Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Stemmetællere: Kenneth Skovdam og Flemming Biel-Knudsen 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Kopi af beretningen kopieres ind her: Bemærkninger: Der blev spurgt, om det er muligt at få træning, selvom man ikke er junior eller begynder? Det er muligt. Beretningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Hans Jørgensen fremlagde regnskabet for Revisor har godkendt regnskabet uden særlige bemærkninger. Spørgsmål: Hvordan kan der fremkomme et underskud på oversvømmelsestilskud? Fordi ikke alle har betalt den tilsendte regning. Piet: Note 4: Kr hvad dækker det? Blandt andet kr for køb af fairwayklipper. Leif: Note 2: Spørger til forskellen i beløbet 2012/2011. Noget af beløbet stammer fra Proam. Kenneth: Renteudgifter er steget meget? Det er renter af skyldige feriepenge - akkumulerede fra 2006.

2 Knud: Povl bør have klar besked om overskuddet ved hans indsatser. Bjarne S: Spørger om, der gives tilskud til medlemmer under 25 år. Og det gør der. Der søges hvert år. Der ydes tilskud på ca Leif: Note 2: Reparation og vedligeholdelse: Der er blevet sagt, at der ikke var penge til dette. Hvor kommer beløbet fra? Der er betalt for blandt andet mursten, cement og andet materiale arbejdet er udført ved frivilligt arbejde. Poul Martin: Der kom ligeledes en stor regning for reparation af hoveddør. Hermed en del af forklaring på stort reparationsbeløb. Regnskabet blev godkendt. 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Hans fremlagde budgettet for Der er flyttet 15 fuldtidsmedlemmer til flexmedlemsskab (fra 1. januar til 10. marts). Klubben regner med besparelse på personaleomkostninger på ca Budgetteret overskud for 2013 før afdrag kr Kontingentstigningerne er ikke medregnet i budgettet for 2013, da det ikke er godkendt ved udarbejdelse af budgettet. Vinder klubben feriepenge-sagen, så bliver resultatet tilsvarende større. Vi kører med gammel maskinpark, som holder max. 5 år, så der kommer en del investeringer. Per Kanlund: Er der taget højde for medlemmernes skift mellem de forskellige medlemskaber? Vi forventer flere greenfee-spillere, som giver større indtægter.

3 Hvordan får vi pengene ind fra de kørende retssager? Feriepenge-sagen: Beløbet er udgiftsført. Enhver krone, der bliver sparet vil gavne regnskabet. Grundskyld-sagen: Vi venter på tilbagemelding fra Statsforvaltningen og kan ikke spå om udfaldet. Kenneth: Er der nogen, der har meldt sig ud i 2012? Ja, 3-4 stk. 3-4 stk. er gået til flexmedlemsskab. 3-4 stk. er gået fra flex til alm. medlemskab. Der er afsat kr til træning? Ja, udgifter er i forbindelse med juniorer og nybegyndere. Spørgsmål: De grønne spillebeviser. Hvem sørger for det? Jesper Møllenbach og begynderudvalget. Kenneth: Hvad indeholder personaleudgifter? 1 Green-keeper (+ 1 medhjælper og 1 i sekretariatet begge med kommunalt tilskud) Piet: Er der budgetteret med udgifter til evt. navneskift? Nej, det er der ikke, da navneskiftet endnu ikke er besluttet. En del sponsoreres af Halsted Kloster og udgiften til brevpapir m.m. bliver ca. kr ,00. Budgettet for 2013 blev godkendt. Kontingentsatser: Hans Jørgensen gennemgår prisændringerne på kontingenter. Dette er en prisstigning på ca. 7,4%. Ingen stigning til flex-medlemmer, da de betaler fuld green-fee, når de spiller på banen. Ingen stigning til passive medlemmer.

4 Forslag om kontingentstigningerne blev godkendt. 5. Indkomne forslag. Der er i alt 88 stemmeberettigede. 22 personer har en fuldmagt med. Dette giver i alt 110 stemmer. a) Navneskift til Halsted Kloster Golfklub. Henrik: Dette er 3. gang, der er forslag om navneskift. Vi vil gerne tiltrække flere green-fee gæster. Og navnet lyder mere tillokkende og har ikke den negative klang som Vestlollands Golfklub. Der er lavet forslag til logo, brevpapirer m.m. Spørgsmål og svar: Korrekt måde at stave navnet på er: Halsted Kloster Golfklub Porten: Forslag om at flytte indkørsel, da den sikkerhedsmæssigt ligger meget dårligt. Piet: Hvis forslaget om navneskift bliver vedtaget, så foreslår Piet, at det først gælder fra 1. januar Dette forslag godkender bestyrelsen ikke. Det vil gælde fra dags dato. Det fremviste forslag til logo m.m. er ikke 100 % fast. Hvis der kommer bedre forslag kan disse vælges. Forslag fra salen om, at bestyrelsen bestemmer udformning af logo m.m. Dette var der stemning for. Erik: Synes at vi allerede har det flotteste logo, hvor nyt navn kan tilføjes. Der var kun 4, der ikke ønskede håndsoprækning, men skriftlig afstemning. Derfor blev der stemt ved håndsoprækning og ikke skriftlige stemmer. 4 blanke stemmer for navneskift. 102 stemmer for forslaget om navneskift.

5 Navneskiftet til Halsted Kloster Golfklub er hermed godkendt. Gebyr for kontingentindbetalinger ved giro 3, stk. 3: Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne tilmelder regninger til betalingsservice. Gebyr vil blive opkrævet, hvis der ikke bruges betalingsservice. Størrelsen af gebyr er endnu ikke fastsat. Ang. restancer er der ingen ændringer. Forslaget blev godkendt. John: Kan regning til klubben betales kontant? Det kan den godt. 6 stemmer imod. 104 stemmer for eller blankt. Forslag for gebyr ved indbetalinger uden betalingsservice blev godkendt. Ændringer i udvalgenes sammensætning. 7, stk. 5: Ændringer i teksten betyder, at bestyrelsen ikke skal være repræsenteret i alle udvalg. Ingen stemmer imod. Forslaget vedtaget. 8, stk. 2 valg af revisor fra statsautoriseret til registreret revisor. Klubben går fra statsautoriseret revisor til registreret revisor. Begrundelsen herfor er, at det ikke er nødvendigt at have en statsautoriseret revisor. Bestyrelsen har lov at bestemme, hvem der reviderer regnskabet. Ingen stemmer for eller imod. Forslaget er vedtaget. 6. Valg. Valg af kasserer: Hans Jørgensen afgår. Bestyrelsen foreslår Christian Halling som ny kasserer. Christian Halling blev valgt.

6 6. Valg fortsat: Valg af sekretær: Egon Jensen afgår. Bestyrelsen foreslår Bjarne Voigt Hansen som ny sekretær. Bjarne Voigt Hansen blev valgt. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Brian Hansen og Ulrik Murel afgår. Bestyrelsen foreslår Susanne Møllenbach og Egon Jensen Begge blev valgt til ny bestyrelse. Valg af registreret revisor for 1 år: Bestyrelsen foreslår AC Revision v/anders Christiansen. AC Revision v/anders Christiansen blev valgt. 7. Eventuelt. Ulla: Ved medlemsmøde i klubben talte man om, hvordan man behandler nye medlemmer. Mange nye melder sig ikke ind, da de føler, at der ikke er nogen, der tager sig af de nye. Mentorordning blev foreslået. Jo flere der er, jo mindre arbejde binder man sig for. Målet er 30 personer, som ønsker at være mentor. Der er udfærdiget lister til navn, tlf., m.m. til de, der ønsker at være mentor. Listerne blev rundsendt. Povl: Har Hans Henrik nogen sinde været ansat som medarbejder og hvem har ansat Hans Henrik? Henrik svarer: Hans Henrik er afregnet med honorar, som ikke indeholder aftale om feriepenge, da han har drevet selvstændig virksomhed.

7 Hans Henrik er dog af praktiske grunde kørt over klubbens lønsystem af hensyn til praktiske grunde, for at han ikke skulle komme ud for restskat. Skattetrækket har været fastsat af Hans Henrik og aldrig på grundlag af Hoved-eller Bikort, ligesom der ikke er trukket ATP m.v. Sigurd: Sigurd var kasserer, da Hans Henrik blev ansat. Dengang fik Hans Henrik udbetalt honorar fratrukket skat. I de år har der aldrig været spørgsmål fra Hans Henrik ang. udbetaling af feriepenge. Per Kanlund: Har oplevet 3 jægere skyde på banen ved hul 14. Jess: Jægere driver remisserne ud til golfbanen. Jægerne ved, at de skal tage hensyn til golfspillere og Jess vil bringe dette videre. Flemming Biel-Knudsen: Der må ikke gå jægere på golfbanen. Henrik: Påskønnelse af frivillige i 2012: Berthel-pokalen går i år til holdet bag lynskuret. Jørgen, Torben, Erik, Lars, Bent W. Bestyrelsen takker de 4, der var mødt op. Vingaver til de afgåede bestyrelsesmedlemmer Ulrik Murel og Hans Jørgensen samt til dirigenten Gert Meyer Madsen. Et trefoldigt leve for Halsted Kloster Golfklub.

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 17. marts 2011 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Bestyrelsens beretning for sæson 2012. Økonomi

Bestyrelsens beretning for sæson 2012. Økonomi Bestyrelsens beretning for sæson 2012 Økonomi Golfklubberne i Danmark havde det svært i 2012, flere klubber gik konkurs og der kæmpes mod stagnerende medlemsudvikling, som sætter økonomien under pres.flere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C

Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Velkommen ved Landsformand Poul Meineche Der blev afholdt 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer Hædring af nye æresmedlemmer:

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere