RKI. Teglholmsgade I 1459 København K 0900 København C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RKI. Teglholmsgade I 1459 København K 0900 København C"

Transkript

1 RK Kalle Birch Madsen Bogtrykkervej 25 St.Th Dato : Sagsm. : Meddelelse om registrering i RK Vi har den registreret dig i RK Sagen er indberellet af: Advis Advokater AS Sagen vedrører gæld til: TDC Totalløsninger AS Frederiksberggade 2 Postboks 9016 Teglholmsgade 1459 København K 0900 København C Telefonnr.: Administrator journalnr.: Du bliver slellet af vores register når du har betalt hvad du skylder. Ellers vil du stå registreret i op til 5 år. Vi sender KKE automatisk en meddeleise om sletningen. men ciu er velkommen til at koifakte os. Vi kan desværre ikke svare på hvor meget du skylder. Er du i tvivl beder vi dig kontakte Advis Advokater AS. På nuværende tidspunkt kan RKs kunder ikke se denne registrering. Den vil dog uden yderligere varsel kunne videregives senere hvis betingelserne i Persondatalovens 23 stld bliver opfyldt. Registreringen vil så kunne blive videregivet til vores kunder der er et bredt udsnit af det danske erhvervsliv li".ge fra den Okale forr"'etnin g til hele den finansielle sektor..' " Registreringen indeholder følgende oplysninger om dig: ""'/'"-v.' Kalle Birch Madsen ::::::a~~~th '(). ~ " ~ '~ Registreret den: af TDC Totalløsninger AS Beløb på indberetningstidspunktet: Fundament: ntet De registrerede oplysninger kan sammen med eventuelle andre registreringer indgå som parametre i en bredere kteditvurdering. Optysningen i RK-registeret bliver anvendt af Experian AS som er en sammenslutning af RK Kredit nformation AS og KOB AS. Har du spørgsmål til delle brev eller ønsker du at klage over registreringen beder vi dig kontakte RK ForbrugerService eller Advis Advokater AS. NB! Bemærk at der er vigtig information på bagsiden! Experian AS (RK Kredit nformation AS). Glarmestervej 2. Postboks 259. ab(() Silkeborg T"lpfnn R7.4A FiA FiA TAp.fRX R evr-or D9 28

2 Hvis du er registreret for et skyldforhold og der ikke foreligger en endelig retslig afgørelse og du bestrider fordringens eksistens eller størrelse kan du kontakte os med henblik på sietning. Du har mulighed for at få oplyst om vi har andre registreringer af dig eller har haft det inden for de sidste 6 måneder. Ønsker du at vide dette beder vi dig oplyse dit fulde navn fødselsdato og nuværende adresse. Hvis du har haft andet navn eller andre adresser inden for de sidste 5 år er det vigtigt at du oplyser disse. Send gerne oplysningerne via på adressen: Hvis Experian nægter at foretage en begæret sletning berigtigelse eller blokering i RK registret kan du klage til Datatilsynet på adressen Borgergade København K Med venlig hilsen Experian AS

3 Dato Kontonummer Vort gironummer TDC A/S Side 2 af 2 Returadresse; TDC NS Debitor C-460 TeglholmS<;lade Kbh C. :t::: Kalle Birch-Madsen Bogtrykkervej 25 St Th t Lo... j ' \ t Hvis Venlig L :t: r TDCNS du vælger at betale hele beløbet p~ en gang beder vi dig om at benytte dette girokort hilsen TDC A/S nkassoservice _. lndbetalingsadresse Debitor lnkasso Nørregade 21 TDC NS Hovedkassen Teglholmsgade København C Sletvej København C 8310 Tranbjerg J TlF BO 05 lokal CVR-nr l Afrives nden ndbetalillg i Lil Reg" Kontonr. KA 71 KVTERNG NDBETALNGSKORT Checks og lignende accepleres under forbehold af at penge TElC A/S Kan betales i pengeinstitut og på posthuse instituttet modlager batallngen Ved kontanl betaling i penge nslilul med terminel er del udelukkende pengelnstltullels kvittenngstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbelalt. etalings-d og indbetaler Kreditornummer og beløbsmodlager Kredilornummer og beløbsmodlager K&le Birch-Madsen BØgtrykkervej 25 St Th li tilmeldlr9 tl;cb;;cec;'ac;""o"g'''s''e='''c:'o''e c tbs-"; Debg'N : '"odeof" '--'----'. 'Undersknft ved 'OV~Hør'sel f~ konto Kvittering s <' '1...J -----Kr oner --.0re _ U Dag_M'ned_h..."======;;;- "=""'====::::;:':'='-'L-"':::'':''''' f":t: :-::4:::~":::~6 ::::~614< FK 752 (04.03) Tilmelding til BetalingsService PBS-nr.: Deb.gr.i'1r. Kundenr.: _

4 advis advokater Frederiksberggade 2 3. Postbox København K Telefon l Telefax Kreditoplysninger Journal Frivilligt forlig Lånebeløb Kreditomkostninger Det samlede beløb der skal betales Forligsindhold Årlig rente pr Antal terminer pr. år alt betales 12 gange. De første gange betales Første betaling forfalder med Sidste betaling forfalder med 1160% Alle betalinger forfalder hver den første i måneden. Årlige omkostninger i procent: 996% Lånebeløb Oprindelig hovedstol Rykkergebyrer Rente inden inkasso Overdragelse til inkasso nkassosalær Rente efter inkasso til dags dato Total Kredilomkostninger Renter efter den Kredilomkostninger i alt Bemærk. Såfremt afdragsordningen overholdes bliver ovennævnte kreditomkostninger samt påløbne renter efter inkasso ikke opkrævet. l

5 advis advokater Frederiksberggade 2 3. Postbox København K Telefax Kalle Bireh-Madsen BoglTykkervej 25 St Th København Joumall Kreditor ref Jeg skriver som advokat for De A/S der forgæves har sendt påmindelser til Dem da De ikke har betalt Deres abonnement vedr Kravet kan opgøres således: Krav Rente før inkasso Rykkergebyrer nkassogebyr nkassoomkostninger Total Har De betalt før den kan De se bort fra dette brev..leg vil opfordre Dem til at kontakte os eller betale kr. inden den Det er muligt at få en afdragsordning med os hvis De ikke kan betale hele beløbet på en gang. Ved at reagere nu undgår De at sagen sendes i retten hvilket betyder flere omkostninger for Dem. Endvidere kan de forhindre at blive indberettet til registre for dårlige betalere. i Hv:s De betaler kravet på h. inden den! 8-]-2QO~1-yiJjeg ikk~qllkr~y~ y'<!~}ij;yre renter~ Jeg_heder p_em benytte indbetalingskortet og bemærk at De under ane omstændigheder skal betale mine inkassoomkostninger. Med venlig hilsen ~-l"~)--~_ T.Holm Advokat ~ UnderskriFt KVTTERNG ndbetalingskort Beløbsmodtager Klien\kDn\o Cl d v i s advs advokater Kalle Bireh Madsen Dogtrykkervej 25 St Th KVittering Ør~ Kroner Øre Kan indbetales i banker sparekassl'r og posthuse '-C ndbetaling.sledel erslalnlngs?'kl oplører n~r kr~vellu er "nm.. ~\ ind"n ~r.fter md >~ a'"ng.n Kvilteri"&" af~ V"~ med rorbe~old for l>elaljn~5midl~ls.~y'qlghed. +71< <

6 advis advokater Frederik.sberggade 2 3. Postbox København K Telefon Telefax Kalle Birch-Madsen Bogtrykkervej 25 St Th København Journal Kreditor ref Kontoudskrift Afdrag på kr. den : Dato Tekst Bevægelse Saldo pr. denne dato FK indhetaling Gebyr for tilsendt FK-kort Ny saldo ~ : Afd~es inden indbetaling Advokataktieselskab CVR Ved QV~rførsel fra ndbeta!ers ~anto Underskrift KVTTERNG ndbetalingskorl Reg. nt./kontonr... H~-e--~~~--~~~~~-~~7Hl~--~~~~-Alee1ASe2eelltet"19l1i6fi64if6i'l3-6{--~~~~--~~---~---- :Beløbslmodtager Klienlkonto Korlar: Betalings'O: Beløbsmodl~gH Klientkonto. odb'l' advis advokater advis advokater 1~59 ~0benh"vn K Kreditor nr. Betalingsdato: \/'59 Kobenllavn K F~dcrlksberliliade Frederiksborgeade 01 GirO Kalle Birch-Madsen Bogtrykkervej 25 St Th ndbelaungsstedets notering Kvittering 2400 Køhenhavn NV! honer ndbetalin gsko rt Kan indbetales i banker sparekasser og posthuse Kroner GirO ''''J/6oR t l ( BBB2... i 1 2B il mas inel aflæsning Undgå venligst at skrve i denne rubrik C~ --\ ndbel~l'"ffsstede\~ ~r!(atnin~5p'igt D~hø"r n~ kravel ih.! ' er anmeldt nden ~r efler in~bctallnffen Kviltering M&iv" med ForbehDld ror bel"ljn~smidle(s gyldighed.

7 Rykkerbrev Retllradr:esse TDC CjO CCE Elleg~rd5vej 23A 6400 Sønderborg Kalle Birch-Madsen Bogtrykkervej 25 St Th 2400 Kh NV 2596A Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon. nr.: Løbenr.: bedes oplyst ved henvendelse Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Betalingsfrist Okt kvt l l -'- -'- l.. -'- Postadresse Henv. vedr. regning Anden henvendelse postindbetalingsadr. TDC A/S Ved for sen betaling opkræves l TDC TL Tlf TDC København et gebyr p~ 100 kr. samt mora Regningsservice Fax BO 19 Betalingsservice CVR-nr renter (med den sats renteloven Postboks Træt af papiftegning? Postboks 35 Eksport momsnr. fastsætter) fra betalingsfristens 0900 København C via tdc.dk/kontakt Tiimeid dig e-boks.dk 8310 Tranbjerg J udløb og indtil betaling sker. Afrives inden indbetalingen '" Beløbet er momsfrit.. i ve1 overførsel fra indbetalers konto Reb.nr.lKontonr. Underskrift KVTTERNG ndbetalingskort Belfsmodtager Kortart: BetalingslO: Beløbsmodtager Kreditor nr. Sidste rettidige indbetalingsdato: februar 2008 Betalingsservicenr Deb.Qr Kontonummer ndtletaler ndbetalingsstedets notering Kvittering K~11e Birch-Madsen Bo~trYkkerVej 25 St Th 24eO Kh Nv! Kan indbetales i banker sparekasser og posthuse Til rl.askinel aflæsning Undgå venligst at skrive i denne rubrik. FK65 (09 92) PGK Kon'o" Tlf Rykkerbrev t71< < fndbetalingsstedels erslatningsp\igl ophører når kravet : _ :..1.".!;~.10.. ;...1".._. _.

8 Rykkerbrev Dags dato: Returadresse: TDC C/O CCE Ei'!;J&rds"ej DA 6400 Sønderborg Kontonr.: Kalle Birch-Madsen 2596A Bogtrykkervej 25 St Th Grokonto: Kh Nv Abon. nr.: Løbenr.: 0012 bedes oplyst ved henvendelse 4712 Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Betalingsfrist Okt kvt Ol i men Vi skriver fordi. vi har sendt ovenstående regning og en rykker til: Gaderummet v/kalle Birch-Madsen Rådmandsgade Kbh N vi har endnu ikke registreret betalingen. DU/ er registreret som kunde på abonnementet/abonnementerne og derfor beder vi om at beløbet bliver betalt senest den da vi ellers er nødt til at lukke den eller de forbindelser der ikke er betalt for - med mindre der bliver stillet sikkerhed for fremtidige regninger. Lukkes forbindelsen/forbindelserne koster det kr. at få genåbnet hver forbindelse og selvom forbindelsen/forbindelserne bliver lukket skal der stadig betales abonnement. Betales beløbet senest den bliver forbindelsen/forbindelserne ved med at være åbne og vi opkræver ikke flere morarenter og gebyrer. Gebyret på kr. for dette brev og morarenter opkræver vi på en senere regning. Er der sket en fejl fra vores side eller er der problemer med at betale så ring til os. 00 o E Æ Postadresse Henv. vedr regning Anden henvendelse postindbetalingsadr. roe A/S Ved for sen betaling opkræves TDC Tlf Tlf TDC København et gebyr ps. 100 kr. samt mora Regningsservice Fax Betalingsservice CVR-nr renter (med den sats renteloven Postboks '150 Træt af papirregning? Postboks 35 Eksport momsn.. fastsætter) fra betalingsfristens 0900 København C via tdc.dklkontakt Tilmeld dig e-boks.dk 8310 Tranbjerg J udløb og indtil betallng sker.

9 Rykkerbrev Dags dato: Returadresse: TDC C/O ece Elleg~rdsveJ DA 6400 Sønderborg Kontonr.: Kalle Birch-Madsen bedes oplyst ved henvendelse Bogtrykkervej 25 St Th Girokonto: Kh Nv Abon. nr.: Løbenr.: 0013 J ' i': '; " J r 4269 Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Betalingsfrist Jan kvt Ol. 08 \ L l~ _.... -r t Postadresse Henv. vedr. regning Anden henvendelse Postindbetalingsadr. TDC A/S Ved for sen betaling opkræves TDC Tlf Tlf TDC København et gebyr på 100 kr. samt mora Regnll1gssel vice Fax etalingsservice CVR-nr OB renter (med den sats renteloven Postboks 450 E mai! : Postboks 35 Eksport momsnr. fastsætter) fra betalingsfristens 0900 København C via tdc dk/kontakt 8310 Tranbjerg J udløb og if1dtil betalif1g sker. '" Beløbet er momsfrit. j Ve overførsel fra ndbetalers konto Re~_nr.!Kontonr. Underskr KVTTERNG ndbetalingskort Betrsmodtager ortart: BetalingsiD: Beløbsmodtager Kreditor nr. Sidste rettidige indbetalingsdato: februar 2008 Betalingsservicenr Deb.Gr Kontonummer ndbietaler ndbetalingsstedets notering Kvittering i Ka~le Birch-Madsen " BogtrYkkerve j 25 St Th 24 O Kh Nv 1 Kan indbetales i banker NDBETALNGSKORT sparekasser og posthuse i Til aflæsf1ing Undgå venligst at skrive i denf1e rubrik. FK'65 (09"92) PGK Kon'o"_ Tlf Rykkerbrev 71< < ndbetalingsstedets erstatningspligt ophører når kravet ;.ol.on n. ~~~nl". 'ft"nft " }.. _.. ~. _..._._...:..

10 Rykkerbrev Dags dato: Retur"dFilsse TDC c/o CCE Elleg~rdsveJ 23A 6400 Sonderborg Kontonr.: Kalle Birch-Madsen 22J6/\ bedes oplyst ved henvendelse Bogtrykkervej 25 St Th Girokonto: Kh Nv Abon. nr.: Løbenr.: 0013 ~268 Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Betalingsfrist Jan kvt Vi skriver fordi... vi har sendt ovenstående regning og en rykker til: Gaderummet v/kalle Birch-Madsen Rådmandsgade Kbh N men vi har endnu ikke registreret betalingen. Du/ er registreret som kunde på abonnementet/abonnementerne og derfor beder vi om at beløbet bliver betalt senest den da vi ellers er nødt til at lukke den eller de forbindelser der ikke er betalt for - med mindre der bliver stillet sikkerhed for fremtidige regninger. Lukkes forbindelsen/forbindelserne koster det kr. at få genåbnet hver forbindelse og selvom forbindelsen/forbindelserne bliver lukket skal der stadig betales abonnement. Betales beløbet senest den bliver forbindelsen/forbindelserne ved med at være åbne og vi opkræver ikke flere morarenter og gebyrer. Gebyret på kr. for dette brev og morarenter opkræver vi på en senere regning. Er der sket en fejl fra vores side eller er der problemer med at betale så ring til os. [ Postadresse Henv. vedr. regning Anden henvendelse Postindbetalingsadr. TDe A/S Ved for sen betaling opkræves TDC Tlf Tlf TDC København et gebyr Dg 100 kr. samt moral Regningsservice Fax Betalingsservice CVR-nr. 14 n renter (med den sats renteloven Postboks 450 E-mai!: Træt af papirregning? Postboks 35 Eksport momsnr. fastsætter) fra betalingsfristens 0900 København C via tdc.dkjkontakt Tilmeld dig e-boks.dk 8310 Tranbjerg J S udløb og indtil betaling sker.

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/1920-0101-0788 /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT

VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Velkommen til valgfriheden og masser af muligheder Indhold Velkommen 3 Dit abonnement 4 Gode råd til dig fra os 6 Fordele der koster lidt ekstra 8 Køb af

Læs mere

MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT

MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Version 15 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Velkommen til valgfriheden og masser af muligheder Indhold Velkommen 3 Dit abonnement 4 Gode råd til dig fra os 6 Fordele der koster lidt ekstra 8 Køb af

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Generelle vilkår for privatkunder - gælder fra 1. november 2010 Vilkår for betalingskonti til privatkunder - gælder fra 1. november 2009 Dette er en del

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Sydbank MasterCard Private

Sydbank MasterCard Private Sydbank MasterCard Private Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 29 Gode råd om Sydbank MasterCard

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Banking 10 Ordliste 28 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til privatkunder

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti til privatkunder Nordea Bank Danmarks vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti - privatkunder gælder for kundens betalingskonti, dvs. konti oprettet

Læs mere

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD The worlds leading luxury lifestyle group www.quintessentially.com KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY Bestemmelser

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010.

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Indhold Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Kapitel II Kapitel III Definitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere