1. Acontoskat for selskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Acontoskat for selskaber"

Transkript

1 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL // CVR // // ALBJERG.DK

2 Indholdsfortegnelse 1. Acontoskat for selskaber Håndværkerfradrag (servicefradrag) Udbytte contra løn Gaver til medarbejdere Restskat personer rentetillæg Pensionsordninger hovedlinjer Skattekonto... 7

3 1. Acontoskat for selskaber Ordinær acontoskat for selskaber betales i to rater i henholdsvis marts og november måned. Anden rate af acontoskatten skal betales senest den 20. november Samtidig med betaling af den ordinære acontoskat er der mulighed for at foretage frivillig indbetaling af yderligere acontoskat. Restskat Hvis den indbetalte acontoskat ikke kan dække den endelige skat, opstår der en restskat. Restskat for indkomståret 2013 (med tillæg af et ikke-fradragsberettiget restskattetillæg på 3,9%) skal betales senest den 20. november Renteovervejelser Forholdet mellem selskabets lånerente og SKAT s restskattetillæg henholdsvis rentegodtgørelse ved overskydende skat afgør, om det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af acontoskat. Ved renteovervejelserne skal det tages i betragtning, at frivillig indbetaling den 20. marts giver et tillæg på 0,1%, mens en frivillig indbetaling den 20. november reduceres med 0,1 %. Hvis selskabets lånerente er mindre end 5,1% p.a., kan det betale sig at indbetale frivillig acontoskat den 20. november Hvis selskabets lånerente overstiger 5,1 % p.a., er det mest fordelagtigt at undlade at betale frivillig acontoskat og i stedet vente med at betale restskat til den 20. november Indbetaling via skattekonto I august 2013 fik selskaber en skattekonto, som nærmere bekrevet i afsnit 7. Anden rate af acontoskatten for indkomståret 2013 skal betales via skattekontoen, og dette gælder også eventuel frivillig indbetaling af acontoskat. Derfor skal den frivillige indbetaling angives via TastSelv Erhverv under punktet Selskabsselvangivelse / Acontoskat - ellers dækker den foretagne indbetaling ikke som acontoskat. 2. Håndværkerfradrag (servicefradrag) Håndværkerfradraget for personer er blevet forlænget til 2013 og Du kan først indberette dit håndværkerfradrag for 2013 i foråret 2014, da SKAT s system ikke er klar før. Personer kan få håndværkerfradrag årligt på op til kr. inkl. moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på deres bopæl. Arbejdet skal stå på SKAT s liste med ydelser, der giver håndværkerfradrag. Fradraget gælder for personer, der er fyldt 18 år. Flere personer i en husstand (gælder ikke fritidsboliger) kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt. Hver person skal indtaste sin andel af udgiften i TastSelv. 1

4 Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele, som de har lyst, og trække hver deres del af en regning fra, selvom den ene har betalt hele regningen. Beløbet overføres ikke automatisk til ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel af udgiften i Tast- Selv. Hvis for eksempel børn over 18 år i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene i forbindelse med forældrenes betaling af beløbet til håndværkeren. Fra den 22. april 2013 er fritidsboliger også omfattet af fradraget. Det gælder både sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet. Det er de samme typer udgifter, der kan trækkes fra for fritidsboliger, som for helårsboliger. Du får dog kun ét årligt samlet fradrag på kr. uanset antallet af boliger. Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag. Hvis I er flere, der ejer en fritidsbolig sammen - fx søskende, der har arvet et sommerhus eller venner, der har købt et sammen - kan alle ejere hver især få fradrag, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Hvis fritidsboligen er udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv. Dette gælder uanset, hvilken beskatningsmetode der er valgt for lejeindtægterne. Er du ikke ejendomsværdiskattepligtig af fritidsboligen, fx fordi den udelukkende udlejes erhvervsmæssigt, er under opførsel/nedrivning eller er ubeboelig, er fritidsboligen ikke omfattet af ordningen. De fleste kolonihaver er ikke ejendomsværdiskattepligtige og er derfor heller ikke omfattet af ordningen. 3. Udbytte contra løn Som hovedaktionær er det en god idé at gøre sig overvejelser om, hvor meget hovedaktionærselskabet skal udbetale i løn og udlodde i udbytte til hovedaktionæren. Disse udbetalinger kan med lidt omtanke tilrettelægges på en for hovedaktionæren skattemæssig optimal måde. Løn er personlig indkomst, som beskattes med op til topskattesatsen af sidst tjente krone. Det betyder for de fleste, at skatten af sidst tjente krone vil være omkring 56 % (inkl. arbejdsmarkedsbidrag) afhængigt af, hvilken kommune du bor i, og om du er medlem af folkekirken. Udbytte beskattes med 27 % op til kr. årligt pr. person og 42 % for beløb derover. Herudover har selskabet betalt 25 % selskabsskat, inden der kan udbetales udbytte. Det betyder, at beskatningen af sidst tjente krone kan komme op i 56,5 % af udbytte, som ligger over kr. pr. person. Altså mere end det, du betaler i skat af løn selv hvis du betaler topskat. Følgende prioriterede rækkefølge kan være en fordelagtig fremgangsmåde for en hovedaktionær, der ønsker at klarlægge, hvordan udbetalingen af løn og udbytte skal sammensættes for at give den laveste samlede skattebetaling. 2

5 Udbetaling af årlig løn på kr. efter AM-bidrag (topskattegrænse), dvs. beskatning på ca. 42% afhængig af bopælskommune Udbetaling af årligt udbytte på kr. ( kr. for ægtefæller) dvs. en beskatning på 27% svarende til 45,25%, når der tages højde for, at der betales selskabsskat før udlodningen Hvorvidt yderligere beløb med fordel kan udbetales som løn eller udbytte, afhænger af bopælskommune. 4. Gaver til medarbejdere En medarbejder kan som hovedregel modtage gaver og lignende mindre personalegoder for op til kr. om året uden at betale skat, men der er enkelte særregler: Kontantgaver og gavekort, der kan ligestilles med kontanter, er altid skattepligtige. Julegaver med en værdi op til 700 kr. er skattefrie, med mindre det er kontanter eller gavekort. Julegaver til en værdi mellem 700 kr. og kr. kan være skattepligtige. Det afhænger af, om medarbejderen har modtaget andre gaver det år. Er julegavens værdi mere end kr., skal medarbejderen altid betale skat af den. Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse op til kr. er skattefri. Lejlighedsgaver af sædvanligt omfang er skattefrie. Oversigt over beskatning/skattefrihed vedrørende julegaver i forskellige situationer Julegavens Værdi af andre Beskatning Forklaring værdi personalegoder *) 700 kr. - ingen En julegave til højst 700 kr. udløser ingen beskatning kr. - ingen Julegaven overstiger ikke bagatelgrænsen på kr., når der ikke er givet andre personalegoder det år. 700 kr. 300 kr. ingen Den samlede værdi overstiger ikke bagatelgrænsen på kr. 700 kr. 310 kr. Beskatning af 310 kr. Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor beskatning af 400 kr. 710 kr. 300 kr. Beskatning af kr. Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes. *) omfatter personalegoder uden konkret sammenhæng med arbejdet, fx belønninger og ferierejser. Øvrige typer af personalegoder indgår ikke heri, herunder de skattefri personalegoder (fx p-plads, arbejdsrelevant uddannelse og frugtordninger), personalegoder med konkret sammenhæng med arbejdet (fx mad ved overarbejde og fri avis til brug for arbejdet) samt personalegoder med særskilte beskatningsregler (fx fri bil og fri telefon). 3

6 Indberetning af skattepligtige gavers værdi til SKAT Arbejdsgiveren skal indberette gaven til SKAT, hvis det er en kontantgave, eller hvis gavens værdi i sig selv overstiger bagatelgrænsen på kr. Medarbejderen skal selv oplyse beløbet på årsopgørelsen, hvis arbejdsgiveren et år har givet flere gaver, hvis værdi tilsammen overstiger bagatelgrænsen på kr. Gaverne er personlig indkomst. Arbejdsgiver kan fratrække udgiften Arbejdsgiveren kan fratrække udgifter til gaver som driftsomkostning. Lejlighedsgaver af sædvanligt omfang er skattefrie Lejlighedsgaver er almindelige gaver, der markerer en medarbejders private mærkedag eksempelvis i forbindelse med fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup og lignende. Der gælder ingen fast beløbsgrænse for værdien af lejlighedsgaver. Lejlighedsgaver med en værdi, der overstiger, hvad der almindeligvis anses for passende, vil dog være fuldt skattepligtige. Gives der en lejlighedsgave af usædvanlig størrelse, er medarbejderen skattepligtig af værdien. Arbejdsgiveren kan fratrække gaven som en driftsomkostning og skal indberette beløbet til SKAT som personlig indkomst. Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse på op til kr. er skattefri En medarbejder kan modtage jubilæumsgratiale på op til kr. skattefrit ved 25, 35, 40, 45 og 50 års ansættelse i virksomheden, uden at det er skattepligtigt. Medarbejdere i en virksomhed kan modtage skattefri jubilæumsgratialer på op til kr. skattefrit, hvis virksomheden har 25-årsjubilæum eller har bestået i et antal år deleligt med 25. Det er en betingelse, at alle fuldtidsmedarbejdere får samme beløb i jubilæumsgratiale, og at en forholdsmæssig andel gives til deltidsansatte medarbejdere. Fratrædelsesgodtgørelse på op til kr. er også skattefri. Arbejdsgiveren kan fratrække udgifterne som driftsomkostning og skal indberette beløbene til SKAT, selv om de er skattefri. Øvrige personalegoder med konkret sammenhæng til arbejdet Personalegoder ydet af en arbejdsgiver, der har såvel et erhvervsmæssigt som et privatforbrugselement, omfatter fx gratis mad og drikke ved overarbejde, fri avis til brug for arbejdet, kreditkortordninger og frikort til offentlig befordring, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring, og som kan bruges til anden privat transport end mellem hjem og arbejde. Disse personalegoder beskattes kun, hvis summen heraf overstiger den årlige bagatelgrænse på kr. Arbejdsgiveren kan fratrække udgifterne som driftsomkostninger. Hvis bagatelgrænsen på kr. er overskredet, er hele beløbet skattepligtigt, og medarbejderen skal selv oplyse beløbet som personlig indkomst. 4

7 5. Restskat personer rentetillæg Ved betaling af restskat pålægges et procenttillæg til staten af restskatten. Den skattepligtige kan undgå at betale procenttillægget helt eller delvis ved frivilligt at indbetale yderligere forskudsskatter ud over, hvad der allerede er betalt i form af A-skat eller er opkrævet hos den skattepligtige. Satsen for procenttillægget fastsættes én gang årligt i december måned i indkomståret, dvs. for indkomståret 2013 i december For indkomståret 2012 var procenttillægget fastsat til 4,7 pct. Betaling af restskat til og med 1. juli i året efter indkomståret kan ske uden beregning af procenttillæg, men i stedet påløber der dag-til-dag-renter af restskat fra og med starten af året efter indkomståret. Dag-til-dag-renten var i 2012 fastsat til 2,7 %. Rentesatsen for 2013 beregnes ligeledes i december måned. Frivillig betaling af forskudskat for et indkomstår kan således ske til og med slutningen af indkomståret for at undgå dag-til-dag-renter af en restskat. Frivillig indbetaling indberettes via Tast- Selv Personer. Det skal nævnes, at hverken dag-til-dag-renterne eller procenttillæg er fradragsberettiget. 6. Pensionsordninger hovedlinjer Kapitalpension Fra 1. januar 2013 er det ikke længere muligt at indskyde på kapitalpension. Derfor giver staten mulighed for at komme ud af kapitalpensionen med rabat - men kun i 2013 og Den afgift, du ellers skulle betale til staten, når du går på pension, kan du vælge at betale inden udgangen af 2014 også selv om du stadig har lang tid til pensionsalderen. Hvis du gør det, kan du nøjes med at betale en afgift på 37,3 % i stedet for 40 %. Det betyder dog ikke, at du kan hæve pengene fra kapitalpensionen. De overgår til den nye pensionsordning: Aldersopsparing. Når kapitalpensionen ophæves / overføres reduceres kapitalen med 37,3 %. Det kan således være en fordel at vente til udgangen af 2014 med ophævelsen, da man indtil ophævelsen har en formue svarende til afgiften, der kan give et afkast. Aldersopsparing Du kan oprette en aldersopsparing frem til 10 år efter, du har nået din folkepensionsalder. Du kan vælge at få din aldersopsparing udbetalt på en gang eller i flere mindre portioner. Du kan tidligst få udbetalt din aldersopsparing fem år før det tidspunkt, du kan gå på folkepension, og din aldersopsparing skal være udbetalt senest 10 år efter det tidspunkt, du har nået folkepensionsalderen. 5

8 Er du født i første halvår 1960 eller tidligere, gælder der særlige regler, som gør, at du kan få udbetalt din aldersopsparing lidt tidligere. Der bliver hvert år fastsat en maksimumgrænse for, hvor meget du samlet må indbetale på aldersopsparinger. I 2013 er grænsen kr. Indbetalinger på aldersopsparinger er ikke fradragsberettigede, og udbetalingerne er ikke skattepligtige. Afkastet beskattes lempeligt som øvrige pensionsopsparinger pensionsafkastskat på 15,3 %. Ratepension Du kan oprette en ratepension indtil 10 år efter det tidspunkt, du har nået folkepensionsalderen. Du kan lade din ratepension udbetale over år. Du kan tidligst få udbetalinger fra din ratepension fem år før, du kan gå på folkepension. For aftaler indgået før maj 2007 gælder særlige regler. Udbetaling skal starte senest 10 år efter tidligste folkepensionsalder og skal være færdigudbetalt senest 20 år efter det tidspunkt, du har nået folkepensionsalderen. Der bliver hvert år fastsat en maksimumgrænse for, hvor meget du med fradrag må indbetale på din ratepension. I 2013 er grænsen kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Indbetalinger på ratepension inden for maksimumsgrænsen trækkes fra i din personlige indkomst. Er du selvstændig erhvervsdrivende (ikke aktie- eller anpartsselskab), kan du indbetale op til 30% af dit skattemæssige overskud før renter på ratepension, også selvom 30% af overskuddet overstiger maksimumgrænsen på kr. Hvis du, sideløbende med at du er selvstændig, også er lønmodtager i en anden virksomhed, kan du via din arbejdsgiver indbetale yderligere kr. på ratepension. Fra 2015 bliver du også som selvstændig erhvervsdrivende omfattet af fradragsloftet på ratepension. Det betyder, at du fra 1. januar 2015 maksimalt kan indbetale kr. på en ratepension. Når din ratepension udbetales, skal du betale personlig indkomstskat (men ikke AM-bidrag) af den løbende udbetaling. Hvis du hæver din ratepension i utide (før tidligste udbetaling), skal du dog betale en afgift på 60%. Livslang Pension (Livrenter) Du kan oprette en Livslang Pension, indtil du fylder 85 år. Du kan vælge at oprette en Livslang Pension som en privat ordning, hvor du selv indbetaler, eller en arbejdsgiverordning, hvor du selv eller din arbejdsgiver indbetaler. Er din Livslang Pension en privatordning, er der en maksimumgrænse for, hvor meget du med fradrag det pågældende år må indbetale på din Livslang Pension. I 2013 er grænsen kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. 6

9 Er din Livslang Pension en arbejdsgiverordning, hvor du selv eller din arbejdsgiver indbetaler, er der ingen øvre grænse for dit indskud. Er du selvstændig erhvervsdrivende (ikke aktie- eller anpartsselskab), kan du indbetale op til 30% af skattemæssigt overskud før renter på Livslang Pension, også selvom dette overstiger den maksimale indbetalingsgrænse for privatordninger på kr. Indbetalinger på Livslang Pension trækkes fra i din personlige indkomst. Du kan tidligst starte med at få udbetaling fra din Livslang Pension fem år før det tidspunkt, du kan gå på folkepension. Når din Livslang Pension udbetales, skal du betale personlig indkomstskat men ikke AM-bidrag af den løbende udbetaling. Hvis du hæver din Livslang Pension i utide (før tidligste udbetaling), skal du dog betale en afgift på 60%. 7. Skattekonto Skattekontoen viser en opgørelse over virksomheders indberetninger og opkrævninger samt indog udbetalinger til og fra SKAT. Reglerne trådte i kraft den 1. august Skattekontoen findes i TastSelv Erhverv. Der er en skattekonto pr. CVR-nr. eller SE-nr. Har virksomheden flere SE-numre, har den en skattekonto pr. SE-nr. Der er ikke lavet om på, hvordan virksomheder skal indberette og betale, men der skal anvendes en ny betalingslinje, som fremkommer på kvitteringsbilledet, når der er indberettet. Er der tidligere anvendt en gammel betalingslinje i for eksempel netbank eller økonomisystem, skal denne erstattes af den nye betalingslinje. Ved indbetaling bliver den ældste, forfaldne post altid dækket først. Derfor anbefaler vi, at du logger på TastSelv Erhverv regelmæssigt for at afstemme skattekontoen. Hvis du betaler tidligere end fem hverdage før sidste rettidige betalingsdag, kan det betyde, at du får pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag. Skattekontoen omfatter Skattekontoen giver et samlet overblik over, hvad virksomheden har indberettet og betalt, og hvad der skyldes i blandt andet moms, lønsumsafgift, A-skat og AM-bidrag, selskabsskat, acontoskat, udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, andre afgifter samt gebyrer og renter. Eventuel gæld, som SKAT har sendt til inddrivelse, fremgår også. Har du en personligt ejet virksomhed, er den personlige B-skat ikke omfattet af virksomhedens skattekonto. B-skat skal stadig afregnes via indehaverens forskudsopgørelse i TastSelv Borger. 7

10 Manglende betaling Hvis du ikke betaler til tiden, påløber der renter. Skylder du over kroner, får du en rykker i Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv. Hvis du ikke betaler, bliver gælden sendt til inddrivelse. Renter vil fremover blive beregnet som en saldorente. I praksis vil det sige, at der en gang om måneden tilskrives dag-til-dag-rente med en fælles rentesats og renters rente. Fra den 1. august 2013 er satsen 0,7% om måneden. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din revisor eller Peter Hjorth Sørensen (telefon: eller 8

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2010

statsautoriserede revisorer 4-2010 statsautoriserede revisorer 4-2010 Nye indberetninger for personalegoder 2 Årets julegave til medarbejderne 3 Pension: Hold øje med 100.000 kronersgrænsen! 4 Fælden i gaveafgift og bundfradrag 5 Ophævelse

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft.

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft. SKBE08 Skatteberegning 2008 1 SKBE08 Skatteberegning 2008 Copyright REVI-SOFT A/S, oktober 2007. SKBE08 Skatteberegning 2008 anvendes til skatteberegning for indkomståret 2008. Understøttede operativsystemer:

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011 KAEABE 2012 atser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 21. december 2011 Karnov Group Denmark A/ Nytorv 5, 1450 København K lf. 33 740 700 Design:

Læs mere

revision skat rådgivning

revision skat rådgivning revision skat rådgivning atser og beløbsgrænser 2014/2015 Vi skaber værdi for kunden, fordi vi gør os umage med at forstå kundens behov, udfordringer og mål. Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst................................................

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere