Beretning for 2015 i Lyngbygård Golf Klub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for 2015 i Lyngbygård Golf Klub"

Transkript

1 Beretning for 2015 i Lyngbygård Golf Klub Aflagt på generalforsamlingen den 29. marts 2016 Indledning I denne beretning vil jeg komme ind på de emner, der har optaget klubben og bestyrelsen i sæsonen Lyngbygård Golf Klub er jo som udgangspunkt en sportsforening, så derfor starter jeg lige med nogle sportsresultater fra klubmesterskabet 2015 A. Sportslige forhold Klubmestre Vinder Christoffer Lange + 12 Runner Up - Peter Meldgaard Herrer Midage Vinder - Kim Pedersen + 23 Runder Up Thomas Ravnholm Herrer Senior Vinder - Frank Petersen + 42 Runner Up Mogens Klintholm Herrer Veteran Sven Aaen + 42 Herreeliteholdene 2015 har været en god sæson for vores 1. Hold. Eliteholdet rykkede op til 2. Division i 2015 og allerede i efteråret var eliteholdet tæt på oprykning til 1. Division i Dansk Golfunion. Spillerne var helt fremme ved de sidste matcher i selve oprykningsspillet før det blev afgjort at Lyngbygård må vente på at komme i 1. Division, men måske lykkes det her i Der har været stor interesse omkring vores elitehold, så tilgangen af nye elitespillere har været markant. Vores 1. Hold råder nu over 10 spillere med et + handicap. Også i de andre elite hold har haft en god sæson med tilgang af nye spillere og muligheder for avancement i divisionen. Efter denne tilgang er vores reviderede målsætning at have et elitehold i 1

2 både 1. og 2. Division indenfor de nærmeste år. Det mener vi godt en klub som Lyngbygård har kapacitet til. Dameeliteholdet Tilsvarende for vores elitedamer er der kommet tilgang af nye spillere og målet for den kommende sæson er at få etableret et stabilt hold som efterhånden vil kunne måle sig med de andre dame elitehold i området. Regionsgolf Vi har i 2015 deltaget med hold i B, C og D rækken. Det er en populær form for turnering, hvor du har mulighed for at spille på andre baner og mod andre spillere i en matchplay form. Vi møder spillere i samme handicapgruppe og spiller fra scratch, hvilket kan give nogle meget interessante matcher, hvor det drejer sig om både spil, strategi og psyke. Det kan anbefales at deltage her i 2016, hvor vi også har tilmeldt hold indenfor Senior og Veteranrækkerne. B. Medlemssituationen Medlemsudvikling Medlemstallet i Lyngbygård Golf Klub er stigende, hvilket må anses som tilfredsstillende i lyset af det stagnerende antal golfspillere i Danmark. Lyngbygaard Golf Klub har i 2015 øget det samlede medlemstal svarende til en procentuel fremgang på næsten 15%. Selv om medlemsudviklingen efter bestyrelsens opfattelse er tilfredsstillende, er en fortsat og gerne forøget årlig medlemstilgang stadig et af de væsentligste fokusområde for bestyrelsen. Det er nødvendigt med flere medlemmer, hvis vi skal etablere en rentabel drift, hvilket er en forudsætning for, at vi på sigt kan opretholde banens og golfanlæggets høje standard. Der har ikke været ændret på Medlemskaberne i Driftsselskabet har i efteråret gennemført en medlemskampagne for at få flere nye medlemmer, hvilket har betydet mange nye medlemmer som har et år til at prøve om de vil fortsætte medlemskabet i Lyngbygård. Bestyrelsen har endvidere drøftet, hvad der kan gøres for at forsøge at flytte nogle 9- hulsmedlemmer til et fuldt medlemskab, og vi har blandt andet besluttet, at Herre- og Dameklubben kan invitere 9-hulsmedlemmerne til at deltage i to årlige spilledage uden betaling af greenfee. Det er vores vurdering, at netop Herre- og Dameklubbernes succes har stor betydning for hvervningen af nye medlemmer. Klubber i klubben Herreklubben Herreklubben har en god opbakning og vokser konstant, så i 2015 deltog over 100 spillere i herreklubbens torsdagsturneringer. 2

3 Herreklubben har spillet venskabsmatcher mod Silkeborg og Stensballegaard samt 2 matcher mod dameklubben. Herreklubbens program for 2015 ser spændende, så det er bare med at møde op. Endvidere var der i juni arrangeret en vellykket weekendtur til Holstebro og Struer banerne med overnatning i Struer. Det blev besluttet at gentage succesen og den næste Herretur er allerede planlagt til her i maj måned, hvor banerne i Sindal, Frederikshavn og Skagen besøges. Dameklubben Dameklubben har afholdt matcher hver tirsdag gennem hele sæsonen, hvor der har været et svingende deltager antal med op til 40 spillere på nogle tirsdage. Dameklubben har spillet venskabsmatcher mod Randers og Silkeborg. Der har været afholdt de traditionelle matcher mod herrerne, hvor håneretten er den største præmie. Den har damerne vundet frem til næste møde. Dameklubben var i september på tur til Ry og Silkeborg banerne med så stor succes at turen gentages her i maj måned i Faktisk er det samme weekend som Herreturen, men vistnok ikke samme sted. Seniorklubben En gruppe seniorer besluttede her i efteråret at forsøge at udvide deres senior gruppe med flere spillere og flere matcher. Interessen har været meget stor, omkring 40 medlemmer har meldt ind. I den kommende sæson afholder Seniorklubben match hver mandag eftermiddag med hyggeligt samvær efter golfspillet. Så det er bare med at møde op for de der ikke behøver at bekymre sig så meget om arbejdslivet mere. 9-Hulsklub Vi har fået en ny klub-i-klubben en 9-Hulsklub. I efteråret sammensatte en gruppe initiativrige 9- huls medlemmer en styregruppe til at få den nye klub op at stå. Klubben henvender sig til de medlemmer som har et 9-huls medlemskab, og der er planlagt matcher og aktiviteter på linje med dame- og herreklubberne. Starten på sæsonen er allerede gået. 9-Hulsklubben havde deres første match her for 14 dage siden. Parmatchturnering Igennem sæsonen er afholdt en række matcher i en parmatch turnering. Der spilles forskellige former fra parmatcher såsom Greensome og Foursome. Efter matcherne hygges der med en god middag i loungen. Meget hyggeligt samvær, hvis man kan undgå at blive uvenner med sin medspiller på runden. Sidste års vindere Helle og Lars tager udfordringen op og forsvarer deres pokal i

4 C. Golfbanen og bane anlægget. Udvikling på baneanlægget Vi havde en skidt start på sæsonen i 2015 med hensyn til banens kvalitet. Det kolde forår hvor der ikke rigtig var vækst i græsset og planterne gjorde at baneforholdene var forringede. Vi var nok heller ikke gode til at få det formidlet godt ud til medlemmerne, med det resultat at der var utilfredshed omkring banens stand. Det er taget til efterretning, at vi skal være bedre til at fortælle omkring de reelle vækstbetingelser og andre forhold af væsentlig karakter for banen. Det skal vi gøre bedre i den kommende sæson. Vores tidligere chefgreenkeeper fratrådte lige ved sæsonstarten og dette forhold blev ikke afhjulpet i tide, hvilket ligeledes var med til at øge spørgsmålene omkring, hvad sker der nu med vores bane. Heldigvis kom banen godt igennem sommeren og i efteråret har vores bane været som vi kender den, med flotte hurtige greens og en flot stand af tee-steder, rough, søerne og alle de andre forhold som tilkendegiver at Lyngbygård er en klasse bane. Nu er der igen kommet orden på greenkeeper forholdene og vores nye greenkeeper stab skal nok få skik på forholdene fra sæsonens start. Det satser vi på. Opførelse af et sikkerhedshus med toilet er godkendt af kommunen, men huset er ikke bygget endnu af den årsag at hovedsponsoren er sprunget fra. Der arbejdes nu med at undersøge, hvorvidt der kan etableres et mindre sikkerhedshus. Det vigtigste at få toiletfacilitet ude på banen. Det er ikke godt nok, at vi ikke har den mulighed ude på de huller, som er langt væk fra klubhuset. Jeg kan ikke sige, hvad der nu sker, men kun at bestyrelsen arbejder på, at det vil blive bygget i den nye sæson. De gennemførte tiltag på banen i 2015 og planlagte for 2016 vil Thomas Nørret komme ind på senere i dag. Drivingrange, bunkers og indspilshuller Driftsselskabet har planer for en forbedring af drivingrangen, så der etableres målområder og flere andre forbedringer. Det er her vores pro Peter Krøyer gennemfører et utal af træningslektioner i løbet af året med både nybegyndere og medlemmer som kræver friske øjne til at se på stansen, svinget eller har brug for hjælp til at vælge nyt udstyr. Vi er meget glade for samarbejdet med Peter, som forløber positivt og meget afslappet. Udnyttelsen af banen Greenfee Vi har i 2015 haft ca gæster på banen. Der har været ca greenfeespillere og ca deltagere til Company days. Der er tale om et mindre fald i forhold til den forrige sæson, men resultatet kan betegnes som tilfredsstillende. 4

5 Vi har et etableret samarbejde i Top 3 greenfeesamarbejdet med Lübker, Stensballegaard og Silkeborg/Ry, men deltager ikke i andre rabataftaler. Company Days Der har i 2015 været afholdt en del større og mindre Company Days, og tilbagemeldingerne om arrangementernes afvikling har været meget positive. Lyngbygaard får meget god omtale rundt omkring på baggrund af disse arrangementer. Medlemmernes egen brug af banen Selv om der endnu er plads til mange flere medlemmer i klubben, har vi allerede oplevet, at der i flere weekends har været stort pres på banen. Det er derfor vigtigt, at vi på sådanne dage tilstræber, at der er et godt flow på banen. I forbindelse med Company Days og de helt store Klubmatcher kan der optræde ventetid, men generelt synes jeg ikke, at vi er præget af langsomt spil. Vi startede i sidste sæson med en baneservice, og med stor succes har vi fået fortalt. Vi har arbejdet meget på, at den i den kommende sæson kan blive udbygget og blive mere effektiv. Heldigvis er der mange frivillige, som har meldt sig til at tage en tørn med denne vigtige opgave. D. Klubbens udvalg Bestyrelsen holdt sammen med Thomas Nørret og Peter Krøyer en strategidag i oktober sidste år, hvor temaet var at drøfte og fastlægge, hvilke konkrete forhold bestyrelsen i 2016 skulle fokusere på for at realisere golfklubbens vision og mission Det blev bl.a. besluttet at fokusere særligt på følgende forhold: Opretholdelse af banens høje standard Forbedring af træningsfaciliteterne (afstandsmarkeringer, indspilsgreens, putting greens, pitch areal mv., bænke og skraldespande på driving range, lys på rangen, overdækket driving range). En række af ønskerne er temmelig omkostningskrævende, så vi har ikke mulighed for at opfylde alle ønskerne på én gang, men jeg ved, at driftsselskabet arbejder på en samlet plan for forbedring af træningsfaciliteterne. Bedre kommunikation i forhold til medlemmerne, bl.a. gennem udsendelse af nyhedsbreve. Som I sikkert allerede har bemærket, er udsendelsen af nyhedsbreve igangsat, og det vil vi sammen med sekretariatet fortsætte med i denne sæson. Markedsføring af begynderforløb samt introduktion og integration af nye medlemmer i golfklubben med henblik på fastholdelse af nybegyndere og nye medlemmer som fuldtidsmedlemmer i klubben Etablering af en egentlig juniorafdeling Etablering af en 9-huls klub som en ny klub-i-klubben. 5

6 Vedrørende arbejdet i udvalgene skal følgende nævnes: Turneringsudvalget har igennem sæsonen sørget for gennemførelse af sponsorerede klubturneringer. Herunder kan nævnes: Åbningsturneringen S.V. Gulve 91 deltagere Slå et slag for kræft 50 deltagere Golfens dag 50 deltagere Royal Mougins 94 deltagere Innovator 80 deltagere Elite/AM 40 deltagere Afslutningsmatch Bravida 50 deltagere, med middag og fest efterfølgende Som det fremgår har Klubmatcherne haft et ganske godt deltagerantal (i alt næsten 500 i løbet af året). Vores restaurant har været medvirkende til at gøre matcherne til hyggelige dage, hvor vi kan mødes med de andre klubmedlemmer og pleje det sociale liv, der er så vigtigt for en golfklub. Herudover har der været afholdt Divisionsmatcher og Klubmesterskaber, hvor der blev fundet en ny klubmester, som tidligere nævnt. For at styrke samarbejdet mellem vores elitespillere, klubmedlemmer og erhvervslivet afholdtes i september en Elite/AM turnering med 14 deltagende hold. Et hold bestod af et sponsor firma som stillede med tre spillere, og holdet fik så tildelt en elitespiller. Det var en god måde for os klubgolfere at lære vores elitespillere på, og få et indtryk af hvad golfspil er på et højt plan. Overskuddet fra turneringen går til vores sportsudvalg. Det blev så god en oplevelse at turneringen vil blive gentaget her i Forhåbentlig med endnu flere deltagende firmaer. Vores Aktivitetsudvalg har igangsat en række tiltag af social karakter for medlemmerne og for at hverve nye medlemmer i løbet af året. Arbejdet har i stor udstrækning involveret vores restaurant, som vi alle synes har givet os gode madoplevelser igennem hele sæsonen. Tak til Martin og staben ude i køkkenregionerne. Det tidligere eliteudvalg hedder nu sportsudvalget og juniorudvalget er ændret til ungdomsudvalget. Det er planen, at disse to udvalg skal køre et mere samlet forløb og arbejde for, at vi får det bedste elitemiljø i Østjylland inden for de nærmeste år. Et godt elitemiljø giver god omtale, og vil være et stærkt aktiv i den fremtidige medlemshvervning. Vores flotte begynderforløb har sidste år haft rekordstor tilslutning. Ikke mindre end 62 begyndere har været igennem forløbet, der bestod af 7 moduler indeholdende teoriundervisning, regelprøve, slagundervisning, fællestræning og ikke mindst en slagprøve i form af begyndermatcher, hvor 2 runder skal gennemføres med 18 point. Der har været 5 begynderforløb henover året. 6

7 Torsdagsmatcher er afviklet i god stil samtidig med at BegynderMix har været rigtig gode til at tage sig af vores nye spillere. At få så mange igennem har kun været muligt fordi både træner, sekretariat og ikke mindst alle de frivillige hjælpere har ydet en uvurderlig indsats. Så opfordringen herfra lyder bare meld jer som hjælpere til begynderforløbet. Det er faktisk sjovt at være med til. E. Økonomien og fremtidsudsigterne Baneejeren, dvs. Driftsselskabet og Klubben har indgået en lejeaftale, der foreløbig er uopsigelig indtil Ifølge lejeaftalen stiller Driftsselskabet baner, træningsfaciliteter, klubhus, maskinhus og maskinpark til rådighed for Klubben mod at denne betaler leje til Driftsselskabet i forhold til, hvor mange medlemmer der er i Klubben, ligesom Klubben betaler leje for maskinparken. Samtidig har Klubben indgået en managementaftale med Driftsselskabet, som indebærer, at Driftsselskabet stiller ledelseskapacitet til rådighed for Klubben til varetagelse af den daglige administration, herunder af den samlede vedligeholdelses- og pasningsafdeling samt Klubbens sekretariat. For denne aftale betaler Klubben ligeledes et vederlag, der er afhængigt af antallet af medlemmer. Så længe Klubbens indtægter, dvs. kontingenter og indtægter fra greenfee og Company Days, er mindre end Klubbens driftsudgifter, dækker Driftsselskabet det årlige underskud ved, at der sker en reduktion af banelejen, maskinlejen og vederlaget for managementaftalen. Ifølge lejeaftalen og det seneste tillæg, som blev indgået i februar 2015 er denne underskudsgaranti forlænget indtil udgangen af Underskudsgarantien fortsætter efter denne periode med mindre den opsiges med 1 års varsel. Klubben har ligesom Driftsselskabet helt klart til hensigt at fastholde målet om, at golfanlægget skal være blandt de bedste i landet. Den foreliggende rapport fra Golfspilleren i Centrum viser også, at denne målsætning er opfyldt. Lyngbygaard Golf Klub råder i modsætning til mange klubber over 27 huller af høj kvalitet, og medlemmerne har mulighed for at spille på banen - herunder på normale greens - hele året bortset fra de tidspunkter, hvor der ligger sne. Vi må imidlertid også se i øjnene, at fastholdelse af anlæggets høje kvalitet er udgiftskrævende. Når den høje kvalitet skal fastholdes, er det imidlertid vanskeligt - for ikke at sige umuligt - at finde væsentlige besparelser på baneomkostninger og personaleomkostninger, så den eneste vej frem er flere medlemmer og dermed større kontingentindtægter. Jeg vil bede jer som medlemmer om at tænke over det i det daglige og fortsætte det gode arbejde, som mange af jer har gjort og fortsat gør, med at arbejde som ambassadører for Lyngbygaard Golf og være med til at få flere golfspillere til at vælge et medlemskab hos os. Lyngbygård Golf Erhvervsklub er er en klub, som er etableret af driftsselskabet. For fem år siden da jeg blev medlem var der ca. 40 firmaer i Erhvervsklubben, her i 2015 er der over 80 firmaer med i Erhvervsklubben. Det er en udvikling som er med til at fremhæve Lyngbygård som Århus bedste golf bane, og som vi har meget positivt udbytte af i vores golfklub. Det giver nye medlemmer og god omtale ikke kun i Aarhus men også rundt om i landet hvor vores Erhvervsklub medlemmer kan 7

8 promovere vores bane. Erhvervsklubben er med til at trække både Company Days og Green Fee gæster til Lyngbygård. F. Afslutning Til afslutning vil jeg gerne rette en stor tak til de medlemmer, der som frivillige i vores mange udvalg, i bestyrelsen og på andre måder har ydet en stor og engageret indsats, og som derigennem har været med til at skabe et godt fundament for Klubbens fremtidige sportslige og sociale virke. Uden denne frivillige indsats fra mange medhjælpere ville vi ikke være nået, hvor vi er i dag. Det er jer frivillige som tegner klubben og sørger for at Lyngbygård Golf Klub er stedet at være medlem. På bestyrelsens vegne - Tak for indsatsen til alle jer frivillige. Og fra mig en speciel tak til mine golf venner i bestyrelsen tak for et godt arbejde i Til vores direktør Thomas Nørret, til Michael Hosbjerg samt alle ansatte i sekretariatet og til alle jer greenkeeperne (som står op før solen) vil jeg også sige tak for et godt samarbejde. Vi kan kun udtrykke vores store tilfredshed med den arbejdsindsats der gøres for at fremme driften af Lyngbygård Golf Klub og for den positive ånd vi i bestyrelsen bliver mødt med af jer alle. Sven Aaen Formand, Lyngbygård Golf Klub 8

Beretning for 2014 i Lyngbygaard Golf Klub

Beretning for 2014 i Lyngbygaard Golf Klub Beretning for 2014 i Lyngbygaard Golf Klub på generalforsamlingen den 25. marts 2015 Sportslige forhold Klubmestre Vinder - Mikkel Hjorth + 10 Runner Up - Peter Meldgaard + 14 Herrer Midage Vinder Anders

Læs mere

Beretning for 2013 i Lyngbygaard Golf Klub

Beretning for 2013 i Lyngbygaard Golf Klub Indledning Beretning for 2013 i Lyngbygaard Golf Klub på generalforsamlingen den 20. marts 2014 I denne beretning vil jeg komme ind på de emner, der har optaget klubben og bestyrelsen i sæsonen 2013. Og

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Skjoldenæsholm golfklub er et fantastisk sted. Dejlige baner, skøn natur og ikke mindst en masse fremragende medlemmer. I de senere år har vi været udfordret

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2010

Bestyrelsens Beretning 2010 Bestyrelsens Beretning 2010 Klubbens medlemsudvikling Klubben omfatter for øjeblikket 653 medlemmer (heraf 78 fleksmedlemmer), hvilket er en flot stigning på mere end 125 medlemmer i forhold til samme

Læs mere

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning Bestyrelsen Nu kan vi snart se tilbage på endnu et år i Trehøje Golfklubs historie. Marius har brugt meget tid sammen med Maibrit på at indføre et nyt regnskabssystem der hænger godt sammen

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter.

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter. Begynderhåndbogen Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer Smørum, 2. oktober 2009 Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010 Aftaler gældende for enkeltmedlemmer 1. Fuldgyldige DGU medlemmer Alle fuldgyldige medlemmer betaler i 2 rater ved tilmelding

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Få kontakt til hele Djursland.

Få kontakt til hele Djursland. Sponsor for Norddjurs Golfklub Få kontakt til hele Djursland. 800 medlemmer fra Randers i vest til Grenå i øst, og mindst 2000 betalende gæster årligt. Om Norddjurs Golfklub Hvorfor sponsorstøtte? Norddjurs

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Formand Jørgen Mathiesen bød velkommen til ca. 130 medlemmer, heraf 8 fra bestyrelsen, som blev præsenteret.

Formand Jørgen Mathiesen bød velkommen til ca. 130 medlemmer, heraf 8 fra bestyrelsen, som blev præsenteret. REFERAT Side 1 GENERALFORSAMLING SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 2014 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland.

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. - Den foretrukne i Sønderjylland DRIFTSPLAN 2016 Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Sønderjyllands Golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye medlemmer

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL)

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) GKLs formål Klubbens formål Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane med dertil hørende aktiviteter og at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015. Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015. Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015 Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub Årsrapport for 2015

Lyngbygaard Golf Klub Årsrapport for 2015 Lyngbygaard Golf Klub Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 12 23 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling den / 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Stensballegaard Golfklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00. hos

Stensballegaard Golfklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00. hos Stensballegaard Golfklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 hos Stensballegaard Golfklub, Bygaden 70, 8700 Horsens Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 5-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Medlemsudvikling: Bestyrelsens beretning for

Medlemsudvikling: Bestyrelsens beretning for Kære medlemmer. Det har været et spændende og begivenhedsrigt år, hvor der siden sommerferien har været brugt meget tid på at sondere muligheder for fusion af golfklubben. Vi har fortsat det positive frivillige

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den 24.2.2015 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning v/jette Skott Kristensen. Indhold

Generalforsamling tirsdag den 24.2.2015 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning v/jette Skott Kristensen. Indhold Generalforsamling tirsdag den 24.2.2015 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning v/jette Skott Kristensen Indhold Beretning for Brande Golfklub 2014... 2 Klubmesterskaber og hulmesterskaber... 2 Hole in

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2015

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2015 Bestyrelsens skriftlige beretning for 2015 02. februar 2016 Generelt Som bestyrelse tager vi jævnligt temperaturen på stemningen blandt både medlemmer, vore ansatte og vores gæster i Golfklubben Lillebælt.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n

Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n Først og fremmest, tak for et fremragende år for Sindal Golf Klub. Vi har oplevet mange gode ting i 2014. Ikke mindst har vi fortsat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Nyhedsbrev fra bestyrelsen 02. nov. 2015.

Nyhedsbrev fra bestyrelsen 02. nov. 2015. Nyhedsbrev fra bestyrelsen 02. nov. 2015. Hej Alle! Så er vi atter på banen, med lidt nyt fra bestyrelsen. I skrivende stund er golfsæsonen jo slut, men det betyder bestemt ikke, at vi fra bestyrelsens

Læs mere

DIALOG OG VIDENSDELING VED BORDENE

DIALOG OG VIDENSDELING VED BORDENE DIALOG OG VIDENSDELING VED BORDENE Fastholdelse og det sociale miljø Hvad gør I for at styrke det sociale miljø og klublivet i jeres golfklub? Hvordan sikrer I, at klubber i klubben bidrager positivt til

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2014/2015

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2014/2015 Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2014/2015 Kære medlemmer, Indledning - generelt Hermed bestyrelsens beretning for sæsonen 2014/2015 Sæsonen 2015 var den anden i Kalø Golf Club s nye rolle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Lørdag den 10. januar 2009. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Turneringsansvarlig - Peter

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2016 2. Udgave - 23-03-2016 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Inden vi går i gang vil vi traditionen tro mindes dem der ikke er blandt os mere. Følgende medlemmer er afgået ved døden:

Inden vi går i gang vil vi traditionen tro mindes dem der ikke er blandt os mere. Følgende medlemmer er afgået ved døden: GOLFKLUBBEN STORSTRØMMEN Generalforsamling 17. marts 2016 Velkommen Velkommen til den ordinære generalforsamling. Vi har jo allerede haft en generalforsamling i år, så vi er glade for at se alle jer der

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 1 Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Peter Sparre Andersen (PSA), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ),

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub generalforsamling marts 2016. Indledes med halvt minuts stilhed for afdøde medlemmer:

Frederikshavn Golf Klub generalforsamling marts 2016. Indledes med halvt minuts stilhed for afdøde medlemmer: Frederikshavn Golf Klub generalforsamling marts 2016 Årsberetning for 2015 Indledes med halvt minuts stilhed for afdøde medlemmer: Medlem nr. 842 Leo Wagner Jensen Medlem nr. 11005 Ole Mortensen Velkommen

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans Interview med chefgreenkeeper Adam Evans v/mogens Damm Dette interview blev lavet d. 21.januar, 2016, nogle dage før Adam tiltræder sit nye arbejde som chefgreenkeeper i Frederikshavn Golf Klub. Adam Evans

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Korsør Golf Klub Guide til prøvemedlemmer og nye medlemmer 2016

Korsør Golf Klub Guide til prøvemedlemmer og nye medlemmer 2016 Korsør Golf Klub Guide til prøvemedlemmer og nye medlemmer 2016 Velkommen til Korsør Golf Klub Korsør Golf Klub - specielt trænerne og begynderudvalget vil gøre deres bedste, for at du får en god oplevelse

Læs mere

Strategiplanen Hele vort arbejde bygger jo fortsat på strategiplanen som netop er revideret og lagt på hjemmesiden - hvor hovedelementer er:

Strategiplanen Hele vort arbejde bygger jo fortsat på strategiplanen som netop er revideret og lagt på hjemmesiden - hvor hovedelementer er: Kære medlemmer. I beretningen sidste år startede jeg med at sige, at jeg var pavestolt over, at alle i klubben og de, som vi samarbejder med, havde skabt et stærkt sammenhold og løftet i flok. Det er jeg

Læs mere

Som formand skal jeg i overensstemmelse med vedtægterne, aflægge bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år- kalenderåret 2012.

Som formand skal jeg i overensstemmelse med vedtægterne, aflægge bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år- kalenderåret 2012. Bestyrelsens beretning 2012 Formanden Som formand skal jeg i overensstemmelse med vedtægterne, aflægge bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år- kalenderåret 2012. Som det kan ses

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Til stede: Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Per L. Jensen, Ivan Skovsted, John Knudsen og Svend Erik Pedersen Fraværende: Nikolaj F. Jensen Sekretær:

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset Generalforsamling tirsdag den 19.3.2013 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning: Brande Golfklub 2012 Trods en del konkurser så lysner det faktisk lidt omkring i de forskellige golfklubber. Jeg vil indlede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag den 15. januar 2010. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Baneansvarlig - Egon Christensen

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. februar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Odense Golfklubs skriftlige beretning

Odense Golfklubs skriftlige beretning Odense Golfklubs skriftlige beretning Denne skriftlige beretning fra bestyrelsen i Odense Golfklub indeholder informationer om de overordnede forhold i Odense Golfklub, de strategiske fokusområder og nogle

Læs mere

Bilag 1. Hammel Golf Klub

Bilag 1. Hammel Golf Klub Indledning Så er det igen blevet tid til at se tilbage på den netop afsluttede sæson. Det har været en sæson hvor vi har været begunstiget af forholdsvis - godt vejr og dermed rigtigt mange dage med tæt

Læs mere

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 Tikøb den 14.01.15 REFERAT af AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 14.01.15 1. a. Valg af dirigent: Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad med

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

Seniorklubbens historie

Seniorklubbens historie Uddrag Seniorklubbens historie Aktuel logo Til udarbejdelsen af disse få sider rettes en hjertelig tak til Axel Niebuhr, Jens P. Dahl og Jonny B. Knudsen, som har været meget behjælpelige med informationer.

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Tilmelding senest torsdag den 28. april, med indbetaling af 500 kr. på konto 0924 4376344797 (ved indbetaling skriv Weekendtur + medlemsnummer).

Tilmelding senest torsdag den 28. april, med indbetaling af 500 kr. på konto 0924 4376344797 (ved indbetaling skriv Weekendtur + medlemsnummer). 1. Generalforsamling 2. Herreklubben 3. Tuirneringsudvalget 4. Damer søges! 5. Sponsoraften med Bravo Tours 6. Tur til Tenerife 7. Regelrepitition 8. Parmatchklubben 9. HCA-G3 10. Åben træning 11. Begynderafdelingen

Læs mere

Vi har sammen med den nye ejer klaget over ejendomsvurderingen, som er alt for høj i forhold til købesummen.

Vi har sammen med den nye ejer klaget over ejendomsvurderingen, som er alt for høj i forhold til købesummen. Formanden har ordet Generalforsamlingen den 29. marts 2014: Der deltog 54 medlemmer i generalforsamlingen, som blev afholdt på Søbylyst, svarende til ca. 40 % af de aktive seniorer. Bestyrelsen fremsatte

Læs mere

Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub

Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub Kære ungdomsspillere og forældre Velkommen til KBK. Badmintonklubben der blev stiftet tilbage i 1928, og som gennem alle år har samlet badmintonspillere

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub

Nyt fra Roskilde Golf Klub Nyt fra Roskilde Golf Klub April 2015 Dette nyhedsbrev blev sendt ud på mail med billeder og links. Her er informationen samlet i ét dokument. Kære medlemmer, Generalforsamlingen måtte af sikkerhedsmæssige

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde februar 2013

Referat fra Orienteringsmøde februar 2013 Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra Orienteringsmøde februar 2013 Greve den 05. februar 2013 Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 blev der afholdt orienteringsmøde i Greve Golfklub i Tune Menighedscenter.

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Afbud: Kenneth Radoor Erik Kudahl Alice Ogstrup Lars Storr Kim Dalsgaard Ole Peter

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017.

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. 2 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2017. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome Høj / Lav. Max. HCP. 44,0 Mødetid: Kl. 9:00 Gunstart Kl. 10:00

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Formandens beretning på ordinær generalforsamling 15. marts 2016 A. Året, der gik Økonomien

Formandens beretning på ordinær generalforsamling 15. marts 2016 A. Året, der gik Økonomien Mollerup Golf Club Formandens beretning på ordinær generalforsamling 15. marts 2016 A. Året der gik - herunder kort fra de enkelte udvalg B. Vores udfordringer i 2016 og fremover C. Strategi hvordan når

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Medlemsorientering. Nedenstående en nærmere orientering om status på en række fokusområder.

Medlemsorientering. Nedenstående en nærmere orientering om status på en række fokusområder. Medlemsorientering Kære medlemmer September er over os, og med den har vi taget hul på efterårssæsonen. Desværre måtte vi i starten af sæsonen afbryde samarbejdet med vores golfmanager Thomas, hvilket

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. april 2013 kl. 19.00 22.00 i bestyrelseslokalet Afbud fra Rene Tauner 1. Opfølgning på generalforsamling Henrik Høgstrup Nye vedtægter er underskrevet og mangler alene

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Generalforsamling i Gyttegård Golfklub Tirsdag den 27.november 2007 (Hovborg kro)

Generalforsamling i Gyttegård Golfklub Tirsdag den 27.november 2007 (Hovborg kro) Generalforsamling i Gyttegård Golfklub Tirsdag den 27.november 2007 (Hovborg kro) 1: Valg af dirigent: Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Erik Enggaard som dirigent. Erik Enggaard

Læs mere

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen Så nærmer tiden sig til en ny, og forhåbentlig spændende golfsæson. Den 3. april er der vor traditionelle åbningsmatch, hvor vi håber rigtig mange tilmelder

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden CJE. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde CJE

1. Godkendelse af dagsorden CJE. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde CJE Offentligt referat Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 kl. 17.00 20.00 Deltagere Carsten Jensen (CJE) Carsten Bach (CB) Kaj Bækgaard (KB) Anders Stampe (AS) Christian Alstrup (CA) Lissi Bank Lassen (LBL)

Læs mere

Tilbud fra Shoppen Proassistenten på landsholdet Fuldmagt til generalforsamlingen Rating af banen Julefrokost den 18. december

Tilbud fra Shoppen Proassistenten på landsholdet Fuldmagt til generalforsamlingen Rating af banen Julefrokost den 18. december MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Tilbud fra Shoppen Proassistenten på landsholdet Fuldmagt til generalforsamlingen Rating af banen Julefrokost den 18. december 17. NYHEDSBREV 9. december 2011

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING 1 REFERAT GENERALFORSAMLING 22. november 2010 Ordinær Generalforsamling HAMMEL GOLF KLUB Mandag den 22. november 2010 kl. 19:30 1. Valg af dirigent Advokat Torben Jensen blev valgt til dirigent. 2. Beretning

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Nielsens Fødselsdagsturnering. Giv en ven en gratis golfoplevelse. FritspilsAftale med Korsør. SuperSenior

Nielsens Fødselsdagsturnering. Giv en ven en gratis golfoplevelse. FritspilsAftale med Korsør. SuperSenior MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Nielsens Fødselsdagsturnering Giv en ven en gratis golfoplevelse FritspilsAftale med Korsør Hvordan gør du når du kommer til Korsør? SuperSenior 9. NYHEDSBREV

Læs mere

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid:

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid: Til stede ved bestyrelsesmødet den 11. april 2012: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen (JP) Sussie Hørlyk (SH) Claus Pedersen (CP) Christa

Læs mere

Odense Eventyr Golf. Company Days et væld af muligheder

Odense Eventyr Golf. Company Days et væld af muligheder Odense Eventyr Golf Company Days et væld af muligheder Company Days - vi gør det lidt bedre! En Golf Company Day på Eventyr Golf bliver en unik oplevelse for alle deltagere, og en fantastisk mulighed for

Læs mere

Ny lokal baneejer Frivilligt arbejde Økonomi Og så det, det hele handler om: GOLF.

Ny lokal baneejer Frivilligt arbejde Økonomi Og så det, det hele handler om: GOLF. Årsberetning 2013 Indledning: Ny lokal baneejer Frivilligt arbejde Økonomi Og så det, det hele handler om: GOLF. Det er jo de væsentlige overskrifter for året. Ny baneejer: I starten af april måned kunne

Læs mere

Generalforsamling den 6. februar Bestyrelsens beretning. Årets løb.

Generalforsamling den 6. februar Bestyrelsens beretning. Årets løb. Årets løb. Baneudvalget 2016 var det første år uden chefgreenkeeper. Thomas blev kontaktperson. Det har for greenkeeperstaben i 2016 været et udfordrende opstarts år med tørkeperioder, alger og fiskedød,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere