digital Design 1. semester Bui (Kasper), Victor, Amanda og Christina. 30. September 2015 Uge 40. Anslag: 12. PORTEFØLJEOPGAVE 1 Brugsdesign Digital Design 1. semester Bui (Kasper), Victor, Amanda og Christina 30. September 2015 Uge 40 Anslag: 12. 860 Indholdsfortegnelse Indledning Analyse af Stiftens skærm Nutids-

Læs mere

Æstetik på pilgrim.dk

Æstetik på pilgrim.dk Æstetik på pilgrim.dk Indhold 1. Hvorfor æstetik ift. Pilgrim? 2. Hvad består æstetiske oplevelser af, og hvordan er brugerne blevet inddraget i sådan en designproces? 3. Design for æstetiske oplevelser

Læs mere

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen 5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen På Ellemarkskolen har 7. klasse normalt skolebod en gang om året. Her tjener de penge til deres kommende lejrskole. I dette skoleår har skoleboden

Læs mere

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk ny uddannelse MATERIALETEKNOLOGI 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk I vores højteknologiske samfund er der et stort behov for avanceret materialeviden, fordi det i høj grad er materialerne, der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen Et eksempel på en visuel præsentation i forbindelse med forløbet Hjælp - der er rod i geometrien Skoleafdelingen Att.: Mads Egsholm Forsøgs- og udviklingsmidler 2011/2012 Børne- og Ungeområdet Rådhuset

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

HTX. Afsluttende projekt. E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013

HTX. Afsluttende projekt. E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013 HTX Afsluttende projekt E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013 Systemudvikling Indledende aktiviteter Kommunikationsplanlægning for projektet, Laswells fem spørgsmål. o Hvem

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Region Hovedstaden

Læs mere

NIL projekt: Digital understøttelse af koblingen mellem praktik og undervisning

NIL projekt: Digital understøttelse af koblingen mellem praktik og undervisning NIL projekt: Digital understøttelse af koblingen mellem praktik og undervisning AFRAPPORTERING v/helle Arnskov, Søren Holm og Gitte Riis Hansen Afrapportering af projektet tager afsæt i følgende model

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed.

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed. 1 Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen Indholdsfortegnelse Kvalitetssikring en nødvendighed... 1 Baggrund... 1 Problemformulering... 1 To måder at evaluerer på...

Læs mere

Kommentarer til matematik B-projektet 2015

Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Kommentarer til matematik B-projektet 2015 Mandag d. 13/4 udleveres årets eksamensprojekt i matematik B. Dette brev er tænkt som en hjælp til vejledningsprocessen for de lærere, der har elever, som laver

Læs mere

Procesrapport Lampeprojekt: Ever Change Gruppe B350 A&D BSc02 F2014

Procesrapport Lampeprojekt: Ever Change Gruppe B350 A&D BSc02 F2014 Procesrapport Lampeprojekt: Ever Change Gruppe B350 A&D BSc02 F2014 Indhold Titelblad Indledning Titelblad...2 Indledning...2 Gruppens medlemmer...3 Om gruppen...3 Projektstyring...4 Samarbejde i gruppen...5

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Pat. Pend. Pa 2004 00634 Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Consumer Policy Toolkit Summary in Danish Forbrugerpolitisk toolkit Sammendrag på dansk Markederne for varer og tjenester har været igennem betydelige forandringer i de sidste 20 år. Reformer af love og

Læs mere

S-Design: Sikkerhed i planlægning og design af nye produktionssystemer. Ole Broberg, DTU. Jette Paulsen, Risø. Tina Weller Nielsen, NFA

S-Design: Sikkerhed i planlægning og design af nye produktionssystemer. Ole Broberg, DTU. Jette Paulsen, Risø. Tina Weller Nielsen, NFA S-Design: Sikkerhed i planlægning og design af nye produktionssystemer Ole Broberg, DTU Jette Paulsen, Risø Tina Weller Nielsen, NFA Kim Lyngby Mikkelsen, NFA Projektets formål og baggrund Projektaktiviteter

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Grafisk design Af Esra, Muska og Sasha. Klasse 1.2 HTX -3/12/2008

Grafisk design Af Esra, Muska og Sasha. Klasse 1.2 HTX -3/12/2008 Grafisk design Af Esra, Muska og Sasha. Klasse 1.2 HTX -3/12/2008 Vores produkt er en pjece, som vi brugte til at visualisere vores viden indenfor projektet med. Se bilag, pjece. Vi var nødt til at lave

Læs mere

Automatisering Af Hverdagen

Automatisering Af Hverdagen Automatisering Af Hverdagen Programmering - Eksamensopgave 10-05-2011 Roskilde Tekniske Gymnasium (Kl. 3,3m) Mads Christiansen & Tobias Hjelholt Svendsen 2 Automatisering Af Hverdagen Indhold Introduktion:...

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 HTX Vibenhus

Læs mere

Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test

Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test Struktureret Test og Værktøjer... 1 Appendiks til bogen Struktureret Test... 1 1. Definition og formål... 2 2. Kategorisering... 2 2.1

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX RESPONSIV WEBDESIGN Gøg og Gokke Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015 Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX Indhold Indledning... 2 De seks faser... 2 Problemanalyse... 2 K-strategi... 3

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

FRA HIMMEL TIL HELVEDE OG RETUR EN FORTÆLLING OM ET SPECIALE PÅ SPROGPSYKOLOGI

FRA HIMMEL TIL HELVEDE OG RETUR EN FORTÆLLING OM ET SPECIALE PÅ SPROGPSYKOLOGI 1 FRA HIMMEL TIL HELVEDE OG RETUR EN FORTÆLLING OM ET SPECIALE PÅ SPROGPSYKOLOGI 2 Himmel: det er spændende, jeg glædede mig Helvede: LIDT OM PROCESSEN Det er frustrerende for det er svært Det var irriterende

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har

Læs mere

REN KRAFT. GRANULAT OPVASKEMASKINER TIL PROFESSIONELLE KØKKENER.

REN KRAFT. GRANULAT OPVASKEMASKINER TIL PROFESSIONELLE KØKKENER. REN KRAFT. GRANULAT OPVASKEMASKINER TIL PROFESSIONELLE KØKKENER. 1 2 EN SKARP HJERNE FIK EN GENIAL IDÉ. Vores historie begyndte i 70 erne, da den første patentansøgning blev indleveret. Året efter var

Læs mere