Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januer-maj 15 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C Glenn Aarhus Outzen Hc13ma Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Ligninger og formler Rentesregning Geometri Funktioner Statistik Mundtlige eksamensspørgsmål Side 1 af 6

2 Titel 1 Ligninger og formler Side 11-19, 30-32, Kernestof: Regningsarternes hierarki, parentesregneregler, algebraisk løsning af lineære, eksponentielle og potensligninger. Perspektivering vha. formler. Opstilling og løsning af ligninger ud fra tekst. 12 timer Grundlæggende færdigheder i regneregler for tal og bogstavudtryk. At kunne håndtere simple ligninger og formler. Brug af CAS-værktøj. Aflevering Ligninger og formler. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og opgaveregning. Titel 2 Rentesregning Side 77-90, Kernestof: Procent- og rentesregning, renteformlen og indekstal Supplerende stof: Bevis for at man lægger en procent til ved at gange med (1+r) (side 79). 8 timer Opgaveregning og perspektivering. Aflevering Procent- og rentesregning Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og opgaveregning Side 2 af 6

3 Titel 3 Geometri Side Udleveret ark med sinus- og cosinusrelationer. Kernestof: Arealberegninger, forholdsberegninger i ensvinklede trekanter, Pythagoras sætning, trigonometriske beregninger i retvinklede trekanter vha. sinus, cosinus og tangens. Beregninger i vilkårlige trekanter vha. sinusrelationen og cosinusrelationerne. Supplerende stof: bevis for Pythagoras sætning (sætning 4.4, side ). (ingen beviser mht. Cosinus-og sinusrelationer) 12 timer Væsentligste arbejdsformer Opgaveregning og brug af CAS-værktøj. Aflevering Geometri Klasseundervisning og opgaveregning. Titel 4 Funktioner Kernestof: Side : variabelsammenhænge og grafer Side , uden beviserne: Lineære funktioner Side , uden beviserne: Eksponentielle funktioner Side : potensfunktioner, formeludtryk, beregning af a Side : ligefrem og omvendt proportionale sammenhænge Supplerende stof: Bevis for at b er skæringen med y-aksen for lineære og eksponentielle funktioner. Bevis for fordoblings- og halveringskonstant. 20 timer Side 3 af 6

4 Væsentligste arbejdsformer Lineære og eksponentielle modeller og perspektivering af disse. Fokus på ligheder og forskelle mellem de tre funktionstyper og deres vækst. Regning af tidligere eksamensopgaver. Brug af CAS-værktøj til at tegne funktioner og finde skæringspunkter. Aflevering Funktioner og vækst Klasseundervisning og opgaveregning. Enkelte elever udleder teorien til lineære funktioner gennem et opgavesæt. Titel 5 Statistik Side Desuden eksempler fra projektet Statistik - Kend din klasse. Kernestof: Ugrupperede og grupperede observationssæt. Grafiske præsentationer (boxplot, histogram og sumkurve) og bestemmelse af statistiske deskriptorer (middeltal og kvartilsæt) Væsentligste arbejdsformer 8 timer Bearbejdning af autentisk materiale. Projekt Statistik - Kend din klasse Klasseundervisning, opgaveregning, gruppearbejde. Tavlegennemgang af eksempler. Side 4 af 6

5 Titel 6 Mundtlige eksamensspørgsmål. OBS, kan ændres indtil 5 dage før eksamen. Indhold 1. Geometri Redegør for ensvinklede trekanter. Ligeledes skal du redegøre for beregninger i retvinklede trekanter ved hjælp af cosinus, sinus og tangens. Gør evt. brug af rapporten Geometri. 2. Geometri Du skal redegøre for Pythagoras sætning. Du skal ligeledes gøre rede for hvordan arealet af en trekant beregnes. Gør evt. brug af rapporten Geometri. 3. Ligninger og formler Du skal redegøre for hvad en ligning er. Giv eksempler på forskellige ligningstyper (f.eks. lineær ligning, ligninger med brøk, eksponentielle ligninger og potensligninger) og vis hvordan disse løses. Vis et eksempel på en formel og hvordan den bruges. Du kan evt. bruge afleveringen Ligninger og formler og rapporten Funktioner og vækst som udgangspunkt. 4. Procent og rente - Renteformlen / kapitalfremskrivning Redegør for renteformlen og herunder begrebet fremskrivningsfaktor. Du skal give en forklaring på de forskellige størrelser der indgår i formlen. Du skal vise eksempler på hvordan de enkelte størrelser i formlen kan isoleres. Brug evt. rapporten Procent- og rentesregning i din besvarelse. 5. Funktioner - Lineær: y = a x + b Redegør for forskriften og grafen for en lineær funktion. Forklar også betydningen af a og b. Du skal gøre rede for hvordan a og b kan beregnes, og aflæses på grafen. Giv et eksempel på anvendelse af en lineær model. Brug evt. rapporten Funktioner og vækst i din besvarelse. Side 5 af 6

6 6. Funktioner - Eksponentielle y = b a x Redegør for forskriften for en eksponentiel funktion og forklar betydningen af a og b. Gør rede for halverings- eller fordoblingskonstanten. Giv eksempel på anvendelse af en eksponentiel model. Brug evt. rapporten Funktioner og vækst i din besvarelse. 7. Væksttyper Redegør for væksttypen for lineære eksponentielle - og potens- funktioner. Giv eksempler på hvor de forskellige væksttyper anvendes. Brug evt. rapporten Funktioner og vækst i din besvarelse. 8. Statistik Redegør for begreberne intervaller og hyppighed. Du skal forklare begreberne frekvens og kumuleret frekvens. Du skal redegøre for hvordan en sumkurve tegnes. Brug evt. rapporten Statistik - Kend din klasse i din besvarelse. 9. Statistik Gør rede for hvad der menes med ugrupperede og grupperede observationer. Du skal gennem et eksempel redegøre for hvordan man beregner middeltallet for både grupperede og ugrupperede observationer. Du skal redegøre for begrebet boksplot. Brug evt. rapporten Statistik - Kend din klasse i din besvarelse. Side 6 af 6

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Jack

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer 2hf Matematik C Søren Fritzbøger Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby hf2 matematik C Steffen Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj- juni, 14-15 Horsens HF & VUC HF 2- årigt Matematik

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Matematik C Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf MATEMATIK C Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Gør rede for begrebet fremskrivningsfaktor og giv eksempler på anvendelse heraf.

Gør rede for begrebet fremskrivningsfaktor og giv eksempler på anvendelse heraf. Eksamensspørgsmål 1a sommeren 2009 (reviderede) 1. Procent- og rentesregning Gør rede for begrebet fremskrivningsfaktor og giv eksempler på anvendelse heraf. Forklar renteformlen og forklar hvorledes hver

Læs mere

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger.

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. FORELØBIGE eksamensspørgsmål mac7100 og mac710 dec 01 og maj/juni 013. Spørgsmål 1: Ligninger Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. Giv eksempler

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik C Claus Ryberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2. juni 2014 Institution Kolding HF og VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding (tovholder) VUC Vest, Stormgade 47,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse HF net-undervisning, HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Nørre Nissum Seminarium & HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik,

Læs mere

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik Spørgsmål til årsprøve 1v Ma 2008 side 1/5 Steen Toft Jørgensen Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik IT-værktøjer Jeg forventer, at I er fortrolige med lommeregner TI-89 og programmerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Lene Thygesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik, niveau C Jens Hviid Hold

Læs mere